ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κατά την ηλέκτριση με τριβή μεταφέρονται από το ένα σώμα στο άλλο i. πρωτόνια. ii. ηλεκτρόνια iii iν. νετρόνια ιόντα. 2. Το σχήμα απεικονίζει δύο άνισα σημειακά ακίνητα ηλεκτρικά φορτία q l, q 2, τη μεταξύ τους απόσταση r και τις αναμεταξύ τους δυνάμεις Κουλόμπ. Ο > (r) < Ο Q1 F2 F1 Q2 Α. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: α. Η μαθηματική σχέση που δίνει τη δύναμη Κουλόμπ είναι: β. Η δύναμη F 1 ασκείται από. πάνω στο. γ. Τα μέτρα των δυνάμεων F 1 και F 2 είναι.. B. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) ή (Λ) τις σωστές και τις λανθασμένες προτάσεις : α. Τα φορτία q 1 και q 2 είναι ετερώνυμα. ( ) β. Η δύναμη μεταξύ των φορτίων είναι ανεξάρτητη από το υλικό που θα υπάρχει ανάμεσά τους. ( ) 3. Δύο σωματίδια Α και B με θετικά φορτία q A και q B αντίστοιχα απωθούνται με δύναμη μέτρου F όταν βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους ίση με r. Αν η απόσταση των σωματιδίων τετραπλασιαστεί και αν επίσης τετραπλασιαστεί και το φορτίο του σωματιδίου Α, για να απωθούνται τα δύο σωματίδια με την ίδια πάλι δύναμη μέτρου F, πρέπει το φορτίο του σωματιδίου B: i. να μείνει αμετάβλητο. ii. να τετραπλασιαστεί. 1

2 iii. να μηδενιστεί. iv. να υποτετραπλασιαστεί. 4. Θεωρούμε πέντε φορτισμένες σφαίρες Α, B, Γ, Δ, Ε. Η σφαίρα Α έλκει τη B, η σφαίρα B έλκει τη Δ και απωθεί την Ε, και η σφαίρα Γ έλκει την Ε. Αν η σφαίρα Γ έχει θετικό φορτίο, τι είδους φορτίο έχει κάθε σφαίρα; 5. Δίνονται δύο θετικά ηλεκτρικά φορτία Q 1 και Q 2 = 2Q 1, στις θέσεις Α και B. Αν Μ είναι το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, ένα θετικό φορτίο q ισορροπεί σε σημείο της ευθείας που ορίζουν τα Α, Β, όταν τοποθετηθεί: i μεταξύ του Μ και του Α. ii. μεταξύ του Μ και του B. iii. αριστερά του Α. iv. δεξιά του B O M O AQ1 BQ2 6. Το σχήμα απεικονίζει δύο άνισα σημειακά ακίνητα ηλεκτρικά φορτία q1, q2, τη μεταξύ τους απόσταση r και τις αναμεταξύ τους δυνάμεις Κουλόμπ. Ο > (r) < Ο q1 F2 F1 q2 Πόσο πρέπει να μεταβληθεί το γινόμενο των φορτίων ώστε η δύναμη Κουλόμπ μεταξύ τους, να παραμείνει η ίδια, όταν: α. Διπλασιάσουμε την απόσταση μεταξύ τους. β. Υποτριπλασιάσουμε την απόσταση μεταξύ τους.. 2

3 7. Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι η σωστή; i. Η ένταση ενός ηλεκτρικού φορτίου είναι διανυσματικό μέγεθος. ii. Η ένταση της πηγής του ηλεκτρικού πεδίου είναι διανυσματικό μέγεθος. iii. Η ένταση ενός ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σημείο του είναι διανυσματικό μέγεθος. iv. To δυναμικό ενός ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σημείο του είναι διανυσματικό μέγεθος. 8. Το δυναμικό ενός ηλεκτροστατικού πεδίου σε ένα σημείο Α είναι 5V και σε ένα άλλο σημείο B είναι 20V. Η διαφορά δυναμικού V AB είναι ίση με: i. -15V ii. 15V iii. -25V iv. 25V 9. Το μέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου, που δημιουργεί σημειακό φορτίο Q σε κάποιο σημείο Α, εξαρτάται: i. μόνο από το φορτίο Ο. ii. μόνο από την απόσταση r. iii. από το φορτίο Ο και από την απόσταση Γ. iv. από το φορτίο Ο και το υπόθεμα q. q 10. Το ηλεκτρονιοβόλτ (ev) είναι: i. σωματίδιο. ii. μονάδα ηλεκτρικής τάσης. iii. μονάδα ενέργειας. iv. δομικό συστατικό του κάθε ατόμου. Q A 3

4 11. Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του συστήματος δύο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων Q 1 και Q 2 : i. είναι πάντοτε αρνητική. ii. είναι αρνητική όταν και τα δύο φορτία είναι αρνητικά. iii. είναι αρνητική όταν τα φορτία είναι ετερώνυμα. iv. δίνεται από τη σχέση: U=K.Q 1.Q 2 / r Αν υποδιπλασιάσουμε την απόσταση των οπλισμών ενός επίπεδου πυκνωτή αέρος και ταυτόχρονα τοποθετήσουμε ανάμεσα στους οπλισμούς μονωτικό υλικό με διηλεκτρική σταθερά ίση με 2, η χωρητικότητα του πυκνωτή: i. τετραπλασιάζεται. ii. iii. iv. παραμένει αμετάβλητη. υποτετραπλασιάζεται. υποδιπλασιάζεται. 13. Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή με παράλληλες πλάκες i. αυξάνεται όταν αυξάνεται το φορτίο του πυκνωτή. ii. μειώνεται όταν αυξάνεται η απόσταση μεταξύ των πλακών του. iii. παραμένει σταθερή, όταν αυξήσουμε το εμβαδά των πλακών. iν. δεν επηρεάζεται αν εισάγουμε διηλεκτρικό μεταξύ των πλακών. 14. Το δυναμικό σ' ένα σημείο Α ηλεκτροστατικού πεδίου: i. εκφράζει την ανά μονάδα φορτίου δύναμη. ii. εκφράζει την ανά μονάδα φορτίου ηλεκτρική δυναμική ενέργεια. iii. αναφέρεται στο φορτισμένο σώμα που τοποθετείται στο σημείο Α. iv. έχει πάντοτε αρνητική αριθμητική τιμή. 15. Μετακινούμε ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q, από το σημείο Α στο σημείο Γ του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί το ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο πηγής +Q. 4

5 Α) Να δικαιολογήσετε γιατί το έργο της ηλεκτρικής δύναμης κατά τη μετακίνηση αυτή είναι το ίδιο, ανεξάρτητα της όποιας διαδρομής ακολουθείται. Β) Αν είναι W AB = Ο, ποια σχέση συνδέει τις αποστάσεις r ι και r 2 των σημείων Α και Γ αντίστοιχα από το +Q ; (1) 16. Επίπεδος πυκνωτής έχει φορτίο Q ο και μεταξύ των οπλισμών του υπάρχει αέρας. Αν γεμίσουμε το χώρο μεταξύ των οπλισμών του με κάποιο μονωτικό υλικό, διατηρώντας αμετάβλητο το φορτίο του, τότε η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών του : i. μένει σταθερή. ii. iii. Iv αυξάνεται. ελαττώνεται. μηδενίζεται. 17. Ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο είναι τοποθετημένο στο κέντρο Κ ενός επιπέδου τετραγώνου ΑΒΓΔ. Οι εντάσεις του ηλεκτρικού πεδίου: i. στις κορυφές Α και B έχουν διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους. ii. στις κορυφές του τετραγώνου έχουν ίσα μέτρα. iii. στις κορυφές B και Δ είναι αντίθετες. iv. στις κορυφές Α και Γ έχουν ίδιες κατευθύνσεις. Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές; 18. Η ηλεκτρική σταθερά Κηλ, που χρησιμοποιείται στο νόμο του Coulomb: i. Είναι διανυσματικό μέγεθος. [ ] ii. Είναι αντίστροφα ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης των δύο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων που αλληλεπιδρούν. [ ] iii. Δεν έχει πάντα την ίδια τιμή. [ ] ίν. Έχει ως μονάδα στο S.I. το 1 N.m 2 / C 2. [ ] 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Η ηλεκτρική σταθερά k = Nm 2 /C 2 θεωρείται γνωστή για όλες τις ασκήσεις. Η διηλεκτρική σταθερά του κενού είναι ε ο = 8,85 x C 2 /Nm 2. Η μάζα του ηλεκτρονίου είναι m e = l Kg και το φορτίο του ηλεκτρονίου είναι q e = -1,6 x C. 1. Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q 1 = +4μC και Q 2 = + 2μC απέχουν μεταξύ τους απόσταση L=0,9m, στο κενό. Ένα άλλο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q=+1μc τοποθετείται στο σημείο Γ, σε απόσταση x= 0,3m από το Q 1. Να βρείτε: Α) τη δύναμη που ασκεί καθένα από τα φορτία Q 1 και Q 2 στο φορτίο q. Β) τη συνολική δύναμη που δέχεται το φορτίο q. 2. Στις κορυφές Β και Γ ενός ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, με την ορθή γωνία στο Α, βρίσκονται αντίστοιχα τα φορτία q B = 20μC και q Γ = -10 μc. Να προσδιορίσετε τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε φορτίο q= 1 μc το οποίο τοποθετείται: Α) στο μέσο Μ της ΒΓ. Β) στην κορυφή Α. Δίνονται: (ΑΒ) = 10 3 cm και (ΑΓ)= 10cm. (σχήμα απαραίτητο!) 3. Στη βάση ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου κλίσεως φ= 30 είναι τοποθετημένο ακλόνητα ένα σημειακό φορτίο Q= 40μC. Σε πόση απόσταση από το φορτίο Q πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο μπορεί να ισορροπεί ένα πολύ μικρό φορτισμένο σφαιρίδιο μάζας m = 4, kg και φορτίου q=10 μc. Δίνεται g= 10m/s 2. 6

7 4. Μια μικρή φορτισμένη σφαίρα μάζας m= 1Omg και φορτίου q= -2μC ισορροπεί κρεμασμένη στο άκρο λεπτού κατακόρυφου μονωτικού νήματος, το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται στην οροφή. Μια άλλη μικρή σφαίρα που έχει φορτίο Q= 20μC τοποθετείται κάτω από την πρώτη σφαίρα, στην κατακόρυφο που περνά από αυτήν και σε απόσταση d=3m. Να υπολογίσετε τη δύναμη Coulomb και την τάση του νήματος. Δίνεται g= 10m/s Δύο σημειακά φορτία Q A = 4Q o και Q B = -Q o (Q o > 0) είναι τοποθετημένα στα σημεία Α και B της ευθείας (ε). Η απόσταση μεταξύ των σημείων Α και B είναι L=30cm. A) Σε ποιο σημείο της ευθείας (ε), εκτός από το άπειρο, η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου που δημιουργούν τα δύο φορτία είναι ίση με μηδέν; B) Στο σημείο Δ που απέχει +10cm από το Α, τοποθετούμε ένα σημειακό φορτίο Q O Να βρείτε το λόγο των μέτρων των δυνάμεων που ασκούνται σ' αυτό από τα φορτία Q A και Q B 6. Τα σημεία Α, B, Γ και Δ είναι κορυφές τετραγώνου πλευράς α= 1m. Στην κορυφή Α τοποθετούμε ακλόνητο σημειακό φορτίο Q A = +0,01μC. A) Πόση είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο Κ του τετραγώνου; B) Στην κορυφή Γ τοποθετούμε ένα δεύτερο ακλόνητο σημειακό φορτίο Q 1 = -0,01 μc. Πόση γίνεται τώρα η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν τα δύο φορτία QΑ και QΓ στο σημείο Κ; Γ) Στις κορυφές B και Δ τοποθετούμε δύο ακόμη ακλόνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q B =+0,01 μc και Q Δ = - 0,01 μc. Να βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί το σύστημα των τεσσάρων φορτίων στη θέση Κ. 7

8 7. Σε μια περιοχή του χώρου συνυπάρχουν δύο πεδία δυνάμεων. Ένα ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο με ένταση Ε=20000 N/C και το επίσης θεωρούμενο ομογενές Γήϊνο βαρυτικό πεδίο με ένταση g. Οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου έχουν φορά προς τα πάνω και είναι κατακόρυφες. Σε ένα σημείο Α του χώρου θέτουμε ένα αντικείμενο μάζας m=0,04kg και φορτίου q=2μc. Να βρείτε: Α) Πόση δύναμη ασκεί το ηλεκτρικό πεδίο στο σημειακό αντικείμενο; Β) Πόση είναι η συνολική δύναμη που ασκείται στο αντικείμενο εξαιτίας των δύο πεδίων; Γ) Πόση είναι η επιτάχυνση που αποκτά το αντικείμενο όταν τοποθετηθεί στο σημείο Α; Δίνεται g= 10m/s Το σφαιρίδιο του εκκρεμούς του σχήματος βρίσκεται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο και ισορροπεί με το νήμα να σχηματίζει γωνία φ= 30 ο με την κατακόρυφο. Αν τριπλασιάσουμε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, να βρείτε τη νέα γωνία φ που θα σχηματίζει το νήμα με την κατακόρυφο στη νέα θέση ισορροπίας. 8

9 9. Σε μια μικρή σταγόνα νερού υπάρχει πλεόνασμα 100 ηλεκτρονίων. Η σταγόνα ισορροπεί σε σημείο Α ενός ηλεκτρικού πεδίου. Α) Να σχεδιάσετε την ένταση του πεδίου στο σημείο Α. Β) Να βρείτε τη μάζα της φορτισμένης σταγόνας αν το μέτρο της έντασης του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου είναι 100 N/C. Δίνονται: g=10m/s 2 και q e = 1,6 x C. 10. Στις κορυφές Α και B ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ, πλευράς 1m βρίσκονται φορτία 2μC και 4μC αντίστοιχα. Να βρείτε την ένταση στο σημείο Γ. 11. Στις κορυφές Α και Γ ενός τετραγώνου ΑΒΓΔ τοποθετούνται ακλόνητα αντίστοιχα φορτία q1 και q3 με q1=q3=10-6 C. Να βρεθεί το φορτίο q2 που θα τεθεί στην κορυφή B, ώστε στην κορυφή Δ του τετραγώνου, η ένταση να είναι μηδέν. 12. Φορτισμένο σωματίδιο μάζας 1g και φορτίου +4μC ρίχνεται με ταχύτητα μέτρου υ 0 =100m/s παράλληλα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Αν η ένταση του πεδίου έχει μέτρο Ε= 100N/C, να βρείτε τη θέση και την ταχύτητα του σωματιδίου μετά από 400s, όταν: A) η αρχική ταχύτητα έχει τη φορά της έντασης του πεδίου. B) η αρχική ταχύτητα έχει αντίθετη φορά από εκείνη της έντασης του πεδίου. 13. Αφήνουμε μια αρνητικά φορτισμένη σταγόνα μάζας m= O,1g και φορτίου q = 0,012μC, να πέσει από μια μικρή οπή του πάνω οπλισμού, ενός επίπεδου πυκνωτή κενού, που ο κάτω οπλισμός του είναι αρνητικά φορτισμένος λόγω γείωσης. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή είναι Ε= 80ΚV/m και η απόσταση μεταξύ των οπλισμών είναι L= 10mm. Δίνεται: g= 10m/ s 2. 9

10 Να βρείτε: Α) την ηλεκτρική δύναμη που ασκείται στη σταγόνα. Β) την επιτάχυνση της σταγόνας. Γ) τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας της σταγόνας κατά την κίνηση της από τον πάνω μέχρι τον κάτω οπλισμό. 14. Οι κάθετες πλευρές ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ (Α= ορθή), έχουν μήκη ΑΒ=4 m και ΑΓ=3 m. Στις κορυφές Α και B υπάρχουν αντίστοιχα τα ακίνητα σημειακά φορτία Q1=-2,7 μc και Q2=12,5 μc. Για το όλο σύστημα που βρίσκεται στο κενό να υπολογίσετε: Α) Την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην κορυφή Γ. Β) Το ηλεκτρικό τοπικό δυναμικό στην κορυφή Γ. Γ) Την ενέργεια που απαιτείται για να μεταφερθεί σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q=2,5 μc από το άπειρο στην κορυφή Γ. Δ) Να βρείτε την ηλεκτρική δυναμική ενέργεια ενός δοκιμαστικού φορτίου q= +0,02μC που τοποθετείται στο σημείο Α του πεδίου. Δίνεται Κ ηλ =9Χ10 9 Ν m 2 / C Ένα ακίνητο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q=+8 nc δημιουργεί στο χώρο γύρω του ηλεκτροστατικό πεδίο. Σε ένα σημείο Α, που απέχει απόσταση r από το Q, η ένταση του πεδίου είναι E=800 N/C. Να υπολογίσετε: A) το δυναμικό του σημείου Α. B) τη δυναμική ηλεκτρική ενέργεια φορτίου q=-1 μc που τοποθετείται στο Α. Ποια είναι η φυσική σημασία του προσήμου της; Γ) το έργο της δύναμης του πεδίου όταν το φορτίο q μετακινείται από το σημείο Α σε σημείο B, το οποίο απέχει από το Q απόσταση 2r. Δίνεται : Κ ηλ =9Χ10 9 Ν m 2 / C 2. 10

11 16. Η δυναμική ηλεκτρική ενέργεια που αποκτά ένα σωματίδιο με φορτίο q=-200μc, όταν το φέρουμε στο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί το ακίνητο σημειακό φορτίο Q, είναι +0,8 J. A) Ποιο είναι το πρόσημο του φορτίου Q και γιατί; Να υπολογίσετε την τιμή του δυναμικού του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί το φορτίο Q στο σημείο Α. B) Να υπολογίσετε την τιμή του δυναμικού του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί το φορτίο Q στο σημείο Γ. Γ) Αν αφήσουμε το σωματίδιο με φορτίο q ελεύθερο από το σημείο Α, να υπολογίσετε το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου κατά τη μετακίνηση του q από το Α στο Γ. 17. Στα άκρα ευθυγράμμου τμήματος AB=1 m, βρίσκονται φορτία Q 1 = 1 μc και Q2=-2 μc αντίστοιχα στο κενό. Να υπολογισθεί το έργο που παράγεται για τη μεταφορά ενός φορτίου Q= 1Ο/9 μc από τη θέση Γ στη θέση Δ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, σημεία για τα οποία είναι: ΑΓ=0,2 m και ΑΔ=0,8 m. Απάντηση: Ο, Joule. 18. Στα σημεία Α, Γ της διαγωνίου ΑΓ τετραγώνου ΑΒΓΔ, πλευράς 0,1m, βρίσκονται ακλόνητα τα φορτία Q A = C και Q B = C. Να υπολογίσετε: Α) To μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο του τετραγώνου. Β) Το δυναμικό στην κορυφή B. Γ) Τη δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων. Δ) Την ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να προσφερθεί για τη μετακίνηση του ενός από τα δύο φορτία σε άπειρη απόσταση. Δίνεται : Κ ηλ =9Χ10 9 Ν m 2 / C 2. 11

12 19. Οι οπλισμοί ενός επίπεδου πυκνωτή χωρητικότητας C 0 = 10μF απέχουν μεταξύ τους απόσταση L 0 = 2cm και συνδέονται με τους πόλους πηγής τάσης V 0 = 100V. Έχοντας την πηγή συνεχώς συνδεδεμένη στους οπλισμούς του πυκνωτή, διπλασιάζουμε την απόσταση μεταξύ των οπλισμών του. Να βρείτε για τον πυκνωτή τόσο πριν όσο και μετά τον διπλασιασμό της απόστασης των οπλισμών του: Α) την χωρητικότητα του. Β) την τάση του. Γ) το φορτίο του. Δ) την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των οπλισμών του. Ε) την ενέργεια του. 20. Ηλεκτρικό εκκρεμές αποτελείται από μικρή σφαίρα μάζας m=1 g και φέρει φορτίο Q=+ 3 μc. Όταν το εκκρεμές τοποθετηθεί ανάμεσα σε δύο αντίθετα φορτισμένες κατακόρυφες πλάκες που απέχουν μεταξύ τους 1=0,1 m, ισορροπεί σχηματίζοντας με την κατακόρυφο γωνία 30 μοιρών. Να βρεθεί η διαφορά δυναμικού μεταξύ των πλακών. Απάντηση: 333,3 V. 21. Μικρή σταγόνα ορυκτέλαιου, που έχει μάζα m=4x10-12 Kg, ισορροπεί μεταξύ δύο οριζοντίων πλακών, που έχουν απόσταση L=2cm και είναι αντίθετα φορτισμένες με διαφορά δυναμικού V= V. Να βρεθεί το φορτίο της σταγόνας, καθώς και ο αριθμός των ηλεκτρονίων που έχει αποβάλλει ώστε να έχει φορτιστεί με το φορτίο που βρήκατε. Δίνονται: g=10m/s 2 και φορτίο ηλεκτρονίου q e = -1,6 x C. Απάντηση: 8x10-17 C. 22. Επίπεδος πυκνωτής αέρα με χωρητικότητα Co=1 μf είναι συνδεδεμένος με πηγή τάσης 100 V. Αν στο χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς του, που απέχουν μεταξύ τους l = 5 cm, βάλουμε νερό διηλεκτρικής σταθεράς ε = 80, να βρείτε μετά την εισαγωγή του νερού. Να βρείτε: 12

13 Α) τη χωρητικότητα του πυκνωτή. Β) την τάση του. Γ) το φορτίο του. Δ) την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των οπλισμών του. Ε) την ενέργειά του. 23. Επίπεδος πυκνωτής είναι φορτισμένος με τάση 100 V και η απόσταση μεταξύ των οπλισμών του είναι 1O cm. Σε ένα σημείο Α του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή αφήνεται ελεύθερο ένα πρωτόνιο. Το πρωτόνιο αρχίζει να κινείται με την επίδραση της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου. Να υπολογίσετε: Α) την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Β) την επιτάχυνση που αποκτά το πρωτόνιο. Γ) την κινητική ενέργεια του πρωτονίου σε σημείο B που απέχει από το Α απόσταση 2 cm. Δίνονται: Για το πρωτόνιο είναι q ρ =1,6X10-19 C και m p =1,6X10-27 kg. 24. Δύο οριζόντιες ετερώνυμα φορτισμένες μεταλλικές πλάκες απέχουν μεταξύ τους 0.16 m και έχουν διαφορά δυναμικού V=100 V. Α) Ποια είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου ανάμεσά τους; Β) Ποιο το μέτρο της δύναμης που ασκείται σ' ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο; Γ) Μετά από πόσο χρόνο και με πόση ταχύτητα θα φθάσει το ηλεκτρόνιο στο θετικό οπλισμό, αν εισέλθει από τον αρνητικό οπλισμό χωρίς αρχική ταχύτητα; Δίνονται: Μάζα ηλεκτρονίου m e =9x10-31 Kg και φορτίο ηλεκτρονίου e=l,6x10-19 C Επιμέλεια: Σιώρης Γεώργιος 13

14

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια (104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 Ο Η σφαίρα µάζας m= 1kg κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο

Διαβάστε περισσότερα

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9 Β.1 Προσφέρουμε ένα ποσό θερμότητας σε ένα αέριο. α. Η θερμοκρασία του αερίου μειώνεται πάντα. β. Υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία του αερίου. γ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας ο Κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η προέλευση της ονομασίας ηλεκτρισμός Τον 6 ο αιώνα π.χ. οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Κεφάλαιο 1 ο 1. Ευθύγραμμες κινήσεις Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Ορισμός: Με την έννοια κίνηση εννοούμε την αλλαγή της θέσης ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΙ ΦΟΡΤΙΙΟ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 003-013 ΘΕΜΑ 1ο 003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 000-013 000 ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο πρώτος κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

W=FSσυνθ. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι διάφορες μορφές ενέργειας που θα μας απασχολήσουν. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Ε ή W)

W=FSσυνθ. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι διάφορες μορφές ενέργειας που θα μας απασχολήσουν. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Ε ή W) ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ενέργεια. «Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι ενέργεια. Ξέρουμε ότι είναι κάτι που μεταμορφώνεται, που μεταφέρεται αλλά στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα