Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30"

Transcript

1 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : ΤΜΗΜΑ : ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πληροφορίες : Π. Δάβου Αριθ. τηλεφώνου : Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ FAX : : : ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Από ένα αντίγραφο σε κάθε υπάλληλο των αρμοδίων τμημάτων) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: Α. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 6, ν.4225/2014. Β. Ενεργοποίηση χρόνου ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων. Γ. Χορήγηση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση στους αμειβόμενους με Εργόσημο. Δ. Υπολογισμός ποσού σύνταξης των αμειβομένων με Εργόσημο. ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιος : 43/2013. Γενικά Έγγραφα : Α21/449/25/ και Α21/449/102/ της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων. Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 6, του ν.4225/2014 (Φ.Ε.Κ.2/τ.Α / ) επεκτάθηκε η καταβολή αμοιβής και ασφάλισης μέσω Εργοσήμου στους απασχολούμενους από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων. Οι προαναφερόμενες διατάξεις αφορούν τους περιστασιακά απασχολούμενους - κατά ρητή αναφορά στον τίτλο των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.3863/2010 «Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων» - και όχι πρόσωπα που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας πλήρους ή μειωμένης απασχόλησης. Β. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΗΜΩΝ. Ως γνωστόν με το υπ αριθμ. πρωτ. Α21/449/102/ Γενικό Έγγραφο δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες οι αρμόδιες Υπηρεσίες Εσόδων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. δύνανται να υπολογίσουν χειρόγραφα τον χρόνο ασφάλισης που προκύπτει από εξαργυρώσεις Εργοσήμων. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές μόνο στις περιπτώσεις που αφορούν χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, ανανέωση άδειας παραμονής υπηκόων τρίτων

2 χωρών ή εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς, δύναται ο χρόνος ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων να υπολογισθεί και να δοθεί με χειρόγραφη διαδικασία, η οποία με ευθύνη των Διευθυντών των μονάδων διενεργείται αποκλειστικά υπηρεσιακά. Άλλως, ο εν λόγω χρόνος δεν δύναται να ληφθεί υπόψη παρά μόνο μετά την απεικόνιση και οριστικοποίησή του στο μηχανογραφικό σύστημα του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Επιπλέον, με το προαναφερθέν Γενικό Έγγραφο ορίζονταν ως αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την κατά τα ανωτέρω απόδοση του χρόνου ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων. Με την παρούσα Εγκύκλιο παρέχουμε συμπληρωματικά τις παρακάτω οδηγίες : Από την λήψη του παρόντος αρμοδιότητα Διαχείρισης Εργοσήμων έχει κάθε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και όχι μόνο του τόπου κατοικίας. Προκειμένου να διενεργήσουμε ταυτοποιήσεις χιλιάδων εξαργυρωθέντων Εργοσήμων, τα οποία έφεραν λάθη και παραλήψεις στοιχείων, προβήκαμε σε διασταυρώσεις στοιχείων με τα αρχεία Μητρώου Ασφαλισμένων και Εργοδοτών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., τα αρχεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Γ.Γ.Π.Σ., αντίστοιχα, με κανόνες ελέγχων μηχανογραφικών ροών. Οι εν λόγω διασταυρώσεις πραγματοποιούνται κάθε φορά που λαμβάνουμε από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αρχείο Εργοσήμων προς επεξεργασία. Επιπλέον, απογράψαμε κεντρικά εργοδότες Εργοσήμου βάσει του δηλωθέντος αναγραφόμενου επί του Εργοσήμου Α.Φ.Μ. και με τα στοιχεία που αντλήθηκαν και διασταυρώθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. (με νεώτερο Γενικό Έγγραφο θα δοθούν οδηγίες για την διαχείριση). Τελικά, για τους ασφαλισμένους τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν με το Μητρώο Ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ο χρόνος ασφάλισής τους από εξαργυρώσεις Εργοσήμων πλέον οριστικοποιήθηκε, ενημερώνοντας την ασφαλιστική τους ιστορία και δύναται να ληφθεί υπόψη για την εξέταση κάθε αιτήματος, σύμφωνα με την απεικόνισή του στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου. Η απεικόνιση της ασφάλισης από Εργόσημα συμπεριλαμβάνεται στον ήδη υπάρχοντα Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου (Α.Λ.Α.) με διακριτό Κ.Π.Κ.:040, που αφορά «Ασφάλιση Εργοσήμου», ξεχωριστή εγγραφή των ημερών ασφάλισης ανά εργοδότη και περίοδο (τρίμηνο, μέχρι το β τρίμηνο του 2013, ή μήνα, από τον 7/2013 και εντεύθεν). Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με δυνατότητα εκτύπωσης, η οποία έχει σχεδιαστεί στο πρότυπο του Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου και αφορά το σύνολο των εξαργυρωθέντων Εργοσήμων που ενημέρωσαν ασφαλιστική ιστορία, ανά περίοδο (τρίμηνο ή μήνα) και ανάλυση ανά εργοδότη για την αντίστοιχη περίοδο, προκειμένου να υπάρχει με εύκολο και ευδιάκριτο τρόπο η ενημέρωση σε σχέση με τους μοναδικούς αριθμούς Εργοσήμων που ενημέρωσαν την ασφαλιστική ιστορία. Στο σημείο αυτό κρίνουμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα χρησιμοποιεί τα δεδομένα προκειμένου να ενημερώσει την ασφαλιστική ιστορία. 2

3 Συγκεκριμένα: Αθροίζει ποσά εξαργυρωθέντων Εργοσήμων και αντίστοιχα ποσά παρακρατηθεισών ασφαλιστικών εισφορών σε περίοδο τριμήνου ή μήνα, αναλόγως. Στην συνέχεια εφαρμόζει τους κανόνες τύπους για την εύρεση των ημερών ασφάλισης και μικτών αποδοχών, αναλόγως της χρονικής περιόδου και τα μοιράζει σε εργοδότες. Όσον αφορά τον Τρόπο υπολογισμού των Ημερών Ασφάλισης εφαρμόζονται οι οδηγίες της Εγκυκλίου 43/2013 με τις παρακάτω διορθώσεις: Τήρηση κανόνων στρογγυλοποίησης (σελ.15) μόνο για το πρώτο δεκαδικό αριθμό στην ακέραια μονάδα, δηλαδή παραλείπουμε την στρογγυλοποίηση του δεύτερου δεκαδικού αριθμού στον πρώτο. Στο παράδειγμα της σελ.13 εφόσον ο μήνας εξαργύρωσης είναι ο ίδιος, εν προκειμένω Ιούλιος 2013, ο ορθός τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης είναι : Αθροίζουμε τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατήθηκαν από τα εξαργυρωθέντα Εργόσημα ημερολογιακού μηνός και το προκύπτον άθροισμα διαιρείται με τον συντελεστή 11,63. Το πηλίκο αφορά τις αναλογούσες μέσα στον συγκεκριμένο ημερολογιακό μήνα (εξαργύρωσης) ημέρες ασφάλισης, εφαρμοζόμενου του κανόνα στρογγυλοποίησης και τηρούμενου του περιορισμού των 25 ημερών ασφάλισης στον ημερολογιακό μήνα εξαργύρωσης. (Τονίζουμε ότι στο εν λόγω παράδειγμα τυγχάνει να μην υπάρχει διαφορά επί της ουσίας. Δηλαδή οι υπολογιζόμενες ημέρες ασφάλισης σε κάθε περίπτωση προκύπτουν 29, οι οποίες περιορίζονται στις 25.) Όσον αφορά τον Τρόπο υπολογισμού των Αποδοχών : Ως γνωστόν, ως αποδοχές για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών νοούνται πάντοτε οι μικτές αποδοχές των απασχολούμενων, δηλαδή οι αποδοχές που λαμβάνουν ως καθαρές αποδοχές για την παρεχόμενη εργασία τους, συν, τις εισφορές που τα ίδια τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα καταβάλλουν στα ασφαλιστικά ταμεία για την ασφαλιστική τους κάλυψη (εισφορά ασφαλισμένου) Συνεπώς: Μικτές αποδοχές = Καθαρές αποδοχές + Εισφορές ασφαλισμένου. Εισφορές ασφαλισμένου = Συνολικές ασφαλιστικές κρατήσεις Χ 9,52 Συντελεστής που αφορά ποσοστό ασφαλισμένου για περίοδο έκδοσης Εργοσήμων με συνολικό ποσοστό κρατήσεων 25 % (ήτοι από 23 Μαΐου 2013). 7,62 Συντελεστής που αφορά ποσοστό ασφαλισμένου για περίοδο έκδοσης Εργοσήμων με συνολικό ποσοστό κρατήσεων 20 %. Στην συνέχεια το προκύπτον κατά τα ανωτέρω γινόμενο το διαιρούμε με το 25, ή με το 20, αναλόγως. Το προκύπτον πηλίκο αφορά τις καταβληθείσες από τον ασφαλισμένο εισφορές. Για χρόνο ασφάλισης από εξαργυρωμένα Εργόσημα που έχουν ενημερώσει ασφαλιστική ιστορία μέσω του συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι αντίστοιχες μικτές αποδοχές αναφέρονται στο σύστημα. 3

4 Κάθε φορά που ταυτοποιείται ή μεταβάλλεται εγγραφή από εξαργυρωθέν Εργόσημο, διενεργείται νέος υπολογισμός για την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας, κεντρικά μέσω μηχανογραφικής ροής μετά την 20 η έκαστου μήνα. Για διευκόλυνσή σας υπάρχει η δυνατότητα χρήσης οθόνης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (excel) για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης και μικτών αποδοχών, εάν χρειαστεί να προβείτε σε σχετικούς υπολογισμούς αποκλειστικά σε εφαρμογή του με αριθμ. πρωτ. Α21/449/102/ Γενικού Εγγράφου. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι δύναται ασφαλισμένοι που έχουν ταυτοποιηθεί - συνεπώς έχει ενημερωθεί η ασφαλιστική τους ιστορία με εγγραφές Κ.Π.Κ.:040 «Ασφάλιση Εργοσήμου» - να προσκομίσουν πρωτότυπα εξαργυρωμένα Εργόσημα, τα οποία δεν έχουν ενημερώσει ασφαλιστική ιστορία λόγω λαθών ή παραλήψεων που τα αφορούν, με συνέπεια να μην περάσουν τους ελέγχους του μηχανογραφικού συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Σημειώνεται ότι στο παρόν στάδιο τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δεν βλέπουν τις οθόνες του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. «Διαχείριση Εργοσήμου Διόρθωση Εγγραφών» και συνεπώς δεν έχουν δυνατότητα παρέμβασης στα εξαργυρωθέντα Εργόσημα για διόρθωση λαθών ή παραλήψεων. Τονίζουμε ότι, για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που δεν έχει ενημερωθεί η ασφαλιστική τους ιστορία με εγγραφές Εργοσήμου - είτε καθόλου, είτε για συγκεκριμένα εξαργυρωθέντα Εργόσημα - ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης θα δοθεί με την διόρθωση των λαθών ή παραλήψεων που φέρουν και ευθύνονται για την μη ταυτοποίησή τους. Οι απαιτούμενες διορθώσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω των οθονών του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες σύντομα θα σας δοθούν για εφαρμογή, ενώ η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας θα γίνει κεντρικά μέσω μηχανογραφικής ροής. Συνοψίζοντας, ο χρόνος ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων όταν δεν έχει οριστικοποιηθεί ενημερώνοντας την ασφαλιστική ιστορία, δύναται να δοθεί χειρόγραφα μόνο για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και ανανέωση άδειας εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών ή εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς, με αυστηρή τήρηση των οδηγιών του υπ. αριθμ. πρωτ. Α21/449/102/ Γενικού Εγγράφου της Διοίκησης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., με την αρμοδιότητα σε κάθε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και όχι περιοριστικά του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου. Υπενθυμίζουμε ότι, σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους τα πρωτότυπα εξαργυρωμένα Εργόσημα τα οποία φυλάσσονται από την Υπηρεσία Εσόδων σε σχηματισθέντα φάκελο της υπόθεσης προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες διορθώσεις μέσω των οθονών του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ώστε να ενημερωθεί η ασφαλιστική ιστορία μέσω ροής. 4

5 Ευνόητο δε είναι ότι όλων των ανωτέρω ενεργειών προηγείται τόσο η ταυτοποίηση (από προσκομισθέντα παραστατικά) του Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α./Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και λοιπών στοιχείων των ενδιαφερομένων, όσο και ο έλεγχος του πραγματικού της απασχόλησης, όπου κρίνεται αναγκαίο. Γ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3, του άρθρου 74, του ν.4144/ οι οποίες αντικατέστησαν την παρ.3, του άρθρου 20, του ν.3863/2010, όπως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους από την παρ.8 Α, του άρθρου 76, του ν.3996/ ορίζεται ότι στο τέλος κάθε έτους ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση (βεβαίωση για την εφορία) η οποία αποτελεί βεβαίωση για τις καταβληθείσες - μέσα στο προηγούμενο έτος - ασφαλιστικές εισφορές. Συνεπώς, οι Υπηρεσίες Εσόδων Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. - εφόσον τους ζητηθεί εκδίδουν την προαναφερθείσα ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση (βεβαίωση για την εφορία) σε ασφαλισμένο και εργοδότη, η οποία αφορά τα ταυτοποιημένα εξαργυρωθέντα Εργόσημα που έχουν ενημερώσει ασφαλιστική ιστορία. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) χρησιμοποίησε το απεσταλμένο από την υπηρεσία μας συνολικό αρχείο Εργοσήμων, όπως αυτό λαμβάνεται κάθε μήνα από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ενημερώνοντας τις αντίστοιχες λογιστικές περιοχές του εντύπου Ε1, όπου υπήρχε ασφαλής πληροφορία, μέσω της διασταύρωσης του Α.Φ.Μ.. Σε κάθε περίπτωση διαφορών ως προς το ύψος των αμοιβών ή των παρακρατηθέντων εισφορών σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά των χορηγούμενων από τις υπηρεσίες Εσόδων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. βεβαιώσεων για την εφορία, σας γνωρίζουμε ότι, οι απαιτούμενες διορθώσεις λαθών ή παραλήψεων που φέρουν τα εξαργυρωμένα Εργόσημα και ευθύνονται για την μη ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας και συνακόλουθα τις διαφορές των βεβαιώσεων θα πραγματοποιηθούν μέσω των οθονών του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες σύντομα θα σας δοθούν για εφαρμογή, με αντίστοιχη ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας κεντρικά μέσω μηχανογραφικής ροής. Τέλος, έχουμε την άποψη ότι, ως προς την υποβολή των στοιχείων εισοδήματος στην εφορία για το φορολογικό έτος 2014, οι υπόχρεοι πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να ενημερωθούν πως θα δηλώσουν τα πραγματικά τους εισοδήματα βάσει των πρωτότυπων παραστατικών εξαργυρωθέντων Εργοσήμων. Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ. Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του ν.3863/2010 (Α 115) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 74 του ν.4144/2013 (Α 88) επανέρχονται σε ισχύ, αναδρομικά από την ημερομηνία κατάργησής τους, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.2639/1998 (Α 205) για τα πρόσωπα που αμείβονται με Εργόσημο. Επιπλέον, ορίζεται ότι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται με το καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 26 του ν.2639/1998 για τα πρόσωπα που έχουν ασφαλιστεί με αποδοχές μικρότερες του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και για χρονικό 5

6 διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας, το ποσό της χορηγούμενης κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και το ποσό των κατώτατων ορίων μειώνεται κατά 20% (σχετ. Εγκ.:14/03 Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). Με τις διατάξεις του ν.3863/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, οι χωρήσασες στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ημέρες μέσω εξαργυρώσεων Εργοσήμων υπολογίζονται ως ακολούθως: α) Για χρονική περίοδο από ενάρξεως εφαρμογής της διάταξης μέχρι 31/12/2012 στο μισό του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη και μέχρι 30 ημέρες ασφάλισης έκαστο μήνα του τριμήνου εξαργύρωσης, β) Για χρονική περίοδο από 1/1/2013 και εντεύθεν (κατάργηση διπλασιασμού) οι ημέρες ασφάλισης από τα εξαργυρωμένα Εργόσημα υπολογίζονται στο ολόκληρο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31 Δεκεμβρίου του 2011 και ανάγονται σε 25 ημέρες ασφάλισης τον ημερολογιακό μήνα εξαργύρωσης. Συνεπώς, οι ημέρες ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων που ανάγονται σε χρονική περίοδο μέχρι 31/12/2012 θα λαμβάνονται υπόψη για εφαρμογή του περιορισμού 20% στο ύψος της χορηγούμενης σύνταξης, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο χρόνος ασφάλισης με αποδοχές μικρότερες του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, υπερβαίνει το 1/5 του απαιτούμενου προς θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνου. Ενώ, οι χρόνοι ασφάλισης μέσω εξαργύρωσης Εργοσήμων από 1/1/2013 και εντεύθεν εξομοιώνονται με κοινό χρόνο ασφάλισης, αφού ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών και ημερών ασφάλισης συναρτάται από το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2011. Συν/να: 2 φύλλα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Γραφείο κ. Διοικητή 2. Γραφείο κ.κ. Υποδιοικητών 3. Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών 4. Γραφείο κ.κ. Συντονιστών 5. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων α) Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών β) Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας Τμήματα Α & Β Σταδίου 29, Αθήνα 6. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 7. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 8. Επιτροπή Διαχείρισης Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 9. Επιχειρησιακή Ομάδα Μητρώου 10. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 11. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Γραφείο Προέδρου Κηφισίας 39, Μαρούσι 12. Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Α Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Αθήνα 13.. Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα 14. Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα 15. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Μασσαλίας 1 & Σόλωνας, Αθήνα 16. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Ακτή Μιαούλη 85, Πειραιάς 17. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. Απέλου 1, Αθήνα 18. Δ.Ι.Α.Σ. Α.Ε. Αλαμάνας 2 & Πρεμετής, Μαρούσι Αττικής 19. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) Λαγουμιτζή 40, Ν. Κόσμος Αθήνα 7

8 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 2 7 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανα σφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατά ξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι κής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, των 12 τομέων του ΤΑΠΙΤ και των τομέων και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ 1. Από ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέ λειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στην Αναλυτική Περιο δική Δήλωση (Α.Π.Δ.), που υποβάλλει σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ ΕΤΑΜ νομοθεσία. Την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. έχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά λισης και Πρόνοιας δύνανται να ορίζονται και άλλες κατηγορίες μισθωτών που θα υπάγονται υποχρεωτικά στην υποβολή Α.Π.Δ.. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται εντός δεκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥ ΤΕΚΩ καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ταμεία, το ύψος της αποζημίωσης προμήθειας του ΙΚΑ για το σχετικό έργο και ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 2 Πρόστιμο για τη μη καταγραφή στην Α.Π.Δ. εργαζομένων που έχουν δηλωθεί στην «ΕΡΓΑΝΗ» Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001 (Α 291), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Ειδικά στην περίπτωση που στην Α.Π.Δ. δεν περιλη φθεί εργαζόμενος ή εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η Α.Π.Δ., οι οποίοι έχουν δηλωθεί στο Πλη ροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α 107) επιβάλλεται στον εργοδότη από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και κάθε άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο αυτοτελής διοικητική κύρωση (πρό στιμο) ίση με την επιβαλλόμενη από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Εργασίας ή Ειδικούς Επιθεωρητές Εργα σίας για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζομέ νου στον πίνακα προσωπικού δυνάμει της υπ αριθμ /122/ (Β 2062) υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.» Άρθρο 3 Ενίσχυση μηχανισμού ελέγχου Δηλωθεισών Καταβληθεισών Εισφορών Το άρθρο 17 του ν. 4075/2012 (Α 89) αναδιατυπώνεται ως εξής: «Άρθρο 17 Έλεγχος Δηλωθεισών Καταβληθεισών Εισφορών Εντός του επομένου του μήνα υποβολής των Ανα λυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όπως η υποβολή αυτή προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 4075/2012 (Α 89) που τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 (Α 18), διενεργείται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ μηχα νογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και κατα βληθεισών εισφορών για κάθε προηγούμενη μισθολο γική περίοδο. Ο έλεγχος Δηλωθεισών Καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του επομένου του μήνα υποβολής της Α.Π.Δ. μηνός. Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην Α.Π.Δ. εκδίδεται η σχετική Πράξη

9 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου υποβολής Α.Π.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις εκάστου φορέα ή πράξη βεβαίωσης οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4172/2013 (Α 167) κατά περίπτωση. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης της ελεγκτικής διαδικασίας αυτής αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομι κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνοπτική αναφορά που πε ριλαμβάνει τουλάχιστον το πλήθος και το ύψος των υποβληθεισών και καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφο ρών και των εκδοθέντων Πράξεων Επιβολής Εισφορών ή Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής. Η μη εφαρμογή των ανωτέρω συνιστά παράβαση καθήκοντος κατά τα ορι ζόμενα στο άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.» Άρθρο 4 Ρύθμιση θεμάτων «διαδοχικής» επικουρικής ασφάλισης σε φορείς Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίου και φορείς του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2084/1992 και Ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του ν. 4052/ Από χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί μεταξύ φορέων Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίου Δι καίου και φορέων του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2084/1992 και Ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του ν. 4052/2012, [άρθρο 36 παρ. 4 (Α 41)], συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δι καιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. 2. Το ποσό της σύνταξης σε κάθε φορέα υπολογίζεται για όλο το χρόνο καταβολής των εισφορών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί στον οικείο φορέα και χορηγείται ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο που διανύθηκε σε κάθε ταμείο. Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την , η σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατά ξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Κάθε φορέας απονέμει στον δικαιούχο το ποσό σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε σε αυτόν, χωρίς να τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη των ως άνω ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ρυθμίζεται κάθε θέμα αναγκαίο για τη ρύθμιση του παρόντος. 4. Οι αποφάσεις των αναφερόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 νομικών προσώπων σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση, τις παροχές και τη βεβαίωση των εισφορών αποτελούν εκτελεστές διοι κητικές πράξεις. Άρθρο 5 Ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ 1. Από το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Τα μείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των μισθω τών, ασφαλισμένων πριν και μετά την , υπολο γίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α 226). Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ ορίζεται: α) για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ ματα σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά 0,75% και β) για τους απασχολού μενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων λιγνιτωρυχεί ων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο. 2. Από το ποσό της εισφοράς των αυτοαπα σχολούμενων ήδη ασφαλισμένων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), υπολογίζεται σε ποσο στό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία καταβάλλονται εισφορές στον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης και βαρύνει τους ασφαλισμένους. 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κα ταργείται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4052/2012 (Α 42), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο διάταξη. Άρθρο 6 Επέκταση κάλυψης εργοσήμου στους απασχολούμενους αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων Στην περίπτωση Δ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α 115), όπως ισχύει, προστίθεται υποπερί πτωση δδ ως εξής: «δδ) Το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτε χνικού αθλητισμού κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα παντός είδους αθλητικών αγώνων, αμειβόμενο με την ώρα, την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.» Άρθρο 7 Διατάξεις Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) 1. Ο πενταετής χρονικός περιορισμός της διάθεσης και απόσπασης προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 και των παραγρά φων 1 και 4 του άρθρου 81 του ν. 3655/2008 (Α 58), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξεώς του για τρία (3) ακόμη έτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπό μενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 81 του ν. 3655/2008 (Α 58). Με απόφαση των διοικήσεων των οργανισμών που διαθέτουν προσωπικό στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΕΑ βάσει των ως άνω διατάξεων, και ύστερα από αίτημα των εν λόγω Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να ανακαλείται ή να διατίθεται προσωπικό με τους ίδιους όρους. 2. Στους υπαλλήλους που υπηρετούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ και προέρχονται από Υπηρεσίες των οποίων το προ σωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου, δύναται να ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ, εφόσον οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν επιλεγεί από τις υπηρεσίες προέλευσής τους, προϊστάμενοι αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας και ελλείπουν από το Ταμείο τακτικοί υπάλληλοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο».

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». ΑΔΑ: 4Α874691ΩΓ-ΟΒΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α

Φ80000/3476/116/17-2-2014 Υ.Α Αθήνα 28 / 11 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : EΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3518 Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/06/2013 Αριθμ. Πρωτ. T01/652/16 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. Φ80000/οικ.8063/586/2-5-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος

Σχετ.: Η υπ αριθμ. Φ80000/οικ.8063/586/2-5-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 18 25 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4111 Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ

ΠΟΛ.: 1010 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α ΚΓ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΠΟΛ. 1111 ΠΡΟΣ:. Ως Π.Δ. Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΘΕΜΑ: Διανομή κοινωνικού μερίσματος. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα