ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 9-4-2005 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ Σάββατο Να απαντήσετε σε όλες τις ισοδύναµες ερωτήσεις του επόµενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩ ΙΚΟΣ * * Β Ζ Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α 1. Η Μόλασσα στην Μεσοελληνική αύλακα περιλαµβάνει: α) κλαστικά και ανθρακικά πετρώµατα Αλπικής ηλικίας β) κλαστικά και ανθρακικά πετρώµατα ηλικίας Πλειοκαίνου γ) κυρίως εναλλαγές κροκαλοπαγών, ασβεστολίθων, ψαµµιτών και µαργών, ανεξαρτήτου ηλικίας που αποτέθηκαν σε θαλάσσιο περιβάλλον δ) τίποτα από τα ανωτέρω 2. Οι Ραδιολαρίτες είναι πετρώµατα: α) πυριτικά χωρίς παρουσία απολιθωµάτων β) πυριτικά αποτελούµενα κυρίως από κελύφη ακτινοζώων γ) ανθρακικά αποτελούµενα κυρίως από διάτοµα δ) πυριτικά και ανθρακικά αποτελούµενα κυρίως από θραύσµατα κοραλλίων 3. Οι µορφές pillow lavas (προσκεφαλοειδείς µορφές λάβας) δηµιουργούνται όταν: α) εκτινάσσονται υλικά στον αέρα, από µια ηφαιστειακή έκρηξη β) γίνεται κρυστάλλωση βασικού υλικού πετρωµάτων σε βαθείς µαγµατικούς θαλάµους γ) γίνεται κρυστάλλωση όξινου υλικού σε θαλάµους µικρού βάθους δ) γίνονται υποθαλάσσιες εκχύσεις βασαλτικού υλικού * Ο κωδικός αυτός να µεταφερθεί στο ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ Σελίδα 1 από 10

2 4. Τα κύµατα Love είναι: α) επιµήκη κύµατα που διαδίδονται οριζοντίως β) επιµήκη κύµατα που διαδίδονται κατακόρυφα γ) εγκάρσια κύµατα που διαδίδονται κατακόρυφα δ) εγκάρσια κύµατα οριζοντίως πολωµένα 5. Τα πλαγιόκλαστα είναι ισόµορφες προσµίξεις σε οποιαδήποτε αναλογία: α) ανορθίτη και αλβίτη β) ολιγόκλαστου και φθορίτη γ) βυτοβνίτη και βαρύτη δ) ανορθίτη και ανυδρίτη 6. Τα 3 στοιχεία που απαντούν πιο συχνά στο φλοιό της Γης είναι: α) πυρίτιο αργίλιο σίδηρος β) οξυγόνο πυρίτιο αργίλιο γ) οξυγόνο πυρίτιο σίδηρος δ) αργίλιο σίδηρος οξυγόνο 7. Ποια ηφαίστεια είναι τα πιο εκρηκτικά και επικίνδυνα; α) Με εκχύσεις βασικού µάγµατος β) Με εκχύσεις µικρού ιξώδους γ) Με εκχύσεις υπερβασικού µάγµατος δ) Με εκχύσεις όξινου µάγµατος 8. Η στηλοειδής κατάτµηση σε ηφαιστειακά πετρώµατα προκαλείται: α) όταν όξινα πετρώµατα έρχονται σε επαφή µε την θάλασσα β) όταν βασαλτικά πετρώµατα έρχονται σε επαφή µε τον αέρα γ) από απότοµη ψύξη του ηφαιστειακού υλικού δ) από ορυκτολογικές και πετρολογικές διαφοροποιήσεις 9. Η ηφαιστειότητα στο Νότιο Αιγαίο άρχισε περίπου πριν: α) 65 εκατοµµύρια χρόνια β) 33 εκατοµµύρια χρόνια γ) 3 εκατοµµύρια χρόνια δ) 500 χιλιάδες χρόνια 10. Οι σεισµοί µεγάλου βάθους εκδηλώνονται συνήθως σε: α) οροσειρές µεγάλου µήκους β) σε ρήγµατα οριζόντιας ολίσθησης γ) στις ζώνες υποβύθισης δ) στις µεσοωκεάνιες ράχες 11. Ποια διαφορά υπάρχει συνήθως µεταξύ ενός σεισµού στο όριο του Ελληνικού τόξου και στο ρήγµα της Βόρειας Ανατολίας; α) Στο µέγεθος του σεισµού β) Στον µηχανισµό γένεσης γ) Στο βάθος της εστίας δ) Στο µέγεθος της µετατόπισης των εκατέρωθεν τεµαχών του ρήγµατος 12. Ποιες από τις παρακάτω τεκτονικές δοµές συνδέονται ΑΜΕΣΑ µε το γεωδυναµικό περιβάλλον υποβύθισης στον Ελληνικό χώρο; α) Ο Αργολικός και ο Λακωνικός κόλπος β) Η τάφρος του Βόρειου Αιγαίου γ) Η οροσειρά της Πίνδου δ) Η τάφρος του Στράβωνα 13. Η πιθανή ύπαρξη του στερεού εσωτερικού πυρήνα αποδίδεται στην παρατήρηση: α) της απότοµης αύξησης της ταχύτητας των κυµάτων S από τον εξωτερικό στον εσωτερικό πυρήνα β) της απότοµης αύξησης ταχύτητας των κυµάτων P µεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού πυρήνα γ) της απότοµης µείωσης ταχύτητας των κυµάτων P µεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού πυρήνα δ) της ανάκλασης των κυµάτων S στο εξωτερικό τµήµα του εσωτερικού πυρήνα Σελίδα 2 από 10

3 14. Τα Κωνόδοντα προσδιορίζουν από άποψη ηλικίας πετρώµατα του: α) Ολιγοκαίνου β) Ηωκαίνου γ) Τριαδικού δ) Κατωτέρου Ιουρασικού 15. Η βασική διαφορά µεταξύ αποσάθρωσης και διάβρωσης είναι: α) αποσάθρωση είναι το σπάσιµο των πετρωµάτων µε µηχανική ενέργεια, ενώ διάβρωση απαντά εκεί όπου επικρατεί η χηµική δράση β) αποσάθρωση είναι η θραύση των ορυκτών και διάβρωση η θραύση των πετρωµάτων γ) αποσάθρωση είναι το σύνολο των διεργασιών που κατατείνουν στη χαλάρωση των πετρωµάτων και διάβρωση είναι η µεταφορά των θραυσµάτων των πετρωµάτων δ) η αποσάθρωση και η διάβρωση είναι συνώνυµα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλάξ 16. Ο στερεός φλοιός της γης είναι εξαιρετικά λεπτός ή δεν υπάρχει: α) στο κέντρο παλαιών ηπείρων β) στα ενεργά ηπειρωτικά περιθώρια γ) στις ζώνες υποβύθισης δ) στο κέντρο των ωκεάνιων ράχεων 17. Ποιος τύπος τάσεων απαντά σε όρια λιθοσφαιρικών πλακών µε οριζόντια ολίσθηση; α) συµπίεση β) εφελκυσµός γ) περίστρεψη δ) διάτµιση 18. Τα µεταλλεύµατα της περιοχής του Λαυρίου συνδέονται µε: α) ηφαιστειακή δραστηριότητα β) καθολική µεταµόρφωση γ) άνοδο υπερβασικού µάγµατος και µεταµόρφωση επαφής δ) άνοδο όξινου µάγµατος, µεταµόρφωση επαφής και υδροθερµική δραστηριότητα 19. Ο Λακωνικός Κόλπος είναι: α) ένα τεκτονικό βύθισµα β) ένα τεκτονικό κέρας γ) ένα µεγάλων διαστάσεων σύγκλινο δ) συνδυασµός επωθήσεων που συγκροτούν ένα σύγκλινο 20. Ο Σχισµός ή/και σχιστότητα παρατηρείται ή συνοδεύεται: α) Ο σχισµός παρατηρείται µόνο στα µεταµορφωµένα πετρώµατα β) Η σχιστότητα παρατηρείται µόνο σε ιζηµατογενή πετρώµατα γ) Ο σχισµός συνοδεύεται από δηµιουργία πολλών νέων ορυκτών δ) Η σχιστότητα συνοδεύεται από τη δηµιουργία καλά ανεπτυγµένων νέων ορυκτών 21. Τα κοιτάσµατα αυτοφυούς θείου στον Ελληνικό χώρο συνδέονται µε: α) τα ηφαίστεια της Νισύρου, της Μήλου και του Σουσακίου β) τις εµφανίσεις pillow lavas στα οφιολιθικά συµπλέγµατα γ) την περιοχή των Μολάων Λακωνίας δ) την περιοχή της Λάρυµνας 22. Τα βωξιτικά κοιτάσµατα στον Παρνασσό - Γκιώνα απαντώνται κυρίως: α) κατά µήκος νεοτεκτονικών ρηγµάτων β) στην επαφή µεταξύ ανθρακικών και φλυσχικών σχηµατισµών γ) κατά µήκος ασυµφωνιών µέσα στους ασβεστολιθικούς σχηµατισµούς δ) στις κοίτες των ποταµών 23. Τα λιγνιτικά πεδία στην Ελλάδα αναπτύσσονται: α) σε περιοχές εµφάνισης του φλύσχη της ενότητας της Τρίπολης β) στο όριο µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών Ελληνίδων γ) σε περιοχές εµφάνισης του φλύσχη της ενότητας της Πίνδου δ) σε Μεταλπικές λεκάνες και βυθίσµατα Σελίδα 3 από 10

4 24. Ποια από τα παρακάτω υποδεικνύουν τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών µε τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο; α) Η θέση των γρανιτικών εµφανίσεων β) Η κατανοµή των εκρηξιγενών και µεταµορφωµένων πετρωµάτων γ) Η κατανοµή των επικέντρων των σεισµών δ) Κανένα από τα ανωτέρω 25. Τα κοιτάσµατα κίσσηρης στην Ελλάδα εµφανίζονται: α) σε περιοχές της Ανατολικής Κρήτης β) σε περιοχές της Ρόδου Καρπάθου γ) σε περιοχές της Νισύρου Σαντορίνης Μήλου δ) σε περιοχές εµφάνισης των οφιολιθικών πετρωµάτων 26. Η νεότερη παγετώδης περίοδος είναι: α) Riss β) Gunz γ) Wurm δ) κανένα από τα ανωτέρω 27. Οι περιοχές οι οποίες δεν έχουν υποστεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα ορογένεση ονοµάζονται: α) κρατονικές β) γεωαντίκλινα γ) γεωσύγκλινα δ) ηπειρωτικά τεµάχη 28. Σήµερα στα Ιµαλάια τι είδους διαδικασία ορογένεσης υφίσταται: α) υποπαράλληλη µετατόπιση Ωκεάνιου Ηπειρωτικού φλοιού β) σύγκρουση Ηπειρωτικού Ωκεάνιου φλοιού γ) αποµάκρυνση Ωκεάνιου Ηπειρωτικού φλοιού δ) σύγκρουση Ηπειρωτικού Ηπειρωτικού φλοιού 29. Η ασυνέχεια Conrand: α) βρίσκεται µέσα στο στερεό φλοιό β) είναι όριο µεταξύ στερεού φλοιού και ανώτερου µανδύα γ) είναι το όριο µεταξύ ανώτερου και εσωτερικού µανδύα δ) είναι το όριο µεταξύ µανδύα και πυρήνα 30. Η µέση στάθµη της θάλασσας σε παγκόσµια κλίµακα πριν περίπου χρόνια ήταν: α) ίδια µε τη σηµερινή β) 20 µέτρα πάνω από τη σηµερινή γ) 120 µέτρα κάτω από τη σηµερινή δ) 20 µέτρα κάτω από τη σηµερινή 31. Πότε παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη εξάπλωση των Ιππουριτών; α) Στο Κατώτερο Ιουρασικό β) Στο Ανώτερο Ιουρασικό γ) Στο Ανώτερο Κρητιδικό δ) Στο Ηωκαίνο - Ολιγόκαινο 32. Οι ωολιθικοί ασβεστόλιθοι σχηµατίζονται σε: α) ρηχό και θερµό θαλάσσιο περιβάλλον β) βαθύ και ψυχρό θαλάσσιο περιβάλλον γ) ρηχό λιµναίο περιβάλλον δ) ωκεάνειες λεκάνες 33. Ποια από τα ακόλουθα ηφαίστεια αντιπροσωπεύουν Θερµές κηλίδες (Hot Spot); α) Χαβάης β) Ιρλανδίας γ) Αίτνας δ) Σαντορίνης και Νισύρου Σελίδα 4 από 10

5 34. Τα ηφαίστεια της Σαντορίνης, Νισύρου, Μήλου και Μεθάνων δηµιουργήθηκαν σε γεωτεκτονικό περιβάλλον: α) τεκτονικών πλακών που αποκλίνουν β) τεκτονικών πλακών που συγκρούονται γ) τεκτονικών πλακών που κινούνται παράλληλα δ) τεκτονικών πλακών από τις οποίες η µια υποβυθίζεται κάτω από την άλλη 35. Ένας σεισµός µεγέθους 7 R προκαλεί ένταση: α) X XII βαθµών της κλίµακας Mercalli β) VIII X βαθµών της κλίµακας Mercalli γ) V VIII βαθµών της κλίµακας Mercalli δ) Η ένταση είναι ανεξάρτητη από το µέγεθος 36. Ποιες από τις ακόλουθες τεκτονικές δοµές σχετίζονται µε δυνάµεις συµπίεσης; α) Ανάστροφα ρήγµατα β) Ρήγµατα µε οριζόντια ολίσθηση γ) Τεκτονικά Κέρατα δ) Τεκτονικά Βυθίσµατα 37. Οι Εβαπορίτες δηµιουργούνται: α) σε περιβάλλον απόκλισης λιθοσφαιρικών πλακών β) σε περιοχές µε έντονη υδροθερµική δραστηριότητα γ) σε περιβάλλον σύγκλισης λιθοσφαιρικών πλακών δ) σε θαλάσσιο περιβάλλον µε έντονη εξάτµιση 38. Τι ήταν η Παγγαία; α) Η ήπειρος µεταξύ Ευρώπης και Αφρικής η οποία στην συνέχεια έδωσε τη Μεσόγειο β) Η υπερήπειρος που περιλάµβανε την Νότιο Αµερική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ινδία και την Ανταρκτική γ) Η υπερήπειρος που άρχιζε να διαχωρίζεται πριν 200 περίπου εκατοµµύρια χρόνια και έδωσε τις σηµερινές ηπείρους δ) Η ήπειρος που περιλάµβανε τον Ειρηνικό και Ατλαντικό ωκεανό 39. Στον Ελλαδικό χώρο µεταξύ Ευρωπαϊκής και Αφρικανικής πλάκας υφίσταται: α) σύγκλιση µε µέση τιµή 4-8 χιλιοστά ανά έτος β) απόκλιση µε µέση τιµή 1-2 εκατοστά ανά έτος γ) σύγκλιση µε µέση τιµή 30 εκατοστά ανά έτος δ) σύγκλιση µε µέση τιµή 2-6 εκατοστά ανά έτος 40. Πιεζοµετρική επιφάνεια είναι: α) η ανώτερη επιφάνεια της ακόρεστης ζώνης β) η ανώτερη επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα γ) η κατώτερη επιφάνεια της ζώνης κορεσµού δ) η ανώτερη επιφάνεια του περατού πετρώµατος 41. Τα λατυποπαγή είναι πετρώµατα που αποτελούνται από συγκολληµένα: α) αποστρογγυλεµένα τεµάχη ασβεστολιθικών πετρωµάτων β) πεπλατυσµένα τεµάχη διαφόρων πετρωµάτων γ) ακανόνιστα τεµάχη διαφόρων πετρωµάτων δ) ακανόνιστα τεµάχη ασβεστολιθικών και ψαµµιτικών πετρωµάτων 42. Ο χώρος, ο οποίος παράγει τα σεισµικά κύµατα καλείται: α) επίκεντρο β) ανάστροφη ρηξιγενής επιφάνεια γ) κανονική ρηξιγενής επιφάνεια δ) εστία 43. Ο µηχανισµός γένεσης ενός σεισµού υποδεικνύει: α) το µέγεθος της εκατέρωθεν µετατόπισης των τεµαχών του ρήγµατος β) την διεύθυνση του σεισµογόνου ρήγµατος γ) το εντατικό πεδίο που δηµιούργησε το σεισµό δ) τίποτα από τα ανωτέρω Σελίδα 5 από 10

6 44. Όταν µια εµφάνιση σχηµατισµών ευρίσκεται τεκτονικά κάτω από άλλους σχηµατισµούς που περικλείουν στον γεωλογικό χάρτη την εµφάνισή τους είναι: α) τεκτονικό κέρας β) τεκτονικό βύθισµα γ) τεκτονικό ράκος δ) τεκτονικό παράθυρο 45. Το όριο µεταξύ µανδύα και στερεού φλοιού είναι: α) η ασυνέχεια Gutenberg β) η ζώνη Benioff γ) η ασυνέχεια Mohorovicic δ) η ασυνέχεια Conrad 46. Μια πτυχή µε οριζόντιο αξονικό επίπεδο είναι: α) αντεστραµµένη πτυχή β) κλειστή πτυχή γ) κεκλιµένη πτυχή δ) κατακεκλιµένη πτυχή 47. Γενικά, η χηµική διάβρωση εξελίσσεται πιο γρήγορα σε: α) ψυχρό, υγρό κλίµα β) ψυχρό, ξηρό κλίµα γ) θερµό, υγρό κλίµα δ) θερµό, ξηρό κλίµα 48. Ποιο από τα ακόλουθα µέσα µεταφοράς καταλήγει να αποθέτει καλά αποστρογγυλεµένα υλικά; α) Ο άνεµος β) Οι παγετώνες γ) Τα ποτάµια δ) Οι κατολισθήσεις 49. Kατά τις παγετώδεις περιόδους η µέση στάθµη της θάλασσας: α) παραµένει σταθερή β) ανέρχεται γ) κατέρχεται δ) τίποτα από τα παραπάνω 50. Τα Θαλάσσια Κύµατα Βαρύτητας (tsunamis) προκαλούνται συνήθως από: α) ένα µεγάλο σεισµό µικρού βάθους β) ένα µεγάλο στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών σεισµό γ) ένα µεγάλο υποθαλάσσιο σεισµό µε διάρρηξη στο πυθµένα δ) ένα µεγάλο σεισµό µεγάλου βάθους Φ Υ Σ Ι Κ Η 51. Ένας πλανήτης έχει την ίδια πυκνότητα µε τη Γη αλλά διπλάσια ακτίνα. Η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνειά του θα είναι ίση µε : (δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στη Γη g=10 m/s 2 ) α) 40 m/s 2 β) 20 m/s 2 γ) 5 m/s 2 δ) 2,5 m/s 2 Σελίδα 6 από 10

7 52. Ποια από τις παρακάτω εικόνες αντιπροσωπεύει καλύτερα την επιτάχυνση ενός µαθηµατικού εκκρεµούς που κινείται από το σηµείο α στο σηµείο e; α) β) γ) δ) 53. Ένα εκκρεµές µήκους l κρέµεται από την οροφή ενός ανελκυστήρα που βρίσκεται στην g επιφάνεια της γης. Ο ανελκυστήρας κινείται προς τα πάνω µε επιτάχυνση a = (όπου g 2 είναι η η επιτάχυνση της βαρύτητας). Όταν το εκκρεµές εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, η συχνότητα είναι: α) β) γ) δ) 1 3g 2π 2l 1 2g 2π 3l 1 2π g l 1 g 2π 2l 54. Πυκνωτής έχει χωρητικότητα 2 µf. Το φορτίο που πρέπει να αφαιρεθεί για να ελαττωθεί η διαφορά δυναµικού κατά 50 V είναι: α) 50 µc β) 100 µc γ) 150 µc δ) 200 µc 55. Ο νόµος επαγωγής του Faraday περιγράφει πως ένα ηλεκτρικό πεδίο µπορεί να δηµιουργηθεί σ ένα σηµείο στο χώρο από α) ένα ηλεκτρικό φορτίο β) ένα σταθερό µαγνητικό πεδίο γ) ένα χρονικά µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο δ) ένα σταθερό ηλεκτρικό ρεύµα Σελίδα 7 από 10

8 56. Ένα σύρµα µεταφέρει συνεχές ρεύµα σε ύψος 10 µέτρα πάνω από την επιφάνεια της γης µε κατεύθυνση από τη δύση προς την ανατολή. Ποια είναι η διεύθυνση του µαγνητικού πεδίου ακριβώς κάτω από το σύρµα και πάνω στην επιφάνεια της γης; α) Από το νότο προς το βορά. β) Από τη δύση προς την ανατολή. γ) Από το βορά προς το νότο. δ) Από την ανατολή προς τη δύση. 57. Εάν η θερµοκρασία της επιφάνειας του Ήλιου διπλασιαζόταν (χωρίς να αλλάξει η ακτίνα του), τότε το ποσό της ενέργειας ανά µονάδα χρόνου που θα δεχόταν η Γη από τον Ήλιο θα ήταν: α) διπλάσιο του σηµερινού β) τετραπλάσιο του σηµερινού γ) οκταπλάσιο του σηµερινού δ) δεκαεξαπλάσιο του σηµερινού 58. Κατά τη σχάση του πυρήνα ουρανίου 235 παράγονται ραδιενεργοί πυρήνες και εκπέµπονται: α) σωµατίδια α β) Πρωτόνια γ) Νετρόνια δ) σωµατίδια β 59. Κατά την πρόσπτωση φωτονίων ακτίνων X πάνω σε αρχικώς ακίνητα ηλεκτρόνια (φαινόµενο Compton), τα σκεδαζόµενα φωτόνια έχουν: α) µικρότερο µήκος κύµατος β) µεγαλύτερο µήκος κύµατος γ) το µήκος κύµατος δεν αλλάζει δ) µικρότερο ή µεγαλύτερο µήκος κύµατος ανάλογα µε τη γωνία σκέδασης 60. Ποια είναι η διάµετρος ενός σύρµατος από αλουµίνιο ειδικής αντίστασης ρ Al, αν η αντίστασή του πρέπει να είναι η ίδια µε αυτή ενός χάλκινου σύρµατος του ιδίου µήκους, διαµέτρου d και ειδικής αντίστασης ρ ; d ρ α) Al ρ β) γ) δ) d d d ρ Al ρ ρ Al ( ) ρ ρ Al ( ) ρ 2 3 Χ Η Μ Ε Ι Α 61. Με τον ίδιο αντισταθµιστικό ζυγό και τα ίδια σταθµά ζυγίζουµε στη γη 1 mole σκόνης σιδήρου και στη σελήνη 1 mole σκόνης θείου. Οι δύο ουσίες αναµιγνύονται και θερµαίνονται σε κλειστό δοχείο για να πραγµατοποιηθεί η αντίδραση: Fe + S FeS. Η βαρύτητα στη σελήνη θεωρείται ίση προς το 1/6 της βαρύτητας της γης και είναι ΑΒ Fe = 56, AB S = 32. Τελικά διαπιστώνεται ότι: α) Σχηµατίστηκε FeS 2 (σιδηροπυρίτης) µε σηµαντικό περίσσευµα S. β) Σχηµατίστηκε σχεδόν καθαρός FeS. γ) Σχηµατίστηκε FeS µε σηµαντικό περίσσευµα Fe. δ) Σχηµατίστηκε FeS µε σηµαντικό περίσσευµα S. Σελίδα 8 από 10

9 62. Για την αντίδραση αfe 2 O 3 + β 2 O γfe 3 O 4 + δo, το άθροισµα των µικρότερων δυνατών ακέραιων συντελεστών (α+β+γ+δ) είναι: α) 6 β) 7 γ) 8 δ) Μίγµα 4,00 mole Η 2 και 3,00 mole O 2 αναφλέγεται. Ποια είναι η σύσταση του µίγµατος αερίων µετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης (ΑΒ Η = 1, ΑΒ Ο = 16); α) 72 g O 2 και 32 g Η 2 Ο β) 48 g Η 2 και 56 g Η 2 Ο γ) 48 g O 2 και 56 g Η 2 Ο δ) 32 g O 2 και 72 g Η 2 Ο 64. Τα ραδιενεργά ισότοπα Χ και Υ παρέχουν σταθερούς πυρήνες και ακτινοβολία β. Είναι (t 1/2 ) X = 2 h και (t 1/2 ) Y = 3 h. Ποσότητες Χ και Υ τίθενται σε δύο διαφορετικά φιαλίδια και µετά από 6 h διαπιστώνεται ότι και στα δύο φιαλίδια µετρείται η ίδια ραδιενέργεια. Ποια ήταν η αρχική σχέση ραδιενέργειας του φιαλιδίου µε το Χ προς τη ραδιενέργεια του φιαλιδίου µε το Υ; α) Χ:Υ = 1:2 β) Χ:Υ = 1:1 γ) Χ:Υ = 3:2 δ) Χ:Υ = 2:1 65. Οι µονάδες της σταθεράς Planck εκφραζόµενες σε βασικές µονάδες του συστήµατος SI είναι: α) kg m 2 s 1 β) kg m s 2 γ) kg m 2 s 2 δ) καµία από τις παραπάνω εκφράσεις δεν είναι η σωστή. 66. Η σταθερά ταχύτητας της στοιχειώδους αντίδρασης A + B Γ έχει µονάδες: α) s 1 β) mol 1 L s 1 γ) mol L 1 s 1 δ) mol 2 L 2 s Η σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης MgCO 3 (s) MgO(s) + CO 2 (g), είναι: α) K = [MgO] [CO 2 ] / [MgCO 3 ] β) K = [MgO] / [MgCO 3 ] γ) K = [MgO] [CO 2 ] δ) K = [CO 2 ] 68. Ποιο από τα παρακάτω ιόντα είναι και οξύ και βάση κατά Brönsted-Lowry; α) F β) CH 3 COO γ) + NH 4 δ) H 2 PO Πόσα ml διαλύµατος 0,30 Μ AgNO 3 αντιδρούν πλήρως µε 25 ml 0,20 Μ Κ 2 CrO 4 ; α) 20,0 ml β) 25,0 ml γ) 33,3 ml δ) 40,0 ml 70. Στην αλληλουχία ραδιενεργών διασπάσεων ενδιάµεσο ασταθές νουκλίδιο) το ψ είναι: α) Νετρόνιο β) σωµατίδιο "ακτινοβολίας α" γ) σωµατίδιο "ακτινοβολίας β" δ) σωµατίδιο "ακτινοβολίας γ" Co + 1 0n M + γ, Μ 60 28Ni + ψ (Μ: Σελίδα 9 από 10

10 Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 71. Πληθυσµοί που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο και για το ίδιο χρονικό διάστηµα συνιστούν: α) βιοκοινότητα β) oικοσύστηµα γ) ενδιαίτηµα δ) βιόσφαιρα 72. Η βιολογική καθήλωση του ατµοσφαιρικού αζώτου (αζωτοδέσµευση) γίνεται από: α) ανώτερα φυτά β) κατώτερα φυτά γ) διάφορα βακτήρια δ) ορισµένους κατώτερους ζωικούς οργανισµούς 73. Τα µεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται από: α) την αλληλοδιαδοχή µιας υγρής και σχετικά ψυχρής περιόδου µε µια θερµή και ξηρή β) την αλληλοδιαδοχή µιας υγρής και σχετικά θερµής περιόδου µε µια ψυχρή και ξηρή γ) πολύ υψηλή ετήσια βροχόπτωση και µε έντονη διάκριση ανάµεσα σε ξηρή και υγρή εποχή δ) πολύ χαµηλή ετήσια βροχόπτωση και µε έντονη διάκριση ανάµεσα σε ξηρή και υγρή εποχή 74. Τα ολανδρικά γονίδια εδράζονται στην: α) ατελώς φυλοσύνδετη µοίρα του Υ χρωµοσώµατος β) µη οµόλογο µοίρα του Υ χρωµοσώµατος γ) φυλοσύνδετη µοίρα του Χ χρωµοσώµατος δ) ατελώς φυλοσύνδετη µοίρα του Χ χρωµοσώµατος 75. Η φυλετική χρωµατίνη είναι: α) ένα αδρανοποιηµένο Χ χρωµόσωµα β) ένα µη αδρανοποιηµένο Χ χρωµόσωµα γ) ένα µη ετεροπυκνωτικό Χ χρωµόσωµα δ) το Υ χρωµόσωµα 76. Το φύλο που παράγει ενός είδους γαµέτες, ονοµάζεται: α) οµοζυγωτικό β) ετερογαµετικό γ) ετεροµορφικό δ) οµογαµετικό 77. Οι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί ανήκουν: α) στούς ετερότροφους β) στούς σαρκοφάγους γ) στούς αυτότροφους δ) στούς κατώτερους µόνο 78. Η διαδικασία της µεταγραφής σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο έχει ως αποτέλεσµα: α) τη µεταφορά της πληροφορίας από ένα συγκεκριµένο τµήµα του DNA σε RNA β) την ένωση του mrna στο ριβόσωµα γ) το διπλασιασµό ενός γονιδίου δ) την ένωση του trna µε συγκεκριµένο αµινοξύ 79. Το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικών κυττάρων βρίσκεται: α) στο κυτταρόπλασµα β) στον πυρήνα γ) στα λυοσώµατα δ) στο ενδοπλασµατικό δίκτυο 80. Το κεντροσωµάτιο (κεντριόλιο) συµβάλλει: α) στην πρόσληψη τροφής β) στην κυτταρική κίνηση γ) στην κυτταρική διαίρεση δ) στο σχηµατισµό του κυτταρικού τοιχώµατος Σελίδα 10 από 10

Εισαγωγή στη Γεωδυναµική

Εισαγωγή στη Γεωδυναµική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη Γεωδυναµική 1.1 Γεωδυναµική (Geodynamics) και Τεκτονική Γεωλογία (Structural Geology) Η Γη είναι ένας δυναµικός πλανήτης και αποδείξεις γι αυτό υπάρχουν παντού γύρω µας, π. χ. σεισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΒΟΥΛΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Γ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Γ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ.:07035 Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Παπαθεοδώρου Πάτρα Ιανουάριος 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ

Κεφάλαιο 10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Κεφάλαιο 10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Τα διάφορα γεωδυναμικά φαινόμενα που παρατηρούνται στη Γη (σεισμοί, ηφαίστεια, κτλ.) δεν παρουσιάζουν τυχαία γεωγραφική κατανομή πάνω στη Γη. Κατά τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΤΥΧΙΑ ΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑ ΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Χαρά ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΦΛΟΙΟΥ.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΦΛΟΙΟΥ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΦΛΟΙΟΥ. Ο στερεός φλοιός της Γης φαίνεται σταθερός, αν και αυτός όπως ήδη τονίστηκε είναι εύπλαστος και µεταβαλλόµενος. Πώς όµως µπορούν να γίνουν αντιληπτές κατά τη διάρκεια της σύντοµης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ από τον Ανδρέα Τζάνη, PhD. Επίκουρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣ «Σεισμός είναι, Μπερτόδουλε, δεν είναι τίποτε. Ζωντανό πράμα μαθές είναι η Κρήτη, κουνιέται. Μία μέρα, θα τη δείτε να κολλήσει στην Ελλάδα» 'Καπετάν Μιχάλης' Ν. Καζαντζάκης ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΙΣΜΟΣ»

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΙΣΜΟΣ» Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης Αναστάσιος

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Επαναπροσδιορισμός σεισμολογικού καταλόγου του Σεισμολογικού Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 033 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Ιζηματολογίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία του. Άγγελου Καπατσώρη.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία του. Άγγελου Καπατσώρη. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία του Άγγελου Καπατσώρη µε τίτλο: Τεκτονική Ανάλυση των δύο µεγάλων επωθήσεων στις περιοχές Όρµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α - ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Εξάµηνο

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α - ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Εξάµηνο ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α - ΘΕΣΣΑΛΙΑ Εξάµηνο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2011 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η εξαήµερη άσκηση υπαίθρου του 2

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Φυσική Γεωγραφία

Γενική Φυσική Γεωγραφία Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΓ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Γενική Φυσική Γεωγραφία Παύλος Αβραμίδης Διδάκτωρ Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών Νοέμβριος, 2002 Γενική Φυσική Γεωγραφία 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΓΕΩΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΓΕΩΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΓΕΩΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ Γεωλόγος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ Γεωλόγος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ Γεωλόγος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας. Εισαγωγή στη Γεωδαισία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας. Εισαγωγή στη Γεωδαισία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Τοπογραφίας-Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας Εισαγωγή στη Γεωδαισία ΑΘΗΝΑ 007 Περιεχόµενα Πρόλογος 1 1 Εισαγωγή 3 1.1 Ορισµός -Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΈΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΟΚΑΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΈΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΟΚΑΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΈΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΙΟΚΑΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗ Φαινόµενα της φύσης

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗ Φαινόµενα της φύσης ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΤΑΞΗ Φαινόµενα της φύσης Τα ηφαίστεια: Τα ηφαίστεια είναι γεωλογικοί σχηµατισµοί που εµφανίζονται πάνω από ρωγµές και τάφρους του γήινου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 08119 UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF NATURAL SCIENCES DEPARTMENT OF GEOLOGY SECTION OF EARTH MATERIALS 265 00 PATRAS GREECE

ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 08119 UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF NATURAL SCIENCES DEPARTMENT OF GEOLOGY SECTION OF EARTH MATERIALS 265 00 PATRAS GREECE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 265 00 ΠΑΤΡΑ UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF NATURAL SCIENCES DEPARTMENT OF GEOLOGY SECTION OF EARTH MATERIALS 265

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα σπουδαιότερα είδη ζωνώδους κατασκευής των πλαγιοκλάστων. Ερµηνεύσατε τον τρόπο δηµιουργίας καθενός α) Κανονική ανάστροφη ζώνωση:

1. Ποια είναι τα σπουδαιότερα είδη ζωνώδους κατασκευής των πλαγιοκλάστων. Ερµηνεύσατε τον τρόπο δηµιουργίας καθενός α) Κανονική ανάστροφη ζώνωση: 1. Ποια είναι τα σπουδαιότερα είδη ζωνώδους κατασκευής των πλαγιοκλάστων. Ερµηνεύσατε τον τρόπο δηµιουργίας καθενός α) Κανονική ανάστροφη ζώνωση: Χαρακτηρίζουν τη γενική τάση της µεταβολής της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 4.1 Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του καθαρού νερού Το νερό αποτελεί µια µοναδική χηµική ένωση στον πλανήτη πού βρίσκεται σε αφθονία και απαντάται στη φύση στις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Από το Παρελθόν. 12.1 Αναπαράσταση των Ηπείρων κατά το Παρελθόν ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Από το Παρελθόν. 12.1 Αναπαράσταση των Ηπείρων κατά το Παρελθόν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Από το Παρελθόν. στο Σήµερα 12.1 Αναπαράσταση των Ηπείρων κατά το Παρελθόν Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της σύγχρονης Γεωλογίας είναι η αναπαράσταση και ανακατασκευή των ηπείρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» ΣΥΝΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματική και γεωμετρική ανάλυση της ενότητας των κυανοσχιστολίθων στην περιοχή Πλατανιστού της Νότιας Εύβοιας

Κινηματική και γεωμετρική ανάλυση της ενότητας των κυανοσχιστολίθων στην περιοχή Πλατανιστού της Νότιας Εύβοιας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Κινηματική και γεωμετρική ανάλυση της ενότητας των κυανοσχιστολίθων στην περιοχή Πλατανιστού της Νότιας Εύβοιας Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Καταγραφή και Επεξεργασία Γεωπεριβαλλοντικών Χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα