TEE ΕΠΑΝΤΥΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEE ΕΠΑΝΤΥΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ"

Transcript

1 TEE ΕΠΑΝΤΥΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2005

2 ΜΕΛΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β. ΝΑΚΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.. ΖΑΝΝΟΥ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός E. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Γενική ιευθύντρια Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Α. ΤΣΑΟΥΣΗ ιευθύντρια Απογραφής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Μέλος της Επιτελικής Επιτροπής του ΕΠΑΝΤΥΚ

3 ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αξιοποίηση στοιχείων της ΕΣΥΕ της Απογραφής του2000-1, όπως: Πληθυσµός Αριθµός Κτιρίων ανά Υλικό Φέροντος Οργανισµού Αριθµός Κτιρίων ανά πλήθος ορόφων/υπόγειο/πιλοτή Αριθµός Κτιρίων ανά Περίοδο Κατασκευής Αριθµός Κτιρίων ανά Χρήση και όλων, εν γένει, των στοιχείων του απογραφικού δελτίου κτιρίων (βλ. Σχ.4), όπως είναι συγκεντρωµένα στην αντίστοιχη βάση δεδοµένων (βλ. Πίνακα 3). Έγινε επίσης κατάταξη των κτορίων ανάλογα µε τη Ζώνη Σεισµικότητας που ανήκουν, σύµφωνα µε: το Β 1959, µε τον ΕΑΚ2000 και µε τον ΕΑΚ2003.

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Α. ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Κατά την εκπόνηση του έργου της οµάδας εργασίας δοµήθηκε ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών µεγάλης κλίµακας για ολόκληρη την Ελλάδα, στο οποίο περιέχονται: 1. Το γεωµετρικό υπόβαθρο της χώρας ανά νοµό (*). 2. Η γενική απογραφή πληθυσµού του έτους 2001 της ΕΣΥΕ, ανά ήµο και, σε αρκετές περιπτώσεις, ανά οικοδοµικό τετράγωνο (*). 3. Η γενική απογραφή κτιρίων του έτους 2000 της ΕΣΥΕ ανά ήµο και, σε αρκετές περιπτώσεις, ανά οικοδοµικό τετράγωνο (*). 4. Περιγραφικά δεδοµένα σχετικά µε την ενίσχυση ή την εκτίµηση της διακινδύνευσης των κτιρίων από σεισµούς που προέρχονται από τις άλλες οµάδες εργασίας (π.χ. το δείκτη της µέσης εκτίµησης διακινδύνευσης). 5. Στοιχεία από πιλοτικές απογραφές κτιρίων που γίνονται από περιφερειακά τµήµατα του ΤΕΕ (ανάλογα µε το στάδιο προόδου κάθε πιλοτικής). Η εφαρµογή υλοποιήθηκε στο περιβάλλον του λογισµικού ArcView ( ESRI). Η επεξεργασία (διορθώσεις, δόµηση τοπολογίας κλπ.) των χωρικών δεδοµένων έγινε στο περιβάλλον του λογισµικού πακέτου ArcInfo ( ESRI). Μια συνοπτική περιγραφή του συστήµατος δίνεται στο Σχήµα 1. H δοµή περιγραφικών δεδοµένων απογραφής κτιρίων της ΕΣΥΕ περιγράφεται στον Πίνακα 3. Β. ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κατά την εκπόνηση του έργου της οµάδας εργασίας δοµήθηκε ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών µεγάλης κλίµακας για την περιοχή του ήµου της Τρίπολης στο οποίο περιέχονται: 1. Το γεωµετρικό υπόβαθρο της περιοχής σε µεγάλη κλίµακα, που περιλαµβάνει τις χωρικές οντότητες: οικοδοµικά τετράγωνα, κτίρια και οδικούς άξονες 2. Η γενική απογραφή πληθυσµού του έτους 2001 της ΕΣΥΕ 3. Η γενική απογραφή κτιρίων του έτους 2000 της ΕΣΥΕ 4. Η δειγµατοληπτική απογραφή κτιρίων από τεχνικούς σε συνεργασία µε το ΤΕΕ. 5. Περιγραφικά δεδοµένα σχετικά µε την ενίσχυση ή ην εκτίµηση της διακινδύνευσης των κτιρίων από σεισµούς που προέρχονται από τις άλλες οµάδες εργασίας (π.χ. το δείκτη της µέσης εκτίµησης διακινδύνευσης) H δοµή περιγραφικών δεδοµένων απογραφής κτιρίων της ΕΣΥΕ περιγράφεται στον Πίνακα 3. Για την απογραφή χρησιµοποιήθηκε ειδικό έντυπο που περιλαµβάνεται σε συνηµµένο κειµένο (Πίνακας 4). (*) Ας σηµειωθεί ότι τα δεδοµένα της απογραφής υφίστανται µεν στην ΕΣΥΕ ανά οικοδοµικό τετράγωνο, αλλά για τεχνικούς λόγους δεν υφίσταται η γεωγραφική απεικόνισή τους, µε αποτέλεσµα η επεξεργασία των αποτελεσµάτων να είναι προς το παρόν δυνατή (για την πλειοψηφία των περιπτώσεων)σε επίπεδο νοµού µόνο.

6 Χρήστης Λογισµικό ArcView Κλειδί: Ψηφιακοί χάρτες Βάση δεδοµένων Οικοδοµικά τετράγωνα Κτίρια Οδικοί άξονες Γεωµετρία (ΕΣΥΕ) Εφαρµογή ΣΓΠ... Απογραφή κτιρίων (ΕΣΥΕ) Απογραφή πληθυσµού (ΕΣΥΕ) Πιλοτική Απογραφή (ΤΕΕ) εδοµένα άλλων ΟΕ (ΤΕΕ) Σχήµα 1. Συνοπτική περιγραφή του συστήµατος. Για τις υπόλοιπες δεκαπέντε πιλοτικές περιοχές, στις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία δειγµατοληπτικής απογραφής των κτιρίων από τεχνικούς σε συνεργασία µε το ΤΕΕ, δοµήθηκε στο περιβάλλον του συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών το γεωµετρικό υπόβαθρο των περιοχών. Οι δεκαπέντε αυτές περιοχές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Οι δεκαπέντε πιλοτικές περιοχές µε γεωµετρικό υπόβαθρο Α/Α Περιοχή 1 Αθήνα 2 Βόλος 3 Ζωγράφου 4 Ηράκλειο 5 Θεσσαλονίκη 6 Ιωάννινα 7 Καλαµάτα 8 Κέρκυρα 9 Μυτιλήνη 10 Νέα Ιωνία (Βόλου) 11 Ξάνθη 12 Πάτρα 13 Περιστέρι 14 Τριανδρία (Θεσσαλονίκη) 15 Χανιά

7 Ειδικότερα για την περιοχή της Τρίπολης στην οποία το σύστηµα αναπτύχθηκε σε «βάθος» του πληροφοριακού περιεχόµενου για έναν αντιπροσωπευτικό ήµο της χώρας µαζί µε τους περιφερειακούς του οικισµούς, εκτός από το ήµο της Τρίπολης η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει και τους οικισµούς που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Οικισµοί και αριθµός κτιρίων της πιλοτικής εφαρµογής της Τρίπολης Α/Α Οικισµός Αριθµός κτιρίων 1 Τρίπολη Αγ. Βασίλειος Αγ. Κων/νος Εύανδρον 66 5 Θάνας Μάκρη Μερκοβούνιο Μηλιά 90 9 Παλλάντιο Πέλαγος Περιθώριο Περπατάρης Σκοπή Χάνια Άλλοι 2 Σύνολο 8187 Στα Σχήµατα 2 και 3 παρουσιάζονται χαρακτηριστικές οθόνες του συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών για την πιλοτική περιοχή της Τρίπολης που αναπτύχθηκε. Στα σχήµατα αυτά γίνεται εντοπισµός ενός συγκεκριµένου οικοδοµικού τεραγώνου και παρουσιάζονται τα δεδοµένα της βάσης δεδοµένων που αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη οντότητα, σε µια περιορισµένη περιοχή (Σχήµα 2) και σε µια ευρύτερη περιοχή (Σχήµα 3). Η χωρική αναφορά της εφαρµογής βασίζεται στο κρατικό σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Οι αναλυτικές συντεταγµένες των χωρικών δεδοµένων αποδίδονται στην Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή µε κεντρικό µεσηµβρινό τον µεσηµβρινό των 24 -Ανατολικά από το µεσηµβρινό του Αστεροσκοπείου του Greenwich και είναι εκφρασµένες σε m. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η πλήρης συµβατότητα της εφαρµογής µε πληροφορίες που προέρχονται από άλλους φορείς (δηµόσιους ή ιδιωτικούς). Ειδικότερα το πληροφοριακό περιεχόµενο της εφαρµογής περιλαµβάνει: 1. Χωρική πληροφορία: ιανυσµατικούς ψηφιακούς χάρτες µε περιγράµµατα των οικοδοµικών τετραγώνων, των κτιρίων και των αξόνων του οδικού δικτύου. (Πηγή: ΕΣΥΕ). 2. Περιγραφική πληροφορία: - Απογραφή πληθυσµού µε ανάλυση ανά οικοδοµικό τετράγωνο. (Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή 2001). - Απογραφή κτιρίων µε ανάλυση ανά οικοδοµικό τετράγωνο και ανα κτίριο. Η δοµή των δεδοµένων της απογραφής των κτιρίων περιγράφεται σε συνηµµένο κείµενο (Πίνακας 3) το έντυπο της απογραφής περιλαµβάνεται σε συνηµµένο κείµενο (Σχήµα 4). (Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή 2000).

8 Σχήµα 2. Χαρακτηριστική οθόνη του συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών σε περιορισµένη περιοχή Σχήµα 3. Χαρακτηριστική οθόνη του συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών σε ευρύτερη περιοχή

9 - Πιλοτική απογραφή κτιρίων από τεχνικούς σε συνεργασία µε το ΤΕΕ µε ανάλυση ανά κτίριο. Η απογραφή αυτή περιλαµβάνει ένα δείγµα 5% του συνόλου των κτιρίων (~400 κτίρια) σε αντιπροσωπευτικά οικοδοµικά τετράγωνα της περιοχής µελέτης, τα οποία ορίστηκαν ύστερα από επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής κτιρίων της ΕΣΥΕ. Για την απογραφή χρησιµοποιήθηκε ειδικό έντυπο που περιλαµβάνεται σε συνηµµένο κειµένο (Πίνακας 4). Πίνακας 3. οµή περιγραφικών δεδοµένων απογραφής κτιρίων της ΕΣΥΕ Όνοµα πεδίου Περιγραφή Κωδικοποίηση SKA_CODE Γεωγραφικός κωδικός BLOCK_NO Αριθµός οικοδοµικού τετραγώνου BUILD_AA Α/Α κτιρίου στο οικοδοµικό τετράγωνο FLAG_YPOGIO Ένδειξη ύπαρξης υπογείου 0 = ΟΧΙ 1 = ΝΑΙ * = ε δηλώθηκε ; = Περισσότερες τιµές FLAG_ISOGIO Ένδειξη ύπαρξης ισογείου 0 = ΟΧΙ 1 = ΝΑΙ * = ε δηλώθηκε ; = Περισσότερες τιµές FLAG_PYLOTI Ένδειξη ύπαρξης πυλωτής 0 = ΟΧΙ 1 = ΝΑΙ * = ε δηλώθηκε ; = Περισσότερες τιµές FLOOR_NO Αριθµός ορόφων STRUCT_PERIOD STRUCT_PERIOD Περίοδος κατασκευής Περίοδος κατασκευής FLAG_TANGENT Ένδειξη ύπαρξης εφαπτοµένων κτιρίων YLIKA_MAIN Κύρια υλικά κατασκευής κτιρίου YLIKA_ROOF Μορφή επικάλυψης του κτιρίου και κύρια υλικά επικάλυψης της κεκλιµένης στέγης Τιµές 0 9 Τιµές = ΟΧΙ 1 = ΝΑΙ 1 = Μπετόν 2 = Μέταλλο 3 = Ξύλο 4 = Τούβλα τσιµεντόλιθοι 5 = Πέτρα 6 = Άλλα υλικά 0 = ε δηλώθηκε * = ε δηλώθηκε ; = Περισσότερες Τιµές 1 = Κεραµίδια 2 = Φύλλα επικάλυψης 3 = Άλλα υλικά 0 = ε δηλώθηκε * = ε δηλώθηκε ; = Περισσότερες τιµές

10 EXCL_USE Αποκλειστική χρήση του κτιρίου 1 = κατοικία 2 = εκκλησία/µοναστήρι 3 = ξενοδοχείο 4 = εργαστάσιο/εργαστήριο 5 = σχολικό κτίριο 6 = κατάστηµα/γραφείο 7 = σταθµός αυτοκινήτων (πάρκινγκ) 8 = Νοσοκοµείο-κλινική 9 = Άλλη χρήση 0 = ε δηλώθηκε * = ε δηλώθηκε ; = Περισσότερες τιµές MAIN_USE Κύρια χρήση του κτιρίου 1 = κατοικία 2 = εκκλησία/µοναστήρι 3 = ξενοδοχείο 4 = εργαστάσιο/εργαστήριο 5 = σχολικό κτίριο 6 = κατάστηµα/γραφείο 7 = σταθµός αυτοκινήτων (πάρκινγκ) 8 = Νοσοκοµείο-κλινική 9 = Άλλη χρήση 0 = ε δηλώθηκε * = ε δηλώθηκε ; = Περισσότερες τιµές SECOND_USE ευτερεύουσα χρήση του κτιρίου 1 = κατοικία 2 = εκκλησία/µοναστήρι 3 = ξενοδοχείο 4 = εργαστάσιο/εργαστήριο 5 = σχολικό κτίριο 6 = κατάστηµα/γραφείο 7 = σταθµός αυτοκινήτων (πάρκινγκ) 8 = Νοσοκοµείο-κλινική 9 = Άλλη χρήση 0 = ε δηλώθηκε * = ε δηλώθηκε ; = Περισσότερες τιµές Σηµείωση Σε όλα τα πεδία ισχύει ότι * = ε δόθηκε απάντηση και ; = Βρέθηκαν περισσότερες από µία τιµές σε πεδίο που δεν επιτρέπεται (π.χ. στο second_use απάντηση 1 και 4 κλπ.)

11 Σχήµα 4. Έντυπο γενικής απογραφής κτιρίων του έτους 2000 της ΕΣΥΕ

12 Πίνακας 4. οµή περιγραφικών δεδοµένων δειγµατοληπτικής απογραφής κτιρίων του ΤΕΕ Α/Α Ερώτηση Απάντηση 1 Αριθµός οικοδοµικού τετραγώνου 2 Κωδικός Στατιστικής Υπηρεσίας 3 Αριθµός κτιρίου στο οικοδοµικό τετράγωνο 4 Οδός και αριθµός 5 Είναι εντός οικισµού; 6.1 Αριθµός ορόφων; 6.2 Έχει Πυλωτή; 6.3 Έχει υπόγειο; 7 Περίοδος κατασκευής 8 Επαφή µε γειτονικά 9 Φέρων οργανισµός 10 Η οροφή του κτιρίου µπορεί να θεωρηθεί ως διάφραγµα; 11.1 Χρήση 11.2 Είναι αποκλειστική η χρήση; 12 Πλήθος κανονικών κατοικιών 13 Ποιο είναι το υλικό των στοιχείων πλήρωσης 14 Υπάρχουν κοντά υποστυλώµατα; 15 Το κτίριο είναι κανονικό; 16 Αν το κτίριο δεν είναι κανονικό, τι είδους ακανονικότητα υπάρχει; 17 Κατηγορία εδάφους κατά ΕΑΚ; 18.1 Σεισµικός συντελεστής µελέτης «ε» (για µελέτη µε Β 59) 18.2 Ανηγµένη εδαφική επιτάχυνση µελέτης «α» (για µελέτη µε ΕΑΚ) 19 Εγινε αλλαγή χρήσης σε σχέση µε την προβλεπόµενη από την µελέτη; 20 Υπάρχουν βλάβες από προηγούµενο σεισµό 20.1 Αν η απάντηση στη ερώτηση 20 είναι ΝΑΙ, οι βλάβες τι είδους ήταν 20.2 Αν η απάντηση στη ερώτηση 20 είναι ΝΑΙ, Πώς επισκευάσθηκαν 21 Υπάρχουν φθορές ή βλάβες από άλλα (µη σεισµικά) αίτια στον φέρονται οργανισµό; 22 Αν το κτίριο είναι σε επαφή µε γειτονικά, υπάρχει ανισοσταθµία πλακών; 23 Κατασκευάσθηκε σε µια φάση (ή έγιναν προσθήκες;) 23.1 Αν ναι, πότε έγινε η αρχική κατασκευή του φέροντος οργανισµού 23.2 Αν ναι, πότε έγινε η τελευταία κατασκευή του φέροντος οργανισµού 23.3 Έχει εκδοθεί άδεια οικοδοµής για την τελευταία επέµβαση στο κτίριο; 24 Το υπάρχον υπόγειο είναι πλήρες 25 Υπάρχουν διαφράγµατα σε όλες τις στάθµες; Ερωτήσεις απογραφικού δελτίου ΕΣΥΕ Ερωτήσεις για την εκτίµηση της τρωτότητας

13 Ερωτήσεις για την εκτίµηση της διακινδύνευσης Α/Α Ερώτηση 26 Επιφάνεια κάτοψης (ισογείου) 27 Ολική δοµηµένη επιφάνεια ανωδοµής (πλην υπογείου) 28 Συνολικός όγκος κτιρίου πλην υπογείου 29 Επιφάνεια ανά χρήση 30 Αριθµός χρηστών 31 Αριθµός επισκεπτών ανά 24ωρο 32 Είναι διατηρητέο; Απάντηση

14 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΣΥΕ

15 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΣΥΕ ΚΑΙ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΕ Σε τριανταένα οικοδοµικά τετράγωνο του ήµου Τρίπολης, µε πρωτοβουλία του ΤΕΕ, διεξήχθη γενική απογραφή κτιρίων από τεχνικούς µε σκοπό να γίνει σύγκριση µε την γενική απογραφή κτιρίων του έτους 2000 της ΕΣΥΕ. Το δείγµα αυτό υπερβαίνει το 5% του δοµηµένου όγκου του ήµου της Τρίπολης. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται µια γενική εικόνα του περιεχοµένου της σύγκρισης σε συχνότητες (αριθµός κτιρίων ανά οικοδοµικό τετράγωνο και ποσοστά %). Πίνακας 5. Γενική παρουσίαση της σύγκρισης. ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Αριθµός Ο.Τ. ΤΕΕ ΕΣΥΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΕΕ ΕΣΥΕ & & & & & & ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Τα αποτελέσµατα της γενικής «εικόνας» της σύγκρισης παρουσιάζονται γραφικά στα Σχήµατα 5 και 6, για τις συχνότητες (Σχήµα 5) και για τα ποσοστά (Σχήµα 6) αντίστοιχα.

16 45 ΟΤ ΤΕΕ ΕΣΥΕ & & & Σχήµα 5. Σύγκριση αριθµού κτιρίων ανά οικοδοµικό τετράγωνο για το δειγµατοληπτικό τµήµα του ήµου Τρίπολης ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 10 ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΕΕ ΕΣΥΕ & & & Σχήµα 6. Σύγκριση ποσοστού κτιρίων ανά οικοδοµικό τετράγωνο για το δειγµατοληπτικό τµήµα του ήµου Τρίπολης Με βάση την περιεχόµενη πληροφορία στις δύο απογραφές κτιρίων (ΕΣΥΕ, δειγµατοληπτική απογραφή), Η σύγκριση µπορεί να γίνει για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.

17 Πίνακας 6. Συγκρινόµενες πληροφορίες απογραφών κτιρίων ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΥΛΩΤΗ ΟΡΟΦΟΙ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΦΗ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 0 ΟΧΙ 0 ΙΣΟΓΕΙΟ 0 ΠΡΟ ΟΧΙ 1 ΜΠΕΤΟΝ 1 ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 2 ΜΕΤΑΛΛΟ 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΞΥΛΟ 3 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΤΟΥΒΛΑ 4 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑ 5 ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟ 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘ/ΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΛΗ 9 ΜΕΤΑ 2002 * ΕΝ ΗΛΩΘΗΚΕ? ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ Στο Σχήµα 7 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της σύγκρισης για την πληροφορία: επαφή των κτιρίων (Σχήµα 7 αριστερά σε αριθµό κτιρίων και δεξιά σε ποσοστά %). ΕΠΑΦΗ ΕΠΑΦΗ ΤΕΕ ΕΣΥΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΕΕ ΕΣΥΕ Σχήµα 7. Σύγκριση της πληροφορίας: επαφή Στο Σχήµα 8 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της σύγκρισης για την πληροφορία: ηλικία των κτιρίων (Σχήµα 8 αριστερά σε αριθµό κτιρίων και δεξιά σε ποσοστά %). ΗΛΙΚΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΕΕ ΕΣΥΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΕΕ ΕΣΥΕ Σχήµα 8. Σύγκριση της πληροφορίας: ηλικία Στο Σχήµα 9 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της σύγκρισης για την πληροφορία: υπόγειο (ύπαρξη ή όχι) των κτιρίων (Σχήµα 9 αριστερά σε αριθµό κτιρίων και δεξιά σε ποσοστά %).

18 ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΕΕ ΕΣΥΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΕΕ ΕΣΥΕ Σχήµα 9. Σύγκριση της πληροφορίας: υπόγειο Στο Σχήµα 10 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της σύγκρισης για την πληροφορία: ισόγειο (ύπαρξη ή όχι) των κτιρίων (Σχήµα 10 αριστερά σε αριθµό κτιρίων και δεξιά σε ποσοστά %). ΙΣΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΕΕ ΕΣΥΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΕΕ ΕΣΥΕ Σχήµα 10. Σύγκριση της πληροφορίας: ισόγειο Στο Σχήµα 11 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της σύγκρισης για την πληροφορία: πιλοτή (ύπαρξη ή όχι) των κτιρίων (Σχήµα 11 αριστερά σε αριθµό κτιρίων και δεξιά σε ποσοστά %). ΠΥΛΟΤΗ ΠΙΛΟΤΗ ΤΕΕ ΕΣΥΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΕΕ ΕΣΥΕ Σχήµα 11. Σύγκριση της πληροφορίας: πιλοτή Στο Σχήµα 12 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της σύγκρισης για την πληροφορία: όροφοι των κτιρίων (Σχήµα 12 αριστερά σε αριθµό κτιρίων και δεξιά σε ποσοστά %).

19 ΟΡΟΦΟΙ ΟΡΟΦΟΙ ΤΕΕ ΕΣΥΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΕΕ ΕΣΥΕ Σχήµα 12. Σύγκριση της πληροφορίας: όροφοι Στο Σχήµα 13 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της σύγκρισης για την πληροφορία: χρήση των κτιρίων (Σχήµα 13 αριστερά σε αριθµό κτιρίων και δεξιά σε ποσοστά %). ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΕ ΕΣΥΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΕΕ ΕΣΥΕ Σχήµα 13. Σύγκριση της πληροφορίας: χρήση Στο Σχήµα 14 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της σύγκρισης για την πληροφορία: υλικό των κτιρίων (Σχήµα 14 αριστερά σε αριθµό κτιρίων και δεξιά σε ποσοστά %). ΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΕ ΕΣΥΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΕΕ ΕΣΥΕ Σχήµα 14. Σύγκριση της πληροφορίας: υλικό Στο CD που περιλαµβάνει το σύνολο του υλικού των παραδοτέων περιλαµβάνονται αναλυτικά αρχεία της σύγκρισης σε επίπεδο οικοδοµικού τετραγώνου αλλά και κτιρίου.

20 Ο ΟΜΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΣΥΕ ( ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000)

21

22 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Πριν το Υπό Κατασκευή εν ηλώθηκε Σύνολο Κτιρίων

23

24 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ ΟΡΟΦΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Ισόγειο ος ος ος-5ος ος & άνω Σύνολο

25

26 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Κατοικίες Εκκλησίες Μοναστήρια Ξενοδοχεία Εργοστάσια Εργαστήρια Σχολικά Κτίρια Καταστήµατα Γραφεία Σταθµοί αυτοκινήτων (Parking) Νοσοκοµεία Κλινικές κ.λ.π Άλλες Χρήσεις Σύνολο

27 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΑΝΑ ΝΟΜΟ)

28

29 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Νοµός Μόνιµος Πληθυσµός Σύνολο Κτιρίων Ισόγειο 1ος 2ος 3ος- 5ος 6ος & άνω Ισόγειο 1ος 2ος 3ος- 5ος 6ος & άνω ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΦΩΚΙ ΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΑΡΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΡΑΜΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

30 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Νοµός Μόνιµος Πληθυσµός Σύνολο Κτιρίων Ισόγειο 1ος 2ος 3ος- 5ος 6ος & άνω Ισόγειο 1ος 2ος 3ος- 5ος 6ος & άνω ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΒΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΣΑΜΟΥ ΧΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

31 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗ (ΠΟΣΟΣΤΑ % ΑΝΑ ΝΟΜΟ)

32

33 Αριθµός Κτιρίων Κατοικίες Εκκλησίες Μοναστήρια Ξενοδοχεία Εργοστάσια Εργαστήρια Σχολικά Κτίρια Καταστήµατα Γραφεία Σταθµοί αυτοκινήτων (Parking) Νοσοκοµεία Κλινικές κ.λ.π. ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΦΩΚΙ ΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΑΡΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΡΑΜΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Άλλες Χρήσεις

34 Αριθµός Κτιρίων Κατοικίες Εκκλησίες Μοναστήρια Ξενοδοχεία Εργοστάσια Εργαστήρια Σχολικά Κτίρια Καταστήµατα Γραφεία Σταθµοί αυτοκινήτων (Parking) Νοσοκοµεία Κλινικές κ.λ.π. ΠΕΛΛΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΒΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΣΑΜΟΥ ΧΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Άλλες Χρήσεις

35 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΟΣΟΣΤΑ % ΑΝΑ ΝΟΜΟ)

36

37 Αριθµός Κτιρίων Πριν το Υπό Κατασκευή εν ηλώθηκε ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΦΩΚΙ ΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΑΡΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΡΑΜΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΛΛΗΣ

38 Αριθµός Κτιρίων Πριν το Υπό Κατασκευή εν ηλώθηκε ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΒΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΣΑΜΟΥ ΧΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

39 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗΣ

40

41 Α/Α Οδός και αριθµός Τρωτότητα ιακινδύνευση ,1 18, ,1 20, ,1 23,2 23, Επάνω Χρέπας & 25ης Μαρτίου Β 0, Επάνω Χρέπας & 25ης Μαρτίου Β 0, Επάνω Χρέπας & 25ης Μαρτίου Β 0, Επάνω Χρέπας Β 0, Επάνω Χρέπας Β 0, Επάνω Χρέπας & Χρονά Β 0, Χρονά Β 0, Χρονά Β 0, Χρονά Β Χρονά Β 0, Χρονά Β 0, Χρονά Β 0, Χρονά Β Χρονά Β 0, Χρονά Β Χρονά Β Χρονά Β Χρονά Β 0, Τρικόρφων & 25ης Μαρτίου Β 0, ης Μαρτίου Β 0, ης Μαρτίου Β 0, ης Μαρτίου Β 0, ης Μαρτίου Β 0, Ταξιαρχών Β Ταξιαρχών Β 0, Ταξιαρχών Β 0, Ταξιαρχών Β 0, Ταξιαρχών Β 0, Ταξιαρχών Β Ταξιαρχών Β Ταξιαρχών Β 0, Ταξιαρχών Β Ταξιαρχών Β Ταξιαρχών Β Ταξιαρχών Β 0, Ταξιαρχών Β Ταξιαρχών Β 0, Β. εκάζου Β 0, Β. εκάζου Β 0, Υψούντος Β Υψούντος Β Υψούντος Β 0, Υψούντος Β Υψούντος Β Υψούντος Β 0, Υψούντος Β 0, Υψούντος Β Ουάσιγκτων Β Ουάσιγκτων Β

42 50 Ουάσιγκτων Β 0, Ουάσιγκτων Β 0, Ουάσιγκτων Β 0, Ουάσιγκτων Β 0, Ουάσιγκτων Β Ουάσιγκτων Β Ουάσιγκτων Β Ερυµάνθου Γ Ερυµάνθου Γ 0, Αρχιµήδους Γ 0, εινοκράτους Γ 0, Ατρέως Γ Ατρέως Γ 0, Ατρέως Γ 0, Ατρέως Γ 0, Ερυµάνθου Γ 0, Ερυµάνθου Γ Απόλλονως Γ Απόλλονως Γ Απόλλονως Γ Απόλλονως Γ 0, εινοκράτους 4α Γ 0, εινοκράτους Γ 0, Αρχιµήδους Γ 0, Αρχιµήδους Γ 0, Αρχιµήδους Γ 0, Αρχιµήδους Γ 0, ΑΘ. ιάκου Β 0, Ρ. Σαλαµπράκου Β 0, Αριστείδου Β 0, Αριστείδου Β 0, Αριστείδου Β 0, Αριστείδου Β 0, Παπανικολή Β 0, Παπανικολή Β 0, Παπανικολή Β 0, Παπανικολή Β 0, Κουντουριώτη Β Κουντουριώτη Β Κουντουριώτη Β Κουντουριώτη Β Καραϊσκάκη Β 0, Καραϊσκάκη Β Καραϊσκάκη Β Καραϊσκάκη Β 0, Καραϊσκάκη Β 0, Καραϊσκάκη Β Καραϊσκάκη Β 0, ΑΘ. ιάκου Β 0, ΑΘ. ιάκου Β 0, ΑΘ. ιάκου Β ΑΘ. ιάκου Β 0,

43 102 Παπανικολή Β 0, Παπανικολή Β 0, Αριστείδου Β 0, Ρ. Σαλαµπράκου Β αιδάλου Β 0, αιδάλου Β 0, αιδάλου Β 0, Ευτέρπης Β Ευτέρπης 22α Β 0, Ευτέρπης 22β Β 0, Ευτέρπης Β Ευτέρπης Β 0, Ευτέρπης 28α Β 0, Ευτέρπης Β 0, Ευτέρπης 28β Β 0, Ευτέρπης Β 0, Μαιναλιώτη Β 0, Μαιναλιώτη Β 0, Μαιναλιώτη Β 0, Μαιναλιώτη Β 0, Μαιναλιώτη Β 0, Μαιναλιώτη Β 0, Αναξαγόρα Β 0, Αναξαγόρα Β Αναξαγόρα Β Ξενοφόντως Β 0, Σκουφά Β Σκουφά Β 0, Σωκράτους Β 0, Σωκράτους Β Σωκράτους Β 0, Σωκράτους Β Στάϊκου Β 0, Στάϊκου Β Στάϊκου Β 0, Στάϊκου Β 0, Σέκερη Β 0, Σέκερη Β 0, Σέκερη Β 0, Σέκερη Β 0, Σέκερη Β 0, Σέκερη Β 0, Σέκερη Β Μυστριώτου Β 0, Μυστριώτου 17β 0 1 Β 0, Μυστριώτου 17α Β 0, Έθρας Β 0, Έθρας Έθρας Β 0, Μυστριώτου Β 0, Μυστριώτου Β 0, Θεοφιλοπούλου 18 1 Β 0,

44 154 Θεοφιλοπούλου Β Θεοφιλοπούλου Β 0, Θεοφιλοπούλου Β 0, Θεοφιλοπούλου Β 0, Θεοφιλοπούλου Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου 36α Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου 36β Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου Β Ελευθερίου Βενιζέλου Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου Β 0, Λαγοπάτη Β 0, Λαγοπάτη Β 0, Λαγοπάτη Β 0, Λαγοπάτη Β Λαγοπάτη Β 0, Λαγοπάτη Β Λαγοπάτη Β Λαγοπάτη Β Μεταµορφώσεως Β 0, Μεταµορφώσεως Β 0, Μεταµορφώσεως Β Μεταµορφώσεως Β 0, Μεταµορφώσεως Β 0, Μεταµορφώσεως Β 0, Μεταµορφώσεως Β Μεταµορφώσεως Β 0, Μεταµορφώσεως Β Ζαλόγγου Β Ζαλόγγου Β Ζαλόγγου Β 0, Ζαλόγγου Β 0, εληγιάννη Β 0, εληγιάννη 6α Β 0, εληγιάννη Β Όθωνος Β Όθωνος Β Όθωνος Β ηµητρακοπούλου Β 0, ηµητρακοπούλου Β ηµητρακοπούλου Β 0, Εθνικής Αντίστασης Β Εθνικής Αντίστασης Β 0,

45 206 Αγίου Κωνσταντίνου Β Παπαρηγοπούλου Β Παπαρηγοπούλου Β 0, Παπαρηγοπούλου Β Παπαρηγοπούλου Β Καλαβρύτων Β 0, Καλαβρύτων Β 0, Καλαβρύτων Β Καλαβρύτων Β Καλαβρύτων 14-16α Β 0, Καλαβρύτων Β 0, Καλαβρύτων Β Καλαβρύτων 14-16β Β 0, Ιωσήφ Ανδρούσης Β Ιωσήφ Ανδρούσης Β Ιωσήφ Ανδρούσης Β Ιωσήφ Ανδρούσης Β 0, Ιωσήφ Ανδρούσης Β 0, Αγίου Κωνσταντίνου Β 0, Αγίου Κωνσταντίνου Β 0, Αγίου Κωνσταντίνου Β 0, Αγίου Κωνσταντίνου Β 0, Αγίου Κωνσταντίνου Β Αγίου Κωνσταντίνου Β Αγίου Κωνσταντίνου Β 0, Αγίου Κωνσταντίνου Β 0, Αγίου Κωνσταντίνου Β Αγίου Κωνσταντίνου Β 0, Εστίας Β 0, Εστίας Β 0, Εστίας Β 0, Εστίας Β Αγίου Κωνσταντίνου Β Αγίου Κωνσταντίνου Β 0, Αγίου Κωνσταντίνου Β Μητροπέτροβα Β 0, Μητροπέτροβα Β Μητροπέτροβα Β Καλαβρύτων Β Καλαβρύτων Β 0, Καλαβρύτων Β Καλαβρύτων 22β Β Καλαβρύτων 22α Β Ιωσήφ Ανδρούσης Β Ιωσήφ Ανδρούσης Β 0, Ιωσήφ Ανδρούσης Β ήµητρος Β 0, ήµητρος Β 0, ήµητρος Β ήµητρος Β ήµητρος 7α Β ήµητρος Β 0,

46 258 ήµητρος Β 0, ούνια & Σοφοκλέους Β 0, Σοφοκλέους Β 0, Σοφοκλέους Β 0, ούνια Β 0, ούνια Β 0, ούνια Β 0, ούνια Β ούνια Β 0, ούνια Β ούνια Β ούνια Β 0, ούνια Β 0, Ελευθερίου Βενιζέλου Β 0, ούνια & Ελευθ. Βενιζέλου Β Τηλέφου & Κονδάκη Β 0, Κονδάκη Β Κονδάκη Β Κονδάκη Β Κονδάκη Β 0, Κονδάκη Β Κονδάκη Β 0, Κονδάκη Β Κονδάκη Β 0, Τηλέφου Β 0, Κονδάκη&Σοφίας&Γρ.Λαµπρ Β Γρ. Λαµπράκη Β 0, Γρ. Λαµπράκη Β Γρ. Λαµπράκη Β 0, Γρ. Λαµπράκη Β 0, Γρ. Λαµπράκη Β 0, Γρ. Λαµπράκη Β 0, Γρ. Λαµπράκη Β 0, Γρ. Λαµπράκη &Τηλέφου Β 0, Σοφίας Β 0, Σοφίας Β Γρ. Λαµπράκη Β 0, Γρ. Λαµπράκη Β Γρ. Λαµπράκη Β Γρ. Λαµπράκη Β 0, Γρ. Λαµπράκη Β Μενάγρη Β 0, Μενάγρη Καρατζά Β 0, Καρατζά Β Καρατζά Β 0, Σοφίας Β Σοφίας Β Πεζόδροµος(Χριστακοπούλου) Β Πεζόδροµος(Χριστακοπούλου) Β Πεζόδροµος(Χριστακοπούλου) Β Κονδάκη Β

47 310 Κονδάκη Β Κονδάκη Β Καρατζά Β Καρατζά Β 0, Κονδάκη Β Κονδάκη Β 0, Καρατζά Β 0, Κονδάκη Β 0, Καρατζά Β 0, Καρατζά Β 0, Μπιλίδα Β Μπιλίδα Β Μπιλίδα Β Κονδάκη Β 0, Κονδάκη Β Σοφίας Β Π. Τσούκα Α 0, Θ Ρεβελιώτου Α 0, Θ Ρεβελιώτου Α Θ Ρεβελιώτου Α 0, Θ Ρεβελιώτου 7α Α 0, Θ Ρεβελιώτου Α Θ Ρεβελιώτου Α 0, Καλαµών Α 0, Καλαµών Α 0, Ησιόδου Α 0, Ησιόδου Α 0, Ησιόδου Α 0, Ησιόδου Α 0, Π. Τσούκα Α 0, Π. Τσούκα Α 0, Καλαµών Α 0, Καλαµών Α 0, Καλαµών Α 0, Καλαµών Α 0, Καλαµών Α Καλαµών Α 0, Θ Ρεβελιώτου Α 0, Ιερολοχιτών Α 0, Ιερολοχιτών Α 0, Ιερολοχιτών Α 0, Ιερολοχιτών Α 0, Φιλικών Α 0, Φιλικών Α 0, Φιλικών Α 0, Φιλικών Α 0, Καρτσόβης Α 0, Καρτσόβης Α 0, Καρτσόβης Α 0, Καρτσόβης Α 0, Π. Τσούκα Α 0, Π. Τσούκα Α 0,

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. ΣΑΜΟΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Ηανάγκηαντιµετώπισηςτου

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007

Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007 Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007 Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Πρόγραμμα «Χαρτογράφηση Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής» Πράξη 1.1.4.α Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.4 Υπεύθυνη Δράσης: Σουζάνα Παντελιάδου Βόλος, 30/3/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ:

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ: ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ: ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ζ Ζ Ζ0 Ζ Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΑ > 0.000 ΑΣΤΙΚΑ 0.000-0.000 ΑΣΤΙΚΑ 0.000-0.000 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 000- ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004. Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004. Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004 Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ) Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα Επαρχεία.

(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ) Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα Επαρχεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 23-2-2006 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. : οικ. 3743/203 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών

H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών H διερεύνηση της Τοπικότητας στο πλαίσιο της Οικονομικής Βάσης: Η περίπτωση των Ελληνικών Νομών ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου Εργαστηρίων Δομικών ΤΕΙ Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου Εργαστηρίων Δομικών ΤΕΙ Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου Εργαστηρίων Δομικών ΤΕΙ Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπαθόπουλος Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, τα κράτη, για να καθορίσουν την πολιτική τους, να προβούν στην θέσπιση θεσµών, να σχεδιάσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2008. (ΦΕΚ 2492/τεύχος Β/8-12-2008)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2008. (ΦΕΚ 2492/τεύχος Β/8-12-2008) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ: Α3 Π Ρ Ο Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα : 18.01.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθµ. Πρωτ. : 4451/1010/112 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ι.Χ., ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας. Υπεύθυνος Υποέργου : Κιουσόπουλος Ιωάννης

Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας. Υπεύθυνος Υποέργου : Κιουσόπουλος Ιωάννης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών/ΕΚΤ Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΚΩ ΙΚΟΣ MIS 75448 Υποέργο : Τµήµα Τοπογραφίας Υπεύθυνος Υποέργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΣΛ-Ο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΠΡΟΣ:

ΑΔΑ: 4Α9ΣΛ-Ο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΠΡΟΣ: EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 4 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ18/1604/116 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα - Πράσινη Επιχείρηση 2010

Πρόγραµµα - Πράσινη Επιχείρηση 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινη Επιχείρηση 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα