3. την ΚΥΑ υπ αρ /1999 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. την ΚΥΑ υπ αρ. 58193/1999 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής"

Transcript

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. Γ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Αθήνα : 19/3/2015 ΤΗΛ Αρ. Πρωτ :34870 ΘΕΜΑ: Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μίσθωση χώρων γραφείου για τη στέγαση του Νομαρχιακού Γραφείου στην Αλεξανδρούπολη Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε έχοντας υπόψη : 1. τις διατάξεις του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α, άρθρα 13-29), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. την ΚΥΑ υπ αρ /1999 ΦΕΚ (61/Β/2000) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» 3. την ΚΥΑ υπ αρ /1999 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» 4. το υπ αρ. 118/2007 Π. Δ. (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 5. την υπ αρ / (ΦΕΚ 684Β/Β/ ) Υπουργική Απόφαση, περί έγκρισης του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης & Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 6. την υπ αρ. 1123/ (ΦΕΚ 848/ ) Υπουργική Απόφαση, με την οποία ορίζονται τα μέλη Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., 7. την με αρ. 4462/ απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης Αρ. ανάληψης 2 με (ΑΔΑ ΩΦ5546ΨΧΞΧ-Χ97) 8. την με αρ.192/ ο θέμα απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 9. την με αρ. πρωτ 34576/ , ΑΔΑ :ΨΚΕΦ46ΨΧΞΧ-Γ0Π απόφαση επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισμού Προσκαλεί για υποβολή προσφορών για τη μίσθωση καταλλήλου οικήματος, για τη στέγαση του Νομαρχιακού Γραφείου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Αλεξανδρούπολη: 1

2 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά στο Νομαρχιακό Γραφείο στην Αλεξανδρούπολη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., (Έβρου Νικομήδειας 4, τ.κ 68100,) το αργότερο μέχρι τις 23 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00 μ.μ 2. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 3. Οι προσφορές πρέπει να είναι τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο και να φέρουν την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τον αριθμό του πρωτοκόλλου της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π. ή άλλες αλλοιώσεις. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά την ημερομηνία και ώρα έναρξης διενέργειας του διαγωνισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη. 4. Οι αντιπρόσωποι φυσικών ή νομικών προσώπων για λογαριασμό των οποίων υποβάλλουν την προσφορά θα καταθέτουν και σχετική εξουσιοδότηση αυτών, 5. Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης αυτής και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Καμιά, μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Προσφορά, η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή αναγράφει όρους οι οποίοι δεν συμφωνούν με τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης αυτής, απορρίπτεται. Αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις της προσφοράς ή προτάσεις που εξομοιώνονται με αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 6. Η προσφορά θα αφορά τη μίσθωση οικήματος κατάλληλου για γραφεία, συνολικής χρήσιμης επιφάνειας περίπου 140 τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα μέχρι 500,00 ευρώ. Το προς μίσθωση οίκημα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα παρακάτω : - Να είναι εντός των ορίων της πόλης και να έχει εύκολη πρόσβαση - Να παρέχει ειδική πρόσβαση για ΑΜΕΑ - Επιθυμητή η ύπαρξη κλιματισμού και η ύπαρξη χώρου στάθμευσης, - Επιθυμητή η ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων. Ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί να βρίσκεται και σε χώρο εντός ή εκτός των γραφείων του ίδιου κτιρίου. Ο προσφερόμενος χώρος θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας ως χώρος εργασίας όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και ενδεικτικά αναφέρονται: 2

3 - αυτόνομη θέρμανση. - επαρκή φυσικό φωτισμό. - ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. - χώρους υγιεινής όπως προβλέπεται στο Ν. 1568/85 Η προσφορά θα περιλαμβάνει: - λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου οικήματος και των βοηθητικών χώρων που διαθέτει. - το μηνιαίο μίσθωμα σε ευρώ ανά τ.μ. και το συνολικό μίσθωμα - τη συμμετοχή του μισθίου στις κοινόχρηστες δαπάνες - αντίγραφο του Κανονισμού της οικοδομής - νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας του προς μίσθωση ακινήτου - πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του προσφερόμενου οικήματος, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθούσε στην αξιολόγησή του Η μίσθωση θα είναι διάρκειας 6 ετών και με δυνατότητα ανανέωσης ίσης χρονικής διάρκειας Η αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί μισθώσεων Δημοσίου Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού και δεν επιτρέπεται η ανάκλησή τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 60 ημερών απορρίπτεται. 7. Το οίκημα πρέπει να βρίσκεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή του συμμετέχοντος κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του, θα παραδοθεί δε μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί και θα αναγραφεί στη σύμβαση μίσθωσης. 8. Η Επιτροπή δικαιούται να επισκεφθεί και να εξετάσει επιτόπου τα προσφερθέντα οικήματα. Ως στοιχεία κρίσεως των προσφορών θα ληφθούν υπόψη η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης, το αιτούμενο μίσθωμα, τα πλεονεκτήματα και η καταλληλότητα του οικήματος, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται συμφέρον για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση του να ακυρώσει το διαγωνισμό, να τον ματαιώσει, να τον αναβάλλει, να τον επαναλάβει με ή χωρίς μεταβολή των όρων της διακηρύξεως ή να μισθώσει με άλλο τρόπο οίκημα υπερασπίζοντας τα συμφέροντά του. Η μη έγκριση των εισηγήσεων της Επιτροπής ή η μη ανακήρυξη μειοδότη δεν δημιουργεί σε κανένα δικαιώματα για αποζημίωση. 3

4 9. Στο μειοδότη, στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση του έργου, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: - περιγραφή ακινήτου - την τιμή - τη συμφωνία της κατακύρωσης - την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Ο μειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τη σύμβαση μίσθωσης με τον εκμισθωτή θα υπογράψει για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ο Πρόεδρος του Οργανισμού. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει στη ΔΟΥ, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της σύμβασης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης, προκειμένου να γίνει η οριστικοποίηση της υποβολής των στοιχείων της σύμβασης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ( αποφ. ΠΟΛ 1013 ΦΕΚ Β 32/ ) 10. Ο εκμισθωτής υποχρεούται, μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί, σύμφωνα με τον όρο αριθ. 7 της διακήρυξης αυτής, να παραδώσει το μίσθιο για χρήση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατάλληλο και σύμφωνο με τους όρους της κειμένης νομοθεσίας και τους προβλεπόμενους από τη διακήρυξη αυτή. Στην αντίθετη περίπτωση, μετά την παρέλευση της προθεσμίας ο εκμισθωτής καθίσταται χωρίς άλλη ειδοποίηση υπερήμερος και η μίσθωση λύνεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει σε νέα μίσθωση σε βάρος του μειοδότη, υποχρεωμένου απέναντι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε αποζημίωση για τη μη έγκαιρη ή κατάλληλη παράδοση του μισθίου για χρήση και σε πληρωμή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του μισθώματος. 11. Με απόφαση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κατ εξαίρεση και για σοβαρούς λόγους, μπορεί να παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, με επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στον όρο 13 της διακήρυξης αυτής. 12. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκμισθωτή. Ο εκμισθωτής αν δεν αναφέρει έγγραφα στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επέλευσή τους, στερείται του δικαιώματος επίκλησης της ύπαρξης ανωτέρας βίας. 13. Σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση του οικήματος, ο εκμισθωτής υποχρεούται πλέον των τυχόν άλλων, κατά περίπτωση προβλεπομένων κυρώσεων και στην καταβολή ημερησίως ποσού ίσου προς το 1/10 του μηνιαίου μισθώματος που εγκρίθηκε, λόγω ποινικής ρήτρας για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 4

5 14. Για την παραλαβή του μισθίου, καθώς και την απόδοσή του μετά τη λήξη της μίσθωσης, συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβών πρωτόκολλο σε τρία αντίγραφα, στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά η γενική κατάσταση του μισθίου, ένα από τα οποία λαμβάνει ο εκμισθωτής. Ο εκμισθωτής θα ειδοποιηθεί εγγράφως και με απόδειξη από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για να παραστεί κατά την παραλαβή ή απόδοση του μισθίου. Εάν αρνηθεί να προσέλθει, για μεν την περίπτωση της παράδοσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για δε την απόδοση συντάσσεται πρωτόκολλο μόνο από την αρμόδια Επιτροπή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Η πληρωμή του μισθώματος θα αρχίσει από της παραλαβής του μισθίου και θα γίνεται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου των μισθωμάτων θα βαρύνουν στο ήμισυ τον εκμισθωτή. 16. Ο εκμισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να ενεργεί στο μίσθιο τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τις φθορές από τη συνήθη χρήση εντός ορισμένης προθεσμίας από της σχετικής ειδοποίησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Σε περίπτωση άρνησης ή μη εκτέλεσης των επισκευών από αυτόν εντός της προθεσμίας, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει το δικαίωμα να ενεργήσει τις επισκευές του μισθίου σε βάρος του ιδιοκτήτη και από την πίστωση των μισθωμάτων να παρακρατήσει το ποσό της δαπάνης που έγινε από τα πρώτα μετά την επισκευή μισθώματα. Εάν το μίσθιον διαρκούσης της μίσθωσης περιέλθει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή κ.λ.π. θεωρημένου στο εξής ως εκμισθωτή. Προς τον τελευταίο τούτον καταβάλλονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα μισθώματα, αφότου κοινοποιηθεί νόμιμα στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ο σχετικός νόμιμος τίτλος. 17. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί, χωρίς καμιά αποζημίωση να προβεί μονομερώς στη λύση της μίσθωσης για οικονομικούς λόγους ή αν μεταβληθούν οι υπηρεσιακές του ανάγκες, αν καταργηθεί το σύνολο ή αν καταργηθεί ή μειωθεί μέρος των υπηρεσιών που στεγάζονται στο μίσθιο ή αυξηθεί το προσωπικό και δεν επαρκεί ο χώρος ή δεν επαρκεί ο αποθηκευτικός χώρος, ή αν γίνει μεταστέγαση των υπηρεσιών του σε χώρο που θα παραχωρηθεί από δημόσιο ή άλλο δημόσιο ή κρατικό φορέα. Για τη λύση της μίσθωσης απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκμισθωτή σαράντα πέντε (45) τουλάχιστον ημέρες πριν την καθοριζόμενη στην ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της μίσθωσης από την οποία παύει κάθε υποχρέωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για καταβολή μισθώματος. 5

6 Για την απόδοση του μισθίου μετά τη λήξη της μίσθωσης συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πρωτόκολλο για τη γενική κατάσταση του μισθίου και των ελλείψεων, βλαβών κ.λ.π. εις τριπλούν και ένα λαμβάνει ο εκμισθωτής. Ο εκμισθωτής θα ειδοποιηθεί εγγράφως και με απόδειξη από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για να παραστεί κατά την απόδοση του μισθίου. Εάν αρνηθεί να προσέλθει συντάσσεται πρωτόκολλο μόνο από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να εκτελέσει εντός του μισθίου, εργασίες απαραίτητες για τη χρήση για την οποία προορίζει το μίσθιο, χωρίς από το λόγο αυτό ο ιδιοκτήτης να μπορεί να εγείρει αξιώσεις αποζημιώσεις ή προσθέτου μισθώματος. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά τη λήξη της μίσθωσης δικαιούται να αφαιρέσει και να αποκομίσει τις τυχόν προσθήκες και συμπληρώσεις που έγιναν από αυτόν. 18. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του εκμισθωτού για τις από τη χρήση ή κακή κατασκευή του κτιρίου ή από τυχαίο γεγονός, βλάβες ή ζημίες του μισθίου. 19. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει με δαπάνη του όλες τις εργασίες των εγκαταστάσεων ύδατος, ηλεκτρισμού και τηλεφώνου και να τις παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, συνδεδεμένες με τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλεως. 20. Ο εκμισθωτής επίσης υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο ασφαλισμένο κατά της φωτιάς απαλλασσομένου σε αντίθετη περίπτωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κάθε υποχρεώσεως για τις τυχόν ζημίες, που θα προξενήσουν στο μίσθιο λόγω πυρκαγιάς. 21. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ανάθεσης και προσφορά εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί με απόφασή του να αναβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται με δημοσίευση στις ίδιες εφημερίδες που δημοσιεύθηκε η περίληψη της διακήρυξης. Οι προσφορές που έχουν υποβληθεί πριν από την παραπάνω απόφαση επιστρέφονται, εφόσον ζητηθούν. 22. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ οιονδήποτε τρόπο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου, μόνο με σχετική προς αυτόν επιστολή. 6

7 23. Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr). Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΛΓΑ ΜΩΡΑΙΤΟΥ Εσωτερική Διανομή : Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης - Τμήμα Λογιστηρίου - Επιτροπή Προμηθειών - Περ/κή Δ/νση Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Νομαρχιακή Μονάδα Εβρου 7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΦ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ ) - Ν.Π.Δ.Δ. Αριθ.Διακήρυξης : 14/2009 Χολαργός 16.12.09 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Προδιαγραφές Μισθίου

Άρθρο 1 Προδιαγραφές Μισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Ιουνίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7642/Α2-4103

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Διακ. 48 Π 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Π. ΨΑΘΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210-22308

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση :Αγ.Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Βαθμός Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707928 2015-04-15

15PROC002707928 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 22 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ.: 6444/Α2-3476

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2476/Α2-1227

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 19-3-2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 32089 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 30-4-2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 45430 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Πρωτ.: 994 Α.Δ.Α.: ΩΕ2Γ7ΛΛ-ΚΗΕ Έχοντας υπόψη Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3 ου ΝΑΞΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1 ο : Προσδιορισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό και την σύμβαση Άρθρο 2 ο : Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Α:. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 01/11/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6650 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ'αριθμ. 6650/2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Περιγραφή του µισθίου

: Περιγραφή του µισθίου ΟΡΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 15 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Περιγραφή του µισθίου Το µίσθιο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου Ταχ.Κώδικας: 41 110, Λάρισα Πληροφορίες:Ευτ.Ζησοπούλου Τηλέφωνο: 2413-506226

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα 10-2-2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.14824/605 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ: 2555/30.07.2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ: 2555/30.07.2015 ΔIΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ: 2555/30.07.2015 Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ 715/79 «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακηρύττει Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς

Διακηρύττει Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 11 / 06 /2015 Αρ. Πρωτ.: 119694 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 32 ου 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 32 ου 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 31-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 24599 ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Σελ. 1/8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4903/30-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(ΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Τ.Κ.: 117 43, Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Ροδίτου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΓΔΙΑ 10/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 15272 ΓΗΜΟΣ ΛΔΒΑΓΔΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΓΔΙΑ 10/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 15272 ΓΗΜΟΣ ΛΔΒΑΓΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΓΔΙΑ 10/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 15272 ΓΗΜΟΣ ΛΔΒΑΓΔΩΝ ΓΙΑΚΗΡΥΞΗ Για ηην εκμίσθωση ακίνητου για την στέγαση των υπηρεσιών ηοσ ΚΑΠΗ Λιβαδειάς Δήμοσ Λεβαδέων με θανερό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 30 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46625 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 03-12- 2013 Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 14970/2013 Πάτρας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45

Διαβάστε περισσότερα

10907 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

10907 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196 Ταχ. Κώδικας: 10907 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα