ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015

2 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική ανοικτή πρακτική υλοποιήθηκε στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου σε μαθητές της Β Δημοτικού. Αφορούσε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στους κινδύνους του διαδικτύου και στην υιοθέτηση κριτικής στάσης από τους μαθητές στη χρήση αυτού. Σελίδα 2 από 12

3 2. Σχεδιασμός της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής 2.1 Στοιχεία σχεδιασμού Η ανοικτή εκπαιδευτική πρακτική είχε διαθεματική προσέγγιση. Σχεδιάστηκε εμπλέκοντας τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και της Ευέλικτης Ζώνης και χρησιμοποίησε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο από το Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα. 2.2 Διδακτικοί στόχοι Μετά το πέρας της εφαρμογής οι μαθητές αναμένεται να: - γνωρίζουν τους κινδύνους του διαδικτύου - εφαρμόζουν κανόνες σωστής χρήσης του διαδικτύου - υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι στις προκλήσεις του διαδικτύου Σελίδα 3 από 12

4 3. Εφαρμογής της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής 3.1 Περιβάλλον πλαίσιο Η ανοικτή εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε στο πλαίσιο δραστηριοτήτων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ήταν: - η εξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική μάθηση - η σύνδεση με το διαδίκτυο - η ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) - η ύπαρξη βιντεοπροβολέα - ο έλεγχος του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχόμενου ως προς τη συνάφεια του με το θέμα και την αντιληπτική ικανότητα της ηλικιακής ομάδας στην οποία αυτό απευθύνεται. Η πρακτική εφαρμόστηκε στην αίθουσα διδασκαλίας με τη χρήση φορητών η/υ. 3.2 Τάξη Α δημοτικού Α γυμνασίου Β δημοτικού Β γυμνασίου Γ δημοτικού Γ γυμνασίου Δ δημοτικού Α λυκείου Ε δημοτικού Β λυκείου ΣΤ δημοτικού Γ λυκείου Σελίδα 4 από 12

5 3.3 Διάρκεια εφαρμογής Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τη διάρκεια εφαρμογής της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής. Ωριαία διδασκαλία Διδακτική ενότητα Άλλη: Προσδιορίστε την διάρκεια:. 2 διδακτικές ώρες. 3.4 Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Κατά την πρώτη ώρα έλαβε χώρα καταιγισμός ιδεών στην αίθουσα διδασκαλίας. Η εκπαιδευτικός κάλεσε τους μαθητές να αναφέρουν ότι τους έρχεται στο μυαλό ακούγοντας την έκφραση «κίνδυνοι του διαδικτύου». Οι απαντήσεις των μαθητών καταγράφονταν στην πίνακα από την εκπαιδευτικό χωρίς να σχολιάζονται. Οι μαθητές ήταν ενημερωμένοι για κάποιους από τους κινδύνους. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση που αφορούσε τις ιδέες που είχαν αναγραφεί στον πίνακα. Έπειτα οι μαθητές συνδέθηκαν στο διαδίκτυο στον ιστότοπο και παρακολούθησαν στην ολομέλεια με τη χρήση βιντεοπροβολέα τηλεοπτικά σποτ που αφορούσαν τους κινδύνους του διαδικτύου. Η συζήτηση που ακολούθησε εστίασε στα θέματα που πραγματεύονταν τα σποτ και οι μαθητές προβληματίστηκαν ιδιαίτερα γι αυτά. Σελίδα 5 από 12

6 Εικόνα 1 Τηλεοπτικό σποτ Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων και εργάστηκαν στους φορητούς υπολογιστές που υπήρχαν στην τάξη στην εφαρμογή από το Φωτόδεντρο ΜΑ: «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΥΙΖ». Αφού συζητούσαν μεταξύ τους επέλεγαν την απάντηση στο κουίζ. Η δυνατότητα της εφαρμογής να εξηγείται σε αυτούς ποιον ήταν το λάθος τους, όταν αυτό συνέβαινε, εξυπηρέτησε τους μαθησιακούς στόχους που είχαν τεθεί και βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν σε σημαντικό βαθμό τις απειλές του διαδικτύου. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς είχαν σχετική εξοικείωση με εργασία σε η/υ. Εικόνα 2 Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο Σελίδα 6 από 12

7 Στη συνέχεια για να εμβαθύνουν αυτοί περισσότερο στο θέμα ασχολήθηκαν - πάλι εργαζόμενοι σε ομάδες - με τη δραστηριότητα από το Φωτόδεντρο ΜΑ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ». Η συγκεκριμένη δραστηριότητα περιείχε περισσότερες και πιο εκτενείς πληροφορίες για το υπό διαπραγμάτευση θέμα γι αυτό και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν περισσότερο διευκολυντικός, καθώς χρειάστηκε να εξηγεί με απλά παραδείγματα κάποιες από τις πληροφορίες που αναφέρονταν στη δραστηριότητα. Ωστόσο οι ομάδες κατάφεραν να κατανοήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τους κινδύνους του διαδικτύου. Εικόνα 3 Ασφάλεια στο διαδίκτυο Σελίδα 7 από 12

8 3.5 Ρόλος του διδάσκοντα Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τον ρόλο του διδάσκοντα. Υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Διδακτικός Ενθαρρυντικός Υποστηρικτικός Συμβουλευτικός Διευκολυντικός Συντονιστικός Ηγετικός Προπονητικός Διαχειριστικός Μέντωρ Υποκινητικός Κριτικός Επιμελητής περιεχομένου (curator) Τεχνική υποστήριξη Διαμεσολαβητικός Άλλος ρόλος:.. Εποπτικός 4. Πηγές Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχόμενου που αξιοποιήθηκαν Πηγές Τηλεοπτικά σποτ για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο Προέλευση: Ιστοσελίδα saferinternet Σελίδα 8 από 12

9 Όνομα μαθησιακού αντικειμένου: ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΥΙΖ ΚΟΥΙΖ Προέλευση: Φωτόδεντρο / Μαθησιακά Αντικείμενα Όνομα μαθησιακού αντικειμένου: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διαδραστική παρουσίαση Προέλευση: Φωτόδεντρο / Μαθησιακά Αντικείμενα 5. Στοιχεία τεκμηρίωσης και επέκτασης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής 5.1 Αποτελέσματα - Αντίκτυπος Το θέμα της πρακτικής ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά και γι αυτό συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Οι μαθητές παρά το μικρό της ηλικίας τους είχαν έλθει σε επαφή με Σελίδα 9 από 12

10 κάποιους από τους κινδύνους. Η πρακτική θεωρείται καλή γιατί τους ευαισθητοποίησε σε ένα θέμα που αγγίζει όλες τις ηλικίες και τους έκανε να αναθεωρήσουν πολλά πράγματα που θεωρούσαν ακίνδυνα στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή είχε πολύ θετικό αντίκτυπο τόσο στο επίπεδο της τάξης, καθώς οι μαθητές αντάλλαξαν απόψεις και έλαβε χώρα γόνιμος προβληματισμός σχετικά με τους κανόνες ορθής χρήσης του διαδικτύου όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας, καθώς ο προβληματισμός αυτός μεταφέρθηκε και στο επίπεδο των εκπαιδευτικών και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. Όπως διαπιστώθηκε από την αξιολόγηση που ακολούθησε το επόμενο χρονικό διάστημα, οι μαθητές ανακαλούσαν τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις δραστηριότητες στις οποίες έλαβαν μέρος, απέκτησαν δεξιότητες που εφάρμοσαν κατά τη χρήση του διαδικτύου και ανέπτυξαν ευαισθητοποιημένη στάση κατά την πλοήγησή τους σε αυτό. Η επιλογή των συγκεκριμένων Ανοικτών Ψηφιακών Πόρων του Φωτόδεντρου ενίσχυσαν το ενδιαφέρον των μαθητών και συνέβαλαν στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 5.2 Σχέση με άλλες ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές Η συγκεκριμένη ανοικτή πρακτική χρησιμοποίησε ανοικτούς ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους που βρίσκονται αποθηκευμένα στο Φωτόδεντρο ΜΑ και διατίθενται δωρεάν σε μαθητές εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Σελίδα 10 από 12

11 5.3 Αξιοποίηση, Γενίκευση, Επεκτασιμότητα Η συγκεκριμένη ανοικτή πρακτική μπορεί να γενικευτεί και να αξιοποιηθεί σε μια σειρά από δράσεις που αφορούν θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα Αγωγής Υγείας και Προγράμματα etwinning με συναφές θέμα, σε δραστηριότητες που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας, της Πληροφορικής, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, καθώς είναι συμβατή με τα Προγράμματα Σπουδών και το ΔΕΠΠΣ του Δημοτικού Σχολείου. Επίσης, η πρακτική μπορεί να εμπλουτιστεί με επιπλέον ΜΑ από το Φωτόδεντρο ΜΑ και να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού. Τέτοια μπορούν να είναι τα εξής: ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ - ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην ανοικτή πρακτική μπορούν να τροποποιηθούν και να παραμετροποιηθούν ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών στους οποίους απευθύνονται και το μαθητικό προφίλ της τάξης. Σελίδα 11 από 12

12 6. Πρόσθετο υλικό που αξιοποιήθηκε Αναφέρετε τυχόν πρόσθετο υλικό που αξιοποιήθηκε. Βιβλία Σημειώσεις Χάρτες Websites Λογισμικό Δώστε περισσότερες πληροφορίες για το υλικό (τίτλους, ηλεκτρονικές διευθύνσεις κλπ) Σελίδα 12 από 12

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δημήτριος Βουδούρης, Οικονομολόγος ΣΧΟΛΕΙΟ Γυμνάσιο Γουμέρου Πύργος, 22/03/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ακούω για πόλεμο

Όπου ακούω για πόλεμο Όπου ακούω για πόλεμο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιωάννα Πασταρματζή, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) ΣΧΟΛΕΙΟ 4 Ο Γυμνάσιο Σπάρτης Γιάννης Ρίτσος Σπάρτη, 29/5/2015 Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013. Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013. Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013 Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης»

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής Πειραματικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Παμαγιώςα Καζάκη 1, Νικόλαξπ Μπέκξπ 2, Ζχή Μπέλλη 3 gkazaki@gmail.com, bekos@sch.gr, zoibelli@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο Αργυρούπολη - Γλυφάδα Έχεις σκεφτεί ποια θα είναι η στρατηγική σου για τις Εξετάσεις; Η έγκαιρη και μεθοδική προετοιμασία εξασφαλίζει την επιτυχία. Μεθοδικη Προετοιμασια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Μέθοδος Project

Πληροφορική και Μέθοδος Project Ενότητα Σεναρίου 16 Πληροφορική και Μέθοδος Project 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προσεγγίζοντας διερευνητικά την «Κινητή Τηλεφωνία» στο σχολείο χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο Project και Προηγμένα Συνεργατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα