Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies Associations), σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Αγορά Συµβούλων στις 23 χώρες - µέλη της. Για την Ελλάδα στην έρευνα συµµετείχε ο Σύνδεσµος Εταιρειών Συµβούλων Μάνατζµεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ)*, ο οποίος εκπροσωπεί τις ελληνικές εταιρείες παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2006, το µέγεθος, συνολικά, της Ευρωπαϊκής Αγοράς Συµβουλευτικών Υπηρεσιών σηµείωσε αύξηση 10,7% και ανήλθε στα 74 δις. Ειδικότερα, τα µεγέθη της ελληνικής αγοράς για το 2006 υπολογίστηκαν στα 202 εκ., που αντιστοιχούν σε αύξηση 11,9%. Η αύξηση αυτή είναι θεαµατική, κυρίως αν λάβουµε υπόψη ότι για πρώτη φορά µετά το 2003 η ελληνική αγορά εµφανίζει θετικό πρόσηµο. Παραµένει παράδοξο, ότι ενώ η οικονοµική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η σταθερότητα αναφέρονται ως οι κύριοι παράγοντες για τη ζήτηση Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, η συµµετοχή του κλάδου ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα δεν ξεπερνά το 0,10%. Ακολουθούν βασικά στοιχεία της έρευνας. * Ο ΣΕΣΜΑ αποτελεί το συλλογικό φορέα εκπροσώπησης της αγοράς συµβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Περιλαµβάνει 56 εταιρείες-µέλη, που καλύπτουν άνω του 80% του κύκλου εργασιών της συµβουλευτικής αγοράς στην Ελλάδα, και απασχολούν περισσότερους από επιστήµονες υψηλού ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης, επαγγελµατικής εµπειρίας και µε ιδιαίτερο δυναµισµό. Οι εταιρείες Συµβούλων Management, µέλη του ΣΕΣΜΑ, διαθέτουν την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία, για να στηρίξουν τις προσπάθειες βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας των Ελληνικών Επιχειρήσεων, µε αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα, καθώς και την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας.

2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2006, το µέγεθος της ευρωπαϊκής συµβουλευτικής αγοράς σηµείωσε αύξηση 10,7% και ανήλθε στα 74 δις. Το µέγεθος της ελληνικής αγοράς για το 2006 υπολογίστηκε στα 202 εκ., που αντιστοιχεί σε αύξηση 11,9%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ελληνική αγορά εµφανίζει θετικό πρόσηµο για πρώτη φορά µετά το Με βάση την ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων της έρευνας, η Γερµανία αποτελεί τη µεγαλύτερη αγορά για τις συµβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, ακολουθούµενη από τη Μεγάλη Βρετανία (µε ποσοστά 29,3% και 27,6% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς αντίστοιχα). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ισπανία (10,2%) και ακολουθεί η Γαλλία (8,9%). Η Ελλάδα είναι ουραγός µε ποσοστό µόλις 0,3% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς. Στις περισσότερες χώρες αναφέρεται σταθερή αύξηση και οι προσδοκίες για το 2007 είναι υψηλές, καθώς η γενική τάση είναι θετική και αισιόδοξη (βλ. Σχήµα 1). Εξετάζοντας το µέγεθος της συµβουλευτικής αγοράς ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση µαζί µε την Πολωνία, µε ποσοστό 0,10% επί του ΑΕΠ, ενώ ο ευρωπαϊκός µέσος όρος βρίσκεται στο 0,62%. Σηµειώνεται ότι, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σηµειώνει αύξηση η συµµετοχή της Συµβουλευτικής αγοράς στο ΑΕΠ και µόνο σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Πολωνία) αναφέρεται συνεισφορά µικρότερη του 0,2%. Παρόλα αυτά, οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς είναι πολύ υψηλές, αρκεί να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήµατα που προκαλούν τη χαµηλή ζήτηση σε συµβουλευτικές υπηρεσίες. (βλ. Σχήµα 2) Ζήτηση Συµβουλευτικών Υπηρεσιών ανά Τοµέα Στην Ευρώπη οι συµβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην Επιχειρηµατική ραστηριότητα (Business consulting) και την Πληροφορική (IT Consulting) ανέρχονται στο 56% του συνολικού κύκλου εργασιών της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ ο τοµέας των Εξωγενών

3 Υπηρεσιών (Outsourcing) και ο τοµέας Ανάπτυξης και Ολοκλήρωσης Συστηµάτων (Development and Systems Integration) ανέρχονται στο 19% ο καθένας. (βλ. Σχήµα 3) Στον τοµέα των συµβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην Επιχειρηµατική ραστηριότητα (Business Consulting) οι υπηρεσίες µε την πλέον αυξηµένη ζήτηση είναι η ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (36%) και η Στρατηγική (31%). (βλ. Σχήµα 4) Στην Ελλάδα οι συµβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην Επιχειρηµατική ραστηριότητα (Business consulting) και την Πληροφορική (IT Consulting) καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της αγοράς και ανέρχονται στο 71,0%, ενώ ο τοµέας των Εξωγενών Υπηρεσιών (Outsourcing) υπολογίζεται στο 4,4% και ο τοµέας Ανάπτυξης και Ολοκλήρωσης Συστηµάτων (Development and Systems Integration) ανέρχεται στο 3,3%. Οι επιµέρους κατηγορίες υπηρεσιών µε τη µεγαλύτερη ζήτηση είναι η ιαχείριση έργων (Project Management), η Στρατηγική και η ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, οι οποίες καλύπτουν το 58% του συνόλου της ελληνικής συµβουλευτικής αγοράς Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα της Feaco, η οικονοµική ανάπτυξη και η σταθερότητα ήταν οι κύριοι παράγοντες για τη ζήτηση συµβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν αντιληφθεί ότι, προκειµένου να είναι ανταγωνιστικές στην ευρωπαϊκή ή την παγκόσµια αγορά, χρειάζεται να επενδύσουν και να αναπτυχθούν. Άλλοι παράγοντες ήταν η αυξηµένη εξαγωγή στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ειδικά για τις όµορες χώρες, και η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις χώρες εκείνες που εισήλθαν πρόσφατα. Στην Ελλάδα, οι κύριοι παράγοντες για τη ζήτηση συµβουλευτικών υπηρεσιών ήταν η αυξηµένη ζήτηση από τον δηµόσιο τοµέα µε την ολοκλήρωση του Γ ΚΠΣ, η έναρξη του σχεδιασµού και ωρίµανσης έργων Σ ΙΤ, καθώς και ο εκσυγχρονισµός του δηµόσιου τοµέα µε την προκήρυξη έργων πληροφορικής, επιχειρηµατικού ανασχεδιασµού και αναδιοργάνωσης (business process reengineering and restructuring). Ακόµη, η παγκοσµιοποίηση και η ζήτηση από τις ανερχόµενες αγορές στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη λόγω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι ιδιωτικές επενδύσεις που επιχορηγούνται από τον Αναπτυξιακό Νόµο (3299/2004), ενίσχυσαν την ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, µεγαλύτερος αριθµός µεγάλων πελατών έδειξε ενδιαφέρον για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του, ενώ παράλληλα, η απελευθέρωση της αγοράς σε συγκεκριµένους

4 τοµείς, όπως οι επικοινωνίες και η ενέργεια, έδωσε ώθηση στις επενδύσεις, προκαλώντας σηµαντική ζήτηση για συµβουλευτικές υπηρεσίες στους τοµείς αυτούς. Περιορισµοί στην ανάπτυξη προκλήθηκαν από την έλλειψη κατανόησης από τον ιδιωτικό τοµέα για την προστιθέµενη αξία που παρέχει ο συµβουλευτικός κλάδος, από την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και, καθώς από την µη ορθολογική κοστολόγηση (σηµαντική υποκοστολόγηση) των συµβουλευτικών έργων στο δηµόσιο τοµέα, σε συνδυασµό µε την απουσία αποτελεσµατικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης ηµοσίων Συµβάσεων Παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. Επίσης, η αυξηµένη προσφορά συµβουλευτικών υπηρεσιών, που κυρίως παρέχονται από µη οργανωµένους επαγγελµατίες συµβούλους - επιτηδευµατίες µε περιστασιακή άσκηση του επαγγέλµατος, οδηγούν σε ισχυρό ανταγωνισµό και χαµηλές αµοιβές. Επιπλέον, για την υποστήριξη της υλοποίησης των αναπτυξιακών παρεµβάσεων του Γ ΚΠΣ δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς η εµπειρία και τεχνογνωσία των οργανωµένων Συµβουλευτικών Εταιρειών. Τέλος, η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήµατος και η γραφειοκρατία αποθαρρύνουν πιθανούς επενδυτές από το να ξεκινήσουν, ή να επεκτείνουν τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. Πελάτες Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Η βιοµηχανία, ο τραπεζικός και ο δηµόσιος τοµέας παραµένουν οι κύριοι πελάτες στις περισσότερες ανατολικές και δυτικές ευρωπαϊκές χώρες εξίσου, καθώς στους τοµείς αυτούς αντιστοιχεί το 70% του συνολικού κύκλου εργασιών. (βλ. Σχήµα 5) Στην Ελλάδα ο µεγαλύτερος πελάτης παραµένει ο δηµόσιος τοµέας και ακολουθεί η βιοµηχανία. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο κλάδος των οικονοµικών υπηρεσιών και ακολουθεί ο κλάδος των µεταφορών. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας της FEACO, η εµπειρία, η ποιότητα, ο επαγγελµατισµός και η δεοντολογία είναι τα σηµεία κλειδιά για την επιλογή µίας εταιρείας συµβουλευτικών υπηρεσιών. Επίσης, αναδεικνύεται µία αναµφίβολη τάση για επένδυση σε νέα και µακροπρόθεσµα σχέδια, ενώ η σταθερή αύξηση στη ζήτηση προκαλεί έναν «πόλεµο για ταλέντα» στην αγορά.

5 Στην ελληνική αγορά, οι πελάτες δίνουν αυξηµένη έµφαση σε εξειδικευµένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, καθώς και στην εκτιµώµενα αποτελέσµατα των υπηρεσιών, ειδικά στον ιδιωτικό τοµέα, όπου οι αποφάσεις εξαρτώνται από τη δυναµική των προτάσεων και την προσδοκώµενη προστιθέµενη αξία. Συνεχίζεται, όµως η πίεση στο επίπεδο των αµοιβών των συµβούλων, τόσο στον δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Στην Ελλάδα, οι πελάτες βασίζουν την επιλογή τους στην τιµή, στις σχέσεις τους µε τις συµβουλευτικές εταιρείες, στην εµπειρία και τη γνώση του τοµέα που εκείνες έχουν, καθώς και στις αξιόπιστες συστάσεις. Προοπτικές της ελληνικής συµβουλευτικής αγοράς Οι τρεις βασικές προτεραιότητες των πελατών των εταιρειών παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, για την επόµενη περίοδο αναµένεται να είναι η µείωση του κόστους, η ανάπτυξη και η διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες τους. Για το επόµενο έτος οι Ελληνικές Συµβουλευτικές Εταιρείες σκοπεύουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Ασίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, οι Ελληνικές Συµβουλευτικές Εταιρείες βρίσκονται στη δεύτερη θέση από πλευράς εξαγωγής συµβουλευτικών υπηρεσιών, µετά την Αυστρία. (βλ. Σχήµα 6). Σηµείωση: Σε περίπτωση που επιθυµείτε το αναλυτικό κείµενο της έρευνας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µε το ΣΕΣΜΑ, προκειµένου να σας αποσταλεί (κα Μαρία Τσιουµάνη, τηλ: ).

Η OTEplus Σήµερα. ιοικητικό Συµβούλιο. Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων. ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα. ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό

Η OTEplus Σήµερα. ιοικητικό Συµβούλιο. Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων. ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα. ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο Η Αγορά Υπηρεσιών Συµβούλων ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητες του έτους στο Εξωτερικό Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανάλυση Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Πληροφορικής. Έρευνα για την αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας ICT Market Report 2012/13. Τεύχος 3, Ιανουάριος 2013

Η Αγορά Πληροφορικής. Έρευνα για την αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας ICT Market Report 2012/13. Τεύχος 3, Ιανουάριος 2013 Έρευνα για την αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας ICT Market Report 2012/13 Η Αγορά Πληροφορικής Τεύχος 3, Ιανουάριος 2013 The official EITO partner for Greece Σχετικά με τον EITO Ο European Information Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 5 1.1 Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ... 5 1.2 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

32% 75% Προετοιμάζοντας την επιχείρησή σας για το μέλλον Αξιοποιώντας τις παγκόσμιες τάσεις. 17 η Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα για τους CEOs

32% 75% Προετοιμάζοντας την επιχείρησή σας για το μέλλον Αξιοποιώντας τις παγκόσμιες τάσεις. 17 η Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα για τους CEOs 17 η Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα για τους CEOs Περίληψη των αποτελεσμάτων: Βασικά ευρήματα για την Κύπρο Προετοιμάζοντας την επιχείρησή σας για το μέλλον Αξιοποιώντας τις παγκόσμιες τάσεις 70 CEOs στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Σελίδα 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Μακρο-οικονομικό περιβάλλον και επιδόσεις του συστήματος έρευνας και καινοτομίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Οµονοίας 80 α, 65403 Καβάλα, Τηλ. (2510) 836435, Fax (2510) 232351 http://www.metron-consulting.gr ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Γενικά Στοιχεία Νοµική Μορφή Οµόρρυθµος

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια

Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια Η φύση και ο ρόλος των εμποδίων εισόδου* Νικόλαος Βέττας Γενικός Διευθυντής Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 Αθήνα, Ιούλιος 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Τη συνολική εμπειρογνωμοσύνη- μικρό μέρος της οποίας παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,50

BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,50 BYTE Computer Γ ΧΑΑ: 2.279,5 Κλάδος Πληροφορικής Τρέχουσα Τιµή: 4,5 3 Ιουνίου 22 ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 7 6 5 4 3 2 1 Ανάλυση: Σεγρεδάκης Κωνσταντίνος Τηλ: 1 33 26 6 ksegredakis@fasma-sec.gr Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 28 Μία Έρευνα της Manpower Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Περιεχόµενα Q3/8 Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Αθήνα εκέµβριος 2009 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...6 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 11-12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή...2 1. Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά...4. 2. ιεθνής Ταχυδροµική Αγορά...11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή...2 1. Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά...4. 2. ιεθνής Ταχυδροµική Αγορά...11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή...2 1. Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά...4 1.1. Σύνοψη βασικών διαπιστώσεων...4 1.2. Αγορά Καθολικής Υπηρεσίας...7 1.3. Αγορά Ταχυµεταφορών...8 2. ιεθνής Ταχυδροµική Αγορά...11

Διαβάστε περισσότερα