ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ του Καθηγητή Γεωργίου Μαντάνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2013 του Καθηγητή Γεωργίου Μαντάνη"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ του Καθηγητή Γεωργίου Μαντάνη Ι.1 Επιστημονικές δημοσιεύσεις ανακοινώσεις άρθρα Σε Διεθνή Συνέδρια με κρίση (σύνολο: 1) 1. Mantanis G. and D. Jones (2012). Innovative modification of wood with nanoparticulate treatment. In: Proc. of the 6 th European Conference on Wood Modification, 16/ , Slovenia. Σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά κύρους με σύστημα κριτών (σύνολο: 13) 1. Gortzi O., Metaxa X., Mantanis G. and S. Lalas (2013). Effect of artificial aging using eleven different wood chips on the antioxidant activity, phenolic profile, sensory properties and color of two Greek red wines. Food Chemistry, in press. 2. Skarvelis M. and G. Mantanis (2013). Physical and mechanical properties of beech wood harvested in the Greek public forests. Wood Research 58(1): Graikou K., Gortzi O., Mantanis G. and I. Chinou (2012). Chemical composition and biological activity of the essential oil from the wood of Pinus heldreichii Christ. var. leucodermis. European Journal of Wood and Wood Products, 70: Adamopoulos S., Gellerich A., Mantanis G., Kalaitzi, T. and H. Militz (2012). Resistance of Pinus leucodermis heartwood and sapwood against the brown rot fungus Coniophora puteana. Wood Material Science & Engineering, 7(4): Papadopoulos A.N. and G. Mantanis (2012). Vapour sorption studies of Belmadur wood. Advances in Forestry Letter, 1(1): Sahin, T.H. and G. Mantanis (2011). Colour changes in wood surfaces modified by a nanoparticulate based treatment. Wood Research 56(4): Sahin, T.H. and G. Mantanis (2011). Nano-based surface treatment effects on swelling, water sorption and hardness of wood. Maderas. Ciencia y tecnologia 13(1): Mantanis G., Karastergiou S., Barboutis I. (2010). Finger jointing of green Black pine wood (Pinus nigra L.). European Journal of Wood & Wood Products 69(1): Mantanis G.I., Birbilis, D. (2010). Physical and mechanical properties of Athel wood (Tamarix aphylla). Suleyman Demirel University (SDU) - Forestry Faculty Journal 2010; A(2): Mantanis G. I. and A. Papadopoulos (2010). Reducing the thickness swelling of wood-based panels by applying a nanotechnology compound. European Journal of Wood & Wood Products 68: Mantanis G. I., Adamopoulos S. and E. Rammou (2010). Physical and mechanical properties of Pinus leucodermis wood. Wood Material Science & Engineering 2010; 5 (1): Mantanis G. I. and A. Papadopoulos (2010). The sorption of water vapour of wood treated with a nanotechnology compound. Wood Science and Technology 44 (3):

2 2/7 13. Karastergiou S., Mantanis G.I. and K. Skoularakos (2008). Green gluing of oak wood (Quercus conferta L.) with a one-component polyurethane adhesive. Wood Material Science and Engineering 2008; 3-4: Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές (σύνολο: 2) Κακαράς Ι. και Μαντάνης Γ. (2010). Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη συντήρηση έργων τέχνης από ξύλο. Επιστημονική Επετηρίδα Σχολής Δασολογίας & ΦΠ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (τιμητικός τόμος στη μνήμη Καθ. Νικολάου Στάμου). Μαντάνης Γ., Λυκίδης Χ. και Ε. Αθανασιάδου (2012). Προσδιορισμός της ελεύθερης φορμαλδεΰδης σε συγκολλημένα προϊόντα ξύλου: συγκριτική μελέτη των υφιστάμενων μεθόδων δοκιμών. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 38: Πρακτικά ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές (σύνολο: 1) Μαντάνης Γ. και Α. Παπαδόπουλος (2009). Βελτίωση της διόγκωσης ξυλοπλακών μετά από επιφανειακό χειρισμό με νέο σκεύασμα νανοτεχνολογίας. Πρακτικά 14ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου, 2-3 Οκτ. 2009, Πάτρα. Ανακοινώσεις σε Workshops / Ημερίδες (χωρίς κριτές) (σύνολο: 5) Μαντάνης Γ. (2012). Νέα προϊόντα τροποποιημένης ξυλείας: τεχνολογικές ιδιότητες και εφαρμογές τους στη χώρα μας, Εισήγηση σε ημερίδα της «MedWood», Αθήνα, Popescu, C.M., Lisa, G. and G. Mantanis (2011). Evaluation of the stage of degradation of aged Oak wood (Quercus aegilops L.) originating from the old Meteora monasteries. Poster presentation. Workshop COST Action FP0802 Micro characterisation techniques in wood mechanics, 24/25 August 2011, Hensinki, Finland. Papadopoulos A. and G. Mantanis (2011). Surface treatment technologies applied to wood surfaces. FDM-Asia (May/June 2011). Μαντάνης Γ. «Κακές πρακτικές» στον κλάδο του ξύλου στην ελληνική αγορά, Ημερίδα στο Παράρτημα Καρδίτσας, Μαντάνης Γ. (2010). Τροποποιημένη ξυλεία: ιδιότητες, τεχνολογία και εφαρμογές της στη χώρα μας. Εισήγηση σε ημερίδα της «MedWood», Αθήνα, Τεχνικά άρθρα σε κλαδικά περιοδικά (σύνολο: 46) Λυκίδης Χ. και Γ. Μαντάνης (2011). Belmadur : μία νέα πρώτη ύλη ξύλου για ανθεκτικές εξωτερικές κατασκευές. Επιπλέον, τεύχος 50, 1/2011. Μαντάνης Γ. (2011). Plato Wood. Τεχνικά θέματα (Ξύλο), Ιστοσελίδα Μαντάνης Γ. (2011). Γνωρίζετε για... τη χημικά τροποποιημένη ξυλεία; Επιπλέον, τεύχος 51, 3/2011. Μαντάνης Γ. και Χ. Λυκίδης (2011). Γνωρίζετε για... τη νέα τεχνολογία Tricoya ; Επιπλέον, τεύχος 52, 5/2011. Μαντάνης Γ. (2011). Γνωρίζετε για... το πως ξεχωρίζουμε τη λευκή από την κόκκινη δρυ; Επιπλέον, τεύχος 53, 7/2011. Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2010). Τροπικά είδη ξύλου - Sipo. Επιπλέον, τεύχος 44, 2/2010. Μαντάνης Γ. (2010). Γνωρίζετε για... τη μέθοδο της αεριοανάλυσης; Επιπλέον, τεύχος 44, 2/2010. Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2010). Τροπικά είδη ξύλου - Beté. Επιπλέον, τεύχος 45, 4/2010.

3 3/7 Μαντάνης Γ. (2010). Γνωρίζετε για... τη μέθοδο Desiccator; Επιπλέον, τεύχος 46, 6/2010. Λυκίδης Χ. και Γ. Μαντάνης (2010). Belmadur : μία νέα πρώτη ύλη ξύλου για ανθεκτικές εξωτερικές κατασκευές. Επιπλέον, τεύχος 48, 10/2010. Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2009). Τροπικά είδη ξύλου - Ipê. Επιπλέον, τεύχος 41, 8/2009. Μαντάνης Γ. (2009). Γνωρίζετε για... το χαρτί Kraft; Επιπλέον, τεύχος 41, 8/2009. Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2009). Τροπικά είδη ξύλου - Merbau. Επιπλέον, τεύχος 42, 10/2009. Μαντάνης Γ., Χρόνη Στ., Φιλίππου Ι. & Αικ. Τσώνη (2009). Όρια φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα και συγκολλημένα προϊόντα ξύλου. Επιπλέον, τεύχος 42, 10/2009. Μαντάνης Γ. (2009). Γνωρίζετε για... τη μέθοδο Perforator; Επιπλέον, τεύχος 42, 10/2009. Παπαδόπουλος Αντ. & Γ. Μαντάνης (2009). Accoya Wood: ένα νέο «είδος ξύλου». Επιπλέον, τεύχος 43, 12/2009. Μαντάνης Γ. (2009). Γνωρίζετε για... τη μέθοδο Chamber; Επιπλέον, τεύχος 43, 12/2009. Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2009). Τροπικά είδη ξύλου - Sucupira. Επιπλέον, τεύχος 43, 12/2009. Κακαράς Ι. & Γ. Μαντάνης (2009). Σύγχρονη τεχνολογία και συντήρηση έργων τέχνης από ξύλο. Επιπλέον, τεύχος 43, 12/2009. Μαντάνης Γ. και Ο. Γκορτζή (2009). Η τεχνολογία του μέλλοντος: Νανοτεχνολογία & ξύλο. Επιπλέον, τεύχος 38, 2/2009. Μαντάνης Γ. (2009). Γνωρίζετε για... την οξύτητα του ξύλου; Επιπλέον, τεύχος 38, 2/2009. Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2009). Τροπικά είδη ξύλου - Κίτρινο Meranti. Επιπλέον, τεύχος 38, 2/2009. Μαντάνης Γ. και Αντ. Παπαδόπουλος (2009). Kebony : Η πιο κατάλληλη πρώτη ύλη για ξύλινα κουφώματα στη χώρα μας; Επιπλέον, τεύχος 39, 4/2009. Μαντάνης Γ. (2009). Γνωρίζετε για... την αναγνώριση του ξύλου; Επιπλέον, τεύχος 39, 4/2009. Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2009). Τροπικά είδη ξύλου - Wenge. Επιπλέον, τεύχος 39, 4/2009. Μαντάνης Γ. (2009). Γνωρίζετε για... τη φυσική διάρκεια του ξύλου; Επιπλέον, τεύχος 40, 6/2009. Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2009). Τροπικά είδη ξύλου - Sapele. Επιπλέον, τεύχος 40, 6/2009. Μαντάνης Γ. και Αντ. Παπαδόπουλος (2009). Plato Wood: καινοτόμος τεχνολογία για βελτιωμένη ξυλεία. Επιπλέον, τεύχος 41, 8/2009. Μαντάνης Γ. (2008). Εφαρμογές των ειδών ξύλου στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, τ. 37, 12/2008. Κακαράς Ι. και Γ. Μαντάνης (2008). Κλάδος πριστής ξυλείας - υφιστάμενη κατάσταση και προβλήματα. 2o μέρος. Επιπλέον, τ. 35, 7/2008. Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2008). Τροπικά είδη ξύλου - Doussie. Επιπλέον, τεύχος 35, 7/2008. Μαντάνης Γ. και Μ. Σκαρβέλης (2008). Ποιοτική ταξινόμηση της στρογγύλης ξυλείας ελάτης & ερυθρελάτης. Επιπλέον, τ. 36, 9/2008. Μαντάνης Γ. (2008). Γνωρίζετε για... τα εκχυλίσματα του ξύλου; Επιπλέον, τ. 36, 9/2008. Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2008). Τροπικά είδη ξύλου - Teak. Επιπλέον, τεύχος 36, 9/2008. Μαντάνης Γ. (2008). Η σκόνη του ξύλου είναι καρκινογόνος ουσία. InterWOOD world, σελ Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2008). Οι χρήσεις της τροπικής ξυλείας στην Ελλάδα. InterWOOD magazine, σελ. 76. Μαντάνης Γ. (2008). Γνωρίζετε για... την πράσινη μοριοπλάκα; Επιπλέον, τ. 37, 12/2008. Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2008). Τροπικά είδη ξύλου - Niangon. Επιπλέον, τ. 37, 12/2008. Μαντάνης Γ. (2008). Κλάδος ξύλινων μέσων συσκευασίας. Επιπλέον, τεύχος 32, 1/2008. Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2008). Τροπικά είδη ξύλου - Mαόνι Αφρικής. Επιπλέον, τεύχος 32,

4 4/7 1/2008. Μαντάνης Γ. (2008). Καυσόξυλα και τζάκι - αλήθειες και «μυστικά». HouseLife Online Περιοδικό για το σπίτι, 2/2008, website: Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2008). Τροπικά είδη ξύλου - Bangkirai. Επιπλέον, τεύχος 33, 3/2008. Μαντάνης Γ. και Ι. Κακαράς (2008). Το ξύλο ως καύσιμη ύλη. Επιπλέον, τεύχος 33, 3/2008. Μαντάνης Γ. και Μ. Σκαρβέλης (2008). Ποιοτική ταξινόμηση της στρογγύλης ξυλείας πεύκης. Επιπλέον, τ. 33, 3/2008. Κακαράς Ι. και Γ. Μαντάνης (2008). Κλάδος πριστής ξυλείας - υφιστάμενη κατάσταση και προβλήματα. 1 ο Μέρος. Επιπλέον, τεύχος 34, 5/2008. Περιστεράκη Σ. και Γ. Μαντάνης (2008). Τροπικά είδη ξύλου - Bubinga. Επιπλέον, τεύχος 34, 5/2008. Άρθρα για διάφορα θέματα (σύνολο: 17) Μαντάνης Γ. «Προτάσεις για την αναβάθμιση του Ιδρύματος» ανοιχτή επιστολή προς το νέο Συμβούλιο ΤΕΙ/Λ, Μαντάνης Γ. «Το νέο Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας» παρέμβαση στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Λάρισας, Μαντάνης Γ. «Ελλάδα, άλλαξε!» δημόσια θέση σε τοπικά ΜΜΕ, άρθρο στην εφημερίδα «Ελευθερία» Λάρισας, Μαντάνης Γ. «Τώρα είναι η ώρα!», δημόσια θέση για το ν/σ των ΑΕΙ, Μαντάνης Γ. «Νέος Νόμος-Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση», δημόσια παρέμβαση, Μαντάνης Γ. Συνέντευξη για τα θέματα των ΑΕΙ της χώρας μας, Ράδιο ΣΚΑΪ 100,3 εκπομπή κ. Πορτοσάλτε, Μαντάνης Γ. ΟΧΙ στην κατάργηση της βάσης του «10»!, Μαντάνης Γ. «Ενοχλήσεις από έκλυση φορμαλδεΰδης σε νεόδμητες κατοικίες!», Μαντάνης Γ. «Η αλήθεια για το Τμήμα ΤΕΙ Ξύλου & Επίπλου!», δημόσια παρέμβαση στα τοπικά ΜΜΕ, Μαντάνης Γ. «Στον Ειρηνικό χωρίς πυξίδα!» - 3 ο μέρος, Κακαράς Ι. & Μαντάνης Γ. «Κέντρο Ξυλοναυπηγικής - ένας πόλος ιστορικής & πολιτιστικής αξίας». Δημόσια παρέμβαση - εισήγηση που στάλθηκε στα Υπουργεία Πολιτισμού & Τουριστικής Ανάπτυξης Μαντάνης Γ. «Εισήγηση επί του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού». Εισήγηση επί του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού που έγινε στη Γενική Συνέλευση του ΤΕΙ Λάρισας Μαντάνης Γ. «ΟΧΙ στις καταλήψεις!», Μαντάνης Γ. & συνάδελφοι Τμήματος Τεχνολ. Τροφίμων «Εισήγηση με προτάσεις για τα θέματα των ΤΕΙ», Επιδόθηκε στον Αντιπρόεδρο κ. Π. Υψηλάντη. Μαντάνης Γ. «Τα ΤΕΙ πρέπει να παραμείνουν ΤΕΙ!», Μαντάνης Γ. «Στον Ειρηνικό χωρίς πυξίδα!» - 1 ο μέρος, Μαντάνης Γ. «Στον Ειρηνικό χωρίς πυξίδα!» - 2 ο μέρος,

5 5/7 Ι.2 Αναγνώριση ερευνητικού έργου Ετεροαναφορές σε ξένα έγκριτα περιοδικά Αναφορές σε Βιβλία Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές ελληνικών επιστημονικών περιοδικών Προσκλήσεις για διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια Βραβεία / Τιμητικοί τίτλοι 2012/ Σύνολο Οι περισσότερες από τις 158 ετεροαναφορές, κυρίως ερευνητών του εξωτερικού, προέρχονται από το έγκριτο διεθνές Science Citation Index (βλ. 2 Συμμετοχές στο Editorial board του διεθνούς έγκριτου περιοδικού Wood Material Science and Technology (βλ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Στο ερευνητικό έργο του Γ. Μαντάνη μέχρι τις συνολικά έχουν γίνει διακόσιες ενενήντα τέσσερις (294) ετεροαναφορές, με την πλειονότητα αυτών στο Science Citation Index ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Επιστημονικός κριτής στο διεθνές έγκριτο περιοδικό Bioresource Technology. Επιστημονικός κριτής στο διεθνές περιοδικό Eur. J. Wood Products. Επιστημονικός κριτής στο διεθνές περιοδικό Wood Material Science & Engineering. Ι.3 Ερευνητικά προγράμματα και έργα Συντονισμός σε τρέχοντα ερευνητικά έργα / έργα τεχνικής υποστήριξης: Εκπόνηση έργου ( ): Έρευνα ανάπτυξη για νέα σκευάσματα νανοτεχνολογίας για προστασία του ξύλου, σε συνεργασία με την εταιρεία R&D NANOPHOS Α.Ε. Δράση διά της Επιτροπής Ερευνών - ΤΕΙ Λάρισας (προϋπολογισμού ). Εκπόνηση έργου ( ): Τεχνολογικές δοκιμές γήρανσης της ξυλείας Platowood σε εξωτερικές συνθήκες, σε συνεργασία με την ολλανδική εταιρεία Plato International BV Δράση διά της Επιτροπής Ερευνών - ΤΕΙ Λάρισας (προϋπολογισμού ). Εκπόνηση έργου ( ): Δοκιμές ανθεκτικότητας νέας τροποποιημένης ξυλείας στη χώρα μας, σε συνεργασία με την νορβηγική εταιρεία Kebony ASA. Δράση διά της Επιτροπής Ερευνών - ΤΕΙ Λάρισας (προϋπολογισμού ). Εκπόνηση έργου ( ) «Πειραματική χρήση της τροποποιημένης ξυλείας BELMADUR σε ξύλινα κουφώματα και εξωτερικές κατασκευές» σε συνεργασία με την παραγωγική επιχείρηση METHOD-Παπαβασιλείου Α.Ε. Δράση διά της Επιτροπής Ερευνών - ΤΕΙ Λάρισας (προϋπολογισμού ).

6 6/7 Εκπόνηση έργου ( ): «Έρευνα εφαρμογής της τροποποιημένης ξυλείας Accoya σε ξύλινα κουφώματα» σε συνεργασία με την παραγωγική επιχείρηση ξύλου Ν. Κρητικός - Α. Κρητικός (Εφαρμογές Ο.Ε.) (προϋπολογισμού ). Συντονισμός σε ήδη υλοποιημένα έργα υποστήριξης / τεχνικές μελέτες: «Βελτίωση προϊόντος νανοτεχνολογίας για την προστασία και αδιαβροχοποίηση του ξύλου» σε συνεργασία με την εταιρία NANOPHOS A.E. (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλη: Δρ. Όλγα Γκορτζή & Δρ. Αντώνης Παπαδόπουλος) (2011) (προϋπολογισμού ). «Τεχνικές συμβουλές για την κατασκευή ξύλινων σπιτιών - επίλυση τεχνικών προβλημάτων» σε συνεργασία με την επιχ/ση Α. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ. (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλη: Δρ. Ι. Κακαράς, Δρ. Σ. Καραστεργίου & κ. Αθ. Μπάμπαλης) (2011) (προϋπολογισμού ). Εκπόνηση έργου σε συνεργασία με την επιχείρηση Μαλαβάκης Ξυλεμπορική (2010). «Έλεγχος και αναγνώριση δύο προϊόντων ξυλοτύπων με πηχοσανίδες», κ. Ιωάννης Μαλαβάκης (προϋπολογισμού ). Εκπόνηση του έργου με τίτλο «Πραγματογνωμοσύνη επί ξύλινου πατώματος» για τεχνική υποστήριξη ιδιώτη. Δράση διά της Επιτροπής Ερευνών - ΤΕΙ Λάρισας (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Μ. Σκαρβέλης) (2010) (προϋπολογισμού ). Εκπόνηση έργου (2010): Μετρήσεις περιεχόμενης και εκπεμπόμενης φορμαλδεΰδης σε προϊόντα ξύλου της εταιρείας NTL Chemical Consulting. Δράση διά της Επιτροπής Ερευνών - ΤΕΙ Λάρισας (Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης) (προϋπολογισμού ). Εκπόνηση έργου (2010): Πραγματογνωμοσύνη επί εισαγόμενου κόντρα-πλακέ και μέτρηση περιεχόμενης φορμαλδεΰδης, σε συνεργασία με την Μεσογειακή Α.Ε. Δράση διά της Επιτροπής Ερευνών - ΤΕΙ Λάρισας (Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλος: Δρ. Χαρ. Λυκίδης) (προϋπολογισμού ). Εκπόνηση έργου (2010) Προσδιορισμός μεταβολών σε επιφάνειες ξύλου επικαλυμμένες με προστατευτικά σκευάσματα μετά από φυσική έκθεση, σε συνεργασία με την εταιρεία Sayerlack της Ιταλίας. Δράση διά της Επιτροπής Ερευνών - ΤΕΙ Λάρισας (Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλη: Δρ. Χ. Λυκίδης, Δρ. Δημ. Μπιρμπίλης) (προϋπολογισμού ). Εκπόνηση έργου σε συνεργασία με την επιχείρηση Μιχάλης Τσακογιάννης Α.Β.Ε.Ε. (2009). «Έλεγχος και αναγνώριση ενός δείγματος κόντρα-πλακέ», κ. Μιχ. Τσακογιάννης (προϋπολογισμού ). Εκπόνηση έργου σε συνεργασία με την επιχείρηση Μιχάλης Τσακογιάννης Α.Β.Ε.Ε. (2009). «Έλεγχος και αναγνώριση 4 δειγμάτων κόντρα-πλακέ», κ. Μιχ. Τσακογιάννης (προϋπολογισμού ). Εκπόνηση έργου (2009) Μετρήσεις περιεχόμενης φορμαλδεΰδης σε προϊόντα ξύλου της εταιρείας ΑΓΕΧ με τη μέθοδο Perforator (EN 120) σε συνεργασία με τη βιομηχανία ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ. Δράση διά της Επιτροπής Ερευνών - ΤΕΙ Λάρισας (Επιστημ. υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλος: Δρ. Χαρ. Λυκίδης) (προϋπολογισμού ). Εκπόνηση έργου σε συνεργασία με την επιχείρηση Agnantia Apartments Α.Ε. (2009). «Έλεγχος και αναγνώριση 4 άγνωστων δειγμάτων ξύλου», κα. Μ. Σαρρή. Δράση διά της Επιτροπής Ερευνών - ΤΕΙ Λάρισας (προϋπολογισμού ). Εκπόνηση έργου σε συνεργασία με Δ.Ε.Κ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας (2009). «Έλεγχος και αναγνώριση άγνωστου είδους ξύλου», κα. Καρρά (προϋπολογισμού 0 ). Εκπόνηση έργου σε συνεργασία με την επιχείρηση Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (2009). «Ταυτοποίηση ξύλου οξιάς σε κόντρα-πλακέ (καθίσματα θρανίου)», κα. Καλέργη (προϋπολογισμού 0 ). Εκπόνηση έργου σε συνεργασία με την επιχείρηση Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (2009). «Ταυτοποίηση ειδών ξύλου λεύκης & Okoume σε κόντρα-πλακέ (δείγματα θρανία)», κα. Χατζή (προϋπολογισμού 0 ).

7 7/7 Εκπόνηση του έργου με τίτλο «Τεχνικές προστασίας και συντήρησης κορμόσπιτου» για τεχνική υποστήριξη ιδιώτη. Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Ι. Κακαράς) (2008) (προϋπολογισμού ). Ι.4 Δημόσιες παρεμβάσεις και συνεντεύξεις σε ΜΜΕ (σύνολο: 14) Αδαμόπουλος Σ., Μαντάνης Γ. (2013). Παρέμβαση για μία Σχολή ΤΕΙ στο Παρ/μα Καρδίτσας, εφημερίδα «Νέος Αγών», Μαντάνης Γ., Ντιντάκης Ι. (2013). Προβολή-αφιέρωμα live στην τηλεόραση ΝΕΤ, Μαντάνης Γ. Συνέντευξη στο περιοδικό «Επιπλέον» για το Τμήμα (Ιαν. 2013). Μαντάνης Γ. Συνέντευξη στο Radio ΣΚΑΪ για τα καυσόξυλα ( ). Μαντάνης Γ., Νταλός Γ. Παρέμβαση για τα καυσόξυλα-pellets. Τηλεόραση «Θεσσαλία», ( ). Μαντάνης Γ. Παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, για τα καυσόξυλα, Οκτ Μαντάνης Γ. Συνέντευξη στην εφημερίδα «Έθνος» για το Τμήμα, Μαντάνης Γ. Δημόσια παρέμβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Κατασκευαστών Ξύλινων Κουφωμάτων», Μαντάνης Γ. Συνέντευξη για τα καρνάγια στο Ράδιο ΣΚΑΪ 100,3 ( ). Μαντάνης Γ. Επιστολή-παρέμβαση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για το θέμα των καρνάγιων των Σπετσών», Μαντάνης Γ. Συνέντευξη στο Radio ΣΚΑΪ για τα θέματα ΑΕΙ ( ). Μαντάνης Γ. Δημόσια παρέμβαση για το Τμήμα ΤΕΙ Ξύλου & Επίπλου στα τοπικά ΜΜΕ ( ). Μαντάνης Γ. Συνέντευξη στην εφημερίδα «Πρωινός Τύπος» για το Τμήμα ( ). Μαντάνης Γ. Αφιέρωμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΤ1 ( ). Ι.5 Συμμετοχή σε Επιστημονικές δράσεις COST ως εθνικός εκπρόσωπος - COST FP0904 THM Wood Behaviour & Processing - COST FP1006 Bringing new functions to wood through surface modification

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Ερευνητικές Δραστηριότητες: Ερευνητικό Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Ξύλου Τηλέφωνα Εργαστηρίου: 24410 64.706 (Δρ. Στ. Αδαμόπουλος) & 24410 79.206, εσ. 104 (Δρ. Γ. Νταλός) Email Εργαστηρίου: adamopoulos@teilar.gr & gntalos@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Γεωργίου Νταλού. Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Γεωργίου Νταλού. Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Γεωργίου Νταλού Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥ ΕΣ Α.1) Γενικά Στοιχεία Επώνυµο: ΝΤΑΛΟΣ Όνοµα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όνοµα Πατρός: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης: 8-8-1969

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Επάγγελμα : Καθηγητής Τεχνολογίας Ξύλου -Eπίπλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Επάγγελμα : Καθηγητής Τεχνολογίας Ξύλου -Eπίπλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Επάγγελμα : Καθηγητής Τεχνολογίας Ξύλου -Eπίπλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Δ/νση Εργασίας: Εργαστήριο Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Τμήμα Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Βιογραφικό Δρ. Παπαδόπουλου Ιωάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2-11-1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Χαλκίδα Ευβοίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ANTΩΝΙΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ANTΩΝΙΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANTΩΝΙΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ιούνιος 2015 Ονοματεπώνυμο : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πατρώνυμο : Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης : 25-11-1974 Τόπος γέννησης : Θεσσαλονίκη Επάγγελμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μάριου Τρίγκα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μάριου Τρίγκα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μάριου Τρίγκα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακών & μεταπτυχιακών) 1 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Γ1. Επαγγελματική προϋπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάρτιος 2014) Σταύρος Λαλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάρτιος 2014) Σταύρος Λαλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάρτιος 2014) Σταύρος Λαλάς Ι. Προσωπικά Στοιχεία Παρούσα θέση: Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα. Τηλ. Εργασίας: 24410-41082

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α-ΤΕΙ Θεσσαλίας Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202 2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔ. 537 ΕΚΔΟΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ A ΜΕΡΟΣ Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποτροφίες Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε όλα τα έτη σπουδών (βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποτροφίες Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε όλα τα έτη σπουδών (βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καραγκούνη Γλυκερία Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ, Διοίκησης και Οικονομίας Παράρτημα Καρδίτσας - ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αθανάσιος Μανούρας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ Αθανάσιος Μανούρας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Αθανάσιος Μανούρας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2014 1 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Αθανάσιος Μανούρας Πατρώνυμο: Βασίλειος Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α-ΤΕΙ Λάρισας Ερευνήτρια του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕ.Τ.Ε.Α.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς Ι. Προσωπικά Στοιχεία Παρούσα θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100,

Διαβάστε περισσότερα

Καραστεργίου Σωτήριος, Μαντάνης Γεώργιος και Κακαράς Ιωάννης

Καραστεργίου Σωτήριος, Μαντάνης Γεώργιος και Κακαράς Ιωάννης Μελέτη της αντοχής σε κάµψη επικολλητής ξυλείας δρυός (Quercus conferta) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις - Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου» Καραστεργίου Σωτήριος, Μαντάνης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Σπουδαστές του Τμ. Σχεδ. Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου. 2. Μελέτη επίδρασης χαρακτηριστικών της Quercus Macedonica σε ερυθρά κρασιά Β,

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Σπουδαστές του Τμ. Σχεδ. Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου. 2. Μελέτη επίδρασης χαρακτηριστικών της Quercus Macedonica σε ερυθρά κρασιά Β, Καρδίτσα, 31-1-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μέλη: Γ. Μαντάνης, Μ. Σκαρβέλης & Αθ. Μπάμπαλης ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Σπουδαστές του Τμ. Σχεδ. Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Καθηγητή Γεωργίου Ι. Μαντάνη PhD, Dipl. Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιωάννης Τσάκνης. E mail: jtsaknis@teiath.gr, ioannis.tsaknis@gmail.com, http://users.teiath.gr/jtsaknis

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιωάννης Τσάκνης. E mail: jtsaknis@teiath.gr, ioannis.tsaknis@gmail.com, http://users.teiath.gr/jtsaknis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννης Τσάκνης ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα πατέρα: Επάγγελμα: Διεύθυνση εργασίας: Παναγιώτης Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνος, Τ. Κ. 12210, Αιγάλεω,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας. Αγίου Σπυρίδωνος, Τ. Κ. 12210, Αιγάλεω, Αθήνα. Τηλ. 210-5385500 & 6937082860

Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας. Αγίου Σπυρίδωνος, Τ. Κ. 12210, Αιγάλεω, Αθήνα. Τηλ. 210-5385500 & 6937082860 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννης Τσάκνης ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα πατέρα: Επάγγελμα: Παναγιώτης Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Αύγουστος 2015) Σταύρος Λαλάς

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Αύγουστος 2015) Σταύρος Λαλάς Σταύρος Λαλάς ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Αύγουστος 2015) Ι. Προσωπικά Στοιχεία Παρούσα θέση: Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

08-11/5 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ Η 5η διεθνής έκθεση Medwood πραγματοποιείται από 8-11/5/2014. ΕΚΘΕΣΕΙΣ Sicam Intermob Ελλήνων Κατασκευαστών Επίπλου

08-11/5 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ Η 5η διεθνής έκθεση Medwood πραγματοποιείται από 8-11/5/2014. ΕΚΘΕΣΕΙΣ Sicam Intermob Ελλήνων Κατασκευαστών Επίπλου 62 κωδικός 6701 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 www.epipleon.gr 5η Δ I E Θ N H Σ E K Θ E Σ H Y Λ I K Ω N E Π I Π Λ O Π O I Ϊ A Σ, Δ O M I K Ω N Y Λ I K Ω N Ξ Y Λ O Y, H M I E T O I M Ω N Π P O Ϊ O N

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω ΜΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω ΜΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω ΜΑ Δρ ΒΥΡΩΝ Α. ΤΑΝΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΕΔΑΦΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Καρδίτσα 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σταύρος Λαλάς Ι. Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα. Τηλ. Εργασίας: 24410-76454,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς. Περιεχόμενα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς. Περιεχόμενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σταύρος Λαλάς Περιεχόμενα Ι. Προσωπικά Στοιχεία ΙΙ. Τίτλοι και Σπουδές ΙΙΙ. Ερευνητική Εμπειρία-Προγράμματα ΙV. Εκπαιδευτική Εμπειρία 1. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι.) 2. Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΗΣ Π. ΦΩΤΙΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΞΑΝΘΗ Οκτώβριος 2014 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης : 25 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Σχεδιαστή και Τεχνολόγου ξύλου & επίπλου

Οδηγός Επαγγέλµατος Σχεδιαστή και Τεχνολόγου ξύλου & επίπλου 333 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Οδηγός Επαγγέλµατος Σχεδιαστή και Τεχνολόγου ξύλου & επίπλου Λάρισα 2007 - 2 - Σύνταξη Οδηγού: ρ. Γεώργιος Μαντάνης Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας & ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση επισκεπτών, προσέλκυση ειδικού κοινού, επιμορφωτικά σεμινάρια και αισιόδοξα μηνύματα από τη φετινή Medwood

Αύξηση επισκεπτών, προσέλκυση ειδικού κοινού, επιμορφωτικά σεμινάρια και αισιόδοξα μηνύματα από τη φετινή Medwood ΔIEΘNHΣ EKΘEΣH YΛIKΩN EΠIΠΛOΠOIΪAΣ, ΔOMIKΩN YΛIKΩN ΞYΛO Y, H M I E T O I M Ω N Π P O Ϊ O N T ΩN & M H X A N H M A T ΩN Αύξηση επισκεπτών, προσέλκυση ειδικού κοινού, επιμορφωτικά σεμινάρια και αισιόδοξα

Διαβάστε περισσότερα