Α)Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α)Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» Εγγράφου με Αρ. Πρωτ. 3 ΘΕΜΑ: «α) Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών, β) Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών, γ) Παραχώρησης χρήσης αιθουσών σχολικών συγκροτημάτωνγια τη λειτουργία των Κέντρων.» Α)Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών Βασικός στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής, του Δημοτικού Συμβουλίου και των εμπλεκομένων φορέων πρέπει να είναι η κάλυψη των πρωταρχικών και βασικών αναγκών των Δημοτών, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για όλα ανεξαρτήτως των ατόμων με έμφαση στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο και με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει τη τελευταία πενταετία, ως στόχος που τίθεται είναι η κάλυψη των πρόσθετων αναγκών και η παροχή πρόσθετης εκπαιδευτικής στήριξης στους μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου, δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας την οποία βιώνουν οι ελληνικές οικογένειες. Απώτερος σκοπός της δράσης θα είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας, μέσω του οποίου θα καλύπτονται ενισχυτικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του Δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή με αξιοπρεπείς όρους η παροχή ίσων ευκαιριών στην πρόοδο, στην εκπαίδευση και στην παρεχόμενη παιδεία. Στόχος του Κοινωνικού Δημοτικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών είναι να παρέχονται δωρεάν μαθήματα στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ρεθύμνης. Αρχικά, μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα από τη παροχή μαθημάτων στο Λύκειο και στην πορεία, αναλόγως των συνθηκών θα επεκταθεί, κατά το συντομότερο δυνατόν, το μέτρο, και στις τάξεις του Γυμνασίου. Η παρεχόμενη εκπαιδευτική αρωγή προέρχεται αποκλειστικά από τελειόφοιτους 3 ου και 4 ου έτους φοιτητές: του Τμήματος Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών σπουδών, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας, υπό μορφή πιστοποιημένης πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης και αποκλειστικά από:εθελοντές εκπαιδευτικούς που θα δηλώσουν συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Συμβολικά θα παρέχεται στους εθελοντές, ΤΕΜ, από τη Τράπεζα Χρόνου Ρεθύμνου, της Ξένιος Ζεύς. Γι αυτό το σκοπό καλούνται, όσοι φοιτητές και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιθυμούν να συμμετάσχουν στη προσπάθεια αυτή, να δηλώσουν συμμετοχή. Οιεκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίσουναντίγραφο αναγνωρισμένου πτυχίου, ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης, οι φοιτητές/ριες που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα πρέπει να είναι φοιτητές/ριες 3 ου ή 4 ου έτουςκαι να καταθέσουν σχετική αίτηση,στην οποία θα

2 επισυνάπτονται επίσης και η αναλυτική τους βαθμολογία από την γραμματεία της του Τμήματος τηςσχολής τους, καθώς και βιογραφικό σημείωμα. Για τη συμμετοχή των φοιτητών και με σκοπό τη διεύρυνση της Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Κοινωνικού Δημοτικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας, προτείνεται να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Δήμου και Πανεπιστημίου που να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους φοιτητές να ασκούνται στο Κοινωνικό Δημοτικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας για 6 μήνες, εφόσον το επιθυμούν και να λαμβάνουν ειδική πιστοποίηση Πρακτικής Άσκησης στο Κοινωνικό Δημοτικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας από το Δήμο και το Πανεπιστήμιο. Τα μαθήματα Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών θα παραδίδονται στους χώρους: κατά τις απογευματινές ώρες, το πρόγραμμα των οποίων θα ανακοινωθεί προσεχώς. Τις αιτήσεις οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τις παραλάβουν σε έντυπη μορφή από το Δημαρχείο του Δήμου Ρεθύμνου - ( ). Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς μαζί με την αίτηση είναι τα παρακάτω: 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως του μαθητή, ή φωτοτυπία ταυτότητας 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αποδεικτικό πολυτεκνίας, τριτεκνίας, μονογονεϊκής οικογένειας 3. Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης, ή εκκαθαριστικού σημειώματος 4. Υπεύθυνη δήλωση για την εργασιακή κατάσταση (του γονέα), ή φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (του γονέα) αποδεικτικό ανεργίας 5. Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων - Ε9 6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στο Κοινωνικό Δημοτικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς μαθητών θα κατατίθενται από έως και.. στο Δημαρχείο του Δήμου Ρεθύμνου, υπ όψιν κ (τηλ. Επικοινωνίας: ) κατά τις ώρες. Συγκεκριμένα τα μαθήματα που θα παρέχονται δωρεάν για τους μαθητές Λυκείου ανά τάξη είναι τα ακόλουθα: Α ΤΑΞΗ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗ : (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

3 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΧΗΜΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤ.. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΤΑΞΗ: (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Όροι Λειτουργείας του θεσμού των Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Το Κοινωνικό Δημοτικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών θα υποστηρίζεται γραμματειακά και υλικοτεχνικά από τοπροσωπικό και τις αρμόδιες υπηρεσίες τού Δήμου, οι οποίες και θα αναλάβουν: Την ενημέρωση του κοινού με σχετικές ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο και την ιστοσελίδα του Δήμου μας. Την επικοινωνία με αρμόδιους φορείς/υπηρεσίες. Την υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων γονέων ή κηδεμόνων. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά στη διοικητική υποστήριξη του Κοινωνικού Δημοτικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Στο πλαίσιο της υλικοτεχνικής υποστήριξης, ο Δήμος θα αναλάβει: Τη φιλοξενία του Κοινωνικού Δημοτικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε σχολεία του Δήμου Ρεθύμνου. Την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων (καθαριότητα, αναλώσιμα, φωτοτυπίες κ.λ.π.).

4 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το Κοινωνικό Δημοτικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα λειτουργεί απογευματινές ώρες, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως Ιούνιο κάθε έτους. Προβλέπεται δημιουργία τμημάτων για μαθητές όλων των τάξεων της Α Β Γ Γυμνασίου - Λυκείου. 3.ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Κοινωνικού Δημοτικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας προβλέπεται η σύσταση μιας ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και δύο ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (μία για κάθε βαθμίδα εκπ/σης). Η Οργανωτική Επιτροπή είναι εννιαμελής και θα αποτελείται από: -Επτά (5) Δημοτικούς Συμβούλους, ή Δημότες (τέσσερις (3)ορίζονται από τη πλειοψηφία και τρείς (2)που ορίζονται από τη μειοψηφία). -Έναν εκπρόσωπο 1 Δ/ντή Σχολείου που φιλοξενεί το Κοινωνικό Δημοτικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας. -Δύο εκπροσώπους εκπαιδευτικών. -Έναν εκπρόσωπο φοιτητών που μετέχουν του προγράμματος. Η οργανωτική Επιτροπή είναι αρμόδια: Να παρακολουθεί και να αξιολογεί τη λειτουργία τωνκοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών. Να αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής μαθητών στο πρόγραμμα εθελοντικής ενισχυτικής Διδασκαλίας Να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένες προτάσεις, ή αλλαγές των όρων λειτουργίας, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών. Να διευθετήσει οποιοδήποτε άλλο θέμα που ενδεχομένως προκύψει κατά τη λειτουργία του θεσμού των Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών. Οι Επιτροπές Διδακτικού Έργου θα είναι τετραμελείς και θα αποτελούνται από: Τον εκπρόσωπο των εκπ/κών Τον υπεύθυνο συντονιστή του προγράμματος Έναν εθελοντήεκπ/κό και έναν φοιτητή των προαναφερθέντων τμημάτων Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Διδακτικού Έργου ορίζονται εγγράφως από το σύνολο των εθελοντών. Για τον ορισμό του υπεύθυνου εθελοντή-συντονιστή απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Οργανωτικής Επιτροπής. Οι Επιτροπές Διδακτικού Έργου είναι αρμόδιες: Να επιλέγουν τους εθελοντές εκπ/κούς κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων. Να καταρτίζουν το πρόγραμμα των μαθημάτων. Να αποφασίζουν για την σύνθεση των τμημάτων με στόχο το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα. Να παρακολουθούν την τήρηση των υποχρεώσεων των μαθητών και εκπ/κών. Να εισηγούνται στην Οργανωτική Επιτροπή οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Κοινωνικού φροντιστηρίου. 1 Εκπρόσωπος όλων των Διευθυντών σχολείων που φιλοξενούν το Κοινωνικό Δημοτικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

5 Τόσο η Οργανωτική Επιτροπή όσο και η Επιτροπή Διδακτικού Έργου, συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 4. ΠΑΡΟΧΕΣ: Οι υπηρεσίες των εθελοντών εκπ/κών παρέχονται με ένα συμβολικό αντίτιμο, σε μονάδες ΤΕΜ. 2 Ο αριθμός των μαθητών που θα εξυπηρετούνται από τακοινωνικά Δημοτικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών καθορίζεται βάσει του τελικού αριθμού των εκπ/κών για σχολική βαθμίδα και περίοδο. 5. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, ή κηδεμόνες θα απευθύνονται στο Δήμο, ή στην ιστοσελίδα του Δήμου για την υποβολή σχετικής αίτησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα γνωστοποιηθεί στο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο. Εκπρόθεσμες αιτήσεις γίνονται δεκτές και αξιολογούνται από την Οργανωτική Επιτροπή. Συνημμένα τής αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό γεννήσεως του μαθητή, ή φωτοτυπία ταυτότητας Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αποδεικτικό πολυτεκνίας, τριτεκνίας, μονογονεϊκής οικογένειας Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης, ή εκκαθαριστικού σημειώματος Υπεύθυνη δήλωση για την εργασιακή κατάσταση (του γονέα), ή φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (του γονέα) αποδεικτικό ανεργίας Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων - Ε9 Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στο Κοινωνικό Δημοτικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας Η δημιουργία και λειτουργία των Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων και κοινωνικών παρεμβάσεων του Δήμου μας με στόχο την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή ατόμων και ομάδων σε προγράμματα προσφοράς και αλληλεγγύης και την διαμόρφωση ενός πλέγματος προστασίας προς τις ευπαθείς ομάδες. 2

6 Β) Συστήνει Οργανωτική Επιτροπή, αρμόδια για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία τού Κοινωνικού Δημοτικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας, αποτελούμενη από τους παρακάτω: Γ)Παραχώρησης χρήσης αιθουσών σχολικών συγκροτημάτων για τη λειτουργία των Κέντρων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 7. Την υπ αριθμ. 74/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, Όπως τροποποιήθηκε με τα παρακάτω : α) Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτήρας και σκοπός των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων. Το άρθρο 36 του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

Χαρακτήρας και σκοπός των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων. Το άρθρο 36 του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 28/4/ 2015 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 " Ολόκληρο το προσχέδιο της τροπολογίας για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α

Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Έχοντας υπόψη : Π.. 60/2006 ΦΕΚ 65 τ. Α Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (Α 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Άρθρο 1 Κανονισμός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Μ, 12 Μαΐου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγοντα µέτρα για την

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ανέργων ατόμων (επιδιώκεται η εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα