Πότε και πώς να εξοµολογούµαι;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πότε και πώς να εξοµολογούµαι;"

Transcript

1 Πότε και πώς να εξοµολογούµαι; Τι είναι το Μυστήριο της Εξοµολόγησης; Το µυστήριο της Εξοµολόγησης λέγεται ορθότερα Μυστήριο της µετάνοιας ή της συµφιλίωσης. Με αυτό το µυστήριο τελούµε τη φιλεύσπλαχνη αγάπη του Θεού, ο οποίος µας δίνει τη συγχώρεση των αµαρτιών µας, διά του Ιησού Χριστού που πέθανε και αναστήθηκε. Ο Χριστός, µε τη διακονία της Εκκλησίας, µας συµφιλιώνει µε το Θεό και τους αδελφούς. Εποµένως «εξοµολογούµαι» σηµαίνει: ακούω το Λόγο του Θεού και αναγνωρίζω την προσωπική µου αµαρτία, τελετουργώ τη φιλεύσπλαχνη αγάπη του Θεού Πατέρα, ο οποίος: - συγχωρεί τις αµαρτίες µας, πλένοντάς τις µε το Αίµα του Υιού Του, - µας µεταδίδει την ίδια τη θεϊκή Του ζωή (µυστηριακή χάρη), - µας συµφιλιώνει µαζί Του και µεταξύ µας, οικοδοµώντας και πάλι τον παγκόσµιο δεσµό της αδελφοσύνης. - δέχεται και καθιστά γόνιµη την προσωπική µας επίδοση για συνεχή µεταστροφή, που εγκαινιάζεται µε το Βάπτισµα και εντείνεται από τις απαιτήσεις της θείας Ευχαριστίας, - ανοίγει τη µετανοηµένη καρδιά µας προς την πνοή του Αγίου Πνεύµατος, που οδηγεί στη δικαιοσύνη, την αγάπη, την ελευθερία, τη ζωή και τη χαρά. Ποιος ίδρυσε αυτό το Μυστήριο; Το ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός όταν τη νύχτα του Πάσχα φανερώθηκε στους Αποστόλους του και τους είπε: «Λάβετε το Άγιο Πνεύµα. Σε όσους συγχωρήσετε τις αµαρτίες θα είναι συγχωρηµένες, και σε όσους δεν τις συγχωρήσετε θα παρα- µείνουν ασυγχώρητες» (Ιω.20,22-23).

2 Γιατί πρέπει να εξοµολογούµαστε; ιότι κάθε χριστιανός, µετά το Βάπτισµα, διαπράττει α- µαρτίες. Και όποιος λέει ότι δεν έχει αµαρτίες; Είτε είναι ψεύτης είτε τυφλός. «Εάν πούµε ότι είµαστε α- ναµάρτητοι, εξαπατούµε τον εαυτό µας και η αλήθεια δεν είναι σ εµάς» (1Ιω.1,8). Πότε διαπράττει κανείς αµαρτία; - Όταν κάποιος ανυπακούει στο Θεό, στην αγάπη Του, στο νόµο που µας έδωσε, διά του Χριστού, για να µας δείξει την ορθή πορεία προς την πλήρη ευτυχία µας και την τέλεια πραγµατοποίηση τού είναι µας: την αγιοσύνη. - «Ό,τι είναι κακό εµπρός στα µάτια Σου (Κύριε), εγώ το έπραξα» (Ψαλµός 51,6). - Ιδιαίτερα συνειδητοποιούµε την αµαρτία µας µέσα από το φως του Χριστού. Ο Χριστός, πράγµατι, είναι εκείνος που, µε το Λόγο του και µε το θάνατο και την ανάστασή του, αποκαλύπτει πλήρως στον άνθρωπο την αµαρτία του και τη βαρύτητά της. Με ποια έννοια η αµαρτία προσβάλλει το Θεό; Η αµαρτία προσβάλλει το Θεό µε την έννοια ότι: - τραυµατίζει ή καταστρέφει τον άνθρωπο που έπλασε ο Θεός και τον οποίο αγαπά, - ραγίζει ή διακόπτει τη διάλογο του Θεού µε τον άνθρωπο, - απορρίπτει το Λόγο του Θεού (Νόµο, διδασκαλία ) που είναι το αληθινό καλό του ανθρώπου, - προσβάλλει το Θεό όχι τόσο στην ίδια την τιµή Του, όσο στην Αγάπη Του. Κυρίως η αµαρτία είναι αιτία του θανάτου του Ιησού Χριστού, πολυαγαπηµένου Υιού του Πατέρα. Όλες οι αµαρτίες είναι ίσες;

3 Όχι, βέβαια! Οι αµαρτίες διαφοροποιούνται, ανάλογα µε τη βαρύτητα και το είδος. Ως προς τη βαρύτητα, υπάρχουν αµαρτίες θανάσιµες και συγχωρητικές. Ως προς το είδος, υπάρχουν αµαρτίες: - σκέψεις, λόγου, έργων, παραλείψεων. - κατά του Θεού, του πλησίον, του εαυτού µας, της δηµιουργίας. Πότε µια αµαρτία είναι θανάσιµη; Για να διαπράξει κανείς µια αµαρτία θανάσιµη, πρέπει να συνυπάρχουν τρεις προϋποθέσεις: το είδος της αµαρτίας να είναι βαρύ, να υπάρχει πλήρης αντίληψη της βαρύτητας, να υπάρχει ελευθερία συναίνεσης (συγκατάθεσης). Τη βαρύτητα της αµαρτίας ποιος την καθορίζει; Ο Θεός, και όχι εµείς ή ο κόσµος. Ο Θεός προσδιορίζει ποιο είδος αµαρτίας είναι βαρύ. Το δείχνει κυρίως µε τις 10 Εντολές και τη διδασκαλία του Χριστού, έτσι όπως µας τα παρουσιάζει η Εκκλησία. Πότε διαπράττει κανείς µια συγχωρητική αµαρτία; Όταν το είδος της αµαρτίας είναι ελαφρύ, αλλά επίσης ό- ταν, παρόλο που το είδος της αµαρτίας είναι βαρύ, όµως ο συγκεκριµένος άνθρωπος δεν έχει πλήρη αντίληψη της βαρύτητας ή δεν έχει πλήρη συναίνεση στη διάπραξη της αµαρτίας. Για να λάβει κανείς συγχώρεση, αρκεί να ζητήσει προσωπικά συγχώρεση από το Θεό, ή πρέπει οπωσδήποτε να εξοµολογηθεί σε ιερέα; Ο καθένας µας µπορεί και πρέπει να ζητά συγχώρεση από το Θεό κάθε στιγµή, ιδιαίτερα αµέσως µετά από µια θανάσιµη αµαρτία και πριν κοιµηθεί τη νύχτα, αλλά και στην αρχή της θείας Λειτουργίας. Όµως ορισµένες αµαρτίες, ο Θεός µας τις συγχωρεί εάν πλησιάσοµε µετανοηµένοι στο Μυστήριο της Μετάνοιας (εξο- µολόγηση), όπως το θέλησε και το ίδρυσε ο Υιός του ο Ιησούς

4 Χριστός. Ο Θεός µας δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο µας χορηγεί τη συγχώρεσή του. Σίγουρα η αµαρτία δεν συγχωρείται εάν δεν υπάρχει προσωπική µετάνοια. Ο Θεός όµως συνέδεσε την άφεση των αµαρτιών µε τη διακονία της Εκκλησίας (µέσω του ιερέα). Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχει κάποιος τη δυνατότητα να εξοµολογηθεί εκείνη τη στιγµή, αλλά θέλει να κοινωνήσει, λαβαίνει την άφεση αν ζητήσει συγχώρεση από το Θεό, µε την προϋπόθεση ότι θα εξοµολογηθεί το συντοµότερο. Κάθε πότε πρέπει να εξοµολογούµαστε; κάθε χριστιανός, που έχει φθάσει σε ηλικία διάκρισης, έχει υποχρέωση να εξοµολογείται τουλάχιστο µια φορά το χρόνο. Ο καλός χριστιανός, όµως, δεν µπορεί και δεν πρέπει να αρκείται από το ελάχιστο. Ο καλός χριστιανός ιδιαιτέρως: - εάν διαπράξει θανάσιµη αµαρτία, πρέπει να εξοµολογηθεί αµέσως, µε σκοπό να λάβει αµέσως τη συγχώρεση του Θεού και να αποφύγει την κόλαση, σε περίπτωση θανάτου. Οπωσδήποτε πρέπει να εξοµολογηθεί πριν πλησιάσει στη θεία Κοινωνία. - η ατοµική εξοµολόγηση όλων των αµαρτιών και η άφεση αποτελούν τον µόνο οµαλό τρόπο µε τον οποίο ο πιστός, που συνειδητοποιεί ότι διέπραξε θανάσιµη αµαρτία, συµφιλιώνεται µε το Θεό και µε την Εκκλησία. - εάν έχει µόνο συγχωρητικές αµαρτίες, ο χρόνος που µπορεί να περάσει ανάµεσα στη µια και την άλλη εξοµολόγηση εξαρτάται από την πνευµατική ευαισθησία του καθενός. - ορισµένοι άγιοι εξοµολογούνταν ακόµη και κάθε µέρα, παρόλο που ήταν άγιοι! - ακολουθώντας την υπόδειξη καλών Πνευµατικών Πατέρων, θα ήταν καλό για ένα χριστιανό, που δεν έχει θανάσιµες αµαρτίες, να εξοµολογείται κατά κανόνα µια φορά το µήνα, το πολύ κάθε δύο µήνες, και αυτό ιδίως όταν λαβαίνει συχνά τη θεία Κοινωνία. Γιατί είναι τόσο ωφέλιµη η συχνή εξοµολόγηση ακόµη και των συγχωρητικών αµαρτιών;

5 Είναι ωφέλιµη η συχνή, ταπεινή και µε εµπιστοσύνη Εξοµολόγηση, επειδή το Μυστήριο της Μετάνοιας: - αυξάνει στον πιστό τη χάρη του θεού, - ενισχύει τις αρετές, - βοηθάει να µετριαστούν οι αρνητικές τάσεις που κληρονοµήσαµε εξαιτίας της προπατορικής αµαρτίας και που επιβαρύνονται µε τις προσωπικές αµαρτίες, - διαµορφώνει µια ορθή συνείδηση, - προσφέρει το δώρο της γαλήνης και της ειρήνης, επειδή ακριβώς αυξάνει τη θεία χάρη. εν πρέπει επίσης να λησµονούµε τη σπουδαιότητα και της Ακολουθίας Μετανοίας, στην αρχή της θείας Λειτουργίας, µε την οποία ζητούµε συγχώρεση από το Θεό για τις αµαρτίες µας. Πώς εξοµολογούµαστε; Προετοιµαζόµαστε για το Μυστήριο της Μετάνοιας µε λίγο χρόνο προσευχής και µε µια καλή πνευµατική καθοδήγηση. Συγκρίνοµε τον εαυτό µας µε το παράδειγµα και τα λόγια του Χριστού (εξέταση συνείδησης), κατά προτίµηση διαβάζοντας ένα κείµενο από την Αγία Γραφή. Μέσα στο φως των όσων έκανε ο Θεός για µας, αναγνωρίζοµε τις προσωπικές µας αµαρτίες, ζητώντας γι αυτές συγχώρεση από το Θεό και δεσµευόµενοι να «αλλάξοµε ζωή», ιδιαίτερα σε έναν ιδιαίτερο τοµέα. Έπειτα πηγαίνοµε σε έναν ιερέα (αρχίζοµε λέγοντας πόσος χρόνος πέρασε από την τελευταία µας εξοµολόγηση, και ότι θέλοµε να ζητήσοµε συγχώρεση και για τις αµαρτίες που έχοµε λησµονήσει αλλά και της περασµένης µας ζωής). - Εξοµολογούµαστε τις αµαρτίες µας. - Ακούµε τα λόγια του ιερέα. - εχόµαστε την πράξη µετάνοιας που µας επιβάλλει να κάνοµε. - Εκδηλώνοµε τη µετάνοιά µας, που προέρχεται από την αγάπη µας προς το Θεό, και απαγγέλλοµε την Πράξη Μετανοίας (ή κάποιον άλλο παρόµοιο τύπο).

6 - εχόµαστε µε πίστη την άφεση των αµαρτιών µας από τον ιερέα, ο οποίος λέει: «Εγώ σε απολύω από όλες τις αµαρτίες σου, εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος». Ευχαριστούµε έπειτα τον Κύριο για το δώρο της µυστηριακής άφεσης, ανανεώνοντας τη δέσµευσή µας για αλλαγή ζωής (µεταστροφή). Αρκεί να κάνοµε µια γενική και αόριστη εξοµολόγηση των αµαρτιών µας; Όχι, δεν αρκεί εάν πούµε (για παράδειγµα:) «Πατέρα, έχω αµαρτήσει. Ζητώ το συγχώριο» ή εάν αναφέροµε µια α- µαρτία ή ορισµένες που τις θεωρούµε πιο σπουδαίες. Ο χριστιανός οφείλει να εξοµολογηθεί όλες τις θανάσι- µες αµαρτίες, που διέπραξε µετά το Βάπτισµά του και ακόµη δεν τις έχει αναφέρει σε Εξοµολόγηση, προσδιορίζοντας το είδος των αµαρτιών και τον αριθµό τους. Αυτό προϋποθέτει µια φροντισµένη εξέταση συνείδησης. Με τι τρόπο γίνεται µια φροντισµένη εξέταση συνείδησης; Αφήνοντας να µας φωτίσει ο Λόγος του Θεού (η Αγία Γραφή). Πράγµατι, ο Λόγος του Θεού, είναι εκείνος που: - ξεσκεπάζει την αµαρτία, - καλεί σε µεταστροφή, - προτρέπει στο καλό, - ενθαρρύνει να ενεργούµε, µιµούµενοι το Χριστό, - αναγγέλλει την ευσπλαχνία του Θεού, που πλένει την αµαρτία του ανθρώπου µε το αίµα του Χριστού, και δωρίζει τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος, που καθαγιάζει τον άνθρωπο. Πιο ειδικά µπορούµε να κάνοµε µια εξέταση συνείδησης, σκεπτόµενοι µία-µία τις δέκα Εντολές του Θεού, τους Μακαρισµούς του Ευαγγελίου, τις εντολές της Εκκλησίας.??? Είναι δυνατό να εξοµολογηθούµε κατά τη θεία Λειτουργία; Ναι, είναι δυνατό, αλλά δεν συνιστάται, διότι δεν µπορούµε να τελέσοµε καλά δύο Μυστήρια ταυτόχρονα. Είναι κα-

7 λύτερα να εξοµολογηθούµε προηγουµένως, αλλά πάντως έξω από τη Λειτουργία. Συνιστάται λοιπόν να επιλέγουν οι πιστοί κάποια στιγµή ηρεµίας για τον εαυτό τους και για τον ιερέα-εξοµολόγο, ώστε να µπορέσουν να τελέσουν σωστά αυτό το Μυστήριο. Ο ιερέας δεσµεύεται πάντοτε από το µυστικό της εξο- µολόγησης; Ασφαλώς! Και χωρίς καµιά εξαίρεση. Προβλέπονται µάλιστα βαριές ποινές. Οφείλει να τηρήσει απόλυτη εχεµύθεια (µυστηριακή σφραγίδα) για τις αµαρτίες που εξοµολογήθηκαν οι πιστοί, ακόµη και µε κίνδυνο να χάσει τη ζωή του. Όλοι µπορούν να λάβουν άφεση των αµαρτιών; εν µπορούν να λάβουν έγκυρα την άφεση όσοι ζουν µόνιµα σε κατάσταση θανάσιµης αµαρτίας (παράδειγµα: οι διαζευγµένοι ξαναπαντρεµένοι ) εάν δεν σκοπεύουν να αλλάξουν αυτή την κατάστασή τους. Συγκεκριµένα, µια αµαρτία δεν συγχωρείτε εάν ο πιστός δεν µετανοεί προσωπικά και δεν έχει την πρόθεση να µην ξανακάνει αυτή την αµαρτία. Ορισµένες αµαρτίες ιδιαίτερα βαριές, που τιµωρούνται µε αφορισµό, µπορούν να συγχωρεθούν µόνο από τον Πάπα ή από τον Επίσκοπο ή από ιερείς εξουσιοδοτηµένους. Σε περίπτωση άµεσου κινδύνου θανάτου, οποιοσδήποτε ιερέας µπορεί να λύσει κάθε αφορισµό και να δώσει την ά- φεση όλων των αµαρτιών. Ποια σχέση υπάρχει ανάµεσα στην τέλεση του Μυστηρίου της Μετάνοιας και την καθηµερινή ζωή; Η τέλεση του Μυστηρίου της Μετάνοιας είναι στενά δεµένη µε την καθηµερινή ζωή. Όταν κανείς εξοµολογείται, δεσµεύεται ενώπιον της χριστιανικής κοινότητας και ενώπιον του Θεού, να επιστρέψει και να βαδίζει στο εξής στη ζωή του ακολουθώντας τις χριστιανικές επιλογές, να πράττει όλα όσα πρότεινε ο Χριστός ως οδό για την αληθινή και οριστική απελευθέρωση του ανθρώπου, ώστε να ζει σε πλήρη και χαρούµενη κοινωνία µε το θεό και µε τους αδελφούς στην πίστη.

8 «Έχετε λουσθεί, έχετε αγιασθεί, έχετε δικαιωθεί µε το όνο- µα του Κυρίου Ιησού Χριστού και µε το Πνεύµα του Θεού µας» (1Κορ.6,11). Περπατάτε λοιπόν στη νέα ζωή. «Αυτό είναι το θέληµα του Θεού, ο αγιασµός σας» (1Θεσ.4,3). Ο Πριµικήριος της Βασιλικής των Αγ. Αµβροσίου και Καρόλου στη Ρώµη Mons. Raffaello Martinelli Για να εµβαθύνει κανείς το θέµα, ιδού µερικά επίσηµα κεί- µενα της Εκκλησίας: - Ακολουθία της Μετάνοιας, Πάπας Ιωάννης Παύλος Β : Reconciliatio et paenitentia, Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, αρ , ΕΚ ΟΣΗ «Ενοριακές Καµπάνες» - «Τηνιακά Μηνύµατα» Μάρτιος 2007

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ä É Ì Ç Í É Á É Ï Ê Á È Ï Ë É Ê Ï Ð Å Ñ É Ï Ä É Ê Ï È Ñ Ç Ó Ê Å Õ Ô É Ê Ï Õ & Ê Ï É Í Ù Í É Ê Ï Õ Ð Ñ Ï Â Ë Ç Ì Á Ô É Ó Ì Ï Õ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Êùäéê üò:

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μυστικά της εξομολόγησης.

Τα μυστικά της εξομολόγησης. Τα μυστικά της εξομολόγησης. υπό Λεοντίου Μοναχού ιονυσιάτου «Προσεύχομαι, και την πρώτη σκέψη που έρχεται στην καρδιά μου τη δέχομαι ως λόγο Θεού, και αυτή λέω. Είναι ο Θεός που ξέρει τη ζωή σου και το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΣΜΟ του Πάπα Φραγκίσκου ΕΚΔΟΣΗ Ιεράς Συνόδου Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος 2014 ISBN: 978-960-87124-1-6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;)

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) 1 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΟΣ;) Ένα βιβλίο πάνω στο γάμο και τα συζυγικά προβλήματα δεν θα ήταν πλήρες χωρίς την εικόνα του γάμου όπως ο Θεός την έχει ορίσει. Η πρόθεση μας δεν είναι να σκιαγραφήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ - Zac Poonen Σε αυτό το άρθρο, θα εξηγήσουμε τι σημαίνει για κάποιον να «γεννηθεί άνωθεν» ή να «σωθεί». Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Κατήχηση. Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ

Κατήχηση. Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ Κατήχηση Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ LIBRERIA EDITRICE VATICANA ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Το λογότυπο αναπαριστά λεπτομέρεια ενός χριστιανικού επιτάφιου λίθου των κατακομβών της

Διαβάστε περισσότερα

The New Life Mission. Ï ÊÕÑÉÏÓ ìáò. ðïõ Ãßíåôáé ç. Äéêáéïóýíç. ôïõ Èåïý (É)

The New Life Mission. Ï ÊÕÑÉÏÓ ìáò. ðïõ Ãßíåôáé ç. Äéêáéïóýíç. ôïõ Èåïý (É) The New Life Mission Ç Äéêáéïóýíç ôïõ Èåïý üðùò Áðïêáëýðôåôáé óôçí ÅðéóôïëÞ ðñïò Ñùìáßïõò Ï ÊÕÑÉÏÓ ìáò ðïõ Ãßíåôáé ç Äéêáéïóýíç ôïõ Èåïý (É) Ðßíáêáò Ðåñéå ïìýíùí Áñ Þ ÁíÜãíùóçò Ïäçãüò ñþóôç To ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ µεσιτεύει µεταποστολική Μαρτύριο αγ. Πολυκάρπου 18 Τερτυλλιαvός Κυπριανός Κύριλλος Ιεροσολύµων

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ µεσιτεύει µεταποστολική Μαρτύριο αγ. Πολυκάρπου 18 Τερτυλλιαvός Κυπριανός Κύριλλος Ιεροσολύµων ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται τα µνηµόσυνα και γενικά τις προσευχές υπέρ των κεκοιµηµένων αδελφών. Η πίστη σε προσωπική ύπαρξη µετά θάνατο και ο τρυφερός δεσµός της αγάπης πού µας συνδέει µε τούς

Διαβάστε περισσότερα

24/7. Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού. www.divinemissions.com. Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012. Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης

24/7. Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού. www.divinemissions.com. Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012. Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης 24/7 Να γίνει καλύτεροι φίλοι με τον Ιησού Το Κεντ Λ. Γκόρντον www.divinemissions.com Έκδοση 1,00 Ιούνιο του 2012 Όρια Ευθύνης & Αποποίηση Εγγύησης Ο συγγραφέας και εκδότης του ebook και των συναφών υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Εικόνα εξωφύλλου: Σύγχρονο ξύλινο τέμπλο. Μικρογραφία του Ράλλη Κοψίδη. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΑΡ.415-416 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ευαγγέλιο: Μάρκ. Α,1-8 Απόστολος: Β Τιμ. Δ,5-8 4 Ιανουαρίου 2015 «Εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμω και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΡΓΟ της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί - του άρτου και του οίνου - σε σώμα και αίμα Χριστού.

Διαβάστε περισσότερα

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας:

Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ του Αγιορείτου, και κτήτορος Μονής στο Essex της Αγγλίας: Μετά το «Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ» (Α), επιλογή αποφθεγμάτων υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου, από άλλα πολύ αξιόλογα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζει η έκδοση για ibooks της Σχολής Σαββάτου

Παρουσιάζει η έκδοση για ibooks της Σχολής Σαββάτου Παρουσιάζει η έκδοση για ibooks της Σχολής Σαββάτου Επίσης και σε PDF εντελώς δωρεάν www.believechannel.org 28 Ιουνίου 4 Ιουλίου Σάββατο απόγευμα Ο ΑΞΙΑΓΑΠΗΤΟΣ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ Εδάφιο µνήµης: «Ιδέτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ Λόγοι επιλεγμένοι από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές Επιμέλεια (επιλογή & επεξεργασία): Παναγιώτης Ντάτζης Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2015 Αλήθεια είναι αυτό που ποτέ δεν πέφτει

Διαβάστε περισσότερα

Believe παρουσιάζει η έκδοση για σε PDF της Σχολής Σαββάτου

Believe παρουσιάζει η έκδοση για σε PDF της Σχολής Σαββάτου Believe παρουσιάζει η έκδοση για σε PDF της Σχολής Σαββάτου Επίσης και σε ibooks για iphone και ipad εντελώς δωρεάν! www.believechannel.org ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΖΩΠΎΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ Σε κάθε εποχή, το Πνεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτοί Ορίζοντες Τεύχος 1015 1. Τι µπορεί να σηµαίνει «ακούω το Θεό που µου µιλάει»;

Ανοιχτοί Ορίζοντες Τεύχος 1015 1. Τι µπορεί να σηµαίνει «ακούω το Θεό που µου µιλάει»; Ανοιχτοί Ορίζοντες Τεύχος 1015 1 Βιβλικά Τι σηµαίνει «ακούω το Θεό που µου µιλάει»; «Τι κάνετε στις Πνευµατικές Ασκήσεις»; Είναι ένα ερώτηµα που ακούµε συχνά. Πολλά πράγµατα µπορεί να συµβούν κατ αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1

ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 Αποµαγνητοφωνηµένη οµιλία του Καθηγουµένου της Ιεράς ηµών Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιµ. Γεωργίου, στο Στρατώνι Χαλκιδικής την 14η/27η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλά µεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, "ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ. Προσευχή της οικογένειας

ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ. Προσευχή της οικογένειας ΤΟ ΑΓΙΟ ΡΟ ΑΡΙΟ Προσευχή της οικογένειας Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Αγίου Ιωάννη-Παύλου Β, Πάπα στην Αποστολική Επιστολή Rosarium Virginis Mariae της 16 ης Οκτωβρίου 2002 2 η Έκδοση Καθολικής Επισκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 3: Για το Σάββατο 20 Ιουλίου Ο ΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Σάββατο απόγευμα ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Δίκασον την δίκην µου, και λύτρωσόν µε, ζωοποίησόν µε κατά τον λόγον σου.» Ψαλµοί 119/ριθ 154.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού Ποιοί είναι ιερείς; Επιτομή βιβλικής και ιστορικοδογματικής μελέτης για τη χριστιανική ιεροσύνη, για άλλα δόγματα και για τη σημερινή κατάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκδόσεις Ορθόδοξου Προβληματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Συγχρόνων Γερόντων*

Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Συγχρόνων Γερόντων* Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Συγχρόνων Γερόντων* Σταματίου Σπ. Ζούλα Δ.Μ.Σ. Θεολογίας-Εκπαιδευτικού ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΠ. ΖΟΥΛΑΣ (Α.Μ. 99501) ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. Εισαγωγή

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. Εισαγωγή ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Εισαγωγή «Ο Ρώσος Ε. Frenkel βάλθηκε να σταματήσει περιστρεφόμενη ύλη' τους τροχούς ενός τραίνου. Βάδισε κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθόδοξη Πίστη. Μας την παρέδοσαν. Οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Οι πηγές της θείας Αποκαλύψεως είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση.

Η Ορθόδοξη Πίστη. Μας την παρέδοσαν. Οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Οι πηγές της θείας Αποκαλύψεως είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Η Ορθόδοξη Πίστη. Μας την παρέδοσαν Οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Οι πηγές της θείας Αποκαλύψεως είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Η Αγία Γραφή διακρίνεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ερµηνεία στο «Πάτερ ηµών»

Ερµηνεία στο «Πάτερ ηµών» Ερµηνεία στο «Πάτερ ηµών» Άγιος Μακάριος Νοταράς «Πάτερ ηµών ο εν τοις ουρανοίς» Πραγµατικά, αδελφοί µου, είναι µεγάλη η ευσπλαγχνία του Κυρίου µας και ανερµήνευτη η φιλανθρωπία που έδειξε και δείχνει

Διαβάστε περισσότερα