Η χρήση των ΤΠΕ για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων: Θεωρία, Τεχνολογία και Στρατηγική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση των ΤΠΕ για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων: Θεωρία, Τεχνολογία και Στρατηγική"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Η χρήση των ΤΠΕ για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων: Θεωρία, Τεχνολογία και Στρατηγική Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Επιβλέπων καθηγητής: Βασίλης Αγγελής Μιχάλης Βαφόπουλος Ιανουάριος, 2009

2 Ορισμός του γενικού προβλήματος Περιφερειακή, οικονομική, και προσωπική ανάπτυξη σε συνδυασμό με κοινωνική συνοχή μέσα από το στρατηγικό και πολλαπλασιαστικό ρόλο των ΤΠΕ, την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, τη δημιουργική συνεισφορά των επιχειρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος. 1/40

3 σκοπιμότητα διατριβής δημιουργία θεωρητικού πλαισίου διερεύνησης των αναπτυξιακών ευκαιριών στις ΤΠΕ αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων, λί υποδειγμάτων και μετρικών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του θεωρητικού πλαισίου και 2/40

4 σκοπιμότητα διατριβής (συν.) κατάρτιση ρεαλιστικών στρατηγικών για την: υλοποίηση λειτουργία αξιοποίηση του συγκεκριμένου θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου. 3/40

5 πληροφοριοκρατία ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ υπηρεσίες δημόσιας πρόσβασης Grid, CoD case study iwatt ΚτΠ, ψηφιακά αγαθά, αποκεντρωμένα πληροφοριακά συστήματα μήτρα απόφασης επιχειρηματικό υπόδειγμα τρέχουσα κατάσταση Ε.Ε./Ελλάδα νέο δημοκρατικό έλλειμμα Web 3/4.0 υπόδειγμα δημιουργίας γνώσης νέα ψηφιακή στρατηγική life-cycle ontology θεωρία δικτύων 4/40

6 Ορισμός του g-work (grid workspace) Σε πρακτικό επίπεδο, ο ηλεκτρονικός χώρος εργασίας αποτελείται από τέσσερα στοιχειώδη μέρη: Ψηφιακό αποθηκευτικό χώρο Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου Ισχύ επεξεργασίας Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μιας στάσης 5/40

7 θεωρητικό πλαίσιο επιστήμη του Web [βασικά συστατικά] ΚτΠ, ψηφιακά αγαθά, αποκεντρωμένα πληροφοριακά συστήματα [οδηγούν] ύ Πληροφοριοκρατία [αποτελείται] Νέος τρόπος δημιουργίας γνώσης [δημιουργούν] Υπηρεσίες δημόσιας πρόσβασης [οδηγούν] Νέο δημοκρατικό έλλειμμα [περιγράφονται] Θεωρία δικτύων 6/40

8 ΚτΠ, ψηφιακά αγαθά, αποκεντρωμένα πληροφοριακά συστήματα ψηφιακά αγαθά (ακολουθίες bits με αξία χρήσης) μη-αμοιβαίως-αποκλειόμενης-χρήσης, απείρως διασταλτικά, αδιαίρετα, άυλα και ανασυνθέσιμα. αποκεντρωμένο πληροφοριακό σύστημα (πχ Web) επικοινωνία αναπαράσταση γνώσης διάδοση ψηφιακών αγαθών οσυνδυασμός τους περιγράφει την ΚτΠ 7/40

9 Πληροφοριοκρατία η μετάβαση από τις διαφορετικές μορφές κεφαλαιοκρατίας (γη, βιομηχανικό κεφάλαιο, χρηματικό κεφάλαιο), στην επικράτηση της πληροφορίας, ως συγκριτικά πιο πολύτιμης εισροής αναδιανέμει και αναδύει νέες ευκαιρίες/απειλές 8/40

10 πλαίσιο δημιουργίας γνώσης Βασίζεται στον τύπο επικοινωνίας η ανθρώπινη εποχή η εποχή του Η/Υ η εποχή των ολοκληρωμένων τεχνολογιών (πχ internet of things) 9/40

11 υπηρεσίες δημόσιας πρόσβασης (commons- Lessig) [ορίζονται] ως η «δωρεάν» ή «ελεύθερη» πρόσβαση σε πόρους από μια ομάδα ανθρώπων (π.χ. χ Web) [προάγουν] την καινοτομία την αποφυγή δημιουργίας μονοπωλίων και την πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων (δίλλημα της καινοτομίας) 10/40

12 υπηρεσίες δημόσιας πρόσβασης [Ελλάδα] δημιουργία ενός νέου επιπέδου υπηρεσιών δημόσιας πρόσβασης και επεξεργαστικής ισχύος στο Διαδίκτυο που θα γεφυρώνει γφρ το χάσμα χρήσης και θα άρει τις ολιγοπωλιακές καταστάσεις: των πολυεθνικών κολοσσών του Web και της αδυναμία αξιοποίησης από τον χρήστη της πληθώρας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 11/40

13 νέο δημοκρατικό έλλειμμα το έλλειμμα πρόσβασης σε πηγές δομημένης δημόσιας πληροφορίας και κέντρα λήψης αποφάσεων το έλλειμμα επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης, μετάδοσης, διατήρησης και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων Χαρακτηρίζεται ως η μετάσταση των παρενεργειών του ψηφιακού χάσματος. 12/40

14 Θεωρία δικτύων καλύτερη περιγραφή της νέας κατάστασης δίκτυα ελεύθερα λύθ κλίμακας (scale-free, Barabasi) αξιοποίηση ομφαλών στην εφαρμογή του g-work οικονομική των δικτύων (Varian, Economides) αποτέλεσμα δικτύου 13/40

15 Θεωρία (υπερ)δικτύων ένα υπερ-δίκτυο αποτελείται από το: υπολογιστικό δίκτυο δίκτυο λογισμικού ανθρώπινο δίκτυο δημιουργεί το «αποτέλεσμα υπερδικτύου» > «αποτέλεσμα δικτύου» [νόμοι Metcalfe Reed] 14/40

16 Τεχνολογία Web Computing on Demand (πχ cloud ή Grid computing) life-cycle ontology iwatt 15/40

17 Life-cycle ontology 16/40

18 i(nfo)watt εργαλείο για την διευκόλυνση μαζικοποίησης της αγοράς υπολογιστικής ισχύος «αμφίπλευρη» μετρική (προσφορά ζήτηση) προσφορά - απλό γραμμικό υπόδειγμα ζήτηση η- αποτίμηση η ηλεκτρονικών υπηρεσιών (OGSA XML σχήμα) υπόδειγμα αποτίμησης απόδοσης-κινδύνου δύ (εμπορική εφαρμογή) 17/40

19 Στρατηγική Ε.Ε. Ε στρατηγική της Λισαβόνας - i ο Π.Π KτΠ και περιφερειακή ανάπτυξη Ελλάδα ΕΣΠΑ Ψηφιακή στρατηγική Πρόγραμμα «Πολιτεία» 18/40

20 νέα ψηφιακή στρατηγική αδυναμίες υφιστάμενης στρατηγικής πλαίσιο πολιτικής δημιουργίας η «τετράγωνη» λογική του g-work στρατηγική υλοποίησης παράδειγμα εφαρμογής πρότυπο ό πιλοτικής υλοποίησης 19/40

21 αδυναμίες υφιστάμενης στρατηγικής απουσιάζει η υποταγή των τρεχουσών δράσεων σε ένα λειτουργικό στόχο υψηλότερου επιπέδου ηανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προϋποθέτει την πλήρη αναδιοργάνωση των λειτουργιών του Δημόσιου τομέα και την αρχική χαρτογράφηση του συνόλου των σχεδιαζόμενων υπηρεσιών. 20/40

22 πλαίσιο πολιτικής δημιουργίας υπουργείο επανίδρυσης ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος με βάση τις ανάγκες του πολίτη ψηφιακή υποδομή πλήρης επικοινωνία αποπροσωποποίηση της σχέσης κράτους πολίτη/επιχείρησης (μερική) Εθνικό Συμβούλιο Πληροφορίας αντί ΕΣΡ/ΑΔΑΕ/ΑΠΠΔ ενδυνάμωση μ η του πολίτη 21/40

23 η «τετράγωνη» λογική του g-work 22/40

24 στρατηγική υλοποίησης 23/40

25 παράδειγμα εφαρμογής έναρξη νέας επιχείρησης 24/40

26 25/40

27 συναφείς δράσεις ενιαία ευρωπαϊκή ηλεκτρονική αγορά (SEEM) μεμονωμένες δράσεις στην παροχή υπηρεσιών προσβασιμότητας ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πχ e-trikala trikala, corpus christi κλπ) igoogle/ MS Live κλπ/ HP Labs (computon) UCBerkley/NASA IPG Σε καμία περίπτωση, όμως δεν μπορεί να υλοποιηθεί συνολική στρατηγική. 26/40

28 πρότυπο πιλοτικής υλοποίησης Οι βασικές συνιστώσες του μονοπατιού εφαρμογής του g-work σε μια τοπική κοινότητα: επιχειρηματική και συναλλακτική ηθική τρόπος λήψης πολιτικών αποφάσεων διάθεση συνεργασίας ανάμεσα άεα στους κοινωνικούς ούς εταίρους διάθεση ανάληψης ρίσκου σε ατομικό/κοινωνικό επίπεδο τεχνολογικό επίπεδο 27/40

29 Η μήτρα απόφασης και το μονοπάτι υλοποίησης 28/40

30 Μελέτη τρέχουσας κατάστασης νομός Λέσβου υποδομές και χρήση ΤΠΕ υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εκτίμηση διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύος SWOT ανάλυση εκτίμηση του «επιπέδου συνεργατικότητας» διαμέσου της μεθοδολογίας δημόσιας διαβούλευσης EASW αποτύπωση μήτρας g-work 29/40

31 Η μήτρα απόφασης για το νομό Λέσβου 30/40

32 Το επιχειρηματικό υπόδειγμα 31/40

33 Ενδεικτική κατανομή σε μηνιαία βάση των iwatts σε διάφορες κοινωνικές κατηγορίες κατανομή iwatts (%) iwatts Όλοι οι πολίτες 50% Σπουδαστές επιπλέον 10% Ερευνητές επιπλέον 10% Ελεύθεροι επαγγελματίες επιπλέον 10% Αγορά 20% /40

34 σύνοψη I Ο ηλεκτρονικός χώρος εργασίας: ορίζεται ως η ενοποιημένη πρόσβαση (εν μέρει δωρεάν) για όλους τους πολίτες, σε 4 παραγωγικούς πόρους: υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύς, δικτυακή μεταφορά δεδομένων και ηλεκτρονικές υπηρεσίες μιας στάσης, η πρακτική χρήση του εξυπηρετείται από την μετρική του iwatt, βασίζεται στην επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας με την χρήση των τεχνολογιών του Web και του Grid computing, 33/40

35 σύνοψη II προσπαθεί να εξηγήσει και να κατευθύνει την μετάβαση από την σημερινή κατάσταση στην μελλοντική πληροφοριοκρατία, από την εποχή του υπολογιστή στην εποχή της ολοκληρωμένης επικοινωνίας και της Διάχυτης Νοημοσύνης, εισαγάγει το πληροφοριακό σύστημα κάθε πολίτη ως βασικό συντελεστή στη διαδικασία ηλεκτρονικοποίησης των υπηρεσιών, στηρίζεται στην εκτεταμένη και διαρκή διαβούλευση για την θέσπιση ορίου ανάμεσα σε προσωπική - δημόσια πληροφορία, 34/40

36 σύνοψη III προϋποθέτει την εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τους μηχανισμούς και τις τεχνολογικές προδιαγραφές προστασίας, αποθήκευσης, μετάδοσης και αξιοποίησης της προσωπικής και της δημόσιας πληροφορίας και την δημιουργία, ενσωμάτωση, ανανέωση και παρακολούθηση των πληροφοριακών προτύπων και τεχνολογιών, αποτελεί την προδιαγραφή ενός τεχνολογικού εργαλείου, φιλικό στο χρήστη, για να αντιμετωπίζει τους κινδύνους παραβίασης, να διαχειρίζεται, αλλά και να αξιοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα, συνδυάζοντάς τα με την διαθέσιμη πληροφορία, 35/40

37 σύνοψη IV προσπαθεί να αντιμετωπίσει την γεωγραφική, τεχνολογική και δημογραφική απομόνωση της περιφέρειας, προσπαθεί να δημιουργήσει μια κρίσιμη μάζα παραγωγικών και ανθρώπινων πόρων στην περιφέρεια, με στόχο την άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, χτυπάει στην καρδιά του ψηφιακού χάσματος και του νέου δημοκρατικού ελλείμματος, κάνοντας καθημερινή και απλή υπόθεση την δια-δημιουργικότητα, 36/40

38 σύνοψη V στοχεύει στην μεγιστοποίηση του αποτελέσματος υπερ-δικτύου, αποτελεί ένα θεωρητικό, πρακτικό και στρατηγικό πλαίσιο ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη, και εν τέλει, σε αντίθεση, με τις ακολουθούμενες δυαδικές πολιτικές, συγκροτεί μια στρατηγική με βάση τη δικτυακή λειτουργικότητα του ανθρώπου. 37/40

39 περαιτέρω ανάλυση επέκταση του θεωρητικού πλαισίου για την γνώση σε ευρύτερα επιστημολογικά πλαίσια επιστημονικός διάλογος ανάμεσα σε κοινωνικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις στα πλαίσια της επιστήμης του Web βαθύτερη ανάλυση της σχέσης ατομικούσυλλογικού, ειδικότερα ιδιωτικότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια 38/40

40 περαιτέρω ανάλυση (συν.) εφαρμογή εργαλείων συστημικής ανάλυσης εφαρμογή θεωρίας παιγνίων (information games κλπ) επέκταση θεώρησης υπερ-δικτύου εφαρμογή και αξιολόγηση του g-work 39/40

41 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. 40/40

42 Επιπλέον διαφάνειες

43 Μελέτη τρέχουσας κατάστασης νομός Λέσβου

44 Μελέτη τρέχουσας κατάστασης νομός Λέσβου αριθμός συχνότητ Αποθηκευτι Φορέας μητρική πλακέτα α RAM κός χώρος 52 Pentium 3 1 GHz 512 MB 30 GB Ν.Α. Λέσβου 100 Pentium 4 2,4 GHz 256 MB 40 GB Ν.Α. Λέσβου 20 Pentium I 150 Mhz 32 MB 2 GB Ν.Α. Λέσβου 15 Celeron 850 Mhz 128 MB 20 GB Ν.Α. Λέσβου 100 Pentium 4 1,8 GHz 256 MB 40 GB Υπουργείο Αιγαίου 30 Pentium 4 3,2 GHz 1 GB 60 GB Υπουργείο Αιγαίου 20 Pentium III 800 MHz 64 MB 14 GB Υπουργείο Αιγαίου 450 Pentium 4 1,8 GHz 256 MB 20 GB Πανεπιστήμιο Αιγαίου 150 Pentium 4 2,4 GHz 512 MB 40 GB Πανεπιστήμιο Αιγαίου

45 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Ιστορική και Πολιτιστική Κληρονομιά Φυσικό Περιβάλλον & Φυσικοί Πόροι Καθεστώτα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος Θεματικός Τουρισμός Διαθεσιμότητα ΑΕΙ στην περιοχή Επάρκεια υποδομών ιατρικής περίθαλψης Αξιόπιστα βασικά επικοινωνιακά δίκτυα Μεγάλος αριθμός έμπειρων τοπικών παραγόντων Μεγάλος αριθμός αποδήμων Διασπορά Πολυμορφικές συγκοινωνιακές συνδέσεις Μεγάλος αριθμός λιμενικών εγκαταστάσεων Εκτεταμένο βασικό οδικό δίκτυο Εγγύτητα των λιμενικών εγκαταστάσεων στο κέντρο των πόλεων ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Ανεπαρκείς διαπεριφερειακές συγκοινωνιακές συνδέσεις Ανεπαρκείς δημόσιες συγκοινωνίες Ανεπαρκείς υποδομές για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών Εποχιακά bottlenecks Απουσία εναλλακτικών διαδρομών και παρακάμψεων των αστικών κέντρων Μη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα λιμάνια Αδύναμα πολυμορφικά συγκοινωνιακά δίκτυα Ασυμφωνία μεταξύ των τοπικών αναγκών για επαγγελματική κατάρτιση και των προγραμμάτων σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Υψηλά μεταφορικά κόστη Ενεργειακός ανεφοδιασμός και κόστος Παρακμή της παραδοσιακής τοπικής βιοτεχνίας Αδύναμη διάρθρωση της απασχόλησης Φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου απώλεια εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού Δημογραφική ανισορροπία και κυριαρχία της πόλης της Μυτιλήνης Γεωγραφικός κατακερματισμός Γεωγραφική θέση ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Επιλογή από το ΥΠ.ΟΙ. ως πόλος ανάπτυξης Η Ευρωπαϊκή διεύρυνση και ολοκλήρωση Παραδοσιακή γεωργία και βιοκαλλιέργεια Η δυναμική των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Στενή σύνδεση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα σε συνεργασία με τον τουρισμό Προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων Ενδυνάμωση των τοπικών επιχειρηματικών δομών Ανάπτυξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Αυξανόμενη διαθεσιμότητα και ενεργοποίηση των νέων τεχνολογιών στις επικοινωνίες (π.χ. ADSL) Ανάπτυξη του τομέα των ΤΠΕ Συντονισμός των υπαρχόντων θεσμών και οργανισμών σκοπός των οποίων είναι η τοπική ανάπτυξη Τυποποίηση των προσφερόμενων λιμενικών υπηρεσιών Διαθεσιμότητα πόρων για την υλοποίηση έργων υποδομών ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΠΕΙΛΕΣ Οι δημογραφικές εξελίξεις Περιφερειακή χωροθέτηση Συνεχιζόμενη μείωση της προσφοράς εργασίας Έντονος ανταγωνισμός με τις απέναντι τουρκικές ακτές Μείωση της σημασίας της αλιείας και της γεωργίας Εμπλοκή της κεντρικής διοίκησης στις επενδυτικές διαδικασίες και ισχυρή γραφειοκρατία Μαζικός τουρισμός Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού Η δομή του εθνικού δικτύου μεταφορών π.χ. ο ρόλος του Πειραιά Ύπαρξη διαφορετικών προτεραιοτήτων ανάμεσα στους θεσμούς και τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην αναπτυξιακή διαδικασία Ψηφιακό χάσμα

46 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό ρ Σύστημα Εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής και πρωτοκόλλησης αιτήσεων Εφαρμογή διαχείρισης ροής εργασιών και εσωτερικής ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων Εφαρμογή παροχής online πληροφόρησης μέσω του portal της Νομαρχίας Εφαρμογή ηλεκτρονικής δημοσκόπησης πολιτών Εφαρμογή ηλεκτρονικής κοινωνίας (Forum) πολιτών Εφαρμογή υποβολής αιτημάτων γενικής φύσης, παραπόνων όω και καταγγελιών λώ

47 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου Επίσης, μέσω της Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την: Χορήγηση επαγγελματικής άδειας πρακτικού μηχανικού Χορήγηση επαγγελματικής άδειας ηλεκτρολόγου, ηλεκτρολόγου μηχανικού ΤΕ Χορήγηση επαγγελματικής άδειας τεχνολόγων μηχανολόγων, μηχανολόγου - μηχανικού ΤΕ Χορήγηση η επαγγελματικής άδειας χειριστού μηχανημάτωνημ Χορήγηση επαγγελματικής άδειας ψυκτικού Εγγραφή στα Μητρώα Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Εγγραφή στα Μητρώα Αποφοίτων Τεχνικών Σχολών κ.ο.κ.

48 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου Μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την: Έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής φόρου μεταβίβασης για αγορά αγρού Ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος Έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου αγροτικής χρήσης Χορήγηση έγκρισης σκοπιμότητας ανέγερσης αγροτικής αποθήκης Χορήγηση δελτίου ταξινόμησης γεωργικού μηχανήματος

49 η διαδικασία παραγωγής της γνώσης Μια απλή δομή παραγωγής γνώσης Η μη αντίληψη της υφιστάμενης γνώσης οδηγεί στην πιθανότητα αναμάσησή της

50 γενικό υπόδειγμα παραγωγής γνώσης

51 Το συνολικό επιστημονικό πλαίσιο

52 Η οικονομική του υπερ δικτύου Υπολογισμός της αξίας στο υπερ δίκτυο V M N = (N c + N sw + N s ) 3 = N 3 c + N 3 sw + N 3 s + 3(N c + N sw )(N sw + N s ) (N c + N s ) V R N = x x = Υπερ δίκτυο: δίκτυο μεταξύ δικτύων μηχανών, λογισμικού και ανθρώπων. V M N: αξία υπερ δικτύου με βάση N c : μέγεθος του υπολογιστικού δικτύου N sw : μέγεθος του δικτύου λογισμικού N s : μέγεθος του ανθρώπινου δικτύου

53 Εφαρμογή λογισμικού Λειτουργικές ροές του σεναρίου παροχής ηλεκτρονικής υπηρεσίας πολιτιστικής εκδήλωσης Υπηρεσία News Agency Government Markets Tourism Culture & Υπο υπηρεσίες 1.Ζωντανή αναμετάδοση ειδήσεων 2.Διαχρονική καταγραφή ειδήσεων 1.Υπηρεσίες αίτησης χρηματοδότησης 2.Έγκριση εκδήλωσης 1.Αγορά Εργασίας 2.Αγορά Ακινήτων 3.Αγορά εξοπλισμού 4.Αγορά Εισιτηρίων 1.Ψηφιακή καταγραφή & επεξεργασία 2.Ενημέρωση ψηφιακού ημερολογίου εκδηλώσεων 3.Εύρεση καλλιτεχνών 4.Παρουσίαση διοργανωτών 5.Διαφήμιση χορηγών

54 iwatt: η μονάδα μέτρησης του g work «αμφίπλευρη» μετρική, διότι εξυπηρετεί τόσο την προσφορά όσο και την ζήτηση υπολογιστικών υπηρεσιών. προσφορά RQ[i] T mx1 = (rq[i,1], rq[i,2] rq[i,m]) Resource Quantity RC[i] 1xm = (0, 0, 1,, 0) Resource Combination GRQ mxn = RC mxm RQ mxn Grid Resource Quantity MRQ mx1 = GRQ mxn 1 nx1 Market Resource Quantity Gi[i] 1x1 = weight[i] 1xm x RQ[i] mx1 iwatts of i th Grid Mi = Gi[1] + Gi[2] + + Gi[n] market iwatts Pr[j] = weight[i,j] x ip Resource Price

55 ζήτηση καθορισμός συγκεκριμένης ποσότητας iwatts σε κάθε e υπηρεσία <servicedata name= gesa:economicsde"> <gesa:pricing name= iwatt-pricing > <gesa:duration default= 3600 maximum= 3600 /> <gesa:chargedresources> <ur:invocation/> </gesa:chargedresources> <gesa:product element=http://financetool <sp:availableplatforms name= windowsserver /> <sp:product name= fintool version= 2.2 /> <sp:duration time= 24h /> </gesa:product /> <gesa:product element= > <sp:availableplatforms name= windowsserver /> <sp:product name= fintool version= 2.2 /> <sp:duration time= 24h /> </gesa:product /> </gesa:pricing> <gesa:currency name= iwatts /> </servicedata> Παράδειγμα ενός XML σχήματος για την αποτίμηση η των iwatts μιας χρηματοοικονομικής υπηρεσίας

56 Υπόδειγμα αποτίμησης απόδοσης κινδύνου SLA = (n SLA / m)*100 R = (n SLA / n)*100 Pr = / *100 μ = / n μετρική SLA αξιοπιστία κέρδος απόδοση = 0 σ 2 2 κίνδυνος Μ = απόδοση Σ = κίνδυνος u i = b i (d i * pen i ) καθαρό έσοδο d i = (fin i sub i ) - dead i Καθυστέρηση εκτέλεσης εργασίας Επέκταση υποδείγματος b = Gi[i] 1x1 = weight[i] 1xm x RQ[i] mx1 x ip Αντικειμενικοί στόχοι Μερική Ανάλυση κινδύνου Συνολική ανάλυση κινδύνου [] 1x1 g [ ] 1xm Q[ ] mx1 νέος τύπος υπολογισμού του εσόδου u i = b i (d i log [d i ] * pen i ) Καθαρό έσοδο με λογαριθμική ποινή καθυστέρησης

57 Αποτελέσματα προσομοίωσης μερική ανάλυση κινδύνου Αντικειμενικός παράγων Απόδοση Κίνδυνος SLA (%) 37,0 5,48 Reliability (%) 44, ,55 Profit (%) 77,2 7,75 Log Profit (%) 78,4 7,81 ολοκληρωμένη ανάλυση κινδύνου w-sla 0,33 0,50 0,00 0,50 w-reliability 0,33 0,50 0,50 0,00 w-profit 034 0, , , ,50 Απόδοση 53,51 40,88 35,60 31,73 Κίνδυνος 6,64 6,01 6,65 6,11

58 Τα νέα θέματα διερεύνησης Πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας Περαιτέρω θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση της μετρικής iwatt και του υπερ δικτύου Επέκταση Ε έ του θεωρητικού πλαισίου για την γνώση σε ευρύτερα επιστημολογικά πλαίσια Επιστημονικός διάλογος ανάμεσα σε κοινωνικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις στα πλαίσια της επιστήμης του Web

59 Αντί επιλόγου Itis not justinformation that must be free, butthe the knowledge of how to use it. The test of a free society is not the liberty to consume information, nor to produce it, nor even to implement its potential in private world of one's choosing. The test of a free society is the liberty for the collective transformation of the world through abstractions freely chosen and freely actualised. M. Wark, the manifesto of a hacker (MIT Press)

60 η νέα προσέγγιση της Επιστήμης του Web trans disciplinary ανάλυση των προβλημάτων

61 Η περιφερειακή ανισότητα Ι Εισοδηματική ανισότητα στις περιφέρειες ρ της Ευρώπης, στην περιφέρεια της Ελλάδος, στα χωριά της Λέσβου. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 61

62 Η περιφερειακή ανισότητα ΙΙ ιαχωρισμός ανά περιφέρεια με βάση την αναπτυξιακή υστέρηση και απομόνωση 5 Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο Αναπτυξιακή υστέρηση Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία, Αττική Νότιο Αιγαίο, Δυτική Μακεδονία 1 1 Απομόνωση 5 62

63 Η περιφερειακή ανισότητα ΙΙI Το ποσοστό των συνδεδεμένων νοικοκυριών ανά Περιφέρεια 63

64 Το γενικό και τα επιμέρους προβλήματα Περιφερειακή ανάπτυξη με βάση τις ΤΠΕ (α) νησιωτικότητα και απομόνωση (β) έλλειψη πρόσβασης σε δομημένη πληροφορία (γ) απουσία πολιτοκεντρικής νοοτροπίας στο Δημόσιο (δ) ολιγοπώλιο πληροφόρησης από τα ΜΜΕ (ε) ασφάλεια προσωπικών δεδομένων 64

65 Η επιστημονική διάσταση Οικονομική Επιστήμη αποτυχίες της οικονομίας της αγοράς (π.χ. Stiglitz) υπόδειγμα ενδογενούς ανάπτυξης (π.χ. Romer) οικονομική Γεωγραφία (π.χ. Krugman, Quah) γνωσιοκεντρική ανάπτυξη (π.χ. Armington) συγκεντρώσεις επιχειρήσεων (π.χ. Porter) ψηφιακά αγαθά (π.χ. Quah) οικονομική των δικτύων (π.χ. Economides) Διαχείριση Γνώσης (π.χ. Machlup, Alavi) Κοινωνικές επιστήμες η εποχή της πληροφορίας (π.χ. Castells) ψηφιακές συνεργατικές κοινότητες (π.χ. Matos) Εξαιτίας της ταχύτητας των εξελίξεων, δεν έχουν ενσωματώσει στις προτάσεις πολιτικής τα νέα ατομικά, οικονομικά και κοινωνικά υποδείγματα συμπεριφοράς. 65

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Μιχάλης Βαφόπουλος Η χρήση των ΤΠΕ για την άμβλυνση των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ e-government ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΚΥΚΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΚΥΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. Τ. Ε. Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ Χ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Α.Κ.Ε.Δ. - Σπουδαστηρίου Θεωρητικής κι Εφαρμοσμένης Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 4, Τ.Κ. 71202 Πληροφορίες:Νικ. Μιχελάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Η διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημόσιο» Πεντάρης Σταμάτιος ΑΜ : 2001010066 Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής Καθηγητής Ματσατσίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 7 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 2 Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας 3 Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 4 Αναβάθμιση και Προστασία του Περιβάλλοντος 5 Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ.

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ. «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΕΚΠΌΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος της ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Από την Γ στην Δ προγραμματική περίοδο χρηματοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ανά τομέα και περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα