Δευτέρα. 1o Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δευτέρα. 1o Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος"

Transcript

1 Δευτέρα 1o Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 Τμήμα Ι Τμήμα Ι Τμήμα ΙΙ Τμήμα ΙΙ 13:00-14:00 Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης 14:00-15:00 Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης 15:00-16:00 Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης 16:00-17:00 Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης Σήματα Συστήματα Τμήμα ΙΙ Αίθουσα Ι4 Σήματα Συστήματα Τμήμα ΙΙ Αίθουσα Ι4 Σήματα και Συστήματα Σήματα και Συστήματα ΙΙ ΙΙ ΙΙ Τμήμα ΙΙ Αίθουσα Ι4 ΙΙ Τμήμα ΙΙ Αίθουσα Ι4 Βάσεις Δεδομένων Ραυτοπούλου Αίθουσα Αμφιθέατρο Βάσεις Δεδομένων Ραυτοπούλου Αίθουσα Αμφιθέατρο Ψηφιακές Εργ. Alienware Ψηφιακές Εργ. Alienware Εισαγωγή στα Ενσωματωμένα Συστήματα Εισαγωγή στα Ενσωματωμένα Συστήματα Μικροκύματα και Κυματοδηγοί Μικροκύματα και Κυματοδηγοί Οπτικές Ασύρματες Οπτικές Ασύρματες Ανάκτηση Πληροφορίας Τρυφωνόπουλος Ανάκτηση Πληροφορίας Τρυφωνόπουλος Προηγμένα Θέματα Ψηφιακών Επικοινωνιών 1 Τηλ.:

2 Δευτέρα 1o Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος - Ομάδα 1 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος - Ομάδα 1 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος - Ομάδα 2 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος - Ομάδα 2 Προηγμένα Θέματα Ψηφιακών Επικοινωνιών Διοίκηση Έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Διοίκηση Έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Διοίκηση Έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 2 Τηλ.:

3 Τρίτη 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 Τμήμα ΙΙ Τμήμα ΙΙ Ομάδα 1 Ομάδα 1 ΙΙ Τμήμα Ι- Τμήμα ΙΙ- ΙΙ Τμήμα Ι- Τμήμα ΙΙ- Βάσεις Δεδομένων Ραυτοπούλου Αίθουσα Β2 Βάσεις Δεδομένων Ραυτοπούλου Αίθουσα Β2 Ψηφιακές Εργ. Alienware Ψηφιακές Εργ. Alienware Οπτικές Ασύρματες Οπτικές Ασύρματες Μικροκύματα και Κυματοδηγοί Μικροκύματα και Κυματοδηγοί 3 Τηλ.:

4 Τρίτη 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 Τμήμα ΙΙ Τμήμα ΙΙ Τμήμα Ι Εργαστήριο I Ομάδα 1 ΙΙ Τμήμα ΙΙ- Τμήμα Ι- Αίθουσα Ι4 ΙΙ Τμήμα ΙΙ- Τμήμα Ι- Αίθουσα Ι4 Σήματα Συστήματα Τμήμα Ι- Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Ψηφιακές Σαγιάς Ανάκτηση Πληροφορίας Τρυφωνόπουλος Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων και Συστημάτων Μπλιώνας Ανάκτηση Πληροφορίας Τρυφωνόπουλος Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων και Συστημάτων Μπλιώνας Προηγμένα Θέματα Ψηφιακών Επικοινωνιών 4 Τηλ.:

5 Τρίτη 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 Τμήμα Ι Εργαστήριο I Ομάδα 1 Τμήμα ΙΙ Εργαστήριο I Ομάδα 2 Τμήμα ΙΙ Εργαστήριο I Ομάδα 2 Σήματα Συστήματα Τμήμα Ι- Σήματα Συστήματα Τμήμα ΙΙ- Σήματα Συστήματα Τμήμα ΙΙ- Ψηφιακές Σαγιάς Εισαγωγή στα Ενσωματωμένα Συστήματα Εισαγωγή στα Ενσωματωμένα Συστήματα Προηγμένα Θέματα Ψηφιακών Επικοινωνιών Στοχαστικά Μοντέλα Δικτύων και Ανάλυση Απόδοσης Στοχαστικά Μοντέλα Δικτύων και Ανάλυση Απόδοσης 5 Τηλ.:

6 Τετάρτη 1 ο Έτος 2 ο Έτος 3 ο Έτος 4 ο Έτος 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 Εργαστήριο I Ομάδα 3 Εργαστήριο I Ομάδα 3 Ομάδα 2 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 3 Ψηφιακές Σαγιάς Ψηφιακές Σαγιάς Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων και Συστημάτων Μπλιώνας Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων και Συστημάτων Μπλιώνας 6 Τηλ.:

7 Τετάρτη 1 ο Έτος 2 ο Έτος 3 ο Έτος 4 ο Έτος 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 Τμήμα ΙΙ- Τμήμα ΙΙ- Τμήμα ΙΙ- Τμήμα ΙΙ-Αίθουσα Αμφιθέατρο Τμήμα ΙΙ- Αίθουσα Αμφιθέατρο Τμήμα Ι- Αίθουσα Αμφιθέατρο Ασφάλεια Συστημάτων Κολοκοτρώνης Ασφάλεια Συστημάτων Κολοκοτρώνης Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Στοχαστικά Μοντέλα Δικτύων και Ανάλυση Απόδοσης Λογική για Υπολογιστές Στοχαστικά Μοντέλα Δικτύων και Ανάλυση Απόδοσης Λογική για Υπολογιστές Τεχνολογία Λογισμικού Βασιλάκης 7 Τηλ.:

8 Τετάρτη 1 ο Έτος 2 ο Έτος 3 ο Έτος 4 ο Έτος 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 Τμήμα ΙΙ- Εργαστήριο I Ομάδα 4 Εργαστήριο I Ομάδα 4 Τμήμα Ι- Αίθουσα Αμφιθέατρο Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Γλεντής Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Γλεντής Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα Τεχνολογία Λογισμικού Βασιλάκης 8 Τηλ.:

9 Πέμπτη 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα ΙI- Τμήμα Ι- Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα ΙI- Τμήμα Ι- Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα Ι- Τμήμα ΙI- Τμήμα ΙΙ- Τμήμα ΙΙ- Τμήμα ΙΙ- Ασύρματες και Κινητές Ι Μεταγλωττιστές Ι Ασύρματες και Κινητές Ι Μεταγλωττιστές Ι Κεραίες Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα Αίθουσα Ι15 Φροντιστήριο Ανάκτηση Πληροφορίας Φροντιστήριο Ανάκτηση Πληροφορίας Τεχνολογία Λογισμικού Βασιλάκης 9 Τηλ.:

10 Πέμπτη 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα Ι- Τμήμα ΙI- Τμήμα Ι- Τμήμα Ι- Τμήμα ΙΙ- Τμήμα ΙΙ- Τμήμα ΙΙ- Φροντιστήριο ΗΜ Πεδία Τμήμα Ι Φροντιστήριο ΗΜ Πεδία Τμήμα ΙΙ Ομάδα 4 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Κεραίες Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα Αίθουσα Ι15 Ασφάλεια Συστημάτων Κολοκοτρώνης Αίθουσα Ι4 Ασφάλεια Συστημάτων Κολοκοτρώνης Αίθουσα Ι4 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Γλεντής Μεταγλωττιστές Ι Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Γλεντής Μεταγλωττιστές Ι Εισαγωγή στις Οπτικές Γιαννόπουλος Τεχνολογία Λογισμικού Βασιλάκης Λογική για Υπολογιστές Λογική για Υπολογιστές Υπολογιστική Γεωμετρία Μαλαμάτος Υπολογιστική Γεωμετρία Μαλαμάτος 10 Τηλ.:

11 Πέμπτη 18:00-19:00 Ομάδα 5 Εισαγωγή στις Οπτικές Γιαννόπουλος 11 Τηλ.:

12 Παρασκευή 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα Ι- Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα Ι- Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα ΙI- Τμήμα ΙΙ-Αίθουσα Ι4 Τμήμα Ι- Τμήμα ΙΙ-Αίθουσα Ι4 Τμήμα Ι- Τμήμα Ι- Τμήμα ΙΙ-Αίθουσα Ι4 Ασύρματες και Κινητές Ι Μεταγλωττιστές Ι Δημητρουλάκος Ασύρματες και Κινητές Ι Μεταγλωττιστές Ι Δημητρουλάκος Κεραίες Παιδαγωγικά Αντωνίου 12 Τηλ.:

13 Παρασκευή 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα ΙI- Τμήμα Ι- Τμήμα ΙΙ-Αίθουσα Ι4 Φροντιστήριο ΗΜ Πεδία Τμήμα Ι Αίθουσα Ι15 Φροντιστήριο ΗΜ Πεδία Τμήμα ΙΙ Αίθουσα Ι15 Κεραίες Εισαγωγή στις Οπτικές Γιαννόπουλος Αίθουσα Ι4 Μεταγλωττιστές Ι Εισαγωγή στις Οπτικές Γιαννόπουλος Αίθουσα Ι4 Μεταγλωττιστές Ι Εργαστήριο Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Εργαστήριο Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Παιδαγωγικά Αντωνίου Παιδαγωγικά Αντωνίου Υπολογιστική Γεωμετρία Μαλαμάτος Υπολογιστική Γεωμετρία Μαλαμάτος 13 Τηλ.: