ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 Έντυπο 6 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: κα. Φ. Καλτσή ιοικητική & Τεχνική Στήριξη Ιδρυµατικού Έργου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο Γ.Π.Α. Τηλέφωνο: Κωδικός Έργου : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η κα. Ε. Πανοπούλου Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΓΠΑ, µετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρία //005).. Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος κ. Γ.Α. Καραµπουρνιώτης του Ερευνητικού Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ µε τίτλο «Περιβάλλον Πυθαγόρας ΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% και από το Ελληνικό ηµόσιο κατά 5%, προκηρύσσουν στα πλαίσια του προγράµµατος πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (κωδ ) που θα πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές όπως αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα, µε ποσό ύψους 8.070,00 Ευρώ και χρηµατοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 3. Ο διαγωνισµός θα γίνει από την ορισθείσα Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµών Προµηθειών του Έργου, που αποτελείται από τους: Αναπλ. Καθηγητή Γ.Α. Καραµπουρνιώτη, Λέκτορα Ι. Κούρτη και Επίκ. Καθηγήτρια Α. Φαντινού. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι τις 3:00 της /05/006, στο γραφείο του Ιδρυµατικού Υπευθύνου κ. Γ.Α. Καραµπουρνιώτη (Κτήριο Χασιώτη, Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών, ος όροφος, αίθουσα 3) τηλ.: Στον διαγωνισµό µπορεί να λάβουν µέρος προµηθευτές τέτοιων ειδών ή αντιπρόσωποι οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού.

2 5. Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισµού, ο ίδιος ή µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, φάκελο σφραγισµένο που να γράφει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του διαγωνιζοµένου ως και τον τίτλο του διαγωνισµού. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει: α) Προσφορά β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Τ.Π. &. για ποσό ίσο µε το 5% της προσφοράς του. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισµού, των σχεδίων και της τεχνικής περιγραφής. δ) Συµπληρωµένο το συνηµµένο Πίνακα µε τιµή ανά µονάδα σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 6. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Επιτροπή του ιαγωνισµού, η οποία είναι αρµόδια να επιληφθεί και τυχόν ενστάσεων. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή µπορεί µετά από πλήρη αιτιολόγηση να επιλέξει κατά την κρίση της εκείνον που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του προγράµµατος. 7. Η υπογραφή του Συµφωνητικού πρέπει να γίνει µέσα σε 5 µέρες από τότε που θα κοινοποιηθεί στον προµηθευτή η απόφαση της κατακύρωσης. 8. Κατά την υπογραφή του Συµφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε επιστολή καλής εκτελέσεως ίσης µε το 0% της προσφοράς. 9. Για την εκτέλεση των εργασιών δίνεται προθεσµία για τη σταδιακή τους παράδοση µέχρι τις 5 Σεπτεµβρίου Για κάθε ηµέρα υπερβάσεως της προθεσµίας που ορίσθηκε, ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα ίση µε το % της προσφοράς του. Αφού περάσουν 0 ηµέρες είναι δυνατόν να κηρυχθεί «έκπτωτος» µετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Γ..Π.Α., εφαρµοζοµένων των σχετικών διατάξεων του Νόµου.. Η πληρωµή του προµηθευτή γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα µετά την προσκόµιση τιµολογίου και λοιπών δικαιολογητικών.. Τα έξοδα για τη δηµοσίευση της διακηρύξεως αυτής, το χαρτόσηµο του Συµφωνητικού, τα τυχόν µεταφορικά, οι νόµιµες κρατήσεις κ.λ.π., επιβαρύνουν τον προµηθευτή.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ. Επιτραπέζιος Ο Η/Υ να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα Η/Υ παρακάτω: ) CPU τύπου INTEL P4 (s 775) 5 (.8 GHz) 533/M BOX ) M/B τύπου P5 P5 RD VM (S775, VGA) 3) RAM GB DDR DIMM PC (LIFETIME W) 4) HDD τύπου SATA II 0GB τουλάχιστον 8 MB CACHE 5) SVGA PCI - 8 MB 6) DVDRW +/- DOUBLE LAYER 7) ΠΟΝΤΙΚΙ WHEEL OPTICAL 8) FLOPPY DISK DRIVE 3.5,44 MB 9) ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PS/ 0) ΘΗΚΗ MIDDLE ATX DU09AL 40W ) ΟΘΟΝΗ TFT 7. Φορητός Η/Υ ) Κεντρική µονάδα + modem 6k, 4xUSB, S-video, batteries, fdisk, keyboard, mouse wireless και θήκη ) Επεξεργαστής Pentium 4, 3. GHz 3) Σκληρός δίσκος 00 GB 4) Μνήµη 5 MB 5) Οθόνη 7" wide TFT Crystal Brite. 6) Optical storage CD-RW, DVD-RW-S- Dual 7) Λειτουργικό Microsoft Windows XP pro (en) 3. Φορητός Η/Υ ) Επεξεργαστής / Processor: τύπου Intel Pentium M Centrino.73 GHz FSB 533 MHz ) Μνήµη RAM : x 5 MB DDR RAM 3) Οθόνη : 5, " SXGA + TFT LCD, 400x050 resolution 4) Αντιγραφικό CD-RW/DVD 5) Κάρτα Γραφικών : τύπου INTEL GMA 900 Integrated till to 4 MB 6) Σκληρός ίσκος : 80 GB 7) Modem: Internal 56K V.90, IEEE 394, 8) LAN 0/00 9) Κάρτα ικτύου / Ethernet : 0/00/000 Mbps ) Κάρτα Ήχου : 6 bit in/out ) Θύρες / Interfaces: 3 x USB.0 & x Firewire 3) Κάρτα Ασύρµατου δικτύου : τύπου Mini-PCI 80.b/g Wireless LAN 4) Λειτουργικό Σύστηµα : Microsoft Windows XP Home Edition 5) ύο () µπαταρίες Li-Ion 9 cell (για λειτουργία της φορητής µονάδας στις ορεινές περιοχές) 6) USB SticK χωρητικότητας GB

4 7) Θήκη για µεταφορά του Η/Υ 4. Επιτραπέζιος Η/Υ ) Επεξεργαστής τύπου AMD (Athlon) (s939) ) Motherboard τύπου ASUS K8N-SLI PREMIUM (NFORCE 4,939) 3) Μνήµη RAM τύπου Transcend GB 400MHz DDR PC300 DIMM 4) Κάρτα γραφικών τύπου ASUS n VIDIA GEFORCE MB PCI Express 5) Σκληρός δίσκος τύπου Western Digital 60GB (700rpm, 8MB buffer, ATA) 6) Σκληρός δίσκος τύπου Western Digital 60GB (700rpm, 8MB buffer, ATA) 7) Floppy drive 3.5 (IDE) µε 7 in CARD READER 8) DVD-ROM τύπου SAMSUNG 6X48 (IDE). 9) DVD-RW τύπου LG 460 Dual Layer (Retail, 6X4X3X) 0) Θήκη Η/Υ τύπου CHIEFTEC FULL ATX DX-0 Blue ) Σύστηµα ψύξης τύπου ZALMAN ανεµιστήρας για κουτί 9.cm SILENT ZM-F 0) Τροφοδοτικό τύπου FORTRON 400W BLUESTORM ) Πληκτρολόγιο τύπου MICROSOFT Wireless optical Desktop 000 greek ) Ποντίκι τύπου MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE 3) Οθόνη TFT 9 τύπου LG L95S. 4) Λειτουργικό σύστηµα MICROSOFT WINDOWS XP PRO αγγλικό 5. Φορητός Η/Υ ) Tροφοδοτικό: 35W AC ) Επεξεργαστής: Τύπου INTEL PENTIUM4 630, 3 GHz, τεχνολογία Hyper-Threading, Τεχνολογία Intel SpeedStep 3) Μνήµη: 5 MB ( x 56 MB) DDR 533 MHz 4) Κάρτα γραφικών: Τύπου ATI MOBILITY RADEON X600 5) Σκληρός δίσκος: 80 GB Τύπου EIDE, ATA 00, 400RPM-MB CACHE 6) DVD-RW: DVD Writer δύο µορφών (+/-R +/-RW) µε υποστήριξη δύο στρωµάτων 7) Τύπος Μπαταρίας: Μπαταρία κελιών Λιθίου Ιόντων (Li-Ion) 8) Οθόνη 7 : Ευρεία οθόνη υψηλής ανάλυσης 7" WXGA+ BrightView, Ανάλυση 440 x ) Κάρτα Ήχου: Ενσωµατωµένος ήχος 6 bit, 3D, Sound Blaster Pro συµβατός 0) Κάρτα δικτύου:0/00 LAN Ethernet ενσωµατωµένο. ) Swich port: θύρα VGA, 4 θύρες

5 USB.0, IEEE-394, υποδοχή RJ modem, υποδοχή Ethernet RJ 45, Έξοδος S-video TV, Θύρα υπέρυθρων για µηχανισµό ελέγχου (remote control) αποµακρυσµένων συσκευών (Προαιρετικό remote control), έξοδος ακουστικών, θύρα µικροφώνου, Υποδοχή καλωδίου σταθµού σύνδεσης. ) Συσκευή Κάρτα Μνήµης: Συσκευή ανάγνωσης ψηφιακών µέσων (6 σε ) (xd, SD, Smart Media, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card) 6. Φορητός Η/Υ Επεξεργαστής τύπου Intel Centrino Duo T300.66MHz, Windows XP Professional Edition,. WXGA, 8MB shared, 5MB (*5) DDRII, 80GB 5400rpm SATA, external IEEE DVD SuperMulti, 80.a/b/g, BluetoothT, Cell battery,.3mp integrated camera (Orbicam), 5- in- card reader, Gravise. Το βάρος του να µην είναι περισσότερο από.5 KG 7. Επιτραπέζιος Η/Υ 8. Επιτραπέζιος Η/Υ Επεξεργαστής: τύπου Intel Pentium ( MB, 3.4 GHz, 800 Mhz FSB). Λειτουργικό: Windows XP Home Professional English. Μνήµη: GB DDR. Σκληρός ίσκος: τουλάχιστον 60GB SATA II. CD/DVD: DVD/RW Double layer. Οθόνη: 7" TFT. Κάρτα Γραφικών: τύπου nvidia Geforce PC 6600 GT 8 MB PCI Express. Περιφερειακά: PS- πληκτρολόγιο, ποντίκι τύπου Microsoft Optical USB. ) Επεξεργαστής: τύπου Intel Pentium ( MB L Cache, 3,40 GHz, 800 MHz FSB) ) Λειτουργικό: Windows XP Pro Ελληνικά 3) Μνήµη: GB 4) Σκληρός ίσκος: 60 GB 5) DVD/RW Douple layer 6) Οδηγός DVD-ROM, εσωτερικό 7) Floppy 3.5 ME 7 IN CARD READER 8) Οθόνη 7" TFT 9) Κάρτα Γραφικών: τύπου nvidia Geforce PC 6600 GT 8 MB PCI Express 0) Κάρτα ικτύου ) Περιφερειακά: Μαύρο πληκτρολόγιο τύπου MS Comfort Curve Keyboard 000, ποντίκι τύπου Microsoft Basic Optical USB, speakers τύπου Altec Lansing

6 9. Μητρική πλακέτα 0. Μητρική πλακέτα. Κεντρικός Επεξεργαστής. Κεντρικός Επεξεργαστής 3. Κεντρική Μνήµη (RAM) 4. Κάρτα Γραφικών 5. Σκληρός ίσκος 6. Σκληρός ίσκος 7. Οδηγός DVD- ROM 8. Οδηγός DVD- RW Τύπος: ATX για AMD socket 754. Προδιαγραφές: Chipset nforce4, FSB 800 MHz Υποδοχές RAM 3 DDR 400 MHz RAID ATA33 (0,,0+), SATA (0,,0+) Θύρες 3 PCI Θύρα PCI Express 6 Θύρα PCI Express Gigabit LAN Controller Τύπος: ATX για AMD socket 939 Προδιαγραφές: Chipset nforce4, FSB 600 MHz Υποδοχές RAM 3 DDR 400 MHz RAID ATA33 (0,,0+), SATA (0,,0+,5,JBOD) Θύρες 3 PCI Θύρα PCI Express 6 Θύρες PCI Express (3) Gigabit LAN Controller Τύπος: AMD Athlon 64 bit Προδιαγραφές: 3500+, socket 939 Τύπος: AMD Sempron 64 bit Προδιαγραφές: 300+, socket 754 Τύπος: DDR PC300 Προδιαγραφές: Χωρητικότητα 5Mb, Συχνότητα 400MHz Τύπος: ATI X300D3 Προδιαγραφές: Μνήµη 8MB, Συνδεσιµότητα PCI Express 6, Θύρες VGA και DVI Τύπος: Εσωτερικός 3,5, ATA Προδιαγραφές: Χωρητικότητα 50 GB, Ταχύτητα περιστροφής 700 rpm, Μνήµη buffer 8 Mb Τύπος: Εσωτερικός 3,5, SATA Προδιαγραφές: Χωρητικότητα 50 GB, Ταχύτητα περιστροφής 700 rpm, Μνήµη buffer 8 Mb Τύπος: DVD-ROM, εσωτερικό Προδιαγραφές: Ταχύτητα ανάγνωσης DVD 6, ταχύτητα ανάγνωσης CD 48, συνδεσιµότητα IDE, χρώµα µαύρο Τύπος: DVD-RW Dual Layer, εσωτερικό Προδιαγραφές: Μνήµη buffer Mb, ταχύτητα εγγραφής DVD-R 6, DVD- RW 8, συνδεσιµότητα IDE, χρώµα µαύρο 9. Οθόνη Η/Υ Τύπος: TFT Colour 7 Προδιαγραφές: Συνδεσιµότητα RGB Analog + DVI, Ανάλυση 80 04, Φωτενότητα 300 cd/m, Αντίθεση 700:, Χρόνος απόκρισης 8 ms, χρώµα µαύρο 0. Σύστηµα UPS Τύπος: Line Interactive Προδιαγραφές: Συνδεσιµότητα USB, Ισχύς 000 VA, µε δυνατότητα αυτόµατου τερµατισµού του υπολογιστή

7 . Σαρωτής Τύπος: Επιτραπέζιος, έγχρωµος, συνδεσιµότητα USB Προδιαγραφές: υνατότητα αυτόµατης σάρωσης πολλαπλών σελίδων διπλής όψης µέσω αυτόµατου τροφοδότη, αυτόµατη δηµιουργία PDF αρχείων, δυνατότητα αυτόµατης οπτικής αναγνώρισης κειµένου σε αγγλικά και ελληνικά, διαστάσεις σάρωσης 6 79 mm, χρόνος προεπισκότησης έως 7 sec, µε ενσωµατοµένο transparency adapter για σάρωση διαφανειών. Μητρική Τύπου ASROCK P4775 TWINS πλακέτα 3. Κεντρικός.8 Ghz, 533 Mhz FSB, 5KB, L Επεξεργαστής Cache 4. Κεντρική 5ΜΒ 33MHz SDRAM Μνήµη (RAM) x 5MB 5. Κάρτα x 56 MB (6600TD/ Γραφικών 85Hz, 350/080 MhZ) 6. Σκληρός Τύπου MAXTOR 6L 0MO HDD ίσκος 0GB/8MBc700rpmSATA 7. Οδηγός DVD- CD - DVD-RW RW (GSA-467BB BULK) 8. Σύστηµα UPS Τύπου MUSTEK UPS POWERMUST 400 VA LINE INTERAC (τουλάχιστον VA000/watts 600, RS 3, 0 min αυτονοµίας) 9. Οθόνη Η/Υ Οθόνη 7" TFT, 80x04, 80cd/m, 8ms 30. Σαρωτής Σύνδεση USB, 300x64000, ταχ. σάρωσης 0.8, µε ενσωµατοµένο transparency adapter για σάρωση διαφανειών (> 8 διαφανειών) 3. Εκτυπωτής Laserjet Υποδοχές µελανιών: 4 Μελάνια: 4 Ανάλυση εκτύπωσης: 00 x 00 dpi Μέγιστο µέγεθος χαρτιού: Α4 Ταχύτητα εκτύπωσης: 4σελ/λεπτό σε ασπρόµαυρο Ταχύτητα εκτύπωσης:6σελ/λεπτό σε έγχρωµο Τροφοδοσία:350 φύλλα Σύνδεση USB Μνήµη:64 ΜΒ Χρόνος προθέρµανσης: 0 δευτ. Εκτύπωση διπλής όψης, δυνατότητα δικτύωσης, δεύτερη κασέτα χαρτιού, κάρτα για ενσύρµατη και ασύρµατη δικτύωση 3. Σαρωτής Τύπος: Επιτραπέζιος έγχρωµος Μέγιστη ανάλυση: 3600 x 700 dpi Βάθος χρώµατος: 48 bit Σύνδεση: USB Ocr: Ελληνικό Slide & Negative scanning

8 Αθήνα, 03 Μαΐου 006 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 6 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: Γραµµατικοπούλου Ιωάννα Μαλανδράκης Τάσος τηλ: 0 594485 τηλ: 0 594489

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 16 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: κα. Φ. Καλτσή ιοικητική & Τεχνική Στήριξη Ιδρυµατικού Έργου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ10 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (66.04) α/ α Eίδος Ποσότητα Προσφερόµενη

ΥΠ10 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (66.04) α/ α Eίδος Ποσότητα Προσφερόµενη ΥΠ0 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (66.04) α/ α Eίδος Ποσότητα Προσφερόµενη τιµή Σταθµός εργασίας Υπολογιστής µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά - Επεξεργαστής Intel Pentium 4, 3.4GHz / FSB 800 box - Μητρική ASUS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Σελ. 1 από 8

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Σελ. 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099502, 99526 FAX: 22280 99622 Πληροφορίες: κ. Χ. Κυριάκου Τηλ.: 2228099502,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4265 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Για την προμήθεια Εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών» 1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε 17.000 (συμπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Αθήνα 8/9/2015 Αριθ. Πρωτ. 10881 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκηρύσσει, συµφώνα µε την από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 57 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ.20-77247,Fax: 20 77293

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/10/2008 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6508 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έντυπο 16 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.11855 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα Πληροφορίες: Γραµµατικοπούλου Ιωάννα Μαλανδράκης Τάσος τηλ: 210 5294485 τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: /09/007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 53 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 17/05/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2686 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 17/05/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2686 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 17/05/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2686 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Ειδικός Λογαριασμός Ημερομηνία: 31.05.2012 Α.Π.: 9143 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Ειδικός Λογαριασμός Ημερομηνία: 12.10.2012 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ (Αριθ. Πρωτ.:620/24/10-07-2013) ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311612, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. προκηρύσσουμε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. προκηρύσσουμε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ρέθυμνο, 17/06/2011 Αρ. πρωτ. 3136 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. του ισχύοντος Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανήκει στην διακήρυξη 629/27.10.2011 για την ανάδειξη αναδόχου για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/14 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/14 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2718/Μ/08 Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

& : 19.999,80 ( . : 145 /2013 19.999,80

& : 19.999,80 ( . : 145 /2013   19.999,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 145 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΙ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσουμε. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται ως ακολούθως:

Προκηρύσσουμε. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται ως ακολούθως: Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340583 2014-10-14

14PROC002340583 2014-10-14 Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY ΕΝΤΥΠΟ Δ4.5.3-ΕΝ02 Date: 2014.10.14 16:29:28 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2014 EEST Reason: Location: Athens Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα