Φ80000/3476/116/ Υ.Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α"

Transcript

1 Αθήνα 28 / 11 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : EΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : : FAX : : E mail : Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/73 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 63 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΘΕΜΑ : «Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. - Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν». ΣΧΕΤ. : α) Εγκ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 7/2014, 26/2014. β) Το Γεν. Έγγραφο Ε40/144/ της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. γ) Η με αριθμ. πρωτ. Φ80000/3476/116/ Υ.Α (εγκ. 26/2014). Με την υπ αριθ. 7/ εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/ τ. Α ) «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», με τις οποίες προβλέπεται ότι, ο εργοδότης για τους μισθωτούς του, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., υποχρεούται από να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. που υποβάλλει γι αυτούς στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Ν.2972/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4111/2013). Με την παρούσα εγκύκλιο σας παρέχουμε διευκρινήσεις και οδηγίες ως προς την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ, κατ εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. πρωτ. Φ80000/3476/116/ απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ιδρύθηκε με το Ν.3655/2008, αποτελεί ασφαλιστικό Οργανισμό Πρόνοιας ο οποίος παρέχει Εφάπαξ βοήθημα σε απασχολούμενους στον Ιδιωτικό Τομέα. 1

2 Αποτελείται δε από τους κάτωθι Τομείς: 1. Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων. 2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων. 3. Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου. 4. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. 5. Τομέας Πρόνοιας Λιμενεργατών. 6. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων. 7. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων. 8. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου. 9. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών. 10. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. 11. Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α. Από τις παρ. 1 και 2 του ν.4225/2014 προβλέπεται ότι για μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι ασφαλιστικές εισφορές από υπέρ των Τομέων του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) δηλώνονται από τον εργοδότη υποχρεωτικά στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ιδρύματος. Στην έννοια, «για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.», νοούνται οι μισθωτοί που ασφαλίζονται στους Κλάδους ή Φορείς, που το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εισπράττει ή συνεισπράττει εισφορές (σύνταξη, ασθένεια, συνεισπραττόμενα). Την υποχρέωση αυτή δηλ., να δηλώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., που καταβάλλουν για λογαριασμό τους, στην Α.Π.Δ., έχουν και οι ήδη αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρόμων (Αναβάτες Δρομώνων Ίππων, Προπονητές) του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Κατά συνέπεια : 1. Aπό 1/12/2013 και εφεξής η απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών θα γίνεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑ.Π.Ι.Τ., (ποσοστά εισφοράς ασφ/νου και εργοδότη, βάση υπολογισμού αποδοχών,) σε ξεχωριστή εγγραφή (2 η εγγραφή) με διακριτό ΚΑΔ ανά τομέα ΤΑ.Π.Ι.Τ., Κωδικό Ειδικότητας (νέος παλαιός) και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης. 2. Η βεβαίωση και η είσπραξη των εισφορών θα γίνεται με την διαδικασία που προβλέπεται για την είσπραξη των εσόδων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 3. Οι εισφορές υπέρ του ΤΑ.Π.Ι.Τ., που θα εισπράττονται από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. και αντιστοιχούν σε μισθολογική περίοδο από 1/12/2013 και εντεύθεν αποδίδονται στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. με το σύστημα βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών που ισχύει στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.. Β. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, από μισθολογική περίοδο απασχόλησης 1/12/2013 και μετά, θα καταβάλλονται μαζί με τις υπέρ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νομοθετημένες εισφορές και τις εισφορές που συνεισπράττει για άλλους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής (δηλ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. + E.T.E.A. + ΤΑ.Π.Ι.Τ. κ.λ.π.), έως την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα απασχόλησης, μέσω των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, δηλώνοντας την μισθολογική περίοδο που αφορούν, τον Α.Μ.Ε. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και τον αντίστοιχο Α.Φ.Μ. εργοδότη. 2

3 Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 του ν.1846/51 όπως κάθε φορά ισχύει). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., για εργοδότες Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ α και β βαθμίδας, θα καταβάλλονται μαζί με τις υπέρ του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. νομοθετημένες εισφορές και τις εισφορές που συνεισπράττει για άλλους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής (δηλ. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. + ΤΑ.Π.Ι.Τ.+Ε.Τ.Ε.Α.), έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από τον μήνα απασχόλησης. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 του ν.1846/51 όπως κάθε φορά ισχύει). ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΑΠΟ Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., από και μετά, θα πρέπει να καταχωρούνται με ξεχωριστή εγγραφή, (2 η εγγραφή) ανά απασχολούμενο, τα πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τα πεδία :Τύπος Αποδοχών, Αποδοχές, Ημέρες ασφάλισης, Πακέτο Κάλυψης, αναλογούσες εισφορές κλπ. Για την απεικόνιση τους στην Α.Π.Δ., έχει δημιουργηθεί για κάθε έναν Τομέα του ΤΑ.Π.Ι.Τ., διακριτός Κωδικός Δραστηριότητας και διακριτός Κωδικός Ειδικότητας (ανάλογα αν είναι «παλαιός» ή «νέος» ο ασφαλισμένος) που θα οδηγεί σε αντίστοιχο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης ως κατωτέρω : 1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ. Α. ΚΑΔ : 0011 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ TΟY ΤΑ.Π.Ι.Τ.». Κωδικός Ειδικότητας. : με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπάλληλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ για παλαιούς ασφαλισμένους». Κωδικός Ειδικότητας. : με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών». I) KΠΚ : 023 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ TΟY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 2% και 2% αντίστοιχα, σύνολο 4%. Ως βάση υπολογισμού εισφορών μετά την εναρμόνιση κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4093/2012 λαμβάνονται οι αποδοχές μέχρι του οκταπλάσιου του κατά το έτος 1991 μέσο μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρμοζόμενο με το κατά έτος ποσοστό αύξησης των συντάξεων των Δημοσίων Υπαλλήλων.(Σχετ. Εγκύκλιος 13/2013 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) II) KΠΚ: 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%). 3

4 Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993. Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των Β. ΕΦΑΠΑΞ EIΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΚΑΔ : 0012 με λεκτική περιγραφή «ΕΦΑΠΑΞ EIΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» Κωδικός Ειδικότητας: με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπάλληλων του ΤΑ.Π.Ι.Τ.-«Παλαιοί» και «Νέοι» ασφαλισμένοι. ΚΠΚ : 025 με λεκτική περιγραφή «ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (ΠΑΛΑΙΟΙ & ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ). Νέος τύπος Αποδοχών: 99 Εισφορά : 0,29 ευρώ.( Εφάπαξ, μοναδική αποδεκτή τιμή.) Χωρίς καταχώρηση ημερών ασφάλισης. Συμπλήρωση του πεδίου αποδοχές με την τιμή 0. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΚΑΔ ΙΚΑ 0011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΚ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ ΓΙΑ «ΠΑΛΑΙΟΥΣ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 023 (2%ασφ.+2%εργ.=4%) «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ TΟY ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 024 (4%ασφ.) ΕΦΑΠΑΞ EIΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ («ΠΑΛΑΙΟΙ» & «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) 025 (0,29 Ευρώ) Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παράδειγμα: παραθέτουμε το παρακάτω 4

5 1. Απασχολούμενος ξενοδοχοϋπάλληλος (παλαιός ασφαλισμένος) με κωδικό ειδικότητας ( καμαριέρα - οροφοκόμος ) που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 109 ( Σύνταξη, Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ.) και με κωδικό ειδικότητας (εργαζόμενοι Ξενοδοχ.- ασφάλιση ασθένειας Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ειδικού Λογαριασμού) με Κωδικό Πακέτου Κάλυψης 4172 (Ασφάλιση για ασθένεια Ξενοδοχοϋπάλληλων οι οποίοι για παροχές σε χρήμα υπάγονται στο ειδικό λογαριασμό Ξενοδοχοϋπάλληλων ), από και μετά, θα έπρεπε η απεικόνιση της Α.Π.Δ. με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ, και της εφάπαξ εισφοράς Ξενοδοχοϋπάλληλων υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., να έχει ως κατωτέρω: ΠΕΔΙΑ ΑΠΔ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔ/ΥΠΑΛ-ΛΗΛΩΝ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ ΞΕΝΟΔ./ΥΠΑΛΛΗ ΛΩΝ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΞΕΝΟΔ./ΥΠΑΛΛΗΛ ΩΝ ΤΑΠΙΤ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ 18 ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ ΚΩΔ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4/2014 4/2014 4/2014 4/ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΛ. 139,50 25, ,60 51, ,10 76, ,29 363,10 76, ,29 Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω περιγράφεται. 2. Απασχολούμενος ξενοδοχοϋπάλληλος (Νέος ασφαλισμένος) με κωδικό ειδικότητας ( καμαριέρα - οροφοκόμος ) που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 109 ( Σύνταξη, Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ.) και με κωδικό ειδικότητας (εργαζόμενοι Ξενοδοχ.- ασφάλιση ασθένειας Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ειδικού Λογαριασμού) με Κωδικό Πακέτου Κάλυψης 4172 ( Ασφάλιση για ασθένεια Ξενοδοχοϋπάλληλων οι οποίοι για παροχές σε χρήμα υπάγονται στο ειδικό λογαριασμό Ξενοδοχοϋπάλληλων), από και μετά, θα 5

6 έπρεπε η απεικόνιση της Α.Π.Δ. με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ., και της εφάπαξ εισφοράς Ξενοδοχοϋπάλληλων, να έχει ως κατωτέρω: ΠΕΔΙΑ ΑΠΔ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔ/ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ ΞΕΝΟΔ./ΥΠΑΛΛΗ ΛΩΝ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΞΕΝΟΔ./ΥΠΑΛΛΗΛ ΩΝ ΤΑΠΙΤ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ 18 ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ ΚΩΔ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4/2014 4/2014 4/2014 4/ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ 139,50 25, ΕΡΓΟΔΟΤΗ 223,60 51, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 363,10 76, ,29 ΚΑΤΑΒΛ. 363,10 76, ,29 Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω περιγράφεται. 2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΔ: 0013 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.». Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους». Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών.» I) KΠΚ : 026 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ TΟY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 0,4% και 0,4% αντίστοιχα, σύνολο 0,8%. 6

7 Ως βάση υπολογισμού εισφορών μετά την εναρμόνιση κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4093/2012 λαμβάνονται οι αποδοχές μέχρι του οκταπλάσιου του κατά το έτος 1991 μέσο μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρμοζόμενο με το κατά έτος ποσοστό αύξησης των συντάξεων των Δημοσίων Υπαλλήλων (Σχετ. Εγκύκλιος 13/2013 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). II) ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑΠΙΤ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου(4%). Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993. Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΚΑΔ ΙΚΑ 0013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΚ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ TΟY ΤΑΠΙΤ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ. 026 (0,4%ασφ.+0,4%εργ.=0,8%) «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ. 024 (4%ασφ.) 3. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ. ΚΑΔ : 0014 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπάλληλων Μετάλλου του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους». Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών.» I) ΚΠΚ: 027 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ TΟY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (1%). 7

8 Ως βάση υπολογισμού εισφορών μετά την εναρμόνιση κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4093/2012 λαμβάνονται οι αποδοχές μέχρι του οκταπλάσιου του κατά το έτος 1991 μέσο μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρμοζόμενο με το κατά έτος ποσοστό αύξησης των συντάξεων των Δημοσίων Υπαλλήλων. (Σχετ. Εγκύκλιος 13/2013 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). ΙΙ) ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑΠΙΤ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου.(4%) Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993. Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΚΑΔ ΙΚΑ 0014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΚ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ TΟY ΤΑΠΙΤ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ. 027 (1%ασφ.) «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ. 024 (4%ασφ.) Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα: Απασχολούμενος παλαιός ή νέος ασφαλισμένος, σε επιχείρηση συντήρησης και επισκευής αυτοκίνητων, οχημάτων με ΚΑΔ 5020 και με κωδικό ειδικότητας (φανοποιοί, φαναριτζήδες οχημάτων) που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 102 ( Σύνταξη, Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.) από και μετά, θα έπρεπε η απεικόνιση της Α.Π.Δ. με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ., να έχει ως κατωτέρω: 8

9 ΠΕΔΙΑ ΑΠΔ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 18 ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ ΚΩΔ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4/2014 4/2014 4/ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ 165, ΕΡΓΟΔΟΤΗ 284, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 449, ΚΑΤΑΒΛ. 449, Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω περιγράφεται. 4. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ. ΚΑΔ: 0015 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας λιμενεργατών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους. Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή ««Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών.» Ι) ΚΠΚ : 028 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ TΟY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 3% και 4% αντίστοιχα, σύνολο 7%. Ως βάση υπολογισμού εισφορών είναι το σύνολο των αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο. 9

10 ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%). Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993. Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΔ ΙΚΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΚ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ TΟY ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ. 028 (4%ασφ. +3%εργ.=7%) «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ. 024 (4%ασφ.) 5. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΥΟ (2) ΚΑΔ του Τομέα Πρόνοιας Υπάλληλων ΟΛΠ ΑΕ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ως εξής : 1. ΚΑΔ 0016: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» 2. ΚΑΔ 0017: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» 10

11 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 1). ΚΑΔ: 0016 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Μονίμων Υπαλλήλων ΟΛΠ ΑΕ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους». Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή ««Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών.» I) ΚΠΚ: 029 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ ΑΕ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 6% και 3% αντίστοιχα, σύνολο 9%. Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύνολο των αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο. II) ΚΠΚ: 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου.(4%) Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993. Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των 2) ΚΑΔ: 0017 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Επί Συμβάσει Υπαλλήλων ΟΛΠ ΑΕ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους». Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών». I) ΚΠΚ: 041 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου 6% και 3% αντίστοιχα, σύνολο 9%. Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύνολο των αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο. ΙΙ) ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου(4%). Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/

12 Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚAΔ IΚΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ ΑΕ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΚ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ ΑΕ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ. 029 (3%ασφ.+6%εργ.=9%) «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ. 024 (4%ασφ.) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ ΑΕ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΚ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΠ ΑΕ. ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ. 041 (3%ασφ.+6%εργ.=9%) «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ. 024 (4%ασφ.) 6. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ. Α. ΚΑΔ : 0018 με λεκτική περιγραφή ως εξής : «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.». 12

13 Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους». Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή ««Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών.» I. Κ.Π.Κ. 031 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 1% και 1% αντίστοιχα, σύνολο 2%. Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύνολο αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο. II. Κ.Π.Κ. 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου(4%). Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993. Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΔ ΙΚΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΚ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ. 031 (1%ασφ.+1%εργ.=2%) «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ. 024 (4%ασφ.) 13

14 Β. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ. Δύο (2) ΚΑΔ αυτοαπασχολούμενων του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ ως εξής : 1.ΚΑΔ 0019:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ. - ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ.» 2.ΚΑΔ 0020:«ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.- ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ.» ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : 1.KAΔ 0019 με λεκτική περιγραφή ως εξής «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤA.Π.Ι.Τ.- ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ.» Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους-αναβάτες Δρομώνων Ίππων». Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για νέους ασφαλισμένους-αναβάτες Δρομώνων Ίππων». I. ΚΠΚ 032 με λεκτική περιγραφή : «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΤ - ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ», χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (2,25%). Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύνολο αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο. II. ΚΠΚ 033 με λεκτική περιγραφή: «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ - ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ», χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%). Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993. Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των 2. ΚΑΔ : 0020 με λεκτική περιγραφή ως εξής : «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ». 14

15 Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους-προπονητές». Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για νέους ασφαλισμένους - Προπονητές». I. ΚΠΚ 034 με λεκτική περιγραφή : «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ», χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης, με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (2,25%). Ως Βάση Υπολογισμού εισφορών είναι το σύνολο αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο. II. ΚΠΚ 035 με λεκτική περιγραφή : «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ». χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης, εισφορών με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%). Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993. Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΔ ΙΚΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ 0019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΚ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ- ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ. 032 (2,25%ασφ.) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ- ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ. 033 (4%ασφ.) 15

16 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΔ ΙΚΑ 0020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΚ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ. 034 (2.25%ασφ.) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ. 035 (4% ασφ.) 7. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ. ΚΑΔ 0021 με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ TΟY ΤΑ.Π.Ι.Τ.». Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντου του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους. Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ. εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και αυτοαπασχολούμενου προσωπικού Ιπποδρομιών». I. ΚΠΚ : 036 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου 1,5% και 1,5% αντίστοιχα, σύνολο 3%. Ως βάση υπολογισμού εισφορών είναι ο ασφαλιζόμενος μισθός ο οποίος από 1/7/13-30/6/14 είναι το ποσό των 252,39 ευρώ, το οποίο αναπροσαρμόζεται από 1/7 κάθε έτους και προσαυξάνεται κατά 5,87ευρώ, ήτοι από 1/7/2014 έως 30/6/2015 ο ασφαλιζόμενος μισθός είναι 258,26 ευρώ κ.λ.π. 16

17 II. ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου(4%). Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993. Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΚΑΔ ΙΚΑ 0021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΚ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ. 036 (1.5% ασφ.+1,5% εργ.=3%) «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ. 024 (4%ασφ.) Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το παράδειγμα: παρακάτω Α. Απασχολούμενος «παλαιός» ασφαλισμένος, σε επιχείρηση τσιμεντοβιομηχανίας με ΚΑΔ 2651 και με κωδικό ειδικότητας (τεχνολόγοι, μηχανολόγοι εντός εργοστασιακού χώρου ) που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 106 ( Σύνταξη, Βαρέα, Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., Επαγγ.Κινδυν.) με τακτικές αποδοχές (01) και bonus (10) από και μετά, θα έπρεπε η απεικόνιση της Α.Π.Δ. με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ., να έχει ως κατωτέρω: 17

18 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΑΠΔ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΕ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01 ΜΕ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 10 ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01 ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 10 8 ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ ΚΩΔ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4/2014 4/2014 4/2014 4/ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΛ ,50 199, ,10 306, ,60 505, ,60 505, Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω περιγράφεται. Β. Απασχολούμενος «νέος» ασφαλισμένος, σε επιχείρηση τσιμεντοβιομηχανίας με ΚΑΔ 2651 και με κωδικό ειδικότητας (τεχνολόγοι, μηχανολόγοι εντός εργοστασιακού χώρου ) που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με Κωδικό πακέτου κάλυψης 106 ( Σύνταξη, Βαρέα, Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., Επαγγ.Κινδυν.) με τακτικές αποδοχές (01) και λοιπές αποδοχές (14) από και μετά, θα έπρεπε η απεικόνιση της ΑΠΔ με εισφορές υπέρ Πρόνοιας ΤΑ.Π.Ι.Τ., να έχει ως κατωτέρω: 18

19 ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΑΠΔ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ ΜΕ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΔ ΜΕ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 14 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΠΙΤ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 14 8 ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ/Κ.Α.Δ ΚΩΔ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4/2014 4/2014 4/2014 4/ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛ/ΝΟΥ 199,50 199, ΕΡΓΟΔΟΤΗ 306,10 306, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 505,60 505, ΚΑΤΑΒΛ. 505,60 505, Για τις μισθολογικές περιόδους που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. οι νέες εγγραφές θα υποβληθούν με συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. όπως παρακάτω περιγράφεται. 8. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ. ΚΑΔ 0022 με λεκτική περιγραφή: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ TΟY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων του ΤΑΠΙΤ για παλαιούς ασφαλισμένους. Κωδικός Ειδικότητας : με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών». Ι. ΚΠΚ : 037 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.» με επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 2% και 1% αντίστοιχα, σύνολο 3%. Βάση υπολογισμού εισφορών είναι σύνολο των αποδοχών χωρίς ανώτατο όριο. 19

20 II ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%). Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993. Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΔ ΙΚΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΚ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ. 037 (1%ασφ.+2%εργ.=3%) «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ. 024 (4%ασφ.) 9. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. Δύο (2) ΚΑΔ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου ως εξής : 1. ΚΑΔ 0023: «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ TΟY ΤΑ.Π.Ι.Τ. 2. ΚΑΔ 0024: «ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ TΟY ΤΑ.Π.Ι.Τ.» 20

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 49/2013, & 63/2013 εγκύκλιοι της Δ/νσης Ασφ/σης Εσόδων.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 49/2013, & 63/2013 εγκύκλιοι της Δ/νσης Ασφ/σης Εσόδων. Αθήνα 17 / 7 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19/1/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/29. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Τμήματα Εσόδων)

Αθήνα 19/1/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/29. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Τμήματα Εσόδων) ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΟΥΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. Φ80000/οικ.8063/586/2-5-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος

Σχετ.: Η υπ αριθμ. Φ80000/οικ.8063/586/2-5-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/06/2013 Αριθμ. Πρωτ. T01/652/16 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2013»

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΥ54691ΩΓ-ΖΧ6 Αθήνα 13/02/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο».

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». ΑΔΑ: 4Α874691ΩΓ-ΟΒΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης)

Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) Οδηγίες για την ένταξη στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για την εξασφάλιση των δεδομένων σας από πιθανά λάθη στις συνδέσεις των ταμείων, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ Αθήνα, 24-7-2012 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3518 Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA

ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA Αρ. Πρωτ. 1273 Αθήνα, 13/12/2012 Προς: ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ALPHA, STAR, MAD TV, ANTENNA TV, ΣΚΑΪ, EXTRA 3, KONTRA CHANNEL, MEGA Για όλα τα Τηλεοπτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς;

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; Ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν! Tα κρυφά μπόνους για άμεση συνταξιοδότηση. Πως μπορούν να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα