«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας Χ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας Χ»"

Transcript

1 Τεύχος Προδιαγραφών για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 5 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 6 A.1 Εισαγωγή 6 A.1.1 Βασικά Χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 7 A.2 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 10 A.3 Περιβάλλον Έργου 12 A.3.1 Υφιστάμενη Κατάσταση 12 A To Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ κατά την περίοδο και οι υπηρεσίες υποέργων Νησίδων 12 A Υπηρεσία Πρόσβασης 15 A Υπηρεσία Διανομής και σύνδεσης με το δίκτυο κορμού 20 A Υπηρεσία Ανεξάρτητων Κλειστών ιδεατών δικτύων 22 A Διαδικτυακές Υπηρεσίες 24 A Υπηρεσία τηλεφωνίας 26 A Υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης 32 A Υπηρεσίες σύνδεσης αποσύνδεσης μετεγκατάστασης 32 A Υπηρεσίες διαχείρισης και Παρακολούθησης/Απόδοσης Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών Νησίδας 32 A Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών 1 ου επιπέδου 34 A Tα οπτικά δίκτυα των μητροπολιτικών Δήμων (Πρόσκληση 93) 34 A Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας (Πρόσκληση 157 Δράση Κρατικών ενισχύσεων) 36 A Ασύρματα δίκτυα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (public Hotspots), ΑΑΑ 39 A.4 Αντικείμενο Έργου 46 A.4.1 Αρχιτεκτονική του έργου 47 A.4.2 Υπηρεσία Πρόσβασης Φορέων της Νησίδας Χ (εκτός αυτών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου)49 A.4.3 A Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης από Υποδομές του Αναδόχου 49 A Φορείς ασύμμετρης ταχύτητας πρόσβασης 52 A A Μικροί φορείς με σύνδεση συμμετρική Ethernet 10Mbps και μια (1) ADSL Backup σύνδεση 53 Μεσαίοι φορείς με σύνδεση Ethernet 100Mbps διπλής όδευσης μονής εισαγωγής (Single Access-Dual Homed) και δύο (2) ADSL Backup συνδέσεων 53 A Μεγάλοι φορείς με σύνδεση Ethernet 1Gbps διπλής εισαγωγής διπλής όδευσης 54 A Υπηρεσία Πρόσβασης σε Συστεγαζόμενους Φορείς 55 A Γενικές απαιτήσεις Υπηρεσίας Πρόσβασης 55 A Υπηρεσίες διασύνδεσης για φορείς της εκπαίδευσης που ανήκουν στις κατηγορίες Μικρός / Μεσαίος / Μεγάλος Φορέας. 59 A Υπηρεσίες Πρόσβασης από Δημόσιες Υποδομές 60 Υπηρεσία διανομής και διασύνδεσης της Νησίδας Χ με τους κόμβους του κεντρικού έργου SIX του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 62 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 2 / 133

3 A.4.4 Υπηρεσία τηλεφωνίας στους φορείς της Νησίδας Χ 64 A.4.5 A Κατηγοριοποίηση προσφερόμενης υπηρεσίας τηλεφωνίας στους Φορείς 65 A Εξοπλισμός Πρόσβασης στο Τηλεφωνικό Δίκτυο 65 A Υπηρεσία IP τηλεφωνίας 66 A Ανταλλαγή δεδομένων τηλεφωνίας μεταξύ Νησίδων 67 A Σύνδεση με Δίκτυο PSTN 68 A Χρέωση υπηρεσιών τηλεφωνίας 68 A Μετάπτωση Υφιστάμενης Υπηρεσίας 70 A Υπηρεσία Τηλεφωνίας στους Φορείς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 71 A Υπηρεσία Τηλεομοιοτυπίας 71 A Ποιότητα και Ασφάλεια παρεχόμενης υπηρεσίας 72 Υπηρεσία Σύνδεσης Μετεγκατάστασης Συγχώνευσης Αποσύνδεσης φορέων της Νησίδας Χ72 A.4.6 Υπηρεσίες Ασύρματης Πρόσβασης 76 A.4.7 A Υπηρεσία Εγκατάστασης Μόνιμων ασύρματων υποδομών δικτύωσης 76 A Υπηρεσία ασύρματης δικτυακής κάλυψης χώρου εκδηλώσεων με τεχνική λύση wifi hotspot 80 A Υπηρεσία Παροχής Υπηρεσιών Public Hotspots σε ήδη εγκατεστημένα σημεία 84 A Υπηρεσία Παροχής Υπηρεσιών Public Hotspots σε νέα σημεία 84 A Υπηρεσία ασύρματης απομακρυσμένης πρόσβασης σε Φορείς του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 91 Υπηρεσίες Μετάπτωσης του δικτύου πρόσβασης της Νησίδας από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ92 A.4.8 Συνεργασία με τους Αναδόχους των λοιπών έργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 93 A.4.9 Παρακολούθηση/Απόδοση Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενων (Service Level Agreement) Υπηρεσιών Νησίδας 95 A Συμφωνία Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) Νησίδας 97 A Συμφωνία Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA) Σύνδεσης Νησίδας προς το SIX 102 A.4.10 Ρήτρες 105 A.4.11 Φάσεις Υλοποίησης Έργου 108 A ΦΑΣΗ: Μελέτη Εφαρμογής 108 A ΦΑΣΗ: Υλοποίηση Υπηρεσίας Πρόσβασης 111 A ΦΑΣΗ: Υλοποίηση Υπηρεσίας Τηλεφωνίας 112 A ΦΑΣΗ: Εκπαίδευση 112 A ΦΑΣΗ: Πιλοτική Λειτουργία 113 A ΦΑΣΗ: Παραγωγική Λειτουργία 114 A.5 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 115 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 116 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 117 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 117 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 117 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 118 C.3.1 Μελέτη εφαρμογής υποέργων C.3.2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας ασύμμετρης πρόσβασης 119 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 3 / 133

4 C.3.3 Γραμμές πρόσβασης φορέων Υποέργων C.3.4 Προδιαγραφές Υπηρεσιών Τηλεφωνίας 122 C Γενικές Απαιτήσεις 122 C Προδιαγραφές Λοιπών Υπηρεσιών 126 C.3.5 ADSL Access σε ασύρματα σημεία 127 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 128 C.5 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 129 C.5.1 Συνολικός Πίνακας κόστους ανά Νησίδα 129 C.5.2 Πίνακες profil πρόσβασης κτιρίων ανά Νησίδα 130 C.5.3 Πίνακες profil τηλεφωνίας κτιρίων ανά Νησίδα 132 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 4 / 133

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας Χ Βλ. επισυναπτόμενο Παράρτημα C.5 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 5 / 133

6 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Εισαγωγή Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» παρέχει από το 2006 μέχρι και σήμερα τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας σε 4485 κτίρια του Ελληνικού Δημοσίου. Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αφορά στη συνέχιση και μετεξέλιξη του έργου Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» για την περίοδο (2013 = Υλοποίηση Δικτύου, = Παραγωγική Λειτουργία Δικτύου). Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αφορά: στη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών του στους υφιστάμενους φορείς με αναβαθμισμένη και βελτιωμένη ποιότητα, στη δυνατότητα παροχής ανάλογων υπηρεσιών σε νέα κτίρια φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στην παροχή νέων υπηρεσιών τόσο στα υφιστάμενα κτίρια φορείς όσο και στους νέους φορείς. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα υλοποιηθεί μέσω 16 υποέργων, 9 εκ των οποίων αφορούν την πρόσβαση των φορέων στο δίκτυο (οι λεγόμενες «Νησίδες» Πρόσβασης), ένα αφορά σε υπηρεσίες κινητής πρόσβασης στο δίκτυο ( «ασύρματη νησίδα»), ένα αφορά στην διασύνδεση των 9+1 Νησίδων σε κεντρικό κόμβο (SIX) και τα υπόλοιπα πέντε αφορούν παροχή κεντρικών υπηρεσιών προς τους φορείς ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει: 1. 9 Υποέργα/Νησίδες για παροχή υπηρεσιών δικτυακής διασύνδεσης και λειτουργίας 2. 1 Υποέργο για κινητή τηλεφωνία και υπηρεσίες κινητικότητας Ελληνικού Δημοσίου («ασύρματη νησίδα») 3. 1 Υποέργο Ασφάλειας της Πρόσβασης για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 4. 1 Υποέργο για Παροχή Υποδομών υπηρεσίας Τηλεφωνίας και υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης/τηλεπαρουσίας, 5. 1 Υποέργο για δημιουργία των απαραίτητων Κέντρων Δεδομένων ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Data Centers) Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 6 / 133

7 6. 1 Υποέργο δημιουργίας των δύο κεντρικών δικτυακών κόμβων διασύνδεσης του δικτύου (SIX SYZEFXIS INTEREXCHANGE) 7. 1 Υποέργο για τις κεντρικές υπηρεσιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταλόγου, dns, hostmaster, collaboration, ψηφιακού πολυμεσικού περιεχομένου 8. 1 Υποέργο υπηρεσίας παρακολούθησης συμφωνιών επιπέδου υπηρεσίας (SLA) και helpdesk Στο Σχήμα που ακολουθεί περιγράφεται η διασύνδεση των Υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και των περιοχών ευθύνης των Αναδόχων. 9x RFP νησίδων RFP Πρόσβασης και ασφάλειας Σχήμα 1. Κατανομή Υποέργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και περιοχές ευθύνης Αναδόχων A.1.1 Βασικά Χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Στο Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ η Ελληνική Επικράτεια έχει χωριστεί σε εννέα (9) «τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα» - Nησίδες. Η επικοινωνία μεταξύ των Φορέων που θα ανήκουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα επιτυγχάνεται μέσω της διασύνδεσης της Νησίδας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 7 / 133

8 στην οποία ανήκουν γεωγραφικά στον κεντρικό κόμβο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - SIX. Mέσω του κόμβου SIX θα επιτυγχάνεται επιπλέον η διασύνδεση των Φορέων με το Internet, τα Intranets καθώς και η αξιοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Υποέργα κεντρικών Υπηρεσιών). Ο διαχωρισμός της Ελληνικής επικράτειας σε εννέα (9) Νησίδες γίνεται με βάση την Πρόσκληση 157 (Ανάπτυξη / Υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης» και Ανάπτυξη Ευρυζωνικού περιεχομένου και υπηρεσιών του Μέτρου 4.3: «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ ΚΠΣ (Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»). Συγκεκριμένα, οι επτά (7) Νησίδες συμπίπτουν με τις επτά (7) περιοχές στις οποίες χωρίστηκε η Ελληνική Επικράτεια για την Π. 157 και οι δύο επιπλέον Νησίδες προκύπτουν από το διαχωρισμό του Νομού της Αττικής (που δεν συμπεριλαμβανόταν στην Πρόσκληση 157) σε 2 τμήματα. Αναλυτικότερα οι νέες Νησίδες με βάση τους Νομούς της χώρας που περιλαμβάνονται γεωγραφικά σε αυτές, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Νησίδα Νομοί Νησίδα 1 Αττική Νησίδα 2 Αττική Νησίδα 3 Στερεά Ελλάδα & Κυκλάδες Νησίδα 4 Δυτική Ελλάδα και Επτάνησα Νησίδα 5 Πελοπόννησος, Επτάνησα και Δυτική Κρήτη Νησίδα 6 Θεσσαλία, Ήπειρος Νησίδα 7 Δυτική Μακεδονία και Αττικής-1 Αττικής-2 Μαγνησίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδος, Κυκλάδων, Φωκίδος Άρτας, Πρεβέζης, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Ευρυτανίας, Αχαΐας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας Ζακύνθου, Ηλείας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ρεθύμνης, Χανίων Πιερίας, Καρδίτσας, Λαρίσης, Τρικάλων, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας Γρεβενών, Λασιθίου, Ηρακλείου, Φλωρίνης, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 8 / 133

9 Ανατολική Κρήτη Νησίδα 8 Ανατολική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη Νησίδα 9 Θράκη, Νησιά Βορείου Αιγαίου και Δωδεκάνησα Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης Δράμας, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου και Δωδεκανήσων Πίνακας A:1: Διαχωρισμός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σε Νησίδες Σημειώνεται ότι σε κάθε Νησίδα περιλαμβάνονται τόσο οι φορείς που ήδη εξυπηρετούνται από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ όσο και κάθε άλλος δημόσιος φορέας που ανήκει γεωγραφικά στα όρια της Νησίδας και μελλοντικά θα εξυπηρετηθεί από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Η γεωγραφική κατανομή του έργου σε νησίδες παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 9 / 133

10 Τεύχος Προδιαγραφών για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Σχήμα 2.: Τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα - Νησίδες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ A.2 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Το παρόν Έργο αποτελεί κεντρικό υποέργο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί εξέλιξη του σημερινού Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και στόχο έχει να παρέχει προηγμένες δικτυακές και τηλεματικές υπηρεσίες προς τουλάχιστον σημεία παρουσίας της δημόσιας διοίκησης. Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» εξυπηρετεί 4485 σημεία παρουσίας της δημόσιας διοίκησης παρέχοντας πλήθος υπηρεσιών, όπως: o προηγμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας / τηλεομοιοτυπίας, o πρόσβαση στο Διαδίκτυο με όλες τις παρελκόμενες υπηρεσίες, o υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, o υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοτόπων και ιστοσελίδων, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 10 / 133

11 o τηλεδιάσκεψη, o τηλεκπαίδευση, o υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης (τηλεργασία), o υπηρεσίες πιστοποίησης και ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών (υποδομή δημοσίου κλειδιού), κ.λ.π. Σκοπός του παρόντος Έργου είναι η μελέτη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία υπηρεσίας πρόσβασης και τηλεφωνίας τηλεομοιοτυπίας στους φορείς που ανήκουν γεωγραφικά στη Νησίδα Χ, στο πλαίσιο του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Κύρια αντικείμενα του Έργου θα αποτελούν: η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στους Φορείς που ανήκουν γεωγραφικά στη Νησίδα η παροχή υπηρεσίας διανομής για τη διασύνδεση των Φορέων της Νησίδας και την συγκέντρωσή τους σε κόμβους διανομής (PoPs). Η διασύνδεση της Νησίδας με τους κόμβους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ SIX. Η παροχή υπηρεσίας Τηλεφωνίας τηλεομοιοτυπίας on-net και Off-net τους φορείς της Νησίδας Η παροχή backup συνδέσεων πρόσβασης στους Μικρούς και Μεσαίους Φορείς Η παροχή ADSL συνδέσεων σε 400 υφιστάμενα ασύρματα σημεία πρόσβασης για κοινό (Public Hotspots) Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 11 / 133

12 A.3 Περιβάλλον Έργου A.3.1 Υφιστάμενη Κατάσταση A To Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ κατά την περίοδο και οι υπηρεσίες υποέργων Νησίδων Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτέλεσε έργο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας με Φορέα Υλοποίησης την ΚτΠ Α.Ε. και Φορείς Χρηματοδότησης τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας σε φορείς κτήρια του Ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένα οι φορείς οι οποίοι εξυπηρετούνται σήμερα από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ συνοψίζονται στους ακόλουθους: Όλα τα κεντρικά κτίρια Υπουργείων Γενικές Γραμματείες Όλα τα κτίρια των Περιφερειών Όλα τα κτίρια των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας Τα κεντρικά κτίρια όλων των Δήμων Όλα τα ΚΕΠ της χώρας Όλες οι κοινότητες της χώρας Όλες οι ΔΟΥ της χώρας Όλα τα Τελωνεία Όλες οι κτηματικές Υπηρεσίες Όλες οι χημικές Υπηρεσίες Όλες οι ΥΔΕ Όλα τα νοσοκομεία της χώρας Όλα τα Κέντρα Υγείας Όλα τα σημεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε όλη τη χώρα Όλες οι ΥΠΕ Oλα τα ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ Όλες οι Στρατολογίες της χώρας Όλες οι Διαχειριστικές Αρχές Μεγάλο πλήθος δικαστηρίων σε όλη την Ελλάδα Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 12 / 133

13 Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΟΓΑ ΤΣΜΕΔΕ ΜΤΠΥ ΟΑΕΕ εκτός του ΙΚΑ το οποίο έχει απευθείας διεπαφή στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω του ΙΚΑnet). Ανεξάρτητες αρχές και λοιπά κτήρια Διαχειριστικά το δίκτυο παρείχε τηλεματικές υπηρεσίες μέσω των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ και Mini ΣΥΖΕΥΞΙΣ υλοποιούμενο σε υποέργα, εκ των οποίων 6 αφορούσαν τις τηλεπικοινωνιακές - γεωγραφικές νησίδες στις οποίες χωρίστηκαν οι φορείς ανάλογα με την γεωγραφική τους έδρα, ενώ ένα υποέργο αφορούσε στην υλοποίηση του δίκτυο κορμού του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ως εξής: 1. Υποέργο-1 (ΑΤΤΙΚΗ-1): Νησίδα 1 (Οι φορείς κεντρικής διοίκησης που βρίσκονται στην Αττική) 2. Υποέργο-2 (ΑΤΤΙΚΗ-2): Νησίδα 2 (Η Περιφέρεια Αττικής, οι φορείς της Α και Β Βαθμίδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΚΕΠ της περιφέρειας Αττικής καθώς και τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της ίδιας περιφέρειας) 3. Υποέργο-3 (Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): Νησίδα 3 (Οι φορείς του Νομού Θεσσαλονίκης) 4. Υποέργο-4 (ΚΡΗΤΗ): Νησίδα 4 (Οι φορείς που βρίσκονται στην περιφέρεια Κρήτης) 5. Υποέργο-5 (Β. ΕΛΛΑΔΑ): Νησίδα 5 (Οι φορείς που βρίσκονται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας (πλην φορέων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης), Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας) 6. Υποέργο-6 (Ν. ΕΛΛΑΔΑ): Νησίδα 6 (Οι φορείς που βρίσκονται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Νοτίου Αιγαίου) 7. Υποέργο-7: Δίκτυο κορμού Σημειώνεται ότι Ανάδοχος των Νησίδων 1,2,4,5,6 καθώς και του Δικτύου κορμού ήταν η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. ενώ της Νησίδας 3 η εταιρεία Forthnet Α.Ε. Επισημαίνεται επίσης ότι το δίκτυο της Νησίδας 1 του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Υπουργεία, Δ.Α και Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 13 / 133

14 Στρατολογικά Γραφεία της Περιφέρειας Αττικής) αρχικά κατασκευάστηκε και παρεχόταν από την εταιρεία ALTEC TELECOMS η οποία όμως κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας του έργου προχώρησε σε πτώχευση, οπότε και η λειτουργία της Νησίδας ανελήφθη από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ παρείχε υπηρεσίες από την 1/1/2006 σε 1800 φορείς, από την 1/2/2008 σε επιπλέον 250 φορείς (ΜΕΤΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και από 1/5/2009 σε ακόμη 1200 φορείς (Επέκταση ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2009 ΚΕΠ, Ταμεία, κλπ) ενώ το έργο Mini ΣΥΖΕΥΞΙΣ παρέχει από 1/2/2008 υπηρεσίες σε 800 φορείς του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και 400 κτήρια Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Υπ. Εσωτερικών. Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρείχε το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ στους φορείς του στα πλαίσια των Υποέργων των Νησίδων είναι οι ακόλουθες: 1. Υπηρεσία Πρόσβασης 2. Υπηρεσία Διανομής 3. Υπηρεσία Ανεξάρτητων Ιδεατών Κλειστών Δικτύων 4. Υπηρεσία Διασύνδεσης της Νησίδας με το δίκτυο κορμού του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 5. Διαδικτυακές Υπηρεσίες Υπηρεσία Διασύνδεσης με το Internet Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Υπηρεσία Καταλόγου Υπηρεσία DNS Υπηρεσία Content Filtering Υπηρεσία proxying & caching Υπηρεσία web hosting Υπηρεσία εξυπηρέτησης διανομής περιεχομένου 6. Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 14 / 133

15 7. Υπηρεσία Διαχείρισης Νησίδας και Παρακολούθησης/Απόδοσης Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών Νησίδας 8. Λοιπές Υπηρεσίες Helpdesk 1ου Επιπέδου Υπηρεσίες Απομακρυσμένης πρόσβασης Υπηρεσία Σύνδεσης/αποσύνδεσης Φορέων Στις ενότητες Α Α παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών όπως υλοποιήθηκαν. Αναλυτικά η αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά του δικτύου όπως έχει υλοποιηθεί κατά την περίοδο σε κάθε μία από τις Νησίδες 1-6 αλλά και στο δίκτυο κορμού του έργου παρουσιάζονται στις ακόλουθες παραγράφους. A Υπηρεσία Πρόσβασης Στο πλαίσιο του έργου κατά την περίοδο οι Ανάδοχοι εγκατέστησαν, έθεσαν σε λειτουργία, διέθεσαν, διαχειρίστηκαν, συντήρησαν και υποστήριξαν συνεχώς κατά τη διάρκεια του έργου, ως υπηρεσία, δίκτυο πρόσβασης, το οποίο περιλάμβανε όλο τον απαραίτητο ενεργό εξοπλισμό πρόσβασης (δρομολογητές), τις μονάδες που απαιτούνταν για την αδιάλειπτη λειτουργία του (π.χ. UPS) και τα τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα που χρειάζονταν προκειμένου οι Φορείς του Έργου να συνδεθούν στον τοπικό κόμβο του δικτύου διανομής της Νησίδας. Σχετικά με τον εξοπλισμό πρόσβασης σημειώνεται ότι αυτός περιήλθε στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου με την λήξη των συμβάσεων του Έργου «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στις 31/12/2008 και του Έργου του ΜΙΝΙ ΣΥΖΕΥΞΙΣ στις 31/12/2009. Οι φορείς χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το προσφερόμενο από τους Αναδόχους εύρος πρόσβασης ως εξής: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 15 / 133

16 Κατηγορία Εύρος Νησίδα Νησίδα Νησίδα Νησίδα Νησίδα Νησίδα Σύνολο φορέα ζώνης (Mbps) ADSL 2/256Kbps - 24/ Μικρός 2/ Μεσαίος 4-8/ Μεγάλος 34/ G Σύνολο Πίνακας Α:2 Κατηγοριοποίηση Φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ ανά μέγεθος/ταχύτητα πρόσβασης Ο εξοπλισμός πρόσβασης που παραδόθηκε και εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη Νησίδα, το μέγεθος του φορέα αλλά και τον χρόνο κατά τον οποίο εντάχθηκε ένας φορέας στο δίκτυο. Ειδικά για τον δρομολογητή πρόσβασης ο τύπος του δρομολογητή παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 16 / 133

17 Πίνακας A:2 Διαθέσιμος Εξοπλισμός ανά τύπο φορέα Αντικείμενο - Εξοπλισμός ADSL Μικρός Αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ OTE Μικρός Αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ Forthnet Μικρός ΜΙΝΙ Forthnet Μικρός ALTEC Αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Μινι και Επέκτασης Μεσαίος Forthnet ΣΥΖΕΥΞΙΣ Μεσαίος Forthnet ΜΙΝΙ Μεσαίος Αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ Μεσαίος Μινι και Επέκτασης (meta), ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Μεσαίος ALTEC Αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ Μεγάλος Forthnet Μεγάλος ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΖ ΟΤΕ ΜΕΓΑΛΟΣ ALTEC Αρχικό ΣΥΖΕΥΞΙΣ Δρομολο γητής Πρόσβασ ης - Cisco Δρομολο γητής Πρόσβασ ης - Cisco Δρομολο γητής Πρόσβασ ης - Cisco Δρομολο γητής Πρόσβασ ης - 12 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 17 / 133

18 Cisco 2691 Δρομολο γητής Πρόσβασ ης - Cisco Δρομολο γητής Πρόσβασ ης - Cisco Δρομολο γητής Πρόσβασ ης - Cisco Δρομολο γητής Πρόσβασ ης - Cisco Δρομολο γητής Πρόσβασ ης - Cisco Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 18 / 133

19 Δρομολο γητής Πρόσβασ ης - Cisco Δρομολο γητής Πρόσβασ ης - Cisco 7204VXR 42 Δρομολο γητής Πρόσβασ ης - Cisco SMD-K Συνδέσεις 3G 50 Πίνακας Α:3 Διαθέσιμος εξοπλισμός ανα Τύπο Φορέα Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 19 / 133

20 Στο Σχήμα 3. Αρχιτεκτονική δικτύου πρόσβασης τυπικού φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ παρουσιάζεται η γενική αρχιτεκτονική του δικτύου πρόσβασης ενός τυπικού φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ PBX Δ ίκτυ ο Δ ιανομ ή ς 1 ή 2 x P R A Router πρόσβασης Ethernet Switch Gateway Σχήμα 3. Αρχιτεκτονική δικτύου πρόσβασης τυπικού φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ A Υπηρεσία Διανομής και σύνδεσης με το δίκτυο κορμού Το Δίκτυο Διανομής αποτελεί ουσιαστικά την «παρουσία» του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στα αστικά κέντρα κάθε Νησίδας και υπολογίζεται ότι αριθμεί αθροιστικά περί τα 180 PoPs σε όλες τις Νησίδες. Στο Σχήμα 4 φαίνεται μία ενδεικτική τοπολογία για το δίκτυο διανομής κάθε νησίδας με πρωτεύοντα (έγχρωμοι κύκλοι) και δευτερεύοντα (απολήξεις λεπτών μαύρων Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 20 / 133

21 γραμμών) PoPs, καθώς και τα σημεία διασύνδεσης των Νησίδων στο δίκτυο κορμού (τρίγωνα κομβικά σημεία του δικτύου κορμού). Το δίκτυο διανομής της νησίδας αποτελείται από: έναν ή περισσότερους κύριους κόμβους διανομής οι οποίοι υλοποιούν την σύνδεση της νησίδας με τα κατάλληλα κoμβικά σημεία του Δικτύου κορμού, και από ένα αριθμό PoPs που πάνω τους διασυνδέονται όλοι οι Φορείς κάθε Νησίδας (μέσω του Δικτύου Πρόσβασης). Link διανομής Νησίδα 1 Νησίδα 2 Νησίδα 3 Νησίδα 4 Νησίδα 5 Νησίδα 6 Κομβικό Σημείο (δίκτυο κορμού) Σχήμα 4: Δίκτυο διανομής νησίδων Κάθε κόμβος του δικτύου διανομής (PoP) της Νησίδας συνδέεται στον αντίστοιχο κύριο (κεντρικό) κόμβο με nx1ge διασύνδεση μέσω δικτύου Metro Ethernet ή με ATM ζεύξη. Ο κύριος (κεντρικός) κόμβος διανομής συστεγάζεται με τον αντίστοιχο κόμβο δικτύου κορμού και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται δρομολογητής συνεγκατάστασης. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 21 / 133

22 Ο κύριος κόμβος διανομής της Νησίδας εντάσσεται στο δίκτυο κορμού ως εφεδρικός του αντίστοιχου κόμβου κορμού. Σχήμα 5: Σχεδίαση δικτύου με ενσωματωμένο τον κύριο κόμβο διανομής, στο δίκτυο κορμού. Οι κόμβοι (PoP) του δικτύου διανομής αποτελούνται από δρομολογητές CISCO 7206VXR. A Υπηρεσία Ανεξάρτητων Κλειστών ιδεατών δικτύων Οι υφιστάμενοι Φορείς του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ανήκουν σε κάποια από τις εννέα (9) διαφορετικές κατηγορίες VPN (VPN1, VPN2, VPN3, VPN4, VPN21, VPN22, VPN23, VPN24 και VPN25) που έχουν υλοποιηθεί σε κάθε Νησίδα για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Φορέων ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Ο κάθε Φορέας μπορεί να ανταλλάσει ελεύθερα δεδομένα με όλους τους Φορείς που ανήκουν σε VPN ίδιας κατηγορίας είτε αυτοί βρίσκονται εντός ή εκτός της γεωγραφικής Νησίδας στην οποία αυτός ανήκει. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 22 / 133

23 Αντιθέτως, υπάρχει ελεγχόμενη περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνίας του Φορέα με άλλους Φορείς που ανήκουν σε VPN διαφορετικής κατηγορίας. Για την υλοποίηση των VPN έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία MPLS. Εντός της Νησίδας έχουν υλοποιηθεί τα παρακάτω VPN με τη βοήθεια κατάλληλων Virtual Routing and Forwarding instances (VRF), Route Target (RT) και Route Distinguisher (RD): VPN VPN1 VPN2 VPN3 VPN4 Τύπος Φορείς ΥΠΕΣΔΔΑ Νοσοκομεία Κέντρα Υγείας Διαχειριστικές αρχές Στρατολογικά Γραφεία VPN21 ΔΟΥ, Τελωνεία, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Κεντρικές υπηρεσίες VPN22 VPN23 Κτηματικές Υπηρεσίες Χημικές Υπηρεσίες VPN24 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών VPN25 VPN5 VPN6 ΑΔΕΔΥ Internet VoIP Πίνακας Α:4. Τύποι VPN. Στην περίπτωση που υπάρχει ελεγχόμενη διασύνδεση ενός φορέα μιας κατηγορίας με φορέα άλλης κατηγορίας, έχει εφαρμοστεί η τεχνική των επικαλυπτόμενων VPN με την επιλογή κατάλληλων RT. Η τεχνική της επικάλυψης έχει χρησιμοποιηθεί τόσο για Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 23 / 133

24 την έξοδο του φορέα στο Internet όσο και για την κίνηση VoIP, τηλεδιάσκεψης και ανταλλαγής δεδομένων με τα παρακάτω VPN του κορμού. VPN VPN7 VPN8 VPN10 VPN11 VPN12 VPN13 Τύπος ΤΕSTA GR-NET (ΕΔΕΤ) ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ HELP-DESK PORTAL NMS Πίνακας Α:5. Τύποι VPN (VPN του Κορμού). Συγκεκριμένα, κάθε φορέας ανήκει σε ένα από τα VPN1, VPN2, VPN3, VPN4, VPN21, VPN22, VPN23, VPN24 και VPN25 ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσεται. Για καθένα από τα VPN αυτά έχει επιλεγεί ένα VRF, ένα RD και ένα ζεύγος RT (export import). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των φορέων της ίδιας κατηγορίας. A Διαδικτυακές Υπηρεσίες Μέσω του υποέργου Νησίδας προσφέρεται ως υπηρεσία η πρόσβαση των φορέων της Νησίδας στο Διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες (υπηρεσίες ISP): 1. Υπηρεσία Ονοματολογίας (DNS) 2. Υπηρεσία Ασφάλειας νησίδας 3. Υπηρεσία Διακομιστή Μεσολάβησης για εσωτερικούς δικτυακούς τόπους που πρέπει να εμφανίζονται στο Διαδίκτυο (reverse proxy). Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 24 / 133

25 4. Υπηρεσία Διακομιστή Μεσολάβησης προαιρετικά σε διαφανή λειτουργία για την πρόσβαση των χρηστών του δικτύου νησίδας στο Διαδίκτυο (forward/transparent proxying). 5. Υπηρεσία Ελέγχου Περιεχομένου (Content filtering). 6. Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ) 7. Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (Web hosting) Από τις παραπάνω υπηρεσίες, οι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 λειτουργούν μέσα στο δίκτυο της κάθε νησίδας ενώ η υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (Web hosting) δίνεται ως υπηρεσία του Internet Data Center κάθε Αναδόχου. Στo παρακάτω σχήμα απεικονίζονται σχηματικά οι υπηρεσίες και τα συστήματα που υλοποιούνται στο εσωτερικό του δικτύου νησίδας. Στις υπηρεσίες του δικτύου νησίδας περιλαμβάνονται η υπηρεσία ασφάλειας της νησίδας, η υπηρεσία ονοματολογίας DNS, η υπηρεσία διακομιστή μεσολάβησης (reverse/forward proxy), η υπηρεσία ελέγχου περιεχομένου (content filtering) και η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Το firewall ορίζει τέσσερις ανεξάρτητες ζώνες ασφάλειας στις οποίες συνδέονται τα συστήματα των υπηρεσιών αυτών μέσω αντίστοιχων τεσσάρων απομονωμένων VLAN. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 25 / 133

26 Systems Monitoring & Management CONTENT REPORT System & Network & SLA Hidden Master DNS server IDS Mgmt network IDS sensor Δίκτυο διανομής και πρόσβασης νησίδας (χρήστες) ISP Services SMTP01 SMTP02 VLAN12 traffic load-balancing με BGP PROXY01 PROXY02 PROXY03 1ησύνδεσημε το Διαδίκτυο VLAN13 VLAN14 PROXY04 PROXY05 2ησύνδεσημε το Διαδίκτυο I-BGP HSRP VLAN10 fail-over μέσω HSRP failover DMZ VLAN11 failover F5 Big-IP (int) VLAN15 F5 Big-IP (clustered) CONTENT FILTER01 POP01 CONTENT FILTER02 POP02/ DMZ network IDS sensor IDS DNS1/2/3 MAIL STORAGE AD1 MAIL STORAGE AD2 Σχήμα 6: Υπηρεσίες ISP του Δικτύου Νησίδας Αναφορικά με την υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδας προσφέρεται για κάθε domain φορέα που είναι στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ με τα εξής χαρακτηριστικά:. Ταχύτατη απόκριση προσφερόμενων υπηρεσιών Μέγιστο επίπεδο ασφαλείας Διαθεσιμότητα προσφερόμενων υπηρεσιών Υποστήριξη πληθώρας τεχνολογιών Υποστήριξη ιστόχώρου μέσω πίνακα ελέγχου A Υπηρεσία τηλεφωνίας Η παρεχόμενη υπηρεσία τηλεφωνίας ουσιαστικά υλοποιείται χρησιμοποιώντας 2 ειδών τεχνολογίες: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 26 / 133

27 Τηλεφωνία τεχνολογίας Voice Over IP (VοIP),η οποία βασίζεται σε δίκτυο (MPLS/IP) για την αξιόπιστη μεταφορά της φωνής και στην πλατφόρμα SURPASS (Next Generation Local Switching SoftSwitch) της εταιρείας Siemens, για τον έλεγχο, την διεκπεραίωση των κλήσεων, τις χρεώσεις και την παροχή των υπηρεσιών φωνής στους φορείς. Η γενική αρχιτεκτονική φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: Σχήμα 7: Αρχιτεκτονική Δικτύου VoIP Για την κάλυψη των απαιτήσεων του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στη σύνθεση του δικτύου SURPASS, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία δικτύου: hie9200 (Media Gateway Controller) hig1000 (Media Gateway) hiq6200 (SIP server) Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρεται ότι ο ΟΤΕ Α.Ε. βρίσκεται σε διαδικασία μετάπτωσης από το σύστημα Surpass σε IMS πλατφόρμα (με πλήρη υποστήριξη των πρωτοκόλλων T.38 για το φαξ και SIP για την τηλεφωνία) της εταιρείας HUAWEI. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 27 / 133

28 Ειδικά για τους φορείς της Νησίδας 3 (Νομός Θεσσαλονίκης) το hiq που χρησιμοποιείται είναι το hiq 20 (Registration & Routing Server-Gatekeeper). Σχήμα 8: Αρχιτεκτονική Δικτύου VoIP Από την πλευρά των Φορέων και για την παροχή της υπηρεσίας τηλεφωνίας χρησιμοποιείται ο παρεχόμενος τηλεφωνικός εξοπλισμός από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (τηλεφωνικά κέντρα και VoIP gateways) ο οποίος έχει περιέλθει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου από τις 31/12/2008 για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και από τις 31/12/2009 για το ΜΙΝΙ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Συγκεκριμένα έχουν εγκατασταθεί στους μικρούς Φορείς τα συστήματα OmniPCX Office και HiPath Τα συστήματα έχουν τη δυνατότητα επέκτασης και για μελλοντική επέκταση πέραν των συγκεκριμένων απαιτήσεων του έργου. Ειδικά σε μεσαίους και μεγάλους φορείς που διέθεταν τηλεφωνικά κέντρα συμβατά με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχουν εγκατασταθεί PRI κάρτες των κέντρων αυτών που διασυνδεόνται με Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 28 / 133

29 τον δρομολογητή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κατάλληλες σε αριθμό ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τηλεφωνίας για τους χρήστες των Φορέων αυτών. Τηλεφωνία τεχνολογίας IP (IP Telephony), η οποία παρέχεται σε μέρος των φορέων των Νησίδων 1, 2, 4, 5, 6 από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., αξιοποιώντας την υφιστάμενη δικτυακή υποδομή του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ στις κεντρικές του υπηρεσίες, έχει εγκαταστήσει το CISCO Call Manager, σε μορφή Call Manager Cluster με 3 Call Manager Servers MCS7845 [1 Publisher + 2 Subscribers]. O Call Manager Cluster (CMC) έχει πρόσβαση στο Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και μέσω αυτού συνδέεται με τους φορείς του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», παρέχοντας υηπρεσίες τηλεφωνίας. Η συγκεκριμένη σύνθεση υποστηρίζει αυτή τη στιγμή περίπου 2000 registered χρήστες με δυνατότητα registration μέγιστης χωρητικότητας χωρίς επιπλέον επέκταση σε HW για περίπου 7500 χρήστες. Δεν απαιτείται η ενσωμάτωση Gatekeeper στη λύση IP τηλεφωνίας. CISCO Σχήμα 9. Υλοποίηση λύσης IP τηλεφωνίας Στο χώρο του φορέα είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί CISCO router, ο οποιος τερματίζει το δίκτυο πρόσβασης του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Ο συγκεκριμένος router παρέχει ενίαιες υπηρεσίες δρομολόγησης τόσο IP πακέτων δεδομένων όσο και IP πακέτων φωνής (VoIP) για την τηλεφωνία. Με αυτόν τον τρόπο ο router συγκεντρώνει το εσωτερικό τοπικό δίκτυο LAN του φορέα και αποτελεί το τερματικό σημείο πρόσβασης του φορέα στο Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και κατ επέκταση σε όλες τις Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 29 / 133

30 υπηρεσίες δεδομένων και τηλεφωνίας, οι οποίες παρέχονται από το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Διασύνδεση τηλεφωνίας VoIP και IP Telephony Η πραγματοποίηση κλήσεων εκτός ορίων του φορέα, δηλαδή μεταξύ των χρηστών του φορέα και των χρηστών άλλων φορέων του Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» - on-net κλήσεις - ή με το δημόσιο δίκτυο τηλεφωνίας off-net κλήσεις -, απαιτεί τη σύνδεση της πλατφόρμας IP τηλεφωνίας, δηλαδή του CISCO Call Manager cluster, με το υπόλοιπο δίκτυο τηλεφωνίας του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το δίκτυο SURPASS. Στο παρακάτω Σχήμα φαίνεται ο τρόπος που διασυνδέονται τα συστήματα των δύο προσφερόμενων τύπων τηλεφωνίας στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Σχήμα 10. Διασύνδεσης VoIP και IP τηλεφωνίας στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Η επικοινωνία μεταξύ του CISCO Call Manager Cluster και του δικτύου SURPASS του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» πραγματοποιείται μέσω VoIP Gateways, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Οι VoIP Gatways αναλαμβάνουν τη δημιουργία των κατάλληλων SIP trunks αμφότερα προς το CISCO Call Manager Cluster και το δίκτυο SURPASS, επιτυγχάνοντας τη μεταξύ τους επικοινωνία μέσω του προωτοκόλλου σηματοδοσίας SIP. Η αριθμοδότηση του τηλεφωνικού δικτύου είναι ειδική για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ αφού προσφέρθηκε στους φορείς νέο φάσμα, το οποίο δεσμεύτηκε βάσει των προβλεπομένων σχετικών διατάξεων από την ΕΕΤΤ για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 30 / 133

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα