ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Ο.Α.Σ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Ο.Α.Σ.Ε."

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Ο.Α.Σ.Ε. Σταυρακάκης Κωνσταντίνος (Α.Μ. 6172) Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Σταυράκη Εμμανουέλλα Ηράκλειο Μάιος 2011

2 2

3 Εισαγωγή- Πρόλογος Η διαδικασία ύφεσης της δεκαετίας του 1970 στις σχέσεις µεταξύ του ΝΑΤΟ και του Συµφώνου της Βαρσοβίας οδήγησε το 1975 στην υπογραφή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και τη δηµιουργία της ιάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη ( ΑΣΕ). Το νέο κλίµα που επεκράτησε στις διεθνείς σχέσεις, µετά την κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης και η δηµιουργία των νέων ανεξαρτήτων κρατών από τη διάλυση της τότε Σοβιετικής Ένωσης, οδήγησαν στη µετατροπή της «ιάσκεψης» σε «Οργανισµό» (πλέον Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη-ΟΑΣΕ) το Ο ΟΑΣΕ, ένας Οργανισµός 56 χωρών σήµερα, αν και στερούµενος νοµικής προσωπικότητας, αλλά εµπνεόµενος πάντα από τις Αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, αποτελεί ένα forum πολιτικού διαλόγου σε θέµατα που άπτονται τριών διαστάσεων της διεθνούς ασφάλειας: Ι. της πολιτικό - στρατιωτικής, ΙΙ. της οικονοµικής-περιβαλλοντικής και ΙΙΙ. της ανθρώπινης διάστασης. Το γεγονός ότι οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τα συµµετέχοντα κράτη, είναι πολιτικές και όχι νοµικώς δεσµευτικές, κατά την άποψη της Ελλάδας δεν µειώνει τη σηµασία τους και δεν πρέπει να αφαιρεί τίποτε από την αποτελεσµατικότητά τους. Η χώρα µας, από την εποχή του Ελσίνκι µέχρι σήµερα, µε συνέπεια εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα συµβατικά κείµενα που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο ΑΣΕ/ΟΑΣΕ, ενώ µε ενεργό τρόπο συµµετέχει στις δραστηριότητες αυτού, είτε αυτόνοµα, είτε µέσω της ιδιότητάς της ως µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κορυφαίος θεσµός του ΟΑΣΕ είναι η Προεδρία, η οποία έχει ενιαύσια διάρκεια και ασκείται δια του Υπουργού των Εξωτερικών. Η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία κατά το τρέχον έτος (βλ. κατωτέρω). Γενικός Γραµµατέας του Οργανισµού είναι ο κ. Marc Perrin de Brichambaut (Γαλλία). Προκειµένου να επιτύχει τους στόχους του, ο ΟΑΣΕ έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο 18 επιτόπιων αποστολών στα κράτη των υτικών Βαλκανίων, του Καυκάσου, της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. Επιπλέον, ο ΟΑΣΕ διατηρεί από το 1994 ειδικές σχέσεις µε τους Μεσογειακούς (Αίγυπτος, Αλγερίας, Ιορδανία, Ισραήλ, Μαρόκο, Τυνησία) και τους Ασιάτες (Αφγανιστάν, Ιαπωνία, Κορέα, Μογγολία, Ταϋλάνδη) Εταίρους Συνεργασίας. 3

4 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Ο ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1.1 Η Ι ΡΥΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1.2 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 1.3 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1.4 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 1.5 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2.1 Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 2.2 ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΑΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ του ΟΑΣΕ 3.1 ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΑΣΕ 3.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΟΝ ΟΑΣΕ ΠΗΓΕΣ 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 5

6 1.1 Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Σκοπός της ίδρυσης διεθνών οργανισµών είναι η ανάγκη συνεργασίας των κρατών για την πραγµατοποίηση ορισµένου σκοπού (πολιτικού, στρατιωτικού, οικονοµικού, τεχνικού ή άλλου). Παρόλο την έλλειψη σαφή ορισµού ο διεθνής οργανισµός πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) να πρόκειται για ένωση κρατών, β) να δηµιουργείται µε διεθνή συνθήκη γ) να δηµιουργείται µε απόφαση διεθνούς οργανισµού (αν υπάρχει προϋφιστάµενος) δ) να διαθέτει όργανα µε δική τους βούληση. Για την σύσταση ενός διεθνούς οργανισµού θα πρέπει να υπάρξει η συµµετοχή τουλάχιστον τριών κρατών. Παρόλα αυτά έχουν σηµειωθεί ιδρύσει διεθνών οργανισµών µε λιγότερα κράτη όπως παραδείγµατα τελωνειακών ενώσεων. Κατά κύριο λόγο µέλη ενός διεθνούς οργανισµού µπορούν να γίνουν κυρίαρχα κράτη και εκεί επέρχεται και η διαφοροποίηση τους από τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Υπάρχουν εν τούτοις εξαιρέσεις στον συγκεκριµένο κανόνα όπως τα Ηνωµένα έθνη που συµµετέχουν οµόσπονδα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µε ξεχωριστή ψήφο το καθένα. Παράλληλα σηµειώνονται φαινόµενα όπως η συµµετοχή διεθνών οργανισµών σε άλλους διεθνείς οργανισµούς και η δηµιουργία διεθνών οργανισµών µεταξύ δηµοσίων υπηρεσιών ή τµηµάτων κυβέρνησης µια χώρας π.χ. Ιντερπόλ. Σύµφωνα µε τη δεύτερη απαίτηση τα ιδρυτικά µέλη ενός διεθνούς οργανισµού εκφράζουν τη βούληση τους για την ίδρυση του µε µια συνθήκη που ονοµάζεται ιδρυτική συνθήκη. Η παραπάνω υπογράφεται από τους εκπροσώπους των κρατών, επικυρώνεται από τα κράτη µέλη και διέπεται από τις αρχές των διεθνών συνθηκών και κατατίθεται στο Γενικό Γραµµατέα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών σύµφωνα µε το άρθρο 102 παρ. 1 του Καταστατικού Χάρτη. Η συνθήκη περιέχει συνήθως τα στοιχεία οργανωτικής και ουσιαστικής λειτουργίας του διεθνούς οργανισµού ενώ συνεπάγεται τη δέσµευση των συµµετεχόντων κρατών αφού συνήθως τα περισσότερα κράτη-µέλη επικυρώνουν τη συνθήκη µέσω των εθνικών κοινοβουλίων τους. Οι εξαιρέσεις στον κανόνα ίδρυσης έχουν καταγραφεί ως η ίδρυση της Μπένελουξ, του Κοµεκόν, του Συνδέσµου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας, της Γενικής συµφωνίας ασµών Εµπορίου που κατέληξε στη δηµιουργία του 6

7 ιεθνούς Οργανισµού Εµπορίου (.Ο.Ε).Η ιδρυτική Συνθήκη δεν αποτελεί απαραίτητα ξεχωριστό κείµενο, µπορεί να αποτελεί τµήµα άλλων διεθνών συµφωνιών όπως η δηµιουργία της Κοινωνίας των Εθνών και η.ο.ε. Ένας άλλος τρόπος για τη δηµιουργία των διεθνών οργανισµών είναι η δηµιουργία µε απόφαση προϋφιστάµενου διεθνούς οργανισµού. Η παραπάνω πράξη προκύπτει από την απόφαση αρµόδιων οργάνων να ιδρύσουν δευτερεύοντα ή βοηθητικά όργανα για την εκπλήρωση ου σκοπού τους ή να συγκαλέσουν µέσω της γραµµατείας τους διεθνή διάσκεψη για τη δηµιουργία νέων οργανισµών. Οι οργανισµοί που γεννιούνται µε αυτόν τον τρόπο καλούνται επικουρικοί οργανισµοί και µπορεί να κρατούν νοµικούς δεσµούς µε τον οργανισµό από τον οποίο γεννήθηκαν ή να ανεξαρτητοποιούνται παίζοντας το δικό τους ρόλο. Βασικό συστατικό του διεθνούς οργανισµού αποτελεί η δυνατότητα µόνιµης διάθεσης οργάνων που να εκφράζουν τη βούλησή του για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού. Η βούληση αυτή είναι δοτή από τα κράτη-µέλη του διεθνούς οργανισµού και καθορίζεται από την ιδρυτική συνθήκη. Στα όργανα εκπροσωπούνται τα κράτη µε αντιπροσώπους όπου ο αριθµός τους καθορίζεται ανάλογα µε τη συµφωνία που επήλθε µεταξύ των κρατών και ορισµένες φορές ανάλογα µε την ισχύ τους. Οι εκπρόσωποι µπορεί να είναι κυβερνητικοί η διεθνείς υπάλληλοι. Η βούληση του οργανισµού θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από αυτή των κρατών αλλιώς ο οργανισµός παύει να είναι διεθνής. 1.2 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο διεθνής οργανισµός υφίσταται µε την έναρξη ισχύος της ιδρυτικής του συνθήκης κα ανάλογα το µέγεθος του και τη χωρική του αρµοδιότητα απαιτείται η κατάθεση εγγράφων επικύρωσης σηµαντικού αριθµού κρατών ή του συνόλου των κρατών-µελών. Εξαίρεση του τελευταίου αποτελούν οι ιδρυτικές συνθήκες που καθορίζονται µε ακριβή ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. Η θέση σε ισχύ τη ιδρυτικής διακήρυξης διαφέρει από την έναρξη λειτουργίας του διεθνούς οργανισµού αφού αυτή αποτελεί πολύπλοκη διαδικασία και έτσι συνήθως υπάρχει µια χρονική απόκλιση µεταξύ των δύο πράξεων. Η νοµική προσωπικότητα των διεθνών οργανισµών είναι ξεχωριστή από αυτή των κρατών-µελών του οργανισµού και έτσι µεµονωµένα οι διεθνείς οργανισµοί να προβαίνουν σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία µε την προϋπόθεση ότι θα µπορούν να εκτελούν όσες πράξεις εµπίπτουν αποκλειστικά την αρµοδιότητά τους για την επίτευξη 7

8 των σκοπών τους. Εκτός των ανωτέρω οι διεθνείς οργανισµοί συνήθως συνάπτουν διµερείς συµφωνίες µε το κράτος που έχουν ως έδρα, έχουν το δικαίωµα παθητικής ή ενεργητικής εκπροσώπησης και τέλος δύνανται να επιδιώκουν διεθνή αξίωση κατά κράτους-µέλους ή κράτους µη µέλους. Η νοµική προσωπικότητα του διεθνούς οργανισµού καθορίζει και την ευθύνη του καθώς και µια σειρά οργάνων που έχουν συσταθεί στα πλαίσια του διεθνούς οργανισµού όπως οι Επιτροπές Αποζηµιώσεων, ιοικητικά ικαστήρια, ρήτρες που προβλέπονται στις συµφωνίες µεταξύ των κρατών ή ιδιωτών. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να κωδικοποιηθεί η διεθνής Συνθήκη περί Ευθύνης των διεθνών οργανισµών από την Επιτροπή ιεθνούς ικαίου του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. 1.3 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ιδιότητα του µέλους ενός διεθνούς οργανισµού δεν σηµαίνει αποκλειστικά την βούληση του για συµµετοχή αλλά και την σύµφωνη γνώµη του οργάνου του οργανισµού που έχει το δικαίωµα να αποφανθεί για την συµµετοχή του κράτους σε αυτόν. Ανάλογα το χρόνο εισδοχής ενός κράτους-µέλους σε έναν διεθνή οργανισµό τα κράτη µέλη χωρίζονται σε ιδρυτικά και προσχωρήσαντα. Παρ όλα αυτά υπάρχουν διεθνείς οργανισµοί και συµφωνίες που δεν επιτρέπουν την εισχώρηση νέων µελών. Η κυριαρχία ενός κράτους δεν µπορεί να του δώσει το δικαίωµα αυτόµατης εισαγωγής σε ένα διεθνή οργανισµό έτσι το κράτος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις και να αποδέχεται τις υποχρεώσεις που θα µπορεί να εκπληρώνει. Με την ένταξη στου διεθνείς οργανισµούς µπορούµε να διακρίνουµε τα κράτη στις ακόλουθες κατηγορίες: Α) Πλήρη µέλη Β) Συνδεδεµένα µέλη Γ) Ατελή µέλη ) Καθεστώτα παρατηρητή Πλήρες µέλος θεωρείται ένα κράτος που υπέγραψε την ιδρυτική Συνθήκη ενός οργανισµού ή προσχώρησε µεταγενέστερα. Χαρακτηριστικό των µελών αυτών είναι η ισότητα των µελών στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και γενικότερα σε όλες τις δραστηριότητες του η οποία είναι ανεξάρτητη από τον πληθυσµό και την εδαφική 8

9 έκταση και την οικονοµική επιφάνεια. Συνδεµένο µέλος θεωρείται το µέλος που συµµετέχει στον οργανισµό µε περιορισµένα δικαιώµατα κατόπιν ειδικής συµφωνία που συνάπτει ο οργανισµός µαζί τους. Ατελές µέλος είναι το κράτος η συµµετοχή του οποίου προκύπτει από την πρακτική. Η συµµετοχή των κρατών αυτής της κατηγορίας σηµαίνει και οικονοµικές υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στον Οργανισµό. Στο Καθεστώς Παρατηρητή συµµετέχουν άλλοι διεθνείς οργανισµοί, µη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και Εθνικοαπελευθερωτικά Κινήµατα. Τα κράτη - µέλη αυτούς του καθεστώτος δικαιούνται να συµµετέχουν στις διαδικασίες που εκτελεί ο ιεθνής Οργανισµός. 1.4 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Η έναρξη της ιδιότητας µέλους συντελείται µε δύο τρόπους: α) είτε µε την υπογραφή και επικύρωση της Ιδρυτικής Συνθήκης β) είτε µε την προσχώρηση του κράτους στον Οργανισµό. Σε περίπτωση που δηµιουργηθεί µια ενιαία κρατική οντότητα από δύο ή περισσότερα κράτη-µέλη ιεθνούς Οργανισµού, το νέο ενιαίο κράτος που θα προκύψει θα είναι και αυτό µέλος του διεθνούς οργανισµού χωρίς καµία περαιτέρω διαδικασία (π.χ. Ανατολική και υτική Γερµανία). Αντίθετα αν ένα κράτος ήταν µέλος διεθνούς οργανισµού και διασπάται σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, τότε διάδοχος της τέως κρατικής οντότητας θεωρείται το µεγαλύτερο κράτος που θα προκύψει από τη διάσπαση αυτή (π.χ. Σηµερινή Ινδία και Ρωσία). εν ισχύουν τα ίδια αν µετά τη διάσπαση ενός κράτους το µεγαλύτερο κρατίδιο που θα προκύψει κριθεί οτι έχει παύσει να υπάρχει (π.χ. Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει νέα αίτηση στο ιεθνή Οργανισµό προκειµένου αυτός να αποφανθεί για την ένταξη του νέου κράτους σε αυτόν. 1.5 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Ένα µέλος διεθνούς οργανισµού έχει τόσο δικαιώµατα όσο και υποχρεώσεις απέναντι σε αυτόν. Ειδικότερα: ικαιώµατα: Όλα τα µέλη του διεθνούς οργανισµού έχουν αφενός νοµική 9

10 ισότητα και αφετέρου τα ίδια δικαιώµατα. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελεί η προνοµιακή θέση κατά την ψηφοφορία υπέρ ορισµένων κρατών σε περιορισµένης συνήθως σύνθεσης όργανα όπως π.χ. Το δικαίωµα το veto των Μεγάλων υνάµεων στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα παραπάνω προνόµια όχι µόνο δεν θίγουν την ισότητα µεταξύ των κρατών αλλά µε αυτό τον τρόπο εξισορροπείται η κατάσταση µεταξύ τους όσον αφορά την οικονοµική ή βιοµηχανική τους δύναµη και το µέγεθός τους. Εξ άλλου τα µεγαλύτερα κράτη σε εδαφική επιφάνεια ή πληθυσµό έχουν µεγαλύτερες οικονοµικές υποχρεώσεις απ' ότι τα µικρά κράτη. Υποχρεώσεις: α) να συνεργάζονται µε καλή πίστη β) να σέβονται τις αρχές και τους σκοπούς του ιεθνούς Οργανισµού σύµφωνα µε την καταστατική του Συνθήκη γ) να σέβονται τις αποφάσεις των οργάνων στα οποία και τα ίδια συµµετέχουν και να τις εφαρµόζουν κατά γράµµα δ) να συµµετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις των οργάνων µέσω των απεσταλµένων τους αντιπροσώπων ε) να καταβάλλουν όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις που τους αναλογούν στα έξοδα λειτουργίας του Οργανισµού στ) να παρέχουν προνόµια και ασυλίες στον Οργανισµό και στους υπαλλήλους του σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις που υπογράφουν. Τα δικαιώµατα και τα προνόµια ενός κράτους µέλους διεθνούς οργανισµού αναστέλλονται µε τη στέρηση του δικαιώµατος ψήφου στα όργανα του ιεθνούς Οργανισµού, δυνατότητα που προβλέπεται από της Ιδρυτικές Συνθήκες των Οργανισµών για παράδειγµα λόγω καθυστέρησης των οικονοµικών υποχρεώσεων των Κρατών ή για παραβίαση των αρχών του. Στην πράξη η αναστολή του δικαιώµατος και των προνοµίων του κράτους-µέλους δεν είναι ευρέος αποδεκτή διότι η πιστή εφαρµογή της είναι πιθανό να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του Οργανισµού. Η ιδιότητα του κράτους-µέλους λήγει: 1) Με την ηθεληµένη αποχώρηση του κράτους-µέλους από τον Οργανισµό. Αυτή πραγµατοποιείται µε µονοµερή και απευθυντέα στο αρµόδιο όργανο του Οργανισµού πράξη. Η τυπική λήξη της ιδιότητας αυτού επέρχεται µετά το πέρας ορισµένου χρονικού διαστήµατος διαφορετικού για κάθε Οργανισµό προκειµένου να τακτοποιηθούν οι οικονοµικές του υποχρεώσεις απέναντι στον Οργανισµό. 10

11 1)Με µερική αποχώρηση το κράτος αποχωρεί από όργανα ή µέρος δραστηριοτήτων του Οργανισµού αλλά όχι από τον ίδιο τον Οργανισµό. 2)Με αποβολή από το ιεθνή Οργανισµό λήγει η ιδιότητα κράτους µέλους υπό µορφή κύρωσης και υποδηλώνει την διαφωνία των µελών του Οργανισµού σε δραστηριότητες ενός κράτους-µέλους που είναι ενάντια στους σκοπούς και τις αρχές του. Η δυνατότητα της αποβολής αυτής πρέπει να προβλέπεται από το καταστατικό του Οργανισµού διαφορετικά µια τέτοια ενέργεια είναι ανίσχυρη. Αξίζει τα σηµειωθεί οτι η θεωρία υποστηρίζει οτι αν ένα κράτος δεν συµµετέχει στις συνεδριάσεις, δεν εφαρµόζει τις αποφάσεις, είναι ασυνεπές στις οικονοµικές του υποχρεώσεις µπορεί να αποβληθεί από το ιεθνή Οργανισµό έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά από το Καταστατικό του (π.χ. Αποβολή Αφρικής από ΟΕ λόγω του Απαρτχάιντ το έτος Η αποβολή κρατών από διεθνείς οργανισµούς δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στην πράξη και διατυπώνεται η άποψη οτι είναι αντίθετη στους σκοπούς της διεθνούς συνεργασίας µεταξύ των κρατών. 3)Με την απώλεια της διεθνούς προσωπικότητας για παράδειγµα λόγω προσάρτησης του ενός κράτους στο άλλο (προσάρτηση των βαλτικών χωρών στην Σοβιετική Ένωση το 1940, η ανατολική και η δυτική Γερµανία κλπ). Τα κράτη ανακοινώνουν στους διεθνείς οργανισµούς οτι η ιδιότητα τους λήγει και υπάρχουν πλέον ως µέλη µε την καινούργια τους κρατική υπόσταση. 4)Με την διάλυση του ιεθνούς Οργανισµού µε την οποία παύει οριστικά η ιδιότητα µέλους του ιεθνούς Οργανισµού. π.χ. Ο ιεθνής Οργανισµός Προσφύγων, το Σύµφωνο της Βαρσοβίας, η ΚτΕ, ο ΟΕΟΣ κλπ. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 12

13 2.1 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΑΣΕ Η πρώτη ιδέα για την δηµιουργία ενός συστήµατος συλλογικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1930 από τη Σοβιετική Ένωση. Επανήλθε κατά την περίοδο του ψυχρού πολέµου και ολοκληρώθηκε σε µια ιακήρυξη του Συµφώνου της Βαρσοβίας το έτος 1966 η οποία θεωρούσε επιβεβληµένη την συνάντηση των αρχηγών των κρατών της Ευρώπης για τον καθορισµό του status quo και την συνεργασία Ανατολής και ύσης. Η τελική πράξη υπογράφηκε το έτος 1975 στο Ελσίνκι µε την πραγµατοποίηση της ιάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Από πλευράς ΝΑΤΟ διατυπώθηκαν αρκετές επιφυλάξεις λαµβάνοντας ως παράδειγµα τη συνεργασία ανατολής-δύσης στην περίπτωση της πρώην Ο.. Γερµανίας µε τα Ανατολικά κράτη και έθεσε ως θέµα να συζητηθεί εκτενώς το δικαίωµα στην πληροφόρηση των πολιτών κι επίσης το δικαίωµά τους να φεύγουν από τη χώρα τους και να επιστρέφουν σε αυτήν ελεύθερα, χωρίς περαιτέρω δεσµεύσεις. Το Σεπτέµβριο του 1973 άρχισαν οι πρώτες διαβουλεύσεις της ΑΣΕ στις οποίες έλαβαν µέρος όλα τα κράτη της Ευρώπης, εκτός της Αλβανίας, του Καναδά και των ΗΠΑ. Σε αυτή τη συνδιάσκεψη τα κράτη υιοθέτησαν τις τελικές Συστάσεις για τις διαβουλεύσεις του Ελσίνκι (ΓΑΛΑΖΙΟ ΒΙΒΛΙΟ), και ενσωµατώνουν τις οδηγίες µε τις οποίες θα λειτουργεί η ΑΣΕ. Στην συνάντηση αυτή τα κράτη µοιράστηκαν σε τρεις οµάδες: τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, τα υτικά κράτη και τα αδέσµευτα ή ουδέτερα κράτη. Ακολούθησε δεύτερη φάση διαβουλεύσεων στη Γενεύη και κατέληξε την 1/8/1975 στο Ελσίνκι όπου και έλαβε χώρα η ιάσκεψη Κορυφής και υπεγράφη από 35 κράτη η Τελική Πράξη. Το βασικό αυτό έγγραφο της ΑΣΕ περιείχε τρία κύρια µέρη και τα οποία καλούνται «κάνιστρα» ή «καλάθια»: Στο πρώτο καλάθι περιλαµβανόταν µια διακήρυξη αρχών οι οποίες διέπουν τις σχέσεις των κρατών που υπέγραψαν την Τελική Πράξη. Πρόκειται για τις αρχές της αποχής από την απειλή ή χρήση βίας, το απαραβίαστο των συνόρων, η κυριαρχική ισότητα των κρατών και ο σεβασµός της, η επίλυση των διαφορών µε ειρηνικό τρόπο, ο σεβασµός της εδαφικής ακεραιότητας, ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου, ο σεβασµός των θεµελιωδών ελευθεριών, η µη επέµβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, το δικαίωµα στην αυτοδιάθεση των λαών, η 13

14 εφαρµογή όσων έχουν συµφωνηθεί και των υποχρεώσεων που επισύρει το διεθνές δίκαιο, η συνεργασία σε όλους τους τοµείς µεταξύ των κρατών. Στο δεύτερο καλάθι εµπίπτουν τα θέµατα της συνεργασίας σε επίπεδο οικονοµικών, επιστήµης, περιβάλλοντος και τεχνολογίας. Στο τρίτο καλάθι περιλαµβάνονται τα θέµατα της συνεργασίας σε επίπεδο πολιτιστικό, ανθρωπιστικό, εκπαιδευτικό και σε ζητήµατα πληροφόρησης. Ακολούθησαν διάφορες ιασκέψεις, ανάµεσά τους η ιάσκεψη Συνέχειας της ΑΣΕ στο Βελιγράδι από τις 4/10/197 έως το Μάρτιο του 1978, η ιάσκεψη της Μαδρίτης από τις 11/11/1980 έως τις 9/9/1983 όπου συµφωνήθηκαν από τα µέλη πολλές ιακηρύξεις και η Συνδιάσκεψη της Βιέννης από τις 4/11/1986 έως τις 9/9/1989 που σε σηµασία έρχεται δεύτερη µετά από εκείνη του Ελσίνκι. Έως τις 11/4/1990 ολοκληρώθηκε στη Βόννη και το περιεχόµενο της οικονοµικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Στην Συνδιάσκεψη της Βιέννης τα κράτη εστίασαν την βελτίωση στον τοµέα της προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και αποφάσισαν τα κράτη της ΑΣΕ να συναντηθούν και να διατυπώσουν απόψεις και λύσεις για θέµατα: 1) στρατιωτικά, ασφάλειας, περιορισµού των συµβατικών όπλων 2) πληροφόρησης 3)περιβάλλοντος 4)επίλυσης των διαφορών µε ειρηνικό τρόπο 5)ανθρώπινης φύσης 6)µειονοτήτων 7) πολιτιστικής κληρονοµιάς 8)δηµοκρατικών θεσµών. Σηµαντικό κεφάλαιο για την ιστορία του ΟΑΣΕ είναι η δηµιουργία του «Χάρτη του Παρισιού για µια νέα Ευρώπη». Οι συζητήσεις άρχισαν µε την Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1990 όπου τονίστηκε η αναγκαιότητα της σύγκλησης της ιάσκεψη Κορυφής της ΑΣΕ εξαιτίας δραµατικών αλλαγών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σε ανθρωπιστικά ζητήµατα. Η προετοιµασία της ιάσκεψης άρχισε από τη Βιέννη, συνεχίστηκε στην Ν. Υόρκη και ολοκληρώθηκε στο Παρίσι όπου και έγινε αποδεκτή από 34 αρχηγούς Κρατών την 21 Νοεµβρίου Περιεχόµενο του Χάρτη του Παρισιού είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η φιλία µεταξύ των κρατών, η ασφάλεια και η ενότητα στην Ευρώπη, και ορίζεται η νέα θεσµική δοµή της ΑΣΕ. Στην ουσία γίνεται µια προσπάθεια για την 14

15 ενίσχυση της ηµοκρατίας, της Ειρήνης και της Ενότητας στην Ευρώπη. Ο Χάρτης συµπληρώνει την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και αποτελεί το βασικό κείµενο της ΑΣΕ. Η Συνάντηση εµπειρογνωµόνων για την ειρηνική επίλυση των διαφορών έλαβε χώρα στις 8/2/1991 στη Βαλέτα και είχε ως θέµα την αντιµετώπιση του θέµατος της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών µεταξύ των κρατών και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Ακολούθησαν η Σύνοδος της Μαδρίτης τον Απρίλιο 1991 για την δηµιουργία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της ΑΣΕ, η Συνάντηση του Συµβουλίου της ΑΣΕ στο Βερολίνο τον Ιούνιο 1991 για την ειρηνική επίλυση των διαφορών, η Συνάντηση Ειδικών το Ιούλιο του 1991 στη Γενεύη για θέµατα εθνικών µειονοτήτων, το Συµπόσιο της Κρακοβίας τον Ιούνιο 1991 για θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς, και η Συνάντηση της Μόσχας τον Οκτώβριο 1991 για την ανθρώπινη διάσταση µε θέµατα προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου, πλουραλιστικής δηµοκρατίας κ.α. Τον Ιανουάριο 1992 οριστικοποιήθηκαν στην Πράγα τα όργανα και η δοµή της ΑΣΕ αλλά και η συνεργασία µεταξύ των κρατών αλλά και µε µη συµµετέχοντα κράτη και άλλους διεθνείς οργανισµούς. Εν τέλει τον Ιούλιο 1992 έλαβε χώρα στο Ελσίνκι η Σύνοδος της ΑΣΕ, µε την οποία ολοκληρώθηκε η δηµιουργία της ΑΣΕ και ορίστηκαν οι τοµείς δραστηριοτήτων της. Η επόµενη συνάντηση συνέχειας πραγµατοποιήθηκε το 1994 στη Βουδαπέστη η οποία και αποφάσισε τη Μετονοµασία της ΑΣΕ σε Οργανισµό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Με τη νέα του ονοµασία ο οργανισµός λειτουργεί από την 1/1/1995. Η ιάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ( ΑΣΕ) αρχικό σκοπό είχε την διεύρυνση των θεµάτων συνεργασίας µεταξύ των κρατών, την ανάπτυξη των δηµοκρατικών θεσµών, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της οικονοµικής ελευθερίας στον Ευρωπαϊκό χώρο. Βασικές αρχές τις οποίες ακολούθησε για την επίτευξη των παραπάνω στόχων του ήταν αυτές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι που υπογράφηκε το έτος Κρίθηκε απαραίτητο να ενδυναµώσει τα µέσα για την αποτροπή των συγκρούσεων µεταξύ των κρατών και τη θεµελίωση της ασφάλειας και της ειρήνης στον Ευρωπαϊκό κόσµο. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο αρχικός σκοπός της ΑΣΕ, όπως περιγραφόταν στα τρία καλάθια της Πράξης του Ελσίνκι, είχε εµπλουτιστεί σηµαντικά. Οι κύριες προτεραιότητες του Οργανισµού εστιάζουν: α) στην ανάπτυξη της αµοιβαίας συνεργασίας επί θεµάτων συλλογικής ασφάλειας προκειµένου να διευθετηθούν οι πολιτικές, οικονοµικές και πολιτικές τους διαµάχες. 15

16 β) στην κοινή επιχείρηση των κρατών για την δηµιουργία δηµοκρατικών κοινωνιών που βασίζονται σε κανόνες δικαίου γ) στην αποφυγή συρράξεων µεταξύ των κρατών σε τοπικό επίπεδο, στην επικράτηση της ειρήνης σε περιοχές που τους ταλανίζουν ευαίσθητα ζητήµατα και στην εγκαθίδρυση της σταθερότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο. Αξίζει να τονιστεί ότι ο ΟΑΣΕ υποστηρίζει µε όλες του τις δυνάµεις τους κανόνες δικαίου, τους δηµοκρατικούς θεσµούς και το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπου είναι φυσικά αναγκαίο. Ο αριθµός των µελών του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ήταν ανερχόταν αρχικά σε 35. Το έτος 2004 έφτασαν τα 55 και συγκεκριµένα: οι ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ρωσία, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Αλβανία, η Σερβία, η Ρουµανία, η Ουκρανία, η Ουγγαρία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας, η Τσέχικη ηµοκρατία, η Σουηδία, η Σλοβακία, η Αγία Έδρα, ο Άγιος Μαρίνος, το Αζερµπαϊτζάν, η Ανδόρα, η Αυστρία, η Αρµενία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Βέλγιο, η Γεωργία, η ανία, η Εσθονία, η Ελβετία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Κροατία, το Καζακστάν, το Κιργκιζιστάν, η Λετονία, η Κύπρος, ο Καναδάς, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα, το Λιχτενστάιν, η Λιθουανία, η Λευκορωσία, η Μολδαβία, το Μονακό, η Νορβηγία, η Ολλανδία, το Ουζµπεκιστάν, η Πολωνία, το Μαυροβούνιο, η Σλοβενία, το Τατζικιστάν, το Τουρκµενιστάν και η πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας. Καθεστώς παρατηρητή έχει η Ιαπωνία. 2.2 ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΑΣΕ Από το έτος 1975 µέχρι και τις µέρες µας ο Οργανισµός που εξετάζουµε, εξελίσσεται µε τεράστιο βήµα την εµφάνιση γνωρισµάτων ιεθνούς Οργανισµού µετά το Χάρτη του Παρισιού. Το έτος 1992 στη ιάσκεψη Κορυφής του Ελσίνκι, ο ΟΑΣΕ χαρακτηρίστηκε από τα κράτη-µέλη ως Τοπική Συµφωνία ακολουθώντας τους κανόνες του Χάρτη του ΟΗΕ. Ο ΟΑΣΕ σαν ενεργός διεθνής οργανισµός συµµετέχει έντονα στις νέες εξελίξεις της εποχής και προσπαθεί να προσαρµοστεί. Από την υπογραφή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι έχουν περάσει 36 χρόνια και τα δεδοµένα της Ευρώπης έχουν µεταβληθεί σε 16

17 αρκετά µεγάλο βαθµό. Ο χωρισµός τους σε δύο στρατόπεδα, η αντιπαράθεσή τους και οι εξαντλητικές µάχες λόγω διαφοράς ιδεολογίας έχουν πλέον προσπεραστεί. Σήµερα λοιπόν η Ευρώπη εστιάζει στην κοινή συνεργασία, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την φροντίδα του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της δηµοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονοµικής ελευθερίας. Σηµαντικό ρόλο στην πορεία αυτή έχει παίξει ο ΟΑΣΕ µε την εγκαθίδρυση του διαλόγου και κανόνων συµπεριφοράς µεταξύ των κρατών αλλά και των κρατών προς τους πολίτες του. Βοήθησε επίσης στην ανάπτυξη του αισθήµατος κοινής ευθύνης των κρατών σε µια κοινή περιοχή Ευρωπαϊκού Πολιτισµού. Ο ΟΑΣΕ εκπληρώνει τέσσερις αποστολές: 1) Συντελεί µια κοινότητα αξιών µε προτεραιότητα στη δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις βασικές ελευθερίες και την υπερίσχυση του νόµου. 2) Αποτελεί ένα σταθερό µέρος για διάλογο επί θεµάτων ασφαλείας της Ευρώπης. Οποιαδήποτε χώρα µέλος του Οργανισµού µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να γνωστοποιήσει τους φόβους της για γεγονότα που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή του ΟΑΣΕ. Με το να θέτει ερωτήµατα και να εντοπίζει επικίνδυνες εξελίξεις, µπορεί να προκαλέσει µια επίσηµη σύνοδο, να λάβει επεξηγήσεις και απαντήσεις από άλλες χώρες και να παρακινήσει κοινές απαντήσεις. Έτσι εξασφαλίζεται η διαφάνεια, η εµπιστοσύνη και η ασφάλεια. 3) Είναι καίριο σηµείο για τον έλεγχο των εξοπλισµών και τον αφοπλισµό. Στο έγγραφο της Βιέννης του 1994 είχε διαπραγµατευτεί ο ΟΑΣΕ τα µέτρα εµπιστοσύνης και αισθήµατος ασφάλειας, τα οποία σήµερα παρακολουθεί στην εφαρµογή τους. Η Συνθήκη για τις Συµβατικές Ένοπλες υνάµεις στην Ευρώπη µεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ, τις χώρες του τέως Συµφώνου της Βαρσοβίας και των διαδόχων της ΕΣΣ, ακολουθούν τα οριζόµενα από την παραπάνω Συνθήκη. Οι συµφωνίες ελέγχου των όπλων σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο δύνανται να καταστούν αντικείµενα διαπραγµατεύσεων εντός του κύκλου του ΟΑΣΕ π.χ. Βοσνία-Ερζεγοβίνη και πρώην Γιουγκοσλαβία. 4) Έχει τα µέσα επέµβασης σε περιοχές συρράξεων. Από το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, οι διαµάχες έχουν αυξηθεί και ανάγκασαν τον ΟΑΣΕ να επεµβαίνει και επί του εδάφους. Οι αποστολές προληπτικής διπλωµατίας του ΟΑΣΕ και η δράση του Ύπατου Αρµοστή Εθνικών Μειονοτήτων βοηθούν στην γρήγορη προειδοποίηση, την πρόληψη της σύγκρουσης και την αντιµετώπιση της κρίσης. Άλλη δραστηριότητα του ΟΑΣΕ είναι η µετά τη σύγκρουση αποκατάσταση. ύο χερσαίες επιχειρήσεις βοήθησαν στην σταθεροποίηση του ρόλου και της 17

18 λειτουργίας του ΟΑΣΕ. Α) Η οµάδα βοήθειας στην Chechnya (ίδρυση:1995) Β) Η ανάπτυξη της αποστολής του ΟΑΣΕ στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη (1996) Έχει την ιδιότητα να δρα ως ένας τρίτος παράγοντας. Αυτό το έχει καταφέρει µε την επί τόπου παρέµβαση του σε κατάσταση κρίσης αλλά και µε την ουδετερότητα και αµεροληψία που καταφέρνει να διατηρεί. Έχει επιτύχει να χτίσει εµπιστοσύνη στο πρόσωπό του και τη δράση του χάρη στη διακριτικότητα µε την οποία κινείται και την προτεραιότητα που θέτει η οποία δεν είναι άλλη από το σεβασµό στα ικαιώµατα του Ανθρώπου. Είναι όφελος της ιεθνούς Κοινότητας να διαθέτει στους κόλπους της ένα τόσο αντικειµενικό και αξιόπιστο παρατηρητή στη ζώνη των συγκρούσεων. Κατά κοινή οµολογία η µέθοδος συνεργασίας που περιγράφουµε αποτελεί την έµπνευση πολλών αποστολών που διαρκούν πολλά έτη αφού εγκαθιδρύει την αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των κρατών. Ανάλογα τις συνθήκες οι αποστολές έχουν µια ειδική εντολή. Πολλές αποστολές έχουν αναληφθεί όπως αυτές στην Βοσνία- Ερζεγοβίνη, την Αλβανία, το Καζακστάν, το Κοσσυφοπέδιο, τη Ρωσία, τη Σερβία, την Κροατία, τη Μολδαβία, τη Λευκορωσία, την Αρµενία κ.α. Επιτυχία σηµειώθηκε σε αυτές της Ουκρανίας όπου και αντιµετωπίστηκε η συνταγµατική κρίση ύστερα από παρέµβαση του ΟΑΣΕ και του Ύπατου Αρµοστή για τις Εθνικές Μειονότητες, της Μολδαβίας και της Γεωργίας όπου προχώρησε αρκετά η πολιτική λύση της σύγκρουσης. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ του ΟΑΣΕ 19

20 3.1 ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΑΣΕ Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγραφούν όργανα και τις λειτουργίες του ΟΑΣΕ. Παράλληλα θα γίνει η προσπάθεια αποτύπωσης των βασικών συµπερασµάτων από την συµµετοχή της Ελλάδας στον Οργανισµό. ΣΥΝΟ ΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ: Είναι οι συναντήσεις των Αρχηγών των Κρατών και των Κυβερνήσεων των κρατών- µελών που οριοθετούν τις προτεραιότητες του Οργανισµού και τις κατευθύνσεις του στο πιο υψηλό πολιτικό επίπεδο. Οι συναντήσεις αυτές έχουν περιοδική συχνότητα και υπολογίζεται περίπου κάθε δύο χρόνια. Γίνεται συζήτηση για την εξέλιξη που έχει προκύψει από το έργο του Οργανισµού, την εφαρµογή των υποσχέσεων και την εξέταση των µέτρων που πρέπει να ληφθούν για την µελλοντική συνέχιση και λειτουργία της Συνεργασίας. ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ: Έχουν ρόλο προετοιµασίας των Συνόδων κορυφής, για αυτό το λόγο και προηγούνται των τελευταίων. Έχουν µικρή διάρκεια, και είναι ιδιαίτερα λειτουργικές. Προβαίνουν σε αναθεώρηση όλων των δραστηριοτήτων στα πλαίσια του ΟΑΣΕ και παράλληλα προτείνουν και άλλα µέτρα για την ενδυνάµωση της διαδικασίας του ΟΑΣΕ. Προετοιµάζουν τις αποφάσεις, σε έγγραφη µορφή, που αργότερα υιοθετούνται από τις Συνόδους Κορυφής. Από το έτος 1996 έως και σήµερα οι Αναθεωρητικές Συναντήσεις λαµβάνουν χώρα στη Βιέννη. ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Αποτελεί το βασικό αποφασιστικό και κυβερνόν όργανο του ΟΑΣΕ. Αρµοδιότητα του είναι να βεβαιώνει οτι οι αρκετές και διαφορετικές δραστηριότητες του έχουν στενή σχέση µε τους κεντρικούς πολιτικούς του στόχους. Οι συναντήσεις του αποτελούν το κεντρικό forum διαβουλεύσεων εντός των πλαισίων του ΟΑΣΕ και είναι ένα όργανο που ρόλο του είναι να παίρνει αποφάσεις Αποτελείται από Υπουργούς Εξωτερικών και συνεδριάζει µια φορά κατ έτος σε διαφορετικό τόπο κάθε φορά. Πρώτη φορά συνήλθε σε Σύνοδο το έτος 1991 στο Βερολίνο. 20

21 Το Υπουργικό Συµβούλιο συγκαλείται επίσης όταν πρέπει να αντιµετωπιστεί µια επείγουσα κατάσταση. Ορίζει µε ακρίβεια το έργο και το ρόλο του Γραφείου ηµοκρατικών Θεσµών και ικαιωµάτων του Ανθρώπου και διορίζει τον Ύπατο Αρµοστή που επιλαµβάνεται το ζήτηµα των µειονοτήτων. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε την µορφή της συναίνεσης. ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : Είναι το πλέον αρµόδιο όργανο για την επιτήρηση, τη διαχείριση και το συντονισµό των δραστηριοτήτων του ΟΑΣΕ. Αρµοδιότητα του είναι να εκπροσωπεί το Συµβούλιο και να λαµβάνει όπου χρειάζεται αποφάσεις. Χρόνος συνεδριάσεων του είναι δύο φορές το χρόνο στην έδρα του κράτους από το οποίο κατάγεται ο εκάστοτε Πρόεδρός του. Εντός του ρόλου του, είναι επίσης να µοιράζει αρµοδιότητες και σε άλλα όργανα του ΟΑΣΕ. Ως τόπος προετοιµασίας των συνόδων του Συµβουλίου και µελέτης των ζητηµάτων που ανακύπτουν ορίστηκε η Πράγα. Μέλη του είναι οι ιευθυντές των διαφόρων Υπουργείων Εξωτερικών. Προετοιµάζει τις εργασίες του Οργανισµού και εφαρµόζει τις αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου. Ακόµη, διαχειρίζεται, συντονίζει και επιβλέπει θέµατα που απασχολούν τον ΟΑΣΕ. Στο Ανώτερο Συµβούλιο προσφεύγουν τα κράτη-µέλη ή οι οµάδες κρατών όταν δηµιουργηθεί σύρραξη, διαφωνία ή και εµφύλιος πόλεµος µεταξύ τους, ενέργειες που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται µηχανισµός του Βερολίνου. Πρώτη φορά εφαρµόστηκε το 1991 και τότε το παρόν όργανο απασχόλησε το ζήτηµα Ναγκόρνο-Καραµπάχ και Γιουγκοσλαβία. Άλλη αρµοδιότητας του είναι η υπόδειξη τρόπων αποφυγής οποιασδήποτε δράσης, υποδεικνύοντας ή συστήνοντας παράλληλα µηχανισµούς για την διευθέτηση της διαφοράς µε ειρηνικό τρόπο. Επιπλέον έχει άµεση συνεργασία µε τα κράτη και έχει την εποπτεία για την εφαρµογή των αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου. Και αυτό το όργανο αποφασίζει µε το τρόπο της αποδοχής (consesus) εκτός αν υπάρχει κρίση και παραβίαση των διατάξεων του ΟΑΣΕ οπότε και η απόφαση λαµβάνεται µε βάση τον τρόπο της αποδοχής πλην δύο ψήφων (consesus minus two) π.χ. Στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας στις 8/7/1992. Πλέον σήµερα, το Ανώτερο Συµβούλιο έχει χάσει σηµαντικό µέρος των αρµοδιοτήτων του λόγω της τακτικής να συζητούνται όλα τα ζητήµατα στο Μόνιµο Συµβούλιο. Η κατάσταση αυτή το έχει οδηγήσει στο να συνεδριάζει ως οικονοµικό 21

22 forum για την συζήτηση και την διευθέτηση οικονοµικών ζητηµάτων. ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Το όργανο αυτό έχει ρόλο πολιτικής διαβούλευσης και λαµβάνει αποφάσεις για όλα τα θέµατα που αντιµετωπίζει ο ΟΑΣΕ στη συνήθη λειτουργία του. Κάθε εβδοµάδα συνεδριάζουν οι µόνιµοι αντιπρόσωποι των κρατών µελών σε τακτές ή έκτακτες και ανεπίσηµες συνεδριάσεις προκειµένου να συζητήσουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει καθηµερινά ο Οργανισµός και να προσπαθήσουν να τον αναπτύξουν ακόµη περισσότερο. Έδρα του είναι η Βιέννη. Η δηµιουργία του προβλέφθηκε από τη Συνάντηση της Ρώµης το 1993 µε πρώτη ονοµασία του Μόνιµη Επιτροπή. Την σηµερινή του ονοµασία την έλαβε το 1994 από το κείµενο της Βουδαπέστης. ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΕ: Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας που κάθε φορά ασκεί την Προεδρεία του Οργανισµού. Ρόλος τους είναι να διευθετεί τα τρέχοντα ζητήµατα του Οργανισµού. Είναι ο συντονιστής των οργάνων του Οργανισµού και παρακολουθεί τις δραστηριότητες που αφορούν τη διευθέτηση των κρίσεων, την πρόληψη των συγκρούσεων και την επαναφορά τον πραγµάτων σε περίπτωση που προκύψει σύρραξη µεταξύ των κρατών. Επιπλέον µεταφέρει τις αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου στα υπόλοιπα όργανα και τους δίνει οδηγίες προκειµένου να αποφασίζουν ορθά και σύµφωνα µε τους σκοπούς του Οργανισµού. Ο χρόνος που Υπουργός Εξωτερικών είναι Πρόεδρος είναι ένας χρόνος. Στον έργο του λαµβάνει βοήθεια από τον προηγούµενο και τον επόµενο Πρόεδρο, τη λεγόµενη Τρόικα που αποτελείται από τρία πρόσωπα, αλλά και από τις ad hoc ιαρκείς Οµάδες ή τους Αντιπροσώπους τους. Τρόικα: Συνεπικουρεί το έργο του Προεδρεύοντα και ανακοινώνει τα αποτελέσµατα του έργου της στο Υπουργικό Συµβούλιο. Αd hoc Οµάδες: ηµιουργούνται κάθε φορά µεµονωµένα για κάθε υπόθεση. ιαχειρίζονται ζητήµατα αποφυγής συγκρούσεων και διευθέτησης κρίσεων. Σκοπός τους είναι η βοήθεια στον Προεδρεύοντα. Συστήνονται ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αφού προηγουµένως έχει υποβάλλει τις προτάσεις του και τις απόψεις του ο Προεδρεύων. Είναι δυνατή η δηµιουργία τέτοιων οµάδων και σιωπηρά έπειτα από διαβούλευση των 22

23 κρατών µε τον Προεδρεύοντα σε περίπτωση ανάγκης για την αντιµετώπιση άµεσα ορισµένων καταστάσεων κρίσης. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει δυνατότητα ένστασης. Αν προβληθεί ένσταση και σε διάστηµα πέντε ηµερών δεν επιτευχθεί consesus ύστερα από επιπλέον συζητήσεις και παραινέσεις του Προεδρεύοντα, του ζητήµατος επιλαµβάνεται το Ανώτερο Συµβούλιο. Η οµάδες αλλά και η Τρόικα συντίθεται όσο περισσότερο πιο περιορισµένα γίνεται. Η ικανότητα και η αµεροληψία των µελών λαµβάνεται υπόψη σε κάθε σύνθεση. Ο Προεδρεύων εκθέτει στο Ανώτερο Συµβούλιο γραπτώς τις δραστηριότητες των οµάδων και τα επιτεύγµατά τους. Τέλος η διάρκεια ζωής των οµάδων αποφασίζεται από το Συµβούλιο ή το Ανώτερο Συµβούλιο. ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ: Η ίδρυση της θέσης αυτής αποφασίστηκε από τον ΟΑΣΕ το έτος Αιτία της δηµιουργίας της ήταν οι ποικίλες εθνικές συγκρούσεις που καλούνταν συχνά να αντιµετωπίσει ο Οργανισµός. Πρώτος Ύπατος Αρµοστής για τις Εθνικές Μειονότητες διορίστηκε ο τέως Υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, Max Van der Stoel, η θητεία του οποίου διατηρήθηκε µέχρι το έτος Το 2001 διορίστηκε στην θέση συτή ο Σουηδός Ek'ens ο οποίος και συνέχισε το έργο του προκατόχου του. Πρόκειται για ένα όργανο εφοδιασµένο µε την αρµοδιότητα και την ευθύνη να δρα προληπτικά και να προλαβαίνει τη σύρραξη µεταξύ των κρατών από την πρώτη στιγµή που θα το αντιληφθεί. Στόχος του είναι η διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη. ιακριτικά του γνωρίσµατα είναι η αµεροληψία που τον διακατέχει, η τεράστια και επί µακρών ετών πείρα του σε ζητήµατα µειονοτήτων και η διεθνής δράση του. Έχει τριετή θητεία και διορίζεται µε consesus από το Συµβούλιο. Η διάρκεια της θητείας του είναι δυνατό να παραταθεί για τρία χρόνια. Κύρια αρµοδιότητα του αποτελεί η συλλογή πληροφοριών για όλα τα ζητήµατα των εθνικών µειονοτήτων και την άµεση ενηµέρωση του και κατ επέκταση την έγκαιρη παρέµβασή του Οργανισµού σε εθνικές συγκρούσεις µεταξύ των κρατών. ιαβιβάζει τις πληροφορίες που συλλέγει στο Υπουργικό Συµβούλιο. Μέσα στις δυνατότητες που του χορηγεί ο Οργανισµός είναι και η εκτενής συζήτηση µε τα κράτη που αναµειγνύονται στις διαφωνίες και τις συρράξεις µε σκοπό την εξεύρεση λύσεων. Σε κάθε περίπτωση ενηµερώνεται το Υπουργικό Συµβούλιο το οποίο και αποφασίζει άµεσα. Ο προεδρεύοντας µπορεί να συµβουλεύει και το παρόν όργανο. 23

24 Εδρεύει στη Χάγη της Ολλανδίας και στεγάζεται στο Γραφείο για τους ηµοκρατικούς Θεσµούς και τα Ανθρώπινα ικαιώµατα της ίδιας πόλης. Μια οµάδα εµπειρογνωµόνων που αποτελείται από 11 µέλη βοηθά σηµαντικά τη δράση του οργάνου αυτού. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ Αποτελεί χώρο συζητήσεων για θέµατα ασφαλείας. Συµβουλεύει τα κράτη και ασχολείται µε θέµατα συνεργασίας για την αποφυγή συγκρούσεων αλλά και για την εφαρµογή των αποφάσεων που λαµβάνονται από την ΕΥΑ ή το Συµβούλιο σε κρίσιµες περιόδους. Στην αρµοδιότητας της εµπίπτει η εφαρµογή συµφωνιών για τον έλεγχο των όπλων και την µείωση των πολεµικών εξοπλισµών. Η Επιτροπή µπορεί πλέον να στέλνει επιστολές για την εξέταση πραγµατικών περιστατικών µε την στήριξη µιας Γραµµατείας ορισµένης από την ΕΥΑ ή το Συµβούλιο. Θα φέρει όλη την ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου της και θα υποβάλλει αναφορά στην ΕΥΑ. Αν ανακύψει κάποιο εξαιρετικά σοβαρό θέµα θα επιληφθεί η ΕΥΑ. Συνεδριάζει κάθε µήνα και θα µπορεί να φτιάχνει ad hoc οµάδες ή οµάδες εργασίας οι οποίες θα αναλαµβάνουν ειδικές αρµοδιότητες. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής που θα αναλαµβάνει καθήκοντα για ένα µήνα κάθε µέλος, θα συνδιαλέγεται µε τον Πρόεδρο της ΕΥΑ και θα παρακολουθεί τις συναντήσεις της τελευταίας. Το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και άλλες οργανώσεις των Ηνωµένων Εθνών που σχετίζονται µε τον τοµέα της ασφάλειας θα καλούνται σε συνεργασία στα µελλοντικά σεµινάρια του Οργάνου αυτού. Εδρεύει στη Βιέννη µαζί µε την Γραµµατεία της απαρτιζόµενη από ένα ιευθυντή, τρεις Αξιωµατούχους και Τεχνικό Προσωπικό. ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ και ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Είναι το τέως γραφείο Ελευθέρων Εκλογών που όµως είχε λιγότερες αρµοδιότητες. Σήµερα µε τη νέα του ονοµασία ευθύνεται για την οργάνωση σύντοµων συναντήσεων των κρατών κάθε έτος και ερευνά την πρακτική εφαρµογή των υποσχέσεων που µελετούν την ανθρώπινη διάσταση. Εδρεύει στη Βαρσοβία και λειτουργεί ως θεσµός για τις επαφές, την προαγωγή της συνεργασίας µε άλλους Οργανισµούς και ειδικά µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνική βοήθεια, εµπειρογνώµονες, διοργάνωση 24

25 συναντήσεων και συνεδρίων και για ειδικά θέµατα µε ιδιαίτερη µέριµνα στη µετανάστευση. Η λειτουργία του πραγµατοποιείται µέσω τεσσάρων τµηµάτων: 1) Το τµήµα των εκλογών που επιθεωρεί τις εκλογές, προσφέροντας εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη για την διεξαγωγή τους. 2) Το τµήµα του Εκδηµοκρατισµού που προάγει την δηµοκρατία, την σηµασία των κανόνων δικαίου και την τήρησή τους και εν γένει την κοινωνία των πολιτών. 3) Το Τµήµα Ελέγχου που προλαµβάνει τις συγκρούσεις, και 4) Το τµήµα Ανταλλαγής πληροφοριών για την προσφορά τεχνικής υποστήριξης και βοήθειας και της ανάπτυξης της συνεργασίας µε άλλους Κυβερνητικούς ή µη Οργανισµούς Ικανοποιητικά είναι τα αποτελέσµατα και στους τέσσερις τοµείς. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ιδρύθηκε το έτος 1991 στη Σύνοδο της Μαδρίτης από 34 κράτη τα οποία εκπροσωπούνταν από 245 βουλευτές. Συγκεκριµένα: -ΗΠΑ και ΕΣΣ :17 βουλευτές -Ηνωµένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Γερµανία : 13 βουλευτές -Καναδάς και Ισπανία:10 βουλευτές -Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία, Βέλγιο, και Τουρκία: 8 βουλευτές. -Ρουµανία και Γιουγκοσλαβία :7 βουλευτές -Τσεχοσλοβακία, Αυστρία, ανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Φινλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Νορβηγία, Ουγγαρία: 6 βουλευτές -Λουξεµβούργο και Βουλγαρία: 5 βουλευτές -Μάλτα, Κύπρος και Ιρλανδία :3 βουλευτές -Μονακό, Άγιος Μαρίνος, Λιχτενστάιν : 2 βουλευτές Όσον αφορά την περίπτωση της Αγίας Έδρας, αυτή συµµετέχει µε δύο εκπροσώπους στη Συνέλευση για να παρακολουθούν τις εργασίες ως φιλοξενούµενοι εν τιµή. Μετά την αύξηση των κρατών σε 55, οι βουλευτές αυξήθηκαν σε 315. Το όργανο αυτό συνεδριάζει κάθε χρόνο την πρώτη εβδοµάδα του Ιουλίου στην πρωτεύουσα ή σε άλλη πόλη από ένα εκ των κρατών του ΟΑΣΕ και η συνεδρίαση αυτή διαρκεί 5 ηµέρες. Κύριο µέληµα της Συνέλευσης είναι η προαγωγή του διαλόγου µεταξύ των 25

26 εκπροσώπων των κρατών µελών προκειµένου να τηρηθούν οι δηµοκρατικές αρχές. Γίνονται επίσης συζητήσεις επί θεµάτων εφαρµογής των στόχων του ΟΑΣΕ, επί θεµάτων που προκύπτουν κατά τις διαβουλεύσεις του Υπουργικού Συµβουλίου και των Συνόδων Κορυφής των Αρχηγών των Κρατών και των Κυβερνήσεων και επί της προσπάθειας εύρεσης µέτρων που θα επιταχύνουν την ασφάλεια και την συνεργασία στην Ευρώπη. Η Συνέλευση εκδίδει ιακηρύξεις, αποφάσεις και προτάσεις σχετικά µε τις αρµοδιότητές της. Αποφασίζει κατά κανόνα µε απλή πλειοψηφία και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποφασίζει µε την αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 των κρατών-µελών. Τέλος συντάσσει εκθέσεις για τα πεπραγµένα της οι οποίες αποστέλλονται στο Υπουργικό Συµβούλιο αλλά και στα Κοινοβούλια των κρατών-µελών που λαµβάνουν µέρος. Για τις ανάγκες της Συνέλευσης συστάθηκε η ιαρκής Επιτροπή των Επικεφαλής Αντιπροσώπων και η οποία ευθύνεται για την οργάνωση, τον εσωτερικό Κανονισµό και τη λειτουργία του οργάνου αυτού. Επιπλέον έχει υπό την αρµοδιότητα της το προϋπολογισµό, τη γραµµατεία, την ηµερήσια διάταξη και τις έκτακτες Συνεδριάσεις της. Μέλη της είναι ένας αντιπρόσωπος από κάθε χώρα. Λειτουργούν επίσης για την εξυπηρέτησή της το Γραφείο, οι Γενικές Επιτροπές, οι Επιτροπές ad hoc και η Γραµµατεία µε έδρα την Κοπεγχάγη. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΜΈΣΩ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Η θέση αυτή δηµιουργήθηκε το έτος 1997 από το Μόνιµο Συµβούλιο Πρώτος εκπρόσωπος ορίστηκε τον Ιανουάριο του έτους 1998 από τη Γερµανία, ο Freimut Duve, για διάστηµα τριών ετών. Αρµοδιότητά του είναι να έρχεται σε επαφή και να συνδράµει τα κράτη-µέλη ώστε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης τους να διακατέχονται από ανεξαρτησία, ελευθερία και πολυφωνία µε στόχο την ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία. Λειτουργεί υπό την εποπτεία του Μονίµου Συµβουλίου και συνεργάζεται στενά µε τον Προεδρεύοντα, µε το Γραφείο ηµοκρατικών Θεσµών και ικαιωµάτων του Ανθρώπου και µε τον Ύπατο Αρµοστή για τα θέµατα των Εθνικών µειονοτήτων. Εδρεύει στη Βιέννη. ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝ ΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Η ίδρυση του προέκυψε από τη Σύµβαση Συνδιαλλαγής και ιαιτησίας του 26

27 1992 και τέθηκε σε ισχύ το έτος Έχει υπογραφεί από 33 κράτη και έχει κυρωθεί από 26, µεταξύ των οποίων και η χώρα µας. Η λειτουργία του είναι συνεχής και αδιάκοπη και ασκεί τις δραστηριότητές του στη Γενεύη. Πολλοί αξιόλογοι και γνώστες επί των διεθνών θεµάτων άνθρωποι είναι στη διάθεση του ΟΑΣΕ και ενεργοποιούνται µόνο όταν ανακύψει θέµα διαµάχης των κρατών ενώπιον του ικαστηρίου. Έτσι συστήνεται µια ad hoc Επιτροπή Συνδιαλλαγής ή ένα ad hoc ιοικητικό ικαστήριο προκειµένου να επιλύσουν τις διαφωνίες τηρώντας απαρέγκλιτα τους κανόνες του ιεθνούς ικαίου. Τα κράτη-µέλη έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τους διαιτητές µέσω ενός καταλόγου που βρίσκεται στη Γραµµατεία του ικαστηρίου. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής ερευνά υποθέσεις που έρχονται σε αυτήν ύστερα από συµφωνία δύο ή περισσοτέρων κρατών. Στη συνέχεια εξετάζει τα µέρη και συντάσσει αναφορά απευθυντέα στα µέρη. Την αναφορά αυτή τα µέρη µπορούν να θέσουν σε εφαρµογή εντός τη καταληκτικής προθεσµίας 30 ηµερών. Αν αρνηθούν την εφαρµογή της, σειρά έχει το ιαιτητικό ικαστήριο που αναλαµβάνει να εξετάσει το ζήτηµα. Εκδίδει αποφάσεις που δεσµεύουν τα µέρη. Το ικαστήριο δεν χαρακτηρίζεται ακριβώς όργανο του ΟΑΣΕ αλλά συνδεδεµένο σώµα που δεσµεύει µε τις αποφάσεις του τα κράτη-µέλη που συµµετέχουν στη Σύµβαση που το προβλέπει. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο ρόλος της είναι διεκπεραιωτικός και έχει να κάνει µε τη διατήρηση κα την διανοµή των εγγράφων του ΟΑΣΕ στα κράτη-µέλη και την παροχή πληροφοριών στους διεθνείς οργανισµούς και στον τύπο. Αποτελείται από ένα ιευθυντή, τρεις Αξιωµατούχους και ιοικητικό προσωπικό. Εδρεύει στη Βιέννη. Περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα: α) Το Κέντρο πρόληψης Συγκρούσεων β) Το τµήµα Προϋπολογισµού και υπηρεσιών Υποστήριξης: Έχει διοικητικά, µεταφραστικά καθήκοντα αλλά και ρόλο τεκµηρίωσης και αρχειοθέτησης. Επίσης αναλαµβάνει ζητήµατα οικονοµικά και προϋπολογισµού. γ) Το Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα: του οποίου αρµοδιότητα είναι να συντελεί στην διεκπεραίωση των καθηκόντων του Γενικού Γραµµατέα, στην περίπτωση που ο τελευταίας αναλαµβάνει το ρόλο του ιοικητικού ιευθυντή του Οργανισµού. Σε εκτέλεση του έργου αυτού παρέχει νοµικές συµβουλές και υπηρεσίες, φροντίζει για τις σχέσεις µε τους άλλους Οργανισµούς, την ενηµέρωση του κοινού και του τύπου, για 27

28 τον έλεγχο εντός του Οργανισµού και τις διασυνδέσεις σε διπλωµατικό επίπεδο. δ) Το τµήµα Ανθρώπινου υναµικού: αρµόδιο για την εκπαίδευση και την ειδίκευση του προσωπικού και για την διευθέτηση συγκρούσεων που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών αποστολών. Κάνει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για το χωρισµό του προσωπικού σε οµάδες συνεργασίας και εσπευσµένης βοήθειας, απαρτιζόµενες από εµπειρογνώµονες. Η δηµιουργία τους αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Κωνσταντινούπολης. ε) Ο Συντονιστής των Οικονοµικών και Περιβαλλοντικών ραστηριοτήτων του Οργανισµού: ενισχύει τη δράση του Οργανισµού να λύνει οικονοµικές, περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές διαφορές όταν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και την ειρήνη της περιοχής. ρα µε την υποστήριξη του Προεδρεύοντα. στ) Γραφείο στην Πράγα: που βοηθά και ενηµερώνει το κοινό και έχει την ευθύνη των δηµοσίων σχέσεων. Έχει στην κατοχή της πλήθος αρχείων µε ελεύθερη πρόσβαση για όσους θέλουν να τα µελετήσουν. Τέλος διευκολύνει τη διοργάνωση συναντήσεων της Πράγας, π.χ. Οικονοµική Οµάδα. 3.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΟΑΣΕ Κατά την Υπουργική Σύνοδο της Μαδρίτης ( ) αποφασίσθηκε η ανάθεση στην Ελλάδα της Προεδρίας ΟΑΣΕ για το έτος Μεταξύ των καθηκόντων της Προεδρίας περιλαµβάνονται ο συντονισµός των υπηρεσιών του ΟΑΣΕ, η εκπροσώπησή του, καθώς επίσης και η πρόληψη διενέξεων, η διαχείριση κρίσεων και η αποκατάσταση. Η χώρα µας κλήθηκε να διοργανώσει το 17ο Οικονοµικό & Περιβαλλοντικό Φόρουµ ΟΑΣΕ µε θέµα Migration management and its linkages with economic, social and environmental policies to the benefit of stability and security in the OSCE region, ως εξής: Α Σύνοδος (Βιέννη, Ιανουαρίου 2009), Β' Σύνοδος (Αθήνα, Μαΐου 2009). Αναφορικά διοργανώθηκαν η Συνάντηση Εφαρµογής Ανθρώπινης ιάστασης (Βαρσοβία, Οκτώβριος 2009), συµπεριλαµβανοµένων των τριών συµπληρωµατικών αυτής συναντήσεων. Το εκέµβριο του 2009 έλαβε χώρα στην Αθήνα το Υπουργικό Συµβούλιο του 28

29 Οργανισµού. Ένας ειδικός τοµέας όπου ο ΟΑΣΕ/ODIHR έχει να επιδείξει σηµαντικό έργο και όπου η χώρα µας έχει αξιόλογη ανάµιξη, είναι και εκείνος της προετοιµασίας και παρακολούθησης εκλογών σε χώρες οι οποίες διέρχονται τη φάση του δηµοκρατικού µετασχηµατισµού. Η Ελλάδα είχε ενεργό συµµετοχή στις αποστολές του ODIHR, µε πλέον πρόσφατη την αποστολή 5 παρατηρητών στις κοινοβουλευτικές εκλογές της 28ης Σεπτεµβρίου 2008 στη Λευκορωσία και 7 παρατηρητών στις προεδρικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2008 στο Αζερµπαϊτζάν. Τα κοινοβούλια των συµµετεχόντων στον ΟΑΣΕ κρατών έχουν συστήσει την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισµού, η οποία αναπτύσσει σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων. Η ελληνική αντιπροσωπεία στη Συνέλευση, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Σκανδαλάκης, απαρτίζεται από 6 τακτικά και 4 αναπληρωµατικά µέλη, ενώ τον Ιούλιο 2008 εξελέγη ο βουλευτής κ. Πέτρος Ευθυµίου στο αξίωµα του Προέδρου της 2ας Γενικής Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων, Επιστήµης, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος. Η συνεισφορά της Ελλάδας στον τακτικό προϋπολογισµό του ΟΑΣΕ για το 2008 ανέρχεται σε ευρώ. Η ελληνική συµµετοχή στις υπηρεσίες του ΟΑΣΕ ανερχόταν συνολικά σε 12 άτοµα, εκ των οποίων 8 στις Αποστολές του Οργανισµού και 4 στη Γραµµατεία και τους Θεσµούς. Εντός του ΟΑΣΕ έχει ξεκινήσει διάλογος µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών, µε αντικείµενο τη µεταρρύθµιση του Οργανισµού και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό, στην Υπουργική της Σόφιας (2004) ελήφθη απόφαση για τη σύσταση "Οµάδος Σοφών", προς τον σκοπό εκπόνησης µελέτης για την µεταρρύθµιση του ΟΑΣΕ. Επισηµαίνεται ότι η συζήτηση για τη µεταρρύθµιση του Οργανισµού επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τη βελτίωση του µηχανισµού διαβουλεύσεων εντός του ΟΑΣΕ, το ενδεχόµενο απόδοσης νοµικής προσωπικότητας στον Οργανισµό, τυχόν περαιτέρω ενίσχυση της Γραµµατείας, των Θεσµών και των Αποστολών του ΟΑΣΕ, στον τρόπο επιλογής του Γεν. Γραµµατέα και των επικεφαλής των Θεσµών, καθώς και στη βελτίωση του µηχανισµού παρατηρήσεως εκλογών (ODIHR). Η Ελλάδα συµµερίζεται την ανάγκη αλλαγών µε σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του ΟΑΣΕ. Ωστόσο, η ενίσχυση δεν θα πρέπει να λάβει χώρα εις βάρος των αρχών του, καθώς και των κοινών αξιών και δεσµεύσεων. Χρειάζεται η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας 29

30 του Οργανισµού συνολικά, περιλαµβανοµένων των Θεσµών του και των επιτόπιων Αποστολών του. Τάσσεται υπέρ της απόκτησης νοµικής προσωπικότητας από τον Οργανισµό. Υποστηρίζει την πρόταση για έναν ενισχυµένο και περισσότερο δραστήριο ρόλο του Γ.Γ. του ΟAΣΕ προς χάριν της συνεχείας των δραστηριοτήτων του και της καλύτερης εφαρµογής των αποφάσεών του. Επίσης τάσσεται υπέρ της στενότερης συνεργασίας µε άλλους διεθνείς Οργανισµούς, όπως η ΕΕ. Θεωρεί ότι η αποτελεσµατική παρουσία του Οργανισµού στη Ν.Α. Ευρώπη είναι κρίσιµη για την ενίσχυση της διαδικασίας εκδηµοκρατισµού και της δηµιουργίας θεσµών. 30

31 ΠΗΓΕΣ Βιβλιογραφία Νάσκου - Περράκη, Παρούλα, Το δίκαιο των διεθνών οργανισµών, Σάκκουλας Αντ. Ν., Θεσσαλονίκη, 2005 Αλιπραντής Νικήτας, Τα κοινωνικά δικαιώµατα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσµο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2008 Μπαµπανάσης Στέργιος, Νέα διεθνής οικονοµία, Παπαζήσης, Αθήνα, 2004 Διαδίκτυο Υπουργείο Εξωτερικών, Wikipedia, el.wikipedia.org Οργανισµός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη 31

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Microsoft Access Τα εργαστήρια που ακολουθούν έγιναν στο 7 ο Γυµνάσιο Ζωγράφου κατά το σχολικό έτος 2004-05 Περιεχόµενα 1. ηµιουργία πίνακα 2. ηµιουργία φόρµας 3. ηµιουργία έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΑΣΕ και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

Ο ΟΑΣΕ και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Ο ΟΑΣΕ και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Η ΑΣΕ και οι ρυθµίσεις της για τις µειονότητες Ο Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη - ΟΑΣΕ (Organization for Security and Cooperation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΕΘΗ-1ΩΣ ΦΕΚ: Β 3058/13-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Δυο θεσμικά όργανα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Προειδοποίηση Το παρόν φυλλάδιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΚΟΕ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ: Πρόγραµµα διεθνείς σχέσεις συνεργασία µε µη Κυβερνητικούς & Ενδοκυβερνητικούς οργανισµούς Ενηµέρωση για την

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Σεπτέμβριος 2013) Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων 1. Έλληνες 2. Ομογενείς 3. Ανιθαγενείς 4. Υπήκοοι Κρατών Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Αυστρία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα I. Μορφές κοινωνικού διαλόγου II. III. IV. ΕU Κοινωνικός διάλογος σε διακλαδικό επίπεδο Ιστορία Συμμέτοχοι Διατάξεις της Συνθήκης Πρώτη απάντηση Δεύτερη απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Χαιρετισμοί. Ατομικά Στοιχεία. Οικογένεια

Ενότητα 1: Χαιρετισμοί. Ατομικά Στοιχεία. Οικογένεια 1. Συμπληρώστε τα κενά 1. Γειας σας, κύριε. Τι...; Καλά ευχαριστώ. Εσείς; 2. Πώς...Ελένη; Είμαι θάυμα, Μαρία μου! 3. Καλημέρα Κώστα. Τι...; Έτσι κι έτσι 4. Πώς... ο πατέρας σου; Γιώργος 5. Πώς...λένε;

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γενικά Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥTIKO KENTΡΟ Η γεωγραφική θέση της Κύπρου σε συνδυασμό τόσο με τις υποδομές που έχει αναπτύξει, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήματα και Νομίσματα

Χρήματα και Νομίσματα Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Χρήματα και Νομίσματα Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc21 Ξενάκης

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

Το ΝΤ και η Ευρώπη Σύμβουλος πολιτικής σε μεμονωμένες χώρες Η αξιολόγηση της ζώνης του ευρώ Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων Ουάσιγκτον 20431

Το ΝΤ και η Ευρώπη Σύμβουλος πολιτικής σε μεμονωμένες χώρες Η αξιολόγηση της ζώνης του ευρώ Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων Ουάσιγκτον 20431 Το ΝΤ και η Ευρώπη Το ΝΤ είναι ιδιαίτερα δραστήριο στην Ευρώπη όπου παρέχει συμβουλές εφαρμοσμένης πολιτικής, χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια. Συνεργαζόμαστε σε ανεξάρτητη βάση αλλά και σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11/9/2014 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, Π.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία

Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία Emmanuel Tsesmelis Deputy Head of International Relations, CERN FloratosFest 2014 University of Athens 10 October 2014 1 Προς τιμήν του Εμμανουήλ Φλωράτου Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα