Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Γενική Συνέλευση 3ο ηµοτικό Σχολείο Ραφήνας Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων 1

2 Σκοπός -Όραµα Ενίσχυση του έργου του σχολείου για: Αποδοτικότερη εργασία αυτού Αρτιότερη µόρφωση Ηθική διάπλαση χαρακτήρα Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Μαθητών 3ου ηµοτικού Σχολείου Ραφήνας λειτουργεί βάσει του καταστατικού του ( ). Το καταστατικόαυτόορίζεισαφώςτοσκοπότουκαιθέτειτοπλαίσιο (καιόρια) λειτουργίας του. Σκοπός του σωµατείου είναι η ενίσχυση του έργου του σχολείου ηθικώς και υλικώς για αποδοτικότερη εργασία τούτου, αρτιώτερη µόρφωση των παιδιών και ηθική διάπλαση του χαρακτήρα τους. 2

3 Σχέδιο Πρωτοβουλιών - Άξονες Οργάνωση Μετάδοση γνώσης αγωγή και εκπαίδευση Ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ευγενούς άµιλλας Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας Οικονοµικά Στοκαταστατικόπεριγράφεταιαναλυτικάτοπεδίοδράσηςτουσυλλόγου. Βάσει λοιπόν του καταστατικού, συστήθηκε ένα σχέδιο πρωτοβουλιών που δοµείται σε 5 άξονες: Ο 1οςάξοναςαφοράστηνοργάνωσητουίδιουτουσυλλόγουκαιτων πρωτοβουλιών που αναλαµβάνει Ο 2ος άξονας αφορά στην µετάδοση της γνώσης, την αγωγή και την εκπαίδευσητωνµαθητών. Εδώεντάσσονταιδράσειςόπωςδιαλέξεις, επισκέψεις σε µουσεία εκθέσεις, εκπαιδευτικές εκδροµές, τη βιβλιοθήκη, την ένταξη του σχολείου σε ειδική αγωγή Ο 3ος άξονας αφορά στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ευγενούς άµιλας. Εδώ εντάσσονται δράσεις όπως αθλητισµός, διοργάνωση µαθητικών εκδηλώσεων - εκθέσεων, συµµετοχή σε µαθητικούς διαγωνισµούς, επιβράβευση διδασκόντων µαθητών, συµµετοχή σε δράσεις εθελοντισµού κλπ. Ο 4ος άξονας αφορά στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, και τέλος Ο 5ος άξονας αφορά στα οικονοµικά του συλλόγου Μίααπότιςπρώτεςδράσειςπουυλοποίησεοσύλλογοςήταντο ερωτηµατολόγιο προς τους γονείς και κηδεµόνες, έτσι ώστε το παραπάνω σχέδιο πρωτοβουλιών να οργανωθεί µε πληρέστερο τρόπο. 3

4 ιοικητικό Συµβούλιο ΛεγάκηΤζωρτζίνα, Πρόεδρος ΠανουτσοπούλουΜιµίκα, Αντιπρόεδρος Βαρκούτας Ηλίας, Γενικός Γραµµατέας ΜπαρµπήΜαρία, Ταµίας ΑντωνοπούλουΒαρβάρα, Μέλος ΚαλτσογιάννηΒαρβάρα, Μέλος ΓιαννέληςΓεώργιος, Μέλος Από τις εκλογές του εκεµβρίου εκλέχθηκε το επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο µε διάρκεια θητείας δύο ετών Παρουσίαση του Σ. Μίααπότιςπρώτεςδράσειςπουυλοποίησεοσύλλογοςήταντο ερωτηµατολόγιο προς τους γονείς και κηδεµόνες, έτσι ώστε το παραπάνω σχέδιο πρωτοβουλιών να οργανωθεί µε πληρέστερο τρόπο. 4

5 Ερωτηµατολόγιο Αδύνατα σηµεία - Απειλές υνατά σηµεία - Ευκαιρίες Εθελοντισµός Λειτουργία το Σάββατο Άλλα σχόλια κα Μανωλοπούλου Μαζί µε τον κ. Γιαννέλη συντάχθηκε το ερωτηµατολόγιο, το οποίο αφού πήρε έγκριση από το ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µοιράστηκε στο σύνολο των µαθητών προς τους γονείς τους. Με ευθύνη του συλλόγου τα ερωτηµατολόγια συγκεντρώθηκαν πίσω και ανάλαβα την ανάλυσήτους. Κύριος στόχος του ερωτηµατολογίου ήταν η διερεύνηση των θεµάτων που απασχολούν τους γονείς θετικά και αρνητικά, καθώς και τις προτάσεις τους. ηλαδή τι θεωρούν αδύνατα σηµεία στη λειτουργία του σχολείου, τα οποία µπορούν να βελτιωθούν, απειλές οι οποίες πρέπει να προληφθούν, δυνατά σηµεία τα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν και ευκαιρίες που θα πρέπει να εκµεταλλευτούµε. Για να µην περιορίσουµε τη σκέψη των γονέων και µη δοθεί καµία κατεύθυνση ως προς τη θεµατολογία, προτιµήθηκε να δοθούν ανοιχτού τύπου ερωτήσεις όσο και αν αυτό δυσκολεύει την ανάλυση µετά. Επίσης οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις δίνουν την ευκαιρία να εκφραστούν πρωτότυπες προτάσεις. Ακόµα, µέσω του ερωτηµατολογίου διερευνήθηκε η ανταπόκριση των γονέων σε µία πιθανή λειτουργία του σχολείου το Σάββατο. Τέλος επειδή ο σύλλογος βασίζεται πολύ στα µέλη του και στην εθελοντική τους προσφορά για τις δράσεις του υπήρχε και σχετική ερώτηση. Επέστεψαν και αναλύθηκαν 49 ερωτηµατολόγια αντιπροσωπεύοντας 55 µαθητές. Περισσότερο αντιπροσωπεύονται η Β, Γ και τάξη, έπεται η Ε, ακολουθεί η Α και τέλος η Στ. Τααποτελέσµαταστιςερωτήσειςπουαφορούνταδυνατά-αδύνατασηµείακαιπροτάσεις, έδειξε ότι 7 είναι τα θέµατα που κυρίως απασχολούν τους γονείς. 5

6 Κύρια Αποτελέσµατα Κτίριο και λειτουργικότητα Καθαριότητα Ασφάλεια Θέµατα Συλλόγου Γονέων Θέµατα ιδασκόντων - Γονέων άσκαλος ειδικής αγωγής - Ενισχυτικής διδασκαλίας Αδύνατα σηµεία - Απειλές υνατά σηµεία - Ευκαιρίες Προτάσεις Μαθητές και δραστηριότητες κα Μανωλοπούλου Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε αυτό το διάγραµµα. Τα θέµατα που απασχολούν τους γονείς είναι: 1. Το κτίριο και η λειτουργικότητά του 2. Η καθαριότητα 3. Η ασφάλεια 4. Θέµατα διδασκόντων 5. Ο δάσκαλος της ειδικής αγωγής 6. Θέµατα του Συλλόγου γονέων 7. Οι µαθητές και οι δράσεις τους Με πορτοκαλί φαίνεται πόσοι γονείς θεωρούν ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα αρνητικόσηµείοσεαυτότοθέµα, µεπράσινοταθετικάκαιµεγκριοι προτάσεις. Αναλυτικά... (αρχείο word) 6

7 Λειτουργία το Σάββατο Σκάκι Χορός Θεατρικό εργαστήρι Ζωγραφική - Πηλός Μουσική Πληροφορική Αθλητικές δραστηριότητες Άλλο κα Μανωλοπούλου 45 γονείς συµφωνούν µε τη λειτουργία του σχολείου το Σάββατο, ενώ 4 λένε «όχι». Το Σκάκι αναφέρθηκε 16 φορές Οχορός 26 Το θεατρικό εργαστήρι 22 Ζωγραφική πηλός 29 Μουσική 23 Πληροφορική 22 Αθλητικές δραστηριότητες 29 Καιάλλο 6 φορέςκαισυγκεκριµένα: παραδοσιακοίχοροί, ξιφασκία, γυµναστική, σχολήγονέων, ποσόσφαιρο, φωτογραφία Τέλος 31 γονείς κηδεµόνες συµφωνούν να προσφέρουν εθελοντικά στις δράσεις του συλλόγου - γενικά ή σε διάφορους τοµείς. 7

8 Σχέδιο Πρωτοβουλιών 1. Οργάνωση 2. Μετάδοση γνώσης αγωγή εκπαίδευση 3. Ανάπτυξη πρωτοβουλίας & ευγενούς άµιλλας 4. Συνθήκες υγιεινής & ασφάλειας 5. Οικονοµικά 1.1. Εξοπλισµός 2.1. Εξοπλισµός 3.1. Εξοπλισµός 4.1. Εξοπλισµός 5.1. Έσοδα 1.2. Αρχείο επικοινωνία διαδικασίες µελών 2.2. ιαλέξεις - Σεµινάρια 3.2. Αθλητισµός 4.2. Καθαρισµός σχολείου 5.2. Φορολογικές υποχρεώσεις 1.3. Επικοινωνίαµε τρίτους 2.3. Επισκέψειςσε µουσεία εκθέσεις 3.3. Συµµετοχή σε µαθητικούς διαγωνισµούς 4.3. Ασφάλεια µαθητών 1.4. Επικοινωνίαµε σύλλογο διδιακόντων και διεύθυνση 2.4. Εκπαιδευτικές εκδροµές 3.4. ιοργάνωση εκδηλώσεων εκθέσεων 1.5. Ερωτηµατολόγια 2.5. Βιβλιοθήκη 3.5. Επιβράβευση διδασκόντων µαθητών 1.6. Ανάπτυξη συλλόγου 2.6. ΕιδικήΑγωγή 3.6. Εκδόσεις 1.7. Παρακολούθηση σχεδίου δείκτες αξιολόγηση 3.7. Συµµετοχή σε δράσεις εθελοντισµού Λαµβάνοντας υπόψη Την υφιστάµενη κατάσταση λειτουργίας του σχολείου, όπως γίνεται αντιληπτή από όλους εµάς που εµπλεκόµαστε και επιρρεαζόµαστε από αυτό... Την ανάλυση των δυνατών και αδυνάτων σηµείων, των ευκαιριών και των απειλών, όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, αλλά και την αντίληψη των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου... Το στόχο όραµα του συλλόγου όπως περιγράφεται στο καταστατικό... Συστήνεται το αναλυτικό σχέδιο πρωτοβουλιών του συλλόγου µε εξειδίκευση σε άξονες και µέτρα. Είναι διετές και καλύπτει τη θητεία του παρόντος διοικητικού συµβουλίου Είναι δυναµικό, δηλαδή διαµορφώνεται - αλλάζει ανάλογα µε τις ανάγκες του συλλόγου όπως διαφοροποιούνται στο χρόνο. Ήδη τους δύο πρώτους µήνες της θητείας του διοικητικού συµβουλίου έχουν πραγµατοποιηθεί κάποιες δράσεις που εντάσσονται στον σχεδιασµό που παρουσιάζεται: 8

9 ράσεις 1ου ιµήνου Άξονας 1: Οργάνωση 1.5 Ερωτηµατολόγια 1.6 ΑνάπτυξηΣυλλόγου Εθελοντικές οµάδες γονέων 1.5 Συντάχτηκε ερωτηµατολόγιο, στάλθηκε στους γονείς και έγινε η επεξεργασία του που ήδη παρουσιάστηκε 1.6 Ενεργοποιήθηκαν γονείς σε εθελοντικές οµάδες. Όλες οι δράσεις του συλλόγουβασίζονταιστηνεθελοντικήπροσφοράτωνµελώντουσυλλόγου, δηλαδή σε όλους εσάς τους γονείς. Η υλοποίηση των δράσεων που παρουσιάζονται εδώ ως δίµηνος απολογισµός έγινε δυνατή εξαιτίας της οικειοθελούς προσφοράς κάποιων ανθρώπων. Το ίδιο ισχύει και ό,τι προγραµµατίζεται για το µέλλον. (αυτή είναι δράση που έχει συνέργεια µε πολλές άλλες δράσεις) 9

10 ράσεις 1ου ιµήνου Άξονας 2: Μετάδοση γνώσης- αγωγή εκπαίδευση 2.1 Εξοπλισµός Εργαστήρι Πληροφορικής 2.5 Βιβλιοθήκη 2.6 ΕιδικήΑγωγή Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των υπολογιστών στο τµήµα πληροφορικής (στην οργάνωση του χώρου του εργαστηρίου κάποιοι ξεµεσιάστηκαν να µεταφέρουν τα τραπέζια των υπολογιστών, στο στήσιµο και εκκίνηση των υπολογιστών) Ξεκίνησε η οργάνωση της βιβλιοθήκης Συµµετοχή µε τη ιεύθυνση του Σχολείου και άλλους ηµόσιους Φορείς στη δηµιουργία τµήµατος Ειδικής Αγωγής στο σχολείο µας 10

11 ράσεις 1ου ιµήνου Άξονας 3: Ανάπτυξη πρωτοβουλίας & ευγενούς άµιλλας 3.3 Συµµετοχή σε µαθητικούς διαγωνισµούς Φεστιβάλ Φιλαναγνωσίας 3.4 ιοργάνωσηεκδηλώσεων εκθέσεων Βασιλόπιτες Αρτοκλασία Αποκριάτικος χορός Στολές 25ης Μαρτίου Συµµετοχή στη οργάνωση από το Σχολείο του Φεστιβάλ Φιλαναγνωσίας Ο Σύλλογος αναλαµβάνει εξολοκλήρου ή βοηθά στη διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων του σχολείου: (δεν βοηθήσαµε στο Χριστουγεννιάτικο στολισµό? Την ίδια µέρα µε το εργαστήρι πληροφορικής) Έγιναν οι βασιλόπίτες των παιδιών Αρτοκλασία για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών ιοργανώσαµε αποκριάτικο χορό ΑρωγήστηνενοικίασηστολώνγιατηνδιοργάνωσητηςΕθνικήςΓιορτής 25 ης Μαρτίου 11

12 ράσεις 1ου ιµήνου Άξονας 4: Συνθήκες υγιεινής & ασφάλειας 4.1 Εξοπλισµός Φωτοβολταϊκά 4.2 Καθαρισµόςσχολείου 4.3 Ασφάλειαµαθητών Συναγερµός Πυρασφάλεια Επιτήρηση στα διαλείµµατα Συµµετοχή µε τη ιεύθυνση του Σχολείου και άλλους ηµόσιους Φορείς στην ένταξη του σχολείου µας σε πρόγραµµα ΕΣΠΑ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Καθαρισµός του σχολείου µετά από τις οικοδοµικές εργασίες που έγιναν κατά τηδιάρκειατωνδιακοπώντωνχριστουγέννων, απόεξωτερικόσυνεργείο. Καλύψαµε τα έξοδα τα οποία αποζηµιώθηκαν τελικά από τη Σχολική Επιτροπή. Τοποθετήθηκε συναγερµός και λειτούργησε η πυρασφάλεια του σχολείου από συνεργείο γονέα του σχολείου. Σε έλεγχο που έγινε από το τµήµα Πολιτικής Προστασίας του ήµου, το σχολείο µας ήταν πλήρως καλυµµένο. Αλληλογραφία µε το σύλλογο διδασκόντων για την ενίσχυση της επιτήρησης στα διαλείµµατα 12

13 ράσεις 1ου ιµήνου Άξονας 5: Οικονοµικά 5.1 Έσοδα Συνδροµές µελών Λαχειοφόρος 5.2 Φορολογικέςυποχρεώσεις ΑΦΜ, κα Μπαρµή Έχει εισπραχθεί ένα µέρος των συνδροµών των µελών περισσότερα στοιχεία θαµαςπαρουσιάσειηκαμπαρµπήµετά καικάποιοςνατονίσειτησηµασία τους Οργανώθηκε λαχειοφόρος αγορά µε στόχο τα χρήµατα αυτής να καλύψουν ανάγκες του σχολείου Αποκτήσαµε ΑΦΜ Οικονοµικός απολογισµός από την κα Μπαρµπή 13

14 Προβλεπόµενες δράσεις Άξονας 1: Οργάνωση 1.6 ιαλέξεις προς γονείς Άξονας 2: Μετάδοση γνώσης-αγωγή εκπαίδευση 2.2 Λειτουργία το Σάββατο 2.2 ιαλέξεις προς µαθητές Άξονας 3: Ανάπτυξη πρωτοβουλίας & ευγενούς άµιλας 3.6 Φωτογράφιση 1.6 ιαλέξεις προς γονείς 2.2 Οργάνωση δραστηριοτήτων στο χώρο του σχολείου τα πρωινά του Σαββάτου 2.2 ιαλέξεις προς µαθητές 3.6 Οργάνωσητηςφωτογράφησηςτωνπαιδιών, τωναναµνηστικώνάλµπουµ, κ.ά 14

15 Προβλεπόµενες δράσεις Άξονας 4: Συνθήκες υγιεινής & ασφάλειας 4.1 Ανεµιστήρες 4.1 Λυόµενεςαίθουσες 4.3 Αντιµετώπισηβίας 4.3 Σχολικόςτροχονόµος 4.3 Κεραία Άξονας 5: Οικονοµικά 5.1 Μπαζάρ 4.1 Προµήθεια ανεµιστήρων οροφής 4.1 Συµµετοχή στην προσπάθεια αντικατάστασης των λυόµενων µε προκάτ κατασκευές 4.3 Συνεργασία µε το σύλλογο διδασκάλων για την αντιµετώπιση της βίας που παρατηρήθηκε 4.3 Εθελοντική οργάνωση του θεσµού του σχολικού τροχονόµου 4.3 Οργάνωση οµάδας για τον έλεγχο παρακείµενης κεραίας 5.1 ιοργάνωση Πασχαλινού ή Καλοκαιρινού µπαζάρ 15

16 Ευχαριστούµε τους Εθελοντές ΑµαραντίδηΑ.: Πληροφορική Ανδρικοπούλου Ε.: Βιβλιοθήκη ΑντωνίνηςΠ.: Πληροφορική ΑντωνίνηΦ.: Βασιλόπιτα ΑντωνοπούλουΜ.: Πληροφορική, Βασιλόπιτα Αντωνοπούλου Σ.: Πληροφορική, Βασιλόπιτα ΑποστολόπουλοςΓ.: Πληροφορική ΓάσιαΙ.: Πληροφορική Γρηγορίου Μ.: Βασιλόπιτα ελόγλουκ.: Πληροφορική ΚαραβάΠ.: Βασιλόπιτα ΚωνσταντέαςΕ.: Συναγερµός -Πυρασφάλεια Μανιάτη Μ.: Βασιλόπιτα ΜανωλοπούλουΓ.: Πληροφορική ΠαναγάκηΙ.: Βασιλόπιτα ΠετρόγλουΠ.: Πληροφορική ΠούληΣ.: Βασιλόπιτα Σταυρίδης Χ.: Χριστουγεννιάτικο καράβι παρακαλούµε για τη συνέχεια 16

17 Γενική Συνέλευση 3ο ηµοτικό Σχολείο Ραφήνας Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων 17

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τομέας 1. Μέσα και Πόροι Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δείκτης 1.1 Κριτήρια Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών χώρων Επάρκεια και καταλληλότητα εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιo Έκθεσης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα

Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα Περιεχόμενα Σχολικές Βιβλιοθήκες... 1 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ. Α... 1 Ν. 2640/1998 ΦΕΚ 206 τ. Α... 3 Ν. 2986/2002 ΦΕΚ 24 τ. Α... 3 Ν. 3328/2005 ΦΕΚ 80 τ.

Διαβάστε περισσότερα

(Από την ίδρυση του Θεσµού µέχρι σήµερα)

(Από την ίδρυση του Θεσµού µέχρι σήµερα) ΙΙΩΑΝΝΗΣ Ε.. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΗΣ Α ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΣΗΣ (Από την ίδρυση του Θεσµού µέχρι σήµερα) Πρόλογος από τη ρ. Περιβαλλοντικής Αγωγής Ντίνα Σχίζα ΑΓΡΙΝΙΟ 2006 ΙΙΩΑΝΝΗΣ Ε.. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο νέο Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν3463/2006) θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, η υποχρεωτική κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους δήµους µε πληθυσµό άνω των δέκα χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ως Στέλεχος Οµάδας Μεγάλων Οδηγών 2. Για σένα... 4. Αυτοδιοίκηση 8. Προγραµµατισµός 15. Ατοµική Πρόοδος 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ως Στέλεχος Οµάδας Μεγάλων Οδηγών 2. Για σένα... 4. Αυτοδιοίκηση 8. Προγραµµατισµός 15. Ατοµική Πρόοδος 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ως Στέλεχος Οµάδας Μεγάλων Οδηγών 2 Για σένα... 4 Αυτοδιοίκηση 8 Προγραµµατισµός 15 Ατοµική Πρόοδος 21 Ο Κλάδος ΜΟ στην Κατασκήνωση 25 Ο Κώδικας της Φύσης 29 Η Στολή µας 44 Παιχνίδια 47 Σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Διαδικασίες και

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί πλέον αναπτυξιακό παράγοντα, που συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό ζήτημα, την αγορά εργασίας, τον κόσμο των επιχειρήσεων, την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 178-218 ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr

Σαριδάκη Άννα Καθηγήτρια Πληροφορικής ΔΕ saridaki@sch.gr 220 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης

Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών

Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών Tα 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας Μεγάλων Οδηγών - 5 βασικά Σημεία της σωστής Λειτουργίας της Ομάδας των Μεγάλων Οδηγών -- Στόχος του κλάδου Μεγάλων Οδηγών είναι η διαπαιδαγώγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Πάρου 2011-2014» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ήµος Πάρου ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : A Στρατηγικός Σχεδιασµός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 1 από 104 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2 από 104 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές 49 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές Μπάκας Θ., Λέκτορας, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή Με το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο: η περίπτωση των Νοµών Ηρακλείου και Χανίων

Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο: η περίπτωση των Νοµών Ηρακλείου και Χανίων Πέλλα Καλογιαννάκη, Κατερίνα Οικονόµου, Ελένη Ντέρα Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο: η περίπτωση των Νοµών Ηρακλείου και Χανίων Είναι γεγονός πως η ένταξη των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο παρουσιάζει στις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο µε Εργαλεία Ανάπτυξης εξιοτήτων και Καλές Πρακτικές για οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εγχειρίδιο µε Εργαλεία Ανάπτυξης εξιοτήτων και Καλές Πρακτικές για οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών 1 Εγχειρίδιο µε Εργαλεία Ανάπτυξης εξιοτήτων και Καλές Πρακτικές για οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Copyright 2007 Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Συναπαντήματος 2011

Έντυπο Συναπαντήματος 2011 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ O σύγχρονος πολιτιστικός ποντιακός σύλλογος στην ομογένεια Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τη νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 28-30/05/2010

Γ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 28-30/05/2010 Γ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 28-30/05/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗΝ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα