ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ CAUTION. Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη συλλογή και απόρριψη παλαιών συσκευών και χρησιμοποιημένων μπαταριών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ CAUTION. Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη συλλογή και απόρριψη παλαιών συσκευών και χρησιμοποιημένων μπαταριών"

Transcript

1

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αυτό το σύμβολο του κεραυνού με βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ενημερώσει το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης χωρίς μόνωση μέσα στο περίβλημα του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να έχει επαρκές μέγεθος ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τους ανθρώπους. CAUTION ISK OF EECTIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή. D _A1_ Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη συλλογή και απόρριψη παλαιών συσκευών και χρησιμοποιημένων μπαταριών Σύμβολο για συσκευές Σύμβολαπαραδείγματα για μπαταρίες Pb Τα σύμβολα επάνω στα προϊόντα, στη συσκευασία τους και/ή στα έγγραφα που τα συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι απαιτείται ο διαχωρισμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και των μπαταριών από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη, αποκομιδή και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και χρησιμοποιημένων μπαταριών απευθυνθείτε στα κατάλληλα σημεία συλλογής, σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία. Με τη σωστή απόρριψη προϊόντων και μπαταριών, βοηθάτε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων καθώς επίσης και στην πρόληψη ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών, οι οποίες θα προέκυπταν από την ακατάλληλη απόρριψή τους, για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης συσκευών της περιοχής σας, ή το σημείο πώλησης του προϊόντος. Αυτά τα σύμβολα ισχύουν μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτές τις συσκευές, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το σημείο αγοράς του προϊόντος και ενημερωθείτε σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψής τους. K058a_A1_ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτή η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Για να αποφύγετε κινδύνους πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (π.χ. βάζα) κοντά σε αυτήν τη συσκευή. Προφυλάξτε επίσης τη συσκευή από σταγόνες νερού, βροχή, ή υγρασία. D _A1_ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη ενότητα. Η τάση του ρεύματος του ηλεκτρικού δικτύου διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή χρήσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο σας καλύπτει τις απαιτήσεις της συσκευής (π.χ. 230 V ή 120 V), οι οποίες αναφέρονται στο πίσω πάνελ. D *_A1_ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε αντικείμενα με ακάλυπτη φλόγα (π.χ. αναμμένα κεριά) πάνω στη συσκευή. D a_A1_ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ Κατά την τοποθέτηση αυτής της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει χώρο γύρω από τη μονάδα για τον αερισμό της, για τη διευκόλυνση της αποβολής θερμότητας (τουλάχιστον 30 εκ. στο επάνω μέρος, 10 εκ. στο πίσω μέρος, και 10 εκ. σε κάθε πλευρά). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα ανοίγματα και οι θυρίδες στο περίβλημα της συσκευής χρησιμοποιούνται για τον αερισμό της και εξασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία και την προστασία της από την υπερθέρμανση. Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού με αντικείμενα όπως π.χ. εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λ.π. Επίσης, μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε κρεβάτια, καναπέδες, χαλιά, ή άλλες παρόμοιες επιφάνειες. D b*_A1_

3 Συνθήκες λειτουργίας Οι συνιστώμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για τη λειτουργία της συσκευής είναι: Θερμοκρασία +5 C έως +35 C και υγρασία μικρότερη από 85 %H (με ελεύθερες τις θυρίδες ψύξης) Μην εγκαθιστάτε αυτήν τη συσκευή σε χώρους στους οποίους εκτίθεται σε υψηλή υγρασία, σε χώρους με κακό αερισμό, ή σε χώρους στους οποίους εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως (ή σε έντονο τεχνητό φωτισμό) D c*_A1_ Εάν το φις του καλωδίου ρεύματος αυτής της συσκευής δεν ταιριάζει με την πρίζα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε με το κατάλληλο φις. Η αντικατάσταση και η τοποθέτηση του φις του καλωδίου ρεύματος αυτής της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Εάν το κομμένο φις συνδεθεί σε πρίζα ρεύματος, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Διασφαλίστε τη σωστή απόρριψή του αφού το αφαιρέσετε από το καλώδιο. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. σε περίοδο διακοπών) θα πρέπει να την αποσυνδέετε από το ρεύμα αφαιρώντας το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. D a_A1_ ΠΡΟΣΟΧΗ Ο διακόπτης /I STANDBY/ON της συσκευής δεν απομονώνει πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα. Η βασική διάταξη αποσύνδεσης της συσκευής από το ρεύμα είναι το καλώδιο ρεύματος, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να το αποσυνδέετε από την πρίζα για να απομονώσετε τη συσκευή από το ρεύμα. Συνεπώς, θα πρέπει να διασφαλίσετε την εγκατάσταση της συσκευής σε μία θέση η οποία θα επιτρέπει την εύκολη αποσύνδεση του καλωδίου από την πρίζα ρεύματος σε περίπτωση ατυχήματος. Για να αποφύγετε κινδύνους πυρκαγιάς, θα πρέπει να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. σε περίοδο διακοπών). D a*_A1_ Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για γενική οικιακή χρήση. Εάν συμβεί κάποια βλάβη η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός της οικιακής (π.χ. μακρόχρονη επαγγελματική χρήση σε εστιατόρια, οχήματα, ή πλοία), ο χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος της επισκευής, ακόμη και κατά την περίοδο της εγγύησης. K041_A1_ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Θα πρέπει να πιάνετε το καλώδιο ρεύματος μόνο από το φις. Μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα και ποτέ μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια διότι μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή, έπιπλα ή άλλα αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος και προσέξτε να μην «τραυματίσετε» το καλώδιο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μη δένετε ποτέ το καλώδιο μόνο του ή μαζί με άλλα καλώδια. Τα καλώδια ρεύματος θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην κινδυνεύετε να τα πατήσετε. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε φθορά, ζητήστε ένα ανταλλακτικό καλώδιο από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της PIONEE ή από το σημείο αγοράς. S002*_A1_ (A-30 μόνο) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ. Η επάνω επιφάνεια, πάνω από την εσωτερική ψύκτρα, μπορεί να ζεσταθεί πολύ όταν το προϊόν λειτουργεί συνεχόμενα. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Pioneer. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, έτσι ώστε να χρησιμοποιείτε σωστά τη συσκευή σας. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση των οδηγιών, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλή θέση για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα 01 Πριν ξεκινήσετε Περιεχόμενα της συσκευασίας Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο (εκτός από το A-10) Χρήση του τηλεχειριστηρίου Εγκατάσταση του ενισχυτή Συνδέσεις Συνδέσεις καλωδίων Πληροφορίες για τη «διπλοκαλωδίωση» Σύνδεση καλωδίων ηχείων Σύνδεση καλωδίων ήχου Χρήση κεντρικού ελέγχου μαζί με άλλες συσκευές Pioneer (εκτός από το A-10) Σύνδεση στο ρεύμα Χειριστήρια και Ενδείξεις Εμπρός πάνελ Πίσω πάνελ Τηλεχειριστήριο (εκτός από το A-10) Λειτουργία Αναπαραγωγή Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως τελικό ενισχυτή (μόνο για το μοντέλο A-30) Εγγραφή ήχου Για να ρυθμίσετε την κατάσταση αυτόματης αναμονής (αυτόματη απενεργοποίηση) Επαναφορά όλων των εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Καθαρισμός της συσκευής

4 01 Πριν ξεκινήσετε Κεφάλαιο 1: Πριν ξεκινήσετε Περιεχόμενα της συσκευασίας Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα εξαρτήματα βρίσκονται στη συσκευασία όταν την ανοίξετε. Τηλεχειριστήριο (εκτός από το A-10) 2 μπαταρίες ξηρών στοιχείων AAA/IEC 03 (εκτός από το A-10) Καλώδιο ρεύματος Κάρτα εγγύησης Οδηγίες χρήσης (το παρόν έγγραφο) Σημείωση Οι εικόνες που εμφανίζονται στις οδηγίες χρήσης μπορεί να έχουν τροποποιηθεί ή απλοποιηθεί για επεξηγηματικούς λόγους και, επομένως, μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο παρόν αναφέρονται κυρίως στο A-30. Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο (εκτός από το A-10) 1 Ανοίξτε το πίσω καπάκι. A-30 A-20 2 Τοποθετήστε τις καινούργιες μπαταρίες, σύμφωνα με τις πολικότητες που εμφανίζονται στο εσωτερικό της θήκης. A-30 A-20 3 Κλείστε το πίσω καπάκι. A-30 A-20 Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται στη μονάδα παρέχονται για να ελέγξετε τη λειτουργία του μηχανήματος και δεν θα διαρκέσουν για μεγάλο διάστημα. Σας προτείνουμε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Προσοχή Η λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή των υγρών τους ή έκρηξη. Θα πρέπει να λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις: Κατά την εισαγωγή των μπαταριών, φροντίστε να μην καταστρέψετε τα ελατήρια στους ακροδέκτες. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικές από αυτές που προσδιορίζονται. Επίσης μη χρησιμοποιείτε καινούριες με παλιές μπαταρίες μαζί. Όταν εισάγετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, τοποθετήστε τις στη σωστή κατεύθυνση, σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας ( και ). Μη θερμαίνετε τις μπαταρίες, μην τις αποσυναρμολογείτε και μην τις πετάτε σε φλόγα ή νερό. Οι μπαταρίες μπορεί να έχουν διαφορετική τάση ακόμα και εάν έχουν το ίδιο μέγεθος και σχήμα. Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικά είδη μπαταριών. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα (1 μήνα ή περισσότερο), αφαιρέστε τις μπαταρίες για την αποφυγή διαρροής των υγρών της μπαταρίας. Σε περίπτωση διαρροής, σκουπίστε προσεκτικά τα υγρά των μπαταριών από το εσωτερικό του διαμερίσματος και αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία έχει διαρροή και το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετέ το με άφθονο νερό. Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος που ισχύουν στη χώρα σας. Χρήση του τηλεχειριστηρίου Το τηλεχειριστήριο έχει εμβέλεια περίπου 7 μ. σε γωνία περίπου 30 από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού. Κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να έχετε υπόψη τα ακόλουθα: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής. Το τηλεχειριστήριο μπορεί να μη λειτουργεί αξιόπιστα κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή φως από λαμπτήρες φθορισμού στον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής. Τα τηλεχειριστήρια διαφορετικών συσκευών μπορεί να προκαλούν παρεμβολές το ένα στο άλλο. Αποφύγετε τη χρήση τηλεχειριστηρίων για άλλες συσκευές κοντά σε αυτήν τη συσκευή. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν διαπιστώσετε μείωση της εμβέλειας του τηλεχειριστηρίου. Εγκατάσταση του ενισχυτή Κατά την τοποθέτηση της παρούσας συσκευής βεβαιωθείτε ότι την έχετε τοποθετήσει σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην την τοποθετείτε στις ακόλουθες θέσεις: Επάνω σε έγχρωμη τηλεόραση (η εικόνα μπορεί να εμφανίσει παραμορφώσεις). Κοντά σε ένα κασετόφωνο (ή κοντά σε άλλη συσκευή η οποία παράγει μαγνητικά πεδία). Μπορεί να υπάρξουν παρεμβολές στον ήχο. Σε θέσεις στις οποίες εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως. Σε χώρους με υγρασία Σε χώρους με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία Σε χώρους στους οποίους υπόκειται σε κραδασμούς ή μετακινήσεις Σε χώρους με πολλή σκόνη Σε χώρους με θερμούς ατμούς ή έλαια (π.χ. σε μια κουζίνα) Μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω σε καναπέ ή άλλο αντικείμενο ή υλικό με απορροφητικές ιδιότητες, καθώς η ποιότητα ήχου θα υποβαθμιστεί. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θέσεις που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θέσεις στις οποίες αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες, όπως π.χ. στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου ή κοντά σε θερμαντικά σώματα. Αυτό ενέχει κινδύνους διαρροής των υγρών των μπαταριών, υπερθέρμανσης, έκρηξης ή πρόκλησης πυρκαγιάς. Επιπλέον, μειώνει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση των μπαταριών μ. 4

5 ipod Music> Extras> Settings> Shuffle Songs Backlight MENU PE OUT Συνδέσεις 02 Κεφάλαιο 2: Συνδέσεις Συνδέσεις καλωδίων Προσοχή Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αφού ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις των συσκευών, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Συσκευή αναπαραγωγής SACD/CD Συσκευή αναπαραγωγής ήχου μέσω δικτύου Υποδοχές PE OUT στον προενισχυτή ή τον ενισχυτή AV Σύστημα ηχείων Β Δεξιά Αριστερά Προσοχή Ο ακροδέκτης SIGNA GND παρέχεται για τη μείωση του θορύβου όταν η μονάδα συνδέεται με συσκευές, όπως ένα αναλογικό πικάπ. Μη συνδέετε τους ακροδέκτες PHONO (MM) σε οποιαδήποτε συσκευή εκτός του πικάπ. Επίσης, μη συνδέετε σε πικάπ που διαθέτει ενσωματωμένο ισοσταθμιστή. Μπορεί να δημιουργηθεί ήχος πολύ μεγάλης έντασης, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στα ηχεία ή σε άλλες συσκευές. Οι ακροδέκτες PHONO (MM) της μονάδας έχουν σχεδιαστεί για χρήση με πικάπ που διαθέτουν κεφαλές τύπου κινούμενου μαγνήτη (MM). Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πικάπ με κεφαλές κινούμενου πηνίου (MC). Μην τοποθετείτε τα καλώδια έτσι ώστε να κάμπτονται πάνω από τη συσκευή (όπως βλέπετε στην εικόνα). Εάν το κάνετε, το μαγνητικό πεδίο που παράγεται από τους μετασχηματιστές της συσκευής μπορεί να προκαλέσει θόρυβο (βόμβο) στα ηχεία. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο κουμπιά, SPEAKES A και SPEAKES B, βρίσκονται στη θέση ON (σελίδα 7). Σύστημα ηχείων Δεξιά HIGH OW Πίσω πάνελ του A-30 Αφαιρέστε το έλασμα βραχυκύκλωσης μεταξύ του θετικού και του αρνητικού ακροδέκτη. Σύστημα ηχείων Αριστερά HIGH OW A-30 μόνο Πίσω πάνελ του A-30 Οι ακροδέκτες POWE AMP DIECT της μονάδας δεν πρέπει να συνδέονται σε υποδοχές εκτός των PE- AMP OUT. Εάν το πικάπ διαθέτει καλώδιο γείωσης, ασφαλίστε το στον ακροδέκτη γείωσης του ενισχυτή. OUTPUT Πικάπ Δέκτης Βάση ipod, κ.λπ. Συσκευή εγγραφής CD ή κασετόφωνο AUDIO OUTPUT PAY Καλώδιο ρεύματος (παρέχεται) EC Δεξιά Αριστερά Σύστημα ηχείων A Σημείωση Όταν συνδέετε ένα κασετόφωνο, μπορεί να ακούγεται θόρυβος αναπαραγωγής, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης. Ο θόρυβος αυτός προκαλείται από ρεύμα διαρροής από τον μετασχηματιστή του ενισχυτή. Στην περίπτωση αυτή, αλλάξτε τη θέση εγκατάστασης ή απομακρύνετε το κασετόφωνο από τον ενισχυτή. Το ipod αποτελεί εμπορικό σήμα της εταιρείας Apple, Inc., καταχωρισμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Πληροφορίες για τη «διπλοκαλωδίωση» Η μονάδα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με ηχεία που υποστηρίζουν διπλοκαλωδίωση. Φροντίστε να υλοποιήσετε σωστά τις συνδέσεις υψηλής συχνότητας και χαμηλής συχνότητας. Προσοχή Όταν χρησιμοποιείτε διπλοκαλωδίωση για τη σύνδεση των ηχείων, βεβαιωθείτε ότι αφαιρείτε τα ελάσματα βραχυκύκλωσης HIGH και OW των ηχείων για να προστατέψετε τον ενισχυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τα ηχεία. Όταν χρησιμοποιείτε ηχεία με αφαιρούμενα κυκλώματα δικτύου, να έχετε υπόψη ότι εάν το δίκτυο αφαιρεθεί, δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα και ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ηχείο. Μια άλλη μέθοδος σύνδεσης είναι η σύνδεση των ακροδεκτών SPEAKES A στην πλευρά HIGH και των ακροδεκτών SPEAKES B στην πλευρά OW (το αντίστροφο από την εικόνα). 5

6 02 Συνδέσεις Σύνδεση καλωδίων ηχείων 1 Συστρέψτε τους πυρήνες των καλωδίων. 2 Ξεβιδώστε το παξιμάδι στον ακροδέκτη SPEAKES και εισαγάγετε το καλώδιο του ηχείου στην ελεύθερη οπή στον άξονα του ακροδέκτη. 3 Σφίξτε ξανά το παξιμάδι του ακροδέκτη χιλ. Προσοχή Όταν χρησιμοποιείτε μόνο ένα σετ ακροδεκτών ηχείων (SPEAKES A ή SPEAKES B) ή όταν χρησιμοποιείτε συνδέσεις διπλοκαλωδίωσης, το ηχείο που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει ονομαστική σύνθετη αντίσταση μεταξύ 4 και 16. Όταν χρησιμοποιείτε και τα δύο σετ ακροδεκτών, τα συνδεδεμένα ηχεία πρέπει να έχουν ονομαστική σύνθετη αντίσταση μεταξύ 8 και 32. Για λεπτομέρειες σχετικά με την τιμή της σύνθετης αντίστασης, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τα ηχεία σας. Βεβαιωθείτε ότι οι υποδοχές + και - του ενισχυτή συνδέονται με τις υποδοχές ίδιας πολικότητας (+ και -) των ηχείων. Οι ακροδέκτες των ηχείων έχουν ρεύμα ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗΣ τάσης. Για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία κατά τη σύνδεση/αποσύνδεση των καλωδίων των ηχείων, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα προτού αγγίξετε τυχόν εκτεθειμένα μέρη. Βεβαιωθείτε ότι το απογυμνωμένο καλώδιο ηχείου έχει συστραφεί και εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή του ηχείου. Εάν κάποιο από τα γυμνά καλώδια ηχείων ακουμπήσει την πίσω πλευρά της συσκευής μπορεί να προκληθεί διακοπή της τροφοδοσίας ως προστατευτικό μέτρο. Σύνδεση καλωδίων ήχου Συνδέστε το λευκό βύσμα στην αριστερή () υποδοχή και το κόκκινο βύσμα στη δεξιά (). Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τα βύσματα πλήρως μέσα στις υποδοχές. Αριστερό (λευκό) Δεξιό (κόκκινο) Χρήση κεντρικού ελέγχου μαζί με άλλες συσκευές Pioneer (εκτός από το A-10) Μπορείτε να συνδέσετε πολλές συσκευές Pioneer που διαθέτουν υποδοχές CONTO IN/OUT με τη μονάδα A-30/A-20, γεγονός που σας επιτρέπει τον κεντρικό έλεγχο των συσκευών μέσω του αισθητήρα τηλεχειρισμού που βρίσκεται στη μονάδα A-30/A-20. Αυτό επιτρέπει επίσης τον τηλεχειρισμό των συσκευών που δεν διαθέτουν αισθητήρα τηλεχειρισμού ή που είναι τοποθετημένες σε σημεία όπου ο αισθητήρας τηλεχειρισμού δεν είναι προσβάσιμος. Σημείωση IN OUT CONTO Άλλη συσκευή Pioneer που διαθέτει υποδοχές CONTO IN/OUT A-30/A-20 Τηλεχειριστήριο A-30/A-20 Προς άλλη συσκευή Pioneer που διαθέτει υποδοχή CONTO IN Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα του A-30/A-20. Για τις συνδέσεις, χρησιμοποιήστε μονοφωνικό καλώδιο με μίνι βύσμα (χωρίς αντίσταση) που διατίθεται στα εμπορικά καταστήματα. Όταν συνδέετε τις υποδοχές CONTO IN/OUT, πρέπει να χρησιμοποιήσετε επίσης καλώδια ήχου που διατίθενται στα εμπορικά καταστήματα, προκειμένου να γίνουν οι αναλογικές συνδέσεις. Συνδέοντας τις υποδοχές CONTO IN/OUT μόνο, δεν έχετε τη δυνατότητα ελέγχου του συστήματος. Όταν ένα καλώδιο ελέγχου συνδέεται στην υποδοχή CONTO IN του A-30/A-20, δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της μονάδας στρέφοντας το τηλεχειριστήριο προς το A-30/A-20 (ο αισθητήρας τηλεχειρισμού απενεργοποιείται αυτόματα). Σύνδεση στο ρεύμα Σημαντικό Εάν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο διάστημα, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Έχετε υπόψη σας ότι οι διάφορες εσωτερικές ρυθμίσεις δεν θα χαθούν, ακόμη κι εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, φροντίστε να πατήσετε πρώτα το κουμπί /I STANDBY/ON που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της μονάδας, ώστε η μονάδα A-30/A-20 να απενεργοποιηθεί ή η μονάδα A-10 να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής πριν από την αποσύνδεση του καλωδίου. Προσοχή Η χρήση καλωδίου ρεύματος διαφορετικού από αυτό που παρέχεται ακυρώνει την εγγύηση, καθώς η Pioneer δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που θα προκληθεί. (Το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται μαζί με το μοντέλο A-30 έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 10 A, ενώ το καλώδιο που παρέχεται με το μοντέλο A-20/ A-10 έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 2,5 A.) Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος διαφορετικό από αυτό που παρέχεται με τη συσκευή αυτή. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που περιγράφεται παρακάτω. Όταν ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις, συνδέστε τη μονάδα σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Πίσω πλευρά του A-30 Προς την πρίζα ρεύματος Καλώδιο ρεύματος 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή AC IN στην πίσω πλευρά της μονάδας. 2 Συνδέστε το άλλο άκρο σε μια πρίζα. 6

7 Χειριστήρια και Ενδείξεις 03 Κεφάλαιο 3: Χειριστήρια και Ενδείξεις Εμπρός πάνελ /I STANDBY/ON Ο ενισχυτής απενεργοποιείται ή ενεργοποιείται. Όταν είναι ενεργοποιημένος, η ένδειξη ενεργοποίησης στο κέντρο του κουμπιού θα ανάβει. Στο μοντέλο A-10, ο ενισχυτής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής ή ενεργοποιείται. 2 Ένδειξη STANDBY/APD Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα. Όταν η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (Auto Power Down, APD) είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα (σελίδα 11). 3 Κουμπί/Ένδειξη SPEAKES A Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ακούσετε ήχο από το σύστημα ηχείων που είναι συνδεδεμένο στους ακροδέκτες SPEAKES A. On : Η ένδειξη ανάβει. Ακούγεται ο ήχος από το σύστημα ηχείων. (Ο ήχος θα παράγεται επίσης από την υποδοχή PHONES.) Off : Η ένδειξη σβήνει. Δεν ακούγεται ήχος από το σύστημα ηχείων. Ρυθμίστε τη θέση αυτή κατά την ακρόαση με ακουστικά. A Κουμπί/Ένδειξη SPEAKES B Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ακούσετε ήχο από το σύστημα ηχείων που είναι συνδεδεμένο στους ακροδέκτες SPEAKES B. On : Η ένδειξη ανάβει. Ακούγεται ο ήχος από το σύστημα ηχείων. (Ο ήχος θα παράγεται επίσης από την υποδοχή PHONES.) Off : Η ένδειξη σβήνει. Δεν ακούγεται ήχος από το σύστημα ηχείων. Ρυθμίστε τη θέση αυτή κατά την ακρόαση με ακουστικά. 5 Κουμπί/Ένδειξη OUDNESS Χρησιμοποιείται για την ακρόαση σε χαμηλή ένταση ήχου. On : Η ένδειξη ανάβει: Ενισχύει τις χαμηλές και τις υψηλές συχνότητες για να δώσει πρόσθετο «σφρίγος» στην αναπαραγωγή, ακόμη και σε χαμηλή ένταση ήχου. Off : Η ένδειξη σβήνει: Πρέπει να παραμένει κανονικά στη θέση αυτή. Αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί όταν το κουμπί DIECT βρίσκεται στη θέση ΟΝ. Όταν η ένταση του ήχου αυξάνεται, το μέγεθος της αλλαγής που παράγεται από το κύκλωμα OUDNESS μειώνεται. 6 Αισθητήρας τηλεχειρισμού (εκτός από το A-10) Λήψη των σημάτων από το τηλεχειριστήριο (σελίδα 4). 7 Υποδοχή PHONES Χρησιμοποιείται για σύνδεση των ακουστικών. Δεν παράγεται ήχος όταν το κουμπί POWE AMP DIECT βρίσκεται στη θέση ON. 8 Κουμπί/Ένδειξη DIECT On : Η ένδειξη ανάβει: Όταν το κουμπί αυτό βρίσκεται στη θέση ON, τα ηχητικά σήματα εξέρχονται απευθείας, χωρίς να περνούν μέσα από τα διάφορα κυκλώματα προσαρμογής (BASS, TEBE, BAANCE, OUDNESS). Αυτό επιτρέπει την αναπαραγωγή των σημάτων με μεγαλύτερη πιστότητα, αλλά απενεργοποιεί τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει με τα χειριστήρια BASS, TEBE, BAANCE ή OUDNESS. Off : Η ένδειξη σβήνει: Το σήμα διέρχεται από τα διάφορα κυκλώματα προσαρμογής της συχνότητας. Όταν η ένδειξη έχει σβήσει, οι προσαρμογές μπορούν να γίνουν με τα χειριστήρια BASS, TEBE, BAANCE και OUDNESS. 9 Χειριστήριο τόνου BASS Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή των υψηλών συχνοτήτων. Η κεντρική θέση είναι η επίπεδη (κανονική) θέση. Όταν στρέφεται προς τα τονίζονται οι ήχοι χαμηλής συχνότητας και όταν στρέφεται προς τα αριστερά, αναιρείται ο τονισμός των ήχων χαμηλής συχνότητας. Αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί όταν το κουμπί DIECT βρίσκεται στη θέση ΟΝ. 10 Χειριστήριο τόνου TEBE Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή των υψηλών συχνοτήτων. Η κεντρική θέση είναι η επίπεδη (κανονική) θέση. Όταν στρέφεται προς τα δεξιά, δίνεται τονίζονται οι ήχοι υψηλής συχνότητας και όταν στρέφεται προς τα αριστερά, αναιρείται ο τονισμός των ήχων υψηλής συχνότητας. Αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί όταν το κουμπί DIECT βρίσκεται στη θέση ΟΝ. 11 Χειριστήριο BAANCE Πρέπει να παραμένει κανονικά στην κεντρική θέση. Προσαρμόζει την ισορροπία εάν ο ήχος είναι πιο δυνατός από το ένα από τα ηχεία. Εάν η δεξιά πλευρά έχει μεγαλύτερη ένταση, στρέψτε προς τη θέση (αριστερά) και εάν η αριστερή πλευρά έχει μεγαλύτερη ένταση, στρέψτε προς τη θέση (δεξιά). Αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί όταν το κουμπί DIECT βρίσκεται στη θέση ΟΝ. 12 Χειριστήριο VOUME Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της έντασης ήχου. (Επίσης, επιτρέπει την προσαρμογή της έντασης ήχου των ακουστικών.) 13 Κουμπί/Ενδείξεις INPUT SEECTO Στρέψτε το κουμπί προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά έως ότου ανάψουν οι ενδείξεις για την πηγή εισόδου που θέλετε. Εάν στρέψετε το κουμπί προς τα δεξιά, ανάβει η επόμενη δεξιά ένδειξη. Εάν το στρέψετε προς τα αριστερά, ανάβει η επόμενη αριστερή ένδειξη. Εάν πατήσετε το κουμπί MUTE του τηλεχειριστηρίου για σίγαση του ήχου, η ένδειξη για την πηγή εισόδου που έχει επιλεγεί με το κουμπί INPUT SEECTO αναβοσβήνει. 14 Κουμπί/Ένδειξη POWE AMP DIECT (μόνο για το μοντέλο A-30) Πατήστε αυτό το κουμπί όταν ο A-30 πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως τελικός ενισχυτής (σελίδα 10). 7

8 03 Χειριστήρια και Ενδείξεις Πίσω πάνελ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες A-30 1 Ακροδέκτης GND (γείωση πικάπ) Αυτός ο ακροδέκτης γείωσης έχει σχεδιαστεί για τη μείωση του θορύβου όταν συνδέεται ένα πικάπ. Δεν πρόκειται για γείωση ασφαλείας. 2 Ακροδέκτες SPEAKES A (δεξιό κανάλι) 3 Ακροδέκτες SPEAKES B (δεξιό κανάλι) 4 Ακροδέκτες SPEAKES B (αριστερο καναλι) 5 Ακροδέκτες SPEAKES A (αριστερο καναλι) 6 Υποδοχή AC IN Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος εδώ και σε μια πρίζα. 7 Υποδοχές PHONO (MM) IN 8 Υποδοχές TUNE IN 9 Υποδοχές SACD/CD IN 10 Υποδοχές AUX IN 11 Υποδοχές NETWOK IN 12 Υποδοχές ECODE IN/OUT 13 Υποδοχές POWE AMP DIECT IN (μόνο για το μοντέλο A-30) Όταν χρησιμοποιείτε τον A-30 ως τελικό ενισχυτή, συνδέστε τον προενισχυτή εδώ (σελίδα 10). 14 Υποδοχή CONTO IN/OUT (εκτός από το A-10) 8

9 Χειριστήρια και Ενδείξεις 03 Τηλεχειριστήριο (εκτός από το A-10) A-30 STANDBY/ON DIMME SACD/CD NETWOK PHONO TUNE AUX ECODE OPTION INPUT SACD PAYE FUNC NETWOK AUDIO PAYE FUNC OUDNESS VOUME A MUTE SPEAKES B NETWOK AUDIO PAYE SETUP SOUND ENTE HOME MENU ETUN DIECT APD A STANDBY/ON Θέτει τον ενισχυτή σε κατάσταση αναμονής ή τον ενεργοποιεί. 2 Κουμπιά επιλογής εισόδου Πατήστε για να επιλέξετε μία πηγή εισόδου. Χρησιμοποιούνται για την επιλογή της συσκευής που συνδέεται στην αντίστοιχη είσοδο στην πίσω πλευρά. Όταν συνδέετε το A-30, το κουμπί OPTION είναι απενεργοποιημένο. 3 Κουμπιά ελέγχου SACD PAYE Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της συσκευής αναπαραγωγής SACD/CD της Pioneer. 4 Κουμπιά ελέγχου NETWOK AUDIO PAYE Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της συσκευής αναπαραγωγής ήχου μέσω δικτύου της Pioneer. 5 OUDNESS Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κυκλώματος loudness (σελίδα 7). 6 MUTE Μηδενίζει την ένταση του ήχου ή την επαναφέρει στην αρχική στάθμη. 7 DIECT Πιέστε για επιλογή της κατάστασης ακρόασης Direct (σελίδα 7). 8 DIMME Αυτό το κουμπί επιτρέπει τη ρύθμιση του φωτισμού των ενδείξεων στην μπροστινή πλευρά της μονάδας, σε τρία επίπεδα (δεν επηρεάζει την ένδειξη STANDBY). 9 INPUT +/ Χρησιμοποιείται για την αλλαγή της πηγής εισόδου. Η πηγή αλλάζει ως εξής. SACD/CD NETWOK PHONO TUNE AUX ECODE Επιστροφή στην αρχή. 12 VOUME +/ Χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της έντασης ακρόασης. 13 APD Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης (σελίδα 11). 10 Κουμπί/Ένδειξη SPEAKES A Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ακούσετε ήχο από το σύστημα ηχείων που είναι συνδεδεμένο στους ακροδέκτες SPEAKES A. 11 Κουμπί/Ένδειξη SPEAKES B Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ακούσετε ήχο από το σύστημα ηχείων που είναι συνδεδεμένο στους ακροδέκτες SPEAKES B. 9

10 /I STANDBY/ON STANDBY ipod/usb 5V 2.1A PUE AUDIO Hi-Bit 32 FUNCTION NETWOK AUDIO PAYE N-50 ipod Music> Extras> Settings> Shuffle Songs Backlight MENU 04 Λειτουργία Κεφάλαιο 4: Λειτουργία Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής 1 Πατήστε το κουμπί STANDBY/ON στο τηλεχειριστήριο. Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως τελικό ενισχυτή (μόνο για το μοντέλο A-30) Όταν ένας προενισχυτής είναι συνδεδεμένος στους ακροδέκτες POWE AMP DIECT της μονάδας, η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελικός ενισχυτής. Αναπαραγωγή Συσκευή αναπαραγωγής SACD/CD 2 Συσκευή αναπαραγωγής ήχου μέσω δικτύου 6 Πικάπ Δέκτης Βάση ipod, κ.λπ. Συσκευή εγγραφής CD ή κασετόφωνο Την επόμενη φορά που θέλετε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, πατήστε το κουμπί STANDBY/ON του τηλεχειριστηρίου. Στην περίπτωση του A-30/A-20, εάν έχετε πατήσει το κουμπί STANDBY/ON στην μπροστινή πλευρά, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, εάν η μονάδα απενεργοποιηθεί, όταν πατήσετε το κουμπί STANDBY/ON στο τηλεχειριστήριο, δεν θα ενεργοποιηθεί. Για να την ενεργοποιήσετε ξανά, πατήστε το κουμπί STANDBY/ON στην μπροστινή πλευρά. 1 Πατήστε το κουμπί POWE AMP DIECT στην μπροστινή πλευρά της μονάδας. Η ένδειξη POWE AMP DIECT θα ανάψει. Αναπαραγωγή 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής. 2 Ενεργοποιήστε τη μονάδα. Εάν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί STANDBY/ON στο τηλεχειριστήριο. 3 Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή αναπαραγωγής. SACD/CD NETWOK PHONO TUNE AUX ECODE Επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο του A-30, το κουμπί INPUT +/ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή της συσκευής Αναπαραγωγή Όταν χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια της μπροστινής πλευράς, στρέψτε το κουμπί INPUT SEECTO. 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή που επιλέξατε στο βήμα 1. 5 Προσαρμόστε την ένταση ήχου αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το χειριστήριο VOUME. VOUME 6 Προσαρμόστε την τονικότητα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια BASS και TEBE και το κουμπί OUDNESS. Εάν το κουμπί DIECT έχει ενεργοποιηθεί, αυτά τα χειριστήρια θα είναι απενεργοποιημένα. Σημείωση Εάν το καλώδιο ρεύματος αποσυνδεθεί όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, τότε η μονάδα θα απενεργοποιηθεί, αλλά όταν το καλώδιο συνδεθεί ξανά, δεν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Αφού συνδέσετε ξανά το καλώδιο ρεύματος, πατήστε το κουμπί STANDBY/ON στο τηλεχειριστήριο για να την ενεργοποιήσετε. Προσοχή Όταν η ένδειξη POWE AMP DIECT είναι αναμμένη, οι λειτουργίες αλλάζουν ως εξής: Τα χειριστήρια VOUME, BASS, TEBE και BAANCE στην μπροστινή πλευρά της μονάδας είναι απενεργοποιημένα. Οι προσαρμογές αυτές ελέγχονται από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στους ακροδέκτες POWE AMP DIECT της μονάδας. Όταν η ένδειξη POWE AMP DIECT είναι αναμμένη, η ένταση του ήχου από το A-30 θα ρυθμιστεί αυτόματα στη μέγιστη τιμή. Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως τελικό ενισχυτή, ελέγξτε τη στάθμη εξόδου της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στους ακροδέκτες POWE AMP DIECT και ρυθμίστε τη σε μια χαμηλή τιμή, πριν ενεργοποιηθεί η ένδειξη POWE AMP DIECT. Εάν η ένταση ήχου της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στους ακροδέκτες POWE AMP DIECT ρυθμιστεί αρχικά σε υψηλή στάθμη, τότε θα ακουστεί ξαφνικά πολύ έντονος ήχος όταν η ένδειξη POWE AMP DIECT ανάψει. Δεν παράγεται ήχος από τις υποδοχές PHONES και τους ακροδέκτες ECODE OUT. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στους ακροδέκτες POWE AMP DIECT του Α

11 /I STANDBY/ON STANDBY ipod/usb 5V 2.1A PUE AUDIO Hi-Bit 32 FUNCTION NETWOK AUDIO PAYE N-50 ipod Music> Extras> Settings> Shuffle Songs Backlight MENU Λειτουργία 04 Εγγραφή ήχου Μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή ήχου από οποιαδήποτε πηγή ήχου συνδεδεμένη στον ενισχυτή. Συσκευή αναπαραγωγής SACD/CD Συσκευή αναπαραγωγής ήχου μέσω δικτύου Πικάπ Δέκτης Βάση ipod, κ.λπ. Για να ρυθμίσετε την κατάσταση αυτόματης αναμονής (αυτόματη απενεργοποίηση) Όταν έχει ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση, εάν δεν εντοπιστεί σήμα εισόδου ή ενέργεια χειρισμού για 30 λεπτά, τότε η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. 1 Εάν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε το κουμπί DIECT και το κουμπί OUDNESS στην μπροστινή πλευρά της μονάδας πατημένα ταυτόχρονα για τρία δευτερόλεπτα. Αναπαραγωγή 1 Επιλέξτε την συσκευή από την οποία θέλετε να γράψετε. SACD/CD NETWOK PHONO TUNE AUX 2 Ξεκινήστε την εγγραφή και κατόπιν ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή προέλευσης. Εγγραφή Συσκευή εγγραφής ήχου (συσκευή εγγραφής CD, κασετόφωνο, κ.λπ.) 1 Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η κατάσταση, η ένδειξη STANDBY/APD στην μπροστινή πλευρά της μονάδας θα ανάβει με πράσινο χρώμα. Πατήστε τα κουμπιά ξανά για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση. Η κατάσταση αυτή μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με το κουμπί APD που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο του A-30. Η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ON. Η περιστροφή των χειριστηρίων TEBE, BASS, BAANCE ή VOUME δεν θεωρείται ως ενέργεια χειρισμού για τον μηδενισμό του χρονομετρητή 30 λεπτών για την αυτόματη απενεργοποίηση. Σημείωση Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, τυχόν υπερβολικός θόρυβος που παράγεται από τη συσκευή μπορεί να ερμηνευθεί ως σήμα ήχου, αποτρέποντας έτσι τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Επαναφορά όλων των εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής 1 Όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα, για πέντε δευτερόλεπτα, τα κουμπιά DIECT και SPEAKES A που βρίσκονται στην μπροστινή πλευρά. 2 Ενεργοποιήστε τη μονάδα. 11

12 05 Πρόσθετες πληροφορίες Κεφάλαιο 5: Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Ορισμένες φορές κάτι το οποίο δείχνει σαν πρόβλημα ή βλάβη οφείλεται απλώς σε κάποιον λάθος χειρισμό. Εάν πιστεύετε ότι η συσκευή σας έχει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε πρώτα τα θέματα που αναφέρονται στη συνέχεια. Ορισμένες φορές το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε άλλη συσκευή. Εξετάστε προσεκτικά τις άλλες συσκευές που χρησιμοποιείτε. Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα ακόμη κι αφού κάνετε τους ελέγχους που αναφέρονται παρακάτω, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Pioneer ή με το σημείο αγοράς για την επισκευή της συσκευής. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά λόγω εξωτερικών αιτιών, όπως π.χ. στατικού ηλεκτρισμού, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και κατόπιν συνδέστε το ξανά για να την επαναφέρετε σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Πρόβλημα Ενέργεια Η συσκευή δεν ενεργοποιείται. Μήπως το φις του καλωδίου ρεύματος αποσυνδέθηκε από την πρίζα; Συνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος σωστά στην πρίζα (σελίδα 6). Μήπως το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε από την υποδοχή AC IN; Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σωστά (σελίδα 6). Η μονάδα απενεργοποιείται. Μήπως είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης; Εάν δεν θέλετε να απενεργοποιείται η μονάδα αυτόματα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή (σελίδα 11). Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ο Η εσωτερική θερμοκρασία της μονάδας έχει αυξηθεί και το κύκλωμα ασφαλείας έχει ήχος διακόπτεται, η ένδειξη STANDBY/ ενεργοποιηθεί. APD αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα σε - Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αφήστε την να κρυώσει πριν την ενεργοποιήσετε ξανά. διαστήματα του 1 δευτερολέπτου. - Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια θέση με καλύτερο αερισμό. - Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι τοποθετημένη σωστά. Εάν ενεργοποιηθεί ξανά χωρίς να έχει κρυώσει, θα εμφανιστούν ξανά τα ίδια συμπτώματα (σελίδα 4). Πρόβλημα Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Αντικαταστήστε την μπαταρία (σελίδα 4). Πλησιάστε σε απόσταση μικρότερη των 7 μ. και υπό γωνία 30 από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού στο εμπρός πάνελ (σελίδα 4). Απομακρύνετε οποιοδήποτε εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής ή μετακινηθείτε σε μία διαφορετική θέση. Αποφύγετε την έκθεση του αισθητήρα τηλεχειρισμού στην μπροστινή πλευρά σε πολύ ισχυρό φως. Μήπως το καλώδιο ελέγχου για μία συσκευή δεν έχει συνδεθεί σωστά; Επιβεβαιώστε ότι οι συνδέσεις είναι σωστές (σελίδα 6). Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της πηγής εισόδου στο A-30. Ενέργεια Καθαρισμός της συσκευής Για να καθαρίσετε την συσκευή από την σκόνη και τους ρύπους, χρησιμοποιήστε γυαλιστικό ή στεγνό ύφασμα. Εάν η επιφάνεια της συσκευής είναι βρώμικη, σκουπίστε την με μαλακό ύφασμα ελαφρώς βρεγμένο με διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού (ένα μέρος απορρυπαντικού σε πέντε έως έξι μέρη νερού) και κατόπιν σκουπίστε την ξανά με στεγνό ύφασμα. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που προορίζονται για γυάλισμα ή καθαρισμό επίπλων. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικά, βενζίνη, εντομοκτόνα, ή άλλα χημικά επάνω ή κοντά στη συσκευή. Ελέγξτε εάν η λειτουργία POWE AMP DIECT είναι ενεργοποιημένη. Εάν είναι, πατήστε το κουμπί POWE AMP DIECT στην μπροστινή πλευρά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία (σελίδα 10). Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ο Μήπως χρησιμοποιείτε ηχεία με τιμές σύνθετης αντίστασης που δεν υποστηρίζονται από τη ήχος διακόπτεται, η ένδειξη STANDBY/ μονάδα; Επιβεβαιώστε την ονομαστική σύνθετη αντίσταση των ηχείων (σελίδα 6). APD αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα σε Μήπως κάποια καλώδια των ηχείων έχουν αποσυνδεθεί από τους ακροδέκτες SPEAKES διαστήματα του 2 δευτερολέπτου. και ακουμπούν σε άλλα καλώδια ή στην επιφάνεια της πίσω πλευράς; Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε ξανά τα καλώδια των ηχείων σωστά (σελίδα 6). Όταν η μονάδα ενεργοποιείται, η ένδειξη STANDBY/APD αναβοσβήνει σε μη κανονικά διαστήματα. Το κύκλωμα της μονάδας έχει υποστεί ζημιά. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Pioneer. Δεν ακούγεται κανένας ήχος όταν επιλέξετε μία λειτουργία (είσοδο). Δεν ακούγεται κανένας ήχος από ένα ηχείο. Κάποιο καλώδιο σύνδεσης έχει αποσυνδεθεί ή δεν έχει συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε τις συνδέσεις σας (σελίδα 5). Οι υποδοχές ή οι ακροδέκτες ενός καλωδίου έχουν ρύπους. Καθαρίστε τις υποδοχές και τους ακροδέκτες. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας εισόδου της μονάδας είναι ρυθμισμένος στην επιθυμητή συσκευή αναπαραγωγής. Ρυθμίστε τον επιλογέα σωστά (σελίδα 10). Στην περίπτωση του A-30/A-20, πατήστε το κουμπί MUTE στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση (σελίδα 9). Μήπως τα καλώδια σύνδεσης ή τα καλώδια των ηχείων έχουν αποσυνδεθεί στη μία πλευρά; Συνδέστε ξανά σωστά (σελίδα 5). 12

13 Πρόσθετες πληροφορίες 05 13

14 05 Πρόσθετες πληροφορίες 14

15 Πρόσθετες πληροφορίες 05 15

16

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Σειρά MX -P Οδηγίες χρήσης υνατότητες 8 έως 12 μονοφωνικές (ανάλογα με το μοντέλο). Ισχύς ενσωματωμένου ενισχυτή (στα 4Ω) από 2 x 200W έως 2 x 500W (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Σειρά MX -06 D Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 έως 16 μονοφωνικές είσοδοι και 4 στερεοφωνικές είσοδοι (2 από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι μικροφώνων)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως

HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Εισαγωγή...3 Γενικές πληροφορίες...4 Συνδέσεις...5 Πλήκτρα ελέγχου και λειτουργίες...6 Τηλεχειριστήριο...7 Οδηγίες λειτουργίας...8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Το διπλανό σήμα, ενός κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόση ένταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0. Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-0083

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0. Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-0083 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα