H παιδική επιθετικότητα και η αντιμετώπισή της στο σύγχρονο. Εκπαίδευσης Αττικής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H παιδική επιθετικότητα και η αντιμετώπισή της στο σύγχρονο. Εκπαίδευσης Αττικής."

Transcript

1 H παιδική επιθετικότητα και η αντιμετώπισή της στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση της 49 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής. Ανδρέας Ζεργιώτης Περίληψη Μετά την εγωκεντρική επαναστατική περίοδο της νηπιακής ηλικίας, η πρώτη σχολική ηλικία είναι ίσως η πιο κατάλληλη ηλικία μέσα στην πορεία της ανάπτυξης του παιδιού για να εγγραφούν μέσα του, με βιωματικό και συνάμα ενσυνείδητο τρόπο, συμπεριφορές διαχείρισης της επιθετικότητας. Μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικοποίησης και υγιούς ένταξης όλων των παιδιών στην ομάδα των συνομηλίκων, η αποτελεσματική διαμεσολάβηση και καθοδήγηση των ενηλίκων θα διευκολύνει τα παιδιά στην επίλυση των συγκρούσεων και στην ανάπτυξη μοντέλων καλής διαχείρισης του εαυτού μέσα στην ομάδα αναφοράς τους. Η βιωματική κυρίως εκμάθηση καλών συμπεριφορών και η συναισθηματική εκπαίδευση, θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά του δημοτικού να αναπτύξουν σταδιακά υγιείς προσωπικότητες και το δικό τους, κατά το δυνατόν αυτόνομο, κώδικα ηθικής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο ηθικός αυτός κώδικας των παιδιών να στηρίζεται σε ευρύτερα αποδεκτές αξίες, οι οποίες θα μπορούν να ευθυγραμμίζονται με το κοινωνικά πρότυπα και ιδεώδη της κάθε κοινωνίας. Η ατομική αυτή πορεία αυτή του κάθε παιδιού που συντελείται μέσα σε κοινωνικά σύνολα τα οποία αποτελούν τις ομάδες αναφοράς του κάθε παιδιού (π.χ. τάξη, σχολείο, οικογένεια κ.λπ.), αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά προς το τέλος αυτής της παιδικής ηλικίας. Οι συγκρούσεις 181

2 μεταξύ των μαθητών στο δημοτικό σχολείο για διάφορες αιτίες είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ωστόσο το είδος, η ένταση και το μέγεθος των συγκρούσεων αυτών συνιστούν ένα κρίσιμο μέγεθος στην πορεία ανάπτυξης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και της κοινωνικοποίησης όλων των παιδιών. Στην παρούσα δημοσίευση θα αναφερθούν και θα παρουσιαστούν θεωρητικά μοντέλα ανάλυσης της παιδικής επιθετικότητας αλλά και συστηματοποιημένες δράσεις για την διαχείριση της παιδικής επιθετικότητας των παιδιών στο δημοτικό σχολείο και την ανάπτυξη υγιών συμπεριφορών μέσα στην τάξη, στο σχολείο και στην ομάδα των συνομηλίκων γενικότερα, όπως αυτές εξειδικεύονται στο πλαίσιο της 49 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, με έδρα τη βορειοδυτική Αττική. Λέξεις κλειδιά: επιθετικότητα, σχολική βία, εκφοβισμός, συναισθηματική εκπαίδευση, βιωματική μάθηση, σχέσεις συνομηλίκων. 182

3 How to Deal with childrens' aggression in the primary school in our Days: The example of the 49th District of Primary Education in Attika Andreas Zergiotis Abstract After the egocentrism period of life of the pre-school age, the first school age in children s life is the most appropriate age to teaching children how to manage themselves with aggression and feelings of anger. In the context of the primary school, all the pupils are capable for socializing their behavior. In this period of life children are able to internalize rules for better interpersonal relationships and maintain friendly contact into their peer group. In every primary school the experiential learning of good behavior and the emotional educational training, can give in every first school age pupil the possibility to develop a healthy personality with a stable moral system against violence. Every pupil in his classroom is able to learn in an experiential way the rules for living in piece with his peers. The present paper will focus on the theoretical approaches of aggression during childhood and the implementation of a systematic action against violence in the frame of 49th educational district of primary schools of Attica. Key words: violence, school violence, bullying, emotional education, experiential learning, peer relationships. 183

4 1. Εισαγωγή Η επιθετικότητα γενικά Στη σημερινή εποχή παρατηρούνται συχνά εκδηλώσεις επιθετικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα παιδιά και στους εφήβους. Σε μια κοινωνία που μέσα και από την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλάζει συνεχώς και αναζητεί νέα στηρίγματα και αξίες, μια κοινωνία που η βία διαφημίζεται και προβάλλεται σχεδόν καθημερινά σε διάφορα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα παιδιά από πολύ ενωρίς εξοικειώνονται με πολλές και διαφορετικές μορφές βίας. Τα καθημερινά τραγικά γεγονότα που σχετίζονται με την εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών από παιδιά μικρής ηλικίας και νέους σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύουν, δυστυχώς, ότι τα παιδιά σήμερα μαθαίνουν πολλές ακατάλληλες συμπεριφορές κατά την περίοδο της ανάπτυξής τους, οι οποίες τα διαπαιδαγωγούν με λάθος τρόπο και τα οδηγούν σε ένα τρόπο ζωής που υιοθετεί τη βία ως μορφή σχέσης και συμπεριφοράς στην καθημερινότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, η επιθετικότητα και η αντικοινωνική συμπεριφορά των μαθητών είναι ένα συχνό φαινόμενο που αντιμετωπίζουν σήμερα και οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους σε όλα τα σχολεία. Θεωρούμε ότι η συστηματική αντιμετώπισή τέτοιων συμπεριφορών μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τον εντοπισμό των αιτίων που τις προκαλούν και τις ενισχύουν και όχι μεμονωμένα και συμπτωματολογικά. Υπάρχουν πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις για την εξήγηση και την προέλευση της ανθρώπινης επιθετικότητας, οι οποίες όμως δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους, Μπορεί μάλιστα να υποστηρίζουν και διαμετρικά αντίθετες θέσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Έτσι άλλη προσέγγιση έχει η ψυχοδυναμική σχολή ψυχολογίας, άλλη οι ανθρωπολογική σχολή και άλλη η συμπεριφοριστική σχολή. Για 184

5 παράδειγμα, το φαινόμενο η ανθρώπινη επιθετικότητα με βάση τις διάφορες θεωρίες εξηγείται και προσεγγίζεται ως: είναι μια εγγενής αντίδραση του ατόμου, που προέρχεται από μία εσωτερική έμφυτη δύναμη-ένστικτο είναι αποτέλεσμα ενίσχυσης και μίμησης προτύπων είναι το αποτέλεσμα κάποιας ματαίωσης που αισθάνεται το άτομο είναι μια αντίδραση του ατόμου σε ένα εξωτερικό ερέθισμα, κ.λπ. Όμως, όποια και αν είναι η αιτία που την προκαλεί, γεγονός είναι ότι η έκφραση και η εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς από τα παιδιά και τους εφήβους υποδηλώνει πρόβλημα που υπάρχει ή που προκαλείται στην επικοινωνία του παιδιού, διαταράσσει την ομαλή εξέλιξή της προσωπικότητάς του και συνεπάγεται μια ανεπιτυχή διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του παιδιού αυτού μέσα στο περιβάλλον του και την ομάδα των συνομηλίκων του. Τα παιδιά και οι έφηβοι με τέτοια προβλήματα χαρακτηρίζονται συχνά από χαμηλή αυτοεκτίμηση και συναισθήματα αναξιότητας, τα οποία συνοδεύονται γενικότερα και από προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις τους και συμπεριφορές που διαταράσσουν το κοινωνικό κλίμα μέσα στο περιβάλλον τους. Κοινωνιολόγοι όπως ο Cooley (1902) και ο Mead (1934) διατύπωσαν την άποψη, ότι η κοινωνική ανάπτυξη και η ανάπτυξη του εαυτού είναι αλληλένδετες. Θεωρούμε ότι, σήμερα δεν λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο σχολικό αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, στα οποία αυτά μεγαλώνουν και αναπτύσσονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σημειώνονται συνεχώς νέα κρούσματα 185

6 επιθετικής συμπεριφοράς μεταξύ των παιδιών, που καταλήγουν πολλές φορές και σε εκδηλώσεις σοβαρότερων περιστατικών βίας μέσα στα σχολεία. Παρόλα αυτά, η τηλεόραση εξακολουθεί να μεταδίδει, ακόμα και στις παιδικές λεγόμενες ζώνες, προγράμματα εντελώς ακατάλληλα για παιδιά, συνεχίζεται μέσα από το εμπόριο η προώθηση διαδραστικών βιντεοπαιχνιδιών ασύλληπτης βίας που απευθύνονται σε παιδιά και οι γονείς, αδυνατώντας τις περισσότερες φορές να κατανοήσουν τις επιπτώσεις, εξακολουθούν να τα αγοράζουν και εκτός από αυτό επιτρέπουν χωρίς περιορισμούς και ουσιαστικό έλεγχο την πρόσβαση των παιδιών τους στο διαδίκτυο. Όλα αυτά, ακόμα και αν δεχτούμε ότι δεν δημιουργούν από μόνα τους το πρόβλημα, ωστόσο είναι βέβαιο ότι ενεργοποιούν μηχανισμούς επιθετικότητας στα παιδιά, αφού επιτείνουν το πρόβλημα και το ενισχύουν συστηματικά. Διαπιστώνεται δηλαδή, ότι μέσα από έναν άτυπο αλλά απολύτως νόμιμο και εμφανή σε όλους μας τρόπο, προβάλλονται ακραίες και αντικοινωνικές μορφές συμπεριφορών απευθείας στα ίδια μας τα παιδιά, τα οποία στη συνέχεια, όπως είναι αναμενόμενο, τις μιμούνται και τις αναπαράγουν στην καθημερινότητά τους. Μέσα από την παρακολούθηση σκηνών βίας και την ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια που αναπαράγουν και προβάλλουν βία, προκαλείται ενδυνάμωση των γνωστικών δομών των παιδιών οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκδήλωση της επιθετικότητας, ενισχύονται πεποιθήσεις, στάσεις, σχήματα, καθώς και σενάρια και συμπεριφορές γύρω από αυτή (Silvern & Williamson, 1987). Καθώς οι γνωστικές αυτές δομές δυναμώνουν, είναι ευκολότερο στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν από περιστασιακές περιβαλλοντικές ή άλλες προσωπικές μεταβλητές. Το αποτέλεσμα είναι ότι με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά που συστηματικά εκτίθενται σε τέτοια ερεθίσματα στην καθημερινότητά τους είναι αληθινά έτοιμα για 186

7 επίθεση χωρίς ουσιαστικές αναστολές. Βιώνοντας τη συναισθηματική ένταση και τη διέγερση που τους προκαλούν τα διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στη βιαιότητα των σκηνών τους, Σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» (2012) για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) σε δείγμα μαθητών, ένας στους τρεις μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού, ενώ ένας στους δύο μαθητές γίνεται μάρτυρας τέτοιων περιστατικών. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού με ποσοστό 31,98%, ενώ πρώτη είναι η Λιθουανία σε ποσοστό 51,65%. Όπως αναφέρει ο Rigby (2010), από βιβλιογραφική ανασκόπηση που έκανε, λίγα προγράμματα πρόληψης της βίας εφαρμόζονται στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Όσο δύσκολο είναι να ανιχνευθούν τα αίτια και το μέτρο της κρισιμότητας της, άλλο τόσο δύσκολο είναι να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί για να αντιμετωπιστούν οι εκρήξεις βίας των παιδιών στη μικρή ηλικία. Απαραίτητη είναι η ανάγκη συνεργασίας και παράλληλης δράσης γονέων και δασκάλων. Η τακτική που θα ακολουθήσουν γονείς και εκπαιδευτικοί για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να κοινή και ενιαία. Μια πρώτη προσέγγιση πάνω στο θέμα, θα ήταν να προσπαθήσουμε με συστηματικό τρόπο να περιορίζουμε και να οριοθετούμε τόσο ως γονείς στο σπίτι αλλά και ως εκπαιδευτικοί στο σχολείο το δικό μας επιθετικό εαυτό, για να μην μας μιμηθούν στη συνέχεια αρνητικά τα παιδιά μας. Αφού, όπως λένε, τα παιδιά είναι «καθρέπτες» της δικής μας προσωπικότητας, θα ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο να αναγνωρίσουμε αργότερα το δικό μας κακό και βίαιο ίσως εαυτό, μέσα σ αυτούς τους «καθρέπτες». 187

8 Η μέχρι τώρα εμπειρία μας με τα παιδιά στο σχολείο, μας έκανε όλους πολλές φορές να προβληματιστούμε για την εμφάνιση και την αποτελεσματική διαχείριση έντονων περιπτώσεων επιθετικής συμπεριφοράς. Ως γονείς και ως παιδαγωγοί, πρέπει να παραδεχτούμε ότι συχνά αποφεύγουμε να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στις προβληματικές αυτές συμπεριφορές, ώστε να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε άμεσα, ριζικά και ουσιαστικά το πρόβλημα της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών στο ξεκίνημά του. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι όταν τα παιδιά εκδηλώνουν τέτοιες συμπεριφορές, οι γονείς και οι παιδαγωγοί αδυνατούν πολλές φορές να αναγνωρίσουν τα πραγματικά αίτια που την προκαλούν και να δώσουν λύσεις εστιασμένες και αποτελεσματικές, εφαρμόζοντας την παλιά αλλά και πολλαπλά αποτυχημένη μέθοδο της τιμωρίας. Μάλιστα, παρατηρείται το φαινόμενο οι νεαρότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί να καταφεύγουν πολλές φορές με μεγαλύτερη ευκολία στη «λύση» της τιμωρίας, αδυνατώντας να αναπτύξουν ένα άλλο μοντέλο παρέμβασης και διαχείρισης ανάλογων περιστατικών, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πιο αποτελεσματικά και την ηγεσία τους μέσα στην ομάδα της τάξης τους, η οποία μέσα από τέτοιες συμπεριφορές κλονίζεται και αμφισβητείται. 2. Τα αίτια της επιθετικότητας - θεωρητικές προσεγγίσεις Όσο καταστροφική και επικίνδυνη κι αν είναι μια ενέργεια ενός ατόμου, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιθετική αν γίνεται άθελα του και χωρίς πρόθεση και σαφή σκοπιμότητα να βλάψει κάποιον. Επιθετικότητα, δηλαδή, έχουμε μόνον όταν υπάρχει εχθρική διάθεση και πρόθεση να προκαλέσουμε ζημιά, όταν υπάρχει εμπρόθετη ενέργεια και σκόπιμη εχθρική διάθεση (Παρασκευόπουλος, 1985) Με άλλα λόγια επιθετικότητα είναι η εμπρόθετη συμπεριφορά ενός ατόμου, η οποία αποσκοπεί στο να προκαλέσει σωματική ή ψυχική οδύνη σε κάποιον άλλο 188

9 άνθρωπο. Σε ό,τι αφορά στον τρόπο εκδήλωσης αυτής της επιθετικότητας υπάρχουν διαφυλικές διαφορές, με τα αγόρια να εμφανίζονται να ασκούν πιο συχνά σωματική βία από τα κορίτσια Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της επιθετικής συμπεριφοράς Ο θυμός, που είναι το κυρίαρχο συνοδευτικό συναίσθημα στην εκδήλωση της επιθετικής συμπεριφοράς, ενυπάρχει από τη στιγμή της γέννησης στο βρέφος. Ο θυμός δε μαθαίνεται, υπάρχει από τη στιγμή της γέννησης. Το συναίσθημα αυτό προκαλείται στο βρέφος από τη ματαίωση (frustration) που αισθάνεται αυτό εξαιτίας της καθυστερημένης ανταπόκρισης των σημαντικών άλλων στο περιβάλλον του στην ικανοποίηση των βασικών του αναγκών. Ήδη από την ηλικία αυτή παρατηρούνται μάλιστα ατομικές διαφορές ως προς την διεκδικητικότητα ή την παθητικότητα στη συμπεριφορά τους, την οποία εκδηλώνουν τα παιδιά στην αλληλεπίδρασή τους με τους σημαντικούς άλλους (μητέρα, πατέρα και άλλα ενήλικα μέλη της οικογένειας), αλλά και καθώς μεγαλώνουν σε πιο ισότιμες και συμμετρικές σχέσεις τους (αδέρφια, φίλοι, συνομήλικοι). Κατά την διαδικασία της κοινωνικοποίησης κάθε παιδιού στην πορεία της ανάπτυξής του, εμφανίζεται το φαινόμενο της επιθετικής συμπεριφοράς σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό, το οποίο σε κάποιο βαθμό θεωρείται και αντιμετωπίζεται από το περιβάλλον του παιδιού ως ένα γεγονός αναμενόμενο και φυσιολογικό. Στα μικρά παιδιά οι εκδηλώσεις θυμού έχουν σύντομη διάρκεια, είναι αδιαφοροποίητες ως προς τα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους και πολλές φορές έχουν αυτοκαταστροφική μορφή αφού δεν κατευθύνονται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Αργότερα εμφανίζεται η εστιασμένη και προσωποποιημένη εχθρική - εκδικητική συμπεριφορά, η οποία αποβλέπει να προκαλέσει πόνο ή βλάβη σε κάποιο 189

10 άλλο πρόσωπο. Όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο έντονη είναι η απαίτηση του για άμεση ικανοποίηση όλων των επιθυμιών του. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, οι τυχαίες εκδηλώσεις θυμικής διέγερσης και αντίδρασης γίνονται ολοένα και πιο σπάνιες, ενώ η εκδικητική-εχθρική επιθετικότητα γίνεται συχνότερη και ουσιαστικότερη (Παρασκευόπουλος, 1985). Η παρεμπόδιση της ικανοποίησης των αναγκών (ματαίωση frustration) αποτελεί μία μόνο από τις πηγές του άγχους, οι οποίες οδηγούν αργότερα το παιδί στην επιθετικότητα. Άλλη συνήθης αιτία είναι η σύγκρουση των κινήτρων. Από παρατηρήσεις της συμπεριφοράς παιδιών σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, έχει διαπιστωθεί ότι μια από τις συνήθεις αιτίες επιθετικής συμπεριφοράς είναι οι διαμάχες για την κατοχή επιθυμητών αντικειμένων. Εδώ θα ήταν σκόπιμο ίσως να αναφέρουμε ότι το συναίσθημα του θυμού εξαρτάται από την προσωπική ερμηνεία που έχει μάθει να δίνει το κάθε παιδί στα διάφορα ερεθίσματα από το περιβάλλον του και πως έχει μάθει να νοηματοδοτεί τις συμπεριφορές των άλλων απέναντί του. Σημαντικό, επίσης, ρόλο στην εκδήλωση της επιθετικότητας διαδραματίζει και ο αυτοέλεγχος (self-control), με τα μεγαλύτερα παιδιά να μπορούν αναστέλλουν και να ελέγχουν πιο συστηματικά την ανοικτή εκδήλωση της εχθρότητας προς τρίτους. Αυτό είναι αποτέλεσμα μάθησης, διαπαιδαγώγησης αλλά και κοινωνικοποίησης της συμπεριφοράς τους, διότι τα ίδια μπορούν πλέον να αντιλαμβάνονται ότι οι συμπεριφορές αυτές τα δυσκολεύουν παρά τα διευκολύνουν στην επίτευξη των στόχων τους. Διαφορές παρατηρούνται ακόμα μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών στην εκδήλωση της επιθετικότητας. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στον τρόπο ανατροφής του παιδιού, καθώς επίσης και σε ενδογενείς διαφορές (ορμόνες-χρωμοσώματα, κλπ., Herbert, 1996). Σε πολλές έρευνες που έγιναν σχετικά με την επιθετικότητα, διαπιστώθηκαν οι εξής αναπτυξιακές τάσεις (Παρασκευόπουλος, 1985) : 190

11 Η συχνότητα και η ένταση της επιθετικής συμπεριφοράς μειώνονται σημαντικά με την πάροδο της ηλικίας. Η αισθητή μείωση της επιθετικότητας με την πάροδο της ηλικίας πιθανώς να αντανακλά και την αυξανόμενη ευαισθησία του μεγαλύτερου παιδιού στις κοινωνικές πιέσεις αλλά και την ικανότητα του για περισσότερο αυτοέλεγχο. Τα αγόρια παρουσιάζουν περισσότερη επιθετικότητα από ότι τα κορίτσια. Η διαφορά αυτή γίνεται μεγαλύτερη με την πάροδο της ηλικίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο σε βιοχημικούς όσο και σε κοινωνικούς παράγοντες. Στα μικρότερα παιδιά η επιθετικότητα είναι συντελεστικής μορφής, αποσκοπεί δηλαδή στην απόκτηση ή στην διατήρηση κάποιου αντικειμένου ή κάποιου δικαιώματος. Στα μεγαλύτερα παιδιά η επιθετικότητα είναι εχθρικής μορφής, στρέφεται δηλαδή εναντίον συγκεκριμένων προσώπων και συνοδεύεται από έντονη εκδικητική διάθεση. Ο τρόπος έκφρασης της επιθετικής συμπεριφοράς διαφοροποιείται με την πάροδο της ηλικίας. Στα μικρότερα παιδιά συνήθης τρόπος έκφρασης είναι το κλάμα και τα ξεσπάσματα οργής, ενώ στα μεγαλύτερα παιδιά είναι επιθέσεις εναντίον πραγμάτων και προσώπων. Επίσης, ενώ αρχικά κυριαρχεί η χρήση σωματικής βίας, στις μεγαλύτερες ηλικίες κυριαρχεί η χρήση λεκτικών σχημάτων και άλλων συμπεριφορών. Σημαντικός επίσης είναι και ο ρόλος της κουλτούρας ο ποίος καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τις αντιδράσεις των ενηλίκων απέναντι στις συγκρούσεις των παιδιών. Για παράδειγμα, παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ιαπωνία εξοργίζονται λιγότερο από τις διαπροσωπικές συγκρούσεις τους με συνομηλίκους και είναι 191

12 λιγότερο πιθανό να αντιδράσουν επιθετικά σε τέτοιες συγκρούσεις, απ ότι τα παιδιά στην Αμερική (Perlman & Rose, 1997). 3. Μορφές της επιθετικότητας. Ο όρος επιθετικότητα συνδέεται άμεσα με την ηθική ανάπτυξη του παιδιού και αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα πράξεων οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, τη σοβαρότητα αλλά και την επιλογή του αποδέκτη-θύματος(shaffer, 2004). Υπάρχουν διάφορες μορφές επιθετικότητας, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής: α) Συντελεστική επιθετικότητα (instrumental aggression), με την οποία το παιδί έχει την πρόθεση να αποκτήσει ένα αντικείμενο ή ένα προνόμιο, όπως το να σπρώξει κάποιο άλλο παιδί για να μπει πρώτο στη σειρά, ή να αρπάξει ένα παιχνίδι από ένα άλλο παιδί. Η πρόθεση του παιδιού είναι να πάρει αυτό που θέλει, και όχι να βλάψει κάποιο άλλο παιδί, αλλά η βλάβη μπορεί έτσι και αλλιώς να συμβεί. β) Εχθρική επιθετικότητα (hostile aggression)- η εκ προθέσεως πρόκληση βλάβης. Η εχθρική επιθετικότητα μπορεί να είναι είτε έκδηλη, κατά την οποία το άτομο εξαπολύει απειλές ή προβαίνει σε σωματική επίθεση, είτε σχεσιακή, στην οποία το άτομο απειλεί ή βλάπτει τις κοινωνικές σχέσεις. Τα αγόρια είναι πιθανό να εκδηλώσουν έκδηλη επιθετικότητα και τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν τη σχεσιακή επιθετικότητα. Οι προσβολές, τα κουτσομπολιά, οι σαρκασμοί- όλα αυτά είναι μορφές της σχεσιακής επιθετικότητας, που ορισμένες φορές ονομάζεται κοινωνική επιθετικότητα, επειδή στόχος της είναι να βλάψει τις κοινωνικές σχέσεις. γ) Η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Η διάθεση για πρόκληση ζημιάς στον ίδιο τον εαυτό. Τα αίτια της θεωρούνται η χρόνια καταπίεση της επιθετικότητας, 192

13 ο φόβος, η αμφιβολία, το αδιέξοδο κ.λπ. που οδηγούν σε συμπεριφορές όπως το τράβηγμα και το ξερίζωμα των μαλλιών (π.χ. σαν ένδειξη απελπισίας) κλπ. Το παιδί για να εκφράσει τις επιθετικές του προθέσεις, χρησιμοποιεί κάθε φορά τα διαθέσιμα μέσα που του είναι πιο πρόσφορα. Η επιθετική συμπεριφορά στα παιδιά λαμβάνει κάθε φορά διάφορες μορφές στον τρόπο έκφρασής της, όπως είναι: τα πειράγματα και οι ψευτο-παλικαρισμοί, η «άσχημη» γλώσσα, η «θεατρική» μονοπώληση της προσοχής των άλλων και η εχθρότητα μέσα σε αντίπαλες ομάδες. Τα πειράγματα και οι ψευτο-παλικαρισμοί είναι αρκετά συνηθισμένα προβλήματα τόσο κατά την νηπιακή όσο και κατά την παιδική ηλικία. Τα παιδιά που εμφανίζουν αυτή τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, κατακλύζονται συνήθως από συναισθήματα κατωτερότητας, ανεπάρκειας αλλά και ανασφάλειας. Η «άσχημη» γλώσσα είναι μια μορφή άσκησης λεκτικής βίας. Τα παιδιά χρησιμοποιούν την άσχημη γλώσσα, η οποία συνίσταται σε αισχρές λέξεις ή ακόμα και σε βλαστήμιες. Οι αισχρολογίες αρέσουν ιδιαίτερα στα αγόρια και στα μικρά παιδιά, ενώ οι βλαστήμιες είναι αρκετά δημοφιλείς στα μεγαλύτερα αγόρια και τους εφήβους, τα οποία αποκτούν μεγαλύτερη επίγνωση του νοήματος των λέξεων. Τα παιδιά χρησιμοποιούν την άσχημη γλώσσα καθώς επιδιώκουν να μιμηθούν τους μεγάλους, που πάρα πολλές φορές βωμολοχούν ελεύθερα. Η «θεατρική» μονοπώληση της προσοχής των άλλων αποτελεί μια τάση του παιδιού, το οποίο επιδιώκει να βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο, να επιδεικνύεται και να μονοπωλεί το ενδιαφέρον και την προσοχή των άλλων, στην προσπάθειά του να κρύψει, ίσως, την αμηχανία του και συχνά να την αδυναμία του να εκφράσει προς τους γονείς του τα παράπονά του για την αδιάφορη στάση τους απέναντί του. Αν και πολλές φορές θεωρείται ότι τα αγόρια είναι περισσότερο πιθανό να εκδηλώσουν μορφές ανοιχτής επιθετικότητας, ωστόσο έρευνες έχουν δείξει ότι τα κορίτσια υπερτερούν σημαντικά 193

14 στη βία που αφορά στο χειρισμό των διαπροσωπικών σχέσεων (Crick & Grotpeter, 1995). Η εχθρότητα σε ομάδες είναι πολύ συνηθισμένη και έντονα υπαρκτή κάθε φορά που υπάρχει κοινωνική συναναστροφή, όσο καλοπροαίρετη κι αν είναι αυτή. Εκδηλώνεται μεταξύ των ανταγωνιστικών ομάδων με εκρήξεις οργής των μελών τους. Η παρανοϊκή εχθρότητα και το μίσος, τέλος, αποτελούν επίσης εκδηλώσεις επιθετικής συμπεριφοράς και από την πλευρά των παιδιών, οι οποίες προκαλούνται από την παρεμπόδιση και τη συστηματική ματαίωση κάποιων επιθυμιών τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα συναισθήματα σχετίζονται με τις πρώιμες εμπειρίες που αναπτύσσουν τα παιδιά.κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής τους (Herbert, 1996). 4. Οι τύποι του επιθετικού παιδιού-εφήβου. Στο πλαίσιο της επιθετικότητας λαμβάνουν μέρος οι εξής «πρωταγωνιστές»: 1) Οι παλικαράδες - θύτες. Τα επιθετικά παιδιά συνήθως πιστεύουν ότι η βία θα ανταμειφθεί, και έτσι χρησιμοποιούν την επιθετικότητα για να αποκτήσουν αυτό που θέλουν. Είναι πολύ πιθανό μάλιστα να πιστεύουν ότι η βίαιη αντεκδίκηση είναι αποδεκτή: «Είναι αποδεκτό να σπρώχνεις τους άλλους όταν είσαι θυμωμένος». Το να παρατηρούν απλά οι άλλοι και να μένουν ατιμώρητες οι βίαιες πράξεις, επιβεβαιώνει και ενισχύει αυτές τις πεποιθήσεις. Επίσης, εκτός από την πεποίθηση ότι μπορούν να ανταποδώσουν με βίαιο τρόπο την προσβολή ή τη βλάβη που υφίστανται, ορισμένα παιδιά, ιδίως αγόρια, δυσκολεύονται να αντιληφθούν τις προθέσεις των άλλων. Μέσα στον περιβάλλοντα χώρο της βίας, η αντεκδίκηση ακολουθεί και έτσι συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος της επιθετικότητας. 194

15 2) Τα θύματα. Όπως ορισμένοι μαθητές είναι οι παλικαράδες, έτσι κάποιοι άλλοι είναι τα θύματα. Τα παιδιά «θύματα» έχουν συνήθως χαμηλή αυτοεκτίμηση, αισθάνονται έντονο άγχος, νιώθουν ανασφάλεια και είναι δυστυχισμένα. Συχνά καταφεύγουν στα κλάματα και απομονώνονται. Σε επιθέσεις που τους γίνονται δεν προσπαθούν καν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ενώ συχνά αυτο-ενοχοποιούνται και κατηγορούν τον εαυτό τους για την κατάστασή τους αυτή. Πιστεύουν ότι οι άλλοι τα απορρίπτουν λόγω των δικών τους χαρακτηριστικών και των ελαττωμάτων τους, τα οποία αδυνατούν εκείνα να ελέγξουν και να τα αλλάξουν, με αποτέλεσμα να αισθάνονται συνεχώς δυστυχισμένα και αβοήθητα. Τα παιδιά που ήταν χρόνια θύματα κατά την διάρκεια των σχολικών τους χρόνων, υποφέρουν περισσότερο από κατάθλιψη και είναι πιθανό ως νεαροί ενήλικες να αποπειραθούν ακόμα και να αυτοκτονήσουν. Έτσι, οι πολύ συναισθηματικοί και ευαίσθητοι μαθητές φαίνεται να προκαλούν συχνότερα επιθετικές αντιδράσεις από του συνομήλικους τους, ενώ τα μέλη αυτής της κατηγορίας απορρίπτονται από όλους τους συνομηλίκους τους και έχουν ελάχιστους φίλους (Woolfolk, 2007). 5. Η αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων. Σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών, θα πρέπει όσοι έχουν την ευθύνη της αγωγής των παιδιών αυτών να καταβάλουν συστηματική προσπάθεια με σχέδιο και προγραμματισμό των ενεργειών τους, αποφεύγοντας τις σπασμωδικές και αντανακλαστικές κινήσεις και επιδεικνύοντας υπομονή αλλά και ψυχραιμία. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των επιθετικών παιδιών, γιατί τόσο η τιμωρία όσο και η ανοχή μπορεί να είναι εξίσου αναποτελεσματικές μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος και να έχουν εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα. Γενικά, θα πρέπει να 195

16 αποφεύγεται η συμπεριφορά και οι συνθήκες ζωής μέσα στην οικογένεια και ο σχολείο που μπορεί να προκαλέσουν επιθετικές σκέψεις ή επιθετική συμπεριφορά. Η τόνωση του αυτό-συναισθήματος και η απόκτηση αυτοελέγχου από το παιδί είναι σημαντικό στοιχείο στην ενίσχυσή του για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της επιθετικότητας στη συμπεριφορά του. Πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι το επιθετικό παιδί έχει το ίδιο ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο πρέπει με τη βοήθεια των άλλων να επιλυθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Η επιθετική συμπεριφορά του παιδιού μπορεί να ενισχυθεί άθελά μας μέσα στο οικογενειακό, το σχολικό, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Πιάνος, 1998). Αν αντιμετωπίσουμε την επιθετική συμπεριφορά ωε διαταραχή, η δυνατότητα θεραπείας της εξαρτάται, όπως και σε άλλες διαταραχές, από τα αίτια, την ηλικία, την ένταση και το βαθμό της ίδιας της διαταραχής στο παιδί, τη συνεργασία μεταξύ του παιδιού και περιβάλλοντος κλπ. Άλλη αντιμετώπιση για παράδειγμα θα χρειαστεί το παιδί με χρόνια επιθετικότητα, στο οποίο ενδεχομένως δοκιμάστηκαν και προφανώς απέτυχαν στο παρελθόν πολλοί τρόποι θεραπείας της συμπεριφοράς του αυτής και άλλη το παιδί που παρουσιάζει περιστασιακά επιθετική συμπεριφορά. Η συναισθηματική συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς.. Η ευνοϊκή στάση των ενηλίκων απέναντι στην ανεμπόδιστη έκφραση όλων των συναισθημάτων των παιδιών και των εφήβων χωρίς ενοχές και χωρίς τη διάκρισή τους σε θετικά και αρνητικά, τους οδηγεί σε μια συναισθηματική γαλήνη και ισορροπία. Αντίθετα, η μη ευνοϊκή στάση των ενηλίκων απέναντι στην έκφρασή των συναισθημάτων τους οδηγεί τα παιδιά σε σύγχυση, σε εκρήξεις και σε συναισθηματική ανισορροπία, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Παράλληλα, με 196

17 την συναισθηματική συμπεριφορά των ίδιων των ενηλίκων απέναντί τους, οι έφηβοι αντιλαμβάνονται πιο σωστά τους βασικούς ηθικούς κανόνες και αρχές (Μάνος, 2005). Κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας αλλά και της εφηβείας, ένα μεγάλο ποσοστό των εφήβων παρουσιάζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα και συναισθηματικού τύπου δυσκολίες, που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη διαχείριση της ίδιας της ανάπτυξής τους και του εαυτού τους που αλλάζει και μεταβάλλεται. Τα προβλήματα αυτά διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: σε αυτά που οδηγούν σε συμπεριφορές που εσωτερικεύουν και σε αυτά που οδηγούν σε συμπεριφορές που εξωτερικεύουν. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε άγχος, δειλία, κατάθλιψη, συστολή κ.λπ., και στη δεύτερη έχουμε διαταραχές που περιλαμβάνουν είδη αντικοινωνικής συμπεριφοράς, όπως η παραβατικότητα, η ανυπακοή και η μη συμμόρφωση με τους κανόνες, η επιθετικότητα, κ.λπ. Οι παραπάνω διαταραχές που χαρακτηρίζονται ως ψυχοκοινωνικές, μπορούν να εξεταστούν μόνο ως αποκλίσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού και πολιτιστικού πλαισίου και του περιβάλλοντος γενικότερα του κάθε παιδιού. Τόσο η κοινωνική όσο και η αντικοινωνική συμπεριφορά του κάθε παιδιού και του εφήβου σχετίζονται ασφαλώς άμεσα αφενός με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και αφετέρου με τις διαπροσωπικές σχέσεις που αυτό αναπτύσσει στο περιβάλλον του. Η ανάπτυξη του παιδιού στη βρεφική ηλικία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό, αφού το είδος του συναισθηματικού δεσμού και η «προσκόλληση» που έχει τις ρίζες της στη βρεφική ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, καθώς αποδεικνύεται ότι αυτός είναι ένας ισχυρός αλλά και μακροχρόνιος συναισθηματικός δεσμός, τον οποίο το παιδί ασυνείδητα αναπαράγει ως μοντέλο σε όλες τις 197

18 διαπροσωπικές του σχέσεις σε ολόκληρη τη ζωή του. Σύμφωνα με την θεωρία της προσκόλλησης του Bowlby (1969) και της Ainsworth (1982), ο ρόλος της είναι σημαντικός όχι μόνο στη διαμόρφωση και στη συγκρότηση της προσωπικότητας αλλά και στις σχέσεις του παιδιού και αργότερα του εφήβου σε διάφορα πλαίσια όπου αυτό συμμετέχει ενεργά και δραστηριοποιείται. H κατηγοριοποίηση αυτή του δεσμού κατά τη βρεφική ηλικία, μπορεί να προβλέψει την ποιότητα των συναναστροφών του παιδιού κατά τη μέση παιδική, αλλά και κατά την εφηβική ηλικία (Egeland, Caslson & Sroufe, Sroufe, Carlson & Shulman, 1993). Σε ό,τι αφορά στις μορφές προσκόλλησης στις διάφορες ηλικίες, έχουν εντοπιστεί τρεις: η ασφαλής, η ανασφαλής /απορριπτική και η ανασφαλής /ανήσυχη. Οι απορριπτικοί έφηβοι προτιμούν την συναισθηματική τους ανεξαρτησία και χαρακτηρίζονται από απροθυμία επιδίωξης διαπροσωπικών σχέσεων οικειότητας με τους άλλους. Αντίθετα, τα ανήσυχα παιδιά-έφηβοι χαρακτηρίζονται από συναισθηματική υπερ-εξάρτηση και ανησυχία μήπως αυτή δεν επιτευχθεί. Οι θεωρητικοί της προσκόλλησης ισχυρίζονται, επίσης, ότι οι έφηβοι μπορούν να προσκολληθούν σε περισσότερα του ενός πρόσωπα (πατέρας, μητέρα, φίλοι), γεγονός που έχει θετικές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και προσαρμογή. Σε ότι ακόμα αφορά στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, ευρήματα παγκόσμιας έρευνας που έγινε πάνω στο θέμα της αποδοχής (acceptance) ή της απόρριψης (rejection) των γονέων προς τα παιδιά (Rohner, & Khaleque, 2008), δείχνουν ότι σε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως πολιτισμικού πλαισίου, φύλου και κοινωνικής τάξης, η απόρριψη των γονέων προς τα παιδιά συνδέεται στην ενήλικη ζωή με συμπεριφορές που ευνοούν τη δημιουργία εξαρτητικών σχέσεων, με συναισθηματική αστάθεια και με εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς, καθώς και με παθητική επιθετικότητα, με χαμηλό αυτοσυναίσθημα και αρνητική θεώρηση γενικότερα του κόσμου. 198

19 6. Γενική θεώρηση του προβλήματος της επιθετικότητας στην οικογένεια και το σχολείο. Δύο είναι οι εκδηλώσεις της επιθετικότητας, που έχουν διάρκεια και ρίζες στις ανθρώπινες κοινωνίες: η βία και ο εκφοβισμός. Τόσο η μία όσο και η άλλη αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη διαδικασία της προσπάθειας του ατόμου για κοινωνικοποίηση, ως μορφή επιρροής. Η πρόληψη της βίας μέσα στην οικογένεια (Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 2009), το σχολείο και την τοπική κοινωνία, έχει θετικά μακρόχρονα αποτελέσματα στην πρόληψη της βίας, της εγκληματικότητας και της θυματοποίησης. Όλες οι στρατηγικές πρόληψης πρέπει να είναι πολυεπίπεδες και πολυσύνθετες, και να εφαρμόζονται όχι μόνο σε συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες, αλλά και μέσα στους κοινωνικούς θεσμούς και στην κοινωνία ως σύνολο. Η κατανόηση του προβλήματος της επιθετικότητας στην αγωγή του παιδιού στην οικογένεια και στο σχολείο, αρχίζει από την συνειδητοποίηση ότι ο άνθρωπος είναι ένα θηλαστικό ον και ότι υπάρχουν ορισμένοι τρόποι κοινωνικής συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν όλα τα θηλαστικά όντα (Harlow & Harlow, 1969). Οι σπουδαιότεροι από τους τρόπους αυτούς σχετικά με το πρόβλημα της επιθετικότητας είναι η πάλη και η εκδήλωση του θυμού. Η σωματική επίθεση χρησιμοποιείται από όλα τα έμψυχα όντα. Η τεχνική όμως εκδήλωσής της ποικίλλει και χρησιμοποιούνται διάφορα είδη ανάλογα το είδος και την περίπτωση. Η επιθετικότητα στον άνθρωπο εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους και διαφορετική ισχύ στα διάφορα κοινωνικά συστήματα, στις κοινωνικές και πολιτιστικές ομάδες. Σε ό,τι αφορά στα παιδιά, αυτά που έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους αναγνωρίζουν στον εαυτό τους την επιθυμία για πρόκληση βλάβης στους άλλους και συνειδητοποιούν τις οργισμένες διαθέσεις τους, είναι πιο εύκολο να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους. Σε ό,τι αφορά στους γονείς και 199

20 τους παιδαγωγούς, αυτοί διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ανάλογα με την ετοιμότητα τους ν ανακαλύψουν στη συμπεριφορά του παιδιού μια επιθετική πρόθεση. Σημαντική διαφορά υπάρχει, επίσης, και σ αυτή την περίπτωση και στον τρόπο αντιμετώπισης της μη αποδεκτής κοινωνικής συμπεριφοράς από τους ίδιους.(βουϊδάσκη, 1983). Οι κοινωνίες προσπαθούν να κοινωνικοποιήσουν, να ελέγξουν και να περιορίσουν με διάφορους τρόπους το είδος, την ένταση και την κατεύθυνση των επιθετικών εκδηλώσεων. Σε όλες τις κοινωνικές ομάδες κατά καιρούς αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν διάφορες μορφές ελέγχου όπως η τιμωρία και η απομόνωση, διάφορες προϋποθέσεις εκτόνωσης κλπ. Η οικογένεια, η πρώτη ομάδα κοινωνικοποίησης του παιδιού, προσπαθεί να διατηρήσει τη συνοχή των μελών της, να περιορίσει και να ελέγξει την επιθετικότητα μεταξύ των μελών της. Η επιθετικότητα μέσα στο σπίτι μπορεί να οδηγήσει στη διάλυση και στην καταστροφή της ίδιας της οικογένειας. Στο σχολείο συνηθισμένη εκδήλωση επιθετικότητας εμφανίζεται με τη μορφή του αγώνα, της φοβέρας, της βίας, της άμεσης επίθεσης αλλά και της καταστρεπτικότητας. Αυτές οι συμπεριφορές συνοδεύονται, όπως είναι αναμενόμενο, από σοβαρή διαταραχή των διαπροσωπικών σχέσεων. Οι προσπάθειες ελέγχου της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο είναι εξίσου σημαντικές, αφού μέσα στην ομάδα των συνομηλίκων συντελείται το μεγαλύτερο ποσοστό κοινωνικοποίησης του παιδιού. Τα παιδιά στο σχολείο μαθαίνουν πιο συστηματικά και μέσα σε πραγματικές συνθήκες να ελέγχουν και να απωθούν την επιθετικότητα στις σχέσεις τους. Τόσο στην οικογένεια όσο και στο σχολείο είναι δυνατόν επίσης να εκδηλωθούν κάθετες και παράλληλες αμφίδρομες μορφές της επιθετικότητας. Οι 200

21 περιπτώσεις αυτές επιθετικότητας κατευθύνονται από τους γονείς και τους παιδαγωγούς προς τα παιδιά αλλά και από τα παιδιά προς τους γονείς και τους παιδαγωγούς. Αυτές οι μορφές επιθετικότητας είναι πολύ σημαντικές και συνήθως παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και αγωγής του παιδιού στην οικογένεια και το σχολείο (Βουϊδάσκη, 1983). Το φορτισμένο συναισθηματικό οικογενειακό κλίμα, η ασυμμετρία των προσωπικοτήτων και των ενδιαφερόντων των γονέων και η συγκρουσιακή σχέση μεταξύ τους αλλά και γενικότερα τα κακά βιώματα των παιδιών από τη γονεϊκή σχέση μέσα στην οικογένεια, επηρεάζουν αρνητικά τον ψυχισμό τους. Τα παιδιά μεγαλώνουν με αμφιβολίες, με ερωτηματικά και με ψυχική πίεση. Δεν μπορούν φυσικά να διαφοροποιηθούν από το νοσηρό οικογενειακό σύστημα, γιατί θεωρούν τον εαυτό τους ταυτισμένο με αυτό και αδυνατούν να αναπτύξουν πρωτοβουλίες αποφυγής του, Τελικά εκδηλώνουν συμπτώματα διαταραχών στην συμπεριφορά τους. Ό,τι ξεκίνησε μέσα από την οικογένεια, μεταφέρεται στη συνέχεια στο σχολείο. Το παιδί με καταπιεσμένη και διαταραγμένη την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εκδηλώνει προβληματική συμπεριφορά μέσα στην τάξη. Αναίτιες «βρισιές» και μαλώματα με τους συμμαθητές, σπρωξίματα και χειροδικίες, τρικλοποδιές αλλά και χαστούκια, σπρωξιές κ.λπ. αποτελούν μερικές από τις καθημερινές συμπεριφορές, που δυστυχώς καμιά διδασκαλική παρέμβαση και τιμωρία στο σχολείο δεν μπορεί να αναστείλει. Κάποιες φορές, επίσης, η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά, είναι ακατάλληλη. Το ύφος των εκπαιδευτικών μπορεί άθελά τους να είναι πολλές φορές υποτιμητικό ή απορριπτικό και οι λέξεις τους να ηχούν βαρύγδουπα και αποδοκιμαστικά ως προς τα παιδιά που παραβαίνουν τους κανόνες. Η τιμωρία που επιβάλλουν, επίσης, μπορεί κάποιες φορές να είναι ιδιαίτερη αυστηρή. Με τον τρόπο 201

22 όμως αυτό, τα αποτελέσματα συνήθως είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από τα προσδοκώμενα. Ακόμα, κάτω από την πίεση των διαφόρων στιγμών συναισθηματικής έντασης και φόρτισης μέσα στην τάξη, αρχίζουν αθέλητα οι επιθετικές εκδηλώσεις στη συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές τους (Σούρας, 2007). Τελικά, γίνεται αντιληπτό ότι είναι πολύ εύκολο να εκδηλωθούν αντικοινωνικές συμπεριφορές από τα παιδιά, καθώς τα ερεθίσματα που παίρνουν σήμερα αυτά εισάγονται πολλές φορές ανεξέλεγκτα στο μυαλό και στη ζωή τους και παραμορφώνουν τις υπάρχουσες ηθικές αξίες (Σούρας,2007). Ο ρόλος, όπως ήδη από την αρχή αναφέραμε, της ανεξέλεγκτης τηλεθέασης ακατάλληλων προγραμμάτων στην τηλεόραση και της ενασχόλησης με παιχνίδια που προβάλλουν, προάγουν κα ενισχύουν την επιθετικότητα είναι πολλές φορές καταλυτικός (Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, 2009). Ωστόσο, η οικογένεια, το σχολείο και η κοινωνία ολόκληρη στηρίζονται πάνω σε μια πολύ ευαίσθητη ισορροπία διαπροσωπικών σχέσεων. Οι καταστρεπτικές δυνάμεις της επιθετικότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο. Αποστολή τόσο της οικογένειας όσο και του σχολείου είναι ο έλεγχος της επιθετικότητας του παιδιού (Βουϊδάσκη, 1983). Η χρησιμοποίηση διαφόρων μεθόδων από τους γονείς και τους δασκάλους μπορούν να επιλύσουν την επιθετική συμπεριφορά, μερικές από τις οποίες είναι οι εξής: Θετική ενίσχυση. Η εμφάνιση μιας επιθυμητής συμπεριφοράς πρέπει να ακολουθεί μια άμεση αμοιβή, έως την στιγμή που γίνει κομμάτι της συμπεριφοράς του. Ανάπτυξη νέων σχημάτων συμπεριφοράς. Προτροπή, ενθάρρυνση, αναγνώριση των δυσκολιών που περνάει και παροχή επαίνου στις προσπάθειές του. 202

23 Σταδιακή διαμόρφωση της συμπεριφοράς. Ενίσχυση πράξης που προσεγγίζει την επιθυμητή συμπεριφορά και απουσία ενίσχυσης σε μη επιθυμητή συμπεριφορά. Ισχυροποίηση των κινήτρων μέσω της τεχνητής και της φυσικής μεθόδου. Μίμηση προτύπων. Παρατήρηση προσώπων με επιθυμητή συμπεριφορά από τα παιδιά. Εκμάθηση δεξιοτήτων. Απόσβεση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Αγνοούνται οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές και δεν ενισχύονται πια. Ο τρόπος αυτός είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Υπερ-επανόρθωση. Η μέθοδος αυτή ζητάει από το παιδί να διορθώσει τις συνέπειες τις άσχημης συμπεριφοράς του ή καθοδηγεί τον νέο να εξασκηθεί σε συμπεριφορές που από την φύση τους είναι ανταγωνιστικές με την ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Προσωρινή απομάκρυνση του παιδιού τη στιγμή και τη σκηνή της έντασης, χωρίς αυτό να είναι μόνιμο και να το εκλαμβάνει το ίδιο ως τιμωρία.. Σε κάθε περίπτωση, ως εκπαιδευτικοί, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στη βάση της ανθρώπινης επιθετικότητας είναι ο θυμός. Στο σχολείο, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί ο εκπαιδευτικός να διαπιστώσει έγκαιρα πότε το παιδί αρχίζει να ματαιώνεται, να εκνευρίζεται και να θυμώνει τόσο, ώστε να είναι πιθανό να εκδηλώσει στη συνέχεια επιθετική συμπεριφορά. Το σχολείο πρέπει να έχει την ετοιμότητα να προλαμβάνει τις εκδηλώσεις της αρνητικής αυτής συμπεριφοράς των παιδιών, περιορίζοντας επομένως και την επιβολή της τιμωρίας στη συνέχεια, ως αντίποινα στην πράξη αυτή. Η τιμωρία αποτελεί εντελώς ακατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης της επιθετικότητας, γιατί εκτός από το αρνητικό συναίσθημα που 203

24 προκαλεί, ενισχύει την εκδήλωσή της τιμωρητικής και επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών, αφού αποτελεί και πρότυπο για μίμηση. 7. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας Χρειάζεται να τονιστεί ότι τόσο το σχολείο, όσο και η οικογένεια έχουν την ανάγκη συμβουλευτικής παρέμβασης και υποστήριξης. Η ραγδαία εξάπλωση των δημοκρατικών ιδεών βρήκε πολλούς γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς σχεδόν απροετοίμαστους να αντιμετωπίσουν σωστά την πραγματικότητα, ιδιαίτερα τις στιγμές που εκδηλώνεται επιθετική συμπεριφορά. Η προϋπάρχουσα γνώση δεν επαρκεί, γιατί, όπως έχει φανεί πολλές φορές, άλλα θεωρούν σωστά πολλές φορές οι δάσκαλοι και οι γονείς και άλλα εφαρμόζουν στην πράξη. Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση και συστηματική άσκηση στους τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισης της επιθετικότητας των παιδιών, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Η καλή συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας πρέπει να καλλιεργείται συστηματικά με ευθύνη του σχολείου και να αναπτύσσεται στη βάση της αλληλοκατανόησης και της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ όλων των μελών (Γεωργίου, 2001). Η αρχή του τέλους της επιθετικότητας στα σχολεία ξεκινά από μια απλή λογική: η πολιτεία θέλει και μπορεί, οι γονείς κατανοούν και βοηθούν και οι εκπαιδευτικοί εκτελούν και πράττουν. Μια ιδεώδης συνεργασία που εκτοπίζει το παρελθόν, φωτίζει το παρόν κι προσδιορίζει το μέλλον (Σούρας, 2007). Το σχολείο και η οικογένεια δεν πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους, αλλά να συνεργάζονται στενά για την επιτυχία του κοινού τους σκοπού που δεν είναι άλλος από την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού και την προσαρμογή του στην οικογένεια, στην τάξη, το σχολείο και στον κοινωνικό του περίγυρο γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας οι εκπαιδευτικοί θα συγκεντρώνουν από τους γονείς πληροφορίες για το 204

25 περιβάλλον του παιδιού, τη συμπεριφορά του, τα ενδιαφέροντα και τις ασχολίες του γενικότερα μέσα στο σπίτι κατά τον ελεύθερο χρόνο του. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει και η βοήθεια που θα μπορούν να προσφέρουν στην κατεύθυνση αυτή και οι γονείς στο σπίτι. Και το τελειότερο ειδικό πρόγραμμα είναι καταδικασμένο σε αποτυχία, αν η βοήθεια προσφέρεται αποσπασματικά μόνο τις ώρες που το παιδί είναι στο σχολείο. Στα πλαίσια της συνεργασίας οι γονείς μπορούν, αφού πρώτα εκπαιδευτούν οι ίδιοι, να γίνουν δάσκαλοι και θεραπευτές στα παιδιά τους. Οι σχολές γονέων είναι ένας πολύ χρήσιμος θεσμός βιωματικής μάθησης και εκπαίδευσης των γονέων, σε σχέση με τις ανάγκες διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους (Γιώτσα, Ζεργιώτης, Γιώτσα, Μακρή, Κουτελού, Σταματελάτου, & Χαβρεδάκη, 2011). Η συνεκπαίδευση τέλος γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών μέσα σε κοινές ομάδες εργασίας, μπορεί να συν-διαμορφώνει κοινές στάσεις, αξίες και να τους εφοδιάζει με αποτελεσματικότερους τρόπους διαχείρισης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών (Μυλωνάκου, 2009). Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας οικογένειας-σχολείου, είναι σημαντικό οι γονείς να βοηθηθούν ώστε να: Αντιληφθούν και να αποδεχθούν το πρόβλημα στη συμπεριφορά του παιδιού τους. Ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους ως γονείς, να βοηθήσουν το παιδί τους να αποκτήσει αυτονομία, αυτοέλεγχο, ανεξαρτησία και αυτοσεβασμό. Αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη, την ομαλή εξέλιξη του παιδιού, καθώς και τη διαταραχή και την αντιμετώπιση της. Ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεργασίας με το σχολείο και τους ειδικούς. 205

26 Έχοντας κατακτήσει μια σωστή επικοινωνία και συνεργασία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, οι γονείς είναι εύκολο στη συνέχεια να αναπτύξουν καλύτερη και πιο ισορροπημένη επικοινωνία με τα παιδιά τους. Το οικογενειακό τοπίο και το κλίμα μέσα στην οικογένεια διαφοροποιείται σταδιακά και αλλάζει, καθώς διαφοροποιούνται οι σχέσεις και αντιμετωπίζονται με περισσότερη επιτυχία τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του. Αμέτρητα βιβλία, διαλέξεις και σεμινάρια συμβουλευτικής γονέων γίνονται για την απόκτηση γνώσης σε θέματα σχέσεων μέσα στην οικογένεια και διαχείρισης της συμπεριφοράς των παιδιών. Η λύση υπάρχει, αρκεί να ξέρει ο κάθε γονιός που θα την βρει και να αποφασίσει να αναζητήσει τον τρόπο. Οι γονείς πρέπει να εκδηλώνουν άμεσο ενδιαφέρον για τις «καλές» και «κακές» επιδράσεις στη ζωή του παιδιού τους. Σημαντικό είναι, επομένως, οι γονείς να γνωρίζουν τις ασχολίες των παιδιών τους, όπως επίσης να γνωρίζουν τους φίλους των παιδιών τους και να είναι ενήμεροι για το είδος και τους σκοπούς των ομάδων, στις οποίες αυτά συμμετέχουν. Ιδιαίτερα στην περίοδο της εφηβείας, έχει αποδειχτεί ότι η διαμόρφωση της προσωπικότητας του εφήβου επηρεάζεται αποφασιστικά από το συναισθηματικό κλίμα που επικρατεί μέσα στην ομάδα των συνομηλίκων (Herbert,1996). Ο έφηβος που εκδηλώνει αντικοινωνική συμπεριφορά, μόνο μέσα στο σωστό οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον και με τη σωστή καθοδήγηση και συμβουλευτική, θα καταφέρει σταδιακά να εξελιχθεί με υγιή τρόπο σε όλους τους τομείς της προσωπικότητάς του και να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές κρίσεις της εφηβικής ηλικίας, περνώντας με αισιοδοξία στην ώριμη ζωή (Mάνος, 2005). 206

27 8. Η διαχείριση της επιθετικότητας των μαθητών στα σχολεία της 49 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής. Από το 2011, μετά την αναδιάρθρωση με Φ.Ε.Κ. των εβδομήντα δύο (72) Εκπαιδευτικών Περιφερειών της Αττικής, ιδρύθηκε η 49 η Περιφέρεια Δ.Ε. Αττικής. Από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα του Σχολικού Συμβούλου υπήρξε η πρόληψη της επιθετικότητας των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα της 49 ης Περιφέρειας. με στόχο την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και την ενίσχυση των συναισθημάτων αποφυγής της βίας στην καθημερινότητά τους. Βασική προτεραιότητα είναι όλοι οι μαθητές να μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς μέσα στο σχολείο τους, όλοι οι μαθητές να μαθαίνουν να εκφράζουν, να μοιράζονται και να συζητούν μεταξύ τους τα συναισθήματα, τους φόβους και τις αγωνίες τους. Με τη συμμετοχή τους μέσα σε βιωματικά και δρώμενα που σχεδιάζουν με τη βοήθεια των δασκάλων τους, οι μαθητές μας προσομοιώνουν και αναδιαμορφώνουν δημιουργικά την καθημερινότητα της σχολικής τους ζωής. Αναδεικνύοντας με σενάρια που οι ίδιοι δημιουργούν συγκεκριμένες συμπεριφορές, στη συνέχεια όλοι μαζί τις κρίνουν, τις σχολιάζουν και στη συνέχεια διαφοροποιούν ώστε να είναι λειτουργικές και αποδεκτές από όλους. Όλοι οι εκπαιδευτικοί της 49 ης Περιφέρειας σε κάθε σχολική μονάδα, με την επιστημονική καθοδήγηση του Σχολικού Συμβούλου εξοικειώνονται σταδιακά και αποκτούν ετοιμότητα στην αναγνώριση των παραγόντων επικινδυνότητας (risk factors) που μπορεί να προκαλέσουν εκδηλώσεις και κρούσματα επιθετικότητας στα διαφορετικά πλαίσια μέσα στα οποία οι μαθητές δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να ανιχνεύονται τόσο στη συμπεριφορά των μαθητών όσο και στο περιβάλλον τους. Συγκεκριμένα: 207

28 Στο οικογενειακό πλαίσιο: Εξετάζεται η επιθετικότητα του παιδιού, ως σύμπτωμα των δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών του οικογενειακού πλαισίου, σε ό,τι αφορά: τις συγκρούσεις μεταξύ των γονέων και μέσα στην οικογένεια την επιβολή υπερβολικών απαγορεύσεων και στερήσεων στο παιδί τις υπερβολικές προσδοκίες των γονέων και η άσκηση πίεσης στο παιδί τις συχνές τιμωρίες και την άσκηση λεκτικής και κυρίως σωματικής βίας στο παιδί την παραμέληση ή την απόρριψη του παιδιού τον έντονο ανταγωνισμό και την υπερβολική ζήλεια μεταξύ των αδερφών τη συμπληρωματικότητα των ρόλων μεταξύ των αδερφών την υπερβολική ανεκτικότητα των γονέων ή τη συγκάλυψη της παραβατικής συμπεριφοράς του παιδιού την ανεξέλεγκτη τηλεθέαση ακατάλληλων για παιδιά προγραμμάτων Στο σχολικό πλαίσιο: Η επιθετικότητα του παιδιού εξετάζεται ως πιθανό αποτέλεσμα της επίδρασης του σχολικού πλαισίου, στους παρακάτω τομείς: μειωμένη επίδοση του παιδιού στα μαθήματα χαμηλή κοινωνικότητα του παιδιού στην τάξη και το σχολείο συνειδητή ή ασυνείδητη απόρριψη του παιδιού από τον εκπαιδευτικό της τάξης του ή από τους συμμαθητές του κλίμα ασυνεννοησίας και συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 208

29 ανοιχτή αμφισβήτηση του ρόλου των εκπαιδευτικών από τους γονείς και συγκρούσεις των εκπαιδευτικών με τους συλλόγους γονέων ατμόσφαιρα διαρκούς έντασης στο σχολείο γενικότερα, από άλλες χρονίζουσες προβληματικές καταστάσεις έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων εικόνα εγκατάλειψης των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου συστέγαση στο ίδιο κτίριο περισσότερων από ένα σχολείων μη συμμετοχή των μαθητών στη θέσπιση των σχολικών κανόνων Στο κοινωνικό πλαίσιο Η επιθετικότητα του παιδιού ως αποτέλεσμα επίδρασης του άμεσου και ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου, εξετάζεται ως αποτέλεσμα των παρακάτω επιρροών και επιδράσεων: Οι προβαλλόμενες αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς στην κοινωνία Το χαμηλό οικονομικό επίπεδο κοινωνίας Ο χαμηλός βαθμός κοινωνικής οργάνωσης και συνοχής Η αίσθηση γενικότερης χαλαρότητας ως προς την εφαρμογή των νόμων Τα τηλεοπτικά προγράμματα και ΜΜΕ που προβάλλουν και αναπαράγουν σκηνές βίας Η διαφήμιση και προώθηση στο εμπόριο παιχνιδιών που προάγουν την επιθετικότητα Ο έντονος κοινωνικός ρατσισμός, οι φυλετικές διακρίσεις και οι προκαταλήψεις απέναντι σε αλλοδαπούς 209

30 Εκτός όμως από τα παραπάνω, εξετάζονται και ατομικοί παράγοντες που αφορούν στο παιδί : η προσωπική δυσκολία του να ανταποκριθεί στους ακαδημαϊκούς στόχους του σχολείου προσωπικό αίσθημα κατωτερότητας, μειονεξίας ή μειωμένη αυτοεκτίμηση και έλλειψη αυτοπεποίθησης συναισθήματα διωγμού, ταπείνωσης ή γελοιοποίησης ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα θυμού για μικροπράγματα Έντονη επιθυμία για παρακολούθηση σκηνών ή ταινιών βίας άσκηση βίας κατά των ζώων έκφραση βίας μέσα από ζωγραφιές ή γραπτά κείμενα συχνή χρήση απειλών και λεκτικής βίας προς τους συμμαθητές ιστορικό παραβατικής γενικότερα συμπεριφοράς και συγκρούσεων Ενδείξεις περιστατικών βίας μέσα στην οικογένεια παντελής έλλειψη εκ μέρους του παιδιού ανοχής σε πολιτισμικές διαφορές συναναστροφές του παιδιού με άτομα ή ομάδες εκτός σχολείου με αντικοινωνική ή παραβατική γενικότερα συμπεριφορά Με την υποστήριξη και την καθοδήγηση που τους παρέχουν στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί τους, οι μαθητές μας εξασκούνται στη χρήση μορφών φιλικού διακανονισμού των διαφορών και των διαφωνιών τους, κάνοντας πολύ συχνά χρήση και της σχολικής διαμεσολάβησης (Αρτινοπούλου, 2010) με ομάδες συμμαθητών στο πλαίσιο της σχολικής ζωής κάθε σχολικής μονάδας. Τους δίνεται η δυνατότητα να συζητούν τακτικά και να διαπραγματεύονται τους κανόνες της τάξης τους και του 210

31 σχολείου τους με τους εκπαιδευτικούς τους. Εκτός από τα παραπάνω, στα σχολεία μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλοι οι μαθητές να αισθάνονται αποδεκτοί τόσο από τους συμμαθητές τους όσο και τους εκπαιδευτικούς τους, και κάθε ένας από αυτούς να έχει τη βεβαιότητα ότι η παρουσία του είναι ισχυρή και αδιαπραγμάτευτη τόσο μέσα στην τάξη τους όσο και στο σχολείο του γενικότερα. Η προσωπικότητά όλων των μαθητών μας είναι αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς τους στο σύνολό της και όχι αποσπασματικά, αφού όταν χρειάζεται αποδοκιμάζονται επιλεκτικά μόνο οι ανάρμοστες συμπεριφορές τους και όχι οι ίδιοι οι μαθητές μας. Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι ενισχύεται η αντίστασή τους σε μορφές βίας και να δεν πλήττεται η αυτοεκτίμηση και το αυτοσυναίσθημά τους. Για το σκοπό αυτό, επίσης, αναλαμβάνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, οι οποίες εξειδικεύονται με βάση την ηλικία και την τάξη των μαθητών μας, με την ενθάρρυνση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου. Οι δράσεις αυτές στα σχολεία της 49 ης Περιφέρειας είναι συστηματοποιημένες και συνεχείς, αποσκοπώντας: Στην ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των εκπαιδευτικών κάθε σχολικής μονάδας για τη σχεδίαση και την υλοποίηση προγραμμάτων για πρώιμη ανίχνευση επιθετικών στάσεων και συμπεριφορών, με έγκαιρη παρέμβαση για τη συνολική αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο του σχολείου και της εκπαιδευτικής τους σχολικής κοινότητας. Στην επίτευξη ισορροπίας σε όλες τις σχολικές μονάδες στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μεταξύ πειθαρχίας και υποστήριξης - ενίσχυσης της επιλογής της κατάλληλης συμπεριφοράς. 211

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι όροι «εκφοβισµός» (bullying) και «θυµατοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ι. Τσιάντης MD, DPM, FRC Psych. Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΨΥΠΕ Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής Πρόεδρος Ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Προβληματική, ανεπιθύμητη συμπεριφορά και τρόποι αντιμετώπισης

Προβληματική, ανεπιθύμητη συμπεριφορά και τρόποι αντιμετώπισης Προβληματική, ανεπιθύμητη συμπεριφορά και τρόποι αντιμετώπισης Για να επιτευχθεί το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελεσματικής μάθησης (επιτυχία) απαιτείται και αποτελεσματική διαχείριση της τάξης. Συχνά σχετίζεταιωςπρόβληματουδασκάλουκαιμάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η οικογένεια αποτελεί τεράστια μορφοποιό δύναμη για την ανάπτυξη του παιδιού, γιατί το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. ώρα 9.30-14.45

ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. ώρα 9.30-14.45 ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007 ώρα 9.30-14.45 Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) ΟΡΓΑΝΩΣΗ Συμβουλευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σχολικός Σύμβουλος: Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης Αχαρνές, Ιανουάριος 2013 Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε. : Νεανική Βία μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα 22 Μαρτίου 2014 Ανδρέας Ευαγόρου Ψυχολόγος Εφηβεία Ψυχική και σωματική ανάπτυξη Πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή Ενδοψυχικές αναδομήσεις Ανάγκη αυτονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο για τις ψυχικές νόσους DSM-IV,το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία Xωρίς Aνταμοιβή & Tιμωρία

Πειθαρχία Xωρίς Aνταμοιβή & Tιμωρία Πειθαρχία Xωρίς Aνταμοιβή & Tιμωρία Kωνσταντίνος Κώστας & Βένια Δεληκατερίνη. (Συνέντευξη στην Μυρτώ Αντωνοπούλου και το περιοδικό Vita.gr, Νοέμβριος 2014) Μπορούμε να βάλουμε όρια στα παιδιά μας, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Οφελη στη σωματικη & Ψυχικη υγεια ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΕϊΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Αξίες Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής

Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής Ημερίδα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, Εθνικές Πολιτικές και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών», 31/10/2014 Γιατί;;;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Ένα σύνολο μη γνωστικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Χιόνη Μαρία, MSc Προαγωγής & Αγωγής Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ. Δ. Ε. Α Αθήνας Αθήνα, 25/11/2014 Χαρακτηριστικά σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η επιθετική εκείνη συμπεριφορά που είναι εσκεμμένη, απρόκλητη, και επαναλαμβανόμενη, αποτελει κατάχρηση εξουσίας και εμπεριέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α )

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) (Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και προσαρμοσμένες στις δυνατότητες γραφής των μαθητών της Γ Λυκείου.) (Πλαγιότιτλοι - κύρια σημεία του κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ Στρεσσογόνος παράγοντας Οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να βιώνει στρες Είναι μια αλλαγή στην ομοιόσταση του ατόμου Παράγοντες που προκαλούν στρες Ενδογενείς Εξωγενείς Ενδογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Οι μορφές της συμπεριφοράς οι οποίες ενοχλούν τα ίδια τα παιδιά ή το περιβάλλον τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός

Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός Πλαγεράς Αντώνιος Τεχνολόγος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 17 03 Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Δ.Δ.Ε. Ν. Μαγνησίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καζαμπάκα 8 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ. 24410-21130 - Fax 24410-73999 info@e-sl.gr ΓΕΝΙΚΑ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Καζαμπάκα 8 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ. 24410-21130 - Fax 24410-73999 info@e-sl.gr ΓΕΝΙΚΑ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 1. Μερικοί μαθητές στην τάξη σας αποστρέφονται και περιθωριοποιούν έναν αλλοδαπό συμμαθητή. Ποιά από τις παρακάτω ενέργειες επιλέγετε προκειμένου να βοηθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο πρόβλημα της νεανικής εγκληματικότητας. Αρχικά επισημαίνει πως η αύξηση του φαινομένου οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Κώστας Νικολάου ψυχίατρος Παρουσίαση βασισμένη στο: BPSD Educational Pack, International Psychogeriatric Association (IPA) 2002 Τα Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Στους ρυθμούς με τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ΣχολικήΔιαμεσολάβηση Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, προσκάλεσε σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ Διεθνές Εθνικό Οργανισμού Πανεπιστημίου Διαπροσωπικό Ατομικό ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΧΟΣ: Ένας "μη

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι!

Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι! Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι! Με ένα πραγματικά απλό και κατανοητό λόγο, η κυρία Μιγγείρου στο νέο της βιβλίο Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι, που

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση-Ανάλυση Προβλημάτων και Θεμάτων: α)παιδαγωγικού χαρακτήρα β) διαχείρισης πολυμορφίας ιδιαιτεροτήτων μαθητικού πληθυσμού.

Παρουσίαση-Ανάλυση Προβλημάτων και Θεμάτων: α)παιδαγωγικού χαρακτήρα β) διαχείρισης πολυμορφίας ιδιαιτεροτήτων μαθητικού πληθυσμού. Θεμάτων: α)παιδαγωγικού χαρακτήρα β) διαχείρισης πολυμορφίας ιδιαιτεροτήτων μαθητικού πληθυσμού., ιστορικός - φιλόλογος (ΜΑ Βυζαντινής Ιστορίας), Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων. 1 Θεμάτων:α)παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η υφιστάμενη κατάσταση καταπίεση από τον κοινωνικό τους περίγυρο απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος Όλο και περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους»

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η αποτύπωση των αναπαραστάσεων των Ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακός Εκφοβισμός. Cyberbullying

Διαδικτυακός Εκφοβισμός. Cyberbullying Διαδικτυακός Εκφοβισμός Cyberbullying Ο όρος Διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyber-bullying) αφορά τον εκφοβισμό, την απειλή, την ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων που δέχονται μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Υπουργείο Υγείας- Διοίκηση 1 ης ΥΠΕ Αττικής Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ν.Π.Δ.Δ. Μπαρδάνη Ειρήνη, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Σ. Δ/ντρια Μαυραντώνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κρούσματα βίας στο σχολείο: διεθνής και ελληνική πραγματικότητα, αίτια και τρόποι αντιμετώπισής τους. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων

ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κρούσματα βίας στο σχολείο: διεθνής και ελληνική πραγματικότητα, αίτια και τρόποι αντιμετώπισής τους. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΘΕΜΑ Κρούσματα βίας στο σχολείο: διεθνής και ελληνική πραγματικότητα, αίτια και τρόποι αντιμετώπισής τους. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων Υπεύθυνη καθηγήτρια ΑΙΚ. ΜΑΡΙΔΑΚΗ- ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Καθηγήτρια Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας;

Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας; Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας; Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή ΔΕΠΥ όπως είναι γνωστή από τα ακρωνύμια, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 Ζητούμενο η θετική στάση... Λοιπον σήµερα ο µπαµπάς θα σε προστατέψει απο τον ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αυτοκτονική συµπεριφορά ορίζεται ως η συµπεριφορά, κατά την οποία το άτοµο θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του µε σκοπό να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. ιαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά*

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Διαβάζουμε το κείμενο. Το αληθινό παραμύθι της βίας Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Η εκφοβιστική και επιθετική συμπεριφορά παιδιών εναντίον συμμαθητών τους είναι ένα πολύμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού

Θέμα: Πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού Θέμα: Πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού Απόσπασμα από Εγκύκλιο Αρ.Φακ. 7.19.04.16.1, 10 Φεβρουαρίου 2015, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παράρτημα Ι Ορισμοί και Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών EU Kids Online II: Ευρήματα Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το πρόγραμμα EU Kids Online II Το θεματικό δίκτυο EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Γ Τρίτη διδακτική πρόταση Πονοκέφαλος και θυμός Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες κατανόηση της δομής του κειμένου και δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς

Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς Ευάγγελος Χ. Καραδήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Στην ενότητα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΠΥ; Αποτελεί μια ομάδα διαταραχών όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται πριν από την ηλικία των 12 ετών. Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση Η σοβαρότητα του αυτισμού Το επίπεδο της νοητικής τους ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Χαρακτηριστικά Αυτισμού Καλής Λειτουργικότητας ( ομιλία, κινητικός συντονισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ στην ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ στην ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ στην ΕΡΓΑΣΙΑ Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) Μιλτιάδης Δεληχάς μέλος Ομάδας Εργασίας της SLIC Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Ακτινοφυσικός MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση από το διαδίκτυο

Εξάρτηση από το διαδίκτυο Εξάρτηση από το διαδίκτυο Συμπτώματα Εξάρτησης i. Παραμονή on-line για περισσότερη ώρα από όση υπολόγιζε αρχικά ο έφηβος, ώστε να πετύχει το αίσθημα της ικανοποίησης, διαφορετικά η συνέχιση ίδιου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση θεωρίας συναισθηματικού δεσμού με τη συστημική και την αφήγηση

Σύνδεση θεωρίας συναισθηματικού δεσμού με τη συστημική και την αφήγηση ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ VIDEO Σύνδεση με θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (ή συναισθηματικής προσκόλλησης ή πρόσδεσης) (attachment theory) John Bowlby (1907-1991) που σήμερα έχει ευρύτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΤΗΣ Ε. Ψ. Υ. Π. Ε. Ι. Τσιάντης,2012

ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΤΗΣ Ε. Ψ. Υ. Π. Ε. Ι. Τσιάντης,2012 30Νοεµβρίου 2012 Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήµιο Χανίων Α κύκλος σπουδών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος οµιλίας: «Εκφοβισµός και Βία στο σχολείο» Ι. Τσιάντης,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες στην επικοινωνία, κοινωνικότητα και συμπεριφορά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί;

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Τι είναι το άγχος; Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το

Διαβάστε περισσότερα

Tony Attwood. Κατάλληλα Εκπαιδευτικά Πλαίσια για Παιδιά με Σύνδρομο Asperger

Tony Attwood. Κατάλληλα Εκπαιδευτικά Πλαίσια για Παιδιά με Σύνδρομο Asperger Tony Attwood Κατάλληλα Εκπαιδευτικά Πλαίσια για Παιδιά με Σύνδρομο Asperger Το παιδί με σύνδρομο Asperger δεν παρουσιάζει το ίδιο προφίλ συμπεριφοράς και μαθησιακών ικανοτήτων με το παιδί που εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός - Νοητική υστέρηση

Αυτισμός - Νοητική υστέρηση Αυτισμός - Νοητική υστέρηση Τζένη Σουμάκη Παιδοψυχίατρος Ψυχαναλύτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών ΑΝΑΣΑ Γρ. Ελληνικής Εταιρίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

AYTOKTONIA. Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου που αυτοκτονεί

AYTOKTONIA. Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου που αυτοκτονεί AYTOKTONIA Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου που αυτοκτονεί Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου που αυτοκτονεί Η αυτοκτονία αγαπημένου προσώπου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα