ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

2 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν. Πλατής Ν. Σαγιάς Γ. Τσούλος Επιμέλεια κειμένου: Ν. Πλατής Αναθεώρηση: 1.9 /

3 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Οδηγός μεταβατικών διατάξεων

4

5 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 1 Μεταβατικές διατάξεις για τους εισαχθέντες στο ΤΕΤΥ Γενικές ρυθμίσεις Μεταβατικές διατάξεις για την απόκτηση πτυχίου «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» Έτος εισαγωγής 2002 και Έτος εισαγωγής 2004, 2005 και Έτος εισαγωγής 2007, 2008, 2009, 2010 και Έτος εισαγωγής Μεταβατικές διατάξεις για την απόκτηση πτυχίου «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» Μεταβατικές διατάξεις για τους εισαχθέντες στο ΤΕΤΤ Γενικές ρυθμίσεις Μεταβατικές διατάξεις για την απόκτηση πτυχίου «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών» Έτος εισαγωγής πριν το Έτος εισαγωγής 2009 και Έτος εισαγωγής Έτος εισαγωγής Μεταβατικές διατάξεις για την απόκτηση πτυχίου «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» Α Βεβαίωση περάτωσης σπουδών 67 i

6

7 Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός μεταβατικών διατάξεων αφορά τους φοιτητές που είχαν εισαχθεί στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΤΕΤΥ) ή στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (ΤΕΤΤ) πριν από τη δημιουργία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠ&Τ), δηλαδή μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος Οι φοιτητές αυτοί μπορούν να αποκτήσουν είτε πτυχίο με τον τίτλο του Τμήματος στο οποίο είχαν εισαχθεί, είτε πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ανάλογα με τον τύπο του πτυχίου που επιθυμούν να αποκτήσουν, οφείλουν να ανατρέξουν στην αντίστοιχη ενότητα των κεφαλαίων που ακολουθούν ώστε να πληροφορηθούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν πλέον για τη λήψη του πτυχίου καθώς και τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων των παλαιών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΤΥ και του ΤΕΤΤ με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Οι πίνακες αντιστοίχισης μαθημάτων που παρέχονται πρέπει να χρησιμοποιηθούν επίσης κατά την αίτηση για την παροχή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών (βλ. και τον Οδηγό διαδικασιών του Τμήματος). Στους πίνακες αυτούς οι φοιτητές που υπόκεινται σε μεταβατικές διατάξεις πρέπει να συμπληρώσουν αναλυτικά τα μαθήματα που αντιστοιχίζουν σε αυτά που απαιτούνται για την ικανοποίηση των προϋποθέσεων λήψης του πτυχίου τους. Τέλος, στο Παράρτημα Α βρίσκεται η αίτηση για την παροχή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών, για τους εισαχθέντες στο ΤΕΤΥ ή στο ΤΕΤΤ. 1

8 2 Εισαγωγή

9 Μεταβατικές διατάξεις για τους εισαχθέντες στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 1 Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τις μεταβατικές διατάξεις για την απόκτηση πτυχίου από τους φοιτητές που είχαν εισαχθεί στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών πριν από τη δημιουργία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δηλαδή μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος Οι φοιτητές αυτοί δικαιούνται να αποκτήσουν είτε πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, είτε πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ανάλογα με την επιλογή τους (και το έτος εισαγωγής τους) οφείλουν να ανατρέξουν στην αντίστοιχη ενότητα του κεφαλαίου για να πληροφορηθούν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη του πτυχίου επίσης οφείλουν να ανατρέξουν στην Ενότητα 1.1 για κάποιες γενικές ρυθμίσεις που αφορούν την κατοχύρωση μαθημάτων και άλλα ζητήματα που τους αφορούν. Αν και έγινε προσπάθεια να καλυφθούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις, είναι πιθανό οι μεταβατικές διατάξεις που παρουσιάζονται να μην καλύπτουν τον συγκεκριμένο συνδυασμό μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει κάποιος φοιτητής. Για κάθε ζήτημα που θα ανακύψει κατά την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών. 1.1 Γενικές ρυθμίσεις 1. Μάθημα στο οποίο έχει επιτύχει ο φοιτητής δεν «χάνεται». Εφόσον πλέον δεν προσφέρεται, αντιστοιχίζεται σε κάποιο άλλο που προσφέρεται ώστε να συνεισφέρει στην κάλυψη των υποχρεώσεων για τη λήψη πτυχίου. Οι αντιστοιχίσεις των μαθημάτων δίνονται στις ενότητες που ακολουθούν, ανάλογα με τον τύπο πτυχίου που επιθυμεί να λάβει ο φοιτητής και το έτος εισαγωγής του. 2. Αν κάποιο μάθημα που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου δεν προσφέρεται, μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο μάθημα ως ακολούθως: (α) Αν υπάρχουν συγκεκριμένες μεταβατικές διατάξεις ή ειδικές ρυθμίσεις για το μάθημα αυτό, τότε ακολουθούνται οι μεταβατικές διατάξεις/ειδικές ρυθμίσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο (β). (β) Αν δεν υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για το μάθημα (διότι αυτό περιλαμβάνεται στον νέο Οδηγό Σπουδών) ή κανένα από τα μαθήματα που ορίζονται στις μεταβατικές διατάξεις ή ειδικές ρυθμίσεις δεν προσφέρεται, τότε ο φοιτητής μπορεί 3

10 4 1. Μεταβατικές διατάξεις για τους εισαχθέντες στο ΤΕΤΥ να επιλέξει μαθήματα κορμού, κατεύθυνσης πληροφορικής ή κατεύθυνσης τηλεπικοινωνιών (βασικά ή επιλογής), ώστε να καλύψει τις μονάδες ECTS του μαθήματος που δεν προσφέρεται. (γ) Για τους οδηγούς σπουδών στους οποίους δεν ορίζονται μονάδες ECTS (έτη εισαγωγής 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006), κάθε μάθημα για το οποίο δεν προσφέρεται κανένα από τα μαθήματα που ορίζονται στις μεταβατικές διατάξεις ή ειδικές ρυθμίσεις μπορεί να αντικατασταθεί από ένα μάθημα κορμού ή κατεύθυνσης πληροφορικής ή κατεύθυνσης τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής). 3. Ένα μάθημα που έχει περάσει ο φοιτητής μπορεί να αντιστοιχιστεί σε ένα μόνο μάθημα για την κάλυψη των υποχρεώσεων λήψης πτυχίου. 4. Οι μονάδες ECTS κάθε μαθήματος λογίζονται όσες αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών βάσει του οποίου ο φοιτητής λαμβάνει πτυχίο. Πιο αναλυτικά: Για τους φοιτητές που θα επιλέξουν να αποκτήσουν πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και επομένως παραμένουν στον Οδηγό Σπουδών που ακολουθούσαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , για όλα τα μαθήματα ισχύουν οι μονάδες ECTS που αναγράφονται στον εκάστοτε Οδηγό Σπουδών. Για τους φοιτητές που θα επιλέξουν να λάβουν πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, για όλα τα μαθήματα θα ισχύουν οι μονάδες ECTS του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ανεξάρτητα από το πότε ο φοιτητής πέτυχε στο μάθημα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αντικατάστασης μαθήματος Χ από άλλο μάθημα Υ, λογίζονται οι μονάδες ECTS του μαθήματος Χ που αντικαθίσταται. 5. Οι φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος εξετάσθηκαν επιτυχώς σε μαθήματα κατεύθυνσης προς αντικατάσταση μαθημάτων που δεν προσφέρονταν, κατοχυρώνουν τις αντικαταστάσεις των μαθημάτων. 6. Οι φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος έκαναν χρήση της διάταξης βάσει της οποίας Επίσης, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει προς αντικατάσταση ενός μη προσφερόμενου μαθήματος το μάθημα κορμού «Επιχειρηματικότητα στην πληροφορική», με την πρόσθετη όμως υποχρέωση να εξετασθεί επιτυχώς και σε ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής ή ένα μάθημα οικονομικών επιστημών, για να καλύψει τα 6 ECTS του μαθήματος κορμού που δεν προσφέρεται. κατοχυρώνουν την ως άνω αντικατάσταση. Επιτρέπεται στους φοιτητές να αξιοποιήσουν και στο ακαδημαϊκό έτος τη δυνατότητα αυτή. Οι κατοχυρώσεις της αντικατάστασης παραμένουν ισχυρές μέχρι τη λήψη πτυχίου από τον φοιτητή που τις κατοχύρωσε. 7. Για τους φοιτητές που είχαν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος και επιθυμούν να λάβουν πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών δεν ισχύουν καθόλου τα προαπαιτούμενα μαθήματα.

11 1.1. Γενικές ρυθμίσεις 5 8. Για τους φοιτητές που είχαν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος και επιθυμούν να λάβουν πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ισχύουν τα προαπαιτούμενα μαθήματα όπως αναγράφονται στον τρέχοντα Οδηγό Σπουδών του Τμήματος (και όχι όπως αναγράφονταν στους εκάστοτε παλαιότερους Οδηγούς Σπουδών του ΤΕΤΥ), εκτός από τα μαθήματα Κατεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών για τα οποία τα προαπαιτούμενα δίνονται στην ενότητα του Ο- δηγού Σπουδών. Παρατηρήσεις Στους παρακάτω πίνακες αντιστοιχιών μαθημάτων, όταν ένα παλαιό μάθημα Χ αντιστοιχίζεται σε νέο μάθημα Υ σημαίνει το εξής: Αν ο οδηγός σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής προβλέπει ότι πρέπει να περάσει το μάθημα Χ και δεν το έχει περάσει, τότε πρέπει να περάσει το μάθημα Υ που υπάρχει πλέον ώστε να κατοχυρώσει το μάθημα Χ. Στους παρακάτω πίνακες αντιστοιχιών μαθημάτων, όταν ένα παλαιό μάθημα Χ αντιστοιχίζεται «Έως και » σε μάθημα Υ και « και μετά» σε μάθημα Ζ σημαίνει το εξής: Αν ο οδηγός σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής προβλέπει ότι πρέπει να περάσει το μάθημα Χ, τότε αν μέχρι και το ακαδ. έτος είχε περάσει το μάθημα Υ, κατοχυρώνει το μάθημα Χ διαφορετικά, από το έτος και μετά θα πρέπει να περάσει το μάθημα Ζ ώστε να κατοχυρώσει το μάθημα Χ.

12 6 1. Μεταβατικές διατάξεις για τους εισαχθέντες στο ΤΕΤΥ 1.2 Μεταβατικές διατάξεις για την απόκτηση πτυχίου «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» Έτος εισαγωγής 2002 και 2003 Υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου Ο φοιτητής πρέπει να εξετασθεί με επιτυχία σε τουλάχιστον 42 μαθήματα από αυτά που αναφέρονται στους πίνακες της Ενότητας Αντιστοιχίες μαθημάτων που ακολουθεί, ως εξής: Στα 24 μαθήματα κορμού, στα οποία περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία. Σε 8 μαθήματα βασικά κατεύθυνσης (από τα οποία 6 από την ίδια κατεύθυνση για την περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί κατοχύρωση κατεύθυνσης). Σε 10 μαθήματα κατεύθυνσης ή ελεύθερης επιλογής, που επιλέγονται από τα μαθήματα των κατευθύνσεων (βασικά ή επιλογής, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης), υποχρεωτικά ό- μως τουλάχιστον 1 μάθημα από κάθε κατεύθυνση και τουλάχιστον 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής. Στα δέκα μαθήματα μόνο ένα μπορεί να είναι Πρακτική Άσκηση. Υπολογισμός βαθμού πτυχίου Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τον τύπο: Βαθμός = Ni=1 σ i B i Ni=1 σ i όπου N = 42 ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου. B i ο βαθμός για κάθε μάθημα i = 1,..., N. σ i ο συντελεστής βαρύτητας του αντίστοιχου μαθήματος. Οι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται ως ακολούθως: Μαθήματα κορμού: σ i = 2,0. Βασικά μαθήματα κατεύθυνσης: σ i = 2,0. Μαθήματα επιλογών: σ i = 1,5. Πτυχιακή εργασία: σ i = 3,0. Ξένη γλώσσα σ i = 1,0. Εφόσον ένας φοιτητής έχει επιτύχει σε περισσότερα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, μπορεί να επιλέξει ποια από αυτά θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, με την προϋπόθεση να τηρούνται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Τα επιπλέον μαθήματα στα οποία έχει επιτύχει ο φοιτητής αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία του.

13 Αντιστοιχίες μαθημάτων Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Έτος εισαγωγής 2002 και 2003 Οδηγίες συμπλήρωσης Στην στήλη «Επιλογή» συμπληρώστε τον τίτλο του μαθήματος που περάσατε, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην στήλη «Αντιστοιχία», για κάθε μάθημα που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου σας. Στην στήλη «Εξετ. περίοδος» συμπληρώστε την εξεταστική περίοδο στην οποία περάσατε το αντίστοιχο μάθημα, όπως αναφέρεται στην αναλυτική βαθμολογία σας. Τυχόν παρατηρήσεις που έχετε πρέπει να τις αναφέρετε στην αίτηση περάτωσης σπουδών. Μαθήματα Κορμού Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Εισαγωγή στην Ε&Τ της πληροφορικής Θεωρία υπολογισμού Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι α- ναζήτησης Αρχές προγραμματισμού (C) Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός Προγραμματισμός συστήματος ή Προγραμματισμός συστήματος και προηγμένα λειτουργικά Τεχνολογία λογισμικού Διαχείριση αρχείων πληροφοριών Βάσεις δεδομένων και ΣΔΒΔ Λογική σχεδίαση Αρχιτεκτονική υπολογιστών Εισαγωγή στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες Υπολογισιμότητα και πολυπλοκότητα Δομές δεδομένων Προγραμματισμός Ι Προγραμματισμός συστήματος Συστήματα διαχείρισης δεδομένων Βάσεις δεδομένων Έως και : Ψηφιακή σχεδίαση και μετά: Λογική σχεδίαση Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ι

14 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Λειτουργικά συστήματα Δίκτυα υπολογιστών Ιστορία των υπολογιστών & των τηλεπικοινωνιών Αγγλική ορολογία Ε&Τ υπολογιστών Πτυχιακή εργασία Διακριτά μαθηματικά Αριθμητική ανάλυση Φυσική Αριθμητική γραμμική άλγεβρα Ανάλυση Ι Ανάλυση ΙΙ Έως και : Δίκτυα και επικοινωνίες υπολογιστών Ι και μετά: Δίκτυα επικοινωνιών Ι Προηγμένα θέματα προγραμματισμού Έως και : Αγγλικά και μετά: Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής εργασιών Έως και : Μάθημα κορμού 1 ου ή 2 ου έτους ή μάθημα ελεύθερης επιλογής (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Φυσική Έως και : Αριθμητική γραμμική άλγεβρα ή Γραμμική άλγεβρα και αριθμητική γραμμική άλγεβρα ή Γραμμική άλγεβρα έως και : Μαθηματικά Ι : Γραμμική άλγεβρα και θεωρία αριθμών και μετά: Μαθηματικά Ι Έως και : Ανάλυση Ι ή Μαθηματικός Λογισμός Ι έως και : Μαθηματικά ΙΙ ή μάθημα κορμού 1 ου ή 2 ου έτους ή μάθημα ελεύθερης επιλογής (με σειρά προτεραιότητας) : Μαθηματική Ανάλυση και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Έως και : Ανάλυση ΙΙ ή Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ έως και : Μαθηματικά ΙΙ ή μάθημα κορμού 1 ου ή 2 ου έτους ή μάθημα ελεύθερης επιλογής (με σειρά προτεραιότητας) : Μάθημα κορμού ή κατεύθυνσης υπολογιστών (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μαθηματικά ΙΙ

15 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Πιθανότητες και στατιστική Έως και : Πιθανότητες και στατιστική έως και : Μαθηματικά ΙΙ ή μάθημα κορμού 1 ου ή 2 ου έτους ή μάθημα ελεύθερης επιλογής (με σειρά προτεραιότητας) : Θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική και μετά: Πιθανότητες και στατιστική Κατεύθυνση Θεωρητικής Πληροφορικής Βασικά μαθήματα Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Θεωρία γλωσσών προγραμματισμού & μεταγλωττιστές Γραφικά Fractals Κρυπτολογία (κρυπτογραφία & κρυπτανάλυση) Αλγοριθμική επιχειρησιακή έρευνα σε καμία περίπτωση Συνδυαστική βελτιστοποίηση Παράλληλοι αλγόριθμοι Μεταγλωττιστές Ι Γραφικά Κρυπτογραφία Υπολογιστική γεωμετρία ή Εισαγωγή στη θεωρία πληροφορίας και κωδίκων Κατεύθυνση Θεωρητικής Πληροφορικής Μαθήματα επιλογής Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Υπολογιστική επιστήμη Υπολογιστική γεωμετρία Έως και : Υπολογιστική πολυπλοκότητα ή Μάθημα κατεύθυνσης θεωρητικής πληροφορικής ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής)

16 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Ειδικά θέματα θεωρητικής πληροφορικής Πρακτική άσκηση Θ.Π. Διαφορικές εξισώσεις Θεωρία αριθμών Θεωρία γραφημάτων Αλγοριθμική επιχειρησιακή έρευνα Έως και : Υπολογιστική πολυπλοκότητα ή Μάθημα κατεύθυνσης θεωρητικής πληροφορικής ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Έως και : Υπολογιστική πολυπλοκότητα ή Μάθημα κατεύθυνσης θεωρητικής πληροφορικής ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Έως και : Υπολογιστική πολυπλοκότητα ή Μάθημα κατεύθυνσης θεωρητικής πληροφορικής ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Έως και : Υπολογιστική πολυπλοκότητα ή Μάθημα κατεύθυνσης θεωρητικής πληροφορικής ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Έως και : Υπολογιστική πολυπλοκότητα ή Μάθημα κατεύθυνσης θεωρητικής πληροφορικής ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Έως και : Υπολογιστική πολυπλοκότητα ή Μάθημα κατεύθυνσης θεωρητικής πληροφορικής ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής)

17 Κατεύθυνση Συστημάτων Λογισμικού Βασικά μαθήματα Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Τεχνητή νοημοσύνη Ανάλυση συστημάτων Επικοινωνία ανθρώπου μηχανής Λογικός & συναρτησιακός προγραμματισμός Προστασία και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων Λογισμικό προηγμένων συστημάτων Προηγμένα θέματα συστημάτων λογισμικού Τεχνολογία λογισμικού ή Προηγμένα θέματα προγραμματισμού ή Μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής Διάδραση ανθρώπου - υπολογιστή Ανάκτηση πληροφορίας Ασφάλεια συστημάτων Διαχείριση πληροφορίας στο διαδίκτυο Έως και : Μάθημα κορμού ή Μάθημα κατεύθυνσης συστημάτων λογισμικού ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Κατεύθυνση Συστημάτων Λογισμικού Μαθήματα επιλογής Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Υπηρεσίες διαδικτύου Έμπειρα συστήματα και εφαρμογές Έως και : Μάθημα κατεύθυνσης συστημάτων λογισμικού ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Έως και : Μάθημα κατεύθυνσης συστημάτων λογισμικού ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής)

18 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Ειδικά θέματα συστημάτων λογισμικού Πρακτική άσκηση Σ.Λ. Έως και : Μάθημα κατεύθυνσης συστημάτων λογισμικού ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Έως και : Μάθημα κατεύθυνσης συστημάτων λογισμικού ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Κατεύθυνση Τεχνολογίας Υπολογιστών Βασικά μαθήματα Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων Προηγμένες αρχιτεκτονικές υπολογιστών Θεωρία κωδίκων και εφαρμογές Επεξεργασία σήματος Τεχνολογία πολυμέσων & εικονικής πραγματικότητας Έως και : Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων ή Μάθημα κορμού ή Μάθημα κατεύθυνσης τεχνολογίας υπολογιστών ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: είτε (1) Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων είτε (2) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Αρχιτεκτονική υπολογιστών ΙΙ Έως και : Θεωρία πληροφορίας και κωδίκων και μετά: Εισαγωγή στη θεωρία πληροφορίας και κωδίκων Ψηφιακή επεξεργασία σήματος Έως και : Τεχνολογία πολυμέσων και μετά: είτε (1) Προηγμένες διεπαφές - Εικονική πραγματικότητα είτε (2) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2))

19 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Προηγμένα λειτουργικά συστήματα Έως και : Μάθημα κορμού ή Μάθημα κατεύθυνσης τεχνολογίας υπολογιστών ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Κατεύθυνση Τεχνολογίας Υπολογιστών Μαθήματα επιλογής Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Σχεδίαση VLSI κυκλωμάτων Σχεδίαση εγκαταστάσεων υπολογιστικών κέντρων Ειδικά θέματα τεχνολογίας υπολογιστών Πρακτική άσκηση Τ.Υ. Έως και : Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων ή Μάθημα κορμού ή Μάθημα κατεύθυνσης τεχνολογίας υπολογιστών ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: είτε (1) Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων είτε (2) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Έως και : Μάθημα κορμού ή Μάθημα κατεύθυνσης τεχνολογίας υπολογιστών ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Έως και : Μάθημα κορμού ή Μάθημα κατεύθυνσης τεχνολογίας υπολογιστών ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Έως και : Μάθημα κορμού ή Μάθημα κατεύθυνσης τεχνολογίας υπολογιστών ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής)

20 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής Επιλογή από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής του παλαιού ή του νέου προγράμματος σπουδών. Επιλογή Εξετ. περίοδος

21 1.2. Απόκτηση πτυχίου «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» Έτος εισαγωγής 2004, 2005 και 2006 Υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου Ο φοιτητής πρέπει να εξετασθεί με επιτυχία σε τουλάχιστον 41 μαθήματα από αυτά που αναφέρονται στους πίνακες της Ενότητας Αντιστοιχίες μαθημάτων που ακολουθεί, ως εξής: Στα 28 μαθήματα κορμού. Σε 6 υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Σε 4 μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης εκ των οποίων 2 πρέπει να είναι επιλογές μαθημάτων (υποχρεωτικών ή κατ επιλογήν) από άλλες κατευθύνσεις. Σε 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Στην πτυχιακή εργασία Υπολογισμός βαθμού πτυχίου Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τον τύπο: Βαθμός = Ni=1 σ i B i Ni=1 σ i όπου N = 41 ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου. B i ο βαθμός για κάθε μάθημα i = 1,..., N. σ i ο συντελεστής βαρύτητας του αντίστοιχου μαθήματος. Οι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται ως ακολούθως: Μαθήματα κορμού: σ i = 2,0. Μαθήματα κατεύθυνσης: σ i = 2,0. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής: σ i = 1,5. Πτυχιακή εργασία: σ i = 8,0. Εφόσον ένας φοιτητής έχει επιτύχει σε περισσότερα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, μπορεί να επιλέξει ποια από αυτά θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, με την προϋπόθεση να τηρούνται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Τα επιπλέον μαθήματα στα οποία έχει επιτύχει ο φοιτητής αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία του.

22 Αντιστοιχίες μαθημάτων Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Έτος εισαγωγής 2004, 2005 και 2006 Οδηγίες συμπλήρωσης Στην στήλη «Επιλογή» συμπληρώστε τον τίτλο του μαθήματος που περάσατε, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην στήλη «Αντιστοιχία», για κάθε μάθημα που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου σας. Στην στήλη «Εξετ. περίοδος» συμπληρώστε την εξεταστική περίοδο στην οποία περάσατε το αντίστοιχο μάθημα, όπως αναφέρεται στην αναλυτική βαθμολογία σας. Τυχόν παρατηρήσεις που έχετε πρέπει να τις αναφέρετε στην αίτηση περάτωσης σπουδών. Μαθήματα κορμού Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Εισαγωγή στον προγραμματισμό ή Αρχές προγραμματισμού (C) Εισαγωγή στην Ε&Τ των υπολογιστών ή Εισαγωγή στην Ε&Τ της πληροφορικής Λογική σχεδίαση Αγγλικά ή Αγγλική ορολογία ή Αγγλική ορολογία Ε&Τ υπολογιστών Αρχές προγραμματισμού Διακριτά μαθηματικά Οργάνωση υπολογιστικών συστημάτων Αριθμητική ανάλυση Δομές δεδομένων Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός Προγραμματισμός Ι Εισαγωγή στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες Έως και : Ψηφιακή σχεδίαση και μετά: Λογική σχεδίαση Έως και : Αγγλικά και μετά: Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής εργασιών Προγραμματισμός ΙΙ Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής)

23 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα Αρχιτεκτονική υπολογιστών Δίκτυα επικοινωνιών Λογικός και συναρτησιακός προγραμματισμός Λειτουργικά συστήματα Τεχνολογία λογισμικού Εισαγωγή στις γλώσσες περιγραφής υλικού Θεωρία υπολογισμού Βάσεις δεδομένων Διάδραση ανθρώπου-υπολογιστή Μεταγλωττιστές Προγραμματισμός συστήματος Φυσική-Ηλεκτρονική Υπολογιστική επιστήμη Ι Γραμμική άλγεβρα ή Γραμμική άλγεβρα και αριθμητική γραμμική άλγεβρα Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ι Έως και : Δίκτυα και επικοινωνίες υπολογιστών Ι και μετά: Δίκτυα επικοινωνιών Ι Προηγμένα θέματα προγραμματισμού Έως και : Γλώσσες περιγραφής υλικού Ι και μετά: είτε (1) Αρχιτεκτονική υπολογιστών ΙΙ είτε (2) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Μεταγλωττιστές Ι Έως και : Μάθημα κορμού 1 ου ή 2 ου έτους ή μάθημα ελεύθερης επιλογής (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Φυσική Έως και : Μάθημα κορμού 2 ου έτους ή μάθημα ελεύθερης επιλογής (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού 1 ου ή 2 ου έτους Έως και : Γραμμική άλγεβρα και αριθμητική γραμμική άλγεβρα ή Γραμμική άλγεβρα έως και : Μαθηματικά Ι : Γραμμική άλγεβρα και θεωρία αριθμών και μετά: Μαθηματικά Ι

24 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Μαθηματικός λογισμός Ι ή Ανάλυση Ι Μαθηματικός λογισμός ΙΙ ή Ανάλυση ΙΙ Πιθανότητες και στατιστική Πτυχιακή εργασία Έως και : Ανάλυση Ι ή Μαθηματικός Λογισμός Ι έως και : Μαθηματικά ΙΙ ή μάθημα κορμού 1 ου ή 2 ου έτους ή μάθημα ελεύθερης επιλογής (με σειρά προτεραιότητας) : Μαθηματική Ανάλυση και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Έως και : Ανάλυση ΙΙ ή Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ έως και : Μαθηματικά ΙΙ ή μάθημα κορμού 1 ου ή 2 ου έτους ή μάθημα ελεύθερης επιλογής (με σειρά προτεραιότητας) : Μάθημα κορμού ή κατεύθυνσης υπολογιστών (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μαθηματικά ΙΙ Έως και : Πιθανότητες και στατιστική έως και : Μαθηματικά ΙΙ ή μάθημα κορμού 1 ου ή 2 ου έτους ή μάθημα ελεύθερης επιλογής (με σειρά προτεραιότητας) : Θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική και μετά: Πιθανότητες και στατιστική Κατεύθυνση Θεωρητικής Πληροφορικής Υποχρεωτικά μαθήματα Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Υπολογιστική πολυπλοκότητα Υπολογισιμότητα και πολυπλοκότητα Κρυπτογραφία & κρυπτανάλυση Κρυπτογραφία Παράλληλοι αλγόριθμοι

25 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Υπολογιστική επιστήμη ΙΙ Υπολογιστική γεωμετρία Προστασία και ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων Έως και : Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης θεωρητικής πληροφορικής ή μάθημα ελεύθερης επιλογής (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Ασφάλεια συστημάτων Κατεύθυνση Θεωρητικής Πληροφορικής Mαθήματα επιλογής Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Συνδυαστική βελτιστοποίηση Αλγοριθμική θεωρία γραφημάτων Γραφικά Fractals Κρυπτογραφία και κρυπτανάλυση ΙΙ Αριθμητική επίλυση διαφορικών ε- ξισώσεων Θεωρία γραφημάτων Γραφικά υπολογιστών Έως και : Θεωρία πληροφορίας και κωδίκων ή Μάθημα κατεύθυνσης θεωρητικής πληροφορικής ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: είτε (1) Εισαγωγή στη θεωρία πληροφορίας και κωδίκων είτε (2) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Έως και : Θεωρία πληροφορίας και κωδίκων ή Μάθημα κατεύθυνσης θεωρητικής πληροφορικής ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής)

26 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Ειδικά θέματα θεωρητικής πληροφορικής Έως και : Προηγμένα θέματα θεωρητικής πληροφορικής ή Υπολογιστική πολυπλοκότητα ή Μάθημα κατεύθυνσης θεωρητικής πληροφορικής ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Κατεύθυνση Συστημάτων Λογισμικού Υποχρεωτικά μαθήματα Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Τεχνολογία λογισμικού ΙΙ ή Υπηρεσίες διαδικτύου Τεχνητή νοημοσύνη Συστήματα διαχείρισης δεδομένων ή Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Προηγμένες διεπαφές - εικονική πραγματικότητα Πληροφοριακά συστήματα Ευφυή συστήματα και εφαρμογές Έως και : Μάθημα κορμού ή Μάθημα κατεύθυνσης Συστημάτων λογισμικού ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Συστήματα διαχείρισης δεδομένων Έως και : Μάθημα κορμού ή Μάθημα κατεύθυνσης Συστημάτων λογισμικού ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Έως και : Μάθημα κορμού ή Μάθημα κατεύθυνσης Συστημάτων λογισμικού ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής)

27 Κατεύθυνση Συστημάτων Λογισμικού Mαθήματα επιλογής Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Υπηρεσίες διαδικτύου ή Τεχνολογία λογισμικού ΙΙ Τεχνικές μηχανικής μάθησης και ε- ξόρυξης γνώσης Προηγμένα θέματα βάσεων δεδομένων Ειδικά θέματα συστημάτων λογισμικού Κατανεμημένη διαχείριση πληροφορίας Έως και : Μάθημα κορμού ή Μάθημα κατεύθυνσης Συστημάτων λογισμικού ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Έως και : Προηγμένα θέματα διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων και μετά: Θέματα διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Κατεύθυνση Τεχνολογίας Υπολογιστών Υποχρεωτικά μαθήματα Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Προηγμένα θέματα αρχιτεκτονικής υπολογιστών Γλώσσες περιγραφής υλικού Είτε (1) Αρχιτεκτονική υπολογιστών ΙΙ είτε (2) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Έως και : Γλώσσες περιγραφής υλικού ΙΙ και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής)

28 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Σχεδιασμός ψηφιακών συστημάτων Σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Κατανεμημένα συστήματα Τεχνολογία πολυμέσων Έως και : Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων ή Μάθημα κορμού ή Μάθημα κατεύθυνσης τεχνολογίας υπολογιστών ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: είτε (1) Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων είτε (2) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Έως και : Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων ή Μάθημα κορμού ή Μάθημα κατεύθυνσης τεχνολογίας υπολογιστών ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: είτε (1) Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων είτε (2) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) 2011 και μετά: Προγραμματισμός κατανεμημένων συστημάτων Έως και : Τεχνολογία πολυμέσων και μετά: είτε (1) Προηγμένες διεπαφές - Εικονική πραγματικότητα είτε (2) Μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Κατεύθυνση Τεχνολογίας Υπολογιστών Mαθήματα επιλογής Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Τεχνολογίες οπτικοποίησης δεδομένων και πληροφοριών Ψηφιακή επεξεργασία σήματος Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα Έως και : Οπτικοποίηση δεδομένων και πληροφορίας και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής)

29 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Ρομποτική Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες Ειδικά θέματα τεχνολογίας υπολογιστών Έως και : Μάθημα κατεύθυνσης τεχνολογίας υπολογιστών ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Έως και : Μάθημα κατεύθυνσης τεχνολογίας υπολογιστών ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: είτε (1) Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες I είτε (2) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Έως και : Μάθημα κατεύθυνσης τεχνολογίας υπολογιστών ή Μάθημα άλλης κατεύθυνσης (με σειρά προτεραιότητας) και μετά: Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Μαθήματα ελεύθερης επιλογής Επιλογή από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής του παλαιού ή του νέου προγράμματος σπουδών. Επιλογή Εξετ. περίοδος Επίσης τα ακόλουθα μαθήματα αναγνωρίζονται ως ελεύθερα: Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Ιστορία των υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο C Εργαστήριο Java Εργαστήριο C++ (Αναγνωρίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής) (Αναγνωρίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής) (Αναγνωρίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής) (Αναγνωρίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής)

30

31 1.2. Απόκτηση πτυχίου «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» Έτος εισαγωγής 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011 Υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου Ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία στα εξής μαθήματα όπως αναφέρονται στους πίνακες της Ενότητας Αντιστοιχίες μαθημάτων που ακολουθεί: Στα 22 μαθήματα «Κορμού Κ1», συνολικού βάρους 132 μονάδων ECTS. Σε 6 από τα 8 μαθήματα «Κορμού Κ2», συνολικού βάρους 36 μονάδων ECTS. Σημειώνεται εδώ ότι ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει όποια 6 από τα μαθήματα αυτά επιθυμεί, και αν κάποιο από αυτά που επέλεξε δεν προσφέρεται μπορεί να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2 της Ενότητας 1.1. Στα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει, συνολικού βάρους 18 μονάδων ECTS (3 μαθήματα). Σε κατ επιλογή μαθήματα συνολικού βάρους 36 μονάδων ECTS. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι: μαθήματα «Κορμού Κ2». Το κάθε ένα από αυτά τα λογίζεται ως επιλογή της αντίστοιχης κατεύθυνσης που εμφαίνεται στον πίνακα «Μαθήματα κορμού Κ2». επιλογές της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής υποχρεωτικά ή επιλογές άλλων κατευθύνσεων μαθήματα ελεύθερης επιλογής (κατά μέγιστο 6 μονάδες ECTS 2 μαθήματα). Στην πτυχιακή εργασία συνολικού βάρους 30 μονάδων ECTS. Υπολογισμός βαθμού πτυχίου Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τον τύπο: Βαθμός = Ni=1 σ i ECTS i B i Ni=1 σ i ECTS i όπου N = 38 ή 39 ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου. B i ο βαθμός για κάθε μάθημα i = 1,..., N. ECTS i το πλήθος των μονάδων ECTS του αντίστοιχου μαθήματος. σ i ο συντελεστής βαρύτητας του αντίστοιχου μαθήματος. Οι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται ως ακολούθως: Μαθήματα κορμού, πτυχιακή εργασία και μαθήματα ελεύθερης επιλογής: σ i = 1,0. Μαθήματα κατεύθυνσης: σ i = 1,5.

32 26 1. Μεταβατικές διατάξεις για τους εισαχθέντες στο ΤΕΤΥ Εφόσον ένας φοιτητής έχει επιτύχει σε περισσότερα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, μπορεί να επιλέξει ποια από αυτά θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, με την προϋπόθεση να τηρούνται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Τα επιπλέον μαθήματα στα οποία έχει επιτύχει ο φοιτητής αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία του. Παρατήρηση σχετικά με τα προαπαιτούμενα Οι εισαχθέντες μεταξύ 2007 και 2011 είχαν τη δυνατότητα, κατά το έτος , να αντικαταστήσουν το μάθημα «Μαθηματικά ΙΙ» με το μάθημα «Μαθηματική ανάλυση» ή με το μάθημα «Θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική» (βλ. και πίνακα αντιστοιχιών μαθημάτων παρακάτω). Οι δύο επιλογές αυτές είναι ισοδύναμες ως προς την κάλυψη της προϋπόθεσης επιτυχίας στο μάθημα «Μαθηματικά ΙΙ» σε ό,τι αφορά την απονομή πτυχίου, ωστόσο δεν είναι ισοδύναμες ως προς την κάλυψη των προαπαιτήσεων των μαθημάτων. Αυτό συμβαίνει διότι: Tο μάθημα «Μαθηματικά ΙΙ» του οδηγού σπουδών (ο οποίος ίσχυσε μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος ) περιείχε ύλη σε αναλογία περίπου 60% «Πιθανότητες και στατιστική» και 40% «Μαθηματική ανάλυση». Όταν το 2012 αντί του μαθήματος «Μαθηματικά ΙΙ» εισήχθησαν δύο μαθήματα «Πιθανότητες και στατιστική» και «Μαθηματική ανάλυση», για διευκόλυνση των φοιτητών δόθηκε η δυνατότητα να αντικατασταθεί το μάθημα «Μαθηματικά ΙΙ» είτε με το «Πιθανότητες και στατιστική» είτε με το «Μαθηματική ανάλυση». Αν κάποιος έχει επιτύχει μόνο στο μάθημα «Μαθηματική ανάλυση» δεν έχει λάβει κανένα από τα γνωστικά εφόδια της περιοχής των πιθανοτήτων και της στατιστικής που προσέφερε το μάθημα «Μαθηματικά ΙΙ» και που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων, όπως αυτό αποτυπώνεται στις προαπαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό, η επιτυχία μόνο στο μάθημα «Μαθηματική ανάλυση» δεν επαρκεί για την κάλυψη των προαπαιτουμένων των μαθημάτων που απαιτούν γνώσεις πιθανοτήτων και στατιστικής, όπως π.χ. τα μαθήματα «Εισαγωγή στη θεωρία πληροφορίας και κωδίκων», «Μαθηματική μοντελοποίηση και πολύπλοκα δίκτυα», «Θεωρία παιγνίων». Συνεπώς για να μπορέσει κάποιος να δηλώσει μαθήματα με προαπαιτούμενο το μάθημα «Πιθανότητες και Στατιστική» θα πρέπει να έχει επιτύχει στο μάθημα «Πιθανότητες και στατιστική» (του ΤΕΤΥ ή του ΤΠ&Τ) ή «Θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική» (του ΤΕΤΥ). Ειδικές ρυθμίσεις για εισαχθέντες το 2007 ή το 2008 Οι φοιτητές που εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη και μετέπεσαν στον Οδηγό Σπουδών που ίσχυσε κατά τα ακαδημαϊκά έτη ως και Επομένως για αυτούς τους φοιτητές ισχύουν οι υποχρεώσεις που περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών Τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών και αντιστοιχίζονται στον οδηγό σπουδών με βάση τον παρακάτω πίνακα:

33 1.2. Απόκτηση πτυχίου «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» 27 Τα μαθήματα των προγρ. σπουδών και Κατοχυρώνουν το μάθημα του προγρ. σπουδών Μαθηματικός λογισμός Ι και Γραμμική άλγεβρα (*) Μαθηματικά Ι Φυσική Ηλεκτρονική (*)(**) Μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Εισαγωγή στον προγραμματισμό Προγραμματισμός Ι Εισαγωγή στην Ε&Τ της πληροφορικής (Υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του ) Λογική σχεδίαση Ψηφιακή σχεδίαση Αγγλικά (Υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του ) Μαθηματικός λογισμός ΙΙ (***) Μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Πιθανότητες και στατιστική (****) Μαθηματικά ΙΙ Αρχές προγραμματισμού Προγραμματισμός ΙΙ Διακριτά μαθηματικά (Υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του ) Οργάνωση υπολογιστικών συστημάτων (Υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του ) Αριθμητική ανάλυση (Υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του ) Δομές δεδομένων (Υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του ) Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (Υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του ) Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα (Υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του ) Αρχιτεκτονική υπολογιστών (Υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του ) Δίκτυα υπολογιστών (Υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του ) Λογικός και συναρτησιακός προγραμματισμός Προηγμένα θέματα προγραμματισμού Λειτουργικά συστήματα (Υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του ) Υπολογιστική επιστήμη Ι Μάθημα κατεύθυνσης θεωρητικής πληροφορικής Τεχνολογία λογισμικού (Υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του ) Εισαγωγή στις γλώσσες περιγραφής υλικού (Υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του ) (*) Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής και οι οποίοι είχαν επιτύχει μόνο σε ένα από τα μαθήματα «Μαθηματικός λογισμός Ι» και «Γραμμική άλγεβρα» όσο αυτά προσφέρονταν, μπορούν να καλύψουν την απαίτηση για το μάθημα «Μαθηματικά Ι» στον οδηγό σπουδών στον οποίο έχουν μεταπέσει, ως ακολούθως: 1. Για τα έτη , και , εξεταζόμενοι επιτυχώς στην ύλη του άλλου μαθήματος. 2. Για το έτος , εξεταζόμενοι επιτυχώς στο μάθημα «Μαθηματική ανάλυση» αντί του «Μαθηματικός λογισμός Ι» και στο μάθημα «Γραμμική άλγεβρα και θεωρία αριθμών», αντί του «Γραμμική άλγεβρα». 3. Για το έτος και εφεξής, εξεταζόμενοι επιτυχώς στο μάθημα «Μαθηματικά Ι» αντί του «Μαθηματικός λογισμός Ι» και στο μάθημα «Μαθηματικά ΙΙ» αντί του «Γραμμική άλγεβρα». Οι φοιτητές που έχουν επιτύχει στα μαθήματα «Μαθηματικός λογισμός Ι» και «Γραμμική άλγεβρα» κατά τα έτη ή , ή στα ισοδύναμά τους κατά τα έτη ή και εφεξής όπως αναφέρονται αντίστοιχα στις περιπτώσεις (2) και (3) παραπάνω, μπορούν να κατοχυρώσουν ένα μάθημα επιλογής κατεύθυνσης, εξεταζόμενοι επιτυχώς σε ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής ή οικονομικών επιστημών ή χρησιμοποιώντας το μάθημα «Φυσική-Ηλεκτρονική» (εφ όσον έχουν εξετασθεί σε αυτό επιτυχώς). (**) Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής και που είχαν εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα «Φυσική-Ηλεκτρονική», μπορούν να αντικαταστήσουν με το μάθημα αυτό ένα μάθημα ε-

34 28 1. Μεταβατικές διατάξεις για τους εισαχθέντες στο ΤΕΤΥ πιλογής κατεύθυνσης, επιλέγοντας επιπρόσθετα και ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής ή ένα μάθημα οικονομικών επιστημών ώστε να συμπληρωθούν οι μονάδες ECTS. (***) Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής και που είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Μαθηματικός λογισμός ΙΙ» όσο αυτό προσφερόταν, κατοχυρώνουν ένα μάθημα επιλογής κατεύθυνσης αλλά όχι το μάθημα «Μαθηματικά ΙΙ» του οδηγού σπουδών στον οποίο έχουν μεταπέσει. (****) Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής και μπορούν να κατοχυρώσουν το μάθημα «Μαθηματικά ΙΙ» του οδηγού σπουδών στον οποίο έχουν μεταπέσει εφόσον έχουν επιτύχει στο μάθημα «Πιθανότητες και στατιστική» (κατά τα έτη ή ) ή «Μαθηματικά ΙΙ» (κατά τα έτη , ή ) ή «Θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική» (κατά το έτος ) ή εφόσον επιτύχουν στο μάθημα «Πιθανότητες και Στατιστική» (από το έ- τος και εφεξής). Εφόσον έχουν επιτύχει και στα δύο μαθήματα «Πιθανότητες και στατιστική» (ή «Θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική») και «Μαθηματικά ΙΙ», κατοχυρώνουν το μάθημα «Μαθηματικά ΙΙ» και επιπλέον ένα μάθημα επιλογής κατεύθυνσης.

35 Αντιστοιχίες μαθημάτων Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Έτος εισαγωγής 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011 Οδηγίες συμπλήρωσης Στην στήλη «Επιλογή» συμπληρώστε τον τίτλο του μαθήματος που περάσατε, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην στήλη «Αντιστοιχία», για κάθε μάθημα που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου σας. Στην στήλη «Εξετ. περίοδος» συμπληρώστε την εξεταστική περίοδο στην οποία περάσατε το αντίστοιχο μάθημα, όπως αναφέρεται στην αναλυτική βαθμολογία σας. Τυχόν παρατηρήσεις που έχετε πρέπει να τις αναφέρετε στην αίτηση περάτωσης σπουδών. Μαθήματα κορμού Κ1 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Ψηφιακή σχεδίαση Μαθηματικά Ι Αγγλικά Προγραμματισμός Ι Εισαγωγή στην Ε&Τ της πληροφορικής Οργάνωση υπολογιστικών συστημάτων Διακριτά μαθηματικά Μαθηματικά ΙΙ Προγραμματισμός ΙΙ Λογική σχεδίαση Έως και : Μαθηματικά Ι : Γραμμική Άλγεβρα και Θεωρία Αριθμών και μετά: Μαθηματικά Ι Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής εργασιών Έως και : Εισαγωγή στην Ε&Τ της πληροφορικής : Εισαγωγή στην επιστήμη υπολογιστών και μετά: Εισαγωγή στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής Έως και : Μαθηματικά II : Μαθηματική ανάλυση ή Θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική και μετά: Πιθανότητες και Στατιστική

36 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Δίκτυα και επικοινωνίες υπολογιστών Ι Δομές δεδομένων Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ι Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός Διάδραση ανθρώπου-υπολογιστή Προηγμένα θέματα προγραμματισμού Λειτουργικά συστήματα Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα Βάσεις δεδομένων Θεωρία υπολογισμού Μεταγλωττιστές Προγραμματισμός συστήματος Ασφάλεια συστημάτων Πτυχιακή εργασία Δίκτυα επικοινωνιών Ι Είτε (1) Υπολογισιμότητα και πολυπλοκότητα είτε (2) μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Μεταγλωττιστές Ι Μαθήματα κορμού Κ2 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Αριθμητική ανάλυση (ΘΠ) Υπολογιστική πολυπλοκότητα (ΘΠ) Υπολογισιμότητα και πολυπλοκότητα Γραφικά υπολογιστών (ΣΛ) Τεχνητή νοημοσύνη (ΣΛ) Ανάκτηση πληροφορίας (ΣΛ)

37 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Γλώσσες περιγραφής Υλικού Ι (ΤΥ) Δίκτυα και επικοινωνίες υπολογιστών ΙΙ (ΤΥ) Αρχιτεκτονική υπολογιστών ΙΙ (ΤΥ) Είτε (1) Αρχιτεκτονική υπολογιστών ΙΙ είτε (2) μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Δίκτυα επικοινωνιών II Είτε (1) Αρχιτεκτονική υπολογιστών ΙΙ είτε (2) μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Κατεύθυνση Θεωρητικής Πληροφορικής Υποχρεωτικά μαθήματα Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Υπολογιστική γεωμετρία Θεωρία πληροφορίας και κωδίκων Εισαγωγή στη θεωρία πληροφορίας και κωδίκων Κρυπτογραφία Κατεύθυνση Θεωρητικής Πληροφορικής Mαθήματα επιλογής Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Λογική για υπολογιστές Παράλληλοι αλγόριθμοι Προηγμένα θέματα θεωρητικής πληροφορικής Μαθηματική μοντελοποίηση και πολύπλοκα δίκτυα Συνδυαστική βελτιστοποίηση Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής)

38 Κατεύθυνση Συστημάτων Λογισμικού Υποχρεωτικά μαθήματα Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Συστήματα διαχείρισης δεδομένων Τεχνολογία λογισμικού Διαχείριση πληροφορίας στο διαδίκτυο Είτε (1) Κατανεμημένη διαχείριση πληροφορίας ή Θέματα διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων είτε (2) μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Κατεύθυνση Συστημάτων Λογισμικού Mαθήματα επιλογής Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Προηγμένες διεπαφές, εικονική πραγματικότητα Κατανεμημένη διαχείριση πληροφορίας Οπτικοποίηση δεδομένων και πληροφορίας Τεχνικές μηχανικής μάθησης και ε- ξόρυξης γνώσης Ευφυή συστήματα και εφαρμογές Προηγμένα θέματα διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων Ειδικά θέματα συστημάτων λογισμικού Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Είτε (1) Θέματα διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων είτε (2) μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής)

39 Κατεύθυνση Τεχνολογίας Υπολογιστών Υποχρεωτικά μαθήματα Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Μεταγλωττιστές ΙΙ Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα Είτε (1) Μεταγλωττιστές ΙΙ είτε (2) μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος , το μάθημα μπορεί να αντικατασταθεί από μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής). Κατεύθυνση Τεχνολογίας Υπολογιστών Μαθήματα επιλογής Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Αριθμητική υπολογιστών Ψηφιακή επεξεργασία σήματος Κατανεμημένα συστήματα Γλώσσες περιγραφής υλικού ΙΙ Σχεδίαση πρωτοκόλλων επικοινωνίας Παράλληλος προγραμματισμός Τεχνολογία πολυμέσων Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Προγραμματισμός κατανεμημένων συστημάτων Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Είτε (1) Παράλληλοι αλγόριθμοι είτε (2) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2)) Είτε (1) Προηγμένες διεπαφές - Εικονική πραγματικότητα είτε (2) Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) (με σειρά προτεραιότητας μεταξύ των (1) και (2))

40 Μάθημα ΤΕΤΥ Αντιστοιχία Επιλογή Εξετ. περίοδος Σύνθεση ψηφιακών αρχιτεκτονικών Μάθημα κορμού ή μάθημα κατεύθυνσης πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών (βασικό ή επιλογής) Μαθήματα ελεύθερης επιλογής Επιλογή από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής του παλαιού ή του νέου προγράμματος σπουδών. Επιλογή Εξετ. περίοδος

41 1.2. Απόκτηση πτυχίου «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» Έτος εισαγωγής 2012 Υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου Ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία στα εξής μαθήματα όπως αναφέρονται στους πίνακες της Ενότητας Αντιστοιχίες μαθημάτων που ακολουθεί: Στα 24 μαθήματα κορμού συνολικού βάρους 146 μονάδων ECTS. Σε μαθήματα επιλογής συνολικού βάρους 66 μονάδων ECTS. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι: μαθήματα επιλογής της επιστήμης υπολογιστών. μαθήματα επιλογής της επιστήμης τηλεπικοινωνιών (κατά μέγιστο 4 μαθήματα, με σύνολο 24 μονάδες ECTS). μαθήματα επιλογής της επιστήμης οικονομικών ή μαθήματα ελεύθερης επιλογής (κατά μέγιστο 3 μαθήματα, με σύνολο 12 μονάδες ECTS). Στην πτυχιακή εργασία συνολικού βάρους 28 μονάδων ECTS. Υπολογισμός βαθμού πτυχίου Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τον τύπο: Βαθμός = Ni=1 σ i ECTS i B i Ni=1 σ i ECTS i όπου N ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου. B i ο βαθμός για κάθε μάθημα i = 1,..., N. ECTS i το πλήθος των μονάδων ECTS του αντίστοιχου μαθήματος. σ i ο συντελεστής βαρύτητας του αντίστοιχου μαθήματος. Οι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται ως ακολούθως: Μαθήματα κορμού, πτυχιακή εργασία, μαθήματα επιστήμης οικονομικών και μαθήματα ελεύθερης επιλογής: σ i = 1,0. Μαθήματα επιστήμης υπολογιστών και μαθήματα επιστήμης τηλεπικοινωνιών: σ i = 1,5. Εφόσον ένας φοιτητής έχει επιτύχει σε περισσότερα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, μπορεί να επιλέξει ποια από αυτά θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, με την προϋπόθεση να τηρούνται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Τα επιπλέον μαθήματα στα οποία έχει επιτύχει ο φοιτητής αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία του.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2017 2018 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2.1 Α εξάμηνο Α εξάμηνο K10 Μαθηματική Ανάλυση Ι 2 2 5 K11 Φυσική Ι 2 2 5 K12 Προγραμματισμός Ι 2 2 5 K13 Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές 2 2 5 K16 Ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Νομοθετικό Πλαίσιο και Υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση μαθημάτων Παλιού Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αντιστοίχιση μαθημάτων Παλιού Νέου Προγράμματος Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατικές διατάξεις Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ) για τους φοιτητές εισαγωγής 2013 και πριν Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μεταβατικές διατάξεις Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ) για τους φοιτητές εισαγωγής 2013 και πριν Υποχρεωτικά Μαθήματα Μεταβατικές διατάξεις Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ) για τους φοιτητές εισαγωγής 2013 και πριν Υποχρεωτικά Μαθήματα Οι φοιτητές παλαιότερων ετών (έτος εισαγωγής από 2013 και πριν) οι οποίο χρωστούν υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2014-2015 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5-4. Γραμμική Άλγεβρα 4 5 2Ε 5. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 5-4. Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ακαδ. έτους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2015-2016 Α Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 6 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 4 6 2E 3. Μαθηματικός Λογισμός 4 6-4. Γραμμική Άλγεβρα 4 6 2Ε 5. Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ 1 Ο 9 ΥΠΟ 2 Ο 5 ΥΠΟ 2 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 6 ΕΠΙ 3 Ο 3 ΥΠΟ 4 Ο 5 ΕΠΙ 4 Ο 3 ΥΠΟ 5 Ο 4

ΥΠΟ 1 Ο 9 ΥΠΟ 2 Ο 5 ΥΠΟ 2 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 4 ΥΠΟ 3 Ο 6 ΕΠΙ 3 Ο 3 ΥΠΟ 4 Ο 5 ΕΠΙ 4 Ο 3 ΥΠΟ 5 Ο 4 ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) CEID_NY101 Μαθηματικά Ι ΥΠΟ 1 Ο Βαθμός Εξεταστική περίοδος Αντιστοίχιση βαθμού σε ECTS CEID_NY109 Διακριτά Μαθηματικά ΥΠΟ 1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Τεχνικές Προγραµµατισµού Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Γλώσσες Προγραµµατισµού, Θεωρία Γλωσσών Προγραµµατισµού 1999-2002 Θεωρία Γλωσσών 1996-2000, 2000-2002 Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού 2002-2005 Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο) 27/08/2018 03/09/2018 07/09/2018 12/09/2018 Παρασκευή ΑΦΕ- ΑΦΕ- ΑΠ7 14/09/2018 Παρασκευή ΑΦΕ-Β4 24/09/2018 ΑΦΕ- Διακριτά Μαθηματικά Λογική Σχεδίαση Ι Φυσική Αγγλική Γλώσσα Χ. Μπούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών  ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:12/7/2016

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Καθ. Αντώνης Πασχάλης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Καθ. Αντώνης Πασχάλης Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθ. Αντώνης Πασχάλης Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 22/1/2018 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-B4 Μαθηματικά Ι Ε. Στεφανόπουλος Α. Ανδρικόπουλος 25/1/2018 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-B4 Φυσική Χ. Χρηστίδης 31/1/2018 ΒΑ-Β4 Αγγλική Γλώσσα Σ. Ατματζίδη 1/2/2018 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-Β4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Μεταβατικές Διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Μεταβατικές Διατάξεις Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Μεταβατικές Διατάξεις 1. Μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στα οποία έχεις επιτύχει μέχρι το Σεπτέμβριο 2017 αναγνωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (12/06/ /06/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (12/06/ /06/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο) ΕΑΡΙΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο) Ε. Στεφανόπουλος Α. Ανδρικόπουλος Ε. Γαλλόπουλος, Ε. Στεφανόπουλος 12/6/2018 - Μαθηματικά ΙΙ 18/6/2018 - Γραμμική Άλγεβρα 22/6/2018 25/6/2018 - Οντοκεντρικός Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 31/08/2017 Πέμπτη 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-B4 Μαθηματικά Ι Ε. Στεφανόπουλος 02/09/2017 Σάββατο 17-20 ΒΑ-B4 Φυσική Χ. Χρηστίδης 04/09/2017 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-B4 Λογική Σχεδίαση Ι Χ. Βέργος 07/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 21/1/2019 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-B4 Λογική Σχεδίαση Ι Χ. Βέργος 24/1/2019 Πέμπτη 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-Β4 Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών Χ. Μακρής, Ι. Χατζηλυγερούδης, Γ. Αλεξίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα από το Ακαδηµαϊκό Έτος 1999-2000 έως το Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004 1 1. Εγγραφή και παρακολούθηση για τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Παν. Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος Σπουδών Ως Σύστημα μπορεί να οριστεί μια συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Δευτέρα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Δευτέρα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 09:00-10:00 Προγραµµατισµός Ι I 10:00-11:00 Προγραµµατισµός Ι I 11:00-12:00 Προγραµµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Δομή του Προγράμματος Σπουδών Δομή του Προγράμματος Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2017-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (22/01/2018 09/02/2018) Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019 (ΓΣ 29.5.2018) ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, έκδοση 1.00-20190226 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ E/14, Ε/13, E/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ E/14, Ε/13, E/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ E/14, Ε/13, E/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα από τους κάτωθι πίνακες,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα 1 ου εξαμήνου

Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Οι φοιτητές που οφείλουν μαθήματα από τους κάτωθι πίνακες, να ακολουθούν τις Για τα μητρώα Ε/16...

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 29/08/2016 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-Β4 Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών Χ. Μακρής, Ι. Χατζηλυγερούδης, Γ. Αλεξίου, Σ. Βούλγαρης, Α. Ηλίας 03/09/2016 Σάββατο 14-17 ΑΦΕ-ΒΑ-B4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος pithia. Θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/16... και παλαιότερα ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/16... και παλαιότερα ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/16... και παλαιότερα ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Οι φοιτητές που οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω;

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Ενημερωτική εκδήλωση για την αλλαγή του ΠΠΣ Σίνδος, Τετάρτη 10 Ιουλίου, 2019 Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Αθανάσιος Ιωσηφίδης, Γεώργιος Μπάμνιος Περιεχόμενα Εισαγωγή Το νέο Τμήμα Τι αλλάζει; Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) 06/06/16 Δευτέρα 17-20 AΦΕ-ΒΑ Μαθηματικά ΙΙ Μ. Μαρκάκης Κ. Παπαδάκης 09/06/16 Πέμπτη 18-21 ΑΦΕ-ΒΑ Γραμμική Άλγεβρα Ε. Γαλλόπουλος 13/06/16 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ Λογική Σχεδίαση ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα 1 ου εξαμήνου

Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 2019 Οι φοιτητές που οφείλουν μαθήματα από τους κάτωθι πίνακες, να ακολουθούν τις Για τα μητρώα Ε/16...

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΚΩΔΙΚΟΣ Κατηγορία Υ/ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 2019 Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος pithia. Θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα πάρουν πτυχίο οι φοιτητές/τριες του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής;

Πως θα πάρουν πτυχίο οι φοιτητές/τριες του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής; ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πως θα πάρουν πτυχίο οι φοιτητές/τριες του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής; Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2019. ΕΚΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 27-08-2015 Πέμπτη 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 31-08-2015 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών Χ. Μακρής, Ι. Χατζηλυγερούδης, Γ. Αλεξίου, Α. Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΗΥ/ΣΕΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΗΥ/ΣΕΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:14/7/2014 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 19-01-2015 Δευτέρα 08:00-11:00 ΑΦΕ-ΒΣ-Β4-Β3 Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 27-01-2015 Τρίτη 17:00-20:00 ΒΑ-Β4-Β3 Διακριτά Μαθηματικά ** Χ. Μπούρας 31-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: Στο έδρανο του φοιτητή δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βιβλία ή άλλα βοηθήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 Έκδοση 24/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) (επί πτυχίω) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 Έκδοση 21/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΣΥΔ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΣΥΔ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΣΥΔ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΕΣΥΔ ΜΠ ΤΕ ΠΟΤΕ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΕΞ. Θ Ε ΚΩΔ. ΜΑΘ. Θ Ε ΠΑΡ/ΣΕΙΣ ΧΕΙΜ. ΕΞ ΕΑΡ. ΕΞ. Α1 Φυσική Ι ΌΧΙ ΦΥΣΙΚΗ 101 ΌΧΙ 2-1Δ Α2 Μαθηματικός Λογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) 12/06/17 Δευτέρα 17-20 AΦΕ-ΒΑ Μαθηματικά ΙΙ Ε. Στεφανόπουλος 15/06/17 Πέμπτη 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ Γραμμική Άλγεβρα Ε. Γαλλόπουλος, Ε. Στεφανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 11:15-13:15 Γρ. Καθηγήτριας 7 ΨΣ-902-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α - Ω ΨΣ-902 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ Φ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΟΔΕ) επ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 11:15-13:15 Γρ. Καθηγήτριας 7 ΨΣ-902-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α - Ω ΨΣ-902 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ Φ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΟΔΕ) επ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2013-2014 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝ - ΦΕΒΡ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:19/12/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 2018 Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος pithia. Θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περίοδος Ιουνίου 2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Εξάμηνο 1 ο 1/5 Φυσική Εργ. 9Α, 8-10 Φυσική Εργ. 9Α, 10-12 Φυσική Εργ. 9Α, 12-14 Ηλεκτρονική Φυσική Εργ. 9Α, 14-16 Προγραμματισμός Ι ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Εργ. 15, 10-12 Προγραμματισμός Ι ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β. Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3. Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β. Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 Περίοδος Ιουνίου 2019 'Εκδοση 20/05/2019 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατικές Διατάξεις Παλαιού Προγράμματος Σπουδών

Μεταβατικές Διατάξεις Παλαιού Προγράμματος Σπουδών Μεταβατικές Διατάξεις Παλαιού Προγράμματος Σπουδών Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 το Τμήμα Αυτοματισμού θα εφαρμόσει Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ). Ο τρόπος εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΣ του Τμήματος στην συνεδρίαση της 22/4/2013 αποφάσισε την Αντιστοίχηση των μαθημάτων των παλαιοτέρων Προγραμμάτων Σπουδών με αυτά του Τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών ως εξής: ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ που θα πάρουν πτυχίο με το παλαιό πρόγραμμα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ που θα πάρουν πτυχίο με το παλαιό πρόγραμμα ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ 2009 2013 που θα πάρουν πτυχίο με το παλαιό πρόγραμμα Απαιτήσεις προγράμματος 2009-13 240 μονάδες πιστοποίησης Εάν δεν έχετε περάσει το υποχρεωτικό μάθημα... Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ

Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι πτυχίο θα πάρω; Πως θα το πάρω; Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ Θεσσαλονίκη, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα. 1o Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος

Δευτέρα. 1o Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος Δευτέρα 1o Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 Τμήμα Ι Τμήμα Ι Τμήμα ΙΙ Τμήμα ΙΙ 13:00-14:00 Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης 14:00-15:00 Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

Β (Παλιός οδηγός σπουδών) ΛΙΑΠΕΡΔΟΣ

Β (Παλιός οδηγός σπουδών) ΛΙΑΠΕΡΔΟΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2017-2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/6/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ (11/06/2018

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τις Δηλώσεις Μαθημάτων και Προϋποθέσεις για τη λήψη Πτυχίου Ακ. Έτους

Κανόνες για τις Δηλώσεις Μαθημάτων και Προϋποθέσεις για τη λήψη Πτυχίου Ακ. Έτους ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες: τηλ. 2310 891217 Θεσσαλονίκη 19/10/2017 Κανόνες για τις Δηλώσεις Μαθημάτων και Προϋποθέσεις για τη λήψη Πτυχίου Ακ. Έτους 2017-18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ) 09/06/15 Τρίτη 11-14 AΦΕ-ΒΑ Γραμμική Άλγεβρα Ε. Γαλλόπουλος 13/06/15 Σάββατο 14-17 ΑΦΕ-ΒΑ Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Χ. Μακρής, Ι. Χατζηλυγερούδης, Μ. Ρήγκου 16/06/15 Τρίτη 17-20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 30-08-2014 Σάββατο 8-11 ΒΑ-Β4-B3 Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 03-09-2014 Τετάρτη 17-20 ΑΦΕ-B4-B3 Θεωρία Κυκλωμάτων Χ. Χρηστίδης 08-09-2014 Δευτέρα 8-11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Φεβρουαρίου 2019 Δευτέρα 182 Τρίτη 192 Μαθηματική Ανάλυση Φατούρος - Μπάρλας Πιθανότητες και Στατιστική Μητσούδης Αντικειμενοστρεφής Πρεζεράκος Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Μάγος - Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών Τεχνητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Ιουνίου 2017 Έκδοση 08.06.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ηλ. Αιθ. 001, 002. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004. Θεωρία Δικτύων & Κυκλωμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ηλ. Αιθ. 001, 002. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004. Θεωρία Δικτύων & Κυκλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Περίοδος Ιουνίου 2018 v20180517 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΠΛ, 2009

Πρόταση για Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΠΛ, 2009 Πρόταση για Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΠΛ, 2009 Η επόμενη πρόταση είναι μια σύγκλιση των προτάσεων που υπέβαλλαν στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών τα μέλη της: Κώστας Μαργαρίτης Βασιλική Μάνθου Γιώργος Στεφανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 23/01/2017 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-Β4 Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών Χ. Μακρής, Ι. Χατζηλυγερούδης, Γ. Αλεξίου, Σ. Βούλγαρης, Α. Ηλίας 26/01/2017 Πέμπτη 11-14 ΒΑ-Β4 Αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ECTS Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Θ Ε Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / σε αντιπαραβολή με το ΠΑΛΑΙΟ που θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 0-04 / Συντομογραφίες ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 Περίοδος Σεπεμβρίου 2019 Έκδοση 17/07/2019 26/08/2019 27/08/2019

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Αθήνας για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Θέση Φωτογραφίας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: Ημερομηνία παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας

Αντιστοίχιση Βαθμολογίας Πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ιουλίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ιουλίου 2019 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ - Η Ζ 27.6 28.6 Τεχνολογία Υπολογιστικών Ευσταθίου Τεχνολογία και Κινητών Συσκευών Έλληνας Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής Σγουροπούλου Μηχατρονική Ευσταθίου Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 1 ο Ε ξ ά μ η ν ο ( 6 Μαθήματα) Έ τ ο ς Σ π ο υ δ ώ ν Α 1. Λογισμός μιας Μεταβλητής - Γραμμική Άλγεβρα 5 5 2-2. Τεχνικό Σχέδιο 5 4 2 -. Δομημένος Προγραμματισμός 6 4 2 1 2 Φυσική 5 4 2 1 2 5. Ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015)

ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015) ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015) Αντικατάσταση της 717/Β1/23-9-1993 Υ.Α. (ΦΕΚ 786/τ.Β /6-10-1993) όπως τροποποιήθηκε με την 349/Β7/11-8-2000 Υ.Α (ΦΕΚ 1024/τ.Β /30-8-2000), την 57284/Β7/5-7-2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 1052/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Σεπεμβρίου 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Έκδοση 05.07.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 3-4ο

Διαβάστε περισσότερα