ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: Α.Π.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-07-2011 Α.Π.: 131486 ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Λ. Αμαλία 26, 557 Αθήνα, Τηλ.: , Fax: , (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Προ: Ωφελούμενου Συνημμένου Πίνακα Ημ. Απόφασ: Α.Π.: 3486 ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγή Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ Έχον υπόψη:. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 8/26 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή όπω τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 397/29 σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότη των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση. 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 83/26 του Συμβουλίου τ Ιουλίου 26 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το Ταμείο Συνοχή, όπω τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2 την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/999, ειδικότερα το άρθρο Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 828/26 τ Επιτροπή τ 8 Δεκεμβρίου 26 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 83/26 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το Ταμείο Συνοχή, ειδικότερα άρθρα Το Ν. 364/27 «Διαχείριση / Έλεγχο Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 27 23» (ΦΕΚ Α 267/3.2.27) ειδικότερα άρθρα 4, 4 το άρθρο 24, παράγραφοι 2 αυτού. 5. Τον Ν. 384/2 «Αποκέντρωση, απλοποίηση αποτελεσματικότ των διαδικασιών του ΕΣΠΑ άλλε διατάξει» (ΦΕΚ Α 53/3-3-2). 6. Το Ν. 366/22 (ΦΕΚ 252/Α/8 22) «Περί Σύσσ Φορέα Εγγυοδοσία Μικρών Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» όπω τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 39/23 (ΦΕΚ 249/Α/3 23), με το άρθρο 9 του Ν. 3297/24 (ΦΕΚ 259/Α/ ), με το άρθρο του Ν. 3438/26 (ΦΕΚ 33/Α/4 2 26), με το άρθρο 6 παρ. του Ν. 366/28 (ΦΕΚ 89/Α/9 5 28), με το άρθρο 27 του Ν. 3728/28 (ΦΕΚ 258/Α/8 2 28) με το άρθρο 22 του Ν. 3775/29 (ΦΕΚ 22/Α/2 7 29) ισχύει σήμερα ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού. 7. Το Ν. 366/28 (ΦΕΚ 89/Α/9 5 28) «Μέτρα για τη μείωση τ ενεργειακή κανάλωσ των κτιρίων άλλε διατάξει». Η δράση πραγματοποιείι στο πλαίσιο του (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Περιβάλλον Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) των Π. -, Κρήτ Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλία - Στερεά - Ηπείρου, Αττική με τη συγχρηματοδότηση τ Ελλάδα τ Ευρωπαϊκή Ένωσ.

2 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) 8. Το Ν. 2362/995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτου άλλε διατάξει» όπω ισχύει ιδίω το άρθρο 26 αυτού. 9. Το Ν. 385/2 (ΦΕΚ 85/Α/4 6 2) «Επιτάχυνση τ ανάπτυξ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργεια για την αντιμετώπιση τ κλιματική αλλαγή άλλε διατάξει σε θέμα αρμοδιότ του Υπουργείου Περιβάλλοντο, Ενέργεια Αλλαγή» ειδικότερα το άρθρο αυτού.. Τον Ν. 392 / 2 (ΦΕΚ Α, 7/7-2-2) περί σύσσ του Εθνικού Ταμείου (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), ω καθολικό διάδοχο των διωμάτων των υποχρεώσεων τ ανώνυμ ειρεία με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ», που συστήθηκε με το Ν. 366/22, όπω αυτό ισχύει σήμερα.. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 3654/ΕΥΘΥ45/2.7.2 περί Σύσσ του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» (ΦΕΚ Β, 262/ 6-8-2). 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 3577/ΕΥΘΥ65/7-8-2 για τη συγκρότηση τ Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Εξοικονομώ κατ οίκον» 3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.Β/Ε2./244/6/5--2 προκήρυξ του Προγράμματο «Εξοικονόμηση κατ οίκον» (ΦΕΚ Β, 54/26--2) 4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2./459/24/ (ΦΕΚ Β, 324/-3-2) περί Τροποποίησ του Οδηγού Προγράμματο 5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2./969/564/2-4-2 (ΦΕΚ Β, 99/2-5-2) περί Τροποποίησ του Οδηγού Προγράμματο 6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΒ/Ε2./23/667/ (ΦΕΚ Β, 8/9-6- 2) περί Τροποποίησ του Οδηγού Προγράμματο 7. Τη συμφωνία χρηματοδότησ μεξύ του Ελληνικού Δημοσίου τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), με ημερομηνία Τι συμφωνίε χρηματοδότησ συνεπένδυσ μεξύ τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) των συνεργαζόμενων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώ, Efg Eurobank, Alpha Bank). 9. Την απόφαση τ Έκκτ Γενική Συνέλευσ τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ στη συνεδρίαση 3/8-4- 2, η οποία εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ το υπ. αριθμ. 4/ πρακτικό ΔΣ με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο Δ/ν Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Παπαρσένο, ω νόμιμο εκπρόσωπο τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 2. Τι «κατ αρχήν επιλέξιμε» εισερχόμενε στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ αιτήσει για ένξη στο πρόγραμμα από του χρηματοπιστωτικού οργανισμού. 2. Την απόφαση υπ. αριθμ 9/ του Διοικητικού Συμβουλίου τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ στην οποία εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Διευθύνον Σύμβουλο να υπογράφει την κατάσση επιλέξιμων, μη επιλέξιμων μη υπαγόμενων αιτήσεων στο πρόγραμμα. 22. Την απόφαση 8/6-7-2 τ Επενδυτική Επιτροπή του «Ταμείο Εξοικονομώ κατ οίκον» για την υπαγωγή των επιλέξιμων αιτήσεων. 2 Η δράση πραγματοποιείι στο πλαίσιο του (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Περιβάλλον Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) των Π. -, Κρήτ Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλία - Στερεά - Ηπείρου, Αττική με τη συγχρηματοδότηση τ Ελλάδα τ Ευρωπαϊκή Ένωσ.

3 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.). ΓΕΝΙΚΑ Αποφασίζουμε την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» των Ωφελούμενων του συνημμένου Πίνακα του Παραρτήματο, ο οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρο τ παρούσα, στου παρακάτω άξονε των, του «Περιβάλλον Αειφόρο Ανάπτυξη» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών Μεβατική Στήριξ του ΕΣΠΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρο Αττική Κρήτ Νήσων Αιγαίου Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ηπείρου Άξονα Προτεραιότ Άξονα προτεραιότ 4: χώρα. Άξονα προτεραιότ 6: Περιβάλλοντο-. Άξονα προτεραιότ 7: Ανάπτυξη ποιότ ζωή. Άξονα προτεραιότ 8: Ανάπτυξη ποιότ ζωή. Άξονα προτεραιότ : -ενέργεια. Άξονα προτεραιότ 3: "Υποδομέ υπηρεσίε Νοτίου Αιγαίου". Άξονα προτεραιότ 5: Ανάπτυξη ποιότ ζωή Στερεά. Οι Πράξει του Πίνακα 2 του Παραρτήματο συγχρηματοδοτούνι από το Ελληνικό Δημόσιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή (ΕΤΠΑ). Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των πράξεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα πραγματοποιηθεί, δεν θα υπερβεί την εκχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη τ κατηγορία πράξεων, όπω εκάστοτε ισχύει. Συνολικά υπάγονι: 95 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων ,38, όπω καγράφονι στον Πίνακα του Παραρτήματο, που συνιστά αναπόσπαστο μέρο τ παρούσ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησ του φυσικού οικονομικού αντικειμένου των έργων από του Ωφελούμενου, όπω αυτά περιγράφονι στον Πίνακα, είναι 4 μήνε από την υπογραφή τ δανειακή σύμβασ με τι συνεργαζόμενε τράπεζε. Καληκτική ημερομηνία επιλεξιμότ τόκων ορίζει η Εάν μέχρι την υπογραφή τ δανειακή σύμβασ δεν έχουν προσκομιστεί διολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή τ αίτησ, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα ανακληθεί. Τα ωφελήμα του Προγράμματο θα καβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι προϋποθέσει του Προγράμματο, όπω περιγράφονι στον Οδηγό Εφαρμογή του Προγράμματο (κεφάλαια 7 8) στου όρου τ σύμβασ δανείου με την Τράπεζα. Οι Διούχοι του Πίνακα θα ενημερωθούν για την ένξή του στο Πρόγραμμα μέσω των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών εντό ημερών από την ημερομηνία 3 Η δράση πραγματοποιείι στο πλαίσιο του (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Περιβάλλον Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) των Π. -, Κρήτ Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλία - Στερεά - Ηπείρου, Αττική με τη συγχρηματοδότηση τ Ελλάδα τ Ευρωπαϊκή Ένωσ.

4 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) κοινοποίησ τ παρούσ στου συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, ώστε να προσέλθουν σε αυτού για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, εντό του χρονικού ορίου δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση τ παρούσ. 2. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 2.. Κίνητρα του Προγράμματο Ανάλογα με την ένξη των Ωφελούμενων στι κατηγορίε κινήτρων Α ή Β βάσει του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, εκμιεύει δάνειο 65% ή 85% χορηγείι επιχορήγηση 35% ή 5%, αντίστοιχα με την κατηγορία, με απευθεία πληρωμή των αναδόχων. προμηθευτών σε τραπεζικό του λογαριασμό του από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η διάρκεια των δανείων είναι 4 έτη, με έναρξή του από την ημερομηνία τ πρώτ εκμίευσ. Το επιτόκιο τ δανειακή σύμβασ ανέρχει σε 4,93 %, που επιδοτείι κατά %, πλέον τ εισφορά του Ν. 28/ (ΦΕΚ Α 78) που ανέρχει σε,2% επιβαρύνει τον Ωφελούμενο. Ο χρηματοπιστωτικό οργανισμό δεν επιβαρύνει του ενδιαφερόμενου με κόστο διαχείρισ φακέλου αιτήματο. Επιπλέον, καλύπτει το ελάχιστο κόστο, βάσει του άρθρου του Π.Δ. /3.9.2 (ΦΕΚ Α 77), που απαιτείι για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση υπαγωγή τ αίτησ στο Πρόγραμμα επίτευξ του ελάχισ στόχου του προγράμματο. 2.2 Όργανα διαδικασία πιστοποίησ τ ολοκλήρωσ παρακολούθησ του φυσικού αντικειμένου Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ο Ωφελούμενο καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια τ δεύτερ ενεργειακή επιθεώρησ. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί εντό του συμβατικού χρόνου υλοποίησ των παρεμβάσεων. Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνει η επίτευξη του ελάχισ στόχου του προγράμματο: αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά, η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενού ενέργεια να είναι μεγαλύτερη από το 3% τ κανάλωσ του κτηρίου αναφορά (kwh/m2). Ο Ενεργειακό Επιθεωρητή, κατά τη διενέργεια τ δεύτερ ενεργειακή επιθεώρησ στη βάση των καγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, τι παρεμβάσει που υλοποιήθηκαν ικανοποιούν τι απαιτήσει του Προγράμματο βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστημάτων, την υλοποιημένη ποσότη ανά κατηγορία δαπάν, καθώ το αντίστοιχο κόστο βάσει των παραστικών δαπανών που του προσκομίζει ο Ωφελούμενο. Τα στοιχεία αυτά καγράφονι στο «Έντυπο Καγραφή Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσ του Έργου» του Παραρτήματο X. Στην περίπτωση πολυκατοικία, ο εκπρόσωπο συμπληρώνει το «Έντυπο Επιμερισμού Κόστου βάσει παραστικών δαπανών ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία» (Παράρτημα ΧI) βάσει του «Εντύπου Καγραφή Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσ του Έργου» των παραστικών δαπανών. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκμίευση του συνολικού ποσού του δανείου η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντό χρονικού διαστήματο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφή τ δανειακή σύμβασ (συμβατικό χρόνο υλοποίησ). Ο Ωφελούμενο προσκομίζει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό διολογητικά του Παραρτήματο ΧΙΙ τουλάχιστον ένα () μήνα πριν το πέρα του συμβατικού χρόνου υλοποίησ. Παράση τ προθεσμία υλοποίησ μπορεί να χορηγείι από τον Διούχο, μόνο με τεκμηρίωση σοβαρών λόγων αδυναμία ολοκλήρωσ των εργασιών για μέγιστο χρονικό 4 Η δράση πραγματοποιείι στο πλαίσιο του (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Περιβάλλον Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) των Π. -, Κρήτ Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλία - Στερεά - Ηπείρου, Αττική με τη συγχρηματοδότηση τ Ελλάδα τ Ευρωπαϊκή Ένωσ.

5 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) διάστημα τριών (3) μηνών. Για τη χορήγηση παράσ απαιτείι η υποβολή στο συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό σχετικού αιτήματο τουλάχιστον ένα () μήνα πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησ του έργου. 2.3 Διαδικασία χορήγησ δανείων στου Ωφελούμενου Εντό δέκα () ημερών από την γνωστοποίηση τ απόφασ υπαγωγή, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσκαλούν του Ωφελούμενου για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Εντό δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση τ απόφασ υπαγωγή στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, υπογράφονι οι δανειακέ συμβάσει κατά οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 του Οδηγού Εφαρμογή. Μετά από έγκριση του διούχου επιτρέπει καθυστέρηση υπογραφή τ δανειακή σύμβασ για μέγιστο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (5) ημερών. Η υπογραφή τ δανειακή σύμβασ από τον Ωφελούμενο συνεπάγει αποδοχή των όρων τ απόφασ υπαγωγή. Με την υπογραφή τ σύμβασ παρέχει στον Ωφελούμενο δυνατότη εκμίευσ προκαβολή ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 3% του επιλέξιμου προϋπολογισμού τ απόφασ υπαγωγή. Η εκμίευση τ προκαβολή γίνει για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ ευθεία σε τραπεζικό λογαριασμό του μετά από εντολή του Ωφελούμενου.Η μεφορά των απαραίτητων, για την υλοποίηση του έργου, υλικών συστημάτων γίνει με ευθύνη του προμηθευτή, ο οποίο εκδίδει κατάλληλο παραστικό δαπάν σχετικό Δελτίο Αποστολή (Δ.Α.), ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση του εντύπου «Καγραφή Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσ Έργου» (Παράρτημα Χ). Τα Δ.Α. συνοδεύονι από αντίγραφα πιστοποίησ των ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών /συστημάτων. Το Δ.Α. πρέπει να εκδίδει σε πλήρη συμφωνία με τι διατάξει του Κ.Β.Σ. Σημειώνει ότι σε περίπτωση που ω παραστικό δαπάν εκδίδει τιμολόγιο, αυτό θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ιδιώτ». Στην περίπτωση πολυκατοικία, εκδίδονι διαφορετικά παραστικά για κάθε διαμέρισμα που αφορούν αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστε παρεμβάσει ένα παραστικό για τι κοινόχρηστε παρεμβάσει με την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικία». Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι παραστικά δαπανών επί πιστώσει, καθώ εξοφλημένα παραστικά στην περίπτωση πληρωμή Ενεργειακού Επιθεωρητή ασφαλιστικών εισφορών, που εκδόθηκαν για του σκοπού του κάθε έργου μετά από την ημερομηνία έναρξ επιλεξιμότ τ αίτησ του Ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσ του ΠΕΑ κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) εντό του συμβατικού χρόνου υλοποίησ. Τα παραστικά δαπανών θα πρέπει να προέρχονι μόνο από έναν προμηθευτή / ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάν, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι τυχόν απαραίτητε άδειε εγκρίσει που προβλέπονι από την κείμενη νομοθεσία. Δεν λαμβάνονι υπόψη: Πληρωμέ που διενεργεί ο Ωφελούμενο με εξαίρεση την πληρωμή Ενεργειακού Επιθεωρητή ασφαλιστικών εισφορών. Φορολογικά στοιχεία οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξ επιλεξιμότ, ανεξάρτη αν εξοφλούνι αργότερα. Η εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιγών τρίτων. Πληρωμέ οι οποίε έγιναν με τρόπο με παραστικά οποία δεν είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Τα παραστικά δαπανών αντίστοιχα Δ.Α. που δεν θα εκδίδονι σύμφωνα με ανωτέρω, δεν θα γίνονι δεκτά οι σχετικέ δαπάνε δεν θα θεωρούνι επιλέξιμε για το Πρόγραμμα. 5 Η δράση πραγματοποιείι στο πλαίσιο του (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Περιβάλλον Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) των Π. -, Κρήτ Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλία - Στερεά - Ηπείρου, Αττική με τη συγχρηματοδότηση τ Ελλάδα τ Ευρωπαϊκή Ένωσ.

6 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προμηθευτή των υλικών / συστημάτων παρέχει για χαρακτηριστικά του Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 599/986, (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματο IΧ_Β του Οδηγού του Προγράμματο) ο ανάδοχο του έργου παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματο IΧ_Α του Οδηγού του Προγράμματο, για την ορθή εγκατάσση/ τοποθέτηση / εφαρμογή βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο προμηθευτή ή/ ο Ενεργειακό Επιθεωρητή. Σε περίπτωση που ο προμηθευτή των υλικών ο ανάδοχο του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο των ανωτέρω (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματο IΧ-Γ του Οδηγού του Προγράμματο). Ο Ωφελούμενο έχει την υποχρέωση να συνυποβάλει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό τι ανωτέρω Υπεύθυνε Δηλώσει, προκειμένου να χορηγηθούν κίνητρα Διαδικασία καβολή των κινήτρων του Προγράμματο Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων τη διενέργεια τ δεύτερ ενεργειακή επιθεώρησ ακολουθείι η παρακάτω διαδικασία (βάσει των εντύπων του Παραρτήματο ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματο): I. Ο Ωφελούμενο, στην περίπτωση πολυκατοικία ο εκπρόσωπο, προσκομίζει απαραίτη διολογητικά (Παράρτημα ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματο) στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. II. Διενεργείι έλεγχο των διολογητικών από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματο σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγή διαμορφώνει, βάσει των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών τυχόν καβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ωφελούμενο που έχουν καγραφεί στο έντυπο καγραφή παρεμβάσεων (Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού του Προγράμματο), ο τελικό επιλέξιμο προϋπολογισμό. III. Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικία, η διαμόρφωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού τ προηγούμεν παραγράφου II, ανά Ωφελούμενο, γίνει λαμβάνον υπόψη την αναλογία κόστου που προκύπτει από το έντυπο επιμερισμού κόστου (Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού του Προγράμματο). IV. Στην περίπτωση που το έργο έχει υλοποιηθεί με υπέρβαση του επιλέξιμου προϋπολογισμού συνολικά ή σε επίπεδο κατηγορία δαπάν, ο χρηματοπιστωτικό οργανισμό διενεργεί τι πληρωμέ για το υπερβάλλον κόστο βάσει των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών με πόρου του Ωφελούμενου μετά από εντολή του. V. Ο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εκμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου καβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών σύμφωνα με οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 του Οδηγού του Προγράμματο. Στην περίπτωση καβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Ωφελούμενο, ο χρηματοπιστωτικό οργανισμό καβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον Ωφελούμενο. VI. Στην περίπτωση πολυκατοικία, ποσά τ προηγούμεν παραγράφου V χρησιμοποιούνι για την πληρωμή του κόστου των κοινόχρηστων παρεμβάσεων, επιμεριζόμενα στου Ωφελούμενου. VII. Ο χρηματοπιστωτικό οργανισμό καβάλλει το κόστο των ενεργειακών επιθεωρήσεων που διούι ο Ωφελούμενο. Στην περίπτωση πολυκατοικία το κόστο των ενεργειακών επιθεωρήσεων καβάλλει στον εκπρόσωπο των Ωφελουμένων, ο οποίο το κανέμει στου ιδιοκτήτε. VIII. Ο χρηματοπιστωτικό οργανισμό επισημαίνει στο σώμα των προσκομισθέντων παραστικών δαπανών το ποσό τ επιχορήγησ ω εξή: «Παραστικό στο πλαίσιο του Προγράμματο Εξοικονόμηση κατ οίκον, με βάση το ΠΕΑ...Για το σύνολο των δαπανών του έργου επιχορηγήθηκε ποσό..». Στην περίπτωση πολυκατοικία ο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εκδίδει σχετική ανάλυση κόστου για τι κοινόχρηστε παρεμβάσει ανά διαμέρισμα. 6 Η δράση πραγματοποιείι στο πλαίσιο του (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Περιβάλλον Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) των Π. -, Κρήτ Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλία - Στερεά - Ηπείρου, Αττική με τη συγχρηματοδότηση τ Ελλάδα τ Ευρωπαϊκή Ένωσ.

7 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Επισημαίνει ότι το έργο θεωρείι ολοκληρωμένο όν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσει (στην περίπτωση πολυκατοικία οι παρεμβάσει του συνόλου των ιδιοκτητών καθώ οι κοινόχρηστε παρεμβάσει) έχουν εξοφληθεί οι σχετικέ δαπάνε. Σε περίπτωση που από του ελέγχου προκύψει μη ολοκλήρωση του έργου, μη τήρηση των όρων προϋποθέσεων του προγράμματο κατά την υλοποίηση ή απόκλιση από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό τ απόφασ υπαγωγή εφαρμόζονι οριζόμενα στην ακόλουθη ενότη 2.5. για τι συνέπειε μη τήρησ των όρων προϋποθέσεων του Προγράμματο Συνέπειε μη τήρησ των όρων προϋποθέσεων του Προγράμματο Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσ του έργου εκδίδει από τον Διούχο απόφαση ανάκλησ υπαγωγή του έργου του Ωφελούμενου από το Πρόγραμμα, η οποία συνεπάγει τη μη χορήγηση των κινήτρων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου έχει εκμιευθεί η προκαβολή ο Ωφελούμενο δεν υλοποιεί το έργο, καθώ στην περίπτωση όπου μετά την υλοποίηση του έργου κατά την προσκόμιση των διολογητικών για την εκμίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου διαπιστωθεί η μη επίτευξη του ελάχισ στόχου του προγράμματο (Κεφάλαιο 3 του Οδηγού), η δανειακή σύμβαση δεν διέπει πλέον από του όρου του Προγράμματο επισύρον τι συνέπειε που προβλέπονι στου όρου αυτή. Η απόφαση ανάκλησ υπαγωγή κοινοποιείι στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ενημέρωση του Ωφελούμενου την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών. Σε περίπτωση ολοκλήρωσ του έργου με προϋπολογισμό μικρότερο από τον επιλέξιμο βάσει τ απόφασ υπαγωγή του έργου του Ωφελούμενου, είτε επειδή προσκομισθέν παραστικά υπολείπονι του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου είτε επειδή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξόφλησή του (μη καβολή από τον Ωφελούμενο του υπερβάλλοντο ποσού), τροποποιείι ανάλογα από τον Διούχο η απόφαση υπαγωγή, αναπροσαρμόζονι κίνητρα, καθώ το ποσό με το οποίο ο Διούχο συμμετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύμβαση αναπροσαρμόζει βάσει του νέου επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η τροποποίηση τ απόφασ υπαγωγή κοινοποιείι στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ενημέρωση του Ωφελούμενου την αναπροσαρμογή τ δανειακή σύμβασ. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει εκμιευθεί είτε επιστρέφει άμεσα από τον Ωφελούμενο είτε αποτελεί αντικείμενο νέα δανειακή σύμβασ που δεν διέπει από του όρου του Προγράμματο. Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου, ο Διούχο προβαίνει στι απαραίτητε ενέργειε για την ανάκληση ή τροποποίηση τ απόφασ υπαγωγή τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από τον Ωφελούμενο ή την αναπροσαρμογή αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, καγγελθεί η δανειακή σύμβαση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Διούχο δεν καβάλλει πλέον του τόκου στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση, δεν ανακαλείι η απόφαση υπαγωγή ο Διούχο δεν ανακτά καβληθέν κίνητρα από τον Ωφελούμενο. Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησ του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του, διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότ του έργου, ο Διούχο προβαίνει στι απαραίτητε ενέργειε για την ανάκληση τ απόφασ υπαγωγή του Ωφελούμενου τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων Υποχρεώσει του Ωφελούμενου Ο ωφελούμενο του Προγράμματο υποχρεούι: Να αποδεχθεί του όρου συμμετοχή του στο Πρόγραμμα τι υποχρεώσει που απορρέουν από αυτό, όπω αυτέ αποτυπώνονι στον Οδηγό του Προγράμματο. Να τηρεί του όρου που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα. Να δεχθεί προγραμματισμένου επιτόπιου ελέγχου από αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνον το έργο του παρέχον 7 σχετικά ζητούμενα στοιχεία. Η δράση πραγματοποιείι στο πλαίσιο του (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Περιβάλλον Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) των Π. -, Κρήτ Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλία - Στερεά - Ηπείρου, Αττική με τη συγχρηματοδότηση τ Ελλάδα τ Ευρωπαϊκή Ένωσ.

8 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Να διατηρήσει το έργο για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του για το ίδιο διάστημα να τηρεί φάκελο έργου, ο οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όλα έντυπα του Προγράμματο, δύο ΠΕΑ παραστικά των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν. Να τηρεί, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησ των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική κοινοτική νομοθεσία να εξασφαλίσει τι απαιτούμενε εγκρίσει ή/ άδειε που προβλέπονι από αυτή. Για την ΕΤΕΑΝ ΑΕ Ο Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Συνημμένα: - Πίνακα : Πίνακα Υπαγωγή Ωφελούμενων - Πίνακα 2: Στοιχεία χρηματοδότησ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κοινοποίηση: - Επενδυτική Επιτροπή «Ταμείο Εξοικονομώ κατ Οίκον» - ΕΥΣΕΔ/ΕΝΚΑ - ΕΥΔ ΕΠΑΕ 8 Η δράση πραγματοποιείι στο πλαίσιο του (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Περιβάλλον Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) των Π. -, Κρήτ Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλία - Στερεά - Ηπείρου, Αττική με τη συγχρηματοδότηση τ Ελλάδα τ Ευρωπαϊκή Ένωσ.

9 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Πίνακα 2: Στοιχεία χρηματοδότησ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. (Οι Πράξει του Πίνακα 2 του Παραρτήματο συγχρηματοδοτούνι από το Ελληνικό Δημόσιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή (ΕΤΠΑ) ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Άξονα προτεραιότ 4: χώρα ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2ΣΕ68 ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Περιβάλλον Αειφόρο Άξονα προτεραιότ 6: Περιβάλλοντο ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2ΣΕ682 ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Άξονα προτεραιότ 7: Ανάπτυξη ποιότ ζωή ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2ΣΕ684 ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Άξονα προτεραιότ 8: Ανάπτυξη ποιότ ζωή ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2ΣΕ685 ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττική Άξονα προτεραιότ : -ενέργεια στην Περιφέρεια ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2ΣΕ687 ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κρήτ Νήσων Αιγαίου Άξονα προτεραιότ 3: "Υποδομέ υπηρεσίε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2ΣΕ688 ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 9 Η δράση πραγματοποιείι στο πλαίσιο του (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Περιβάλλον Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) των Π. -, Κρήτ Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλία - Στερεά - Ηπείρου, Αττική με τη συγχρηματοδότηση τ Ελλάδα τ Ευρωπαϊκή Ένωσ.

10 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα - Ηπείρου Άξονα προτεραιότ 5: Ανάπτυξη ποιότ ζωή Στερεά Ελλάδα ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2ΣΕ686 ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Άξονα προτεραιότ 4: χώρα ενίσχυση τ ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2ΣΕ683 ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Άξονα προτεραιότ 7: Ανάπτυξη ποιότ ζωή ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2ΣΕ68 ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Άξονα προτεραιότ 8: Ανάπτυξη ποιότ ζωή ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2ΣΕ68 ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττική Άξονα προτεραιότ : -ενέργεια στην Περιφέρεια ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2ΣΕ689 ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κρήτ Νήσων Αιγαίου Άξονα προτεραιότ 3: "Υποδομέ υπηρεσίε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2ΣΕ682 ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η δράση πραγματοποιείι στο πλαίσιο του (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Περιβάλλον Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) των Π. -, Κρήτ Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλία - Στερεά - Ηπείρου, Αττική με τη συγχρηματοδότηση τ Ελλάδα τ Ευρωπαϊκή Ένωσ.

11 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα - Ηπείρου Άξονα προτεραιότ 5: Ανάπτυξη ποιότ ζωή Στερεά Ελλάδα ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2ΣΕ683 ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η δράση πραγματοποιείι στο πλαίσιο του (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Περιβάλλον Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) των Π. -, Κρήτ Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλία - Στερεά - Ηπείρου, Αττική με τη συγχρηματοδότηση τ Ελλάδα τ Ευρωπαϊκή Ένωσ.

12 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΑΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙ ΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ :Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ Υ ΕΙΔΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ Α / ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟ Σ 2 ΟΔΟΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ) ΠΕΛΟΠΙΔΑ 4, T.K. 329 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.Δ.Τανάγρα Βοιωτία Στερεά Ελλάδα ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ ΚΟΥ "ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΣ Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα - Ηπείρου Ανάπτυξη ποιότ ζωή Στερεά ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΣ Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα - Ηπείρου Ανάπτυξη ποιότ ζωή Στερεά ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Σ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Σ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ (x 2) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σ ΔΑΝΕΙΟΥ 9.572, , , ,7 3.23,38 562, ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αντικατάσση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακε) τοποθέτηση συστημάτων σκίασ: Τοποθέτηση θερμομόνωσ στο κτηριακό κέλυφο συμπεριλαμβαν ομένου του δώματο / Αναβάθμιση του συστήματο θέρμανσ παροχή ζεστού νερού χρήσ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :Α ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2, T.K. 66 Δ.Δ.Δράμα Δράμα & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 7.25,9 6.63,4 4.39, , ,64 469, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 837 :Α Μονοκατοικία ΔΗΜΟΤΙΚΗ -, T.K. 378 Δ.Δ.Πτελεού Μαγνησία Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 8.67, , , , ,8 4, ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ :Α Μονοκατοικία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3, T.K. 593 Δ.Δ.Βεργίν Ημαθία Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 4.962,2 4.77,9 9.6, , ,82 4, ΓΚΑΒΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ :Α ΖΩΟΔΟΧΟΥ Δ.Δ.Θεσσαλονίκ ΠΗΓΗΣ 32, T.K. 562 Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 4.3, 4.3, 2.684, ,53.445,5 3, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ :Α Μονοκατοικία ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΑΥΙΔ Δ.Δ.Δελφών Φωκίδο Στερεά Ελλάδα ΑΜΦΙΣΣΑΣ, T.K. 33 Θεσσαλία Ανάπτυξη Θεσσαλία Ανάπτυξη Στερεά ποιότ ζωή Στερεά ποιότ ζωή Ελλάδα - Ελλάδα , , , , ,2 4, ΔΟΜΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :Α ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59, Δ.Δ.Καβάλα T.K Καβάλα & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 2.78, ,34.35, ,65 727,42 4, ΔΟΓΑΝΤΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :Α Μονοκατοικία ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ, Δ.Δ.Ελληνοχωρί Εβρου T.K. 683 ου & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα.37,5.37,5 6.74, , 3.63,3 4, ΜΟΣΧΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ :Α ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 24, T.K Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα.6, 9.75, , , 3.43,6 328, ΠΑΠΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ :Α ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ - Δ.Δ.Κάτω, T.K. 355 Τιθορέα Φθιώτιδο Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Ανάπτυξη Θεσσαλία Ανάπτυξη Στερεά ποιότ ζωή Στερεά ποιότ ζωή Ελλάδα - Ελλάδα , , , , ,8 57, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟ ΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ :Α Μονοκατοικία ΠΕΡΝΗ ΝΕΣΤΟΥ -, T.K. 642 Δ.Δ.Πέρν Καβάλα & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 7.683,87 7.2, , , ,34 438, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟ Υ ΑΡΤΕΜΙΟΣ :Α ΕΡΜΟΥ 3, T.K. 6 Δ.Δ.Κατερίν Πιερία Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 4., 4., 2.665, ,49.435, 537, ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ :Α ΗΣ ΜΑΙΟΥ, Δ.Δ.Νεαπόλεω T.K Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 4.2, , , ,25.392,3 3, ΤΣΙΦΟΥΝΤΟΥΔ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ :Α ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩ Ν 85, T.K. 682 Δ.Δ.Ορεστιάδο Εβρου & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 3.377, 3.375, , , ,5 43, ΠΛΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗ :Α 4 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 27, T.K Δ.Δ.Θεσσαλονίκ Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 5.389, 5.389, 3.52, ,7.886,5 3, ΖΑΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :Α Μονοκατοικία ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, T.K Δ.Δ.Σερρών Σερρών Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 5.434, 5., 9.75, 48.5, , 4, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :Α Μονοκατοικία ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΦΝΗ, T.K. 585 Δ.Δ.Πέλλ Πέλλα Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 2.272, , , , ,43 4,

13 "ΤΑΜΕΙΟ ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Ο.Τ. Δ.Δ.Ξυλοπόλεω 44, T.K. 577 Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 9.29, , , , ,5 3, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙ ΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ :Α Μονοκατοικία ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δ.Δ.Καλλιθέα Υ 4, T.K. 6 Πιερία Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 5.9,5 5.9, , ,4 2.65,8 4, ΖΟΥΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :Α Μονοκατοικία -, T.K. 53 Δ.Δ.Φλωρίν Φλωρίν Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 7.76, 7.76, 4.599, , ,6 4, ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :Α Μονοκατοικία ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΥΛΙΑΣ, T.K. 24 Δ.Δ.Καλλιθέα Μεσσηνία Πελοποννήσου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5.6, 5., 9.75, 48.5, , 5, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Υ ΣΟΦΙΑ :Α ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ, T.K. 364 Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών Αττική Αττική Αττική -ενέργεια -ενέργεια.444,3.4,8 7.47, , ,78 47, ΚΟΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ :Α Μονοκατοικία ΒΑΣΙΛΙΚΗ -, T.K. 455 Δ.Δ.Βασιλική Ιωαννίνων Ηπείρου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα.5,5 8.85, 5.752, ,3 3.97,5 432, ΝΤΟΥΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ :Α ΓΥΡΑ 5, T.K Δ.Δ.Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 8.2, 5., 9.75, 48.5, , 5, ΜΠΟΥΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 37, T.K. 422 Δ.Δ.Βούλα Αττική Αττική Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 6.94,8 6.7, , , ,99 356, ΤΟΥΜΠΕΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ :Α ΒΛΑΛΗ 56, T.K. Δ.Δ.Θεσσαλονίκ Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 6.47, 4.74,6 3.8, ,9.659,2 3, ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ :Α Μονοκατοικία -, T.K. 58 Δ.Δ.Μελισσίου Πέλλα Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 7.378, 7.378, 4.795, , ,3 4, ΜΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ :Α Μονοκατοικία ΚΡΙΘΙΑΣ, T.K. 572 Δ.Δ.Λαγκαδά Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 5.639, , , , ,6 4, ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :Α ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 6, T.K Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 4., 4., 2.6, 48 27,73.4, 32, ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΓΚΕΤΤΑΣ :Α Μονοκατοικία ΝΙΚΗΣ 58, T.K. 57 Δ.Δ.Κουφαλίων Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 5.449,3 5., 9.75, 48.5, , 4, ΓΚΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :Α Μονοκατοικία ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 3, T.K. 37 Δ.Δ.Αλμυρού Μαγνησία Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 8.48, , , ,2.882,86 4, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ Υ ΑΘΑΝΑΣΙΑ :Α Μονοκατοικία ΦΑΤΜΕΛΗ 3, T.K. 37 Δ.Δ.Αλμυρού Μαγνησία Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 3.546, , , ,4 4.47,8 4, ΣΤΑΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :Α ΜΑΖΑΡΑΚΗ 8, T.K. 582 Δ.Δ.Εδέσσ Πέλλα Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 8.393,3 5., 9.75, 48.5, , 446, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :Α Μονοκατοικία ΑΜΑΡΑΝΤΑ 97, Δ.Δ.Αμαράντων Κιλκί T.K. 63 Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή.3,.3, 6.584, , ,5 429, ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ :Α Μονοκατοικία ΓΡΕΒΕΝΩΝ 25, T.K. 53 Δ.Δ.Φλωρίν Φλωρίν Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 7.9,78 7.9, , , ,62 4,

14 "ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΛΑΚΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ :Α ΑΡΓΑΙΟΥ 7, T.K Δ.Δ.Θεσσαλονίκ Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 5.29, 5.29, 3.333, ,9.795,5 372, ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :Α Μονοκατοικία -, T.K. 42 Δ.Δ.Πατουλιά Τρικάλων Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 9.565, ,7 6.27, , , 4, ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΦΩ :Α 9 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ Δ.Δ.Θεσσαλονίκ, T.K Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 3.2, 3.2, 2.8, 48 26,59.2, 338, ΘΩΔΑΣ ΘΩΜΑΣ :Α Μονοκατοικία 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 33, T.K. 44 Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5.47, 5., 9.75, 48.5, , 4, ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ :Α Μονοκατοικία ΚΑΤΗΧΩΡΙ -, T.K. 37 Δ.Δ.Άνω Λιοσίων Αττική Αττική Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5.4, 5., 9.75, 48.5, , 4, ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ :Α ΓΡΑΜΜΟΥ 35, T.K. 52 Δ.Δ.Καστορία Καστοριά Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 9.77, 9.77, 6.35, , ,5 3, ΚΟΥΦΟΚΩΤΣΙΟ Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2637 :Α Μονοκατοικία ΟΡΕΣΚΕΙΑΣ 4, T.K. 622 Δ.Δ.Νιγρίτ Σερρών Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 6.,88 4.,88 9.7, , ,6 4, ΜΑΤΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :Α -, T.K. 648 Δ.Δ.Αυλή Καβάλα & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 3.992, , , ,25.397,33 382, ΜΠΕΖΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :Α Μονοκατοικία ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ Υ, T.K Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα.6,9.6,9 6.54, ,7 3.52,67 4, ΜΠΟΖΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ :Α Μονοκατοικία -, T.K. 646 Δ.Δ.Καβάλα Καβάλα & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5.66,8 5.66,8 3.65, ,4.965,63 4, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Υ ΡΟΥΛΑ :Α ΣΑΝΤΑΛΙΔΗ 2, Δ.Δ.Άργου T.K. 522 Ορεστικού Καστοριά Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή.9,76.53, ,9 48 7, ,8 456, ΤΟΡΟΡΗ ΜΑΡΙΑ :Α ΣΜΥΡΝΗΣ 3, T.K. 592 Δ.Δ.Ναούσ Ημαθία Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 9.33,3 9.33, , ,8 3.96,6 368, ΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ :Α Μονοκατοικία ΣΟΛΩΜΟΥ 66A, Δ.Δ.Μεμορφώ Αθηνών Αττική Αττική T.K. 44 σεω Αττική -ενέργεια -ενέργεια 4.96,88.29, , ,2 3.95,69 4, ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ :Α -, T.K. 52 Δ.Δ.Μεσοβούνου Κοζάν Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 5.66,7 5.66, , ,95.773,35 4, ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ :Α Μονοκατοικία ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 7, T.K. 8 Δ.Δ.Μυτιλήν Λέσβου Βορείου Αιγαίου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 6.939,2 4.8,8 9.52, , ,28 4, ΔΟΥΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ :Α ΠΑΡΟΥ 9, T.K. 854 Δ.Δ.Ηλιούπολ Αθηνών Αττική Αττική Αττική -ενέργεια -ενέργεια 4.882, , , ,52.79, 3, ΤΑΓΓΟΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :Α ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, T.K Δ.Δ.Ευόσμου Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 9.28,67 5., 9.75, 48.5, , 376, ΧΑΛΚΟΔΑΙΜΩΝ ΕΥΝΙΚΗ :Α Μονοκατοικία ΚΑΛΛΟΝΗ -, T.K. 87 Δ.Δ.Καλλονή Λέσβου Βορείου Αιγαίου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5.769,98 5., 9.75, 48.5, , 4,

15 "ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ :Α 4 Ι. ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ 29, T.K. 33 Δ.Δ.Δελφών Φωκίδο Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Ανάπτυξη Θεσσαλία Ανάπτυξη Στερεά ποιότ ζωή Στερεά ποιότ ζωή Ελλάδα - Ελλάδα -.779,26.42,6 7.4, , ,76 38, ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ :Α -, T.K. 62 Δ.Δ.Καλαμαριά Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 6.94,6 6.94,6 4.52, , ,56 35, ΖΑΛΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ :Α Μονοκατοικία -, T.K. 624 Δ.Δ.Βαλτερού Σερρών Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 9.973, , , ,6 3.49,75 4, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ :Α Μονοκατοικία -, T.K. 582 Δ.Δ.Εδέσσ Πέλλα Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 9.624, , , , ,56 622, ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :Α ΠΑΙΩΝΙΟΥ 8, T.K. 235 Δ.Δ.Περιστερίου Αθηνών Αττική Αττική Αττική -ενέργεια -ενέργεια 6.458, 5.96, , ,4 2.7,67 3, ΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3359 :Α ΝΕΑ ΜΟΝΗΣ 36, T.K. 82 Δ.Δ.Χίου Χίου Βορείου Αιγαίου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα.34,8.34,4 7.37, , ,4 335, ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ :Α ΚΡΗΝΗΣ 2, T.K. 82 Δ.Δ.Χίου Χίου Βορείου Αιγαίου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 8.38, 4.65,38 9.5, ,25 5.5,38 45, ΛΑΛΑΚΟΣ- ΠΕΣΚΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ :Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΠΑ 36, T.K. Δ.Δ.Χαλκιδέων Ευβοία Στερεά Ελλάδα 34 Θεσσαλία Ανάπτυξη Θεσσαλία Ανάπτυξη Στερεά ποιότ ζωή Στερεά ποιότ ζωή Ελλάδα - Ελλάδα , , 4.965, , ,65 489, ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ :Α Μονοκατοικία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ -, T.K. 433 Δ.Δ.Γεφυρίων Καρδίτσα Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα.27,.27, 6.675, , ,5 4, ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ :Α ΑΓΡΑ, T.K. 592 Δ.Δ.Ναούσ Ημαθία Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 7.22,2 7.22, , , ,7 353, ΚΑΛΑΚΩΝΗ ΖΑΧΑΡΩ :Α ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23 A, T.K Δ.Δ.Γέρακα Αττική Αττική Αττική Αττική -ενέργεια -ενέργεια.76,.55, 7.57, , ,5 338, ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :Α ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 72, T.K. 272 Δ.Δ.Αμαλιάδο Ηλεία Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 6.295,3 5., 9.75, 48.5, , 736, ΤΣΕΡΚΗ ΖΩΗ :Α ΦΛΕΜΙΓΚ 8, T.K Δ.Δ.Θεσσαλονίκ Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 8.8, 8.8, 5.72, ,6 3.8, 3, ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ :Α ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 2, T.K. 69 Δ.Δ.Κομοτηνή Ροδόπ & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 9.65, 9.65, 5.892, , ,75 44, ΤΡΙΠΟΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ :Α Μονοκατοικία ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ 7, T.K. 83 Δ.Δ.Σαμίων Σάμου Βορείου Αιγαίου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 4.93, , , ,87.76,6 4, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ :Α ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΕΛΕΠΗ 2, T.K Δ.Δ.Θεσσαλονίκ Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 4.8, 4.28, , ,43.444,94 3, ΠΑΘΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7374 :Α 2 ΑΝΟΙΞΕΩΣ 3, T.K Δ.Δ.Νικήτ (Νική) Χαλκιδική Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή ,54 5., 9.75, 48.5, , 3, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :Α Μονοκατοικία ΑΓΧΙΑΛΟΥ 38, T.K Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 6.3, 5., 9.75, 48.5, , 4,

16 "ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ :Α 2 Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟ Δ.Δ.Αγίων ΥΣ 5, T.K. Αναργύρων 356 Αθηνών Αττική Αττική Αττική -ενέργεια -ενέργεια 8.24, , , , ,99 323, ΚΟΡΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :Α ΠΟΥΛΙΤΣΑ, T.K. 26 Δ.Δ.Πουλλίτσ Κορινθία Πελοποννήσου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 9.269, , , , ,38 645, ΚΟΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ :Α Μονοκατοικία ΛΙΜΝΕΣ -, T.K. 72 Δ.Δ.Παλλήν Αττική Αττική Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5.889, 4.5, 9.97, , ,5 4, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ :Α ΚΟΚΚΕΡΕΛ, T.K. 364 Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών Αττική Αττική Αττική -ενέργεια -ενέργεια 5.55,7 5.55, , ,3.93,3 3, ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :Α Μονοκατοικία ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -, T.K. 28 Δ.Δ.Αγίου Βασιλείου Κορινθία Πελοποννήσου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα.688, , 4.47, , ,6 4, ΠΟΠ ΙΩΣΗΦ :Α ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓ. 5, T.K. Δ.Δ.Βόλου Μαγνησία Θεσσαλία 3822 Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 6.25,8 6.87,64 4.2, , ,67 3, ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ :Α ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 3, Δ.Δ.Βόλου Μαγνησία Θεσσαλία T.K Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 4.57, 4.466, 2.92, ,29.563, 399, ΓΡΑΒΙΑ ΜΑΡΙΑ :Α Μονοκατοικία Λ ΔΩΡΙΑΙΩΝ 9, T.K Δ.Δ.Καστελλίων Φωκίδο Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Ανάπτυξη Θεσσαλία Ανάπτυξη Στερεά ποιότ ζωή Στερεά ποιότ ζωή Ελλάδα - Ελλάδα - 4.5, 4.5, 9.425, 48 98, , 572, ΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4736 :Α 2 -, T.K. 66 Δ.Δ.Ξηροποτάμο υ Δράμα & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 8.898,83 5., 9.75, 48.5,2 5.25, 473, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ :Α 3 ΑΘ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟ Δ.Δ.Αμφίσσ Φωκίδο Στερεά Ελλάδα Υ 7, T.K. 33 Θεσσαλία Ανάπτυξη Θεσσαλία Ανάπτυξη Στερεά ποιότ ζωή Στερεά ποιότ ζωή Ελλάδα - Ελλάδα , , , , ,24 526, ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 742 :Α Μονοκατοικία ΑΝΩΝΥΜΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ, T.K. 593 Δ.Δ.Αλεξανδρεία Ημαθία Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 5.26, , , , , 4, ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ :Α ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7, T.K Δ.Δ.Αιγάλεω Αθηνών Αττική Αττική Αττική -ενέργεια -ενέργεια 7.5, , , , ,92 35, ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ :Α ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 34, T.K. 33 Δ.Δ.Αμφίσσ Φωκίδο Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Ανάπτυξη Θεσσαλία Ανάπτυξη Στερεά ποιότ ζωή Στερεά ποιότ ζωή Ελλάδα - Ελλάδα , , , , ,26 52, ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :Α Μονοκατοικία ΗΡΟΔΟΤΟΥ 22, T.K. 83 Δ.Δ.Βαθέο Σάμου Βορείου Αιγαίου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5.522,4 5., 9.75, 48.5,2 5.25, 56, ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ Σ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ :Α Μονοκατοικία ΚΑΛΑΘΕΝΕΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, T.K. 734 Δ.Δ.Κισσάμου Χανίων Κρήτ Περιβάλλον Αειφόρο χώρα ,45 5., 9.75, 48.5,2 5.25, 4, ΚΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑ :Α Μονοκατοικία Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 32, T.K. 57 Δ.Δ.Κουφαλίων Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 5.535, 5.535, 3.597, ,62.937,25 46, ΚΥΡΙΜΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :Α ΠΛΩΤΙΝΟΥΠΟΛ ΕΩΣ 3, T.K. Δ.Δ.Διδυμοτείχου Εβρου 683 & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 7., 7., 4.55, , , 347, ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ :Α Μονοκατοικία ΓΙΑΝΝΟΥΔΟΒΑΡ ΔΗ 4, T.K. Δ.Δ.Κισσάμου Χανίων Κρήτ 734 Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 7.454, 5., 9.75, 48.5,2 5.25, 4,

17 "ΤΑΜΕΙΟ ΡΟΥΓΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ :Α Μονοκατοικία ΠΑΛΙΟΚΗΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, T.K. 86 Δ.Δ.Παλαιοκήπο υ Λέσβου Βορείου Αιγαίου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 4.35,2.73,6 7.97, , ,76 45, ΣΚΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ :Α Μονοκατοικία ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 47, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών Αττική Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 6.86, , 9.286, ,94 5.,45 4, ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ, T.K. 27 Δ.Δ.Πύργου Ηλεία Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 9.569,3.595, 7.536, , ,25 952, ΠΛΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ :Α ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 54, T.K Δ.Δ.Λαρίσ Λαρίσ Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5.95, 5.95, 3.867, , ,5 34, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :Α 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ, T.K. 525 Δ.Δ.Καστορία Καστοριά Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 7.2,22 5., 9.75, 48.5,2 5.25, 57, ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ :Α Μονοκατοικία ΝΕΟΧΩΡΙ, T.K. Δ.Δ.Νεοχωρίου 3 Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανία Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5.63, 5., 9.75, 48.5,2 5.25, 4, ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΩ :Α Μονοκατοικία ΘΕΣΗ 'ΠΡΟΣΦΥΓΑ', Δ.Δ.Σκοπέλου Λέσβου Βορείου Αιγαίου T.K. 86 Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 2.62,4 9.52, 6.88, , , 4, ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :Α Μονοκατοικία ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, T.K. 48 Δ.Δ.Καμαρίνα Πρεβέζ Ηπείρου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 6.24,9 5.22, , ,77.827,59 4, ΚΟΛΙΤΣΙΔΑ ΕΛΕΝΗ 3264 :Α ΚΟΚΚΕΒΗ 5, T.K. 245 Δ.Δ.Κυπαρισσία Μεσσηνία Πελοποννήσου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5.447,93.6, 6.539, , , 563, ΝΙΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ :Α Μονοκατοικία ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ 8, T.K Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊα Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 2.39, 8.856, , ,3 3.99,62 4, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ :Α Μονοκατοικία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, T.K. 345 Δ.Δ.Αγίου Λουκά Ευβοία Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Ανάπτυξη Θεσσαλία Ανάπτυξη Στερεά ποιότ ζωή Στερεά ποιότ ζωή Ελλάδα - Ελλάδα -.75, ,2 6.22, , ,77 523, ΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :Α Α ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 4, T.K. Δ.Δ.Δερβιζιάνων Ιωαννίνων Ηπείρου 44 Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 8., 8.28, 5.28, , ,8 397, ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ :Α Μονοκατοικία ΠΕΤΡΟΥΣΑ, T.K. 662 Δ.Δ.Προσοτσάνη Δράμα & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5.82,7 4.8, 9.62, ,86 5.8, 6, ΜΕΓΓΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ :Α Μονοκατοικία ΑΡΑΤΟΥ 55, T.K. 255 Δ.Δ.Κάτω Αχαΐα Αχαϊα Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα.479,7.479,7 7.46, ,55 4.7,9 4, ΝΙΖΑΜΟΠΟΥΛΟ Σ ΑΧΙΛΛΕΑΣ :Α Μονοκατοικία ΠΑΤΡΕΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 7, T.K. Δ.Δ.Αιγινίου 63 Πιερία Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 8.287, 8.233,4 5.35, , ,69 4, ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣ :Α Μονοκατοικία ΠΤΕΛΕΑ -, T.K. 687 Δ.Δ.Πτελέα Εβρου & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 2.26, , , ,5 4.29,43 4, ΣΑΛΙΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ :Α 2 ΑΓ. ΦΩΤΙΟΥ 6, T.K. 82 Δ.Δ.Χίου Χίου Βορείου Αιγαίου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 2.6, 3.995,8 9.97, , ,53 564, ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :Α Α ΤΑΥΓΕΤΟΥ 5, T.K Δ.Δ.Πειραιώ Πειραιώ Αττική Αττική Αττική -ενέργεια -ενέργεια.273,.24, 6.639, 48 69, ,9 392,

18 "ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΛΗ Σ ΠΑΝΤΟΣ :Α Μονοκατοικία ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΑΓΙΑΣ, T.K. 43 Δ.Δ.Μεξοχωρί ου Λαρίσ Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 7.47,.7, 7.6, ,4 4.98,5 44, ΒΑΖΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ :Α Μονοκατοικία ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 8, T.K Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊα Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 6.34,5 6.34,5 4.2, , ,53 4, ΚΟΝΤΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 65 :Α Μονοκατοικία ΓΑΣΤΟΥΡΙ, T.K Δ.Δ.Γαστουρίου Κερκύρα Ιονίων Νήσων Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 3.939, , 5.764, , 3.3,8 543, ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ :Α Μονοκατοικία ΒΡΥΣΕΛΛΑ, T.K. 463 Δ.Δ.Φιλιατών Θεσπρωτία Ηπείρου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 2.564,56 8.2,6 5.33, ,8 2.87,56 4, ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ :Α Μονοκατοικία ΜΗΘΥΜΝΑ, T.K. 88 Δ.Δ.Μηθύμν Λέσβου Βορείου Αιγαίου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5.63, 8.436, 5.483, , ,6 4, ΓΑΖΙΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ :Α Β ΟΡΟ ΚΥΖΙΚΟΥ 8, T.K. Δ.Δ.Θεσσαλονίκ Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 4.857, ,6 3.57, ,6.7, 376, ΤΕΡΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3799 :Α Ι ΗΡΟΔΟΤΟΥ, T.K Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊα Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 2.93, 2.86, 8.359, ,88 4.5,35 432, ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :Α Μονοκατοικία ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Δ.Δ.Κουνουπιδια ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥ Χανίων Κρήτ νών ΛΟΥ, T.K. 73 Περιβάλλον Αειφόρο χώρα.245,9 7.67, , , ,6 4, ΓΕΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ :Α ΜΙΣΗΡΛΗ 5, T.K. 69 Δ.Δ.Κομοτηνή Ροδόπ & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 7.483, , 4.78, , ,4 464, ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :Α Μονοκατοικία ΒΑΣΙΛΙΚΑ -, T.K. 576 Δ.Δ.Βασιλικών Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 5.49, ,5 9.4, ,5 5.67,48 44, ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ :Α Μονοκατοικία ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ -, T.K. 87 Δ.Δ.Παρακοίλων Λέσβου Βορείου Αιγαίου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα.72, 9.462, 6.5, ,29 3.3,7 488, ΓΚΟΥΡΟΜΗΣΙΟ Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ :Α ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΙΑΚΟΥ 32, T.K. Δ.Δ.Σιατίστ 53 Κοζάν Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 6.795,6 6.2, , , 2.39,52 396, ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ :Α Ε ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ Δ.Δ.Θεσσαλονίκ 7, T.K Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 3.898,.74, 7.63, ,9 4.9,35 43, ΛΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ :Α Γ ΜΙΧ. ΚΟΡΑΚΑ 7, T.K. 445 Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών Αττική Αττική Αττική -ενέργεια -ενέργεια 8.468, 7.887, 5.26, , ,45 424, ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :Α Μονοκατοικία ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΑΠΠΑ- Δ.Δ.Μετοχίου Αχαϊα Ελλάδα ΜΕΤΟΧΙ, T.K Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 2.692,9 2.67, , , ,72 4, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :Α Μονοκατοικία ΜΥΡΤΟΣ ΑΧΑΙΑΣ, T.K. 252 Δ.Δ.Μύρτου Αχαϊα Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5.86, 5.86, 3.89, ,88 2.5, 484, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟ ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :Α Μονοκατοικία ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ ΑΧΑΙΑΣ, T.K. Δ.Δ.Κάτω Αχαΐα Αχαϊα 252 Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 3.76, 8.4, , , ,78 4, ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝ :Α Μονοκατοικία ΓΡΑΜΜΟΥ 3, Δ.Δ.Ηγουμενίτση Θεσπρωτία Ηπείρου T.K. 46 Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 4.8, 2.28, 7.982, , , 4,

19 "ΤΑΜΕΙΟ ΛΑΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ :Α Α ΟΡΟ ΠΑΛΑΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ- Δ.Δ.Ρογιτίκων Αχαϊα Ελλάδα ΠΥΡΓΟΥ 34, T.K. 252 Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 4.754, , , ,28 5.6,39 433, ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΒΑΪΟΣ :Α Μονοκατοικία ΜΟΣΧΟΛΟΥΡΙ, T.K. 433 Δ.Δ.Μασχολουρί ου Καρδίτσα Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 9.8,38 6.4, 3.99, 48 44, , 47, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ :Α ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 26, T.K. 6 Δ.Δ.Κατερίν Πιερία Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 9.5, 9.5, 6.75, 48 64, , 433, ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :Α Μονοκατοικία KOINOTIKH, T.K. 375 Δ.Δ.Αγίου Γεωργίου Φερών Μαγνησία Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 7.55, 7.52, 4.876, , ,7 4, ΓΑΝΙΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ :Α Α ΟΡ Θ. ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ Δ.Δ.Νέα, T.K. 666 Αγαθουπόλεω Πιερία Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 4., , , , ,3 494, ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤ ΟΥ ΕΛΕΝΗ :Α Β ΟΡ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 46 Γ, T.K Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊα Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 7.67, , 3.536, ,5.94, 56, ΚΑΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :Α Α3 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 47, T.K. 57 Δ.Δ.Θέρμ Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 2.45, 2.45,.592, ,55 857,5 3, ΘΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :Α Δ2 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Β'ΠΑΡΟΔΟΣ, T.K. 52 Δ.Δ.Μανιάκων Καστοριά Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 5.249, 5.35, , 48 34,2.762,39 3, ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟ ΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ :Α Μονοκατοικία ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 63, T.K. Δ.Δ.Βόλου Μαγνησία Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 9.79, 9.28, , , , 63, ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 4288 :Α Α ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΗΛΙΑ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΝΙΒΑ, T.K. 75 Δ.Δ.Ηρακλείου Ηρακλείου Κρήτ Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 2.338,66 5., 9.75, 48.3, , 56, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ :Α Α ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ, T.K. 265 Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊα Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5., 5., 9.75, 48.3, , 359, ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :Α Β ΠΑΡΑΣΧΟΥ 3Β, T.K. 82 Δ.Δ.Κορυδαλλού Πειραιώ Αττική Αττική Αττική -ενέργεια -ενέργεια 9.5, , , , 2.927,58 337, ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ :Α Μονοκατοικία ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ Δ.Δ.Κάτω, T.K Γαρούνα Κερκύρα Ιονίων Νήσων Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 2.95, ,3 4.8, , ,2 4, ΚΡΕΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ :Α ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ 27, T.K. 822 Δ.Δ.Κορυδαλλού Πειραιώ Αττική Αττική Αττική -ενέργεια -ενέργεια 9.827, 6.75, 4.387, , 2.362,5 49, ΑΡΧΟΝΤΕΛΗ ΜΑΛΑΜΑ :Α Μονοκατοικία ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 9, T.K. 8 Δ.Δ.Μυτιλήν Λέσβου Βορείου Αιγαίου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 8.938, , , ,9 3.28,42 48, ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝ ΗΣ ΗΛΙΑΣ :Α Μονοκατοικία ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ, T.K. 24 Δ.Δ.Αγρίλου Μεσσηνία Πελοποννήσου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5.46, 2.798, 8.38, , ,3 4, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ :Α Α ΑΝΩΝΥΜΗ, T.K. 38 Δ.Δ.Θέρμου Αιτωλοακαρνανία Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 4.74, 4.78, , ,7 5.47,89 37, ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ :Α Μονοκατοικία ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟ ΝΟΥ 26, T.K. Δ.Δ.Λαγκαδά 572 Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 4.987, , , 48.2, ,7 4,

20 "ΤΑΜΕΙΟ ΒΙΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ :Α Μονοκατοικία ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ, T.K. 35 Δ.Δ.Αγρινίου Αιτωλοακαρνανία Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 5., 4.9, 9.685, 48.6, , 4, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ :Α Α# ΝΙΚΗΣ 4, T.K. 98 Δ.Δ.Ερυθρών Αττική Αττική Αττική Αττική -ενέργεια -ενέργεια 5.74, , 5.774,6 48 6,2 3.9,4 335, ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :Α ΧΑΒΑΡΙ, T.K Δ.Δ.Χαβαρίου Ηλεία Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα.44, 9.93, 6.454, , ,5 463, ΜΠΡΑΤΑΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ :Α ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 9, T.K. 236 Δ.Δ.Περιστερίου Αθηνών Αττική Αττική Αττική -ενέργεια -ενέργεια 5.5,.847, 7.5, , ,45 46, ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΝΕΤΤΑ :Α ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4, T.K Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊα Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα.896,5.59, 6.538, , ,65 39, ΜΠΑΛΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ :Α Α ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 4, T.K Δ.Δ.Συκεών Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή.695,.695, 6.95, , ,25 389, ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΑΝΝΑ :Α ΙΣ2 ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 5, T.K Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊα Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 8.892, , , , ,52 3, ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ :Α Β ΒΙΤΣΙ 8, T.K. 737 Δ.Δ.Ηρακλείου Ηρακλείου Κρήτ Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 9.4, 8.57, , , ,59 37, ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥ ΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ :Α ΟΡ Κ. ΤΕΡΜΕΤΖΗ 4, T.K Δ.Δ.Καβάλα Καβάλα & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 8.368, ,8 5.79, , ,8 487, ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ :Α Μονοκατοικία ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ, T.K. 433 Δ.Δ.Μαυραχάδω ν Καρδίτσα Θεσσαλία Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 2.78, ,7 8.34, ,6 4.47,62 45, ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ :Α ΙΣ ΔΕΛΗΛΑΜΠΡΟΥ 34, T.K Δ.Δ.Βύρωνο Αθηνών Αττική Αττική Αττική -ενέργεια -ενέργεια 8.56, ,3 3.55, ,3.699,36 436, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ :Α Μονοκατοικία ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ.Δ.Αλεξανδρεία Ημαθία 8, T.K. 593 Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 2.,.454, , ,88 4.9,8 4, ΡΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ :Α 2 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4, T.K. 47 Δ.Δ.Αρίων Αρ Ηπείρου Περιβάλλον Αειφόρο χώρα.283,3 9.5, , 48 69,3 3.55,44 478, ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ 568 :Α Μονοκατοικία Ι Δ.Δ.Τσουκαλαιίκ ων Αχαϊα Ελλάδα ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ- ΠΥΡΓΟΥ 495, T.K. 252 Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 3.585,5 3.57,5 8.82, , ,55 4, ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ :Α - ΗΠΕΙΡΟΥ 2, T.K. 593 Δ.Δ.Πλατέο Ημαθία Ανάπτυξη Ανάπτυξη ποιότ ζωή ποιότ ζωή 2.383,.6,5 7.54, ,75 4.6,53 484, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟ Υ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ :Α Μονοκατοικία ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 92, Δ.Δ.Σαλαμίνο Πειραιώ Αττική Αττική T.K. 89 Αττική -ενέργεια -ενέργεια 6.883,2 5., 9.75, 48.3, , 4, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ :Α Υ ΑΛΚΗΣΤΗ ΗΜ- ΑΙΟΛΟΥ, T.K Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊα Ελλάδα Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 4.59, 4.48,8 2.63, ,54.47,8 3, ΜΕΓΓΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ :Α Μονοκατοικία ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ -, Δ.Δ.Πολυστύλου Καβάλα T.K. 643 & Περιβάλλον Αειφόρο χώρα 6.357, 6.6, 3.968, , , 4,

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Μεσογείων 119 101 92 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Κωνσταντινοπούλου Τηλ: 210 6969105 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ηµ. Απόφασης: 05-08-2011 Α.Π.: 132739

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ηµ. Απόφασης: 05-08-2011 Α.Π.: 132739 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Λ. Αµαλία 26, 10557 Αθήνα, Τηλ.: 210 3311201-4, Fax: 210 3311207, www.etean.com.gr, e mail: info@tempme.gr, Προ: Ωφελµενου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενί 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 03-12-2012 Α.Π.: 155580

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 03-12-2012 Α.Π.: 155580 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 528 Αθήνα, Τηλ.: 20 7450400, Fax: 20 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ημ. Απόφασης: 03-08-2015 Α.Π.: 210699. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 03-08-2015 Α.Π.: 210699. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενί 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 20-05-2013 Α.Π.: 160301

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 20-05-2013 Α.Π.: 160301 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Οκτώβριος 2012 «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 19-07-2013 Α.Π.: 161985

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 19-07-2013 Α.Π.: 161985 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, ΑΔΑ: ΒΛ446ΨΧΨΖ-ΛΚΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 Καλλιθέα, 19/10/2016 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (11πμ-4μμ): «ΜΑΪΣΤΡΑΚΙ» ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΧΑΪΑ (11πμ-4μμ): ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 25, ΠΑΤΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛ) ΔΡΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 30-09-2013 Α.Π.: 163638

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 30-09-2013 Α.Π.: 163638 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενί 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 25-06-2013 Α.Π.: 161347

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 25-06-2013 Α.Π.: 161347 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενί 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24457 22 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2274 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανακατανομές θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ. 2 Τροποποίηση της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Μάιος 2012 1 Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μείζονος Μεγέθους» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μείζονος Μεγέθους» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2 Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Αχαρνών 417, T.K , Αθήνα Tηλ.: Fax.:

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Αχαρνών 417, T.K , Αθήνα Tηλ.: Fax.: Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Αχαρνών 417, T.K. 111 43, Αθήνα Tηλ.: 210 2527816 Fax.: 210 2516111 E-mail: pressoffice@gsae.edu.gr Αθήνα, 3 Μαρτίου/2009 Δελτίο Τύπου Εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1)

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Το δίκτυο της ΕΡΤΑ Α.Ε. Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι πάροχος ραδιοφωνίας πανελλαδικής κάλυψης Τα κέντρα εκπομπής καιοισυχνότητες λειτουργίας της ΕΡΤ καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αριστομένη ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών etwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Επιλέξιμες Δαπάνες Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας Πρόγραμμα Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Δρ. Αποστολίδου Ελένη Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας Υπεύθυνη Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος Διευθύντρια των εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)-Αναδρομική Ορολογική Έρευνα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)-Αναδρομική Ορολογική Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7296/164104 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ /Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 10-06-2013 Α.Π.: 160956

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 10-06-2013 Α.Π.: 160956 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενία 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e mail: info@etean.com.gr, Προ: Ωφελούμενου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.:6179/634

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.:6179/634 Αθήνα, 4-6-2010 Α.Π.:6179/634 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Μακρυνιώτη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: 10878/1142

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: 10878/1142 Αθήνα, 24-9-2010 Α.Π.: 10878/1142 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Σταύρος Μητσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-07-2011 Α.Π.: 131486

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-07-2011 Α.Π.: 131486 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Λ. Αμαλίας 26, 557 Αθήνα, Τηλ.: 2 3324, Fax: 2 3327, www.etean.com.gr, e mail: info@tempme.gr, (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) Προς:

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα