ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της µελέτης για την παροχή εργασίας «Καταπολέµηση κουνουπιών στο ρέµα Πικροδάφνης και στα φρεάτια οµβρίων» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της µελέτης για την παροχή εργασίας «Καταπολέµηση κουνουπιών στο ρέµα Πικροδάφνης και στα φρεάτια οµβρίων» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ, 10/3/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:. 136 ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της µελέτης για την παροχή εργασίας «Καταπολέµηση κουνουπιών στο ρέµα Πικροδάφνης και στα φρεάτια οµβρίων» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Π 28/80 (ΦΕΚ11/Α/1980): «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδίοικησης», που εφαρµόζονται αναλόγως για την ανάθεση υπηρεσιών από Ο.Τ.Α. α βαθµού, σύµφωνα µε το άρθρο 70 του ιδίου Π.. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ): «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ. &Κ. ΦΕΚ 114/Α/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 4) Τις διατάξεις της παρ. 13 του αρθ. 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263/Α/ ): «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπου ορίζεται ότι, για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση ηµάρχου, χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόµενα τεύχη εγκρίνονται από τον ήµαρχο. 5) Την υπ αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β/ ) απόφαση Υπουργού Οικονοµικών: «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 6) Την εξειδικευµένη πίστωση µε Κ.Α του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους ) Τη µελέτη µε αριθ. 1/2014 της /νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την παροχή της υπηρεσίας: «Καταπολέµηση κουνουπιών στο ρέµα Πικροδάφνης και στα φρεάτια οµβρίων», ποσού ,10 η οποία µπορεί να ανατεθεί απευθείας. 8) Την υπ αριθ. 238/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α Α: ΒΙΚΤΩΞΕ-ΝΥΥ) για την διάθεση της πίστωσης. 9) Την ανάγκη του ήµου για την Καταπολέµηση κουνουπιών στο ρέµα Πικροδάφνης και στα φρεάτια οµβρίων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Εγκρίνουµε την µε αριθ. 1/2014 µελέτη της /νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την παροχή της υπηρεσίας «Καταπολέµηση κουνουπιών στο ρέµα Πικροδάφνης και στα φρεάτια οµβρίων», όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 2. Εγκρίνουµε την ανάθεση της εργασίας µε τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης. 3. Καλούµε όποιον ενδιαφερόµενο έχει τα τυπικά προσόντα, όπως υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την οικονοµική προσφορά για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, όπως ορίζονται στην µε αριθ. 1/2014 µελέτη της Υπηρεσίας, εντός έξι (6) εργάσιµων ηµερών. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση : Αρτέµιδος & Τερψιχόρης Τ.Κ Προϋπ.: ,10 Κ.Α.: ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟ ΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 Τεχνική Έκθεση Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην «Καταπολέµηση κουνουπιών στο ρέµα της Πικροδάφνης και στα φρεάτια οµβρίων» που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του ήµου µας. Σκοπός της εργασίας είναι ο έλεγχος του πληθυσµού των κουνουπιών και του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών που είναι φορείς τους. Ιδιαίτερα κατά τη φετινή περίοδο η καταπολέµηση κουνουπιών πρέπει να οργανωθεί σωστά και εγκαίρως λόγω της τάσης αύξησης σποραδικών ενδηµικών κρουσµάτων ελονοσίας σε επίπεδο επικράτειας, λόγω των κλιµατικών αλλαγών που ευνοούν την ανάπτυξη µεγάλων πληθυσµών κουνουπιών κατά τους θερινούς µήνες, καθώς επίσης και λόγω της εµφάνισης του ιού του υτικού Νείλου που είχε σαν συνέπεια ακόµα και το θάνατο συνανθρώπων µας (βλ. Α Α: ΒΛΓΦΘ-Ρ7Σ). Λόγω του ότι έχει καταγραφεί η παρουσία του κουνουπιού «aedes albopictus» στο ήµο Παλαιού Φαλήρου τα προηγούµενα έτη, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα, όπου και όταν κριθεί απαραίτητο, να διεξαχθεί εξειδικευµένο πρόγραµµα ελέγχου & καταπολέµησης. Το Ασιατικό «κουνούπι Τίγρης» (aedes albopictus) είναι ένα είδος υψηλής υγειονοµικής σηµασίας στο βαθµό που αποτελεί δυνητικό φορέα µετάδοσης κατ ελάχιστον 24 αρµποϊών, που είναι επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Το είδος είναι εξαιρετικά ανθρωπόφιλο και µπορεί να προκαλέσει και σηµαντική όχληση και κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Για τον ορθό σχεδιασµό του προγράµµατος αντιµετώπισης των κουνουπιών, έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν αξιολογηθεί, όλα τα διαθέσιµα επιστηµονικά και τεχνικά στοιχεία, από προηγούµενες χρονιές εφαρµογής των προγραµµάτων, αλλά και των έκτακτων συνθηκών, που διαµορφώνονται από χρονιά σε χρονιά. Η καταπολέµηση κουνουπιών του ρέµατος Πικροδάφνης θα γίνει εβδοµαδιαίως κατά µήκος του, από τις εκβολές του ρέµατος στην περιοχή Ε ΕΜ, σε όλα τα παρακλάδια του µέχρι τα σύνορα µε το ήµο Αγίου ηµητρίου (Α) Μεγάλου Σπηλαίου και (Β) Θεοκρίτου και Αρµατωλών, συνολικού µήκους µ. περίπου και εκατέρωθεν των πλευρών. Ειδικότερα, θα γίνουν ψεκασµοί κάθε εβδοµάδα στα εξής: στα πρανή τοιχώµατα στα λιµνάζοντα νερά στη λεκάνη απορροής Επίσης, θα γίνει επέµβαση µε κατάλληλο σκεύασµα (ταµπλέτα) προνυµφοκτονίας στα φρεάτια οµβρίων (περίπου 1800 φρεάτια οµβρίων) και υδατοσυλλογές που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Παλαιού Φαλήρου κάθε 20 ηµέρες. Αν κριθεί αναγκαίο θα γίνει επέµβαση και στο κοιµητήριο του ήµου Π.Φαλήρου όσες φορές απαιτηθεί.

3 Η διάρκεια των εργασιών ξεκινάει από την υπογραφή της σύµβασης και λήγει όταν πλέον δεν ανιχνεύονται προνύµφες κουνουπιών (µέχρι µέσα Νοεµβρίου). Οργάνωση καταπολέµησης κουνουπιών Η αντιµετώπιση των κουνουπιών στην περιοχή βασίζεται σε συνδυασµό µέτρων που συµβάλλουν συγχρόνως προς το τελικό αποτέλεσµα και όχι στην εφαρµογή µιας µόνο µεθόδου καταπολέµησης. Στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην καταπολέµηση - στον περιορισµό των προνυµφών και συµπληρωµατικά όταν αυτό απαιτείται από τις συνθήκες στην καταπολέµηση των τελείων εντόµων. Συγκεκριµένα: 1. Έλεγχος σε αυστηρά εβδοµαδιαία βάση των εστιών, καταγραφή της αφθονίας των προνυµφών και εφαρµογές προνυµφοκτόνων σκευασµάτων στις εστίες όπου έχει καταγραφεί δραστηριότητα προνυµφών. Οι δειγµατοληψίες προνυµφών παρέχουν δεδοµένα για την κατανοµή και αφθονία των ειδών των κουνουπιών στο χώρο και στο χρόνο αλλά και τη σχετική παραγωγικότητα των εστιών αναπαραγωγής τους. 2. Αποτύπωση Χαρτογράφηση των δειγµατοληπτικών θέσεων µε χρήση gps και απόδοση των θέσεών τους σε κατάλληλο υπόβαθρο (προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87). 3. Το δείγµα θα λαµβάνεται µε φιλτράρισµα του νερού µε απόχη, σε µια διαδροµή 10 περίπου µέτρων. Σε κάθε θέση δειγµατοληψίας, ο αριθµός των δειγµάτων που θα ληφθούν θα είναι ανάλογος της λιµνάζουσας επιφάνειας. Η απόχη αποτελείται από ένα σιδερένιο στεφάνι διαµέτρου περίπου 12 εκ. στο οποίο είναι προσαρµοσµένο λεπτό ανθεκτικό ύφασµα µε διάµετρο πόρων χιλ. ώστε να µην επιτρέπει τη διαφυγή προνυµφών κουνουπιών ακόµη και πρώτου σταδίου ανάπτυξης, ενώ παράλληλα να επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση του νερού και των διαλυµένων σωµατιδίων. Η απόχη κατά τις δειγµατοληψίες είναι σε κάθετη θέση και βυθισµένη κατά το ήµισυ και η διαδροµή της δειγµατοληψίας, κατά το δυνατόν, προς την κατεύθυνση του ήλιου ώστε η σκιά του διενεργούντος τη δειγµατοληψία να µην επηρεάζει τη συµπεριφορά των προνυµφών. 4. Έλεγχος αποτελεσµατικότητας ψεκασµών ειγµατοληψίες προνυµφών στις ψεκασµένες επιφάνειες. Για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των ψεκασµών πραγµατοποιούνται δειγµατοληψίες προνυµφών κουνουπιών σε επιφάνειες που έχουν ψεκασθεί την προηγούµενη εβδοµάδα. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα σηµεία εκείνα όπου είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη µεγάλων πληθυσµών προνυµφών κουνουπιών. Όσον αφορά στα φρεάτια οµβρίων και τις τυχόν υδατοσυλλογές, γίνεται επέµβαση µε κατάλληλο σκεύασµα (ταµπλέτα) προνυµφοκτονίας κάθε 20 ηµέρες. Σκευάσµατα Τα εγκεκριµένα σκευάσµατα είναι τα µόνα που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν και βρίσκονται καταγεγραµµένα στο µε αριθ /151288/ έγγραφο της /νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Α Α: ΒΛΓΦΘ-Ρ7Σ). Η χρήση κάθε εγκεκριµένου σκευάσµατος πρέπει να γίνεται ακολουθώντας πιστά την ετικέτα του και το έντυπο µε τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης του, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα του αλλά και η ασφάλεια για τον χρήστη, τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Τα προϊόντα που προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν είναι: Α) ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑ Bti ( Bachilus thuringiensis israelensis) Μόνο στις περιπτώσεις που η χρήση του Bti, δεν έχει τεκµηριωµένα το αναµενόµενο αποτέλεσµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω εγκεκριµένα σκευάσµατα για την προνυµφοκτονία: IGR (Diflubenzuron) s methoprene

4 Β) ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ (εφόσον απαιτηθεί) Περιεστική (spot treatment, υπολειµµατική, αρκετά εγκεκριµένα σκευάσµατα) Επιφανειών (surface treatment, συνήθως υπολειµµατική, LV, αρκετά εγκεκριµένα σκευάσµατα) Χώρου (space treatment, εκνέφωση, ULV, 2 εγκεκριµένα σκευάσµατα) Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει αντίγραφα των εγκρίσεων. Το προσωπικό που θα διενεργήσει τους ψεκασµούς θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να λαµβάνει όλα τα µέτρα ατοµικής προφύλαξης κατά τους ψεκασµούς αλλά και τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας των άλλων ανθρώπων, του οικοσυστήµατος, των οικόσιτων και παραγωγικών ζώων και του περιβάλλοντος γενικότερα από τα χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα. Πιστοποίηση αποτελεσµάτων Το σύνολο των δεδοµένων καταγράφονται σε ειδικά διαµορφωµένα πρωτόκολλα παρακολούθησης του προγράµµατος. Στα πρωτόκολλα πρέπει να σηµειώνονται η ηµεροµηνία διενέργειας της δειγµατοληψίας, τα ονόµατα του προσωπικού που διενήργησε τη δειγµατοληψία, καθώς και σε κωδικοποιηµένη µορφή το όνοµα του υποσταθµού, η αφθονία και το στάδιο ανάπτυξης των προνυµφών για τα τρία κύρια γένη των κουνουπιών (Aedes, Culex, Anopheles). Στις αρχές κάθε µήνα υποβάλλονται εκθέσεις προόδου εργασιών του προηγούµενου µήνα. Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί στην αρµόδια υπηρεσία του ήµου συνολική έκθεση πεπραγµένων που θα περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν, τα αποτελέσµατα των ελέγχων, καθώς και ανάλυση των στοιχείων και τα συµπεράσµατα. Η µελέτη έλαβε υπόψη της: Την εγκύκλιο µε α.π. Υ1/Γ.Π. οικ / για το πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος Το υπ αριθµ /151288/ έγγραφο του Τµήµατος Γεωργικών Φαρµάκων του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίµων για τα εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών. Σε τυχόν έκδοση νέας εγκυκλίου ή οδηγίας σε ότι αφορά σκευάσµατα και τρόπους εφαρµογής τους, οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα πρέπει να προσαρµοστούν αναλόγως και τυχόν επιπλέον δαπάνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο της εργασίας. Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο. 2. Άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Να κατατεθεί επικυρωµένο αντίγραφο. 3. Πιστοποιητικό του ακολουθούµενου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO για παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων. Να κατατεθεί επικυρωµένο αντίγραφο. 4. Πιστοποιητικό του ακολουθούµενου Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης κατά ISO. Να κατατεθεί επικυρωµένο αντίγραφο. 5. Πιστοποίηση του ακολουθούµενου συστήµατος υγιεινής & ασφάλειας. Να κατατεθεί επικυρωµένο αντίγραφο. 6. Εµπειρία εκτέλεσης τριών (3) κατ ελάχιστον έργων καταπολέµησης κουνουπιών και ειδικά σε έργα ελέγχου καταπολέµησης του ασιατικού κουνουπιού «τίγρης» Aedes

5 albopictus, µεγάλης κλίµακας σε επίπεδο ήµου ή Περιφέρειας. Να κατατεθούν αντίγραφα των σχετικών συµβάσεων. 7. Κατάσταση από την Επιθεώρηση Εργασίας, µε το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρίας για την εκτέλεση της εργασίας αυτής. 8. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά που µπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγµατοποιούµενων εφαρµογών. Να κατατεθεί επικυρωµένο αντίγραφο. 9. Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα που να φαίνεται ότι παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη στους εργαζόµενους της επιχείρησης. Να κατατεθεί επικυρωµένο φωτοαντίγραφο. 10. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου µε γνήσιο της υπογραφής στην οποία δηλώνεται: Αναλυτικά το απασχολούµενο επιστηµονικό προσωπικό (γεωπόνοι, χηµικοί κλπ.) και της εµπειρίας τους στο αντικείµενο. Η πιστοποίηση της µόνιµης συνεργασίας των εν λόγω επιστηµόνων να αποδεικνύεται από τη σχετική άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών της εταιρίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ότι διαθέτει εξοπλισµό, ικανό για την αποτελεσµατική εφαρµογή του έργου και περιγραφή αυτού. Ότι τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν, έχουν έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για χρήση στη δηµόσια υγεία. Ότι φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αστική αποζηµίωση από ατυχήµατα σε τρίτους ή από βλάβες φθορές σε υλικά που πιθανά µπορούν να προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών ή εξ αιτίας της πραγµατοποιηθείσας εργασίας και σε καµία περίπτωση δεν θα είναι υπόχρεος ο ήµος. Ότι φέρει την ευθύνη για τη δηµόσια υγεία στους χώρους εφαρµογής των σκευασµάτων. Ότι έλαβε γνώση την παρούσα µελέτη και την αποδέχεται πλήρως. Ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. Ότι δεν έχει αποκλεισθεί, από την συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ηµοσίου. Ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρά παραπτώµατα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Ότι θα είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία.

6 Η δαπάνη ανέρχεται σε 9.570,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% 2.201,10 δηλ. συνολικής δαπάνης ,10. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του ήµου 2014, που είναι το ποσό των ,00 (ΚΑ: ) συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. Η µελέτη συντάχθηκε σύµφωνα µε το Π 28/80, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07. Π. ΦΑΛΗΡΟ, Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΦΥΚΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Αγρον. Τοπ. Μηχανικός µε βαθµό ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Χηµικός Μηχανικός µε βαθµό Ε Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΘΕΟΛΟΓΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΕ1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β

7 ΕΡΓΑΣΙΑ: Καταπολέµηση κουνουπιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στο ρέµα Πικροδάφνης και ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στα φρεάτια οµβρίων ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προϋπολογισµός: ,10 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 Κ.Α. : ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Περιγραφή Μονάδας µέτρησης Τιµή µονάδας Αριθµός εφαρµογών Αξία 1 Καταπολέµηση κουνουπιών στο ρέµα Πικροδάφνης Εφαρµογή ανά 7 ηµέρες στο ρέµα 190, ,00 2 Καταπολέµηση κουνουπιών στα φρεάτια οµβρίων Εφαρµογή ανά 20 ηµέρες στα φρεάτια οµβρίων 300, ,00 ΣYΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 2.201, ,10 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 24/2/2014 H ΣΥΝΤΑΞΑΣA ΦΥΚΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΘΕΟΛΟΓΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΕ1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕ Β ΒΑΘΜΟ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση : Αρτέµιδος & Τερψιχόρης Τ.Κ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟ ΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ Προϋπ.: ,10 Κ.Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο Η µέθοδος καταπολέµησης που παρουσιάζει τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα και περιβαλλοντική συµβατότητα είναι η προνυµφοκτονία, δηλ. η αντιµετώπιση των εντόµων στο στάδιο της προνύµφης µε επιλεκτικούς ψεκασµούς υδάτινων επιφανειών εστιών αναπαραγωγής. Βασίζεται στο συνεχή εντοπισµό, οριοθέτηση και αξιολόγηση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών, µέσα στο σύνολο των εν δυνάµει βιοτόπων τους στην περιοχή του ρέµατος. Η προνυµφοκτονία θεωρείται η πλέον αποτελεσµατική και περιβαλλοντικά συµβατή µέθοδος καταπολέµησης κουνουπιών. Σε ειδικές περιπτώσεις όπως ακραίες καιρικές συνθήκες και διαφοροποίηση του βιολογικού κύκλου µε απότοµη αύξηση του πληθυσµού, ενδέχεται να απαιτηθεί να γίνει ακµαιοκτονία. ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εφαρµογή ανά 7 ηµέρες στο ρέµα ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 190,00 (δεν περιέχεται το νόµιµο Φ.Π.Α. 23%) ΑΡΘΡΟ 2 ο Η µέθοδος καταπολέµησης κουνουπιών βασίζεται στο συνεχή εντοπισµό, οριοθέτηση, αξιολόγηση και ψεκασµό των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών στα φρεάτια οµβρίων και στις υδατοσυλλογές που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Παλαιού Φαλήρου. ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εφαρµογή ανά 20 ηµέρες στα φρεάτια οµβρίων ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 300,00 (δεν περιέχεται το νόµιµο Φ.Π.Α. 23%)

9 Η διάρκεια των εργασιών ξεκινάει από την υπογραφή της σύµβασης και λήγει όταν δεν ανιχνεύονται προνύµφες κουνουπιών (µέχρι µέσα Νοεµβρίου). Π. Φάληρο, Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΦΥΚΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Αγρον. Τοπ. Μηχανικός µε βαθµό ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Χηµικός Μηχανικός µε βαθµό Ε Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΘΕΟΛΟΓΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΕ1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση : Αρτέµιδος & Τερψιχόρης Τ.Κ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟ ΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ Προϋπ.: ,10 Κ.Α.: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Η εργασία αφορά στην «Καταπολέµηση κουνουπιών στο ρέµα Πικροδάφνης και στα φρεάτια οµβρίων» που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του ήµου µας. Για τον ορθό σχεδιασµό του προγράµµατος αντιµετώπισης των κουνουπιών, έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν αξιολογηθεί, όλα τα διαθέσιµα επιστηµονικά και τεχνικά στοιχεία, από προηγούµενες χρονιές εφαρµογής των προγραµµάτων, αλλά και των έκτακτων συνθηκών, που διαµορφώνονται από χρονιά σε χρονιά. Η καταπολέµηση κουνουπιών του ρέµατος Πικροδάφνης θα γίνει εβδοµαδιαίως κατά µήκος του, από τις εκβολές του ρέµατος στην περιοχή Ε ΕΜ, σε όλα τα παρακλάδια του µέχρι τα σύνορα µε το ήµο Αγίου ηµητρίου α) Μεγάλου Σπηλαίου και β) Θεοκρίτου και Αρµατωλών, συνολικού µήκους µ. περίπου και εκατέρωθεν των πλευρών. Ειδικότερα, θα γίνουν ψεκασµοί κάθε εβδοµάδα στα εξής: στα πρανή τοιχώµατα στα λιµνάζοντα νερά στη λεκάνη απορροής Επίσης, θα γίνει επέµβαση µε κατάλληλο σκεύασµα (ταµπλέτα) προνυµφοκτονίας στα φρεάτια οµβρίων (περίπου 1800 φρεάτια οµβρίων) και υδατοσυλλογές που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Παλαιού Φαλήρου κάθε 20 ηµέρες. Αν κριθεί αναγκαίο θα γίνει επέµβαση και στο κοιµητήριο του ήµου Π.Φαλήρου όσες φορές απαιτηθεί. Το πρόγραµµα καταπολέµησης των κουνουπιών αναφέρεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της µελέτης. Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) του Π 28/80 την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β)

11 Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Προϋπολογισµός µελέτης β. Η συγγραφή υποχρεώσεων γ. Τεχνική περιγραφή µελέτη δ. Τιµολόγιο µελέτης Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας Η διάρκεια των εργασιών ξεκινάει από την υπογραφή της σύµβασης και λήγει όταν πλέον δεν ανιχνεύονται προνύµφες κουνουπιών (µέχρι µέσα Νοεµβρίου). Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Ο εντολοδόχος είναι υποχρεωµένος για τα εξής: να παρέχει προσωπικό αρµόδιο για τη συγκεκριµένη εργασία να τηρούνται όλα τα µέτρα προστασίας του προσωπικού να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους εργαζόµενους και στα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθεί. να υποβάλλει κατάσταση από την Επιθεώρηση εργασίας µε το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας για την εκτέλεση της εργασίας αυτής. να ενηµερώνει τη διεύθυνσή µας για την εξέλιξη των εργασιών. να ενηµερώνει εγκαίρως τον επιβλέπων της Υπηρεσίας (από την προηγούµενη ηµέρα) για την ηµεροµηνία και το σηµείο εφαρµογής. να τηρεί πρωτόκολλα παρακολούθησης των εφαρµογών του προγράµµατος, όπου θα αναφέρεται το είδος του σκευάσµατος και να τα παραδίδει στην Υπηρεσία. να παραδίδει κάθε µήνα έκθεση προόδου εργασιών του προγράµµατος. να παραδοθεί κατά την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου έκθεση πεπραγµένων µε αποτελέσµατα, παρατηρήσεις και συµπεράσµατα. να διαθέτει εξοπλισµό ικανό για την αποτελεσµατική εφαρµογή του έργου. να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά που µπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγµατοποιούµενων εφαρµογών. να φροντίζει για τη δηµόσια ασφάλεια στους χώρους των εφαρµογών. τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν να έχουν έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της συγκεκριµένης εργασίας. Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πληµµύρα, πυρκαγιά, που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

12 Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιµών Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωµής Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε ,10 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει µε την ολοκλήρωση της εργασίας. Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Π. Φάληρο, Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΦΥΚΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Αγρον. Τοπ. Μηχανικός µε βαθµό ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Χηµικός Μηχανικός µε βαθµό Ε Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΘΕΟΛΟΓΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΕ1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β

«Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας»

«Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 27055/08-07-2014 «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας»

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. : 35/6162.0005 ΠΡΟΫΠ: 15.000 (με ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κ.Α. : 35/6162.0005 ΠΡΟΫΠ: 15.000 (με ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Καταπολέμηση κουνουπιών για το Δήμο Ιλίου» Α.Μ. : Π24 /2013 Κ.Α. : 35/6162.0005 ΠΡΟΫΠ: 15.000 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 10.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Κ.Α.: 35-7425.002. Αρ. Μελέτης: 01/2014

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 10.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Κ.Α.: 35-7425.002. Αρ. Μελέτης: 01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛ/ΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Καλαµβόκη 2 Α 15127 Μελίσσια Πληροφορίες: Σιρµποπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η xρήση κάθε εγκεκριμένου σκευάσματος πρέπει να γίνεται ακολουθώντας πιστά το έντυπο με τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η xρήση κάθε εγκεκριμένου σκευάσματος πρέπει να γίνεται ακολουθώντας πιστά το έντυπο με τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΛΗΜΝΟ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η καταπολέμηση των κουνουπιών συμβαδίζει με την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Μητροπούλου Γεωργία, Τακτικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Μητροπούλου Γεωργία, Τακτικό Μέλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 6/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 51/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο: 28433 / 40514 Fax : 28430 / 24584

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο: 28433 / 40514 Fax : 28430 / 24584 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Σητεία 1/8/2014 1 Τεχνική Έκθεση 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα 26-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:οικ1422 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα 26-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:οικ1422 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα 26-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.:οικ1422 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Χαλκίδα 20/02/2014 Αριθ. Πρωτ: 15029 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ. 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 81 / /30519 2013 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ορεστιάδα 10/03/2014 Αριθμ. Πρωτ. : 8792 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη, 31-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 16226/1-04-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για τη φύλαξη της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. Το κτίριο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 48 /2013 Αρ. Πρωτ.: 61561 ΕΡΓΟ: Συντήρηση επισκευή γεωτρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση υποβρύχιων αντλιών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση υποβρύχιων αντλιών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 70887 / 11-10 - 2012 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23-05-2014 /30520 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23-05-2014 /30520 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 16 / /30520 2014 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 29/2015 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (Κ.Α. 35-6117.002)

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (Κ.Α. 35-6117.002) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ (Κ.Α. 35-6117.002) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000.00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηµατοδοτών Αρ. Πρωτ.: 68772

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαίρεση ιαφηµιστικών Πινακίδων ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από κοινοχρήστους χώρους και κτίρια, ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έτους 2013-2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Μελέτης: 51/2015

Αριθµ.Μελέτης: 51/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή 19 Ιουνίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Πλ. Βιζυηνού 1 69100 Κοµοτηνή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα