OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από"

Transcript

1 OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισµός διοργανώνεται από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (τηλ: , φάξ: ) µέσω του τηλεοπτικού σταθµού NICKELODEON και της ιστοσελίδας µε την ηλεκτρονική διεύθυνση 2. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος όλοι οι µόνιµοι νόµιµοι κάτοικοι Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από έναν ή δύο ενηλίκους και ένα ή δύο ανηλίκους και οι ανήλικοι να είναι υποχρεωτικά ηλικίας έως 12 ετών (έως τετραµελή οικογένεια). Σε περίπτωση συµµετοχής ανηλίκου, θα πρέπει η συµµετοχή να είναι εγκεκριµένοι από τους ασκούντες την γονική µέριµνα αυτού. Αποκλείονται από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι εργαζόµενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία και στις εταιρείες Παροχής Καταλυµάτων (Ξενοδοχειακά συγκροτήµατα) θώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους µέχρι β βαθµού εξ αγχιστείας. H συµµετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να µεταβιβαστεί ούτε να γίνει µέσω αντιπροσώπου. 3. Τα πρόσωπα που επιθυµούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό θα πρέπει να συµµετάσχουν µέσω του διαδικτυακού τόπου µε την ηλεκτρονική διεύθυνση µε την ονοµασία συµπληρώνοντας την φόρµα συµµετοχής που υπάρχει στην ως άνω ιστοσελίδα στην υποσελίδα µε την ονοµασία ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Οι συµµετέχοντες που συµπληρώνουν το σύνολο των στοιχείων

2 τους, αυτοµάτως λαµβάνουν µέρος στην κλήρωση που θα πραγµατοποιηθεί στην έδρα της Διοργανώτριας, για την ανάδειξη των νικητών. Οι νικητές θα προκύψουν µετά το πέρας της διάρκειας του διαγωνισµού µέσω κληρώσεως που θα διεξαχθεί µεταξύ όσων συµπλήρωσαν αίτηση συµµετοχής µέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας Ο διαγωνισµός για την ανάδειξη του νικητή ξεκινά την 12 η /6/2015 και λήγει την 28 η /6/2015 (ώρα 23:59). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας να παρατείνει ή µειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισµού ακόµη και να τον µαταιώσει ή ακυρώσει καθ όλη την διάρκεια του διαγωνισµού, ακόµη και µετά την ανάδειξη νικητή, και να αναβάλει/µαταιώσει αυτόν, αφού δηµοσιεύσει τη µεταβολή αυτή µε µέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. 4. Ο διαγωνισµόs θα λάβει χώρα αποκλειστικά και µόνο µέσω του ανωτέρω προπεριγραφόµενου τρόπου συµµετοχής. Ο κάθε συµµετέχων δύναται να λάβει µέρος απεριόριστες φορές. 6. Μετά το πέρας του διαγωνισµού για την ανάδειξη του νικητή, θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση µεταξύ των συµµετεχόντων που έλαβαν µέρος µέσω της υποβολής δήλωσης συµµετοχής µέσω της διαδικτυακής σελίδας του FAMILY IN ACTION προκειµένου να αναδειχθεί ο νικητής / η νικήτρια. Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή θα πραγµατοποιηθεί στην έδρα της Διοργανώτριας, στο Μαρούσι, επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ.4 µετά το πέρας του διαγωνισµού και συγκεκριµένα την 29 η /6/2015 και ώρα 13:00 µ.µ., παρουσία της Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίας Ν. Χριστοδούλου ( ). Στην κλήρωση έχουν δικαίωµα παρουσίας όλοι οι συµµετέχοντες που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό

3 µε οποιοδήποτε τρόπο και εάν έλαβαν µέρος, υπό την αίρεση έγκαιρης ειδοποίησης της Διοργανώτριας εταιρείας προκειµένου να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας. 7. Προκειµένου οι διαγωνιζόµενοι να µπορούν να πάρουν µέρος στην κατάταξη για την διεκδίκηση των δώρων και να είναι έγκυρη η συµµετοχή τους πρέπει να συµπληρώσουν τα παρακάτω στοιχεία στην αντίστοιχη έντυπη ή και στην ηλεκτρονική φόρµα αντιστοίχως, για την συµµετοχή στον διαγωνισµό: Όνοµα Επώνυµο Ηλικία Σταθερό τηλέφωνο ή κινητό τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση ( ) Οικογενειακή Κατάσταση Οι διαγωνιζόµενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συµπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. 8. Από την ανωτέρω κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά τέσσερεις (4) νικητές και ισάριθµοι επιλαχόντες, έκαστος εκ των οποίων θα κερδίσει δωρεάν διαµονή σε ξενοδοχειακά καταλύµατα ως κάτωθι: α) ο πρώτος σε σειρά ανάδειξης νικητής θα κερδίσει δωρεάν διαµονή για τέσσερα άτοµα, ήτοι δύο ενηλίκους και δύο ανηλίκους έως 12 ετών ή ένα ενήλικο και δύο ανηλίκους έως 12 ετών στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα της Grecotel Olympia Oasis µε τους ακόλουθους όρους. Το ταξιδιωτικό πακέτο που κερδίζει ο νικητής/η νικήτρια περιλαµβάνει α) δωρεάν διαµονή για έναν ή και δύο

4 ενηλίκους και έναν ή και δύο ανηλίκους υποχρεωτικά έως 12 ετών (µέλη τετραµελούς οικογένειας) στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα Grecotel Olympia Oasis για 4 διανυκτερεύσεις σε family room (οικογενειακό δωµάτιο) β) Διατροφή µε πρωινό, µεσηµεριανό και βραδινό (all inclusive) και κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών στους χώρους εστίασης του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος για όλα τα µέλη της οικογένειας. Η διαµονή στο ξενοδοχείο θα λάβει χώρα εντός των µηνών Ιουλίου ή Σεπτεµβρίου ή Οκτωβρίου 2015 (εξαιρείται ρητά ο µήνας Αύγουστος) σε συνεννόηση µε την διεύθυνση για την διαθεσιµότητα του ξενοδοχείου. Β) ο δεύτερος σε σειρά ανάδειξης νικητής θα κερδίσει δωρεάν διαµονή για τέσσερα άτοµα, ήτοι δύο ενηλίκους και δύο ανηλίκους έως 12 ετών ή ένα ενήλικο και δύο ανηλίκους έως 12 ετών στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα Νηνεµία Resort & Farm µε τους ακόλουθους όρους. Το ταξιδιωτικό πακέτο που κερδίζει ο νικητής/η νικήτρια περιλαµβάνει α) δωρεάν διαµονή για έναν ή και δύο ενηλίκους και έναν ή και δύο ανηλίκους υποχρεωτικά έως 12 ετών (µέλη τετραµελούς οικογένειας) στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα Νηνεµία Resort & Farm για 7 διανυκτερεύσεις σε οικογενειακό Bungalow συνολικής έκτασης 40 τ.µ. β) Διατροφή που περιλαµβάνει πρωινό (εξαιρούνται λοιπά γεύµατα), γ) δωρεάν συµµετοχή σε δραστηριότητες που διοργανώνει το συγκρότηµα για παιδιά συµπεριλαµβανοµένης της ιππασίας και της βόλτας µε τρενάκι για παιδιά. Η διαµονή στο ξενοδοχείο θα λάβει χώρα εντός των µηνών Ιουλίου έως και Οκτωβρίου 2015 (εξαιρείται ρητά ο µήνας

5 Αύγουστος) σε συνεννόηση µε την διεύθυνση για την διαθεσιµότητα του ξενοδοχείου. Γ) ο τρίτος σε σειρά ανάδειξης νικητής θα κερδίσει δωρεάν διαµονή για τέσσερα άτοµα, ήτοι δύο ενηλίκους και δύο ανηλίκους έως 12 ετών ή ένα ενήλικο και δύο ανηλίκους έως 12 ετών στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα Τhalatta Hotel µε τους ακόλουθους όρους. Το ταξιδιωτικό πακέτο που κερδίζει ο νικητής/η νικήτρια περιλαµβάνει α) δωρεάν διαµονή για έναν ή και δύο ενηλίκους και έναν ή και δύο ανηλίκους υποχρεωτικά έως 12 ετών (µέλη τετραµελούς οικογένειας) στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα Thalatta Hotel για 5 διανυκτερεύσεις σε δωµάτιο του ξενοδοχείου β) Διατροφή που περιλαµβάνει πρωινό και ένα γεύµα ή δείπνο (ηµιδιατροφή) για όλους τους ενοίκους του δωµατίου, γ) δωρεάν συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνει το συγκρότηµα δ) δωρεάν παροχή 2 θεραπειών spa για τους ενηλίκους που θα συµµετάσχουν στο ταξίδι ε) δωρεάν συµµετοχή για το πρόγραµµα animation που απευθύνεται σε ανηλίκους. Η διαµονή στο ξενοδοχείο θα λάβει χώρα εντός των µηνών Ιουνίου έως και Σεπτεµβρίου 2015 (εξαιρείται ρητά ο µήνας Αύγουστος) σε συνεννόηση µε την διεύθυνση για την διαθεσιµότητα του ξενοδοχείου. Δ) ο τέταρτος σε σειρά ανάδειξης νικητής θα κερδίσει δωρεάν διαµονή για τέσσερα άτοµα, ήτοι δύο ενηλίκους και δύο ανηλίκους έως 12 ετών ή ένα ενήλικο και δύο ανηλίκους έως 12 ετών στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα Club Agia Anna µε τους ακόλουθους όρους. Το ταξιδιωτικό πακέτο που κερδίζει ο νικητής/η νικήτρια περιλαµβάνει α) δωρεάν διαµονή για έναν ή και δύο ενηλίκους και

6 έναν ή και δύο ανηλίκους υποχρεωτικά έως 12 ετών (µέλη τετραµελούς οικογένειας) στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα Club Agia Anna για 6 διανυκτερεύσεις σε δωµάτιο του ξενοδοχείου β) Διατροφή µε πρωινό, µεσηµεριανό και βραδυνό για όλους τους ενοίκους του δωµατίου, γ) δωρεάν συµµετοχή για το πρόγραµµα animation που απευθύνεται σε ανηλίκους. Η διαµονή στο ξενοδοχείο θα λάβει χώρα εντός των µηνών Ιουνίου ή Ιουλίου ή από την περίοδο 20 Αυγούστου έως και 30 Σεπτεµβρίου 2015 (εξαιρείται ρητά η περίοδος 1-19 Αυγούστου) σε συνεννόηση µε την διεύθυνση για την διαθεσιµότητα του ξενοδοχείου. Οι ηµεροχρονολογίες επίσκεψης των νικητών σε έκαστο ξενοδοχειακό συγκρότηµα θα πρέπει να είναι µεταξύ των ως άνω διαθέσιµων διαστηµάτων ως αναφέρονται ρητά και µετά την πάροδο αυτών, ο Νικητής που δεν έκανε χρήση του Δώρου, δεν έχει δικαίωµα χρήσεως του Δώρου. Οι περίοδοι δεν επιδέχονται τροποποιήσεων σε άλλη χρονική περίοδο, ανεξαρτήτως της οικονοµικής επιβάρυνσης της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν έχει καµία σχέση µε την επιλογή των ηµεροµηνιών για την πραγµατοποίηση του ταξιδιού και έκαστος Νικητής θα πρέπει να έλθει απευθείας σε επικοινωνία και συνεννόηση µε τους υπευθύνους του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος προκειµένου να επιλεγεί περίοδος από κοινού σύµφωνα πάντα µε την διαθεσιµότητα του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. 10. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται µε χρήµατα ή µε άλλα προϊόντα ή µε υπηρεσίες διαφορετικά από όσα ρητά διατίθενται µε την παρούσα στον νικητή. Έκαστος εκ των νικητών και οι συνοδοί του θα απολαύσουν τις

7 παροχές που διατίθενται από την εταιρεία µε την επιφύλαξη της τυχόν διακοπής του διαγωνισµού από την Διοργανώτρια κατά τα οριζόµενα στον παρόντα κανονισµό. Η παράδοση του Δώρου σε έκαστο νικητή, θα πραγµατοποιηθεί µετά από τηλεφωνική συνεννόηση της Διοργανώτριας µε τον ανωτέρω στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει ή µέσω αποστολής µηνύµατος στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε µη απάντηση του τηλεφώνου ή µη λήψη του ηλεκτρονικού µηνύµατος εντός 48 ωρών από την ηµεροµηνία ανάδειξης των αποτελεσµάτων, απουσίας ή και λόγω µη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου την εποµένη της ειδοποιήσεώς του από τα γραφεία της Διοργανώτριας. Στην περίπτωση αυτή, το δώρο διατίθεται στον επιλαχόντα για τον οποίο ισχύουν οι ίδιοι χρονικοί περιορισµοί. Ο νικητής οφείλει εντός 24 ωρών από την ηµεροχρονολογία που θα ειδοποιηθεί από την Διοργανώτρια, να υποδείξει τους συνοδούς του/οικογένειά του. Ο κάθε ανήλικος θα πρέπει να συνοδεύεται από τον νόµιµο κηδεµόνα του και η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση µη παροχής των απαραίτητων συναινέσεων. Η πιστοποίηση έκαστου νικητή θα γίνει µε επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας. Μετά την αποδοχή και υπόδειξη των συνοδών του δεν επιτρέπεται καµία τροποποίηση στα πρόσωπα τα οποία έχουν υποδειχθεί ότι θα συµµετάσχουν στο ταξίδι και η Διοργανώτρια δεν υπέχει υποχρέωση φιλοξενίας µεγαλύτερου αριθµού ατόµων. Ο νικητής και η οικογένειά του πρέπει να διαθέτουν και να φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους, ενώ είναι από µόνοι τους υπεύθυνοι για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών ή άλλων εγγράφων που

8 χρειάζονται για την πρόσβασή τους και την παραµονή τους στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα εφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, ο νικητής και η οικογένειά του είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επαρκή κάλυψη ασφάλειας (π.χ. υγείας κτλ.) για όλη την διάρκεια του ταξιδιού. Ειδικότερα, σε περίπτωση που οιοσδήποτε εκ των αναδειχθέντων νικητών επιθυµεί περαιτέρω διαµονή ή διαµονή για µεγαλύτερο αριθµό ατόµων, τελεί υπό την διακριτική ευχέρεια των υπευθύνων του Ξενοδοχείου να αποδεχθούν την τροποποίηση αναλόγως διαθεσιµότητας και ο Νικητής βαρύνεται µε τις περαιτέρω δαπάνες σύµφωνα µε την τιµολογιακή πολιτική του Ξενοδοχείου. Οι αναλυτικότεροι όροι των ταξιδιών περιλαµβάνονται στο επισυναπτόµενο στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους Παράρτηµα Α. Η Διοργανώτρια διατηρεί απεριόριστα το δικαίωµα να διαθέσει ή να µη διαθέσει κατά την ανέλεγκτη κρίση της τα δώρα σε περίπτωση µη ανάληψής τους από τον Νικητή. Επίσης διατηρεί απεριόριστα το δικαίωµα να αντικαταστήσει κάθε δώρο αφού δηµοσιεύσει τη µεταβολή αυτή µε µέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να ανακοινώσει τη µη διάθεση του δώρου ή µέρους αυτού και να προβεί είτε στη µαταίωση της διάθεσής του µε οποιαδήποτε πρόσθετη ή επαναληπτική κλήρωση ή κατ' άλλο τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Εάν µετά την ανάδειξη του συνόλου των νικητών, διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε εκ των νικητών δεν πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό ή εάν ανήκει σε οικογένεια που δεν πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο Διαγωνισµό, η Διοργανώτρια έχει δικαίωµα να ανακαλέσει το δώρο και να το διαθέσει στον αναδειχθέντα επιλαχόντα (κατά την σειρά ανάδειξης αυτών).

9 11. Η Διοργανώτρια κατά την επίσκεψη έκαστου νικητή και της οικογένειάς του στην αντίστοιχη πόλη που θα επισκεφθεί και στους εκεί διάφορους προορισµούς που θα προγραµµατιστούν, δεν ευθύνεται για όποια απώλεια, καταστροφή κλπ προσωπικών του αντικειµένων ή χρηµάτων ή άλλων ειδών. Επίσης, ρητά διευκρινίζεται ότι κάθε περαιτέρω δαπάνη στην οποία θα υποβληθεί οποιοσδήποτε νικητής και οι συνοδοί του εντός ή εκτός έκαστου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος, καθ όλη την διάρκεια του ως άνω ταξιδιού, πέραν των ρητά προπεριγραφόµενων ανωτέρω, βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους και για κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που θα επιλέξει να κάνει εντός του εκάστοτε ξενοδοχειακού συγκροτήµατος που δεν περιλαµβάνεται ρητά στο παρόν, βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ρητά απαλλασσόµενης της Διοργανώτριας. Οι παροχές της Διοργανώτριας, είναι οι αποκλειστικά προπεριγραφόµενες και κάθε άλλη δαπάνη η οποία απαιτείται κατά την παραµονή έκαστου νικητή και της οικογένειάς του στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο και την οικογένειά του και οφείλει να ικανοποιήσει κάθε περαιτέρω δαπάνη προς το ξενοδοχειακό συγκρότηµα ρητά απαλλασσόµενης της Διοργανώτριας. 12. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν υπέχει κανενός είδους ευθύνη για την ασφαλή µετακίνηση, διαµονή και παραµονή έκαστου νικητή και της οικογένειάς του του σε κανένα σηµείο του ταξιδίου, σε κανένα στάδιο από και προς τις Πόλεις που βρίσκονται τα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, κατά την διάρκεια του ταξιδίου, κατά την διάρκεια παραµονής στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα και µέχρι την επιστροφή τους στην κατοικία τους που τυχόν προκληθεί ανεξαρτήτως πταίσµατος του νικητή και των συνοδών του.

10 Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την σωµατική τους ακεραιότητα θα είναι έκαστος νικητής τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους ανηλίκους που τον συνοδεύουν ρητά αποκλειόµενης κάθε είδους ευθύνης της Διοργανώτριας, ή/και των ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων. 13. H Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για την παράνοµη, αδικοπρακτική ή ποινική, ευθύνη οιουδήποτε/οιασδήποτε νικητή / νικήτριας και των µελών της οικογένειάς του κατά την διάρκεια της παραµονής τους στα διάφορα καταστήµατα/ξενοδοχείο που πρόκειται να επισκεφθούν στο πλαίσιο του προγραµµατισµένου ταξιδίου τους αλλά και πριν, κατά την διάρκεια και µετά την αναχώρηση/άφιξή τους στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν υπέχει κανενός είδους ευθύνη για ενδεχόµενο τραυµατισµό, θάνατο, σωµατική βλάβη που θα υποστεί ο Νικητής ή και οι συνοδοί του κατά την διάρκεια του ταξιδιού ενώ αυτοί υποχρεούνται να τηρούν τον Κανονισµό Λειτουργίας και τους Κανόνες ασφάλειας του Ξενοδοχειακού Συγκροτήµατος. 14. Tα αποτελέσµατα του διαγωνισµού για την ανάδειξη των τεσσάρων (4) νικητών θα ανακοινωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση µετά το πέρας της ανωτέρω κληρώσεως σε ηµεροχρονολογία επιλογής της Διοργανώτριας καθώς επίσης δύναται να δηµοσιευθούν κατά την κρίση της Διοργανώτριας µέσω του σταθµού NICKELODEON ή µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. 15. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στην διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του µέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού

11 τύπου και του INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει και δηµοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό µε την διεξαγωγή του διαγωνισµού, την διενέργεια των κληρώσεων, το περιεχόµενο των συµµετοχών και την παρουσία του νικητή και των συνοδών του κατά την διάρκεια του προγραµµατισµένου ταξιδίου αυτού όπως και κάθε σχετικού γεγονότος όπως η παραλαβή του δώρου ή στιγµιότυπα από το ταξίδι του νικητή και των συνοδών του, φωτογραφικό ή κινηµατογραφικό υλικό, για διαφηµιστικούς σκοπούς µε ή χωρίς αντάλλαγµα σε κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό µέσο. 16. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισµού στο σύνολό τους και των όρων εισόδου και λειτουργίας της ιστοσελίδας και των γενικών όρων συµµετοχής σε διαγωνισµούς και του Παραρτήµατος του Παρόντος. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συµµετοχές µε περιεχόµενο που προσβάλλει τη δηµόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώµατα. 17. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συµµετέχοντος προς την Διοργανώτρια εταιρεία προκειµένου η τελευταία να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδοµένα σε αρχείο που θα τηρεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδοµένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της

12 σχετικής νοµοθεσίας, απευθυνόµενοι γι' αυτό µε επιστολή τους στην Διοργανώτρια. 18. Οι Συµµετέχοντες δια της συµπλήρωσης των στοιχείων τους και την αποστολή τους στην Διοργανώτρια θα αποδέχονται και θα συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους για σκοπούς διενέργειας άµεσης διαφήµισης κατά την έννοια του Ν. 2251/1994. Οι συµµετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα πάνω στα σήµατα, ονόµατα, ενδείξεις εµβλήµατα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή και του σταθµού Nickelodeon ή και του Family In Action. 19. Οι όροι συµµετοχής και τα Παραρτήµατα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των όρων του παρόντος, θα βρίσκονται δηµοσιευµένοι στο site καθ όλη την διάρκεια του παρόντος και µέχρι την ανάδειξη του νικητή και την παραλαβή του δώρου. Η ανάγνωση των Όρων προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στο διαδίκτυο µε δικά τους τεχνικά µέσα και δικαιοπρακτική ικανότητα. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισµού κατά δίκαιη κρίση. Οποιοσδήποτε συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαµβάνει µε έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Ν. Χριστοδούλου (Ναυαρίνου 15-Αθήνα) κιν: ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩN ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ

13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ Αποδέχοµαι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Το παρόν αποτελεί Παράρτηµα Α στους Όρους του Προγράµµατος «ΤΑΞΙΔΊΩΝ» Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά µε τον νικητή. Διευκρινίζεται: 2. Νικητές µε κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήµατα θα ταξιδέψουν µε ιδία ευθύνη, απαλλασσόµενης της Διοργανώτριας από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόµενα από άτοµα που θα υποδείξουν οι ίδιοι εντός των αριθµητικών ορίων που τίθενται ανωτέρω 3. Το ταξίδι ισχύει µόνο για το δροµολόγιο προς τον προορισµό που θα αποφασίσει η Διοργανώτρια. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωµα να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηµατικό αντάλλαγµα

14 ή ταξίδι σε εναλλακτική ηµεροµηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ταξιδιού ή αδυναµίας τους να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο. 3. Δεδοµένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την Διοργανώτρια, σε συνεργασία µε τρίτους, η συµµετοχή των νικητών προϋποθέτει την εκ µέρους τους ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες και λοιπά εµπλεκόµενα πρόσωπα). Κατά συνέπεια, οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συµµετοχή τους στο ταξίδι. 4. Εφόσον η συµµετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση στο όνοµα των νικητών έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριου νέου τύπου σε ισχύ.) και ανάλογα µε την εθνικότητα ή την ιθαγένειά τους ενδεχοµένως και θεώρηση ταξιδιού (Visa), η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά έγγραφα, η νοµική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συµµετοχής. Η µέριµνα και η δαπάνη της έκδοσης των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές. 5. Η συµµετοχή στο ταξίδι γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη των νικητών. Στο ευρύτερο µέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρµοστέο δίκαιο, η Διοργανώτρια, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια εταιρεία δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δροµολογίων, ατυχήµατα, ασθένειες ή πταίσµα των προσώπων τα οποία αναλαµβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε µορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού. 6. Οι νικητές φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονοµική και άλλη ευθύνη για την συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της. 7. Η Διοργανώτρια, επιφυλάσσει το δικαίωµα να µεταβάλει κάθε λεπτοµέρεια, ουσιώδη ή µη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται µόλις αυτό καταστεί αντικειµενικά εύλογα δυνατό. 8. Η συµµετοχή στο ταξίδι των νικητών δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες πέραν όσων ρητά περιγράφονται στο παρόν όπως ιδίως αγορές από καταστήµατα, µουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήµατα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωµατίου (room service), ενοικίαση οχηµάτων, οποιαδήποτε εκδροµή κ.ά. τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές. 9. Οι νικητές φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά µε δραστηριότητες πέραν από το δηµοσιευµένο δροµολόγιο του ταξιδιού.

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE ή «ιοργανώτρια»), που

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Α) Οι Δωροεπιταγές αξίας 50 για αγορά NOKIA εξαργυρώνονται για αγορά NOKIA Smartphones (εκτός του Nokia Lumia 1320)που αποκτώνται με:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Α) Οι Δωροεπιταγές αξίας 50 για αγορά NOKIA εξαργυρώνονται για αγορά NOKIA Smartphones (εκτός του Nokia Lumia 1320)που αποκτώνται με: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Α) Οι Δωροεπιταγές αξίας 50 για αγορά NOKIA εξαργυρώνονται για αγορά NOKIA Smartphones (εκτός του Nokia Lumia 1320)που αποκτώνται με: α. νέα σύνδεση COSMOTE ή μετατροπή καρτοκινητού COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», με διακριτικό τίτλο TRIBAL DDB AE και

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ», (εφεξής LG ), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ηλεκτρονική ενέργεια με τίτλο «Γιόρτασε μαζί μας τα 10 Χρόνια της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα