ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ CAUTION. Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη συλλογή και απόρριψη παλαιών συσκευών και χρησιμοποιημένων μπαταριών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ CAUTION. Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη συλλογή και απόρριψη παλαιών συσκευών και χρησιμοποιημένων μπαταριών"

Transcript

1

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αυτό το σύμβολο του κεραυνού με βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ενημερώσει το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης χωρίς μόνωση μέσα στο περίβλημα του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να έχει επαρκές μέγεθος ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τους ανθρώπους. CAUTION ISK OF EECTIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή. D _A1_ Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη συλλογή και απόρριψη παλαιών συσκευών και χρησιμοποιημένων μπαταριών Σύμβολο για συσκευές Σύμβολαπαραδείγματα για μπαταρίες Pb Τα σύμβολα επάνω στα προϊόντα, στη συσκευασία τους και/ή στα έγγραφα που τα συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι απαιτείται ο διαχωρισμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και των μπαταριών από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη, αποκομιδή και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και χρησιμοποιημένων μπαταριών απευθυνθείτε στα κατάλληλα σημεία συλλογής, σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία. Με τη σωστή απόρριψη προϊόντων και μπαταριών, βοηθάτε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων καθώς επίσης και στην πρόληψη ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών, οι οποίες θα προέκυπταν από την ακατάλληλη απόρριψή τους, για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης συσκευών της περιοχής σας, ή το σημείο πώλησης του προϊόντος. Αυτά τα σύμβολα ισχύουν μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτές τις συσκευές, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το σημείο αγοράς του προϊόντος και ενημερωθείτε σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψής τους. K058a_A1_ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτή η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Για να αποφύγετε κινδύνους πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (π.χ. βάζα) κοντά σε αυτήν τη συσκευή. Προφυλάξτε επίσης τη συσκευή από σταγόνες νερού, βροχή, ή υγρασία. D _A1_ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη ενότητα. Η τάση του ρεύματος του ηλεκτρικού δικτύου διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή χρήσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου στο χώρο σας καλύπτει τις απαιτήσεις της συσκευής (π.χ. 230 V ή 120 V), οι οποίες αναφέρονται στο πίσω πάνελ. D *_A1_ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε αντικείμενα με ακάλυπτη φλόγα (π.χ. αναμμένα κεριά) πάνω στη συσκευή. D a_A1_ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ Κατά την τοποθέτηση αυτής της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει χώρο γύρω από τη μονάδα για τον αερισμό της, για τη διευκόλυνση της αποβολής θερμότητας (τουλάχιστον 30 εκ. στο επάνω μέρος, 10 εκ. στο πίσω μέρος, και 10 εκ. σε κάθε πλευρά). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα ανοίγματα και οι θυρίδες στο περίβλημα της συσκευής χρησιμοποιούνται για τον αερισμό της και εξασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία και την προστασία της από την υπερθέρμανση. Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού με αντικείμενα όπως π.χ. εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λ.π. Επίσης, μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε κρεβάτια, καναπέδες, χαλιά, ή άλλες παρόμοιες επιφάνειες. D b*_A1_

3 Συνθήκες λειτουργίας Οι συνιστώμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για τη λειτουργία της συσκευής είναι: Θερμοκρασία +5 C έως +35 C και υγρασία μικρότερη από 85 %H (με ελεύθερες τις θυρίδες ψύξης) Μην εγκαθιστάτε αυτήν τη συσκευή σε χώρους στους οποίους εκτίθεται σε υψηλή υγρασία, σε χώρους με κακό αερισμό, ή σε χώρους στους οποίους εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως (ή σε έντονο τεχνητό φωτισμό) D c*_A1_ Εάν το φις του καλωδίου ρεύματος αυτής της συσκευής δεν ταιριάζει με την πρίζα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε με το κατάλληλο φις. Η αντικατάσταση και η τοποθέτηση του φις του καλωδίου ρεύματος αυτής της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Εάν το κομμένο φις συνδεθεί σε πρίζα ρεύματος, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Διασφαλίστε τη σωστή απόρριψή του αφού το αφαιρέσετε από το καλώδιο. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. σε περίοδο διακοπών) θα πρέπει να την αποσυνδέετε από το ρεύμα αφαιρώντας το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. D a_A1_ ΠΡΟΣΟΧΗ Ο διακόπτης /I STANDBY/ON της συσκευής δεν απομονώνει πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα. Η βασική διάταξη αποσύνδεσης της συσκευής από το ρεύμα είναι το καλώδιο ρεύματος, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να το αποσυνδέετε από την πρίζα για να απομονώσετε τη συσκευή από το ρεύμα. Συνεπώς, θα πρέπει να διασφαλίσετε την εγκατάσταση της συσκευής σε μία θέση η οποία θα επιτρέπει την εύκολη αποσύνδεση του καλωδίου από την πρίζα ρεύματος σε περίπτωση ατυχήματος. Για να αποφύγετε κινδύνους πυρκαγιάς, θα πρέπει να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. σε περίοδο διακοπών). D a*_A1_ Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για γενική οικιακή χρήση. Εάν συμβεί κάποια βλάβη η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός της οικιακής (π.χ. μακρόχρονη επαγγελματική χρήση σε εστιατόρια, οχήματα, ή πλοία), ο χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος της επισκευής, ακόμη και κατά την περίοδο της εγγύησης. K041_A1_ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Θα πρέπει να πιάνετε το καλώδιο ρεύματος μόνο από το φις. Μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα και ποτέ μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια διότι μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή, έπιπλα ή άλλα αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος και προσέξτε να μην «τραυματίσετε» το καλώδιο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μη δένετε ποτέ το καλώδιο μόνο του ή μαζί με άλλα καλώδια. Τα καλώδια ρεύματος θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην κινδυνεύετε να τα πατήσετε. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε φθορά, ζητήστε ένα ανταλλακτικό καλώδιο από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της PIONEE ή από το σημείο αγοράς. S002*_A1_ (A-30 μόνο) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ. Η επάνω επιφάνεια, πάνω από την εσωτερική ψύκτρα, μπορεί να ζεσταθεί πολύ όταν το προϊόν λειτουργεί συνεχόμενα. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Pioneer. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, έτσι ώστε να χρησιμοποιείτε σωστά τη συσκευή σας. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση των οδηγιών, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλή θέση για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα 01 Πριν ξεκινήσετε Περιεχόμενα της συσκευασίας Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο (εκτός από το A-10) Χρήση του τηλεχειριστηρίου Εγκατάσταση του ενισχυτή Συνδέσεις Συνδέσεις καλωδίων Πληροφορίες για τη «διπλοκαλωδίωση» Σύνδεση καλωδίων ηχείων Σύνδεση καλωδίων ήχου Χρήση κεντρικού ελέγχου μαζί με άλλες συσκευές Pioneer (εκτός από το A-10) Σύνδεση στο ρεύμα Χειριστήρια και Ενδείξεις Εμπρός πάνελ Πίσω πάνελ Τηλεχειριστήριο (εκτός από το A-10) Λειτουργία Αναπαραγωγή Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως τελικό ενισχυτή (μόνο για το μοντέλο A-30) Εγγραφή ήχου Για να ρυθμίσετε την κατάσταση αυτόματης αναμονής (αυτόματη απενεργοποίηση) Επαναφορά όλων των εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Καθαρισμός της συσκευής

4 01 Πριν ξεκινήσετε Κεφάλαιο 1: Πριν ξεκινήσετε Περιεχόμενα της συσκευασίας Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα εξαρτήματα βρίσκονται στη συσκευασία όταν την ανοίξετε. Τηλεχειριστήριο (εκτός από το A-10) 2 μπαταρίες ξηρών στοιχείων AAA/IEC 03 (εκτός από το A-10) Καλώδιο ρεύματος Κάρτα εγγύησης Οδηγίες χρήσης (το παρόν έγγραφο) Σημείωση Οι εικόνες που εμφανίζονται στις οδηγίες χρήσης μπορεί να έχουν τροποποιηθεί ή απλοποιηθεί για επεξηγηματικούς λόγους και, επομένως, μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο παρόν αναφέρονται κυρίως στο A-30. Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο (εκτός από το A-10) 1 Ανοίξτε το πίσω καπάκι. A-30 A-20 2 Τοποθετήστε τις καινούργιες μπαταρίες, σύμφωνα με τις πολικότητες που εμφανίζονται στο εσωτερικό της θήκης. A-30 A-20 3 Κλείστε το πίσω καπάκι. A-30 A-20 Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται στη μονάδα παρέχονται για να ελέγξετε τη λειτουργία του μηχανήματος και δεν θα διαρκέσουν για μεγάλο διάστημα. Σας προτείνουμε τη χρήση αλκαλικών μπαταριών που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Προσοχή Η λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή των υγρών τους ή έκρηξη. Θα πρέπει να λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις: Κατά την εισαγωγή των μπαταριών, φροντίστε να μην καταστρέψετε τα ελατήρια στους ακροδέκτες. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικές από αυτές που προσδιορίζονται. Επίσης μη χρησιμοποιείτε καινούριες με παλιές μπαταρίες μαζί. Όταν εισάγετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, τοποθετήστε τις στη σωστή κατεύθυνση, σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας ( και ). Μη θερμαίνετε τις μπαταρίες, μην τις αποσυναρμολογείτε και μην τις πετάτε σε φλόγα ή νερό. Οι μπαταρίες μπορεί να έχουν διαφορετική τάση ακόμα και εάν έχουν το ίδιο μέγεθος και σχήμα. Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικά είδη μπαταριών. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα (1 μήνα ή περισσότερο), αφαιρέστε τις μπαταρίες για την αποφυγή διαρροής των υγρών της μπαταρίας. Σε περίπτωση διαρροής, σκουπίστε προσεκτικά τα υγρά των μπαταριών από το εσωτερικό του διαμερίσματος και αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία έχει διαρροή και το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετέ το με άφθονο νερό. Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος που ισχύουν στη χώρα σας. Χρήση του τηλεχειριστηρίου Το τηλεχειριστήριο έχει εμβέλεια περίπου 7 μ. σε γωνία περίπου 30 από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού. Κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να έχετε υπόψη τα ακόλουθα: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής. Το τηλεχειριστήριο μπορεί να μη λειτουργεί αξιόπιστα κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή φως από λαμπτήρες φθορισμού στον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής. Τα τηλεχειριστήρια διαφορετικών συσκευών μπορεί να προκαλούν παρεμβολές το ένα στο άλλο. Αποφύγετε τη χρήση τηλεχειριστηρίων για άλλες συσκευές κοντά σε αυτήν τη συσκευή. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν διαπιστώσετε μείωση της εμβέλειας του τηλεχειριστηρίου. Εγκατάσταση του ενισχυτή Κατά την τοποθέτηση της παρούσας συσκευής βεβαιωθείτε ότι την έχετε τοποθετήσει σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην την τοποθετείτε στις ακόλουθες θέσεις: Επάνω σε έγχρωμη τηλεόραση (η εικόνα μπορεί να εμφανίσει παραμορφώσεις). Κοντά σε ένα κασετόφωνο (ή κοντά σε άλλη συσκευή η οποία παράγει μαγνητικά πεδία). Μπορεί να υπάρξουν παρεμβολές στον ήχο. Σε θέσεις στις οποίες εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως. Σε χώρους με υγρασία Σε χώρους με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία Σε χώρους στους οποίους υπόκειται σε κραδασμούς ή μετακινήσεις Σε χώρους με πολλή σκόνη Σε χώρους με θερμούς ατμούς ή έλαια (π.χ. σε μια κουζίνα) Μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω σε καναπέ ή άλλο αντικείμενο ή υλικό με απορροφητικές ιδιότητες, καθώς η ποιότητα ήχου θα υποβαθμιστεί. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θέσεις που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θέσεις στις οποίες αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες, όπως π.χ. στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου ή κοντά σε θερμαντικά σώματα. Αυτό ενέχει κινδύνους διαρροής των υγρών των μπαταριών, υπερθέρμανσης, έκρηξης ή πρόκλησης πυρκαγιάς. Επιπλέον, μειώνει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση των μπαταριών μ. 4

5 ipod Music> Extras> Settings> Shuffle Songs Backlight MENU PE OUT Συνδέσεις 02 Κεφάλαιο 2: Συνδέσεις Συνδέσεις καλωδίων Προσοχή Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αφού ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις των συσκευών, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Συσκευή αναπαραγωγής SACD/CD Συσκευή αναπαραγωγής ήχου μέσω δικτύου Υποδοχές PE OUT στον προενισχυτή ή τον ενισχυτή AV Σύστημα ηχείων Β Δεξιά Αριστερά Προσοχή Ο ακροδέκτης SIGNA GND παρέχεται για τη μείωση του θορύβου όταν η μονάδα συνδέεται με συσκευές, όπως ένα αναλογικό πικάπ. Μη συνδέετε τους ακροδέκτες PHONO (MM) σε οποιαδήποτε συσκευή εκτός του πικάπ. Επίσης, μη συνδέετε σε πικάπ που διαθέτει ενσωματωμένο ισοσταθμιστή. Μπορεί να δημιουργηθεί ήχος πολύ μεγάλης έντασης, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στα ηχεία ή σε άλλες συσκευές. Οι ακροδέκτες PHONO (MM) της μονάδας έχουν σχεδιαστεί για χρήση με πικάπ που διαθέτουν κεφαλές τύπου κινούμενου μαγνήτη (MM). Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πικάπ με κεφαλές κινούμενου πηνίου (MC). Μην τοποθετείτε τα καλώδια έτσι ώστε να κάμπτονται πάνω από τη συσκευή (όπως βλέπετε στην εικόνα). Εάν το κάνετε, το μαγνητικό πεδίο που παράγεται από τους μετασχηματιστές της συσκευής μπορεί να προκαλέσει θόρυβο (βόμβο) στα ηχεία. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο κουμπιά, SPEAKES A και SPEAKES B, βρίσκονται στη θέση ON (σελίδα 7). Σύστημα ηχείων Δεξιά HIGH OW Πίσω πάνελ του A-30 Αφαιρέστε το έλασμα βραχυκύκλωσης μεταξύ του θετικού και του αρνητικού ακροδέκτη. Σύστημα ηχείων Αριστερά HIGH OW A-30 μόνο Πίσω πάνελ του A-30 Οι ακροδέκτες POWE AMP DIECT της μονάδας δεν πρέπει να συνδέονται σε υποδοχές εκτός των PE- AMP OUT. Εάν το πικάπ διαθέτει καλώδιο γείωσης, ασφαλίστε το στον ακροδέκτη γείωσης του ενισχυτή. OUTPUT Πικάπ Δέκτης Βάση ipod, κ.λπ. Συσκευή εγγραφής CD ή κασετόφωνο AUDIO OUTPUT PAY Καλώδιο ρεύματος (παρέχεται) EC Δεξιά Αριστερά Σύστημα ηχείων A Σημείωση Όταν συνδέετε ένα κασετόφωνο, μπορεί να ακούγεται θόρυβος αναπαραγωγής, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης. Ο θόρυβος αυτός προκαλείται από ρεύμα διαρροής από τον μετασχηματιστή του ενισχυτή. Στην περίπτωση αυτή, αλλάξτε τη θέση εγκατάστασης ή απομακρύνετε το κασετόφωνο από τον ενισχυτή. Το ipod αποτελεί εμπορικό σήμα της εταιρείας Apple, Inc., καταχωρισμένο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Πληροφορίες για τη «διπλοκαλωδίωση» Η μονάδα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με ηχεία που υποστηρίζουν διπλοκαλωδίωση. Φροντίστε να υλοποιήσετε σωστά τις συνδέσεις υψηλής συχνότητας και χαμηλής συχνότητας. Προσοχή Όταν χρησιμοποιείτε διπλοκαλωδίωση για τη σύνδεση των ηχείων, βεβαιωθείτε ότι αφαιρείτε τα ελάσματα βραχυκύκλωσης HIGH και OW των ηχείων για να προστατέψετε τον ενισχυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τα ηχεία. Όταν χρησιμοποιείτε ηχεία με αφαιρούμενα κυκλώματα δικτύου, να έχετε υπόψη ότι εάν το δίκτυο αφαιρεθεί, δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα και ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο ηχείο. Μια άλλη μέθοδος σύνδεσης είναι η σύνδεση των ακροδεκτών SPEAKES A στην πλευρά HIGH και των ακροδεκτών SPEAKES B στην πλευρά OW (το αντίστροφο από την εικόνα). 5

6 02 Συνδέσεις Σύνδεση καλωδίων ηχείων 1 Συστρέψτε τους πυρήνες των καλωδίων. 2 Ξεβιδώστε το παξιμάδι στον ακροδέκτη SPEAKES και εισαγάγετε το καλώδιο του ηχείου στην ελεύθερη οπή στον άξονα του ακροδέκτη. 3 Σφίξτε ξανά το παξιμάδι του ακροδέκτη χιλ. Προσοχή Όταν χρησιμοποιείτε μόνο ένα σετ ακροδεκτών ηχείων (SPEAKES A ή SPEAKES B) ή όταν χρησιμοποιείτε συνδέσεις διπλοκαλωδίωσης, το ηχείο που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει ονομαστική σύνθετη αντίσταση μεταξύ 4 και 16. Όταν χρησιμοποιείτε και τα δύο σετ ακροδεκτών, τα συνδεδεμένα ηχεία πρέπει να έχουν ονομαστική σύνθετη αντίσταση μεταξύ 8 και 32. Για λεπτομέρειες σχετικά με την τιμή της σύνθετης αντίστασης, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τα ηχεία σας. Βεβαιωθείτε ότι οι υποδοχές + και - του ενισχυτή συνδέονται με τις υποδοχές ίδιας πολικότητας (+ και -) των ηχείων. Οι ακροδέκτες των ηχείων έχουν ρεύμα ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗΣ τάσης. Για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία κατά τη σύνδεση/αποσύνδεση των καλωδίων των ηχείων, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα προτού αγγίξετε τυχόν εκτεθειμένα μέρη. Βεβαιωθείτε ότι το απογυμνωμένο καλώδιο ηχείου έχει συστραφεί και εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή του ηχείου. Εάν κάποιο από τα γυμνά καλώδια ηχείων ακουμπήσει την πίσω πλευρά της συσκευής μπορεί να προκληθεί διακοπή της τροφοδοσίας ως προστατευτικό μέτρο. Σύνδεση καλωδίων ήχου Συνδέστε το λευκό βύσμα στην αριστερή () υποδοχή και το κόκκινο βύσμα στη δεξιά (). Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τα βύσματα πλήρως μέσα στις υποδοχές. Αριστερό (λευκό) Δεξιό (κόκκινο) Χρήση κεντρικού ελέγχου μαζί με άλλες συσκευές Pioneer (εκτός από το A-10) Μπορείτε να συνδέσετε πολλές συσκευές Pioneer που διαθέτουν υποδοχές CONTO IN/OUT με τη μονάδα A-30/A-20, γεγονός που σας επιτρέπει τον κεντρικό έλεγχο των συσκευών μέσω του αισθητήρα τηλεχειρισμού που βρίσκεται στη μονάδα A-30/A-20. Αυτό επιτρέπει επίσης τον τηλεχειρισμό των συσκευών που δεν διαθέτουν αισθητήρα τηλεχειρισμού ή που είναι τοποθετημένες σε σημεία όπου ο αισθητήρας τηλεχειρισμού δεν είναι προσβάσιμος. Σημείωση IN OUT CONTO Άλλη συσκευή Pioneer που διαθέτει υποδοχές CONTO IN/OUT A-30/A-20 Τηλεχειριστήριο A-30/A-20 Προς άλλη συσκευή Pioneer που διαθέτει υποδοχή CONTO IN Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα του A-30/A-20. Για τις συνδέσεις, χρησιμοποιήστε μονοφωνικό καλώδιο με μίνι βύσμα (χωρίς αντίσταση) που διατίθεται στα εμπορικά καταστήματα. Όταν συνδέετε τις υποδοχές CONTO IN/OUT, πρέπει να χρησιμοποιήσετε επίσης καλώδια ήχου που διατίθενται στα εμπορικά καταστήματα, προκειμένου να γίνουν οι αναλογικές συνδέσεις. Συνδέοντας τις υποδοχές CONTO IN/OUT μόνο, δεν έχετε τη δυνατότητα ελέγχου του συστήματος. Όταν ένα καλώδιο ελέγχου συνδέεται στην υποδοχή CONTO IN του A-30/A-20, δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της μονάδας στρέφοντας το τηλεχειριστήριο προς το A-30/A-20 (ο αισθητήρας τηλεχειρισμού απενεργοποιείται αυτόματα). Σύνδεση στο ρεύμα Σημαντικό Εάν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο διάστημα, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Έχετε υπόψη σας ότι οι διάφορες εσωτερικές ρυθμίσεις δεν θα χαθούν, ακόμη κι εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, φροντίστε να πατήσετε πρώτα το κουμπί /I STANDBY/ON που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της μονάδας, ώστε η μονάδα A-30/A-20 να απενεργοποιηθεί ή η μονάδα A-10 να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής πριν από την αποσύνδεση του καλωδίου. Προσοχή Η χρήση καλωδίου ρεύματος διαφορετικού από αυτό που παρέχεται ακυρώνει την εγγύηση, καθώς η Pioneer δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που θα προκληθεί. (Το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται μαζί με το μοντέλο A-30 έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 10 A, ενώ το καλώδιο που παρέχεται με το μοντέλο A-20/ A-10 έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 2,5 A.) Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος διαφορετικό από αυτό που παρέχεται με τη συσκευή αυτή. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που περιγράφεται παρακάτω. Όταν ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις, συνδέστε τη μονάδα σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Πίσω πλευρά του A-30 Προς την πρίζα ρεύματος Καλώδιο ρεύματος 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή AC IN στην πίσω πλευρά της μονάδας. 2 Συνδέστε το άλλο άκρο σε μια πρίζα. 6

7 Χειριστήρια και Ενδείξεις 03 Κεφάλαιο 3: Χειριστήρια και Ενδείξεις Εμπρός πάνελ /I STANDBY/ON Ο ενισχυτής απενεργοποιείται ή ενεργοποιείται. Όταν είναι ενεργοποιημένος, η ένδειξη ενεργοποίησης στο κέντρο του κουμπιού θα ανάβει. Στο μοντέλο A-10, ο ενισχυτής μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής ή ενεργοποιείται. 2 Ένδειξη STANDBY/APD Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα. Όταν η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (Auto Power Down, APD) είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα (σελίδα 11). 3 Κουμπί/Ένδειξη SPEAKES A Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ακούσετε ήχο από το σύστημα ηχείων που είναι συνδεδεμένο στους ακροδέκτες SPEAKES A. On : Η ένδειξη ανάβει. Ακούγεται ο ήχος από το σύστημα ηχείων. (Ο ήχος θα παράγεται επίσης από την υποδοχή PHONES.) Off : Η ένδειξη σβήνει. Δεν ακούγεται ήχος από το σύστημα ηχείων. Ρυθμίστε τη θέση αυτή κατά την ακρόαση με ακουστικά. A Κουμπί/Ένδειξη SPEAKES B Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ακούσετε ήχο από το σύστημα ηχείων που είναι συνδεδεμένο στους ακροδέκτες SPEAKES B. On : Η ένδειξη ανάβει. Ακούγεται ο ήχος από το σύστημα ηχείων. (Ο ήχος θα παράγεται επίσης από την υποδοχή PHONES.) Off : Η ένδειξη σβήνει. Δεν ακούγεται ήχος από το σύστημα ηχείων. Ρυθμίστε τη θέση αυτή κατά την ακρόαση με ακουστικά. 5 Κουμπί/Ένδειξη OUDNESS Χρησιμοποιείται για την ακρόαση σε χαμηλή ένταση ήχου. On : Η ένδειξη ανάβει: Ενισχύει τις χαμηλές και τις υψηλές συχνότητες για να δώσει πρόσθετο «σφρίγος» στην αναπαραγωγή, ακόμη και σε χαμηλή ένταση ήχου. Off : Η ένδειξη σβήνει: Πρέπει να παραμένει κανονικά στη θέση αυτή. Αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί όταν το κουμπί DIECT βρίσκεται στη θέση ΟΝ. Όταν η ένταση του ήχου αυξάνεται, το μέγεθος της αλλαγής που παράγεται από το κύκλωμα OUDNESS μειώνεται. 6 Αισθητήρας τηλεχειρισμού (εκτός από το A-10) Λήψη των σημάτων από το τηλεχειριστήριο (σελίδα 4). 7 Υποδοχή PHONES Χρησιμοποιείται για σύνδεση των ακουστικών. Δεν παράγεται ήχος όταν το κουμπί POWE AMP DIECT βρίσκεται στη θέση ON. 8 Κουμπί/Ένδειξη DIECT On : Η ένδειξη ανάβει: Όταν το κουμπί αυτό βρίσκεται στη θέση ON, τα ηχητικά σήματα εξέρχονται απευθείας, χωρίς να περνούν μέσα από τα διάφορα κυκλώματα προσαρμογής (BASS, TEBE, BAANCE, OUDNESS). Αυτό επιτρέπει την αναπαραγωγή των σημάτων με μεγαλύτερη πιστότητα, αλλά απενεργοποιεί τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει με τα χειριστήρια BASS, TEBE, BAANCE ή OUDNESS. Off : Η ένδειξη σβήνει: Το σήμα διέρχεται από τα διάφορα κυκλώματα προσαρμογής της συχνότητας. Όταν η ένδειξη έχει σβήσει, οι προσαρμογές μπορούν να γίνουν με τα χειριστήρια BASS, TEBE, BAANCE και OUDNESS. 9 Χειριστήριο τόνου BASS Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή των υψηλών συχνοτήτων. Η κεντρική θέση είναι η επίπεδη (κανονική) θέση. Όταν στρέφεται προς τα τονίζονται οι ήχοι χαμηλής συχνότητας και όταν στρέφεται προς τα αριστερά, αναιρείται ο τονισμός των ήχων χαμηλής συχνότητας. Αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί όταν το κουμπί DIECT βρίσκεται στη θέση ΟΝ. 10 Χειριστήριο τόνου TEBE Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή των υψηλών συχνοτήτων. Η κεντρική θέση είναι η επίπεδη (κανονική) θέση. Όταν στρέφεται προς τα δεξιά, δίνεται τονίζονται οι ήχοι υψηλής συχνότητας και όταν στρέφεται προς τα αριστερά, αναιρείται ο τονισμός των ήχων υψηλής συχνότητας. Αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί όταν το κουμπί DIECT βρίσκεται στη θέση ΟΝ. 11 Χειριστήριο BAANCE Πρέπει να παραμένει κανονικά στην κεντρική θέση. Προσαρμόζει την ισορροπία εάν ο ήχος είναι πιο δυνατός από το ένα από τα ηχεία. Εάν η δεξιά πλευρά έχει μεγαλύτερη ένταση, στρέψτε προς τη θέση (αριστερά) και εάν η αριστερή πλευρά έχει μεγαλύτερη ένταση, στρέψτε προς τη θέση (δεξιά). Αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί όταν το κουμπί DIECT βρίσκεται στη θέση ΟΝ. 12 Χειριστήριο VOUME Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της έντασης ήχου. (Επίσης, επιτρέπει την προσαρμογή της έντασης ήχου των ακουστικών.) 13 Κουμπί/Ενδείξεις INPUT SEECTO Στρέψτε το κουμπί προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά έως ότου ανάψουν οι ενδείξεις για την πηγή εισόδου που θέλετε. Εάν στρέψετε το κουμπί προς τα δεξιά, ανάβει η επόμενη δεξιά ένδειξη. Εάν το στρέψετε προς τα αριστερά, ανάβει η επόμενη αριστερή ένδειξη. Εάν πατήσετε το κουμπί MUTE του τηλεχειριστηρίου για σίγαση του ήχου, η ένδειξη για την πηγή εισόδου που έχει επιλεγεί με το κουμπί INPUT SEECTO αναβοσβήνει. 14 Κουμπί/Ένδειξη POWE AMP DIECT (μόνο για το μοντέλο A-30) Πατήστε αυτό το κουμπί όταν ο A-30 πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως τελικός ενισχυτής (σελίδα 10). 7

8 03 Χειριστήρια και Ενδείξεις Πίσω πάνελ Για λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες A-30 1 Ακροδέκτης GND (γείωση πικάπ) Αυτός ο ακροδέκτης γείωσης έχει σχεδιαστεί για τη μείωση του θορύβου όταν συνδέεται ένα πικάπ. Δεν πρόκειται για γείωση ασφαλείας. 2 Ακροδέκτες SPEAKES A (δεξιό κανάλι) 3 Ακροδέκτες SPEAKES B (δεξιό κανάλι) 4 Ακροδέκτες SPEAKES B (αριστερο καναλι) 5 Ακροδέκτες SPEAKES A (αριστερο καναλι) 6 Υποδοχή AC IN Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος εδώ και σε μια πρίζα. 7 Υποδοχές PHONO (MM) IN 8 Υποδοχές TUNE IN 9 Υποδοχές SACD/CD IN 10 Υποδοχές AUX IN 11 Υποδοχές NETWOK IN 12 Υποδοχές ECODE IN/OUT 13 Υποδοχές POWE AMP DIECT IN (μόνο για το μοντέλο A-30) Όταν χρησιμοποιείτε τον A-30 ως τελικό ενισχυτή, συνδέστε τον προενισχυτή εδώ (σελίδα 10). 14 Υποδοχή CONTO IN/OUT (εκτός από το A-10) 8

9 Χειριστήρια και Ενδείξεις 03 Τηλεχειριστήριο (εκτός από το A-10) A-30 STANDBY/ON DIMME SACD/CD NETWOK PHONO TUNE AUX ECODE OPTION INPUT SACD PAYE FUNC NETWOK AUDIO PAYE FUNC OUDNESS VOUME A MUTE SPEAKES B NETWOK AUDIO PAYE SETUP SOUND ENTE HOME MENU ETUN DIECT APD A STANDBY/ON Θέτει τον ενισχυτή σε κατάσταση αναμονής ή τον ενεργοποιεί. 2 Κουμπιά επιλογής εισόδου Πατήστε για να επιλέξετε μία πηγή εισόδου. Χρησιμοποιούνται για την επιλογή της συσκευής που συνδέεται στην αντίστοιχη είσοδο στην πίσω πλευρά. Όταν συνδέετε το A-30, το κουμπί OPTION είναι απενεργοποιημένο. 3 Κουμπιά ελέγχου SACD PAYE Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της συσκευής αναπαραγωγής SACD/CD της Pioneer. 4 Κουμπιά ελέγχου NETWOK AUDIO PAYE Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της συσκευής αναπαραγωγής ήχου μέσω δικτύου της Pioneer. 5 OUDNESS Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κυκλώματος loudness (σελίδα 7). 6 MUTE Μηδενίζει την ένταση του ήχου ή την επαναφέρει στην αρχική στάθμη. 7 DIECT Πιέστε για επιλογή της κατάστασης ακρόασης Direct (σελίδα 7). 8 DIMME Αυτό το κουμπί επιτρέπει τη ρύθμιση του φωτισμού των ενδείξεων στην μπροστινή πλευρά της μονάδας, σε τρία επίπεδα (δεν επηρεάζει την ένδειξη STANDBY). 9 INPUT +/ Χρησιμοποιείται για την αλλαγή της πηγής εισόδου. Η πηγή αλλάζει ως εξής. SACD/CD NETWOK PHONO TUNE AUX ECODE Επιστροφή στην αρχή. 12 VOUME +/ Χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της έντασης ακρόασης. 13 APD Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης (σελίδα 11). 10 Κουμπί/Ένδειξη SPEAKES A Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ακούσετε ήχο από το σύστημα ηχείων που είναι συνδεδεμένο στους ακροδέκτες SPEAKES A. 11 Κουμπί/Ένδειξη SPEAKES B Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ακούσετε ήχο από το σύστημα ηχείων που είναι συνδεδεμένο στους ακροδέκτες SPEAKES B. 9

10 /I STANDBY/ON STANDBY ipod/usb 5V 2.1A PUE AUDIO Hi-Bit 32 FUNCTION NETWOK AUDIO PAYE N-50 ipod Music> Extras> Settings> Shuffle Songs Backlight MENU 04 Λειτουργία Κεφάλαιο 4: Λειτουργία Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής 1 Πατήστε το κουμπί STANDBY/ON στο τηλεχειριστήριο. Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως τελικό ενισχυτή (μόνο για το μοντέλο A-30) Όταν ένας προενισχυτής είναι συνδεδεμένος στους ακροδέκτες POWE AMP DIECT της μονάδας, η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελικός ενισχυτής. Αναπαραγωγή Συσκευή αναπαραγωγής SACD/CD 2 Συσκευή αναπαραγωγής ήχου μέσω δικτύου 6 Πικάπ Δέκτης Βάση ipod, κ.λπ. Συσκευή εγγραφής CD ή κασετόφωνο Την επόμενη φορά που θέλετε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, πατήστε το κουμπί STANDBY/ON του τηλεχειριστηρίου. Στην περίπτωση του A-30/A-20, εάν έχετε πατήσει το κουμπί STANDBY/ON στην μπροστινή πλευρά, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, εάν η μονάδα απενεργοποιηθεί, όταν πατήσετε το κουμπί STANDBY/ON στο τηλεχειριστήριο, δεν θα ενεργοποιηθεί. Για να την ενεργοποιήσετε ξανά, πατήστε το κουμπί STANDBY/ON στην μπροστινή πλευρά. 1 Πατήστε το κουμπί POWE AMP DIECT στην μπροστινή πλευρά της μονάδας. Η ένδειξη POWE AMP DIECT θα ανάψει. Αναπαραγωγή 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής. 2 Ενεργοποιήστε τη μονάδα. Εάν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί STANDBY/ON στο τηλεχειριστήριο. 3 Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή αναπαραγωγής. SACD/CD NETWOK PHONO TUNE AUX ECODE Επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο του A-30, το κουμπί INPUT +/ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή της συσκευής Αναπαραγωγή Όταν χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια της μπροστινής πλευράς, στρέψτε το κουμπί INPUT SEECTO. 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή που επιλέξατε στο βήμα 1. 5 Προσαρμόστε την ένταση ήχου αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το χειριστήριο VOUME. VOUME 6 Προσαρμόστε την τονικότητα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια BASS και TEBE και το κουμπί OUDNESS. Εάν το κουμπί DIECT έχει ενεργοποιηθεί, αυτά τα χειριστήρια θα είναι απενεργοποιημένα. Σημείωση Εάν το καλώδιο ρεύματος αποσυνδεθεί όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, τότε η μονάδα θα απενεργοποιηθεί, αλλά όταν το καλώδιο συνδεθεί ξανά, δεν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Αφού συνδέσετε ξανά το καλώδιο ρεύματος, πατήστε το κουμπί STANDBY/ON στο τηλεχειριστήριο για να την ενεργοποιήσετε. Προσοχή Όταν η ένδειξη POWE AMP DIECT είναι αναμμένη, οι λειτουργίες αλλάζουν ως εξής: Τα χειριστήρια VOUME, BASS, TEBE και BAANCE στην μπροστινή πλευρά της μονάδας είναι απενεργοποιημένα. Οι προσαρμογές αυτές ελέγχονται από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στους ακροδέκτες POWE AMP DIECT της μονάδας. Όταν η ένδειξη POWE AMP DIECT είναι αναμμένη, η ένταση του ήχου από το A-30 θα ρυθμιστεί αυτόματα στη μέγιστη τιμή. Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως τελικό ενισχυτή, ελέγξτε τη στάθμη εξόδου της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στους ακροδέκτες POWE AMP DIECT και ρυθμίστε τη σε μια χαμηλή τιμή, πριν ενεργοποιηθεί η ένδειξη POWE AMP DIECT. Εάν η ένταση ήχου της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στους ακροδέκτες POWE AMP DIECT ρυθμιστεί αρχικά σε υψηλή στάθμη, τότε θα ακουστεί ξαφνικά πολύ έντονος ήχος όταν η ένδειξη POWE AMP DIECT ανάψει. Δεν παράγεται ήχος από τις υποδοχές PHONES και τους ακροδέκτες ECODE OUT. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στους ακροδέκτες POWE AMP DIECT του Α

11 /I STANDBY/ON STANDBY ipod/usb 5V 2.1A PUE AUDIO Hi-Bit 32 FUNCTION NETWOK AUDIO PAYE N-50 ipod Music> Extras> Settings> Shuffle Songs Backlight MENU Λειτουργία 04 Εγγραφή ήχου Μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή ήχου από οποιαδήποτε πηγή ήχου συνδεδεμένη στον ενισχυτή. Συσκευή αναπαραγωγής SACD/CD Συσκευή αναπαραγωγής ήχου μέσω δικτύου Πικάπ Δέκτης Βάση ipod, κ.λπ. Για να ρυθμίσετε την κατάσταση αυτόματης αναμονής (αυτόματη απενεργοποίηση) Όταν έχει ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση, εάν δεν εντοπιστεί σήμα εισόδου ή ενέργεια χειρισμού για 30 λεπτά, τότε η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. 1 Εάν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε το κουμπί DIECT και το κουμπί OUDNESS στην μπροστινή πλευρά της μονάδας πατημένα ταυτόχρονα για τρία δευτερόλεπτα. Αναπαραγωγή 1 Επιλέξτε την συσκευή από την οποία θέλετε να γράψετε. SACD/CD NETWOK PHONO TUNE AUX 2 Ξεκινήστε την εγγραφή και κατόπιν ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή προέλευσης. Εγγραφή Συσκευή εγγραφής ήχου (συσκευή εγγραφής CD, κασετόφωνο, κ.λπ.) 1 Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η κατάσταση, η ένδειξη STANDBY/APD στην μπροστινή πλευρά της μονάδας θα ανάβει με πράσινο χρώμα. Πατήστε τα κουμπιά ξανά για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση. Η κατάσταση αυτή μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με το κουμπί APD που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο του A-30. Η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ON. Η περιστροφή των χειριστηρίων TEBE, BASS, BAANCE ή VOUME δεν θεωρείται ως ενέργεια χειρισμού για τον μηδενισμό του χρονομετρητή 30 λεπτών για την αυτόματη απενεργοποίηση. Σημείωση Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, τυχόν υπερβολικός θόρυβος που παράγεται από τη συσκευή μπορεί να ερμηνευθεί ως σήμα ήχου, αποτρέποντας έτσι τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Επαναφορά όλων των εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής 1 Όταν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα, για πέντε δευτερόλεπτα, τα κουμπιά DIECT και SPEAKES A που βρίσκονται στην μπροστινή πλευρά. 2 Ενεργοποιήστε τη μονάδα. 11

12 05 Πρόσθετες πληροφορίες Κεφάλαιο 5: Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Ορισμένες φορές κάτι το οποίο δείχνει σαν πρόβλημα ή βλάβη οφείλεται απλώς σε κάποιον λάθος χειρισμό. Εάν πιστεύετε ότι η συσκευή σας έχει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε πρώτα τα θέματα που αναφέρονται στη συνέχεια. Ορισμένες φορές το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε άλλη συσκευή. Εξετάστε προσεκτικά τις άλλες συσκευές που χρησιμοποιείτε. Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα ακόμη κι αφού κάνετε τους ελέγχους που αναφέρονται παρακάτω, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Pioneer ή με το σημείο αγοράς για την επισκευή της συσκευής. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά λόγω εξωτερικών αιτιών, όπως π.χ. στατικού ηλεκτρισμού, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και κατόπιν συνδέστε το ξανά για να την επαναφέρετε σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Πρόβλημα Ενέργεια Η συσκευή δεν ενεργοποιείται. Μήπως το φις του καλωδίου ρεύματος αποσυνδέθηκε από την πρίζα; Συνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος σωστά στην πρίζα (σελίδα 6). Μήπως το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε από την υποδοχή AC IN; Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σωστά (σελίδα 6). Η μονάδα απενεργοποιείται. Μήπως είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης; Εάν δεν θέλετε να απενεργοποιείται η μονάδα αυτόματα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή (σελίδα 11). Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ο Η εσωτερική θερμοκρασία της μονάδας έχει αυξηθεί και το κύκλωμα ασφαλείας έχει ήχος διακόπτεται, η ένδειξη STANDBY/ ενεργοποιηθεί. APD αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα σε - Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αφήστε την να κρυώσει πριν την ενεργοποιήσετε ξανά. διαστήματα του 1 δευτερολέπτου. - Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια θέση με καλύτερο αερισμό. - Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι τοποθετημένη σωστά. Εάν ενεργοποιηθεί ξανά χωρίς να έχει κρυώσει, θα εμφανιστούν ξανά τα ίδια συμπτώματα (σελίδα 4). Πρόβλημα Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Αντικαταστήστε την μπαταρία (σελίδα 4). Πλησιάστε σε απόσταση μικρότερη των 7 μ. και υπό γωνία 30 από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού στο εμπρός πάνελ (σελίδα 4). Απομακρύνετε οποιοδήποτε εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής ή μετακινηθείτε σε μία διαφορετική θέση. Αποφύγετε την έκθεση του αισθητήρα τηλεχειρισμού στην μπροστινή πλευρά σε πολύ ισχυρό φως. Μήπως το καλώδιο ελέγχου για μία συσκευή δεν έχει συνδεθεί σωστά; Επιβεβαιώστε ότι οι συνδέσεις είναι σωστές (σελίδα 6). Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της πηγής εισόδου στο A-30. Ενέργεια Καθαρισμός της συσκευής Για να καθαρίσετε την συσκευή από την σκόνη και τους ρύπους, χρησιμοποιήστε γυαλιστικό ή στεγνό ύφασμα. Εάν η επιφάνεια της συσκευής είναι βρώμικη, σκουπίστε την με μαλακό ύφασμα ελαφρώς βρεγμένο με διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού (ένα μέρος απορρυπαντικού σε πέντε έως έξι μέρη νερού) και κατόπιν σκουπίστε την ξανά με στεγνό ύφασμα. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που προορίζονται για γυάλισμα ή καθαρισμό επίπλων. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικά, βενζίνη, εντομοκτόνα, ή άλλα χημικά επάνω ή κοντά στη συσκευή. Ελέγξτε εάν η λειτουργία POWE AMP DIECT είναι ενεργοποιημένη. Εάν είναι, πατήστε το κουμπί POWE AMP DIECT στην μπροστινή πλευρά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία (σελίδα 10). Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ο Μήπως χρησιμοποιείτε ηχεία με τιμές σύνθετης αντίστασης που δεν υποστηρίζονται από τη ήχος διακόπτεται, η ένδειξη STANDBY/ μονάδα; Επιβεβαιώστε την ονομαστική σύνθετη αντίσταση των ηχείων (σελίδα 6). APD αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα σε Μήπως κάποια καλώδια των ηχείων έχουν αποσυνδεθεί από τους ακροδέκτες SPEAKES διαστήματα του 2 δευτερολέπτου. και ακουμπούν σε άλλα καλώδια ή στην επιφάνεια της πίσω πλευράς; Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε ξανά τα καλώδια των ηχείων σωστά (σελίδα 6). Όταν η μονάδα ενεργοποιείται, η ένδειξη STANDBY/APD αναβοσβήνει σε μη κανονικά διαστήματα. Το κύκλωμα της μονάδας έχει υποστεί ζημιά. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Pioneer. Δεν ακούγεται κανένας ήχος όταν επιλέξετε μία λειτουργία (είσοδο). Δεν ακούγεται κανένας ήχος από ένα ηχείο. Κάποιο καλώδιο σύνδεσης έχει αποσυνδεθεί ή δεν έχει συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε τις συνδέσεις σας (σελίδα 5). Οι υποδοχές ή οι ακροδέκτες ενός καλωδίου έχουν ρύπους. Καθαρίστε τις υποδοχές και τους ακροδέκτες. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας εισόδου της μονάδας είναι ρυθμισμένος στην επιθυμητή συσκευή αναπαραγωγής. Ρυθμίστε τον επιλογέα σωστά (σελίδα 10). Στην περίπτωση του A-30/A-20, πατήστε το κουμπί MUTE στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση (σελίδα 9). Μήπως τα καλώδια σύνδεσης ή τα καλώδια των ηχείων έχουν αποσυνδεθεί στη μία πλευρά; Συνδέστε ξανά σωστά (σελίδα 5). 12

13 Πρόσθετες πληροφορίες 05 13

14 05 Πρόσθετες πληροφορίες 14

15 Πρόσθετες πληροφορίες 05 15

16

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ 1ης ΚΛΑΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ 1ης ΚΛΑΣΗΣ X-EM21V ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αυτό το σύμβολο του κεραυνού με βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ενημερώσει το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης χωρίς μόνωση μέσα στο περίβλημα του προϊόντος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. πολυκαναλοσ δεκτησ hxoy/binteo

Οδηγίες χρήσης. πολυκαναλοσ δεκτησ hxoy/binteo Οδηγίες χρήσης πολυκαναλοσ δεκτησ hxoy/binteo 2 El ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αυτό το σύμβολο του κεραυνού με βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να ενημερώσει το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Pioneer. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, έτσι ώστε να χρησιμοποιείτε σωστά τη συσκευή σας. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση των

Διαβάστε περισσότερα

DCS-424K. Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που παρέχει η online δήλωση του προϊόντος σας στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.pioneer.eu.

DCS-424K. Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που παρέχει η online δήλωση του προϊόντος σας στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.pioneer.eu. DCS-424K Σύστημα surround με DVD player Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που παρέχει η online δήλωση του προϊόντος σας στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.pioneer.eu Οδηγίες χρήσης 2 Πληροφορίες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Pioneer. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, έτσι ώστε να χρησιμοποιείτε σωστά τη συσκευή σας. Αφού ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Εισαγωγή... 3 Προετοιμασία... 3 Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 4 Μέτρα ασφαλείας... 5 Σύνδεση σε σύστημα κατανομής τηλεοπτικού σήματος (καλωδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

4-143-834-51(1) Home Theatre System. Οδηγίες λειτουργίας. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-51(1) Home Theatre System. Οδηγίες λειτουργίας. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-51(1) Home Theatre System Οδηγίες λειτουργίας Bruksanvisning Instrukcja obsługi GR GB SE PL HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή με τοποθετημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Υποδεικνύει περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή βλάβη στη μονάδα. Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σημεία που ενδέχεται να είναι χρήσιμα

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH БЪЛГАРСКИ MAGYAR ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 50234336 EΛΛΗVΙΚ LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ ĞÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞÅÁÀ HASZNÁLATI

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 Oδηγίες Xρήσης Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 ΠΡΟΣΟΧΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε βροχή ή σε υγρασία. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-E7Z-100-32(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-E7Z-100-32(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ A-E7Z-100-32(1) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD Οδηγίες Χρήσης Οδηγός εκκίνησης Παρακολουθώντας τηλεόραση Χρήση προαιρετικών συσκευών Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ Πρόσθετες πληροφορίες KDL-40BX440 / 32BX340 Εισαγωγή Σας

Διαβάστε περισσότερα

PT-AE4000E. Oδηγίες Χρήσης. Βιντεοπροβολέας LCD EΛΛΗΝΙΚΑ. Αριθμός μοντέλου

PT-AE4000E. Oδηγίες Χρήσης. Βιντεοπροβολέας LCD EΛΛΗΝΙΚΑ. Αριθμός μοντέλου Oδηγίες Χρήσης Αριθμός μοντέλου Βιντεοπροβολέας LCD PT-AE4000E Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό τον βιντεοπροβολέα της Panasonic. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV

Πολυκάναλος Δέκτης AV 4-266-497-11(2) (EL) Πολυκάναλος Δέκτης AV Οδηγίες χρήσης STR-DH820 2011 Sony Corporation ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα SRS-X77. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Σχετικά με το SongPal

Ατομικό ηχοσύστημα SRS-X77. Οδηγίες χρήσης. Ξεκινώντας. Σχετικά με το SongPal 4-570-617-21(1) (EL) Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Σχετικά με το SongPal Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH Ακρόαση μουσικής μέσω ενός δικτύου Wi-Fi Ακρόαση μουσικής με τις συνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Εγχειρίδιο χρήσης Wireless Audio - Soundbar Φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema

Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema Αρ. μοντέλου SC-BTX77 SC-BTX75 Αγαπητέ καταναλωτή, Οι εικόνες αναπαριστούν το SC-BTX77. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για καλύτερη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

MX602/MW603 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX602/MW603 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX602/MW603 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD Εισαγωγή AIKO HELLAS S.A. 4, Archelaou Str., 65 Athens Tel. +0 0 79068 Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr www.aiko.gr Για τους καταναλωτές της Ευρώπης Η ένδειξη «CE» σημαίνει ότι το παρόν προϊόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσορίσατε

MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη. Καλωσορίσατε MW512 Ψηφιακός Προβολέας Εγχειρίδιο Χρήστη Καλωσορίσατε Πίνακας Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική όψη προβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Μίνι στερεοφωνικό συγκρότημα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. CM4630 (CM4630, CMS4630F) CM4530

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση LED* ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Τηλεόραση LED* ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Τηλεόραση LED* * Η τηλεόραση LED της LG διαθέτει οθόνη LCD με φωτισμό LED. Πριν θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-EHJ-100-71(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-EHJ-100-71(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ A-EHJ-100-71(1) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD Οδηγίες Χρήσης Οδηγός εκκίνησης Παρακολουθώντας τηλεόραση Χρήση προαιρετικών συσκευών Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ Πρόσθετες πληροφορίες KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A /

Διαβάστε περισσότερα

MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Καλωσορίσατε Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Εισαγωγή...7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα...7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα