Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΝΝΕΑ (9) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΝΝΕΑ (9) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης : 03 / 205 ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΝΝΕΑ (9) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.200,40 με Φ.Π.Α. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΝΝΕΑ (9) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΟΚΙΝΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΕ ΕΝΝΕΑ (9) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης : 03 / 205 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.200,40 με Φ.Π.Α.. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο της εργασίας ειναι η μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε εννέα (9) οχήματα του Δήμου Λεβαδέων. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η μετατροπή σε υγραεροκίνηση, σε εννέα (9) οχήματα του Δήμου Λεβαδέων που κινούνται αυτή τη στιγμή με βενζίνη, όπως αυτά φαίνονται στην προμέτρηση των εργασιών, ενδεικτικού Προϋπολογισμού 9.200,40 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Εξοπλισμός συστήματος διασκευής υγραερίου. Ένα σύστημα υγραεριοκίνησης πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: α. Δεξαμενή ή δεξαμενές καυσίμου β. Βαλβίδα διακοπής 80% του περιοριστή στάθμης πλήρωσης γ. Ενδείκτη στάθμης δ. Ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης (εκτόνωσης) ε. Χειροκίνητη βαλβίδα ή κρουνό στ. Βαλβίδα υπερροής ζ. Τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής υγραερίου πλησίον ή επί του ρυθμιστή πίεσης. η. Μονάδα πλήρωσης με βαλβίδα αντεπιστροφής θ. Ρυθμιστή πίεσης και εξαεριωτής, που μπορεί να είναι συνδυασμένα σε μια μονάδα ι. Άκαμπτους και/ή ελαστικούς σωλήνες ια.συνδέσεις μεταφοράς αερίου μεταξύ των στοιχείων του συστήματος υγραερίου ιβ. Διάταξη έγχυσης αερίου ή μονάδα ανάμιξης αερίου ιγ. Ηλεκτρονικός ή ηλεκτρικός διακόπτης επιλογής καυσίμου με μονάδα ασφαλείας ιδ. αεροστεγές περικάλυμμα που καλύπτει τα παρελκόμενα που προσαρμόζονται στη δεξαμενή καυσίμου 2

3 2. Το σύστημα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α. Βαλβίδα ελέγχου β. Ρυθμιστή ροής αερίου γ. Μονάδα φίλτρου υγραερίου δ. Αισθητήρα (βαλβίδα) πίεσης ή/και θερμοκρασίας ε. Αντλία καυσίμου υγραερίου στ. Μονωτικό σωλήνα προστασίας καλωδίων παροχής ισχύος για τη δεξαμενή (εκκινητές/αντλία καυσίμου) ζ. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου η. Βαλβίδα αντεπιστροφής (στην περίπτωση γραμμής επιστροφής καυσίμου στο σύστημα έγχυσης) θ. Τηλεχειριζόμενη αυτόματη βαλβίδα διακοπής υγραερίου με βαλβίδα υπερροής. Η ανάθεση των εργασιών μπορεί να γίνει με απ ευθείας ανάθεση με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις 209 του Ν.3463/06( εν ισχύει Δ.Κ.Κ.) του Π.Δ. 28/80. της παρ 3 του άρθρου 20 του N. 373/08 Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να ολοκληρώσει την διασκευή, είναι τρεις μήνες(90 ημέρες) και θα ξεκινήσει με την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων και του αναδόχου των εργασιών. Οι εργασίες θα εκτελεστούν μόνο από αδειούχους τεχνίτες ή εν γένει από έχοντες νόμιμα το επαγγελματικό δικαίωμα. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει το ανωτέρω επαγγελματικό δικαίωμα το οποίο θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση της σχετικής εγγραφής στα μητρώα περί αδείας άσκησης επαγγέλματος ή να υποδεικνύει με Υπεύθυνη Δήλωση τους έχοντες το νόμιμο επαγγελματικό δικαίωμα συνεργάτες του. Σε αυτή την περίπτωση οφείλει να προσκομίσει Υπεύθυνες Δηλώσεις των συνεργατών περί αποδοχής της συνεργασίας για την εκτέλεση της ανωτέρω Παροχής Υπηρεσίας καθώς και αντίγραφα εγγραφής στα αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα αυτών. Ο ανάδοχος οφείλει να περάσει το κάθε όχημα απο ΚΤΕΟ και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα γιαυτό. Ο ανάδοχος με το πέρας των εργασιών οφείλει να προσκομίσει στο Δήμο όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που προβλέπονται από την απόφαση 8566/698, ΦΕΚ 4 Β και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.. Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η επέμβαση σε κάθε ειδοποίηση για βλάβη ή κακή λειτουργία των συστημάτων - εντός 48 ωρών. Η ακριβής ημερομηνία της εγκατάστασης, θα ορίζεται κάθε φορά εγγράφως, από τον Επιβλέποντα Μηχανικό της σύμβασης, προς τον Ανάδοχο. Οι εργασίες εγκατάστασης αναφέρονται αναλυτικά ανά κατηγορία οχήματος στο τιμολόγιο της μελέτης. Ο Δήμος θα παρέχει κάθε απαραίτητο για τον ανάδοχο έγγραφο του κάθε οχήματος, για την επιλογή των κατάλληλων υλικών. 3

4 Ανάλυση εργασιών Ενδεικτικά οι εργασίες που θα γίνουν στα οχήματα για την μετατροπή σε υγραέριο είναι οι παρακάτω και προβλέπονται από την απόφαση 8566/698, ΦΕΚ 4 Β και όπως αυτή τροποποιήθηκε. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΡΟΦΙΣΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΞΟΥΔΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ενδεικτικός πίνακας υλικών Ενδεικτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή θα είναι τα παρακάτω,όπως προβλέπονται από την απόφαση 8566/698, ΦΕΚ 4 Β και όπως αυτή τροποποιήθηκε. α. Δεξαμενή ή δεξαμενές καυσίμου β. Βαλβίδα διακοπής 80% του περιοριστή στάθμης πλήρωσης γ. Ενδείκτη στάθμης δ. Ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης (εκτόνωσης) ε. Χειροκίνητη βαλβίδα ή κρουνό στ. Βαλβίδα υπερροής ζ. Τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής υγραερίου πλησίον ή επί του ρυθμιστή πίεσης. η. Μονάδα πλήρωσης με βαλβίδα αντεπιστροφής θ. Ρυθμιστή πίεσης και εξαεριωτής, που μπορεί να είναι συνδυασμένα σε μια μονάδα 4

5 ι. Άκαμπτους και/ή ελαστικούς σωλήνες ια.συνδέσεις μεταφοράς αερίου μεταξύ των στοιχείων του συστήματος υγραερίου ιβ. Διάταξη έγχυσης αερίου ή μονάδα ανάμιξης αερίου ιγ. Ηλεκτρονικός ή ηλεκτρικός διακόπτης επιλογής καυσίμου με μονάδα ασφαλείας ιδ. αεροστεγές περικάλυμμα που καλύπτει τα παρελκόμενα που προσαρμόζονται στη δεξαμενή καυσίμου 2. Το σύστημα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α. Βαλβίδα ελέγχου β. Ρυθμιστή ροής αερίου γ. Μονάδα φίλτρου υγραερίου δ. Αισθητήρα (βαλβίδα) πίεσης ή/και θερμοκρασίας ε. Αντλία καυσίμου υγραερίου στ. Μονωτικό σωλήνα προστασίας καλωδίων παροχής ισχύος για τη δεξαμενή (εκκινητές/αντλία καυσίμου) ζ. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου η. Βαλβίδα αντεπιστροφής (στην περίπτωση γραμμής επιστροφής καυσίμου στο σύστημα έγχυσης) θ. Τηλεχειριζόμενη αυτόματη βαλβίδα διακοπής υγραερίου με βαλβίδα υπερροής. Ισχύουσες διατάξεις Απόφαση 8566/698, ΦΕΚ 4 Β και όπως αυτή τροποποιήθηκε. Συντάχθηκε Θεωρήθηκε Λιβαδειά Λιβαδειά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηλεκ/λόγος Μηχ/κός Τ.Ε. 5 ΔΗΜΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης : 03 / 205 ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΝΝΕΑ (9) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.200,40 με Φ.Π.Α. 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α Περιγραφή Εργασιών ΠΟΣΟΤ.. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό VW τεμ.,00 PASSAT με αρ.κυκλ. ΚΗΥ 670,με όλα τα απαιτούμενα υλικά..2 Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό VW τεμ.,00 PASSAT με αρ.κυκλ. ΚΗΥ 683, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 2. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό DAEWOO τεμ.,00 CAPTIVA με αρ.κυκλ. ΙΗΚ 8864, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 3. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI τεμ.,00 με αρ.κυκλ. KHY 698, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 4. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό MAZDAμε τεμ.,00 αρ.κυκλ. KHY 66, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 5. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό SCODA με τεμ.,00 αρ.κυκλ. KHH 4452, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 5.2 Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI τεμ.,00 με αρ.κυκλ. KHY 6200, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 5.3 Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI τεμ.,00 με αρ.κυκλ. KHY 6202, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 5.4 Τοποθέτηση υγραεροκίνησης σε οχημα επιβατικό HYUNDAI με αρ.κυκλ. KHY 620, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. τεμ.,00 Η ανάθεση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον εν ισχύει Δ.Κ.Κ. ( άρθρο 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώνεται το άρθρα το άρθρο 20 3 με το Ν.373/2008.). Οι όροι της ανάθεσης θα καθοριστούν με απόφαση Δημάρχου. Η πίστωση της παρούσας τεχνικής μελέτης περιγραφής θα βαρύνει τον Προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 205 : Συντάχθηκε Θεωρήθηκε Λιβαδειά Λιβαδειά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηλεκ/λόγος Μηχ/κός Τ.Ε. 6 ΔΗΜΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΟΚΙΝΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΕ ΕΝΝΕΑ (9) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης : 03 / 205 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.200,40 με Φ.Π.Α. 3. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης των υλικών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής για τα μοντέλα του στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ.: Εργασία μετατροπής σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό VW PASSAT με αρ.κυκλ. ΚΗΥ 670, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. Τιμή ενός τεμαχίου : 83,00 (οκτακόσια δέκα τρεία ευρώ) ΑΡΘΡΟ.2: Εργασία μετατροπής σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό VW PASSAT με αρ.κυκλ. ΚΗΥ 683, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. Τιμή ενός τεμαχίου : 83,00 (οκτακόσια δέκα τρεία ευρώ) ΑΡΘΡΟ 2.: Εργασία μετατροπής σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό DAEWOO CAPTIVA με αρ.κυκλ. ΙΗΚ 8864,με όλα τα απαιτούμενα υλικά. Τιμή ενός τεμαχίου : 976,00 (εννιακόσια εβδομήντα έξη ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3.: Εργασία μετατροπής σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI με αρ.κυκλ. KHY 698, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. Τιμή ενός τεμαχίου : 83,00 (οκτακόσια δέκα τρεία ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4.: Εργασία μετατροπής σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό MAZDAμε αρ.κυκλ. KHY 66, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. Τιμή ενός τεμαχίου : 83,00 (οκτακόσια δέκα τρεία ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5.: Εργασία μετατροπής σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό SCODA με αρ.κυκλ. KHH 4452, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. Τιμή ενός τεμαχίου : 83,00 (οκτακόσια δέκα τρεία ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5.2: Εργασία μετατροπής σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI με αρ.κυκλ. KHY 6200, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. Τιμή ενός τεμαχίου : 83,00 (οκτακόσια δέκα τρεία ευρώ) 7

8 ΑΡΘΡΟ 5.3: Εργασία μετατροπής σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI με αρ.κυκλ. KHY 6202, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. Τιμή ενός τεμαχίου : 83,00 (οκτακόσια δέκα τρεία ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5.4: Εργασία μετατροπής σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI με αρ.κυκλ. KHY 620, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. Τιμή ενός τεμαχίου : 83,00 (οκτακόσια δέκα τρεία ευρώ) Συντάχθηκε Θεωρήθηκε Λιβαδειά Λιβαδειά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηλεκ/λόγος Μηχ/κός Τ.Ε. ΔΗΜΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης : 03 / 205 ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΝΝΕΑ (9) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.200,40 με Φ.Π.Α. 4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 4.. Χρόνος παράδοσης: Ο συνολικός χρόνος της παρούσας μελέτης ανέρχεται σε τρείς μήνες (90 ημέρες),από την υπογραφή της σύμβασης. 4.2 Εγγύηση : Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης που θα διενεργηθούν και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Αναδόχου, θα δίδεται εγγράφως εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών Τόπος παράδοσης : Οι εργασίες θα γίνονται στο κατάστημα του αναδόχου, θα συντονίζονται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Λεβαδέων, ενώ παράλληλα θα υπογράφεται και πρωτόκολλο από την επιτροπή που προβλέπεται από το Π.Δ. 28/80 για την καλή εκτέλεση της εργασίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκαλεί εγγράφως την επιτροπή παραλαβής εργασίας για την παραλαβή αυτής μετά το πέρας των εργασιών Ιδιαίτερες απαιτήσεις της υπηρεσίας. Όσοι συμμετάσχουν στον υπόψη διαγωνισμό, θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες που προβλέπονται από την σχετική Νομοθεσία και θα παραδοθούν ιδιοχείρως σε αντίγραφο κατά την υπογραφή της σύμβασης ή στην Επιτροπή Διαγωνισμού την μέρα της Δημοπρασίας. Όλες οι εργασίες της μετατροπής, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής για την Ελληνική αγορά. Σε περίπτωση έκτακτης μετάβασης για αποκατάσταση βλαβών, το συνεργείο θα πρέπει να είναι σε θέση να επέμβει άμεσα και το πολύ εντός 48 ωρών ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική προσφορά», τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (α)έλληνες πολίτες. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Όταν 9

10 συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδιο κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών σε όλους τους τομείς κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζομένων τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Αντίγραφο, της άδειας λειτουργίας που να βρίσκεται σε ισχύ σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας ή στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος και υπό τους όρους που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου σε αυτό καθώς και η ασκούμενη δραστηριότητα. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του ιαγωνισμού. 6. Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρεται: α) ότι ο υποψήφιος «δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των ΟΤΑ.» Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή και β) ότι «έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ολόκληρης της υπ αρ. 03/205 μελέτης, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και κείμενων νόμων και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα». 7. Αντίγραφο, της άδειας άσκησης επαγγέλματος Συντάχθηκε Θεωρήθηκε Λιβαδειά Λιβαδειά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηλεκ/λόγος Μηχ/κός Τ.Ε. ΔΗΜΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης : 03 / 205 ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΝΝΕΑ (9) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.200,40 με Φ.Π.Α. 5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΙΚ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ Σ. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό VW τεμ.,00 83,00 83,00 PASSAT με αρ.κυκλ. ΚΗΥ 670, με όλα τα απαιτούμενα υλικά..2 Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό VW τεμ.,00 83,00 83,00 PASSAT με αρ.κυκλ. ΚΗΥ 683, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 2. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό DAEWOO τεμ.,00 976,00 976,00 CAPTIVA με αρ.κυκλ. ΙΗΚ 8864, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 3. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI τεμ.,00 83,00 83,00 με αρ.κυκλ. KHY 698, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 4. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό MAZDAμε τεμ.,00 83,00 83,00 αρ.κυκλ. KHY 66, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 5. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό SCODA τεμ.,00 83,00 83,00 με αρ.κυκλ. KHH 4452, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 5.2 Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI τεμ.,00 83,00 83,00 με αρ.κυκλ. KHY 6200, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 5.3 Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI τεμ.,00 83,00 83,00 με αρ.κυκλ. KHY 6202, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 5.4 Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI τεμ.,00 83,00 83,00 με αρ.κυκλ. KHY 620, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7.480,00 ΦΠΑ 23%.720,40 ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 9.200,40

12 Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την τοποθέτηση υγραεροκίνησης σε εννέα οχήματα του Δήμου Λεβαδέων, ανέρχεται στο ποσό των 9.200,40. μαζί με τον ΦΠΑ 23%. Συντάχθηκε Θεωρήθηκε Λιβαδειά Λιβαδειά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηλεκ/λόγος Μηχ/κός Τ.Ε. ΔΗΜΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΟΚΙΝΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΕ ΕΝΝΕΑ (9) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης : 03 / 205 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.200,40 με Φ.Π.Α. 6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό VW τεμ.,00 PASSAT με αρ.κυκλ. ΚΗΥ 670, με όλα τα απαιτούμενα υλικά..2 Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό VW τεμ.,00 PASSAT με αρ.κυκλ. ΚΗΥ 683, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 2. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό DAEWOO τεμ.,00 CAPTIVA με αρ.κυκλ. ΙΗΚ 8864, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 3. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI τεμ.,00 με αρ.κυκλ. KHY 698, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 4. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό MAZDAμε τεμ.,00 αρ.κυκλ. KHY 66, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 5. Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό SCODA τεμ.,00 με αρ.κυκλ. KHH 4452, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 5.2 Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI τεμ.,00 με αρ.κυκλ. KHY 6200, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 5.3 Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI τεμ.,00 με αρ.κυκλ. KHY 6202, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 5.4 Μετατροπή σε υγραεροκίνηση σε οχημα επιβατικό HYUNDAI τεμ.,00 με αρ.κυκλ. KHY 620, με όλα τα απαιτούμενα υλικά. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ Ολογράφως με Φ.Π.Α. : ΛΙΒΑΔΕΙΑ../ / 205 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης : 03 / 205 ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΝΝΕΑ (9) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.200,40 με Φ.Π.Α. 7. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ ο Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την μετατροπή σε υγραεροκίνηση, σε εννέα (9) οχήματα του Δήμου Λεβαδέων που κινούνται αυτή τη στιγμή με βενζίνη, όπως αυτά φαίνονται στην προμέτρηση των εργασιών, ενδεικτικού Προϋπολογισμού 9.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. ΑΡΘΡΟ 2ο Τα στοιχεία της μελέτης αυτής είναι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3ο Η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων συντήρησης διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: ) Την οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαίου Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου (ΕΙ 23/ ) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και προμηθειών. 2) Το Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών ΟΤΑ». 3) Το Γ.Ν. 2539/97 άρθρο 7 «Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας τοπικής Αυτοδιοίκησης» 4) Το Ν.3463/06 5) Το άρθρο 9 παρ.9 του Ν.2623/98 6)Απόφαση 8566/698, ΦΕΚ 4 Β και όπως αυτή τροποποιήθηκε. ΑΡΘΡΟ 4ο Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% του ποσού της προσφοράς, χωρίς το ΦΠΑ. Ο ανάδοχος της εργασίας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο δημοτικό κατάστημα σε διάστημα όχι μικρότερο των 5 ημερών ούτε μεγαλύτερο των 0 ημερών για υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5ο Η προθεσμία εκτέλεσης της αναφερόμενης εργασίας είναι τρείς μήνες (90 ημέρες),από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Δήμος πάντως διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες.

15 ΑΡΘΡΟ 6ο Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας κατά τις εργασίες του και για τη συμμόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνομικές διατάξεις και εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων, ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις μονομερώς κάθε ευθύνες για οποιαδήποτε απ' τη μη καλή εφαρμογή τους και συνέπεια. Κατά την εκτέλεση των έργων θα ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα για αποφυγή ατυχήματος στους εργαζόμενους του και τους εργαζόμενους του χώρου και στους επισκέπτες. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στις παρακείμενες εγκαταστάσεις θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Σε περίπτωση παράβασης η ατυχήματος ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλους κλπ.) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω παράβασης η παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα. ΑΡΘΡΟ 7ο Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 8 Στο Δήμο Λεβαδέων θα δίνεται προθεσμία τουλάχιστον ενός μηνός για την πληρωμή κάθε παροχής υπηρεσίας, μετά το πέρας της παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 9 Μειοδότης των σχετικών εργασιών θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον οι προσφερόμενες απ' αυτόν εργασίες ανταποκρίνονται στις εργασίες που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας του Δήμου. Συντάχθηκε Θεωρήθηκε Λιβαδειά Λιβαδειά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηλεκ/λόγος Μηχ/κός Τ.Ε. ΔΗΜΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΈΡΓΑΣΙΑ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΟΚΙΝΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΕ ΕΝΝΕΑ (9) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης : 03 / 205 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.200,40 με Φ.Π.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΝ ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) περιλαμβάνει τους Γενικούς Όρους και τις Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές πέραν των συμβατικών τευχών, καθώς και τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις μελέτες κ.λ.π που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία, όπως και τις έγγραφες οδηγίες αυτής. 2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης εργασίας, ύστερα από την προσφορά ή διαγωνισμό, επαναϋπολογίζονται, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΝ 2 Ο Απαγορεύεται ο ανάδοχος να κάνει υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού χωρίς προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μετά το πέρας της εργασίας θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών. Η κοστολόγηση θα είναι σύμφωνα με την προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Ο ανάδοχος υποχρεούται να τελειώσει τις προβλεπόμενες εργασίες μέσα σε τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Παράταση στις προθεσμίες που έχουν ορισθεί δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο από υπαιτιότητα του.

17 ΑΡΘΡΟ 5 ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Αν ο ανάδοχος από υπαιτιότητά του υπερβεί την καθοριζόμενη πιο πάνω συνολική προθεσμία περαιώσεως της εργασίας, τότε επιβάλλεται σε αυτόν ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Για αυτή την υπηρεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Δεν προβλέπεται αναθεώρηση τιμών (αλλαγή τιμών εργασιών) κατά την χρονική διάρκεια των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΑΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Κάθε ασυμφωνία μεταξύ των συμβατικών τευχών της Υπηρεσίας θα λύνεται κατά την κρίσιν της, με έγγραφη απόφασή της. Ο ανάδοχος αμέσως όταν διαπιστώσει, κατά τη γνώμη του, ασυμφωνία μεταξύ των συμβατικών τευχών, πρέπει να ζητήσει έγγραφες οδηγίες από την Υπηρεσία, αλλιώς υποχρεούται να εφαρμόσει, οποτεδήποτε και με κάθε τρόπο την απόφαση της Υπηρεσίας, με δικά του μέσα και έξοδα. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το προσωπικό το οποίο θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα διαθέτει την εξειδίκευση που απαιτεί η συγκεκριμένη εργασία και η αμοιβή του και οιαδήποτε άλλη δαπάνη (ασφάλιση κ.λ.π.) αφορά αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. ΑΡΘΡΟ 0 ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο ανάδοχος με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη υποχρεούται να βρίσκει τα απαραίτητα μηχανήματα σε είδος και αριθμό που είναι απαραίτητα για την έντεχνη ολοκλήρωση της εργασίας μέσα στη συνολική και τμηματική προθεσμία. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα εφόσον διαπιστώσει ότι τα μηχανήματα τα οποία εργάζονται (όπως π.χ. γερανοί κ.λ.π.) δεν διαθέτουν τις από το νόμο προβλεπόμενες άδειες να διακόπτει αμέσως τις εργασίες και να καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί σχετικά. ΑΡΘΡΟ ο ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο ανάδοχος έχει όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα γίνει κατά την διάρκεια της εργασίας είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από το εργατοτεχνικό προσωπικό είτε από εργαλεία και

18 μηχανήματα που ασχολούνται στο έργο. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων των εγκαταστάσεων κ.λ.π. η υπηρεσία έχει το δικαίωμα εφόσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας να διακόπτει τις εργασίες και να καλεί τον εργολάβο να συμμορφωθεί σχετικά. Ο ανάδοχος πρέπει να δείχνει προσοχή ώστε να αποφεύγονται ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. στα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, για τις οποίες είναι υπεύθυνος και οφείλει να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα κάθε βλάβη που θα προξενήσει σε αυτά. Συντάχθηκε Θεωρήθηκε Λιβαδειά Λιβαδειά Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηλεκ/λόγος Μηχ/κός Τ.Ε. ΔΗΜΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

15PROC003077142 2015-09-23

15PROC003077142 2015-09-23 15PROC003077142-09-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες: κ. Μίχας Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672706 2015-03-30

15PROC002672706 2015-03-30 15PROC002672706 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 14110/24-3-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και επισκευή ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κλιματιστικών μηχανημάτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ : 10.6264.12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια λατομικών προϊόντων (για την αγροτική Οδοποιία) Αρ. Πρωτ. 24145/13-05-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι K Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι K Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη -Σύρος Τηλ. 2281361016, FAX 2281088232 Email: fdsans@syros-ermoupolis.gr Αρ. Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11108 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Έχοντας υπόψη: Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πέραμα Ταχ.Κώδικας: 74052 Τηλέφωνο: 28343 40361 Fax: 28343 40329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-09- 2015 AΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : -15097 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ: 45ΠΝΩ63-ΑΧΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 8/ 4/2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8838 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002616390 2015-03-05

15PROC002616390 2015-03-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 3/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 09 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 15521 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 572 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΧΚΠΩΡΜ-ΛΕΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΔΑ: 7ΧΚΠΩΡΜ-ΛΕΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΔΑ: 7ΧΚΠΩΡΜ-ΛΕΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑΜ: 15PROC003053234 ********* ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ----------- Πληροφ: Σ.Χαριζάνη Θήβα: 15/9/2015 Τηλ.: 2262 350618 Αρ.Πρωτ.:22326 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2012»

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40977-40978 +3028310-23497 E-FAX : +3028310-40043 +3028310-40981 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 128.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 128. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 30 04-2015 Αριθ. Πρωτ.:10795 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 128 Περίληψη Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.:34393 Δ/ΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 Αρ.Αποφ.:369 ΠΕΡΑΙΑ, Τ.Κ. 57019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι, 26/3/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 7904 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Τηλέφωνο: 213-2047200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα