ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Πλήρωση θέσεων εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ από προστατευομένους του Ν.2643/98.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008. Πλήρωση θέσεων εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ από προστατευομένους του Ν.2643/98."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟ ΠΡΟΚΗΡΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 200 Πλήρωση θέσεων εργσίς Δημοσίων πηρεσιών, ΝΠΔΔ κι ΟΤΑ πό προσττευομένους του Ν.243/9. Η Περιφερεική Διεύθυνση Πελοποννήσου του Οργνισμού Απσχολήσεως Εργτικού Δυνμικού με έδρ την Πάτρ. Έχοντς υπόψη:. Τις διτάξεις του Ν.243/99 «Μέριμν γι την πσχόληση προσώπων ειδικών κτηγοριών κι άλλες διτάξεις» (Α 220) όπως ισχύει σήμερ. 2. Τις διτάξεις του άρθρου 3 του Ν.295/200 «Ανδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. κι άλλες διτάξεις» (Α 25). 3. Τις διτάξεις του άρθρου του Ν.322/2 «Μέτρ γι την ντιμετώπιση της νεργίς κι άλλες διτάξεις» (Α 3, άρθρο 2,3). 4. Τις διτάξεις της περ. της πρ. 4 του άρθρου του Ν.3454/200 «Ενίσχυση της οικογένεις κι λοιπές διτάξεις» (Α 5) κι τις διτάξεις του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. 5. Τ με ριθμό 20032/ , 2005/ , 20099/..200, κι 422/42/ έγγρφ του πουργείου Απσχόλησης κι Κοινωνικής Προστσίς, τ οποί περιέχουν τις κενές θέσεις οι οποίες έχουν πρκρτηθεί με πουργικές Αποφάσεις γι προσττευμένους του Ν.243/9.. Την προκήρυξη έτους 2 γι θέσεις του Δημοσίου Τομέ της Περ/κης Δ/νσης Πελ/σου πό την οποί προέκυψν κενές θέσεις γι τους προσττευόμενους του Ν.243/9.. Τη με ριθμό 3552/55/ πόφση της φυπουργού Απσχόλησης κι Κοινωνικής Προστσίς. «Κθορισμός του ειδικού εντύπου της ίτησης υπεύθυνης δήλωσης κι των δικιολογητικών που κτθέτουν οι προσττευομένοι του Ν.243/99 (Α 220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητ γι διορισμό σε θέσεις εργσίς δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ κι ΟΤΑ κι β βθμού.» ΠΡΟΚΗΡΣΣΕΙ Την πλήρωση (με σειρά προτεριότητς) εξήντ τεσσάρων (4) κενών θέσεων εργσίς Πνεπιστημικής Εκπίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμις Εκπίδευσης (ΔΕ) κι ποχρεωτικής Εκπίδευσης πό προσττεύομένους του Ν.243/9.

2 Αιτήσεις Διδικσί Προθεσμί Οι ιτήσεις υποβάλοντι στην Περιφερεική Διεύθυνση Πελοποννήσου στην Έδρ της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.243/9, στην εξης διεύθυνση: ΟΑΕΔ Περιφερεική Διεύθυνση Πελοποννήσου, Αθηνών 9, Τ.Κ. 2500, Ρίο. Τ έντυπ των ιτήσεων κι η με ριθμό 3552/55/ (ΦΕΚ 9 τεύχος Β / ) πουργική Απόφση στην οποί κθορίζοντι: ο τύπος του ειδικού εντύπου της ίτησης δήλωσης τ δικιολογητικά συμμετοχής κι η διδικσί υποβολής της ίτησης κι των δικιολογητικών, μζί με τις σχετικές διευκρινήσεις γι τη συμπλήρωση της ίτησης κι την επικύρωση των δικιολογητικών διτίθεντι πό την Περ/κη Δ/νση Πελ/σου στην νωτέρω διεύθυνση. Η πρλβή κι της πουργικής Απόφσης πό τους υποψηφίους κρίνετι πολύτως νγκί γι την συμπλήρωση της ίτησης κι την υποβολή των δικιολογητικών κθώς περιέχει σχετικές διευκρινήσεις. Η ίτηση υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων προσκομίζετι ή ποστέλλετι τχυδρομικά με πόδειξη στην ρμόδι Πρωτοβάθμι Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.243/9 μέσ σε ποκλειστική προθεσμί τριάντ (30) ημερών πό την τελευτί δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. Ότν η υποβολή της ιτήσεως γίνετι υτοπροσώπως ο ρμόδιος υπάλληλος πρλβής των ιτήσεων είνι υπεύθυνος μόνο γι το ενυπόγρφο των ιτήσεων, κτά την υποβολή δε των δικιολογητκών πλώς διπιστώνει ν επισυνάπτοντι όλ τ νγρφόμεν ως επισυνπτόμεν στην ίτηση δικολογητικά. Πληροφορίες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Α/ Α ΝΟΜΑΡ ΧΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΞΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟ 2 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΦΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ ΕΙΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ Σ 20099/..200 / ΦΕΚ 594/ /.4.2 ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣΙΑ Σ 3 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2/

3 4 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 2/ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΕΙΑΣ 3995/ / ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 3042/ / ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 3043/ / ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΚΚ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΣ. & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣ ΚΑΦΚΑΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 323/ / ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) 404/ Σ Α ΣΗΣ 0 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 404/ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΚΕΠ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟ ΔΗΜΟ 2 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 3 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΡΓΩΝ ΠΟΔΟΜΗΣ) 349/ / / / /

4 4 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3044/ / ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 305/ / ΑΧΑΪΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟ ΡΙΟ 45/ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 20099/ / ΑΧΑΪΑΣ ΑΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 25/ / ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟ 20 ΑΧΑΪΑΣ ΣΕΠΕ (ΚΕΠΕΚ ΔΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ).Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΕΙΩ Ν) ΙΑΤΡΩΝ, ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2005/ ΔΙΠΠ/Φ. ΑΣ20/24 5/ /30. 35/ Σ 2 ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΒΝΣ ΠΑΤΡΑΣ) 5 ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜ ΙΑΣ ΔΙΠΠ/Φ ΑΣ.20/ 00/ / ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΧΙΚΗΣ ΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΓΕΙΑΣ 35/Τ. Β / / ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2005/ / ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Δ.Ε / /

5 25 ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (κωδ. θέσης 2 ή 2) 422/ 42/ / Α 2 ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΝΕΔΡΙΟ (ΠΟΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΝΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 20032/ /4.0 Α Α/ Α ΝΟΜΑΡ ΧΙΑ 2 ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΘΕΣ ΕΙΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ Σ 30990/ ΦΕΚ 32/ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣΙΑ Σ Α 2 ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΗ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 3/ Α 29 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 4/ Α 30 ΑΧΑΪΑΣ ΚΕΠ Σ ΑΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 3 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΙΟ 32 ΑΧΑΪΑΣ 33 ΑΧΑΪΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΜΑ.ΣΑ.Π) ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 349/ / /3 92/ / / / / ΑΧΑΪΑΣ 35 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΗ ΠΑΤΡΑ ΝΟΣΗΛΕΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 3/ / 42/ / /

6 3 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΟ Δ.Ε. 29 ΟΔΗΓΩΝ 3 ΑΧΑΪΑΣ ΠΟΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΞΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2005/ / / / ΤΡΙΤΕΚ ΝΟΙ 3 ΑΧΑΪΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 2/ ΤΡΙΤΕΚΝ ΩΝ 39 ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΕΙΑΣ 22/ ΤΡΙΤΕΚΝ ΩΝ Α/ Α ΝΟΜΑΡ ΧΙΑ ΝΟΣΗΛΕΤΙΚΑ ΙΔΡΜΑΤΑ & ΕΟΦ ΤΟ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΦΟΡΕΑΣ Δ.. ΠΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΕΠ Σ ΑΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Δ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΘΕΣ ΕΙΣ 20099/ /3 92/ / ΑΡ. ΑΠΟΦ Σ 20/ / /9.2.2 ΦΕΚ 454/ / Α ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣΙΑ Σ Α

7 ΗΛΕΙΑΣ 4 ΗΛΕΙΑΣ 49 ΗΛΕΙΑΣ ΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΙΔΡΜΑΤΑ ΤΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Γ. Ν. ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΨΧΙΚΗΣ ΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΚΚ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΓΟ ΠΡΓΟ ΠΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 20032/ / / /3 92/ / /24. 43/ / / / / ΗΛΕΙΑΣ 5 ΗΛΕΙΑΣ 52 ΗΛΕΙΑΣ 53 ΗΛΕΙΑΣ 54 ΗΛΕΙΑΣ Δ.. ΔΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΠΕΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΠΡΓΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟ ΨΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΓΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟ ΚΕΠ Σ ΑΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Δ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΕΙΑΣ 20099/ / / / / /. 3/20. 45/ / ΑΝΑΠΗ ΡΩΝ ΠΟΛΕΜ Ο ΤΕΚΝΩ Ν ΤΟΣ

8 55 ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΓΟ 04/ / ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΓΟ Κ.. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΜΠΙΑΣ Δ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 22/ ΤΡΙΤΕΚΝ ΩΝ 5 ΚΕΠ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟ 45/ ΑΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΕΙΑΣ & ΓΙΕΙΝΗΣ 20/ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΤΙΚΑ ΙΔΡΜΑΤΑ & ΕΟΦ ΤΟ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΣΒΕΣΤΩΝ) ΝΟΣΗΛΕΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 04/ / / / / /3 92/ / / / /22. 39/ / ΑΝΑΠΗ ΡΩΝ ΠΟΛΕΜ Ο ΤΕΚΝΩ Ν ΤΟΣ Α Η Προϊστμένη της Περιφ/κής Δ/νσης Πελ/νήσου Ιούνιος 200 Μυλωνά Κουλούρη Αικτερίνη

9 9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Τ.Θ. 70, Τ.Κ. 45002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κ.Π.Α.2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας,

Διαβάστε περισσότερα

H Διευθύντρια της Περ/κής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας. Έχοντας υπόψη:

H Διευθύντρια της Περ/κής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Λάρισα 9/06/2008 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ:6369 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ερμογένους 0 Πληρ: Καφαλή Ασπ. Τηλέφ:240-56450

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΒΑΛΑ, 9/6/2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5982 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΩΤ.: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δωδεκανήσου 0 Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο 24/2/204 Αριθμός Πρωτ: 6226/3628 ΟΑΕΔ - Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα, 9--20 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 4863 ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( O A E Δ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ Δ/νση:ΛΚνωσού και Νάθενα ΤΘ 1920/71409 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο :22810-82443 Πληροφορίες :K. Kοντζιλέλου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Τοπική Υπηρεσία Ερμούπολης Σύρου

Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο :22810-82443 Πληροφορίες :K. Kοντζιλέλου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Τοπική Υπηρεσία Ερμούπολης Σύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος 20-06-2008 Αρ.Πρωτ. 3816 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ TΟΠ. ΥΠ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο 24/2/204 Αριθµός Πρωτ: 6226/3628 ΟΑΕ - Περιφερειακής ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 145 31 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 3Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 24 Τ.Κ. 11527 Πληροφορίες: Μ. Κοβάνη, A.Κουκολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 326 22 Ιουλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/681M/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11797 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 522 29 Αυγούστου 2006 Προκήρυξη (Αριθμός 1/673Μ/2006) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Στέργιος Ρέκκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ Θεσσαλονίκη 17-11-2010. (ΕΛΟΓΑΚ) Αριθμ. Πρωτ.: 28822. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ Θεσσαλονίκη 17-11-2010. (ΕΛΟΓΑΚ) Αριθμ. Πρωτ.: 28822. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ Θεσσαλονίκη 7--200 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΗΛ.: 2399922 E-mail: athanasiou@elog.gr (ΕΛΟΓΑΚ) Αριθμ. Πρωτ.: 28822 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) Δήμου Αγρινίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) Δήμου Αγρινίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 6 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 464 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη

Διαβάστε περισσότερα

και ειδικότερα της παρ. 20.α. αυτού. 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.15/65/18144/06-09-2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της Ανακοινώνει

και ειδικότερα της παρ. 20.α. αυτού. 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.15/65/18144/06-09-2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της Ανακοινώνει Εμπορία Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία : 05-10-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 12394 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2012 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 252 15 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1

Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 27/05/2013 Αριθμ. Πρωτ: 51186 Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη εποχικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ 55ΤΜΗΜΑ Β' ΑΔΑ: 4ΑΛΑΒ-Ο0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2011 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 226 16 Μαΐου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 3K/2008) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΔΑ: 4ΑΛ9Β-ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-01 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΠΕ 314619 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει Εμπορία Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία : 7751 Αριθμ. Πρωτ.: 26.09.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 8/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 226 20 Ιουλίου 2007 Προκήρυξη (Αριθμός 3Κ/2007) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων

Διαβάστε περισσότερα