ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΟΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΟΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ"

Transcript

1 GR ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΟΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. 1) A. Λαβή. B. Ασφάλεια (όπου προβλέπεται). C. Λάστιχο. D. Διαχωριστικό (όπου προβλέπεται). E. Τάπα καναλιού αποστράγγισης νερού απόψυξης. F. Πίνακας διακοπτών. G. Πλευρική γρίλια εξαερισμού κινητήρα. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Εικ. 2) 1. Κόκκινη λυχνία: όταν αναβοσβήνει, υποδεικνύει μια κατάσταση συναγερμού (βλ. παράγραφο «ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ»). 2. Μπλε λυχνία: όταν είναι αναμμένη, υποδεικνύει ότι η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) είναι ενεργοποιημένη (βλ. παράγραφο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STOP FROST (Μείωση πάγου)») 3. Πράσινες λυχνίες: υποδεικνύουν ότι το προϊόν λειτουργεί, τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και τυχόν ενεργοποίηση της λειτουργίας ταχείας κατάψυξης («Shopping»). 4. Πλήκτρο ρύθμισης: για αλλαγή της ρυθμισμένης θερμοκρασίας, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας ταχείας κατάψυξης («Shopping») και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας «STOP FROST» (Μείωση πάγου). ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η συσκευή που έχετε αγοράσει έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, καθώς και για χρήση σε: - κουζίνες χώρων εργασίας, καταστημάτων ή/και γραφείων - αγροκτήματα - ξενοδοχεία, πανδοχεία, χώρους διαμονής, πανδοχεία τύπου «bed & breakfast» για χρήση από μεμονωμένους πελάτες. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη συντήρηση κατεψυγμένων τροφίμων και την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, καθώς και για παγάκια. Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική βάσει της νομοθεσίας. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς σε άτομα ή ζώα ή για υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των παραπάνω κανονισμών. 1. Μετά την αποσυσκευασία του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά, ότι η πόρτα κλείνει καλά και ότι το λάστιχο δεν είναι παραμορφωμένο. Τυχόν ζημιές πρέπει να αναφέρονται στο κατάστημα πώλησης εντός 24 ωρών από την παράδοση του προϊόντος. 2. Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, ώστε να επιτευχθεί άριστη απόδοση του ψυκτικού κυκλώματος. 3. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση έχουν πραγματοποιηθεί από έμπειρο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας. 4. Καθαρίστε το εσωτερικό του προϊόντος πριν από τη χρήση. Πριν συνδέσετε το προϊόν στο ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση αντιστοιχεί στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά του προϊόντος. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία. Αφαιρέστε τους 4 αποστάτες μεταξύ της πόρτας και του προϊόντος. (Εικ. 3) Βεβαιωθείτε ότι η τάπα του καναλιού αποστράγγισης του νερού απόψυξης (όπου προβλέπεται) έχει τοποθετηθεί σωστά (Ε). Για να επιτευχθεί μέγιστη απόδοση και να αποφευχθούν ζημιές, όταν ανοίγει η πόρτα του προϊόντος, πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 7 cm από τον πίσω τοίχο και 7 cm σε κάθε πλευρά. (Εικ. 4) Τοποθετήστε τα εξαρτήματα (όπου προβλέπονται). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Συνδέστε το προϊόν στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ανάβει η πράσινη λυχνία («Normal» (Κανονική)). Η κόκκινη λυχνία (1) αναβοσβήνει, καθώς στο εσωτερικό του προϊόντος δεν έχει επιτευχθεί ακόμη αρκετά χαμηλή θερμοκρασία για τοποθέτηση των τροφίμων. Η λυχνία αυτή σβήνει συνήθως εντός έξι ωρών μετά την ενεργοποίηση. Τοποθετήστε τα τρόφιμα μόνο όταν σβήσει η κόκκινη λυχνία. Σημείωση: Εάν η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) είναι απενεργοποιημένη, το λάστιχο της συσκευής δεν επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας του προϊόντος αμέσως μετά το κλείσιμο. Πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα του προϊόντος. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία με το πλήκτρο (4). Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του προϊόντος, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο (4). Με κάθε πάτημα του πλήκτρου, η ρυθμισμένη θερμοκρασία μεταβάλλεται κυκλικά μεταξύ των τιμών «Eco», «Normal» (Κανονική), «Intensive» (Εντατική) και «Shopping». Επιλέξτε τη ρύθμιση «Intensive» (Εντατική) για πιο χαμηλή θερμοκρασία συντήρησης. Εάν η συσκευή είναι εν μέρει γεμάτη, συνιστάται να επιλέξετε τη ρύθμιση «Eco» για βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Οι πράσινες λυχνίες (3) υποδεικνύουν την επιλεγμένη ρύθμιση σύμφωνα με τα παρακάτω:

2 Eco: λιγότερο χαμηλή θερμοκρασία (ανάβει η αριστερή λυχνία). Normal: ενδιάμεση θερμοκρασία (ανάβει η δεξιά λυχνία). Intensive: πολύ χαμηλή θερμοκρασία (ανάβουν και οι δύο λυχνίες). Shopping: Ταχεία κατάψυξη (αναβοσβήνουν και οι δύο λυχνίες). Ανατρέξτε στην παράγραφο «Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων». Σημείωση: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι ρυθμίσεις (με εξαίρεση τη λειτουργία «STOP FROST» (Μείωση πάγου)) παραμένουν αποθηκευμένες. Ο χρόνος που απαιτείται μέχρι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη να φτάσει στη ρυθμισμένη τιμή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και την επιλεγμένη ρύθμιση. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STOP FROST (ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΓΟΥ) Η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) παρέχει τη δυνατότητα σημαντικής μείωσης της ποσότητας πάγου που σχηματίζεται στο εσωτερικό του προϊόντος και συλλογής του πάγου στο ειδικό «ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ» (M), το οποίο αφαιρείται και καθαρίζεται εύκολα. Επίσης, η τεχνολογία STOP FROST (Μείωση πάγου) διευκολύνει το άνοιγμα της πόρτας του προϊόντος κάθε φορά που είναι απαραίτητο, ακόμη και πολλές φορές διαδοχικά, με την ίδια πάντα δύναμη. Η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) είναι ήδη ενεργοποιημένη κατά την πρώτη ενεργοποίηση του προϊόντος (η μπλε λυχνία είναι αναμμένη). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κρατώντας πατημένο το κουμπί (4) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Χάρη στην τεχνολογία STOP FROST (Μείωση πάγου), η υγρασία περιβάλλοντος διοχετεύεται στο εσωτερικό του ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (M) όπου μετατρέπεται σε πάγο. Συνιστάται να αφαιρείτε περιοδικά τον πάγο που συσσωρεύεται στο εσωτερικό του ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (M) ακολουθώντας τη διαδικασία καθαρισμού που αναφέρεται παρακάτω. Η συχνότητα των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συστήματος εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες του χώρου εγκατάστασης του προϊόντος (η συχνότητα συνιστάται να αυξάνεται στην περίπτωση χώρων με υψηλά ποσοστά υγρασίας). Ο μη καθαρισμός ή ο ελλιπής καθαρισμός της συσκευής μπορεί να μειώσει προσωρινά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης συνιστάται να ελέγχετε τα επίπεδα του συσσωρευμένου πάγου στο ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) ακόμη και μέσω της θυρίδας ελέγχου (I). υπάρχουν στο εσωτερικό του κώνου (L) στην πόρτα (απομακρύνετε τυχόν εμπόδια από την κεντρική οπή) χωρίς να προκληθεί ζημιά στις επιφάνειες. Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί την επιφάνεια του κώνου (L) στην πόρτα. Κλείστε την πόρτα του προϊόντος. Αφαιρέστε τον πάγο που υπάρχει στο ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) πλένοντας το δοχείο με κρύο ή χλιαρό νερό (όχι ζεστό). Σκουπίστε το ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) με ένα μαλακό πανί, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Τοποθετήστε ξανά το ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) στην υποδοχή του μετακινώντας τον άνω δείκτη (H) στη θέση που αντιστοιχεί στο ανοικτό λουκέτο και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι ο άνω δείκτης (H) να αντιστοιχεί στο κλειστό λουκέτο (αντίστροφη διαδικασία από αυτήν που ακολουθήσατε για την αφαίρεση του ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ). Κλείστε την πόρτα του προϊόντος. ΕΑΝ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (H) ΣΦΗΝΩΣΕΙ Ή ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ Στην περίπτωση στην οποία το ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) σφηνώσει, μην προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε, αλλά ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: Κλείστε την πόρτα του προϊόντος και ελέγξτε εάν η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. - Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (αναμμένη μπλε λυχνία): πατήστε το κουμπί (4) για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία (σβηστή μπλε λυχνία) και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί (4) για 3 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) ενεργοποιείται ξανά (αναμμένη μπλε λυχνία). - Εάν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη (σβηστή μπλε λυχνία): πατήστε το κουμπί (4) για 3 δευτερόλεπτα: η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) ενεργοποιείται (αναμμένη μπλε λυχνία). Περιμένετε περίπου 25 λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτόματης απόψυξης και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να αφαιρέσετε το ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) ακολουθώντας τη «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΓΟΥ». ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΓΟΥ Ανοίξτε την πόρτα του προϊόντος. Κρατήστε το ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) με τα δύο χέρια και περιστρέψτε το αριστερόστροφα (εικ. S1) μετακινώντας τον άνω δείκτη (H) από τη θέση που αντιστοιχεί στο κλειστό λουκέτο στη θέση που αντιστοιχεί στον ανοικτό λουκέτο (εικ. S2) και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (εικ. S3). Αφαιρέστε προσεκτικά τα υπολείμματα πάγου που

3 ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Προετοιμασία φρέσκων τροφίμων για κατάψυξη Τυλίξτε και σφραγίστε τα φρέσκα τρόφιμα για κατάψυξη σε: αλουμινόχαρτο, διάφανη μεμβράνη, αδιάβροχες πλαστικές σακούλες, δοχεία από πολυαιθυλένιο με καπάκι, εφόσον είναι κατάλληλα για κατάψυξη τροφίμων. Τα τρόφιμα πρέπει να είναι φρέσκα, ώριμα και άριστης ποιότητας. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά πρέπει να καταψύχονται το συντομότερο δυνατό μετά τη συλλογή τους, ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτα τα θρεπτικά τους συστατικά, η υφή, το χρώμα και η γεύση τους. Αφήνετε πάντα τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε στο προϊόν. Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων Τοποθετήστε τα τρόφιμα για κατάψυξη σε απευθείας επαφή με τα κατακόρυφα τοιχώματα του προϊόντος: A) - τρόφιμα για κατάψυξη, B) - ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα για κατάψυξη σε απευθείας επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα. Για βέλτιστη και ταχεία κατάψυξη, χωρίζετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα πιο εύκολα. 1. Τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων στο προϊόν, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης («Shopping») πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο (4) μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν και οι δύο πράσινες ενδεικτικές λυχνίες (3). 2. Τοποθετήστε τα τρόφιμα για κατάψυξη και αφήστε την πόρτα του προϊόντος κλειστή για 24 ώρες. Μετά το διάστημα αυτό, τα τρόφιμα θα έχουν καταψυχθεί. Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης («Shopping») μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας το πλήκτρο (4) και επιλέγοντας διαφορετική ρύθμιση θερμοκρασίας. Εάν δεν εκτελεστεί η διαδικασία αυτή, το προϊόν απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία αυτή μετά από 50 περίπου ώρες λειτουργίας και επαναφέρει την τελευταία ρύθμιση (που ήταν ενεργοποιημένη για τουλάχιστον 1 λεπτό) πριν από την επιλογή της ρύθμισης «Shopping». ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ανατρέξτε στον πίνακα πάνω στο προϊόν. Ταξινόμηση κατεψυγμένων τροφίμων Τοποθετήστε και ταξινομήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Συνιστάται να σημειώνετε την ημερομηνία συντήρησης στις συσκευασίες, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη κατανάλωση εντός της ημερομηνίας λήξης που αναφέρεται σε μήνες στην εικ. 6 για κάθε τύπο τροφίμων. Συστάσεις για τη συντήρηση κατεψυγμένων τροφίμων Κατά την αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι: Η συσκευασία είναι ανέπαφη, καθώς τα τρόφιμα σε συσκευασίες που έχουν υποστεί ζημιά μπορεί να έχουν αλλοιωθεί. Εάν η συσκευασία είναι φουσκωμένη ή έχει ίχνη υγρασίας, το προϊόν δεν έχει συντηρηθεί σε βέλτιστες συνθήκες και μπορεί να έχει εν μέρει ξεπαγώσει. Αγοράζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα προς το τέλος των αγορών σας και χρησιμοποιείτε θερμικές τσάντες για τη μεταφορά. Μόλις φτάσετε στο σπίτι, βάλτε αμέσως τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο προϊόν. Αποφεύγετε ή μειώνετε στο ελάχιστο τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Τηρείτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία για τη συντήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων. Σημείωση: Καταναλώνετε αμέσως τα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει πλήρως ή εν μέρει. Μην καταψύχετε ξανά τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει, εκτός εάν χρησιμοποιηθούν για το μαγείρεμα φαγητού. Μετά το μαγείρεμα, τα τρόφιμα μπορούν να καταψυχθούν ξανά. Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος: Μην ανοίγετε την πόρτα του προϊόντος παρά μόνο για να τοποθετήσετε τις παγοκύστες (όπου προβλέπονται) πάνω από τα κατεψυγμένα τρόφιμα στη δεξιά και αριστερή πλευρά του προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιβραδύνετε την αύξηση της θερμοκρασίας. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται ζημιά στο ηλεκτρικό καλώδιο από τη συσκευή. Μη διατηρείτε στο προϊόν γυάλινα δοχεία με υγρά, καθώς υπάρχει κίνδυνος θραύσης των δοχείων. Μην τρώτε παγάκια ή γρανίτες αμέσως μετά την αφαίρεσή τους από το προϊόν, καθώς υπάρχει κίνδυνος ψυχρών εγκαυμάτων. Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή καθαρισμού, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ή διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρο που εκτίθεται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας, καθώς θα αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας. Μην τοποθετείτε στη συσκευή φιάλες αεροζόλ ή δοχεία που περιέχουν προωθητικά υλικά ή εύφλεκτες ουσίες. Μη φυλάσσετε ή μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά κοντά στο προϊόν ή σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι αναθυμιάσεις μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. Εγκαταστήστε και οριζοντιώστε το προϊόν σε δάπεδο που μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του και σε χώρο κατάλληλο για τις διαστάσεις και τη χρήση του. Τοποθετήστε το προϊόν σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Το προϊόν είναι διαμορφωμένο για λειτουργία σε χώρο με θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ των ακόλουθων τιμών, οι οποίες καθορίζονται ανάλογα με την κλιματική κατηγορία που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά του προϊόντος (εικ. 7). Το προϊόν μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία υψηλότερη ή χαμηλότερη από τις προβλεπόμενες τιμές. Συνιστάται να αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη, ακόμη και αν παραμείνει κενή για σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά τη μετακίνηση του προϊόντος, φροντίστε να μην προκαλέσετε ζημιά στο δάπεδο (π.χ. παρκέ). Για πιο εύκολη μετακίνηση του προϊόντος, συνιστάται να το αδειάσετε προηγουμένως, εάν είναι δυνατό. Σημείωση: Η μετακίνηση και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται από δύο ή περισσότερα άτομα. Για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, μη

4 χρησιμοποιείτε μηχανικά εργαλεία ή άλλα μέσα εκτός από εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του προϊόντος, εάν δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς την κατάλληλη εμπειρία ή/και γνώσεις, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού και ασφυξίας, μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν ή να κρύβονται μέσα στο προϊόν. Η τροποποίηση ή η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ή από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα. Η αποσύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας πρέπει να είναι δυνατή βγάζοντας το φις από την πρίζα ή με τη χρήση του διπολικού διακόπτη του δικτύου πριν από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων αντιστοιχεί στην τάση της οικιακής εγκατάστασης. Μην καταπίνετε το υγρό (ατοξικό) που περιέχουν οι παγοκύστες (όπου προβλέπονται). Μην ανοίγετε πολλές φορές την πόρτα του προϊόντος. Η συσκευή αυτή διαθέτει τεχνολογία «skin condenser»: η μονάδα του συμπυκνωτή είναι ενσωματωμένη στο εσωτερικό των τοιχωμάτων του καταψύκτη. Για το λόγο αυτό, τα πλευρικά και μπροστινά τοιχώματα του προϊόντος μπορεί να ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προϊόντος. Το φαινόμενο αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και συμβάλλει επίσης στη μείωση του σχηματισμού συμπυκνωμένων υδρατμών σε ιδιαίτερα κρίσιμες περιβαλλοντικές συνθήκες (βλ. παράγραφο «Οδηγός εντοπισμού βλαβών»). ΑΠΟΨΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Συνιστάται να κάνετε απόψυξη όταν το πάχος του πάγου που σχηματίζεται στα τοιχώματα είναι 5-6 mm. Αποσυνδέστε το προϊόν από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αφαιρέστε τα τρόφιμα από το προϊόν και φυλάξτε τα σε πολύ δροσερό μέρος ή σε θερμική τσάντα. Αφήστε την πόρτα του προϊόντος ανοιχτή. Αφαιρέστε την εσωτερική τάπα του καναλιού αποστράγγισης (όπου προβλέπεται) (εικ. 8). Αφαιρέστε την εξωτερική τάπα του καναλιού αποστράγγισης (όπου προβλέπεται) και τοποθετήστε την όπως φαίνεται στην εικόνα 8. Χρησιμοποιήστε το διαχωριστικό (όπου προβλέπεται) που υπάρχει στο εσωτερικό του προϊόντος (D) ως δοχείο για τη συλλογή του υπολειπόμενου νερού, όπως φαίνεται στην εικ. 8. Εάν δεν υπάρχει διαχωριστικό, χρησιμοποιήστε ένα ρηχό δοχείο. Η απόψυξη μπορεί να επιταχυνθεί χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα για πιο εύκολη αποκόλληση του πάγου από τα τοιχώματα του προϊόντος. Αφαιρέστε τον πάγο από το κάτω μέρος του προϊόντος. Για να αποφευχθούν ανεπανόρθωτες ζημιές στο θάλαμο, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή κοφτερά μεταλλικά εργαλεία για την αφαίρεση του πάγου. Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα και μη θερμαίνετε τεχνητά το θάλαμο. Σκουπίστε προσεκτικά το εσωτερικό του προϊόντος. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, τοποθετήστε ξανά την τάπα στην ειδική θέση της. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Αφαιρέστε τον πάγο που σχηματίζεται στα πάνω άκρα (βλ. Οδηγό εντοπισμού βλαβών). Μετά την απόψυξη, καθαρίστε το εσωτερικό με ένα σφουγγάρι εμποτισμένο με χλιαρό νερό ή/και ουδέτερο απορρυπαντικό. Καθαρίστε την πλευρική γρίλια εξαερισμού (όπου προβλέπεται). Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε κρέμες, συρματάκια ή καθαριστικά λεκέδων (π.χ. ασετόν, τριχλωροαιθυλένιο) για να καθαρίσετε το προϊόν. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του προϊόντος, συνιστάται να εκτελείτε τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΑΣ Αποσυνδέετε το προϊόν από το ηλεκτρικό δίκτυο. Βγάζετε την οπαλίνα ακολουθώντας τις ενδείξεις της εικόνας με τη σειρά που υποδεικνύεται. Ξεβιδώνετε τη λάμπα και την αλλάζετε με μία καινούρια ίδιων Volt και Watt. Επανατοποθετείτε την οπαλίνα κι επανασυνδέετε το προϊόν στο ηλεκτρικό δίκτυο. ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ 1. Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει. Υπάρχει διακοπή ρεύματος; Πραγματοποιήθηκε απόψυξη; Η πόρτα του προϊόντος έχει κλείσει καλά; Το προϊόν είναι τοποθετημένο κοντά σε πηγή θερμότητας; Η γρίλια εξαερισμού και ο συμπυκνωτής είναι καθαροί; 2. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. 3. Το προϊόν κάνει πολύ θόρυβο. Το προϊόν έχει τοποθετηθεί σε απόλυτα οριζόντια επιφάνεια; Το προϊόν έρχεται σε επαφή με άλλα έπιπλα ή αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν κραδασμούς; Αφαιρέθηκε η συσκευασία από τη βάση του προϊόντος; Σημείωση: Ένας ελαφρύς θόρυβος λόγω της κυκλοφορίας του ψυκτικού αερίου, ακόμη και αφού διακοπεί η λειτουργία του συμπιεστή, πρέπει να θεωρείται απόλυτα φυσιολογικός. 4. Οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σβηστές και το προϊόν δεν λειτουργεί. Υπάρχει διακοπή ρεύματος; Το φις είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα; Το ηλεκτρικό καλώδιο είναι σε καλή κατάσταση; 5. Οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σβηστές και το προϊόν λειτουργεί. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. 6. Ο συμπιεστής λειτουργεί διαρκώς. Έχουν τοποθετηθεί ζεστά τρόφιμα στο προϊόν;

5 Η πόρτα του προϊόντος παρέμεινε ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα; Το προϊόν βρίσκεται σε χώρο με πολύ υψηλή θερμοκρασία ή κοντά σε πηγή θερμότητας; Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Shopping»; (οι πράσινες λυχνίες (3) αναβοσβήνουν) 7. Υπερβολικός σχηματισμός πάγου στα πάνω άκρα. Τοποθετήθηκαν σωστά οι τάπες του καναλιού αποστράγγισης νερού απόψυξης; Η πόρτα του προϊόντος έχει κλείσει καλά; Το λάστιχο της πόρτας του προϊόντος έχει φθαρεί ή παραμορφωθεί; (Βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση») Αφαιρέθηκαν οι 4 αποστάτες; (Βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση») Η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) είναι ενεργοποιημένη; Υπάρχει πάγος στο ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) και στον κώνο (L); Εκτελέστε τη «διαδικασία καθαρισμού της συσκευής ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΓΟΥ» Βεβαιωθείτε ότι η οπή της συσκευής ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΓΟΥ στο πίσω εξωτερικό άκρο της πόρτας δεν είναι φραγμένη 8. Σχηματισμός συμπυκνωμένων υδρατμών στα εξωτερικά τοιχώματα του προϊόντος. Είναι φυσιολογικό να σχηματίζονται συμπυκνωμένοι υδρατμοί υπό ορισμένες κλιματολογικές συνθήκες (υγρασία άνω του 85%) ή εάν το προϊόν έχει τοποθετηθεί σε χώρο με υγρασία και ανεπαρκή εξαερισμό. Παρόλα αυτά, το γεγονός αυτό δεν προκαλεί μείωση της απόδοσης του προϊόντος. 9. Το στρώμα πάγου στα εσωτερικά τοιχώματα του προϊόντος δεν είναι ομοιόμορφο. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να θεωρείται φυσιολογικό. 10. Δεν συλλέγεται πάγος στο ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ. Βεβαιωθείτε ότι η οπή της συσκευής ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΓΟΥ στο πίσω εξωτερικό άκρο της πόρτας δεν είναι φραγμένη ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. Συσκευασία Το υλικό συσκευασίας είναι100% ανακυκλώσιμο κι είναι σημασμένο με το σύμβολο ανακύκλωσης. Για τη διάθεσή του ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Το υλικό συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, τεμάχια φελιζόλ, κλπ...) πρέπει να διατηρείται μακριά από τα παιδιά εφόσον αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου. 2. Αποκομιδή/Διάθεση Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με ανακυκλώσιμο υλικό. Αυτή η συσκευή είναι σημασμένη σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE- Άχρηστος Ηλεκτρικός κι Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός). Βεβαιούμενοι ότι αυτή η συσκευή αποκομίζεται με σωστό τρόπο, συνεισφέρετε στην πρόληψη των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. Το σύμβολο πάνω στη συσκευή, ή στα έγγραφα που τη συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να μεταχειριστεί ως οικιακό απόρριμμα αλλά πρέπει να παραδοθεί στο ενδεδειγμένο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών κι ηλεκτρονικών συσκευών. Κατά την αποκομιδή, επιστρέφετε τη συσκευή άχρηστη, κόβοντας το καλώδιο του ρεύματος, αφαιρώντας τις πόρτες και τα ράφια έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού των παιδιών στο εσωτερικό της. Την αποκομίζετε ακολουθώντας τους τοπικούς κανόνες για τη διάθεση των απορριμμάτων και την παραδίδετε στα ειδικά σημεία περισυλλογής, χωρίς να την αφήνετε αφύλακτη ούτε για λίγες ημέρες, καθώς αποτελεί εστία κινδύνου για τα παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, ανάκτηση κι ανακύκλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την υπηρεσία περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή. Πληροφορία: Αυτή η συσκευή δεν περιέχει CFC. Το ψυκτικό κύκλωμα περιέχει R134a (HFC) ή R600a (HC), βλέπε ετικέτα αριθμού μητρώου στο εσωτερικό της συσκευής Για τις συσκευές με Ισoβoυτάvιo (R600a): το ισoβoυτάvιo είναι ένα φυσικό αέριο χωρίς επιπτώσεις για το περιβάλλον, αλλά είναι εύφλεκτο. Κατʼ επέκταση είναι απαραίτητο να βεβαιώνεστε ότι οι σωλήνες του ψυκτικού κυκλώματος δεν έχουν ζημιές. Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει φθοριούχα αέρια σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο. Το ψυκτικό αέριο βρίσκεται σε ερμητικά σφραγισμένο σύστημα. Ψυκτικό αέριο: το R134a έχει δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) Δήλωση συμμόρφωσης Αυτή η συσκευή προορίζεται για τη συντήρηση προϊόντων διατροφής και κατασκευάζεται σε συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004. Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε κι εμπορευματοποιήθηκε σε συμμόρφωση με: - στόχοι ασφαλείας της Οδηγίας "Χαμηλή Τάση" 2006/95/ΕΕ (που αντικαθιστά την 73/23/ΕΟΚ και επόμενες τροποποιήσεις). - τις απαιτήσεις προστασίας της Οδηγίας EMC" 2004/108/EK. Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής εξασφαλίζεται μόνον όταν είναι σωστά συνδεμένη σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης βάσει του νόμου. ΣΕΡΒΙΣ Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις: 1. Ελέγχετε αν είναι δυνατό να εξαλείψετε μόνοι σας τις βλάβες. 2. Ανάβετε πάλι τη συσκευή για να βεβαιωθείτε αν επανορθώθηκε η δυσχέρεια. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, σβήνετε πάλι τη συσκευή κι επαναλαμβάνετε το χειρισμό μετά από μία ώρα. 3. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήσετε με το Σέρβις. Μεταδίδετε: τον τύπο της βλάβης. το μοντέλο. τον αριθμό Σέρβις (ο αριθμός που βρίσκεται μετά τη λέξη SERVICE, πάνω στην ετικέτα μητρώου που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής). την πλήρη διεύθυνσή σας. τον τηλεφωνικό σας αριθμό και τον κωδικό κλήσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Α. Ψυγείο 1. Συρτάρι για φρούτα και λαχανικά 2. Ράφια και περιοχή για τα ράφια 3. Θερμοστάτης και φωτισμός 4. Ραφάκια 5. Ράφι για φιάλες 6. Αφαιρούμενο στήριγμα για φιάλες 7. Πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ π Ã Σελί α ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 55 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 55 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 56 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 57 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΣ 60 ΣΕΡΒΙΣ 60 54

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Α. Ψυγείο 1. Συρτάρι για φρούτα και λαχανικά 2. Ράφια και περιοχή για τα ράφια 3. Θερμοστάτης και φωτισμός 4. Ραφάκια 5. Ράφι για φιάλες 6. Αφαιρούμενο στήριγμα για φιάλες 7. Πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ π Ã Σελί α ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 47 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 47 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 48 ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 49 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 49 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας Οδηγός Υγείας και ασφάλειας EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

33502008GR.fm Page 83 Tuesday, November 17, 2009 7:18 PM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

33502008GR.fm Page 83 Tuesday, November 17, 2009 7:18 PM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 33502008GR.fm Page 83 Tuesday, November 17, 2009 7:18 PM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA EL Οδηγίες Χρήσης Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 3 Λειτουργία 5 Πριν από την πρώτη χρήση 6 Καθημερινή χρήση 6 Υποδείξεις και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ WINE CELLAR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ WINE CELLAR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ WINE CELLAR Το προϊόν που αγοράσατε είναι ένα επαγγελματικό wine cellar (ψυγείο κρασιών), και προορίζεται αποκλειστικά για τη διατήρηση των κρασιών. Για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция SMEG CR325ANF http://ru.yourpdfguides.com/dref/3527051

Ваша инструкция SMEG CR325ANF http://ru.yourpdfguides.com/dref/3527051 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. Θάλαμος καταψύκτη 1. Παγοθήκη 2. Πλαστικά ράφια 3. Ζώνη ψύξης (με/χωρίς πορτάκι) 4. Διαμέρισμα συντήρησης κατεψυγμένων τροφίμων 5. Ράφια πόρτας καταψύκτη για πίτσα ή άλλα κατεψυγμένα προϊόντα με μικρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ WINE CELLAR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ WINE CELLAR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ WINE CELLAR Το προϊόν που αγοράσατε είναι ένα επαγγελματικό wine cellar (ψυγείο κρασιών), και προορίζεται αποκλειστικά για τη διατήρηση των κρασιών. Για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319252GR.fm Page 53 Wednesday, September 3, 28 5:17 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της νέας μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 Οδηγίες χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...4 1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ...4 1.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΡΤΩΝ (ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113

Εγχειρίδιο οδηγιών. Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113 Εγχειρίδιο οδηγιών Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113 Αγαπητέ πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ψυγείο. Για να διασφαλιστεί ότι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το νέο ψυγείο σας, αφιερώστε χρόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη φρυγανιέρας... 9 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Κατακόρυφο ψυγείο με θάλαμο BioFresh 7084666-00 2 1.1 2 1.2 2 1.3 3 1.4 3 4 3.1 4 3.2 4 4 4.1 4 4.2 4 4.3 5 4.4 6 4.5 6 4.6 7 4.7 7 7 5.1 7 5.2 7 5.3 Biofresh 8 9 6.1 9

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ π Ã Σελί α ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 69 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 69 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 70 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ 71 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο: UND-45087

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο: UND-45087 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UND-45087 Αγαπητέ πελάτη: Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το συγκεκριμένο ψυγείο. Για να εξασφαλίσετε το καλύτερο αποτέλεσμα από το καινούριο σας ψυγείο, διαθέστε λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία CMes

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία CMes Οδηγίες χρήσης σελίδα 10 Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία 7083 597-00 CMes Σημειώσεις για την διάθεση Η συσκευή περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και η διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ξεβιδώστε το ειδικό πώμα ασφαλείας (Β) και γεμίστε το λέβητα με περίπου 2 λίτρα νερό με τη χρήση της φιάλης πλήρωσης (7), βεβαιωθείτε ότι δεν υπερχειλίζει (Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα