ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/05/2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/05/2019"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 07/06/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 9353/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Από 01/01/2019 έως 31/05/2019 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/05/2019 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , , ,06 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες και άλλα Πιστωτικά 0211 Ιδρύματα ,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από κινητές αξίες 100,00 0,00 0,00 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών 0527 (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/ Β )) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , , Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 ΚΔΚ) 10,00 0,00 0, Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) ,00 0,00 0, Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) , , ,13 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών 1213 πολιτικών 0,00 0,00 0,00

2 1216 Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 5.500, ,92 0, Από προγράμματα της Ε.Ε. 0,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά 1321 προγράμματα 0,00 0,00 0,00 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού 1327 προϋπολογισμού) ,69 0,00 0, Προϊόν δωρεών 103,00 0,00 0, Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 103,00 0,00 0,00 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ /74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 6.000, , ,18 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος 1517 προμηθευτών και εργολάβων 100,00 0,00 0, Καταπτώσεις εγγυήσεων 100,00 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριαμό 1629 τρίτων 603,00 0,00 0,00 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς 1699 κωδικούς της ομάδας 1" ΈΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ" , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , Λοιπά έσοδα , , ,45 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 4111 παράστασης , , , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.000,00 0,00 0, Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , ,65 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών 4122 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.003,00 102,78 102,78 Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών 4123 κ.λ.π , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 3,00 0,00 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ , , ,12

3 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , ,13 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 4211 προπληρωμής 500,00 0,00 0, Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2.000,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997). 500,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , ,87 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,62

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Από 01/01/2019 έως 31/05/2019 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 6011 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,97 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 6012 και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 6021 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,63 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 6022 και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , ,62 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 6031 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,43 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 6041 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ) , , ,41 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 6051 Δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού , , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 6.000, , ,52 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/ ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 6.000, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 6061 προσωπικού) , Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο Ν.3584/2007) 2.000, , ,00

5 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 6063 κ.λ.π.) , , ,80 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 6073 συνέδρια και σεμινάρια 7.000, Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων 6.500, Αμοιβές μεταφραστών κλπ Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.500, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 6117 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , ,00 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, 6121 άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) , , ,00 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο ΚΔΚ) 8.000, , , Λοιπές αμοιβές τρίτων , Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου , Ταχυδρομικά τέλη 5.000, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 4.200, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , , , Λοιπά ασφάλιστρα , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του Δήμου 2.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 6262 κτιρίων έργων) , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , ,43 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού 6265 εξοπλισμού 1.000, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ , , ,79

6 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 6273 υπηρεσίες , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2.000, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα , , , Φόροι τόκων , Λοιποί φόροι , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.500, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.500, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000, Λοιποί φόροι και τέλη 5.000,00 795,5 795,5 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα 6411 λιπαντικά διόδια κλπ) 1.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 4.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας 6433 φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών 1.000, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1.500, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.000, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκηρύξεων , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , ,60 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του 6491 Δήμου 1.000,

7 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 6492 συμβιβαστικών πράξεων , Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 4.000, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.500,00 796,5 796, Προμήθεια βιβλίων κλπ , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ,00 693,16 693, Είδη κλινοστρωμνών , Προμήθεια υγιειονομικού και φαρμακευτικού υλικού , Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 9.000, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού , Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 2.000, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 6692 χλοοτάπητα Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και 6693 βελτιωτικών εδάφους Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων , , ,60 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων 6718 σε τρίτους , , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Εγγήσεις ενοικίου 3 0 0

8 6819 Λοιπές εγγυήσεις Τόκοι υπερημερίας χρήσης Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 595,2 595, Μεταφορικά μέσα , Έπιπλα σκεύη , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 7134 λογισμικά , Λοιπός εξοπλισμός , , , Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 2.500, Έργα και δράσεις απόχρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού 7341 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Λοιπές μελέτες , Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή επικίνδυνων κτισμάτων , Λοιπές ειδικές δαπάνες ,00 515,84 515, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 427,4 427,4 427, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 3.773, , , Διάφορα έξοδα , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 8211 έξοδα παράστασης , , , Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 1.000, Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , ,65 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, 8222 μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.003,00 102,78 102,78 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων 8223 επαγγελματιών κλπ , , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 3 0 0

9 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ , , ,12 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & 8241 Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Πάγια προκαταβολή 2.000, Λοιπές επιστροφές , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , Αποθεματικό , ΣΥΝΟΛΑ , , ,63 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ