ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ. (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ. (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες)"

Transcript

1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ ΘΕΜΑ 1 ο (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες) (Β) Να σημειώσετε με κατάλληλο τρόπο ανάλογα με το αν θεωρείτε Σωστή ή Λάθος κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις: 1. Το πρόβλημα εύρεσης του μέγιστου δύο αριθμών είναι πρόβλημα βελτιστοποίησης 2. Η πρόταση Σ1 ή (Όχι (Σ1)) είναι πάντα αληθής. 3. Κατά την εκτέλεση της δομής επανάληψης: Αρχή_επανάληψης Μέχρις_ότου, οι μεταβλητές της συνθήκης πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πάρει τιμές πριν την κλήση της δομής. 4. Η διαδικασία της ταξινόμησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε δισδιάστατους πίνακες 5. Στις γλώσσες υψηλού επιπέδου, δεν υπάρχει το χαρακτηριστικό της μεταφερσιμότητας (Γ) Να υπολογίσετε τις τιμές των παρακάτω σύνθετων συνθηκών: 1) Σ1 και Σ2 ή όχι Σ4 (2) Σ4 ή Σ2 και (Σ1 ή Σ3) Όταν Σ1=Αληθής, Σ2=Ψευδής, Σ3=Αληθής και Σ4=Ψευδής (10 Μονάδες) (3) όχι (χ mod λ > 2) και κ <= 0 (4) ((χ <> 0) ή (λ < 2)) και όχι (y div 2 = 0) Όταν χ = 8, y = -4, κ = 0, λ = 2 (8 Μονάδες) Σελίδα 1

2 (Δ) Στον πίνακα Α με τιμές Εφαρμόζουμε το ακόλουθο τμήμα αλγορίθμου: Για κ από 1 μέχρι 5 Β[κ] Α[5 κ + 1] Τέλος_επανάληψης Ο πίνακας Β που προκύπτει έχει τιμές: α β γ δ Ε) Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα Α,Β,Γ της Στήλης Α και δίπλα τους αριθμούς 1,2,3,4 της Στήλης Β. Στήλη Α Α. Για i από 1 μέχρι 10 με_βήμα 2 Ομάδα_εντολών Τέλος_επανάληψης Β. i 2 Όσο i > -2 επανάλαβε Ομάδα_εντολών i i - 1 Τέλος_επανάληψης Στήλη Β 1. 4 επαναλήψεις 2. Άπειρες επαναλήψεις 3. 5 επαναλήψεις 4. 6 επαναλήψεις (6 Μονάδες) Γ. i 3 Αρχή_επανάληψης i i + 2 Ομάδα_εντολών Μέχρις_ότου i = 12 (6 Μονάδες) Σελίδα 2

3 ΘΕΜΑ 2 ο Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα και υποπρογράμματα : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_2ο ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Β, Κ, ΟΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Λ, Μ _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ Χ ΑΝ Χ <> 999 ΤΟΤΕ Β <- Χ div 2 ΟΡΙΟ <- Χ ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΟ ΜΕ_ΒΗΜΑ Β Λ <- Φ(Χ, Κ) ΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑΔ(Χ, Κ, Λ, Μ) ΓΡΑΨΕ Χ, Κ, Λ, Μ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ = 999 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Φ(Α, Β): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Γ Γ <- 2*Α - Β Φ <- Α_Τ(Γ ) ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔ(Α, Β, Γ, Δ) ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Γ, Δ Α <- Α + 2 Γ <- Γ - Α Δ <- 2* Γ α) Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη αν οι τιμές εισόδου για το Χ είναι οι ακόλουθες: 7, 12, 10, 999 β) Ξαναγράψτε το πρόγραμμα που δόθηκε αρχικά: αντικαθιστώντας την εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ με ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ αντικαθιστώντας την εντολή ΓΙΑ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ με ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ χρησιμοποιώντας διαδικασία στη θέση της συνάρτησης Φ γ) Να ξαναγράψετε το πρόγραμμα που δόθηκε αρχικά, ώστε να επιτελεί την ίδια λειτουργία χωρίς τη χρήση υποπρογραμμάτων (20 Μονάδες) Σελίδα 3

4 ΘΕΜΑ 3 ο Μια δημόσια υπηρεσία προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 13 Η/Υ με τους εξής όρους : το ανώτατο επιτρεπτό κόστος των μηχανημάτων (μαζί με τον ΦΠΑ) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα και η βαθμολογία της κάθε εταιρείας που θα υποβάλλει προσφορά δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 1,0. Η υπηρεσία βαθμολογεί την κάθε εταιρεία που υποβάλλει προσφορά μ' έναν δεκαδικό αριθμό με μία ακέραια θέση και με αποδεκτές τιμές από 1,0 ελάχιστη έως 5,0 μέγιστη. Η ανάδοχος εταιρεία που θα προκύψει θα είναι εκείνη που θα έχει τον μικρότερο λόγο (πηλίκο) κόστος/βαθμολογία. Στην περίπτωση δε που δύο εταιρείες ισοβαθμίσουν, ανάδοχος θα προκύψει η εταιρεία με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Για να υπάρχει μια δίκαιη αντιμετώπιση, η υπηρεσία στρογγυλοποιεί το αποτέλεσμα που θα προκύψει από τη διαίρεση κόστος/βαθμολογία στα δύο τελευταία ακέραια ψηφία, δηλ. αν το αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι 4.523, 81, θα γίνει 4.500, ενώ αν το αποτέλεσμα είναι 3.877,55 θα γίνει Ζητείται να γραφεί αλγόριθμος όπου: α) θα διαβάζονται οι επωνυμίες 20 εταιρειών, οι οικονομικές προσφορές τους και οι βαθμολογίες τους με μία δεκαδική θέση (έλεγχος εγκυρότητας), και (8 Μονάδες) β) να βρεθεί ο αριθμός και η επωνυμία της εταιρείας που θα είναι ανάδοχος καθώς και η οικονομική προσφορά που υπέβαλλε και η βαθμολογία που της δόθηκε. Εταιρείες που υποβάλλουν οικονομική προσφορά μεγαλύτερη από ή αποκτούν βαθμολογία μικρότερη από 1.0, θα καταχωρηθούν κανονικά μαζί με τις υπόλοιπες εταιρείες αλλά δεν θα ληφθούν υπόψη στην επιλογή. (12 Μονάδες) ΘΕΜΑ 4 ο Δεκατέσσερις (14) φωτορεπόρτερ καλύπτουν τις διαδηλώσεις των αγανακτισμένων πολιτών σε πόλεις όλης της Ελλάδας, ενάντια στην διαμορφωμένη οικονομική κατάσταση, και με τη φωτογραφική τους μηχανή έχουν τραβήξει αρκετές φωτογραφίες. Αυτοί οι φωτορεπόρτερ συνεργάζονται με 10 εφημερίδες που όλες ακολουθούν την ίδια «πολιτική» πληρωμών, η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των φωτογραφιών που αγοράζουν και που υπολογίζεται κλιμακωτά, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Αριθμός φωτογραφιών Τιμή ανά φωτογραφία Από 1 μέχρι και 5 50 Από 6 μέχρι και Από 13 μέχρι και Πάνω από Σελίδα 4

5 α) Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο: i. Καλώντας το κατάλληλο υποπρόγραμμα διαβάζει τα ονοματεπώνυμα των φωτορεπόρτερ και τα καταχωρεί σε πίνακα. (2 Μονάδες) ii. iii. iv. Καλώντας το κατάλληλο υποπρόγραμμα διαβάζει πόσες φωτογραφίες θα αγοράσει η κάθε εφημερίδα από τον κάθε φωτορεπόρτερ, ελέγχοντας ότι ο αριθμός των φωτογραφιών είναι μη αρνητικός αριθμός. (2 Μονάδες) Καλώντας το κατάλληλο υποπρόγραμμα υπολογίζει το σύνολο των χρημάτων που δικαιούται κάθε φωτορεπόρτερ από όλες τις εφημερίδες. (4 Μονάδες) Καλώντας το κατάλληλο υποπρόγραμμα εμφανίζει τα ονοματεπώνυμα και τις συνολικές αμοιβές των φωτορεπόρτερ κατά φθίνουσα σειρά ως προς τις αμοιβές αυτές. (4 Μονάδες) v. Θα διαβάζει το Ονοματεπώνυμο ενός φωτορεπόρτερ και καλώντας κατάλληλο υποπρόγραμμα, θα εντοπίζει (αν υπάρχει) και θα εμφανίζει το σύνολο των φωτογραφιών που τράβηξε καθώς και το σύνολο της αμοιβής του. Αν δεν υπάρχει αυτός ο φωτορεπόρτερ, τότε θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα λάθους. (4 Μονάδες) β) Να γράψετε όλα τα υποπρογράμματα που καλεί το πρόγραμμα Σημείωση : α. Δεν έχουμε περίπτωση συνωνυμίας δύο φωτορεπόρτερ (4 Μονάδες) β. Αν δύο ή περισσότεροι φωτορεπόρτερ έχουν τις ίδιες συνολικές αμοιβές, κριτήριο ως προς τη σειρά εμφάνισής τους στην οθόνη, αποτελεί η αλφαβητική σειρά των ονοματεπωνύμων τους. Σελίδα 5

6 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 ο (Α) Απάντηση: Σελίδα 206,207 και 208 του σχολικού βιβλίου (Β) 1 Λάθος, 2 Σωστό, 3 Λάθος, 4 Σωστό, 5 - Λάθος (Γ) (Δ) (1) Αληθής (2) Ψευδής (3) Αληθής (4) Αληθής (δ) (E) A 3, B 1, Γ 2 ΘΕΜΑ 2 ο α) για Χ = 7, θα εμφανιστεί στην οθόνη για Χ = 12, θα εμφανιστεί στην οθόνη για Χ = 10, θα εμφανιστεί στην οθόνη για Χ = 999, δεν θα εμφανιστεί τίποτε στην οθόνη και θα τερματιστεί το πρόγραμμα Σελίδα 6

7 β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_2οΒ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Β, Κ, ΟΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Λ, Μ ΔΙΑΒΑΣΕ Χ ΟΣΟ Χ <> 999 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Β <- Χ div 2 ΟΡΙΟ <- Χ Κ <- 3 ΟΣΟ Κ <= ΟΡΙΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΚΑΛΕΣΕ Φ(Χ, Κ, Λ) ΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑΔ(Χ, Κ, Λ, Μ) ΓΡΑΨΕ Χ, Κ, Λ, Μ Κ <- Κ + Β ΔΙΑΒΑΣΕ Χ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Φ(Α, Β, Ρ) ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Γ, Ρ Γ <- 2*Α - Β Ρ <- Α_Τ(Γ ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔ(Α, Β, Γ, Δ) ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Γ, Δ Α <- Α + 2 Γ <- Γ - Α Δ <- 2* Γ γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_2οΓ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Β, Κ, ΟΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Λ, Μ, Γ _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ Χ ΑΝ Χ <> 999 ΤΟΤΕ Β <- Χ div 2 ΟΡΙΟ <- Χ ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΟ ΜΕ_ΒΗΜΑ Β Γ <- 2*Χ - Κ Λ <- Α_Τ(Γ ) Σελίδα 7

8 ΘΕΜΑ 3 ο Χ <- Χ + 2 Λ <- Λ - Χ Μ <- 2*Λ ΓΡΑΨΕ Χ, Κ, Λ, Μ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ = 999 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αλγόριθμος Μειοδοτικός_Διαγωνισμός! Διάβασμα των πινάκων με έλεγχο εγκυρότητας για τη βαθμολογία Για Εταιρεία από 1 μέχρι 20 Διάβασε Επωνυμία[Εταιρεία], Προσφορά[Εταιρεία] Αρχή_Επανάληψης Διάβασε Βαθ Μέχρις_ότου Βαθ > 0 και Βαθ <= 5 και (Βαθ*10 - Α_Μ(Βαθ*10) ) = 0 Βαθμολογία[Εταιρεία] Βαθ Τέλος_Επανάληψης! Υπολογισμός του αποτελέσματος της αξιολόγησης όλων των εταιρειών! Οι εταιρείες με προσφορά πάνω από ή βαθμολογία κάτω του 1! παίρνουν ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα ώστε να μην ληφθούν υπόψη στην επιλογή Για Εταιρεία από 1 μέχρι 20 Αν Προσφορά[Εταιρεία] <= και Βαθμολογία[Εταιρεία] >= 1 τότε Λόγος Α_Μ(Προσφορά[Εταιρεία]/Βαθμολογία[Εταιρεία]) Υπόλοιπο Λόγος mod 100 Πηλίκο Λόγος div 100 Αν Υπόλοιπο >= 50 τότε Υπόλοιπο 100 Αλλιώς Υπόλοιπο 0 Τέλος_Αν Αποτέλεσμα[Εταιρεία] Πηλίκο * Υπόλοιπο Αλλιώς Αποτέλεσμα[Εταιρεία] Τέλος_Αν Τέλος_Επανάληψης Σελίδα 8

9 ! Αύξουσα Ταξινόμηση του πίνακα του αποτελέσματος και! σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά αύξουσα προσφορά Για i από 2 μέχρι 20 Για j από 2 μέχρι i με_βήμα -1 Αν Αποτέλεσμα[j] < Αποτέλεσμα[j-1] τότε Αντιμετάθεσε Αποτέλεσμα[j], Αποτέλεσμα[j-1] Αντιμετάθεσε Προσφορά[j], Προσφορά[j-1] Αντιμετάθεσε Βαθμολογία[j], Βαθμολογία[j-1] Αντιμετάθεσε Επωνυμία[j], Επωνυμία[j-1] Αλλιώς_Αν Αποτέλεσμα[j] = Αποτέλεσμα[j-1] τότε Αν Προσφορά[j] < Προσφορά[j-1] τότε Αντιμετάθεσε Προσφορά[j], Προσφορά[j-1] Αντιμετάθεσε Βαθμολογία[j], Βαθμολογία[j-1] Αντιμετάθεσε Επωνυμία[j], Επωνυμία[j-1] Τέλος_Αν Τέλος_Αν Τέλος_επανάληψης Τέλος_επανάληψης! Ελέγχουμε αν υπάρχει εταιρεία που πληρούσε τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού Αν Αποτέλεσμα[1] <> τότε Εμφάνισε "Το διαγωνισμό κέρδισε η εταιρεία: ", Επωνυμία[1] Εμφάνισε " με βαθμό: ", Βαθμολογία[1], " και προσφορά: ", Προσφορά[1] Αλλιώς Εμφάνισε "Δεν βρέθηκε εταιρεία που να πληρεί τις προδιαγραφές του λογαριασμού!" Τέλος_Αν Τέλος Μειοδοτικός_Διαγωνισμός ΘΕΜΑ 4 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ! ΟΝΕΠ[14]: τα ονοματεπώνυμα των φωτορεπόρτερ! ΦΩΤΟ[10,14]: το πλήθος των φωτογραφιών που αγόρασε κάθε εφημερίδα! ΑΜΟΙΒΕΣ[14]: η συνολική αμοιβή κάθε φωτορεπόρτερ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝΕΠ[14] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΦΩΤΟ[10,14], ΑΜΟΙΒΕΣ[14] ΚΑΛΕΣΕ ΔιαβΟνΕπ(ΟΝΕΠ) ΚΑΛΕΣΕ ΔιαβΦωτο(ΦΩΤΟ) ΚΑΛΕΣΕ ΥπολΑμοιβ(ΦΩΤΟ,ΑΜΟΙΒΕΣ) ΚΑΛΕΣΕ ΛίσταΑμοιβ(ΟΝΕΠ,ΑΜΟΙΒΕΣ,ΦΩΤΟ) ΔΙΑΒΑΣΕ ΖΟνομα ΚΑΛΕΣΕ ΑναζΟνεπ(ΖΟνομα,ΟΝΕΠ,ΦΩΤΟ,ΑΜΟΙΒΕΣ) ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελίδα 9

10 ! Διαδικασία ανάγνωσης των ονοματεπωνύμων των φωτορεπόρτερ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔιαβΟνΕπ(ΟΝ)! ΟΝ[14]: Τα ονοματεπώνυμα των φωτορεπόρτερ! Φ: ο μετρητής της επανάληψης ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[14] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Φ ΓΙΑ Φ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 14 ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το ονοματεπώνυμο το ',Φ,' φωτορεπόρτερ :' ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[Φ]! Διαδικασία ανάγνωσης των φωτογραφιών που αγόρασε κάθε εφημερίδα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔιαβΦωτο(ΦΤ)! ΦΤ[10,14]: ο αριθμός των φωτογραφιών που αγόρασε! κάθε εφημερίδα από κάθε φωτογράφο! Μ: ο μετρητής της επανάληψης, για τις εφημερίδες! Φ: ο μετρητής της επανάληψης, για τους φωτορεπόρτερ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΦΤ[10,14] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Μ, Φ ΓΙΑ Μ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ 'Εφημερίδα Νο: ',Μ ΓΙΑ Φ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 14 _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ 'Δώσε τον αριθμό των φωτογραφιών από τον ', Φ, & ' φωτορεπόρτερ :' ΔΙΑΒΑΣΕ ΦΤ[Μ,Φ] ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΦΤ[Μ,Φ]>=0!Διαδικασία Υπολογισμού Αμοιβών Φωτορεπόρτερ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥπολΑμοιβ(ΦΤ,ΑΜ)! ΦΤ[10,14]: οι φωτογραφίες που αγόρασε κάθε εφημερίδα! από κάθε φωτορεπόρτερ! ΑΜ[14]: οι συνολικές αμοιβές όλων των φωτορεπόρτερ! Μ,Φ: οι μετρητές επανάληψης! Ποσό: το ποσό που δικαιούται ένας φωτορεπόρτερ από μια εφημερίδα! Σ: Η συνολική αμοιβή ενός φωτορεπόρτερ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΦΤ[10,14], Μ, Φ, ΑΜ[14], Σ, ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 14 Σ <- 0 ΓΙΑ Μ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΑΝ ΦΤ[Μ,Φ] <= 5 ΤΟΤΕ ΠΟΣΟ <- ΦΤ[Μ,Φ]*50 Σελίδα 10

11 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΦΤ[Μ,Φ] <= 12 ΤΟΤΕ ΠΟΣΟ <- 5*50+(ΦΤ[Μ,Φ]-5)*45 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΦΤ[Μ,Φ] <= 20 ΤΟΤΕ ΠΟΣΟ <- 5*50+7*45+(ΦΤ[Μ,Φ]-12)*40 ΑΛΛΙΩΣ ΠΟΣΟ <- 5*50+7*45+8*40+(ΦΤ[Μ,Φ]-20)*35 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Σ <- Σ + ΠΟΣΟ ΑΜ[Φ] <- Σ!Διαδικασία Ταξινόμησης και Εμφάνισης της λίστας των φωτορεπόρτερ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛίσταΑμοιβ(ΟΝ,ΑΜ,ΦΤ)! ΟΝ[14]: Τα ονοματεπώνυμα των φωτορεπόρτερ! ΦΤ[10,14]: οι φωτογραφίες που αγόρασε κάθε εφημερίδα! από κάθε φωτορεπόρτερ! ΑΜ[14]: οι συνολικές αμοιβές όλων των φωτορεπόρτερ! Μ,Φ,Χ : οι μετρητές επανάληψης! ΤΑ,ΤΟ, ΤΦ: βοηθητικές μεταβλητές ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Μ, Φ, ΑΜ[14], ΤΑ, ΦΤ[10,14], ΤΦ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[14], ΤΟ ΓΙΑ Φ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 14 ΓΙΑ Μ ΑΠΟ 14 ΜΕΧΡΙ Φ ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 ΑΝ (ΑΜ[Μ-1]<ΑΜ[Μ]) Η (ΑΜ[Μ-1]=ΑΜ[Μ] ΚΑΙ ΟΝ[Μ-1]>ΟΝ[Μ]) ΤΟΤΕ ΤΑ <- ΑΜ[Μ-1] ΑΜ[Μ-1] <- ΑΜ[Μ] ΑΜ[Μ] <- ΤΑ ΤΟ <- ΟΝ[Μ-1] ΟΝ[Μ-1] <- ΟΝ[Μ] ΟΝ[Μ] <- ΤΟ ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΤΦ <- ΦΤ[Χ,Μ-1] ΦΤ[Χ,Μ-1] <- ΦΤ[Χ,Μ] ΦΤ[Χ,Μ] <- ΤΦ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΓΙΑ Φ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 14 ΓΡΑΨΕ ΟΝ[Φ], ΑΜ[Φ] Σελίδα 11

12 !Διαδικασία αναζήτησης και εμφάνισης ζητούμενου φωτορεπόρτερ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑναζΟνεπ(ΖΟ,ΟΝ,ΦΤ,ΑΜ)! ΖΟ: Το ονοματεπώνυμο του ζητούμενου φωτορεπόρτερ! ΟΝ[14]: Τα ονοματεπώνυμα των φωτορεπόρτερ! ΦΤ[10,14]: οι φωτογραφίες που αγόρασε κάθε εφημερίδα! από κάθε φωτορεπόρτερ! ΑΜ[14]: οι συνολικές αμοιβές όλων των φωτορεπόρτερ! Μ,Φ : οι μετρητές επανάληψης! Σ: Οι συνολικές φωτογραφίες κάθε φωτορεπόρτερ! ΒΡΕΘΗΚΕ: Μεταβλητή ελέγχου της αναζήτησης ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Μ, Φ, ΑΜ[14], ΦΤ[10,14], Σ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ[14], ΖΟ ΛΟΓΙΚΕΣ: ΒΡΕΘΗΚΕ ΒΡΕΘΗΚΕ <- ΨΕΥΔΗΣ Φ <- 1 ΟΣΟ (Φ <= 14) ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΝ ΟΝ[Φ] = ΖΟ ΤΟΤΕ ΒΡΕΘΗΚΕ <- ΑΛΗΘΗΣ Σ <- 0 ΓΙΑ Μ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 Σ <- Σ + ΦΤ[Μ,Φ] ΓΡΑΨΕ 'Ο φωτορεπόρτερ ',ΟΝ[Φ],' τράβηξε ',Σ, & ' φωτό και εισέπραξε ',ΑΜ[Φ],' ευρώ ' ΑΛΛΙΩΣ Φ <- Φ + 1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΑΝ ΟΧΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Δεν βρέθηκε φωτορεπόρτερ με όνομα: ',ΖΟ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Σελίδα 12

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 12 www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚ ΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν τα βοηθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

8. Επιλογή και επανάληψη

8. Επιλογή και επανάληψη 8. Επιλογή και επανάληψη 8.1 Εντολές Επιλογής ΕΣΕΠ06-Θ1Β5 Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι µικρότερη των αριθµητικών. ΕΣ07-Θ1Γ5 Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 o ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων.

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος Διαγώνισμα 2014-15 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Πραγματικό Περιβάλλον Επώνυμο Όνομα Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Κυριακή 02/11/2014 Τμήμα Ημερομηνία Τάξη Θέμα Α A1. Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για τις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κανίδης Ε., Κωτσάκης Σ., Μόρμορης Ε., Μπελεσιώτης Β., Ταταράκη Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αν τότε. αλλιώς. Τέλος_αν. Τέλος_αν

Αν τότε. αλλιώς. Τέλος_αν. Τέλος_αν Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 5 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 02/05/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Έστω ο παρακάτω αλγόριθμος ταξινόμησης: Για κ από.. μέχρι 19 Για λ από 19 μέχρι κ με_βήμα -1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωτσάκης Σ., Ταταράκη Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΕΣΤ1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κατανόηση, Ανάλυση, Επίλυση 2. Είσοδος, Επεξεργασία, Έξοδος, Έλεγχος 3. Κατανόηση 4. Πληροφορία 5. Διατύπωση 6. Δομή 7. Απαιτήσεων 8. Λ, 9. Σ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι καλείται βρόγχος; 2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

! "!# $ % & & ' "& '# & +

! !# $ % & & ' & '# & + !! "!# $ % & & ' "& '# "()#*! & +, &! *! *! ) -.!-/ /)-0*- -0*-/*. 1! '!* %2 1' "# 32 * 1!! ( 4. 1'! )! 1! 5 6 &! *( '.., 1! (. 7., 7(8 34+ % -*- 3 9 4:+/3 *!" # *!"/!# 0! 5 % ;* ?@A =>?@A ?@1

Διαβάστε περισσότερα

2. Στον παραπάνω πίνακα προσθέτουμε (εφόσον χρειάζεται) μια ακόμη στήλη που την ονομάζουμε έξοδο και στην οποία γράφουμε ότι εμφανίζεται.

2. Στον παραπάνω πίνακα προσθέτουμε (εφόσον χρειάζεται) μια ακόμη στήλη που την ονομάζουμε έξοδο και στην οποία γράφουμε ότι εμφανίζεται. Κατηγορία 1 η Πίνακες τιμών Τρόπος αντιμετώπισης: 1. Για να παρακολουθούμε τις τιμές των μεταβλητών δημιουργούμε ένα πίνακα τιμών ο οποίος έχει τόσες στήλες όσες και οι διαφορετικές μεταβλητές που υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. ΑΡΧΗ Εντολές ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πως γίνεται ο ορισμός μιας διαδικασίας; Να δοθούν σχετικά παραδείγματα. Οι διαδικασίες μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία και δεν επιστρέφουν μια τιμή όπως οι συναρτήσεις. Κάθε διαδικασία έχει

Διαβάστε περισσότερα