ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου"

Transcript

1 Βιογραφικό Δρ. Παπαδόπουλου Ιωάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Χαλκίδα Ευβοίας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαµος, µε 2 παιδιά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Β. Γρίβα 11 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Μακρονήσου Τρίκαλα ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Γραφ (εσωτ. 111), οικίας FAX: , κινητό Ε-MAIL: Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) 1. Διδακτορικό δίπλωµα (Ph.D.) στην Οικονοµική και το Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου - Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1997), µε βαθµό «ΑΡΙΣΤΑ» και επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Νικόλαο Στάµου 2. 1 ο Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1986) Υπότροφος καθ όλη τη διάρκεια σπουδών (2η σειρά εισαγωγής και 2η θέση αποφοίτησης) µε βαθµό πτυχίου 8,18 «Λίαν καλώς» 3. 2 ο Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Πολυτεχνική Σχολή - Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Α.Π.Θ.(1991), µε βαθµό πτυχίου 7,00 «Λίαν καλώς» Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 1. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας µε ειδικότητα «Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου και Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου» (από 28/3/2006 µέχρι σήµερα) 2. Διευθυντής στο Παράρτηµα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας από 9/6/2011 µέχρι 31/8/2013 ύστερα από ανταγωνιστική εκλογική διαδικασία, υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία 1

2 των 4 Τµηµάτων και εκπροσώπηση στο Συµβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας (υπ αριθµ. 5538/ διαπιστωτική πράξη του ΤΕΙ Λάρισας,). 3. Προϊστάµενος στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας από 1/9/2006 µέχρι 31/8/2008 µε ιδιαίτερη διοικητική δράση 4. Αναπλ. Διευθυντής στο Παράρτηµα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας από 1/9/2006 µέχρι 31/8/ Υπεύθυνος Β Τοµέα Μαθηµάτων στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας (από 1/9/2008 έως 31/8/2009 και 1/3/2011 έως 8/6/2011) 6. Αναπλ. Δασάρχης, - Τµηµατάρχης - του Ταµείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστηµιακών Δασών (ΝΠΔΔ) - Διοίκηση Δάσους Περτουλίου (από έως 28/3/2006) µε αντικείµενο (Ν.1881/51) µε αντικείµενο (Ν.1881/51): α) την πρότυπη οργάνωση, διοίκηση, οικονοµική διαχείριση, διάθεση, εµπορία και έρευνα αγοράς προϊόντων ξύλου του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου, ως µονάδας παραγωγής προϊόντων ξύλου και λοιπών δασικών προϊόντων, β) το σχεδιασµό και εκτέλεση πρότυπων δασικών ερευνών και γ) την οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης των φοιτητών του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Το σηµαντικό έργο που προσέφερα στη θέση αυτή καθώς και οι ικανότητες και η συνεργασία µου µνηµονεύονται σε σχετικό έγγραφο του Προέδρου του Τ.Δ.Δ.Π.Δασών. Σχετικό επιστηµονικό /ερευνητικό έργο, το οποίο εκτέλεσα ή στο οποίο συµµετείχα και το οποίο στήριξε την εν λόγω δραστηριότητα ή προέκυψε από αυτή, στα πλαίσια του ανωτέρω αντικειµένου επιστηµονικής δραστηριότητας, φαίνεται και στα Π.Α/1,2, 14, 15,16, 17,18, 22, 24, Δ9.1.1-Δ9.3.15, 79-82, Ζ5, Ζ7-8 κλπ), το οποίο εµπίπτει στο ειδικό γνωστικό αντικείµενο του ξύλου επίπλου ή των συµπαραγώγων της οικονοµίας ξύλου. Γ2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 1. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας µε ειδικότητα «Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου και Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου» (από 28/3/2006 µέχρι σήµερα) 2. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης Τµήµα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, (συνεχώς για οκτώ (8) ακαδηµαϊκά έτη από ). 3. Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα (βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή) στο ΤΕΙ Λάρισας Παράρτηµα Καρδίτσας Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου στο αντικείµενο «Στοιχεία Οικονοµίας» (συνεχώς για τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη ). 4. Επιστηµονικός συνεργάτης µε πλήρη προσόντα (βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή) στο ΤΕΙ Λάρισας Παράρτηµα Καρδίτσας Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου στο αντικείµενο «Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου - Επίπλου» (συνεχώς για δύο (2) ακαδηµαϊκά έτη ). Γ3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Επιτροπή Ερευνών και Εκπαίδευσης ΤΕΙ Λάρισας «Έρευνα αγοράς καταναλωτών κυπριακών επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών», 18/12/ / Επιτροπή Ερευνών και Εκπαίδευσης ΤΕΙ Λάρισας «Ανάπτυξη καινοτόµου δράσης ποιοτικού ελέγχου πρώτων υλών και προϊόντων µονάδων παραγωγής επίπλων µε τη συνεργασία ελληνικών και ξένων ιδρυµάτων µε βάση τα ευρωπαϊκά δεδοµένα», 3/6/ / Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ κωδικός έργου (ΚΕ) 2086 «Βελτίωση της παραγωγικότητας της λειτουργίας των δασικών εκµεταλλεύσεων» (τα χρονικά διαστήµατα: 1/10/1988 έως 31/3/1989 και 1/9/1990 έως 15/11/1990 και 1/2/1991 έως 30/4/1991). 4. Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ ΚΕ 2368 «Διερεύνηση των δυνατοτήτων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου ξύλου» (4/1990). 2

3 5. Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ ΚΕ 3011 «Αριστοποίηση της παραγωγής χριστουγεννιάτικων δένδρων ελάτης» (τα χρονικά διαστήµατα: 1/4/1989 έως 30/6/1989 και 1/5/1990 έως 30/6/1990 και 1/12/1990 έως 28/2/1991). Δ. ΕΡΓΟ Δ1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Η αναφορά στο διοικητικό έργο για την περίοδο περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα του παρόντος CV λόγω της έκτασής του (βλ. σελ. 27) Δ2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Α. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου επίπλου (θεωρία και ασκήσεις) στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας 2. Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου επίπλου (θεωρία και ασκήσεις) στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 3. Στοιχεία Οικονοµίας (θεωρία και ασκήσεις) στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 4. Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία ΙΙ στο Παράρτηµα Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας. 5. Εµποριολογία δασικών προϊόντων (θεωρία) στο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. 6. Ασκήσεις Δασικής Οικονοµικής ΙΙ (ασκήσεις) στο Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Παπαδόπουλος, Ι. (2010) «Μάρκετινγκ επίπλων και προϊόντων ξύλου». Εκδόσεις Αθ. Σταµούλη, ISBN , Αθήνα, σελ «Τεχνολογία Ξύλου Μετρήσεις» Μαντάνης Γ., Νταλός Γ., Παπαδόπουλος Ι. Βιβλίο της Α Τάξης Τ.Ε.Ε. 2 ου κύκλου ειδικότητας Επιπλοποιίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 175 σελίδες. (ύστερα από ανταγωνιστική διαδικασία). Β1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ P. Trivellas, P. Ipsilantis, I. Papadopoulos, D. Kantas. Chapter Challenges for Quality Management in Higher Education. Open Access book, "Quality Assurance", ISBN , published by InTech, Chapter, pp (in press). «Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηµατικότητας. Μελέτες Περίπτωσης» Παπαδόπουλος Ι. Στρατηγικές Μάρκετινγκ Μεγάλης Επιχείρησης Επιπλοσυνθέσεων». Συµµετοχή στο Συλλογικό Τόµο PLEASE ENTER σελ «Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηµατικότητας. Μελέτες Περίπτωσης» Παπαδόπουλος Ι. Στρατηγικές Μάρκετινγκ Μεγάλης Επιχείρησης Επιπλοσυνθέσεων». Κεφάλαιο 9. Εκδόσεις Κλειδάριθµος, σελ Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1. Παπαδόπουλος, Ι. (2010) «Μάρκετινγκ επίπλων και προϊόντων ξύλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ Παπαδόπουλος, Ι. (2010) «Οικονοµική επιχειρήσεων ξύλου - επίπλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ

4 3. Παπαδόπουλος, Ι. (2005) «Μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου επίπλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ Παπαδόπουλος, Ι. (2003) «Στοιχεία Οικονοµίας» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ Παπαδόπουλος, Ι. και Τρίγκας, Μ. (2005) «Μηχανοργάνωση των διαφόρων τµηµάτων και βασικών µονάδων ξύλου επίπλου» Διδακτικές σηµειώσεις Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας, σελ. 80. Γα. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 6. «Στατιστικό πακέτο (πρώτα βήµατα) SPSS for Windows» - Εγχειρίδιο χρήσης» (20 σελίδες, (συν-συγγραφή µε Ν. Στάµου. Δ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ) Δ1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ α. του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας και β. του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Συνολικά περισσότερες από σαράντα πέντε (45) πτυχιακές εργασίες (πρωτότυπες ερευνητικές). Δ2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ Ως συνεπιβλέπων σε 2 µεταπτυχιακές διατριβές 1. ΑΠΘ Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. (2005) µε θέµα: «Η οικονοµική χωροθέτηση των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στη Δυτική Θεσσαλία µε τη χρήση γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών» 2. Παν/µιο Θεσσαλίας Τµήµα Χωροταξίας (2011) µε θέµα: «.» Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Συµµετοχή στην θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος: ως υπεύθυνος του σχεδιασµού, της οργάνωσης και της υλοποίησης του συνόλου των προκαταρκτικών εργασιών της δίµηνης ανά έτος θερινής πρακτικής άσκησης των 3ετών και/4ετών φοιτητών ( ) ως εκπαιδευτής στο πρόγραµµα της θερινής πρακτικής άσκησης του Εργαστηρίου Δασικής Οικονοµικής κατά τα έτη: ως υπεύθυνος πρακτικής άσκησης σπουδαστών έξι (6) σπουδαστών/ριων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας και έξι (6) αλλοδαπών φοιτητών από το πρόγραµµα ERASMUS (4 από Φινλανδία και 2 από Βουλγαρία) Δ3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Papadopoulos, J. and Kovousoglou, V., Personal Sales Strategies of Greek Furniture Enterprises. PRIME Journal (Practical Issues in Management & Economics), Vol. 3, pp Papadopoulos, I., Karagouni, G., M. Trigkas and E. Platogianni, Green Marketing. The case of Greece in certified and sustainable managed timber products. EuroMed Journal of Business, Vol. 5, No 2, pp

5 Η συγκεκριµένη εργασία διακρίθηκε ως µια από τις 6 καλύτερες πρωτότυπες εργασίες σε παγκόσµιο επίπεδο ανάµεσα στις 250 που συνολικά αξιολογήθηκαν ύστερα από διπλή «τυφλή» κρίση και παρουσιάστηκαν στο 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean που πραγµατοποιήθηκε στο Σαλέρνο της Ιταλίας (26-28/10/2010) 3. Karagouni, G., J. Papadopoulos, and M. Trigkas, The innovativeness of Thessalian wood and furniture SMEs and the business environment. MIBES Transactions On-Line International Journal, Vol.4, Issue 1, pp Papadopoulos, J., Karagouni, G. and Trigkas, M, Marketing Strategies Planning in the Greek Furniture Industry. PRIME Journal (Practical Issues in Management & Economics), Vol. 2, pp Karagouni, G., J. Papadopoulos, G., Valergas, I., Sevopoulou, Value-Chain Clustering as an Alternative Strategy for Small-Scale and Micro Firms. Management of International Business and Economic Systems (MIBES) Transactions International Journal, Vol 3, Issue 1, pp Παπαδόπουλος, Ι., «Έρευνα αγοράς πιστοποιηµένης ξυλείας προερχόµενης από αειφορικά διαχειριζόµενα δάση στην Ελλάδα». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος Τιµητικός τόµος, αφιερωµένος στον καθηγητή κ. Ν. Στάµου, Θεσσαλονίκη (υπό έκδοση). 7. Τρίγκας, Μ., Μπλιούµης, Β.,Χριστοδούλου, Α. και Παπαδόπουλος, Ι., «Η οικονοµική αποδοτικότητα του συστήµατος καινοτοµίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος, Τιµητικός τόµος αφιερωµένος στον καθηγητή κ. Ν. Στάµου, Θεσσαλονίκη (υπό έκδοση). 8. Παπαδόπουλος, Ι.Ι «Διαχρονική έρευνα της διάρθρωσης και εξέλιξης του κλάδου επίπλου». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα - Τόµος 17, Σειρά ΙΙ, τεύχος 2/2006. Μονογραφία, Θεσσαλονίκη, σελ Παπαδόπουλος, Ι.Ι «Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση των Μεγαλύτερων Ελληνικών Επιχειρήσεων Επίπλου». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα - Τόµος 17, Σειρά ΙΙ, τεύχος 1/2006, Θεσσαλονίκη, σελ (Φ3/Δ3.7) 10. Karagouni, G., Papadopoulos, I., The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry. MIBES Transactions On-Line International Journal ISSN , Vol.1, Issue 1, pp Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Νταλός Γ., Σούτσας Κ., «Έρευνα ανταγωνιστικότητας και ανταπόκρισης στις µεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος των θεσσαλικών επιχειρήσεων επίπλων, ως στοιχεία ενός δυναµικού µάρκετινγκ». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα, Τόµος 16, Σειρά VΙ, τεύχος 4/2005, Θεσσαλονίκη, σελ Παπαδόπουλος, I., «Έρευνα καινοτοµίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος, Τιµητικός τόµος ΜΔ Vol. 44 αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Ν. Αθανασιάδη, Θεσσαλονίκη 2001, σελ Παπαδόπουλος, Ι., Γ. Νταλός, Δ. Τούλας, «Έρευνα της πολιτικής ποιοτικού ελέγχου, πιστοποίησης και διάθεσης των παραγόµενων θεσσαλικών επίπλων, ως στοιχεία ενός δυναµικού µάρκετινγκ». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & 5

6 Φ.Π. Περιβάλλοντος Τιµητικός τόµος ΜΓ Vol. 43, αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Δ. Μουλαλή Θεσσαλονίκη 2000, σελ Αστέρης, Κ., Ι. Παπαδόπουλος, «Ανερχόµενα δένδρα βαθµίδων διαµέτρου ενός κηπευτού τµήµατος. Εκτίµηση και χρησιµότητα στη δασική πράξη». Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος, Τιµητικός τόµος ΜΒ/1, Vol. 42/1, αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα Θεσσαλονίκη, 1999, σελ Παπαδόπουλος, Ι., Ν. Στάµου, «Αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.» Επιστηµονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος Τιµητικός τόµος ΜΒ/1, Vol. 42/1, αφιερωµένος στον οµότιµο καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα Θεσσαλονίκη, 1999, σελ Παπαδόπουλος, Ι., Σταµατέλλος, Γ. και Στάµου, Ν., «Αποκλίσεις εκτιµήσεων όγκου και αξίας δένδρων υλοτοµίας στο Πανεπιστηµιακό Δάσος Περτουλίου» Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 3/2001 Τόµος 12, Σειρά VI, Θεσσαλονίκη, σελ Στάµου, Ν. Ι. Παπαδόπουλος, «Διαδικασίες σχεδιασµού και προοπτικές της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νοµού Τρικάλων». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα 3/2001 Τόµος 12, Σειρά VI, Θεσσαλονίκη, σελ Christodoulou, V. Blioumis, I. Papadopoulos, N. Stamou, «Economic The Economic Analysis-Enviromental Aspects of Christmas Tree Production-The case of Greece. Publication of Laboratory of Forest Economics, Department of Forestry and Natural Environment Aristotle University of Thessaloniki pp Χριστοδούλου, Α., Β. Μπλιούµης, Ι. Παπαδόπουλος, Ν. Στάµου «Η παραγωγή χριστουγεννιάτικου δένδρου. Μια ελκυστική αποδοτική αλλά παρεξηγηµένη δραστηριότητα» (Επιστηµονική Επετηρίδα του Τµήµατος Δασολογίας & Φ.Π. Περιβάλλοντος Τόµος ΛΔ αριθµός 11. ΑΠΘ Θεσσαλονίκη σελ Δ4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Ipsilantis, P., Batis, N, Kantas, D., Papadopoulos, I., Trivellas, P., Experiences gained from the implementation of Quality Management processes at a Greek Higher Education Institution. Cultural, organizational and stakeholder issues. Sixth European Quality Assurance Forum (EQAF 2011), 17-19/11/2011, Antwerp, Belgium. 2. Papadopoulos, I., M. Trigkas, G. Ntalos, and E. Premeniotou, Green Economy. The case of Sustainable Building Cluster in Greece. Book Proceedings of the 4 th Annual International EuroMed Conference, Agios Nikolaos, Crete, Oral presentation, October 20-21, 2011 (in press). 3. Trigkas, M. Papadopoulos, J., Tassiopoulou K., Porikos N., Green entrepreneurship in Greek furniture enterprises. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2011 (MIBES) International Conference, /Serres Greece, Sept. Oral paper, pp Papadopoulos, I., Trigkas, M. and Karagouni, G., The Effects of Economic Crisis on Greek Wood and Furniture Sector and Ways to Confront it. Book Proceedings of the 3 rd Annual International EuroMed Conference of Business Developments Across Countries And Cultures, ISBN: , Nicosia Cyprus, Oral presentation, November 4-5, 2010, pp Η εργασία αυτή ζητήθηκε πρόσφατα να δηµοσιευτεί στο Journal of Business and Economics. 5. Papadopoulos, I., Karagouni, G., M. Trigkas and E. Platogianni, Green Marketing. The case of timber certification, coming from sustainable forests management, promotion. Book Proceedings of the 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area ISBN: , Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp

7 6. Trigkas, M., I. Papadopoulos and G. Karagouni, The Economic Efficiency of the Innovation System in the Wood and Furniture Enterprises Branch in the Region of Thessaly Greece. Book Proceedings of the 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area ISBN: , Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp Karagouni, G., I. Papadopoulos and M. Trigkas, Competitive Sources & Performance of Cypriot Furniture Manufacturers. Book Proceedings of the 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area ISBN: , Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp Trigkas, M., A., Sideras, G., Ntalos and I., Papadopoulos, Possibilities of Production and Use of Wood Pellets in Greece from an Economic and Market Aspect. Proceedings of the 2 nd International CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos, June 21-26, 2009, ISBN Oral presentation, pp Papadopoulos, I., Scarvelis, M. and Ntalos, G., Economic and Technical Aspects on Quality Control for Wood Products: The Case of Furniture Enterprises in Thessaly (Greece). Cost Action E53, Proceedings Conference 22 nd 23 rd October 2009, Lisbon, Portugal, pp Papadopoulos, J., Α. Karvelas and D. Avramouli, Using 3D Computer Graphics for Furniture Design and Marketing. The Greek Companies Case. Proceedings of the 5th HSSS International Conference, Xanthi, Greece, 2009 (in press) 11. Karagouni, G., J. Papadopoulos, and M. Trigkas, The innovativeness of Thessalian wood and furniture SMEs and the business environment. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2009 (MIBES) International Conference, /Florina Greece, Sept. Oral paper, pp Trigkas, M., Blioumis, V., Papadopoulos J., and Karagouni, G., Innovation System Analysis of the Wood and Furniture SME s in the Region of Thessaly. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2009 (MIBES) International Conference, /Florina Greece, Sept. Oral paper pp Papadopoulos, J., Gl. Karagouni, A Consumer Market Research On Cypriot Furniture and Woodworking Manufacture. 1st Annual International EuroMed Conference Proceedings, Euromed Academy of Business, Marseille, France, November 17-18, 2008, pp Karagouni Gl, Papadopoulos, J., Kyprianou Ch., Vasiliou, Gl., A Survey of Manufacturing Strategies and Operations in Cypriot Small and Micro Furniture Firms. 1st Annual International EuroMed Conference Proceedings, Euromed Academy of Business, Marseille, France, November 17-18, 2008, pp Papadopoulos, J., G., Karagouni, G., Valergas, I., Sevopoulou, Clustering as a Means for Gaining Competitive Advantage in Small and Micro Furniture Firms Marketing Opportunities. Proceedings Management of International Business and Economics Systems (MIBES) 2008 International Conference, /Larissa Greece, 4-5 July, Oral paper, ISBN , pp Karagouni, G., J. Papadopoulos, G., Valergas, I., Sevopoulou, Value-Chain Clustering as an Alternative Strategy for Small-Scale and Micro Firms. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2008 (MIBES) International Conference, /Larissa Greece, 4-5 July, Oral paper, ISBN , pp Papadopoulos, J., M. Trigkas, Bio Fuels Selling and Utilization from Agro Forestry Products and Wood Process Residues in West Macedonia in Greece. International 7

8 Symposium on Wood Science and Technology 2008 (IAWPS2008), Harbin, China 27-29/9/2008. (in press) 18. Papadopoulos, I., Karagouni, G., European Timber Trade Analysis: An Economical Overview and Regional Market Potential. International Workshop, Larnaka Cyprus, March 2007, Cost Action E34 Bonding of Timber : Karagouni, G., Papadopoulos, I., The Impact of Technological Innovation Capabilities on the Competitiveness of a Mature Industry. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2006 (MIBES) International Conference, /Larisa Greece, Oral paper N.9 pp Δ5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Τρίγκας, Μ., Παπαδόπουλος, Ι., Νταλός, Γ., Πρεµενιώτου, Ε., Ο ρόλος των Συνεργατικών Επιχειρηµατικών Σχηµατισµών (clusters) στην πράσινη οικονοµία. Η περίπτωση του ελληνικού cluster αειφόρου δόµησης. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Καρδίτσα 16-19/10/2011) (υπό έκδοση). 2. Παπαδόπουλος, Ι., Νταλός, Γ., Τρίγκας, Μ., Πλατογιάννη, Ε., Έρευνα εφαρµογής του CE στα προϊόντα ξύλου στην ελληνική αγορά. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Καρδίτσα 16-19/10/2011) (υπό έκδοση). 3. Σκαρβέλης, Μ., Τζιτζιρής, Κ., Παπαδόπουλος, Ι., Συµπεριφορά στη µετάδοση του ήχου διαφόρων τύπων ξύλινου δαπέδου. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Καρδίτσα 16-19/10/2011) (υπό έκδοση). 4. Παπαδόπουλος, Ι. και Κοβούσογλου, Β., Στρατηγικές προσωπικών πωλήσεων ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονοµίας (Καβάλα 4-5/6/2010) (υπό έκδοση). 5. Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Καραγκούνη Γλ., Συµπεριφορά καταναλωτών για τα κυπριακά έπιπλα & τις ξυλουργικές κατασκευές. Παρουσίαση στο 14 ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της ΕΔΕ, Πάτρα 4-7/10/2009 (υπό έκδοση). 6. Καραγκούνη Γλ., Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Ποιότητα και Τεχνολογία στον Κυπριακό κλάδο ξύλου επίπλου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 7. Τρίγκας Μ., Παπαδόπουλος Ι., Nταλός Γ., Καραγκούνη Γλ., Σιδεράς Α., Ονουφρίου Α., Συγκριτική Έρευνα Αγοράς Καινοτόµων Προϊόντων Σύνθετης Ξυλείας. Τα Wood Polymer Composites (WPC s) στην Ελληνική και Κυπριακή Αγορά. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 8. Αλεξανδρίδης, Φ., Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Αλεξανδρίδης Μ., Ανάλυση συστήµατος δεικτών διάθεσης προϊόντων ξύλου του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 9. Βάντα, Β., Χριστοδούλου, Α. Παπαδόπουλος, Ι., Έρευνα Καταγραφής των Στάσεων και Απόψεων των Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής Ξύλου και Επίπλου που αφορούν την Έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 10. Νταλός, Γ., Παπαδόπουλος, Ι., Σιδεράς, Α., Ανδρωνά, Ε., Επίδραση της φωτιάς στις ιδιότητες του ξύλου. Το παράδειγµα της Πελοποννήσου. Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Πάτρα 4-7/10/2009) (υπό έκδοση). 11. Τρίγκας Μ., Παπαδόπουλος Ι., Κριτήρια χωροθέτησης επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στη Δυτική Θεσσαλία. Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδοµίας, 8

9 Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, SET , ISBN , σελ Παπαδόπουλος Ι., Καραγκούνη Γλ., Τρίγκας Μ., Σχεδιασµός στρατηγικών µάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου. Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονοµίας (Φλώρινα 18-20/9/2009), σελ Τρίγκας Μ, Χριστοδούλου, Α., Παπαδόπουλος Ι., και Καραγκούνη Γλ., Παράγοντες Καινοτοµίας στις Θεσσαλικές ΜΜΕ Ξύλου και Επίπλου. Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονοµίας (Φλώρινα 18-20/9/2009), σελ Παπαδόπουλος, Ι., Καραγκούνη, Γ., Τρίγκας, Μ., «Ανάλυση του Κυπριακού Κλάδου Επίπλου και Ξυλουργικών Εργασιών Μελέτη Περίπτωση». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Βάντα, Β., Φωτίου, Π., Παπαδόπουλος, Ι., Τρίγκας, Μ., Στάµου, Ν., «Έρευνα Χρήσης και Αποτελεσµατικότητας της Διαφήµισης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Επίπλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Μουσκάτ, Α., Παπαδόπουλος, Ι., Τρίγκας, Μ., «Η Επικοινωνία και η Συνεργασία µεταξύ των Διαφόρων Τµηµάτων των Επιχειρήσεων Παραγωγής Επίπλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Τρίγκας, Μ., Παπαδόπουλος, Ι., Μπλιούµης, Β., Νταλός, Γ., «Χωρική Μεταβλητότητα Κοινωνικο-οικονοµικών Μεγεθών και Επιλογή του Τόπου Εγκατάστασης των Επιχειρήσεων Ξύλου Επίπλου στη Δυτική Θεσσαλία». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 7-10/10/2007), τόµος ΙΙ, σελ Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Τρίγκας, Μ., «Έρευνα Διάθεσης και Αξιοποίησης Βιοκαυσίµων από Γεωργικά & Δασικά Προϊόντα και Υπολείµµατα Κατεργασίας Ξύλου στη Δυτ. Μακεδονία» Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Λίµνη Πλαστήρα 26-27/4/ Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Νταλός, Γ., Θέος, Β., Κορέντζελου, Α., «Οι Προοπτικές Εισόδου Ενός Νέου Προϊόντος Ξύλου (LVL) στην Ελληνική Αγορά». Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 3-5/10/2005), τόµος ΙΙ, σελ Μπαξεβάνης, Κ., Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Μαντάνης, Γ., Κόκκα, Ε., «Έρευνα Αγοράς του OSB Διεθνώς και οι Προοπτικές Ανάπτυξής του στην Ελληνική Αγορά». Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας (Δράµα 3-5/10/2005), τόµος Ι,, σελ Νταλός, Γ., Παπαδόπουλος, Ι., Τσιάλτας, Θ., «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων ή / και διαδικασιών ή / και µεθόδων µεταποίησης στον κλάδο του Ξύλου (W.IN)». Πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας «Καινοτόµες Δράσεις Δυτ. Μακεδονίας» της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, Καστοριά 13/12/ Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Θεοδωροπούλου Πιερράκου Δ., Στάµου Ν.Ι, 2002 «Οικονοµική αποτίµηση και αξιολόγηση των ζηµιών από ξηράνσεις ελατοδασών στην Ελλάδα» Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 10 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Έρευνα, προστασία και διαχείριση χερσαίων οικοσυστηµάτων, περιαστικών δασών και αστικού πρασίνου». Θεσσαλονίκη σελ. 23. Παπαδόπουλος, I.I., Χριστοδούλου, A., Μπλιούµης, B., Στάθης, K., Στάµου, N.Ι., «Προβλήµατα της δασικής πράξης και του δασολογικού κλάδου. Καταγραφή και ανάλυση απόψεων». Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 8 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Σύγχρονα προβλήµατα δασοπονίας». Θεσσαλονίκη σελ. 9

10 Δ6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (χωρίς κρίση) 1. Παπαδόπουλος Ι., Το πράσινο µάρκετινγκ στην Ελλάδα για την πιστοποιηµένη ξυλεία που προέρχεται από αειφορικα διαχειριζόµενα δάση.. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος., Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου. 2. Παπαδόπουλος Ι., Το «πρόβληµα» της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου ΕΠΙΠΛΕΟΝ. 3. Παπαδόπουλος Ι., Νταλός, Γ., Τρίγκας, Μ. Πρεµενιώτου, Ε Δηµιουργία του Ελληνικού Cluster Αειφόρου Δόµησης. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος., Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου. 4. Παπαδόπουλος Ι., 2011.Το «πρόβληµα» της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου 5. Παπαδόπουλος Ι., Ζητείται «ΕΛΠΙΣ» για τις ελληνικές επιχειρήσεις του ξύλου. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος., Ιανουάριος- Φεβρουάριος. 6. Παπαδόπουλος Ι., Ένα δάσος από ευκαιρίες. Ειδική έκδοση εφηµερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ The Economist, Νοέµβριος 2010, τεύχος 81, σελ Παπαδόπουλος, Ι. και Μαντάνης, Γ %! Ακόµη µεγαλύτερη η επαγγελµατική απασχόληση των πτυχιούχων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολ. Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας. 14/12/2010. Δηµοσιεύτηκε σε πολλές εφηµερίδες και περιοδικά. 8. Παπαδόπουλος Ι., Πώληση επίπλων βάσει συναισθήµατος και µε υψηλό επίπεδο ακεραιότητας. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 44, Ιανουάριος- Φεβρουάριος. 9. Παπαδόπουλος Ι., Ξέρουν πραγµατικά οι πελάτες σας ότι υπάρχετε; ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 41, Ιούλιος- Αύγουστος. 10. Παπαδόπουλος Ι., Αγατσιώτη Ε. και Βιλαώρα Α., Εφαρµογή του συστήµατος franchise στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ DECO, (υπό δηµοσίευση). 11. Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Νταλός Γ., και Ονουφρίου Α., Οι προοπτικές ανάπτυξης των WOOD PLASTICS COMPOSITES (WPCs) στην Κυπριακή αγορά, Περιοδικό INTERWOOD, έτος 3, τεύχος 4, Ιούνιος, σελ Παπαδόπουλος Ι., Πλατογιάννη Ε., Η συµπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου B µέρος ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 40, Μάιος - Ιούνιος. 13. Παπαδόπουλος Ι., Πλατογιάννη Ε., Το προφίλ και οι επιθυµίες του Έλληνα καταναλωτή επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ DECO, τεύχος 2, Άνοιξη Παπαδόπουλος Ι., Πλατογιάννη Ε., Η συµπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου Α µέρος ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 38, Ιανουάριος-Φεβρουάριος. 15. Νταλός Γ., Τρίγκας Μ., Παπαδόπουλος Ι., Σιδεράς Αδ., Wood pellets η εναλλακτική πηγή ενέργειας. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 37, Νοέµβριος Δεκέµβριος. 16. Καραγκούνη Γλ., Παπαδόπουλος Ι., Βαλέργας Γ., Σεβοπούλου Ι., Cluster ή επικίνδυνη µοναξιά στην Αττική; Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 35 (Σεπτ. Οκτ.) 17. Παπαδόπουλος Ι., Επιστηµονική Ηµερίδα στη Λευκωσία, Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 32, Νοέµβριος Δεκέµβριος. 18. Παπαδόπουλος Ι., Οι «εποµένες» µέρες για το φυσικό περιβάλλον µετά τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές, Τοπικές Εφηµερίδες Θεσσαλίας και Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος Κακαράς Ι., Καραστεργίου Σ., Νταλός Γ., Παπαδόπουλος Ι., Ολυµπία ώρα µηδέν. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος Παπαδόπουλος Ι., Ο κατάλληλος φορέας αποτελεσµατικής δασοπυρόσβεσης στη χώρα µας, Τοπικές Εφηµερίδες Θεσσαλίας. 21. Παπαδόπουλος Ι., Ρενιέρη Β., Στρατηγικές µάρκετινγκ επιχειρήσεων επίπλου Εφαρµογή του προγράµµατος GMMSO2. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 29, Ιούλιος Αύγουστος 2007, σελ Παπαδόπουλος Ι., Τρίγκας Μ., Διάθεση & αξιοποίηση βιοκαυσίµων από υπολείµµατα κατεργασίας ξύλου, Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 29, Ιούλιος Αύγουστος 2007, σελ

11 23. Παπαδόπουλος Ι., Οικονοµίδου Ε., Παπαφακλή Λ., Έρευνα χρήσης και αποτελεσµατικότητας της διαφήµισης στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου. INTERWOOD τεύχος 1/2007, σελ Παπαδόπουλος Ι., Δηµιουργώντας µια πετυχηµένη επιχείρηση. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 27, 3/ Παπαδόπουλος Ι., Σωστή επικοινωνία: Το κλειδί της επιτυχίας µιας επιχείρησης. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 25, 11/ Παπαδόπουλος Ι., Ο ρόλος και η αναγκαιότητα της έρευνας αγοράς στις επιχειρήσεις επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 24, 9/ Παπαδόπουλος Ι., Η ανταγωνιστικότητα των εταιριών επίπλων ως στοιχείο µάρκετινγκ. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 23, 7/2006, σελ Παπαδόπουλος Ι., Η ικανοποίηση του πελάτη ως ιδιαίτερη αξία του µάρκετινγκ. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 22, 5/ Παπαδόπουλος Ι., Θέος Β., Κορέντζελου Αικ., Έρευνα προοπτικής εισόδου του LVL στην ελληνική αγορά. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 21, 3/ Παπαδόπουλος, Ι.Ι Έρευνα καινοτοµίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ISSN: Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Κριτήρια αξιολόγησης των ιδεών εισαγωγής νέων γραµµών επίπλων. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 18, ISSN: Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Η προώθηση των πωλήσεων στις επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 16, Αθήνα, σελ : ISSN: , σελ Δ7. ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ (χωρίς την έκδοση πρακτικών) την τελευταία 3ετία (ενδεικτικά) 1. Παπαδόπουλος Ι., «Το πράσινο µάρκετινγκ στην Ελλάδα για την πιστοποιηµένη ξυλεία που προέρχεται από αειφορικά διαχειριζόµενα δάση», Παρουσίαση στην Ηµερίδα του WWF και του ΕΘΙΑΓΕ µε τίτλο Ελληνική Δασοπονία: ένα µεγάλο πλεονέκτηµα και για την ελληνική οικονοµία, Αθήνα, 16/5/ Παπαδόπουλος, Ι., Τρίγκας, Μ Η οικονοµική κατάσταση στον κλάδο του ξύλου στους καιρούς της ύφεσης. Προβλήµατα, ευκαιρίες, χρηµατοδότηση. Ηµερίδα Πανελλήνιου Συνδέσµου Ξυλείας, Αθήνα, 18/3/ Ntalos, G., Papadopoulos, I., Trigkas, M. and Premeniotou, E., «Business Plan of Hellenic Green Building Cluster (H.G.B.C.)» ICMED Conference, Athens 16/9/ Παπαδόπουλος, Ι Η οικονοµική κατάσταση στον κλάδο του ξύλου στους καιρούς της ύφεσης. Προβλήµατα ευκαιρίες. Ηµερίδα Πανελλήνιου Συνδέσµου Ξυλείας, Καρδίτσα, 4/12/ Παπαδόπουλος, Ι. και Καντάς, Δ «Αποτελέσµατα έρευνας σπουδαστικής µέριµνας του ΤΕΙ Λάρισας. Συνάντηση εργασίας «Εσωτερική & εξωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σπουδαστική µέριµνα στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας» που πραγµατοποιήθηκε στη Λάρισα στις 16/11/ Παπαδόπουλος Ι.Ι.,Κολυµπίρης Τ. και Τζιαβάρας, Π «Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου, ξύλου & κουφωµάτων». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργανώθηκε στη MEDWOOD στην Αθήνα στις , µε θέµα: «1 ο Πανελλήνιο Forum Ξύλινων Κουφωµάτων». 7. Παπαδόπουλος Ι.Ι.,Κοβούσογλου, Β «Στρατηγικές πωλήσεων και η εργασία του σύγχρονου πωλητή σε ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργανώθηκε στη MEDWOOD στην Αθήνα στις , µε θέµα: «Future Furniture, το µέλλον του επίπλου είναι εδώ!». 8. Παπαδόπουλος Ι.Ι. και Καντάς, Δ., 2010 «Παρουσίαση αποτελεσµάτων της Ενδιάµεσης Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΤΕΙ Λάρισας». Παρουσίαση στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας στη Λάρισα στις 23/2/2010 µε θέµα: «Η συµβολή 11

12 . των διαδικασιών αξιολόγησης & διασφάλισης ποιότητας στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου του ΤΕΙ Λάρισας». 9. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Στρατηγικές µάρκετινγκ για την προώθηση των WPC s». Παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στη Λευκωσία 11/10/2009 µε θέµα: «Σύνθετα συγκολληµένα προϊόντα µε την πρόσµιξη ξύλου και πολυµερών µε βελτιωµένες ιδιότητες µε έµφαση στη χρήση τους στην κατασκευή επίπλων και ξύλινων κατασκευών». 10. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Συµπεριφορά καταναλωτών & επιχειρηµατιών στην ελληνική αγορά επίπλου». Παρουσίαση στην Ηµερίδα του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου µε της Ένωσης Επιπλοξυλουργών Τρικάλων, στα Τρίκαλα στις , µε θέµα: «Σύγχρονες εξελίξεις στους κλάδους ξύλου & επίπλου» 11. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Ανάλυση της µέχρι σήµερα πορείας του Κυπριακού κλάδου επίπλου & ξυλουργικών κατασκευών». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στις , µε θέµα: «Εφαρµογές των Wood Plastics Composites (WPC s) και προοπτικές ανάπτυξης του Κυπριακού κλάδου επίπλου & ξυλουργικών κατασκευών» 12. Παπαδόπουλος Ι.Ι., Τρίγκας Μ., Νταλός Γ., Σωκράτους Μ., Ονουφρίου Α., «Έρευνα αγοράς των WPC s (Wood Plastic Composites) στην Κύπρο». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στις , µε θέµα: «Εφαρµογές των Wood Plastics Composites (WPC s) και προοπτικές ανάπτυξης του Κυπριακού κλάδου επίπλου & ξυλουργικών κατασκευών». 13. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Πιστοποίηση δασών και προϊόντων ξύλου ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα εφαρµογής αποτελεσµατικού µάρκετινγκ στη σύγχρονη αγορά». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε η FURNIMA στη Θεσσαλονίκη στις , µε θέµα: «Η Ευρωπαϊκή οδηγία για την εφαρµογή του CE στις ξύλινες κατασκευές». 14. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2009 «Δασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε ο Δασολογικός Σύλλογος Τρικάλων στα Τρίκαλα στις , µε θέµα: «Η Ελληνική δασοπονία τον 21 ο αιώνα». 15. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2008 «Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΙ Λάρισας στην Καρδίτσα στις , µε θέµα: «Πεπραγµένα του προγράµµατος «Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ Λάρισας Γ φάση». 16. Παπαδόπουλος Ι.Ι., «Συµπεριφορά καταναλωτών επίπλων κουζίνας». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργανώθηκε στη MEDWOOD στην Αθήνα στις , µε θέµα: Η αγορά επίπλων κουζίνας». 17. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2007 «Πανγκυπριακή έρευνα καταναλωτών για την αγορά των κυπριακών επίπλων & ξυλουργικών κατασκευών». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωση η ΕΝΕΞΥΛΚ στη Λευκωσία της Κύπρου στις , µε θέµα: Η υφιστάµενη κατάσταση του κλάδου ξύλου - επίπλου της Κύπρου και οι δυνατότητες συµβολής των WPCs στην ανάπτυξη του κλάδου». 18. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2007 «Τα µυστικά του µάρκετινγκ για επιτυχηµένες επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου». Παρουσιάστηκε στην Ηµερίδα που διοργάνωσε το Τµήµα µε το ΙΤΕΔΑ «Επίσηµη έναρξη της δηµιουργίας του Ελληνικού Cluster Ξύλου και Επίπλου» Καρδίτσα. 19. Παπαδόπουλος Ι.Ι., «Έρευνα απασχόλησης αποφοίτων Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Η άποψη των αποφοίτων», Συνδιοργάνωση Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου και Γραφείου Διασύνδεσης Παραρτήµατος Καρδίτσας, Καρδίτσα, 20/6/

13 Δ8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ), Δημοσιευμένο σε διεθνή ή ελληνικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων ή συνέδρια Δ8.1 ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 1. Christopoulou G. O., Papadopoulos J.J, «Winter Tourism, Development of Mountainous Areas and Visitors Attitudes Towards Landscape Protection». Anatolia (An International Journal of Tourism and Hospitality Research) Volume 12, Number 2 Winter 2001: pp. 2. Rahmann G., S.W. Ashworth, J-P. Boutonnet, G. Brunori, I. Papadopoulos, 2001 Opportunities and barriers for niche marketing of lamb in European LFAs based on consumer attitudes to product quality. Agrarwirtschaft 50 (2001), Heft 5, pp1-9. Δ8.2 ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 3. Christopoulou G. O., Papadopoulos J.J, «Role and evolution of Winter tourism demand in the development of Greek mountain areas: The case of Pertouli ski-center». Presented in the International Scientific Congress Tourism Insular areas and special destination 14-16/12/2000 Chios Greece. 4. Ispikoudis J, Alexandridis F.M., Papadopoulos J.J., Karatasiou M., Abraham H., Koiou G., Papadopoulou M., Konstadinidis C., and Nastis, A The Landscapes of Portaikos - Pertouli Area, Greece. A research for their social role. Proceedings of a Meeting of European Funded Project, EQULFA (CT ) held in Thessaloniki, Greece 8th to 11th October 1998, Proceedings of the mid-term review of EQULFA, SAC Auchincruive, pp Papadopoulos J.J., Alexandridis F.M., Nastis A., «The consumers expectations for the lamb and kid meat (as an direct product of husbandry systems) in Less Favored Area of Portaikos - Pertouli, Greece», Proceedings of a Meeting of European Funded Project, EQULFA (CT ) held in Thessaloniki, Greece 8th to 11th October 1998, Proceedings of the mid-term review of EQULFA, SAC Auchincruive, pp Δ8.3 ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ 6. Τρίγκας, Μ., Αλεξίου, Ε., Παλάσκας, Δ., Παπαδόπουλος, Ι., Στάµου, Ν., «Περιβαλλοντικός εθελοντισµός και τοπικές κοινωνίες: Η περίπτωση της περιοχής ΟΠΑΑΧ «Ορεινή Καλαµπάκα». Πρακτικά Συνεδρίου δράσης Jean Monnet για το περιβάλλον, Βέροια 30/11 1/12/2007, σελ Παλάσκας, Δ., Σπ. Γκατζογιάννης, Ι. Παπαδόπουλος, Ν. Στάµου, «Δασικές εφαρµογές διαδικτύου. Η περίπτωση του ιστοχώρου του Εργαστηρίου Δασικής Οικονοµικής Α.Π.Θ.» Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου (των Περιβαλλοντικών Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων της χώρας), 7-9/5/2204, Νέα Ορεστιάδα, σελ. 8. Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Δ. Παλάσκας, Σπ. Γκατζογιάννης, Ν. Στάµου, «Οικονοµική ανάλυση και αποδοτικότητα έργων για τη δηµιουργία ενός ορεινού φυσικού κτηνοτροφικού πάρκου» Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος 10-12/11/2004, σελ. 9. Παπαδόπουλος, Ι.Ι., Σπ. Γκατζογιάννης, Δ. Παλάσκας, Ν. Στάµου, «Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατµοµηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας» Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος 10-12/11/2004, σελ. 10. Παπαδόπουλος Ι.Ι., 2003 «Δυνατότητες αξιοποίησης του δασικού µουσείου και των άλλων δασικών πόρων του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου σε συνδυασµό µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ε.Κ.Δ.Δ. Πανεπιστηµίου Αιγαίου και Μουσείου Απολιθωµένου Δάσους Λέσβου «Εκπαιδευτικά προγράµµατα σε µνηµεία και µουσεία εκπαιδευτικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», Μυτιλήνη 17-19/10/

14 11. Παπαδόπουλος Ι.Ι., Παλάσκας Δ., Γκατζογιάννης Σπ., Στάµου Ν.Ι, 2003 «Διερεύνηση των προϋποθέσεων άσκησης αειφορικής βιολογικής κτηνοτροφίας σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές» Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 11ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη σελ. 12. Παλάσκας Δ., Γκατζογιάννης Σπ., Παπαδόπουλος Ι.Ι., Στάµου Ν.Ι, 2003 «Δείκτες βιολογικής κτηνοτροφίας. Μια πρώτη προσέγγιση» Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 11ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη σελ. 13. Παπαδόπουλος Ι.Ι., «Πολυλειτουργική Αξιοποίηση και βιώσιµη ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Η περίπτωση του Πανεπιστηµιακού Δάσους Περτουλίου» Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης Ινστιτούτο Επιµόρφωσης στο Βόλο στις 9-11/12/ Παπαδόπουλος Ι., Ο. Χριστοπούλου, Α. Παπασταύρου, «Αξιολόγηση της ζήτησης στο Χιονοδροµικό Κέντρο Περτουλίου και αξιοποίηση των προτιµήσεων στάσεων των επισκεπτών στην περαιτέρω ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία της περιοχής του Δήµου Αιθήκων», Πρακτικά Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και αποκατάσταση διαταραγµένων περιοχών». Θεσσαλονίκη σελ. 15. Παπαδόπουλος Ι., Ισπικούδης, Ι., Νάστης, Α., Αβραάµ, Ε., Βασιλάκη, Ε., Κωδωνά, Μ., «Η σηµασία των έµµεσων προϊόντων των κτηνοτροφικών συστηµάτων για την ανάπτυξη της περιοχής των δήµων Πύλης και Αιθήκων», Πρακτικά διηµερίδας µε θέµα «Λιβαδοπονία & Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη Ο ρόλος της βόσκησης στη διαµόρφωση του λιβαδικού και οικονοµικού τοπίου της περιοχής Πύλης και Αιθήκων, Ν. Τρικάλων», Θεσσαλονίκη σελ. Δ9. ΛΟΙΠΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Έχουν συνταχθεί, στα πλαίσια των ερευνητικών προγραµµάτων αρκετές µελέτες, ορισµένες από τις οποίες παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω : Πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο για τη δηµιουργία cluster αειφόρου δόµησης Ανάπτυξη σχεδίου µάρκετινγκ καινοτόµων θεσσαλικών επίπλων οικονοµοτεχνικές µελέτες ίδρυσης µονάδων νέων τεχνολογιών συνδεσµολογίας ξύλου, προµήθειας νέων µηχανηµάτων επεξεργασίας ξύλου, ερευνών ανάλυσης εσωτερικού & εξωτερικού εµπορίου και προσδιορισµός νέων αγορών προϊόντων ξύλου, καταγραφής & αξιολόγησης αγοράς εργασίας αποφοίτων Τµηµάτων Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, Δασοπονίας & Διαχείρισης Φ.Π., Τεχνολογίας Τροφίµων κλπ Ε. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ E1. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Α. Έχουν γίνει συνολικά πάνω από τριάντα τρεις (33) βιβλιογραφικές αναφορές στο έργο: Στη δηµοσίευση Δ3.10 έχουν γίνει οι πέντε (5) ακόλουθες αναφορές: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Καλέση, Μ. (2008). Υιοθέτηση Καινοτοµιών από Οργανισµούς. Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Διοίκησης & Οικονοµίας - ΕΣΔΟ, σελ Καραστεργίου, Σ. Μαντάνης, Γ. και Κακαράς, Ι. (2007). Μελέτη της αντοχής επικολλητής ξυλείας δρυός (Quercus conferta) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τόµος ΙΙ, σελ

15 4. Τρίγκας, Μ. (2010). Οικονοµική Διάσταση της Καινοτοµίας στις Μ.Μ.Ε. Ξύλου Επίπλου. Η περίπτωση της Θεσσαλίας. Διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Καραστεργίου, και Μπαρµπούτης, Ι. (2009). Μελέτη της αντοχής σε κάµψη επικολλητής ξυλείας µαύρης πεύκης (Pinus migra) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 14 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, (in press). Στη δηµοσίευση Δ3.6 έχουν γίνει οι πέντε (5) ακόλουθες αναφορές: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προϊόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Ntalos, G. And Cholmpa, (2007). The Use of Origanum vulgare ssp. Hirtum as a substitute for particleboard production. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Κακαράς, Ι. και Καραστερίου, Σ. (2007). Ξύλινες Κατοικίες. Κλασική και σύγχρονη τεχνολογία Ελληνική πραγµατικότητα. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Νταλός, Γ. (2007). Η χρήση των στελεχών της ρίγανης (Origanum vulgare ssp. Hirtum), ως πρώτη ύλη για την παραγωγή µοριοπλακών µε αρωµατικές ιδιότητες. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τόµος ΙΙ, σελ Στη δηµοσίευση Δ3.14 έχουν γίνει οι δύο (2) ακόλουθες αναφορές: 1. Καραστεργίου, Σ. Μαντάνης, Γ. και Κακαράς, Ι. (2007). Μελέτη της αντοχής επικολλητής ξυλείας δρυός (Quercus conferta) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τόµος ΙΙ, σελ Καραστεργίου, και Μπαρµπούτης, Ι. (2009). Μελέτη της αντοχής σε κάµψη επικολλητής ξυλείας µαύρης πεύκης (Pinus migra) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου». Πρακτικά 14 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, (in press). Στη δηµοσίευση Δ4.15 έχουν γίνει οι δύο (2) ακόλουθες αναφορές: 1. Καλέση, Μ. (2008). Υιοθέτηση Καινοτοµιών από Οργανισµούς. Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Διοίκησης & Οικονοµίας - ΕΣΔΟ, σελ Κακαράς, Ι. και Καραστερίου, Σ. (2007). Ξύλινες Κατοικίες. Κλασική και σύγχρονη τεχνολογία Ελληνική πραγµατικότητα. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Στη δηµοσίευση Δ3.8 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Τρίγκας, Μ. (2010). Οικονοµική Διάσταση της Καινοτοµίας στις Μ.Μ.Ε. Ξύλου Επίπλου. Η περίπτωση της Θεσσαλίας. Διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ3.9 έχουν γίνει οι δύο (2) ακόλουθες αναφορές: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ

16 2. Κακαράς, Ι. και Καραστερίου, Σ. (2007). Ξύλινες Κατοικίες. Κλασική και σύγχρονη τεχνολογία Ελληνική πραγµατικότητα. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Στη δηµοσίευση Δ2.Β2 έχουν γίνει οι δύο (2) ακόλουθες αναφορές: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προιόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ3.7 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Κακαράς, Ι. και Καραστερίου, Σ. (2007). Ξύλινες Κατοικίες. Κλασική και σύγχρονη τεχνολογία Ελληνική πραγµατικότητα. International Workshop, Larnaka, Practical Solutions for Furniture and Structural Bonding - COST Action E34 Bonding of Timber pp Στη δηµοσίευση Δ4.14 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Skarvelis, M. and Kakaras, I. (2009). Quality related problems on wood and wood products imported from Balkan countries: the Greek users point of view. Wood EDG Conference, Bled Slovenia, pp Στη δηµοσίευση Δ4.6 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ5.15 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ5.16 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ5.17 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Οικονοµική Δασικών Βιοµηχανιών. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ3.15 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προϊόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ9.1.1 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προϊόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ9.2.3 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 1. Στάµου Ν. (2005). Εµποριολογία Δασικών Προϊόντων. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Α.Π.Θ. Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. σελ Στη δηµοσίευση Δ9.2.4 έχει γίνει η ακόλουθη µία (1) αναφορά: 16

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Βιογραφικό Δρ. Παπαδόπουλου Ιωάννη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Ιορδ. Παπαδόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2-11-1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Χαλκίδα Ευβοίας

Διαβάστε περισσότερα

MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΑΡΙΣΤΗΣ 11-ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλέφωνο 24310-33785 6974287874 E-mail mtrigkas@for.auth.gr mtrigkas@cereteth.gr MAΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο: Τρίγκας Μάριος Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μάριου Τρίγκα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μάριου Τρίγκα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μάριου Τρίγκα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακών & μεταπτυχιακών) 1 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Γ1. Επαγγελματική προϋπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποτροφίες Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε όλα τα έτη σπουδών (βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποτροφίες Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε όλα τα έτη σπουδών (βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καραγκούνη Γλυκερία Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ, Διοίκησης και Οικονομίας Παράρτημα Καρδίτσας - ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2007 Intercollege Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2007 Intercollege Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Timber Training & Research Centre Κέντρο Έρευνας Αρχικής Κατάρτισης Και Επιμόρφωσης Επιπλοποιών Ξυλουργών ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Σπουδαστές του Τμ. Σχεδ. Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου. 2. Μελέτη επίδρασης χαρακτηριστικών της Quercus Macedonica σε ερυθρά κρασιά Β,

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Σπουδαστές του Τμ. Σχεδ. Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου. 2. Μελέτη επίδρασης χαρακτηριστικών της Quercus Macedonica σε ερυθρά κρασιά Β, Καρδίτσα, 31-1-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μέλη: Γ. Μαντάνης, Μ. Σκαρβέλης & Αθ. Μπάμπαλης ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Σπουδαστές του Τμ. Σχεδ. Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr Τίτλοι σπουδών Πτυχίο Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΏΝΥΜΟ: ΝΤΙΛΟΥΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πενταπλάτανος Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΕΤΟΣ Διοικητικός Υπάλληλος - Εργαστηριακός Συνεργάτης, στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Business Analyst Υπηκοότητα: Ελληνική Πόλη Κατοικίας: Καλλιθέα - Αθήνα Έτος Γέννησης: 1960 E-mail: markasiotis@intralot.com Τηλ.: 6937249 359 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) Λάρισα 12/07/2014 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3023/30-6-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi.

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Γαλανός Γεώργιος Mail: galgeorg@unipi.gr 1 / 14 Σπουδές - Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιά - Θέμα «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εφαρμογής της σήμανσης CE στα προϊόντα ξύλου της ελληνικής αγοράς

Έρευνα εφαρμογής της σήμανσης CE στα προϊόντα ξύλου της ελληνικής αγοράς Έρευνα εφαρμογής της σήμανσης CE στα προϊόντα ξύλου της ελληνικής αγοράς Παπαδόπουλος Ιωάννης 1, Νταλός Γεώργιος 1,2, Τρίγκας Μάριος 1,2, Πλατογιάννη Ευανθία 1 1. ΤΕΙ Λάρισας - Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, ανά θεματική ενότητα, αφορούν στα εξής:

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, ανά θεματική ενότητα, αφορούν στα εξής: Καρδίτσα 21-11-2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την ενθάρρυνση της παραμονής των νέων στην ύπαιθρο, προωθείται το ειδικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Επικοινωνία: Βασίλης, Ζουμπουλίδης e-mail: vzoumpou@ba.duth.gr Μόρφωση, σπουδές: Γυμνάσιο, Λύκειο, Ινστιτούτο γερμανικής γλώσσας: Πανεπιστημιακές σπουδές: Γυμνάσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Καθηγητή Γεωργίου Ι. Μαντάνη PhD, Dipl. Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 30-5-2014 «Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Tμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελλάδα Διεύθυνση 1ο χλμ. Δράμας -

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Ημερίδα στη μνήμη του Νικόλαου Στάμου Περτούλι Τρικάλων, 5 Ιούνη 2012 Ημερίδα στη μνήμη του Ν. Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1972 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ e mail: esalav@aueb.gr 1. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ.

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ. 1 ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ. Έτους 2013-14) Πίνακας 0-1.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μάθημα Αρχές Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καραγκούνη Γλυκερία. Προσωπικά Στοιχεία. Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα : Τίτλοι Σπουδών. Υποτροφίες Καραγκούνη Γλυκερία 1 / 30

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καραγκούνη Γλυκερία. Προσωπικά Στοιχεία. Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα : Τίτλοι Σπουδών. Υποτροφίες Καραγκούνη Γλυκερία 1 / 30 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καραγκούνη Γλυκερία Καθηγήτρια Εφαρµογών Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Εργαστήριο Εφαρµοσµένου Μάρκετινγκ, ιοίκησης και Οικονοµίας Παράρτηµα Καρδίτσας - ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Μεταπτυχιακές Σπουδές: Ανωτάτη εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα