Γ.Ε.ΜΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/88/06)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ.Ε.ΜΗ. 3467301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16836/06/Β/88/06)"

Transcript

1 Ετήσια Οικονομική Έκθεση με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 (ποσά σε χιλιάδες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λεωφόρος Θησέως 67, Κηφισιά, Ελλάδα Τηλ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/88/06)

2 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 [Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΑΦΕΘΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΚΕΝΗ] σελ. 2

3 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων A. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 6 Β. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 7 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Δ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ι. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ IV. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ V. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ)52 VI. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ VII. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ VIII. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ IX. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ X. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ σελ. 3

4 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 29/07/2013 ΕΩΣ 31/12/ ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/ Η. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σελ. 4

5 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Όπως χρησιμοποιούνται στις Οικονομικές Καταστάσεις εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά: «Εταιρεία», «Όμιλος», «MIG» «ATTICA» «BLUE STAR» «BVI» «EUROLINE» «EVEREST» «FAI rent-a-jet» «FAI ASSET MANAGEMENT» «GOODY S» «HILTON» «INTERINVEST» «MARFIN CAPITAL» «MIG AVIATION 1» «MIG AVIATION 2» «MIG AVIATION 3» «MIG AVIATION HOLDINGS» «MIG AVIATION (UK)» «MIG LEISURE» «MIG LRE CROATIA» «MIG REAL ESTATE» «MIG REAL ESTATE SERBIA» «MIG SHIPPING» «NAC» «OLYMPIC AIR» «ΑΤΗΕΝΙΑΝ ENGINEERING» «SKYSERV» «RKB» «SINGULARLOGIC» «SUNCE» «VIVARTIA» «ΔΕΛΤΑ» «ΔπΠ» «ΔΠΧΑ» «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» «KETA» «ΜΕΒΓΑΛ» «ΜΗΤΕΡΑ» «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ» «ΜΟΔ» αναφέρεται στην «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αναφέρεται στην «ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αναφέρεται στην «BLUE STAR NAYTIΛIAKH A.E.» αναφέρεται στα BRITISH VIRGIN ISLANDS αναφέρεται στην «EUROLINE A.E.E.X.» αναφέρεται στην «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» αναφέρεται στην «FLIGHT AMBULANCE INTERNATIONAL RENT-A-JET AKTIENGELLSCHAFT» αναφέρεται στην «FAI ASSET MANAGEMENT GmbH» αναφέρεται στην «GOODY S A.E. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» αναφέρεται στην «HILTON CYPRUS» αναφέρεται στην «INTERINVEST A.E.E.X.» αναφέρεται στην «MARFIN CAPITAL S.A.» αναφέρεται στην «MIG AVIATION 1 LTD» αναφέρεται στην «MIG AVIATION 2 LTD» αναφέρεται στην «MIG AVIATION 3 LTD» αναφέρεται στην «MIG AVIATION HOLDINGS LTD» αναφέρεται στην «MIG AVIATION (UK) LTD» αναφέρεται στην «MIG LEISURE LTD» αναφέρεται στην «MIG LEISURE & REAL ESTATE CROATIA B.V.» αναφέρεται στην «MIG REAL ESTATE A.E.Ε.Α.Π.» αναφέρεται στην «MIG REAL ESTATE SERBIA B.V.» αναφέρεται στην «MIG SHIPPING S.A.» αναφέρεται στην «NORDIC AVIATION CAPITAL A/S» αναφέρεται στην «OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» αναφέρεται στην «ATHENIAN ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» πρώην «OLYMPIC ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» αναφέρεται στην «SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» πρώην «OLYMPIC HANDLING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» αναφέρεται στην «JSC ROBNE KUCE BEOGRAD» αναφέρεται στην «SINGULAR LOGIC A.E.» αναφέρεται στην «SUNCE KONCERN D.D. ZAGREB» αναφέρεται στην «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» αναφέρεται στην «ΔΕΛΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ» αναφέρεται στο Διαθέσιμο προς Πώληση Χαρτοφυλάκιο αναφέρεται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αναφέρεται στην «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» αναφέρεται στην «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΤΔ.» αναφέρεται στην «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναφέρεται στην «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» αναφέρεται στην «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» αναφέρεται στο «Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο» «ΥΓΕΙΑ» αναφέρεται στο «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ» «AEGEAN» αναφέρεται στην «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» σελ. 5

6 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 A. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήμερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δη οι ακόλουθοι: 1. Ανδρέας Βγενόπουλος του Ευαγγέλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος 3. Μανώλης Ξανθάκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: (α) Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για την ετήσια περίοδο 01/01-31/12/2013 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και (β) Η συνημμένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Κηφισιά, 31 Μαρτίου 2014 Οι δηλούντες Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας Βγενόπουλος Ευθύμιος Μπουλούτας Μανώλης Ξανθάκης Α.Δ.Τ. ΑΚ Α.Δ.Τ. AK Α.Δ.Τ. Χ σελ. 6

7 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Β. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας MARFIN INVESTMENT GROUP σελ. 7

8 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι ο Όμιλος, βρίσκεται σε συζητήσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών του. Παράλληλα, στην επεξηγηματική σημείωση 51.6 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό 1.161,2 εκ. και 164,9 εκ. αντίστοιχα, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, η Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί στον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Ελπίδα Λεωνίδου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Δήμητρα Παγώνη Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ σελ. 8

9 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην ετήσια περίοδο που έληξε την 31/12/2013. Η έκθεση καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ τ. Α 91/ ) και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης του 2013, τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα (πριν και μετά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων) και οι προοπτικές της MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής «MIG», «Εταιρεία») καθώς και των θυγατρικών εταιρειών της. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά το 2014 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Πωλήσεις: Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στο ποσό των 1.189,0 εκ. έναντι ποσού 1.264,4 εκ. (6,0%) για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι πωλήσεις επιβαρύνθηκαν με ποσό (28,0) εκ λόγω της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate και Claw-back του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 στις πωλήσεις του ομίλου ΥΓΕΙΑ. Μη συμπεριλαμβανομένης αυτής της αρνητικής επίδρασης, οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στο ποσό των 1.217,1 εκ. Από τους λειτουργικούς τομείς του Ομίλου μη συμπεριλαμβανομένων των διεταιρικών συναλλαγών τη μικρότερη μείωση στις πωλήσεις κατέγραψε ο τομέας Μεταφορών με υποχώρηση 1,7% ενώ τη μεγαλύτερη μείωση εμφάνισε ο τομέας Αναψυχής και Real Estate με πτώση (19,4)%. Κόστος Πωληθέντων: Το κόστος πωληθέντων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκε κατά (5,0)%, στο ποσό των (980,8) εκ. έναντι ποσού (1.032,6) εκ. για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το μικτό περιθώριο κέρδους κατέγραψε μικρή πτώση σε σχέση με το 2012 καθώς διαμορφώθηκε σε 17,5% από 18,3%. Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα και Έξοδα: Το εν λόγω κονδύλι μειώθηκε στο ποσό των (289,7) εκ. έναντι (384,6) εκ. για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καταγράφοντας πτώση της τάξης του (24,7)%. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια του Ομίλου για μείωση των λειτουργικών εξόδων. Πιο συγκεκριμένα, τα έξοδα διοίκησης διαμορφώθηκαν σε (113,9) εκ. από (119,2) εκ. το 2012, και τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε (185,2) εκ. από (234,0) εκ. Τα λοιπά έσοδα και έξοδα διαμορφώθηκαν σε 9,4 εκ. από (31,4) εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. EBITDA από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες: Το EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε κέρδος ποσού 8,6 εκ. σε σύγκριση με ζημιά ποσού (50,9) εκ. για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η βελτίωση αποδίδεται στη συνεχιζόμενη αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και στη βελτιωμένη αποδοτικότητα των επιχειρήσεων του Ομίλου. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα: Τα χρηματοοικονομικά έσοδα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 8,5 εκ. από 16,6 εκ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα έσοδα από τόκους καταθέσεων σελ. 9

10 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ανήλθαν σε 5,4 εκ σε σχέση με 7,0 εκ το Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά (7,6)% καθώς διαμορφώθηκαν σε (107,6) εκ. από (116,5) εκ. το Η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους δανεισμού. Τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό των (52,1) εκ. έναντι (1.098,9) εκ κατά την περυσινή περίοδο. Στo παραπάνω κονδύλι για το 2013 περιλαμβάνονται ζημίες απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού ύψους (47,6) εκ. εκ των οποίων τα (41,5) εκ. αφορούν τον όμιλο VIVARTIA και (2,6) εκ. τον όμιλο SINGULARLOGIC. Σημειώνεται ότι η περυσινή χρήση είχε επιβαρυνθεί με ζημίες απομείωσεις στοιχείων του ενεργητικού συνολικού ύψους (1.090,6) εκ, εκ των οποίων ποσό (823,9) εκ. αφορούσε την συμμετοχή της Εταιρίας στην CYPRUS POPULAR BANK, ποσό (109,4) εκ. αφορούσε απομείωση υπεραξίας, άυλων και χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού του ομίλου VIVARTIA, ποσό (46,0) εκ. προήλθε από απομείωση άυλων στοιχείων ενεργητικού του ομίλου ΥΓΕΙΑ, ποσό (27,1) εκ. προήλθε από απομείωση άυλων στοιχείων ενεργητικού του ομίλου SINGULARLOGIC, ποσό (26,8) εκ. προήλθε από απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων του ομίλου ATTICA, και ποσό (14,9) εκ. αφορούσε απομείωση άυλων στοιχείων ενεργητικού της SKYSERV. Φόρος Εισοδήματος: Ο φόρος εισοδήματος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στο ποσό των (24,9) εκ. έναντι ποσού 28,2 εκ. για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην μεταβολή του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων από 20% σε 26%, που τέθηκε σε ισχύ την 23 η Ιανουαρίου 2013,και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την έκτακτη επιβάρυνση της τρέχουσας χρήσης με επιπλέον φόρους ύψους (35,0) εκ. Ειδικότερα, ο κλάδος Τροφίμων και Γαλακτοκομικών επιβαρύνθηκε με επιπλέον φόρους ύψους (22,9) εκ., ο κλάδος Μεταφορών με επιπλέον φόρους ύψους (1,9) εκ, ο κλάδος Υπηρεσιών Υγείας με επιπλέον φόρους ύψους (9,7) εκ. και ο κλάδος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με επιπλέον φόρους ύψους (0,6) εκ. Κέρδη/(Ζημιές) από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες: Οι ενοποιημένες ζημιές μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2013 ανήλθαν στο ποσό των (256,1) εκ. σε σύγκριση με ζημιά ποσού (1.325,8) εκ. για την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2012 είχαν επιβαρυνθεί με ζημιές απομείωσης (1.061,4) που αφορούσαν κυρίως επενδύσεις της Εταιρείας. Κέρδη/(Ζημιές) από Διακοπείσες Δραστηριότητες: Τα κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες για την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν στο ποσό των 21,6 εκ. και αφορούν τα αποτελέσματα της OLYMPIC AIR, της ΑΤΗΕΝΙΑΝ ΕNGINEERING,καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των διακοπεισών δραστηριοτήτων του ομίλου ΥΓΕΙΑ (όμιλος VALLONE, όμιλος ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ και όμιλος STEM). Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται κέρδος ποσού 42,5 εκ. το οποίο αφορά το αποτέλεσμα από την πώληση της OLYMPIC AIR. Σημειώνεται ότι για την χρήση του 2012 το αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε ζημιά ύψους (42,7) εκ. Κέρδη/(Ζημιές) από Συνεχιζόμενες και Διακοπείσες Δραστηριότητες: Οι συνολικές ζημιές διαμορφώθηκαν σε ποσό (234,5) εκ. από (1.368,4) εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Οι συνολικές ζημιές κατανεμημένες στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής ανήλθαν στο ποσό των (203,3) εκ. ενώ οι ζημιές κατανεμημένες στις Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές διαμορφώθηκαν στο ποσό των (31,1) εκ. σελ. 10

11 Μεταβολές ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Ποσά σε εκ. Πωλήσεις EBITDA Καθαρά Κέρδη Χρήση ,4 (50,9) (1.325,8) Τρόφιμα & Γαλακτοκομικά (27,5) 12,3 56,5 Μεταφορές (5,9) 18,7 65,6 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες (4,5) 17,8 36,4 Υπηρεσίες Υγείας (33,9) (19,8) 8,3 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες - (2,1) 867,5 Αναψυχή, Real Estate και λοιπές (3,5) 32,7 35,4 Χρήση ,0 8,6 (256,1) 1.2 Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ταμειακά Διαθέσιμα, Ταμειακά Ισοδύναμα & Δεσμευμένες Καταθέσεις και Δανεισμός: Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα & δεσμευμένες καταθέσεις του Ομίλου κατά την 31/12/2013 ανήλθαν σε 208,8 εκ. (μείωση κατά 7,8 εκ. συγκριτικά με την 31/12/2012) και αναλύονται ως ακολούθως: Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά 32,8 εκ. (16% του συνόλου), Μεταφορές 31,4 εκ. (15% του συνόλου), Υπηρεσίες Υγείας 25,8 εκ. (12% του συνόλου), Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 5,5 εκ. (3% του συνόλου), Αναψυχή και Real Estate 1,3 εκ. (1% του συνόλου) και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (αφορά κυρίως την μητρική MIG) 112,0 εκ. (54% του συνόλου). Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 31/12/2013 ανήλθε σε 1.856,8 εκ. ( (64,2) εκ. σε σχέση με την 31/12/2012) και αναλύεται ως ακολούθως: Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά 385,7 εκ. (21% του συνόλου), Μεταφορές 405,8 εκ. (22% του συνόλου), Υπηρεσίες Υγείας 177,7 εκ. (10% του συνόλου), Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 57,7 εκ. (3% του συνόλου), Αναψυχή και Real Estate 333,0 εκ. (18% του συνόλου) και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 496,9 εκ. (27 % του συνόλου). Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες: Οι καθαρές λειτουργικές ροές ανήλθαν σε συνολική εκροή ποσού (20,6) εκ. σε σύγκριση με την συνολική εκροή ποσού (97,6) εκ. για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες: Οι επενδυτικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε συνολική εισροή ποσού 54,6 εκ. σε σύγκριση με την συνολική εκροή ποσού (9,8) εκ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εισροή αφορά κυρίως την πώληση του πλοίου RoPax Superfast VI του ομίλου ATTICA έναντι συνολικού τιμήματος 54,0 εκ. Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες: Οι χρηματοοικονομικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε συνολική εκροή ποσού (66,3) εκ. σε σύγκριση με την συνολική εκροή ποσού (11,1) εκ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημαντικό κομμάτι της εκροής αφορά την αποπληρωμή δανεισμού ύψους 52,1 εκ του ομίλου ATTICA σε συνέχεια της πώλησης του πλοίου RoPax Superfast VI. 1.3 Οικονομικά Αποτελέσματα ανά Λειτουργικό Τομέα Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά Οι πωλήσεις του εν λόγω λειτουργικού τομέα το 2013 ανήλθαν στο ποσό των 582,9 εκ. (εκ των οποίων 6 εκ. διατομεακά έσοδα) μείωση της τάξης του (5)% σε σύγκριση με το ποσό των 610,5 εκ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (εκ των οποίων διατομεακά 6 εκ.). Οι πω λήσεις σελ. 11

12 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 του λειτουργικού τομέα αναλύονται ως εξής: Γαλακτοκομικά: 316,6 εκ., Κατεψυγμένα: 94,2 εκ. και Εστίαση και Ψυχαγωγία: 94,2 εκ. (συμπεριλαμβάνονται διεταιρικές πωλήσεις ύψους 5,0 εκ.). Το EBITDA διαμορφώθηκε σε κέρδη 14,0 εκ. σε σύγκριση με κέρδη 1,7 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν στο ποσό των (113,3) εκ. σε σύγκριση με τη ζημιά ποσού των (169,9) εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του Ο καθαρός δανεισμός κατά την 31/12/2013 ανήλθε στο ποσό των 352,8 εκ., μειωμένος κατά (0,4) εκ. σε σύγκριση με το ποσό των 353,2 εκ. κατά την 31/12/ Μεταφορές (Επιβατηγός Ναυτιλία, Αερομεταφορές) Οι πωλήσεις του λειτουργικού τομέα των μεταφορών το 2013 ανήλθαν στο ποσό των 363,2 εκ. (εκ των οποίων 16,9 εκ. διατομεακά) σε σύγκριση με το ποσό των 367,2 εκ. (εκ των οποίων 15,0 εκ. διατομεακά) κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση των πωλήσεων της SKYSERV κατά 15,2 εκ. Στον αντίποδα οι πωλήσεις του ομίλου ATTICA αυξήθηκαν κατά 4,2 εκ, ενώ οι πωλήσεις της FAI rent-a-jet αυξήθηκαν κατά 6,9 εκ σε σχέση με το Το EBITDA ανήλθε σε κέρδη ύψους 25,1 εκ., αυξημένο κατά 18,7 εκ. σε σύγκριση με το ποσό των 6,4 εκ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Το EBITDA του ομίλου ATTICA βελτιώθηκε κατά 17,7 εκ. στο ποσό των 27,1 εκ., το EBITDA της FAI rent-a-jet αυξήθηκε κατά 3,0 εκ. στα 7,3 εκ., το EBITDA της FAI ASSET MANAGEMENT αυξήθηκε κατά 0,5 εκ. στα 4,1 εκ. ενώ της SKYSERV επιδεινώθηκε κατά (2,7) εκ. στα (13,0) εκ. Οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των (26,9) εκ., μειωμένες κατά 65,5 εκ. σε σύγκριση με το ποσό των (92,4) εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του Οι ζημιές μετά φόρων του ομίλου ATTICA μειώθηκαν κατά 42,3 εκ., της SKYSERV κατά 15,7 εκ. και της FAI rent-ajet κατά 2,6 εκ σε σχέση με την χρήση του Αντίθετα, οι ζημιές μετά φόρων της FAI ASSET MANAGEMENT μειώθηκαν κατά (0,9) εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο καθαρός δανεισμός κατά την 31/12/2013 ανήλθε στο ποσό των 374,4 εκ. σε σύγκριση με το ποσό των 427,9 εκ. κατά την 31/12/2012. Η μείωση του καθαρού δανεισμού οφείλεται κυρίως στη μείωση του καθαρού δανεισμού του ομίλου ATTICA κατά 60,3 εκ. στα 265,1 εκ Υπηρεσίες Υγείας Οι πωλήσεις του λειτουργικού τομέα των Υπηρεσιών Υγείας το 2013 κατέγραψαν μείωση κατά (14,4)% στα 203,7 εκ (εκ των οποίων 0,04 εκ διατομεακά) από 237,9 εκ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (εκ των οποίων 0,4 εκ. διατομεακά). Η μείωση οφείλεται κυρίως στην επίδραση κατά (28,0) εκ που είχε η εφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής Rebate και Claw-back του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 στις πωλήσεις του ομίλου ΥΓΕΙΑ. Μη συμπεριλαμβανομένης αυτής της αρνητικής επίδρασης, οι πωλήσεις του λειτουργικού τομέα των Υπηρεσιών Υγείας διαμορφώθηκαν σε 231,7 εκ το Το EBITDA ανήλθε στο ποσό των (6,2) εκ. μειωμένο κατά 19,8 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο που είχε ανέλθει σε 13,6 εκ. Μη λαμβάνοντας υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπ ο των (28,0) εκ του μηχανισμού Rebate και Claw-back το ΕΒΙΤDA του λειτουργικού τομέα Υπηρεσιών Υγείας διαμορφώθηκε σε κέρδη 21,8 εκ. σελ. 12

13 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των (46,9) εκ. σε σύγκριση με την ζημιά ποσού (55,2) εκ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Ο καθαρός δανεισμός κατά την 31/12/2013 ανήλθε στο ποσό των 151,9 εκ. σε σύγκριση με το ποσό 161,1 εκ την 31/12/ Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες Οι πωλήσεις του λειτουργικού τομέα το 2013 ανήλθαν στο ποσό των 51,3 εκ. (εκ των οποίων 4,0 εκ. διατομεακά) μία μείωση κατά (8,3)% σε σύγκριση με το ποσό των 55,9 εκ. (εκ των οποίων 4,1 εκ. διατομεακά) κατά την αντίστοιχη περίοδο του Το EBITDA διαμορφώθηκε σε κέρδη 2,7 εκ. βελτιωμένο σε σχέση με ζημιές (15,1) εκ κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Οι ζημιές μετά φόρων κατήλθαν στο ποσό των (6,9) εκ. σε σύγκριση με ζημιά ποσού (43,3) εκ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο καθαρός δανεισμός κατά την 31/12/2013 ανήλθε στο ποσό των 52,2 εκ. σε σύγκριση με το ποσό των 50,2 εκ. κατά την 31/12/ μία αύξηση η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά (2,0) εκ Αναψυχή, Real Estate και λοιπές Οι πωλήσεις του λειτουργικού τομέα το 2013 διαμορφώθηκαν στο ποσό των 19,5 εκ. (εκ των οποίων 5,0 εκ. διατομεακά) σε σύγκριση με το ποσό των 23,2 εκ. (εκ των οποίων 5,3 εκ διατομεακά) κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημιές (12,8) εκ. σε σύγκριση με (45,5) εκ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν στο ποσό των (31,7) εκ. σε σύγκριση με το ποσό των (67,1) εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Ο καθαρός δανεισμός κατά την 31/12/2013 διαμορφώθηκε σε 331,7 εκ. σε σύγκριση με 332,1 εκ. την 31/12/ Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Οι ζημιές μετά φόρων για το 2013 ανήλθαν στο ποσό (30,4) εκ. έναντι ζημιών (898,0) εκ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Σημειώνεται ότι κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είχε αναγνωριστεί απομείωση ποσού (865,5) εκ. που αφορούσε επενδύσεις της Εταιρείας. Ο καθαρός δανεισμός κατά την 31/12/2013 ανήλθε στο ποσό των 384,9 εκ. (MIG: 385,0 εκ.) έναντι ποσού 379,9 εκ. κατά την 31/12/2012 (MIG: 379,9 εκ.). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην μείωση των ταμειακών διαθεσίμων της MIG κατά (2,0) εκ. και την παράλληλη αύξηση του δανεισμού της κατά 3,1 εκ. H Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) της MIG κατά την 31/12/2013 διαμορφώθηκε στο ποσό των 967,3 εκ. ή 1,26 ανά μετοχή σε σύγκριση με 1,68 ανά μετοχή κατά την 31/12/2012 (-25%). 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά Την 02/04/2013 ανακοινώθηκε ότι ο όμιλος GOODY S EVEREST προχώρησε στην υπογραφή συμφώνου με την εταιρεία λιβυκών συμφερόντων TASTY FRANCHISE LTD για την ανάπτυξη των αλυσίδων GOODY S και FLOCAFE στη Λιβύη. Η συμφωνία προβλέπει τη λειτουργία τουλάχιστον 10 εστιατορίων GOODY S και 10 καταστημάτων FLOCAFE σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. σελ. 13

14 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Την 19/07/2013 ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια Ελληνική εταιρεία (National Champion) στα European Business Awards στην κατηγορία Περιβαλλοντικής και Εταιρικής Βιωσιμότητας (Environmental & Corporate Sustainability) και επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην τελική φάση του θεσμού βράβευσης Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Τα European Business Awards, θεσμός που διοργανώνεται από το 2007, αποτελούν την ετήσια βράβευση των καλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και που επέδειξαν τα υψηλότερα επίπεδα επιχειρηματικών πρακτικών, καινοτομίας και επιχειρηματικής ηθικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αξιολόγηση συμμετέχουν περισσότερες από επιχειρήσεις από 30 Ευρωπαϊκές χώρες. Την 12/12/2013 ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο κατάστημα GOODY S στην Λευκορωσία, ενώ παράλληλα η αλυσίδα EVEREST δραστηριοποιήθηκε με δεύτερο κατάστημα στην Αλβανία. Το κατάστημα στη Λευκορωσία αποτελεί το μεγαλύτερο κατάστημα (700m 2 ) Goody s που λειτουργεί η αλυσίδα. Παράλληλα, με συνέπεια στο στρατηγικό σχεδιασμό της αλυσίδας, τελούν υπό κατασκευή τέσσερα επιπλέον καταστήματα, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά τη λειτουργία τους από τον Ιανουάριο έως το Μάιο του Στόχος είναι η ανάπτυξη των σημάτων σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας εντός των επόμενων πέντε ετών, τόσο μέσω του συστήματος Franchise, όσο και μέσω ιδίων επενδύσεων. 2.2 Μεταφορές Όμιλος ATTICA Την 05/04/2013 η ATTICA ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης του πλοίου RoPax Superfast VI στην GENTING GROUP έναντι συνολικού τιμήματος 54 εκ. καταβλητέου της μετρητοίς. Το Διοικητικό Συμβούλιο της AΤΤΙCA συνεδρίασε την 01/05/2013 και αποφάσισε την μη αναπλήρωση του εκλιπόντος μέλους κ. Πέτρου Βέττα και την συνέχιση της θητείας του παρόντος του Συμβουλίου με οκταμελή σύνθεση. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των μελών του ως ακολούθως: Κυριάκος Δ. Μάγειρας Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Μιχάλης Γ. Σακέλλης Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Σπύρος Χ. Πασχάλης Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Ιωάννης Β. Κρητικός Εκτελεστικό Μέλος Ευθύμιος Θ. Μπουλούτας Μη Εκτελεστικό Μέλος Αρετή Γ. Σουβατζόγλου Μη Εκτελεστικό Μέλος Μάρκος Α. Φόρος Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Αλέξανδρος Θ. Εδιπίδης Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Την 28/05/2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Kοινοπραξίας «ANEK A.E. - SUPERFAST ENDEKA (HELLAS) INC & ΣΙΑ» ανακοίνωσε την ανανέωση της διάρκειας της Κοινοπραξίας έως την 31/05/2017 για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων στη διεθνή γραμμή «Πάτρα-Ηγουμενίτσα- Ανκόνα», καθώς και στην ακτοπλοϊκή γραμμή «Πειραιάς-Ηράκλειο». Την 28/06/2013 η ATTICA ανακοίνωσε ότι ο κ. Ιωάννης Κρητικός υπέβαλε την παραίτησή του από την ιδιότητά του ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και από το σύνολο των έως σήμερα αρμοδιοτήτων του, λόγω αποχώρησής του από την ATTICA. Αποφασίστηκε η μη αναπλήρωση σελ. 14

15 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 του παραιτηθέντος μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα συνεχίσει τη θητεία του με επταμελή σύνθεση. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε σε αντικατάστασή του νέο Chief Financial Officer του ομίλου τον κ. Παναγιώτη Δικαίο, Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας την κυρία Παναγιώτα Κρασσακοπούλου και Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας τον κ. Θωμά Οικονόμου. Στις 9/10/2013 ανακοινώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε φορολογικός έλεγχος από το νόμιμο ελεγκτή για τη χρήση 2012 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. FAI ASSET MANAGEMENT Τον Μάιο του 2013 η εταιρεία FAI ASSET MANAGEMENT υπέγραψε συμβόλαιο ύψους 3,5 εκ. για την κατασκευή ενός νέου υπόστεγου αεροσκαφών καθώς το υφιστάμενο υπόστεγο της εταιρείας αξιοποιείται ήδη πλήρως. Η κατασκευή του νέου υπόστεγου ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του SKYSERV Σύμφωνα με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/11/2013, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας περί αλλαγής επωνυμίας σε «SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «SKYSERV A.E.». Σε έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 31/12/2013, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών υπέρ το άρτιον συνολικού ποσού 37,9 εκ. με σκοπό την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεών της. 2.3 Υπηρεσίες Υγείας Όμιλος ΥΓΕΙΑ Την 14/02/2013 η εταιρεία Y-LOGIMED ΑΕ προχώρησε στην εξαγορά μετοχών της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» από το μέτοχο κ. Γεώργιο Ποταμίτη με τίμημα 0,2 εκ. καταβλητέο σε 20 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Μετά την συγκεκριμένη μεταβίβαση το ποσοστό της εταιρείας Y-LOGIMED ΑΕ στην εταιρεία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» ανήλθε στο 68,2% από 40% και η έμμεση συμμετοχή του ΥΓΕΙΑ έφθασε στο 100% από 71,80%. Την 08/03/2013 το ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση του ομίλου «VALLONE», στον οποίο ανήκει το νοσοκομείο «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ», στον ιατρό συνεργάτη του νοσοκομείου Ανδρέα Παναγιώτου και την εταιρεία «CIRCLESERVUS LIMITED». Το τίμημα συμφωνήθηκε στο 1 και οι αγοραστές ανέλαβαν δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου VALLONE ύψους 7,7 εκ. περίπου και λοιπές υποχρεώσεις ύψους 3,4 εκ. περίπου. Την 30/04/2013 το ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ» που ελέγχει το νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην Πάφο Κύπρου στις εταιρίες «ELEONORA M. ENTERPRISES LIMITED» και «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ», συμφερόντων των συνεργατών ιατρών του Νοσοκομείου κ. Νέστορα Μιχαήλ και Μιχάλη Χρυσοστόμου αντίστοιχα. Το τίμημα συμφωνήθηκε στο 1 και οι αγοραστές ανέλαβαν δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις του ομίλου του Νοσοκομείου, οι οποίες κατά την 31/03/2013 ανέρχονταν στο ποσό των 3,8 εκ. περίπου. Την 10/06/2013 το ΥΓΕΙΑ κατέκτησε το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Employer of the year» για τον καλύτερο εργοδότη της χρονιάς στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα του έγκριτου σελ. 15

16 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 πανευρωπαϊκού διαγωνισμού «European Business Awards 2012/13». Το ΥΓΕΙΑ, μετά την απόκτηση των τίτλων «National Finalist» και «National Champion», έφτασε στον τελικό του διαγωνισμού και εκπροσώπησε επάξια την Ελλάδα, έχοντας ήδη κατακτήσει τον τίτλο «Ruban D' Honneur» που το ανέδειξε ανάμεσα στους 10 κορυφαίους εργοδότες της Ευρώπης και ως μία από τις 100 πιο δυναμικές εταιρείες πανευρωπαϊκά, που διακρίνονται για την επιχειρησιακή τους υπεροχή, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την προσήλωση στις ηθικές αρχές διακυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2013 ανανεώθηκε στο ΥΓΕΙΑ η πιστοποίηση κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Διαπίστευσης Οργανισμών Υγείας Joint Commission International (JCI) παραμένοντας το πρώτο και μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που φέρει την αναφερόμενη κορυφαία στον κόσμο διαπίστευση για την ποιότητα και ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας. Την 18/11/2013 ο όμιλος ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης των εταιριών «STEM HEALTH SA» και «STEM HEALTH HELLAS AE» αντί συνολικού συμβολικού τιμήματος 1 (εκάστη συναλλαγή). Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης της διοίκησης του ομίλου ΥΓΕΙΑ να εστιάσει στο εξής στην παροχή καθαρά νοσοκομειακών και διαγνωστικών υπηρεσιών. Επιπλέον εκτιμάται ότι θα συντελέσουν στην περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου ΥΓΕΙΑ συνεπεία του τερματισμού χρηματοδότησης της λειτουργικής δραστηριότητας των εταιρειών του ομίλου STEM. Σημειώνεται ότι, κατά τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (Ιούνιος 2013), οι εταιρείες του ομίλου STEM, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην συλλογή και φύλαξη βλαστοκυττάρων, αντιπροσώπευαν ποσοστό 0,7% του κύκλου εργασιών του ομίλου ΥΓΕΙΑ, ενώ η ζημιά από την πώληση των εν λόγω συμμετοχών (μη επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα) διαμορφώθηκε κατά την τρέχουσα χρήση σε 845 χιλ. για το ΥΓΕΙΑ και 818 χιλ. για το ΜΗΤΕΡΑ. Τον Αύγουστο του 2013 σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ9/οικ / (ΦΕΚ Β 2045/ ) απόφαση του Υπουργού Υγείας, τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/ ) και της μετέπειτα εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Υ9/οικ (ΦΕΚ Β 2511/ ) καθορίστηκαν: α) ο αυτόματος μηχανισμός επιστροφών (Claw-back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη απόφαση η μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αιμοκάθαρσης, και κάθε άλλη ιδιωτική ή ειδικού καθεστώτος μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας και (κάθε είδους) ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια και φυσιοθεραπευτές που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, και β) η διαδικασία κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους καθώς και ο τρόπος απόδοσης του ποσού επιστροφής (Rebate). Οι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ κλινικές του ομίλου, καθώς επίσης και οι λοιπές κλινικές του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των ως άνω υπουργικών αποφάσεων. Παράλληλα το τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με τις υπ αριθ της προσωρινές διαταγές αναστολής, αποδέχθηκε για τις κλινικές του oμίλου ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της πράξης του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) «ενημέρωση για το ποσό επιστροφής (Claw-back) του άρθρου 100 παρ. 1,2,3 & 7 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α ) και κάθε άλλης συναφούς πράξης για το ποσό αυτόματης επιστροφής (Claw-back) για το Α εξάμηνο του έτους 2013 έως την έκδοση της απόφασης σελ. 16

17 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 επί της αίτησης αναστολής», ενώ οι αιτήσεις για την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της πράξης του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για το ποσό επιστροφής του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Rebate) δεν έγιναν αποδεκτές και για τις οποίες οι κλινικές του oμίλου ΥΓΕΙΑ επιφυλάσσονται να προσφύγουν εκ νέου. Η Διοίκηση του ομίλου ΥΓΕΙΑ όσο και οι νομικοί της σύμβουλοι εκτιμούν ότι αναφορικά με το «Clawback» και το «Rebate» υφίσταται αβεβαιότητα στην δυνατότητα εφαρμογής των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων χωρίς ταυτόχρονα να τροποποιηθούν κατά τον αμοιβαία βέλτιστο τρόπο οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις τους ενώ, σε ότι αφορά τον μηχανισμό Claw-back, είναι αδύνατη, μέχρι στιγμής, η ακριβής ποσοτικοποίησή του από τις κλινικές του ομίλου λόγω μη γνωστοποίησης από πλευράς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του συνόλου των παραμέτρων, που απαιτούνται για τον υπολογισμό του (ήτοι κατάρτιση προϋπολογισμού, υπολογισμός μη αποδεκτών δαπανών και Rebate). Ωστόσο, επί των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου της χρήσης 2013, έχουν συμπεριληφθεί προβλέψεις απομείωσης των αποτελεσμάτων 28 εκ., που απορρέουν από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του «Rebate» και του «Clawback» αντίστοιχα, προκειμένου να προστατευθεί το επενδυτικό κοινό σε περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω αποφάσεις εξακολουθήσουν να ισχύουν ως έχουν μέχρι σήμερα. Επισημαίνεται ότι, λόγω μη παροχής από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ των απαραίτητων παραμέτρων για την οριστικοποίηση του ποσού του Claw-back για το 2013, ο όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει διενεργήσει τις ανωτέρω αναφερόμενες προβλέψεις με βάση τα διαθέσιμα σε αυτόν στοιχεία. Με δεδομένο ότι οι βασικές παράμετροι υπολογισμού του Claw-back οι οποίες έχουν άμεση και σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους δεν έχουν γνωστοποιηθεί και είναι μη οριστικοποιημένες, δύναται να παρουσιαστούν αποκλίσεις με τον οριστικό προσδιορισμό του Claw-back της χρήσεως 2013 στο μέλλον, εφόσον παραμείνουν σε ισχύ οι υφιστάμενες αποφάσεις. Η ως άνω πρόβλεψη για τις πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή των μηχανισμών «Rebate» και «Claw-back» για όλη τη δωδεκάμηνη περίοδο του 2013 ελήφθη λαμβάνοντας υπ όψιν τους κάτωθι παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε επανεκτίμηση των δεδομένων σε σχέση με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του 9μήνου του 2013: α) Οι συμβαλλόμενες με τον ΕΟΠΥΥ εταιρείες του oμίλου ΥΓΕΙΑ προχώρησαν τον Δεκέμβριο του 2013 στην υπογραφή σύμβασης με εγκεκριμένη, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, ελεγκτική εταιρεία, για την έναρξη διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβληθέντων λογαριασμών προς τον ΕΟΠΥΥ για τη περίοδο επιβαρυνόμενες οι ίδιες το αντίστοιχο κόστος, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αναγκαιότητα για έγκαιρη τακτοποίηση και επιβεβαίωση των τελικών απαιτήσεων του κλάδου προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ανωτέρω διαδικασία, η οποία δεν είχε ξεκινήσει έως την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, θα προσδιορίσει το μέγεθος των τυχόν μη αποδεκτών δαπανών, οι οποίες αποτελούν σημαντική παράμετρο στο επιρριπτόμενο ποσό Rebate και Claw-back της κάθε εταιρείας, επιβραβεύοντας τις εταιρείες που δεν θα παρουσιάσουν αποκλίσεις. β) η σημαντική χρονική καθυστέρηση έκδοσης τελικής απόφασης, παρά την αποδοχή της σχετικής αίτησης προτίμησης για την εκδίκαση της υπόθεσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, για την προσφυγή που έχουν καταθέσει ο όμιλος ΥΓΕΙΑ με τις λοιπές εταιρείες του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) για την ακύρωση των ως άνω υπουργικών αποφάσεων του αυτόματου μηχανισμού επιστροφών «Claw-back» και του ποσού επιστροφής «Rebate»» σε συνδυασμό με την έκδοση αντιθέτων αποφάσεων επί των αιτήσεων για την προσωρινή αναστολή των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων ως ανωτέρω και γ) η έλλειψη έγγραφης δέσμευσης των κυβερνητικών παραγόντων και των αρμόδιων φορέων για άμεση τροποποίηση των εν λόγω αποφάσεων με όρους αμοιβαία αποδεκτούς παρά τις αρχικές προφορικές διαβεβαιώσεις. σελ. 17

18 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 η θυγατρική εταιρεία ΗΥGEIA HOSPITAL-TIRANA Sh.A. προχώρησε στην αναδιάρθρωση του συνολικού δανεισμού της με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Με την παραπάνω συμφωνία παρασχέθηκε στην θυγατρική εταιρεία περίοδος χάριτος 24 μηνών για την αποπληρωμή των δόσεων της δανειακής σύμβαση. Την 15 η Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης του συνόλου της συμμετοχής (ποσοστό 76%), που κατέχει το ΥΓΕΙΑ στην εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε» με δ.τ. «STEM HEALTH S.A.», και την πώληση του συνόλου της συμμετοχής (ποσοστό 42%), που κατέχει το Μητέρα στην εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΕ» με δ.τ. «STEM HEALTH HELLAS A.E. αντί συνολικού συμβολικού τιμήματος 1 (εκάστη συναλλαγή). Στις 16 Δεκεμβρίου 2013, όμιλος ΥΓΕΙΑ εγκαινίασε και παρουσίασε την εξειδικευμένη εταιρεία καλλυντικών BEATIFIC, με την οποία εντάσσετε πλέον δυναμικά στο χώρο της ιατρικής κοσμετολογίας. Την 30 η Δεκεμβρίου 2013 υπογράφτηκε η Σύμβαση Κάλυψης στο πλαίσιο υλοποίησης της έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού 42,1εκ. μεταξύ του ΜΗΤΕΡΑ και των τραπεζών EUROBANK ERGASIAS AE και ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. 2.4 Αναψυχή, Real Estate και λοιπές ROBNE KUCE BEOGRAD (RKB) Εντός του 2013 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της RKB κατά 4,7 εκ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την καταβολή μετρητών ύψους 3,1 εκ. και την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ύψους 1,6 εκ. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό της MIG στην εταιρεία διαμορφώθηκε σε 82,73% από 82,34% πριν. MIG REAL ESTATE Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/04/2013 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 5,2 εκ. με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 και τιμή διαθέσεως 3, προς ισόποση κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων, που προέρχονται από την αγορά δύο επενδυτικών ακινήτων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση αυτή, προκειμένου να διατεθούν στο σύνολό τους στον πιστωτή της εταιρείας για ολοσχερή εξόφλησης αγοράς ακινήτων. Την 21/06/2013 ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και ακολούθως ανακοινώθηκε η μεταβολή του ποσοστού της MIG σε 34,958% από 39,870%. Τον Ιούνιο 2014 η Εταιρία πραγματοποίησε την εκταμίευση κοινού ομολογιακού δανείου από τους ομολογιούχους δανειστές ALPHA BANK και τη θυγατρική της EMPORIKI BANK CYPRUS LTD, ύψους , με το οποίο αντικατέστησε τον υφιστάμενο βραχυπρόθεσμο δανεισμό της. 2.5 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες MARFIN INVESTMENT GROUP Με βάση την από 18/01/2013 ανακοίνωση της MIG, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την προσφυγή της κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 της διμερούς διεθνούς σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία προώθηση και προστασία των επενδύσεων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας με ημερομηνία 30/03/1992 ( Σύμβαση ). σελ. 18

19 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Tην 23/01/2013 η Εταιρεία επέδωσε «Ειδοποίηση Διαφοράς» (Notice of Dispute) προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ την ίδια ημέρα ενημερώθηκε το επενδυτικό κοινό για την εκκίνηση της διαιτητικής διαδικασίας. Κατόπιν παρέλευσης άπρακτης της εξάμηνης περιόδου φιλικής επίλυσης της διαφοράς, η Εταιρεία υπέβαλε την 12/09/2013 το Αίτημα για Διαιτησία (Request for Arbitration) κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας από κοινού με άλλους Έλληνες επενδυτές προς στον Γενικό Γραμματέα (Secretary-General) του εδρεύοντος στην Ουάσινγκτον «Διεθνούς Κέντρου δια τον Διακανονισμόν των Διαφορών εξ Επενδύσεων» (International Centre for Settlement of Investment Disputes ICSID) που ιδρύθηκε από την Σύμβαση της 18ης Μαρτίου 1965 δια την ρύθμισιν των σχετιζομένων προς τας επενδύσεις διαφορών μεταξύ Κρατών και υπηκόων άλλων Κρατών. Η συγκρότηση του τριμελούς Διαιτητικού Δικαστηρίου ολοκληρώθηκε την 13/3/2014. Αντικείμενο του Αιτήματος της Εταιρείας είναι η αξίωση αποζημίωσης για κάθε ζημία απορρέουσα από την επένδυσή της στην ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ύψους 824 εκ. και κάθε άλλη ζημία που υπέστη λόγω παραβιάσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία των άρθρων 2, 3 και 4 της Σύμβασης. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει επιφυλαχθεί του δικαιώματός της να συμπληρώσει ή να επεκτείνει το αντικείμενο του Αιτήματος κατά την εξέλιξη της διαιτητικής διαδικασίας. Η MIG ανακοίνωσε ότι εν συνεχεία της προσφυγής της στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας με την οποία διεκδικεί το ποσό των 824 εκ. πλέον ζημιών από την επένδυσή της στην ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CPB), η κρατική τράπεζα, η οποία πλέον τελεί υπό εξυγίανση, κατέθεσε αγωγή εις βάρος της (καθώς και σε βάρος μεταξύ άλλων των κ.κ. Ανδρέα Βγενόπουλου, Ευθυμίου Μπουλούτα και Κυριάκου Μάγειρα) στα Κυπριακά Δικαστήρια για ποσό άνω των 2 εκ. «επιφυλασσόμενη να προσδιορίσει τους ισχυρισμούς και τη ζημία της σε μεταγενέστερο χρόνο». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, η αγωγή αυτή εναντίον της MIG, η οποία κατετέθη στα αναρμόδια Κυπριακά δικαστήρια και όχι στα Ελληνικά, παρόλο που η MIG είναι Ελληνική εταιρεία εδρεύουσα στην Ελλάδα και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι πλήρης νομικών αυθαιρεσιών και ακροβασιών, με προφανή στόχο την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της νόμιμης απαίτησης της MIG που θα κριθεί από το αρμόδιο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο. Η MIG θεωρεί ότι η αγωγή εις βάρος της δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή, ενώ αντίθετα θεωρεί ότι το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποδεχθεί την δική της προσφυγή. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 28/06/2013 εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Αναστάσιου Κυπριανίδη ως νέου Μέλους του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κώστα Λως, σύμφωνα με την από 21/11/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με τις από 29/7/2013 και 12/8/2013 ανακοινώσεις της MIG, η έκδοση του ΜΟΔ ύψους έως 660,3 εκ., σύμφωνα με τις από 15/06/2011 και 24/10/2011 αποφάσεις των Γ.Σ. και τις από 01/11/2011, 05/02/2013, 21/03/2013 και 29/7/2013 αποφάσεις του Δ.Σ., καλύφθηκε κατά το συνολικό ποσό των 215,0 εκ., εκ του οποίου ποσό 3,1 εκ αποτελεί νέα αντληθέντα κεφάλαια από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και ποσό 211,9 εκ. προήλθε από την άσκηση δικαιωμάτων προεγγραφής με την ανταλλαγή ομολόγων έκδοσης της Εταιρείας την 19/03/2010. Το συνολικό ποσό της έκδοσης αντιστοιχεί σε ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ ( 1,00). - Η Σειρά Α του ΜΟΔ καλύφθηκε κατά το ποσό των 2,2 εκ. το οποίο αντιστοιχεί σε ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ ( 1,00). σελ. 19

20 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η Σειρά Β του ΜΟΔ καλύφθηκε κατά το ποσό των 212,8 εκ. το οποίο αντιστοιχεί σε ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ ( 1,00). Εξ αυτών, ομολογίες προήλθαν από την άσκηση δικαιωμάτων προεγγραφής από κατόχους ομολογιών έκδοσης της Εταιρείας την 19/03/2010. Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν για ανταλλαγή ομολογίες έκδοσης της Εταιρείας την 19/03/2010, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 91,45% του συνόλου των ομολογιών της Εταιρείας, αφαιρουμένων των ομολογιών που κατείχε η ίδια η MIG. Με την εν λόγω ανταλλαγή ομολογιών η MIG επέτυχε την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεών της κατά 5 έτη καθώς η ημερομηνία λήξης των νέων ομολογιών είναι το έτος Σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, οι αδιάθετες ομολογίες του ΜΟΔ, ανερχόμενες σε για την Σειρά Α και για τη Σειρά Β, δύναται να διατεθούν και να εκδοθούν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών που θα προκύψουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ. Όλες οι ομολογίες του ΜΟΔ, ανεξάρτητα από το εάν θα προκύψουν από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης ή προεγγραφής ή τη διάθεση αδιαθέτων ομολογιών με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, την ισχύουσα νομοθεσία και την κρατούσα χρηματιστηριακή πρακτική. Σύμφωνα με την από 12/08/2013 ανακοίνωση της MIG, από την 16/08/2013 εκκίνησε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών α) ομολογιών της Σειράς Α και β) ομολογιών της Σειράς Β, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00, μετατρέψιμων σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας που προήλθαν από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής για συμμετοχή στο νέο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο («ΜΟΔ») έκδοσης της Εταιρείας την 29/07/2013, σύμφωνα με τις από 15/06/2011 και 24/10/2011 αποφάσεις των Γ.Σ., τις από 01/11/2011, 05/02/2013, 21/03/2013 και 29/07/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. και την ισχύουσα νομοθεσία. Ταυτόχρονα, από την 16/08/2013 έπαυσε η διαπραγμάτευση στο ΧΑ ομολογιών του ΜΟΔ της MIG με ημερομηνία έκδοσης 19/03/2010, οι οποίες ακυρώθηκαν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την από 29/07/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ακυρώθηκαν ομολογίες που προσφέρθηκαν για ανταλλαγή στο πλαίσιο άσκησης δικαιωμάτων προεγγραφής για συμμετοχή στην έκδοση της Σειράς Β του νέου ΜΟΔ κατά τα ως άνω και ομολογίες που κατείχε ήδη η ίδια η Εταιρεία. Κατόπιν της εν λόγω ακύρωσης ομολογιών, το υπόλοιπο του ΜΟΔ της MIG έκδοσης την 19/03/2010 ανέρχεται σε 19,8 εκ. διαιρούμενο σε ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 4,77. Στις 09/08/2013 το αρμόδιο όργανο του ΧΑ ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των ως άνω ομολογιών με ημερομηνία έκδοσης 29/07/2013 και ενημερώθηκε για την ακύρωση των ομολογιών με ημερομηνία έκδοσης 19/03/2010. Την 09/10/2013 ανακοινώθηκε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της πώλησης της OLYMPIC AIR στην AEGEAN AIRLINES και στις 23/10/2013 ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της εν λόγω συμφωνίας Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 72 εκ., εκ των οποίων τα 20 εκ. είχαν καταβληθεί το ,4 εκ. καταβλήθηκαν κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και το υπόλοιπο θα καταβληθεί σταδιακά. Το αποτέλεσμα από την πώληση για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδους ύψους 42,5 εκ. Οι παραπάνω κινήσεις βελτιώνουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου ενώ η συμφωνία εντάσσεται στην στρατηγική του για την απεμπλοκή από ζημιογόνες δραστηριότητες με αρνητικές ταμειακές ροές και την επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητές της με θετικές προοπτικές, και οικονομικά αποτελέσματα στοχεύοντας μεσοπρόθεσμα στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους του Ομίλου. Την 11/10/2013 ανακοινώθηκε ότι ο κ. Γιώργος Κουλούρης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού σελ. 20

21 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Συμβουλίου της Εταιρίας προκειμένου να συνεχίσει την επαγγελματική του δραστηριότητα εκτός Ελλάδος. Την 12/12/2013 η MIG ανακοίνωσε την αλλαγή επωνυμίας της θυγατρικής της εταιρείας OLYMPIC HANDLING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ σε SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ. Η αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας εταιρείας θα ολοκληρωθεί στο επόμενο διάστημα. Η SKYSERV προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 38 εκ. περίπου, με πλήρη κάλυψη της αύξησης από τη MIG. Ο σκοπός της κεφαλαιακής ενίσχυσης της εταιρείας είναι η βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της δομής, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας και η ομαλή υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού της πλάνου, με βάση την στρατηγική που υπαγορεύτηκε από τις πρόσφατες σημαντικές αλλαγές στον χώρο των εγχώριων αερομεταφορών. Την 31/12/2013 η MIG ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2010 και 2011 χωρίς να προκύψει φορολογική επιβάρυνση για την Εταιρία. 3. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά Την 16/01/2014 ο όμιλος VIVARTIA ανακοίνωσε την υπογραφή συμφώνου μεταξύ της θυγατρικής του ΔΕΛΤΑ και της GRANAROLO η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ιταλική εταιρία παραγωγής γάλακτος και γιαουρτιού στην Ιταλία. Η συνεργασία αυτή έχει άμεση εφαρμογή και αφορά στο λανσάρισμα και την αποκλειστική διανομή αυθεντικού ελληνικού στραγγιστού γιαουρτιού και ελληνικού τυριού στις αγορές της Ιταλίας και της Γαλλίας, τα οποία θα παράγονται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ στην Ελλάδα και θα διανέμονται από τα δίκτυα της GRANAROLO. Πρόκειται για μία συνεργασία στρατηγικής σημασίας, η οποία ενώνει δύο ιστορικές αλλά και κορυφαίες στο χώρο των γαλακτοκομικών εταιρείες, με παρουσία πάνω από μισό αιώνα η κάθε μία στη χώρα της, μία ένωση που αναμένεται να φέρει σημαντικά αποτελέσματα και για τα δύο μέρη. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία της ΔΕΛΤΑ σε συνδυασμό με την εξειδίκευση και τη βαθιά γνώση της GRANAROLO όσον αφορά στην ιταλική αγορά, αποτελούν τα εχέγγυα για την ανάπτυξη ενός ισχυρού σχήματος στο χώρο των γαλακτοκομικών. Την 30/01/2014 ανακοινώθηκε ότι στα πλαίσια του διεθνούς θεσμού «Προϊόν της Χρονιάς» και της σχετικής έρευνας που διεξήχθη σε Έλληνες καταναλωτές από την TNS ICAP, διακρίθηκαν τα επιδόρπια γιαουρτιού ΔΕΛΤΑ SMART και βραβεύτηκαν ως «Προϊόν της Χρονιάς 2014», καθώς το ΔΕΛΤΑ SMART είναι η πρώτη και μόνη μάρκα που δημιουργεί και προσφέρει παιδικό γιαούρτι με μια ολοκληρωμένη πρόταση εμπλουτισμού, απαντώντας σε πραγματικές ανάγκες των παιδιών. Την 21/02/2014 ανακοινώθηκε ότι ο όμιλος GOODY S EVEREST προχώρησε στην υπογραφή συμφώνου με την εταιρεία MAGNA FOOD SH.P.K. για την ανάπτυξη της αλυσίδας GOODY S στo Κόσσοβο. Η συμφωνία προβλέπει τη λειτουργία τουλάχιστον 10 εστιατορίων GOODY S στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, ενώ το πρώτο κατάστημα αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το Μάιο Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες MARFIN INVESTMENT GROUP Την 20/01/2014 η Εταιρία ανακοίνωσε ότι η περίοδος διάθεσης των αδιάθετων ομολογιών των σειρών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της με ημερομηνία έκδοσης 29/07/2013 παρατάθηκε έως την 30/06/2014, κατόπιν συναίνεσης του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ. σελ. 21

22 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Με την από 18/02/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία ασκήσεως δικαιώματος μετατροπής ομολογιών της 2ης σειράς του ΜΟΔ έκδοσης την 29/07/2013 σε μετοχές. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε ποσό 9.503,10 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30, λόγω μετατροπής ομολογιών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0, Μεταφορές SKYSERV Τον Φεβρουάριο του 2014 ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 37,9 εκ, με πλήρη κάλυψη της αύξησης από τη MIG. 4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Το 2013 ήταν η 6 η συνεχόμενη χρονιά οικονομικής συρρίκνωσης για την Ελληνική οικονομία. Ο Όμιλος επικεντρώθηκε και συνέχισε επιτυχώς την προσπάθεια βελτιστοποίησης της διαρθρωτικής του δομής και της αποτελεσματικότητας του, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της πλειονότητας της διεθνούς οικονομικής κοινότητας, το 2014 αναμένεται να είναι μια χρονιά βελτίωσης της Ελληνικής οικονομίας με το ΑΕΠ να καταγράφει για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ήδη καταγράφεται πρόοδος σε επίπεδο διαρθρωτικών αλλαγών και ιδιωτικοποιήσεων, ενώ παράλληλα βελτιωμένη είναι η διάθεση εγχώριων και διεθνών επενδυτών για πραγματοποίηση επιχειρηματικών κινήσεων στην Ελλάδα. Σε αυτά τα πλαίσια, ο Όμιλος συνεχίζει να υλοποιεί συγκεκριμένο πρόγραμμα για την περαιτέρω ισχυροποίησή του και την δημιουργία όλων εκείνων των συνθηκών που θα τον φέρουν σε πλεονεκτική θέση ώστε να επωφεληθεί των ευκαιριών που θα δημιουργήσει η βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Οι προσπάθειες και ο στρατηγικός σχεδιασμός όλων των προηγούμενων ετών αναμένεται να καρποφορήσουν εφόσον η οικονομική συγκυρία επιτρέψει την υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα. Προτεραιότητα της διοίκησης του Ομίλου αποτελεί η δυναμική διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού, η βελτίωση της αποδοτικότητας και η περαιτέρω ανάπτυξη των κύριων δραστηριοτήτων του. Παράλληλα παραμένει προσηλωμένος στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, στην καινοτομία και στη διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους μετόχους και το καταναλωτικό κοινό. 4.1 Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά Όμιλος VIVARTIA: Οι εκτιμήσεις για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας για τη χρονιά του 2014 συγκλίνουν στην εκτός απροόπτου διακοπή της πολυετούς υφεσιακής πορείας, της αντιστροφής του γενικότερου αρνητικού κλίματος και της αύξησης της κατανάλωσης. Ο όμιλος VIVARTIA αναμένεται αν εισέλθει στο νέο περιβάλλον κεφαλαιοποιώντας τα οφέλη από τις παρεμβάσεις και επιλογές της τελευταίας τριετίας, υλοποιώντας δυναμικά το στρατηγικό πλάνο που έχει εκπονήσει για τα επόμενα έτη. Ιδιαίτερη έμφαση θα εξακολουθήσει να δίνεται στο λανσάρισμα νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας καθώς οι προκλήσεις που παρουσιάζονται στην αγορά ως αποτέλεσμα της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών εξακολουθούν να υφίστανται. Επίσης θα συνεχιστεί η περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας στις διεθνείς αγορές στα πλαίσια του προγράμματος εξωστρέφειας που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης και η ανανέωση της εικόνας στις αλυσίδες GOODY S και FLOCAFE και ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας της αλυσίδας EVEREST. O όμιλος VIVARTIA αξιολογεί σχέδια περαιτέρω λειτουργικής αναδιάρθρωσης των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και προσανατολίζεται στη διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων (προϊόντα, καταστήματα, δραστηριότητες) στα πλαίσια περαιτέρω ενδυνάμωσης και βελτιστοποίησης των λειτουργικών μεγεθών του. σελ. 22

23 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Μεταφορές Όμιλος ATTICA: Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας, o έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών του κλάδου, η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης και ιδιαίτερα ο εγχώριος τουρισμός κατά τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς και το κόστος καυσίμων, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα του ομίλου ATTICA στη χρήση Λόγω της έντονης εποχικότητας του κλάδου δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την πορεία και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του oμίλου βάσει του στοιχείων του πρώτου διμήνου του Παρόλα αυτά για τη χρήση 2014 εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου θα παρουσιάσει μικρή αύξηση σε σχέση με το 2013 η οποία θα προέλθει από τις γραμμές εσωτερικού. Τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου αναμένεται να κυμανθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά της χρήσης 2013 με την προϋπόθεση ότι οι τιμές των καυσίμων θα διατηρηθούν σταθερές κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης θα σημειώσουν μικρή μείωση. SKYSERV: Η προσδοκώμενη βελτίωση της τουριστικής αγοράς το 2014 αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις της εταιρείας. Η εταιρεία μέσω των νέων συνεργασιών που έχει υπογράψει προβλέπεται να αυξήσει τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πτήσεων (εκτός OLYMPIC AIR) κατά 25%. Παράλληλα, λόγω της διακοπής της συνεργασίας με την OLYMPIC AIR / AEGEAN AIRLINES, ο αριθμός των πτήσεων των εν λόγω εταιριών που εξυπηρετούνται από την SKYSERV θα συρρικνωθεί κατά 85% - 90%. Έτσι συνολικά αναμένεται μείωση των εξυπηρετούμενων πτήσεων. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η εταιρεία έχει αρχίσει ήδη από το 2013 να λαμβάνει μέτρα περιορισμού του κόστους λειτουργίας της βασιζόμενη και στον μειωμένο αριθμό πτήσεων που θα εξυπηρετήσει το Βασικός στόχος είναι να συνεχιστεί η υλοποίηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης της εταιρείας με στόχο τον εξορθολογισμό του κόστους σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, η αύξηση της παραγωγικότητας και η διεύρυνση της πελατειακής της βάσης. Επίσης, έως τα μέσα του 2014 αναμένεται η εταιρεία να αποκτήσει την πιστοποίηση ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations), η οποία θα αναβαθμίσει περαιτέρω την αξιοπιστία της και θα της δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού στην προσέλκυση νέας πελατείας και στη σύναψη καινούργιων εμπορικών συμφωνιών. 4.3 Υπηρεσίες Υγείας Οι υπάρχουσες αρνητικές συνθήκες που επικράτησαν λόγω της οικονομικής ύφεσης συγκράτησαν τη ζήτηση για τις υπηρεσίες του κλάδου των ιδιωτικών κλινικών με αποτέλεσμα τη μείωση της νοσηλευτικής κίνησης και μετατόπιση των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία. Οι εκτιμήσεις όλων των Ελληνικών και των διεθνών οργανισμών τονίζουν την επερχόμενη επάνοδο της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης από το 2014 και μετά. Τονίζεται όμως ότι η όποια βελτίωση θα είναι περιορισμένη και δεν θα επιφέρει αξιοσημείωτες βραχυπρόθεσμες αλλαγές στο εισόδημα του μέσου πολίτη. Ο όμιλος Υγεία προχώρησε σε προσαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (business plan), με στόχο την αποεπένδυση από μη βασικές λειτουργικές δραστηριότητες και την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των εταιρειών του Ομίλου με περιορισμό του λειτουργικού κόστους, την επέκταση του πελατολογίου και τη μεγιστοποίηση των συνεργιών εντός του Ομίλου. Σημαντική αλλαγή που επήλθε στον κλάδο Υγείας είναι η σύσταση από 1/1/2012 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και η συνέπεια καταβολής των οφειλομένων σε καθορισμένες ημερομηνίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Τυχόν καθυστερήσεις στις καταβολές του ΕΟΠΥΥ, ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα ρευστότητας. Η διοίκηση του ομίλου ΥΓΕΙΑ αντιλαμβανόμενη τις γενικότερες τάσεις και τις προκλήσεις τόσο του εγχώριου όσο και του διεθνούς κλάδου της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και σε συνδυασμό με τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών για νέες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες έχει υιοθετήσει την πολιτική της συνεχούς δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών του ομίλου δίνοντας έμφαση στη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων του ομίλου και στην παροχή νέων υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, ο Όμιλος σελ. 23

24 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 συνεχίζει να κινείται με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των συμμετεχόντων (stakeholders) της επιχείρησης, επικεντρώνοντας στην εισαγωγή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added value services), την επένδυση σε τεχνολογία αιχμής (cutting edge technology), τη διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών σε εξειδικευμένες αγορές (niche markets) έχοντας πάντα στο επίκεντρο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 4.4 Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Το 2014 αναμένεται να είναι μία σταθεροποιητική χρονιά, τόσο για την εγχώρια αγορά πληροφορικής, όσο και για την SINGULARLOGIC. Παρόλο που ο κλάδος επιχειρηματικού λογισμικού για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχίσει να δέχεται πιέσεις, η αγορά των υπηρεσιών πληροφορικής προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις προβλέπεται να ξεκινήσει από το 2014 μία πορεία σταδιακής ανάκαμψης. Η συνεχής βελτιστοποίηση του κόστους και της διαχείρισης των ταμειακών ροών, καθώς και η ανάπτυξη νέων λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, αποτελούν βασικές προτεραιότητες της διοίκησης της SINGULARLOGIC, που στοχεύουν στην διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών του ομίλου σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, η αύξηση της παρουσίας της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού και η ενίσχυση της πελατο-κεντρικότητας προς τις μεγάλες επιχειρήσεις θα αποτελέσουν κύριους μοχλούς ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον. 4.5 Αναψυχή και Real Estate RKB: Στη διάρκεια του 2013 συνεχίστηκε επιτυχώς η προσπάθεια αύξησης της εκμισθωμένης επιφάνειας, η προσέλκυση καινούργιων διεθνούς φήμης εκμισθωτών και η βελτίωση των λειτουργικών μεγεθών της εταιρείας. Το 2014 αναμένεται να είναι μια χρονιά κατά την οποία θα δοθεί έμφαση στα εμπορικά ακίνητα του Βελιγραδίου, καθώς σε αυτά μπορούν να επιτευχθούν υψηλότερα μισθώματα, όπως επίσης και σε εμπορικά κέντρα στα οποία θα ολοκληρωθούν έργα ανακαίνισης με αποτέλεσμα να καταστούν ελκυστικότερα σε πιθανούς εκμισθωτές. Παράλληλα θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την εκποίηση συγκεκριμένων ακινήτων. Στόχος είναι η δημιουργία μιας σταθερής βάσης πελατολογίου, αποτελούμενο από διεθνούς φήμης εκμισθωτές και επενδυτές, το οποίο θα αποτελέσει το πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της εταιρίας και βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών της. SUNCE: Η SUNCE (Bluesun Hotels and Resorts) αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μονάδες αναψυχής στην Κροατία. Η χώρα ως τουριστικός προορισμός αποκτάει ολοένα και μεγαλύτερη αίγλη τα τελευταία χρόνια με την τουριστική βιομηχανία της να κατατάσσεται σε υψηλές θέσεις. Το 2014 αναμένεται να αυξηθεί η τουριστική κίνηση ενώ θετικός αντίκτυπος αναμένεται από την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του Στον αντίποδα, οι καιρικές συνθήκες, η συνεχιζόμενη κρίση της Κροατικής οικονομίας, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός και η αύξηση του ΦΠΑ στην τουριστική βιομηχανία της χώρας από 10% σε 13% είναι σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. Η SUNCE θα εξακολουθήσει να δίνει έμφαση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και στην πολύ καλή σχέση τιμής-απόδοσης αυτών των υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά θα προχωρήσει εντός του 2014 σε εργασίες ανακαίνισης ενός ξενοδοχείου της και θα επιδιώξει υψηλές πληρότητες μέσω βελτιστοποίησης των μεθόδων πώλησης και ανάδειξης των ξενοδοχείων της. MIG REAL ESTATE: Η οικονομική ύφεση, το ασταθές φορολογικό καθεστώς, οι φορολογικές επιβαρύνσεις των ακινήτων και η ανεπαρκής παροχή ρευστότητας από το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελούν τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι από τη μία πλευρά αυξάνουν την προσφορά ακινήτων προς πώληση και, από την άλλη, προκαλούν ταυτόχρονα ακόμη μεγαλύτερη μείωση στη ζήτηση ακινήτων. Σταδιακά γίνονται προσπάθειες για την προσέλκυση εγχώριων και ξένων κεφαλαίων μέσω την πραγματοποίησης ιδιωτικοποιήσεων ή/και μακροπρόθεσμων μισθώσεων ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου όπως επίσης και σειράς διαγωνισμών για παραχώρηση ή σελ. 24

25 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 πώληση ακινήτων εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ. Ανεξάρτητα από το Δημόσιο, προς πώληση βρίσκονται ή εκτιμάται ότι θα προσφερθούν την επόμενη περίοδο και σημαντικός αριθμός ποιοτικών ακινήτων του ιδιωτικού τομέα. Οι προσδοκίες για την αγορά ακινήτων εξαρτώνται άμεσα από την αναμενόμενη ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της αγοράς, όπως είναι η ορθολογικοποίηση της φορολογίας των ακινήτων ή το καθεστώς των επαγγελματικών μισθώσεων. 5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Σκοπός και Πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνου Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους που συνδέονται με τα επιτόκια, τις τιμές χρηματοοικονομικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, τις τιμές καυσίμων, την ρευστότητα, την πίστωση και το συνάλλαγμα. Ο Όμιλος αναθεωρεί και αξιολογεί τακτικά την έκθεσή του στους ανωτέρω κινδύνους έναν προς έναν αλλά και συλλογικά, και χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα για την αντιστάθμιση της έκθεσής του σε ορισμένες κατηγορίες κινδύνων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα ή υλοποιεί ειδικές στρατηγικές, προκειμένου να περιορίσει την έκθεσή του στις μεταβολές της αξίας των επενδύσεων που προκύπτουν από αντίξοες εξελίξεις στην αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών των ισχυόντων επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 5.2 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διεθνή κλίμακα, ως εκ τούτου είναι εκτεθειμένος στον συναλλαγματικό κίνδυνο που προέρχεται κυρίως από τις μεταβολές της ισοτιμίας του Δολαρίου ΗΠΑ ($) έναντι του Ευρώ ( ). Ο κίνδυνος αυτός προκύπτει ως επί το πλείστον από τις εμπορικές δραστηριότητες και τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα, καθώς και από επενδύσεις σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και του Ομίλου είναι εκφρασμένο σε Ευρώ. Ομοίως, το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων της Εταιρείας είναι εκφρασμένο σε Ευρώ. Στις 31/12/2013, από το σύνολο του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ομίλου, 67,8 εκ. και 83,4 εκ. αντίστοιχα τηρούνταν σε συνάλλαγμα. Μία μεταβολή των ισοτιμιών +/- 10% θα είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση +/- 5,2 εκ. προ φόρων στην κατάσταση αποτελεσμάτων, και +/- 5,0 εκ στα ίδια κεφάλαια. 5.3 Κίνδυνος Χρηματοδότησης, Επιτοκίου, Aγοράς και Τιμών Οι μεταβολές των επιτοκίων μπορεί να επηρεάσουν τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξάνοντας το κόστος εξυπηρέτησης που αναλαμβάνει για την χρηματοδότησή του. Οι μεταβολές των επιτοκίων μπορούν επίσης να επηρεάσουν, μεταξύ άλλων: (α) το κόστος και τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης μέσω δανεισμού και την δυνατότητα της Εταιρείας να επιτύχει ελκυστικές αποδόσεις των επενδύσεών της, και (β) τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω δανεισμού των επενδύσεων και των επιχειρήσεων που είναι τοποθετημένος ο Όμιλος. Ο δανεισμός του Ομίλου είναι σε μεγάλο βαθμό με κυμαινόμενο επιτόκιο και ως εκ τούτου εξαρτάται άμεσα από το ύψος και τις μεταβολές των επιτοκίων, γεγονός που εκθέτει τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Τα κυμαινόμενα επιτόκια του Ομίλου μετατρέπονται σε σταθερά μέσω σελ. 25

26 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 αντισταθμιστικών χρηματοοικονομικών μέσων και οι τραπεζικές καταθέσεις με τη σειρά τους αντισταθμίζουν σε σημαντικό ποσοστό τα σταθερά επιτόκια. Στις 31/12/2013, στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων ύψους 208,8 εκ. και 1.856,8 εκ. αντίστοιχα ήταν εκτεθειμένο στον κίνδυνο των επιτοκίων. Μία μεταβολή των επιτοκίων κατά + /-1% θα είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση +/- 17,1 εκ. στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια. Ο κίνδυνος του Ομίλου και της Εταιρείας σε σχέση με τις επενδύσεις τους πηγάζει από τυχόν αρνητικές μεταβολές στις τρέχουσες τιμές αποτίμησης μετοχών και άλλων κινητών αξι ών που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές Στις 31/12/2013, τα στοιχεία του ενεργητικού που ήταν εκτεθειμένα στον κίνδυνο της αγοράς ανέρχονταν σε 7,3 εκ. για τον Όμιλο και 96,8 εκ. για την Εταιρεία αντίστοιχα. Μία μεταβολή ύψους +/-30% σε επενδύσεις των οποίων τα κέρδη ή οι ζημίες από αποτίμηση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια, θα είχε ως αποτέλεσμα μεταβολή κατά +/- 2,2 εκ. για τον Όμιλο ενώ για επενδύσεις με κέρδη ή οι ζημίες από αποτίμηση που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, μία μεταβολή +/-30% θα είχε ως αποτέλεσμα μεταβολή κατά +/- 2,1 εκ. για τον Όμιλο. Για την Εταιρεία, μία μεταβολή ύψους +30% σε επενδύσεις των οποίων τα κέρδη ή οι ζημίες από αποτίμηση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια, θα είχε ως αποτέλεσμα μεταβολή κατά + 26,9 εκ. ενώ μια μεταβολή 30% για τις ίδιες επενδύσεις θα είχε ως αποτέλεσμα μεταβολή - 26,9 εκ. στα αποτελέσματα για την Εταιρεία. Για επενδύσεις με κέρδη ή οι ζημίες από αποτίμηση που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, μία μεταβολή +/-30% θα είχε ως αποτέλεσμα μεταβολή κατά +/- 2,1 εκ. για την Εταιρεία. Το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών, επηρεάζονται σημαντικά από τη διακύμανση των τιμών των καυσίμων, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λειτουργικά τους κόστη. Μία αύξηση ή μείωση στην τιμή των καυσίμων κατά 10 ανά μετρικό τόνο σε ετήσια βάση θα έχει επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση του Ομίλου κατά +/- 2,1 εκ. περίπου. 5.4 Πιστωτικός Κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της ενδεχόμενης καθυστερημένης καταβολής στον Όμιλο των τρεχουσών και ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων. Η έκθεση του Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται κυρίως από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, τις εμπορικές και τις λοιπές απαιτήσεις. Στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου και των επισφαλών απαιτήσεων, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει αποτελεσματικές διαδικασίες και πολιτικές σχετικά με τα όρια έκθεσης ανά αντισυμβαλλόμενο, βάσει της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων (ο όμιλος ATTICA λαμβάνει τραπεζικές εγγυητικές επιστολές για τους εκδότες εισιτηρίων, ενώ τα πιστωτικά όρια των πελατών της VIVARTIA βασίζονται σε εσωτερικές ή εξωτερικές αξιολογήσεις βάσει των ορίων που θέτει η Διοίκηση). Για ορισμένους πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για απομειώσεις. Η Διοίκηση του Ομίλου θέτει όρια στην έκθεση ανά χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Λαμβάνει ως δεδομένο ότι τα ανωτέρω στοιχεία ενεργητικού είναι υψηλής πιστοληπτικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των ταμειακών διαθέσιμων και ισοδυνάμων, βάσει του ότι τα αντισυμβαλλόμενα χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχουν ικανοποιητικές αξιολογήσεις. σελ. 26

27 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Κίνδυνος Ρευστότητας Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών. Παράλληλα, ο Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής του ικανότητας. Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31/12/2013 και 31/12/2012 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: O ΟΜΙΛΟΣ 31/12/ /12/2012 Ποσά σε '000 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Μακροπρόθεσμος δανεισμός Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Εμπορικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμεςμακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμος δανεισμός Παράγωγα χρημ/κά μέσα Σύνολο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/2012 Ποσά σε '000 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Μακροπρόθεσμος δανεισμός Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Λοιπές βραχυπρόθεσμεςμακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Όπως παρουσιάζεται και στον παραπάνω πίνακα ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 31/12/2013 ανήλθε σε χιλ. με ποσό χιλ. να αφορά σε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και ποσό χιλ. να αφορά σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Αντίστοιχα, ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας κατά την 31/12/2013 ανήλθε σε χιλ. με ποσό χιλ. να αφορά σε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και ποσό χιλ. να αφορά σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται δάνεια ποσού χιλ. για τον Όμιλο και χιλ. για την Εταιρεία για τα οποία κατά την 31/12/2013 δεν πληρούνται οι χρηματοοικονομικοί όροι (covenants) που ρυθμίζουν τις σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις και παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των δανειστών για την περίπτωση αυτή, σελ. 27

28 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 που θα καθιστούσε τις δανειακές υποχρεώσεις άμεσα εξοφλητέες. Στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται πληρωτέοι τόκοι που δεν έχουν καταβληθεί ποσού 38 εκ. περίπου. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 31/12/2013 παρουσιάζουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά χιλ. και χιλ. αντίστοιχα (με το σημαντικότερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων να αφορά σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό). Στα πλαίσια αυτά, ο Όμιλος έχει προγραμματίσει και υλοποιεί μια σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητας του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 1. Η Διοίκηση του Ομίλου κατά την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων όλων των εταιρειών του Ομίλου που εξακολουθούσαν να μην πληρούν τους χρηματοοικονομικούς όρους των δανειακών τους υποχρεώσεων ( χιλ. για τον Όμιλο και χιλ. για την Εταιρεία). Στόχος των συζητήσεων είναι η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων και η διαμόρφωση πιο ρεαλιστικών χρηματοοικονομικών δεικτών εναρμονισμένων με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί με επιτυχία εντός των επόμενων μηνών. 2. Την 29/07/2013, η MIG ανακοίνωσε ότι η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους έως χιλ., καλύφθηκε κατά το συνολικό ποσό των χιλ., εκ του οποίου ποσό χιλ. αποτελεί νέα αντληθέντα κεφάλαια από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και ποσό χιλ. προέρχεται από την άσκηση δικαιωμάτων προεγγραφής με την ανταλλαγή ομολόγων έκδοσης της Εταιρείας την 19/03/2010. Συνεπεία των παραπάνω, εισέρευσαν στην Εταιρεία ποσό χιλ., ενώ με την ανταλλαγή των ομολογιών η MIG πέτυχε την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεών της κατά 5 έτη, καθώς η ημερομηνία λήξης των νέων ομολογιών, πλέον, είναι το έτος 2020 (βλ. αναλυτικές πληροφορίες στην σημείωση 29). Εντός του 2014, η MIG ανακοίνωσε παράταση της περιόδου διάθεσης των αδιάθετων ομολογιών έως την 30/06/2014 (βλ. αναλυτικές πληροφορίες στην σημείωση 52). 3. Ο Όμιλος, εντός του 2013, συνεπεία των δράσεών του, πέτυχε την αναταξινόμηση δανειακών υποχρεώσεων ποσού χιλ. από τις βραχυπρόθεσμες στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Ειδικότερα: Ο όμιλος ATTICA την 05/04/2013 ολοκλήρωσε σχετική συμφωνία για την πώληση του πλοίου SUPERFAST VI έναντι συνολικού τιμήματος 54 εκατ. τοις μετρητοίς. Από το τίμημα της πώλησης διατέθηκαν συνολικά 49,7 εκ. για την εξόφληση του δανεισμού του SUPERFAST VI και τη μερική εξόφληση δανεισμού που ήταν σε καθυστέρηση. Ως αποτέλεσμα τα δάνεια των πλοίων SUPERFAST Ι & ΙΙ κατέστησαν ενήμερα και για τον λόγο αυτό το μακροπρόθεσμο τους μέρος τους ποσού χιλ. αναταξινομήθηκε από τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Την 17/09/2013 η θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΥΓΕΙΑ, ΗΥGEIA HOSPITAL-TIRANA Sh.A. προχώρησε στην αναδιάρθρωση του συνολικού δανεισμού της με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Με την παραπάνω συμφωνία παρασχέθηκε στην θυγατρική εταιρεία περίοδος χάριτος 24 μηνών για την αποπληρωμή των δόσεων της δανειακής σύμβασης με παράλληλη αύξηση του επιτοκίου και κεφαλαιοποίηση των σχετικών τόκων. Επιπλέον, οι υφιστάμενοι χρηματοοικονομικοί δείκτες αναστέλλονται για την περίοδο χάριτος και κατά τη διάρκεια της σελ. 28

29 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 θα ισχύει μόνο ο δείκτης επάρκειας κεφαλαίου κίνησης. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που αφορούν την εγγυήτρια του δανείου ΥΓΕΙΑ παραμένουν ως έχουν. Με βάση τα παραπάνω, αναταξινομήθηκε ποσό χιλ. από τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στις μακροπρόθεσμες. Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ προχώρησε την 30/12/2013 στην υπογραφή προγράμματος έκδοσης ομολογιακού με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού στη θυγατρική εταιρεία «Μητέρα Ιδιωτική Γενική Μαιευτική Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική Α.Ε.» ποσού χιλ. περίπου. H ανωτέρω σύμβαση εξασφαλίζεται κυρίως με προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου, ενώ απορρέει υποχρέωση τήρησης χρηματοοικονομικών δεικτών συμμόρφωσης υπολογιζόμενων επί των ετήσιων και εξαμηνιαίων, ελεγμένων από ορκωτούς ελεγκτές, εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, με έναρξη εφαρμογής από την 30/06/2014. Με βάση τα παραπάνω, αναταξινομήθηκε ποσό χιλ. από τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στις μακροπρόθεσμες. 4. Η Διοίκηση του Ομίλου και των ενοποιούμενων θυγατρικών βρίσκεται σε συζητήσεις αναφορικά με τον επαναπροσδιορισμό των όρων βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ποσού χιλ. οι οποίες ωριμάζουν εντός των επόμενων 12 μηνών. Στόχος των εν λόγω συζητήσεων είναι να βρεθεί λύση κοινά αποδεκτή με τους δανειστές, καθώς εξετάζονται σχέδια μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης των εν λόγω δανείων. Παρά το γεγονός του ότι τα τρέχοντα προβλήματα του Ελληνικού τραπεζικού κλάδου έχουν οδηγήσει σε πιο αυστηρά κριτήρια δανειοδότησης και σε αργούς ρυθμούς ανταπόκρισης, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί με επιτυχία εντός των επόμενων μηνών (βλ. σημείωση 29). 5. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εκπονήσει και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα, με στόχο συγκεκριμένες ενέργειες για την οικονομική στήριξη ορισμένων θυγατρικών της, τη διάθεση ορισμένων μη βασικών επενδύσεων και χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και την διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων. Στα πλαίσια αυτά διενεργήθηκε μία σειρά ενεργειών εντός του 2013, οι οποίες απέφεραν ταμειακές εισροές στον Όμιλο και παράλληλα επιτυγχάνθηκε η διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων. Οι σημαντικότερες αποεπενδύσεις της χρήσης 2013 αφορούν σε: Την 23/10/2013 η MIG ολοκλήρωσε την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της OLYMPIC AIR στην AEGEAN με την υπογραφή της οριστικής Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Μετοχών (βλ. αναλυτικές πληροφορίες στη σημείωση 8.1). Η συμφωνία έχει ως αποτέλεσμα την συνολική ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων της MIG κατά το τίμημα της πώλησης χιλ. το οποίο θα καταβληθεί σταδιακά (έχει ήδη εισπραχθεί ποσό χιλ. εντός του 2012 και ποσό χιλ. εντός του 2013). Εντός του 2013 ολοκληρώθηκαν από τον όμιλο ΥΓΕΙΑ οι συμφωνίες πώλησης του ομίλου VALLONE, του ομίλου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, των STEM HEALTH και STEM HEALTH HELLAS (βλ. αναλυτικά σημειώσεις 8.2, 8.3 και 8.4). H MIG προέβη εντός του 2013 στην πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού (στοιχεία επενδυτικού και εμπορικού χαρτοφυλακίου). Από τις εν λόγω πωλήσεις προέκυψε για την Εταιρεία ταμειακή εισροή χιλ. με συνολικό αποτέλεσμα από τις πωλήσεις κέρδος χιλ. 6. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εκπονήσει και εφαρμόζει ένα εγκεκριμένο πλάνο ρευστοποίησης μη βασικών επενδύσεων (χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στον χρονικό ορίζοντα ) και βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές για μέρος των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο εν σελ. 29

30 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 λόγω πλάνο. Από τις συγκεκριμένες δράσεις αναμένεται να εισρεύσουν σημαντικές ταμειακές εισροές για τον Όμιλο και την Εταιρεία. 7. Η Διοίκηση του Ομίλου εφάρμοσε μια σειρά ενεργειών προκειμένου να πετύχει την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της με απώτερο σκοπό τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Το EBITDA του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε για το 2013 σε θετικό EBITDA χιλ. αντί αρνητικού χιλ. της προηγούμενης χρήσης, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης του κόστους και την βελτιωμένη αποδοτικότητα. Παράλληλα, σημειώνεται η μείωση των λειτουργικών εξόδων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 7,7% περίπου. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ εταιρείες του ομίλου ΥΓΕΙΑ έχουν ήδη ξεκινήσει ενέργειες για τη μετακύλιση σημαντικού μέρους του αναγνωρισμένου επί των οικονομικών καταστάσεων κόστους «Rebate» και «Claw-back», σε τρίτους. Παράλληλα, λόγω της σημαντικής καθυστέρησης έναρξης διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβληθέντων λογαριασμών προς τον ΕΟΠΥΥ για την περίοδο 01/01-31/12/2013, σε συνδυασμό με την πιθανή αναθεώρηση του προϋπολογισμού δαπανών για νοσήλεια του ΕΟΠΥΥ, εκτιμάται ότι θα υπάρξει επιβράδυνση στην οριστικοποίηση και κατ επέκταση στην καταβολή /συμψηφισμό του «Rebate» και «Claw-back». 8. Σε συνέχεια της ανωτέρω δράσης, η Διοίκηση εργάζεται για την επίτευξη συνεργιών και συνεργασιών που μπορούν να αναπτυχθούν εντός του Ομίλου, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση των εξόδων και παράλληλα να αναδειχθούν ευκαιρίες ανάπτυξης σε νέες αγορές. Παράλληλα, εξετάζονται και αξιολογούνται κινήσεις που μπορεί να αποφέρουν περαιτέρω οφέλη όπως: εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που δεν εντάσσονται στην βασική λειτουργική δραστηριότητα και αναθεώρησης υφιστάμενων συμφωνιών με συνεργάτες. Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού θα υπερέβαινε το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά το ποσό των χιλ. για τον Όμιλο, εξαιρουμένων των δανείων του Ομίλου για τα οποία δεν τηρούνται οι χρηματοοικονομικοί τους όροι ποσού χιλ. καθώς και των βραχυπρόθεσμων δανείων ποσού χιλ. οι οποίες ωριμάζουν εντός των επόμενων 12 μηνών. Αντίστοιχα το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού θα υπερέβαινε το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά το ποσό των χιλ. για την Εταιρεία, εξαιρουμένων των δανείων της Εταιρείας για τα οποία δεν τηρούνται οι χρηματοοικονομικοί τους όροι ποσού χιλ. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω γεγονότων αλλά και δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν έχει λάβει καμία ένδειξη ότι οι δράσεις που έχει σχεδιάσει (και που αναλύονται ανωτέρω) δεν θα ολοκληρωθούν επιτυχώς, εκτιμάται ότι δεν θα αντιμετωπίσει θέματα χρηματοδότησης και ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρείας εντός των επόμενων 12 μηνών. 6. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.3873/2010 Στην Ελλάδα, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, που επιβάλλει τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα Δ.Σ. των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και την υιοθέτηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και τις διατάξεις της υπ αριθμ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τους «Κανόνες συμπεριφοράς των εταιρειών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών και των συνδεδεμένων με αυτές προσώπων». Επιπλέον, μια σειρά νομοθετημάτων σελ. 30

31 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ενσωμάτωσαν στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως: ο Νόμος 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», ο Νόμος 3884/2010 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών Τροποποίηση και προσαρμογή του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών και του ν. 2396/1996», και ο Νόμος 3873/2010 «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών». Τέλος, στην Ελλάδα, ο Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών (Ν.2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από τους παραπάνω νόμους) περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησης και λειτουργίας τους. 6.1 Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης Η Εταιρεία συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα με τις επιταγές του Νόμου 3873/2010, έχει θεσπίσει και ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 6.2 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία πέραν των προβλέψεων του νόμου Το Δ.Σ. της εταιρείας απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη. Συγκεκριμένα, κατά την 31/12/2013, από τα δώδεκα (12) μέλη του Δ.Σ. τα εννέα (9) είχαν την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους. Εξ αυτών, τα τέσσερα (4) ήταν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας προβλέπεται καταρχήν πενταετής, αλλά σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να περιλαμβάνει σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που θα συγκαλείται κάθε φορά αμέσως μετά τη συμπλήρωση τριετίας. 6.3 Περιγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων σε σχέση με τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου Η εξασφάλιση αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός στόχος για την Εταιρεία. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αξιολογείται σε διαρκή βάση με σκοπό να επιβεβαιωθεί η διατήρηση ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού περιβάλλοντος ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου επιλαμβάνεται όλων των σοβαρών θεμάτων ελέγχου που εγείρονται τόσο από τη Διοίκηση όσο και από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. Για όλες τις διαπιστωμένες αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου μεριμνά ώστε η Διοίκηση να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. σελ. 31

32 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Εσωτερικός Έλεγχος Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα και τα στελέχη της ορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με γραπτό κανονισμό λειτουργίας και αναφέρεται στο Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία της λειτουργίας του και την αξιολόγηση του. Σκοπός της Υπηρεσίας είναι ο έλεγχος της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Κάθε διαχειριστική χρήση, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλει στην Επιτροπή Ελέγχου, προς έγκριση, το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων. Η κατάρτιση του προγράμματος γίνεται κατόπιν συνεργασίας με τη Διοίκηση της Εταιρείας και αφού προηγηθεί εκτίμηση των πιθανών κινδύνων (risk assessment) και ταξινόμηση αυτών με βάση την κρισιμότητα τους. Αρμοδιότητες και ευθύνες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: Κατάρτιση της πολιτικής της εταιρείας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου. Προγραμματισμός και εκτέλεση του ετήσιου σχεδίου εσωτερικού ελέγχου. Έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών λειτουργίας της εταιρείας. Έλεγχος τήρησης των εταιρικών κανονισμών καθώς και της συμμόρφωσης με τους νόμους, τους ρυθμιστικούς κανόνες και αρχές, και τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς. Έλεγχος των οικονομικών συναλλαγών και τήρησης συμβάσεων. Αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση κινδύνων της Εταιρείας. Εξέταση των περιπτώσεων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και υποβολή σχετικών αναφορών στο Δ.Σ. Σύνταξη εκθέσεων και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στη Διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου. Παρακολούθηση της υλοποίησης διορθωτικών αλλαγών. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Ελέγχου για το έργο της, μέσω αναφορών που καταρτίζει σε τριμηνιαία τουλάχιστον βάση ή οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τους εξωτερικούς ελεγκτές και τις αντίστοιχες υπηρεσίες των θυγατρικών εταιρειών προκειμένου να υπάρχει άμεση ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου επί σημαντικών θεμάτων τα οποία άπτονται της λειτουργίας των εταιρειών του Ομίλου. Οργανωτική Δομή Εξουσιοδοτήσεις Η οργανωτική δομή της Εταιρείας αποτυπώνεται σε συγκεκριμένο Οργανόγραμμα, το οποίο είναι ενσωματωμένο στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αναφέρονται οι ρόλοι και τα αντικείμενα δραστηριότητας των επιμέρους υπηρεσιακών μονάδων της Εταιρείας. Το Δ.Σ. έχει εκχωρήσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις προς στελέχη και όργανα Διοίκησης, με επαρκή έλεγχο των δραστηριοτήτων τους ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας. σελ. 32

33 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Πληροφοριακά Συστήματα Η Εταιρεία έχει αναπτύξει Πληροφοριακά Συστήματα τα οποία υποστηρίζουν τη λογιστική αποτύπωση και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση με αποτελεσματικό τρόπο. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες προστατεύονται με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών προστασίας δεδομένων, επαναφοράς και φύλαξης αντιγράφων ασφάλειας, προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόληψης κακόβουλων ενεργειών, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την ομαλή διαχείριση τους. Η πορεία των οικονομικών μεγεθών των θυγατρικών εταιρειών σε σχέση με τα αντίστοιχα προϋπολογισμένα, παρακολουθείται σε μηνιαία βάση, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιολόγησης των επιδόσεων και των αποκλίσεων. Διαχείριση Κινδύνων Η Εταιρεία αξιολογεί σε ετήσια βάση τους κινδύνους τους οποίους δύναται να αντιμετωπίσει (risk assessment), ανάλογα με την προέλευση (ενδογενείς εξωγενείς) και το είδος (στρατηγικοί, χρηματοοικονομικοί, λειτουργικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι που σχετίζονται με την κανονιστική συμμόρφωση compliance, και την χρηματοοικονομική πληροφόρηση financial reporting). Η εκτίμηση των κινδύνων γίνεται τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και σε επίπεδο Ομίλου, και περιλαμβάνει αξιολόγηση της πιθανότητας να συμβεί ο κίνδυνος καθώς και αξιολόγηση της επίπτωσης που μπορεί να έχει ο κάθε κίνδυνος. Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της κατάστασης και της αξίας των επενδύσεων-περιουσιακών της στοιχείων, προκειμένου να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους σχετικά με τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες σε μια σειρά λογιστικών και χρηματοοικονομικών εργασιών όπως είναι ο έλεγχος απομείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού, οι συμφωνίες τραπεζικών και ταμειακών λογαριασμών, οι συμφωνίες απαιτήσεων υποχρεώσεων κτλ. Επιπλέον, ο Όμιλος χρησιμοποιεί διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα ή εφαρμόζει εξειδικευμένες στρατηγικές, προκειμένου να περιορίσει την έκθεσή του σε παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου στους οποίους εκτίθεται, όπως οι κίνδυνοι χρηματοδότησης και επιτοκίου, αγοράς, τιμών καυσίμων, ρευστότητας και συναλλαγματικός. 6.4 Τα πληροφοριακά στοιχεία του άρθρου 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3873/2010. Τα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3873/2010, συμπεριλαμβάνονται στην επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007 και ενσωματώνεται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 6.5 Τρόπος λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης & δικαιώματα μετόχων Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, το οποίο συγκαλείται από το Δ.Σ. και δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για θέματα όπως: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφησης, ή διάλυση της Εταιρείας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση. σελ. 33

34 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 β) Τροποποίηση του καταστατικού, εκτός από τις περιπτώσεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920. γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του καταστατικού και της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του καταστατικού. ε) Εκλογή ελεγκτών. στ) Εκλογή εκκαθαριστών. ζ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων). η) Διάθεση καθαρών κερδών, εκτός από την περίπτωση του εδαφίου στ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920, και θ) Κάθε άλλο θέμα προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Δ.Σ. διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας ή κατά περίπτωση ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής, οι Πρόεδροι των Επιτροπών του ΔΣ, καθώς και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου και ο τακτικός ελεγκτής παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος ή όταν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Η σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ιδίως τα άρθρα του κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύουν) και τις προβλέψεις του καταστατικού της Εταιρείας. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό της, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007 και ενσωματώνεται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται ως ορίζει το άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2β (α) (αα) του κ.ν. 2190/1920, ως προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010, στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και πληροφορίες τουλάχιστον για τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 σελ. 34

35 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 του άρθρου 39, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της Εταιρείας. 6.6 Διοικητικό Συμβούλιο & άλλα Διαχειριστικά και Εποπτικά όργανα Α. Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στη Διοίκηση της εταιρείας, στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και στη διαχείριση της περιουσίας της, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με το Καταστατικό, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από εννέα (9) κατ ελάχιστο έως δεκαπέντε (15) μέλη. Tο Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έως δύο Αντιπροέδρους και τον Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους και ενδεχομένως, έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Κατά την 31/12/2013, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από δώδεκα (12) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) είχαν εκτελεστικές ιδιότητες και εννέα (9) είχαν μη εκτελεστικές ιδιότητες. Τέσσερα (4) εκ των μη εκτελεστικών μελών έχουν ορισθεί ως ανεξάρτητα. Κατά την 31/12/2013, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν τα κάτωθι: 1. Ανδρέας Βγενόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος, 2. Εμμανουήλ Ξανθάκης Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος 3. Iskandar Safa Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος 4. Ευθύμιος Μπουλούτας Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 5. Ιωάννης Αρτινός Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 6. Παναγιώτης Θρουβάλας εκτελεστικό μέλος 7. Αρετή Σουβατζόγλου μη εκτελεστικό μέλος 8. Joseph Iskander μη εκτελεστικό μέλος 9. Γεώργιος Λασσαδός ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 10. Μάρκος Φόρος ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 11. Αναστάσιος Κυπριανίδης ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 12. Αλέξανδρος Εδιπίδης ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Σύμφωνα με το Καταστατικό, τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επόμενη μέρα από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους λήξεως της θητείας τους και παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα ή επαναδιοριζόμενα και ελεύθερα ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι. σελ. 35

36 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα Σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του, σε περίληψη στο σχετικό πρακτικό. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Για την αποτελεσματικότερη εποπτεία των λειτουργιών και διοίκηση της Εταιρείας, η Γ.Σ. και το Δ.Σ. έχουν συστήσει επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από μέλη του Δ.Σ. ή και τρίτους, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των οποίων ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και παρατίθενται συνοπτικά κατωτέρω: Β. Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee) Ο ρόλος της Εκτελεστικής Επιτροπής συνίσταται στη διαρκή εποπτεία όλων των λειτουργιών της Εταιρείας και του Ομίλου, στον καθορισμό των στόχων, βάσει των οποίων θα συντάσσονται οι προϋπολογισμοί των Εταιρειών του Ομίλου για την επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασμού, και στην παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα έως επτά μέλη, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής ή υποδεικνύεται από το Δ.Σ. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε δίμηνο. Η επιλογή του χρόνου των συνεδριάσεων επηρεάζεται από παράγοντες, όπως η περιοδικότητα των εργασιών της Εταιρείας, οι ημερομηνίες σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτα θέματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία. σελ. 36

37 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής είναι η εξής: 1. Ευθύμιος Μπουλούτας, Πρόεδρος 2. Ιωάννης Αρτινός, Μέλος 3. Αρετή Σουβατζόγλου, Μέλος 4. Christophe Vivien, Μέλος 5. Κυριάκος Μάγειρας, Μέλος Γ. Επιτροπή Επενδύσεων (Investment Committee) Ο ρόλος της Επιτροπής Επενδύσεων συνίσταται στην εισήγηση προς το Δ.Σ. της επενδυτικής στρατηγικής και της πολιτικής επενδύσεων του Ομίλου, στη δυνατότητα εισήγησης επενδυτικών πράξεων προς την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δ.Σ. της Εταιρείας και στην εποπτεία υλοποίησης της επενδυτικής στρατηγικής και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την εγκεκριμένη πολιτική επενδύσεων. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία έως επτά μέλη, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής ή υποδεικνύεται από το Δ.Σ. Η Επιτροπή συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται και τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες. Η επιλογή του χρόνου των συνεδριάσεων επηρεάζεται από παράγοντες, όπως οι ημερομηνίες σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, θέματα έκτακτων κινδύνων και επενδυτικών αποφάσεων. Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής είναι η εξής: 1. Ευθύμιος Μπουλούτας, 2. Ιωάννης Αρτινός, 3. Παναγιώτης Θρουβάλας. Δ. Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτείται με σκοπό την υποβοήθηση του για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης όσον αφορά τη διαδικασία οικονομικής πληροφόρησης και ενημέρωσης, τη συμμόρφωση της εταιρείας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, τη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και την άσκηση εποπτείας επί της ελεγκτικής λειτουργίας και της ανεξαρτησίας των νόμιμων ελεγκτών. Η Επιτροπή Ελέγχου επιβλέπει τον ετήσιο τακτικό έλεγχο, την εξαμηνιαία επισκόπηση καθώς επίσης και την ελεγκτική εργασία που διεξάγεται από την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπλέον, παρακολουθεί την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Τέλος, είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση σύστασης προς το Δ.Σ. προκειμένου αυτό να διαμορφώσει πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό του νόμιμου ελεγκτή. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ., σύμφωνα με το Ν.3693/2008. Τα μέλη που απαρτίζουν της Επιτροπή Ελέγχου είναι ένα μη εκτελεστικό και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, τα οποία έχουν εμπειρία και γνώση χρηματοοικονομικών ή/και λογιστικών θεμάτων. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3. σελ. 37

38 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες ή οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. Τα μέλη της Επιτροπής είναι τα ακόλουθα: 1. Εμμανουήλ Ξανθάκης - μη εκτελεστικό μέλος 2. Μάρκος Φόρος - ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 3. Αναστάσιος Κυπριανίδης ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Ε. Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην άσκηση των καθηκόντων του, που αφορούν θέματα στελέχωσης, αμοιβών και κινήτρων. Ο ρόλος της είναι εισηγητικός προς το Διοικητικό Συμβούλιο και συνίσταται : Στην εκτίμηση των αναγκών σχετικά με την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που αναφέρεται κατωτέρω. Στον καθορισμό κριτηρίων για την επιλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Στην κατάρτιση σχεδίου διάδοχης κατάστασης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Γενικού Διευθυντή και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Στη υποβολή προς το Δ.Σ. εισηγήσεων, περί πολιτικής για θέματα προσλήψεων, αμοιβών και κινήτρων. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία εκλέγονται μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής ή υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κάθε Δεκέμβριο. Η παρούσα σύνθεση της Επιτροπής είναι η εξής: 1. Εμμανουήλ Ξανθάκης - μη εκτελεστικό μέλος 2. Μάρκος Φόρος - ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 3. Αναστάσιος Κυπριανίδης ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. Νόμιμοι Ελεγκτές Εταιρεία Ελεγκτών: GRANT THORNTON A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Τακτικοί Ελεγκτές: Ελπίδα Λεωνίδου ΑΜ ΣΟΕΛ: Δήμητρα Παγώνη ΑΜ ΣΟΕΛ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Το 2013 η MΙG και οι θυγατρικές της συνέχισαν να υλοποιούν προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με σκοπό να ενισχύσουν τους δεσμούς που έχουν με την κοινωνία που επιλέγει καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες επιβραβεύοντας την ποιότητα. Ειδικά στην συγκυρία ύφεσης που επικράτησε την χρονιά αυτή στην ελληνική οικονομία, θεωρήθηκε σημαντικό να αναληφθούν πρωτοβουλίες που σελ. 38

39 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 συμβάλλουν στην κάλυψη κοινωνικών και ανθρωπιστικών προβλημάτων που ήταν ιδιαίτερα έντονα. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε επίσης και στην διατήρηση ενός περιβάλλοντος συνεχούς εκπαίδευσης αλλά και διατήρησης των άριστων εργασιακών σχέσεων καθώς η εργασιακή ειρήνη και καλές εργασιακές σχέσεις διατηρήθηκαν σε όλες τις εταιρείες και σε μια περίοδο εργασιακής έντασης σε πολλούς κλάδους. Τα σημαντικότερα από τα προγράμματα εταιρικής ευθύνης που υλοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: Το ArGOODaki της GOODY S που ανήκει στην VIVARTIA, αποτελεί καταξιωμένο κοινωνικό θεσμό, ο οποίος ενώνει χιλιάδες Έλληνες σε μια εκστρατεία αγάπης για τα παιδιά σε ανάγκη. Από το 2002 το πρόγραμμα ArGOODaki, έχει υλοποιήσει 12 ολοκληρωμένα έργα σε συνεργασία με επιλεγμένα ιδρύματα και έχει υποστηρίξει χιλιάδες παιδιά σε ανάγκη και τις οικογένειές τους. Οι εταιρείες του ομίλου VIVARTIA με συναίσθηση των αναγκών της ελληνικής οικογένειας και κοινωνίας που συνεχώς αυξάνονται, άγγιξαν φέτος πάνω από οικογένειες και συνολικά πάνω από συνανθρώπους μας μέσα από την προσφορά των προϊόντων τους (ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, GOODY S-EVEREST). Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των ζαχαροπλαστείων PAPAGALLINO, για όλη τη διάρκεια του 2013 προσφέρθηκαν περισσότερες από 60 τούρτες γενεθλίων στα παιδιά που φιλοξενούνται στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, στη Στέγη Νέων και στον Ξενώνα SOS ΕΛΙΖΑ. Για τη VIVARTIA το θέμα της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παιδιών σχετικά με την ισορροπημένη διατροφή, αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητές της. Το Κέντρο Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ, επισκέπτεται παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία και μέσα από τη διαδραστική αφήγηση «Ταξίδι στην Πρωινοχώρα», ενημερώνει και ψυχαγωγεί παιδιά προσχολικής ηλικίας, σχετικά με τη διατροφική αξία ενός υγιεινού και ισορροπημένου πρωινού. Από το 2011 που ξεκίνησε το πρόγραμμα το έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες παιδιά. Οι εταιρείες GOODY S (καταστήματα GOODY S και FLOCAFE) και EVEREST (καταστήματα EVEREST, LA PASTERIA & OLYMPUS PLAZA) συμμετέχουν ενεργά στην εκστρατεία του ΟΑΕΔ, παρέχοντας στους κατόχους κάρτας ανεργίας έκπτωση στα προϊόντα τους. Σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου υπάρχει πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας. Η διαδικασία της αιμοδοσίας λαμβάνει χώρα σε τακτικά διαστήματα μέσα στο χρόνο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις έκτακτες ανάγκες του προσωπικού του Ομίλου, αλλά και σε ανάγκες τρίτων. Η VIVARTIA αλλά και οι θυγατρικές της συμμετείχαν σε προγράμματα ανακύκλωσης με στόχο την εξοικονόμηση των βασικών υλικών, τα οποία χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση, όπως χαρτικά αναλώσιμα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μπαταρίες, μελάνια εκτυπωτών. Ο όμιλος ΕVEREST συμμετέχει μέσα από τη συλλογή χρησιμοποιημένων τηγανόλαδων και την επεξεργασία τους στην παραγωγή Βιοντίζελ στην κεντρική μονάδα της GF ENERGY, το πλέον σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα. Συνολικά για το 2013 συλλέχθηκαν πάνω από 71 τόνοι μαγειρικών ελαίων οι οποίοι μετατρέπονται σε 51 τόνους βιοντίζελ. Επίσης η VIVARTIA ξεκίνησε το 2013 συνεργασία με την Αστική Μη Κυβερνητική Εταιρεία ΜΠΟΡΟΥΜΕ, που καταπολεμά τη σπατάλη του περισσευούμενου φαγητού και δρα υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελή σκοπό σε όλη την Ελλάδα. Ήδη από την ΔΕΛΤΑ προσφέρθηκαν κουτιά γάλα εβαπορέ Advance που παρέλαβαν 20 φορείς σε όλη την Ελλάδα, από την GOODY S - EVEREST προσφέρθηκαν 800 κιλά μαγειρεμένες φακές τις οποίες παρέλαβαν συνολικά 8 φορείς στην Αττική, από το ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗ 422 κιλά καταψυγμένα λαχανικά και 500 κιλά καταψυγμένα προϊόντα ζύμης που παρέλαβαν 9 φορείς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από την HELLENIC CATERING στη Θεσσαλονίκη προσφέρθηκαν μπιφτέκια κοτόπουλου που παρέλαβαν 12 φορείς στην περιοχή, από την HELLENIC σελ. 39

40 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 CATERING στην Αθήνα προσφέρθηκαν 90 κιλά τζατζίκι και 140 κιλά hamburger sauce που παρέλαβαν 6 φορείς στην Αττική. Επιπλέον, τα κυλικεία και εστιατόρια των εγκαταστάσεών μας ειδοποιούν στο τέλος της ημέρας για οποιαδήποτε περισσευούμενη ποσότητα φαγητού. Η συνεργασία συνεχίζεται με καινούριες κάθε μέρα προσφορές από όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ αγκάλιασε διάφορες κοινωνικές ομάδες και για το 2013, προσέφερε: βοήθεια στα σχολεία (κυτία πρώτων βοηθειών, Η/Υ κ.α.) δωρεάν εξετάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις σε άπορους ασθενείς μέσω διάφορων φορέων όπως Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού (ΜΚΙΕ) ΚΥΑΔΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ, Άσυλο Ανιάτων, Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων. Διοργανώθηκε από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ μεγάλη γιορτή αγάπης και αλληλεγγύης με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων για τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες του Δήμου Περάματος, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης. Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε σε γιορταστικό κλίμα στο Δημαρχείο Περάματος, οι εθελοντές εργαζόμενοι του Ομίλου προσέφεραν σε περισσότερα από 500 άτομα που προσήλθαν, μεγάλη ποικιλία φαγητών και γλυκών που είχαν μαγειρέψει οι ίδιοι. Η στήριξη στο Δήμο Περάματος συνεχίστηκε και το 2013 με δωρεά οικιακών συσκευών, τροφίμων στην Κοινωνική Υπηρεσία, δωρεά πετρελαίου για παιδικούς σταθμούς και αλλαγή ελαστικών για τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Με το πρόγραμμα Ταξιδεύοντας για την Υγεία ο όμιλος ΥΓΕΙΑ στοχεύει στην κάλυψη αναγκών κατοίκων των μικρών νησιών ή και ορεινών κοινοτήτων που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Η πρώτη δράση έγινε σε Αγαθονήσι, Λειψούς και Φούρνους και η 2 η στο Καρπενήσι, όπου ομάδα εθελοντών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και διοικητικό & τεχνικό προσωπικό προσέφερε δωρεάν υπηρεσίες υγείας (ιατρική εξέταση & διαγνωστικές εξετάσεις) και φαρμακευτικό υλικό στους κατοίκους. Συνολικά εξετάστηκαν κάτοικοι, ενώ το ΥΓΕΙΑ προσέφερε έναν απινιδωτή στους Φούρνους και σε συνεργασία με τη SINGULARLOGIC προσέφερε και εγκατέστησε δωρεάν δύο Συστήματα Τηλεϊατρικής σε Αγαθονήσι και Λειψούς. Παράλληλα, ο όμιλος ΥΓΕΙΑ δώρισε στο νοσοκομείο Καρπενησίου ένα παιδιατρικό τροχήλατο καρότσι αναζωογόνησης με τον εξοπλισμό του κι έναν έγχρωμο υπερηχοτομογράφο. Σε συνέχεια των δράσεων ο όμιλος εξακολουθεί να προσφέρει ιατρική βοήθεια στους κατοίκους των ως άνω περιοχών στα Νοσοκομεία Υγεία και Μητέρα. Επίσης το ΥΓΕΙΑ προσέφερε δωρεάν ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο όχημα για τις ανάγκες της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος, παρέχοντας παράλληλα την εκπαίδευση του προσωπικού για τη λειτουργία του. Επιπροσθέτως, παρείχε πέντε συστήματα τηλεϊατρικής για σκάφη ή απομακρυσμένες εγκαταστάσεις του Λιμενικού Σώματος, με δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών του συστήματος από το ιατρικό δυναμικό του ΥΓΕΙΑ, όπως επίσης και έναν πλήρη προληπτικό έλεγχο υγείας (check-up) για όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα καθώς και Οικογενειακή Κάρτα Υγείας με την οποία οι λιμενικοί και οι οικογένειές τους έχουν ειδικά προνόμια (εκπτώσεις, δωρεάν επισκέψεις κ.α.) στα νοσοκομεία του Ομίλου. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο όμιλος ΥΓΕΙΑ δώρισε 10 αυτόματους απινιδωτές, ενώ παράλληλα προχώρησε στην επισκευή του ασθενοφόρου του Δήμου Αμαρουσίου. Οι αυτόματοι απινιδωτές θα βρίσκονται σε δημόσιους χώρους ευθύνης όπου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συμπολίτες μας σε περίπτωση ανάγκης, και συγκεκριμένα: στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, στο Αθλητικό Κέντρο, στο γυμναστήριο «Σπύρος Λούης», στο δημοτικό γυμναστήριο «Στέκι των Νέων», στο κεντρικό ΚΑΠΗ, στο Δημοτικό Πολυϊατρείο, στα Εξωτερικά Συνεργεία. Το νοσοκομείο Μητέρα συγκέντρωσε και προσέφερε τέσσερις τόνους τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Περιστερίου, στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου ΥΓΕΙΑ. Σε ειδική τελετή που διοργανώθηκε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, οι εκπρόσωποι του ΜΗΤΕΡΑ παρέδωσαν στο Δήμαρχο Περιστερίου, κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, τα τρόφιμα τα σελ. 40

41 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 οποία συνέλεξαν οι εργαζόμενοι του ΜΗΤΕΡΑ και τα οποία περιλάμβαναν ζυμαρικά, λάδι, αλεύρι, αλάτι, γάλα μακράς διάρκειας, όσπρια, καφέ, χαρτί υγείας κ.ά. Παράλληλα συνεχίζεται μέχρι το 2016 η στήριξη στους αθλητές της εθνικής ομάδας Παραολυμπιακών αγώνων. Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει προσφέρει σε όλους τους αθλητές της Παραολυμπιακής Ομάδας, δωρεάν εξετάσεις, επισκέψεις σε ιατρούς, έκπτωση στη νοσηλεία και οικονομική στήριξη των 7 υιοθετημένων αθλητών. Οι τοπικές κοινωνίες των νησιών του Αιγαίου, στα οποία ταξιδεύει καθημερινά ο στόλος της ATTICA, αποτελούν άμεση προτεραιότητα. O ακτοπλοϊκός όμιλος ακουμπά όλο το φάσμα της τοπικής κοινωνίας, από την μέριμνα για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, ως τον αθλητισμό και την υγεία. Μια σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Ομίλου είναι η συστηματική ανταπόκριση σε πληθώρα αιτημάτων για δωρεές ή έμμεσες χορηγίες συλλόγων κυρίως των νησιών του Αιγαίου. Ο τομέας της τοπικής παράδοσης και του αθλητισμού αποτελούν πεδίο εφαρμογής κοινωνικής προσφοράς για τον Όμιλο. Στο πλαίσιο αυτό, η ATTICA παρείχε για μία ακόμη χρονιά, εκπτωτικά ή δωρεάν εισιτήρια σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και ομάδες στηρίζοντας έτσι τη συνέχεια του πολιτισμού και του αθλητισμού κάθε τόπου. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υλοποιεί μία σειρά από δράσεις με στόχο την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας σε κοινωνικό αλλά και περιβαλλοντικό επίπεδο. Οι πρωτοβουλίες αυτές, οι οποίες διέπονται από συνέχεια και συνέπεια, έχουν καταφέρει να συμβάλλουν ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη και ευαισθητοποίηση. Μερικές από τις δράσεις αυτές είναι: Το πρόγραμμα «Ηλιοπροστασία» που αφορά την εξέταση πληθυσμού και την ενημέρωση για το μελάνωμα υλοποιήθηκε για 5 η χρονιά στην Πάρο και τη Νάξο. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα «Παραδοσιακά επαγγέλματα» το οποίο αποσκοπεί στην αναβίωση και διατήρηση αυτών των επαγγελμάτων, στην ανάδειξη του ρόλου της τοπικής κοινωνίας αλλά και στην προστασία της εθνικής μας κληρονομιάς. Οι «Δεσμοί αίματος» το πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας αποτελεί κορυφαία πράξη υπευθυνότητας προσφοράς και πάνω από όλα αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό μέλημα του Ομίλου όπου εκτός από την υιοθέτηση καλών πρακτικών που αφορούν το στόλο μας συνεχίζουμε με αφοσίωση τα προγράμματα ανακύκλωσης που αφορούν χαρτί, μελάνια, μπαταρίες, μαγειρικά έλαια, λαμπτήρες, φαρμακευτικά προϊόντα, και ηλεκτρονικές συσκευές. Επίσης η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην προστασία της χλωρίδας και τη πανίδας στοχεύοντας στη διατήρηση και τη διάδοση των περιβαλλοντικών αξιών στηρίζοντας το πρόγραμμα LIFΕ για τα θαλασσοπούλια που υλοποιεί η Ελληνική Ορνιθολογική εταιρεία. 8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 7 & 8 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 Η παρούσα Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (στο εξής «η Εταιρεία») υποβάλλεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής και ενσωματώνεται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/ Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Την το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των διακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών ( ,90) ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε επτακόσια εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες σελ. 41

42 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις ( ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ ( 0,30). Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης (Κύρια Αγορά) της Ε.Χ.Α.Ε. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό της, και ειδικότερα: το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας, το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του Καταστατικού της). Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής. Περαιτέρω, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την από 13/10/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τα άρθρα 3α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, την η Εταιρία εξέδωσε Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (εφεξής «το ΜΟΔ») ποσού ,10 Ευρώ διαιρούμενο σε oμολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας 4,77 ευρώ. Οι ως άνω ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Ε.Χ.Α.Ε. την Κατά την 1 η Ημερομηνία Μετατροπής, ήτοι την 19 η Ιουνίου 2010, πέντε (5) ομολογιούχοι δανειστές - κάτοχοι ομολογιών του ΜΟΔ της Εταιρίας, άσκησαν το δικαίωμα μετατροπής ένδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι (11.866) συνολικά ομολογιών του ΜΟΔ, ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας 4,77 ευρώ σε είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα τρεις (29.983) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας εκάστης 0,54 ευρώ, σύμφωνα με το λόγο μετατροπής των ομολογιών και τους λοιπούς όρους του ΜΟΔ. Κατά την 8 η Ημερομηνία Μετατροπής, ήτοι την 19 η Μαρτίου 2012, ένας (1) ομολογιούχος δανειστής - κάτοχος ομολογιών του ΜΟΔ της Εταιρίας, άσκησε το δικαίωμα μετατροπής διακοσίων πενήντα (250) συνολικά ομολογιών του ΜΟΔ, ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας 4,77 ευρώ σε εξακόσιες ενενήντα οκτώ (698) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας εκάστης 0,54 ευρώ, σύμφωνα με το λόγο μετατροπής των ομολογιών και τους λοιπούς όρους του ΜΟΔ. Σημειώνεται ότι, συνεπεία των ανωτέρω, την 31/12/2013 οι εναπομείνασες (εισηγμένες στην Ε.Χ.Α.Ε.) ομολογίες ανέρχονταν σε ονομαστικής αξίας εκάστης 4,77 ευρώ, εκ των οποίων ομολογίες ανήκουν στην Εκδότρια. Επιπλέον, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις από και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από , , και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν, την η Εταιρεία εξέδωσε νέο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο, ως εξής: σελ. 42

43 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Σειρά Α ανερχόμενη σε Ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε σε ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ. - Σειρά Β ανερχόμενη σε Ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε σε ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ. Οι ως άνω ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Ε.Χ.Α.Ε. την Κατά την 2η Ημερομηνία Μετατροπής, ήτοι την 29η Ιανουαρίου 2014, ένας (1) ομολογιούχος δανειστής - κάτοχος ομολογιών της Σειράς Β του ΜΟΔ της Εταιρείας, άσκησε το δικαίωμα μετατροπής τριάντα μίας χιλιάδων τριακοσίων εξήντα μίας (31.361) ομολογιών της Σειράς Β του ΜΟΔ ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας 1 ευρώ, σε τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα επτά (31.677) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ, σύμφωνα με το λόγο μετατροπής των ομολογιών και τους λοιπούς όρους του ΜΟΔ. 8.2 Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στην Ε.Χ.Α.Ε. 8.3 Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Ν. 3556/2007 Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει η Εταιρία από μετόχους-κατόχους δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, οι μέτοχοι που κατείχαν την 31/12/2013, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας είναι οι εξής: Μέτοχος Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου IRF EUROPEAN FINANCE INVESTMENTS LTD DUBAI GROUP LIMITED 17,84% 17,28 %* * Εκ του ανωτέρω ποσοστού, η DUBAI GROUP LIMITED κατέχει 0,017% άμεσα και 17,265% έμμεσα μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν DUBAI FINANCIAL LLC. 8.4 Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχεται το δικαίωμα στους α) Θεόδωρο Αντωνίου Καλούδη και β) Αθανάσιο Θεοδώρου Παναγούλια και στον καθένα ξεχωριστά, εφόσον κάθε ένας τους τυγχάνει κύριος μετοχών της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, διορίζει από ένα (1) μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Οι Θεόδωρος Καλούδης και Αθανάσιος Παναγούλιας μπορούν να διορίζουν ακόμη και τον εαυτόν τους. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος αυτού από οποιονδήποτε από τους παραπάνω αναφερόμενους μετόχους, η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων Συμβούλων. Κατά δήλωση της Εταιρείας το συγκεκριμένο άρθρο έχει επιβιώσει από το καταστατικό της COMM GROUP ως απορροφώσας εταιρίας. Σχετικώς σημειώνεται ότι την 31/12/2013 κανένα από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δεν κατείχε ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 5% του εταιρικού κεφαλαίου. 8.5 Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. σελ. 43

44 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 8.7 Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Βλ. επίσης τα αναφερόμενα υπό IV. 8.8 Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. (β) και (γ) του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Για την έκδοση του ομολογιακού δανείου των άρθρων 10 και 11 του ν. 3156/2003, ως αυτά εκάστοτε ισχύουν, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, συμφώνως προς το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 2 του ν. 3156/2003. Περαιτέρω, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2004 εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από τη λήψη της απόφασης αφενός το δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακό δάνειο συμφώνως προς το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 6 του ν. 3156/2003, ως αυτό εκάστοτε ισχύει, και αφετέρου το δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας, συμφώνως προς το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Με απόφαση της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9/6/2009 η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώθηκε για πέντε (5) έτη από την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2004, ήτοι από την 29/6/2009. Περαιτέρω, με απόφαση της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3/6/2010 εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από τη λήψη της απόφασης η εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας σελ. 44

45 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν (η ονομαστική αξία των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης) αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα απόκτησης μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, τη διάρκεια του προγράμματος και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο και πιστοποιώντας τη σχετική αύξηση αυτού. Στο πλαίσιο των ως άνω διατάξεων, κατά την Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15/06/2011, αποφασίσθηκε η θέσπιση 5-ετούς Προγράμματος το οποίο προσβλέπει στην παραχώρηση δικαιωμάτων προαίρεσης σε Μέλη του Δ.Σ., στελέχη της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, στα οποία περιλαμβάνονται και πρόσωπα που παρέχουν στις εταιρείες αυτές υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Ειδικότερα, τα εν λόγω δικαιώματα θα αφορούν μετοχές οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και η ονομαστική αξία των οποίων θα ανέρχεται στο 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μετοχές ονομαστικής αξίας ,72 ευρώ. Η τιμή εξάσκησης των δικαιωμάτων ορίστηκε σε 1,00 ευρώ ανά μετοχή, δυναμένη να αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος άρχισε από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίζει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος και να ρυθμίζει κάθε άλλο σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1-2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. 8.9 Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Οι σχηματισμένες προβλέψεις της Εταιρείας για αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνεπεία και της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3371/2005, ανήλθαν την 31/12/2013 στο ποσό των ,52. σελ. 45

46 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη γίνονται με βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού. Παρακαλούμε δείτε την Σημείωση 48 των Οικονομικών Καταστάσεων για στοιχεία των συναλλαγών αυτών. Κηφισιά, 31 Μαρτίου 2014 Εκ μέρους του Δ.Σ. Ευθύμιος Μπουλούτας Διευθύνων Σύμβουλος σελ. 46

47 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Δ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ), ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ την 31/03/2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και δημοσιοποίησής τους. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών του Ομίλου και της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. σελ. 47

48 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ι. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/01-31/12/2012 Ποσά σε '000 Σημ. 01/01-31/12/2013 (Αναμορφωμένη) Πωλήσεις προ εφαρμογής μηχανισμού επιστροφών άρθρου 100 Ν.4172/ Ποσά μηχανισμών επιστροφής Rebate και Claw-back (28.037) - Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων 36 ( ) ( ) Μικτό κέρδος Έξοδα διοίκησης 36 ( ) ( ) Έξοδα διάθεσης 36 ( ) ( ) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 38 (25.748) (76.730) Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 39 (52.125) ( ) Χρηματοοικονομικά έξοδα 40 ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Έσοδα από μερίσματα Κέρδη/(Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (2.516) Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) ( ) Φόρος εισοδήματος 43 (24.852) Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) ( ) Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (42.684) Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης μετά φόρων ( ) ( ) Κατανεμημένα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής ( ) ( ) - από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) ( ) - από διακοπείσες δραστηριότητες (37.547) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (31.119) (70.480) - από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (28.955) (65.343) - από διακοπείσες δραστηριότητες (2.164) (5.137) Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή ( / μετοχή) : Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή 46 (0,2640) (1,6849) - Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0,2948) (1,6362) - Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες 0,0308 (0,0487) Mειωμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή 46 (0,1997) (1,4138) - Μειωμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0,2249) (1,3724) - Μειωμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες 0,0252 (0,0414) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σημείωση: Τα κονδύλια της ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων της συγκριτικής ετήσιας περιόδου που έληξε την 31/12/2012 έχουν αναμορφωθεί προκειμένου: (α) να παρουσιαστούν οι επιδράσεις του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους (βλ. σημείωση 3.6.1) και (β) να περιληφθούν μόνο οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα των διακοπεισών δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται διακριτά και αναλύονται σε ξεχωριστή σημείωση (βλ. σημείωση 8), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». σελ. 48

49 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε '000 Σημ. 01/01-31/12/ /01-31/12/2012 Έσοδα/(Έξοδα) από συμμετοχές και χρημ/κά στοιχεία επενδυτικού χαρτοφυλακίου 39 ( ) ( ) Έξοδα χρημ/κών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 39 (1.707) (30.949) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Σύνολο λειτουργικών εσόδων ( ) ( ) Παροχές & προμήθειες τρίτων 36 (3.726) (2.559) Παροχές προσωπικού 36 (5.016) (4.793) Αποσβέσεις (512) (676) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 36 (5.382) (4.647) Σύνολο λειτουργικών εξόδων (14.636) (12.675) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 40 (25.087) (32.756) Ζημιές χρήσης προ φόρων ( ) ( ) Φόρος εισοδήματος Ζημιές χρήσης μετά φόρων ( ) ( ) Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή ( / μετοχή) : - Βασικά 46 (0,4603) (1,6905) - Mειωμένα 46 (0,3603) (1,4186) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σελ. 49

50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/01-31/12/2012 Ποσά σε '000 Σημ. 01/01-31/12/2013 (Αναμορφωμένη) Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους (από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα: Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού λόγω της μεταβολής στον φορολογικό συντελεστή Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους Αντιστάθμιση ταμειακών ροών : 47 (156) (1.328) 47 (322) - (60) Κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας χρήσης 590 (3.077) - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα χρήσης (455) (2.859) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού : - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας χρήσης 363 (38.931) - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα χρήσης Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού Συναλλαγματικά κέρδη /(ζημιές) διάθεσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού που αναταξινομήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσης (98) (1.380) - (432) Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης : - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας χρήσης (529) (129) Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 47 ( ) 654 ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων 47 ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων ( ) ( ) Κατανεμημένα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής ( ) ( ) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (30.994) (70.027) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σημείωση Τα ποσά της συγκριτικής ετήσιας περιόδου αναπροσαρμόστηκαν λόγω του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλ. σημείωση 3.6.1). σελ. 50

51 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 IV. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε '000 Σημ. 01/01-31/12/ /01-31/12/2012 Ζημιές χρήσης μετά από φόρους ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα: Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού (5) 140 Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς: (5) κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας χρήσης (53.825) αναταξινόμηση στα αποτελέσματα χρήσης (121) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού : - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας χρήσης - (38.535) - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα χρήσης Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 47 ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων ( ) ( ) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σελ. 51

52 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 V. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε '000 Σημ. 31/12/ /12/2012 (Αναμορφωμένη) 31/12/ /12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού Ενσώματα πάγια Υπεραξία επιχείρησης Άυλα στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Επενδύσεις σε ακίνητα Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Εμπορικό χαρ/κιο και λοιπά χρημ/κά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα & δεσμευμένες καταθέσεις Σύνολο Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά εύλογης αξίας (4.423) (24.811) Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον ( ) ( ) ( ) ( ) Ποσά που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα (και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια) και σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς - (14) - - πώληση Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Παράγωγα χρημ/κά μέσα Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Σημείωση Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Τα ποσά της συγκριτικής ετήσιας περιόδου αναπροσαρμόστηκαν λόγω του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλ. σημείωση 3.6.1). σελ. 52

53 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 VI. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 Ποσά σε '000 Σημ. Αριθμός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθ/κά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθ/κά Κέρδη εις Νέον Ίδ. Κεφάλαια Αποδιδ. στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής Μη ελέγχουσες συμμ/χές Σύνολο Ιδ. Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 01/01/2013 (Αναμορφωμένο) ( ) Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου Μεταβολή αύξηση/(μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε θυγατρικές Μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμ/χές θυγατρικών εταιρειών Μείωση μη ελεγχουσών συμμετοχών από πώληση ποσοστού θυγατρικών (2.062) (2.062) (783) (1.551) (1.551) (1.201) (1.199) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες (2.062) (2.060) (1.465) (3.525) Αποτέλεσμα χρήσης ( ) ( ) (31.119) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα: Αντιστάθμιση ταμειακών ροών - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας χρήσης αναταξινόμηση στα αποτελέσματα (527) - - (527) 72 (455) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας χρήσης αναταξινόμηση στα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών (62) - (62) (36) (98) δραστηριοτήτων εξωτερικού Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με (529) - (529) - (529) τη μέθοδο της καθαρής θέσης Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης (102) (102) (54) (156) παροχών προσωπικού Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού λόγω της (278) (278) (44) (322) μεταβολής στον φορολογικό συντελεστή Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων ( ) - - ( ) (29) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων ( ) (591) (104) ( ) 125 ( ) ( ) (591) ( ) ( ) (30.994) ( ) Υπόλοιπο την 31/12/ (4.423) ( ) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σημείωση Τα ποσά της συγκριτικής ετήσιας περιόδου αναπροσαρμόστηκαν λόγω του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλ. σημείωση 3.6.1). σελ. 53

54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 VII. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Ποσά σε '000 Σημ. Αριθμός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθ/κά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθ/κά Κέρδη εις Νέον Ίδ. Κεφάλαια Αποδιδ. στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής Μη ελέγχουσες συμμ/χές Σύνολο Ιδ. Κεφαλαίων Yπόλοιπο την 01/01/2012 (Aναμορφωμένο) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ( ) ( ) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου - ( ) Μεταβολή αύξηση/(μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε θυγατρικές Μερίσματα σε ιδιοκτήτες μη ελεγχουσών συμμ/χών θυγατρικών εταιρειών Μείωση μη ελεγχουσών συμμετοχών από πώληση θυγατρικών Mείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (8.933) (8.933) (3.716) (3.716) (19.613) (19.613) (100) (100) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 698 ( ) (8.933) (8.931) (13.121) (22.052) Αποτέλεσμα χρήσης ( ) ( ) (70.480) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα: Αντιστάθμιση ταμειακών ροών - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας χρήσης (2.777) - - (2.777) (300) (3.077) - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα (2.911) - - (2.911) 52 (2.859) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας χρήσης (38.897) - - (38.897) (34) (38.931) - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού Συναλλαγματικά κέρδη/(ζημιές) διάθεσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού που αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της χρήσης Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού Μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων Υπόλοιπο την 31/12/2012 (Αναμορφωμένο) (1.318) - (1.318) (62) (1.380) (432) - (432) - (432) (129) - (129) - (129) (1.146) (1.146) (182) (1.328) (13) (1.879) (1.879) ( ) ( ) (70.027) ( ) ( ) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σημείωση Τα ποσά της συγκριτικής ετήσιας περιόδου αναπροσαρμόστηκαν λόγω του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλ. σημείωση 3.6.1). σελ. 54

55 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 VIII. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 Ποσά σε '000 Σημ. Αριθμός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθ/κά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθ/κά Κέρδη εις Νέον Σύνολο Ιδ. Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 01/01/ (24.811) ( ) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες Αποτέλεσμα χρήσης ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα: Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς: - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας χρήσης (53.825) - - (53.825) - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού (5) (5) Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων ( ) - - ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους (5) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων ( ) ( ) Υπόλοιπο την 31/12/ ( ) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σελ. 55

56 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 IX. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Ποσά σε '000 Σημ. Αριθμός Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθ/κά Εύλογης Αξίας Λοιπά Αποθ/κά Κέρδη εις Νέον Σύνολο Ιδ. Κεφαλαίων Υπόλοιπο την 01/01/ ( ) ( ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου Μείωση μετοχικού κεφαλαίου - ( ) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 698 ( ) Αποτέλεσμα χρήσης ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα: Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς: - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας χρήσης αναταξινόμηση στα αποτελέσματα (121) - - (121) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού : - κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας χρήσης (38.535) - - (38.535) - αναταξινόμηση στα αποτελέσματα Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων ( ) ( ) Υπόλοιπο την 31/12/ (24.811) ( ) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σελ. 56

57 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 X. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ) Ποσά σε '000 01/01-31/12/2013 Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/01-31/12/2012 (Αναμορφωμένη) 01/01-31/12/2013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01-31/12/2012 Ζημιές χρήσης προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Προσαρμογές στα κέρδη Ταμ. Ροές από λειτ/κές δραστ/τες πριν τις μεταβολές του κεφ. κίνησης (11.139) (11.033) Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων ( ) (275) Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (44.858) (880) Αύξηση / (μείωση) εμπορικού χαρτοφυλακίου (15.322) (413) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (11.446) Καταβληθέντες τόκοι (72.863) (95.052) (20.646) (23.802) Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (4.665) (6.389) - - Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (17.621) (84.477) (16.390) (35.248) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες (3.022) (13.145) - - Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (20.643) (97.622) (16.390) (35.248) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων (18.169) (57.362) (18) (189) Αγορές ασώματων παγίων (5.627) (5.708) (5) (11) Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα (4.018) (843) - - Πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων Μερίσματα εισπραχθέντα Επενδύσεις εμπορικού χαρτ/κίου και χρημ/κών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (1.742) - - Διακανονισμός παραγώγων χρηματοοικονομικών στοιχείων - (338) - - Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς (9.325) (632) Επενδύσεις σε χρημ/κά στοιχεία επενδυτικού χαρτοφυλακίου Τόκοι που εισπράχθηκαν Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη - (4.000) (16.366) (4.000) Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη Δάνεια σε τρίτους Εισπράξεις επιχορηγήσεων Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (11.656) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες (157) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (9.846) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Έκδοση κοινών μετοχών θυγατρικής Δάνεια αναληφθέντα Δάνεια πληρωθέντα (81.626) ( ) - - Εισροές/(εκροές) από μεταβολές ποσοστών σε υφιστάμενες θυγατρικές (246) (519) - - Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε ιδιοκτήτες της μητρικής (72) (2) (72) (2) Μερίσματα πληρωθέντα σε ιδιοκτήτες της μητρικής (137) (2) (137) (2) Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε μη ελέγχουσες συμμετοχές θυγατρικών - (100) - - Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές (2.639) (2.266) - - Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (549) (1.180) (9) (9) Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (59.874) (13) Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες (6.428) (26.776) - - Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (66.302) (11.074) (13) Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις (32.358) ( ) (2.007) (34.786) Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στην αρχή της χρήσης Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (523) (877) 37 (116) Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις από διακοπείσες δραστηριότητες - (456) - - Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στο τέλος της χρήσης Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σελ. 57

58 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Οι προσαρμογές στα κέρδη αναλύονται ως ακολούθως: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε '000 Σημ. 01/01-31/12/ /01-31/12/2012 (Αναμορφωμένη) 01/01-31/12/ /01-31/12/2012 Προσαρμογές για: Απόσβεση ενσώµατων/άυλων περιουσιακών στοιχείων Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού Προβλέψεις Απομείωση στοιχείων ενεργητικού (Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (2.567) (1.905) (Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων & άυλων παγίων (501) (991) - - (Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρημ/κών στοιχείων μέσω αποτελεσμάτων και εμπορικού χαρτοφυλακίου Μερίδιο καθαρών (κερδών) / ζημιών από συγγενείς που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (Κέρδη)/ζημιές από πώληση χρημ/κών στοιχείων επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Κέρδη)/ζημιές από πώληση χρημ/κών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και εμπορικού χαρτοφυλακίου (1.191) (2.971) (594) - - (Κέρδη)/ζημιές από πώληση μεριδίου θυγατρικών/συγγενών (94) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (8.373) (16.571) (4.677) (14.040) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας αντιστ/νων ΔπΠ χρημ/κών στοιχείων (2) 105 (2) 105 Έσοδα από μερίσματα (286) (285) - - Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (1.079) (1.053) - - Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων (3.577) (5.180) - - Μη ταμειακά έξοδα (10) Σύνολο Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Η συμφωνία των ταμειακών διαθεσίμων, ταμειακών ισοδύναμων και δεσμευμένων καταθέσεων της Κατάστασης των Ταμειακών Ροών σε σχέση με τα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων έχει ως εξής: 31/12/ /12/2012 Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις ομάδων διάθεσης κατεχόμενων προς πώληση Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων, ταμειακών ισοδυνάμων και δεσμευμένων καταθέσεων στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημείωση Τα ποσά της συγκριτικής ετήσιας περιόδου αναπροσαρμόστηκαν λόγω του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλ. σημείωση 3.6.1). σελ. 58

59 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με διακριτικό τίτλο MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG), εδρεύει στην Ελλάδα στον δήμο Κηφισιάς Αττικής. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι 100 χρόνια από τη σύστασή της και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η MIG λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, ως αυτός ισχύει. Οι Οικονομικές Καταστάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. H μετοχή της Εταιρείας συμμετέχει στον Γενικό Δείκτη του Χ.Α. (Bloomberg Ticker: MIG GA, Reuters ticker: MIGr.AT, σύμβολο ΟΑΣΗΣ: ΜΙΓ). Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας του Ομίλου είναι η επικέντρωση σε εξαγορές εταιρειών, μετοχικές συμμετοχές και επενδύσεις στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μετά την αποεπένδυση των τραπεζικών και χρηματοδοτικών συμμετοχών το 2007 και μια σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών, η δραστηριότητ α του Ομίλου επικεντρώνεται σε 6 λειτουργικούς τομείς: Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά, Μεταφορές, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Υγείας, και Εταιρείες Ιδιωτικών Κεφαλαίων. Κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου ήταν άτομα (εκ των οποίων 1 αντιστοιχούσε στις διακοπείσες δραστηριότητες), ενώ την 31 η Δεκεμβρίου 2012 ήταν άτομα (εκ των οποίων τα 997 αντιστοιχούσαν στις διακοπείσες δραστηριότητες). Κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 και 2012 ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας ήταν 51 εργαζόμενοι. Οι εταιρείες της MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις τους παρουσιάζονται αναλυτικά στη σημείωση 2 των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 31 Μαρτίου 2014 και υπόκεινται στην οριστική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είναι δε διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Θησέως 67, , Κηφισιά) και την ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο, όπου θα είναι προσπελάσιμες για δύο τουλάχιστον έτη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 360/1985, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3301/2004. σελ. 59

60 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η δομή του Ομίλου την 31/12/2013 έχει ως εξής: σελ. 60

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013 30 Αυγούστου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Η MIG επιτυγχάνει θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κέρδη 11,1εκ έναντι ζημιών 1,6εκ το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 2013 MIG 2013 1 2 Ετήσια Οικονομική Έκθεση με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 (ποσά σε χιλιάδες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) MARFIN INVESTMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 23 Μαρτίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 Σημαντική αύξηση κατά 82,6% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 162,8εκ έναντι 89,2εκ το 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Περιορισμός των λειτουργικών ζημιών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών: 2,8εκ έναντι 6,6εκ το Α Τρίμηνο 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αύξηση 23% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 68,5εκ έναντι 55,5εκ το Α Εξάμηνο 2015 Τα λειτουργικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε. 62875/01ΝΤ/Β/07/74 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123123201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΚΕΡ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ : 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5305101000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ποσά σε χιλιάδες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2013)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2013) Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AEGEAN AIRLINES S.A.) Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 32603/06/Β/95/3 Έδρα και διεύθυνση: Βιλτανιώτη 31, 145 64,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ Παγκρατίου Ανώνυμη Εταιρεία Επισιτισμού και Χώρων Μαζικής Εστίασης ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7 ης Εταιρικής Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα