ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων"

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθρο 192 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης(άρθρο 195 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , ,92 300, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Τέλος ανακοµιδής 1.000, ,00 105,00 105, ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 900,00 900,00 262,00 262, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , , ίδακτρα Κέντρου Νεότητας , , Τέλος αναπαραγωγής εγγράφων 11,71 11, Αντίτιµο για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , ,00 707,81 707, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων , ,00 481,21 481, Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 750,00 750, Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 2.000, ,00 238,36 238, Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 5.000, , Τέλος χρήσης αίθουσας τέλεσης πολιτικού γάµου 4.000, ,00 710,00 710, Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , ,00

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0523 εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 2.000, ,00 380,95 380, ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπάιδευσης (άρθρο , , , , Έσοδα άρθρου 27 Ν.3756/2009 (λειτουργικές δαπάνες) , , Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων , , , , Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 5.000, , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος , , , , Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) , , , , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , Από εθνικούς πόρους 9.555, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/ , , Χρηµατοδότηση από Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη για την πράξη " ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησεις , , Χρηµατοδότηση από ΠΕΠ της δράσης " Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του ολοκληρωµένου , , Χρηµατοδότηση από ΠΕΠ της δράσης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Συλλογική δράση για τη στοχευµένη στήριξη της , , Χρηµατοδότηση από ΠΕΠ του έργου "Κατασκευή κτιρίου Κ ΑΠ µε Α" , Χρηµατοδότηση από ΠΕΠ του έργου " Ανακαίνιση παλαιού ηµαρχείου και µετατροπή του σε Πολιτιστικό , Χρηµατοδότηση από ΠΕΠ του έργου "Βελτίωση και ενίσχυση υποδοµών ευρύτερα της οδού Φιλίππου" , , Χρηµατοδοτήσεις από ΠΕΠ του έργου "Υποδοµή για εγκατάσταση προπονητηρίου και αποδυτηρίων στο , Χρηµατοδοτήσεις από ΠΕΠ του έργου "Προµήθεια εξοπλισµού µονάδων ειδικής αγωγής"" , Χρηµατοδοτήσεις από ΠΕΠ του έργου "Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού σταθµού Ν. Κρώµνης" , Χρηµατοδοτήσεις από ΠΕΠ του έργου "Προµήθεια συστηµάτωνψηφιοποίησης και ψηφιακής προβολής της , , Χρηµατοδότηση από ΠΕΠ της δράσης "Προµήθεια εξοπλισµού ΚΗΦΗ" , Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα LEADER Νοµού ράµας για την πράξη"προµήθεια ιατρικής -οδοντιατρικής , Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα LEADER Νοµού ράµας για την πράξη"κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ,00

3 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Χρηµατοδότηση ενταγµένο στο ΕΣΠΑ του εργού " Αποκατάσταση ΧΑ Α ήµου ράµας" , Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρµογής Ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόµησης Ενέργειας 7.568, , Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας 6.281, , Χρηµατοδότηση ενταγµένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα εξοικονόµησης ενέργειας 4.139, , Χρηµατοδότηση ενταγµένο στο ΕΣΠΑ της πράξης "Ενεργειακή αναβάθµιση Σχολικού κτηρίου 1ου Γυµνασίου 2.919, , Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ-ΠΑΑ της δράσης "Στήριξη των πολιτιστικών θεσµών <Φεστιβάλ παραδοσιακών , , Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ-ΠΑΑ της δράσης "Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισµού , , Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ-ΠΑΑ του έργου " Μεταφορά νερού για την ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου , , Χρηµατοδότηση από ΠΕΠ του έργου "Χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ για την πράξη " ιαχείριση , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 27,11 27, Καταπτώσεις εγγυήσεων , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποiνές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 4.207, , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 63,00 63, Φόρος Ηλεκτροδοτούµενων χώρων (ΦΗΧ) Νοεµβρίου - εκεµβρίου , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ , , Εκτακτα γενικά έσοδα , , , Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα 2.482, Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.400, , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης ,37 334, Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , ,68

4 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , , Λοιπά έσοδα , , , , Εκτακτα γενικά έσοδα , , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών δηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών , ,00 321,60 321, Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ , , , , Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 3.000, ,00 41,73 41, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον /11652/1997) 6.587, , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , , , , ,04

5 Τακτικές αποδοχές νοµικού συµβούλου , , , , , Αποδοχές ειδικών συνεργατών , , , , , Αποδοχές ειδικών συµβούλων , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικής θέσης και νοµικων συµβούλων , , ,00 462,20 462, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , , , απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3.000, , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 1.000, , ,00 90, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2.000, , , Αµοιβή γιατρού εργασίας 4.620, , , Αντιµισθία αιρετών και συµπαραστάτη του πολίτη - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα , , , , , Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) , , , , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 4.320, , , , , ικαιώµατα ΕΗ από είσπραξη τελών , , ,00 77,64 77, Προµήθεια 0,15% Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων και προµήθεια λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων , , , , , Ταχυδροµικά Τέλη , , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , , Λοιποί φόροι και τέλη , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών και λοιπών τρίτων 8.000, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων ειδικών συµβούλων-συνεργατών και γενικού γραµµατέα 3.000, , , Έξοδα φιλοξενίας 3.000, , απάνες διοργάνωσης ηµερίδων και λοιπών εκδηλώσεων , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα , , Συνδροµές INTERNET , , Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.500, , , απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) , , Εξοδα συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλακείου 1.000, , ,00 40,50 40,50

6 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη δαπανών συντήρησης σχολικών κτιρίων , , , Επιχορήγηση Νοµικού Προσώπου ήµου ράµας (άρθρο 103 Ν.3852/2010) , , , Πολιτιστικός Οργανισµός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ράµας" , , , Εισφορά υπέρ ήµων και Κοινοτήτων ποσοστού 15% από είσπραξη ΤΑΠ (ν.2130/93) , , ,00 45,96 45, Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης ράµας , , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες , , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία καθώς και φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού , , Μεταβίβαση πίστωσης στη Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. σε εφαρµογή προγραµµατικής σύµβασης , , , , Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης σε εφαρµογή προγραµµατικής σύµβασης , , , Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ ΑΜΘ σε εφαρµ προγραµ σύµβ για την εκπόνηση του µελετ έργου "Ανάλυση , Χρηµατοδότηση ετήσιου προγράµµατος δράσης νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης ".Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.000, , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 1.000, , , Τόκοι υπερηµερίας χρήσης , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 3.000, , ,00 193, Εκλογική αποζηµίωση 9.555, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 1.500, , ,00 80, Αµοιβές ασκουµένων σπουδαστών , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 7.500, , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΑ ΚΥ , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ 6.000, , , , ,31

7 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε 5.000, , ,00 877,36 877, Εργοδοτική εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης δηµοσίου" 1.700, , ,00 276,00 276, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ 900,00 900, Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ-ΤΕΑΠΟΚΑ 500,00 500,00 500,00 75,18 75, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , , Αµοιβές µεταφραστών 8.000, , , Αµοιβή ορκωτών λογιστών , , , Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συν/σεων.σ , , , Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Σ 4.500, , , Ασφάλιστρα ακινήτων 6.000, , , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 500,00 500,00 500, Συντήρηση - επισκευή δηµοτικών κτιρίων (εργασίες-προµήθειες) , , , Συντήρηση εξοπλισµού (hardware) 5.000, , απάνες ηµοτικής Κοινότητας ράµας που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες30.000, , απάνες ηµοτικής Κοινότητας Χωριστής που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες , , απάνες ηµοτικής Κοινότητας Ξηροποτάµου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες , , απάνες Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες8.000, , απάνες Τοπικικής Κοινότητας Κ.Αγρού που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες 8.000, , απάνες Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες6.000, , απάνες Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες6.000, , απάνες Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες , , απάνες Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες 6.000, , απάνες Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάµου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες 6.000, , απάνες Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες6.000, , απάνες Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες , ,00

8 απάνες Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες6.000, , απάνες Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες 6.000, , απάνες Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προµήθειες 6.000, , Εργασία υποστήριξης και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων νέου δηµαρχείου , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 1.000, , Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού , , , ,23 133, Υδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ 2.000, , ,00 269,00 269, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , ,00 22, απάνη καθαριότητας δηµοτικών κτηρίων , , , τέλη κτηµατογράφησης , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 250,00 250,00 250, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 8.000, , , Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής ήµου ράµας , , , Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 800,00 800,00 800, ηµοσίευση προκηρύξεων 3.000, , , Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.000, , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , , , Προµήθεια εντύπων , , Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων , , , ,19 746, Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης , , , Εκτυπώσεις , , Βιβλιοδετήσεις 3.000, , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.000, ,00 468, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 9.000, , ,65 246, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 3.000, , ,00 316,57 134,09

9 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση , , , , , Προµήθεια λοιπού υλικού 1.000, , Προµήθεια χρωµάτων 2.000, , Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 3.000, , Προµήθεια υλικών φωτεινών διακοσµήσεων 5.000, , Προµήθεια άλατος (αφαλάτωση δικτύου δηµαρχείου) 500,00 500, Προµήθεια βοµβιδίων 4.500, , απάνες διενέργειας εκλογών , , , , Προµήθεια µικροφωνικής εγκατάστασης της Τ.Κ. Μικροχωρίου 2.000, , Προµήθεια µεγαφωνικής εγκατάστασης στην ΤΚ Καλού Αγρού 3.000, , Επιπλα - σκεύη 2.000, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - ηλεκτρονικά συγκροτήµατα - εκτυπωτές - λοιπά εξαρτήµατα , , , , Προµήθεια λογισµικών , , Προβολή, δηµοσιοποίηση και αξιολόγηση του ολοκληρωµένου σχεδίου αστικής αναγέννησης του. ράµας , , , ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησεις για την διαχείρηση των αστικών απορριµµάτων , , , ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Συλλογική δράση για τη στοχευµένη στήριξη της απασχόλησης στο Νοµό ράµας , , Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισµού για την ραµινή ύπαιθρο , , , Προµήθεια εξοπλισµού µονάδων ειδικής αγωγής , Προµήθεια εξοπλισµού παιδικού σταθµού Ν. Κρώµνης , Προµήθεια συστηµάτων ψηφιοποίησης και ψηφιακής προβολής της πράξης Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους , , , ιαχείρηση ευπαθών µονάδων , Προµήθεια εξοπλισµού ΚΗΦΗ , Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης και αξιοποίησης του ρόλου του κέντρου της πόλης της ράµας , , , Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης και αξιοποίησης του λόφου Κορυλόβου , , , Συµµετοχή στο κεφάλαιο της νέας δηµ. κοιν. επιχείρησης.ε.κ.πο.τ.α , , , , , Ετήσια εισφορά στο Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγειών Πόλεων-Προαγωγή Υγείας 1.000, , , , ,00

10 Ετήσια εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών 2.000, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 8.000, , , Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 5.000, , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , Αποδοχές προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου για το Πρόγραµµα ηµιουργικής Απασχόλησης , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 6.500, , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΑ ΚΥ, ΤΕΑ Υ 6.000, , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ 1.500, Εργοδοτική εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης δηµοσίου" 2.000, , ,00 277,40 277, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ 1.000, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ) 7.000, , ,17 150, Αµοιβές τρίτων 9.900, Αµοιβή προσωπικού µε σχέση εργασίας µίσθωσης έργου , , , Αµοιβή προσωπικού µε σχέση εργασίας µίσθωσης έργου , , , Μισθώµατα κτιρίων 2.160, Εργασίες επισκευής γεωτρήσεων , , Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροµηχανολογικών (προµήθειες-εργασίες) , , , Συντήρηση και επισκευή στεγών(προµήθειες-εργασίες) , , , Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (προµήθειες-εργασίες) 3.000, , Συντήρηση και επισκευή ξύλινων ειδών πόρτες και λοιπός εξοπλισµός (προµήθειες-εργασίες) 2.000, , Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων (προµήθειες-εργασίες) , ,00

11 Συντήρηση και επισκευή περιφράξεων (προµήθειες-εργασίες) 7.000, , Συντήρηση και επισκευή δαπέδων κτιριακών εγκαταστάσεων (προµήθειες-εργασίες) 2.000, , Συντήρηση και επισκευή καθισµάτων κερκίδων εγκαταστάσεων αθλητισµού (προµήθειες-εργασίες) 2.000, , Συντήρηση και επισκευή σιδηρικών ειδών 1.000, , Συντήρηση και επισκευή κουφωµάτων (προµήθειες-εργασίες) 1.000, , Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων (προµήθειες-εργασίες) 3.000, , Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων 4.000, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , ,00 360,00 327, Κοινόχρηστα 1.000, , ,00 46,50 46, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000, , , Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων 5.000, Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 8.000, , Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων 1.500, , απάνες για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως , , , Προµήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου , , , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού , , , Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κλπ) , , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση , , , , , Προµήθεια χρωµάτων 5.000, , Προµήθεια υλικών φωτισµού , , Προµήθεια ειδών υγιεινής 3.000, , Προµήθεια κλειδιά,κλειδαριές κλπ 2.000, , Προµήθεια υλικών πλακοστρώσεων 2.000, , Προµήθεια άµµου 3.000, , Προµήθεια σιδηρικών και υδραυλικών ειδών 3.000, , , Προµήθεια υλικών άρδευσης 7.500, ,00

12 Προµήθεια τζαµιών 3.000, , Προµήθεια πυροσβεστικών ειδών για την αναγόµωση πυροσβεστήρων 1.500, , Ανταλλακτικά µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 7.500, , , Προµήθεια σπόρων 7.500, , Προµήθεια φυτοφαρµάκων 2.000, , Προµήθεια λιπασµάτων , , Προµήθεια κηπευτικού χώµατος (µίλι) 5.000, , Προµήθεια άλατος ηλεκτρόλυσης 1.000, , Προµήθεια υλικών για τη λειτουργία καλλιτεχνικών τµηµάτων κέντρου νεότητας (χρώµατα, πηλός,φωτογραφικό 4.000, , Προµήθεια πλαστικών σάκων τροφίµων για το Κατάστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1.500, , , Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας , , , , , Επίδοµα αιµατολ/κών αιµολυτική αναιµία κλπ , , , , , Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά , , , , , Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης , , , , , Επίδοµα κίνησης σε παραπληγ/τετραπληγ/ακρωτηριασµ , , , , , Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής , , , , , Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών , , , , , Επίδοµα παραπληγικών, τετραπληγικών ηµοσίου , , , , , Επίδοµα τυφλότητας , , , , , Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα , , , , , Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών , , , , , Επίδοµα οµογενών-προσφύγων , , , , , Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις, Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 250, Προµήθεια εξοπλισµού γεωτρήσεων , , Προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού 2.000, , Προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπηταστο βοηθητικό γήπεδο όξας , ,00

13 Προµήθεια αθλητικού υλικού , , Προµήθεια οργάνων υγείας και άθλησης 3.000, , Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 4.000, Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης , , , , Προµήθεια εξοπλισµού ψύξης 5.000, , Προµήθεια ιατρικής -οδοντιατρικής µονάδας και συνοδού εξοπλισµού , Στήριξη των πολιτιστικών θεσµών "Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Ξηροποτάµου" και "Αράπηδες Μονστηρακίου , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 3.000, , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 2.500, Εργοδοτική εισφορά ΤΑ ΚΥ , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε 3.500, , ,00 603,05 603, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ) , , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) , , , , , Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ) , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής , , , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , , , Συντήρηση φωτεινών σηµατοδοτών , , Χωµατουργικές εργασίες , , ,40 687, Υγειονοµική ταφή απορριµµάτων , , , , , Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών Εθνικού ικτύου , , , Καθαρισµός πινακίδων µνηµείων 500,00 500,00

14 Καθαρισµός παράνοµων χώρων απόρριψης απορριµµάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας µε χρήση , Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων Αµαξοστασίου 5.000, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , απάνες φορτοεκφόρτησης και µεταφοράς υλικών , , , , Καθαρισµός (χηµικών) τουαλετών Λαϊκής Αγοράς 9.000, , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000, , ,00 30,00 30, Τέλη τεχνικού ελέγχου 8.500, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000, , , Τέλη σύνδεσης µε ΕΗ 4.800, Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων , , , , , Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , ,00 882, Προµήθεια υλικών φωτισµού , , Ελαστικά µεταφορικών µέσων , , , Ανταλλακτικά φωτεινών σηµατοδοτών , , , Προµήθεια άλατος - ψηφίδας 5.000, , Προµήθεια πλαστικών σάκων απορριµµάτων , , , Ετήσια εισφορά στη Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. (αρθ. 17 του Ν. 4071/2012) , , Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού , , Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Χωριστής , , Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Ξηροποτάµου , , Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού ΤΚ Μικροχωρίου 2.400, , Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Κουδουνίων 3.700, Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Καλλιφύτου 5.000, , Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Τ.Κ. Καλού Αγρού 3.600, , Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού ΤΚ Μυλοποτάµου 1.000, , Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού ΤΚ Σιδηρονέρου 5.000, ,00

15 Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού ενδρακίων ΤΚ Λιβαδερού 1.500, Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού ΤΚ Μοναστηρακίου 1.000, , Φωτισµός περιοχής στους πρόποδες Κορυλόβου , , Φωτισµός χώρου πρασίνου Νέας Αµισού , , Παρεµβάσεις σε χώρους απορριµµάτων (Εργα αντιπυρικής προστασίας) , Μετατοπίσεις δικτύου φωτισµού , Μετατόπιση δικτύου ηλεκτροφωτισµού ΤΚ Καλλιφύτου 2.500, , Ανάθεση εκπόνησης µελέτης "Μελέτη βαξιολόγησης και σχεδιασµού για την δηµιουργία πράσινων σηµείων 6.000, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΑ ΚΥ 7.000, , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ Ε , , , , , Εργοδοτική εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης δηµοσίου" 3.500, , ,00 324,16 324, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ 600,00 600, Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ) 5.000, , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.500, , , Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών , , Χωµατουργικές εργασίες 3.000, ,00 982, Εργασίες διαγράµµισης οδών , , Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών 5.000, , Εργασίες µεταλλικών κατασκευών 4.000, , απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών 3.000, , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000, , , Τέλη τεχνικού ελέγχου 500,00 500,00 500, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.000, , , Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , , ,00

16 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , ,00 502,31 502, Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου , , Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για επουλώσεις οδών , , Προµήθεια σιδηροπασσάλλων συρµατοπλεγµάτων κλπ , , Προµήθεια τσιµέντων 3.000, , Προµήθεια σιδηρών οπλισµών -πλεγµάτων 3.000, , Προµήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου 5.000, , Προµήθεια σκυροδεµάτων 5.000, , Προµήθεια υλικών σήµανσης - αρίθµησης και ονοµατοδοσίας οδών , , Προµήθεια υλικών οδοποιϊας , , Προµήθεια πλαστ. σωλήνων, φρεατίων κλπ 3.000, , Προµήθεια χρωµάτων 8.000, , Προµήθεια κιγκλιδωµάτων προστασίας πεζών 3.000, , Προµήθεια πασσαλίσκων πεζοδροµίων 3.000, , Προµήθεια καλαθιών αχρήστων 2.000, , Προµήθεια ανταλλακτικών - υλικών συντήρησης παιδικών χαρών , , Προµήθεια κρασπέδων και υλικών πλακοστρώσεων 3.000, , Προµήθεια µεταλλικών κατασκευών (στέγαστρα- πάγκοι - κουπαστές- αντηρίδες κλπ.) 4.000, , Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών , , Προµήθεια οργάνων για την παιδική χαρά της ΤΚ Καλού Αγρού , Προµήθεια πινακίδων σήµανσης για την ΤΚ Μικροχωρίου 1.000, , Προµήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων , Κατασκευή στέγης στο 13ο ηµοτικό Σχολείο , , Κατασκευή στέγης (και µόνωσης οροφής) στα αποδυτήρια των γηπέδων ΤΚ Μικροχωρίου και Προαστείου , ιαµόρφωση και παρέµβαση στα καταστήµατα των εργατικών κατοικιών σε κέντρο ατόµων µε Αυτισµό , , Κατασκευή παιδικού σταθµού , ,00

17 Ολοκλήρωση έργων κοινοτικού καταστήµατος ΤΚ Μαυροβάτου , Κατασκευή ταχυδροµικών θυρίδων στην ΤΚ Καλλιφύτου 5.000, , Ολοκλήρωση έργου κτιρίου Πνευµατικού -Πολιτιστικού Κέντρου στην Κ Ξηροποτάµου , , Βελτίωση κτιρίου Κοινοτικού Καταστήµατος Μυλοποτάµου , , Ολοκλήρωση παιδικής χαράς ΤΚ Μαυροβάτου , Βελτιώσεις παιδικών χαρών , , Βελτίωση παιδικών χαρών ΤΚ Καλλιφύτου , , Βελτίωση και εξοπλισµός παιδικής χαράς ΤΚ Μοναστηρακίου , , Ανάπλαση -βελίωση του πάρκου στο µνηµείο Κυπρίων και κατασκευή σιντριβανιού για την ηµέρα των Θεοφανείων , , Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών στην Κ Ξηροποτάµου , , Ανάπλαση παιδικής χαράς στην πλατεία ΤΚ Μικροχωρίου 5.000, , Παρεµβάσεις και κατασκευές στην ήδη υπάρχουσα παιδική χαρά σύµφωνα µε τους κανονισµούς (µέτρα , , Βελτιώσεις παιδικών χαρών , , Οδοποιια επέκτασης Στενηµάχου , , , Οδοποιϊα Αρκαδικού -Ν. Αµισου , , Οδοποιια περιοχής τέρµα Ευξ. Πόντου , , Βελτίωση-ανάπλαση της κεντρικής εισόδου του χωριού στο ύψος του Αγ.Κωνσταντίνου στην Κ Χωριστής , , Οδοποιία ΤΚ Σκαλωτής 5.000, , Οδοποιία ΤΚ Αµπελακίων , , Οδοποιία Κ ράµας , , Οδοποιία ΤΚ Κουδουνίων , , Οδοποιία Τ Μυλοποτάµου , , , Οδοποιία Τ Λιβαδερού , , Οδοποιία ΤΚ Μακρυπλαγίου 7.000, , Οδοποιία ΤΚ Καλλιφύτου , , Οδοποιϊα Τ.Κ.Μοναστηρακίου , , ,78

18 Οδοποιία ΤΚ Μοναστηρακίου , , , Οδοποιϊα ΤΚ Νικοτσάρα , , Οδοποιια ΤΚ Καλλιφύτου , , Κοινοτική οδοποιία Κ Χωριστής , , , ιανοίξεις οδών µεταξύ Ο.Τ 96 έως 97 και 129 έως 130-αµµοχαλικοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις οδών Κ , , Οδοποιία τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων , , , Οδοποιία τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού , , Οδοποιία ΤΚ Μυλοποτάµου , , Οδοποιϊα ΤΚ Νικοτσάρα , Οδοποιία ΤΚ Σκαλωτής , Οδοποιία Τ.Κ. Σιδηρόνερου , Οδοποιία Τ.Κ. Λιβαδερού , , Οδοποιία Τ Μαυροβάτου , , , Αποκατάσταση Ολοκλήρωσης Βελτίωσης Αγροτικής Οδοποιϊας Σκαλωτή Κλειστά , , , Οδοποίια Τ.Κ. Καλού Αγρού , , Οδοποιϊα Τ.Κ.Μοναστηρακίου , , Οδοποιία ΤΚ Σιδηρονέρου , , Καθαίρεση και ανακατασκευή κερκίδων δηµοτικού σταδίου (πρώην εθνικού) , , , Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης χώρου στη θέση µε το τοπωνυµίου "Μανδρατζή Μπάρα" , , Ενεργειακή αναβάθµιση Κλειστού Κολυµβητηρίου. ράµας (Ποσό συµµετοχής ήµου 30%) , , Ενεργειακή αναβάθµιση Κλειστού Αθλητικοπολιτιστικού (ΑΠΚ) Κραχτίδη. ράµας (ποσό συµµετοχής , , Κατασκευή αποδυτηρίων-wc και πρόσβασης ΑΜΕΑ στις εγκαταστάσεις του Κολυµβητηρίου , Ανακατασκευή κοινοχρήστου χώρου οδού Σιδ. Σταθµού, 40 Εκκλησιών και Καποδιστρίου , , , ιαµόρφωση αύλειου χώρου 5ου Γυµνασίου και 1ου και 14ου Νηπιαγωγείου και περίφραξή τους , , , Βελτίωση περίφραξης και αποδυτηρίων γηπέδων ποδοσφαίρου Κ ράµας , , Ανακατασκευή -αναβάθµιση υπάρχοντος κεντρικού συντριβανιού.κ. Χωριστής ,00

19 Κατασκευή στεγάστρου στο νέο γήπεδο Ξηροποτάµου , , , Βελτίωση περίφραξης και αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Μικροχωρίου 8.000, Κατασκευή τοιχίων στο γήπεδο ΤΚ Καλλιφύτου 7.000, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων ΤΚ Κουδουνίων , Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Μοναστηρακίου , Ανάπλαση Πάρκων Κ Χωριστής , Ανάπλαση Πάρκων Κ Ξηροποτάµου , ιαµόρφωση χώρου παλιάς βρύσης ΤΚ Μοναστηρακίου , Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΤΚ Καλλιφύτου , , Κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώµατος στο δρόµο προς τα νεκροταφεία ΤΚ Μαυροβάτου , , ιαµόρφωση πλατείας ΤΚ Μικροχωρίου 7.600, , Κατασκευή ποτίστρας στην ΤΚ Μικροχωρίου 3.000, , ιαµόρφωση προαύλιου χώρου σχολείου Τ.Κ. Μικροχωρίου 3.000, , Κατασκευή στεγάστρου αναµονής µαθητών ΤΚ Μοναστηρακίου 4.000, , Κατασκευή στεγάστρου στους Παπάδες έµπροσθεν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Σιδηρονέρου 3.000, , Κατασκευή κιόσκι στην Τ.Κ. Σκαλωτής 5.000, , Κατασκευή τοιχίου στην ΤΚ Λιβαδερού 5.000, , ιαµόρφωση προαύλιου χώρου ηµοτικού σχολείου Μαυροβάτου (Νότιας πλευράς) σε γήπεδο ποδοσφαίρου , , Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δυτικό τµήµα του ηµ. γηπέδου Μαυροβάτου (100µ περίπου) , , Καθαίρεση-κατασκευής νέας περίφραξης γηπέδου µπασκετ και επισκευή της σκάλας στο ηµοτικό σχολείο , , Συντήρηση επισκευή 3ου-4ου Λυκείου ράµας , , Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην ΤΚ Καλλιφύτου , Συντήρηση κοινοτικού καταστήµατος ΤΚ Μικροχωρίου 8.000, , Συντήρηση κτιρίου δηµοτικού σχολείου ΤΚ Μικροχωρίου 3.000, Συντήρηση κοινοτικού κτιρίου ΤΚ Κουδουνίων , Συντήρηση κοινοτικών κτιρίων ΤΚ Μοναστηρακίου 5.326,02

20 Συντήρηση κοινοτικού καταστήµατος Τ.Κ. Μαυροβάτου 6.000, , Συντήρηση κοινοτικού καταστήµατος.κ. Ξηροποτάµου , , Επισκευές φθορών οδοστρωµάτων , , , Ενεργειακή αναβάθµιση Σχολικού κτηρίου 1ου Γυµνασίου-Λυκείου του ήµου ράµας 2.919, , , Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα εξοικονόµησης ενέργειας (ΕΞΕ) & Αξιοιποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 4.139, , , Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας 6.281, , , Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρµογής Ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόµησης Ενέργειας 7.568, , , Ανακαίνιση παλαιού ηµαρχείου και µετατροπή του σε Πολιτιστικό-Πνευµατικό Κέντρο , Βελτίωση και ενίσχυση υποδοµών ευρύτερα της οδού Φιλίππου , , , Κατασκευή κτιρίου Κ ΑΠ µε Α , Αποκατάσταση ΧΑ Α ήµου ράµας , Μεταφορά νερού για την ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα , , , Υποδοµή για εγκατάσταση προπονητηρίου και αποδυτηρίων στο χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη , Μελέτες ηλεκτροµηχανολογικές - Ενεργειακές για δηµοτικές εγκαταστάσεις , , Στατικές µελέτες , , Κυκλοφοριακή µελέτη οικισµού Ξηροποτάµου , , Τοπογραφική αποτύπωση ιστορικού κέντρου , , , Τροποποίηση κυκλοφοριακής µελέτης , , Τοπογραφικές µελέτες , , Κυκλοφοριακή µελέτη του συν/σµού Χωριστής , , , , , Κυκλοφοριακή µελέτη τµήµατος ΤΚ Καλλιφύτου , , , , , Μελέτη κατασκευής κερκίδων και κλειστού χώρου άθλησης ηµοτικού Σταδίου , , Σύνταξη µελετών , , Σύνταξη κυκλοφοριακής µελέτης Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάµου 5.000, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , , ,68

21 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , , Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (πυροφύλακες) , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 3.000, , ,00 371,34 371, Εργοδοτική εισφορά ΤΑ ΚΥ 6.000, , ,00 927,32 927, Λοιπές εργοδοτικές εισφορές(τσμε Ε) 3.600, , ,00 884,57 884, Εργοδοτική εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης δηµοσίου" 1.500, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,00 810,30 810, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ) 6.000, , , Συντήρηση κήπων πάρκων , , Εργασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήµατος σε υφιστάµενα πάρκα και χώρους πρασίνου , , Εργασίες εκχιονισµού περιοχής ήµου ράµας , , , απάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς υλικών , , ,00 959, Υπηρεσίες αποµάκρυνσης ακινητοποιηµένων οχηµάτων µε γερανό λόγω χιονόπτωσης και παγετού 7.000, Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά άλση του ήµου , , Εργασία συντήρησης αγροτικού οδικού δικτύου.ε. Σιδηρονέρου µε χρήση µηχανηµάτων έργου , , Εργασίες που απαιτούν χρήση γερανού ή άλλου ανυψωτικού µηχανήµατος 5.000, Χωµατουργικές εργασίες , ,00 491,00 294, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , ,00 326,77 326, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 1.000, , Προµήθεια υλικών πλακοστρώσεων 3.000, , Προµήθεια καλαθιών αχρήστων 5.000, , Προµήθεια υλικών άρδευσης 7.500, , Προµήθεια µικροϋλικών για τις ανάγκες πάρκων 6.000, , Προµήθεια τεµαχίων σιδήρου 2.000, ,00

22 Προµήθεια ανταλλακτικών µηχανηµάτων 7.500, , Προµήθεια σπόρων και φυταρίων 7.500, , Προµήθεια δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις - αναδασώσεις 7.500, , Προµήθεια φυτοφαρµάκων 7.500, , Προµήθεια λιπασµάτων 3.000, , Προµήθεια οργανικού υλικού εµπλουτισµού κηπευτικού χώµατος (τύρφη) 7.500, , Προµήθεια τροφών για τα πουλιά του ηµοτικού Κήπου-Αγ Βαρβάρα 3.000, , Προµήθεια ειδών εξοπλισµού πάρκων (παγκάκια) 5.000, , Προµήθεια κουφωµάτων για τις δηµοτικές τουαλέτες 1.200, Βελτίωση νότιου πάρκου , Κατασκευή πάρκου πρασίνου στο τέρµα των εργατικών κατοικιών σε κοινόχρηστο χώρο στην Κ Χωριστής 5.000, , Ανάπλαση χώρου πρασίνου απέναντι από Μνηµείο πεσόντων 5.000, , Κατασκευή χώρου πρασίνου εργατικών κατοικιών Μαυροβάτου (Αγ.Σάββα) , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΑ ΚΥ,ΤΕΑ Υ 1.300, , ,00 309,21 309, Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕ Ε , , , , , Εργοδοτική εισφορά υγειονοµικής περίθαλψης δηµοσίου" 4.000, , ,00 541,36 541, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ 600,00 600, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 5.000, , , Απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων , , , Προµήθεια γεωδοτικού GPS , , Μελέτη για το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο ήµου ράµας , , Τοπογραφική αποτύπωση τµήµατος χειµάρου εντός των ορίων του ήµου ράµας 6.150, , Υδρολογικές µελέτες και καθορισµός οπιογραµµών ρεµάτων εντός των ορίων του ήµου ράµας , , απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισµάτων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , ,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης Κωδικός Λογαριασµού ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθµ. πρωτ.: 414/12-01-2015) Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 38873366,46 3756326,53 3756326,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 Μισθώματα από αστικά 000/11.1 0111 ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)

ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 Μισθώματα από αστικά 000/11.1 0111 ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα Μισθώματα από αστικά 000/11.1 0111 ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 70.000,00 40.444,09 104.000,00 104.000,00 104.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 011 70.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142. ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 Μισθώµατα από στικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) (ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΜ/ΜΟΥ) 781,69 781,69 0111.04 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα