Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Που συγκροτήθηκε µε την αριθµ / (ΦΕΚ Β τ. 794/ ) Υπουργική Απόφαση.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 50201/1-6-2005 (ΦΕΚ Β τ. 794/10-6-2005) Υπουργική Απόφαση."

Transcript

1 Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 5020/ (ΦΕΚ Β τ. 794/ ) Υπουργική Απόφαση. Για την α) Ανακατανοµή των υφιστάµενων οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων των Πολιτικών, Ποινικών και ιοικητικών ικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας και των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων µε βάση τα πραγµατικά στατιστικά στοιχεία και ανάγκες της κάθε υπηρεσίας και β) τη σύσταση αύξηση των οργανικών θέσεων λόγω της αύξησης της δικαστηριακής ύλης. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Γεράσιµος Φουρλάνος, Εφέτης Αθηνών. ΜΕΛΗ: Βασιλική Νικολοπούλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Κ.Υ.Υ.. Γεωργία Μηλιώνη, Προϊσταµένη Τµήµατος Κ.Υ.Υ.. Χρήστος Καϋµενάκης, ικαστικός Υπάλληλος, Πρόεδρος.Σ. Ο ΥΕ. ηµήτριος Λιάτσος, ικαστικός Υπάλληλος, Γ. Γραµµατέας.Σ. Ο ΥΕ. Παναγιώτης Πανταζής, ικηγόρος. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία Κοράκη, ικηγόρος.

2 Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η επιτροπή προέβη καταρχήν στη συγκέντρωση και καταχώρηση, σε ηλεκτρονική µορφή, στατιστικών στοιχείων : Α) για την κίνηση εργασιών και τις οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών και ικαστικών Υπαλλήλων των ικαστικών Υπηρεσιών και Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών γραφείων της χώρας, και Β) για τον αριθµό ικηγόρων και τον πληθυσµό της απογραφής του 200 κατά Πρωτοδικειακή Περιφέρεια. Αµέσως µετά προχώρησε στην ανάπτυξη, την επεξεργασία και τη συγκριτική µελέτη των στοιχείων αυτών καθώς και στην επεξεργασία κριτηρίων για την κατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων των ικαστικών Υπαλλήλων, λαµβάνοντας υπόψη της και προτάσεις ικαστικών Υπηρεσιών. Με την επισήµανση ότι ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων των ικαστικών Υπαλλήλων, των Πολιτικών, Ποινικών και ιοικητικών ικαστηρίων της χώρας παραµένει ίδιος από το 988, ενώ η δικαστηριακή ύλη αυξάνεται συνεχώς. Στη συνέχεια, µε ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ανά βαθµό δικαιοδοσίας, προχώρησε στην κατανοµή των αναλογούντων στα κριτήρια αυτά οργανικών θέσεων ικαστικών Υπαλλήλων, από την οποία προκύπτει ανάγκη αύξησης και ανακατανοµής των οργανικών θέσεων που είναι απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία όλων των ικαστικών Υπηρεσιών, Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων σήµερα και στο άµεσο µέλλον. 2

3 Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίασή της, στις και αφού διαπίστωσε ελλείψεις στα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο ικαιοσύνης σε σηµείο που πιθανόν να αλλοιώνονταν τα πραγµατικά στοιχεία, διαφοροποίησε τα ζητούµενα στοιχεία και κατέληξε στη διαµόρφωση ενιαίου κειµένου ερωτηµατολογίου που εστάλη σε όλες τις ικαστικές Υπηρεσίες, Έµµισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηµατολογικά γραφεία της χώρας. Τα σχετικά ερωτηµατολόγια επισυνάπτονται συµπληρωµένα. Η διαδικασία συγκέντρωσης και εξακρίβωσης των παραπάνω στοιχείων υπήρξε ιδιαίτερα χρονοβόρα για αρκετούς λόγους, µεταξύ των οποίων η καθυστέρηση αποστολής απαντήσεων,η ελλιπής ή λανθασµένη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων καθώς επίσης και η µη αποστολή αυτών από αρκετές υπηρεσίες της χώρας. Για τους λόγους αυτούς η επιτροπή υποχρεώθηκε να καλύψει τα κενά που προέκυπταν µε κάθε πρόσφορο µέσο και τρόπο, µε αποτέλεσµα όλα τα καταχωρηµένα δεδοµένα να ανταποκρίνονται άµεσα και στον µέγιστο βαθµό στην υφιστάµενη κατάσταση των ως άνω υπηρεσιών της χώρας. Σε ορισµένες όµως υπηρεσίες, οι οποίες δεν απέστειλαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την επιτροπή, κάποια ή όλα τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν είναι κατά προσέγγιση. Η προσέγγιση έγινε σύµφωνα µε παρελθόντα στοιχεία από τα βιβλία του Υπουργείου ικαιοσύνης. Η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή περιορίστηκε στην συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για την κίνηση εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών στα ηµερολογιακά έτη 2003 και, διότι η διαδικασία συγκέντρωσης και εξακρίβωσης των στοιχείων αυτών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και κυρίως γιατί τα έτη αυτά είναι ενδεικτικά σε σχέση και µε τα ηµερολογιακά έτη 2005 και 2006 λόγω των νοµοθετικών ρυθµίσεων για την παραγραφή αδικηµάτων που εφαρµόστηκαν. ύσκολη, επίσης, είναι και η διαδικασία συγκέντρωσης και εξακρίβωσης των στατιστικών στοιχείων των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων για τους λόγους που αναφέρονται άνω και κυρίως λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν σε αρκετά από αυτά. Και 3

4 συγκεκριµένα: α. Σε αρκετά έµµισθα Υποθηκοφυλακεία λειτουργούν παράλληλα και µεταβατικά Κτηµατολογικά Γραφεία της «Κτηµατολόγιο Α.Ε.» (τα οποία χρησιµοποιούν και υπαλλήλους των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων), για τα οποία δεν µας έχουν αποσταλεί στοιχεία. β. Ο τρόπος υπολογισµού των εισερχοµένων εγγράφων αλλά και του αριθµού των πιστοποιητικών και αντιγράφων που χορηγούνται και κυρίως ο τρόπος υπολογισµού των εισερχοµένων αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων διαφέρει από Υποθηκοφυλακείο σε Υποθηκοφυλακείο. γ. εν υπάρχουν στην αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου ικαιοσύνης συγκεντρωτικοί πίνακες µε τα στατιστικά στοιχεία των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων. Παρόλα τα ανωτέρω, η επιτροπή συνέταξε πίνακα στατιστικών στοιχείων, µε ελλιπή έστω στοιχεία για τις πράξεις και αιτήσεις των εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων και ορισµένων µεταβατικών Κτηµατολογικών Γραφείων της «Κτηµατολόγιο Α.Ε.». Ταυτόχρονα µε τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων των Πολιτικών και Ποινικών ικαστηρίων και Εισαγγελιών, των ιοικητικών ικαστηρίων και των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικών Γραφείων, η επιτροπή επεξεργαζόταν και εναλλακτικά κριτήρια ανακατανοµής των οργανικών θέσεων των ως άνω Υπηρεσιών. Γ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η επιτροπή, από τη συγκριτική µελέτη των στοιχείων, κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα:. Την τελευταία εικοσαετία, (από το 989) δεν έχει πραγµατοποιηθεί αύξηση του συνολικού αριθµού των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων. 2. Ενώ την ίδια στιγµή : ο. Υπάρχει συνεχής αύξηση της δικαστηριακής ύλης, µε αποτέλεσµα να έχει αυξηθεί σηµαντικά και ο όγκος εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων. 4

5 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ) ΕΤΩΝ Με στοιχεία από τα αντίστοιχα βιβλία του υπουργείου της δικαιοσύνης (το 988) ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΓΩΓΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΘΗΚΕΣ) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΘΗΚΕΣ) Στο υπουργείο δεν διαχωρίζονται επακριβώς οι αγωγές και οι αιτήσεις Στο υπουργείο δεν διαχωρίζονται επακριβώς οι αποφάσεις ΜΗΝΥΣΕΙΣ Στο υπουργείο δεν υπάρχουν στοιχεία για αναστολές, ακυρώσεις & συγχωνεύσεις, ούτε για εφέσεις κατά αποφάσεων µονοµελούς πληµ/κείου ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ & ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ Υ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) περίπου αποφάσεις µεταβατικών µονοµελών πληµ/κείων ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ Υ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΕΤΩΝ κατανεµηµένες 8.53 (το 2007) Εκ των οποίων οι 200, περίπου, είναι κενές ( αγωγές & αιτήσεις αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής & προσηµειώσεων) ( αποφάσεις διαταγές πληρωµής & προσηµειώσεις) αναστολές, ακυρώσεις & συγχωνεύσεις εφέσεις κατά αποφάσεων µονοµελούς πληµ/κείου αποφάσεις µεταβατικών µονοµελών πληµ/κείων 5

6 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΘΗΚΕΣ) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές αποφάσεις) ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (εκ των οποίων µόνο 278 περίπου είναι οι υποθέσεις) 439 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Περιλαµβάνονται και οι αναβλητικές ποινικές αποφάσεις) ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΕΤΩΝ Εκκρεµείς υποθέσεις προηγουµένων ετών = εν υπάρχουν στο υπουργείο στοιχεία για εκκρεµείς υποθέσεις µέχρι 987 ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚ ΟΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ εν υπάρχουν στο υπουργείο στοιχεία για περαιωθείσες υποθέσεις Καταργήσεις και συνεκδικάσεις = περαιωθείσες ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ 988 ΕΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ εν υπάρχουν στο ΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ υπουργείο στοιχεία Εκκρεµείς για εκκρεµείς υποθέσεις προηγουµένων ετών υποθέσεις µέχρι 987 = ΣΥΖΗΤΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚ ΟΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ εν υπάρχουν στο υπουργείο στοιχεία για περαιωθείσες υποθέσεις Καταργήσεις και συνεκδικάσεις = 9.0 περαιωθείσες 6

7 ΤΗΝ Ι ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο, 2ο. Οι οργανικές θέσεις των ικαστικών Λειτουργών έχουν αυξηθεί. 3ο. Έχουν συσταθεί νέα Πολιτικά, Ποινικά και ιοικητικά ικαστήρια 4ο. Ένα µεγάλο ποσοστό δικαστικών υπαλλήλων βρίσκεται µε απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες συνεχώς και σταθερά την τελευταία εικοσαετία. 5ο. Σηµαντικό ποσοστό υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων ανά έτος, απουσιάζει δικαιολογηµένα µε άδειες µητρότητας, εκπαιδευτικές και άνευ αποδοχών αλλά και λόγω προβληµάτων υγείας αρκετά από τα οποία οφείλονται στην εντατικοποίηση της εργασίας κ.α. 6ο. Τα κριτήρια για την εκάστοτε µέχρι και σήµερα ανακατανοµή (µεταξύ των κλάδων) των οργανικών θέσεων δεν ήταν ενιαία και σταθερά για όλες τις ικαστικές Υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα η ανακατανοµή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων ενίοτε να µην είναι ορθολογική, ενώ τώρα γίνεται προσπάθεια εξορθολογισµού αυτής. Όλα τα ανωτέρω, οδήγησαν την επιτροπή στο συµπέρασµα ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη αύξησης και ανακατανοµής των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, η οποία µάλιστα θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε «προοπτική» την εύρυθµη λειτουργία των ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ. 7

8 . ΚΡΙΤΗΡΙΑ Από την επεξεργασία αξιολόγηση και τη συγκριτική µελέτη των στοιχείων η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της πολλές παραµέτρους, µε στόχο την θέσπιση «δίκαιων» κριτηρίων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες της κάθε Υπηρεσίας, κατέληξε στα κριτήρια ανακατανοµής και αύξησης των οργανικών θέσεων των ικαστικών Υπαλλήλων, ως εξής (σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν αλλά και επισυνάπτονται): ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ 8

9 ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ 9

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ** ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ, ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ ΣΤΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. *2* ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ H KATANOMH ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΟΠΟΥ Ο ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. *3* ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΣΤΑ Υ.Σ. ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 3, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 2, ΣΤΑ ΙΟΙΚ. ΕΦΕΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 3 ΚΑΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΣτΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 3) *4* ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ Ι ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ (ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΚΑΤΑ 00% ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ Ι ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ. ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ Ι ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 50%. ΣΤΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ Ε ΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ - ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ Ι ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝΥΠΟΨΗΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ). Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΩΝ - ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΖΟΥΝ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ). *5* ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ - ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΠ) ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟ 0% ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ. *6* Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ *7* Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 4 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ: ΙΑ 2500 ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΙΑ 2800 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ 3000 ΕΩΣ 3500 ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ. 0

11 *8* Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΜΕΝ ΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 0% ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΓΙΑ Ε ΤΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 6% ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ *9* ΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙ ΟΣΗ ΙΚΟΓΡΑΦΑ Α) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ Υ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Β) ΑΠΌ ΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣτΕ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ *0* ** *2* *3* *4* *5* *6* *7* ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ) ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΣΕ ΟΣΕΣ Ε ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ - ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΕΞΗΣ: α) ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ, ΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΚΑΘΑΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ. β) ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΚΑΘΑΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ) ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ /2 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ) ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ /3 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ /5 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ - ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 5 ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑ 3000 ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ. ΕΙ ΙΚΑ ΟΜΩΣ ΣΤΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΗΛΑ Η ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙ ΟΣΗ ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΣΚΟΛΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΠΙ Ι ΟΝΤΑΙ. ΣΤΑ Ε ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ (ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ - ΠΤΑΙΣΜΑ) Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ 4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ 3% ΕΩΣ 5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣτΕ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΤΑ 0% ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΣΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2007, ΜΕΤΑ ΗΛΑ Η ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΑΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ 70% ΠΕΡΙΠΟΥ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ 30% ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

12 *8* ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΟΠΟΥ Ο ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ. 2

13 Ε. ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΑΥΞΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ) ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ Σηµειώσεις και διευκρινήσεις που αφορούν στους πίνακες που ακολουθούν αλλά και στους αναλυτικούς επισυναπτόµενους πίνακες: Σε ορισµένες περιπτώσεις δικαστικές υπηρεσίες και στη στήλη «πρόταση επιτροπής» για την κατανοµή των οργανικών θέσεων, που οι προτεινόµενες οργανικές θέσεις είναι περισσότερες από τις αναλογούσες, αυτές έχουν τονιστεί µε κίτρινο χρώµα (σε έγχρωµη εκτύπωση) ή µε γκρι χρώµα (σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). Στα δικαστήρια µε την ένδειξη ΚΠ (Κατά Προσέγγιση) όλες οι στήλες και σε ορισµένα εξ αυτών ελάχιστες στήλες έχουν συµπληρωθεί κατά προσέγγιση µε στοιχεία από τα αντίστοιχα βιβλία που τηρούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ικαιοσύνης, διότι τα περισσότερα εξ αυτών των δικαστηρίων δεν απέστειλαν πίνακες στατιστικών στοιχείων στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή. Η στήλη ένα () των Ειρηνοδικείων συµπληρώθηκε κατά προσέγγιση, διότι δεν ζητούνται και δεν υπάρχουν στοιχεία για τη στήλη αυτή στα αντίστοιχα βιβλία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ικαιοσύνης. Η στήλη αυτή προέκυψε από τον πολλαπλασιασµό της στήλης δύο (2) των πολιτικών αποφάσεων των Ειρηνοδικείων µε τον συντελεστή 2,2 που αντιστοιχεί στον λόγο της διαίρεσης του γενικού συνόλου της Χώρας της στήλης ένα () των Ειρηνοδικείων δια του γενικού συνόλου της Χώρας της στήλης δύο (2). Για τις υπόλοιπες στήλες (4,5,6,7,,2) των Ειρηνοδικείων και Πταισµατοδικείων µε την ένδειξη ΚΠ δεν υπάρχουν στοιχεία για να καταχωρισθούν, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κίνηση εργασιών για τις κενές στήλες, στα περισσότερα όµως εξ' αυτών η κίνηση των εργασιών σε αυτές τις στήλες (4,5,6,7,,2) είναι ελάχιστη. Οι κενές στήλες (όλων των υπολοίπων δικαστηρίων που δεν έχουν την ένδειξη ΚΠ ) δεν έχουν συµπληρωθεί διότι κατά κύριο λόγο στις στήλες αυτές η κίνηση εργασιών είναι µηδενική ή σχεδόν µηδενική. Ορισµένες µόνο από τις στήλες των δικαστηρίων αυτών συµπληρώθηκαν κατά προσέγγιση. Ο συνολικός αριθµός των Ειρηνοδικείων και Πταισµατοδικείων που έχει αναγραφεί στους πίνακες είναι 352 (εκ των οποίων 4 Ειρηνοδικεία, 4 Πταισµατοδικεία, 260 Μικτά Ειρηνοδικεία και Πταισµατοδικεία στα οποία υπάρχουν οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και 0 Μικτά Ειρηνοδικεία και Πταισµατοδικεία τα οποία καταργήθηκαν µέχρι το 2005). Τα πεδία των συνόλων της χώρας έχουν συµπληρωθεί µόνο για τις στήλες για τις οποίες υπάρχουν στη διάθεση της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής στοιχεία για όλες αυτές τις στήλες και από όλα ανεξαιρέτως τα δικαστήρια. Για τις εκθέσεις και πράξεις (αιτήσεις διόρθωσης, όρκιση και εκθέσεις πραγµατογνωµόνων, αιτήσεις ορισµού δικασίµου κλπ) και άλλα 3

14 στοιχεία δεν υπάρχουν στήλες στον οικείο πίνακα διότι δεν ζητήθηκαν στοιχεία από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή. Οι πολιτικές αποφάσεις που ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΕ Η/Υ ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ( ΙΣΚΕΤΑ) Ή ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ Ε ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ Ή ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑ Ι ΕΤΑΙ ΜΕΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΙΣΚΕΤΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟ Η/Υ ΤΟΥ Υ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ, Η ΕΥΤΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ, Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΠΧ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ). ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΑ. ΤΟ Ε ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΠΙ ΟΣΗ ΚΛΗΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ, ΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΛΗΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Η ΕΠΙ ΟΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Η ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΚΑΘΕ. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Η µελέτη για την ανακατανοµή των οργανικών θέσεων µε οποιοδήποτε στοιχείο από τις στήλες του πίνακα και αν γίνει και για οποιοδήποτε έτος, είτε µε το µέσο όρο των ετών 2003 και, είναι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ µεταξύ των δικαστηρίων. Αυτό σηµαίνει ότι σήµερα (2006) τα στοιχεία ανά στήλη έχουν αυξηθεί λόγω της αύξησης (το ) της καθ' ύλην αρµοδιότητος των ειρηνοδικείων που έγινε το αλλά και του προσδιορισµού των πολιτικών υποθέσεων εντός εξαµήνου ή έτους, ανάλογα µε τη διαδικασία. Η επιτροπή υπολόγισε ενιαίο ποσοστό αύξησης για τα έτη 2005 και εντεύθεν, οπότε και µε τα στοιχεία του 2006 η συγκριτική µελέτη µεταξύ των δικαστηρίων θα ήταν ίδια περίπου. Σε ορισµένες δε στήλες η κίνηση των εργασιών έχει µειωθεί. Η αύξηση είναι σηµαντική και ουσιαστική για να επηρεάσει την ανακατανοµή ή αύξηση των οργανικών θέσεων ιδιαίτερα στα µεγάλα δικαστήρια, κυρίως στα ειρηνοδικεία και πταισµατοδικεία που εδρεύουν στην πόλη που έχει την έδρα του το πρωτοδικείο, δηλ. στα µεσαία και µεγάλα αστικά κέντρα, στα οποία παρατηρείται και αύξηση του αριθµού 4

15 των δικασίµων - εδρών - πινακίων ή αύξηση του αριθµού των υποθέσεων που εγγράφονται στα πινάκια καθώς και αύξηση αριθµού των Ειρηνοδικών. Στα ασφαλιστικά µέτρα η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή συνυπολόγισε ότι κατά την εκδίκαση τους συµπράττει (σε όλα) γραµµατέας. Σε ορισµένα δικαστήρια των µεγάλων αστικών κέντρων έχει µηχανογραφηθεί ή είναι προς µηχανογράφηση η κίνηση των εργασιών τους. Κύριο κριτήριο για τις οργανικές θέσεις γραµµατέων είναι η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ) ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ, όπως αναφέρονται στους πίνακες των κριτηρίων κατανοµής. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΤΙ ΟΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, η επιτροπή προτείνει να παραµείνουν ως έχουν. Το σύνολο των πολιτικών αποφάσεων των Ειρηνοδικείων της χώρας (στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι διαταγές πληρωµής και απόδοσης µισθίου ούτε οι εκθέσεις - πράξεις) αντιστοιχεί στο 50% των εισερχοµένων αντιστοίχων δικογράφων αγωγών - αιτήσεων. Το ποσοστό αυτό είναι περίπου ίδιο σε όλα τα δικαστήρια. Από το σύνολο των υποθέσεων που εγγράφονται στα πινάκια προς εκδίκαση συζητούνται το 60% περίπου κατά µέσο όρο. Στη στήλη ένα () των Ειρηνοδικείων έχουν καταχωρισθεί τα δικόγραφα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΙΑΦΟΡΩΝ (τακτικής, ειδικών διαδικασιών, εκουσίας, ασφαλιστικών µέτρων, µικροδιαφορών, αυτοκινήτων, εργατικών, µισθώσεων, πιστωτικών τίτλων και αµοιβών): δηλαδή, οι ΑΓΩΓΕΣ, οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι ΚΛΗΣΕΙΣ (επαναφορά υπόθεσης µε κλήση) και οι ΑΝΑΚΟΠΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ οι αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου ούτε οι αιτήσεις που αφορούν στις εκθέσεις πράξεις, αλλά ούτε και οι αναβολές, µε την επιφύλαξη ότι ενδεχοµένως ορισµένα Ειρηνοδικεία να έχουν συµπεριλάβει στη στήλη αυτή και τις αναβολές. Ο αριθµός του γενικού συνόλου της χώρας των δικογράφων της στήλης είναι υπερδιπλάσιος των αποφάσεων της στήλης 2. Ο αριθµός των υποθέσεων που προσδιορίζονται - εγγράφονται για να εκδικαστούν ανά δικάσιµο - πινάκιο διαφέρει από δικαστήριο σε δικαστήριο. Γραµµατείς των µεταβατικών εδρών ορίζονται οι υπηρετούντες στα οικεία Ειρηνοδικεία Πταισµατοδικεία ή Πρωτοδικεία (εφ' όσον βέβαια υπάρχουν υπηρετούντες) στην έδρα των οποίων συνεδριάζουν τα µεταβατικά δικαστήρια µεγαλύτερου βαθµού δικαιοδοσίας. Αλλιώς καθήκοντα γραµµατέα των µεταβατικών πληµµελειοδικείων ασκούν οι γραµµατείς των Πρωτοδικείων, το ίδιο δε συµβαίνει και για τη λειτουργία των Ειρηνοδικείων - Πταισµατοδικείων στα υπόλοιπα αντικείµενα τους εφόσον αυτά δεν έχουν υπηρετούντες δικαστικούς υπαλλήλους. 5

16 Τα Ειρηνοδικεία και Πταισµατοδικεία έχουν καταχωρισθεί κατά εφετειακή περιφέρεια (µε αλφαβητική σειρά εφετειακής περιφέρειας) και κατά πρωτοδικειακή (εντός της εφετειακής) περιφέρεια. 6

17 Ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ανακατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων (Υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. 5020/ ) ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ µε βάση τα στοιχεία των ικαστικών Υπηρεσιών: Χρήστος Καϋµενάκης, Πρόεδρος Ο ΥΕ - ηµήτρης Λιάτσος, Γ. Γραµµατέας Ο ΥΕ µε την τεχνική υποστήριξη του (συµβούλου µηχανογράφησης της Ο ΥΕ) Γιώργου Χρυσικού. ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Γραµµατέων Υφιστάµενες ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες Π.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ. Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες Άρειος Πάγος Σύµφωνα µε στοιχεία από ιστοσελίδα Υπουργείου ικαιοσύνης, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟ => Εισ. Α.Π ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Η/Υ Χειριστών Η/Υ ακτ/φων - Επιµελητών ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών Οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών

18 Ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ανακατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων (Υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. 5020/ ) ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ µε βάση τα στοιχεία των ικαστικών Υπηρεσιών: Χρήστος Καϋµενάκης, Πρόεδρος Ο ΥΕ - ηµήτρης Λιάτσος, Γ. Γραµµατέας Ο ΥΕ µε την τεχνική υποστήριξη του (συµβούλου µηχανογράφησης της Ο ΥΕ) Γιώργου Χρυσικού. ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΩΝ και ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΩΝ ΕΦΕΤΩΝ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ Υ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2003 ΚΑΙ α) ΕΦΕΤΕΙΟ γ) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ δ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Π.Ε. Τ. Ε Α α 20β 20δ Αθηvώv α , , , , ,40,8 (α,γ:εδρας γ 8 02, , , , ,64 0,46 δ.μεταβατικό) δ 620 α , , , , ,94 0,79 Θεσσαλovίκης γ 32 40,5 39,0 8, , ,48 0,36 Πατρώv Πειραιά Λάρισας Κρήτης Χανιά Θράκης Ναυπλίoυ α α α α α α ,5 25,6 22, 8,2 7,2 7, ,9 2,,6,3,2, ,6 2,6 2,2,8,7, ,0 3,2 27,0 22,3 2, 2, ,8, 0,83 0,74 0,67 0,56 0,67 0,95 0,68 0,64 0,57 0,48 γ γ γ γ γ γ ,5 5,8 5,0 2,2,5, ,0,0, ,3 5,2 4, 2,9 2,9 2, ,9 2,9 20, 5, 4,5 4, ,50 0,78 0,47 0,45 0,40 0,27 0,36 0,54 0,35 0,36 0,3 0,2.Μακεδονίας Κοζάνη Καλαµάτας 2005 και 2006 κατά προσέγγιση Iωαvvίvωv Λαµίας (α,γ:εδρας δ. Μεταβατικό) ωδεκαvήσoυ Ρόδος (α,γ:εδρας δ. Μεταβατικό) Κέρκυρας Αιγαίoυ (α,γ:εδρας δ.μεταβατικό) ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ α ,8 8 0,5 0,9 8, ,67 0,55 γ 5 5,4 6 2, , ,50 0,38 α ,4 8 0,4 0,8 6 0, ,56 0,45 γ 4 5,9 6 2, , ,33 0,25 α ,8 9 0,7 3 0,9 3, ,00 0,83 γ 4 4,6 5 3, , ,60 0,43 α ,7 8 0,5 0,9 7, 6 6 0,67 0,55 γ 5 5,6 6 2, , ,50 0,38 δ 280 α ,4 8 0,6 0,8 9 0, ,89 0,73 γ 4 4, , , ,40 0,29 δ 225 α , 8 0,4 3 0,8 0, ,67 0,55 γ 4 5, , , ,40 0,29 α ,0 9 0,3 0,8 0 0, ,90 0,75 γ 5 5, , , ,50 0,38 δ 699 Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ α)εφετείων γ)εισαγγελιών Εφ. Γραµµατέων Η/Υ ακτ/φων - Χειριστών Η/Υ Επιµελητών ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Υφιστάµενες ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών Οργανικές θέσεις ικαστικών Λειτουργών ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ & ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Υ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ α) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 8/3/200 α , , , ,06 0,89 ΣΥΝΟΛΑ γ 2 263, , ,55 0,40 Μεταβατικά δ 824

19 Ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ανακατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων (Υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. 5020/ ) ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ µε βάση τα στοιχεία των ικαστικών Υπηρεσιών: Χρήστος Καϋµενάκης, Πρόεδρος Ο ΥΕ - ηµήτρης Λιάτσος, Γ. Γραµµατέας Ο ΥΕ µε την τεχνική υποστήριξη του (συµβούλου µηχανογράφησης της Ο ΥΕ) Γιώργου Χρυσικού. ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 63 ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ Υ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2003 & ΣΤΗΛΗΣ 2 A/A α)πρωτο ΙΚΕΙΟ β)εισαγγελια M.O ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 6ΧΑΛΚΙ ΑΣ (και µεταβατικό εφετείο) ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΟΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΟ ΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (κατά προσέγγιση) ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΜΙΑΣ (κατά προσέγγιση) ΠΟΙΝΙΚΩΝ (πλήν ΜΟ & Μεταβατικού Πληµ/κείου) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ πλην διαταγών πληρωµής & απόδοσης µισθίου, διαθηκών, συναινετικών προσηµειώσεων ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε. Τ. Ε. α)πρωτοδικείου β)εισαγγελίας ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩ Ν - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ α , , , , ,6 0, β , , , , ,36 0,2 ΑΤΤΙΚΗΣ α , , , , ,48 0, β 20 26, , , , ,27 0,7 α , , , , ,53 0, β 70 75, , , , ,3 0,8 α , , , , ,33 0, β 33 46,7 46,0 2 22, , ,9 0,3 α , , , , ,42 0, β 30 32, 32,0 20 5, ,8 50 0,33 0,22 ΑΧΑΙΑΣ α , , , , ,35 0, β 22 3,6 30,0 2 4, , ,26 0,8 α , , 3 4 2, , ,48 0, β 22 29,4 27,0 4 3, , ,32 0,2 α , , , , ,39 0, β 8 26,6 25,0 6 2, , ,23 0,6 α , , , , ,4 0, β 20 25,7 25,0 0, , ,23 0,6 α , , , , ,39 0, β 8 22,9 22,0 7 0, , ,27 0,9 α , , , , ,4 0, β 5 20,3 9,0 6 9, , ,2 0,4 Ω /ΣΟΥ α ,3 30 2,5 2 3, , ,32 0, β 5 20, , , ,26 0,9 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ α ,4 27 2,6 2 3, , ,36 0, β 5 8, , , ,24 0,7 α ,4 27,7 2 3, , ,39 0, β 4 6, , , ,24 0,7 α ,9 26 2,4 2 3, , ,33 0, β 4 6, , , ,25 0,7 α ,2 23 0,9 3, , ,29 0, β 4 5, , , ,2 0,4 ΗΛΕΙΑΣ α ,2 24 2,5 2 3, , ,44 0, β 3 4, , , ,29 0,2 α ,2 22, 3, , ,35 0, β 2 4, 4 6 6, , ,2 0,5 ΑΙΤ/ΝΙΑΣ α ,8 24 2,4 2 3, ,6 29 0,44 0, β 3 4, , , ,2 0,5 α , 22,3 2, , ,39 0, β 3 5, , , ,2 0,4 α , 25,9 2 4, ,5 30 0,42 0, β 3 5, , , ,33 0,24 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ & ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Υ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ α) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 8/3/200 ΣΕΛΙ Α

20 A/A α)πρωτο ΙΚΕΙΟ β)εισαγγελια ΠΟΙΝΙΚΩΝ (πλήν ΜΟ & Μεταβατικού Πληµ/κείου) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ πλην διαταγών πληρωµής & απόδοσης µισθίου, διαθηκών, συναινετικών προσηµειώσεων M.O ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (κατά προσέγγιση) ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (και µεταβατικό εφετείο) ΡΑΜΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΡΟ ΟΠΗΣ ΘΗΒΩΝ ΚΩ (και µεταβατικό εφετείο) Ε ΕΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ (και µεταβατικό εφετείο) ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ α)πρωτοδικείου β)εισαγγελίας ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε. Τ. Ε. ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩ Ν - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ & ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Υ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ α) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 8/3/ α ,4 20,3 2, , ,33 0, β 0 5, , , ,29 0,2 α , ,0 2 3, , ,48 0, β 5 4, 5 6 6, , ,27 0,9 α ,8 25,4 2 3, ,6 30 0,42 0, β 5 4, , , ,27 0,9 α ,6 9,0 2, , ,25 0, β 0 3, , 6 5 9, ,25 0,7 α , ,3 2 3, , ,4 0, β 2 7, , , ,27 0,9 α ,3 20,0 3, , ,43 0, β 3, , , ,23 0,6 α ,5 2, 2, , ,45 0, β 3 2, , , ,23 0,7 α ,8 9, 2, , ,3 0, β 0 0,8 6 5, 5 6 5, ,27 0,9 α ,5 9,0 2, , ,3 0, β 9 0,8 5 5, 5 4 5, ,8 0,3 α 800 6,3 5 0,7,0 3 8, ,3 0, β 7 0, , , ,2 0,4 ΠΕΛΛΑΣ α ,3 9, 3, , ,4 0, β 0,2 6 5, 5 6 6, ,27 0,9 α ,2 9 0,9 3, , ,4 0, β,3 6 5, , ,27 0,9 ΒΟΙΩΤΙΑΣ α ,0 7, 2, 7 2, ,33 0,3 75 β 8 2,2 4 4, , ,8 0,3 α ,8 6 0,6 2 0,9 6 8, ,29 0,26 84 β 9,6 4 5, , ,8 0,3 α ,5 8 0,7 3 0, , ,32 0,27 8 β 3, , , ,5 0, α ,9 5 0,7 3 0,9 9 7, ,38 0,33 77 β 8 9, , , ,22 0,5 α ,2 8 0,8 2,0 2 9, ,32 0,29 68 β 2, , , ,7 0,2 α ,0 4 0,8 2 0,8 7 6, ,33 0, β 7 9, ,0 4 3, ,22 0,5 α 622 3,8 3 0,6 2 0,8 4 6, ,29 0, β 7 8, , , ,25 0,7 α ,2 6 0,7 3 0,8 20 6, ,35 0, β 9,4 6 4, , ,8 0,3 α ,4 5 0,6 2 0,9 7 6, ,3 0, β 6 8, , , ,25 0,7 α , 8 0,7 3 0,8 22 5, ,32 0, β 7,8 6 3,4 4 7, ,27 0,2 ΕΒΡΟΥ α ,2 2 0,5 2 0,7 5 4, ,46 0, β 6 8, ,7 4 0, ,25 0,7 α ,3 4 0,7 2 0,8 7 5, ,33 0, β 9 8, , , ,22 0,5 ΛΑΚΩΝΙΑΣ α ,7 4 0,8 2 0,8 7 6, ,4 0, β 7 8, 8 4 3,2 3, ,25 0,8 ΣΕΛΙ Α 2

21 A/A α)πρωτο ΙΚΕΙΟ β)εισαγγελια ΠΟΙΝΙΚΩΝ (πλήν ΜΟ & Μεταβατικού Πληµ/κείου) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ πλην διαταγών πληρωµής & απόδοσης µισθίου, διαθηκών, συναινετικών προσηµειώσεων M.O ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ (κατά προσέγγιση - και µεταβατικό εφετείο) ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΥΡΟΥ (κατά προσέγγιση) ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΑΜΟΥ (και µεταβατικό εφετείο) ΑΜΦΙΣΣΑΣ (κατά προσέγγιση) ΝΑΞΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (κατά προσέγγιση) ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (κατά προσέγγιση) ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (κατά προσέγγιση) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ α)πρωτοδικείου β)εισαγγελίας ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ε. Τ. Ε. ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩ Ν - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ & ΚΛΑ ΟΥ Η/Υ & ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ Υ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ α) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 8/3/ α , 5 2,0 2 0,9 8 8, ,44 0, β 9 9, , , ,3 0,23 α ,5 5 0,8 3 0,9 6 7, ,38 0,33 70 β 8 7, , , ,25 0,8 α ,0 3 0,6 2 0,7 6 3, ,36 0, β 7 6, ,8 3 9, ,29 0,2 α ,3 3 0,9 2 0,7 5 5, ,5 0, β 9 6, , , ,33 0,25 ΚΥΚΛΑ ΩΝ α ,8 2 0,5 2 0,6 5, ,38 0,33 43 β 7 5, ,5 3 8, ,29 0,2 α ,9 0,5 2 0,6 4 2, ,42 0, β 7 6, ,4 3 8, ,29 0,2 α ,9 0,7 2 0,7 3, ,5 0, β 6 5, , , ,5 0,33 α ,0 0,5 2 0,6 4 2, ,42 0, β 6 5,3 6 4, , ,33 0,22 α ,9 0,8 4 0,5 5, ,42 0, β 6 5, ,0 3 7, ,33 0,22 α ,4 9 0,4 2 0,5 0 0, ,4 0,33 3 β 4 5, , 2 8 7, ,33 0,25 α 28 8,0 0,4 2 0,5 4 9, ,42 0, β 5 4,9 5 4, , ,4 0,29 α ,5 8 0,3 2 0,5 9, ,44 0,36 8 β 5 4,6 5 3, , ,4 0,29 α , 0,6 2 0,5 4 0, ,33 0, β 5 4,5 5 4, , ,4 0,29 α ,3 8 0,3 2 0,4 0 9, 4 4 0,44 0, β 5 4,3 5 3, , ,4 0,29 α , 0 0,3 2 0,4 3 8, ,36 0,3 27 β 7 5,2 7 5, , ,29 0,22 α ,3 8 0,3 2 0,4 8, ,44 0,36 2 β 5 4,0 5 5, , ,4 0,29 α ,6 7 0,2 3 0,3 0 6, ,5 0, β 4 2, , , 7 0,2 0,4 ΣΥΝΟΛΑ α , , β , ,866 ΣΕΛΙ Α 3

22 Ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ανακατανοµή και αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων (Υπουργική απόφαση µε αρ. πρωτ. 5020/ ) ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ µε βάση τα στοιχεία των ικαστικών Υπηρεσιών: Χρήστος Καϋµενάκης, Πρόεδρος Ο ΥΕ - ηµήτρης Λιάτσος, Γ. Γραµµατέας Ο ΥΕ µε την τεχνική υποστήριξη του (συµβούλου µηχανογράφησης της Ο ΥΕ) Γιώργου Χρυσικού. ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ (Ε=ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ Μ=ΜΙΚΤΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ & ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ Π=ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ κατά Εφετειακή Περιφέρεια και µε αλφαβητική σειρά Εφετείων ΚΠ = ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ικόγραφα που κατατέθηκαν (αγωγές, αιτήσεις, κλήσεις, ανακοπές) όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (δεν συµπεριλαµβάνονται οι αναβολές ούτε οι αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου ούτε οι αιτήσεις που αφορούν στις εκθέσει Αποφάσεις όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (πλην διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου και εκθέσεων - πράξεων) που δηµοσιεύτηκαν ή Αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου = διαταγές πληρωµής & διαταγές απόδοσης µισθίου 3 ικογραφίες (προκαταρκτικές, προανακριτικές πρωτοείσακτες και δευτεροείσακτες και ξένων αρχών) που εισήχθησαν. Στη στήλη αυτή δεν περιλαµβάνονται οι µη περαιωθείσες δικογραφίες προηγούµενων ετών. 8 Πταισµατικές Αποφάσεις συνολικά που εκδόθηκαν (καταδικαστικές, αθωωτικες, ερήµην, αναβλητικές κλπ) = Υποθέσεις B) Αριθµός αποφάσεων Μεταβατικού & Τριµελούς Πληµ/κείου 9 0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Αθηvώv Ε , , , , Αθηνών Π ,4 65 0, , , Αµαρoυσίoυ Μ ΚΠ ,4 25 2, , , Αχαρvώv Μ ,8 9 0,4 5,9 3 3, Ελευσίvας Μ ,3 5 0, 5, , Καλλιθέας Μ ,5 5 0,6 6 3, , Κρωπίας Μ ,2 2 0,4 5 2, , Λαυρίoυ Μ ,9 6 0, 5 0,6 3 3, Ν. Iωvίας Μ ,3 4 0,5 4 2, , Ιλίου (Ν.Λιoσίωv) Μ ,3 7 0,3 3, , Μαραθώvoς Μ ,2 5 0,2 4 0, , Μεγάρωv Μ ,4 5 0,2 5 0, , Περιστερίoυ Μ ,2 0 0,4 5,5 4 5, Χαλαvδρίoυ Μ ΚΠ ,3 6 0,6 5 3, , Αγ. Παρασκευής (Καταργήθηκε) Μ 6 Θηβώv Ε ,9 5 0,3 0,2 6 5, Θηβώv Π ,7 3 0,0 3 0, , Ερυθρώv Μ ,2 0,0 0,0 0,2 0 9 Θεσπιώv Μ ,7 0,0 0, 0,8 20 Θίσβης (Καταργήθηκε) Μ 3 ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 4 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 5 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 6 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΕΩΣ 20//2006 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΑΠΌ ΝΟΕΜ Χαλκίδας Ε ,6 9 0,4 2 0,3 7, Χαλκίδας Π ,8 5 0,0 4 2, , Αγίας Αννας Μ ΚΠ ,6 0,0 0,2 0, Αυλωναρίου Μ ,5 0,0 0,2 2 0, Iστιαίας Μ ,0 3 0,, 2 4 4, 5 26 Καρύστoυ Μ ,4 2 0,0 0,4 2, Κύµης Μ , 0,0 0,3 2, Λίµνης Μ ,4 0,0 0,2 0, Σκύρoυ Μ ,4 0,0 0,2 2 0, Ταµιvέωv(Αλιβέρι) Μ ,2 0,0 0,4 2,6 2 3 Αvδρoυ Μ ΚΠ ,8 0,0 0,3 2, 2 32 Ερµoύπoλης Μ ΚΠ ,3 2 0, 0,3 3, Κύθvoυ Μ ΚΠ , 0,0 0,0 0,2 34 Μήλoυ Μ ΚΠ ,4 0,0 0,2 2 0, Μυκόvoυ Μ ΚΠ ,5 2 0,0 0,6 2 2, 3 36 Πάρoυ Μ ΚΠ ,5 2 0, 0,5 2 2, 3 37 Σερίφoυ Μ ΚΠ ,4 0,0 0, 0,4 38 Σίφvoυ Μ ΚΠ ,2 0,0 0, 0,2 39 Τήvoυ Μ ΚΠ ,6 0,0 0,2 2 0,9 2

23 ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ (Ε=ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ Μ=ΜΙΚΤΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ & ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ Π=ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ κατά Εφετειακή Περιφέρεια και µε αλφαβητική σειρά Εφετείων ΚΠ = ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ικόγραφα που κατατέθηκαν (αγωγές, αιτήσεις, κλήσεις, ανακοπές) όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (δεν συµπεριλαµβάνονται οι αναβολές ούτε οι αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου ούτε οι αιτήσεις που αφορούν στις εκθέσει Αποφάσεις όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (πλην διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου και εκθέσεων - πράξεων) που δηµοσιεύτηκαν ή Αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου = διαταγές πληρωµής & διαταγές απόδοσης µισθίου 3 ικογραφίες (προκαταρκτικές, προανακριτικές πρωτοείσακτες και δευτεροείσακτες και ξένων αρχών) που εισήχθησαν. Στη στήλη αυτή δεν περιλαµβάνονται οι µη περαιωθείσες δικογραφίες προηγούµενων ετών. 8 Πταισµατικές Αποφάσεις συνολικά που εκδόθηκαν (καταδικαστικές, αθωωτικες, ερήµην, αναβλητικές κλπ) = Υποθέσεις B) Αριθµός αποφάσεων Μεταβατικού & Τριµελούς Πληµ/κείου 9 0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 3 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 4 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 40 Μυτιλήvης Ε ,0 5 0,2 0,2 6 3, Μυτιλήvης Π ,5 4 0,0 2 0,8 6 2, Ερεσoύ Μ ,5 0,0 0,2 0, Καλλovής Μ ,6 2 0,0 0,5 3 2, Λήµvoυ (Συνεδριάζει επι πλέον και µεταβατικό 3µελές πληµ/κείο µε 90 υποθέσεις το 2003 και 7 το ) Μ ,6 2 0,0 0,6 3 2, Παπάδoυ Μ ,4 0,0 0,0 0, Πλωµαρίoυ Μ , 0,0 0,4, Πoλυχvίτoυ Μ ,9 0,0 0,2, 0 48 Σάµoυ Μ ,9 3 0, 0,2 4 2, Ευδήλου Μ ,2 0,0 0,0 0, Iκαρίας Μ ,0 0,0 0,4 2,5 2 5 Καρλoβασίoυ Μ ,4 2 0,0 0,4 3, Χίoυ Μ , 6 0,2 2 0,3 8 3, Βολισσού Μ , 0,0 0,0 0, 0 54 Νάξoυ Μ ,5 3 0,0 2 0,5 5 2, Αµοργού Μ ,0 0,0 0,0 0, 56 Θήρας Μ ,3 3 0,0,0 3, Ιου (Καταργήθηκε) Μ 0,0 0,0 58 Τραγαίας Μ ,4 0,0 0, 0, Κoζάvης Ε ,5 4 0,2 2 0, 6 3, Κoζάvης Π ,9 3 0,0 3 0,5 6,4 4 6 Αvασελίτσης Μ ΚΠ ,7 0,0 0,2 0, Εoρδαίας Μ ΚΠ ,4 7 0,2, , Σερβίωv Μ ,3 2 0,0 0,5 2, Σιατίστης Μ ,0 0,0 0,3 2, Γρεβεvώv Μ ΚΠ ,6 5 0, 0,4 6 3, εσκάτης Μ ΚΠ ,4 0,0 0,2 0, Πενταλόφου Μ ΚΠ ,0 0,0 0,0 0, Καστoριάς Μ ,5 5 0, 2 0,2 7 2, Νεστoρίoυ Μ ΚΠ , 0,0 0,0 2 0, 0 70 Κλεισούρας ( εν λειτουργεί) Μ 0,0 0,0 0,0 0,0 0 7 Φλώριvας Μ ,0 4 0, 2 0,3 6 2, Αµυvταίoυ Μ ,3 2 0,0 0,4 3, Πρεσπών Μ , 0,0 0,0 0, 0 74 Ρόδoυ Ε ,0 0,7 0,3 7 2, Ρόδoυ Π ,9 5 0,0 3 0, , Καρπάθoυ (Συνεδριάζουν επι πλέον και µεταβατικό 3µελές πληµ/κείο µε 56 υποθέσεις το 2003, 86 το και 206 το 2005 ΚΑΙ Μονοµελές πολιτικό µε 70 αποφάσεις ετησίως, ΚΑΙ Μεταβατικό στην Κασο) Μ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 5 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 6 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΕΩΣ 20//2006 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΑΠΌ ΝΟΕΜ ,4 2 0, 0,3, Σύµης Μ ΚΠ ,5 0,0 0,2 0,7 78 Μεγίστης (Καταργήθηκε) Μ

24 ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ (Ε=ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ Μ=ΜΙΚΤΟ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ & ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ Π=ΠΤΑΙΣΜΑΤΟ ΙΚΕΙΟ κατά Εφετειακή Περιφέρεια και µε αλφαβητική σειρά Εφετείων ΚΠ = ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ικόγραφα που κατατέθηκαν (αγωγές, αιτήσεις, κλήσεις, ανακοπές) όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (δεν συµπεριλαµβάνονται οι αναβολές ούτε οι αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου ούτε οι αιτήσεις που αφορούν στις εκθέσει Αποφάσεις όλων των διαδικασιών και αντικειµένων (πλην διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου και εκθέσεων - πράξεων) που δηµοσιεύτηκαν ή Αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωµής και διαταγών απόδοσης µισθίου = διαταγές πληρωµής & διαταγές απόδοσης µισθίου 3 ικογραφίες (προκαταρκτικές, προανακριτικές πρωτοείσακτες και δευτεροείσακτες και ξένων αρχών) που εισήχθησαν. Στη στήλη αυτή δεν περιλαµβάνονται οι µη περαιωθείσες δικογραφίες προηγούµενων ετών. 8 Πταισµατικές Αποφάσεις συνολικά που εκδόθηκαν (καταδικαστικές, αθωωτικες, ερήµην, αναβλητικές κλπ) = Υποθέσεις B) Αριθµός αποφάσεων Μεταβατικού & Τριµελούς Πληµ/κείου 9 0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 3 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 4 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 79 Κω Μ ,7 3 0, 2 0,4 5 3, Καλύµvoυ (Συνεδριάζει επι πλέον και µεταβατικό 3µελές πληµ/κείο µε 67 υποθέσεις το 2003 και Μ 26 το ) ,9 3 0,0,5 2 4,5 4 8 Λέρoυ Μ ,7 0,0 0,2 2 0, Πάτµoυ Μ ,5 0,0 0,2 0,7 83 Αστυπάλαιας (Καταργήθηκε) Μ 0 0,0 84 Νισύρου (Καταργήθηκε) Μ Θεσσαλovίκης Ε , , 5 5 2, , Θεσσαλovίκης Π ,3 33 0,0 20 2, , Βασιλικώv Μ ,6 3 0, 0, 2 2, Κoυφαλίωv Μ , 2 0, 0, 2, Λαγκαδά Μ , 7 0,4 2 0,7 6 8, Σωχoύ Μ ,5 0,0 0,0 0,6 9 Βέρoιας Ε ΚΠ ,2 6 0,3 0,2 7 5, Βέρoιας Π ΚΠ ,9 3 0,0 2, 5 3, Αλεξάvδρειας Μ ,2 4 0,, , Νάoυσας Μ ,8 4 0,, , Έδεσσας Μ ,3 4 0, 2 0,5 6 2, Αλµωπίας Μ ,5 4 0,2, , Σκύδρας Μ ,8 4 0,2 0,3 3 4, Κατερίνης Ε ,8 0 0,8 0,3 6 2, Κατερίνης Π ,7 4 0,0 2 0,9 6 2, Κολινδρού Μ ,2 0, 0,0,3 0 Κιλκίς Μ ,2 3 0,2 2 0,5 5 3, Γoυµένισσας Μ ,7 3 0, 0,6 3 3, Μoυριώv Μ ,7 0,0 0,2 2 0, Πoλυκάστρoυ Μ ,8 2 0, 0,5 2 2, Σερρώv Ε ,6 8 0,6 0,2 7 9, Σερρώv Π ,6 4 0,0 3, , Ηράκλειας Μ ,9 3 0,2 0,2 2 3, Νιγρίτας Μ ,9 4 0, 0,8 4 3, Πoρρoϊωv Μ ,2 2 0, 0,3 2,6 2 0 Ρoδoλίβoυς Μ ,9 3 0,2 0,3 2 3,4 4 Σιvτικής Μ ,4 4 0,2,2 3 5,7 5 2 Φυλλίδoς Μ ,2 0, 0,2 2,4 2 3 Πoλυγύρoυ Μ ,9 4 0, 2 0,4 6 2,4 5 4 Αρvαίας Μ ,7 2 0,0 0,2 2,0 2 5 Iερισσoύ Μ ,7 0,0 0,2 2 0,9 2 6 Κασσάvδρας Μ ,4 4 0, 0,7 3 4, Ν.Μουδανιών Μ ,2 4 0, 0,8 5 4,2 5 8 Συκιάς Μ ,2 0, 0,2 2, Γιαvvιτσώv Μ ,9 6 0,4 0,7 5 8, Κρύας Βρύσης Μ ,4 2 0, 0,,6 2 2 Κoµoτηvής Ε ,7 5 0,3 2 0,2 7 5, Κoµoτηvής Π ,3 3 0,0 3 0, , 5 23 Σαπώv Μ ,8 0,0 0,3, ράµας Ε ,2 7 0,5 0,2 6 7, ράµας Π ,5 3 0,0 3, , 5 26 Νευρoκoπίoυ Μ ,4 0,0 0,2 2 0, Νέστου Μ 2 7 0, 0,0 0,0 0, 0 28 Πρoσότσαvης Μ ,8 0,0 0,0 2 0,8 ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 5 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 6 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΕΩΣ 20//2006 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΑΠΌ ΝΟΕΜ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αιτιολογική Έκθεση Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο www.sch.gr Το δίκτυο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης Υπηρεσία ιαχείρισης Χρηστών www.sch.gr/usersadmin Η υπηρεσία διαχείρισης χρηστών έχει σαν σκοπό τη διαχείριση των χρηστών (σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Τον Ιούνιο 2007 πραγµατοποιήθηκε το Συνέδριο στο Λουτράκι στο οποίο, µεταξύ των άλλων, αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ: ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Επιβεβαιώνουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαιρείται σε δέκα εννέα (19) τµήµατα. 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΠΡΟΣ: Γραφείο κ. Υπουργού ικαιοσύνης Γεν. /νση Α ιεύθυνση 1 Τµήµα Α3 Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11527 Α Θ Η Ν Α Κοινοποίηση προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. Ηµεροµηνία Αρ.πρωτ. Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι η µε αρ.πρωτ....ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι : Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γενική /νση Σπουδών Π.Ε και.ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α]

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α] 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα 1. ΙΕ Αθηνών [Α] 2. ΚΒ Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες

Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τρεις στις τέσσερις (76%) επιχειρήσεις παρουσίασαν

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 62ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 15/10/2015 09:00 42 2 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/10/2015 09:00 49 3 162ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 4/11/2015 09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Άγιος Νικόλαος 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμενίδου 20, ΤΚ:721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.: 2841028446, φαξ: 2841028446

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 1 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2016» Περιεχόμενα Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Συνολικά αποτελέσματα... 3 Φορολογούμενοι και συνολική βεβαίωση... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. ΠΡΟΣ: Αξιότιµο ΥΠΟΥΡΓΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. ΠΡΟΣ: Αξιότιµο ΥΠΟΥΡΓΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟ ΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ρόδος 31-07-2015 ΠΡΟΣ: Αξιότιµο ΥΠΟΥΡΓΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ : 1)Αξιότιµο Πρόεδρο Αρείου Πάγου 2)κ. Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η λήξη του δικαστικού έτους Σεπτέµβριος 2008 - Ιούνιος 2009 βρίσκει την κατάσταση που

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Αριστοµένης Μακρής

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. Αριστοµένης Μακρής ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Υποσύστηµα Πελατών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΑΜΕΙΟ Φ Υ Σ Ε Ι Σ Α Π Α Ν Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 205-206 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο: ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης &4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ -26 ΙΟΥΛΙΟΥ 205 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3226/2004: Νοµική βοήθεια σε πολίτες χαµηλού εισοδ/τος,θέµατα υποθ/κων,τροπ/ση Κώδ. ιοικ. ικ.κλπ (338328)

Ν 3226/2004: Νοµική βοήθεια σε πολίτες χαµηλού εισοδ/τος,θέµατα υποθ/κων,τροπ/ση Κώδ. ιοικ. ικ.κλπ (338328) 1 Ο από 13 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ στην προτεινόµενη από την Ο ΥΕ διάταξη και αιτιολογική έκθεση για τη σύσταση οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων. Ν 3226/2004: Νοµική βοήθεια σε πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα