15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002872150 2015-06-25"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2015 Αθήνα 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: FAX: Αριθ. Πρωτ.: Φ.Δ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 22 ΜΕΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ F22 MDT BRONTO SKYLIFT ΚΑΙ ΕΠΤΑ (7) ΚΛΙΜΑΚΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 30 ΜΕΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ METZ DLK / PLC II & PLC III ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (όπως περιγράφεται στο Παράρτημα E ). Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ΝΑΙ Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο Ημερομηνία αποστολής στα Επιμελητήρια Ημερομηνία ανάρτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 τ.α/ ), «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247τ.Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ.α/ ) «Κύρωση του κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 τ.α/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.» 1.5. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ.α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

2 1.7. Του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.α/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.» 1.8. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 τ. Α/ ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 1.9. Του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 τ.α/ ) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 τ. Α/ ) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ. Α/ ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ. Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 2. Τις Αποφάσεις: 2.1. Υπ αριθ. 189 Φ Εγκύκλιος Διαταγή υπ αριθ. 72 από 13 Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με «Δαπάνες προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών» 2.2. Υπ αριθ οικ.φ (ΦΕΚ 942/τ.Β / ) Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» Υπ αριθ. ΕΜ/2/178/ (ΦΕΚ 1008/τ. Β / ) Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος» Υπ αριθ από (ΑΔΑ: ΩΑΦ8465ΦΘΕ-Δ02) Συντονιστή Υποστήριξης ΑΠΣ, σχετικά με δέσμευση πίστωσης ύψους ,21 για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Ε.Φ υπό Κ.Α.Ε. 0861, για την πληρωμή συνολικής δαπάνης για αμοιβή εργασίας οχημάτων που απαιτείται για την συντήρηση πιστοποίηση πέντε (5) βραχιονοφόρων οχημάτων 22 μέτρων και επτά (7) κλιμακοφόρων οχημάτων 30 μέτρων, η οποία έλαβε τον αριθμό α/α στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 3. Το υπ αριθ. Δ.ΤΕΦ Α ΕΞ 2013 από έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών του Υπουργείου Οικονομικών. 4. Το υπ αριθ. 2//55469/0026 από έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 5. Την ανάγκη παροχής των κάτωθι υπηρεσιών, για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος.

3 Π ΡΟΚΗΡ ΥΣΣΟ ΥΜΕ 1. Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για συντήρηση πιστοποίηση (α) πέντε (5) βραχιονοφόρων οχημάτων 22 μέτρων τύπου F22 MDT BRONTO SKYLIFT και (β) επτά (7) κλιμακοφόρων οχημάτων 30 μέτρων τύπου METZ DLK / PLC II & PLC III, όπως αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» και περιγράφονται, μεταξύ άλλων τύπων, στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Διακήρυξης. 2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (73.583,21 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και επιμερίζεται ως ακολούθως: 2.1 Είδος Α : Συντήρηση πιστοποίηση πέντε (5) βραχιονοφόρων οχημάτων 22 μέτρων τύπου F22 MDT BRONTO SKYLIFT: ,06 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 2.2 Είδος Β : Συντήρηση πιστοποίηση επτά (7) κλιμακοφόρων οχημάτων 30 μέτρων τύπου METZ DLK / PLC II & PLC III: ,15 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 3. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις υπό τον ΚΑΕ 0861 του Ε.Φ και έχει λάβει α/α στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 4. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σε προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας, στον ημερήσιο τύπο. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ισόγειο - Αίθουσα συνεδριάσεων Α.Π.Σ. Μουρούζη 4 - ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Δευτέρα 10:00 5. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού ( και Ω/10:00 π.μ.), είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Είναι δυνατόν να κατατίθενται προσφορές με οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Αυτές θεωρούνται παραληπτέες μόνο όταν λαμβάνεται αποδεικτικό παράδοσης παραλαβής. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε δεν έφτασαν εγκαίρως στην Δνση Οικονομικών, θα επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους χωρίς να αποσφραγισθούν. 6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και επιτρέπεται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. 7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 7.1 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο περιλαμβανομένου και Δημοσίου Οργανισμού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 7.2 Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και πληρούν τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ). 7.3 Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ζητήσει από την Ένωση, η οποία θα ανακηρυχθεί προσωρινός Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής: (α) να έχει περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας ή (β) να έχει περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση των υπηρεσιών. Δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ.

4 γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Γ1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 9. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό μέχρι και την 15η ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο. Οι απαντήσεις γνωστοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, χωρίς δικαίωμα ενστάσεως. 10. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία με έγγραφο στους αιτούντες, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr Διαγωνισμοί Προμηθειών - Παροχής Υπηρεσιών Πρόχειροι Διαγωνισμοί Παροχή Υπηρεσιών). 11. Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται και είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr Διαγωνισμοί Προμηθειών - Παροχής Υπηρεσιών Πρόχειροι Διαγωνισμοί Παροχή Υπηρεσιών) και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) 12. Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα καταβάλλονται απευθείας στους εκδότες των εφημερίδων μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και πριν την υπογραφή σύμβασης, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα σχετικά παραστατικά. Η μέγιστη δαπάνη των δημοσιεύσεων με την οποία θα επιβαρυνθεί ο Ανάδοχος, εκτιμάται στα 500,00. Ο Διευθυντής Οικονομικών Επαμεινώνδας Αγγελόπουλος Πύραρχος

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ανήκει στη Διακήρυξη 10/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Είδος Α Συντήρηση Πιστοποίηση πέντε (5) βραχιονοφόρων οχημάτων 22 μέτρων τύπου F22 MDT BRONTO ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SKYLIFT, του Πυροσβεστικού Σώματος. Συντήρηση Πιστοποίηση επτά (7) Κλιμακοφόρα Είδος Β οχημάτων 30 μέτρων τύπου METZ DLK / PLC II & PLC III, του Πυροσβεστικού Σώματος. ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Είδος Α (5) Βραχιονοφόρα ΠΣ-1544, ΠΣ-2864, ΠΣ-2878, ΠΣ-2884, ΠΣ Είδος Β (7) Κλιμακοφόρα ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ Ε.Φ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CPVS) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΣ-1182, ΠΣ-1186, ΠΣ-1188, ΠΣ-1190, ΠΣ-3288, ΠΣ-3289, ΠΣ Είδος Α Είδος Β Καθαρό Ποσό , ,00 Φ.Π.Α. 23% 6.007, ,15 Σύνολο Είδους , ,15 Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη (Είδη Α + Β ): , Τακτικός Π/Υ ΠΣ έτους 2015, υπό Κ.Α.Ε 0861 του Ε.Φ και έχει λάβει α/α στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε. Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης εκάστου είδους θα πραγματοποιηθούν στο χώρο των Πυροσβεστικών Συνεργείων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, ή στις εγκαταστάσεις του συντηρητή εντός των ορίων του νομού Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Όλες οι εργασίες συντήρησης θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων (4) μηνών. (Η διάρκεια της συντήρησης - πιστοποίησης να μην υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες ανά όχημα από την έναρξή της η οποία θα πραγματοποιείται εντός δύο ημερών από την είσοδο του οχήματος στο χώρο συντήρησης.) Στους ίδιους χώρους που θα γίνονται οι εργασίες ελέγχου / συντήρησης θα πραγματοποιείται και η παραλαβή των συμβατικών εργασιών. Η παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών συντήρησης θα πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωσή

6 τους (ανά όχημα). ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 64 Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167 τ.α / ) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 0,1036% 0,10% υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων επί του καθαρού ποσού. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων (ήτοι 0,003% επί καθαρού ποσού). Εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου της κράτησης της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων (ήτοι 0,0006% επί καθαρού ποσού). Θα παρακρατείται κατά την πληρωμή το νόμιμο ποσοστό επί του καθαρού ποσού (για υπηρεσίες 8%). Εργασίες ενός (1) οχήματος. Αθήνα 25 Ιουνίου 2015 Ο Διευθυντής Οικονομικών Επαμεινώνδας Αγγελόπουλος Πύραρχος

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ανήκει στη Διακήρυξη 10/ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ KAI ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1. Η προσφορά, υποβάλλεται (ή αποστέλλεται) στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους και τα φυλλάδια τεχνικών όρων (prospectus) τα οποία δύναται να υποβάλλονται στην Αγγλική, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα (βάσει του Ν.4250/2014, ΦΕΚ 74 τ. Α). Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, να μη φέρει ξέσματα, διορθώσεις, σβησίματα, προσθήκες, εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, μονογραμμένη από τον προσφέροντα και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δ/ξης Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό Ο Αριθμός της Διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα Δ/νση Τηλέφωνο Fax Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στοιχεία φακέλου Προσφοράς Όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σε ξεχωριστό, σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό, σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε ξεχωριστό, σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

8 Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου αντιτύπου, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο έντυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Ομοίως σε περίπτωση αναντιστοιχίας ποσών αναγραφόμενων ολογράφως και αριθμητικώς, υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (Prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.τ.λ.) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενου του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές φύλλα 33-55, κ.ο.κ.) Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του προσφέροντα, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να τα τοποθετεί σε χωριστό φάκελο. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση οι λοιποί συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα της επιχείρησης του προσφέροντα Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών όλων των οχημάτων του κάθε είδους και για όσα είδη επιθυμεί ο προμηθευτής. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προσφέροντες υποβάλουν εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 α. Β.1 α του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του άρθρου 21 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ. Α/ ) και στην παρ. 3 του αρθ. 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 τ. Α/ ), με ημερομηνία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς απαίτηση βεβαίωσης γνησίου υπογραφής. Σε αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού που συμμετέχουν και δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς τους: Α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι: i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της , σελ. 1), ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ. 2), iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ. 48),

9 iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305), v. κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ Α του παρόντος, υποβάλλουν: Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι συνεταιρισμός, την ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο Πρόεδρος του συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Β) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Γ) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. Γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Δ) Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Ε) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ΣΤ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου (κατά τόπο και κατ είδος) και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενη), προκειμένου για νομικά πρόσωπα, ή το ειδικό επάγγελμα τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα,

10 καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμα τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ζ) Δεν τελούν σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας καθώς και δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). Θ) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες είναι νομικά πρόσωπα, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπό τους. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το πιο πρόσφατο εν ισχύ Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του εν ισχύ καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό ή ΦΕΚ αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Για τις ατομικές επιχειρήσεις, Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα κάτωθι: Η Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της παρούσας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Η Οικονομική Προσφορά για κάθε ένα από τα είδη τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». - Η Οικονομική Προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, του Παραρτήματος Δ, της παρούσας. Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω: Τ Ι Μ Ε Σ : Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

11 Προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα αξία, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: i. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, του φόρου εισοδήματος και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υπηρεσιών του κάθε είδους ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ii. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). iii. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η τιμή της προσφοράς για την συντήρηση - πιστοποίηση του συνόλου των οχημάτων έκαστου είδους (5 βραχιονοφόρων 22m του Α είδους ή 7 κλιμακοφόρων 30m του Β είδους), χωρίς τον υπολογισμό του ΦΠΑ. iv. Στην περίπτωση που στην προσφερόμενη τιμή, δεν περιλαμβάνεται οποιασδήποτε μορφής κράτηση ή άλλη επιβάρυνση, κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, τότε αυτό θα αιτιολογείται επαρκώς από τον προμηθευτή, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωμή στον Προμηθευτή θα γίνει άπαξ με την εξόφληση του 100% του συμβατικού τιμήματος, κατόπιν της παράδοσης και σύνταξης των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παρασχεθεισών υπηρεσιών συνολικά για κάθε είδος. [Επισημαίνεται ότι η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας σύνταξης του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των αντίστοιχων οχημάτων] Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την υπ αριθ /601/0026/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 2/29097/0026 από (ΦΕΚ 684 τ.β/ ) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από την παράγραφο Ζ του άρθρου 1 του Ν.4152/2013, προθεσμία κατά τα ειδικότερα σε αυτό οριζόμενα. Ο υπολογισμός του ποσοστού των τόκων υπερημερίας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω Π.Δ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ: Οι προσφορές δεν αφορούν το σύνολο των περιγραφόμενων τύπων οχημάτων του παραρτήματος «Ε» της παρούσας αλλά συγκεκριμένα τα δύο προαναφερθέντα είδη: (Α ) πέντε (5) βραχιονοφόρα οχήματα 22 μέτρων τύπου F22 MDT BRONTO

12 SKYLIFT και (Β ) επτά (7) κλιμακοφόρα οχήματα 30 μέτρων τύπου METZ DLK / PLC II & PLC III Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης, συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης, αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 1.9 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Η αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την Διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, στον οποίο τίθεται η σφραγίδα της Υπηρεσίας και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς, στους οποίους τίθεται η σφραγίδα της Υπηρεσίας και μονογράφονται κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Μετά την αποσφράγισή, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών, συντάσσοντας πρακτικό περί της αποδοχής ή μη των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά τίθεται η σφραγίδα της Υπηρεσίας και μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο, στον οποίο τίθεται η σφραγίδα της Υπηρεσίας και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την τυπική αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών, συντάσσοντας πρακτικό περί της ανάδειξης μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα αποσταλεί στον μειοδότη έγγραφη ειδοποίηση περί της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές, προς λήψη πλήρους γνώση αυτών, ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών προσερχόμενοι στην Υπηρεσία Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

13 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 3.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα (βάσει του Ν.4250/2014, ΦΕΚ 74 τ. Α), τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: Οι έλληνες πολίτες: Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, i. για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι: - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της , σελ 1), - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ. 2), - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ 48), - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305), ii. κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα του ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. Β. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. - Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της

14 χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό Οι αλλοδαποί: Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης Α της ως άνω παραγράφου Β. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων και αντίστοιχα. - Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. Β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης Οι συνεταιρισμοί: Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου Β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της

15 παραγράφου , εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου Γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας, που είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με πρόσκληση-ανακοίνωση, η οποία θα αποσταλεί και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8 α του ιδίου Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτος δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να προσέλθει στην Υπηρεσία, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, της οποίας το σχέδιο επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ, της παρούσας, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της Διακήρυξης, που να καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται, ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ανταλλακτικών ισχύει ο αναγραφόμενος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της Τεχνικής Προδιαγραφής.

16 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ.(Π.Δ.118/07) ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/4 αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007) ή να μετατίθεται. Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Κάθε Προσφέρων που θεωρεί ότι θίγεται, δύναται να προσφύγει κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νομιμότητας και ουσίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ.118/2007 και τις διατάξεις του Ν. 3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αθήνα 25 Ιουνίου 2015 Ο Διευθυντής Οικονομικών Επαμεινώνδας Αγγελόπουλος Πύραρχος

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ανήκει στη Διακήρυξη 10/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας. Κατάστημα Οδός. Τ.Κ.. Πόλη. Τηλ... Fax.... Ημερομηνία έκδοσης: ΕΥΡΩ:.. ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Επιτελείο Διεύθυνση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ.... ΕΥΡΩ... Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυούμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... (και ολογράφως)... υπέρ... Δ/νση... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης - πιστοποίησης... σύμφωνα με την υπ αριθ. 10/2015 Διακήρυξή σας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν εκδοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. Αθήνα 25 Ιουνίου 2015 Ο Διευθυντής Οικονομικών Επαμεινώνδας Αγγελόπουλος Πύραρχος

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ανήκει στη Διακήρυξη 10/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 10/2015 ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΘΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α Συντήρηση πιστοποίηση βραχιονοφόρων οχημάτων του Π.Σ. Πέντε (5) βραχιονοφόρα οχήματα 22 μέτρων τύπου F22 MDT BRONTO SKYLIFT Β Συντήρηση πιστοποίηση κλιμακοφόρων οχημάτων του Π.Σ. Επτά (7) κλιμακοφόρα οχήματα 30 μέτρων τύπου METZ DLK / PLC II & PLC III Είδος Α Βραχιονοφόρα Είδος Β Κλιμακοφόρα ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ*, χωρίς Φ.Π.Α. ( ) (αριθμητικώς) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ*, χωρίς Φ.Π.Α. ( ) (ολογράφως) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΟΥΣ*, χωρίς Φ.Π.Α. ( ) (αριθμητικώς) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΟΥΣ*, χωρίς Φ.Π.Α. ( ) (ολογράφως)

19 ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 23% ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΟΥΣ*, με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΟΥΣ*, με Φ.Π.Α.. (ολογράφως) * Συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και του φόρου εισοδήματος, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (υπογραφή - σφραγίδα) Αθήνα 25 Ιουνίου 2015 Ο Διευθυντής Οικονομικών Επαμεινώνδας Αγγελόπουλος Πύραρχος

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Μουρούζη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Fax: Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Για την τεχνική συντήρηση των υδραυλικών ανυψωτικών μηχανισμών βραχιονοφόρων και κλιμακοφόρων οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος. 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος που αφορούν στον έλεγχο και στη συντήρηση των υδραυλικών ανυψωτικών μηχανισμών βραχιονοφόρων και κλιμακοφόρων οχημάτων που διαθέτει. 2. ΓΕΝΙΚΑ 2.1. Αναλυτικότερα, πρόκειται για τους εξής τύπους συγκροτημάτων βραχιόνων και υπερκατασκευών κλιμακοφόρων και βραχιονοφόρων οχημάτων κατασκευής των εταιρειών Bronto Skylift και Metz, αντίστοιχα: ΠΙΝΑΚΑΣ α Είδος / α Τύπος Βραχίονα 1 F22 MDT 2 F53 RL 3 F88 HLA Τύπος Κλίμακας DLK 30/PLC II & DLK 30/PLC 4 III Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης, ανά είδος και τύπο βραχίονα και κλίμακας, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα συντήρησης στα

21 αντίστοιχα Εγχειρίδια Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης κάθε κατασκευαστή (Operation and Maintenance Manual) λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών αυτών και των Βιβλίων Συντήρησης και Ελέγχων έκαστου οχήματος, με βάση το έτος κατασκευής και το χρόνο λειτουργίας τους. Ο έλεγχος συντήρηση περιλαμβάνει το σύνολο των αναγκαίων εργασιών, υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτών. Επισυνάπτονται πίνακες που περιγράφουν συνοπτικά-ενδεικτικά τις εργασίες ελέγχου και συντήρησης που αφορούν τον κάθε τύπο ανυψωτικού μηχανισμού Στις εργασίες ελέγχου και συντήρησης δεν περιλαμβάνονται: Εργασίες και ανταλλακτικά που απαιτηθούν για την αποκατάσταση βλαβών που τυχόν προκύψουν, πέραν των προβλεπομένων εργασιών της παρ Η συμπλήρωση/ αντικατάσταση υδραυλικού ελαίου δεξαμενών ανυψωτικών μηχανισμών που τυχόν απαιτηθεί, εφόσον αυτή δεν κρίνεται ως προαπαιτούμενη για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων εργασιών της παρ της παρούσας Την ευθύνη εκτέλεσης ελέγχου και συντήρησης φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την τεχνική συντήρηση να είναι εγκεκριμένος ή εξουσιοδοτημένος από εργοστάσιο κατασκευής αντίστοιχων πυροσβεστικών υδραυλικών ανυψωτικών μηχανισμών. Προς επιβεβαίωση αυτού, θα κατατεθεί δήλωση από το εργοστάσιο κατασκευής πυροσβεστικών υδραυλικών ανυψωτικών μηχανισμών, που θα αναφέρει ότι ο ανάδοχος συντηρητής είναι εγκεκριμένος ή εξουσιοδοτημένος από αυτό προκειμένου να εκτελεί εργασίες συντήρησης στην Ελλάδα. 3. ΤΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης θα πραγματοποιηθούν στο χώρο των Πυροσβεστικών Συνεργείων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, ή στις εγκαταστάσεις του συντηρητή εντός των ορίων του Νομού Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Στους ίδιους χώρους θα πραγματοποιείται και η παραλαβή των συμβατικών εργασιών. 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 4.1. Για τη διάθεση και τον προγραμματισμό ελέγχου συντήρησης των ανωτέρω οχημάτων, θα καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα από το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώματος/ Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών/ Τμήμα Πυροσβεστικών Συνεργείων, σε συνεργασία με τον ανάδοχο Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη διενέργεια των εργασιών τεχνικής συντήρησης. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της συντήρησης να μην υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες ανά όχημα από την έναρξή της, η οποία θα πραγματοποιείται εντός δύο ημερών από την είσοδο του οχήματος στο χώρο συντήρησης. Σε αυτόν το χρόνο των (15) εργάσιμων ημερών συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος ελέγχου από το Φορέα Ελέγχου (παρ.7.1.) Όλες οι εργασίες συντήρησης θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 5. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 5.1. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Κατακύρωσης ΑΠΟΦΑΣΗ

Κριτήριο Κατακύρωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002507356 2014-12-29

14PROC002507356 2014-12-29 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΟΦ FAX : 213 2040474. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΔΑ Β4ΩΧ469Η-25ΙΗΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός 25-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ. Διακήρυξης 14 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε. Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TMHMA 4 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4, 106 74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο - Fax :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002721057 2015-04-22

15PROC002721057 2015-04-22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΙ-ΡΒΓ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013. Αθήνα 28 Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΙ-ΡΒΓ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013. Αθήνα 28 Ιουνίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκών καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αρ. τυποποίησης 120601091»

Ευρωπαϊκών καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αρ. τυποποίησης 120601091» Αθήνα, 22/06/15 ΑΔΑ.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002595664 2015-02-25

15PROC002595664 2015-02-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2015 Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520. Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη 2 Ταx. κωδ: 18110 Κορυδαλλός. e.mail : κayf@otenet.gr Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α

Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520. Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη 2 Ταx. κωδ: 18110 Κορυδαλλός. e.mail : κayf@otenet.gr Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ. Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520 Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 28 104 38 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡ. ΤΗΛ. 210-5272553 ΑΡ. ΦΑΞ 210-5225183 Αθήνα 18/04/

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 06 / 07/ 2012. στον ημερήσιο Τύπο ΠΡΟΔΙΑ- Επίσημη ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H

Αθήνα 06 / 07/ 2012. στον ημερήσιο Τύπο ΠΡΟΔΙΑ- Επίσημη ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 28 104 38 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ ΑΡ. ΤΗΛ. 210-5272555 ΑΡ. ΦΑΞ 210-5272183 Αθήνα 06 /

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 046906INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ.Ν.Α.ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19/12/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Σ/32097 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ.: oικ. 48134/8467 Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002595949 2015-02-25

15PROC002595949 2015-02-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑ : Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Ναύπλιο, 25/02/2015 Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Α.Π. ΚΑΜΚ/212/31-3-2015 Ταχ. Διεύθυνση: 84 600 KAMK Τηλέφωνο: 22890-79001

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 70/2012 ΕΙΔΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Δ/ΞΗ 70/2012 ΕΙΔΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα