ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό 8 ης συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων, της 10ης του μηνός Ιουνίου του έτους Στα Τρίκαλα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων, του Δήμου Τρικκαίων, συνήλθε σήμερα στις 10, του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μμ., σε δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.33291/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α 87), στο Δήμαρχο και στους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν παρόντα στη συνεδρίαση 10 μέλη και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Βλαχομήτρος Ευάγγελος 1. Γαρδίκα Παρασκευή 2. Βράντζας Νικόλαος 2. Δούκας Νικόλαος. 3. Διαλεσιώτη-Παππά Παρασκευή 3. Νταούλας Βασίλειος. 4. Κεμανίδης Ιωάννης 4. Παπακωνσταντίνου Κων/νος. 5. Κολώνας Ευάγγελος 5. Σακκά Βασιλική. 6. Κομπόλια Ευθυμία (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 7. Κωνσταντός Χρήστος προσκλήθηκαν νόμιμα) 8. Μεσιακάρης Βησσαρίων 9. Παδιός Δημήτριος 10. Παχή Βασιλική Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος και για άδεια μουσικών οργάνων με παράταση είναι νόμιμες και πρότεινε την έγκριση των αδειών. Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά από και αφού έλαβε υπόψη: τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και 1. Την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (Πολεοδομικός έλεγχος). 2. Το άρθρο 80 του Ν.Δ. 3463/06(ΦΕΚ 114 Α) παραγ. 2& 3 3. Την αριθμ. Α1Β /8577/83 Υγειονομική Διάταξη. 1

2 4. Την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου αδειών στην οποία αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας (χρήσης) των μουσικών οργάνων σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειον. Διάταξη «Περί μέτρων προστασίας της Δημ. Υγείας από θορύβους μουσικής» σε συνδυασμό με την αριθμ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας». 6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.. 7. Τις εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών( Δ/νση Υγείας Νομ/κής Αυτ/σης Τρικάλων Βεβαίωση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στο Νομό της Ανώνυμης Εταιρείας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το Ν. 2121/93.) 8. Την αριθμ. 317/2011 ΑΔΣ. Α.Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στους : 1) Λάϊος Στυλιανός Κουρείο Γαμβέτα 13 2) Γαλάνης Λάμπρος Κουρείο Κονδύλη 28 3) Μπρίζης Ηλίας Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων Ιπποκράτους 15 4) Τέγου Ελένη Μαρία Παντοπωλείο Πλούτωνος & Αθ. Διάκου 5) Αντωνίου Μαρία Μαγδαληνή Επιχείρηση μαζικής εστίασης Καραϊσκάκη 66 6) Γετερίδου Μαρία Οβελιστήριο χωρίς τραπεζοκαθίσματα Ε.Ο. Τρικάλων Ιωαννίνων 7) Σδρένιας Παναγιώτης Καφετέρια Ιπποκράτους 4 8) Νταφέκης Ανδρέας ως υπεύθυνος υγειονομικού & αστυνομικού ελέγχου της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» - Παντοπωλείο Νέα Ζωαγορά Τρικάλων 9) Ντνόπουλος Γρηγόριος Οβελιστήριο Ψητοπωλείο Καλαμπάκας 11 10) SHTEMBARI LUIZA Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων Καποδιστρίου 30 (Γίνεται μνεία ότι για το συγκεκριμένο κατάστημα της κας SHTEMBARI LUIZA υπάρχει έγκριση της Δ/νσης Πολεοδομίας όπου επιτρέπεται η χρήση Λιανικού Εμπορίου και όχι του Χονδρικού Εμπορίου όπως προκύπτει από την Απόφαση Νομάρχη 2941/ άρθρο 3 (ΦΕΚ 539/Δ/ ). Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 53/2013 Β. Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων σε καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με παράταση έως 24:00 π.μ από Κυριακή έως Πέμπτη & 02:00 π.μ. Παρασκευή Σάββατο, Αργίες και παραμονές Αργιών για τη θερινή περίοδο και με παράταση έως 23:00 μ.μ από Κυριακή έως Πέμπτη & έως 01:00 π.μ. Παρασκευή - Σάββατο, Αργίες και παραμονές Αργιών για τη χειμερινή περίοδο στους : 1) Τσιούλης Βάϊος Καφετέρια Λ. Κατσώνη 23 2) Πλεσιώτης Γρηγόριος Καφετέρια Κανούτα & Κοραή 2

3 3) Τάκης Πέτρος και Τάκης Παύλος ως υπεύθυνοι υγειονομικού και αστυνομικού ελέγχου της εταιρίας «ΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο.Ε.» - Οβελιστήριο για όρθιους και περαστικούς πελάτες όπου η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται με σκεύη εστιάσεως μιας χρήσεως 25 ης Μαρτίου 1 4) Φιλίππου Δήμητρα Καφέ Μπαρ Ασκληπιού & Βύρωνος Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 54/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος ένα θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι αιτήσεις των πολιτών πρέπει να εξεταστούν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και με βάση τον καινούριο κανονισμό παραχώρησης δημόσιου χώρου. Ο εισηγητής έθεσε υπ όψιν των μελών της Δημ. Κοινότητας την εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου και υπηρεσιών τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων που αναφέρει τα εξής : ΘΕΜΑ: «Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΟΥΖΕΡΙ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας της Μασούρα Αθηνάς του Γεωργίου που βρίσκεται στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων». Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται. (άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ ) Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων με την υπ αριθμ 2/2013 στις 23 Ιανουαρίου 2013, αποφάσισε σχετικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΟΥΖΕΡΙ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας της Μασούρα Αθηνάς του Γεωργίου που βρίσκεται στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων. Η ενδιαφερόμενη αν και ενημερώθηκε από την υπηρεσία μας με την αριθ. πρωτ από έγγραφη ειδοποίησή μας δεν προσκόμισε έως και σήμερα δικαιολογητικά δεύτερης φάσης ή αίτηση γνωστοποίηση για παράταση προέγκρισης για ακόμη δύο μήνες. Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: το άρθρο 1 παρ. 3 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ σας παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για την ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΟΥΖΕΡΙ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας της Μασούρα Αθηνάς του Γεωργίου που βρίσκεται στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων. Αποφασίζει για την ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΟΥΖΕΡΙ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας της Μασούρα Αθηνάς του Γεωργίου που βρίσκεται στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 55/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και την υποπαράγραφο 3 της παραγρ. ΣΤ2 του άρθρου 9 του Ν.4093/2012 το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας 3

4 προτείνει τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τις θέσεις των περιπτέρων αντίστοιχα. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. ΘΕΜΑ: ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ. Έχοντας υπόψη : 1) Το άρθρο 75 παρ. 2 Κ.Δ.Κ. (Ν.3463) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94, παρ. 6 περ. 34 ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 1044/71 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν.1043/810( οι οποίες αφορούν τις άδειες εκμεταλλεύσεις περιπτέρων, την αρμόδια αρχή χορήγησης τους κ.λ.π ). 3)Τις όμοιες του άρθρου 10 του Ν. 1416/84., του άρθρου 86 του Ν.3421/05 και τις διατάξεις του 3648/08 ( που αναφέρονται σε θέματα μετατόπισης και εκμίσθωσης περιπτέρων κ.λ.π ). 4) Τις διατάξεις της Κ. 5671/1487/84 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης «Μισθώσεις αδειών περιπτέρων και λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων» που κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου με το άρθρο 38 του Ν. 1563/85. 5) Το Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». 6) Το Ν.4093/2012 άρθρο1 υποπαράγραφος. ΣΤ.2. Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων και κτηρίων των Ο.Τ.Α και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών έναντι ανταλλάγματος. 7) Τη γνωμοδότηση με αριθμ. 23/VII/2012 παρ. 14 και 17 της Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με την οποία η ελάχιστη απόσταση μεταξύ περιπτέρων ή καπνοπωλών έχει καταργηθεί. 8) Το υπ αριθμ.37/2009 Π.Δ.(ΦΕΚ 54 Α ) «Καθορισμός προϋποθέσεων-κριτηρίων την χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με αναπηρία, και Πολυτέκνους». 9) Την Απόφαση Δ.Σ.551/2011 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων. 10) Την Απόφαση Δ.Σ.208/1996 Έγκριση Κανονιστικής διάταξης για την τοποθέτηση και λειτουργία περιπτέρων- μετατόπιση περιπτέρων. 10) Την υπ αριθμ. Απόφασης 23/2013 του Δημάρχου Τρικκαίων η οποία αφορά στην παροχή εξουσιοδότησης των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή. 11) Την αίτηση του κ. Ντακούλα Αθανασίου με αριθμ.πρωτ από στην οποία αιτείται να του χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου διότι πληρεί της προϋποθέσεις που Π.Δ. 37 /2009 σαν αγωνιστής Κύπρου. 12) Την Απόφαση Νομάρχη με αριθμ.πρωτ από σύμφωνα με την οποία μεταβιβαστικέ η άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου του Θ.Π. Σταυρούλας Βράντζα στη θυγατέρα της Βασιλική Βράντζα και έγινε αλλαγή θέσης από την Στρατηγού Σαράφη (έμπροσθεν ΕΒΓΑ) στο σχολάζον περίπτερο της Ελένης Δημητρίου επί της οδού Απόλλωνος (έναντι βιβλιοπωλείου Πρεκατέ). 4

5 13) Την αίτηση του κ. Καρατάσιου Σωτηρίου με αριθμ.πρωτ από στην οποία αιτείται να του χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου διότι πληρεί της προϋποθέσεις που Π.Δ. 37 /2009 σαν αγωνιστής Κύπρου. 14)Την Απόφαση Δημάρχου με αριθμ.166 /2013 από σύμφωνα με την οποία ανακλήθηκε η άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου της Αντιγόνης Λιούμπαρη επί της οδού Βασιλείου Τσιτσάνη 68 (έμπροσθεν εργατοϋπαλληλικού κέντρου Τρικάλων). 15)Τα νόμιμα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη υπηρεσία μας από τους αιτούντες προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των Αγωνιστών Κύπρου κ. Ντακούλα Αθανασίου και κ. Καρατάσιου Σωτηρίου προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου διότι : -Πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 37/2009 «Καθορισμός προϋποθέσεων-κριτηρίων την χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με αναπηρία, και Πολυτέκνους». - Οι αιτήσεις τους έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία εμπρόθεσμα. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο να να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των Αγωνιστών Κύπρου κ. Ντακούλα Αθανασίου και κ. Καρατάσιου Σωτηρίου προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου διότι : -Πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 37/2009 «Καθορισμός προϋποθέσεων-κριτηρίων την χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με αναπηρία, και Πολυτέκνους». - Οι αιτήσεις τους έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία εμπρόθεσμα. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 56/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ όψιν των μελών της Δημ. Κοινότητας την εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού που αναφέρει τα εξής : Θέμα :«Μεταστέγαση του 31 ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων» 1. Το άρθρο 14 παρ.29 του Ν. 2817/2000, καθώς και το Π.Δ. 161/ , που αναφέρονται στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες και στους Προϊσταμένους Π. &Δ. εκπ/σης του κράτους σε θέματα Υπουργείου Παιδείας. 2. Το άρθρο 41 του Ν. 1566/85 «Δομή & λειτουργία της Π.Ε. & Δ.Ε» 3. Το άρθρο 5 του Ν. 1894/90όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από την παρ.5 του άρθρου 2 του Ν.2336/1995,ΦΕΚ189 Ά16 και παρ.16 του 7 του Ν.2307/1995 «Όλα τα ακίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, βαρύνονται με δουλειά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου» 4. Το άρθρο 31 παρ.2 του Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18/ τ. Α ), θέματα σχολικής στέγης. 5

6 5. Τα έγγραφα ΥΠΕΠΘ,αριθ. Δ4/804/ και Φ.3/158/Γ1/210/ «Παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων». 6. Το έγγραφο ΥΠΕΠΘ, αριθ. Γ1/720/ χρήση σχολικών χώρων. 7. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, (άρθρο 94, παρ. 4, αριθ. 17 Διάθεση διδακτηρίου για εκδηλώσεις κοινής ωφέλειας, κλπ.)& το στοιχείο 24 ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους είναι πλέον αρμοδιότητα των Δήμων. 8. Το ΦΕΚ αρ. φύλλου 40/ «Μεταβίβαση κινητής και ακίνητης περιουσίας των σχολείων στους ΟΤΑ». 9. Την υπ αριθ.23262/ αίτηση της Διευθύντριας του 31ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων» Κατόπιν τούτου Εισηγούμαστε : Την Μεταστέγαση του 31ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων στις αίθουσες που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του 3 ου και 9 ου Γυμνασίου Τρικάλων. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να απορριφτεί η εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, επειδή η συνύπαρξη νηπίων και εφήβων αντενδείκνυται παιδαγωγικά. Του ανωτέρω εισηγήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. κοι Κωνσταντός Χρ. Κεμανίδης Ιωαν. Και η κα Διαλεσιώτη-Παππά Παρασκευή. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 57/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι αιτήσεις των πολιτών-συλλόγων πρέπει να εξεταστούν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και με βάση Τις διατάξεις του άρθρου 83 παραγρ.2β του Ν. 3852/10, σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας. Ο εισηγητής έθεσε υπ όψιν των μελών της Δημ. Κοινότητας την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας και το ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Τρικάλων που αναφέρουν: ΘΕΜΑ: Παραχώρηση έκτασης. Σχετικά: Η με αριθμό πρωτ / αίτηση του Α.Ο. Πύργου. Στην με αριθμό πρωτ / αίτησή του, ο κος Λιούλιος Κων/νος πρόεδρος του Α.Ο. Πύργου αναφέρει τα εξής: Σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παραχώρηση της χρήσης δωρεάν δημοτικής έκτασης στρεμμάτων για τις ανάγκες της ακαδημίας ποδοσφαίρου της ομάδας, για χρονικό διάστημα 20 ετών. Σκοπός της παραχώρησης είναι η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα θα γίνει περίφραξη του χώρου, θα τοποθετηθούν δύο τέρματα ποδοσφαίρου και θα διαμορφωθεί ο χώρος με χλοοτάπητα. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παραγρ.2β του Ν. 3852/10, σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με 6

7 δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας. 2. Την με αριθμό πρωτ / αίτηση του προέδρου του Α.Ο. Πύργου κου Λιούλιου Κων/νου. Προτείνει όπως προβείτε στη λήψη απόφασης για την παραχώρηση της έκτασης επιφανείας 4,000 στρεμμάτων για τις ανάγκες της ακαδημίας ποδοσφαίρου. Ενημερωκό Σημείωμα προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων Ως προς την αίτηση του Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ για δωρεάν παραχώρηση τμήματος δημοτικής έκτασης, με ΚΑΕΚ Έχοντας υπόψη: Την αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Λιούλιου, προέδρου του Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ προς το Δήμο Τρικκαίων, (αριθμός πρωτ: 20248/ στο Δήμο Τρικκαίων), με την οποία ζητάει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, δημοτικής έκτασης, 4,000 στρεμμάτων, για τις ανάγκες της ακαδημίας ποδοσφαίρου της ομάδας και για χρονικό διάστημα 20 ετών. Σκοπός της παραχώρησης είναι η κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα θα γίνει περίφραξη του χώρου, θα τοποθετηθούν δύο τέρματα ποδοσφαίρου και θα διαμορφωθεί ο χώρος με χλοοτάπητα. Το καταστατικό του Αθλητικού Σωματείου υπό την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ», που καταχωρήθηκε στο βιβλίο του Πρωτοδικείου με αριθμό 39/1976 και Γενικό Μητρώο 199/1976. γ. Την απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων, με αριθμό 482/2012, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στη Διεύθυνση Πολεοδομίας, του Δήμου Τρικκαίων. δ. Την παρ. β, του άρθρου 81 (Αρμοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου δημοτικής κοινότητας), του Ν. 3852/2010 (87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». ε. Το άρθρο 83 (Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας), του Ν. 3852/2010 (87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». στ. Την παρ. 1στ, του άρθρο 84 (Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας), του Ν. 3852/2010 (87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της παραπάνω αίτησης (α), προκειμένου το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, να διατυπώσει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, τμήματος δημοτικής έκτασης, με ΚΑΕΚ , στον Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ, για τις ανάγκες της ακαδημίας ποδοσφαίρου της ομάδας και για χρονικό διάστημα 20 ετών. Σας ενημερώνουμε ότι ως προς την δωρεάν παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων, ισχύει το άρθρο 185 του ισχύοντος Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων (ΔΚΚ), που κυρώθηκε νομοθετικά με το Ν. 3463/2006, όπου προβλέπονται τα ακόλουθα: Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. 7

8 Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα. Η ανωτέρω διάταξη, που αφορά τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, είναι δυνητική, δηλαδή ακόμα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με συγκεκριμένη αιτιολογία, να αρνηθεί την παραχώρηση. Επίσης, θα πρέπει ο υποβάλλων το σχετικό αίτημα, να είναι νομικό πρόσωπο. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 61 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), για τον καθορισμό της έννοιας του νομικού προσώπου, ορίζεται ότι: «Ένωση προσώπων για την επιδίωξη ορισμένοι σκοπού, καθώς επίσης σύνολο περιουσίας που έχει ταχθεί στην εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού, μπορούν να αποκτήσουν προσωπικότητα (νομικό πρόσωπο), αν τηρηθούν οι όροι που αναγράφει ο νόμος» Με το άρθρου 63 του Α.Κ., ορίζεται ότι: «Η συστατική πράξη, το καταστατικό ή ο οργανισμός του νομικού προσώπου συντάσσονται εγγράφως». Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 78 του Α.Κ., «Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο (σωματείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί σωματείο χρειάζονται είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα. Από το περιεχόμενο των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι η, συμφώνως προς το άρθρο του ΔΚΚ, δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου επιτρέπεται να γίνεται προς νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι είτε κοινωφελής, είτε προάγει τα τοπικά συμφέροντα. Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Δημοτική Κοινότητα να διατυπώσει γνώμη, εάν συμφωνεί με την αιτούμενη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, στον Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ, έκτασης 4,000 στρεμμάτων περίπου, με ΚΑΕΚ , για 20 χρόνια, εκτιμώντας ανάλογα τη δραστηριότητα του Σωματείου, όπως αυτή προκύπτει ρητά από το συνημμένο στην αίτηση, καταστατικό. Το παρόν κοινοποιείται στη Νομική Υπηρεσία για να λάβει γνώση και για τυχόν ενέργειες της, σε ζητήματα που εμπίπτουν στην καθ ύλην αρμοδιότητά της. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικάλων να γίνει δεκτή η αίτηση του προέδρου του Α. Ο. Πύργου κου Λιούλιου Κων/νου για την παραχώρηση της έκτασης επιφανείας 4,000 στρεμμάτων για τις ανάγκες της ακαδημίας ποδοσφαίρου για δέκα (10) χρόνια εφόσον ο χαρακτήρας του συλλόγου δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 58/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι αιτήσεις των πολιτών πρέπει να εξεταστούν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και με βάση τον καινούριο κανονισμό παραχώρησης δημόσιου χώρου. 8

9 Ο εισηγητής έθεσε υπ όψιν των μελών της Δημ. Κοινότητας την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Τρικκαίων η οποία αναφέρει : ΘΕΜΑ : Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου. Σχετικά: α) Η με αριθμό πρωτ / αίτηση της κας Σαρμά Φλιούκα Ευαγγελίας. Στην με αριθμό πρωτ / αίτησή της η κα Σαρμά Φλιούκα Ευαγγελία αναφέρει τα εξής: Σας γνωστοποιώ ότι επί της οδού Αμαλίας 6 κατέχω μανάβικο εδώ και 40 χρόνια. Επειδή το εύρος του πεζοδρομίου είναι μικρό παρακαλώ όπως μου νοικιάσετε 2 θέσεις πάρκιγκ έμπροσθεν του καταστήματός μου κατά τις ώρες 7 π.μ. έως 15 μ.μ. για τοποθέτηση πάγκου πώλησης αγροτικών προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη 1. Το άρθρο 5 περίπτωση 4 της με αριθμό 551/2011 Α.Δ.Σ. «Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων Κοινόχρηστων χώρων» σύμφωνα με το οποίο «Η έκθεση των εμπορευμάτων θα περιορίζεται σε απόσταση 1μ από την οικοδομική γραμμή και εφόσον καλύπτει τις πιο πάνω προϋποθέσεις, ενώ η ενδεχόμενη ανάρτηση αυτών επί των προσόψεων των κτηρίων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 1,5μ. Η τοποθέτηση εμπορευμάτων επί των προσόψεων εφαπτόμενη των καταστημάτων, δεν θα υπερβαίνει το 1,50μ σε ύψος και το 1μ. σε πλάτος. Η υπηρεσία μας απορρίπτει την αίτηση της κας Σαρμά Φλιούκα Ευαγγελίας με την οποία ζητά την τοποθέτηση πάγκου σε οδόστρωμα για πώληση αγροτικών προϊόντων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εισηγείται να απορριφτεί η αίτηση της κας Σαρμά Φλιούκα Ευαγγελίας σύμφωνα με πρόταση του μέλους της Δ.Κ. κ. Κεμανίδη Ιωάννη, οτι δεν μπορούμε να προτείνουμε κατ εξέρεση. Επί της πρότασης αντίθετη άποψη είχαν το μέλος της Δ.Κ. κα Διαλεσιώτη- Παππά Παρασκευή και ο Πρόεδρος κ. Βλαχομήτρος Ευάγγελος. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 59/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε στο σώμα την εισήγηση του τμήματος εσόδων και περιουσίας του Δήμου Τρικκαίων που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση του υπ αριθμ. 16 δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής αγοράς επί της οδού Μιαούλη. Σχετικά: Η με αριθμό πρωτ / αίτηση Γκάγκα Κωνσταντίνου. Στην με αριθμό πρωτ / αίτησή του ο κος Γκάγκας Κων/νος του Στεργίου αναφέρει τα εξής: Ενδιαφέρομαι για την μίσθωση του υπ αριθμού 7 δημοτικού καταστήματος της δημοτικής αγοράς, έναντι ποσού 300 ευρώ. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παραγρ.2β του Ν. 3852/10, σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, 9

10 σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας. 2. Την με αριθμ. 72/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση με δημοπρασία καταστημάτων της Δημοτικής αγοράς. 3. Τις με αριθμ. 106/2013 & 126/2013 εγκρίθηκαν οι όροι της αναλυτικής διακήρυξης για την εκμίσθωση του ως άνω δημοτικού καταστήματος, και διεξήχθησαν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 και την Παρασκευή 26 Απριλίου 2012, οι οποίες απέβησαν άγονες διότι δεν παρουσιάστηκε κανείς ενδιαφερόμενος για το συγκεκριμένο κατάστημα. Προτείνει όπως προβείτε στη λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του υπ αριθμ. 16 δημοτικού καταστήματος της δημοτικής αγοράς επί της οδού Μιαούλη επιφανείας (32,00) τ.μ. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την απευθείας εκμίσθωση του υπ αριθμ. 16 Δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής αγοράς επί της οδού Μιαούλη (32,00) τ.μ. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 60/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε στο σώμα την εισήγηση του τμήματος εσόδων και περιουσίας του Δήμου Τρικκαίων που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση δημοτικών αιθουσών στον Αγ. Οικουμένιο. Σχετικά: Η με αριθμό πρωτ / αίτηση Τσέλιου Κωνσταντίνας. Στην με αριθμό πρωτ / αίτησή της η κα Τσέλιου Κωνσταντίνα του Σωτηρίου αναφέρει τα εξής: Παρακαλώ να μου μισθώσετε τις 3 δημοτικές αίθουσες που βρίσκονται παραπλεύρως του κοινωνικού παντοπωλείου στον Αγ. Οικουμένιο. Σε περίπτωση μεταστέγασης του κοινωνικού παντοπωλείου να μου μισθώσετε το υπάρχον δημοτικό κατάστημα που στεγάζετε σήμερα αυτό. Επίσης για την καταλληλότητα στέγασης της επιχείρησής μου επιθυμώ να κατασκευαστεί τουαλέτα, με έξοδα του Δήμου ή με συμψηφισμό μισθωμάτων μου. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παραγρ.2β του Ν. 3852/10, σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας. 2.Το γεγονός ότι στη συνοικία του Αγ. Οικουμενίου και δίπλα στο κοινωνικό παντοπωλείο υπάρχουν αίθουσες για διάθεση. Προτείνει όπως προβείτε στη λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των αιθουσών που βρίσκονται παραπλεύρως του κοινωνικού παντοπωλείου. 10

11 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εκμίσθωση των τριών Δημοτικών αιθουσών που βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Οικουμένιος- παραπλεύρως του κοινωνικού παντοπωλείου- του Δήμου Τρικάλων. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 61/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 ή την παρ.2 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. Με βάση τα παραπάνω ο πρόεδρος ανέγνωσε στο σώμα την εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου Τμήμα Αδειοδοτήσεων και της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας που αναφέρουν : ΘΕΜΑ: Άδεια πώλησης παλαιών βιβλίων. ΣΧΕΤ. : Η υπ αριθμ / αίτησή σας. Για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας απαιτείται άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας υποβάλλονται αιτήσεις στην υπηρεσία μας από έως κάθε έτους συνοδευμένες από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. 2. Υπεύθυνη δήλωση 3. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος. 4. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ο αιτών ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν.3377/2005. Συνεπώς δεν μπορεί να σας παραχωρηθεί ο χώρος για τον οποίο αιτηθήκατε, διότι δεν είστε κάτοχος άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. ΘΕΜΑ: Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την πώληση παλαιών βιβλίων. ΣΧΕΤΙΚΑ: Η με αριθμ. πρωτ / αίτηση της Μουστάκα Αθανασίας. Στην με αριθμ. πρωτ / αίτησή της η κα Μουστάκα Αθανασία του Ανδρέα, αναφέρει τα εξής: Παρακαλώ όπως μου παραχωρήσετε χώρο στην πλατεία Κιτριλάκη για πώληση παλιών βιβλίων για το έτος Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τo άρθρο 6 παρ. 9 εδάφιο 1 της με αριθμ. 551/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 174/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων», σύμφωνα με την οποία «οι άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, θα χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Οι θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους, καθώς και οι διαστάσεις τους, θα καθορίζονται σε κάθε 11

12 περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με τη σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Στις θέσεις αυτές θα μπορούν να δραστηριοποιούνται πωλητές κάστανων, βιβλίων, καλαμποκιών, ζαχαρωδών προϊόντων, καντίνες, καρπουζιών, κάρβουνων κεριών κ.λ.π. 2. Το από 31/05/2013 έγγραφο του τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το οποίο η κα Μουστάκα Αθανασία του Ανδρέα δεν διαθέτει άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Η υπηρεσία μας απορρίπτει την αίτηση της κας Μουστάκα Αθανασίας με την οποία ζητά να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος στην πλατεία Κιτριλάκη για πώληση παλιών βιβλίων. Το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων αφού άκουσε τον εισηγητή, μετά από Εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να απορριφτεί η αίτηση της Μουστάκα Αθανασίας για Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Κιτριλάκη για την πώληση παλαιών βιβλίων επειδή για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας απαιτείται άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 62/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 ή την παρ.2 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. Με βάση τα παραπάνω ο πρόεδρος ανέγνωσε στο σώμα την εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου Τμήμα Αδειοδοτήσεων και της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας που αναφέρουν : ΘΕΜΑ: Άδεια πώλησης καλαμποκιού. ΣΧΕΤ. : Η υπ αριθμ / αίτησή σας. Για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας απαιτείται άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας υποβάλλονται αιτήσεις στην υπηρεσία μας από έως κάθε έτους συνοδευμένες από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. 2. Υπεύθυνη δήλωση 3. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος. 4. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία ή Φορέα από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ο αιτών ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν.3377/

13 Συνεπώς δεν μπορεί να σας παραχωρηθεί ο χώρος για τον οποίο αιτηθήκατε, διότι δεν είστε κάτοχος άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. ΘΕΜΑ: Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την πώληση καλαμποκιού. ΣΧΕΤΙΚΑ: Η με αριθμ. πρωτ / αίτηση της Μόκκα Αθανασίας Στην με αριθμ. πρωτ / αίτησή της η Μόκκα Αθανασία του Κωνσταντίνου, αναφέρει τα εξής: Παρακαλώ να μου εγκριθεί η αίτηση (από επιτροπή ποιότητα ζωής) για καλαμπόκια στην θέση της οδού Ασκληπιού & Απόλλωνος (Δεν είμαι κάτοχος άδειας στάσιμου εμπορίου & είμαι άπορη). Λαμβάνοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν /2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης». 2. Τo άρθρο 6 παρ. 9 εδάφιο 1 της με αριθμ. 551/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 174/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων», σύμφωνα με την οποία «οι άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, θα χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Οι θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερόμενους, καθώς και οι διαστάσεις τους, θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με τη σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Στις θέσεις αυτές θα μπορούν να δραστηριοποιούνται πωλητές κάστανων, βιβλίων, καλαμποκιών, ζαχαρωδών προϊόντων, καντίνες, καρπουζιών, κάρβουνων κεριών κ.λ.π. 2. Το από 31/05/2013 έγγραφο του τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το οποίο η κα Μόκκα Αθανασία του Κωνσταντίνου δεν διαθέτει άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Η υπηρεσία μας απορρίπτει την αίτηση της κας Μόκκα Αθανασίας με την οποία ζητά να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος επί του πεζοδρόμου της Ασκληπιού & Απόλλωνος για πώληση καλαμποκιού. Το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων αφού άκουσε τον εισηγητή, μετά από Εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να απορριφτεί η αίτηση της Μόκκα Αθανασίας για Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Οδό Ασκληπιού και Απόλλωνος για την πώληση καλαμποκιού επειδή για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας απαιτείται άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 63/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε στο σώμα την εισήγηση του τμήματος εσόδων και περιουσίας του Δήμου Τρικκαίων που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου Σχετικά: α) Η με αριθμ. πρωτ / αίτηση του Σ.Ι.Σ.Ε.Α.Μ.Η. Στην με αριθμ. πρωτ / ο Σύνδεσμος Ιδιόκτητων Συνεργείων Επισκευών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Τρικάλων αναφέρει τα εξής: Το 13

14 Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου μας με την παρούσα επιστολή σας παρακαλεί να ξαναδείτε το θέμα της παραχώρησης χώρου γραφείου, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των μελών του Συνδέσμου μας. Ο σύνδεσμος μας είναι ενεργητικός και οι ετήσιες δραστηριότητες του είναι πάρα πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα στέγασης. Σας παρακαλούμε πολύ να δείτε θετικά το αίτημα μας και να μας παραχωρήσετε ένα χώρο για να λειτουργήσει ως γραφείο στο προαύλιο χώρο του πρώην Στρατοπέδου Παπαστάθη. Ο Σύνδεσμος μας θα αναλάβει την αποπεράτωση του κτιρίου (οικονομικά) & γι αυτό το λόγο παρακαλούμε να μας παραχωρηθεί για τουλάχιστον 20 χρόνια για να εξυπηρετούνται οι συνάδελφοι μας. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παραγρ.2β του Ν. 3852/10, σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας. 2. Την με αριθμό πρωτ / αίτηση του ΣΙΣΕΑΜΗ Ν. Τρικάλων Προτείνει όπως προβείτε στη λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου που βρίσκεται στο πρώην Στρατόπεδο Παπαστάθη. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση- εκμίσθωση του χώρου που βρίσκεται στο πρώην στρατόπεδο Παπαστάθη του Δήμου Τρικάλων, μετά από αίτηση του Σ.Ι.Σ.Ε.Α.Μ.Η. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 64/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι αιτήσεις των πολιτών πρέπει να εξεταστούν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και με βάση τον καινούριο κανονισμό παραχώρησης δημόσιου χώρου. Ο εισηγητής έθεσε υπ όψιν των μελών της Δημ. Κοινότητας την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Τρικκαίων η οποία αναφέρει : ΘΕΜΑ: Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων Σχετικά : Η με αριθμ. πρωτ / αίτηση των Βασταρούχα Κ. Θεμελή Α & ΣΙΑ Ο.Ε. Στην με αριθμό πρωτ / αίτησή τους αναφέρουν τα εξής: Παρακαλώ να μου χορηγήσετε έναντι του καταστήματος άδεια κατάληψης ενός μέτρου επιπλέον λόγω φυσικών εμποδίων (δέντρων, περιπτέρου) υπόψιν ότι το πεζοδρόμιο έχει μήκος 4,60 m και αφήνετε κενός χώρος για τη διέλευση των πεζών 2m. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί θα επιθυμούσαμε να μας παραχωρηθεί παραπάνω χώρος (1m) στον ήδη υπάρχοντα (1,80m) για τον οποίο υπάρχει άδεια κατάληψης, διότι η επιχείρηση δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά με τον υπάρχοντα χώρο. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 14

15 1. Την παρ. 1 του άρθρου 5 της με αριθμό 551/2011 Α.Δ.Σ. «Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων Κοινόχρηστων χώρων» σύμφωνα με την οποία «στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους 1,50μ τουλάχιστον. 2. Την περίπτωση Γ του άρθρου 7 της με αριθμό 551/2011 Α.Δ.Σ. «Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων Κοινόχρηστων χώρων» σύμφωνα με την οποία «στα πεζοδρόμια των οδών παραχωρείται χώρος προς χρήση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πλάτους ίσου με το 20% του πλάτους του δρόμου με την προϋπόθεση να τηρείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού. Απορρίπτει την αίτηση των Βασταρούχα Κ Θεμελή Α & Σια Ο.Ε. διότι το πλάτος του δρόμου επί της οδού Στρ. Σαράφη είναι 9 m και σύμφωνα με την περίπτωση Γ του άρθρου 7 της με αρ. 551/2011 Α.Δ.Σ. έχει δοθεί άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πλάτους 1,80 μ και μήκους 8,30μ. Εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να απορριφτεί η αίτηση των Βασταρούχα Κ Θεμελή Α & Σια Ο.Ε. για επέκταση του χώρου κατάληψης γιατί έχει δοθεί Ίδη άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πλάτους 1,80 μ και μήκους 8,30μ. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 65/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι αιτήσεις των πολιτών και των υπηρεσιών πρέπει να εξεταστούν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και με βάση τον καινούριο κανονισμό παραχώρησης δημόσιου χώρου. Ο εισηγητής έθεσε υπ όψιν των μελών της Δημ. Κοινότητας την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Τρικκαίων η οποία αναφέρει : ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία τραμπολίνο & 15 μικρά παιδικά ποδηλατάκια. Σχετικά: Η με αριθμό πρωτ / αίτηση της Γετερίδου Μαρίας. Η κα Γετερίδου Μαρία του Νικολάου στην αίτησή της αναφέρει τα εξής: Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε τη χρήση του χώρου στην καινούργια πλατεία Βουβής περίπου 950 τ.μ. για εγκατάσταση και λειτουργία ενός τραμπολίνο και 15 μικρών παιδικά ποδηλατάκια Λαμβάνοντας υπόψη: Την παρ.1 γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με την οποία το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας «προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. 15

16 Την παρ. 10 του άρθρου 6 της με αριθμ. 551/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδιών (λούνα παρκ), θα χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Οι θέσεις που θα παραχωρούνται στους ενδιαφερομένους, καθώς και οι διαστάσεις τους, θα καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Ειδικότερα για την Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων, η τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδιών (Λούνα παρκ με περισσότερα του ενός παιχνίδια) θα επιτρέπεται στις εξής θέσεις α) χώρος της Ζωαγοράς αν δεν αναπτύσσεται εκεί άλλη δραστηριότητα, β) χώρος της ετήσιας εμποροπανήγυρης στις Καρυές, εκτός από τον μήνα Σεπτέμβριο του κάθε έτους. Η υπηρεσία μας απορρίπτει την αίτηση της κας Γετερίδου Μαρίας του Νικολάου με την οποία ζητά τη χρήση του χώρου στην καινούργια πλατεία Βουβής περίπου 950 τ.μ. για εγκατάσταση και λειτουργία ενός τραμπολίνο και 15 μικρών παιδικά ποδηλατάκια Εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να απορριφθεί η αίτηση της κας Γετερίδου Μαρίας του Νικολάου με την οποία ζητά τη χρήση του χώρου στην καινούργια πλατεία Βουβής περίπου 950 τ.μ. για εγκατάσταση και λειτουργία ενός τραμπολίνο και 15 μικρών παιδικών ποδηλάτων. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 66/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε στο σώμα την εισήγηση του τμήματος εσόδων και περιουσίας του Δήμου Τρικκαίων που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση Δημοτικών καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική αγορά και δημοτικών αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 83 παραγρ.2β του Ν. 3852/10, σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας. Την με αριθμό πρωτ / αίτηση του Τσιακάρα Ιωάννη του Βασιλείου στην οποία αναφέρει τα εξής: Παρακαλώ για τη λύση της μίσθωσης του υπ αριθμ. 5 δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής αγοράς. Το γεγονός ότι επί της οδού 28 ης Οκτωβρίου υπάρχει δημοτικό κατάστημα με αριθμ. 13 το οποίο ο εκμισθωτής εγκατέλειψε πριν τη λήξη της μίσθωσης Παρακαλούμε όπως προβείτε στη λήψη απόφασης για εκμίσθωση των ανωτέρω Δημοτικών καταστημάτων της Δημοτικής αγοράς, ήτοι το υπ αριθμ. 5 δημοτικό κατάστημα επί της οδού Κλεμανσώ επιφανείας (32,00) τ.μ. & το υπ αριθμ. 13 δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ηρ.Αλβ. Μετώπου επιφανείας (32,00) τ.μ. 16

17 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εκμίσθωση των υπ αριθμ. 5 και 13 Δημοτικών καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική αγορά του Δήμου Τρικάλων. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 67/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε στο σώμα την εισήγηση του τμήματος εσόδων και περιουσίας του Δήμου Τρικκαίων που έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση του υπ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής αγοράς επί της οδού Κλεμανσώ. Σχετικά: Οι με αριθμό πρωτ / αίτηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων & 27574/ αίτηση των Κυνοφιλικού Ομίλου Τρικάλων, Ομίλου Εργασίας Κυνηγετικών Ικανοτήτων Ιχνηλατών Ν. Τρικάλων, Ομίλου Ελβετικών Ιχνηλατών Ελλάδος. Στην με αριθμό πρωτ / αίτησή του ο Κυνηγετικός Σύλλογος Τρικάλων αναφέρει τα εξής: Σας παρακαλούμε όπως μας παραχωρήσετε αίθουσα για χρήση αναγκών του Συλλόγου (εγκατάσταση γραφείων Κυνοφιλικών Ομίλων). Στην με αριθμό πρωτ / αίτησή τους ο Κυνοφιλικός Όμιλος Τρικάλων, ο Όμιλος Εργασίας Κυνηγετικών Ικανοτήτων Ιχνηλατών Ν. Τρικάλων & ο Όμιλος Ελβετικών Ιχνηλατών Ελλάδος αναφέρουν τα εξής: Για τις ανάγκες στέγασης των ομίλων μας ζητούμε την παραχώρηση μικρού κτίσματος με χρήση αυτού ως διοικητήριο και είμαστε πρόθυμοι στην καταβολή συμβολικού αντιτίμου. Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παραγρ.2β του Ν. 3852/10, σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας. 2. Την με αριθμ. 72/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση με δημοπρασία καταστημάτων της Δημοτικής αγοράς. 3. Τις με αριθμ. 106/2013 & 126/2013 εγκρίθηκαν οι όροι της αναλυτικής διακήρυξης για την εκμίσθωση του ως άνω δημοτικού καταστήματος, και διεξήχθησαν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 και την Παρασκευή 26 Απριλίου 2012, οι οποίες απέβησαν άγονες διότι δεν παρουσιάστηκε κανείς ενδιαφερόμενος για το συγκεκριμένο κατάστημα. Προτείνει όπως προβείτε στη λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του υπ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος της δημοτικής αγοράς επί της οδού Κλεμανσώ (32,00) τ.μ. 17

18 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την απευθείας εκμίσθωση του υπ αριθμ. 7 Δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής αγοράς επί της οδού Κλεμανσώ. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 68/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος ένα θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι αιτήσεις των πολιτών πρέπει να εξεταστούν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και με βάση τον καινούριο κανονισμό παραχώρησης δημόσιου χώρου. Ο εισηγητής έθεσε υπ όψιν των μελών της Δημ. Κοινότητας την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Τρικκαίων η οποία αναφέρει : ΘΕΜΑ : Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα. Σχετικά: Η με αριθμό πρωτ / αίτηση του Ζαχαράκη Παναγιώτη Φροντιστήρια Μ.Ε. «ΠΑΙΔΕΙΑ». Στην με αριθμό πρωτ / αίτησή του ο κος Ζαχαράκης Παναγιώτης του Κων/νου αναφέρει τα εξής: Παρακαλώ όπως μας επιτρέψετε τη χρήση του χώρου επί της Ιπποκράτους 2 (πεζόδρομος) μπροστά από τα Φροντιστήρια Μ.Ε. «ΠΑΙΔΕΙΑ» για την πραγματοποίηση συναυλίας την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 21:00 24:00 (κατά προσέγγιση). Λαμβάνοντας υπόψη: Τo άρθρο 6 παρ. 8 εδάφιο 1 της με αριθμ. 551/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 174/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων», σύμφωνα με την οποία «οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων, γάμων κ.λ.π. θα εκδίδονται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων κατόπιν εγκρίσεως της αίτησης του ενδιαφερομένου που θα υποβάλλεται προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.), τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα με την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας. Απαραίτητη είναι προσκόμιση της έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται από την Δημοτική Αστυνομία ή την ΕΛ.ΑΣ. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της εκδήλωσης & κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας. Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται έγκριση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δημοτικής Αστυνομίας, του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και του γραφείου Οδοσήμανσης & Φωτεινής Σηματοδότησης του Δήμου. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά ακόμα. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις (4) άδειες τον χρόνο. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις & στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης. Στους χώρους που υπάρχει συνυπευθυνότητα με άλλους φορείς, είναι απαραίτητο να προσκομίζεται η σύμφωνη γνώμη του άλλου φορέα ( Πυροσβεστική, άδεια από 18

19 Αστυνομική αρχή κλπ).η υπηρεσία μας προτείνει προς το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας Να κάνει δεκτή την αίτηση του κου Ζαχαράκη Παναγιώτη Φροντιστήρια Μ.Ε. «ΠΑΙΔΕΙΑ», και να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος επί του πεζοδρόμου της οδού Ιπποκράτους 2 για την πραγματοποίηση συναυλίας την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 21:00 έως 24:00 με τις εξής προϋποθέσεις: Ο παραχωρούμενος χώρος κατά την διάρκεια της εκδήλωσης και μετά απ αυτή να διατηρηθεί καθαρός Να διασφαλισθεί η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Να τηρηθούν οι ώρες κοινής ησυχίας. Εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Να κάνει δεκτή την αίτηση του κου Ζαχαράκη Παναγιώτη Φροντιστήρια Μ.Ε. «ΠΑΙΔΕΙΑ», και να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος επί του πεζοδρόμου της οδού Ιπποκράτους 2 για την πραγματοποίηση συναυλίας την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 21:00 έως 24:00 με τις εξής προϋποθέσεις: Ο παραχωρούμενος χώρος κατά την διάρκεια της εκδήλωσης και μετά απ αυτή να διατηρηθεί καθαρός. Να διασφαλισθεί η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Να τηρηθούν οι ώρες κοινής ησυχίας. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 69/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος ένα θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι αιτήσεις των πολιτών πρέπει να εξεταστούν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και με βάση τον καινούριο κανονισμό παραχώρησης δημόσιου χώρου. Ο εισηγητής έθεσε υπ όψιν των μελών της Δημ. Κοινότητας την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Τρικκαίων η οποία αναφέρει : ΘΕΜΑ : Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα. Σχετικά: Η με αριθμό πρωτ / αίτηση του κου Ζαχαρού Ευριπίδη. Στην με αριθμό πρωτ / αίτησή του ο κος Ζαχαρός Ευριπίδης αναφέρει τα εξής: Παρακαλώ όπως μου δώσετε άδεια κατάληψης της πλατείας του Αρ. Αντωνίου (Λαναρά) την Πέμπτη 27 Ιουνίου από τις 17:00 και έπειτα για την πραγματοποίηση του γλεντιού του γάμου της κόρης μου. Λαμβάνοντας υπόψη: Τo άρθρο 6 παρ. 8 εδάφιο 1 της με αριθμ. 551/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 174/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων», σύμφωνα με την οποία «οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων, γάμων κ.λ.π. θα εκδίδονται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων κατόπιν εγκρίσεως της αίτησης του ενδιαφερομένου που θα υποβάλλεται προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.), τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα με την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας. Απαραίτητη είναι προσκόμιση της έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που εκδίδεται από 19

20 την Δημοτική Αστυνομία ή την ΕΛ.ΑΣ. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος & ο σκοπός της εκδήλωσης & κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας. Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται έγκριση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δημοτικής Αστυνομίας, του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και του γραφείου Οδοσήμανσης & Φωτεινής Σηματοδότησης του Δήμου. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά ακόμα. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις (4) άδειες τον χρόνο. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις & στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης. Στους χώρους που υπάρχει συνυπευθυνότητα με άλλους φορείς, είναι απαραίτητο να προσκομίζεται η σύμφωνη γνώμη του άλλου φορέα ( Πυροσβεστική, άδεια από Αστυνομική αρχή κλπ). Κατόπιν ελέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας διαπιστώθηκε πως μεταξύ του σπιτιού του κου Ζαχαρού Ευριπίδη και της πλατείας παρεμβάλλεται δρόμος. Η υπηρεσία μας απορρίπτει την αίτηση του κου Ζαχαρού Ευριπίδη με την οποία ζητά άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία του Αρ. Αντωνίου (Λαναρά) την Πέμπτη 27 Ιουνίου από τις 17:00 και έπειτα για την πραγματοποίηση του γλεντιού του γάμου της κόρης μου, διότι η οικία του βρίσκεται έναντι της πλατείας και δεν διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να γίνει δεκτή η αίτηση του κου Ζαχαρού Ευριπίδη με την οποία ζητά άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία του Αρ. Αντωνίου (Λαναρά) την Πέμπτη 27 Ιουνίου από τις 17:00 και έπειτα, για την πραγματοποίηση γλεντιού γάμου με τις εξής προϋποθέσεις: Ο παραχωρούμενος χώρος κατά την διάρκεια της εκδήλωσης και μετά απ αυτή να διατηρηθεί καθαρός. Να διασφαλισθεί η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Να τηρηθούν οι ώρες κοινής ησυχίας. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 70/2013 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος ένα θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι αιτήσεις των πολιτών πρέπει να εξεταστούν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και με βάση τον καινούριο κανονισμό παραχώρησης δημόσιου χώρου. Ο εισηγητής έθεσε υπ όψιν των μελών της Δημ. Κοινότητας την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Τρικκαίων η οποία αναφέρει : ΘΕΜΑ : Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα. Σχετικά: Η με αριθμό 35152/ αίτηση της Ψωμά Μαρίας. 20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 32/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 311/2011

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013.

Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα στις 11 του μήνα Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Αριθμός Απόφασης : 124/4-4-2012. Α π ό σ π α σ μ α συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Αριθμός Απόφασης : 124/4-4-2012. Α π ό σ π α σ μ α συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης : 124/4-4-2012 Από το 10o Πρακτικό 2012. Α π ό σ π α σ μ α συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους ΘΕΜΑ 14 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 1 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Οινόης 6 ΤΚ 190 07 Μαραθώνας Αριθ. Απόφασης 14-2011 Ε.Π.Ζ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 Θέμα: Εισήγηση για έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΞΔ1-3Κ9. Αριθμός Απόφασης 23

ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΞΔ1-3Κ9. Αριθμός Απόφασης 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ -------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 228/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/12-08-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 178/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 178/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 178/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 7/13-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας 125 / 2015 Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας Περιεχόμενα Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός... 2 Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο Διάθεση κοινόχρηστων χώρων... 3 Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 άρθρου 67. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ Μάιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο του Κανονισμού... 3 Άρθρο 2 0 Νομικό Πλαίσιο... 3 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα