Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ , Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Αθήνα, 16 Απριλίου 2007 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) Η/Υ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ»

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤEΧΝΕΙΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ KAI ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) Η/Υ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (συμπ. του Φ.Π.Α.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Στεφανακίδης ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛΕΦ.: ΑΡΙΘΜ. FAX: (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. ΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ ΟΧΙ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (μόνο για την κατηγορία Ι ) ΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1. Την από 20/03/2007 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 2. Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Το Π.Δ. 394/96 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/96) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως σήμερα ισχύει κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

3 5. Το άρθρο 15 του Π.Δ.394/96 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. 202/Α / ) «Επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης». 6. Το Ν.2083/92 «Περί εκσυγχρονισμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης». 7. Το Ν.2522/97 περί «Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίου έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.». 8. Την Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/18/ΕK της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 9. Του Π.Δ. 195/95 (Φ.Ε.Κ.102/Α/95) «Οργανισμός Γεν. Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών». 10. Του άρθρου 1 «Ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Α.Ε.Ι.» του Ν. 2083/ Του Ν. 2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/ ) άρθρο 8 «Σχετικά με κρατικές προμήθειες». Την απόφαση: 1. Υπ αριθμό Π1/433/ «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Κτίριο Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών 4. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να παραλαμβάνουν την διακήρυξη του διαγωνισμού μέχρι τις.από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Μ.Π. (Tμήμα Προμηθειών - Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και από έως 13.30, πληροφορίες κ. Στεφανακίδης Δημήτρης τηλ και fax: ), με

4 καταβολή 10 στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι στην Ελληνική γλώσσα. 5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 4.1- «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 4.2- «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 4.3- «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4.4- «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 4.5 -«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 6. Εφ όσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε απαιτείται κατάθεση δειγμάτων, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 36 του Π.Δ. 394/ Ως προς τα λοιπά θέματα που δεν αναγράφονται στην προκήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 394/96 (εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και του Ν.2286/95. Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ Μονογραφή Προϊστ. Τμήματος Προϊστ. Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών Προϊστ. Γ.Δ/νσης Προϊστ. Γραμματείας Ε.Μ.Π. Ημερομηνία ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ - 1. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ - 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ - 3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 5. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

5 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ,00 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 2007 ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3)ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % 3,072% (Μ. Τ. Π. Υ)

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ KATHΓΟΡΙΑΣ I 1 Αυτοκόλλητες ετικέτες διαφόρων μεγεθών 2 Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 για Laser printer 3 Γόμες λευκές σχεδίου 4 CD s για εγγραφές δεδομένων 5 Δακτυλοβρεχτήρας 6 Διαφάνειες αποκλειστικά για προβολή και για γραφή 7 Διαφάνειες για εκτυπωτή INK-JET COLOR Διαφάνειες για φωτοτυπικό μηχάνημα 9 Διαφάνειες για εκτυπωτή Laser Jet, Ink Jet 10 Διαφάνειες τύπου 3460, 3420, 3300, TARTAN Διαχωριστικά Α4 πλαστικά 12 Δισκέτες Η/Υ (DS-HD) 13 Δίφυλλο Α4 με κλιπ beautone 14 ZIP 100 MB & ZIP 250 MB 15 Κλασέρ πλαστικοποιημένο ύψους 32cm. ράχη 7cm. 16 Κλασέρ πλαστικά 8/32 & 4/32 17 Κλασέρ πλαστικοποιημένο διαστάσεων 28x30x32 18 Ντοσιέ Α4 με έλασμα 19 Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο ματ 20 Ντοσιέ με κορδέλες και αυτιά από σκληρό χαρτόνι με ράχη 7cm. & 10cm. 21 Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο πλαστικοποιημένα 22 Κουτιά με αυτιά και λάστιχο (διαστάσεις: 54x38x32 εκ) 23 Μαρκαδόρους Χρώματος Κοκ Μπλε Μαύρο 24 Μολύβια τύπου Faber Castell 2001 & Στυλό τύπου Pilot BPS 05, Pilot PRS CFL & Pilot G/G-1 & G-2 (ballpoint pens) 26 Στυλό μαρκαδοράκι τύπου Pilot 05 & Pilot 07 (σε συσκ. 12τμ.) 27 Φάκελοι αλληλογραφίας μπεζ αυτοκόλλητοι (διαφόρων μεγεθών) 28 Φάκελοι αλληλογραφίας διαφόρων μεγεθών λευκοί αυτοκόλλητοι 29 Φάκελοι ενισχυμένοι με κυψέλες αέρα/αφρολέξ (μικρού, μεσαίου, μεγάλου μεγέθους) 30 Φάκελοι με αυτιά και λάστιχο πλαστικό 31 Φάκελοι πλαστικοί για μηχανογραφικό χαρτί 32 Φάκελοι πλαστικοί με κουμπί (διάφορα χρώματα Α4 μέγεθος) 33 Φάκελοι πλαστικοί με 10 θέσεις εγγράφων 34 Φακελλοστάτης 35 Χαρτί διαφανές με το μέτρο και σε μεγέθη Α3 & Α4 36 Χάρτινα κουτιά αρχειοθέτησης (κλειστό και ανοιχτό) 10 εκατοστά 37 Χάρτινα κουτιά αρχειοθέτησης (κλειστό και ανοιχτό) 7 εκατοστά 38 Χαρτόνι σε διάφορα χρώματα 39 Ακίδες ραπιδογράφου τύπου Rotring 40 Αμπούλες μελάνης ραπιδογράφου τύπου Rotring 41 Ανταλλακτικά Πλαστικοποίησης 42 Αποσυρραπτικό 43 Αυτοκόλλητα χαρτάκια (post-it) διαφόρων διαστάσεων (φωσφοριζέ & κίτρινα) (ανά 12άδα) 44 Αυτοκόλλητα χαρτάκια (post-it) ανά μπλοκ φωσφορούχα χρωματιστά των 100τμ. 45 Αυτοκόλλητες ροζέτες για cd 46 Αυτοκόλλητοι Σελιδοδείκτες (post-it) 47 Βάση κολλητικής ταινίας σταθερή 48 Βιβλιοστάτες μεταλλικούς και πλαστικούς 49 Binder Clips (πιάστρες) διάφορα νούμερα 50 Γόμα απλή (για μολύβι) 51 Γομολάστιχα μπλε-κόκκινη (για στυλό) 52 Data Bank διαφόρων χρωμάτων 53 Διακορευτές δύο τρυπών και τεσσάρων τρυπών με οδηγό τύπου LEITZ 54 Διακορευτές τεσσάρων τρυπών με ικανότητα διάτρησης έως 26 φύλλα 55 Διακορευτές με οδηγό ( φύλλων) 56 Διαχωριστικά (σετ) ΠΡΕΣΠΑΝ 5 θεμάτων & 10 θεμάτων

7 57 Διαχωριστικά χαρτόνια μεγέθους Α4 διαφόρων χρωμάτων ή μονοχρωμίας σε συσκ. 100τμ. 58 Διορθωτική ταινία με πάχη 4 & 8 59 Διορθωτικό στυλό σε συσκ. 12τμ. 60 Διορθωτικό υγρό BLANCO σε συσκ. 10τμ. 61 Δίφυλλα Α4 διαφανή πλαστικά (χρωματιστά και απλά 0,09 πάχους σε συσκ.100τμ.) 62 Δίφυλλα Α4 με κλιπ beautone 63 Ελάσματα 64 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4 και Α3 σπιράλ και θερμοκολλητικά από διαφανή πλαστικό και από χαρτόνι/πρεσπάν 65 Επιτραπέζιο συρραπτικό με εναλλακτική χρήση 4 μεγέθους συρμάτων (50,75,100,125) 66 Επιφάνειες κοπής 67 Ετικέτες για CD & Ετικέτες θήκης CD λευκές 68 Ετικέτες για εκτυπωτές (λευκές ασπρόμαυρης εκτύπωσης διαφόρων διαστάσεων) 69 Ζελατίνη δίφυλλη (Γ) διαφανής και δίφυλλη Γ έγχρωμη 70 Ζελατίνη ενισχυμένη 71 Ζελατίνη για ντοσιέ (clear pocket) 72 Ζελατίνη για σελιδοποίηση 73 Ημεροδείκτες γραφείου επιτραπέζιοι 74 Ημερολόγια δεμένα ημερήσια και εβδομαδιαία 75 Ημερολόγια σπιράλ ημερήσια 76 Θερμοκολλητικό Μεγάλο 77 Θήκες CD Πύργος 78 Θήκες για CD (CD SPRING) 30 θέσεων 79 Θήκες για δισκέτες 80 Θήκες διαφανείς για ντοσιέ Α4 (0,04 πάχους σε συσκ. 100 τμ.) 81 Θήκες διαφανείς για ντοσιέ διαφόρων μεγεθών Α3 και Α4 82 Θήκες εγγράφων Α4 επιτραπέζια συρόμενη 83 Θήκες κρεμαστών φακέλων Α4 84 Κόλλα ρευστή 85 Κόλλα stick 86 Κοπίδι μικρό μεγάλο με μηχανισμό ασφαλείας 87 Mηχανικά μολύβια & χωριστά οι μύτες τους 0,5 0,7 0,9 (ΗΒ, Β, 2Β) 88 Μαρκαδόροι permanent και non permanent 89 Μαρκαδόροι ασπροπίνακα 90 Μαρκαδόροι διαφανειών 91 Μαρκαδόροι υπογραμμίσεως (φωσφοριζέ) σε συσκ. 10τμ. 92 Μαρκαδόροι για ύφασμα(σε συσκ. 12τμ.) 93 Μπλοκ cadrille, carre, με γραμμές 94 Μπλοκ Α4 με γραμμές και τρύπες λευκό ή κίτρινο χαρτί 95 Νάιλον δίφυλλα (έμπροσθεν φύλλο διαφανές, όπισθεν φύλλο έγχρωμο για να μπαίνουν τρυπημένα χαρτιά) 96 Ριζόχαρτο (φύλλο ρολό) 97 Συνδετήρες μεγεθών 1,2,3,4 98 Σύρματα για συρραπτικό όλων των μεγεθών 99 Συρραπτικό απλό (μέχρι 15 φύλλα ανά τεμάχιο) 100 Συρραπτικό μεγάλο (από 25 φύλλα και άνω ανά τεμάχιο) 101 Ταμπόν για σφραγίδες μπλέ διάφορα μεγέθη και τα αντίστοιχα μελάνια 102 Τετράδια με σπιράλ 3-4 & 6 θεμάτων (Α4 μέγεθος) 103 Χαρτί θερμογραφικό για διαστάσεις fax (210 x 30) & (216 x 30) 104 Χαρτί φωτοαντιγραφικού έγχρωμο 80 γρ. και 100 γρ. 105 Ανταλλακτικά ταμπόν για σφραγίδες 106 Αυτοκόλλητη Ταινία συσκευασίας σε συσκ. 6τμ. 107 Αριθμομηχανές με ταινία εκτύπωσης 108 Βάση Επιτραπέζιου Ημεροδείκτη (μεταλλική) 109 Βάση Επιτραπέζιου Ημεροδείκτη (πλαστική) 110 Βάση Οργάνωσης Γραφείου 111 Blue tack 112 Business cards λευκού χρώματος 113 Θήκες για slides και φωτογραφίες 114 Καρφίτσες ατσάλινες (σε κουτιά) 115 Καρφίτσες για πίνακα ανακοινώσεων 116 Κασέτες Data Clean Cartridge

8 117 Κασέτες Μαγνητοφώνου 118 Κλιπ μεταλλικά διαφόρων μεγεθών 119 Κολλητική Ταινία διαφανής (σε συσκ. 24τμ.) 120 Κρεμαστοί φάκελοι Α4 121 Κύβος Πλαστικός 122 Λάστιχα (μεγάλα & μικρά) 123 Λετρασέτ 124 Mαρκαδόρους γραφής CD 125 Mousepads Αντιστατικά 126 Μολυβοθήκη 127 Μπλοκ ή Σελίδες Α4 και Α3 σε ριζόχαρτο 128 Ντοσιέ σούπλ παρουσίασης με διαφανείς θήκες Α4 τύπου 129 Ντοσιέ μηχανογραφικού χαρτιού διαστάσεων ανά τεμάχιο 28,5x Ξύστρα Μηχανική 131 Πίνακας ανακοινώσεων αυτοκόλλητος (διαστάσεις 40x60) 132 Πίνακας ανακοινώσεων μαγνητικός (διαστάσεις 60x90) 133 Πίνακας φελλού (διαστάσεις 40x60 & 60x90) 134 Πινέζες 135 Ράστερ 136 Σελοτέιπ διαφανές 137 Σελοτέιπ λευκό 138 Σπάγκος συσκευασίας 139 Σπιράλ διαφόρων μεγεθών 140 Στένσελ 141 Στυλό με βάση & σπιράλ 142 Συνδετήρες μεταλλικούς (διαφόρων μεγεθών σε συσκ. 10τμ.) 143 Συνδετήρες χρωματιστούς (όλα τα μεγέθη) 144 Συρραπτικό μεγάλο Επιτραπέζιο 100 φύλλων 145 Συρταράκια γραφείου διαφανή 146 Συρταράκια γραφείου χρωματιστά 147 Σφουγγάρι καθαρισμού πίνακα 148 Σφραγίδα αυτοκατασκευαζόμενη 149 Ταινίες Διπλής Όψεως 150 Tρίγωνα 151 Τηλεφωνικό Ευρετήριο ( Τύπου Ντοσιέ ) 152 Χάρακες 153 Χαρτάκια σημειώσεων σε κύβο 154 Χτένια για δέσιμο Τευχών 155 Ψαλίδια 156 Φάκελοι λευκοί διαστάσεων 18,5Χ13,5-22X14-22Χ16-23Χ17-26Χ18-18,3Χ13,3-11,3Χ Φάκελοι λευκοί καρέ με αριστερό παράθυρο διαστάσεων 11,5Χ Σακούλες λευκές διαστάσεων 23Χ32-25Χ31-23Χ29-28Χ38-23Χ Σακούλες μπεζ διαστάσεων 36,5Χ45

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μελάνια και Toners για εκτυπωτές, fax, είδη σχεδίου, είδη ζωγραφικής καθώς και κάθε άλλο αναλώσιμο είδος γραφείου, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία Ι.

10 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης (σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ 394/96), χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών από την επομένη διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Κατάθεση Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές συντεταγμένες στα Ελληνικά, σε δύο αντίγραφα, ένα εκ των οποίων θα ορίζεται σαφώς ως πρωτότυπο και το δεύτερο ως αντίγραφο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 12 του Π.Δ. 394/96. Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ - Τμήμα Προμηθειών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, , Αθήνα μέχρι τις και ώρα.(λήξη παράδοσης προσφορών και έναρξη αποσφράγισης), πληροφορίες κ. Στεφανακίδης Δημήτρης τηλ ). 2.2 Παραλαβή Προσφορών Προσφορές που υποβάλλονται στην υπηρεσία μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίνονται προς επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Προσφορές μπορεί να αποστέλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 2.3 Τρόπος Υποβολής Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε)τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να τοποθετούνται εκτός των δικαιολογητικών συμμετοχής και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία πρέπει να

11 προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου καθώς και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.). TA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβυσίματα, προσθήκες, και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και να μονογράφει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα, τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Προσφορές που δεν τηρούν τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

12 3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1) Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών είναι η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, παρίστανται τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 2) Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία των τεχνικών προσφορών κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια παραδίδονται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να διαφυλαχθούν και να αποσφραγισθούν την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 3) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικά προβλεπόμενο των τριών (3) μηνών. 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς του τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής: A) Οι Έλληνες πολίτες Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

13 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: α) αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας. β) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. δ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: -φυσικά πρόσωπα -ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. -διαχειριστές Ε.Π.Ε. - Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. -Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι α) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 5. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. Σ αυτή την περίπτωση (είτε η προσφορά κατατίθεται είτε αποστέλλεται στην Υπηρεσία) ο διαγωνιζόμενος πρέπει να ορίζει αντιπρόσωπο, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί για κάθε θέμα που έχει σχέση με το διαγωνισμό. 6. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία οι προσφέροντες θα δηλώνουν ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς για ορισμένο χρόνο ή αόριστο χρόνο από την συγκεκριμένη προμήθεια ή από τις προμήθειες του δημοσίου τομέα, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ.394/96.

14 Β) Οι Αλλοδαποί Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ως ανωτέρω (Αα). Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: α) αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας. β) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. δ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: -φυσικά πρόσωπα -ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. -διαχειριστές Ε.Π.Ε. - Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. -Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 1. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (2) και (3) της ενότητας (Α). 2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 3. Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. Σ αυτήν την περίπτωση (είτε η προσφορά κατατίθεται είτε αποστέλλεται στην Υπηρεσία) ο διαγωνιζόμενος πρέπει να ορίζει αντιπρόσωπο, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί για κάθε θέμα που έχει σχέση με το διαγωνισμό. 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι προσφέροντες θα δηλώνουν ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς για ορισμένο χρόνο ή αόριστο χρόνο από την συγκεκριμένη προμήθεια ή από τις προμήθειες του δημοσίου τομέα, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ.394/96.

15 Γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Α) ή (Β). Δ) Οι Συνεταιρισμοί Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ως ανωτέρω. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου (Α). Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. Σ αυτήν την περίπτωση (είτε η προσφορά κατατίθεται είτε αποστέλλεται στην Υπηρεσία) ο διαγωνιζόμενος πρέπει να ορίζει αντιπρόσωπο, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί για κάθε θέμα που έχει σχέση με το διαγωνισμό. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία οι προσφέροντες θα δηλώνουν ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς για ορισμένο χρόνο ή αόριστο χρόνο από την συγκεκριμένη προμήθεια ή από τις προμήθειες του δημοσίου τομέα, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ.394/96. Ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. ΣΤ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν πρέπει να υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της συμβάσης. Ζ) Γενικά Δικαιολογητικά Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

16 Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή του μέρος αυτού που αντιστοιχεί στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εξ ολοκλήρου. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι να εκτελεσθεί πλήρως η σύμβαση. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ή Υπηρεσίας. 6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση του διαγωνιζόμενου καθώς και οι τεχνικές του δυνατότητες, λαμβάνονται υπόψη: 1. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας (προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος). 2. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. 3. Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης: α) Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (εφόσον ο οργανισμός εκδίδει τέτοια, της τελευταίας τριετίας). β) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή ενδεχομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.

17 γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά τις τρεις προηγούμενες του έτος του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 4. Η επιχειρηματική δομή (Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. και για όλες τις επιχειρήσεις με δήλωση του επιχειρηματία), όπως: α) η μορφή της επιχείρησης. β) το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της. 5. Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. 6. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση (Να προσκομισθεί το προφίλ της εταιρείας καθώς και όποιες πιστοποιήσεις π.χ. ISO κ.λ.π. που να αποδεικνύουν τις τεχνικές ικανότητες των υποψηφίων). 7. Η παραγωγική δυνατότητα και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Προκειμένου να διαπιστωθούν τα ανωτέρω (4-7) στοιχεία στην πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβάλλονται ο κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες προσφορές υπηρεσιών των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παροχής υπηρεσιών και η υποχρέωση παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παροχές αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παροχή. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παροχές βεβαιούνται από αυτόν ή τον προμηθευτή με υπεύθυνη δήλωση. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή. Στοιχεία για τις πληροφορίες (1) έως και (7) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται πιο κάτω. Το (3) θα πρέπει να δηλώνεται και με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Επιπλέον στην ίδια δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται ως δικαιολογητικά για τα (2) και (3) (7) είναι ακριβή. 7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ στην Ε.Ε. Μπορούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου κατ αρχήν, όλα τα προϊόντα χωρών εκτός Ε.Ε., αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε μια αγορά κράτουςμέλους της Ε.Ε. Ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός Ε.Ε. οφείλει με την κατάθεση της προσφοράς του να δηλώσει σε ποια(ες) αγορά(ες) - ιδιωτική ή Δημόσια κράτους μέλους κυκλοφορεί το υπό προμήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, όταν αυτό ζητηθεί από τις σχετικές υπηρεσίες του Ε.Μ.Π.

18 9. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 10. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη (σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 394/96). Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι δύο (2) μήνες μετά την λήξη της σύμβασης. Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι γι αυτή ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Π.Δ. (394\96). 11. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Μ.Π. που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς, ανά μονάδα είδους και σε σύνολο (ανάλογα με τη συσκευασία) π.χ. τιμή μονάδας-τιμή δωδεκάδας. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφ όσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ. II. Τιμή προσφερομένου συνόλου σε ΕΥΡΩ.

19 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους και όχι στις τιμές των μερών. 12. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/3 αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημόσιου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (σχετ. αρ.26 του Π.Δ. 394/96) ή να μετατίθεται. 13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Επειδή η παράδοση θα είναι τμηματική-σταδιακή θα γίνεται αποπληρωμή για το μέρος της ποσότητος που θα παραδίδεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή της. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 394\96. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Σημειώνεται ότι η πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις (3% υπέρ ΜΤΠΥ και χαρτόσημο επί της υπέρ του ΜΤΠΥ κράτησης ήτοι σύνολο κρατήσεων 3,072%). Τυχόν κρατήσεις που θα επιβληθούν με νεώτερες διατάξεις θα βαρύνουν τους προμηθευτές. 14. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της μπορεί να προτείνει: α) Κατακύρωση της προμήθειας κατά τη συμφερότερη προσφορά. β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. δ) Ματαίωση της προμήθειας. ε) Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας. 15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1. Επιτρέπεται ένσταση (α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, (β) κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν και (γ) κατά της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 394/96 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α / ). Ο

20 ενιστάμενος για να προβεί σε ένσταση θα πρέπει να πληρώσει παράβολο στα ταμεία του Ε.Μ.Π. σύμφωνα με τον Ν.3377/2005, ΦΕΚ Αρ.Φυλ.202, Άρθρο Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Υπηρεσία και εξετάζεται από την επιτροπή ενστάσεων. 16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητος, όχι όμως λιγότερο του 50%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητος κάτω του καθοριζομένου από την Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού. Διευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης κατά 30% του προϋπολογισμού της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 394/96 και την Υπουργική Απόφαση Π 1/609/ Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση (ανάδοχος), οφείλει να προσέλθει με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εξάμηνης διάρκειας, ποσού.. ίσου προς το 10% της τιμής της προσφοράς του πλέον ΦΠΑ, για την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση εάν δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ε.Μ.Π. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τα προϊόντα μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε (παρ 1 & 2 άρθρου 26 του Π.Δ 394/96). Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, τότε (α) εκπίπτουν άνευ άλλου υπέρ του Ε.Μ.Π. όλες οι ισχύουσες εγγυητικές επιστολές του και (β) το ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα (ι) να κατακυρώσει το διαγωνισμό στον επόμενο μειοδότη ή (ιι) να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή (ιιι) να ακυρώσει το διαγωνισμό.

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά. Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης. 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 3. Η τιμή προσφοράς σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου αξιολόγησης αποτελεσμάτων, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Για την αξιολόγηση των προσφορών τα υλικά χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: στην 1 η κατηγορία περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα είδη γραφείου που περιγράφονται στο συνημμένο Πίνακα (συντελεστής βαρύτητας a 1 = 0.65). στην 2 η κατηγορία περιλαμβάνονται: μελάνια και toners για εκτυπωτές, είδη σχεδίου καθώς κάθε άλλο αναλώσιμο είδος γραφείου, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην 1 η κατηγορία (συντελεστής βαρύτητας a 2 = 0.35). Για την 1 η κατηγορία υλικών, η βαθμολογία προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή που προσφέρεται για τα είδη που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Πίνακα. Η πλήρης συμπλήρωση του Πίνακα είναι υποχρεωτική. Η βαθμολογία για την 1 η κατηγορία υλικών υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο αλγόριθμο: α) Η ποιότητα κάθε υλικού (i) αξιολογείται και βαθμολογείται με %. Κάθε προϊόν πρέπει να έχει τουλάχιστον αποδεκτή ποιότητα (80%). Για να λαμβάνεται υπόψη η διαφορά ποιότητας, η προσφερόμενη τιμή (ΠΤ i ) των προϊόντων διαιρείται με συντελεστή ποιότητας p i που κυμαίνεται από 0.8 έως 1.2 (1.2 για τα καλύτερα ποιοτικά υλικά και 0.8 για τα υλικά που κρίνονται ως οριακά αποδεκτά) οπότε προκύπτει η ανηγμένη τιμή ΑΤ i = ΠΤ i / p i. β) Η ανηγμένη τιμή (ΑΤ i ) κάθε υλικού πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας του υλικού w i του Πίνακα οπότε προκύπτει η τελική τιμή (ΤΤ i ).

22 γ) Η συνολική βαθμολογία Β της 1 ης κατηγορίας υλικών προκύπτει από άθροισμα των βαθμολογιών ΤΤ i. δ) Η ανηγμένη βαθμολογία της 1 ης κατηγορίας (ΑΒΚ1) για τον κάθε προμηθευτή θα υπολογίζεται ως: ο λόγος της βαθμολογίας του Β του προμηθευτή προς τη μέση τιμή της βαθμολογίας (ΜΒ) των προσφορών που δεν έχουν απορριφθεί ως απαράδεκτες. ΑΒΚ1= Β/ΜΒ. Για τη 2 η κατηγορία υλικών, δηλαδή τα είδη σχεδίου, μελάνια και toners και οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στην 1 η κατηγορία προσφέρεται (%) έκπτωση (Ε) επί του τιμολογίου που θα περιέχει αμιγώς είδη της κατηγορίας αυτής. Η ανηγμένη βαθμολογία της 2 ης κατηγορίας (ΑΒΚ2) για κάθε προμηθευτή, θα υπολογίζεται από τη σχέση ΑΒΚ2=(100-Ε)/(100-ΜΕ), όπου (ΜΕ) είναι η μέση τιμή της έκπτωσης (Ε) που υπολογίζεται από τις εκπτώσεις όλων των προσφορών που δεν έχουν απορριφθεί ως απαράδεκτες. Ο τελικός βαθμός της προσφοράς υπολογίζεται από τη σχέση: TB= ΑΒΚ1* ΑΒΚ2*0.35

23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

24 A/A Περιγραφή Υλικού Προσφερόμενη τιμή (ΠΤ) Ποιοτική κατάταξη (80,100,120) Συντελεστή ς ποιότητας p i Ανηγμένη τιμή (AT) ΑΤ i =ΠΤ i * p i Συντελεστής Βαρύτητας w i 1 Αυτοκόλλητες ετικέτες διαφόρων μεγεθών 0,010 2 Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 για Laser printer 0,010 3 Γόμες λευκές σχεδίου 0,010 4 CD s για εγγραφές δεδομένων 0,015 5 Δακτυλοβρεχτήρας 0,010 6 Διαφάνειες αποκλειστικά για προβολή και για γραφή 0,010 7 Διαφάνειες για εκτυπωτή INK-JET COLOR 600 0,010 8 Διαφάνειες για φωτοτυπικό μηχάνημα 0,010 9 Διαφάνειες για εκτυπωτή Laser Jet, Ink Jet 0, Διαφάνειες τύπου 3460, 3420, 3300, TARTAN 951 0, Διαχωριστικά Α4 πλαστικά 0, Δισκέτες Η/Υ (DS-HD) 0, Δίφυλλο Α4 με κλιπ beautone 0, ZIP 100 MB & ZIP 250 MB 0, Κλασέρ πλαστικοποιημένο ύψους 32cm. ράχη 7cm. 0, Κλασέρ πλαστικά τύπου 8/32 & 4/32 0, Κλασέρ πλαστικοποιημένο διαστάσεων 28x30x32 0, Ντοσιέ Α4 με έλασμα 0, Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο ματ 0, Ντοσιέ με κορδέλες και αυτιά από σκληρό χαρτόνι με ράχη 7cm. 0,010 & 10cm. 21 Ντοσιέ με αυτιά και λάστιχο πλαστικοποιημένα 0, Κουτιά με αυτιά και λάστιχο (διαστάσεις: 54x38x32 εκ) 0, Μαρκαδόρους Χρώματος Κοκ Μπλέ Μαύρο 0, Μολύβια τύπου Faber Castell 2001 & , Στυλό τύπου Pilot BPS 05, Pilot PRS CFL & Pilot G/G-1 & 0,015 G-2 (ballpoint pens) 26 Στυλό μαρκαδοράκι τύπου Pilot 05 & Pilot 07 (σε συσκ. 12τμ.) 0, Φάκελοι αλληλογραφίας μπεζ αυτοκόλλητοι (διαφόρων 0,010 μεγεθών) 28 Φάκελοι αλληλογραφίας διαφόρων μεγεθών λευκοί 0,010 αυτοκόλλητοι 29 Φάκελοι ενισχυμένοι με κυψέλες αέρα/αφρολέξ(μικρού, μεσαίου, μεγάλου μεγέθους) 0,010 Τελική Τιμή TT i =AT i *w i

25 30 Φάκελοι με αυτιά και λάστιχο πλαστικό 0, Φάκελοι πλαστικοί για μηχανογραφικό χαρτί 0, Φάκελοι πλαστικοί με κουμπί (διάφορα χρώματα Α4 μέγεθος) 0, Φάκελοι πλαστικοί με 10 θέσεις εγγράφων 0, Φακελλοστάτης 0, Χαρτί διαφανές με το μέτρο και σε μεγέθη Α3 & Α4 0, Χάρτινα κουτιά αρχειοθέτησης (κλειστό και ανοιχτό) 10 εκατοστά 0, Χάρτινα κουτιά αρχειοθέτησης (κλειστό και ανοιχτό) 7 εκατοστά 0, Χαρτόνι σε διάφορα χρώματα 0, Ακίδες ραπιδογράφου τύπου Rotring 0, Αμπούλες μελάνης ραπιδογράφου τύπου Rotring 0, Ανταλλακτικά Πλαστικοποίησης 0, Αποσυρραπτικό 0, Αυτοκόλλητα χαρτάκια (post-it) διαφόρων διαστάσεων 0,006 (φωσφοριζέ & κίτρινα) (ανά 12άδα) 44 Αυτοκόλλητα χαρτάκια (post-it) ανά μπλοκ φωσφορούχα 0,006 χρωματιστά των 100τμ. 45 Αυτοκόλλητες ροζέτες για cd 0, Αυτοκόλλητοι Σελιδοδείκτες (post-it) 0, Βάση κολλητικής ταινίας σταθερή 0, Βιβλιοστάτες μεταλλικούς και πλαστικούς 0, Binder Clips (πιάστρες) διάφορα νούμερα 0, Γόμα απλή (για μολύβι) 0, Γομολάστιχα μπλε-κόκκινη (για στυλό) 0, Data Bank διαφόρων χρωμάτων 0, Διακορευτές δύο τρυπών και τεσσάρων τρυπών με οδηγό 0,006 τύπου LEITZ 54 Διακορευτές τεσσάρων τρυπών με ικανότητα διάτρησης έως 26 0,006 φύλλα 55 Διακορευτές με οδηγό ( φύλλων) 0, Διαχωριστικά (σετ) ΠΡΕΣΠΑΝ 5 θεμάτων & 10 θεμάτων 0, Διαχωριστικά χαρτόνια μεγέθους Α4 διαφόρων χρωμάτων ή 0,006 μονοχρωμίας σε συσκ. 100τμ. 58 Διορθωτική ταινία με πάχη 4 & 8 0, Διορθωτικό στυλό σε συσκ. 12τμ. 0, Διορθωτικό υγρό BLANCO σε συσκ. 10τμ. 0, Δίφυλλα Α4 διαφανή πλαστικά (χρωματιστά και απλά 0,09 0,006 πάχους σε συσκ.100τμ.) 62 Δίφυλλα Α4 με κλιπ beautone 0, Ελάσματα 0,006

26 64 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4 και Α3 σπιράλ και θερμοκολλητικά 0,006 από διαφανή πλαστικό και από χαρτόνι/πρεσπάν 65 Επιτραπέζιο συρραπτικό με εναλλακτική χρήση 4 μεγέθους 0,006 συρμάτων (50,75,100,125) 66 Επιφάνειες κοπής 0, Ετικέτες για CD & Ετικέτες θήκης CD λευκές 0, Ετικέτες για εκτυπωτές (λευκές ασπρόμαυρης εκτύπωσης 0,006 διαφόρων διαστάσεων) 69 Ζελατίνη δίφυλλη (Γ) διαφανής και δίφυλλη (Γ) έγχρωμη 0, Ζελατίνη ενισχυμένη 0, Ζελατίνη για ντοσιέ (clear pocket) 0, Ζελατίνη για σελιδοποίηση 0, Ημεροδείκτες γραφείου επιτραπέζιοι 0, Ημερολόγια δεμένα ημερήσια & εβδομαδιαία 0, Ημερολόγια σπιράλ ημερήσια 0, Θερμοκολλητικό Μεγάλο 0, Θήκες CD Πύργος 0, Θήκες για CD (CD SPRING) 30 θέσεων 0, Θήκες για δισκέτες 0, Θήκες διαφανείς για ντοσιέ Α4 (0,04 πάχους σε συσκ. 100 τμ.) 0, Θήκες διαφανείς για ντοσιέ διαφόρων μεγεθών Α3 και Α4 0, Θήκες εγγράφων Α4 επιτραπέζια συρόμενη 0, Θήκες κρεμαστών φακέλων Α4 0, Κόλλα stick 0, Κόλλα ρευστή 0, Κοπίδι μικρό μεγάλο με μηχανισμό ασφαλείας 0, Mηχανικά μολύβια & χωριστά οι μύτες τους 0,5 0,7 0,9 (ΗΒ, 0,006 Β, 2Β) 88 Μαρκαδόροι permanent και non permanent 0, Μαρκαδόροι ασπροπίνακα 0, Μαρκαδόροι διαφανειών 0, Μαρκαδόροι υπογραμμίσεως (φωσφοριζέ) σε συσκ. 10τμ. 0, Μαρκαδόροι για ύφασμα (σε συσκ. 12τμ.) 0, Μπλοκ cadrille, carre, με γραμμές 0, Μπλοκ Α4 με γραμμές και τρύπες λευκό ή κίτρινο χαρτί 0, Νάιλον δίφυλλα (έμπροσθεν φύλλο διαφανές, όπισθεν φύλλο 0,006 έγχρωμο για να μπαίνουν τρυπημένα χαρτιά) 96 Ριζόχαρτο (φύλλο ρολό) 0, Συνδετήρες μεγεθών 1,2,3,4 0, Σύρματα για συρραπτικό όλων των μεγεθών 0,006

27 99 Συρραπτικό απλό (μέχρι 15 φύλλα ανά τεμάχιο) 0, Συρραπτικό μεγάλο (από 25 φύλλα και άνω ανά τεμάχιο) 0, Ταμπόν για σφραγίδες μπλέ διάφορα μεγέθη και τα αντίστοιχα 0,006 μελάνια 102 Τετράδια με σπιράλ 3-4 & 6 θεμάτων (Α4 μέγεθος) 0, Χαρτί θερμογραφικό για διαστάσεις fax (210 x 30) & (216 x 30) 0, Χαρτί φωτοαντιγραφικού έγχρωμο 80 γρ. και 100 γρ. 0, Ανταλλακτικά ταμπόν για σφραγίδες 0, Αυτοκόλλητη Ταινία συσκευασίας σε συσκ. 6τμ. 0, Αριθμομηχανές με ταινία εκτύπωσης 0, Βάση Επιτραπέζιου Ημεροδείκτη (μεταλλική) 0, Βάση Επιτραπέζιου Ημεροδείκτη (πλαστική) 0, Βάση Οργάνωσης Γραφείου 0, Blue tack 0, Business cards λευκού χρώματος 0, Θήκες για slides και φωτογραφίες 0, Καρφίτσες ατσάλινες (σε κουτιά) 0, Καρφίτσες για πίνακα ανακοινώσεων 0, Κασέτες Data Clean Cartridge 0, Κασέτες Μαγνητοφώνου 0, Κλιπ μεταλλικά διαφόρων μεγεθών 0, Κολλητική Ταινία διαφανής (σε συσκ. 24τμ.) 0, Κρεμαστοί φάκελοι Α4 0, Κύβος Πλαστικός 0, Λάστιχα (μεγάλα & μικρά) 0, Λετρασέτ 0, Mαρκαδόρους γραφής CD 0, Mousepads Αντιστατικά 0, Μολυβοθήκη 0, Μπλοκ ή Σελίδες Α4 και Α3 σε ριζόχαρτο 0, Ντοσιέ σούπλ παρουσίασης με διαφανείς θήκες Α4 τύπου 0, Ντοσιέ μηχανογραφικού χαρτιού διαστάσεων ανά τεμάχιο 0, ,5x Ξύστρα Μηχανική 0, Πίνακας ανακοινώσεων αυτοκόλλητος (διαστάσεις 40x60) 0, Πίνακας ανακοινώσεων μαγνητικός (διαστάσεις 60x90) 0, Πίνακας φελλού (διαστάσεις 40x60 & 60x90) 0, Πινέζες 0, Ράστερ 0, Σελοτέιπ διαφανές 0,0042

28 137 Σελοτέιπ λευκό 0, Σπάγκος συσκευασίας 0, Σπιράλ διαφόρων μεγεθών 0, Στένσελ 0, Στυλό με βάση & σπιράλ 0, Συνδετήρες μεταλλικούς (διαφόρων μεγεθών σε συσκ. 10τμ.) 0, Συνδετήρες χρωματιστούς (όλα τα μεγέθη) 0, Συρραπτικό μεγάλο Επιτραπέζιο 100 φύλλων 0, Συρταράκια γραφείου διαφανή 0, Συρταράκια γραφείου χρωματιστά 0, Σφουγγάρι καθαρισμού πίνακα 0, Σφραγίδα αυτοκατασκευαζόμενη 0, Ταινίες Διπλής Όψεως 0, Tρίγωνα 0, Τηλεφωνικό Ευρετήριο Τύπου Ντοσιέ 0, Χάρακες 0, Χαρτάκια σημειώσεων σε κύβο 0, Χτένια για δέσιμο Τευχών 0, Ψαλίδια 0, Φάκελοι λευκοί διαστάσεων 18,5Χ13,5-22X14-22Χ16-23Χ17 0,006-26Χ18-18,3Χ13,3-11,3Χ Φάκελοι λευκοί καρέ με αριστερό παράθυρο διαστάσεων 0,006 11,5Χ Σακούλες λευκές διαστάσεων 23Χ32-25Χ31-23Χ29-28Χ38-0,006 23Χ Σακούλες μπεζ διαστάσεων 36,5Χ45 0,006 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 29/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 29/2013 Αθήνα, 05-11-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/17 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002684119 2015-04-02

15PROC002684119 2015-04-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 2/4/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 7573 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΕΛ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 70/2012 ΕΙΔΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Δ/ΞΗ 70/2012 ΕΙΔΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκών καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αρ. τυποποίησης 120601091»

Ευρωπαϊκών καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), αρ. τυποποίησης 120601091» Αθήνα, 22/06/15 ΑΔΑ.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 14/2012 TAKTIKOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ/ΞΗ 14/2012 TAKTIKOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19/12/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Σ/32097 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1/03 /2013 Πληροφορίες : Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ: 2810-368449 FAX: 2810-214481

Τμήμα Προμηθειών ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1/03 /2013 Πληροφορίες : Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ: 2810-368449 FAX: 2810-214481 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/12/2012 Πληροφορίες : Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ: 2810-368449 FAX: 2810-214481

Τμήμα Προμηθειών ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/12/2012 Πληροφορίες : Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ: 2810-368449 FAX: 2810-214481 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 21/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ» Για την προμήθεια του είδους :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 21/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ» Για την προμήθεια του είδους : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΝΑΙ 30-09-2009 02-10-2009 02-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 12461 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΣΠ. ΤΗΛ. 213 2046170-171 ΦΑΞ 213

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520. Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη 2 Ταx. κωδ: 18110 Κορυδαλλός. e.mail : κayf@otenet.gr Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α

Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520. Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη 2 Ταx. κωδ: 18110 Κορυδαλλός. e.mail : κayf@otenet.gr Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ. Κορυδαλλός 12-09-2014 αριθμ. πρωτ. : 1520 Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 57 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ.20-77247,Fax: 20 77293

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166

ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/11 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/11 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν.Η. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 8/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Δ/1/15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 30192700-8 προϋπολογισμός: 14.000,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Δ/1/15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 30192700-8 προϋπολογισμός: 14.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 04/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 1389 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 213-2052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Στους Σοφάδες και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 5 η

Στους Σοφάδες και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 5 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 07-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 24584 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 22/05-12-2011 συνεδρίασης της Ο.Ε. Σοφάδων. Αριθμός απόφασης 376/2011 Πε ρ ί λ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 16-10-2009 16-10-2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4, 106

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6/12 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6/12 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών-Σταυρακίων,Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα