ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου"

Transcript

1 Βιογραφικό Δρ. Παπαδόπουλου Ιωάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Χαλκίδα Ευβοίας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαµος, µε 2 παιδιά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Β. Γρίβα 11 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Μακρονήσου Τρίκαλα ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Γραφ (εσωτ. 111), οικίας FAX: , κινητό Ε-MAIL: Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) 1. Διδακτορικό δίπλωµα (Ph.D.) στην Οικονοµική και το Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου - Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1997), µε βαθµό «ΑΡΙΣΤΑ» και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Νικόλαο Στάµου 2. 1 ο Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1986) Υπότροφος καθ όλη τη διάρκεια σπουδών (2η σειρά εισαγωγής και 2η θέση αποφοίτησης) µε βαθµό πτυχίου 8,18 «Λίαν καλώς» 3. 2 ο Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Πολυτεχνική Σχολή - Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ.(1991), µε βαθµό πτυχίου 7,00 «Λίαν καλώς» Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 1. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας µε ειδικότητα «Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου και Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου» (από 28/3/2006 µέχρι σήµερα) 2. Διευθυντής στο Παράρτηµα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας από 9/6/2011 µέχρι 31/8/2013 ύστερα από ανταγωνιστική εκλογική διαδικασία, υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία 1

2 των 4 Τµηµάτων και εκπροσώπηση στο Συµβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας (υπ αριθµ. 5538/ διαπιστωτική πράξη του ΤΕΙ Λάρισας,). 3. Προϊστάµενος στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας από 1/9/2006 µέχρι 31/8/2008 µε ιδιαίτερη διοικητική δράση 4. Αναπλ. Διευθυντής στο Παράρτηµα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας από 1/9/2006 µέχρι 31/8/ Υπεύθυνος Β Τοµέα Μαθηµάτων στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας (από 1/9/2008 έως 31/8/2009 και 1/3/2011 έως 8/6/2011) 6. Αναπλ. Δασάρχης, - Τµηµατάρχης - του Ταµείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστηµιακών Δασών (ΝΠΔΔ) - Διοίκηση Δάσους Περτουλίου (από έως 28/3/2006) µε αντικείµενο (Ν.1881/51) µε αντικείµενο (Ν.1881/51): α) την πρότυπη οργάνωση, διοίκηση, οικονοµική διαχείριση, διάθεση, εµπορία και έρευνα αγοράς προϊόντων ξύλου του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου, ως µονάδας παραγωγής προϊόντων ξύλου και λοιπών δασικών προϊόντων, β) το σχεδιασµό και εκτέλεση πρότυπων δασικών ερευνών και γ) την οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης των φοιτητών του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Το σηµαντικό έργο που προσέφερα στη θέση αυτή καθώς και οι ικανότητες και η συνεργασία µου µνηµονεύονται σε σχετικό έγγραφο του Προέδρου του Τ.Δ.Δ.Π.Δασών. Σχετικό επιστηµονικό /ερευνητικό έργο, το οποίο εκτέλεσα ή στο οποίο συµµετείχα και το οποίο στήριξε την εν λόγω δραστηριότητα ή προέκυψε από αυτή, στα πλαίσια του ανωτέρω αντικειµένου επιστηµονικής δραστηριότητας, φαίνεται και στα Π.Α/1,2, 14, 15,16, 17,18, 22, 24, Δ9.1.1-Δ9.3.15, 79-82, Ζ5, Ζ7-8 κλπ), το οποίο εµπίπτει στο ειδικό γνωστικό αντικείµενο του ξύλου επίπλου ή των συµπαραγώγων της οικονοµίας ξύλου. Γ2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 1. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας µε ειδικότητα «Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου και Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου» (από 28/3/2006 µέχρι σήµερα) 2. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης Τµήµα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, (συνεχώς για οκτώ (8) ακαδηµαϊκά έτη από ). 3. Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα (βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή) στο ΤΕΙ Λάρισας Παράρτηµα Καρδίτσας Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου στο αντικείµενο «Στοιχεία Οικονοµίας» (συνεχώς για τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη ). 4. Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα (βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή) στο ΤΕΙ Λάρισας Παράρτηµα Καρδίτσας Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου στο αντικείµενο «Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου - Επίπλου» (συνεχώς για δύο (2) ακαδηµαϊκά έτη ). Γ3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Επιτροπή Ερευνών και Εκπαίδευσης ΤΕΙ Λάρισας «Έρευνα αγοράς καταναλωτών κυπριακών επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών», 18/12/ / Επιτροπή Ερευνών και Εκπαίδευσης ΤΕΙ Λάρισας «Ανάπτυξη καινοτόµου δράσης ποιοτικού ελέγχου πρώτων υλών και προϊόντων µονάδων παραγωγής επίπλων µε τη συνεργασία ελληνικών και ξένων ιδρυµάτων µε βάση τα ευρωπαϊκά δεδοµένα», 3/6/ / Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ κωδικός έργου (ΚΕ) 2086 «Βελτίωση της παραγωγικότητας της λειτουργίας των δασικών εκµεταλλεύσεων» (τα χρονικά διαστήµατα: 1/10/1988 έως 31/3/1989 και 1/9/1990 έως 15/11/1990 και 1/2/1991 έως 30/4/1991). 4. Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ ΚΕ 2368 «Διερεύνηση των δυνατοτήτων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου ξύλου» (4/1990). 2

3 5. Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ ΚΕ 3011 «Αριστοποίηση της παραγωγής χριστουγεννιάτικων δένδρων ελάτης» (τα χρονικά διαστήµατα: 1/4/1989 έως 30/6/1989 και 1/5/1990 έως 30/6/1990 και 1/12/1990 έως 28/2/1991). Δ. ΕΡΓΟ Δ1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Η αναφορά στο διοικητικό έργο για την περίοδο περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα του παρόντος CV λόγω της έκτασής του (βλ. σελ. 27) Δ2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Α. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου επίπλου (θεωρία και ασκήσεις) στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας 2. Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου επίπλου (θεωρία και ασκήσεις) στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 3. Στοιχεία Οικονοµίας (θεωρία και ασκήσεις) στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 4. Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία ΙΙ στο Παράρτηµα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας. 5. Εµποριολογία δασικών προϊόντων (θεωρία) στο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. 6. Ασκήσεις Δασικής Οικονοµικής ΙΙ (ασκήσεις) στο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Παπαδόπουλος, Ι. (2010) «Μάρκετινγκ επίπλων και προϊόντων ξύλου». Εκδόσεις Αθ. Σταµούλη, ISBN , Αθήνα, σελ «Τεχνολογία Ξύλου Μετρήσεις» Μαντάνης Γ., Νταλός Γ., Παπαδόπουλος Ι. Βιβλίο της Α Τάξης Τ.Ε.Ε. 2 ου κύκλου ειδικότητας Επιπλοποιίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 175 σελίδες. (ύστερα από ανταγωνιστική διαδικασία). Β1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ P. Trivellas, P. Ipsilantis, I. Papadopoulos, D. Kantas. Chapter Challenges for Quality Management in Higher Education. Open Access book, "Quality Assurance", ISBN , published by InTech, Chapter, pp (in press). «Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηµατικότητας. Μελέτες Περίπτωσης» Παπαδόπουλος Ι. Στρατηγικές Μάρκετινγκ Μεγάλης Επιχείρησης Επιπλοσυνθέσεων». Συµµετοχή στο Συλλογικό Τόµο PLEASE ENTER σελ «Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηµατικότητας. Μελέτες Περίπτωσης» Παπαδόπουλος Ι. Στρατηγικές Μάρκετινγκ Μεγάλης Επιχείρησης Επιπλοσυνθέσεων». Κεφάλαιο 9. Εκδόσεις Κλειδάριθµος, σελ Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1. Παπαδόπουλος, Ι. (2010) «Μάρκετινγκ επίπλων και προϊόντων ξύλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ Παπαδόπουλος, Ι. (2010) «Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου - επίπλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ

4 3. Παπαδόπουλος, Ι. (2005) «Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου επίπλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ Παπαδόπουλος, Ι. (2003) «Στοιχεία Οικονοµίας» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ Παπαδόπουλος, Ι. και Τρίγκας, Μ. (2005) «Μηχανοργάνωση των διαφόρων τµηµάτων και βασικών µονάδων ξύλου επίπλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ. 80. Γα. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 6. «Στατιστικό πακέτο (πρώτα βήµατα) SPSS for Windows» - Εγχειρίδιο χρήσης» (20 σελίδες, (συν-συγγραφή µε Ν. Στάµου. Δ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ) Δ1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ α. του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας και β. του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Συνολικά περισσότερες από σαράντα πέντε (45) πτυχιακές εργασίες (πρωτότυπες ερευνητικές). Δ2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ Ως συνεπιβλέπων σε 2 µεταπτυχιακές διατριβές 1. ΑΠΘ Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. (2005) µε θέµα: «Η οικονοµική χωροθέτηση των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στη Δυτική Θεσσαλία µε τη χρήση γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών» 2. Παν/µιο Θεσσαλίας Τµήµα Χωροταξίας (2011) µε θέµα: «.» Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Συµµετοχή στην θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος: ως υπεύθυνος του σχεδιασµού, της οργάνωσης και της υλοποίησης του συνόλου των προκαταρκτικών εργασιών της δίµηνης ανά έτος θερινής πρακτικής άσκησης των 3ετών και/4ετών φοιτητών ( ) ως εκπαιδευτής στο πρόγραµµα της θερινής πρακτικής άσκησης του Εργαστηρίου Δασικής Οικονοµικής κατά τα έτη: ως υπεύθυνος πρακτικής άσκησης σπουδαστών έξι (6) σπουδαστών/ριων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας και έξι (6) αλλοδαπών φοιτητών από το πρόγραµµα ERASMUS (4 από Φινλανδία και 2 από Βουλγαρία) Δ3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Papadopoulos, J. and Kovousoglou, V., Personal Sales Strategies of Greek Furniture Enterprises. PRIME Journal (Practical Issues in Management & Economics), Vol. 3, pp Papadopoulos, I., Karagouni, G., M. Trigkas and E. Platogianni, Green Marketing. The case of Greece in certified and sustainable managed timber products. EuroMed Journal of Business, Vol. 5, No 2, pp

5 Η συγκεκριµένη εργασία διακρίθηκε ως µια από τις 6 καλύτερες πρωτότυπες εργασίες σε παγκόσµιο επίπεδο ανάµεσα στις 250 που συνολικά αξιολογήθηκαν ύστερα από διπλή «τυφλή» κρίση και παρουσιάστηκαν στο 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean που πραγµατοποιήθηκε στο Σαλέρνο της Ιταλίας (26-28/10/2010) 3. Karagouni, G., J. Papadopoulos, and M. Trigkas, The innovativeness of Thessalian wood and furniture SMEs and the business environment. MIBES Transactions On-Line International Journal, Vol.4, Issue 1, pp Papadopoulos, J., Karagouni, G. and Trigkas, M, Marketing Strategies Planning in the Greek Furniture Industry. PRIME Journal (Practical Issues in Management & Economics), Vol. 2, pp Karagouni, G., J. Papadopoulos, G., Valergas, I., Sevopoulou, Value-Chain Clustering as an Alternative Strategy for Small-Scale and Micro Firms. Management of International Business and Economic Systems (MIBES) Transactions International Journal, Vol 3, Issue 1, pp Παπαδόπουλος, Ι., «Έρευνα αγοράς πιστοποιηµένης ξυλείας προερχόµενης από αειφορικά διαχειριζόµενα δάση στην Ελλάδα». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος Τιµητικός τόµος, αφιερωµένος στον καθηγητή κ. Ν. Στάµου, Θεσσαλονίκη (υπό έκδοση). 7. Τρίγκας, Μ., Μπλιούµης, Β.,Χριστοδούλου, Α. και Παπαδόπουλος, Ι., «Η οικονοµική αποδοτικότητα του συστήµατος καινοτοµίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος, Τιµητικός τόµος αφιερωµένος στον καθηγητή κ. Ν. Στάµου, Θεσσαλονίκη (υπό έκδοση). 8. Παπαδόπουλος, Ι.Ι «Διαχρονική έρευνα της διάρθρωσης και εξέλιξης του κλάδου επίπλου». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα - Τόµος 17, Σειρά ΙΙ, τεύχος 2/2006. Μονογραφία, Θεσσαλονίκη, σελ Παπαδόπουλος, Ι.Ι «Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση των Μεγαλύτερων Ελληνικών Επιχειρήσεων Επίπλου». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα - Τόµος 17, Σειρά ΙΙ, τεύχος 1/2006, Θεσσαλονίκη, σελ (Φ3/Δ3.7) 10. Karagouni, G., Papadopoulos, I., The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry. MIBES Transactions On-Line International Journal ISSN , Vol.1, Issue 1, pp Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Νταλός Γ., Σούτσας Κ., «Έρευνα ανταγωνιστικότητας και ανταπόκρισης στις µεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος των θεσσαλικών επιχειρήσεων επίπλων, ως στοιχεία ενός δυναµικού µάρκετινγκ». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα, Τόµος 16, Σειρά VΙ, τεύχος 4/2005, Θεσσαλονίκη, σελ Παπαδόπουλος, I., «Έρευνα καινοτοµίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος, Τιµητικός τόµος ΜΔ Vol. 44 αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Ν. Αθανασιάδη, Θεσσαλονίκη 2001, σελ Παπαδόπουλος, Ι., Γ. Νταλός, Δ. Τούλας, «Έρευνα της πολιτικής ποιοτικού ελέγχου, πιστοποίησης και διάθεσης των παραγόµενων θεσσαλικών επίπλων, ως στοιχεία ενός δυναµικού µάρκετινγκ». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & 5

6 Φ.Π. Περιβάλλοντος Τιµητικός τόµος ΜΓ Vol. 43, αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Δ. Μουλαλή Θεσσαλονίκη 2000, σελ Αστέρης, Κ., Ι. Παπαδόπουλος, «Ανερχόµενα δένδρα βαθµίδων διαµέτρου ενός κηπευτού τµήµατος. Εκτίµηση και χρησιµότητα στη δασική πράξη». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος, Τιµητικός τόµος ΜΒ/1, Vol. 42/1, αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα Θεσσαλονίκη, 1999, σελ Παπαδόπουλος, Ι., Ν. Στάµου, «Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.» Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος Τιµητικός τόµος ΜΒ/1, Vol. 42/1, αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα Θεσσαλονίκη, 1999, σελ Παπαδόπουλος, Ι., Σταµατέλλος, Γ. και Στάµου, Ν., «Αποκλίσεις εκτιµήσεων όγκου και αξίας δένδρων υλοτοµίας στο Πανεπιστηµιακό Δάσος Περτουλίου» Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 3/2001 Τόµος 12, Σειρά VI, Θεσσαλονίκη, σελ Στάµου, Ν. Ι. Παπαδόπουλος, «Διαδικασίες σχεδιασµού και προοπτικές της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νοµού Τρικάλων». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 3/2001 Τόµος 12, Σειρά VI, Θεσσαλονίκη, σελ Christodoulou, V. Blioumis, I. Papadopoulos, N. Stamou, «Economic The Economic Analysis-Enviromental Aspects of Christmas Tree Production-The case of Greece. Publication of Laboratory of Forest Economics, Department of Forestry and Natural Environment Aristotle University of Thessaloniki pp Χριστοδούλου, Α., Β. Μπλιούµης, Ι. Παπαδόπουλος, Ν. Στάµου «Η παραγωγή χριστουγεννιάτικου δένδρου. Μια ελκυστική αποδοτική αλλά παρεξηγηµένη δραστηριότητα» (Επιστηµονική Επετηρίδα του Τµήµατος Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος Τόµος ΛΔ αριθµός 11. ΑΠΘ Θεσσαλονίκη σελ Δ4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Ipsilantis, P., Batis, N, Kantas, D., Papadopoulos, I., Trivellas, P., Experiences gained from the implementation of Quality Management processes at a Greek Higher Education Institution. Cultural, organizational and stakeholder issues. Sixth European Quality Assurance Forum (EQAF 2011), 17-19/11/2011, Antwerp, Belgium. 2. Papadopoulos, I., M. Trigkas, G. Ntalos, and E. Premeniotou, Green Economy. The case of Sustainable Building Cluster in Greece. Book Proceedings of the 4 th Annual International EuroMed Conference, Agios Nikolaos, Crete, Oral presentation, October 20-21, 2011 (in press). 3. Trigkas, M. Papadopoulos, J., Tassiopoulou K., Porikos N., Green entrepreneurship in Greek furniture enterprises. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2011 (MIBES) International Conference, /Serres Greece, Sept. Oral paper, pp Papadopoulos, I., Trigkas, M. and Karagouni, G., The Effects of Economic Crisis on Greek Wood and Furniture Sector and Ways to Confront it. Book Proceedings of the 3 rd Annual International EuroMed Conference of Business Developments Across Countries And Cultures, ISBN: , Nicosia Cyprus, Oral presentation, November 4-5, 2010, pp Η εργασία αυτή ζητήθηκε πρόσφατα να δηµοσιευτεί στο Journal of Business and Economics. 5. Papadopoulos, I., Karagouni, G., M. Trigkas and E. Platogianni, Green Marketing. The case of timber certification, coming from sustainable forests management, promotion. Book Proceedings of the 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area ISBN: , Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp

7 6. Trigkas, M., I. Papadopoulos and G. Karagouni, The Economic Efficiency of the Innovation System in the Wood and Furniture Enterprises Branch in the Region of Thessaly Greece. Book Proceedings of the 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area ISBN: , Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp Karagouni, G., I. Papadopoulos and M. Trigkas, Competitive Sources & Performance of Cypriot Furniture Manufacturers. Book Proceedings of the 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area ISBN: , Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp Trigkas, M., A., Sideras, G., Ntalos and I., Papadopoulos, Possibilities of Production and Use of Wood Pellets in Greece from an Economic and Market Aspect. Proceedings of the 2 nd International CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos, June 21-26, 2009, ISBN Oral presentation, pp Papadopoulos, I., Scarvelis, M. and Ntalos, G., Economic and Technical Aspects on Quality Control for Wood Products: The Case of Furniture Enterprises in Thessaly (Greece). Cost Action E53, Proceedings Conference 22 nd 23 rd October 2009, Lisbon, Portugal, pp Papadopoulos, J., Α. Karvelas and D. Avramouli, Using 3D Computer Graphics for Furniture Design and Marketing. The Greek Companies Case. Proceedings of the 5th HSSS International Conference, Xanthi, Greece, 2009 (in press) 11. Karagouni, G., J. Papadopoulos, and M. Trigkas, The innovativeness of Thessalian wood and furniture SMEs and the business environment. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2009 (MIBES) International Conference, /Florina Greece, Sept. Oral paper, pp Trigkas, M., Blioumis, V., Papadopoulos J., and Karagouni, G., Innovation System Analysis of the Wood and Furniture SME s in the Region of Thessaly. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2009 (MIBES) International Conference, /Florina Greece, Sept. Oral paper pp Papadopoulos, J., Gl. Karagouni, A Consumer Market Research On Cypriot Furniture and Woodworking Manufacture. 1st Annual International EuroMed Conference Proceedings, Euromed Academy of Business, Marseille, France, November 17-18, 2008, pp Karagouni Gl, Papadopoulos, J., Kyprianou Ch., Vasiliou, Gl., A Survey of Manufacturing Strategies and Operations in Cypriot Small and Micro Furniture Firms. 1st Annual International EuroMed Conference Proceedings, Euromed Academy of Business, Marseille, France, November 17-18, 2008, pp Papadopoulos, J., G., Karagouni, G., Valergas, I., Sevopoulou, Clustering as a Means for Gaining Competitive Advantage in Small and Micro Furniture Firms Marketing Opportunities. Proceedings Management of International Business and Economics Systems (MIBES) 2008 International Conference, /Larissa Greece, 4-5 July, Oral paper, ISBN , pp Karagouni, G., J. Papadopoulos, G., Valergas, I., Sevopoulou, Value-Chain Clustering as an Alternative Strategy for Small-Scale and Micro Firms. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2008 (MIBES) International Conference, /Larissa Greece, 4-5 July, Oral paper, ISBN , pp Papadopoulos, J., M. Trigkas, Bio Fuels Selling and Utilization from Agro Forestry Products and Wood Process Residues in West Macedonia in Greece. International 7

8 Symposium on Wood Science and Technology 2008 (IAWPS2008), Harbin, China 27-29/9/2008. (in press) 18. Papadopoulos, I., Karagouni, G., European Timber Trade Analysis: An Economical Overview and Regional Market Potential. International Workshop, Larnaka Cyprus, March 2007, Cost Action E34 Bonding of Timber : Karagouni, G., Papadopoulos, I., The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2006 (MIBES) International Conference, /Larisa Greece, Oral paper N.9 pp Δ5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Τρίγκας, Μ., Παπαδόπουλος, Ι., Νταλός, Γ., Πρεµενιώτου, Ε., Ο ρόλος των Συνεργατικών Επιχειρηµατικών Σχηµατισµών (clusters) στην πράσινη οικονοµία. Η περίπτωση του ελληνικού cluster αειφόρου δόµησης. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Καρδίτσα 16-19/10/2011) (υπό έκδοση). 2. Παπαδόπουλος, Ι., Νταλός, Γ., Τρίγκας, Μ., Πλατογιάννη, Ε., Έρευνα εφαρµογής του CE στα προϊόντα ξύλου στην ελληνική αγορά. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Καρδίτσα 16-19/10/2011) (υπό έκδοση). 3. Σκαρβέλης, Μ., Τζιτζιρής, Κ., Παπαδόπουλος, Ι., Συµπεριφορά στη µετάδοση του ήχου διαφόρων τύπων ξύλινου δαπέδου. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Καρδίτσα 16-19/10/2011) (υπό έκδοση). 4. Παπαδόπουλος, Ι. και Κοβούσογλου, Β., Στρατηγικές προσωπικών πωλήσεων ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονοµίας (Καβάλα 4-5/6/2010) (υπό έκδοση). 5. Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Καραγκούνη Γλ., Συµπεριφορά καταναλωτών για τα κυπριακά έπιπλα & τις ξυλουργικές κατασκευές. Παρουσίαση στο 14 ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της ΕΔΕ, Πάτρα 4-7/10/2009 (υπό έκδοση). 6. Καραγκούνη Γλ., Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Ποιότητα και Τεχνολογία στον Κυπριακό κλάδο ξύλου επίπλου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 7. Τρίγκας Μ., Παπαδόπουλος Ι., Nταλός Γ., Καραγκούνη Γλ., Σιδεράς Α., Ονουφρίου Α., Συγκριτική Έρευνα Αγοράς Καινοτόµων Προϊόντων Σύνθετης Ξυλείας. Τα Wood Polymer Composites (WPC s) στην Ελληνική και Κυπριακή Αγορά. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 8. Αλεξανδρίδης, Φ., Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Αλεξανδρίδης Μ., Ανάλυση συστήµατος δεικτών διάθεσης προϊόντων ξύλου του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 9. Βάντα, Β., Χριστοδούλου, Α. Παπαδόπουλος, Ι., Έρευνα Καταγραφής των Στάσεων και Απόψεων των Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής Ξύλου και Επίπλου που αφορούν την Έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 10. Νταλός, Γ., Παπαδόπουλος, Ι., Σιδεράς, Α., Ανδρωνά, Ε., Επίδραση της φωτιάς στις ιδιότητες του ξύλου. Το παράδειγµα της Πελοποννήσου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 11. Τρίγκας Μ., Παπαδόπουλος Ι., Κριτήρια χωροθέτησης επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στη Δυτική Θεσσαλία. Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδοµίας, 8

9 Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, SET , ISBN , σελ Παπαδόπουλος Ι., Καραγκούνη Γλ., Τρίγκας Μ., Σχεδιασµός στρατηγικών µάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου. Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονοµίας (Φλώρινα 18-20/9/2009), σελ Τρίγκας Μ, Χριστοδούλου, Α., Παπαδόπουλος Ι., και Καραγκούνη Γλ., Παράγοντες Καινοτοµίας στις Θεσσαλικές ΜΜΕ Ξύλου και Επίπλου. Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονοµίας (Φλώρινα 18-20/9/2009), σελ Παπαδόπουλος, Ι., Καραγκούνη, Γ., Τρίγκας, Μ., «Ανάλυση του Κυπριακού Κλάδου Επίπλου και Ξυλουργικών Εργασιών Μελέτη Περίπτωση». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Βάντα, Β., Φωτίου, Π., Παπαδόπουλος, Ι., Τρίγκας, Μ., Στάµου, Ν., «Έρευνα Χρήσης και Αποτελεσµατικότητας της Διαφήµισης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Επίπλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Μουσκάτ, Α., Παπαδόπουλος, Ι., Τρίγκας, Μ., «Η Επικοινωνία και η Συνεργασία µεταξύ των Διαφόρων Τµηµάτων των Επιχειρήσεων Παραγωγής Επίπλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Τρίγκας, Μ., Παπαδόπουλος, Ι., Μπλιούµης, Β., Νταλός, Γ., «Χωρική Μεταβλητότητα Κοινωνικο-οικονοµικών Μεγεθών και Επιλογή του Τόπου Εγκατάστασης των Επιχειρήσεων Ξύλου Επίπλου στη Δυτική Θεσσαλία». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Τρίγκας, Μ., «Έρευνα Διάθεσης και Αξιοποίησης Βιοκαυσίµων από Γεωργικά & Δασικά Προϊόντα και Υπολείµµατα Κατεργασίας Ξύλου στη Δυτ. Μακεδονία» Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Λίµνη Πλαστήρα 26-27/4/ Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Νταλός, Γ., Θέος, Β., Κορέντζελου, Α., «Οι Προοπτικές Εισόδου Ενός Νέου Προϊόντος Ξύλου (LVL) στην Ελληνική Αγορά». Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 3-5/10/2005), τόµος ΙΙ, σελ Μπαξεβάνης, Κ., Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Μαντάνης, Γ., Κόκκα, Ε., «Έρευνα Αγοράς του OSB Διεθνώς και οι Προοπτικές Ανάπτυξής του στην Ελληνική Αγορά». Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 3-5/10/2005), τόµος Ι,, σελ Νταλός, Γ., Παπαδόπουλος, Ι., Τσιάλτας, Θ., «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων ή / και διαδικασιών ή / και µεθόδων µεταποίησης στον κλάδο του Ξύλου (W.IN)». Πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας «Καινοτόµες Δράσεις Δυτ. Μακεδονίας» της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, Καστοριά 13/12/ Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Θεοδωροπούλου Πιερράκου Δ., Στάµου Ν.Ι, 2002 «Οικονοµική αποτίµηση και αξιολόγηση των ζηµιών από ξηράνσεις ελατοδασών στην Ελλάδα» Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 10 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Έρευνα, προστασία και διαχείριση χερσαίων οικοσυστηµάτων, περιαστικών δασών και αστικού πρασίνου». Θεσσαλονίκη σελ. 23. Παπαδόπουλος, I.I., Χριστοδούλου, A., Μπλιούµης, B., Στάθης, K., Στάµου, N.Ι., «Προβλήµατα της δασικής πράξης και του δασολογικού κλάδου. Καταγραφή και ανάλυση απόψεων». Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 8 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Σύγχρονα προβλήµατα δασοπονίας». Θεσσαλονίκη σελ. 9

10 Δ6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (χωρίς κρίση) 1. Παπαδόπουλος Ι., Το πράσινο µάρκετινγκ στην Ελλάδα για την πιστοποιηµένη ξυλεία που προέρχεται από αειφορικα διαχειριζόµενα δάση.. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος., Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου. 2. Παπαδόπουλος Ι., Το «πρόβληµα» της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου ΕΠΙΠΛΕΟΝ. 3. Παπαδόπουλος Ι., Νταλός, Γ., Τρίγκας, Μ. Πρεµενιώτου, Ε Δηµιουργία του Ελληνικού Cluster Αειφόρου Δόµησης. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος., Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου. 4. Παπαδόπουλος Ι., 2011.Το «πρόβληµα» της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου 5. Παπαδόπουλος Ι., Ζητείται «ΕΛΠΙΣ» για τις ελληνικές επιχειρήσεις του ξύλου. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος., Ιανουάριος- Φεβρουάριος. 6. Παπαδόπουλος Ι., Ένα δάσος από ευκαιρίες. Ειδική έκδοση εφηµερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ The Economist, Νοέµβριος 2010, τεύχος 81, σελ Παπαδόπουλος, Ι. και Μαντάνης, Γ %! Ακόµη µεγαλύτερη η επαγγελµατική απασχόληση των πτυχιούχων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολ. Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 14/12/2010. Δηµοσιεύτηκε σε πολλές εφηµερίδες και περιοδικά. 8. Παπαδόπουλος Ι., Πώληση επίπλων βάσει συναισθήµατος και µε υψηλό επίπεδο ακεραιότητας. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 44, Ιανουάριος- Φεβρουάριος. 9. Παπαδόπουλος Ι., Ξέρουν πραγµατικά οι πελάτες σας ότι υπάρχετε; ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 41, Ιούλιος- Αύγουστος. 10. Παπαδόπουλος Ι., Αγατσιώτη Ε. και Βιλαώρα Α., Εφαρµογή του συστήµατος franchise στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ DECO, (υπό δηµοσίευση). 11. Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Νταλός Γ., και Ονουφρίου Α., Οι προοπτικές ανάπτυξης των WOOD PLASTICS COMPOSITES (WPCs) στην Κυπριακή αγορά, Περιοδικό INTERWOOD, έτος 3, τεύχος 4, Ιούνιος, σελ Παπαδόπουλος Ι., Πλατογιάννη Ε., Η συµπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου B µέρος ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 40, Μάιος - Ιούνιος. 13. Παπαδόπουλος Ι., Πλατογιάννη Ε., Το προφίλ και οι επιθυµίες του Έλληνα καταναλωτή επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ DECO, τεύχος 2, Άνοιξη Παπαδόπουλος Ι., Πλατογιάννη Ε., Η συµπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου Α µέρος ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 38, Ιανουάριος-Φεβρουάριος. 15. Νταλός Γ., Τρίγκας Μ., Παπαδόπουλος Ι., Σιδεράς Αδ., Wood pellets η εναλλακτική πηγή ενέργειας. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 37, Νοέµβριος Δεκέµβριος. 16. Καραγκούνη Γλ., Παπαδόπουλος Ι., Βαλέργας Γ., Σεβοπούλου Ι., Cluster ή επικίνδυνη µοναξιά στην Αττική; Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 35 (Σεπτ. Οκτ.) 17. Παπαδόπουλος Ι., Επιστηµονική Ηµερίδα στη Λευκωσία, Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 32, Νοέµβριος Δεκέµβριος. 18. Παπαδόπουλος Ι., Οι «εποµένες» µέρες για το φυσικό περιβάλλον µετά τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές, Τοπικές Εφηµερίδες Θεσσαλίας και Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος Κακαράς Ι., Καραστεργίου Σ., Νταλός Γ., Παπαδόπουλος Ι., Ολυµπία ώρα µηδέν. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος Παπαδόπουλος Ι., Ο κατάλληλος φορέας αποτελεσµατικής δασοπυρόσβεσης στη χώρα µας, Τοπικές Εφηµερίδες Θεσσαλίας. 21. Παπαδόπουλος Ι., Ρενιέρη Β., Στρατηγικές µάρκετινγκ επιχειρήσεων επίπλου Εφαρµογή του προγράµµατος GMMSO2. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 29, Ιούλιος Αύγουστος 2007, σελ Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Διάθεση & αξιοποίηση βιοκαυσίµων από υπολείµµατα κατεργασίας ξύλου, Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 29, Ιούλιος Αύγουστος 2007, σελ

11 23. Παπαδόπουλος Ι., Οικονοµίδου Ε., Παπαφακλή Λ., Έρευνα χρήσης και αποτελεσµατικότητας της διαφήµισης στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου. INTERWOOD τεύχος 1/2007, σελ Παπαδόπουλος Ι., Δηµιουργώντας µια πετυχηµένη επιχείρηση. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 27, 3/ Παπαδόπουλος Ι., Σωστή επικοινωνία: Το κλειδί της επιτυχίας µιας επιχείρησης. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 25, 11/ Παπαδόπουλος Ι., Ο ρόλος και η αναγκαιότητα της έρευνας αγοράς στις επιχειρήσεις επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 24, 9/ Παπαδόπουλος Ι., Η ανταγωνιστικότητα των εταιριών επίπλων ως στοιχείο µάρκετινγκ. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 23, 7/2006, σελ Παπαδόπουλος Ι., Η ικανοποίηση του πελάτη ως ιδιαίτερη αξία του µάρκετινγκ. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 22, 5/ Παπαδόπουλος Ι., Θέος Β., Κορέντζελου Αικ., Έρευνα προοπτικής εισόδου του LVL στην ελληνική αγορά. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 21, 3/ Παπαδόπουλος, Ι.Ι Έρευνα καινοτοµίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ISSN: Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Κριτήρια αξιολόγησης των ιδεών εισαγωγής νέων γραµµών επίπλων. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 18, ISSN: Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Η προώθηση των πωλήσεων στις επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 16, Αθήνα, σελ : ISSN: , σελ Δ7. ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (χωρίς την έκδοση πρακτικών) την τελευταία 3ετία (ενδεικτικά) 1. Παπαδόπουλος Ι., «Το πράσινο µάρκετινγκ στην Ελλάδα για την πιστοποιηµένη ξυλεία που προέρχεται από αειφορικά διαχειριζόµενα δάση», Παρουσίαση στην Ηµερίδα του WWF και του ΕΘΙΑΓΕ µε τίτλο Ελληνική Δασοπονία: ένα µεγάλο πλεονέκτηµα και για την ελληνική οικονοµία, Αθήνα, 16/5/ Παπαδόπουλος, Ι., Τρίγκας, Μ Η οικονοµική κατάσταση στον κλάδο του ξύλου στους καιρούς της ύφεσης. Προβλήµατα, ευκαιρίες, χρηµατοδότηση. Ηµερίδα Πανελλήνιου Συνδέσµου Ξυλείας, Αθήνα, 18/3/ Ntalos, G., Papadopoulos, I., Trigkas, M. and Premeniotou, E., «Business Plan of Hellenic Green Building Cluster (H.G.B.C.)» ICMED Conference, Athens 16/9/ Παπαδόπουλος, Ι Η οικονοµική κατάσταση στον κλάδο του ξύλου στους καιρούς της ύφεσης. Προβλήµατα ευκαιρίες. Ηµερίδα Πανελλήνιου Συνδέσµου Ξυλείας, Καρδίτσα, 4/12/ Παπαδόπουλος, Ι. και Καντάς, Δ «Αποτελέσµατα έρευνας σπουδαστικής µέριµνας του ΤΕΙ Λάρισας. Συνάντηση εργασίας «Εσωτερική & εξωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σπουδαστική µέριµνα στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας» που πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα στις 16/11/ Παπαδόπουλος Ι.Ι.,Κολυµπίρης Τ. και Τζιαβάρας, Π «Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου, ξύλου & κουφωµάτων». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργανώθηκε στη MEDWOOD στην Αθήνα στις , µε θέµα: «1 ο Πανελλήνιο Forum Ξύλινων Κουφωµάτων». 7. Παπαδόπουλος Ι.Ι.,Κοβούσογλου, Β «Στρατηγικές πωλήσεων και η εργασία του σύγχρονου πωλητή σε ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργανώθηκε στη MEDWOOD στην Αθήνα στις , µε θέµα: «Future Furniture, το µέλλον του επίπλου είναι εδώ!». 8. Παπαδόπουλος Ι.Ι. και Καντάς, Δ., 2010 «Παρουσίαση αποτελεσµάτων της Ενδιάµεσης Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΤΕΙ Λάρισας». Παρουσίαση στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας στη Λάρισα στις 23/2/2010 µε θέµα: «Η συµβολή 11

12 . των διαδικασιών αξιολόγησης & διασφάλισης ποιότητας στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου του ΤΕΙ Λάρισας». 9. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Στρατηγικές µάρκετινγκ για την προώθηση των WPC s». Παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στη Λευκωσία 11/10/2009 µε θέµα: «Σύνθετα συγκολληµένα προϊόντα µε την πρόσµιξη ξύλου και πολυµερών µε βελτιωµένες ιδιότητες µε έµφαση στη χρήση τους στην κατασκευή επίπλων και ξύλινων κατασκευών». 10. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Συµπεριφορά καταναλωτών & επιχειρηµατιών στην ελληνική αγορά επίπλου». Παρουσίαση στην Ηµερίδα του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου µε της Ένωσης Επιπλοξυλουργών Τρικάλων, στα Τρίκαλα στις , µε θέµα: «Σύγχρονες εξελίξεις στους κλάδους ξύλου & επίπλου» 11. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Ανάλυση της µέχρι σήµερα πορείας του Κυπριακού κλάδου επίπλου & ξυλουργικών κατασκευών». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στις , µε θέµα: «Εφαρµογές των Wood Plastics Composites (WPC s) και προοπτικές ανάπτυξης του Κυπριακού κλάδου επίπλου & ξυλουργικών κατασκευών» 12. Παπαδόπουλος Ι.Ι., Τρίγκας Μ., Νταλός Γ., Σωκράτους Μ., Ονουφρίου Α., «Έρευνα αγοράς των WPC s (Wood Plastic Composites) στην Κύπρο». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στις , µε θέµα: «Εφαρµογές των Wood Plastics Composites (WPC s) και προοπτικές ανάπτυξης του Κυπριακού κλάδου επίπλου & ξυλουργικών κατασκευών». 13. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Πιστοποίηση δασών και προϊόντων ξύλου ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα εφαρµογής αποτελεσµατικού µάρκετινγκ στη σύγχρονη αγορά». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η FURNIMA στη Θεσσαλονίκη στις , µε θέµα: «Η Ευρωπαϊκή οδηγία για την εφαρµογή του CE στις ξύλινες κατασκευές». 14. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Δασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε ο Δασολογικός Σύλλογος Τρικάλων στα Τρίκαλα στις , µε θέµα: «Η Ελληνική δασοπονία τον 21 ο αιώνα». 15. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2008 «Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΙ Λάρισας στην Καρδίτσα στις , µε θέµα: «Πεπραγµένα του προγράµµατος «Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ Λάρισας Γ φάση». 16. Παπαδόπουλος Ι.Ι., «Συµπεριφορά καταναλωτών επίπλων κουζίνας». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργανώθηκε στη MEDWOOD στην Αθήνα στις , µε θέµα: Η αγορά επίπλων κουζίνας». 17. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2007 «Πανγκυπριακή έρευνα καταναλωτών για την αγορά των κυπριακών επίπλων & ξυλουργικών κατασκευών». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωση η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στις , µε θέµα: Η υφιστάµενη κατάσταση του κλάδου ξύλου - επίπλου της Κύπρου και οι δυνατότητες συµβολής των WPCs στην ανάπτυξη του κλάδου». 18. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2007 «Τα µυστικά του µάρκετινγκ για επιτυχηµένες επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε το Τµήµα µε το ΙΤΕΔΑ «Επίσηµη έναρξη της δηµιουργίας του Ελληνικού Cluster Ξύλου και Επίπλου» Καρδίτσα. 19. Παπαδόπουλος Ι.Ι., «Έρευνα απασχόλησης αποφοίτων Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Η άποψη των αποφοίτων», Συνδιοργάνωση Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου και Γραφείου Διασύνδεσης Παραρτήµατος Καρδίτσας, Καρδίτσα, 20/6/

13 Δ8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ), Δημοσιευμένο σε διεθνή ή ελληνικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων ή συνέδρια Δ8.1 ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Christopoulou G. O., Papadopoulos J.J, «Winter Tourism, Development of Mountainous Areas and Visitors Attitudes Towards Landscape Protection». Anatolia (An International Journal of Tourism and Hospitality Research) Volume 12, Number 2 Winter 2001: pp. 2. Rahmann G., S.W. Ashworth, J-P. Boutonnet, G. Brunori, I. Papadopoulos, 2001 Opportunities and barriers for niche marketing of lamb in European LFAs based on consumer attitudes to product quality. Agrarwirtschaft 50 (2001), Heft 5, pp1-9. Δ8.2 ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 3. Christopoulou G. O., Papadopoulos J.J, «Role and evolution of Winter tourism demand in the development of Greek mountain areas: The case of Pertouli ski-center». Presented in the International Scientific Congress Tourism Insular areas and special destination 14-16/12/2000 Chios Greece. 4. Ispikoudis J, Alexandridis F.M., Papadopoulos J.J., Karatasiou M., Abraham H., Koiou G., Papadopoulou M., Konstadinidis C., and Nastis, A The Landscapes of Portaikos - Pertouli Area, Greece. A research for their social role. Proceedings of a Meeting of European Funded Project, EQULFA (CT ) held in Thessaloniki, Greece 8th to 11th October 1998, Proceedings of the mid-term review of EQULFA, SAC Auchincruive, pp Papadopoulos J.J., Alexandridis F.M., Nastis A., «The consumers expectations for the lamb and kid meat (as an direct product of husbandry systems) in Less Favored Area of Portaikos - Pertouli, Greece», Proceedings of a Meeting of European Funded Project, EQULFA (CT ) held in Thessaloniki, Greece 8th to 11th October 1998, Proceedings of the mid-term review of EQULFA, SAC Auchincruive, pp Δ8.3 ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 6. Τρίγκας, Μ., Αλεξίου, Ε., Παλάσκας, Δ., Παπαδόπουλος, Ι., Στάµου, Ν., «Περιβαλλοντικός εθελοντισµός και τοπικές κοινωνίες: Η περίπτωση της περιοχής ΟΠΑΑΧ «Ορεινή Καλαµπάκα». Πρακτικά Συνεδρίου δράσης Jean Monnet για το περιβάλλον, Βέροια 30/11 1/12/2007, σελ Παλάσκας, Δ., Σπ. Γκατζογιάννης, Ι. Παπαδόπουλος, Ν. Στάµου, «Δασικές εφαρµογές διαδικτύου. Η περίπτωση του ιστοχώρου του Εργαστηρίου Δασικής Οικονοµικής Α.Π.Θ.» Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου (των Περιβαλλοντικών Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων της χώρας), 7-9/5/2204, Νέα Ορεστιάδα, σελ. 8. Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Δ. Παλάσκας, Σπ. Γκατζογιάννης, Ν. Στάµου, «Οικονοµική ανάλυση και αποδοτικότητα έργων για τη δηµιουργία ενός ορεινού φυσικού κτηνοτροφικού πάρκου» Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος 10-12/11/2004, σελ. 9. Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Σπ. Γκατζογιάννης, Δ. Παλάσκας, Ν. Στάµου, «Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατµοµηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας» Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος 10-12/11/2004, σελ. 10. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2003 «Δυνατότητες αξιοποίησης του δασικού µουσείου και των άλλων δασικών πόρων του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου σε συνδυασµό µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ε.Κ.Δ.Δ. Πανεπιστηµίου Αιγαίου και Μουσείου Απολιθωµένου Δάσους Λέσβου «Εκπαιδευτικά προγράµµατα σε µνηµεία και µουσεία εκπαιδευτικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», Μυτιλήνη 17-19/10/

14 11. Παπαδόπουλος Ι.Ι., Παλάσκας Δ., Γκατζογιάννης Σπ., Στάµου Ν.Ι, 2003 «Διερεύνηση των προϋποθέσεων άσκησης αειφορικής βιολογικής κτηνοτροφίας σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές» Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 11ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη σελ. 12. Παλάσκας Δ., Γκατζογιάννης Σπ., Παπαδόπουλος Ι.Ι., Στάµου Ν.Ι, 2003 «Δείκτες βιολογικής κτηνοτροφίας. Μια πρώτη προσέγγιση» Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 11ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη σελ. 13. Παπαδόπουλος Ι.Ι., «Πολυλειτουργική Αξιοποίηση και βιώσιµη ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Η περίπτωση του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου» Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης Ινστιτούτο Επιµόρφωσης στο Βόλο στις 9-11/12/ Παπαδόπουλος Ι., Ο. Χριστοπούλου, Α. Παπασταύρου, «Αξιολόγηση της ζήτησης στο Χιονοδροµικό Κέντρο Περτουλίου και αξιοποίηση των προτιµήσεων στάσεων των επισκεπτών στην περαιτέρω ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία της περιοχής του Δήµου Αιθήκων», Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και αποκατάσταση διαταραγµένων περιοχών». Θεσσαλονίκη σελ. 15. Παπαδόπουλος Ι., Ισπικούδης, Ι., Νάστης, Α., Αβραάµ, Ε., Βασιλάκη, Ε., Κωδωνά, Μ., «Η σηµασία των έµµεσων προϊόντων των κτηνοτροφικών συστηµάτων για την ανάπτυξη της περιοχής των δήµων Πύλης και Αιθήκων», Πρακτικά διηµερίδας µε θέµα «Λιβαδοπονία & Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη Ο ρόλος της βόσκησης στη διαµόρφωση του λιβαδικού και οικονοµικού τοπίου της περιοχής Πύλης και Αιθήκων, Ν. Τρικάλων», Θεσσαλονίκη σελ. Δ9. ΛΟΙΠΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Έχουν συνταχθεί, στα πλαίσια των ερευνητικών προγραµµάτων αρκετές µελέτες, ορισµένες από τις οποίες παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω : Πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο για τη δηµιουργία cluster αειφόρου δόµησης Ανάπτυξη σχεδίου µάρκετινγκ καινοτόµων θεσσαλικών επίπλων οικονοµοτεχνικές µελέτες ίδρυσης µονάδων νέων τεχνολογιών συνδεσµολογίας ξύλου, προµήθειας νέων µηχανηµάτων επεξεργασίας ξύλου, ερευνών ανάλυσης εσωτερικού & εξωτερικού εµπορίου και προσδιορισµός νέων αγορών προϊόντων ξύλου, καταγραφής & αξιολόγησης αγοράς εργασίας αποφοίτων Τµηµάτων Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, Δασοπονίας & Διαχείρισης Φ.Π., Τεχνολογίας Τροφίµων κλπ Ε. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ E1. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Α. Έχουν γίνει συνολικά πάνω από τριάντα τρεις (33) βιβλιογραφικές αναφορές στο έργο: Στη δηµοσίευση Δ3.10 έχουν γίνει οι πέντε (5) ακόλουθες αναφορές: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Καλέση, Μ. (2008). Υιοθέτηση Καινοτοµιών από Οργανισµούς. Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Διοίκησης & Οικονοµίας - ΕΣΔΟ, σελ Καραστεργίου, Σ. Μαντάνης, Γ. και Κακαράς, Ι. (2007). Μελέτη της αντοχής επικολλητής ξυλείας δρυός (Quercus conferta) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τόµος ΙΙ, σελ

15 4. Τρίγκας, Μ. (2010). Οικονοµική Διάσταση της Καινοτοµίας στις Μ.Μ.Ε. Ξύλου Επίπλου. Η περίπτωση της Θεσσαλίας. Διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Καραστεργίου, και Μπαρµπούτης, Ι. (2009). Μελέτη της αντοχής σε κάµψη επικολλητής ξυλείας µαύρης πεύκης (Pinus migra) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 14 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, (in press). Στη δηµοσίευση Δ3.6 έχουν γίνει οι πέντε (5) ακόλουθες αναφορές: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προϊόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Ntalos, G. And Cholmpa, (2007). The Use of Origanum vulgare ssp. Hirtum as a substitute for particleboard production. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Κακαράς, Ι. και Καραστερίου, Σ. (2007). Ξύλινες Κατοικίες. Κλασική και σύγχρονη τεχνολογία Ελληνική πραγµατικότητα. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Νταλός, Γ. (2007). Η χρήση των στελεχών της ρίγανης (Origanum vulgare ssp. Hirtum), ως πρώτη ύλη για την παραγωγή µοριοπλακών µε αρωµατικές ιδιότητες. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τόµος ΙΙ, σελ Στη δηµοσίευση Δ3.14 έχουν γίνει οι δύο (2) ακόλουθες αναφορές: 1. Καραστεργίου, Σ. Μαντάνης, Γ. και Κακαράς, Ι. (2007). Μελέτη της αντοχής επικολλητής ξυλείας δρυός (Quercus conferta) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τόµος ΙΙ, σελ Καραστεργίου, και Μπαρµπούτης, Ι. (2009). Μελέτη της αντοχής σε κάµψη επικολλητής ξυλείας µαύρης πεύκης (Pinus migra) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 14 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, (in press). Στη δηµοσίευση Δ4.15 έχουν γίνει οι δύο (2) ακόλουθες αναφορές: 1. Καλέση, Μ. (2008). Υιοθέτηση Καινοτοµιών από Οργανισµούς. Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Διοίκησης & Οικονοµίας - ΕΣΔΟ, σελ Κακαράς, Ι. και Καραστερίου, Σ. (2007). Ξύλινες Κατοικίες. Κλασική και σύγχρονη τεχνολογία Ελληνική πραγµατικότητα. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Στη δηµοσίευση Δ3.8 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Τρίγκας, Μ. (2010). Οικονοµική Διάσταση της Καινοτοµίας στις Μ.Μ.Ε. Ξύλου Επίπλου. Η περίπτωση της Θεσσαλίας. Διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ3.9 έχουν γίνει οι δύο (2) ακόλουθες αναφορές: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ

16 2. Κακαράς, Ι. και Καραστερίου, Σ. (2007). Ξύλινες Κατοικίες. Κλασική και σύγχρονη τεχνολογία Ελληνική πραγµατικότητα. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Στη δηµοσίευση Δ2.Β2 έχουν γίνει οι δύο (2) ακόλουθες αναφορές: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προιόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ3.7 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Κακαράς, Ι. και Καραστερίου, Σ. (2007). Ξύλινες Κατοικίες. Κλασική και σύγχρονη τεχνολογία Ελληνική πραγµατικότητα. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Στη δηµοσίευση Δ4.14 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Skarvelis, M. and Kakaras, I. (2009). Quality related problems on wood and wood products imported from Balkan countries: the Greek users point of view. Wood EDG Conference, Bled Slovenia, pp Στη δηµοσίευση Δ4.6 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ5.15 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ5.16 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ5.17 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ3.15 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προϊόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ9.1.1 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προϊόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ9.2.3 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προϊόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ9.2.4 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 16

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Βιογραφικό Δρ. Παπαδόπουλου Ιωάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2-11-1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Χαλκίδα Ευβοίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μάριου Τρίγκα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μάριου Τρίγκα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μάριου Τρίγκα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακών & μεταπτυχιακών) 1 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Γ1. Επαγγελματική προϋπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποτροφίες Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε όλα τα έτη σπουδών (βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποτροφίες Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε όλα τα έτη σπουδών (βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καραγκούνη Γλυκερία Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ, Διοίκησης και Οικονομίας Παράρτημα Καρδίτσας - ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΑΡΙΣΤΗΣ 11-ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλέφωνο 24310-33785 6974287874 E-mail mtrigkas@for.auth.gr mtrigkas@cereteth.gr MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο: Τρίγκας Μάριος Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καραγκούνη Γλυκερία. Προσωπικά Στοιχεία. Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα : Τίτλοι Σπουδών. Υποτροφίες Καραγκούνη Γλυκερία 1 / 30

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καραγκούνη Γλυκερία. Προσωπικά Στοιχεία. Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα : Τίτλοι Σπουδών. Υποτροφίες Καραγκούνη Γλυκερία 1 / 30 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καραγκούνη Γλυκερία Καθηγήτρια Εφαρµογών Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Εργαστήριο Εφαρµοσµένου Μάρκετινγκ, ιοίκησης και Οικονοµίας Παράρτηµα Καρδίτσας - ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Γεωργίου Νταλού. Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Γεωργίου Νταλού. Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Γεωργίου Νταλού Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥ ΕΣ Α.1) Γενικά Στοιχεία Επώνυµο: ΝΤΑΛΟΣ Όνοµα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όνοµα Πατρός: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης: 8-8-1969

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠ, τμ. Λογιστικής ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠ, τμ. Λογιστικής ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Όνομα/Επώνυμο : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Όνομα πατέρα : ΦΩΤΙΟΣ Όνομα μητέρας : Ελισάβετ Τόπος γέννησης : Αρσένι Ν. ΠΕΛΛΑΣ Τόπος κατοικίας : Απαμείας 2, Τ.Κ. 62124 ΣΕΡΡΕΣ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ: 2. 3. ΠΤΥΧΙΟ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Επάγγελμα : Καθηγητής Τεχνολογίας Ξύλου -Eπίπλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Επάγγελμα : Καθηγητής Τεχνολογίας Ξύλου -Eπίπλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Επάγγελμα : Καθηγητής Τεχνολογίας Ξύλου -Eπίπλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Δ/νση Εργασίας: Εργαστήριο Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Τμήμα Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. του. Dr. Δημήτριου Ν. Σουμπενιώτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. του. Dr. Δημήτριου Ν. Σουμπενιώτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του Dr. Δημήτριου Ν. Σουμπενιώτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατομικά Στοιχεία 2. Σπουδές Τίτλοι 3. Κατάρτιση Εξειδίκευση 4. Διδακτική Εμπειρία 4.1 Προπτυχιακά Προγράμματα 4.2 Μεταπτυχιακά Προγράμματα 4.3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας Δράμα, Οκτώβριος 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: 2695024940 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972406764 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2695024948 E-MAIL: Kάλβου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ.Π.Θ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ.Π.Θ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ.Π.Θ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 I.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος γέννησης: 1966 Τόπος γέννησης: Έδεσσα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Όνομα πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επάγγελμα Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAILS Διεύθυνση : Παραδείσου 15-171 23 Ν. Σμύρνη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ανδρούτσου 63, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6932627501 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310439247

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας

Η οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας Η οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας Μάριος Τρίγκας 1,2 Βάϊος Μπλιούμης 1 Αθανάσιος Χριστοδούλου 1 Παπαδόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ: 2310791340 & 6978333882 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙΘ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα