Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Γ. Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ. Π Ε Ρ Ι Β. & Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Γ. Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ. Π Ε Ρ Ι Β. & Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓ. ΑΝΑΥΓΚΡΟΤΗΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 17 / 9 / (το πρώην Υπ. Α.Α.Τ.) Αρ.Πρ. :2108/ Δ/ΝΗ ΠΡΟΥΠΟΛ. & ΔΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 22 Πληροφορίες :Ασημάκης. Τηλέφωνο : ΠΡΟ : Βλ. Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Π Α Ρ Α Γ. Α Ν Α Υ Γ Κ Ρ Ο Τ. Π Ε Ρ Ι Β. & Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α ΕΧΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗ : 1. Τις.Α. 081/8 και 282/8 τροπ. 00 και τα παραρτήματα Α' αυτών. 2. Το Π.Δ. 107/2014 "Οργανισμός Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. & Τροφίμων" - Το Π.Δ. 24/ "ύσταση και μετονομασία Υπουργείων" - Το Π.Δ. 65/ "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" - Το ΦΕΚ 1866 τ.β 30/8/15 Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγ. Ανασυγκρ. Περιβ. & Ενέργειας, Δημήτριο Μελά 3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Περί Δημοσίου Λογιστικού και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο Την Υ.Α με αρ /ΔΕ 2649/ «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα ρυθμίσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ 1367/Β / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α με αρ /ΔΕ 3080/ (ΦΕΚ 1493/Β / ). 5. Το αρίθμ. 4008/ έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ, το 3909/99287/ έγγραφο της Δ/νσης Εγγ. Βελτ. Ε.Π. & Λ. και την πρόταση που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική εφαρμογή (e-pde) με αριθμό 793. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 1. Την έγκριση της ανακατανομής πιστώσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (), στην.α. 081/8 και.α. 282/8 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής. 2. Οι εγκρίσεις αυτές να περιληφθούν στην τροποποίηση 01 της.α. 081/8 και.α. 282/8 οπότε παύει να ισχύει η παρούσα απόφαση.

2 3. Μέχρι την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του για την αυτοματοποιημένη έκδοση των ανακατανομών, η Τράπεζα της Ελλάδος, από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης και την εισαγωγή των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα από τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, δύναται να εκτελεί εντολές κατανομής χρηματοδότησης του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για τα παρακάτω έργα. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ Δ. ΜΕΛΑ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Αποδέκτες προς ενέργεια και κοινοποίηση 1. Υπουργείο Οικονομίας Υποδ. Ναυτ. & Τουρ. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Νίκης 5-7, Αθήνα 2. Τράπεζα της Ελλάδας Τμήμα Διεθνών χέσεων με το Δημόσιο Πανεπιστημίου 21, Αθήνα 3. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δ/νση 20η - Τμήμα Δ' Πανεπιστημίου 37, Αθήνα 4. Υπουργείο Παραγ. Ανασυγκροτ. Περιβ. & Εν. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, Μενάνδρου Υπουργείο Παραγ. Ανασυγκροτ. Περιβ. & Εν. ΕΥΔ ΠΑΑ Λ. Αθηνών Αθήνα 6. Υπουργείο Παραγ. Ανασυγκροτ. Περιβ. & Εν. Δ/νση Εγγ. Βελτ. Ε.Π. & Λ. εράφη 60 & Λιοσίων 210 Αθήνα 7. ΟΠΕΚΕΠΕ Δομοκού 5 Αθήνα Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Υπουργού 2. Δ/νση Προυπολ/μού & Δημ. Αναφορών - Τμήμα, Μενάνδρου 22

3 ΟΝΟΜΑΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΥΓΚΡΟΤΗΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΤΩΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ 1.1. ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ υλλογική Απόφαση Κωδικός : Τομέας (2): Ε0818 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 2009Ε ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΞΕΡΙΑ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΙΑ , , ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , υλλογική Απόφαση Κωδικός : Τομέας (2): Ε2828 ΓΕΩΡΓΙΑ 2012Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΚΑΙ ΕΚΥΧΡΟΝΙΜΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΥΛΛΑ, ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2009Ε ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ , ,03 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Δ. ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΑ 2010Ε ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ , , ,28 ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟ Δ.Δ. ΚΛΕΙΝΟΥ Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2012Ε "ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ , , ,51 ΟΙΚΙΜΟΥ ΔΟΤΙΚΟΥ" ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012Ε ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ , , ,42 ΟΙΚΙΜΟΥΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2013Ε "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΟΙΧΑΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑ" 2012Ε "ΟΙΚΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΑΙ , , ,78 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΜΑ" ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2013Ε "ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΒΟΥΦΡΑΔΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΗΝΗ" 2013Ε ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ , , ,76 ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΗ ΤΙ ΓΕΩΤΡΗΕΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΒΥΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΤΙΑΔΑ 2013Ε ΒΕΛΤΙΩΗ - ΕΚΥΓΧΡΟΝΙΜΟ , ,30 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , , , , , Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΤΟΡΙΟΥ , , , , , , , , , , , , , , , , , Ε ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΟΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ

4 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ 1.1. ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΠΟΥ-ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟΥ-ΤΕΝΩΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΤΟΡΟ Ε ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛΑΗ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΤΟΥ ,07 Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ , , , , , Ε ΑΝΑΠΛΑΗ KOINOΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. Ν. ΠΕΤΡΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΝΤΙΚΗ Ε ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Ε ΈΡΓΑ ΕΚΥΓΧΡΟΝΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΛΕΧΟΒΟΥ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , ,00 ΑΠΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟ ΠΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΓΚΕ ΤΗ Τ.Κ. ΚΑΜΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014Ε ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ , ,50 ΔΡΟΜΟΥ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Ε ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΕΞΙ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 2014Ε ΕΚΥΓΧΡΟΝΙΜΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ. Κ. ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΠΕΡ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ), ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΤΕΡΟΥΙΩΝ Ε ΕΚΥΓΧΡΟΝΙΜΟ-ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΟΥ 2014Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ε ΕΚΥΓΧΡΟΝΙΜΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΤΟ ΑΝΑΔΑΜΩΝ ΠΑΤΙΑΝΟΥ-ΚΑΛΩΤΗ ΔΗΜΟΥ ΦΑΚΙΩΝ 2014Ε ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑ Ε ΑΦΑΛΤΟΤΡΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΕΝΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΔΡΑ

5 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ 1.1. ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙ?Α , ,42 ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ, ΦΟΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑ Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΙ Τ.Κ ΟΧΥΡΟΥ & ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Ε ΕΚΥΓΧΡΟΝΙΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΕΩΝ ΤΗ Δ.Ε ΚΑΛΛΟΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΟΥ Ε ΑΦΑΛΤΟΤΡΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΑΦΝΗ, ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΔΡΑ Ε ΑΦΑΛΤΟΤΡΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΗ, ΑΝΥΔΡΟΥ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΔΡΑ Ε ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΔΡΑ Ε ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΑ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑ Ε ΑΦΑΛΤΟΤΡΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ , ,00 ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΗ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΔΡΑ Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΙ Τ.Κ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΥ ΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΧΑΛΙΑ ΤΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΥΝΔΕΗ ΜΑ ΒΥΑ ΜΕ ΕΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΤΙΑΔΑ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΦΩΛΗΑ - ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙ?Α , ,86 ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ, ΞΙΦΙΑΝΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑ Ε ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΧΩΡΟΥ ΤΑΘΜΕΥΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΑ, ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΥ Ε ΑΦΑΛΤΟΤΡΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΔΡΑ , , Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΗ , ,46 ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΜΟΥ ΤΗ ΑΡΙΔΑΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΥ ΤΗΝ Τ.Κ.ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗ , ,

6 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ 1.1. ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙ?Α , ,07 ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ, ΜΗΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑ Ε ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΟΥΩΝΑ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Ε ΑΦΑΛΤΟΤΡΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ , ,89 ΟΔΟΠΟΙ?Α ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΑ Τ.Κ ΚΕΡΑΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΑ Ε ΕΠΕΚΤΑΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΜΟΥ ΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Ε ΥΝΔΕΗ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΤΑΡΗ ΜΕ ΤΟ Δ.Δ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΤΑΡΗ ΙΤΡΟΥΝΙΟΥ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ) ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΕΤΑ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΠΡΟ ΘΕΗ ΚΑΡΑΜΟΥΤΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΦΝΕ ΔΔ ΠΕΤΑ ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΦΑ Ε ΒΕΛΤΙΩΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΑΜΟΥ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΥΦΙΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ , ,07 ΛΑΓΚΑΔΑ-ΕΛΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ - ΕΚΥΓΧΡΟΝΙΜΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΗ ΔΗΜΟΥ ΗΤΕΙΑ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠΗ ΠΡΟ ΆΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΟΥ Ε ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΡΙΟΧΗ , ,25 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Ε ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΒΡΥΗ ΧΕΛΩΝΑ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ Ε ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΥ ΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΓΩΝΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΥ Τα.Κ ΜΟΥΙΩΤΙΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗ Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ (ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΙΑΦΑ - ΤΖΟΥΚΑ ΚΡΑΝΟΥΛΕ ΚΑΙ ΥΝ/ΜΟ ΑΜΠΕΛΙΑ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ , ,49 Ε ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΗΝ ΕΙΟΔΟ ΤΟΥ , ,40 ΟΙΚΙΜΟΥ ΜΥΚΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗ

7 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ 1.1. ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ Ε ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥΔΗΜΟΥ ΚΑΤΟΡΙΑ (Β ΦΑΗ), ΔΗΜΟ ΚΑΤΟΡΙΑ , , Ε ΑΦΑΛΤΟΤΡΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΦΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗ Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΠΡΑΪΛΑ-ΠΗΛΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΥ Ε ΈΡΓΑ ΠΡΟΒΑΗ ΤΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΙ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ ΥΚΟΥΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΟΥ Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΤΕΡΟΥ - ΚΟΙΜΗΕΩ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Ε ΑΝΑΠΛΑΗ ΟΙΚΙΜΩΝ ΊΜΠΡΟΥ, ΑΦΕΝΔΟΥ, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΦΑΚΙΩΝ 2012Ε ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗ , , ,70 ΠΟΤΑΜΙ-ΜΠΕΙΚΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑ 2010Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ , , ,29 ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΦΙΚΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ (Δ. ΟΡΕΤΙΑΔΟ) 2010Ε ΑΦΑΛΤΟΤΡΩΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ , , ,37 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΟΞΙΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ (Δ. ΟΡΕΤΙΑΔΟ) 6.506, Ε ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , ,93 ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΤΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΟΡΙΑ 2009Ε ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , ,06 ΠΤΕΛΕΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΤΟΡΙΑ 2012Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ , ,00 ΑΡΔΕΥΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ 2012Ε ΑΝΑΠΛΑΗ ΟΙΚΙΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ , ,79 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΚΥΦΟΥ, ΙΜΠΡΟΥ, ΑΦΕΝΔΟΥ, ΠΑΤΙΑΝΟΥ, ΚΑΛΩΤΗ), ΔΗΜΟΥ ΦΑΚΙΩΝ 2012Ε ΑΝΑΤΥΛΩΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ , , ,13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΠΗΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟΥ 2012Ε ΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΗ & ΑΝΑΠΛΑΗ , , ,45 ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΜΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗ-ΑΓ.ΑΝΝΑ, Ν.ΕΥΒΟΙΑ , , , , , , , , , , , Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2012Ε ΒΕΛΤΙΩΗ-ΑΦΑΛΤΟΤΡΩΗ , ,16 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΩΝ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑ- ΚΑΛΛΟΝΗ-ΧΡΥΑΦΩΝ-ΑΓΡΙΑΝΩΝ , , , , , , , , , , ,

8 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ 1.1. ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΤΗ 2010Ε ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΜΟΥ , ,84 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗ (Δ. ΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΗ , , ,72 ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Δ. ΑΓΙΑ ΩΤΗΡΑ, ΒΥΘΟΥ, ΔΙΛΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗ (Δ ΒΟΙΟΥ) , , Ε ΒΕΛΤΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΗ , ,73 ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΜΟΥ ΑΠΡΟΚΚΛΗΙΑ - ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 2012Ε ΑΝΑΠΛΑΗ ΒΑΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟ , , ,81 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ , , , , Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ , ,00 ΑΡΔΕΥΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ 2012Ε ΟΙΚΙΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΙΚΙΜΟΥ , ,72 ΝΑΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟ ΒΟΙΟΥ 6.055, , , , Ε ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Δ.Δ. ΛΑΜΠΕΙΑ Δ. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2012Ε ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΕΩΤΡΗΗ , ,69 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΔΕΛΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2012Ε ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ , , ,82 ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Κ. ΩΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑ 2012Ε ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΑΚΗΗ , , ,93 ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΜΟΥ Ν. ΚΩΤΑΡΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΓΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ , , Ε ΥΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ , ,80 ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΑΡΔΕΥΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β.ΒΡΑΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥ ΟΡΕΤΙΚΟΥ 2012Ε ΑΦΑΛΤΟΤΡΩΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ , ,07 ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗ ΔΗΜΟΥ ΟΥΛΙΟΥ 2013Ε "ΒΕΛΤΙΩΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , , ,27 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΗΤΕΙΑ" , Ε "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ , ,52 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ ΚΑΙΜΥΡΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΑΙΝΑ - ΚΡΕΤΕΝΩΝ" 2013Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΜΟΥ , ,99 ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟ - ΠΗΛΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΥ , , ,

9 ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ 1.1. ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΟΛΟ ΥΝΟΛΟ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ , , , , , , , , , , ,89

10 ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ (3) ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΧΡΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ 1.1. Q1 ΠΙΤΩΕΙ , , , , , , , , ,06 Q2 ΥΝΟΛΟ (4) (5) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16) Πιστώσεις Νέες Πιστώσεις Πιστώσεις Νέες Πιστώσεις Πιστώσεις Νέες Πιστώσεις Q3 Πιστώσεις Q4 Νέες Πιστώσεις Πιστώσεις ,89 Νέες Πιστώσεις , Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ Δ. ΜΕΛΑ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546.

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ, ΜΠΔ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16 Ηµ/νία: 21/11/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16 Ηµ/νία: 21/11/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.21 13:59:39 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΝΑΘΓ-ΔΤΥ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΑΡΙΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.210-3332469 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 326/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 326/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα υλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραμματεία Περιφερειακού υμβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. υγγρού 5-7 Ταχ.κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.ΖΑΡΑΦΕΤΑ ΤΗΛ.210-3332864 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2013 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014.

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. υγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Φ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛ.210-3332896 f.nikolaou@mnec.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα