ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016"

Transcript

1 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: /FAX: Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αφού έλαβε υπόψη : Α) την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, Β) το Καταστατικό της, Γ) τους Κανόνες του παιχνιδιού Ποδοσφαίρου και τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Ομάδων, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, Δ) Τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τους αγώνες πρωταθλήματος Junior ποδοσφαίρου περιόδου με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις: Η ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Κυριακή ( ώρα πμ). ΑΡΘΡΟ 1- ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΏΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ JUNIOR Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Junior έχουν οι ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1/1/2005 και μεταγενέστερα (προτεραιότητα έχουν οι γεννηθέντες τα έτη ). Η ομάδα η οποία αποδεδειγμένα θα χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστή με ηλικία ανώτερη από αυτή που περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα και θα υποστεί τις συνέπειες των διατάξεων του ΚΑΠ για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή. ΑΡΘΡΟ 2- ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Στους αγώνες θα ορίζεται διαιτητής από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κατ εξαίρεση, φίλαθλος ως διαιτητής για την διεξαγωγή του αγώνα, με προϋπόθεση την σύμφωνη γνώμη και των δυο ομάδων, όπως προβλέπει ο ΚΑΠ. Η συμπεριφορά προς τους διαιτητές θα πρέπει να είναι υποδειγματική. Ο διαιτητής υποχρεούται πριν από την έναρξη του αγώνα στην διενέργεια ταυτοπροσωπίας. Η αποζημίωση για τον διαιτητή ορίζεται στα 20 ευρώ και 15 ευρώ για έκαστο βοηθό.

2 ΑΡΘΡΟ 3- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟ Κάθε ομάδα έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μέχρι και την 15/09/2015 στην Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, καθώς επίσης και κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία 18 τουλάχιστον ποδοσφαιριστών (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, κλπ.). Η δήλωση συμμετοχής χορηγείται από την διοργανώτρια και πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το σχετικό παράβολο, που ορίζεται σε 30 ευρώ. Σε περίπτωση που σωματείο συμμετάσχει με 2 η ομάδα στην ίδια κατηγορία, οι ομάδες θα ανήκουν σε διαφορετικό όμιλο της κατηγορίας αυτής. Το σωματείο σ αυτή την περίπτωση καταθέτει υποχρεωτικά κατάσταση δύναμης και κατάσταση υγείας για το καθένα τμήμα χωριστά, θεωρημένες ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από την Ε.Π.Σ.Α.ΝΑ. Επιτρέπεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε ένα και μόνο από τα δύο τμήματα. Στον τελικό αγώνα της κατηγορίας αυτής δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των δύο τμημάτων της αυτής ομάδας. ΑΡΘΡΟ 4- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ Η Διάρκεια του κάθε αγώνα θα είναι 60 λεπτά (δύο ημίχρονα των 30 λεπτών έκαστο). ΑΡΘΡΟ 5- ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (Άρθρο 18 ΚΑΠ) 1.Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή: Α) Στο πρωτάθλημα Junior οι ποδοσφαιριστές δύναται να αγωνίζονται: α)με πιστοποιητικά γεννήσεως με ταυτοπροσωπία, ή δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή, ή όσον αφορά τους αλλοδαπούς αντίγραφο του διαβατηρίου τους θεωρημένο από επίσημη αρχή και από την Ένωση. Ως ονομαστική κατάσταση της δύναμης των αθλητών του σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα Junior θα λογίζεται η θεωρημένη απαραιτήτως από την ΕΠΣΑΝΑ κατάσταση Υγείας των αθλουμένων ποδοσφαιριστών. Η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε αγώνες, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται σε θεωρημένη κατάσταση Υγείας θεωρείται ως αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ κυρώσεις. Β) Κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών, καθώς και το σωματείο το οποίο ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους. Η ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο, ή παθολόγο, ή καρδιολόγο, ή αγροτικό ιατρό, ή γενικής ιατρικής, ή ορθοπεδικό, ή πνευμονολόγο ή παιδίατρο, πρέπει δε να παρέχεται υποχρεωτικά ετησίως για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών δεν είναι αποδεκτή. Η κατάθεση στην διοργανώτρια (Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α) της κατάστασης υγείας των ποδοσφαιριστών θα γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή των αγώνων. Κάθε ομάδα με δική της ευθύνη πρέπει να είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστού της. Την αμοιβή του ιατρού θα αναλάβει η εκάστοτε γηπεδούχος ομάδα (25 ευρώ). 2.Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του ΦΑ τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών. 3.Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα, κατά την εκ μέρους του διαιτητή

3 συμπλήρωση του Φ.Α., ή όταν ποδοσφαιριστής εισέρχεται στον αγώνα μετά την έναρξη του, κατά την στιγμή που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. 4.Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του ΦΑ, οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να ζητήσουν σε αυτό το διάστημα να τα ελέγξουν μόνο στην περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας. 5.Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα σε όλες τις φάσεις του πρωταθλήματος Junior χωρίς τα δικαιολογητικά των εδαφίων α και β της παρ. 1 του παρόντος, ο δε διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν παρά ταύτα ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική, η υπαίτια δε ομάδα, σε περίπτωση ενστάσεως υφίσταται, τις προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις, ενώ ο διαιτητής τιμωρείται από την αρμόδια Επιτροπή (Διαιτησίας) με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες. 6.Με απόφαση της ΕΠΟ για την περίοδο δύναται η προαιρετική συμμετοχή στις ομάδες, ενός (1) έως και τριών (3) κοριτσιών αντίστοιχης ηλικίας. ΑΡΘΡΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι αγώνες των ομάδων θα γίνονται στο κανονικό γήπεδο, σε οριοθετημένο (με κώνους, ή οτιδήποτε παρόμοιο) χώρο από μεγάλη περιοχή σε μεγάλη. Οι εστίες, διαστάσεων 5Χ2, θα τοποθετούνται μεταξύ των μεγάλων περιοχών του γηπέδου. Η γραμμή περιοχής θα έχει ακτίνα 12 μέτρων από το κέντρο της εστίας. Το πλάτος του γηπέδου θα περιορίζεται μεταξύ των γραμμών του πλάγιου άουτ. Τέλος, οι μπάλες θα είναι Νο 4. 1.α) Για την επιβολή ποινών στους ποδοσφαιριστές ισχύει ό,τι προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Α.Π. β) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός εικοσιτετραώρου σε δύο αγώνες του σωματείου που ανήκει. Παράβαση τηs διάταξηs αυτήs συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής. 2.Οι αγώνες του πρωταθλήματος Junior διεξάγονται ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα, 12:00. Δυνατότητα τροποποίησης αυτής, είτε για ολόκληρη την αγωνιστική, είτε μέρος αυτής δεν προβλέπεται. Για την μερική τροποποίηση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων ομάδων και φυσικά της Ένωσης. 3.Όταν κρίνεται αναγκαίο από την Ένωση, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα και να το γνωστοποιεί στα σωματεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης αυτού, με την υποχρέωση να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Τηλεφωνικά και προφορικά αιτήματα αλλαγών δεν γίνονται δεκτά. Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα, έστω και εάν υπάρχει εγγράφως η σύμφωνη γνώμη και των δύο. 4.Κάθε ομάδα υποχρεούται να δηλώσει ένα γήπεδο και ένα εφεδρικό, στα οποία αποκλειστικά και μόνο θα γίνονται οι αγώνες. Δικαίωμα για αίτηση αλλαγής τέλεσης αγώνα (ημέρα και ώρα διεξαγωγής) έχει, κατά προτεραιότητα, μόνον το γηπεδούχο (κατά το αγωνιστικό πρόγραμμα) σωματείο, χωρίς να αποκλείεται κατάθεση σχετικού αιτήματος και από το φιλοξενούμενο σωματείο πάντα με την έγγραφη συγκατάθεση του γηπεδούχου σωματείου. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί με έγγραφο, που θα κατατίθεται στην Ένωση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημέρα τέλεσης του αγώνα και θα αιτιολογείται σ αυτήν ο λόγος που ζητείται η αλλαγή. Ιδιαίτερα εφιστάται η πρόνοια των σωματείων στην τήρηση της παραπάνω προθεσμίας, ώστε να υπάρχει χρονική ευχέρεια για την ικανοποίηση του αιτήματός τους, με την

4 απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Ένωση θα κρίνει βάσιμους τους λόγους που επικαλούνται και εφόσον, βέβαια, θα υπάρχει η δυνατότητα να ικανοποιηθεί το αίτημα. 5.Αγώνας που δεν διεξήχθη χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων και θα κριθεί επαναληπτέος από την αρμόδια Επιτροπή, διεξάγεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία ορίζεται από την Επιτροπή Υποδομών. 6.Σε περίπτωση σχολικών εκδρομών ή άλλης σχολικής δραστηριότητας η Ε.Π.Σ.Α.Ν.Α θα συναινεί και θα στηρίζει το υποβαλλόμενο αίτημα. Προϋπόθεση η ενδιαφερόμενη ομάδα να υποβάλλει εγγράφως το αίτημά της τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα, προσκομίζοντας την απαραίτητη βεβαίωση του οικείου σχολείου. Στην εν λόγω βεβαίωση κατάσταση θα αναφέρονται ονομαστικά οι ποδοσφαιριστές. Αίτημα αναβολής λόγω σχολικής εκδρομής μπορεί ν γίνει δεκτό ΜΟΝΟΝ μια φορά. Λόγοι ασθενείας που αιτιολογούν την αναβολή του αγώνα μειώνουν το ως άνω διάστημα σε τρεις ημέρες, κρίνονται όμως από την Επιτροπή Υποδομών με αυστηρότητα και αφού ελεγχθούν πλήρη ιατρικά δικαιολογητικά από ιατρό του δημοσίου. 7.Η μη προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών (της παραγράφου 6) και στην περίπτωση που σωματείο επικαλούμενο σχολικές δραστηριότητες δηλώσει αδυναμία να κατέλθει να αγωνιστεί, θα του επιβάλλονται : 1) Κατακύρωση του αγώνα στην αντίπαλο ομάδα με τέρματα ) Αφαίρεση τριών βαθμών (3) από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα. 3) Χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ. 8.Σωματείο το οποίο αδικαιολογήτως αποχωρήσει από το τρέχον πρωτάθλημα δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο πρωτάθλημα της αυτής κατηγορίας παρά μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 9.Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά από σωματεία, ή ιδιώτες, ή από άλλες Ενώσεις κατά την διάρκεια διεξαγωγής των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑΝΑ είναι επιτρεπτή ΜΟΝΟ κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. της Ένωσής μας και αφού υποβληθεί αίτημα των διοργανωτών. Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας μέλους ΕΠΣΑΝΑ σε τουρνουά ή αγώνες (όλων των ηλικιακών κατηγοριών) όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό, ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη έγγραφη άδεια της ΕΠΣΑΝΑ, στην οποία ανήκουν. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής του σωματείου θα επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών (-3) από την ομάδα του σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα της τοπικής κατηγορίας, ή στην Γ Εθνική και ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37, παράγραφος 6 του Κ.Α.Π. 10.Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί, ή παραιτηθεί από αγώνα, ή αγώνες, ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης (μετακίνηση αντίπαλης ομάδας, διαιτητών, παρατηρητών, χάραξη γηπέδου, προετοιμασία αγώνα κλπ.) τιμωρείται, για κάθε αγώνα, με αφαίρεση τριών βαθμών (-3) από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα και χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ. 11.Η Ένωση έχει την υποχρέωση να ορίζει και να εξασφαλίζει την παρουσία ιατρού στον αγώνα, αλλιώς ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να μην ξεκινάει τον αγώνα. 12. α)σωματείο που μετέχει στο Πρωτάθλημα Junior και δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, χωρίς να υπάρχει σοβαρόs λόγοs ανωτέραs βίαs, θεωρείται ότι απεχώρησε με τη θέλησή του και δεν μπορεί να επανέλθει στουs αγώνες (βάσει του ΚΑΠ). β) Σε περίπτωση αποχώρησης από τα πρωταθλήματα υποδομών στα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε μία από τις αγωνιστικές που απομένουν μέχρι λήξης του πρωταθλήματος.

5 13.Τυχόν ενστάσεις εκδικάζονται από την Πειθαρχική Επιτροπή, με την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από παράβολο 100 ευρώ καθεμία. 14. Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές, εννέα (9) τακτικοί (1 τερματοφύλακας και 8 ποδοσφαιριστές) και εννέα (9) αναπληρωματικοί, εκ των οποίων οι επτά (7) έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σαν αλλαγή. Δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός ως προς την συμμετοχή των αλλοδαπών, ομογενών, κοινοτικών ποδοσφαιριστών. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή, που αποβλήθηκε κατά την διάρκεια του αγώνα. 15.Τα σωματεία που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα Υποδομών (και των Junior επομένως) υποχρεούνται να χρησιμοποιούν προπονητές κατέχοντες δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου της ΟΥΕΦΑ, ή τίτλο εξομοιωμένο με αυτόν, ή να είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο άθλημα του ποδοσφαίρου. Την πιστοποίηση των διπλωμάτων επιβεβαιώνει η ΕΠΣΑΝΑ. Σε αντίθετη περίπτωση τα σωματεία δύνανται να επιλέξουν να συνεργαστούν με υποψήφιο προπονητή, που θα δηλώσει στην Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α ότι θα εγγραφεί στον κατάλογο για να παρακολουθήσει Σχολή Προπονητών εντός της περιόδου και θα ακολουθήσει την απαιτούμενη διαδικασία για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή. 16. Οι ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα Junior μόνο σ αυτό. Μέχρι την έκτιση της ποινής ο ποδοσφαιριστής απαγορεύεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διοργάνωση της Ένωσής μας. 17.Για το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των ομάδων με δική τουs ευθύνη και φροντίδα από την Γραμματεία τηs Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α ή από το site (www.epsana.gr). 19.Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα και ανάλογα με την πορεία του πρωταθλήματος να ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδος. 20. Κάθε σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί φανέλες με αρίθμηση από το ένα (1) έως το ενενήντα εννέα (99). Επίσης, δύνανται οι ομάδες (εάν το επιθυμούν ) να αναγράφουν στις φανέλες των αθλητών τα ονόματα αυτών. ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΤΑΤΑΞΗ Το Πρωτάθλημα Junior θα διεξαχθεί με τις ομάδες χωρισμένες σε ομίλους. Ο αριθμός των ομίλων και αντίστοιχα των ομάδων που θα συμπεριλαμβάνονται σ αυτούς, με γεωγραφικά κριτήρια, θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και αφού προηγουμένως κατατεθούν οι δηλώσεις συμμετοχής. Η Ένωση στην προσπάθεια της για την ανάπτυξη του παιδικού ποδοσφαίρου και την διάδοση της «ευγενούς άμιλλας» αποφάσισε να μην τηρηθεί βαθμολογικός πίνακας στο παρόν πρωτάθλημα. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΠΑΘΛΑ Η Ένωση σε εορταστικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει (ανά όμιλο) μετά το πέρας του πρωταθλήματος θα απονείμει στις συμμετέχουσες ομάδες Κύπελλα και αναμνηστικά μετάλλια. ΑΡΘΡΟ 9-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Για όλα τα ζητήματα των αγώνων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΚΑΠ, εκτός των ειδικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται μέσα στην προκήρυξη. 2.Για οργανωτικά και άλλα ζητήματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα, οι ομάδες θα απευθύνονται στην Επιτροπή Υποδομών, η οποία θα επιλαμβάνεται και όπου κρίνει αναγκαίο θα θέτει τα αντίστοιχα θέματα υπό την κρίση του ΔΣ της Ενωσης.

6 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Η Ε. Π. Σ Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το καταστατικό της. 2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. 298 Βόλος 27-6- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. Βόλος 21-7- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 -1- Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη: 1.- Την Αθλητική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, 2.- Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 -1- Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη: 1.- Την Αθλητική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, 2.- Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...2

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 1918 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ 2 0 1 4-2 0 1 5 Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.- την

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της Διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόμο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10 Μαρτίου 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή 2. Προσέλευση στους αγώνες 3. Μηδενισμός ομάδων 4. Σύστημα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10 Μαρτίου 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή 2. Προσέλευση στους αγώνες 3. Μηδενισμός ομάδων 4. Σύστημα και όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις Άρθρο 2. Προκήρυξη Πρωταθλήματος Άρθρο 3. Δικαίωμα Συμμετοχής Άρθρο 4. Δήλωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Την διοργάνωση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ GOOD LEAGUE ΟΠΑΠ, Παίδων & Νέων, περιόδου 2011-2012.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Την διοργάνωση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ GOOD LEAGUE ΟΠΑΠ, Παίδων & Νέων, περιόδου 2011-2012. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπόψη: 1. Το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. 2. Τις ιατάξεις των Κανονισµών Ε.Π.Ο. 3. Τις αποφάσεις και εγκυκλίους του.σ της Ε.Π.Ο. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ιδιότητα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή - Αριθµός ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ανά σωµατείο ΑΡΘΡΟ 1 Ιδιότητα ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τμήμα: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα