Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΛΕΙΑ ΕΣ MOTORS A.E. Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM SUBARU XV Λάβε µέρος στο διαγωνισµό selfie στο instagram και κέρδισε µια απόδραση µε το ποδήλατό σου και το Subaru XV! 1. Τράβηξε τη selfie φωτογραφία σου µπροστά ή µέσα στο Subaru XVπου βρίσκεται στο Athens Bike Festival. 2. Βεβαιώσου ότι στο προφίλ σου έχεις τσεκάρει ότι οι δηµοσιεύσεις σου δεν είναι µόνο ιδιωτικές (αλλιώς δε θα µπορούµε να µετρήσουµε τα likes σου!) 3. Ανέβασε τη φωτογραφία σου στον instagram λογαριασµό σου µε hashtag #abf14subaru Ο διαγωνιζόµενος που έχει καταφέρει να µαζέψει τα περισσότερα likes µέχρι την Πέµπτη 25 Σεπτεµβρίου στις 12 το µεσηµέρι, κερδίζει τη µεγάλη απόδραση µε το Subaru XV. Όροι συµµετοχής για τον διαγωνισµό Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΠΛΕΙΑ ΕΣ MOTORS Α.Ε.» (στο εξής η «ιοργανώτρια»), που εδρεύει στην Αθήνα (Πειραιώς 165), διοργανώνει προωθητική ενέργεια υπό τον τίτλο " ιαγωνισµός Instagram Subaru XV" σχετικά µε προϊόντα/υπηρεσίες της τελευταίας (στο εξής ο «ιαγωνισµός»). Η ιοργανώτρια είναι ο χορηγός του ιαγωνισµού που θα παρέχει το δώρο στο νικητή. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισµός των όρων συµµετοχής στον ιαγωνισµό και της διαδικασίας ανάδειξης του νικητή.

2 ANAΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1) ικαίωµα και τρόπος συµµετοχής. ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα διαµένουν στην Ελλάδα, έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν δίπλωµα οδήγησης σε ισχύ. Με τη δήλωση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο συµµετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισµού. Η ιοργανώτρια έχει δικαίωµα να αποκλείσει, σε οποιοδήποτε στάδιο του ιαγωνισµού, οποιοδήποτε συµµετέχοντα που θα δηλώσει ψευδή στοιχεία, ακόµα και αν έχει ανακηρυχθεί νικητής. Στην περίπτωση αυτή οι αποκλεισθέντες συµµετέχοντες θα ευθύνονται έναντι της ιοργανώτριας για κάθε ζηµία ήθελε προκληθεί σε αυτήν συνεπεία των ψευδών δηλώσεών τους. ιευκρινίζεται ότι για τη συµµετοχή στο ιαγωνισµό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συµµετέχοντες. Η συµµετοχή, ωστόσο, στο ιαγωνισµό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στο διαδίκτυο µε δικά τους τεχνικά µέσα. Για τη συµµετοχή στο ιαγωνισµό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων. 2) Αντικείµενο ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός «Instagram Subaru XV» θα διεξαχθεί στο Instagram. Ο χρήστης για να συµµετάσχει στο ιαγωνισµό θα πρέπει να έχει τραβήξει µια selfie φωτογραφία του δίπλα ή µέσα στο αυτοκίνητο Subaru XV που εκτίθεται σε καθορισµένο χώρο στην Τεχνόπολη του ήµου Αθηναίων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εκδήλωσης Athens Bike Festival από την Παρασκευή 19 Σεπτεµβρίου και ώρα 18:00 έως την Κυριακή 21 Σεπτεµβρίου και ώρα 21:30. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα πρέπει να κάνει share τη φωτογραφία αυτή στον Instagram λογαριασµό του και να βάλει στη φωτογραφία του το hashtag του διαγωνισµού #abf14subaru. Με τη δήλωση συµµετοχής στο διαγωνισµό ο συµµετέχων δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά κι ανεπιφύλακτα να αναφέρουν, µέσω σχόλια τον λογαριασµό που τηρεί στο Instagram. Με τη δήλωση συµµετοχής του στο ιαγωνισµό κάθε συµµετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα, όπως τα προσωπικά του στοιχεία ή και η φωτογραφία του χρησιµοποιηθούν από τη ιοργανώτρια για τους σκοπούς του ιαγωνισµού. Επίσης, µε την εν λόγω δήλωση για την παροχή των ως άνω προσωπικών στοιχείων των συµµετεχόντων αποτελεί ρητή αποδοχή για την επεξεργασία τους και τη δηµοσίευσή τους στο πλαίσιο του ιαγωνισµού και για τους σκοπούς του, σύµφωνα µε τους Όρους Συµµετοχής. 2

3 Η ιοργανώτρια δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση αναφορικά µε την εξασφάλιση, την υποβοήθηση/υποστήριξη πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο/η αναφορικά µε τη συµµετοχή του/της στον ιαγωνισµό. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του ιαγωνισµού επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακοµιστή ( server ) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του ιαγωνισµού. Έκαστος συµµετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο του προσωπικού λογαριασµού, που έχει χρησιµοποιήσει για τη συµµετοχή του στο ιαγωνισµό ή/και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώνει. Η ιοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση ή/και τυχόν ζηµία των συµµετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν µπορούν να θεωρήσουν το Instagram υπεύθυνο σε καµία περίπτωση για οτιδήποτε έχει να κάνει µε αυτό το διαγωνισµό. 3) Ηµεροµηνία Έναρξης - Λήξης ιαγωνισµού ιάρκεια ιεξαγωγής. Ως διάρκεια διεξαγωγής του ιαγωνισµού ορίζεται το χρονικό διάστηµα από 19 Σεπτεµβρίου 2014, ώρα 06:00 µµ (εφεξής η «Έναρξη της Ενέργειας») έως και 21 Σεπτεµβρίου 2014, ώρα 21:30 µµ (εφεξής η «Λήξη της Ενέργειας») και οι ώρες λειτουργίας της εκδήλωσης Athens Bike Festival που εµπίπτουν µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Η ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα, µονοµερώς, χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση της, και πάντως, πριν από τη διενέργεια του ιαγωνισµού κατά τις αναφερόµενες στο παρόν ηµεροµηνίες, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή µειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω ιαγωνισµού. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δηµοσίευσή της στην επίσηµη ιστοσελίδα της ιοργανώτριας. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του ιαγωνισµού που έχει στη διάθεση της η ιοργανώτρια αποτελούν το επίσηµο όργανο χρονοµέτρησης του ιαγωνισµού, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συµµετοχής ή εµφανούς λήψης της συµµετοχής στο ιαγωνισµό. ιευκρινίζεται ρητά ότι, µετά την πάροδο της ηµεροµηνίας λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργειας, καµία συµµετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσµεύει τη ιοργανώτρια ως προς το εµπρόθεσµο της συµµετοχής. Οι ήδη υποβληθείσες συµµετοχές µετά τη πάροδο της λήξης του ιαγωνισµού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσµατα, ούτε δεσµεύουν πλέον τη ιοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή οι συµµετέχοντες, µε τη δήλωση συµµετοχής τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια, αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωµα ή απαίτηση κατά της ιοργανώτριας, ούτε νοµιµοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση 3

4 του λήξαντος ιαγωνισµού, είτε παράδοση των µη παραδοθέντων δώρων είτε οιαδήποτε άλλη περαιτέρω αποζηµίωση. 4) Ρητή ήλωση Συγκατάθεση Αποδοχή εκ µέρους των Συµµετεχόντων. Όλοι οι συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους Συµµετοχής και µπορούν να συµµετέχουν µε έναν (1) µόνο λογαριασµό πρόσβασης στο Instagram. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους Όρους Συµµετοχής δεν δύναται να συµµετέχει στο ιαγωνισµό και η ιοργανώτρια ουδεµία υποχρέωση ή/και ευθύνη φέρει έναντι αυτού. Επίσης, όλοι οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: (α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. (β) είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και κατέχουν δίπλωµα οδήγησης σε ισχύ. (γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε µειώνεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο από τη συµµετοχή τους στoν εν λόγω ιαγωνισµό της ιοργανώτριας, στον οποίο θα συµµετέχουν δηλώνοντας τα προσωπικά στοιχεία και δεδοµένα τους [στοιχεία προσωπικού λογαριασµού τους στο instagram, ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), ]. (δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδοµένα ή το δικαίωµα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου. (ε) δεν προσβάλλουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. (στ) ρητώς συναινούν στο να χρησιµοποιήσει η ιοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία µε σκοπό την εξυπηρέτηση του ιαγωνισµού. (ζ) παρέχουν τη συναίνεση και εξουσιοδότησή τους στη ιοργανώτρια για την προβολή του ιαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του µέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η ιοργανώτρια επιφυλάσσεται να επεξεργασθεί, χρησιµοποιήσει και δηµοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό µε την διεξαγωγή του ιαγωνισµού. η) παρέχουν τη συναίνεση και εξουσιοδότηση για τη διαφηµιστική προβολή, προώθηση και εκµετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενηµέρωσης ή καταβολής οιασδήποτε τυχόν αµοιβής ή/και αποζηµίωσης. Η ιοργανώτρια, επίσης, διατηρεί το δικαίωµα δηµοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από τη διαδικασία/τελετή απονοµής των δώρων. 4

5 (θ) δίνουν τη ρητή συναίνεσή τους στη ιοργανώτρια να έχει πρόσβαση µέσω της εφαρµογής του Instagram στις βασικές πληροφορίες του προφίλ τους στην πλατφόρµα του Instagram, να στέλνουν απευθείας αναφορικά µε την εξέλιξη του ιαγωνισµού στο που έχουν δηλώσει οι χρήστες στην πλατφόρµα του Instagram, χωρίς αυτό να θεωρείται µήνυµα spam. (ι) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της ιοργανώτριας σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος συµµετέχων, σύµφωνα µε τους Όρους Συµµετοχής, πρέπει να αποκλεισθεί/διαγραφεί από το ιαγωνισµό. 5) Αποκλεισµός ιαγωνιζοµένων. Από το ιαγωνισµό αποκλείονται όσοι εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Απαγορεύεται αυστηρά σε ανηλίκους κάτω των δεκαοκτώ ετών (18) να κάνουν οποιαδήποτε χρήση της εφαρµογής, ακόµα και αν η χρήση αυτή συνίσταται σε απλή επίσκεψή του, ενώ παράλληλα οι ενήλικες γονείς ή κηδεµόνες τους οφείλουν να έχουν λάβει όλα εκείνα τα µέτρα για την προστασία των συγκεκριµένων ανηλίκων. Ο χρήστης που δήλωσε ψευδή ηµεροµηνία γέννησης ευθύνεται εις ολόκληρον µαζί µε τους γονείς του ή τους κηδεµόνες του έναντι της ιοργανώτριας για κάθε τυχόν ζηµιά ήθελε προκληθεί στη ιοργανώτρια συνεπεία της ψευδούς δήλωσης. (β) Όσοι ρητά δεν έχουν αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Συµµετοχής. (γ) Οι εργαζόµενοι της ιοργανώτριας, οι σύζυγοι αυτών, καθώς και οι εργαζόµενοι της εταιρείας Παπαγεωργίου Α. & Σια ΕΕ. Η ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείσει από το ιαγωνισµό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψή της, είναι πιθανό να έχουν χρησιµοποιήσει ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιµοποιήσουν αθέµιτα µέσα αναφορικά µε τη συµµετοχή τους ή παραβούν τον παρόντα όρο. Ως αθέµιτα µέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισµικού προς διευκόλυνση αυτοµατοποιηµένων ή πολλαπλών συµµετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, υποκλοπή, κλπ. 6) Αλλαγή Όρων Συµµετοχής - ώρων. Το δώρο του ιαγωνισµού που θα κερδίσει ο τυχερός είναι προσωπικό και ο νικητής του ιαγωνισµού δεν έχει το δικαίωµα ανταλλαγής του µε χρήµατα ή κάτι άλλο ή να το συµψηφίσει µε άλλες προσφορές ή δώρα άλλου διαγωνισµού της ιοργανώτριας, που είχε λάβει στο παρελθόν ή θα λάβει µελλοντικά. 5

6 Η ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το προσφερόµενο δώρο, καθώς και τους παρόντες όρους και τις ηµεροµηνίες συµµετοχής ή/και να µαταιώσει το διαγωνισµό, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως στην ιστοσελίδα της. Στις περιπτώσεις αυτές η ιοργανώτρια ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι των συµµετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση, δε, που ενδεχοµένως µαταιωθεί o εν λόγω διαγωνισµός, οι συµµετέχοντες - υποψήφιοι δεν αποκτούν εξ αυτού του λόγου οποιοδήποτε δικαίωµα κατά της ιοργανώτριας, ούτε νοµιµοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του ιαγωνισµού ή οποιαδήποτε αποζηµίωση. Η ιοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε το ιαγωνισµό, ολικά ή µερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους (συµπεριλαµβανοµένης ενδεικτικά και της διάρκειας αυτού) ή να αλλάξει τα προσφερόµενα δώρα µε άλλα ίσης αξίας κατά την διάρκεια του ιαγωνισµού ή µετά την λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιοργανώτρια για τυχόν άµεσες ή έµµεσες ζηµίες, δαπάνες και έξοδα που µπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά µε το δώρο του ιαγωνισµού. Επίσης, η ιοργανώτρια δεν υπέχει ουδεµία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί και/ή ζηµία και/ή βλάβη σωµατική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόµενη άµεσα ή έµµεσα µε το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ιοργανώτρια δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για πραγµατικά ελαττώµατα που τυχόν εµφανισθούν στο δώρο του ιαγωνισµού. Το δώρο παρέχεται στο νικητή αποκλειόµενης της εφαρµογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεµελιώνουν ευθύνη αναφορικά µε πραγµατικά ελαττώµατα, συµφωνηµένες ιδιότητες κλπ έναντι των ως άνω εταιρειών. Επισηµαίνεται ότι το Instagram σε καµία περίπτωση δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τη συγκεκριµένη προωθητική ενέργεια. Η ιοργανώτρια φέρει την αποκλειστική ευθύνη λήψης οιασδήποτε απαιτούµενης συναίνεσης, άδειας κοκ από το κοινωνικό δίκτυο Instagram προκειµένου για την πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου ιαγωνισµού. Η ιοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη από τα τεχνικά συστήµατα και η καταχώριση των στοιχείων όσων συµµετέχουν. Η ιοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη για τεχνικά προβλήµατα που τυχόν προκύψουν λόγω θεµάτων δικτύου Internet ή λόγω τεχνικών δυσκολιών που µπορεί να προκύψουν στο δίκτυο του Instagram. Η ιοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιµότητα, το περιεχόµενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την 6

7 ακρίβεια των πληροφοριών της, εφαρµογή ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέµπει η εφαρµογή µέσω «δεσµών», hyperlinks ή διαφηµιστικών δηµιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι η ιοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόµενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέµπει ή/και συνδέεται µε αυτά καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 7) Κλήρωση ώρο Στο τέλος της Eνέργειας, ο διαγωνιζόµενος που έχει µαζέψει τα περισσότερα like στη selfie φωτογραφία, που έχει ανεβάσει στον προσωπικό του λογαριασµό στο instagram, θα κερδίσει ένα διήµερο ταξίδι στα Τρίκαλα Κορινθίας µε τα εξής έξοδα καλυµµένα από τη ιοργανώτρια: µετάβαση µε χρήση ενός αυτοκινήτου Subaru XV µε γεµάτο ντεπόζιτο που θα παραχωρηθεί από τη ιοργανώτρια στο νικητή για το διήµερο και µία διανυκτέρευση για δύο άτοµα στο ξενοδοχείο Πλειάδων Γη στα Τρίκαλα Κορινθίας. Ο νικητής οφείλει να κάνει χρήση του δώρου του µέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Ως «Έγκυρη Συµµετοχή» θεωρείται η συµµετοχή η οποία: (α) έχει υποβληθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του ιοργανωτή, προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής, (γ) έχει υποβληθεί κι έχει καταχωρηθεί στο ιαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήµατος από την Έναρξη του ιαγωνισµού µέχρι τη Λήξη του ιαγωνισµού. Για την απονοµή του δώρου, η οποία θα διενεργηθεί µε τους τρόπους που αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, ο τυχερός θα ειδοποιηθεί µε κάθε πρόσφορο τρόπο από τη ιοργανώτρια και, ακολούθως, θα πρέπει να επιδείξει την αστυνοµική του ταυτότητα και το δίπλωµα οδήγησης σε ισχύ που διαθέτει στη ιοργανώτρια. Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει βάσει των περισσότερων like της selfie φωτογραφίας του στο λογαριασµό του στο Instagram και οι επιλαχόντες θα είναι όσοι έχουν εγκύρως συµµετάσχει στον ιαγωνισµό. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση µεταξύ των ισοψηφισάντων για την ανάδειξη του νικητή. Ο νικητής θα ενηµερωθεί αναφορικά µε την απονοµή του δώρου µε προσωπικό µήνυµα στο Instagram, και η φωτογραφία του θα αναρτηθεί στην σελίδα της ιοργανώτριας στην ιστοσελίδα της. Το δώρο είναι προσωπικό, δε µεταβιβάζεται σε άλλα πρόσωπα και δεν 7

8 ανταλλάσσεται µε χρήµατα. Ο νικητής του ιαγωνισµού δεν έχει το δικαίωµα να ορίσει υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του µε χρήµατα ή άλλα αντικαταστατά πράγµατα. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύναται σε περίπτωση σοβαρού κωλύµατος να εξουσιοδοτήσει νοµίµως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου του µε σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του νικητή. Εφόσον το δώρο δεν αναζητείται από τον τυχερό µέχρι την προθεσµία της 22ης Οκτωβρίου 2014 για οποιονδήποτε λόγο, δεν δύναται να το αναζητήσει πλέον, µετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας. Επίσης ο νικητής µετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν έχει, επίσης, τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιµο ή αποζηµίωση. Η ιοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του δώρου. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο (συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) µε το νικητή/νικήτρια εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη του ιαγωνισµού, τότε η ιοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι του συγκεκριµένου νικητή και το δώρο κερδίζει ο επόµενος επιλαχών. Η ιοργανώτρια κατά την αναζήτηση του νικητή θα ζητεί τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία του, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον προσδιορισµό του νικητή και την παράδοση του δώρου σε αυτόν. Αν οποιοσδήποτε νικητής/νικήτρια δεν βρεθεί µέσω του προσωπικού µηνύµατος στο Instagram, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εµφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η ιοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι του συγκεκριµένου νικητή και το δώρο του θα κερδίσει ο επόµενος επιλαχών. Αν ούτε αυτός µπορεί να βρεθεί το δώρο θα κερδίσει ο επόµενος επιλαχών, κ.ο.κ. Αν δε βρεθεί κανείς, τότε η ιοργανώτρια απαλλάσσεται από την απονοµή του δώρου. Η ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να ανακοινώνει µέσω των social media, SMS, καταχωρήσεις σε περιοδικά ή σε εφηµερίδες, µέσω του διαδικτύου και στα καταστήµατά της, το όνοµα του νικητή. Με τη δήλωση συµµετοχής στο ιαγωνισµό οι συµµετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους. ιευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε δώρου στο νικητή αυτού, τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόµισης και επίδειξης στη ιοργανώτρια από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνοµικής ταυτότητας και διπλώµατος οδήγησης σε ισχύ) εντός της προθεσµίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση η ιοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 8

9 δώρου. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αµφισβήτησης, κανείς συµµετέχων δεν θεωρείται ούτε και νοµιµοποιείται ως οριστικός νικητής σύµφωνα µε τους παρόντες όρους, παρά µόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν δώρου σύµφωνα µε τα εδώ οριζόµενα. Τυχόν δηµοσίευση ονόµατος προσώπου φερόµενου ως νικητή στην ιστοσελίδα του ιαγωνισµού δεν καθιστά το αποτέλεσµα οριστικό, ούτε και θεµελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού. Η απονοµή των δώρων θα γίνει το αργότερο µέχρι τις 22 Οκτωβρίου Μετά την ως άνω ηµεροµηνία η ιοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να αποδώσει/απονείµει τα δώρα. Η παραλαβή των δώρων µπορεί να γίνει από τους τυχερούς σε ένα από τα καταστήµατα της ιοργανώτριας. 8) ηµοσιότητα. Οι Όροι Συµµετοχής του ιαγωνισµού έχουν κατατεθεί στη Συµβολαιογράφο Αθηνών, κα. έσποινα Βαϊµάκη. Οποιοσδήποτε συµµετέχων στο ιαγωνισµό ή τρίτος δικαιούται µε έξοδά του να λαµβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων Συµµετοχής, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Συµβολαιογράφο. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόµιµα και µέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Η συµµετοχή στον ιαγωνισµό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συµµετέχοντος για καταχώριση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που τηρείται µε αυτά από τη ιοργανώτρια για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας και για τον απαιτούµενο για το σκοπό χρόνο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει. Οι παρόντες Όροι Συµµετοχής στο ιαγωνισµό βρίσκονται αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα της ιοργανώτριας. 9) Εµπορικά Σήµατα - Πνευµατική Ιδιοκτησία. Οι συµµετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα πάνω στα σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις, εµβλήµατα και λοιπά διακριτικά της. 10) Αρχείο Προσωπικών εδοµένων. Τα προσωπικά δεδοµένα των συµµετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η ιοργανώτρια. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων από την ιοργανώτρια είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο και µόνο για τους σκοπούς του συγκεκριµένου ιαγωνισµού. Τα προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων θα διατηρηθούν από την ιοργανώτρια και θα χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του ιαγωνισµού, ήτοι για την επαλήθευση των 9

10 στοιχείων του νικητή, την απόδοση του δώρου σε αυτόν κλπ, καθώς και για την ενηµέρωσή του. 11) Επίλυση ιαφορών. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά µε το ιαγωνισµό και την εφαρµογή των παρόντων Όρων Συµµετοχής θα επιλύεται καταρχήν από τριµελή Επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της ιοργανώτριας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσµευτική για τους συµµετέχοντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς, αρµόδια ορίζονται τα ικαστήρια των Αθηνών και εφαρµοστέο δίκαιο το ελληνικό. 10

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» H εταιρία µε την επωνυµία «IQTAXI INC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» (εφεξής η «ιοργανώτρια»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY H Εταιρεία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ENERGY AE», (εφεξής «ELPEDISON»)

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz»

Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz» Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz» Εισαγωγή Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Vodafone-Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξής η VODAFONE )

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία Αττικής, (εφεξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Διαγωνισμός «ΦΜ Dance by Dentyne» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» (εφεξής καλούμενη «ΠΕΛΑΤΗΣ»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας»

Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας» Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ», (εφεξής καλούµενη «alfa»),

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» «ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 1. Η Εταιρεία «Γ. ΜΟΝΕΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MAT FASHION (εφεξής «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στη Μεταµόρφωση Αττικής (Αττική

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «Vodafone Λούφα και Παραλλαγή»

Διαγωνισμός «Vodafone Λούφα και Παραλλαγή» Διαγωνισμός «Vodafone Λούφα και Παραλλαγή» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic»

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΠΑΞΟΣ ΑΒΕΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (Ορφέως αρ.120, Αθήνα) καλούμενη (στο εξής Παξός ή «Διοργανώτρια Εταιρία»,

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια διαγωνισμού

Διάρκεια διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ διοργανώνει τον παρόντα καρναβαλίστικο διαγωνισμό (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

2. Στο Πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Στο Πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασίες άμεσης νίκης (instant win) και κλήρωσης και τίτλο «ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΔΩΡΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ WIND!» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό PHOTO EXPERIENCE Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού 35

Διαβάστε περισσότερα

http://www.larocheposay.gr/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf/effaclar-duohome/a15824.aspxx

http://www.larocheposay.gr/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf/effaclar-duohome/a15824.aspxx Όροι Διαγωνισμού «EFFACLAR DUO [+] Challenge» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «La Roche-Posay«Effaclar DUO[+] Challenge»» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα