Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1

2 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser Διεύθυνση πρόσβασης Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών Σύνδεση με την Εφαρμογή Αρχική Σελίδα Υποβολή Καταχώρηση Γνωμάτευσης Εμφάνιση Γνωματεύσεων Διαχείριση Χρηστών Αλλαγή Συνθηματικού Αποσύνδεση Σελίδα 2

3 1.Εισαγωγή Η εφαρµογή ηλεκτρονικής υποβολής αναλώσιµων υλικών διεκπεραιώνει τη διαδικασία καταχώρησης, ενηµέρωσης και υποβολής Γνωµατεύσεων αναλώσιµων υλικών. 1.1 Συμβατότητα Browser H ηλεκτρονική υπηρεσία χρησιµοποιεί τις πλέον πρόσφατες και εξελιγµένες τεχνολογίες web. Για την πλήρη εκµετάλλευσή τους συνιστάται η χρήση του Internet Explorer 9 ή εναλλακτικά των Firefox 6+ και Google Chrome 12+. Στην περίπτωση υπολογιστών µε λειτουργικό Windows XP συνίσταται η χρησιµοποίηση των Firefox 6+ και Google Chrome Διεύθυνση πρόσβασης Η εφαρµογή «Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών», είναι προσβάσιµη, µέσω του (url): https://aps.ika.gr/econsummedsuppl Σελίδα 3

4 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών 2.1 Σύνδεση με την Εφαρμογή Η πρώτη οθόνη που εµφανίζεται, είναι η οθόνη «Σύνδεση Χρήστη». Ο πιστοποιηµένος χρήστης αφού εισάγει τον κωδικό (username) και το συνθηµατικό (password), µε το πάτηµα του κουµπιού «Είσοδος», εισέρχεται στο περιβάλλον της εφαρµογής. Εικόνα 1:Σύνδεση με την εφαρμογή Σελίδα 4

5 2.2 Αρχική Σελίδα Η διάταξη της αρχικής σελίδας της εφαρµογής αποτελείται από το µενού επιλογών στο αριστερό µέρος και τον χώρο µε τις γενικές οδηγίες χρήσης, στο δεξί µέρος. Εικόνα 2: Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών Το µενού επιλογών, αποτελείται : Ι. από διεργασίες που αφορούν την Υποβολή Ενέργειες (αναφορικά µε τη διαχείριση περιόδων υποβολής και γνωµατεύσεων) ΙΙ. από ιεργασίες ιαχείρισης Χρηστών ηµιουργία Χρήστη Πληροφορίες Χρηστών Ακύρωση Χρήστη ΙΙ. από ιεργασίες τρέχοντα χρήστη Αλλαγή Συνθηµατικού Αποσύνδεση Αν ο χρήστης που συνδεθεί είναι εσωτερικός χρήστης και όχι διαχειριστής δηλ. έχει δηµιουργηθεί από ένα διαχειριστή µέσω της επιλογής «ηµιουργία Χρήστη», οι επιλογές του µενού της εφαρµογής είναι πιο περιορισµένες : δεν µπορεί να διαχειριστεί άλλους χρήστες και µπορεί µόνο να καταχωρήσει ή τροποποιήσει ή διαγράψει, γνωµατεύσεις. Σελίδα 5

6 Εικόνα 3: Το μενού επιλογών ενός εσωτερικού χρήστη 2.3 Υποβολή Με την επιλογή «Ενέργειες», τον χώρο της αρχικής διεπαφής της εφαρµογής, καταλαµβάνει η σελίδα διαχείρισης περιόδων υποβολών. Στην κορυφή αυτής της σελίδας υπάρχουν τα στοιχεία του Φαρµακείου, ακολουθεί ένας πίνακας µε τις ανοιγµένες περιόδους υποβολής και στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχουν δύο σύνδεσµοι, για δηµιουργία ή ακύρωση περιόδου υποβολής αντίστοιχα: Σελίδα 6

7 Εικόνα 4: Στοιχεία Φαρμακείου Άνοιγμα Περιόδου Επιλέγοντας «ηµιουργία Περιόδου Υποβολής», εµφανίζεται σε αναδυόµενο παράθυρο, η διεπαφή ανοίγµατος περιόδου υποβολής: Εικόνα 5: Άνοιγμα Περιόδου Υποβολής Μία περίοδος υποβολής, µπορεί να είναι κανονική ή συµπληρωµατική. Μπορεί επίσης αφού ανοιχτεί, και πριν διεπεραιωθεί η διαδικασία εισαγωγής στοιχείων, να ακυρωθεί µε την επιλογή «Ακύρωση Περιόδου υποβολής». Σελίδα 7

8 Μετά την εισαγωγή στοιχείων γνωµάτευσης, πατώντας τον σύνδεσµο «Ολοκλήρωση Καταχώρησης», εµφανίζονται οι σύνδεσµοι «Επιστροφή σε Καταχώρηση Στοιχείων» και «Υποβολή». Με «Επιστροφή σε Καταχώρηση Στοιχείων», ο χρήστης επιστρέφει σε κατάσταση καταχώρησης. Με «Υποβολή», ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής. Με την επιτυχή υποβολή, εµφανίζεται το αναδυόµενο παράθυρο, µέσω του οποίου µπορεί να εκυπωθεί το αποδεικτικό υποβολής: Εικόνα 6: Επιτυχής Υποβολή Σελίδα 8

9 Εικόνα 7: Αποδεικτικό Υποβολής Οι εγγραφές στη στήλη του αριθµού κάθε υποβολής στον αντίστοιχο πίνακα, λειτουργούν και σαν σύνδεσµος για την εµφάνιση του αναδυόµενου παράθυρου, µε τις πληροφορίες του συνόλου των γνωµατεύσεων και του συνόλου της αξίας : Εικόνα 8: Λοιπά Στοιχεία Υποβολής Σελίδα 9

10 2.4 Καταχώρηση Γνωμάτευσης Πατώντας τον σύνδεσµο «Καταχώρηση Γνωµάτευσης», εµφανίζεται η διεπαφή εισαγωγής στοιχείων αναλώσιµων υλικών. Στην κορυφή της σελίδας υπάρχει η γραµµή εργαλείων, µέσω των οποίων µπορεί να δροµολογηθεί η αναζήτηση γνωµατεύσεων, η αποθήκευση, ο καθαρισµός, η διαγραφή της εµφανιζόµενης γνωµάτευσης και η επιστροφή στην αρχική σελίδα. Κάθε κουµπί της γραµµής εργαλείων έχει ένα tooltip που δηλώνει τη λειτουργία που διεκπεραιώνει. Στο κύριο µέρος της σελίδας, υπάρχουν τα στοιχεία του ιατρού, τα στοιχεία του ασθενή, οι ηµεροµηνίες έκδοσης και εκτέλεσης, τα αναλυτικά στοιχεία (δηλ. η λεπτοµερής καταγραφή των αναλώσιµων) και τέλος τα συνολικά στοιχεία, τα οποία ενηµερώνονται κατά τη διαδικασία εισαγωγής ή µεταβολής. Στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχουν τρία κουµπιά που εκτελούν τις λειτουργίες αποθήκευσης, καθαρισµού και επιστροφής, όµοια µε τα κουµπιά της γραµµής εργαλείων. Σελίδα 10

11 Εικόνα 9: Διεπαφή καταχώρησης Γνωμάτευσης Σελίδα 11

12 Η αναζήτηση µια γνωµάτευσης γίνεται µέσω µιας διεπαφής που εµφανίζεται πατώντας το κουµπί αναζήτησης ( ) µε χρήση φίλτρου, είτε τον Α.Μ.Κ.Α., είτε της Ηµεροµηνίας Εκτέλεσης: Εικόνα 10: Αναζήτηση Καταχωρήσεων Μια εγγραφή αναλυτικών στοιχείων µπορεί να ανακτηθεί µε το κουµπί και να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί: Σελίδα 12

13 Εικόνα 12: Ανάκτηση και τροποποίηση αναλυτικών στοιχείων Με την εισαγωγή αναλυτικών στοιχείων, ενηµερώνονται αυτόµατα τα σύνολα ποσοτήτων, η συµµετοχή και η αξία : Εικόνα 13: Εισαγωγή αναλυτικών στοιχείων Κατά την εισαγωγή των αναλυτικών στοιχείων γίνεται έλεγχοι ορθότητας: Σελίδα 13

14 Εικόνα 11: Ένας από τους ελέγχους ορθότητας κατά την εισαγωγή αναλυτικών στοιχείων Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή στοιχείων µιας γνωµάτευσης, µε «Αποθήκευση» ή πατώντας το αντίστοιχο κουµπί της γραµµής εργαλείων και αφού προηγηθεί έλεγχος ορθότητας των δεδοµένων, η εγγραφή αποθηκεύεται στη βάση. 2.5 Εμφάνιση Γνωματεύσεων Με την ολοκλήρωση µιας υποβολής, εµφανίζεται ο σύνδεσµος «Εµφάνιση Γνωµατεύσεων». Πατώντας αυτόν τον σύνδεσµο, εµφανίζεται µια διεπαφή µέσω της οποίας, µε χρήση φίλτρου τον Α.Μ.ΚΑ. την ηµεροµηνίας εκτέλεσης ή χωρίς κανένα φίλτρο, παρουσιάζονται σε πίνακα οι σχετικές γνωµατεύσεις: Σελίδα 14

15 Εικόνα 14: Οι καταχωρημένες γνωματεύσεις μιας υποβολής Η πρώτη στήλη (Α/Α) του πίνακα των γνωµατεύσεωντης επιλεγµένης υποβολής, είναι και σύνδεσµος για τις αναλυτικές πληροφορίες µιας γνωµάτευσης: Σελίδα 15

16 Εικόνα 15: Πληροφορίες μιας γνωμάτευσης 2.6 Διαχείριση Χρηστών Ο διαχειριστής, µέσω της επιλογής «ηµιουργία Χρήστη», µπορεί να δηµιουργήσει έναν εσωτερικό χρήστη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί και να τροποποιεί γνωµατεύσεις: Σελίδα 16

17 Εικόνα 16: Δημιουργία Εσωτερικού Χρήστη Ο διαχειριστής, µέσω της επιλογής «Πληροφορίες Χρηστών», µπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για έναν εσωτερικό χρήστη: Εικόνα 17: Αναζήτηση Χρήστη Σελίδα 17

18 Τέλος ο διαχειριστής, µέσω της επιλογής «Ακύρωση Χρήστη», µπορεί να ακύρώσει έναν εσωτερικό χρήστη: Εικόνα 18: Ακύρωση Χρήστη 2.7 Αλλαγή Συνθηματικού Με την επιλογή από το µενού «Αλλαγή Συνθηµατικού», εµφανίζεται η διεπαφή αλλαγής συνθηµατικού. Σελίδα 18

19 Εικόνα 19: Αλλαγή συνθηματικού Προκειµένου να αλλάξει το συνθηµατικό (θα πρέπει να οριστεί στην οθόνη αυτή ένα καινούργιο συµπληρώνοντας όλα τα πεδία που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*). Παλιό Συνθηµατικό: Το τρέχον συνθηµατικό. Νέο Συνθηµατικό (password): Το νέο συνθηµατικό το οποίο πρέπει να αποτελείται από 8-15 χαρακτήρες και να περιέχει και νούµερα. Η ίδια τιµή συµπληρώνεται και στο πεδίο Επιβεβαίωση Συνθηµατικού. Αποθήκευση: Πατώντας «Αποθήκευση», οι τιµές που συµπληρώθηκαν στα πεδία ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους. Εάν όλα τα πεδία είναι έγκυρα ο νέος κωδικός τίθεται άµεσα και είναι πλέον εφικτή η σύνδεση µε αυτόν. Καθαρισµός: Πατώντας «Καθαρισµός», θα καθαρίσουν αυτόµατα όλα τα συµπληρωµένα πεδία της φόρµας αλλαγής συνθηµατικού. 2.8 Αποσύνδεση Για ασφαλή αποσύνδεση επιλέγεται ο σύνδεσµος Αποσύνδεση. Σελίδα 19

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser... 3 Σύνδεση χρήστη (Login Screen)... 3 Κυρίως Εφαρμογή... 4 2. Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ.... 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Οργανισμών

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Οργανισμών ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Οργανισμών Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen... 3 1.4 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα...

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα... ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενηµέρωσης Ιατρών Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.... 3 1.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne. Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne. Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους DELF DALF SORBONNE A A B B C C B B C CL C C Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στις εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP Οδηγός χρήστη Lenovo Security Solution FP Οι πληροφορίες που παρέχονται θεωρούνται ακριβείς και έγκυρες. Ωστόσο, η Upek, Inc δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Έκδοση 1.0, Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Contents 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα