EΤΟΣ 1ο TEYXΟΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΤΟΣ 1ο TEYXΟΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 2007"

Transcript

1 EΤΟΣ 1ο TEYXΟΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα καινοτοµία ενέργεια εξωστρέφεια

2 Μήνυµα του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 1ο ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, Ακαδηµίας 7, Αθήνα, Τηλ: & , Fax: web adress: Υπεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο: Γεώργιος Κασιµάτης, Πρόεδρος K.E.E. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Πρόεδρος: Γεώργιος Κασιµάτης Μέλη: Παναγιώτης Αγνιάδης Σωτήριος Μαγόπουλος Συντονισµός Έκδοσης Αρχισυνταξία: Βασίλης Αποστολόπουλος Σύµβουλος Έκδοσης: Χάρης Λεµονόπουλος [Τα επώνυµα άρθρα και κείµενα εκφράζουν απόψεις των συντακτών τους] ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ - ΗΛ. ΣΕΛΙ ΟΠΙΗΣΗ: BREAK IN A.E.E.B.E CREATIVE ART DIRECTOR: Σοφία Στεργίου ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Πάλλης ΑΒΕΕ, Λ. Ηλιουπόλεως 4, Υµητός, , Τηλ.: , Fax: , ΥΠ. ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, Ευάγγελος Στεργίου ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόεδρος: Γεώργιος Κασιµάτης Α Αντιπρόεδρος: ηµήτριος Μπακατσέλος Β Αντιπρόεδρος: Ιορδάνης Τσώτσος Γ Αντιπρόεδρος: ηµήτριος Γκουντόπουλος Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Ζορπίδης Ε Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χονδρογιάννης Γενικός Γραµµατέας: Παναγιώτης Αγνιάδης Οικονοµικός Επόπτης: Ηλίας Χατζηβασίλογλου Μέλος: Σωτήριος Μαγόπουλος Σε ένα µοντέρνο κόσµο η παρουσία των Επιµελητηρίων στην οικονοµική οργάνωση είναι καταλυτική. Το παράδειγµα των αναπτυγµένων και επιτυχηµένων χωρών δείχνει ότι ένα καλύτερα οργανωµένο και επιτυχηµένο επιµελητηριακό σύστηµα, αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο για την οικονοµική ανάπτυξη του τόπου και παράλληλα ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα για την επιτυχηµένη πορεία της οικονοµίας της κάθε χώρας. Τα Επιµελητήρια αποτελούν βασικούς παράγοντες της ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας, δεδοµένου ότι αναπτύσσουν δράσεις υπέρ των µελών τους - επιχειρήσεων και έτσι να αποκτούν ένα νέο καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξή τους στην αγορά και στην εµβάθυνση των σχέσεών τους µε τις κυβερνητικές οργανώσεις. Σήµερα το προσφερόµενο από τα Επιµελητήρια έργο περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό δράσεων, τόσο γνωµοδοτικού και συµβουλευτικού χαρακτήρα προς την πολιτεία και τις αρχές όσο και προσφοράς υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις µέλη τους. Οι 880 χιλ. επιχειρήσεις µέλη των Επιµελητηρίων µας προσδίδουν στη φωνή και στην άποψή µας µια τεράστια δύναµη και βαρύτητα, αλλά παράλληλα µας επιφορτίζουν µε τη µεγάλη ευθύνη της εκπροσώπησής τους και προώθησης των αιτηµάτων τους για την επίλυση των προβληµάτων που τις απασχολούν. Η ύπαρξη ενός ουσιαστικού και αποτελεσµατικού δικτύου, που θα συνδέει µεταξύ τους τα Επι- µελητήρια µε σκοπό την επικοινωνία και την παροχή υπηρεσιών, θα συµβάλλει σηµαντικά προς το σκοπό αυτό. Πιστεύουµε ότι και οι δύο αυτές προτεραιότητες θα καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες σε όλη την χώρα και θα µπορέσουν να συµπληρωθούν και να ολοκληρωθούν σε συνδυασµό µε άλλες προτεινόµενες λύσεις. Προς την κατεύθυνση της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών των Επιµελητηρίων µε τελικό σκοπό την βελτίωση εξυπηρέτησης του πολίτη / επιχειρηµατία θα συµβάλλει και η δηµιουργία του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, που θα τηρείται από τα Επιµελητήρια. Η έκδοση του πρώτου τεύχους του περιοδικού (ενηµερωτικού εντύπου) της ΚΕΕ αποτελεί µια προσπάθεια ενίσχυσης του παραπάνω δικτύου, καθώς επίσης και του ιδιαίτερου ρόλου και της εικόνας της, δεδοµένου ότι φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σταθερό και φιλόξενο βήµα για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης, όπως άλλωστε µε αλληγορικό τρόπο δηλώνει και ο τίτλος του: Κλείνοντας επιθυµώ «επιχειρώ». Πιστεύουµε ότι θα τύχει θετικής αποδοχής, όχι µόνο από την επιµελητηριακή κοινότητα, να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην προσπάθειά µας, βρίσκοντας φιλοξενία στις σελίδες του, αλλά και τους την οποία έχουµε την τιµή να εκπροσωπούµε, αλλά και από το σύνολο του πολιτικού και επιχει- διοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες που συνετέλεσαν στην ταχεία προετοιµασία ρηµατικού κόσµου. και υλοποίησή του. Γεώργιος Κασιµάτης

3 XAIΡΕΤΙΣΜΟΣ 2 Χαιρετισµός του Υφυπουργού Hέκδοση του νέου περιοδικού της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων είµαι βέβαιος ότι θα συµβάλει δη- µιουργικά στην καλύτερη ενηµέρωση, το συντονισµό και την αναβάθµιση των επιµελητηρίων όλης της χώρας. Η νέα διακυβέρνηση άλλωστε επενδύει πολλά, τόσο στην αναβάθµιση των υπηρεσιών και του ρόλου των επιµελητηρίων, όσο και στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Εδώ και 35 µήνες, η νέα διακυβέρνηση, σε στενή συνεργασία µε όλα τα επιµελητήρια της χώρας και φυσικά µε την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων, προχώρησε σε µια σειρά από θετικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις. Τη φορολογική µεταρρύθµιση Το νέο βελτιωµένο επενδυτικό νόµο Το νέο νόµο για το εµπόριο Το νέο νόµο για τα επιµελητήρια και το Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Το νέο νόµο για τις Συµπράξεις ηµοσίου - Ιδιωτικού τοµέα Την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων Τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος των τραπεζών Τον εξορθολογισµό της λειτουργίας των ΕΚΟ Το άνοιγµα της αγοράς ενέργειας και φυσικού αερίου. Την κατασκευή και διασύνδεση της χώρας µας µε διεθνή δίκτυα ενέργειας. Τη νέα πολιτική για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας Την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης νέων επιχειρήσεων Γιάννη Παπαθανασίου Τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τη µείωση του κόστους των υπερωριών Τη βελτιωµένη πρόσβαση των µικροµεσαίων επι χειρήσεων σε πηγές χρηµατοδότησης. Την αναθεώρηση του νόµου 2190 και του Πτωχευτικού ικαίου. Την ποιοτική αναβάθµιση της δηµόσιας τριτοβάθ- µιας εκπαίδευσης µε την κατάθεση του νόµου πλαισίου και την ενίσχυσης της άµιλλας µεταξύ δηµόσιων και µη κρατικών πανεπιστηµίων µε την προώθηση της συνταγµατικής αναθεώρησης. Την ενεργοποίηση όλων ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους, της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, του ΕΦΕΤ και της Επιτροπής Ανταγωνισµού για την προστασία του καταναλωτή και των επιχειρήσεων που τηρούν την κείµενη νοµοθεσία. Το σταδιακό εκσυγχρονισµό της Α.. 14/89 που καλύπτει πολύ µεγάλο µέρος της καθηµερινής λειτουργίας της αγοράς. Την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε την οποία απλοποιείται ουσιαστικά η διαδικασία αδειοδότησης των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Την εξυγίανση της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς. Τη νέα Ψηφιακή Στρατηγική που άρχισε να εφαρ- µόζεται από τον Ιανουάριο 2006 Την εισαγωγή Η/Υ στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση Τη βελτίωση των υποδοµών κοινωνικής πρόνοιας Τον κοινωνικό διάλογο για τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος που ξεκίνησε την άνοιξη 2006 και τη σύσταση της «Επιτροπής Αναλυτή», που θα κάνει προτάσεις για τη µεταρρύθµιση. Ανάπτυξης Η εφαρµογή της πολιτικής αυτής ήδη αποδίδει σηµαντικά αποτελέσµατα. Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης µειώθηκε κατά 5 περίπου ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ τα τελευταία δύο χρόνια. Ειδικά το 2006, το έλλειµµα αναµένεται να είναι της τάξης του 2,6% του ΑΕΠ, που σηµαίνει ότι µειώνεται κάτω από το όριο του 3%, σε πλήρη συµφωνία µε την απόφαση του Συµβουλίου Ecofin στις 17 Φεβρουαρίου Το πιο σηµαντικό όµως είναι, ότι αυτό το δηµοσιονοµικό νοικοκύρεµα έγινε χωρίς να χρειασθεί η ελληνική οικονοµία να περάσει σε περίοδο ύφεσης. Αντιθέτως, διασφαλίστηκε η οικονοµική ανάπτυξη. Ο ρυθµός ανάπτυξης έφθασε το 3,7% το 2005 και το 4,3% το Η επίδοση αυτή παραµένει µία από τις υψηλότερες στην ευρωζώνη και επιτεύχθηκε παρά τις τιµές - ρεκόρ του πετρελαίου και το σχετικά χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης στην Ευρώπη. Είναι σηµαντικό να τονισθεί επίσης ότι µεταβάλλεται η ποιοτική διάσταση της ανάπτυξης. Η συµβολή των ιδιωτικών επενδύσεων στην ανάπτυξη αυξάνεται. Οι εξαγωγές έχουν επίσης αυξηµένη συµβολή. Η ανεργία µειώθηκε από το 11,3% του εργατικού δυναµικού στις αρχές του 2004 στο 8,3% στο τρίτο τρίµηνο του ηµιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων τα 4/5 δηµιουργήθηκαν στον ιδιωτικό τοµέα. Ενώ και ο πληθωρισµός βρίσκεται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Παρ όλα αυτά αποµένει αρκετός δρόµος ακόµα, προκειµένου η Ελλάδα να αρχίζει να ανεβαίνει στη διεθνή κατάταξη των χωρών του πλανήτη µας. Η Κυβέρνηση συνεχίζει στην κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Στόχος να κάνουµε την Ελλάδα κέντρο ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας. Με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία όλων των δηµιουργικών δυνάµεων της χώρας, µπορούµε να κάνουµε το στόχο µας πραγ- µατικότητα. ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΕΕ Συνάντηση του Προέδρου της ΚΕΕ µε τον Αµερικανό Εµπορικό Ακόλουθο Tον Αµερικανό Εµπορικό Ακόλουθο, κ. Stephen Alley, συνάντησε ο Πρόεδρος την ΚΕΕ κ. Γεώργιος Κασιµάτης, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, µετά από σχετικό αίτηµα του πρώτου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που έλαβε χώρα στα γραφεία της ΚΕΕ, εξετάσθηκαν τα περιθώρια συνεργασίας ανάµεσα στις δύο χώρες, µέσω της δηµιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων, που θα ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή. Επίσης αντηλλάγησαν απόψεις για διάφορα θέµατα επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και για τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς. 3

4 4 ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΕΕ Συµµετοχή του Προέδρου της ΚΕΕ στη Σύνοδο των Προέδρων του Ευρωεπιµελητηρίου που έγινε στο Βελιγράδι Στην ανάγκη δηµιουργίας µιας ενιαίας ναυτιλιακής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ευρωεπιµελητηρίου κ. Γεώργιος Κασιµάτης, ο οποίος συµµετείχε στις εργασίες της Συνόδου των Προέδρων του Ευρωεπιµελητηρίου µε τα Επιµελητήρια της Νοτιανατολικής Ευρώπης, που πραγµατοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Τις εργασίες της συνόδου παρακολούθησε ο Πρόεδρος της Σερβικής ηµοκρατίας, Boris Tadic. Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ, αφού τόνισε την ελληνική παρουσία στον ναυτιλιακό τοµέα στη διάρκεια των ετών, υπογράµµισε ότι είναι σηµαντικό να αναγνωρισθεί το οικονοµικό δυναµικό της θαλάσσιας και ναυτιλιακής διάστασης, προκειµένου η Ε.Ε. να αναζωογονήσει την οικονοµία της. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί, πρόσθεσε, στη στρατηγική σηµασία της ναυτιλίας στη ση- µερινή παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία καθώς η Ε.Ε. έχει την ευκαιρία να εφαρµόσει µία αειφόρο ανάπτυξη στους ωκεανούς και τις θάλασσες. Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι η διατήρηση ενός υγιούς θαλασσίου περιβάλλοντος αποτελεί το κλειδί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης και της απασχόλησης. Αναφερόµενος στη διαδικασία διαβούλευσης που εγκαινίασε η Πράσινη Βίβλος, ο κ. Κασιµάτης παρατήρησε ότι η θεµατική στρατηγική που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αποτελέσει τον περιβαλλοντικό πυλώνα της µελλοντικής ενιαίας θαλάσσιας πολιτικής. Συµπερασµατικά, κατέληξε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ευρωεπιµελητηρίου, η επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας µεταξύ όλων των µεταβλητών που πρέπει να ληφθούν υπόψη, πρέπει να είναι η πραγµατική επιτυχία της Πράσινης Βίβλου και αυτή η επιτυχία συνοψίζεται επιγραµµατικά σε µία λέξη: βιωσιµότητα. Βιωσιµότητα µιας ποιοτικής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιοµηχανίας, βιωσιµότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος και των πόρων του, µε σκοπό τα µεγαλύτερα οφέλη για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τις γενιές του µέλλοντος. 12 εκεµβρίου 2006 Σε ειδική εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής την 12η εκεµβρίου, στο πλαίσιο εορτασµού των 80 χρόνων από την ίδρυση του ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής κ. Νικόλαος Βερνίκος απένειµε τιµητική διάκριση στον Πρόεδρο της ΚΕΕ, κ. Γεώργιο Κασιµάτη, για την ιδιαίτερα επιτυχηµένη θητεία του στον Επιµελητηριακό θεσµό, τόσο από τη θέση του Προέδρου του ΕΒΕΠ όσο και από αυτή του Προέδρου της ΚΕΕ, καθώς επίσης και για την σηµαντική προσφορά του στην ευρύτερη διάδοση της ιδέας του «επιχειρείν» και τους αγώνες του για την αναβάθµιση του ρόλου των Επιµελητηρίων. Συµµετοχή του Προέδρου της ΚΕΕ σε συζήτηση στη Βουλή, µε θέµα: «Η οικονοµία στο δρόµο του µέλλοντος» Τιµητική διάκριση στον Πρόεδρο της ΚΕΕ στο πλαίσιο εορτασµού των 80 χρόνων από την ίδρυση του ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου OΠρόεδρος της ΚΕΕ κ. Γεώργιος Κασιµάτης συµµετείχε κατόπιν σχετικής πρόσκλησης σε συζήτηση, που πραγµατοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων την 7η εκεµβρίου, µε θέµα: «Η οικονοµία στο δρόµο του µέλλοντος». Στη συζήτηση αυτή επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ότι: Η χώρα έχει ανάγκη από ταχύτερες αποκρατικοποιήσεις και ευρύτερες µεταρρυθµίσεις, ώστε, µέσα από τη µείωση του κράτους και την απελευθέρωση των αγορών να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών µας. Το γεγονός, ότι το έλλειµµα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών µας συνεχίζει σταθερά την ανοδική του πορεία (ήδη, έφθασε στο 11% του ΑΕΠ), υποδηλώνει ότι η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας δεν αντιµετωπίζεται µε «ήπια» µόνον µέτρα και ότι χωρίς ρήξεις, οι διαρθρωτικές µας αδυναµίες δεν θα ξεπερασθούν. Η µείωση του δηµόσιου χρέους και των κρατικών ελλειµµάτων κάτω των ορίων του 3% του ΑΕΠ, για να καταστεί τουλάχιστον διατηρήσιµη, προϋποθέτει ουσιαστικές αλλαγές στη δοµή και λειτουργία της κρατικής µηχανής και άµεση επίλυση των χρόνιων προβληµάτων µας που συνεχίζουν Μετά την βράβευσή του ο κ. Κα- Ασφαλιστικό Σύστηµα, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή κ.α.), σε συνδυασµό να επιβαρύνουν τη δηµοσιονοµική µας διαχείριση (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, ΕΚΟ, σιµάτης επεσήµανε την δυνατότητές µας. και µε την προσαρµογή των καταναλωτικών µας συνηθειών στις σηµερινές σηµασία Καθοριστικό στοιχείο για την επίτευξη των επιθυµητών υψηλών που έχει η αναπτυξιακών ρυθµών και την υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισµού τιµητική είναι η δυναµική επέκταση των ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων, σε αυτή διάκριση στο πρό- και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ..Ι.Τ.) των έργων αναπτυξιακής υποδοµής. Επιτακτική, συνδυασµό µε την επιτάχυνση της κατασκευής, µέσω Συµπράξεων ηµοσίου σωπό του, δεδοµένου ότι µέσω επιχειρηµατικού µας περιβάλλοντος, µέσα από την αντιµετώπιση της κατά συνέπεια, είναι η ανάγκη ουσιαστικής βελτίωσης του γενικότερου αυτού εκπροσωπείται το γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, τον εκσυγχρονισµό του φορολογικού σύνολο της επιµελητηριακής κοινότητας και παράλληλα τόνισε την καταλυτική παρουσία και συµ- διαδικασιών, τη διάλυση των µονοπωλιακών καταστάσεων και την µας συστήµατος, την πάταξη της πολυνοµίας, την απλοποίηση των βολή των Επιµελητηρίων και της Ένωσής τους στην ενθάρρυνση του ανταγωνισµού, ώστε και Άµεσες Ξένες Επενδύσεις να τοπική και εθνική οικονοµική ανάπτυξη. προσελκύσουµε στη χώρα µας και την εγχώρια ποιοτική επιχειρηµατικότητα να κινητοποιήσουµε. Η περιοδική αµφισβήτηση της αξιοπιστίας των στοιχείων, βάσει των οποίων διαµορφώνεται ο Προϋπολογισµός και χαράσσεται η οικονοµική µας πολιτική, πρέπει επί τέλους να σταµατήσει. Η πλήρης ανεξαρτητοποίηση της Ε.Σ.Υ.Ε. από την εκάστοτε κυβέρνηση και η στενότερη συνεργασία της µε τη Eurostat, θα αφαιρέσει από κάθε αναλυτή των στατιστικών µας δεδοµένων τη δυνατότητα να αξιοποιεί, κατά το δοκούν, τα στοιχεία αυτά και να αποπροσανατολίζει το σχετικό διάλογο, πάντως, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής µας ότι η επιλογή της πιο ενδεδειγµένης λύσης στα οικονοµικά µας προβλήµατα εξαρτάται και από την ακρίβεια των στοιχείων που προσδιορίζουν τα προβλήµατα αυτά. 12 εκεµβρίου

5 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & δραστιριότητες της ΙΟΙΚΗΣΗΣ της ΚΕΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & δραστιριότητες της ΙΟΙΚΗΣΗΣ της ΚΕΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & δραστιριότητες της ΙΟΙΚΗΣΗΣ της ΚΕΕΕ Αρχαιρεσίες στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων ήλωση του Προέδρου της ΚΕΕ για την Υπουργική Απόφαση ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Το Σάββατο 9 εκεµβρίου 2006 πραγµατοποιήθηκαν οι εκλογές, για την ανάδειξη των νέων µελών της ιοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων. Στην εκλογική διαδικασία συµµετείχε το σύνολο των πενηνταεννέα Επιµελητηρίων, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Στη θέση του Προέδρου, επανεξελέγη ο Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς, κ. Γεώργιος Κασιµάτης. Η σύνθεση της νέας ιοικητικής Επιτροπής έχει ως εξής : Πρόεδρος: ο Γεώργιος Κασιµάτης Α Αντιπρόεδρος: ηµήτριος Μπακατσέλος Β Αντιπρόεδρος: Ιορδάνης Τσώτσος Γ Αντιπρόεδρος: ηµήτριος Γκουντόπουλος Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Ζορπίδης Ε Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χονδρογιάννης Γενικός Γραµµατέας: Παναγιώτης Αγνιάδης Οικονοµικός Επόπτης: Ηλίας Χατζηβασίλογλου Μέλος : Σωτήριος Μαγόπουλος που καθορίζει τις διαδικασίες χορήγησης άδειας ίδρυσης - εγκατάστασης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος κ. Γεώργιος Κασιµάτης χαιρετίζει την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης κ. ηµήτρη Σιούφα και Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλου, που καθορίζει τις διαδικασίες χορήγησης άδειας ίδρυσης - εγκατάστασης και λειτουργίας καταστήµατος ή επιχείρησης υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Σχετικά µε τις βελτιώσεις που έγιναν στη χορήγηση άδειας υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ο κ. Κασιµάτης επεσήµανε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, δεδοµένου ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και διευκολύνουν τις επιχειρήσεις του κλάδου. Αναφερόµενος τέλος στο γεγονός, ότι οι προτάσεις της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελµάτων (ΠΟΕΣΕ) σχετικά µε το θέµα αυτό έγιναν στο σύνολό τους αποδεκτές, τόνισε ότι η συνεργασία των συναρµόδιων Υπουργείων Ανάπτυξης και Εσωτερικών µε την Οµοσπονδία υπήρξε άριστη, σε σηµείο που απέδωσε το προσδοκώ- µενο αποτέλεσµα. 6 7

6 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & δραστιριότητες της ΙΟΙΚΗΣΗΣ της ΚΕΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & δραστιριότητες της ΙΟΙΚΗΣΗΣ της ΚΕΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & δραστιριότητες της ΙΟΙΚΗΣΗΣ της ΚΕΕΕ Συνάντηση της ιοίκησης της ΚΕΕ Σάββα Τσιτουρίδη µε τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Tην ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για την συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος εξέφρασαν σε συνάντησή τους την 2α Μαρτίου, ο Υπουργός κ. Σάββας Τσιτουρίδης και ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Κασιµάτης, συνοδευόµενος από τα µέλη της ιοίκησης κ.κ. Μιχάλη Ζορπίδη, Γεώργιο Χονδρογιάννη, Παναγιώτη Αγνιάδη, Σωτήρη Μαγόπουλο και Ηλία Χατζηβασίλογλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έλαβε χώρα στο Υπουργείο, η ιοίκηση της Κ.Ε.Ε. επέδωσε στον κ. Τσιτουρίδη σχετικό Υπόµνηµα µε τις Θέσεις και Προ- τάσεις της και εξετάσθηκαν τα περιθώρια συνεργασίας σε διάφορα θέµατα, µέσω της δηµιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων που θα ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή, µε πρώτο βήµα την αναγνώριση των Επιµελητηρίων ως Κοινωνικών Εταίρων. Η ιοίκηση της Κ.Ε.Ε. αντάλλαξε απόψεις µε τον κ. Τσιτουρίδη για τις τρέχουσες εξελίξεις στο ασφαλιστικό και του έθεσε τα θέµατα της ενοποίησης των ταµείων [ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ] σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της πολιτείας, χωρίς την µείωση των ήδη χαµηλών συντάξεών τους, τη διατήρηση του αιρετού της ιοίκησης του Ο.Α.Ε.Ε. και την βελτίωση της παρεχόµενης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, η οποία σήµερα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ασφαλισµένων επαγγελµατοβιοτεχνών. Ο κ. Τσιτουρίδης δεσµεύτηκε στη ιοίκηση της Κ.Ε.Ε. ότι εντός των προσεχών ηµερών θα γίνει τροποποίηση του Π 258/2005 έτσι ώστε να ικανοποιεί τα αιτή- µατα του επιχειρηµατικού κόσµου και ότι δεν πρόκειται για κανένα λόγο να µειωθούν οι συντάξεις. Επίσης η ιοίκηση της Κ.Ε.Ε. έθεσε το θέµα της συµ- µετοχής εκπροσώπων των Επιµελητηρίων στις Τοπικές ιοικητικές Επιτροπές του ΙΚΑ, του Ο.Α.Ε.Ε. και της Εργατικής Εστίας, ως εκπρόσωποι των εργοδοτικών φορέων, προκειµένου να υπάρχει ορθή εκπροσώπησή τους, δεδοµένου ότι τα Επιµελητήρια ως ΝΠ αποτελούν σύµφωνα µε το νόµο υποχρεωτικές ενώσεις όλων των επιχειρηµατιών µιας δεδοµένης περιφέρειας. 8 9

7 10 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Συνέντευξη του υπουργού Ανάπτυξης ΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ Ερώτηση: Τελευταία έχει δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην Προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε όλες της τις µορφές και ειδικότερα σε αυτές της νεανικής και γυναικείας. Στην προσπάθεια συνέβαλαν µεταξύ άλλων και τα προγράµ- µατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα». Απάντηση: Από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε την ευθύνη για τη διακυβέρνηση του Τόπου επιδιώξαµε τη δηµιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου. Η ανάπτυξη να είναι αυτοτροφοδοτούµενη και βιώσιµη. Να είναι ισόρροπη και να φτάνει σ ολόκληρη τη Χώρα. Να επεκτείνεται σ ολόκληρο το φάσµα τη Οικονοµίας. Να δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Να φέρνει καρπούς σ όλους τους πολίτες. Να αυξάνει το παραγόµενο προϊόν και να αποδίδει διαρκώς αυξανόµενο κοινωνικό µέρισµα. Έκτοτε συνεχίζουµε σταθερά τις µεταρρυθµίσεις που βελτιώνουν το νέο πρότυπο ανάπτυξης, που θεµελιώσαµε. Εφαρµόζουµε πολιτικές και µέτρα που ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και ωθούν δυναµικά µπροστά τις ΜµΕ. Στόχος µας είναι µια κοινωνία που παράγει και προοδεύει. Μια Ελλάδα µε ισχυρή, ανταγωνιστική οικονοµία. Αυτόν το στόχο, αυτή την προοπτική, αυτό το όρα- µα, υπηρετεί το υπουργείο Ανάπτυξης: Ανάπτυξη παντού, ευηµερία για όλους. Έτσι, µε επίκεντρο τον άνθρωπο και στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, σχεδιάζουµε την Ελλάδα του 2015 και µετά. Με ρωτάτε για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ). Είναι λοιπόν το βασικό εργαλείο του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονοµίας. Επιδοτεί επενδυτικά σχέδια σε πο- σοστό έως και 55%. Ενισχύει την επιχειρηµατικότητα στους τοµείς της ενέργειας, της µεταποίησης, της έρευνας και της τεχνολογίας, του τουρισµού, του εµπορίου και της παροχής υπηρεσιών. Θυµίζω ότι η απορρόφηση του Προγράµµατος από το 14,7% που ήταν το Μάρτιο του 2004 έχει φτάσει στο 64,42%. Αυξήθηκε δηλαδή κατά 435% σε 31 µήνες. Από το Μάρτιο του 2004 έχουν διατεθεί, µέσω του Προγράµµατος, πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. Ερώτηση: Ποιες είναι οι επόµενες δράσεις και ποιοι οι στόχοι της στρατηγικής που αναπτύσσετε; Απάντηση: Ολοκληρώσαµε το σχεδιασµό του νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος του υπουργείου Ανάπτυξης µε τίτλο «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα», που θα καλύπτει την Προγραµµατική Περίοδο και θα κινείται σε πέντε µεγάλους άξονες: Την επιτάχυνση της µετάβασης στην Οικονοµία της Γνώσης. Την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας. Την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού. Τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού, σε συνδυασµό µε την προστασία του καταναλωτή. Την ολοκλήρωση του ενεργειακού συστή- µατος της Χώρας και την ενίσχυση της αειφορίας. Ερώτηση: Πού δίνετε ιδιαίτερη έµφαση; Απάντηση: Να υπογραµµίσω, πρωτ απ όλα, ότι το Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» συνεχίζεται βέβαια και το 2007 και το Η παροχή οικονοµικών κινήτρων συνεχίζεται µέσα από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο και ειδικότερα µέσα από την εφαρµογή του νέου προγράµµατος του υπουργείου Ανάπτυξης µε τον τίτλο «Επιχειρηµατικότητα-ανταγωνιστικότητα». Επιπλέον έχουµε και τον αναπτυξιακό νόµο, που ενισχύει ακόµη περισσότερο (έως και το 60% της επένδυσης) τα κίνητρα στήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης, των ΜµΕ, της καινοτοµίας, της εξωστρέφειας. Επιπλέον, εφαρµόζονται µέτρα για την αναδιάρθρωση των κλάδων της µεταποίησης και του εµπορίου, ενώ αναβαθ- µίζονται και δηµιουργούνται νέες αναπτυξιακές υποδοµές. ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη συνεχή βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των υποδοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας, την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, αλλά και την ενθάρρυνση επενδύσεων σε τοµείς που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και υλοποιούν καινοτόµες δράσεις. Ερώτηση: Σε θεσµικό επίπεδο; Απάντηση: Σε θεσµικό επίπεδο, ενισχύεται ακό- µη περισσότερο ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας και του τις µεταρρυθµίσεις που ξεκινήσαµε. Συνεχίζουµε σταθερά, αποφασιστικά και εντατικά τις αλλαγές και τις µεταρρυθµίσεις, που διασφαλίζουν στη Χώρα µας µια νέα, καλύτερη, προοπτική. Γι αυτό δεσµευτήκαµε και αυτό κάνουµε. Υπογραµµίζω στο σηµείο αυτό ότι η δική µας απάντηση στην παγκοσµιότητα των αγορών και τον διεθνώς εντεινόµενο ανταγωνισµό, βρίσκεται στις έννοιες Καινοτοµία, Πιστοποίηση, Ποιότητα. Προωθούµε αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που στόχο έχουν να καθιστούν ολοένα και πιο ανταγωνιστικά τα παραδοσιακά πλεονεκτήµατα της Χώρας µας. Το στοίχηµα για τη δυναµική ανάπτυξη της Χώρας µας απαιτεί συνεχή βελ- Η Καινοτοµία αποτελεί Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς επίσης και η βασικό παράγοντα για λειτουργία των Εθνικών Συµβουλίων για την Ανταγωνιστικότητα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τίωση της ανταγωνιστικότητας, νέα και και την Ανάπτυξη, για τις Μικροµε- σαίες Επιχειρήσεις, για την Ποιότητα, για τον Καταναλωτή, και την ανάπτυξη. Υπογραµµίζω υψηλής αξίας προϊόντα, νέες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Και το στοίλιτικές για την Έρευνα και την Τεχνολογία. Ση- χηµα αυτό µπορούµε να το κερδί- ωστόσο, ότι οι πο- για την προώθηση της Καινοτοµίας σουµε όλοι µαζί. Με την εφαρµογή µειώνω ακόµη ότι για την ενίσχυση της διαφάνειας και τη µείωση της γραφειοκρατίας (µετά την απλοποίηση του συστήµατος αδειοδότησης των είναι πιο αποτελεσµατικές-αποδοτικές, όταν συνδυασµένων πολιτικών και τη συνεργασία µεταξύ του ηµόσιου και εφαρµόζονται σε περιφερειακό επίπεδο. µεταποιητικών επιχειρήσεων), καταρτίζεται το Γενικό Εµπορικό Μητρώο για τις εµπορικές επιχει- Ερώτηση: Βλέπουµε να επιµένετε στην του Ιδιωτικού Τοµέα. ρήσεις και προωθείται ο νέος Κανονισµός Προ- µηθειών. Θυµίζω ακόµη ότι βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση η αναθεώρηση του Πτωχευτικού Κώδικα και αναπροσαρµόζεται το ίκαιο περί Ανώνυµων Εταιριών. Ερώτηση: Η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και η ποιότητα των προϊόντων τους αποτελούν δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεµένες µεταξύ τους. Βασική κατεύθυνση του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας. Ποιες πρωτοβουλίες έχει προωθήσει, προωθεί και θα προωθήσει το υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να ανταποκριθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις προκλήσεις της παγκόσµιας αγοράς; Απάντηση: Τα έως τώρα αποτελέσµατα της Νέας Αναπτυξιακής Πολιτικής δείχνουν ξεκάθαρα τις θετικές τάσεις που διαγράφονται. Συνιστούν απόδειξη ότι η πολιτική µας αποδίδει. Τα θετικά στοιχεία δε σηµαίνουν βέβαια εφησυχασµό. Συνιστούν, έµπρακτη ενθάρρυνση στις αλλαγές και έννοια της «ανταγωνιστικότητας»... Απάντηση: Βεβαίως. ιότι χωρίς ανταγωνιστική οικονοµία, χωρίς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, δεν µπορείς να επιτύχεις υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Και χωρίς ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει πραγµατικά κοινωνική πολιτική. ιότι ανταγωνιστικότητα σηµαίνει ανάπτυξη, σηµαίνει πρόοδο, σηµαίνει ευηµερία, σηµαίνει όφελος για όλους τους πολίτες. Γι αυτό άλλωστε το 2007 (και όλα τα επόµενα χρόνια ως το 2010) έχουν κηρυχθεί έτη Ανταγωνιστικότητας, Εξοικονόµησης Ενέργειας και Καινοτοµίας. Προωθούνται νέες µεταρρυθ- µίσεις µε σκοπό: Την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας του Έλληνα, µε έµφαση στη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, Τη στήριξη της καινοτοµίας, της τυποποίησης και της πιστοποίησης, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, 11 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

8 12 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ ΛΗΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΟΣΑ-ΟΣΑΕ Τη θεσµοθέτηση σύγχρονου πλαισίου για την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας, Την ενίσχυση του ανταγωνισµού, την οµαλή λειτουργία των αγορών και την προστασία των καταναλωτών, Την αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και των ευκαιριών που δίνει η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, Τη δηµιουργία διεθνών ενεργειακών διασυνδέσεων, τη διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας, την προώθηση της κατασκευής µεγάλων διεθνών αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, που καθιστούν τη Χώρα διεθνή ενεργειακό δίαυλο. Ερώτηση: Πέρα απ όσα ήδη εφαρµόζονται, ποιες παρεµβάσεις, ποιες τοµές και µεταρρυθµίσεις, που ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας, βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη; Απάντηση: Πολύ επιγραµµατικά θα σας ανέφερα το γεγονός ότι καταρτίζεται Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, καθώς και ειδικά χωροταξικά σχέδια για τη µεταποίηση, τον Τουρισµό, τις ΑΠΕ. Σηµειώνω ακόµη ότι βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση η αναθεώρηση του Πτωχευτικού Κώδικα. Όπως επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δοµές και υποδοµές που αποβλέπουν στη στήριξη της έρευνας της καινοτοµίας της τυποποίησης και της µεταποίησης. Σηµειώνω ακόµη ότι ψηφίσαµε το Νόµο για τη δηµιουργία «Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης». Ορίστηκε το πλαίσιο για την υλοποίηση του µεγαλύτερου έργου καινοτοµίας στη Βόρειο Ελλάδα και ρυθµίστηκαν τα µέσα και οι διαδικασίες για τη λειτουργία και την ανάπτυξή της. Παράλληλα, όπως είναι γνωστό, προχωρούµε, στην αναβάθµιση 27 από τις 32 υφιστάµενες Βιοµηχανικές Περιοχές και στη δη- µιουργία 20 νέων Βιοτεχνικών Πάρκων και Βιοµηχανικών Περιοχών, µε προϋπολογισµό που ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ. Σε θεσµικό πλαίσιο έχου- µε ήδη έτοιµο προς κατάθεση νέο νοµοσχέδιο για πλήρη εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη των επιχειρηµατικών υποδο- µών και εγκαταστάσεων, που εισάγει νέες ολοκληρωµέ- νες µορφές ανάπτυξης χώρων λειτουργίας µε τη µορφή των επιχειρηµατικών πάρκων, που συνιστά µια σηµαντική µεταρρύθµιση στο χώρο αυτό. Θέλω ακόµη να υπενθυµίσω ότι επιδοτούµε, για πρώτη φορά, το επιτόκιο δανεισµού των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε 4 εκατοστιαίες µονάδες, διασφαλίζοντας παράλληλη εγγυοδοσία από το ΤΕ- ΜΠΜΕ, µέσω νέας ράσης του ΕΠΑΝ. Επιπλέον, προκηρύξαµε νέα ράση του ΕΠΑΝ για την ενίσχυση των κλάδων της Κλωστοϋφαντουργίας, της Ένδυσης και της Υπόδησης. Ήδη, στις 20 εκεµβρίου 2006 εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα αυτό 366 επενδυτικών προτάσεων συνολικού προϋπολογισµού 42,9 εκατ. ευρώ και συνολικής δηµόσιας δαπάνης 23,6 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα επενδυτικά σχέδια, 154 αφορούν την Περιφέρεια Αττικής και 212 την υπόλοιπη χώρα. Για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις µεσαίες υλοποιούµε νέο πρόγραµµα µε την ονοµασία Ψηφιακό Μέλλον, µέσω του οποίου θα στηριχθούν περίπου 800 ανερχόµενες επιχειρήσεις. Ερώτηση: Η 71η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν αφιερωµένη στην καινοτοµία και κατ επέκταση στην έρευνα και τεχνολογία. Ένα τοµέα που βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης και αποδεικνύεται άλλωστε έµπρακτα τόσο µε την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης Έρευνας και Τεχνολογίας όσο και µε την αύξηση της χρηµατοδότησης για σχετικές δράσεις. Τι έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα στο πεδίο αυτό και πως βλέπετε το µέλλον; Απάντηση: Η Καινοτοµία αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη. Υπογραµµίζω ωστόσο, ότι οι πολιτικές για την προώθηση της Καινοτοµίας είναι πιο αποτελεσµατικές-αποδοτικές, όταν εφαρµόζονται σε περιφερειακό επίπεδο. Οι Ελληνικές Περιφέρειες υστερούν σηµαντικά σε ανάπτυξη σε σχέση µε τον κοινοτικό µέσο όρο και επιπλέον παρατηρείται σηµαντική αστοχία της αγοράς στο πεδίο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας. Τα µέτρα που λαµβάνονται από το υπουργείο Ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο εξασφαλίζουν συνέργια και συµπληρωµατικότητα µε τις αντίστοιχες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανταποκρίνονται στους στόχους που τέθηκαν µε τη στρατηγική της Λισσαβόνας, στην οποία η Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτοµία αποτελούν το βασικό µοχλό για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραµµίζω ότι για την περαιτέρω στήριξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας, ενισχύονται οι ερευνητικοί φορείς της Χώρας και παρέχονται πρόσθετα κίνητρα για την αύξηση των σχετικών δαπανών. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, το 2007 και τα επόµενα έτη έχουν κηρυχθεί Έτη Καινοτοµίας. Ο ρόλος της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας στη νέα προγραµµατική περίοδο είναι σηµαντικός. Οι χρηµατοδοτήσεις τριπλασιάζονται σε σχέση µε το Γ Κ.Π.Σ. Βασικός στόχος είναι η προώθηση της καινοτοµίας, σε όλους του κλάδους της οικονοµίας ως βασικού παράγοντα στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας και τη µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης. Ερώτηση:Η εξωστρέφεια χαρακτηρίζεται ως µονόδροµος για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Με ποιους τρόπους έχει ενισχυθεί µέχρι σήµερα και πως θα καταφέρουµε να στρέψουµε το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη δραστηριότητας σε νέες αγορές; Απάντηση: Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτο- µίας είναι η απάντησή µας στην παγκοσµιότητα των αγορών και το διεθνώς εντεινόµενο ανταγωνισµό. Είµαστε πεπεισµένοι ότι η υψηλή ανάπτυξη πρόκειται να προέλθει από τη δηµιουργία νέων και υψηλής αξίας προϊόντων και υπηρεσιών. Το στοίχηµα της ανταγωνιστικότητας για τη Χώρα µας µπορούµε να το κερδίσουµε όλοι µαζί, µε την εφαρ- µογή συνδυασµένων πολιτικών και τη συνεργασία µεταξύ του ηµόσιου και του Ιδιωτικού Τοµέα. Ερώτηση: Και ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι σας; Απάντηση: Απαντώ ευθέως: Η ανθρωποκεντρική ανάπτυξη σ ολόκληρη τη Χώρα, Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονοµίας, Η ενθάρρυνση νέων επενδύσεων και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εργαζόµαστε µε Πρόγραµµα και Σχέδιο για µια Ελλάδα ελκυστική, ανταγωνιστική και εξωστρεφή που: ιεκδικεί και κερδίζει τη θέση που δικαιούται στις αγορές του Κόσµου, Αυξάνει το παραγόµενο προϊόν, Αυξάνει το κοινωνικό µέρισµα, Ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Τα στοιχεία για την εξωστρέφεια της οικονοµίας και των επιχειρήσεων είναι αδιάψευστα: Οι εξαγωγές, το τέταρτο τρίµηνο του 2006 αυξήθηκαν κατά 9,3%. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις ( σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος) τους πρώτους ένδεκα µήνες του 2006, ήταν σχεδόν δεκαπλάσιες, σε σχέση µε το ίδιο διάστηµα του Συγκεκριµένα, στο ενδεκά- µηνο Ιανουαρίου Νοεµβρίου, η καθαρή εισροή ξένων κεφαλαίων για άµεσες επενδύσεις στην Ελλάδα έφθασε τα 4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, πρόσφατη έρευνα του Τµήµατος Ερευνών του Economist - Economist Intelligence Unit προβλέπει ότι τα επόµενα τέσσερα χρόνια οι Ξένες Άµεσες Επενδύσεις στην Ελλάδα θα αυξηθούν κατά 50% και θα φτάσουν το 2010 τα 2,4 δις. ευρώ, από 1,6 δις. ευρώ, που είναι η πρόβλεψη για το Ερώτηση:Η έγκριση της χρηµατοδότησης 786 Επενδυτικών Προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος «Ψηφιακό Μέλλον» του µέτρου 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας», συνολικού προϋπολογισµού 154 εκατ. ευρώ και συνολικής δηµόσιας δαπάνης 72 εκατ. ευρώ αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για το ψηφιακό µέλλον της ελληνικής επιχείρησης. Πιστεύετε ότι το ψηφιακό µέλλον, όπως διαγράφεται µε την ανάπτυξη των νέων εργαλείων του, θα δώσει στις ελληνικές επιχειρήσεις ση- µαντικό προβάδισµα έναντι των ξένων ανταγωνιστών τους; Απάντηση: Στο πρόγραµµα «Ψηφιακό Μέλλον» υποβλήθηκαν 941 επιχειρηµατικά σχέδια, µε προϋπολογισµό 298 εκατ. ευρώ, από τα οποία εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση, (διότι κρίθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης) 786 επενδυτικά σχέδια-προτάσεις, δηλαδή ποσοστό 83,5%, έχουν συνολικό προϋπολογισµό 154 εκατ. ευρώ, και συνολική δηµόσια δαπάνη 72 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα επενδυτικά σχέδια-προτάσεις, τα 464 αφορούν την περιφέρεια Αττικής και τα 322 την υπόλοιπη περιφέρεια της χώρας. Θεωρώ κατάκτηση το συγκεκριµένο πρόγραµµα για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, µέσα από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Θυµίζω ότι το πρόγραµµα αφορά στον εκσυγχρονισµό µεσαίων κυρίως επιχειρήσεων και ότι οι εντασσόµενες προτάσεις επιχορηγούνται µε ποσοστό 45-55% του προϋπολογισµού τους. Οµάδα στόχος του προγράµµατος αυτού είναι οι ανερχό- µενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις (15 250) που ανήκουν στους τοµείς της µεταποίησης, του τουρισµού, του εµπορίου και των υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία, πρόκειται για την πιο δυναµική και ανταγωνιστική οµάδα επιχειρήσεων της ελληνικής οικονοµίας που έχουν αξιόλογες δυνατότητες ανάπτυξης και επέκτασης. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος χρηµατοδοτούνται ειδικά επενδυτικά σχέδια µικροµεσαίων επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην Ψηφιακή Οικονοµία µέσω: Της βελτίωσης της διαχείρισης της πληροφορίας και της ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής υποστήριξης ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών διαδικασιών. Της δηµιουργίας και αξιοποίησης ηλεκτρονικού περιεχο- µένου, ως βασικού καταλύτη για την ουσιαστική εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 13 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

9 14 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Της ανάπτυξης ενδοεπιχειρησιακών υποδοµών για τη στήριξη της επέκτασης των εργασιών τους. Εκτιµούµε ότι συνολικά σε 1,5 χρόνο το πρόγραµµα «Ψηφιακό Μέλλον» θα ολοκληρωθεί πλήρως (υλοποίηση απορρόφηση). Κατόπιν όλων αυτών, µπορούµε βάσιµα να ισχυρισθούµε πως το Ψηφιακό Μέλλον της χώρας έχει εισέλθει σε πολύ καλό δρόµο, τον οποίο φυσικά καλείται εφεξής να διατρέξει µε ολοένα επιταχυνόµενους ρυθµούς. Το συµπέρασµα της ιστορικής εµπειρίας βγαίνει αβίαστα: Η προσαρµογή στις τεχνολογικές αλλαγές, η προσαρµογή στις συνθήκες που δηµιουργεί η Τεχνολογική Επανάσταση, η Ψηφιακή Επανάσταση, είναι επιτακτική και επείγουσα. εν µπορούµε να την αγνοήσουµε. Και το λόγο τον έχει εξηγήσει προ πολλού ο αρβίνος: «εν είναι», έλεγε, «ούτε τα ισχυρότερα, ούτε τα ευφυέστερα είδη που επιζούν, αλλά αυτά που προσαρµόζονται πιο καλά στις αλλαγές». εν έχουµε, λοιπόν, άλλη επιλογή, παρά µόνον την επιλογή των αλλαγών, των τοµών, των µεταρρυθµίσεων. εν έχου- µε άλλη επιλογή παρά µόνον την πλήρη αξιοποίηση της νέας γνώσης, της ψηφιακής τεχνολογίας, της έρευνας, της καινοτοµίας. Η Νέα Εποχή µάς καλεί να ανταγωνιστούµε σ ένα παγκόσµιο χωριό. Και προκειµένου να κερδίσουµε το στοίχηµα αυτό, προκειµένου να γίνονται ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις, προκειµένου να γίνονται ανταγωνιστικά τα παραδοσιακά πλεονεκτήµατα της Χώρας, απαιτούνται µεταρρυθµίσεις. Απαιτείται επένδυση στη νέα γνώση και τις νέες τεχνολογίες. Για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση επεξεργάστηκε την Ψηφιακή Στρατηγική για την περίοδο , η οποία έχει ένα πολύ συγκεκριµένο στόχο. Να πραγµατοποιηθεί στη χώρα ένα «Ψηφιακό Άλµα στην παραγωγικότητα, ένα Ψηφιακό Άλµα στην ποιότητα ζωής». Ερώτηση: Στο πρόσφατο χρονικό διάστηµα υπήρξαν σηµαντικές διεθνείς ενεργειακές επιτυχίες, όπως ο ελληνοτουρκικός και ο ελληνοϊταλικός αγωγός φυσικού αερίου και η πιο τελευταία απ αυτές, ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται σήµερα αυτά τα µεγάλης ση- µασίας έργα, και ποια η γενικότερη ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης για τα επόµενα χρόνια; Απάντηση: Τα τελευταία τρία χρόνια εφαρµόζουµε µία Νέα Ενεργειακή Πολιτική και έχουµε υλοποιήσει σηµαντικές τοµές και µεταρρυθµίσεις: Ανάµεσα στ άλλα σηµειώνω: Απελευθερώσαµε τις αγορές ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, για τους νέους µεγάλους επιλέγοντες πελάτες ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου και από την 1η Ιουλίου του 2007, θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής προµηθευτή σε ηλεκτρική ενέργεια και οι οικιακοί καταναλωτές. Προωθήσαµε, µε συγκεκριµένα µέτρα, την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας. Εισαγάγαµε τα βιοκαύσιµα στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρα µας. Ενισχύσαµε το σύστηµα παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Εντάξαµε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) ενεργειακά έργα στους τοµείς επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου και των γραµµών µεταφοράς ηλεκτρισµού, αλλά και για προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και εξοικονόµησης ενέργειας. Προωθούµε την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε 13 περιοχές της Χώρας και εφαρµόζουµε συγκροτη- µένο πρόγραµµα για την κάλυψη του «ενεργειακού κενού» στα νησιά. Στο ίδιο διάστηµα, προωθήσαµε, συγκροτηµένο σχέδιο που στόχο έχει να καταστεί η Χώρα µας ισχυρός ενεργειακός δίαυλος για τη µεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού. Πρώτ απ όλα, η Χώρα µας είχε ση- µαντική συµβολή στην τελική φάση των διαπραγµατεύσεων για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με την υπογραφή της Συνθήκης (που έγινε στην Αθήνα το Νοέµβριο του 2005), η χώρα µας διασφάλισε δύο πολύ σηµαντικά όργανα και συγκεκριµένα, την έδρα του Forum (Συµβουλίου Υπουργών) για θέµατα ηλεκτρισµού και την έδρα των Ρυθµιστών. Η ισχύς της Συνθήκης µπήκε σε λειτουργία από τον περασµένο Ιούνιο. Επίσης: Κυρώσαµε, στη Βουλή, τη ιακρατική Συµφωνία Ελλάδας - Τουρκίας, για την κατασκευή του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού φυσικού αερίου, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώνεται µέχρι το καλοκαίρι. Υπογράψαµε µε την Ιταλική Κυβέρνηση ιακρατική Συµφωνία για την κατασκευή του υποθαλάσσιου Ελληνοιταλικού αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου. Υπογράψαµε Μνηµόνιο Συνεργασίας µε την Αίγυπτο στους τοµείς της µεταφοράς φυσικού αερίου, αλλά και της έρευνας, εξόρυξης πετρελαίου και γενικότερα υδρογονανθράκων. Υπογράψαµε στις διµερή συµφωνία συνεργασίας µε την Αλβανία στον τοµέα της ενέργειας. Προωθούµε τις διεθνείς διασυνδέσεις ηλεκτρισµού µε τις γειτονικές χώρες (Π.Γ..Μ., Βουλγαρία, Τουρκία, Ιταλία). ιευρύναµε τις δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας µας µε τη Σαουδική Αραβία στον τοµέα του πετρελαίου και ανοίξαµε νέους δρόµους συνεργασίας, σε ζητήµατα υγροποιηµένου φυσικού αερίου, µε το Κατάρ. Και το σηµαντικότερο: Υπογράφεται τις επόµενες ηµέρες, αρχές Μαρτίου, στην Αθήνα η διακρατική συµφωνία Ελλάδας, Ρωσίας και Βουλγαρίας για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη. Ερώτηση: ίνετε µεγάλη σηµασία στον αγωγό αυτό; Απάντηση: Είναι εθνική επιλογή. Η κατασκευή του αγωγού µεταφοράς πετρελαίου Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη έχει εθνική σηµασία για τη Χώρα µας. Ένα έργο το οποίο για δεκατέσσερα χρόνια ήταν στην ατζέντα διαρκών συνεννοήσεων φτάνει, τώρα, σε καλό τέλος. Η Ελλάδα και µε αυτόν τον αγωγό µπαίνει στον παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη χωρίς να διαθέτει υδρογονάνθρακες. Όπως και η Βουλγαρία. Είναι προφανής η σηµασία του αγωγού αυτού. ιδίως µάλιστα εάν συνδυαστεί µε τον αγωγό φυσικού αερίου µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, η κατασκευή του οποίου εγκαινιάστηκε στη Γέφυρα των Κήπων από τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραµανλή και τον τούρκο οµόλογό του Τ. Ερντογάν και πρόκειται να ολοκληρωθεί όπως σας είπα και να λειτουργήσει έως το καλοκαίρι. Μπορεί, επίσης, να καταλάβει εύκολα κάποιος τη σηµασία του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη αν συνδυαστεί µε αυτόν και η πρόσφατη υπογραφή µε τον Ιταλό οµόλογό µου υπουργό τον κ. Μπερσάνι, συµφωνίας για τη στήριξη της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και, βεβαίως, των διακλαδώσεων αυτών των αγωγών προς βορρά δια της Αλβανίας που καταλήγει στην Αυστρία και από τη FYROM προς τη Σερβία. Η Ελλάδα γίνεται ένας ενεργειακός δίαυλος, ολόκληρη η Βόρειος Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για την ενδοχώρα των Βαλκανίων και της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, όµως η κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη έχει µεγάλη οικονοµική, ενεργειακή και αναπτυξιακή σηµασία. Ένα έργο το οποίο έχει προϋπολογισµό ένα δις ευρώ, ένα έργο που θα δηµιουργήσει κατά τη φάση της κατασκευής του 500 θέσεις εργασίας και 250 µόνιµες θέσεις εργασίας µαζί µε όλα όσα θα γίνουν γύρω από το «τέρµιναλ» της Αλεξανδρούπολης, η µεταφόρτωση των πετρελαίων για τις αγορές και της Μεσογείου και της Ευρώπης δείχνουν τη µεγάλη τριπλή διάσταση αυτού του έργου. Η νέα στρατηγική αρτηρία θα ανοίξει το δρόµο για τη µεταφορά 35 εκατοµµυρίων τόνων αργού πετρελαίου ετησίως στα λιµάνια της Μεσογείου, σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές και ίσως στις αγορές της Βορείου Αµερικής. Αργότερα, η ικανότητα µεταφοράς θα αυξηθεί σε 50 εκατοµ- µύρια τόνους πετρελαίου το χρόνο. Ερώτηση: ίνετε µεγάλη έµφαση όχι µόνο στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία, αλλά και στην ενέργεια. Απάντηση: Αυτοί ακριβώς είναι οι άµεσοι στόχοι µας. Το 2007 (και όλα τα επόµενα χρόνια ως το 2010) έχουν κηρυχθεί έτη Ανταγωνιστικότητας, Εξοικονόµησης Ενέργειας και Καινοτο- µίας. Προωθούνται νέες µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της ενέργειας για την αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και των ευκαιριών που δίνει η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. ίνουµε έµφαση στη δη- µιουργία διεθνών ενεργειακών διασυνδέσεων, τη διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας, την προώθηση της κατασκευής µεγάλων διεθνών αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, που καθιστούν τη Χώρα διεθνή ενεργειακό δίαυλο. ηµιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς του ηλεκτρισµού και του φυσικού αερίου. Παράλληλα, απλοποιούνται οι αδειοδοτικές διαδικασίες για την κατασκευή και τη λειτουργία νέων συστηµάτων αξιοποίησης ΑΠΕ και αυξάνονται τα κίνητρα για την περαιτέρω διείσδυσή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Προωθείται η κατασκευή µεγάλων έργων υποδοµής και διεθνών διασυνδέσεων στους τοµείς του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και του ηλεκτρισµού. Επίσης επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου µε στόχο µέχρι το 2010 ένα εκατοµµύριο νοικοκυριά της Χώρας µας να συνδεθούν µε το δίκτυο. Εφαρµόζουµε συγκροτηµένες πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή και εκτιµώ ότι ο στόχος αυτός είναι εφικτός. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ PIERLUIGI BERSANI ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

10 ΑΡΘΡΑ του Προέδρου του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Γιώργου Αλ. Σουφλιά Ε πικαιρότητας αναλαµβά- νοντας τη διοίκηση του ΕΟΜΜΕΧ & ΜΜ επιχειρήσεις ΕΟΜΜΕΧ, το κυριότερο πρόβληµα που είχα να αντιµετωπίσω ήταν η αλλοτρίωση της φυσιογνωµίας του Οργανισµού, καθώς η κύρια δραστηριότητα ήταν πλέον η διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων, χωρίς να συνδυάζεται µε καινοτόµες και εξωστρεφείς πολιτικές. Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τόσο σε παγκόσµια κλίµακα, όσο και σε επίπεδο Ελληνικής οικονοµίας, διαδρα- µατίζουν σηµαντικό ρόλο. εν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι αποτελούν το σκελετό της οικονοµίας των χωρών. Οι ΜΜΕ δεν αποτελούν πλέον ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των υπό ανάπτυξη ή αναπτυσσόµενων χωρών. Αποτελούν τον συνδετικό και σταθεροποιητικό ιστό της όλης δοµής της οικονοµίας των αναπτυγµένων χωρών. εν µπορεί να φανταστεί κανείς µια σωστά δοµηµένη και αναπτυγµένη οικονοµία χωρίς την ύπαρξη ΜΜΕ. Είναι λογικό, πως απαιτείται συστηµατική προσπάθεια και µελέτη ώστε να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες που συχνά εµφανίζονται. Το ενθαρρυντικό είναι ότι αυτά τα εµπόδια ξεπερνιούνται µε τη συστηµατική δουλειά όλων και την αµέριστη συµπαράσταση της πολιτείας. Από τις πιο αξιόπιστες τεχνικές για την ανάπτυξη των ΜΜΕ είναι η εφαρµογή σύγχρονου µάνατζµεντ, το οποίο στο παρελθόν ήταν άγνωστη έννοια για τις περισσότερες µικρές ή µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ο ΕΟΜΜΕΧ ενισχύει την προσπάθεια των επιχειρήσεων για σύγχρονη προσέγγιση και στρατηγική στον τοµέα της διοίκησης. Τα παραδοσιακά πρότυπα των λογιστών-µάνατζερ παύουν να υπάρχουν, ανοίγοντας έτσι το δρόµο στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις για πιο βιώσιµη ανάπτυξη µε ιδιαίτερα αναπτυγµένο το αίσθηµα της εξωστρέφειας. Οι πολύ µικρές αυτές επιχειρήσεις αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Οικονοµία. Συνολικά αριθ- µούν περίπου τις µε κατά µέσο όρο 2 περίπου απασχολούµενους ανά επιχείρηση. Για τον ΕΟΜΜΕΧ όµως, η ύπαρξη µικρών παραδοσιακών επιχειρήσεων θεωρείται προτέρηµα. Ενισχύουµε συνεχώς τις µικροµεσαίες παραδοσιακές επιχειρήσεις τόσο οικονοµικά όσο και συµβουλευτικά. Προσπαθούµε να συνδυάσουµε την παράδοση µε τις απαιτήσεις της νέας εποχής ώστε να δηµιουργήσου- µε την κατάλληλη υποδοµή για παραγωγή και προώθηση ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ΕΟΜΜΕΧ την τελευταία µόνο τριετία διαχειρίστηκε οκτώ προγράµµατα συνολικής δηµόσιας δαπάνης 389 εκατ. Ευρώ και συνολικού προϋπολογισµού 794 εκατ. Ευρώ. Πλήθος Επιδοτ. Επιχ. Συν. Προϋπολ. ηµόσια απ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 3ος Κύκλος ος Κύκλος ΝΕΑΝΙΚΗ 3ος Κύκλος ος Κύκλος ΑΜΕΑ 3ος Κύκλος ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΜΕ&ΠΜΕ ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ ΙΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΥΠΕΡΓΟΛ ΕΠΑΡΧ. ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖ Ε πικαιρότητας Συνολικά στοιχεία Α Ρ ΘΡΑ εγκεκριµένων επιχειρήσεων από προγράµµατα που διαχειρίστηκε ο ΕΟΜΜΕΧ πανελλαδικά 16 Οι ΜΜΕ είναι οι βασικότεροι δηµιουργοί των θέσεων εργασίας, αφού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτουν το 75% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα. Συνθέτουν τον ισχυρότερο µηχανισµό για την αύξηση της απασχόλησης. Σύµφωνα µε µια πρόχειρη ανάλυση των µέχρι τώρα στοιχείων βλέπουµε πως ο ρόλος των ΜΜΕ στην οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σηµαντικότερος από ότι σε άλλες χώρες. Σε µια περίοδο όπου η αντιµετώπιση της ανεργίας αποτελεί προτεραιότητα, η αύξηση των απασχολούµενων στις ΜΜΕ µε µέσο ετήσιο αριθµό µεταβολής αρκετά ικανοποιητικό, µας στέλνει µήνυµα αισιοδοξίας για το µέλλον. Για να συνεχίσει να υφίσταται όµως κάτι τέτοιο και προκειµένου να γίνει δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη, είναι αναγκαίο η κάθε ΜΜΕ να αντιληφθεί το νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον που διαµορφώνεται µε την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας. ΣΥΝΟΛΟ Οι ΜΜΕ έχοντας ως βασικό γνώρισµα τη µεγάλη ποικιλοµορφία καθώς και τις διαφορετικές µεταξύ τους θεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των µικροµε- στήριξη του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Σιούφα, έχει δο- ανάγκες, είναι αδιαµφισβήτητο ότι ανήκουν σε µια ειδική κατηγορία επιχειρήσεων συγκρινόµενες µε τις φειας αυτών. σαίων επιχειρήσεων και στην τόνωση της εξωστρέ- µεγάλες επιχειρήσεις και βιοµηχανίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητη η καλύτερη και στοχευόµενη βοήθεια προς τις επιχειρή- Προσπαθούµε λοιπόν µέσα από τις δυνατότητες που µας δίνει ο ΕΟΜΜΕΧ να πείσουµε και στη συνέχεια σεις, µε κατάλληλες συµβουλές και πληροφόρηση, να βοηθήσουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µας µε τη συµβολή βέβαια της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, των Επιµελητηρίων καθώς και όλων των ώστε να αφοµοιώσουν αυτή την τάση και να τονώσουν την επιχειρηµατική συνεργασία, επιτυγχάνοντας φορέων στήριξης, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατιών, των φοροτεχνών λογιστών και των συµ- το επιθυµητό αποτέλεσµα. Πέρα από τα παραπάνω, αντιλαµβανόµενοι την ανάγκη για επέκταση των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγο- Είναι διαπιστωµένο ότι τα Επιµελητήρια αποτελούν βούλων επιχειρήσεων. ρές, δίνουµε βαρύτητα στις σύγχρονες τεχνολογίες κύριο φορέα πολύπλευρης υποστήριξης και ενδυνάτης επικοινωνίας και της πληροφορίας. Η σωστή και µωσης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων. ολοκληρωµένη χρήση των τεχνολογιών αυτών από Στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού της επιχειρηµατικότητας, είµαστε όλοι χρήσιµοι ώστε να επιτύχουµε τις επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους, ανοίγει διαύλους επικοινωνίας µε αντίστοιχες επιχειρήσεις και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. µε αγορές όλου του σύγχρονου κόσµου. Εύχοµαι το νέο σας εγχείρηµα να έχει την ανάλογη Από την πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης και µε τη επιτυχία των προσπαθειών σας. 17

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Kύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Kύριοι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Kύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σ ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο, το οποίο εξ ορισµού προβληµατίζεται για τη σύγχρονη επιχείρηση και την ανάδειξη της σοβαρής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ANKO) ΑΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ANKO) ΑΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/01/2007 Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας Με την ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στην Κοζάνη την Πέµπτη 18 Ιανουαρίου 2007, ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στα Ιωάννινα (26 & 27 Νοεμβρίου 2010) Γ. Κασιμάτης: Μειωμένη κατά 50% η ζήτηση στην αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης. Ανάγκη για ανάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΑΡΓΚΟ 20:00. Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΕΜΠΑΡΓΚΟ 20:00. Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΕΜΠΑΡΓΚΟ 20:00 Δελτίο Τύπου Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας συμμετείχε σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα «η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο Digital Economy Forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αγαπητές φίλες και φίλοι, Με ξεχωριστή χαρά βρίσκοµαι σήµερα στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στο πλαίσιο των ενηµερωτικών συναντήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά memo 3 Μαΐου 2014 Προς: Από: Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά Ακολουθεί ένα συνοπτικό σχέδιο πολιτικής επικοινωνίας με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΓΦΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και κύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και κύριοι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της αποψινής εκδήλωσης για την πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συµµετοχή και τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό»

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό» Τεύχος 37 Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου Τηλ. 2103310080-1 www.kpolykentro.gr Υπεύθυνη Μαρία Φιλιοπούλου Τεύχος 91 20 Φεβρουαρίου 2014 «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ

Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Γενικός Γραµµατέας

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα