15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003231021 2015-10-29"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ενδεικτικός προϋπολογισµός: ,76 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 29/10/15 1

2 15PROC Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Αναθέτουσα Αρχή Αντικείµενο του διαγωνισµού Σελ: 5 Άρθρο 2: Ορισµοί Σελ: 5 Άρθρο 3: Προϋπολογισµός προµήθειας Σελ: 6 Άρθρο 4: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού Σελ: 6 Άρθρο 5: Τρόπος υποβολής προσφορών Σελ: 6 Άρθρο 6: Δικαιούµενοι συµµετοχής Σελ: 7 Άρθρο 7: Αποκλεισµός υποψηφίων Σελ: 9 Άρθρο 8: Προσφορά Σελ: 10 Άρθρο 9: Χρόνος ισχύος προσφορών Σελ: 11 Άρθρο 10: Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές Σελ: 12 Άρθρο 11: Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές Σελ: 12 Άρθρο 12: Γλώσσα Σελ: 13 Άρθρο 13: Είδος-προδιαγραφές Σελ: 13 Άρθρο 14: Υποφάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής Σελ: 13 Άρθρο 15: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Σελ: 17 Άρθρο 16: Υποφάκελος τεχνικής προσφοράς Σελ: 17 Άρθρο 17: Υποφάκελος οικονοµικής προσφοράς Σελ: 18 Άρθρο 18: Τιµές προσφορών Σελ: 18 Άρθρο 19: Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Σελ: 19 Άρθρο 20: Διευκρινήσεις προσφορών Σελ: 20 Άρθρο 21: Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας Σελ: 21 Άρθρο 22: Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού Σελ: 21 Άρθρο 23: Αξιολόγηση προσφορών-κατακύρωση Σελ: 22 Άρθρο 24: Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης Σελ: 23 Άρθρο 25: Προθεσµία υπογραφής της σύµβασης Σελ: 23 Άρθρο 26: Συµβάσεις Σελ: 23 Άρθρο 27: Χρόνος διάρκειας της σύµβασης Σελ: 24 Άρθρο 28: Χρόνος-Τρόπος παράδοσης Σελ: 24 Άρθρο 29: Παράδοση των υπό προµήθεια ειδών Σελ: 25 Άρθρο 30: Τρόπος πληρωµής -Κρατήσεις Σελ: 25 Άρθρο 31: Κυρώσεις Σελ: 25 Άρθρο 32: Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου Σελ: 26 Άρθρο 33: Εκχώρηση της σύµβασης Σελ: 26 Άρθρο 34: Συµβατικός προϋπολογισµός Σελ: 26 Άρθρο 35: Εµπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς Σελ: 27 Άρθρο 36: Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου Σελ: 27 Άρθρο 37: Δηµοσίευση-Τοιχοκόλληση Σελ: 27 Άρθρο 38: Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων Σελ: 27 Άρθρο 39: Γενικοί Όροι Σελ: 28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σελ: 29 2

3 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ.Διακήρυξης: 1684/2015 Αµπελόκηποι, 29/10/15 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δ ή µ α ρ χ ο ς Α µ π ε λ ο κ ή π ω ν - Μ ε ν ε µ έ ν η ς διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου/ων για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Ενδεικτικού προϋπολογισµού : ,76 συµπ/νου ΦΠΑ που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε : α) Τις διατάξεις της υπ αριθµ /93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή 3

4 Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ. : / 1 4 Έχοντας υπ όψη: Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 3. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων». 4. Της υπ αριθµ /93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 5. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 6. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 7. Της αρ. Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95» 8. Της αρ. Π1/3306/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π)». 9. Του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 10. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 11. Της εγκυκλίους µε αριθµ /11/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µε την οποία έγινε αποδεκτή η αριθµ. 204/10 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 12. Του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 13. Το µε αριθµ. Π1/1493/ έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά µε την κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµόσιων Συµβάσεων. 14. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 15. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/ ): Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 16. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/ ) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. Β) 1. Την µε αριθµό απόφαση 311/ δηµοτικού Συµβουλίου δήµου περί διενέργειας διαγωνισµού 2. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό καταχώρησης 370/15 στο Μητρώο Δεσµεύσεων. 3. Την µε αριθµό 173/ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισµού και έγινε η δέσµευση της πίστωσης. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 4

5 Πρόχειρο διαγωνισµό για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και ενδεικτικό προϋπολογισµό ,21 πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης ,76 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε σφραγισµένες προσφορές, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών η οποία συνεστήθη µε την µε αριθµό 07/15 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την προµήθεια ειδών όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που επισυνάπτεται. ΑΡΘΡΟ 1 ο :Αναθέτουσα Αρχή Αντικείµενο του διαγωνισµού 1.1 Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισµού είναι ο δήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης 1.2. Δ/νση /Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Πολεοδοµίας-Καθαριότητας και Περιβάλλοντος-Τµήµα Συντηρήσεων έργων και αποθήκης 1.3. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, υπό τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο της προµήθειας 1.5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα να επιλέξει µειοδότη, µε κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού την χαµηλότερη τιµή. ΑΡΘΡΟ 2 ο : Ορισµοί: 2.1. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισµοί για τους εξής όρους: «Αναθέτουσα Αρχή»: Δήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης «Ενδιαφερόµενος» : Κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει µέρος στη διαδικασία. «Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η ένωση προµηθευτών που υποβάλλει προσφορά. «Επιτροπή Διαγωνισµού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού»: Η Επιτροπή διενέργειας είναι αρµόδιοι για την διεξαγωγή του διαγωνισµού, έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύµβασης προµήθειας αντίστοιχα. «Ανάδοχος» ή «Προµηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση προµηθειών της παρούσας, µέσω σύµβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος.. «Τεύχη Διαγωνισµού»: Η παρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σε αυτήν παραρτήµατα που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισµός. «Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, και η οποία περιλαµβάνει τρεις υποφακέλους και πιο συγκεκριµένα α) τον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συµµετοχής, β) τον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον Υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 5

6 «Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). «Κατακύρωση» : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου και η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο. «Σύµβαση» : Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου, η οποία καταρτίζεται µετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης. ΑΡΘΡΟ 3 ο :Προϋπολογισµός προµήθειας 3.1. Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των ,21 πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (49.999,76 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Οι διαγωνιζόµενοι µε τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισµού, δεν µπορούν να υπερβούν το ως άνω ποσό του προϋπολογισµού της προµήθειας Η χρηµατοδότηση για την ανάθεση θα γίνει από ιδίους πόρους του δήµου και θα βαρύνει τον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» του προϋπολογισµού του έτους 2015 και 2016 αντίστοιχα. ΑΡΘΡΟ 4 ο :Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού 4.1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στη δηµοτική κοινότητα Αµπελοκήπων, Πατρ.Γρηγορίου Ε αρ.12, 2 ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δηµοτικού Συµβουλίου, στις , ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.µ - 09:30 π.µ. (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών Εάν ο διαγωνισµός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόµενη ηµεροµηνία θα επαναληφθεί την επόµενη εργάσιµη ή σε ηµεροµηνία που θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από την υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 5 ο : Τρόπος υποβολής προσφορών 5.1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά µέχρι και την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα όπως αυτά ορίζονται Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην αρµόδια υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη ηµέρα από τη διενέργεια του διαγωνισµού Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, δεν λαµβάνονται υπόψη. 6

7 5.5. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου Προσφοράς τους µέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισµού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισµού και µεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόµενο Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται στην διακήρυξη προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν. Αντίθετα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Δικαιούµενοι συµµετοχής 6.1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι νόµιµα ασκούν την κατασκευή ή εµπορία των υπό προµήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης. Δικαιούµενοι συµµετοχής: (Α) Έλληνες (Β) Αλλοδαποί (Γ) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά (Δ) Συνεταιρισµοί (Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστηµένα στα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί Δηµοσίων Συµβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών 6.2. Για τις ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: Προσκόµιση των απαιτούµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. Οι διαγωνιζόµενες ενώσεις προµηθευτών υποβάλλουν κοινή προσφορά εκπροσωπούµενες από Νόµιµο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρµόδια διοικητικά όργανα των 7

8 οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την ένωση προµηθευτών, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Οι ενώσεις προµηθευτών συγκροτούνται µε συγκεκριµένες αποφάσεις όλων των µελών τους (εταίρων της ένωσης), µε τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των µελών τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και το µέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης αλλά και το ποσοστό συµµετοχής στην ένωση. Ορισµός υπεύθυνου επικοινωνίας προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον προσφέροντα στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του προσφέροντα ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης προµηθευτών καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες κατ' εφαρµογή της Συµφωνίας περί δηµοσίων Συµβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου τη Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναµία, συµπεριλαµβανοµένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, µε το ίδιο συµβατικό τίµηµα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ως Προϊσταµένης Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το δηµοτικό Συµβούλιο. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως Κοινοπραξίας, εφ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να συστήσει την Κοινοπραξία µε συµβολαιογραφική πράξη σε διάστηµα δέκα ηµερών, το αργότερο, από την κοινοποίηση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε αυτό το σχήµα η σύµβαση. 8

9 ΑΡΘΡΟ 7 ο :Αποκλεισµός υποψηφίων (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 7.1. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων όταν: 1. Εις βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305). Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα, εφόσον υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών. Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 2. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 3. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. 9

10 5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 7. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές Επίσης, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 7.3.Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισµό ΑΡΘΡΟ 8 ο : Προσφορά 8.1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν προσφορά (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά) µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια Ο αριθµός της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του συµµετέχοντα 8.2. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο όργανο δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων η των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαµβάνει τρεις επιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους (υπο)φακέλους: (α) (Υπο)φάκελος µε ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ συµµετοχής που ορίζει η διακήρυξη (β) (Υπο)φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (γ) (Υπο)φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 10

11 καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν Οι προσφέροντες εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 1α της υπουργ. Αποφ.11389/93 κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης και των παραρτηµάτων αυτής και των σχετικών µε αυτά διατάξεων, εκτός των σηµείων εκείνων που ρητά αναφέρεται ότι δεν αποδέχονται, τα οποία θα αναφέρουν στον επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, προκειµένου να αξιολογηθούν. Επίσης θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της Προµήθειας, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο διαγωνισµού Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης της προσφοράς. 8.9.Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δηµοπρασία από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και οι ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται από διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. ΑΡΘΡΟ 9 ο : Χρόνος ισχύος προσφορών 9.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 11

12 9.2. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού (άρθρο 13 της υπουργ.απόφασης 11389/93) Ο υποψήφιος Μειοδότης δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Μειοδότης υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: - έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση - κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. ΑΡΘΡΟ 10 ο : Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες Αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών ή προτάσεις που κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού εξοµοιώνονται µε αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 11 ο : Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές Εάν, για δεδοµένη σύµβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να αφορούν ιδίως: α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου κατασκευής, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, γ) την πρωτοτυπία του έργου που προτείνει ο προσφέρων, δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης του έργου και ε) την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 2. H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 3. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση µόνο µετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση 12

13 χορηγήθηκε σε νόµιµα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει µια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. ΑΡΘΡΟ 12 ο : Γλώσσα 12.1 Οι προσφορές των υποψηφίων, τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης κ.λπ. από και προς την Αναθέτουσα Αρχή, διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα Τεχνικοί όροι, φυλλάδια που δεν µπορούν να αποδοθούν στην ελληνική γλώσσα, είναι δυνατό να διατυπώνονται στην αγγλική Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νοµίµως επικυρωµένη µετάφραση, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, µόνο εφόσον είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντα, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π. και 53 του Κώδικα περί δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντας την µετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίµηση της προσφοράς Οι τυχόν δαπάνες για µεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειµένου συµµετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιµοποιήσει συµµετέχων ή/και ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, καθώς και οι δαπάνες διερµηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συµµετέχοντος ή/και αναδόχου και των στελεχών του/τους µε την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συµµετέχοντα ή/και τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 13 ο : Είδος Προδιαγραφές Το είδος και οι προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών αναφέρονται λεπτοµερώς στο τεύχος τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, αριθµ. µελέτης 85/15, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 14 ο : Υποφάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: (Α) (Β) Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί 13

14 1. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου ή άλλης αναγνωρισµένης επαγγελµατικής οργάνωσης, στο οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόµενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού για το τρέχον έτος. Για υποψήφιους που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Οργανώσεως στην οποία ανήκουν ή προσκόµιση βεβαίωσης ότι είναι εγγεγραµµένοι σε µητρώα του Κράτους εγκατάστασης τους (άρθρο 44 οδηγ. 2004/18/ΕΚ, παράρτηµα ΙΧ Β). 2. Πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζοµένων τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά τόσο τους απασχολούµενους µε οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος όσο και τους εκπροσώπους αυτού, εφόσον υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης, που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι ΑΕ εταιρείες, είναι υποχρεωµένες να ασφαλίσουν στον ΟΑΕΕ τα µέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι µέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον. 3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού δεν έχουν φορολογικές εκκρεµότητες. 4. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ή νόµιµου εκπροσώπου, όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 5. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ή νόµιµου εκπροσώπου, ότι: α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης, τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα. β) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. γ) Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. ε) Δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από διαγωνισµούς του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. στ) Ότι η επιχείρηση υπήρξε συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 14

15 ζ) Ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συµβάσεως εκτέλεσης παρόµοιου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελµατικού παραπτώµατος από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. η) Ότι η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήµο. θ) δεν συντρέχει καµία από τις περιπτώσεις όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης ι) Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στις ανωτέρω δηλώσεις δεν επιτρέπεται καµία αναγραφή, η οποία θα τροποποιήσει τους όρους της διακήρυξης Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/ ), τα δικαιολογητικά, αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων δύναται, να υποβληθούν ως ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων. Οµοίως υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α του νόµου. Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο Σηµειώνεται ότι: α) τα µη ευκρινή και δυσανάγνωστα φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά (π.χ. µη ευανάγνωστη σφραγίδα, υπογραφή, εκδούσα αρχή, ονοµατεπώνυµο υπογράφοντα, ηµεροµηνία εγγράφου κλπ) και β) η υποβολή πλαστών ή παραποιηµένων φωτοαντιγράφων επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. γ) Αντίγραφα επικυρωµένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα των δικηγόρων πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσηµο που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. δ)τα δικαιολογητικά του διαγωνισµού που είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. ε)για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών (Γ) Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει επιπροσθέτως να προσκοµίσουν: 1. Συστατική πράξη, καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία θα αναφέρονται οι νόµιµοι εκπρόσωποι (για κάθε µορφή εταιρείας) 15

16 2. Οι Α.Ε. πρέπει να προσκοµίσουν και πρακτικό Δ.Σ. στο οποίο θα αναφέρεται πως εγκρίνεται η συµµετοχή της εταιρείας στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και θα εκχωρείται το δικαίωµα εκπροσώπησης στο παριστάµενο στο διαγωνισµό άτοµο (στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας). 3. Πιστοποιητικό µεταβολών καταστατικού περί τροποποιήσεων του καταστατικού/µη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 4. Για κάθε µορφής εταιρεία, εφόσον στο διαγωνισµό δεν προσέλθει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, µε το οποίο θα εκχωρείται το δικαίωµα εκπροσώπησης στο παριστάµενο στο διαγωνισµό άτοµο. (Δ) Συνεταιρισµοί 1. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 2. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α), (Β) (Ε) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. 3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή. Εάν δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 16

17 ΑΡΘΡΟ 15 ο : Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας Δηµόσιων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία αναφορικά µε τις µεταφράσεις 15.4.Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 16 ο : (Υπο)φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 16.1 Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει επί ποινή απορρίψεως: Το φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συντεταγµένο µε την ίδια σειρά και αρίθµηση όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας, της κάθε οµάδας όπου θα γίνεται λεπτοµερής περιγραφή των τεχνικών και επιµέρους χαρακτηριστικών για κάθε προσφερόµενο είδος. Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου. Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος απαιτείται ο χαρακτηρισµός «κατασκευής του εργοστασίου µας». Τα προσφερόµενα υλικά θα είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, και οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισµού, πιστοποιητικά σήµανσης CE για τα προσφερόµενα είδη καθώς και πιστοποιητικά ISO 9001:2008 για τα εργοστάσια κατασκευής τους. Οι προµηθευτές θα αποδεικνύουν τα προαναφερόµενα µε την προσκόµιση πιστοποιητικών από αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς των ειδών Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισµού, την προµήθεια όλων των ειδών, του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 17

18 Δεν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ειδών Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. ΑΡΘΡΟ 17 ο : (Υπο)φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Η οικονοµική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο εντός του αρχικού φακέλου προσφοράς. Σηµειώνεται ότι η οικονοµική προσφορά θα είναι ξεχωριστή σε σφραγισµένο φάκελο εντός του αρχικού φακέλου προσφοράς. Η τιµή προσφοράς δίνεται ανά µονάδα και σύνολο επιµέρους δαπάνης, ακολουθώντας τη µορφή και την αρίθµηση του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Απαραίτητη είναι επίσης η αναγραφή της τελικής συνολικής προσφοράς χωρίς το Φ.Π.Α., όσο και η αναγραφή της συνολικής προσφοράς συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Τα ποσοστά έκπτωσης, τιµές παραµένουν σταθερά σε όλη την διάρκεια της σύµβασης. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ( ) ευρώ. Σηµειώνεται ότι επισυνάπτονται υποδείγµατα Οικονοµικής Προσφοράς (παράρτηµα Ι) Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε Η προσφερθείσα τιµή θα είναι σε ευρώ ( ) και θα παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 18 ο : Τιµές προσφορών Η οικονοµική προσφορά θα αφορά αντίστοιχα στο σύνολο των ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισµό Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια επιτροπή Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµού. 18

19 ΑΡΘΡΟ 19 ο : Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την επιτροπή της δηµοπρασίας, σε δηµόσια συνεδρίαση, µέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς. Ο αύξων αριθµός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δηµοπρασίας Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών. Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, απαγορεύεται µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισµού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο, µονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο και ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης των προσφορών. Ο φάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και αναγράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται σε πρακτικό, περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να δείχνει εάν είναι ή όχι σύµφωνα προς τους όρους της διακήρυξης Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζοµένων οι παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται µυστική. Σε µυστική συνεδρίαση η επιτροπή διαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν. Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόµατα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν, τους καλεί δε να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα (εγγυητική συµµετοχής) µαζί µε τη σφραγισµένη προσφορά τους Τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δηµοπρασία αξιολογούνται σε χρόνο µεταγενέστερο της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού, από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και γνωµοδότησης. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού, µετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται, κατά σειρά από την αρµόδια επιτροπή Διαγωνισµού, σε χρόνο που θα ορισθεί µεταγενέστερα από την Υπηρεσία και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες. 19

20 19.7. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή δεν είναι σύµφωνοι προς τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονοµικών προσφορών µε βάσει την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, συντάσσει το πρακτικό ελέγχου των οικονοµικών προσφορών το οποίο αποτελεί και την γνωµοδότηση της προς την Οικονοµική Επιτροπή. Οικονοµικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή για την έγκρισή του (έκδοση της διοικητικής πράξης απόφασης), η οποία στην συνέχεια σε µορφή αρχείου τύπου.pdf, ψηφιακά υπογεγραµµένη αναρτάται στο σύστηµα προκειµένου να ενηµερωθούν οι συµµετέχοντας για την τυχόν υποβολή προσφυγών Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών θα έχουν δικαίωµα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυµούν, υπό την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίησή τους δεν θα εµποδίζει την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας, δεν θα είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον, δεν θα θίγει τα έννοµα εµπορικά συµφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή δεν θα βλάπτει το θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ των οικονοµικών φορέων Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των δικαιολογητικών την ίδια µέρα λόγω πληθώρας προσφορών, η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα αναβολής της συνεδρίασης, αφού πρώτα προβεί στην καταγραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται να εκδώσει απόφαση και ορίζει νέα ηµεροµηνία κατά την οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσµατα της εξέτασης των δικαιολογητικών και θα αποσφραγίσει τις οικονοµικές προσφορές των επιτυχόντων. ΑΡΘΡΟ 20 ο : Διευκρινήσεις προσφορών Η Επιτροπή Προµηθειών έχει το δικαίωµα, εφ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους προσφέροντες την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του, καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στα προηγούµενα άρθρα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισµού, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των πέντε (5) εργασίµων ηµερών Από τις διευκρινήσεις που δίνουν οι προσφέροντες, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. Διευκρινήσεις δίνονται µόνον όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε γραπτώς Επισηµαίνεται ότι οι προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωµα να µεταβάλουν τις προσφορές τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά µετά την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών τους. 20

21 20.5. Οι προµηθευτές, µετά από ειδοποίηση της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένοι, εάν τους ζητηθεί, να πραγµατοποιήσουν ενώπιον της παρουσίαση των ειδών του εξοπλισµού που δύνανται να προµηθεύσουν, ή και επίδειξη λειτουργίας, ή και εργαστηριακές δοκιµές, σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Οι χώροι επίδειξης των δειγµάτων, µε φροντίδα της Υπηρεσίας, θα πρέπει να διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να έχουν όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήµατα για τις τροφοδοσίες των συσκευών και την πραγµατοποίηση των πειραµάτων. ΑΡΘΡΟ 21 ο : Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη µέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονοµική Επιτροπή. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στη Δηµαρχιακή Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. Προµηθευτής που συµµετέχει σε διαγωνισµό και δεν αµφισβήτησε τη νοµιµότητα της διακήρυξης ή κάποιου όρου αυτής, θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους του διαγωνισµού και δεν µπορεί να την προσβάλλει εκ των υστέρων. ΑΡΘΡΟ 22 ο : Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού Το αρµόδιο, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, όργανο µε γνωµοδότησή του προς τη Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της 11389/93 υπουργικής απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) : α) Κατακύρωση της προµήθειας 21

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15703/25-9-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

114/8-6-2006, τ. Α ).

114/8-6-2006, τ. Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 5-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:135931 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 25. 6. 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 25. 6. 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 25. 6. 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:72276 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ2 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ2 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΕΛ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002920373 2015-07-17

15PROC002920373 2015-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών διατροφής-τροφίμων Αριθμός Μελέτης: 144/2015 Αριθ.πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 41752 / 14-07 - 2014 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β21) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β21) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β21) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.:34393 Δ/ΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 Αρ.Αποφ.:369 ΠΕΡΑΙΑ, Τ.Κ. 57019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ1 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ1 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (ICP OES)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (ICP OES) Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329, email : deyarlab@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ. : 5908 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΛ.: 2510241913,2510241928,2510241930

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: Προϋπολογισµός Αρ. Μελέτης : 71/2015 Αρ. ιακήρυξης : 34293/30-09-2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

: Προϋπολογισµός Αρ. Μελέτης : 71/2015 Αρ. ιακήρυξης : 34293/30-09-2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ΓΙΑ ΑµεΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 007-03

Διαβάστε περισσότερα