ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση. Α1. Η αποµάκρυνση του νερού µέσω των στοµάτων των φύλλων ονοµάζεται: α. κυτταρική αναπνοή β. επιδερµική εξάτµιση γ. διαπνοή δ. φωτοσύνθεση Α2. Η ενέργεια, η οποία µεταφέρεται από ένα κατώτερο τροφικό επίπεδο στο αµέσως ανώτερό του: α. αυξάνεται κατά 10% β. ελαττώνεται κατά 90% γ. ελαττώνεται κατά 10% δ. αυξάνεται κατά 90% Α3. Το νόσηµα το οποίο µπορεί να αντιµετωπιστεί µε αντιβιοτικά είναι: α. η γονόρροια β. η ηπατίτιδα C γ. η πολιοµυελίτιδα δ. το AIDS Α4. Καψίδιο διαθέτουν: α. οι µύκητες β. τα βακτήρια γ. τα πρωτόζωα δ. οι ιοί Α5. Το σύνολο των διαφορετικών πληθυσµών που ζουν σε µια περιοχή, αλλά και οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους αποτελούν: α. ένα οικοσύστηµα β. µία βιοκοινότητα γ. τη βιόσφαιρα δ. ένα βιότοπο Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

2 ΘΕΜΑ Β Β1. Τι ονοµάζεται οµοιόσταση (µονάδες 2) και ποιους οµοιoστατικούς µηχανισµούς γνωρίζετε στον ανθρώπινο οργανισµό (µονάδες 5); Μονάδες 7 Β2. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί µία ασθένεια για να θεωρηθεί λοιµώδης; Β3. Με ποιο τρόπο το διοξείδιο του άνθρακα και οι υδρατµοί της ατµόσφαιρας συνετέλεσαν, ώστε η µέση θερµοκρασία της Γης να είναι 15 C και όχι -20 C; Β4. Ποιες είναι οι πιθανές πορείες του νερού µετά την πτώση του στην ξηρά; ΘΕΜΑ Γ Ένας άνθρωπος µολύνεται από ένα βακτήριο. Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται, σε συνάρτηση µε το χρόνο, η µεταβολή της συγκέντρωσης των αντισωµάτων που παράγονται για να το εξουδετερώσουν. συγκέντρωση αντισωµάτων µόλυνση ηµέρες Γ1. Να εξηγήσετε το είδος της ανοσοβιολογικής απόκρισης µε βάση την καµπύλη του παραπάνω διαγράµµατος. Μονάδες 3 Γ2. Να εξηγήσετε τις διαδικασίες στην παραπάνω ανοσοβιολογική απόκριση, από τη στιγµή που ενεργοποιούνται τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα µέχρι την παραγωγή και την έκκριση µεγάλης ποσότητας αντισωµάτων. Γ3. Να περιγράψετε τις διαδικασίες µε τις οποίες αυξάνεται η συγκέντρωση της αµµωνίας στο έδαφος. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

3 Γ4. Να περιγράψετε τις ανθρώπινες παρεµβάσεις που µπορούν να οδηγήσουν σε ελάττωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου, που είναι διαλυµένο στο νερό. ΘΕΜΑ ίνεται το φυλογενετικό δέντρο ορισµένων οργανισµών διαφορετικού είδους που ζουν σήµερα. Οι αριθµοί στις θέσεις 1, 2, 3 και 4 απεικονίζουν τις προγονικές µορφές των οργανισµών που δίνονται στο φυλογενετικό δέντρο. πάπια σκύλος λύκος γορίλας γίββωνας 1. Να εξηγήσετε ποια από τα παραπάνω είδη είναι περισσότερο συγγενικά µεταξύ τους. Μονάδες 4 2. Να εντοπίσετε και να αναφέρετε ποιος είναι ο πιο πρόσφατα κοινός πρόγονος του σκύλου και του γορίλα. Μονάδες 2 3. Σε ποιες περιπτώσεις κατά την ταξινόµηση των οργανισµών χρησιµοποιείται το τυπολογικό κριτήριο; 4. Οι πάπιες έχουν τη δυνατότητα να κολυµπάνε στις λίµνες, όπου συλλέγουν την τροφή τους. Στην κολύµβηση τις βοηθούν οι µεµβράνες που διαθέτουν ανάµεσα στα δάκτυλα των ποδιών τους, τα οποία χρησιµοποιούν σαν κουπιά. Με βάση τη θεωρία του αρβίνου να ερµηνεύσετε την επικράτηση του συγκεκριµένου µορφολογικού χαρακτηριστικού στις πάπιες. 5. Τι υποστηρίζει η αρχή της χρήσης και της αχρησίας των οργάνων σύµφωνα µε τη θεωρία του Λαµάρκ; Μονάδες 3 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1: γ Α2: β Α3: α Α4: δ Α5: β ΘΕΜΑ B Β1. Οµοιόσταση ονοµάζεται η ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού του περιβάλλοντος (θερµοκρασία, συγκεντρώσεις διάφορων συστατικών κτλ.), παρά τις εξωτερικές µεταβολές. Στον ανθρώπινο οργανισµό υπάρχουν οµοιοστατικοί µηχανισµοί που ρυθµίζουν: τη θερµοκρασία του σώµατος στους 36.6 ο C (δέρµα) τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίµα το ph του αίµατος, που πρέπει να είναι σταθερό στο 7,4 τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στο αίµα Το ανοσοβιολογικό σύστηµα αποτελεί έναν ιδιαίτερο οµοιοστατικό µηχανισµό µε το οποίο γίνεται η αναγνώριση και η εξουδετέρωση των παθογόνων µικροβίων. Β2. Μια ασθένεια, για να θεωρηθεί λοιµώδης, πρέπει να ικανοποιεί κάποιες προϋποθέσεις. Ο Κοχ, µελετώντας τον τρόπο µετάδοσης της φυµατίωσης, διατύπωσε τις προϋποθέσεις αυτές που ονοµάστηκαν «κριτήρια του Κοχ». Σύµφωνα µε τα κριτήρια αυτά, µια ασθένεια οφείλεται σε έναν παθογόνο µικροοργανισµό, όταν ο µικροοργανισµός αυτός: Ανιχνεύεται στους ιστούς ή στα υγρά του ασθενούς ή στον οργανισµό ατόµωνπου πέθαναν από αυτή την ασθένεια Μπορεί να αποµονωθεί και να καλλιεργηθεί στο εργαστήριο Μπορεί να προκαλέσει την ίδια ασθένεια σε πειραµατόζωα αλλά και να αποµονωθεί εκ νέου από αυτά Β3. Η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει στην επιφάνεια της Γης απορροφάται κατά ένα µέρος από αυτήν, ενώ κατά ένα άλλο µέρος εκπέµπεται πίσω στην ατµόσφαιρα µε τη µορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Από το σύνολο της ανακλώµενης ακτινοβολίας, ένα µέρος δεσµεύεται από το διοξείδιο του άνθρακα και τους υδρατµούς που υπάρχουν στην ατµόσφαιρα, γεγονός που οδηγεί στην ήπια αύξηση της θερµοκρασίας της. (Σηµειώνεται ότι, αν δε δεσµευόταν η υπέρυθρη ακτινοβολία, η µέση θερµοκρασία στην επιφάνεια της Γης θα ήταν C, αντί για τη µέση θερµοκρασία των 15 0 C που είναι ευνοϊκή για τη ζωή). Το υπόλοιπο µέρος διαπερνά την ατµόσφαιρα και διαφεύγει στο διάστηµα, µε αποτέλεσµα να αποτρέπεται η υπερθέρµανση του πλανήτη µας. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

5 Β4. Το τµήµα του κύκλου του νερού που αφορά την ξηρά είναι περισσότερο πολύπλοκο, διότι σ αυτήν οι πιθανές πορείες του νερού είναι περισσότερες. Το νερό που πέφτει µε τις κατακρηµνίσεις στην ξηρά µπορεί: Να εξατµιστεί. Να εισχωρήσει στο υπέδαφος και στο σύστηµα των υπόγειων υδάτων. Να προσληφθεί από τα φυτά και να αποµακρυνθεί µε τη διαπνοή. Να αποµακρυνθεί µε την επιφανειακή απορροή από το χερσαίο περιβάλλον. ΘΕΜΑ Γ Γ1. Από το διάγραµµα παρατηρούµε ότι η παραγωγή των αντισωµάτων έναντι του βακτηρίου καθυστερεί σε σχέση µε τη στιγµή της µόλυνσης. Συνεπώς διαπιστώνουµε ότι ενεργοποιείται η πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση, καθώς γνωρίζουµε ότι εάν ενεργοποιούνταν η δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση η παραγωγή των αντισωµάτων θα ήταν άµεση σε σχέση µε τη στιγµή της µόλυνσης. Γ2. Στο 2 ο στάδιο της πρωτογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης, τα βοηθητικά Τ- λεµφοκύτταρα, τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί από τα αντιγόνα που βρίσκονται εκτεθειµένα στην επιφάνεια των µακροφάγων, εκκρίνουν ουσίες που ενεργοποιούν τα Β- λεµφοκύτταρα, προκειµένου αυτά να πολλαπλασιαστούν και τελικά να διαφοροποιηθούν σε πλασµατοκύτταρα και Β-λεµφοκύτταρα µνήµης. Τα πλασµατοκύτταρα στη συνέχεια εκκρίνουν µεγάλες ποσότητες αντισωµάτων ειδικών για το συγκεκριµένο αντιγόνο. Τα Β-λεµφοκύτταρα µνήµης θα ενεργοποιηθούν στην περίπτωση που ο οργανισµός θα εκτεθεί και πάλι στο ίδιο αντιγόνο. Η παραπάνω διαδικασία ονοµάζεται χυµική ανοσία, γιατί τα αντισώµατα απελευθερώνονται µέσα στο αίµα και στη λέµφο, αντιδρούν µε το αντιγόνο και το εξουδετερώνουν. Γ3. Η συγκέντρωση της αµµωνίας στο έδαφος αυξάνεται µε τις διαδικασίες της ατµοσφαιρικής αζωτοδέσµευσης και της αποικοδόµησης. Αναλυτικότερα, κατά την ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση το άζωτο της ατµόσφαιρας αντιδρά είτε µε τους υδρατµούς, σχηµατίζοντας αµµωνία, είτε µε το ατµοσφαιρικό οξυγόνο, σχηµατίζοντας νιτρικά ιόντα. Η απαραίτητη ενέργεια προσφέρεται από τις ηλεκτρικές εκκενώσεις (αστραπές, κεραυνοί). Η αµµωνία και τα νιτρικά ιόντα µεταφέρονται µε τη βροχή στο έδαφος. Η ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση κατέχει το 10% της συνολικής αζωτοδέσµευσης. Επίσης, τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα εγκαταλείπουν στο έδαφος νεκρή οργανική ύλη (καρπούς, φύλλα, νεκρά σώµατα, τρίχωµα κτλ.) που φυσικά περιέχει άζωτο. Τα ζώα επιπροσθέτως αποβάλλουν αζωτούχα προϊόντα του µεταβολισµού τους, όπως είναι η ουρία, το ουρικό οξύ και τα περιττώµατα. Όλες αυτές οι ουσίες διασπώνται από τους αποικοδοµητές του εδάφους µέσα από µια διαδικασία που καταλήγει στην παραγωγή αµµωνία. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

6 Γ4. Το θερµό νερό από τις ψυκτικές εγκαταστάσεις των πυρηνικών αντιδραστήρων και των εργοστασίων που χρησιµοποιούν ορυκτά καύσιµα, όταν διοχετεύεται σε ένα υδάτινο οικοσύστηµα, µπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερµοκρασίας του νερού και εποµένως ελάττωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου που βρίσκεται διαλυµένο σ αυτό. Τα αστικά λύµατα που καταλήγουν µέσω των αγωγών αποχέτευσης στα υδάτινα οικοσυστήµατα περιέχουν παραπροϊόντα του ανθρώπινου µεταβολισµού (περιττώµατα, σωµατικές εκκρίσεις) και διάφορες ουσίες καθηµερινής χρήσης όπως απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισµού κ.ά. Οι διαταραχές που προκαλούν τα αστικά λύµατα στα υδάτινα οικοσυστήµατα είναι η αύξηση του µικροβιακού φορτίου τους, που µπορεί να γίνει αιτία για τη διάδοση σοβαρών νοσηµάτων και το φαινόµενο του ευτροφισµού. Όσον αφορά το φαινόµενο του ευτροφισµού, το υδάτινο οικοσύστηµα, αφού δεχτεί τα αστικά λύµατα, αλλά και τα λιπάσµατα που αποπλένονται από το νερό της βροχής, εµπλουτίζεται µε τα νιτρικά και τα φωσφορικά άλατα που αυτά περιέχουν. Επειδή όµως οι ουσίες αυτές αποτελούν θρεπτικά συστατικά για τους υδρόβιους φωτοσυνθετικούς οργανισµούς (φυτοπλαγκτόν), προκαλείται υπέρµετρη αύξηση του πληθυσµού τους. Έτσι αυξάνεται και ο πληθυσµός των µονοκύτταρων ζωικών οργανισµών (ζωοπλαγκτόν) που εξαρτώνται τροφικά από το φυτοπλαγκτόν. Με το θάνατο των πλαγκτονικών οργανισµών συσσωρεύεται νεκρή οργανική ύλη, η οποία µε τη σειρά της πυροδοτεί την αύξηση των αποικοδοµητών, δηλαδή των βακτηρίων που την καταναλώνουν. Με την αύξηση όµως των µικροοργανισµών ο ρυθµός κατανάλωσης οξυγόνου γίνεται πολύ µεγαλύτερος από το ρυθµό παραγωγής του. Έτσι η ποσότητα του οξυγόνου που βρίσκεται διαλυµένη στο νερό γίνεται ολοένα µικρότερη, γεγονός που πλήττει τους ανώτερους οργανισµούς του οικοσυστήµατος, όπως τα ψάρια, που πεθαίνουν από ασφυξία. ΘΕΜΑ 1. Τα είδη που είναι περισσότερο συγγενικά µεταξύ τους είναι ο σκύλος και ο λύκος (που ανήκουν στο ίδιο γένος). Με βάση το φυλογενετικό δέντρο φαίνεται ότι η κοινή προγονική τους µορφή είναι ο οργανισµός 4 (φαίνεται από το σηµείο τοµής των κλάδων τους), που έζησε πιο πρόσφατα από τις κοινές προγονικές µορφές των άλλων ειδών που ζουν σήµερα. Αυτό γιατί το σηµείο τοµής των κλάδων του σκύλου και του λύκου είναι πιο κοντά στα είδη που ζουν σήµερα. 2. Ο πιο πρόσφατα κοινός πρόγονος του σκύλου και του γορίλα είναι ο οργανισµός 2, όπως φαίνεται στο φυλογενετικό δέντρο από το σηµείο τοµής των κλάδων τους (ο σκύλος και ο γορίλας ανήκουν στην ίδια τάξη). Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

7 3. Ο ορισµός του είδους παρουσιάζει κάποιους περιορισµούς. Ο βασικότερος από όλους είναι το γεγονός ότι όλοι οι οργανισµοί δεν αναπαράγονται µε την επαφή µε άτοµο διαφορετικού φύλου. Για παράδειγµα η αµοιβάδα είναι ένας µονοκύτταρος οργανισµός που αναπαράγεται µε κυτταρική διαίρεση (µονογονία). Πώς λοιπόν θα ορίσουµε το είδος, αφού το κριτήριο της δυνατότητας αναπαραγωγής µε άλλο άτοµο που ονοµάζεται µειξιολογικό κριτήριο δεν ισχύει; Στην περίπτωση αυτή αντί του µειξιολογικού κριτηρίου εφαρµόζεται τυπολογικό κριτήριο, δηλαδή το κριτήριο της οµοιότητας µεταξύ των οργανισµών. Όταν δύο οργανισµοί έχουν κοινά µορφολογικά και βιοχηµικά χαρακτηριστικά, οµαδοποιούνται στο ίδιο είδος. Με βάση αυτό το τυπολογικό κριτήριο, που αποτελεί επινόηση του Σουηδού φυσιοδίφη Λινναίου, έχει ταξινοµηθεί το σύνολο των διαφορετικών οργανισµών του πλανήτη και έχει γίνει δυνατή η συγκρότηση ευρύτερων ταξινοµικών βαθµίδων πέρα από το είδος. Έτσι τα είδη που µοιάζουν µεταξύ τους περισσότερο από ό,τι άλλα συνιστούν ένα γένος, τα γένη που µοιάζουν περισσότερο µεταξύ τους από ό,τι άλλα συνιστούν µια οικογένεια, οι οικογένειες µια τάξη, οι τάξεις µια κλάση, οι κλάσεις ένα φύλο. 4. Σύµφωνα µε τη θεωρία του αρβίνου (της φυσικής επιλογής), στο φυλογενετικό δέντρο των πάπιων, σε κάποιο προγονικό είδος, υπήρχαν τόσο πάπιες µε µεµβράνες ανάµεσα στα δάκτυλα των ποδιών τους όσο και πάπιες χωρίς µεµβράνες. Ο αριθµός των ατόµων που γεννιούνταν ήταν µεγαλύτερος από τον αριθµό των ζώων που µπορούσε να θρέψει το περιβάλλον. Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη ελέγχου του µεγέθους του πληθυσµού τους. Η φυσική επιλογή ευνόησε τα άτοµα µε τις µεµβράνες ανάµεσα στα δάκτυλα των ποδιών τους καθώς µπορούσαν να κολυµπούν γρηγορότερα και να εξασφαλίζουν τροφή καλύτερης ποιότητας και µεγαλύτερης ποσότητας. Τα άτοµα χωρίς ανεπτυγµένες µεµβράνες σταδιακά λιγόστευαν και τελικά εξαφανίστηκαν. Το χαρακτηριστικό των µεµβρανών ανάµεσα στα δάκτυλα κληροδοτήθηκε στους απογόνους και αποτέλεσε χαρακτηριστικό του είδους. 5. Ο Λαµάρκ πίστευε επίσης ότι οι αλλαγές στο περιβάλλον δηµιουργούν νέες συνήθειες στα ζώα, µε αποτέλεσµα αυτά να χρησιµοποιούν περισσότερο κάποια όργανά τους ή, αντίθετα, να µην τα χρησιµοποιούν καθόλου. Σύµφωνα µε την αρχή της χρήσης και της αχρησίας, τα όργανα ενός ζώου που βοηθούν στην προσαρµογή του στο περιβάλλον χρησιµοποιούνται από αυτό περισσότερο, αναπτύσσονται και µεγαλώνουν, ενώ τα όργανα εκείνα που δε συµβάλλουν στην προσαρµογή του περιπίπτουν σε αχρησία, ατροφούν και εξαφανίζονται. Μ αυτό τον τρόπο τα ζώα αποκτούν νέα χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 1 ΘΕΜΑ 1ο ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 2000 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι ιοί είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα 2014 Θέµα Α Α1. Μονάδες 5 Α2. Μονάδες 5 Α3. Μονάδες 5 A4. Μονάδες 5 A5. Μονάδες 5

Προτεινόμενα θέματα 2014 Θέµα Α Α1. Μονάδες 5 Α2. Μονάδες 5 Α3. Μονάδες 5 A4. Μονάδες 5 A5. Μονάδες 5 Προτεινόμενα θέματα 2014 Θέµα Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013 Αθήνα, 20/5/2013 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β ). Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 14 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Βιολογίας Γενικής Παιδείας. α. κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα β. βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα γ. πλασματοκύτταρα δ. μακροφάγα Μονάδες 5

Διαγώνισμα Βιολογίας Γενικής Παιδείας. α. κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα β. βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα γ. πλασματοκύτταρα δ. μακροφάγα Μονάδες 5 Διαγώνισμα Βιολογίας Γενικής Παιδείας ΘΕΜΑ 1ο Να κυκλώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Μεγάλες ποσότητες ανοσοσφαιρινών εκκρίνονται από τα: α. κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα β. βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 ΘΕΜΑ 1ο 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Ο γίββωνας και ο άνθρωπος κατατάσσονται σε Α. κοινό είδος Β. κοινό γένος Γ. κοινή οικογένεια Δ. κοινή τάξη ΜΟΝΑΔΕΣ 25

Α5. Ο γίββωνας και ο άνθρωπος κατατάσσονται σε Α. κοινό είδος Β. κοινό γένος Γ. κοινή οικογένεια Δ. κοινή τάξη ΜΟΝΑΔΕΣ 25 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 05/04/2015 ΕΞΕΤΑΣΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 24 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Σάββατο, 24 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Σάββατο, 24 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 3 η ΕΚ ΟΣΗ 1 Λέξεις κλειδιά Αντιβιοτικά-Χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση που παράγονται από βακτήρια, µύκητες και φυτά. Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεµποδίζοντας κάποια ειδική βιοχηµική

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Α1 γ Α2 α Α3 α Α4 β Α5 γ ΘΕΜΑ Β Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1) Το οικοσύστηµα είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία!

Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία! Διαγώνισμα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γενικής Παιδείας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/3/2015 Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία! ΘΕΜΑ Α Να αντιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Α1 - γ, Α2 - δ, Α3 - α, Α4 - β, Α5 - α ΘΕΜΑ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Γενικής Παιδείας, Ημ/νία: 20 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Γενικής Παιδείας, Ημ/νία: 20 Μαΐου 2015. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Βιολογία Γενικής Παιδείας, Ημ/νία: 20 Μαΐου 2015 Απαντήσεις Θεμάτων ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3η εξεταστική περίοδος από 29/03/15 έως 19/04/15 γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ Ε Μ Α A 1. Να επιλέξετε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα

Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα Εικόνα 32. Πέµπτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 25 Μαΐου 2002 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ. Βιολογία

Σάββατο, 25 Μαΐου 2002 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ. Βιολογία Σάββατο, 25 Μαΐου 2002 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Βιολογία ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1 5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Άνθρωπος και Υγεία. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση:

KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Άνθρωπος και Υγεία. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Άνθρωπος και Υγεία Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι ιοί αποτελούνται από: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμο καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Ένας άνθρωπος μολύνεται από έναν ιό. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις των αντιγόνων και των αντισωμάτων αυτού του ανθρώπου κατά

Διαβάστε περισσότερα