Ο καταιγισμός ιδεών ως διδακτική τεχνική για την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο καταιγισμός ιδεών ως διδακτική τεχνική για την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων"

Transcript

1 «Ο καταιγισμός ιδεών ως διδακτική τεχνική για την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων» Πρακτικά 1 ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, (!-4 Μαρτίου 2002), Θεσσαλονίκη 2002, σ Ο ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Παρασκευή Βασάλα 1, Ευγενία Φλογαίτη 2 1 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομός Κεφαλληνίας, 2 Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο καταιγισμός ιδεών ως τεχνική διδασκαλίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην καθημερινή διδακτική πράξη. Πρόκειται για μια συμμετοχική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές ανακαλούν συνειρμικά προϋπάρχουσες αντιλήψεις και προβαίνουν σε ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση ιδεών για ένα θέμα. Εφαρμόζεται συνήθως στο πλαίσιο της ομάδας μιας σχολικής τάξης, στην αρχή της προσέγγισης ενός γνωστικού αντικειμένου, με στόχο τη διερεύνηση των ποικίλων διαστάσεων ενός θέματος, τη διασαφήνιση μιας ή περισσοτέρων εννοιών ή ενός ορισμού. Ο καταιγισμός ιδεών αποτελεί μια σημαντική διδακτική τεχνική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αντικείμενο της ανακοίνωσης είναι η ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου αυτής της τεχνικής και επίσης η παρουσίαση ενός παραδείγματος εφαρμογής της, που αφορά στην προσέγγιση του περιβαλλοντικού προβλήματος της όξινης βροχής. BRAINSTORMING AS AN INSTRUCTIONAL TECHNIQUE FOR APPROACHING ENVIRONMENTAL PROBLEMS Paraskevi Vassala 1, Evgenia Flogaiti 2 1 Directorate of Secondary Education in Cephalonia and Ithaca, 2 University of Athens, ABSTRACT Brainstorming is an instructional technique that can be easily used in everyday teaching, and constitutes a useful tool for the teacher. It is a participatory process in which students can express their ideas in a free and spontaneous way looking into the various aspects of a specific issue. It is usually used in class at the moment when pupils first start working on a subject. The objective is to consider the different dimensions of the subject, to define one or more terms, or the meaning of one or more concepts. Brainstorming is an important tool for approaching environmental problems in EE. The present paper is about the development of a theoretical framework for the brainstorming technique. A real life example of coping with the environmental problem of acid rain is also presented. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

2 Στη σύγχρονη διδακτική πράξη υιοθετούνται διδακτικές τεχνικές που εγείρουν το ενδιαφέρον του μαθητή, ευνοούν την ενεργό συμμετοχή του στη διαδικασία της μάθησης, ενθαρρύνουν την εργασία σε ομάδες και δημιουργούν συνθήκες μάθησης και έρευνας στο σχολείο και σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα. Μεταξύ αυτών των διδακτικών τεχνικών είναι ο καταιγισμός ιδεών, μία ιδιαίτερα χρήσιμη τεχνική, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στη μελέτη θεμάτων της καθημερινής διδακτικής πράξης καθώς και στην υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Τοπικής Ιστορίας, κ.ά.). Αντικείμενο της ανακοίνωσης είναι η ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου αυτής της τεχνικής και επίσης η παρουσίαση ενός παραδείγματος εφαρμογής της, που αφορά στην προσέγγιση του περιβαλλοντικού προβλήματος της όξινης βροχής. Ο ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming) ως τεχνική διδασκαλίας εφαρμόστηκε από τον Alex F. Osborn [4]. Πρόκειται για μια συμμετοχική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές ανακαλούν συνειρμικά προϋπάρχουσες αντιλήψεις και προβαίνουν σε ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση ιδεών για ένα θέμα (ζήτημα ή κεντρική έννοια) διερευνώντας με αυτόν τον τρόπο τις ποικίλες διαστάσεις και τις πολλαπλές πτυχές του [3], [8]. Ο καταιγισμός ιδεών δηλαδή, δεν απαιτεί από τους μαθητές να έχουν ειδικές γνώσεις όσον αφορά το θέμα μελέτης και επιτρέπει στον κάθε μαθητή να εκφραστεί για το θέμα, χωρίς να αξιολογηθεί, ανακαλώντας προϋπάρχουσες ιδέες σχετικά με αυτό. Οι εκφραζόμενες ιδέες μπορεί να μη συμβαδίζουν με τις προσδοκίες του εκπαιδευτικού, μερικές μπορεί και να έχουν λίγο ή καθόλου σχέση με το θέμα, ωστόσο με την τεχνική αυτή δημιουργείται μια τράπεζα ιδεών που αξιοποιούνται δημιουργικά στη συνέχεια των εργασιών [1]. Η αρχή στην οποία στηρίζεται ο καταιγισμός ιδεών είναι ότι οι προϋπάρχουσες ιδέες για ένα θέμα έχουν καθοριστική σημασία στη δημιουργία των νέων ιδεών γι αυτό το θέμα [4]. Η τεχνική αυτή προέρχεται από τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις διδασκαλίας (constructivism), σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής δεν μπορεί να θεωρείται tabula rasa όταν εισάγεται στο περιεχόμενο νέων θεμάτων. Ο μαθητής έχει κάποιες διαμορφωμένες ιδέες (γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις) οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον του. Οι προϋπάρχουσες αυτές ιδέες, οι οποίες είναι ισχυρά ριζωμένες και πολλές φορές δεν συμπίπτουν με τις επιστημονικά αποδεκτές, αλληλεπιδρούν με τις διδασκόμενες οι οποίες και θα συγκροτήσουν μέσω της μάθησης τις νέες γνώσεις, τροποποιώντας εξ ολοκλήρου ή σε κάποιο βαθμό τις αρχικές [5], [9], [10]. Ο καταιγισμός ιδεών εφαρμόζεται συνήθως στην αρχή της προσέγγισης ενός γνωστικού αντικειμένου με στόχο να διαπιστωθεί το επίπεδο των μαθητών, να διερευνηθούν οι συνιστώσες του ή να γίνει διασαφήνιση ενός ή περισσοτέρων εννοιών ή ενός ορισμού. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στην αρχή μιας διδακτικής ενότητας, στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας διερεύνησης ή ακόμα και σε κάποια στιγμή όπου μειώνεται η διάθεση της ομάδας για συμμετοχή. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται συνήθως στην ομάδα μιας σχολικής τάξης με συντονιστή τον εκπαιδευτικό αλλά μπορεί επίσης να διεξαχθεί σε υποομάδες, οπότε ο συντονιστής είναι ένα από τα μέλη. Οι ιδέες παρουσιάζονται σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του εξεταζόμενου θέματος [1], [8]. 2

3 Η πορεία εφαρμογής Η εφαρμογή του καταιγισμού ιδεών εξελίσσεται στα ακόλουθα τέσσερα στάδια [7]: Στάδιο 1 Ο εκπαιδευτικός εξηγεί την τεχνική του καταιγισμού ιδεών (εάν οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτήν) και περιγράφει το στόχο της εργασίας, αναγγέλλει τη διάρκεια και προσδιορίζει το ρόλο του. Επίσης δίνει γραπτά τους κανόνες της τεχνικής αυτής, τονίζοντας ότι κάθε μαθητής εκφράζει τις ιδέες του χωρίς ειρμό, όπως του έρχονται. Οι ιδέες που ακούγονται δεν κρίνονται ούτε αξιολογούνται. Οι ιδέες μπορούν να εκφράζονται χωρίς τάξη. Από την ιδέα ενός μπορεί να προκύψει η ιδέα ενός άλλου. Η διάρκεια αυτού του σταδίου εξαρτάται από την εξοικείωση των μαθητών με την τεχνική και δεν υπερβαίνει τα δέκα λεπτά. Στάδιο 2 Ο εκπαιδευτικός δίνει το θέμα. και ζητά από τους μαθητές να εκφραστούν γι αυτό γρήγορα, με λέξεις ή σύντομες εκφράσεις ενώ ο ίδιος σημειώνει όλες τις ιδέες στον πίνακα, αποφεύγοντας να υποδείξει τις δικές του ιδέες. Όταν η ροή ιδεών αρχίζει να φθίνει, πλησιάζει τους μαθητές, τους κοιτά και επαναλαμβάνει την ερώτηση ενθαρρύνοντας και τους πιο διστακτικούς μαθητές να εκφραστούν. Στην ανάγκη ξαναδιαβάζει δυνατά τις λέξεις που έγραψε στον πίνακα, αλλά αποφύγει απόλυτα να υποδείξει λέξεις στην ομάδα, γιατί αυτό θα αντιστοιχούσε αυτόματα στην ανακοπή της ροής των ιδεών των μαθητών και η ομάδα θα το βίωνε ως μη τήρηση των κανόνων και ως προσπάθεια παρέμβασης. Τέλος συγχαίρει τους μαθητές για τη συμμετοχή τους. Η διάρκεια αυτού του σταδίου δεν υπερβαίνει τα πέντε λεπτά. Στάδιο 3 Στο στάδιο αυτό γίνεται αξιολόγηση και ομαδοποίηση των ιδεών σύμφωνα με αντικειμενικά και αδιαμφισβήτητα κριτήρια ομαδοποίησης, τα οποία τίθενται συνήθως από τον εκπαιδευτικό. Η τάξη μελετά και συζητά όλες τις λέξεις/ιδέες που είναι γραμμένες και σβήνει όσες δεν αντιστοιχούν στα κριτήρια. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται και συνδυάζονται οι ιδέες που προσεγγίζουν το θέμα Στη συνέχεια οι ιδέες ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα κριτήρια χρησιμοποιώντας χρωματιστούς μαρκαδόρους ή διαμορφώνοντας έναν χάρτη εννοιών. Προκειμένου να εμπλακεί η ομάδα, είναι χρήσιμο να γίνεται μεγαλόφωνα η διαδικασία αυτή και να συμμετέχουν όλοι. Το στάδιο αυτό αποτελεί το δυσκολότερο στάδιο του καταιγισμού ιδεών και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τον εκπαιδευτικό. Η διάρκεια αυτού του σταδίου είναι πέντε-δέκα λεπτά. Στάδιο 4 O εκπαιδευτικός επιλέγει μια ή περισσότερες ομαδοποιημένες (σύμφωνα με τα κριτήρια) κατηγορίες ιδεών και παρουσιάζει συνοπτικά συνήθως με εισήγηση τα σχετικά θέματα. Επίσης αναθέτει στους μαθητές μια δραστηριότητα ατομικής εργασίας ή εργασίας σε μικρές ομάδες (δραστηριότητα εφαρμογής). Η διάρκεια αυτού του σταδίου εξαρτάται από την εμβάθυνση που επιδιώκεται κυρίως στη δραστηριότητα εφαρμογής και μαζί με την παρουσίαση των ομάδων και τη συζήτηση κυμαίνεται μεταξύ λεπτών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού [8] 3

4 Για την επιτυχία του καταιγισμού ιδεών ο εκπαιδευτικός: Εξηγεί τη διδακτική τεχνική και θέτει τους κανόνες Αποφεύγει τις κριτικές των ιδεών Καταγράφει τις εκφραζόμενες ιδέες στον πίνακα Ενθαρρύνει τους μαθητές ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατό περισσότεροι εκφράζοντας ελεύθερα τις σκέψεις τους. Θέτει κριτήρια ομαδοποίησης των ιδεών. Συντονίζει τη διαδικασία Πλεονεκτήματα [3], [8] Ο καταιγισμός ιδεών προσδίδει ενεργητικό ρυθμό στην εκπαιδευτική διεργασία και βοηθά τους μαθητές: Να εκφράζονται ελεύθερα και αυθόρμητα Να αναπτύξουν ελεύθερη έκφραση, κριτική σκέψη και συνεργασία Να αναπτύξουν δημιουργική φαντασία Να απαντούν γρήγορα Να αξιοποιούν τη δημιουργικότητά τους και τις εμπειρίες τους. Να ξεπερνούν αναστολές και να παρουσιάζουν ιδέες ακόμα και αν δεν γνωρίζουν το θέμα. Να αποφεύγουν ανεπίκαιρες κρίσεις Να είναι προσεκτικοί και να διατυπώνουν κρίσεις μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια. Να είναι ελεύθεροι και ειλικρινείς Μειονεκτήματα [3], [8] Ορισμένοι μαθητές μπορεί να μη συμμετέχουν Ο καταιγισμός μπορεί να διολισθήσει σε επίδειξη φαντασίας και όχι σε δημιουργική έκφραση Συνεπώς, ο καταιγισμός ιδεών είναι καταρχήν μια ευχάριστη διδακτική τεχνική, η οποία επιτρέπει την απελευθέρωση της σκέψης των μαθητών, την υπέρβαση των αναστολών και τη διαχείριση και βελτίωση των σχέσων στην ομάδα Επίσης με την τεχνική αυτή οι μαθητές αξιοποιούν προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, αναπτύσσουν ικανότητες ελεύθερης και δημιουργικής έκφρασης, συνεργασίας, επικοινωνίας, κριτικής σκέψης και καλλιεργούν το σεβασμό στις απόψεις των άλλων. Επιπλέον ο καταιγισμός ιδεών επιτρέπει υψηλό βαθμό συμμετοχής και μπορεί να συμβάλλει στη συγκέντρωση μιας μεγάλης ποικιλίας ερμηνειών ενός θέματος, στην επίλυση ενός προβλήματος, στη διασαφήνιση αξιών και στην αλλαγή ή διαμόρφωση στάσεων [1], [2], [8]. ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η εφαρμογή που ακολουθεί έγινε στο πλαίσιο ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Όξινη βροχή» με τη συμμετοχή 28 μαθητών της Γ τάξης του 1 ου Γυμνασίου Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας. Συγκεκριμένα η τεχνική του καταιγισμού ιδεών εφαρμόστηκε στην αρχή του προγράμματος και αφορούσε στην προσέγγιση του περιβαλλοντικού προβλήματος της όξινης βροχής. Στόχοι της διδασκαλίας ήταν η εξακρίβωση της προϋπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας των μαθητών στο θέμα της όξινης βροχής, η απόκτηση γνώσεων, η έγερση 4

5 του ενδιαφέροντος και η διαμόρφωση θετικών στάσεων για την ενασχόληση με αυτό το περιβαλλοντικό πρόβλημα καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων ελεύθερης έκφρασης, προσεκτικής ακρόασης, αξιολόγησης καθώς και εργασίας σε μικρές ομάδες. Διευκρινίζουμε ότι η περιγραφή που θα παρουσιάσουμε, ακολουθεί τα στάδια υλοποίησης του καταιγισμού ιδεών, είναι προσαρμοσμένη στους στόχους της συγκεκριμένης διδασκαλίας και αποτελεί έναν από τους δυνατούς τρόπους εφαρμογής της τεχνικής αυτής. 1 ο στάδιο Ανακοινώσαμε την τεχνική και το στόχο της, λέγοντας «Θα εφαρμόσουμε καταιγισμό ιδεών δηλαδή θα προτείνετε όσες περισσότερες ιδέες μπορείτε ως απάντηση στην ερώτηση που ακολουθεί. Οι ιδέες αυτές θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα» Καθορίσαμε τη διάρκεια, λέγοντας «Θα εργαστούμε συνολικά περίπου για 45 λεπτά» Προδιαγράψαμε τη συνέχεια, λέγοντας «Όταν θα έχουμε συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες, θα τις ομαδοποιήσουμε σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια και στη συνέχεια, θα τις χρησιμοποιήσουμε για την παρουσίαση του θέματος» Προσδιορίσαμε το ρόλο μας, λέγοντας «Θα βρίσκομαι εδώ ως συντονιστής, θα γράφω όλες τις ιδέες σας στον πίνακα και επίσης θα φροντίζω να τηρούνται οι κανόνες». Θέσαμε και διευκρινίσαμε τους κανόνες, τους οποίους και γράψαμε στον πίνακα της τάξης. (πίνακας1) [6] 2 ο στάδιο Θέσαμε το θέμα του καταιγισμού ιδεών: «Τι σημαίνει όξινη βροχή;» και το γράψαμε στον πίνακα. Συντονίσαμε τη διαδικασία (δίναμε το λόγο στους μαθητές και σημειώναμε στον πίνακα όλες τις λέξεις που ακούστηκαν, χωρίς κριτική, ερμηνεία ή ταξινόμηση. Ενώ τις γράφαμε, τις διαβάζαμε δυνατά, αποφεύγοντας να υποδείξουμε λέξεις στην ομάδα). Οι λέξεις και οι σύντομες εκφράσεις που εκφράστηκαν ήταν (πίνακας 2): Πίνακας 1: Οι κανόνες του καταιγισμού ιδεών ΚΑΝΟΝΕΣ Ο αυθορμητισμός στην έκφραση των ιδεών έχει εξαιρετική σημασία. Η έκφραση πρωτότυπων και ασυνήθιστων ιδεών ενθαρρύνεται. Δεν επιτρέπεται κριτική ή αξιολόγηση ιδεών στο διάστημα που εκφράζονται οι ιδέες. Οι ιδέες μπορεί να εκφράζονται χωρίς τάξη. Από την ιδέα ενός μπορεί να προκύψει η ιδέα ενός άλλου. Ολες οι εκφραζόμενες ιδέες είναι αποδεκτές. Είναι επιθυμητές όσον το δυνατόν περισσότερες ιδέες. Πίνακας 2: Το προϊόν του καταιγισμού ιδεών στο θέμα «Όξινη βροχή» 5

6 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ καταστροφή δασών, οξέα, νέκρωση οργανισμών, διάβρωση, διαλύει τα πάντα, ρύπανση περιβάλλοντος, βιομηχανικές περιοχές, ρύπανση ατμόσφαιρας, βροχή με θειάφι, θερμοκήπιο, διαταραχή οικοσυστημάτων, διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του φωσφόρου, κίνδυνος για οργανισμούς, οξείδια του αζώτου, βιομηχανία, αυτοκίνητα, μεγαλουπόλεις, φαινόμενο, καταστροφή μνημείων, δηλητηρίαση εδάφους, καταστροφή φυτών, καταστροφή υδατικών πόρων, προστασία περιβάλλοντος, σύννεφα, θείο, περιβαλλοντικό πρόβλημα, θάνατος δάσους, καύσεις, ανάπτυξη, κιτρίνισμα φύλλων, να φύγει το θείο από τα καύσιμα, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ξεθώριασμα φύλλων, προσβολή ριζικού συστήματος, αλλοίωση φωτοσύνθεσης, όξινη αντίδραση βροχής, όξινο ph, θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, μείωση παραγόμενης ξυλείας, λιγότερο οξυγόνο, αέριοι ρύποι, μείωση κατανάλωσης, λιγότερη χρήση αυτοκινήτου διοξείδιο του θείου, αέριοι ρύποι, διακρατικό πρόβλημα, καύσιμα (πετρέλαιο, άνθρακας), καυσαέρια αυτοκινήτων, καταλύτες στα αυτοκίνητα, μείωση εκπομπών αέριων ρύπων, βελτίωση καυσίμων 3 ο στάδιο Προτείναμε κριτήρια ομαδοποίησης των ιδεών. Τα κριτήρια ομαδοποίησης των ιδεών που θέσαμε ήταν: «αίτια της όξινης βροχής», «επιπτώσεις της όξινης βροχής», μέτρα αντιμετώπισης της όξινης βροχής». Συζητήσαμε αναλυτικά κάθε ιδέα. Υπογραμμίσαμε τις ιδέες που αντιστοιχούσαν στα κριτήρια και διαγράψαμε όσες δεν είχαν σχέση με αυτά. (π.χ. θερμοκήπιο, βροχή με θειάφι, σύννεφα). Ομαδοποιήσαμε τις ιδέες σύμφωνα με τα κριτήρια (πίνακας 3) 4 ο στάδιο Κάναμε μια σύντομη εισήγηση σχετικά με τα αίτια και τις επιπτώσεις της όξινης βροχής και αναφερθήκαμε στα μέτρα που λαμβάνονται (ή πρέπει να ληφθούν) για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού αυτού προβλήματος. Ζητήσαμε από τους μαθητές να χωριστούν σε πενταμελείς ομάδες και να συζητήσουν το θέμα: «Η σημασία της συμμετοχής της ομάδας μου στην υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Όξινη βροχή». Κάθε ομάδα παρουσίασε στην τάξη τις απόψεις της και ακολούθησε συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας φάνηκε ότι οι μαθητές βίωσαν ευχάριστα αυτήν την τεχνική διδασκαλίας, η οποία συνέβαλε στην απόκτηση γνώσεων και στην έγερση του ενδιαφέροντος για περαιτέρω ενασχόληση με το περιβαλλοντικό πρόβλημα της όξινης βροχής καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων ελεύθερης και δημιουργικής έκφρασης, προσεκτικής ακρόασης, κριτικής σκέψης και συνεργασίας. Πίνακας 3: Η ομαδοποίηση των ιδεών ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ Αίτια Επιπτώσεις Αντιμετώπιση - βιομηχανικές περιοχές - διοξείδιο του άνθρακα - οξείδια του φωσφόρου - οξείδια του αζώτου - βιομηχανία - καυσαέρια αυτοκινήτων - μεγαλουπόλεις, αυτοκίνητα - φαινόμενο - θείο - ανάπτυξη - περιβαλλοντικό πρόβλημα - όξινη αντίδραση βροχής, όξινο ph - θειικό οξύ, νιτρικό οξύ - αέριοι ρύποι, διοξείδιο του θείου - διακρατικό πρόβλημα - καύσεις - καύσιμα (πετρέλαιο, άνθρακας) - καταστροφή δασών - διάβρωση - νέκρωση οργανισμών - ρύπανση περιβάλλοντος - ρύπανση ατμόσφαιρας, - διαταραχή οικοσυστημάτων - κίνδυνος για οργανισμούς - καταστροφή μνημείων - δηλητηρίαση εδάφους - καταστροφή φυτών - καταστροφή υδατικών πόρων - θάνατος δάσους - κιτρίνισμα/ ξεθώριασμα φύλλων - προσβολή ριζικού συστήματος - αλλοίωση φωτοσύνθεσης - λιγότερο οξυγόνο - μείωση παραγόμενης ξυλείας - να φύγει το θείο από τα καύσιμα - εναλλακτικές μορφές ενέργειας - καταλύτες στα αυτοκίνητα - βελτίωση καυσίμων - προστασία περιβάλλοντος - μείωση κατανάλωσης - λιγότερη χρήση αυτοκινήτου - μείωση εκπομπών αέριων ρύπων 6

7 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ο καταιγισμός ιδεών ως διδακτική τεχνική εφαρμόζεται στη μελέτη ενός θέματος προκειμένου οι συμμετέχοντες να ανακαλέσουν στη μνήμη τους και να εκφράσουν προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες, προκειμένου μέσω της διδασκαλίας και της μάθησης να συγκροτήσουν νέες γνώσεις. Η εφαρμογή που παρουσιάσαμε με θέμα Οξινη βροχή ανέδειξε τις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών γι αυτό το περιβαλλοντικό πρόβλημα, βοήθησε στην οικοδόμηση νέων γνώσεων και στην έγερση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την όξινη βροχή. Επίσης επέτρεψε υψηλό βαθμό συμμετοχής των μαθητών και συνέβαλε στην ανάπτυξη ικανοτήτων ελεύθερης έκφρασης και σεβασμού των απόψεων των άλλων. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στο σχολείο στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων, αλλά και στην καθημερινή διδακτική πράξη στην προσέγγιση νέων γνωστικών αντικειμένων ή στη διασαφήνιση εννοιών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Courau, S. (2000) Τα βασικά εργαλεία του Εκπαιδευτή Ενηλίκων (Επιμ. Α. Κόκκος) Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ Foster-Smith, B. (1980) Ocean Challenge: Teaching materials for Schools UK: WWF Κόκκος, Α. (1998) Τεχνικές εκπαίδευσης στις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις. Στο: Α. Κόκκος και Α. Λιοναράκης: Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα: ΕΑΠ, σελ. 217 Kochney, T. (1996) Inhibitions within idea Generating Groups: An Alternative Method of Brainstorming ED Matthews, M. R. (Ed) (1998): Constructivism in Science Education: A Philosophical Examination. Great Britain: Kluwer Academic Publishers Peterson, R., Bowyer, J., Butts, D. and Bybee, R. (1984) Science and Society: A Source Book for Elementary and Junior School Teachers. Ohio: Bell and Howell, pp Rinkston, R. (1981) The Process of Brainstorming ED Simpson, P.R., Hungerford, H. and Volk, T.L. (1988): Environmental Education: A Process for Pre-service Teacher Training Curriculum Development Unesco: Environmental Education Series 26 pp Steffe, K. P and Thomson, P.W. (2000): Radical Constructivism in Action: Building on the Pioneering Work of Ernst von Glasersfield Great Britain: Routledge Falmer Ψύλλος, Δ., Κουμαράς, Π. και Καριώτογλου, Π. (1993) Εποικοδόμηση της γνώσης στην τάξη με συνέρευνα δασκάλου και μαθητή. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχ. 70, σελ

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΛΥΚΕΙΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο με Παιχνίδια Ρόλων Το Υλικό του Υπολογιστή

Εκπαιδευτικό Σενάριο με Παιχνίδια Ρόλων Το Υλικό του Υπολογιστή 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Εκπαιδευτικό Σενάριο με Παιχνίδια Ρόλων Το Υλικό του Υπολογιστή Α. Ευαγγέλου 1, Ι. Κοτίνη 2 1 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς evagel@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιμέλεια: Ειρήνη Μπαγιάτη Σχολική Σύμβουλος 8 ης Περιφέρειας ΠΕΝ Ηρακλείου

Επιστημονική Επιμέλεια: Ειρήνη Μπαγιάτη Σχολική Σύμβουλος 8 ης Περιφέρειας ΠΕΝ Ηρακλείου 8 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΙ ΚΑΠΕΛΑ ΣΚΕΨΗΣ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επιστημονική Επιμέλεια: Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ασημάκης Καραμανίδης Διευθυντής Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ν. Καστοριάς askaramanidis@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι εκπαιδευτικοί των ημερών μας καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κεφάλαιο 10 Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μαριάνθη Καρατζά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 3 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών του Νομού Αχαΐας The

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Αιολικά Πάρκα της Κεφαλονιάς. Εκπαιδευτικό Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με Χρήση των Νέων Τεχνολογιών»

«Τα Αιολικά Πάρκα της Κεφαλονιάς. Εκπαιδευτικό Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με Χρήση των Νέων Τεχνολογιών» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Τα Αιολικά Πάρκα της Κεφαλονιάς. Εκπαιδευτικό Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με Χρήση των Νέων Τεχνολογιών» Δρ. Παρασκευή Βασάλα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία È ÙÔÓ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi... ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ προγράµµατα και δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΑΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Πιέρα Λευθεριώτου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Ενότητα ΙV Εκπαιδευτική Ρομποτική Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Γ. Κυριακού 1, Ν. Φαχαντίδης 2 1 Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Μιχάλης Πιτσιλλής Εκπαιδευτικός στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και

Εισηγητής: Μιχάλης Πιτσιλλής Εκπαιδευτικός στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Εισηγητής: Μιχάλης Πιτσιλλής Εκπαιδευτικός στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Θα αναφέρουμε εδώ δύο ορισμούς: της UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες»

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» Στυλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Αξιοποίηση της τέχνης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων»: Μια Καινοτομική Πρακτική Κόκκος Αλέξης, Ράικου Νατάσσα 2. Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ. Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα