ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΜΕΡΟΣ «Α»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΜΕΡΟΣ «Α»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 2014 ΜΕΡΟΣ «Α» 1. Είδος του Έργου και χρήση αυτού 2. Σύντομη Περιγραφή του Έργου 3. Ακριβής Διεύθυνση του Έργου 4. Στοιχεία του Κυρίου του Έργου 5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 6. Φάσεις του Έργου [1]

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1.1. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση των φθορών στις όψεις και στο δώμα του κτιρίου Γ και ο τμηματικός χρωματισμός της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου Α της Γ.Γ.Α. & Ν.Π. στη Μυτιλήνη, εξ αιτίας των προβλημάτων της υγρασίας που παρουσιάστηκαν. Επίσης, γίνονται και άλλες μικροεργασίες που σκοπό έχουν την συντήρηση των κτηρίων, όπως αντικατάσταση σπασμένων μαρμάρινων σκαλοπατιών στην είσοδο του κτηρίου Α κ.α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με το παρόν έργο γίνεται η αντικατάσταση της παλαιάς μόνωσης του δώματος του κτηρίου Γ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπ. Ναυτιλίας στη Μυτιλήνη, λόγω εκτεταμένης φθοράς και η συντήρηση των όψεων λόγω αποκόλλησης τμήματος της κορνίζας στη νότια όψη του κτηρίου και μετά την σποραδική αποκόλληση των εξωτερικών επιχρισμάτων λόγω εμποτισμού τους από τα βρόχινα νερά. Επίσης αναχρωματίζεται ολόκληρο το κτήριο Γ και τμήμα της αίθουσας εκδηλώσεων στο κτήριο Α. Τέλος γίνονται μικροεργασίες επανατοποθέτησης αποκολλημένων μαρμάρων στα στηθαία του δώματος του κτηρίου Γ και εκ νέου διάστρωση σε έναν αναβαθμό της εισόδου του κτηρίου Α. Προκειμένου ν αποφευχθούν τα φαινόμενα περαιτέρω φθοράς και διάβρωσης των κτηρίων, επιβάλλεται να εκτελεστούν σε αυτά οι εργασίες που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω : Β1. ΚΤΗΡΙΟ Γ Β1.1 Κορνίζες 1. Αποξήλωση του σκυροδέματος στα τμήματα των κορνιζών που έχουν υποστεί βλάβη με ελαφρό κρουστικό μηχάνημα ή με καλέμι μέχρι να αποκαλυφθεί ο οξειδωμένος τους οπλισμός. 2. Καθαρισμός του οξειδωμένου οπλισμού με αμμοβολή και επάλλειψη τους με ανάλογο αναστολέα διάβρωσης. 3. Το σχήμα της διατομής που αποξηλώθηκε θα αποκατασταθεί στις αρχικές του διαστάσεις μετά την συμπλήρωση των ρωγματωμένων τμημάτων που αφαιρέθηκαν. 4. Στην επιφάνεια θα εφαρμοστεί ενισχυτικό πρόσφυσης ρητινούχο γαλάκτωμα τύπου SYNTECO LAB. 5. Στη συνεχεία το σχήμα της διατομής θα συμπληρωθεί στις αρχικές διαστάσεις με ρητινοκονίαμα σταθερού όγκου τύπου ΕΜΑΚΟ. 6. Με το ίδιο κονίαμα και τεχνική θα αποκατασταθούν οι απομειώσεις των ακμών, οι γωνίες και οι τυχόν κοιλότητες στο σώμα των δομικών στοιχείων. 7. Η τελειωμένη επιφάνεια θα επιχριστεί με τραβηχτό επίχρισμα τριών στρώσεων και θα ενισχυθεί με πλαστικό πλέγμα στα σημεία αποκατάστασης των κορνιζών στις θέσεις σύνδεσης αυτών με την παλιά κορνίζα για την ελαχιστοποίηση των ρωγμών και την καλύτερη συνάφεια παλαιού και νέου επιχρίσματος. Στο νέο επίχρισμα θα προστεθεί σε αυτό βελτιωτικό πρόσφυσης τύπου REVINEX ή ανάλογου τύπου γαλάκτωμα. [2]

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Β1.2 Επιχρίσματα 1. Απομάκρυνσή των σαθρών επιχρισμάτων περιμετρικά των όψεων του κτηρίου καθώς και στις εσωτερικές παρειές του στηθαίου του δώματος, όπου υπάρχουν βλάβες προσεκτικά με σκαπτικό εργαλείο χειρός. 2. Καθαρισμός των σημείων και αποκατάσταση επιχρισμάτων με νέα τριπτά τριβιδιστά επιχρίσματα με μαρμαροκονία αναλογίας 1:2 σε τρεις στρώσεις, σποραδικά στα σημεία που απαιτείται. 3. Επιβάλλεται η ανάμιξη στο κονίαμα με ενισχυτικό γαλάκτωμα τύπου revinex με σκοπό την αύξηση της συγκολητικής και υδροφοβικής ικανότητας του νέου κονιάματος. Β1.3 Μονώσεις Υγρασίας Στο δώμα του κτηρίου Γ: 1. Αφαίρεση της παλιάς μόνωσης από veral με ξύσιμο σπάτουλα και φλόγιστρο όπου απαιτηθεί. 2. Αποκατάσταση εμφανών φθορών στην επιφάνεια της πλάκας του δώματος με τσιμεντοκονία με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο με σκοπό την εξομάλυνση της επιφάνειας. 3. Κατασκευή περιθωρίων (λούκια) με τσιμεντοκονίαμα και αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου και η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος ακτίνας 4-5 cm. 4. Αφού γίνουν τα παραπάνω μετά η τελικά προετοιμασμένη επιφάνεια καθαριστεί καλά με σκληρή πρώτα και μετά με μαλακή σκούπα. 5. Το δώμα θα επιστρωθεί με ελαστομερή μεμβράνη με πολυεστερικό πλέγμα και επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων σε επιφάνεια. 6. Τέλος θα γίνει επάλειψη με ενισχυτικό πρόσφυσης (primer) και μετά θα διαστρωθεί με ελαστομερές στεγανωτικό λευκού χρώματος για περαιτέρω στεγάνωση και αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Β1.4 Μαρμαρικά Θα γίνει επανατοποθέτηση μέρους των μαρμάρων που υπάρχουν υπέρ των στηθαίων του δώματος στο κτήριο Γ, τα οποία έχουν αποκολληθεί. Β1.5 Χρωματισμοί Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες όλες οι όψεις του κτηρίου Γ θα χρωματιστούν εκ νέου με τα ίδια χρώματα αφού προηγηθεί η προετοιμασία των επιφανειών (ξύσιμοστοκάρισμα-λείανση όπου απαιτείται) με υδατοδυαλυτά ακρυλικά χρώματα εξωτερικών επιφανειών που θα εφαρμοστούν στο σύνολο της επιφάνειας των όψεων. Επίσης θα επισκευαστούν και θα χρωματιστούν πέντε παράθυρα και μία θύρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης Β2. ΚΤΗΡΙΟ Α Β2.1 Εσωτερικοί χρωματισμοί [3]

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Με την παρούσα μελέτη θα χρωματιστούν εκ νέου με τα ίδια χρώματα τα τμήματα των εσωτερικών τοίχων μετά των ξύλινων μπορντούρων και των πάνελ από mdf (στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) που έχουν υποστεί φθορές από την υγρασία, αφού προηγηθεί η αφαίρεση των παλαιών χρωματισμών και η σχετική προετοιμασία (ξύσιμο- στοκάρισμαλείανση) όπου απαιτείται. Β2.2 Μαρμαρικά Θα αποκατασταθεί το τμήμα της βαθμίδας (βατήρας) στην είσοδο του κτηρίου Α που έχει αποκολληθεί, με τοποθέτηση νέου μαρμάρου πάχους 3 εκ., ομοίου τύπου με το υφιστάμενο. Για τις παραπάνω εργασίες θα χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι μηχανήματα: Φορτηγό μεταφοράς υλικών Φλόγιστρο Ελαφρό κρουστικό μηχάνημα Μηχάνημα αμμοβολής 1.3. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι εργασίες πρόκειται να εκτελεσθούν στην οδό Μικράς Ασίας 2 στη Μυτιλήνη, όπου βρίσκονται τα κτήρια της Γ.Γ.Α. & Ν.Π ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ α) Κύριος του Έργου : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ β) Προϊσταμένη Αρχή : Δ/νση Προγραμμάτων, Μελετών και Έργων γ) Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Μελετών και Έργων Δ/νση Κεντρικών Γραφείων : Μ. Ασίας 2, Μυτιλήνη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος : Δ/ντρια Προϊσταμένης Αρχής : Ροδάνθη Βαλαβάνη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 Μυρσίνη Γιαννέλη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Έδρα : Τηλ. : Φαξ : [4]

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Διεύθυνση : Τηλ. : Φαξ : Δ/ντής Έργου : Αναπληρωτής Δ/ντή Εργου : Στοιχεία του Συντονιστή Ασφάλειας : 1.6. ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Καθαιρέσεις σποραδικά επιχρίσματα αποκατάσταση κορνίζας μονώσεις χρωματισμοί. Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ1 και στο Παράρτημα Γ2. Στο Παράρτημα Γ1 αντιστοιχίζονται σε πίνακες οι φάσεις των εργασιών με τις πηγές κινδύνου. Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Στο Παράρτημα Γ2 παρουσιάζονται τα μέτρα πρόληψης κι αποφυγής ατυχημάτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και τα συμπληρωματικά μέτρα που λαμβάνονται. Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προσπέλαση στο εργοτάξιο - Πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης στο εργοτάξιο. Κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο χώρο εκτέλεσης του έργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται με πολύ μικρή ταχύτητα και με μεγάλη προσοχή. Οι διαστάσεις του χώρου εκτέλεσης του έργου θα επιτρέπουν ελευθερία κινήσεων (φορτοεκφορτώσεις, διακίνηση υλικών, ελιγμούς μηχανημάτων κτλ). Χώροι αποθήκευσης υλικών και εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και μπαζών. Τα υλικά θα τοποθετούνται εντός του εργοταξίου σε θέση τέτοια που να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία κι οι επιτόπου εργασίες. Για να μην προσβάλλονται από τις καιρικές συνθήκες θα καλύπτονται με νάιλον, έτσι ώστε να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον. Επίσης θα εναποτίθενται πάνω σε νάιλον ή ξύλινο υπόβαθρο κατάλληλης αντοχής. Τα πλεονάζοντα προϊόντα καθαίρεσης θα μεταφέρονται σε κατάλληλους χώρους, εγκεκριμένους από τις αρμόδιες Αρχές. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών Στο συγκεκριμένο έργο δεν θα χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά. Δεν προβλέπεται χρήση άλλων επικίνδυνων ουσιών. Όλα τα επικίνδυνα υλικά θα μεταφέρονται και θα [5]

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ αποθηκεύονται με ασφάλεια. Επίσης υπολείμματα αυτών θα απομακρύνονται έγκαιρα και θα αποτίθενται σε εγκεκριμένες θέσεις. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. Θα υπάρχει στο εργοτάξιο σε θάλαμο βαλιτσάκι Α Βοηθειών, το οποίο θα είναι σε προσιτή θέση, θα φέρει ειδική σήμανση και θα περιέχει σκεύασμα για κάψιμο, εσπνεύσιμη αμμωνία, αποστειρωμένες γάζες, επίδεσμοι γάζας των 0.10*2.50, επίδεσμοι, hansaplast, ιώδιο, βαμβάκι, οινόπνευμα, αντισταμινική αλοιφή, ψαλίδι, σπασμολυτικό, οξυζενέ, βάμμα ιωδίου κ.τ.λ. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την ημερομηνία λήξης τους. Επίσης στο θάλαμο αυτό θα αναγράφεται ευκρινώς η διεύθυνση και το τηλέφωνο της τοπικής υπηρεσίας παροχής Α βοηθειών. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 3 με βαθμό ΣΤ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Δ/ΝΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΟΔΑΝΘΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 3 με βαθμό Δ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 με βαθμό Β ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜ. : ΔΠΜΕ/Φ /5200 [6]

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) [1]

8 Α1. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση των φθορών στις όψεις και στο δώμα του κτιρίου Γ και ο τμηματικός χρωματισμός της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου Α της Γ.Γ.Α. & Ν.Π. στη Μυτιλήνη, εξ αιτίας των προβλημάτων της υγρασίας που παρουσιάστηκαν. Επίσης, γίνονται και άλλες μικροεργασίες που σκοπό έχουν την συντήρηση των κτηρίων, όπως αντικατάσταση σπασμένων μαρμάρινων σκαλοπατιών στην είσοδο του κτηρίου Α κ.α. Α2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασικός σκοπός του παρόντος έργου είναι η αποκατάσταση των φθορών στις όψεις του κτηρίου Γ (σποραδική καθαίρεση επιχρισμάτων, νέα επιχρίσματα, αποκατάσταση κορνιζών στις όψεις και χρωματισμοί). Επίσης η αντικατάσταση της μόνωσης στο δώμα του κτηρίου Γ λόγω της εκτεταμένης φθοράς και ο τμηματικός χρωματισμός της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου Α της Γ.Γ.Α. & Ν.Π. στη Μυτιλήνη, εξ αιτίας των προβλημάτων της υγρασίας που παρουσιάστηκαν, καθώς και λοιπές μικροεργασίες που σκοπό έχουν την συντήρηση των κτηρίων, όπως αντικατάσταση σπασμένων μαρμάρινων σκαλοπατιών στην είσοδο του κτηρίου Α κ.α. Α3. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι εργασίες πρόκειται να εκτελεσθούν στην οδό Μικράς Ασίας 2 στη Μυτιλήνη, όπου βρίσκονται τα κτήρια της Γ.Γ.Α. & Ν.Π. Α4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α) Εργοδότης Κύριος του Έργου Αναθέτουσα Αρχή είναι: Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Β) Φορέας κατασκευής του έργου είναι: η Δ/νση Προγραμμάτων, Μελετών και Έργων. Δ/ΝΣΗ : Μικράς Ασίας 2 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τ.Κ : ΤΗΛ.: FAX : Γ) Προϊσταμένη Αρχή είναι η η Δ/νση Προγραμμάτων, Μελετών και Έργων. Δ) Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι το Τμήμα Μελετών και Έργων. Α5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΑΝΑΔΟΧΟΣ [2]

9 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Έδρα : Τηλ.: Fax : ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Διεύθυνση : Τηλ. : Fax : Δ/ντής Έργου : Αναπληρωτής Δ/ντής Έργου : Στοιχεία του Συντονιστή Ασφάλειας : ΤΜΗΜΑ Β Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Β1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με το παρόν έργο γίνεται η αντικατάσταση της παλαιάς μόνωσης του δώματος του κτηρίου Γ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπ. Ναυτιλίας στη Μυτιλήνη, λόγω εκτεταμένης φθοράς και η συντήρηση των όψεων λόγω αποκόλλησης τμήματος της κορνίζας στη νότια όψη του κτηρίου καθώς και μετά την σποραδική αποκόλληση των εξωτερικών επιχρισμάτων λόγω εμποτισμού τους από τα βρόχινα νερά. Επίσης αναχρωματίζεται τμήμα της αίθουσας εκδηλώσεων στο κτήριο Α. Τέλος γίνονται μικροεργασίες επανατοποθέτησης αποκολλημένων μαρμάρων στα στηθαία του δώματος του κτηρίου Γ, επισκευή μερικών κουφωμάτων, και εκ νέου διάστρωση μαρμάρου σε έναν αναβαθμό της εισόδου του κτηρίου Α. Προκειμένου ν αποφευχθούν τα φαινόμενα περαιτέρω φθοράς και διάβρωσης των κτηρίων, επιβάλλεται να εκτελεστούν σε αυτά οι εργασίες που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω : ΚΤΗΡΙΟ Γ Κορνίζες 1. Αποξήλωση του σκυροδέματος στα τμήματα των κορνιζών που έχουν υποστεί βλάβη με ελαφρό κρουστικό μηχάνημα ή με καλέμι μέχρι να αποκαλυφθεί ο οξειδωμένος τους οπλισμός. 2. Καθαρισμός του οξειδωμένου οπλισμού με αμμοβολή και επάλλειψη τους με ανάλογο αναστολέα διάβρωσης. 3. Το σχήμα της διατομής που αποξηλώθηκε θα αποκατασταθεί στις αρχικές του διαστάσεις μετά την συμπλήρωση των ρωγματωμένων τμημάτων που αφαιρέθηκαν. 4. Στην επιφάνεια θα εφαρμοστεί ενισχυτικό πρόσφυσης ρητινούχο γαλάκτωμα τύπου SYNTECO LAB. 5. Στη συνεχεία το σχήμα της διατομής θα συμπληρωθεί στις αρχικές διαστάσεις με ρητινοκονίαμα σταθερού όγκου τύπου ΕΜΑΚΟ. 6. Με το ίδιο κονίαμα και τεχνική θα αποκατασταθούν οι απομειώσεις των ακμών, οι γωνίες και οι τυχόν κοιλότητες στο σώμα των δομικών στοιχείων. 7. Η τελειωμένη επιφάνεια θα επιχριστεί με τραβηχτό επίχρισμα τριών στρώσεων και θα ενισχυθεί με πλαστικό πλέγμα στα σημεία αποκατάστασης των κορνιζών στις θέσεις σύνδεσης αυτών με την παλιά κορνίζα για την ελαχιστοποίηση των ρωγμών και την καλύτερη συνάφεια παλαιού και [3]

10 Επιχρίσματα νέου επιχρίσματος. Στο νέο επίχρισμα θα προστεθεί σε αυτό βελτιωτικό πρόσφυσης τύπου REVINEX ή ανάλογου τύπου γαλάκτωμα. 1. Απομάκρυνσή των σαθρών επιχρισμάτων περιμετρικά των όψεων του κτηρίου καθώς και στις εσωτερικές παρειές του στηθαίου του δώματος, όπου υπάρχουν βλάβες προσεκτικά με σκαπτικό εργαλείο χειρός. 2. Καθαρισμός των σημείων και αποκατάσταση επιχρισμάτων με νέα τριπτά τριβιδιστά επιχρίσματα με μαρμαροκονία αναλογίας 1:2 σε τρεις στρώσεις, σποραδικά στα σημεία που απαιτείται. 3. Επιβάλλεται η ανάμιξη στο κονίαμα με ενισχυτικό γαλάκτωμα τύπου revinex με σκοπό την αύξηση της συγκολητικής και υδροφοβικής ικανότητας του νέου κονιάματος. Μονώσεις Υγρασίας Στο δώμα του κτηρίου Γ: 1. Αφαίρεση της παλιάς μόνωσης από veral με ξύσιμο σπάτουλα και φλόγιστρο όπου απαιτηθεί. 2. Αποκατάσταση εμφανών φθορών στην επιφάνεια της πλάκας του δώματος με τσιμεντοκονία με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο με σκοπό την εξομάλυνση της επιφάνειας. 3. Κατασκευή περιθωρίων (λούκια) με τσιμεντοκονίαμα και αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου και η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος ακτίνας 4-5 cm. 4. Αφού γίνουν τα παραπάνω μετά η τελικά προετοιμασμένη επιφάνεια καθαριστεί καλά με σκληρή πρώτα και μετά με μαλακή σκούπα. 5. Το δώμα θα επιστρωθεί με ελαστομερή μεμβράνη με πολυεστερικό πλέγμα και επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων σε επιφάνεια. 6. Τέλος θα γίνει επάλειψη με ενισχυτικό πρόσφυσης (primer) και μετά θα διαστρωθεί με ελαστομερές στεγανωτικό λευκού χρώματος για περαιτέρω στεγάνωση και αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Μαρμαρικά Θα γίνει επανατοποθέτηση μέρους των μαρμάρων που υπάρχουν υπέρ των στηθαίων του δώματος στο κτήριο Γ, τα οποία έχουν αποκολληθεί. Χρωματισμοί Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες όλες οι όψεις του κτηρίου Γ θα χρωματιστούν εκ νέου με τα ίδια χρώματα αφού προηγηθεί η προετοιμασία των επιφανειών (ξύσιμο-στοκάρισμα-λείανση όπου απαιτείται) με υδατοδυαλυτά ακρυλικά χρώματα εξωτερικών επιφανειών που θα εφαρμοστούν στο σύνολο της επιφάνειας των όψεων. Επίσης θα επισκευαστούν και θα χρωματιστούν πέντε παράθυρα και μία θύρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. ΚΤΗΡΙΟ Α Εσωτερικοί χρωματισμοί [4]

11 Με την παρούσα μελέτη θα χρωματιστούν εκ νέου με τα ίδια χρώματα τα τμήματα των εσωτερικών τοίχων μετά των ξύλινων μπορντούρων και των πάνελ από mdf (στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) που έχουν υποστεί φθορές από την υγρασία, αφού προηγηθεί η αφαίρεση των παλαιών χρωματισμών και η σχετική προετοιμασία (ξύσιμο- στοκάρισμα-λείανση) όπου απαιτείται. Μαρμαρικά Θα αποκατασταθεί το τμήμα της βαθμίδας (βατήρας) στην είσοδο του κτηρίου Α που έχει αποκολληθεί, με τοποθέτηση νέου μαρμάρου πάχους 3 εκ., ομοίου τύπου με το υφιστάμενο. Β2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η μελέτη συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών και Έργων της Δ. Π. Μ. Ε. της Γ.Γ.Α. & Ν.Π. Β3. ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα δίνονται με εντολές στον Ανάδοχο κατά την κατασκευή του έργου. ΤΜΗΜΑ Γ Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Αναφέρεται σε ειδικές επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Αυτές απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες, καθώς και τους συντηρητές κι επισκευαστές του έργου. Οι επισημάνσεις αυτές αφορούν κυρίως στα παρακάτω : Αποχέτευση όμβριων υδάτων Ανίχνευσης πυρκαγιάς Πυρόσβεσης Λοιπών δικτύων του έργου εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) Οδοί διαφυγής κι έξοδοι κινδύνου Συστήματα που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία. Άλλες ζώνες κινδύνου Θα συμπληρωθεί πριν την προσωρινή παραλαβή του έργου. ΤΜΗΜΑ Δ Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη κι αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες ή μεταγενέστερες εργασίες (συντήρηση, επισκευή, καθαρισμός κ.λ.π.) καθ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια. Μετά την περάτωση του έργου θα συμπληρωθούν. 1. Εργασίες σε ύψος. [5]

12 Χρήση ικριωμάτων με προστατευτικά διαζώματα. 2. Χωματουργικές Εργασίες. Δεν υπάρχουν 3. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν. ΤΜΗΜΑ Ε Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Το έργο πρέπει να επιθεωρείται και να συντηρείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δηλαδή πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου και οπωσδήποτε μετά από ξαφνικές έντονες βροχοπτώσεις που μπορεί να λάβουν χώρα καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Απαιτείται να γίνεται επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του δώματος, και να απομακρύνονται τα φερτά υλικά, που μπορούν να φράξουν τις εισόδους των υδρορροών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Δ/ΝΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 3 με βαθμό ΣΤ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 3 με βαθμό Δ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 με βαθμό Β ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜ. : ΔΠΜΕ/Φ /5200 [6]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΠΑΤΜΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΠΑΤΜΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΠΑΤΜΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Α1. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ Με το έργο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Πλατεία Οικονομίδη ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2. ΣΧΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Πρόκειται για όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ :ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2013 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ονοματεπώνυμο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών στις όψεις της οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ». ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών Διεύθυνση Μελετών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα