ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ISITICI GRUBU KULLANMA KILAVUZU ELECTRICAL HEATERS GROUP OPERATING INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR HEIZER / OFEN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ISITICI GRUBU KULLANMA KILAVUZU ELECTRICAL HEATERS GROUP OPERATING INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR HEIZER / OFEN"

Transcript

1 TR GB D F GR NL I P R ISITICI GRUBU KULLANMA KILAVUZU ELECTRICAL HEATERS GROUP OPERATING INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR HEIZER / OFEN MANUEL DE L UTILISATEUR PER IL GRUPPO STUFE ΘEPMANTHPAΣ ELEKTRISCHE VERWARMİNGS GROEP GEBRUİKSAANWİJZİNGEN MANUALE D ISTRUZIONI GROUPE DE CHAUFFAGE GUIA DE UTILIZAÇAO GHID DE ÎNTREBUINŢARE RF BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА Z9012

2 INSTRUCTIONS MANUAL FOR THE HEATER GROUP IMPORTANT GB Dear consumer... Thank you for preferring our products. To increase the life and efficiency of your heater, we recommend you to read the following instructions caefully before operating your appliance. The operating voltage of the appliance is 230 Volts (AC). Oparete your heater with a 16 A fuse and a grounded socket. Ensure that the grounded socket is inserted into a grounded plug. Otherwise, we shall in no way be deemed to be liable for any consequent damages. Never use the neutral terminal of your electrical installation for grounding purposes. Take care that the heater is at least 1.5 m away from the nearest article of furniture. Excessive heat may deform furniture. Place the appliance on a smooth, dry and hard surface, and not carpets, rugs etc. Avoid moving your heater while the resistance is still hot. Before inserting the plug of your heater into the socket, make sure that the switches are off. When your heater's power cable is damaged, allow only an authorized servicing agency to replace the cable. Make sure that the protective cage is placed correctly while the heater is in operation. This cage shall in no way be offering protection for small children, the elderly or handicapped. Heater is not located below a socket-outlet. Heater must no be used if the gass is damaged. Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if heateris covered or displaced. The fireguard doesn't give full protection for young children and for infirm person. Don't use this heater in the immediate surrounding of bath, a shower or a swimming pool. When you use your heater on the wall do not locate it at the bottom of the wall and never oparete it nearby an e/posable materials such as curtain, table, etc. The manually reachable metal surfaces of your heater could b in hot during its usage. If the apliance is fixed to the wall, the socket must be accessible. Do not place the apliance just below a power socket. The wheel which is used under the heater shall facilitate movement of your heater. Don't force ıf you encounter a hard barrier. Never use your heater in places where combustible and imflammable materials are kept. Never cover the front panel and top of your heater. Before cleaning the reflector, disconnect the power cord from the socket. Never use the heater when the heating elements are damaged. As the glass and metal parts will heat up while your heater is in operation, avoid connecting these parts with bare hands.don't let the power cord contact with the heating group of your heater. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved Children shall not play with the appliance Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision TO TURN THE HEATER ON Insert the plug into grounded socket. The power switch on your heater allows you to operate the appliance at various heating capacities. In models equipped with a thermostat, the room temperature could be adjusted by setting the thermostat to the desired value. The warning lamp available in some models serves to indicate wheter the thermostat is on or off. Never operate steam models without water.

3 MAINTENANCE AND REPAIR: Please call the authorized servicing agency when you encounter any problems. Damages and failures arising out of the intervention of unauthorized people and misuse shall in no way be covered by the guarantee notwithstanding wheter or not the guarantee period has expired. The heater must not be located immediately below a socketoutlet. GB WARNING: The heater must not be used if the glass panels are damaged Do not use this heater with a programmer, timer, separate remote-control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. PROTECTION OF THE ENVIRONMENT DIRECTIVE 2002/96/EC To protect our environment and human health, disposal of electrical and electronic equipment is performed in accordance with regulations specific to the producer and user. For this reason, as it is shown with symbol on the label or packaging, your product cannot be disposed in urban dump site. The user may take it to a specific municipality collection point and ensures that it can be used for other product in accordance with reuse, recycle or directive.

4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Αξιοσέβαστε καταναλωτή: Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προϊόντα μας. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες ώστε η συσκευή που αγοράσατε να έχει μία μεγάλη διάρκεια ζωής καθώς και να είναι πιο αποδοτική. Σημείωμα Μερικές πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, μπορούν να μην υπάρξουν στην συσκευή που αγοράσατε, διοτί το παρόν εγχειρίδιο περιέχει τη γενική ποικιλία προϊόντων μας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - Η τάση λειτουργίας της συσκευής σας είναι V (AC). - Χρησιμοποιήσετε την συσκευή σας σε μία γειωμένη πρίζα και με ασφάλεια 10Α. - Ένα γειωμένο φις έχει τοποθετηθεί στο καλώδιο δικτύου της συσκευής σας. Το φις πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί με μία γειωμένη πρίζα. - Η εταιρεία μας δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη σε ενδεχόμενες ζημίες που θα συμβούν από τη χρήση χωρίς γείωση. - Να αποφύγετε να αγγίξετε το ηλεκτρικό κορδόνι στις θερμές επιφάνειές της συσκευής σας. - Να αποφύγετε να ακουμπήσετε σε ζεστά μέρη όταν η συσκευή σας λειτουργεί. - Μη χρησιμοποιήσετε τον ουδέτερης ακροδεκτης του δικτύου σας για τη γείωση. - Μη κλείσετε μπροστά ή πάνω τα θερμαντικά μέρη της συσκευής σας. - Να το τοποθετήσετε σε μία ίσια επιφάνεια. - Μη μεταφέρετε την συσκευή σας σε άλλη θέση μετ'από την χρήση, να περιμένετε να κρυώσει εντελώς. - Να τοποθετήσετε το φις του στην πρίζα όταν ο διακοπτής του είναι κλειστός. - Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας χαλάσει, πρέπει να αλλαχτεί με το καινούριο σετ καλωδίου που θα το αποκτήσετε από τον υπεύθυνο service ή από κάποιο κατάστημα. - Σε καμία περίπτωση συσκευή σας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα διανόησης και αντίληψης. καθώς και από παιδιά. Επίσης από ανθρώπους που δεν έχουν αρκετή εμπείρια και γνώση σχετικά με τη συσκευή αυτή. Διατηρήσετε την συσκευή μακριά από τα παιδιά και μην τα αφήνετε να παίξουν με τη συσκευή.

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Να τοποθετήσετε τη συσκευή σας σε μία ίσια επιφάνεια και τοποθετήσετε το φις της σε μία γειωμένη πρίζα. - Στην πρώτη χρήση, μπορεί να βγει καπνός και οσμή από την συσκευή σας. Στις επόμενες χρήσεις δε θα βγει ούτε καπνός ούτε οσμή. - Η θερμοκρασία δωματίου στα μοντέλα με θερμοστάτη μπορεί να ρυθμιστεί στον επιθυμητό βαθμό με το θερμοστάτη. Μη χρησιμοποιήσετε χωρίς νερό τα μοντέλα με ατμό. ΧΡΗΣΗ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ της ΣΥΣΚΕΥΗΣ - Να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες ασφάλειας ώστε η συσκευή σας να λειτουργεί για περισσότερο χρόνο. - Μη λειτουργήσετε ποτέ την συσκευή σας σε κάθετη στάση, μη αλλάζετε τη θέση του όταν λειτουργεί. - Σε περίπτωση να βλάβης του καλωδίου ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα τότε παρακαλώ να απευθύνεστε σε ένα υπεύθυνο σερβίς. - Μη προσπαθήσετε εσείς να διορθώσετε την συσκευή σας ούτε κάποιος αναρμόδιος. - Οι ζημίες που θα δημιουργηθούν στην συσκευή από τις προσπάθειες αναρμόδιων ανθρώπων θα είναι εκτός εγγυήσεως. Η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για τέτοιες ζημίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις η εγγύηση σας θα θεωρηθεί ως άκυρη ακόμη και αν δεν έχει λήξει. Για τον καθαρισμό της σκόνης, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε μία λεπτή βούρτσα με μακρύ χερούλι ανάλογα με ποσότητα σκόνης. - Αν η συσκευή σας να ανοιχτεί από τον ένα μη αρμόδιο άτομο για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να καθαριστεί με ένα ελαφρύ υγρό πανί το οποίο δεν αφήνει χνούδι. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ τοξικά ή εύφλεκτα υλικά για τον καθαρισμό της συσκευής σας. - Μη σκεπάσετε το πάνω της συσκευής σας όταν λειτουργεί. Η συσκευής σας μπορεί να υπέρ θερμανθεί και συνεπώς να πάρει φωτιά. - Αν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευής σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε βγάλετε το φις της από την πρίζα, σκεπάστε την προσεκτικά και διατηρήστε την σε ένα κατάλληλο και ξηρό περιβάλλον καθώς ακόμα και ως οριζόντια θέση. - Στις συσκευές με δύο διακόπτες. Το δεξί κουμπί είναι κουμπί ανοίγματος-κλεισίματος της συσκευής Το αριστερό κουμπί χρησιμοποιείται ώστε να λειτουργήσετε την συσκευή σε διαφορετική ένταση.

6 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Αγαπητέ μας πελάτη: Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές μας ώστε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή σας πιο αποδοτικά από τη πλεύρα κατανάλωσης της ενεργείας και κατά συνέπεια να γίνει και εξοικονόμηση ενεργείας για το περιβάλλον. 1- Να χρησιμοποιήσετε την συσκευής σας με σκοπό την θέρμανση του χώρου σας. Μη την χρησιμοποιήσετε για κάποιο άλλο σκοπο. (Παράδειγμα: Μαγείρεμα, στέγνωμα ρούχων κλπ.) 2- Δεν πρέπει να τοποθετηθεί κανένα αντικείμενο μπροστά στην συσκευή το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα στην λειτουργία της. 4- Σε περίπτωση διακοπή ρεύματος, τα απαραίτητα ασφαλιστικά συστημάτα πρέπει να παρθούν. 5- Πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου να είναι κατάλληλη για τη δύναμη κατανάλωσης της συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί. 6- Το καλώδιο της συσκευής πρέπει να είναι ηλεκτρομονωτικό και πάντα πρέπει να τοποθετηθεί/συνδεθεί σε μία γειωμένη πρίζα. 7- Τοξικά και εύφλεκτα υλικά δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά στην συσκευή σας. 8- Το αμπέρ της ασφάλειας της πρίζας στην οποία συνδέεται η συσκευή σας, πρέπει να έχει υψηλότερο βαθμό από το βαθμό του αμπέρ της συσκευής. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος της συσκευής σας τότε η ασφάλεια στην οποία συνδέεται η συσκευή πρέπει να ανοίξει το αυτόματο κύκλωμα. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Όταν θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή, κλείστε τη συσκευή σας και να είστε σίγουρος ότι έχετε βγάλει το φις της από την πρίζα, κατά προτίμηση μπορείτε να το καθαρίσετε περνώντας ένα ελαφρύ υγρό πανί. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ αλκοόλ ή όμοιο χημικό ή εύφλεκτο υλικό για τον καθαρισμό της συσκευής σας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕC Για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρωπινης υγείας τα απόβλητα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών γίνονται κατά τους ειδικούς όρους που δεσμεύουν την κατασκευάστρια εταιρεία και το καταναλωτή. Η συσκευή σας μπορεί να τοποθετηθεί στους χώρους ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.

7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες ασφάλειας πριν απ'τη χρήση της συσκευής ώστε να μειώσετε τους κινδύνους ζημίας για τα πρόσωπα και υλικά. Να διαβάσετε το εγχειρίδιο που περιέχει τις επιπρόσθετες οδηγίες ασφάλειας το οποίο δίνεται μαζί με τη συσκευή σας. Να διατηρήσετε τις οδηγίες αυτές για την χρήση στο μέλλον. Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε μόνο για τη χρήση στο σπίτι. Οποιοσδήποτε άλλος σκοπός μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή να ακυρώσει την εγγύησή της. Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος της συσκευή σας, μη προσπαθήσετε να το διορθώσετε εσείς και να απευθύνεστε σε ένα υπεύθυνο σερβίς για επισκευή ή απευθυνθείτε στο μαγαζί όπου έχετε αγοράσει τη συσκευή. Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας που σας δίνεται μαζί με τη συσκευή αυτή. Η Συσκευή αυτή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε κατά τις Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές Προδιαγραφές. Εγκατάσταση Βγάλετε όλα τα υλικά συσκευασίας και ελέγξτε αν υπάρχει καμία ζημιά στη συσκευή. Εάν υπάρχει ζημία να ειδοποιήσετε το κατάστημα από το οποίο έχει αγοραστεί η συσκευή. Για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με σωλήνες στην υδραυλική εγκατάσταση : Πρέπει να χρησιμοποιηθούν το σετ καινούριων σωλήνων που δίνονται μαζί με τη συσκευή, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα παλαιά σετ σωλήνων. Να εγκαταστήσετε και να λειτουργήσετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας που δίνονται μαζί με τη συσκευή. Τροφοδοσία ρεύματος : Ελέξτε ότι η τάση λειτουργίας της συσκευής είναι ίδια με την τάση του ρεύματος του τοπικού δικτύου. Ο κατασκευαστής δεν θα καταστεί υπεύθυνος στις ενδεχόμενες βλάβες της συσκευής και στους ενδεχόμενους τραυματισμούς που θα σύμβουν από την οποιαδήποτε δυσαρμονία ή κακή χρήση της συσκευής. Η λάθος χρήση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολύ επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ζημιές στη συσκευή. Έαν η συσκευή έχει ένα γειωμένο καλώδιο ρεύματος τότε το φις της πρέπει να συνδεθεί σε μία γειωμένη πρίζα του δικτύου πόλεως. Σε περίπτωση το φις του βασικού δικτύου να βγαλθεί για οιονδήποτε λόγο να ρίξτε το φις αυτό διοτί είναι επικίνδυνο να συνδεθεί σε μία ζωντανή έξοδος ρεύματος/δύναμης. Αν έχει τοποθετηθεί μία ασφάλεια στο φις τότε να βγάλετε πρώτα την ασφάλεια πριν να ρίξετε το φις. Να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες σχετικά με σύρμα που δίνεται μαζί με το φις του καινούριου δικτύου ρεύματος.

8 Μην βγάζετε το φις της συσκευής τραβώντας το από το καλώδιο. Δεν επιτρέπεται η χρήση μπαλαντέζας, διοτί υπάρχει κίνδυνος. Για την ασφάλειά σας: Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται από ενήλικες και άτομα με εμπειρία στην χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Διατηρήσετε την μακριά από τα παιδιά και μην τα αφήνετε να παίζουν με αυτή. Μην αφήσετε υπολείμματα συσκευασίας (Παράδειγμα: πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, πιαστράκια, ταίνιες αμπαλαρίσματος κλπ) σε θέση όπου να τα φτάσουν εύκολα τα παιδιά, διοτί μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραβματισμούς. Σε περίπτωση που η συσκευή σας έχει κάποια βλάβη, μην την χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος ή το φις της έχει κάποια βλάβη, μην την χρησιμοποιήσετε. Τηρήστε τις οδηγίες που σας δίνονται μαζί με τη συσκευή. Μη καλύπτετε ή κλείνετε οποιαδήποτε τρύπα ή κάποιο άνοιγμα αερισμού πάνω στη συσκευή. Σε διαφορετική περίπτωση κατά την διάρκεια λειτουργίας μπορεί η συσκευή σας να υπερθερμανθεί και συνεπώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλαβές. Ειδικότερα εφόσον δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον, μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους και μην την εκθέτετε σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αυτή κοντά στο νερό όπως νιπτήρας κουζίνας, λουτρό ή πισίνα. Σε περίπτωση που η συσκευή σας δε λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει ή έχει πάθει κάποια βλάβη μην την χρησιμοποιείτε. Μη αφαιρέσετε τους εξωτερικούς πίνακες ή τα εξωτερικά καπάκια από τη συσκευή. Οι διορθώσεις πρέπει να γίνουν μόνο από αρμόδιο σέρβις. Μη τοποθετήσετε τη συσκευή σας κοντά σε ζεστή επιφάνεια όπως τζάκι ή θερμαντικό σώμα. Μη χτυπήσετε καθόλου το καλώδιο ρεύματος ή το φις της. Διατηρήστε το μακριά από ζεστές επιφάνειες. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για μας Γι'αυτό, σας παρακαλούμε να πετάξετε τα υλικά συσκευασία στους αντίστοιχους και κατάλληλους κάδους απορριμμάτων.

9

SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1

SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1 SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1 European patent No.1367337 GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 8 ENGLISH PLEASE

Διαβάστε περισσότερα

SCH-17 Convection Heater Θερμοπομπός

SCH-17 Convection Heater Θερμοπομπός SCH-17 Convection Heater Θερμοπομπός GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS

Διαβάστε περισσότερα

Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica

Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica Models / Μοντέλα KTMC-15 / KTMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7 2 ENGLISH OWNERS INSTRUCTION MANUAL Congratulations

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: KRMC-15 / KRMC-20 / KRMC-25 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: TKRMC-15 / TKRMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric

Διαβάστε περισσότερα

Mica Panel Heater Θερμαντικό Mica Panel

Mica Panel Heater Θερμαντικό Mica Panel Mica Panel Heater Θερμαντικό Mica Panel Model / Μοντέλο KPMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing the panel heater Kerosun KPMC-20.

Διαβάστε περισσότερα

Fan Heater Αερόθερμο. Model / Μοντέλο KHFN-2021 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Fan Heater Αερόθερμο. Model / Μοντέλο KHFN-2021 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Fan Heater Αερόθερμο Model / Μοντέλο KHFN-2021 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Bathroom Fan Heater KHFN-2021. This owner

Διαβάστε περισσότερα

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Model / Μοντέλο KCF-70 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Ceramic Fan

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Aνεμιστήρας / Fan FD-40A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-7 EN... Pages 8-11 2 GR ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Οδηγίες Ασφαλείας Τα μέρη της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RD-16/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RD-16/4A+ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RD-16/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟKYΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ιαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν την εγκατάσταση και λειτουργία του φούρνου µικροκυµάτων.

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟKYΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ιαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν την εγκατάσταση και λειτουργία του φούρνου µικροκυµάτων. ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟKYΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ MG925EA9 ιαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν την εγκατάσταση και λειτουργία του φούρνου µικροκυµάτων. Κρατήστε τις για µελλοντική χρήση. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER

TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER Instruction booklet ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης GN140-DFS1415 Index BEFORE USING THE APPLIANCE... 2 General warnings... 2 Old and out-of-order

Διαβάστε περισσότερα

TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER Instruction booklet. ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης UND1011W

TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER Instruction booklet. ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης UND1011W TABLE-TOP REFRIGERATOR AND LARDER Instruction booklet ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης UND1011W Index BEFORE USING THE APPLIANCE... 2 General warnings... 2 Old and out-of-order

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZRT4400XA EN User manual 1 GR Οδηγίες Χρήσης PT Manual de instrucciones FR Guide d utilisation 17 34 AR كتيب التعليمات 1 Index BEFORE USING THE APPLIANCE... General warnings...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος μικροκυμάτων. Οδηγίες χρήσης και Οδηγός ψησίματος. φανταστείτε τις δυνατότητες. www.samsung.com/register. MW71b

Φούρνος μικροκυμάτων. Οδηγίες χρήσης και Οδηγός ψησίματος. φανταστείτε τις δυνατότητες. www.samsung.com/register. MW71b MW71b Φούρνος μικροκυμάτων Οδηγίες χρήσης και Οδηγός ψησίματος φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung. Δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Freezer. Καταψύκτης INVMVF86A. English/Ελληνικά

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Freezer. Καταψύκτης INVMVF86A. English/Ελληνικά Υ Ε Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ INVMVF86A Υ Σ Κ Ε Freezer User s Manual Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟKYΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟKYΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟKYΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ MM720CMF(B) ιαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν την εγκατάσταση και λειτουργία του φούρνου µικροκυµάτων. Κρατήστε τις για µελλοντική χρήση. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

C Important information or useful usage tips. A Warning against dangerous conditions for life and property. B Warning against electric voltage.

C Important information or useful usage tips. A Warning against dangerous conditions for life and property. B Warning against electric voltage. ESK-9430NF Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous quality control procedures, will provide

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Eπαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Iσιωτικό μαλλιών 2 σε 1 Hair straightener 2 in 1 LN-112 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4220-B AC230V 50Hz - 1000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Σκούπα Vacuum Cleaner AC-1108

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Σκούπα Vacuum Cleaner AC-1108 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Outdoor Unit. Εξωτερική μονάδα L2VO-12.

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Outdoor Unit. Εξωτερική μονάδα L2VO-12. Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ ΜΟΝΤΕΛΑ: L2VO-09 L2VO-12 Τ Η Μ Α Τ Α Outdoor Unit Owner s Manual Εξωτερική μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα