ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ «ΔΗΜΟ ΑΦΑΡΝΩΝ: «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΤΛΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΦΑΡΝΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ «ΔΗΜΟ ΑΦΑΡΝΩΝ: «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΤΛΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΦΑΡΝΩΝ»"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΕΝΘΚΕ ΟΔΗΓΘΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΘ ΤΝΔΕΗ ΥΡΗΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΕ ΠΛΗΡΩΜΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΕ ΑΘΣΗΕΘ ΓΕΝΘΚΑ ΑΘΣΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΕ ΔΗΜΟΣΘΚΕ ΑΠΟΦΑΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΟΦΕΘΛΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΥΑΡΣΗ ΤΥΝΕ ΕΡΩΣΗΕΘ RSS FEEDS ΔΗΜΟΚΟΠΗΕΘ (POLLS) ΑΣΖΕΝΣΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΜΘΚΡΕ ΑΓΓΕΛΘΕ SITEMAP ελίδα 1 από 23

2 1 Εισαγωγή Σο παρόν έγγραφο αποτελεί το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Αχαρνών. Για τον σκοπό του εγγράφου έχουν χρησιμοποιηθεί ενδεικτικές οθόνες (screenshots) του συστήματος, οι οποίες ενδέχεται να αποκλίνουν από τις πραγματικές οθόνες κατά την ανάγνωση του παρόντος. 2 Εγχειρίδιο Χρήσης υστήματος 2.1 Γενικές Οδηγίες Η λειτουργικότητα που παρέχεται στον εξωτερικό χρήστη αφορά στα εξής: Εγγραφή και ύνδεση Φρήστη Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Help Desk υχνές Ερωτήσεις RSS Polls Sitemap Για να μπορέσει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει τις περισσότερες από τις παραπάνω λειτουργίες θα πρέπει να εγγραφεί αρχικά στις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Πύλης, και, σε κάποιες περιπτώσεις, να ταυτοποιηθεί από κάποιον δημοτικό υπάλληλο. 2.2 Εγγραφή και ύνδεση Χρήστη Ένας χρήστης που επιθυμεί να εγγραφτεί στις υπηρεσίες του Portal θα πρέπει να επιλέξει «Εγγραφή» στην ειδική περιοχή που εμφανίζεται στο πλάι της Κύριας ελίδας της Ηλεκτρονικής Πύλης. ελίδα 2 από 23

3 Σο σύστημα εμφανίζει την ακόλουθη οθόνη, όπου ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει κατ ελάχιστον τα υποχρεωτικά πεδία (πεδία που περιλαμβάνουν τον χαρακτηριστικό αστερίσκο (*)). Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του χρήστη, αυτός μπορεί να συνδέεται στις υπηρεσίες της Πύλης χρησιμοποιώντας τα username και password που επέλεξε. ελίδα 3 από 23

4 2.3 Ηλεκτρονικές Πληρωμές Οι χρήστες τις Πύλης αποκτούν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πληρωμές ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο από το μενού της Πύλης: τη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το είδος πληρωμής που επιθυμεί να πραγματοποιήσει επιλέγοντας από τις διαθέσιμες επιλογές. 2.4 Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Οι χρήστες τις Πύλης αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών αιτήσεων ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο από το μενού της Πύλης: τη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τις επιτρεπόμενες ενέργειες επί των αιτήσεων, μέσα από το πληροφοριακό πλαίσιο που εμφανίζεται. ελίδα 4 από 23

5 τη συνέχεια, εμφανίζεται λίστα με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που διατίθενται στην Πύλη, οργανωμένες ανά τμήμα, και για κάθε μία από αυτές εμφανίζονται οι διαθέσιμες ενέργειες. ημειώνεται ότι κάποιες αιτήσεις για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται κλειδωμένες στους χρήστες που δεν έχουν προηγουμένως συνδεθεί στην Πύλη. Επιλέγοντας ο χρήστης να υποβάλει ηλεκτρονικά κάποια αίτηση, το σύστημα εμφανίζει την αντίστοιχη οθόνη συμπλήρωσης της αίτησης, όπου ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του αλλά και τα στοιχεία της αίτησης. Επιπλέον, θα πρέπει να επιλέξει επιθυμητό τρόπο παραλαβής της βεβαίωσης. ελίδα 5 από 23

6 ημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει ταυτοποιηθεί από κάποιον δημοτικό υπάλληλο, τότε μπορεί να επιλέξει ως τρόπο παραλαβής μόνο την παραλαβή αυτοπροσώπως από τον δήμο. Εάν ο χρήστης θέλει να ενημερωθεί για το σύνολο των αιτήσεων που έχει υποβάλει καθώς και για το στάδιο διεκπεραίωσης του, μπορεί να πατήσει το κουμπί «Οι Αιτήσεις μου» που εμφανίζεται στην λίστα των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων και στην Τποβολή. ελίδα 6 από 23

7 Ο οθόνη που θα εμφανιστεί θα είναι η ακόλουθη, 2.5 Γενικά Αιτήματα Καταγγελίες Οι χρήστες τις Πύλης αποκτούν πρόσβαση στα Γενικά Αιτήματα Καταγγελίες ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο από το μενού της Πύλης: τη συνέχεια, το σύστημα εμφανίζει την ακόλουθη οθόνη όπου ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει το αίτημα του: ελίδα 7 από 23

8 την παραπάνω οθόνη, μπορεί να μπει και μη εγγεγραμμένος χρήστης προκειμένου να υποβάλει το Γενικό Αίτημα του. Σα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά. ελίδα 8 από 23

9 2.6 Δημοτικές Αποφάσεις Οι χρήστες τις Πύλης έχουν την δυνατότητα να πληροφορούνται για τις αποφάσεις (πρόσφατες και παλιές) που λαμβάνει το Δημοτικό υμβούλιο και οι λοιπές Δημοτικές Αρχές. υγκεκριμένα ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο, του εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη ελίδα 9 από 23

10 την οθόνη αυτή ο χρήστης βλέπει σε μορφή λίστας τις Αποφάσεις του Δημοτικού υμβουλίου και των άλλων Δημοτικών Αρχών. Παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να αναζητήσει τις αποφάσεις που επιθυμεί, με βάση τη Δημοτική Αρχή, την ημερομηνία ή κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και με βάση κάποια λέξη κλειδί. Αφού συμπληρώσει τα κριτήρια αυτά μετά επιλέγει το κουμπί «Αναζήτηση» για να ολοκληρωθεί η αναζήτηση. Σώρα, αν από την λίστα επιλέξει μια συγκεκριμένη Δημοτική Απόφαση τότε του εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με τα αναλυτικά στοιχεία αυτής. ελίδα 10 από 23

11 2.7 Ενημέρωση Οφειλετών Οι χρήστες τις Πύλης μπορούν να ενημερώνονται για τις οφειλές τους προς τον Δήμο (εφόσον έχουν). Για να αποκτήσουν την δυνατότητα αυτή, θα πρέπει να αποκτήσουν Κωδικό Οφειλέτη από την Οικονομική Τπηρεσία του Δήμου. Για να τους δοθεί ο κωδικός, θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μέσω της προσωπικής τους παρουσίας στην Τπηρεσία του Δήμου. Έτσι ακολουθώντας το σύνδεσμο «Ενημέρωση Οφειλετών», και εφόσον ισχύουν τα παραπάνω, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη την οθόνη αυτή ο χρήστης βλέπει σε μορφή λίστας τις οφειλές του προς τον Δήμο. Αν από την λίστα επιλέξει μία συγκεκριμένη Φρέωση τότε του εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. ελίδα 11 από 23

12 Εδώ φαίνονται τα αναλυτικά στοιχεία της χρέωσης, όπως τα στοιχεία της Εταιρίας (Ονοματεπώνυμο, Επωνυμία, ΔΟΥ) και τα στοιχεία της χρέωσης (Περιγραφή, Ημερομηνία Λήξης, Ποσό Χρέωσης). Έπειτα ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην διαδικασία εξόφλησης της Οφειλής του. Αφού λοιπόν έχει πραγματοποιήσει την κατάθεση στον Λογαριασμό του Δήμου, μπορεί επιλέγοντας Τρόπο πληρωμής την «Κατάθεση σε Λογαριασμό Σραπέζης του Δήμου, συμπληρώνοντας το Όνομα καταθέτη και τον Κωδικό Κατάθεσης και τέλος πατώντας το κουμπί «Πληρωμή» ολοκληρώνει την εξόφληση της Οφειλής του. Αφού το σύστημα εμφανίσει μήνυμα ότι η εξόφληση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η εν λόγω οφειλή δεν θα εμφανίζεται πλέον στην παραπάνω λίστα. ελίδα 12 από 23

13 2.8 Ενημέρωση Προμηθευτών Οι χρήστες τις Πύλης μπορούν να ενημερώνονται για τις συναλλαγές τους με τον Δήμο, εφόσον είναι προμηθευτές. Για να αποκτήσουν την δυνατότητα αυτή, θα πρέπει να αποκτήσουν Κωδικό Προμηθευτή από την Οικονομική Τπηρεσία του Δήμου. Για να τους δοθεί ο κωδικός, θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μέσω της προσωπικής τους παρουσίας στην Τπηρεσία του Δήμου. Έτσι ακολουθώντας το σύνδεσμο «Ενημέρωση Προμηθευτών», και εφόσον ισχύουν τα παραπάνω, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη την οθόνη αυτή ο χρήστης βλέπει σε μορφή λίστας τα τιμολόγια συναλλαγών του με τον Δήμο, ως προμηθευτής. ελίδα 13 από 23

14 2.9 Χάρτης Οι χρήστες τις Πύλης αποκτούν πρόσβαση στον Φάρτη ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο από το μενού της Πύλης. τη συνέχεια, το σύστημα εμφανίζει την ακόλουθη οθόνη όπου ο χρήστης μπορεί να δει τον χάρτη του Δήμου Αχαρνών με τις υπηρεσίες και τα καταστήματα που ο ίδιος επιθυμεί: ελίδα 14 από 23

15 Εδώ ο χρήστης μπορεί να εμφανίζει στον χάρτη, τα σημεία ενδιαφέροντος που ο ίδιος επιθυμεί, τσεκάροντας τα. το παραπάνω παράδειγμα εμφανίζονται στον Φάρτη τα ΑΣΜ της Alpha Bank, της Millennium Bank και της Σράπεζας Πειραιώς. Αν τώρα ο χρήστης επιθυμεί να κάνει μια ποιο συγκεκριμένη αναζήτηση, μπορεί να γράψει στο πλαίσιο «Αναζήτηση ημείων» αυτό που επιθυμεί να του εμφανίσει. Σότε το σύστημα θα του κρύψει τα προηγούμενα σημεία ενδιαφέροντος (ΑΣΜ) και θα του εμφανίσει τα καινούργια, έως ότου ο χρήστης πατήσει τον «Καθαρισμό» όπου και θα του εμφανίσει πάλι τα προηγούμενα. Έτσι για να δει ο χρήστης τα Υαρμακεία του Δήμου Αχαρνών, μπορεί να γράψει «ΥΑΡΜ» (δεν είναι ανάγκη να γράψει όλη την λέξη, το σύστημα ψάχνει τα σημεία ενδιαφέροντος που αρχίζουν από ΥΑΡΜ) για να του εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. ελίδα 15 από 23

16 Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση και δρόμων / οδών. ελίδα 16 από 23

17 2.10 υχνές Ερωτήσεις Οι χρήστες τις Πύλης αποκτούν πρόσβαση στις συχνές ερωτήσεις χρησιμοποιώντας την ειδική περιοχή της Πύλης: τη συνέχεια το σύστημα εμφανίζει συνοπτικά τα ερωτήματα που έχουν καταχωρηθεί στην Πύλη. Επιλέγοντας κάποιο από τα ερωτήματα αυτά, ο χρήστης μπορεί να δει την απάντησή του. ελίδα 17 από 23

18 2.11 RSS Feeds Οι χρήστες τις Πύλης αποκτούν πρόσβαση στα RSS Feeds χρησιμοποιώντας την ειδική περιοχή της Πύλης: Σο σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία εκείνα για τα οποία παρέχεται RSS Feed και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εγγραφτεί σε οποιοδήποτε από αυτά Δημοσκοπήσεις (Polls) Οι χρήστες της Πύλης μπορούν να συμμετέχουν σε δημοσκοπήσεις που πραγματοποιούνται κατά καιρούς, και που εμφανίζονται σε ειδική περιοχή της. Η κάθε δημοσκόπηση αποτελείται από μία ερώτηση και δύο (2) ή περισσότερες πιθανές απαντήσεις. Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει μία από τις διαθέσιμες απαντήσεις και να πατήσει το κουμπί «Ψηφίστε», προκειμένου να καταχωρηθεί η ψήφος του. ελίδα 18 από 23

19 Αφού ψηφίσει, το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη τα τρέχοντα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Ο χρήστης μπορεί ακόμα να βλέπει τα αποτελέσματα χωρίς να ψηφίσει, επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αποτελέσματα Δημοσκόπησης» Ατζέντα Εκδηλώσεων Οι χρήστες της Πύλης μπορούν να ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις του Δήμου, ανά ημέρα μέσω ενός ημερολογίου που εμφανίζεται στο πλάι της Κύριας ελίδας της Ηλεκτρονικής Πύλης. ε αυτό, επιλέγοντας την ημερομηνία που επιθυμεί του εμφανίζονται σε μορφή λίστας οι εκδηλώσεις που έχουν γίνει ή θα γίνουν στην συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως φαίνεται στην παραπάνω οθόνη, στο μήνα Υεβρουάριος του 2009, μία ημερομηνία είναι γραμμένη με πιο έντονα γράμματα από τις υπόλοιπες. Αυτό σημαίνει ότι την ημερομηνία αυτή, ο Δήμος έχει, ή θα, πραγματοποιήσει κάποια εκδήλωση. Επιλέγοντας την λοιπόν, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη ελίδα 19 από 23

20 Κάνοντας κλικ στον τίτλο της εκδήλωσης, εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες (εφ όσον υπάρχουν), για την εκδήλωση αυτή Μικρές Αγγελίες τους χρήστες της Πύλης τους δίνεται η δυνατότητα να δουν τις μικρές αγγελίες που αφορούν τον Δήμο, μέσω κάποιων κριτηρίων αναζήτησης, και αν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες να καταχωρήσουν και μια δικιά τους. υγκεκριμένα, εάν λοιπόν επιλέξουμε τις «Μικρές Αγγελίες», τότε θα μας εμφανιστούν οι εξής δύο επιλογές. Αναζήτηση Μικρών Αγγελιών Επιλέγοντας λοιπόν την Αναζήτηση Μικρών Αγγελιών, μας εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. ε αυτήν ο Φρήστης καλείται να επιλέξει ένα από τα ακόλουθα κριτήρια Αναζήτησης Λέξεις Κλειδιά : Κάποια λέξη η φράση, μέσω της οποίας θα γίνεται αναζήτηση της αγγελίας σε τίτλο ή σε περιεχόμενο. Κατηγορία : Πρέπει να επιλέξει μία από τις καταχωρημένες κατηγορίες αγγελιών. ελίδα 20 από 23

21 Σύπος : Αν πρόκειται για Προσφορά ή για Ζήτηση Αφού ο χρήστης βάλει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω κριτήρια, πατάει την Αναζήτηση και του εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με τις αγγελίες που επιθυμεί Αν ο χρήστης δεν επιλέξει κανένα κριτήριο, τότε εμφανίζονται όλες οι αγγελίες. ελίδα 21 από 23

22 Καταχώρηση Μικρής Αγγελίας Επιλέγοντας λοιπόν την Καταχώρηση Μικρής Αγγελίας, μας εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Για να ολοκληρωθεί η καταχώριση της Αγγελίας θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία που έχουν δίπλα τους το αστεράκι (*). ελίδα 22 από 23

23 2.15 Sitemap Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν το Sitemap πατώντας το κουμπί «Φάρτης Πλοήγησης» που βρίσκεται στο πάνω μενού της Πύλης. ε αυτή την περίπτωση το σύστημα εμφανίζει σε δεντρική μορφή το περιεχόμενο της Πύλης. ελίδα 23 από 23

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Εργοδότης & Πάροχος Υγείας τη δυνατότητα να κάνει χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο Thesis... 02 Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03 Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04 Εκκρεμότητες... 08 Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη... 10 Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων... 12 Πρότυπα Αιτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα... 3 2. Υποβολή Τροποποιητικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Εγγραφή Χρηστών... 5 Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1. «Εγγραφή Νέου Χρήστη»... 5 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 4 3. Αρχική οθόνη... 6 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου Οδηγός Χρήσης Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου 1 Κατάλογος περιεχομένων 1. Καλώς ήρθατε στο Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου...4 1.1 Άδεια...4 1.2 Πληροφορίες για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. ΥΠ.ΕΣ. Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. v.1.3 Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα