ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VIMACLEAN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VIMACLEAN"

Transcript

1 Χρήση: Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού για υπολείμματα ασβέστη και τσιμέντου 1. Στοιχεία προμηθευτή Εταιρεία: Vimatec-Ν.Βιδάλης Α.Ε. Μακεδονίας Θεσσαλονίκη Τηλ: Φαξ: Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: Χημική σύσταση: οργανικό οξύ C, R 35 Βάρος % : 80-90% Cas number: Προσδιορισμός κινδύνων Προκαλεί εγκαύματα 4.Πρώτες βοήθειες Γενικά: Αν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε ιατρική συνταγή. ΠΟΤΕ μη δίνετε σε ένα άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόμα. Αν εισεπνευστεί: Μεταφέρετε το άτομο σε χώρο με καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση. Εάν δεν αναπνέει ή εάν η αναπνοή του είναι ακανόνιστη ή εάν παρουσιαστεί αναπνευστική παύση, προσφέρετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο. Αν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το πλαγιασμένο στο πλευρό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αν έρθει σε επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε το μολυσμένο ρούχο και τα υποδήματα. Πλύνετε το δέρμα πολύ καλά με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιήστε κατάλληλο καθαριστικό δέρματος. ΜΗ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά. Αν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας τα μάτια ανοιχτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αν καταποθεί: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, διατηρήστε τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση. Μην προκαλέσετε εμετό. 5. Καταπολέμηση πυρκαγιάς Σελίδα 1 από 5

2 Μέσα πυρόσβεσης: Αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, νερό σε spray. Συστάσεις: Κρυώστε τα δοχεία / δεξαμενές με νερό σε ψεκασμό. Μη διοχετεύετε την απορροή από την πυρκαγιά στους υπονόμους ή τις υδάτινες οδούς. 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας διαρροής Κρατήστε το προσωπικό μακριά από τη διαρροή. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Συλλέξτε το χυμένο προϊόν και συγκεντρώστε σε κατάλληλα δοχεία για απόρριψη. Καλύψτε την κηλίδα με υλικό εσωτερικής απορρόφησης( π.χ. άμμο, silica gel κλπ). Αν το προϊόν μολύνει λίμνες ή υπονόμους, ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 7.Χειρισμός και αποθήκευση Χειρισμός: Προσοχή στον χειρισμό και στο άνοιγμα των δοχείων. Να γίνεται χρήση μόνο σε χώρο με επαρκή αερισμό. Αποθήκευση Φυλάξτε μακριά από: Ανοιχτή φλόγα, καυτές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης καθώς και από το φως του ηλίου. Αποθηκεύστε σε δοχεία ανθεκτικά στα οξέα μη επαναχρησιμοποιούμενα. Το μυρμηκικό οξύ μπορεί αν σχηματίσει μετά από μακρόχρονη αποθήκευση μονοξείδιο του άνθρακα. Γι αυτό θα ήταν καλό να ελέγχεται το επίπεδο του μονοξειδίου του άνθρακα πριν αποθηκευτούν τα δοχεία. ΑΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ: Φυλάξτε μακριά από καύσιμα υλικά. Είναι ασύμβατο με βάσεις. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Κλείνετε ερμητικά και πολύ προσεκτικά τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί και διατηρήστε τα σε όρθια θέση για να αποτραπεί η διαρροή. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν και ατομική προστασία Να υπάρχει επαρκής αερισμός στο χώρο εργασίας. Αναπνευστικό σύστημα: Αν οι εργαζόμενοι εκτίθεται σε συγκεντρώσεις πάνω από το όριο έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλες, αναπνευστικές μάσκες. Δέρμα και μάτια: Το προσωπικό πρέπει να φορά αντιστατικά ενδύματα από φυσικές ίνες ή από συνθετικές ίνες ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες. Χέρια: Για παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη εργασία, χρησιμοποιήστε γάντια νεοπρενίου ή PVC. Μάτια: Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν προστασία από πιτσίλισμα υγρών με πολύ καλή εφαρμογή. 9.Φυσικοχημικές ιδιότητες Εμφάνιση: Υγρό Χρώμα: Άχρωμο, διαυγές Οσμή: Καυστική Τιμή ρη: <1 (20 C) Σημείο Ζέσεως: 107 C Σελίδα 2 από 5

3 Σημείο τήξεως: -30 έως 10 C Σημείο ανάφλεξης: > 66 C Σημείο αυτανάφλεξης: > 520 C Όριο έκρηξης: χαμηλό 18% Υψηλό 51% Πίεση ατμών: <4,4 Kpa (20 C) Σχετική πυκνότητα: kg/m³ Αναμιξιμότητα με το νερό: Απολύτως διαλυτό 10. Σταθερότητα και δραστικότητα Συνθήκες προς αποφυγή:υψηλές θερμοκρασίες Υλικά προς αποφυγή: Βάσεις, χαλκός και αλουμίνιο Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης:σε υψηλές θερμοκρασίες CO, Τα ισχυρά οξέα αποικοδομούνται αργά σε μονοξείδιο του άνθρακα. 11. Τοξικολογικές ιδιότητες Οξεία τοξικότητα LD 50 / από το στόμα / αρουραίος= 1210 mg/kg LD 50 / εισπνοή / 4 ώρες / αρουραίος= 7, 4 mg/l Τοπικά αποτελέσματα Προκαλεί εγκαύματα. Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν σε υψηλές θερμοκρασίες φλεγμονή του κερατοειδή και επεφικότα. Υπερευαισθησία Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Μακροχρόνια τοξικότητα Μπορεί αν προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και / ή δερματίτιδα. Εμπειρία ανθρώπινη Προκαλεί εγκαύματα. Εισπνοή τω ατμών μπορεί να προκαλέσει βήχα, πονόλαιμο και δυσκολία στην αναπνοή. 12. Οικολογικές επιδράσεις Αντοχή / αποικοδομησιμότητα COD: 348 mg/g BOD (5 μέρες): 86 mg / g ΑΜΕΣΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ OEST TEST ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ Δεν είναι βιοσυσσωρεύσιμο Είναι απόλυτα διαλυτό στο νερό Σελίδα 3 από 5

4 Οικοτοξικότητα:LC50 / 96h / ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ= 46<LC 50<100mg / lt LC50 / 48h / = 46< LC 50<100 mg /lt LC50 / 72h / algae= 26.9 mg/ lt Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή σε υδάτινες πηγές. 13. Τρόποι απόρριψης Σύμφωνα με τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ / ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Διαλύματα με χαμηλή τιμή του ρη θα πρέπει να εξουδετερώνονται πριν την απόρριψή τους. Απορρίψτε το σαν απόβλητο ειδικού τύπου σύμφωνα με τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς. 14. Στοιχεία σχετικά με την μεταφορά Αριθμός UN : 1779 Γκρουπ συσκευασίας : ΙΙ CLASS : 8 ITEM :32(b)1 HI/UN NO : ADR/RID ΕΤΙΚΕΤΕΣ : 8- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΌΝΟΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΕ ΚΑΡΑΒΙ: 1779 ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΟΞΥ IMDG PAGE : 8177 CLASS : 8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΌΝΟΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΕ ΚΑΡΑΒΙ:ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΟΞΥ MFAG : 700 Ems : 8-05 Γκρουπ συσκευασίας : ΙΙ ΕΠΙΜΟΛΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ: ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΙΜΟ-ΕΤΙΚΕΤΕΣ : 8- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ICAO : 8 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΌΝΟΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΕ ΚΑΡΑΒΙ:ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΟΞΥ ICAO-ΕΤΙΚΕΤΕΣ : 8-ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ 15. Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις Το προϊόν είναι καταχωρημένο και επισημασμένο σύμφωνα με την EU DIRECTIVE Πλήρες κείμενο φράσεων R που αναφέρονται:r-34προκαλεί εγκαύματα, πλήρες κείμενο φράσεων S που αναφέρονται: 1/S2 κρατήστε το μακριά από παιδιά,s-23 μην εισπνέετε τους ατμούς, S26 σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή, S45 σε περίπτωση ατυχήματος ή αν νιώθετε άσχημα ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή Άλλες πληροφορίες Σελίδα 4 από 5

5 Οι παραπάνω πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην τεχνογνωσία μας και δεν αποτελούν εγγύηση σταθερών ιδιοτήτων του προϊόντος. Ο παραλήπτης των προϊόντων μας θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την παρακολούθηση των υπάρχων νομοθεσιών και κανονισμών. Σελίδα 5 από 5

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδοµένων ασφάλειας συντάσσεται σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC Ευρώπη 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδομένων ασφάλειας συντάσσεται σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδομένων ασφάλειας συντάσσεται σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Futura AS - Comp. B 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Jotacote Universal - Comp. A 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα Κωδικός Προϊόντος C01089GRCGRCSAS51147 Αυτό το προϊόν προορίζεται για την επαγγελματική βαφή οχημάτων αφού απαραίτητα ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ CU800 1 KG

ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ CU800 1 KG 1 / 6 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα II 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος ΠΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ASTERIA ULTRA 1.8 EC

ASTERIA ULTRA 1.8 EC ASTERIA ULTRA 1.8 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ASTERIA ULTRA 1.8 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) DOBLE 1.8 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Koινή ονομασία: Τύπος προϊόντος και χρήση: Εταιρεία: DOBLE 1.8 EC Abamectin Εντομοκτόνο/ Γαλακτωματοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - Ελλάδα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - Ελλάδα Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 02-Απρ-2012 Ημερομηνία αναθεώρησης 02-Απρ-2012 Έκδοση 001 ENOTHTA 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος 13).ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Τμήμα 1: ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία Radiator cleaner fluid - Υγρό καθαρισμού ψυγείου ID 319-WBRC24325CR20 Χρήσεις προϊόντος Καθαριστικό μέσο Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα