Αριθμός 4481 Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4481 Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010"

Transcript

1 Αριθμός 4481 Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου Αριθμός 1019 Ο Παντελής Νικολαίδης, μόνιμος Βοηθός Αρχιεπιστάτης, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, απεβίωσε στις 17 Ιουλίου (Π.Φ.24887} Αριθμός 1020 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ο κ. Θέμος Ευρυβιάδης, μόνιμος Επιθεωρητής Πλοίων Α', Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Πλοίων, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, από την 1η Οκτωβρίου (Π.Φ.25866) Ο κ. Κωστάκης Κωστσράς, μόνιμος Επιθεωρητής Πλοίων Α', Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Πλοίων, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, από την 1η Οκτωβρίου Αριθμός 1021 ΑΠΟΣΠΆΣΕΙΣ (Π.Φ.26603] Η κα Αναστασία Δ. Καλαϊκα, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών (με δοκιμσία), Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αποσπάται στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1){ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι τις 31 Αυγούστου (Π.Φ.34955) Η κα Καρόλα Θεοδοσίου, μόνιμος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, από τις 8 Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου Αριθμός 1022 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ (Π.Φ ) Οι διορισμοί των πιο κάτω οπό τις 15 Ιουλίου 2008 στη θέοη Κτηνιατρικού Λειτουργού, Κτηνιατικές Υπηρεσίες, επικυρώνονται: Βασιλικής Χριστοδούλου (Π.Φ ) Όλγας Περικέντη (Π.Φ ) Παναγιώτη Κωνσταντίνου (Π.Φ )

2 1284 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Οι διορισμοί των πιο κάτω από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, επικυρώνονται: Λουίζας Βαλιαντή-Χριστοψόρου (Π.Φ ) Θέας Πελενδρίδου (Π.Φ ) Αριστείδη Τσιγάρα (Π.Φ ) Οι διορισμοί των πιο κάτω από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Ακόλουθου, Εξωτερικές Υπηρεσίες, επικυρώνονται: Μελίβιας Δημητρίου (Π.Φ ) Ανδρέα Χατζηθεμιστού (Π.Φ ) Ο διορισμός της κας Κατερίνας Παπασάββα, από τις 2 Μαΐου 2008 στη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Ο διορισμός της κας Ελένης Σιημητρά, από τις 15 Ιουλίου 2008 στη θέση Φυσιοθεραπευτή, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, επικυρώνεται. Αριθμός 1023 (Π.Φ.33376) ΠΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ Η κα Αρτεμις Κ. Opq>avou, μόνιμος Μετεωρολογικός Λειτουργός, Μετεωρολογική Υπηρεσία, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από την 1η Σεπτεμβρίου (Π.Φ ) Η κα Λευκή Χασάπη, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, παραιτήθηκε οπό τη δημόοια υπηρεσία από την 1η Σεπτεμβρίου Αριθμός 1024 (Π.Φ.28402) ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Η κα Παρασκευή Κρασιά, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σφυπηρέτησε από τη δημόσια υιιηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, από την 1η Σεπτεμβρίου Αριθμός 1025 (Π.Φ ) ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ενεργώντας δυνάμει των άρθρων 53(1)(η), 79(1)(θ) και 84 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, επέβαλε στον κ. Σταύρο Χιώτη, Βοηθό Τελώνη, Τελωνεία, την πειθαρχική ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης από τη δημόσια υπηρεοία, από τις 31 Αυγούστου 2010, ως αποτέλεσμα ποινικής καταδίκης. Αριθμός 1026 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Π.Φ ) 1. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση της κενής θέσης Διευθυντή Επιχειρήσεων στην Αρχή Λιμένων Κύπρου για απασχόληση στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία. Η θέση αναμένεται να κενωθεί στα τέλη του 2010 λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της και να πληρωθεί στις αρχές του Η θέση είναι πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Ο μισθός της Θέσης είναι Κλ. Α15 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση , , , , , , ,68 στον οποίο προστίθενται σι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, ο μισθός θα τροποποιείται κατά το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 2. Καθήκοντα και ευθύνες: (α) Υπεύθυνος για: (ι) (ϋ) (ίϋ) (ίν) Την ομαλή, εύρυθμη και επαρκή λειτουργία όλων των λιμανιών που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της Αρχής, καθώς και για το συντονισμό των λειτουργιών των λιμανιών με τρόπο που να προσφέρονται αποδοτικές και οικονομικές υπηρεσίες σε όσους χρησιμοποιούν τις λιμενικές διευκολύνσεις την επάρκεια των εγκαταστάσεων των κτιρίων, των ναυτιλιακών βοηθημάτων, του πλωτού εξοπλισμού, των οχημάτων και του εξοπλισμού ξηράς και τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας ατα λιμάνια την ορθολογιστική στελέχωση των λιμενικών υπηρεσιών και την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού και την υποβολή εισηγήσεων σχετικά με τους ετήσιους Προϋπολογισμούς των λιμανιών.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Συμβουλεύει σχετικό με την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, το συντονισμό και την εποπτεία των υπηρεσιών επιχειρήσεων της Αρχής. Μεριμνά για τον καθορισμό διαδικασιών στα λιμάνια και τον έλεγχο των πλοίων μέσα σε λιμενικές περιοχές, καθώς και για την έκδοση οδηγιών και γνωστοποιήσεων σε ναυτιλλόμενους και γενικά για την τήρηση των διαδικασιών και κανονισμών, που ισχύουν αναφορικά με τις πλοηγήσεις, την πλεύριση πλοίων κλπ. Διασφαλίζει ώστε η παραλαβή, ο χειρισμός, ο έλεγχος, η αποθήκευση και η παράδοση φορτίου να γίνονται με βάση τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και φροντίζει για το συντονισμό των λιμενικών δραστηριοτήτων. Συνεργάζεται με όσους χρησιμοποιούν τις λιμενικές υπηρεσίες, καθώς και με ανώτερους Κυβερνητικούς αξιωματούχους με σκοπό το συντονισμό ενεργειών και τη ρύθμιση λειτουργικών προβλημάτων στα λιμάνια. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν, 3. Προσόντα: (α) (ί) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισόπμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: (ϋ) (iii) Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Εμπορικά, Λογιστική, Μεταφορές, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrisler-at-Law), ή Μηχανική αε οποιοδήποτε κλάδο που να επιτρέπει στον κάτοχο του να εγγραφεί ως μέλος του ΕΤΕΚ. (Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και "μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο")' ή μέλος ενός από τα αναγνωρισμένα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή Δίπλωμα Πλοιάρχου Α' Τάξης ή ισότιμο προσόν. (β) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα στη διεύθυνση, εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση προσωπικού, στον προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο εργασίας. (γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική/διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. {δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, 4. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη Δημοκρατία ή στο κρότος του οποίου κατέχουν την υπηκοότητα, όπου τέτοιες υποχρεώσεις υφίστανται, εκτός αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Αίτηση μπορεί να υποβάλε) και πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος υπήκοος, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων. 5. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5), το οποίο διατίθεται στα γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία τηλ , στη Λάρνακα τηλ και στη Λεμεσό τηλ , καθώς και στην ιστοσελίδα της Αρχής στο και να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία, Κρήτης 23, ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στο Γενικό Διευθυντή της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ , 1516 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων εκεί όπου απαιτείται πείρα. Ειδικότερα δε, όσον αφορά το προσόν 3(β), οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που αποδεικνύουν δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα στη διεύθυνση, εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση προσωπικού, στον προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο εργασίας. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις παυ δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων και των πιστοποιητικών/βεβαιώσεων για πείρα, δεν θα εξετάζονται.

4 1286 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1027 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μία (1) κενή μόνιμη θέση Τεχνικού Αγροτικών Πληρωμών, στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ). (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού)- Ο μισθός της θέσης είναι Α2: , , , , , , , 11,963, , , , , 13,584, Α5: , , , , , , 15,442, , , , , , και Α7 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις): e , , , 19,078, , , , , , , , , (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με Νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: (2) Καθήκοντα και ευθύνες: (α) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τμήματος, κλάδου, τομέα ή/και μονάδας και προς τούτο βοηθά στη διεξαγωγή σχετικών ερευνών, επισκοπήσεων, ελέγχων και ετοιμασία σχετικών εκθέοεων, σχεδιασμός, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, ετοιμασία μελετών, διεύθυνση και συντήρηαη έργων πληροφορικής, ετοιμασία και συντήρηση προγραμμάτων και σελίδων internet και ηλεκτρονική απεικόνιση δεδομένων, διαχείριση, υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων, κ.λπ. (β) Εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού νομοθεσία και κανονισμούς. (γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Σημειώσεις: 1. Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι Τεχνικοί Αγροτικών Πληρωμών θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού ή με ειδικά ωράρια, το σύνολο των οποίων δεν θα υπερβαίνει όμως τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα. 2. Οι Τεχνικοί Αγροτικών Πληρωμών μπορούν να τοποθετηθούν σε Επαρχιακό ή Περιφερειακό Γραφείο, Αναδόχους Οργανισμούς/Υπηρεσίες/Τμήματα ή/και οτο εξωτερικό. 3. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού. (3) Απαιτούμενα Προσόντα: (1) Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών σε θέμα / θέματα σχετικά με: Γεωπονία ή άλλο Κλάδο της Γεωπονικής Επιστήμης, Αγροτική Οικονομική, Δασολογία, Δασοπονία, οποιοσδήποτε κλάδος της Μηχανικής Επιστήμης, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορική, Τεχνολογία του ώιαδικτύου, Τεχνολογία των Δικτυώσεων. (2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (4) Διετής τουλάχιστον πείρα οχετική με τα καθήκοντα τι^ς θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα. Σημειώσεις: 1. Τα στο (1) απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού. Οι παρούσες ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν όπως για τις δύο (2) θέσεις οι υποψήφιοι κατέχουν δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών σε Θέμα/Θέματα σχετικά με: Γεωπονία ή άλλο Κλάδο της Γεωπονικής Επιστήμης, Αγροτική Οικονομική, κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης που αφορά το Περιβάλλον. 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, 3. Οι διοριζόμενοι θα τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλίμακας Α5. 4. Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, σι Τεχνικοί Αγροτικών Πληρωμών θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους. (4) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 11 των περί του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή κοι Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2003, ουδείς διορίζεται στον ΟΑΠ εκτός εάν - (α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (β) έχει εκπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του'

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (γ) έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές ταυ υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές- (δ) πιστοποιείται από Κυβερνητικό Ιατρικό Λειτουργό ως σωματικά κατάλληλος για τη θέση- (ε) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα (στ) κατέχει τσ προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη Θέση' (ζ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πειθαρχικό παράπτωμα. (5) Ο πίνακας επιτυχόντων που Θα καταρτιστεί Θα ισχύει για περίοδο ενός έτους και Θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση Θέσεων που είναι, κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού ταυ και Θέσεων που θα κενωθούν μέχρι τον καταρτισμό νέου πίνακα ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. (6) Οι αιτήσεις Θα πρέπει - (α) να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων για πείρα όπου απαιτείται πείρα. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Τίτλοι οπουδών που δεν αναγράφουν το Θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα Δημόαια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης ισοτιμίας κσι αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ. Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων όπως αναφέρεται πιο πάνω δεν θα λαμβάνονται υπόψη. (β) να υποβληθούν στο έντυπα που έχει καθοριστεί αϊτό τον Ο ΑΠ (Τύπος ΤΓ) και να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΠ, Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσλήψεων και Προαγωγών του ΟΑΠ, οτην πιο πάνω διεύθυνση μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 15 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:00. Έντυπα αιτήσεων μπορούν να παραληφθούν από τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΑΠ, Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία και από τα ακόλουθα Επαρχιακά Γραφεία του ΟΑΠ: Ιφιγένειας 34, Στρόβολος, 2007 Λευκωσία Στυγός 29, Αγία Φύ\α, Λεμεσός - Ακροπόλεως 18, Αραδίππου, 7103 Λάρνακα Ανεξαρτησίας 17, Πάφος Αγρού 80, 4860 Αγρός Σωτήρας 17, Παραλίμνι (7) Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση κενών Θέσεων. Εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις που παραδίδονται στον ΟΑΠ ή στο Ταχυδρομείο μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην σχετική δημοσίευση. {8) Ατομα με ανσιτηρίες: Για την παρούσα προκήρυξη και με βάση τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται αλλά και τον αριθμό των αντίστοιχων θέσεων που πληρώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, δεν αναμένεται να πληρωθεί κάποια θέση σύμφωνα με τις πρόνοιες ταυ περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες ατον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου (Ν.146())/2009). (9) ΓΡΑΠΤΗ ΚΑ! ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 1. Οι αιτητές που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε γραπτή εξέταοη σε ημερομηνία και τόπο που Θα ανακοινωθούν αργότερα και που Θα γνωστοποιηθούν και με ατομική επιστολή. Στην ίδια επιστολή Θα περιληφθούν και πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης. 2. Η γραπτή εξέταση Θα περιλαμβάνει: (α) Νέα Ελληνικά (β) Αγγλικά (γ) Μαθηματικά (δ) Γενικές Γνώσεις (ε) Ειδικό θέμα 3. Υποψήφιοι, οι οποίοι θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση, θα κληθούν σε προφορική εξέταση με αναλογία τρεις (3) υποψήφιο: για κάθε κενή θέση και με βάση τη σειρά κατάταξης τους σιον κατάλογο των επιτυχόντων. 4. Επιτυχών ατη γραπτή εξέταση σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστο.

6 A 1288 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1028 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας και μίας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, για to Κέντρο Γλωσσών. Ημερομηνία έναρξης συμβολαίου: Ιανουάριος Προσόντα: (Σχεδόν) Ικανότητα χρήσης της γλώσσας ως μητρική. ΜΑ2 στη γλώσσα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση (και κατά προτίμηση ειδίκευση στη διδασκαλία της γλώσσας ή με υπόβαθρο σε συναφή θέματα π.χ. εκπαίδευση, ακαδημαϊκή συγγραφή, διδακτικός σχεδιασμός, εκπαιδευτική τεχνολογία). Πρακτική εμπειρία στη διδασκαλία της γλώσσας (συνήθως τριών ετών πλήρους απασχόλησης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο ή ισότιμο). Εμπειρία στη διδασκαλία ανώτερου επιπέδου σε θέματα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και Διοίκησης, καθώς και εμπειρία στην ανάπτυξη και διδασκαλία μαθημάτων σ' αυτούς τους τομείς, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας θα αποτελεί πλεονέκτημα. Ευθύνες: Επιπρόσθετα της διδασκαλίας της γλώσσας της ειδικότητας τους, το ΕΕΠ θα είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό της διδακτέας ύλης, το περιεχόμενο του μαθήματος, την εξέταση και τη διαχείριση του μαθήματος (περιλαμβανομένης και της επίβλεψης των εκπαιδευτών μερικής απασχόλησης). Όροι Απασχόλησης Το ΕΕΠ προσλαμβάνεται με ετήσιο συμβόλαιο με έναρξη μέχρι στην Μισθολογική Κλίμακα Α8, με πιθανότητα ανανέωσης του. Αίτηση; Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα πιο κάτω σε δύο αντίτυπα: 1. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα συνοψίζονται τα επαγγελματικά τους προσόντα καθώς και η εργασιακή τους εμπειρία γραμμένη στη γλώσσα για την οποία υποβάλλουν την αίτηση. 2. Βιογραφικό Σημείωμα γραμμένο στη αγγλική, γαλλική ή ελληνική γλώσσα. 3. Πιστοποιημένα αντίγραφα των πτυχίων και διπλωμάτων που αναφέρονται, καθώς και πιστοποιημένη μετάφραση τους στη αγγλική, γαλλική ή ελληνική γλώσσα, αν αυτή διαφέρει από την αρχική εκτύπωση τους. 4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να υποβάλουν τρεις (3) συστατικές επιστολές, γραμμένες στα Αγγλικά, Γαλλικά ή Ελληνικά, από άτομα τα οποία είναι σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα τους. Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στην "Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού", Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κτήριο Αναστάσιος Γ Λεβέντης Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία όχι αργότερα από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, 2010 και ώρα 14:00. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να σταλούν ταχυδρομικά φέροντας ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα με ημερομηνία, το αργότερο μέχρι και την 15 Οκτωβρίου Οι αιτήσεις οι οποίες θα ταχυδρομηθούν με σφραγίδα μέχρι και 15 Οκτωβρίου 2010 και θα σταλούν στην ταχυδρομική διεύθυνση "Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού - Πανεπιστήμιο Kuitpou - Τ.Θ, 20537, 1678 Λευκωσία" και θα ληφθούν το αργότερο μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, 2010 θα θεωρούνται εμπρόθεσμες. Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Γλωσσών στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 1029 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη μιας θέσης Νέου Ερευνητή. Ο Νέος Ερευνητής θα εργάζεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης με σκοπό την απόκτηση διπλώματος Μάοτερ στο ερευνητικό πρόγραμμα "A Time-Resolved Step-Scan FTIR Study of the Mechanism of Inhibition of Lipid Peroxidation in Food by Antioxidants: Health implications", που χρηματοδοτείται αττό το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Ο Νέος Ερευνητής που θα εργοδοτηθεί θα αοχοληθεί με την μελέτη της δράσης αντί οξειδωτικών ενώσεων σε συστηματαμοντέλα τροφίμων με φασματοσκοπία Time-Resolved Step-Scan FTIR. Η θέση θα είναι κάτω από την εποπτεία της Συντονίστριας του Ερευνητικού Έργου. Η εργοδότηση του Νέου Ερευνητή θα ξεκινήσει την 15 η Οκτωβρίου 2010 και το συμβόλαιο θα είναι διάρκειας 17,5 μηνών. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ανέρχονται οε 950 Ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Το συμβόλαιο δεν προνοεί 13 μισθό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Ο/η υποφήψιος/α θα πρέπει να κατέχει πτυχίο Χημείας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους σε δύο αντίτυπα. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει αντίγραφο του Πτυχίου τους και να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδίνονται δια χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Τ.Θ , Τ.Κ 1678, Λευκωσία το αργότερο μέχρι την β η Οκτωβρίου Οί αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς με ευδιάκριτη σφραγίδα αποστολής το αργότερο μέχρι την 8 η Οκτωβρίου θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες όοες αιτήσεις φθάσουν οτην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι την 12 η Οκτωβρίου 2010 με αποκλειστική ευθύνη του αιτητή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος, Λέκτορα Ευτυχία Πινακουλάκη (τηλ: , e-maii:

8 1290 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1030 ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕίΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για έξι (6) κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, νια το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι Α2: 610,858-13,584, Α5: 11,773-19,708, Α7(Η}: (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοοτό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑ! ΕΥΘΥΝΕΣ: 1. Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα. 2. Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης. 3. Δακτυλογραφεί τ^και στενογράφε* στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια. 4. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται. 5. Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντα της θέσης νομοθεσίας. 7. Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται. 8. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις. 9. Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως. 10. Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, σχετικό με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Υπηρεσίας στην οποία εκάστοτε τοποθετείται. 11. Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του/της. 12. Εποπτεύει την εργασία κατώτερου προσωπικού. 13. Υπάλληλοι οι οποίοι ανελίσσονται από τη μισθοδοτική κλίμακα Α2 στην Α5 και από την Α5 στην Α7 θα εκτελούν πιο υπεύθυνα καθήκοντα. 14. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Σημ.: Όσον αφορά τους υποψηφίους - (ί) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης' και (ϋ) οι οποίοι, δυνάμει του Αρθρου 2,3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν ατην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 3. Επιτυχία σε εξετάσεις στη δακτυλογραφία (Ελληνική Μέσου Επιπέδου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και Αγγλική Μέσου Επιπέδου του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCI) ή του Pitman Examinations Institute). 4. Να έχει ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού επεξεργαστή κειμένων. 5. Να έχει ικανότητα χρήσης του διαδικτύου. 6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Θα σποτελέσει πλεονέκτημα: 1. Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης. 2. Η επιτυχία στις εξετάσεις για απόκτηση ECDL (European Computer Driving License) σε 3 θεματικούς τομείς ή επιτυχία στην εξέταση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που διεξάγει το ΚΕΒΕ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (α) Σε υπαλλήλους που κατέχουν ή θα αποκτήσουν τρία (3) από τα πιο κάτω προσόντα θα παραχωρούνται τρεις (3) (μέγιστος αριθμός) πρόσθετες προσαυξήσεις: β ο β Διετές Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών ή Μονοετές Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών και επιτυχία εξετάσεων μαθημάτων Κολεγιακού επιπέδου ή εξετάσεων που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε θέματα που καλύπτουν την ύλη του Διετούς Προγράμματος Γραμματειακών Σπουδών ή Στενογραφία Ελληνική 90 λ.τ.λ. του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή

9 (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «Στενογραφία Αγγλική 90 λ.τ.λ. του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCC!) ή του Pitman Examinations institute ή a Office Practice ή Business Administration ή Office Procedure Intermediate του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCI) ή του Pitman Examinations Institute ή 5 χρόνια πείρα σε θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή * Δακτυλογραφία Ελληνική Ανώτερο Επίπεδο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή β Δακτυλογραφία Αγγλική Ανώτερο Επίπεδο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCi) ή του Pitman Examinations Institute ή ο Αγγλική Γλώσσα: First Certificate grade Α ή GCE Ο' Level grade Α, Β ή C ή 1GCE grade Α, Β ή C ή TOEFEL grade 500 ή ielts grade 6 Στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους που κατέχουν τα πιο πάνω προσόντα οι πρόσθετες προσαυξήσεις θα παραχωρηθούν από την 01/01/2010. Νοείται ότι υπηρετούντες υπάλληλοι που θα αποκτήσουν οποιοδήποτε από τα πιο πάνω προσόντα σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την 1/1/2010, ή/οι πρόαθετη/τες ϊΐροααύξηση/αεις θα παραχωρείται/ούνται κατά την ημερομηνία απόκτησης του προσόντος/ντων. Νοείται επίσης ότι οι παραχωρηθησόμενες προσαυξήσεις δεν θα επηρεάσουν την αρχαιότητα των υπαλλήλων. Οι υποψήφιο! θα εξετασθούν γραπτώς ή/και προφορικώς σύμφωνα με τους Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους 1998 έως Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει Νέα Ελληνικά (Έκθεση ιδεών/ κατανόηση κειμένου/ συντακτικές/γραμματικές ασκήσεις), Αγγλικά (έκθεση ιδεών / κατανόηση κειμένου) και Ερωτήσεις επί του Αντικειμένου που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και είναι επικρατέστεροι. Οι ημερομηνίες των γραπτών και των προφορικών εξετάσεων θα καθορισθούν αργότερα. Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα του/της. Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται αε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οί υπάλληλοι που θα διοριστούν θα εργάζοντα!, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου του Πανεπιστημίου, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται, αναλόγως προσόντων και πείρας να τοποθετήσει υπάλληλο κατά τον διορισμό σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας Α2. Οι Αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2006 «Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές». Αιτητές οι οποίο! καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες ατον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(ί)/09), καλούντα: όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτηση τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικώς, με τέλεφαξ, ή δια χειρός, δεν θα ληφθούν υπόψη. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 1. Η Αίτηση η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοοελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου να είναι πλήρως συμπληρωμένη (Έντυπο ΑΠΚΥ12), με Ελληνικούς Κεφαλαίους Χαρακτήρες και να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση employment ouc.ac.cy. 2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή word ή pdf). 3. Αντίγραφα Πιστοποιητικών Σπουδών και εξετάσεων. Α. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως. 5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 6. Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή αιτήσεων είναι η 1G n Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κ. Γιάννα Χαραλάμπους, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο τηλέφωνο , καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 08:00π.μ. ~ 15:00 ή οτην ιατοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

10 1292 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1031 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΩΝ ΤΡΙΜίΘΙΑΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίων Τριμιθιάς, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Γραμματέα (θέση πρώτου διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α2-Α5-Α7+2. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό ττου εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: Α. Καθήκοντα και ευθύνες: 1) Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηοη, συντονισμό και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του. 2} Μεριμνά ή/και αναλαμβάνει: (β) (γ) (α) την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του. Κοινοτικού Συμβουλίου Νομοθεσίας και Κανονισμών, "" : την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που εμπίπτουν ατις αρμοδιότητες του Συμβουλίου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και η λήψη αποφάσεων για επίλυση τούτων, (δ) την ετοιμασία και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Κοινοιικού Συμβουλίου, την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων και τη διεκπεραίωση της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας, (ε) την καταγραφή της κατανάλωσης πόσιμου νερού. 3} Συνεργάζεται με τους αρμόδιους λειτουργούς των Επαρχιακών Διοικήσεων καθώς και με αρμόδιους λειτουργούς άλλων κυβερνητικών τμημάτων/υπηρεσιών. 4} Εκτελεί διοικητικά, γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα, χειρίζεται θέματα προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου. 5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. Β. Απαιτούμενα Προσόντα: (1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. (2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (4) Οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν, όπως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει στην Ενδιάμεση Εξέταση (intermediate) στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών. Γ. Εξετάσεις: Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 98 Ν. 6(1)1998. Δ. Προϋποθέσεις διορισμού: Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 των περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίων Τριμιθιάς, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην υπηρεσία εκτός αν: α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. γ) Δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. δ) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται γιο να γίνει ο διορισμός. ε) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας. στ) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο ΉαρζΚθόν από την υπηρεσία ή από οποιαδήποτε υπηρεοία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα. ζ) Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο όπ είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύατερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα. Ε. Υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν οτο ειδικό έντυπο του Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίων Τριμιθιάς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από την 11/10/2010 και ώρα 2.00μ.μ. Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

11 Αριθμός 1032 ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΙΤΑΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αναρίτας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Γραμματέα (θέση πρώτου διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: Α. Καθήκοντα καί ευθύνες: (1) Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου όπως αυτά αναφέρονται στους περί Κοινοτήτων Νόμους και τους Κανονισμούς του Συμβουλίου. (2) Βοηθά τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Συμβουλίου και φροντίζει για την προώθηση/εκτέλεση των Διαφόρων αποφάσεων του Συμβουλίου. (3) Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα, χειρίζεται θέματα προσωπικού, τηρεί μητρώα όπως ήθελε ανατεθεί ο' αυτόν, εκτελεί γραφειακά ή και λογιστικά καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου και διεκπεραιώνει τη συνεπαγόμενηαλληλογραφία. (4) Εφαρμόζει τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του Συμβουλίου καί υποβάλλει εισηγήσεις για τον εκσυγχρονισμό τους. (5) Εποπτεύει, καθοδηγεί και συντονίζει τις εργασίες και δραστηριότητες του προσωπικού του Συμβουλίου. (6) Μεριμνά για την εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού γραφείου (γραφικής ύλης, επίπλων, φωτοτυπικών μηχανών, μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κ.τ.λ.) (7) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν, Β. Απαιτούμενα Προσόντα: (1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστο από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων αυτών: Νομικά, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, Εμπορικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, ή (β) (Ι) απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. (II) επιτυχία στην Ανώτερη εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών. (2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γ. Εξετάσεις: Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 98Ν.6(Ι)1998. Δ. Προϋποθέσεις διορισμού: Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 των περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην υπηρεσία εκτός αν; α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. γ) Δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. δ) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται για να γίνει ο διορισμός. ε) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας, στ) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία ή από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα. ζ) Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα. Ε. Υποβολή αιτήσεων; Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, στη διεύθυνση: Ροδοσθένη Αλεξάνδρου 10, 8502 Αναρίτα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από την 11/10/2010 και ώρα 2.00μ.μ. Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

12 1294 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1033 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΓΓΑΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αναρίτας, δέχεται αιτήσεις για ι ην πλήρωση μίας θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (θέση πρώτου διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α2-Α5-Α7+2. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται οπό την Κυβέρνηση από καιρό οε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: Α. Καθήκοντα και ευθύνες: (1) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα. (2) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης καθώς και άλλων αναγκαίων μητρώων. (3) Δακτυλογραφεί ή/και στενογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια. (4) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται. (5) Βοηθά στην εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου νομοθεσίας και κανονισμών. (6) Διεξάγει επιθεωρήσεις και επιτόπιες έρευνες, όπου και όταν χρειάζεται. (7) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις. (8) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαίτερης γραμματέως ή/και εκτελεί καθήκοντα τηλεφωνητή/τριας, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου. (9) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός Γραφείου. (10) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του. (11) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. Β. Απαιτούμενα Προσόντα: (1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης αχολής μέσης εκπαίδευσης. (2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (4) Οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν, όπως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει στην Ενδιάμεση Εξέτααη (Intermediate) στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών. Γ. Εξετάσεις: Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν αε γραπτή και προφορική εξέταση, σύμφωνα το περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 98 Ν. 6(1)1998. Δ. Προϋποθέσεις διορισμού: Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 των περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών των Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην υπηρεσία εκτός αν: α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. γ) Δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. δ) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται για να γίνει ο διορισμός. ε) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας. στ) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία ή από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα. ζ) Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικό κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του Θώρακα. Ε. Υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, στη διεύθυνση: Ροδοσθένη Αλεξάνδρου 10, 8502 Αναρίτα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από την 11/10/2010 και ώρα 2.00μ.μ. Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλο τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 1034 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛίΟ ΛΑΝΕΙΑΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λάνειας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Γραμματέα (θέση ττρώτου διορισμού). Ο μισθός της θέαης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α2-Α5-Α7+2. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: Α. Καθήκοντα και ευθύνες: 1) Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του. 2) Μεριμνά ή/και αναλαμβάνει: (α) την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, (β) (γ) {δ) (ε) την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου Νομοθεσίας και Κανονισμών, την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων πσυ εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και η λήψη αποφάσεων για επίλυση τούτων, την ετοιμασία και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων και τη διεκπεραίωση της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας, την καταγραφή της κατανάλωσης πόσιμου νερού. 3) Συνεργάζεται με τους αρμόδιους λειτουργούς των Επαρχιακών Διοικήσεων καθώς και με αρμόδιους λειτουργούς άλλων κυβερνητικών τμημάτων/υπηρεσιών. 4) Εκτελεί διοικητικά, γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα, χειρίζεται θέματα προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου. 5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα ουναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. Β. Απαιτούμενα Προσόντα: (1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. (2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Γ. Εξετάσεις: Οι υποψήφιοι ποο πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσιο Υπηρεσία Νόμου του 98 Ν. 6(1)1998. Δ. Προϋποθέσεις διορισμού: Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 των περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Κοινοτικού Συμβουλίου Λάνειας, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην υπηρεσία εκτός αν: α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. γ) Δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. δ) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται για να γίνει ο διορισμός. ε) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας. στ) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία ή από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα. ζ) Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα. Ε. Υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν οτο ειδικό έντυπο του Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από ία Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Δάνειας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο ή Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από την 11/10/2010 και ώρα 2.00μ.μ. Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

14 A 1296 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1035 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής Θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή, (Θέση Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης Εσωτερικού ΕΛεγκτή είναι πάνω στην μισθοδοτική κλίμακα: Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: , , , , , , , ,) ) Α11: , , , , , , , ) Συνδυασμένες και ) Κλίμακες Α12: , , , , , , , ) Πάνω στις πιο πάνω κλίμακες προστίθενται οι επιπλέον ετήσιες εγκεκριμένες αυξήσεις. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται κατά καιρούς από την Κυβέρνηση. Επίσης καταβάλλεται 13ος μισθός. Αναγκαίες Προϋποθέσεις Διορισμού. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Διάρθρωση και Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999 έως 2010 κανένας δε διορίζεται στην Υπηρεσία εκτός αν: (α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Συμβουλίου, πολίτης κράτους μέλους, (β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υιτοχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές, (γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός, (δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, (ε) είναι καλού χαρακτήρα (στ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από ι ην υπηρεσία του Συμβουλίου ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους για πειθαρχικό παράπτωμα, (ζ) πιστοποιείται από εγκεκριμένο από το Συμβούλιο γιατρό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι' αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση που συμττεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του Θώρακα. Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α) υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί εφόσον δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Με βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας της Θέσης που ζητείται για πλήρωση, τα απαιτούμενα προσόντα και τα καθήκοντα φαίνονται πιο κάτω: Καθήκοντα και ευθύνες: (α) Υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή και είναι υπεύθυνος στο Συμβούλιο για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών και λογαριασμών του Συμβουλίου, ως και για τον έλεγχο των διαδικασιών λειτουργίας των διαφόρων τμημάτων/τομέων και δραστηριοτήτων του Συμβουλίου. (β) Διεξάγει έρευνες και μελέτες που του αναθέτει είτε ο Γενικός Διευθυντής είτε το Συμβούλιο, ή που αναλαμβάνει ο ίδιος αυτοβούλως. (γ) Προγραμματίζει, συντονίζει και εποπτεύει τις ελεγκτικές εργασίες και καθοδηγεί το προσωπικό το οποίο υπάγεται σε αυτόν για την διενέργεια ελέγχων απόδοσης και αποτελεσμάτων. (δ) Εισηγείται βελτιώσεις στις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας ή/και ελέγχου. (ε) Ελέγχει την πιστή τήρηση των διαδικασιών προσφορών και αγορών, καθώς και τη μη υπέρβαση των εξουσιοδοτήσεων που έχουν οριστεί από το Συμβούλιο για συγκεκριμένες αρμοδιότητες μελών του προσωπικού του Συμβουλίου (π.χ. ανάθεση συμβολαίων ή παραγγελιών, δικαίωμα υπογραφής, εξουσιοδότηση για υπερωριακή εργασία κλπ) και συμμετέχει στις πιο πάνω διαδικασίες, ως παρατηρητής. (στ) Ετοιμάζει προγράμματα ελέγχου με σκοπό τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και των προσόδων του Συμβουλίου. (ζ) Ελέγχει ώστε η ακολουθούμενη πολιτική και οι διαδικασίες να μην συγκρούονται με οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που ισχύουν στο Συμβούλιο. (η) Ελέγχει την κανονική λειτουργία και ακρίβεια των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων, καθώς και την τακτική είσπραξη τελών και δικαιωμάτων αναφορικά με υπηρεσίες που προσφέρει το Συμβούλιο. (θ) Ελέγχει ώστε τα έξοδα που προβλέπονται στους ετήσιους Προϋπολογισμούς του Συμβουλίου να μην υπερβαίνουν τα ποσά που έχουν εγκριθεί.

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ι) Υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Συμβούλιο και ατσ Γενικό Διευθυντή με κοινοποίηση στους προϊσταμένους των Τμημάτων του Οργανισμού. (ια) Συνεργάζεται με το Γενικό Ελεγκτή αναφορικά με τον εξωτερικό έλεγχο και με τον Γενικό Διευθυντή και τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο. (ιβ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (2) Διετής τουλάχιστον λογιστική/ελεγκτική πείρα μετά την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος το οποίο προαπαιτείται για την εγγραφή «το (1) πιο πάνω. (3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. (4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημειώσεις: 1. Οι υποψήφιο: θα πρέπει να επιτύχουν σε προφορική ή/και σε γραπτή εξέταση, όπως ήθελε αποφασιστεί από ΪΟ Συμβούλιο. 2. Ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου, ο κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της. 3. Ο κάτοχος της θέσης είναι δυνατό να εργάζεται όταν χρειαστεί εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οτο πλαίσιο του συνολικού αριθμού των ωρών υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν αίτηση για πρόοληψη ιδιοχείρως ατο εγκεκριμένο έντυπο του Συμβουλίου και να την υποβάλουν με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Τ.Θ , 3608 Λεμεσός, όχι αργότερα από την 15η Οκτωβρίου 2010, μέχρι τις μ.μ. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Αιτητές που θα αποστείλουν πς αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως οτην αριστερή άνω γωνία του φακέλου να αναγράφουν τις λέξεις "ΑίΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ" - ΘΕΣΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ». Θα πρέπει στην αίτηση οι υποψήφιοι να επισυνάψουν τα αντίστοιχα αντίγραφα των απολυτηρίων, πτυχίων, πιστοποιητικών κ.λ.π. που κατέχουν. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του εγκεκρϊμένου εντύπου του Συμβουλίου, δεν Θα εξετάζονται. Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Για έντυπα αιτήσεων, αντίγραφα του Σχεδίου Υπηρεσίας και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στα γραφεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο κατά τις εργάσιμες ώρες. Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 15 Οκτωβρίου 2010 και ώρα μ.μ. {τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δε συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

16 1298 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1036 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡ. Ρ1/ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού 1) Μία (1) κενή θέση Λειτουργού Νομικών Υπηρεσιών (Κλίμακα (Α8-2 )). Η θέση αυτή είναι συνδυασμένη με τη θέση του Λειτουργού Νομικών Υπηρεοιών Α' (Κλίμακες Α11-Α12). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι αιτητές. κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων: (α) Πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού Διπλώματος ή τίτλου στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Sarrisier-at-Law). (β) Να έχουν ηγετικά χαρίσματα και ικανότητα σε: (ι) Διοίκηση και έλεγχο υφιστάμενου προσωπικού (ιι) Συλλογή και αξιοποίηση στατιοτικών οτοιχείων και πληροφοριών (ιιι) Σύνταξη αναφορών σε θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα του και ικανότητα να εκφράζεται με σωστό, σαφή και περιεκτικό τρόπο. (y) Να έχουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι απητές, κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει επίσης: (α) Να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών (β) Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (γ) νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές (δ) Να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα (ε) Η κατάαταση της υγείας τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπε! να εκπληρώνουν τα καθήκοντα της θέσης για την οποία αποτείνονται ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη (Έντυπο ΑΗΚ αρ. ΕΡ014) η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά Γραφεία, στα κατά τόπους Περκρερειακά Γραφεία της Αρχής και στα ΚΕΠ Κακοπετριάς, Πλατρών, Πόλεως Χρυσοχούς και Παραλιμνίου, όχι αργότερα από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου Οι ώρες παράδοσης αιτήσεων είναι οι πιο κάτω: (Δευτέρα - Παρασκευή) Την Παρασκευή, 15/10/2010 τελευταία ημέρα υποβολής, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις μ. Κατά την παράδοση των αιτήσεων στα Γραφεία της Αρχής θα καταβάλλεται τέλος συμμετοχής στην εξέταση, το οποίο έχει ορϊσθεί στα {ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ, όχι επιταγές) για κάθε αίτηση και θα εκδίδεται σχετική απόδειξη. Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις για πρόσληψη {Έντυπο ΑΗΚ Αρ. ΕΡ014) καθώς και το Σχέδιο Υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέοης, από τα κατά τόπους Γραφεία της Αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθευτούν το έντυπο αίτησης (Έντυπο ΑΗΚ ΕΡ014) από την ιστσσελίδα της Αρχής στη διεύθυνση Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού-Κεντρικά Γραφεία, στα τηλέφωνα ή Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 15/10/2010 και ώρα μ {τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είνα) κατάλληλα συμπληρωμένες και δε συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Οι αιτήσείς πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα: 1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-af-Law). 2. Επίσημη αναλυτική κατάοταση των μαθημάτων τα οποία έχει διδαχθεί ο αιτητής κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών 3. Πιστοποιητικό Γεννήσεως 4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (για τους άρρενες υποψηφίους) 5. Πιστοποιητικό εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση 6. Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας 7. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

17 Σημ.: TrVlHMA A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι ατην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από πς πιο πάνω γλώσσες. Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου. ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑ! ΠΡΟΦΟΡΙΚΕ! ΕΞΕΤΑΣΕ!! Οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαιτήσεις της Γνωστοποίησης και του Σχεδίου Υπηρεσίας της Θέσης Θσ κληθούν σε γραπτές εξετάσεις. Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις που θα είναι ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί ή δημιουργηθεί ή κενωθεί μέχρι τις 31/12/2010. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των κενών θέσεων Θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι θα έχουν επιτύχει. Για να Θεωρείται ότι ένας υποψήφιος έχει επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις θα πρέπει να εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 40% σε κάθε επιμέρους θέμα και συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50%. Μετά τον καταρτισμό του ΠίΝΑΚΑ, της τελικής κατάταξης των υποψηφίων. Θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που θα είναι κενές κατά την ημερομηνία του καταρτισμού του, καθώς και των θέσεων που θα κενωθούν στο διάστημα ενός χρόνου οπό την ημερομηνία του καταρτισμού του. Η διαδικασία πλήρωσης των Θέσεων αυτών διέπεται από τις πρόνοιες του Νόμου Αρ. 6(1) του 1998 έως 2008 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2006 και του Τροποποιητικού Νόμου 106(1) του Αριθμός 1037 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΝΤΑΚΩΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 4466, ημερομηνίας 9/7/2010, με την προκήρυξη αριθμός 783 δημοσιεύτηκε η πρόθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεντακώμου για την πλήρωση θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Στην υπό αναφορά προκήρυξη καθορίζεται ότι η μισθοδοτική κλίμακα της Θέσης είναι: Α2: , Α5: ,708, Α7{"): (συνδυασμένες κυβερνητικές κλίμακες) στις οποίες προστίθενται οι αυξήσεις που έχουν εγκριθεί κατά καιρούς από την κυβέρνηση. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση. Με την παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται η σωστή μισθοδοτική κλίμακα όπως αυτή καθορίζεται από το εγκεκριμένο οχέδιο υπηρεσίας και αντικαθίσταται το αντίστοιχο μέρος της προκήρυξης αριθμός 783 : Α2: , Α5; 11,773-19,708, Α7: (συνδυασμένες κυβερνητικές κλίμακες) στις οποίες προστίθενται οι αυξήσεις που έχουν εγκριθεί κατά καιρούς από την κυβέρνηση. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση.

18 1300 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1038 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ Ι νωστοττοίηση διεξαγωγής γραπτής εξέτασης για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στις θέσεις Λογιστικού Λειτουργού, Τεχνικού και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού σύμφωνα με τον Νόμο Ν,6(Ι)/98 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας γνωστοποιεί ότι η γραπτή εξέταση αναφορικά με τη θέοη Λογιστικού Λειτουργού, τις τρεις θέσεις Τεχνικού δύο (2) στον Τομέα Πολιτικής Μηχανικής και μίας (1) στον Τομέα Συντήρησης και Λειτουργίας (Κλάδος Ηλεκτρολογίας) και τις δύο θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί με αρ. Γνωστοποίησης 298 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 26 Μαρτίου 2010, θα διεξαχθεί οε εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου που βρίσκονται στον 1 Όροφο του Κτιρίου Τράπεζας Λαϊκής, γωνία οδών Αθηνών και Νικόλα Ξιούτα, Λεμεοός, στις 30 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30 π.μ. Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, Νόμος 6 (Ι) του 1998 γνωστοποιείται ότι τα θέματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι και η αντίστοιχη βαρύτητα των αποτελεσμάτων για το κάθε θέμα είναι ως ακολούθως: 1. Νέα Ελληνικά (Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά) Ποσοστό βαρύτητας: 20% - Έκθεση ιδεών: Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος - Κατανόηση κειμένου - Γλώσσα: Προτάσεις, συνώνυμα, αντίθετα, ετυμολογία, παράγωγα ουσιαστικά, παράγωγα επίθετα κ.α. 2. Αγγλικά: (Διάρκεια 1 ώρα και 15 λεπτά) Ποσοστό βαρύτητας: 20% - Έκθεση ιδεών: Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος - Κατανόηση κειμένου - Γλώοσα: Μετασχηματισμός προτάσεων (Transformation), Συμπλήρωση κειμένου με κενά (Cfoze), Συμπλήρωση κενών σε προτάσεις / κείμενο, Παραγωγή λέξεων κ.α. 3. Μαθηματικό: (Διάρκεια 60 λεπτά) Ποσοστό βαρύτητας: 20% Η εξεταστέα ύλη θα περιλαμβάνει ύλη της Λημόσιας Υπηρεσίας. 4. Ειδικό Θέμα (Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτό) Ποσοστό βαρύτητας: 40% (α) για τη Θέση Λογιστικού Λειτουργού Λογιστική - LCCI Level 1 - Elementary - LCCI Level 2 - Intermediate - LCCI Level 3 - Higher (β) για τις Θέσεις Τεχνικού - Τομέας Πολιτικής Μηχανικής - Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα - Μετρήσεις Ποσοτήτων - Τοπογραφία - Στοιχεία Οδοποιίας - Σχέδιο, περιλαμβανομένων και στοιχείων Πολεοδομικών κοι Οικοδομικών Κανονισμών. (γ) για τη θέση Τεχνικού - Τομέας Συντήρησης και Λειτουργίας (Κλάδος Ηλεκτρολογίας) - Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας - Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας - Βασικά ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα - Βασικά εξαρτήματα αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου - Όργανα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος - Θέματα Ηλεκτρική Ενέργειας και ηλεκτρικής ισχύος - Κυκλώματα ρεύματος - Βασικοί Κανονισμοί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Βραχυκύκλωμα,υπερφόρτωση και διαρροή, κυκλώματα ρευματοδοτών - Ηλεκτρικοί κινητήρες, ηλεκτρικές αντλίες/γεννήτριες - Ανάγνωση σχεδίων και τεχνικών όρων που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης - Διάγνωση συνηθισμένων βλαβών που παρουσιάζονται σε ηλεκτρομηχανολογικές συσκευές και εγκαιαστάσεις

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ {δ) για Τ ς Θέσεις του Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Πρακτική Γραφείου - Ύλη από τα Διδακτικά Βιβλία: 1. Πρακτική Γραφείου Γ' Λυκείου- ΥΑΠ Πρακτική Γραφείου - Συμπλήρωμα - ΥΑΠ Διευκρινίζεται ότι στην εξέταση των Μαθηματικών δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής. Στο Ειδικό Θέμα, επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής που να μην επιδέχεται προγραμματισμό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας τους και να βρίσκονται στο χώρο εξέτασης 30 τουλάχιστο λεπτά πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων. Για να θεωρείται ότι ένας υποψήφιος έχει επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις Θα πρέπει να εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 40% σε κάθε επιμέρους θέμα και συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50%. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, (Ν.6(Ι)/98), ο αριθμός των υποψηφίων που καλείται σε προφορική εξέταση περιορίζεται στο τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, και οι υποψήφιοι καλούνται κατά σειρά επιτυχίας. Μετά τον καταρτισμό του ΠΙΝΑΚΑ της τελικής κατάταξης των υποψηφίων, Θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία του καταρτισμού του, καθώς και των θέαεων που θα κενωθούν στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία του καταρτισμού του. Περισσότερες οδηγίες και λεπτομέρειες όσον αφορά την εξεταστέα ύλη, θα γνωστοποιηθούν προς τους υποψηφίους ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Αριθμός 1039 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι ραπτές εξετάσεις για απόκτηση άδειας Τεχνίτη Οχημάτων Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμος του 2009 (Ν. 95(Ι)/2009) και του 2006 (Ν.60(!)/2006) Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ως η Αρμόδια Αρχή της Νομοθεσίας περί των Τεχνηών Οχημάτων διοργανώνει για πρώτη φορά γραπτές εξετάσεις για άτομα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια Τεχνίτη Οχημάτων. Επιτυχία στις εξετάσεις, σε συνδυασμό με την κατοχή των ακαδημαϊκών προσόντων και πείρας, που προβλέπονται στη νομοθεσία, οδηγούν στην απόκτηση άδειας στη σχετική ειδικότητα. Οι εξετάσεις θα γίνουν στις 30 Νοεμβρίου, 1 η και 2 Δεκεμβρίου, 2010, στη Λευκωσία, για τις δώδεκα ειδικότητες που προβλέπονται από το Νόμο. Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις μπορούν να υποβληθούν στα Κεντρικά και Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος σ' όλες τις πόλεις, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου Οσοι αποδεδειγμένα ασκούσαν το επάγγελμα που σχετίζεται με μια οπό τις δώδεκα ειδικότητες που καθορίζονται στο Νόμο, πριν από τις 7 Απριλίου 2006, μπορούν να εξασφαλίσουν εξ επαγγέλματος άδεια τεχνίτη οχημάτων, χωρίς γραπτές εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο ,

20 1302 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1040 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΙ ΙΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ίδρυματα ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προκήρυξη Εξετάσεων Η Εξεταστική Επιτροπή, δυνάμει της παραγράφου 11 της Γνωστοποίησης του Υπουργού Οικονομικών, με αριθμό Κ.Δ.Π. 217/2008, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 6 n ϊουνίου 2008 η οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 56 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (Ν. 144(!)/2007), και τροποποιήθηκε στις G Μαρτίου 2009 (Κ.Δ.Π. 110/2009), εκδίδει την παρούσα προκήρυξη και ανακοινώνει τα ακόλουθα: 1. Ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων: Οι επόμενες εξετάσεις πιστοποίησης ττροαώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε,Υ.} και πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Δημοκρατία, θα διεξαχθούν Κυριακή 19, Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου (πίσω από το Leveniis building). 2. Πρόγραμμα εξετάσεων: Κυριακή :00-11:00π.μ. Γενικό Μέρος Δευτέρα :00-11:00 π.μ. (1)Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα 11:30 1:30 μ.μ. (2) Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών 2:30-4:30 μ.μ. (3) Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό Τρίτη :00-11:00 π.μ. (4) Διαχείριση χαρτοφυλακίων 11:30-1:30 μ.μ. (5) Παροχή επενδυτικών συμβουλών 2:30-4:30 μ.μ. (6) Αναδοχή ή και διάθεση χρημαιοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης 3. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής σπς εξετάσεις έχουν όσα πρόσωπα ικανοποιούν τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 7 του Μέρους III της Γνωστοποίησης του Υπουργού Οικονομικών Κ.Δ.Π. 217/2008, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 4. Έντυπα Απήσεων: Τα πρόσωπα που ενδιαφέροντα! να παρακαθίσουν στις εξετάσεις, θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό Έντυπο Αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν Έντυπα Αίτησης από τα γραφεία του Ειδικού Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Εξεταστικής Επιτροπής στον τρίτο όροφο του Υπουργείου Οικονομικών, οδός Μιχαλάκη Καραολή, CY-1439, Λευκωσία, Αρ. Γραφείου 6501, Αρ. Τηλ , Αρ. Φαξ ή από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Ειδικού Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Εξεταστικής Επιτροπής, το αργότερο μέχρι τις 12:30 μ.μ της Δευτέρας 18 Οκτωβρίου Τέλη συμμετοχής στις εξετάσεις: Το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 13 της Γνωστοποίησης του Υπουργού Οικονομικών Κ.Δ.Π. 217/2008 ανέρχεται στα τριακόσια σαράντα ευρώ ( 340). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει σε πέραν της μίας εξέτασης, ή, λόγω προηγούμενης επιτυχίας στο Γενικό Μέρος, να συμμετάσχει μόνο στο Ειδικό Μέρος της εξέτασης, το τέλος συμμετοχής για κάθε πρόσθετη εξέτααη, ανέρχεται, δυνάμει των παραγράφων 13 και 21(2) της Γνωστοποίησης του Υπουργού Οικονομικών (Κ.Δ.Π. 217/2008), στα διακόσια σαράντα ευρώ ( 240). Το τέλος καταβάλλεται στο ταμείο του Γενικού Λογιστηρίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Υπουργείου Οικονομικών. 6. Αλλες πληροφορίες: Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να προμηθευτούν από το Γραφείο του Ειδικού Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθώντας τη σύνδεση «Πιστοποίηση ΕΠΕΥ», τα ακόλουθο έγγραφα: α) Αντίγραφο της Απόφασης της Εξεταστικής Επιτροπής με την οποία προσδιορίζονται και εξειδικεύονται τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, η κλίμακα βαθμολογίας και το σύοτημα βαθμολόγησης, και β) Σχετικό ενημερωτικό έντυπο που περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες.

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4183 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007 2337 Αριθμός 2361 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την κα Δώρα Πούννα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 751 Αριθμός 459 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού, Δικαστική Υπηρεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 826 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Ο κ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, μόνιμος Βοηθός Γραφείου Α', Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1217 Αριθμός 962 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Τεχνικής Κατεύθυνσης) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΤΜΗΜΑ A 364 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αριβμός 314 ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 453 Ο κ. Ανδρέας Γεωργίου, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 Αριθμός 368 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

(Π. 5802) (Π. 5840) (Π. 5658) (Π. 5970) 5738) 5791) 5742) 5807) (Π. 6015) (Π. 5790) 5735) 5764) 5792) 5517) (Π. 5600) (Π. (Π.

(Π. 5802) (Π. 5840) (Π. 5658) (Π. 5970) 5738) 5791) 5742) 5807) (Π. 6015) (Π. 5790) 5735) 5764) 5792) 5517) (Π. 5600) (Π. (Π. 4538 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Μαρία Ανδριάνα Ποταµάρη Αστέρω Χατζησάββα Ευαγγελία Χρίστου Ιωάννου Χρυσταλλένη Πουρουτίδου Μαρία Ηλιάνα Γωγάκη Ευτυχία Πελαβά-Θεοχάρους Τασούλα Κηµήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305 Aριθμός 425 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ο διορισμός του κ. Ανδρέα Ανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569 Aριθμός 567 ΠΡΙΤΗΣΗ Ο κ. Στυλιανός Ξάνθος, μόνιμος Δεσμοφύλακας, Φυλακές, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από τις 22 υγούστου 2015. (Π.Φ. 31714) Aριθμός 568 670 ΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Ο κ. Δημήτριος Κουνναμάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 892 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθμός 717 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1417. Αριθμός 1164

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1417. Αριθμός 1164 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1417 Αριθμός 1164 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) Θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2046 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 1433 ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια μόνιμη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ:

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ: Αριθμός 504 537 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 1593 Παναγιώτας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32556) Σοφίας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32557) Αναστασίας Φιλίππου Χαραλάμπους (Π.Φ. 32558) Ελενας Χαριλάου (Π.Φ. 32560) Έλενας Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α

ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4474 Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010 1213 Αριθμός 953 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω οι οποίοι είχαν διοριστεί από τις 15 Δεκεμβρίου 2006 στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 Aριθμός 646 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Αλέξανδρος Π. Αλεξάνδρου, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 6230 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Ο διορισμός της κας Περσεφόνης Α. Κουντούρη, από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Επιθεωρητή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΤΟΥ 2009 1133 Αριθμός 660 ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Διευθυντή Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία αναμένεται να κενωθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4543 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2011 655 Αριθμός 549 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 517 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

1,5. 1-4 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια

1,5. 1-4 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια Αριθμός 303 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 328 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ Τ Μ Η Μ Α A. Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ Τ Μ Η Μ Α A. Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Μ Η Μ Α A Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473 Αριθμός 528 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4793 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 275

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4793 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 275 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4793 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 275 Aριθμός 398 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω μόνιμοι Βοηθοί Λειτουργοί Αεροπορικών Κινήσεων, Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένου και τηλεφώνου αυτοκινήτου. Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών

Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένου και τηλεφώνου αυτοκινήτου. Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών 445 Αριθμός 410 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Λιμένων Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή με σύμβαση ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4457 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 795. Αριθμός 625

Αριθμός 4457 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 795. Αριθμός 625 Αριθμός 4457 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 795 Αριθμός 625 Ο Γεώργιος Στεφανή, μόνιμος Πρώτος Δικαστικός Επιδότης, Δικαστική Υπηρεσία, απεβίωσε στις 17 Απριλίου 2010. (Π.Φ. 17469) Ο Σπύρος Ερωτοκρίτου, μόνιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθµός 3818 Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2004 701 Αριθµός 1736 Η κα Μαρία Τουραπή, η οποία είχε διοριστεί από τις 2 Οκτωβρίου 2001, µε δοκιµασία στη µόνιµη Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4776 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 177

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4776 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 177 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4776 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 177 Aριθμός 261 Ο Ιάκωβος Δημητρίου, μόνιμος Διευθυντής Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, απεβίωσε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ...

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ... ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αίτηση για Πρόσληψη Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου :... Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/ την αιτητή/ αιτήτρια και να αποσταλεί στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ο κ. Κυριάκος Ευθυβούλου, μόνιμος Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4619 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Αριθμός 4619 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμός 469 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 202 Αριθμός ΊΒ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 47 που δημοσιεύτηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 2ας Ιουλίου 202, ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%.

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Για συμμετοχή στο εγκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α (ΚΔΠ 184/2012)για εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών Επεξηγηματικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός 554 Aριθμός 555 Aριθμός 556 Αριθμός 557

Aριθμός 554 Aριθμός 555 Aριθμός 556 Αριθμός 557 Aριθμός 554 658 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Η απόσπαση της κ. Μαρίας Μπότσαρη, μόνιμου Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τμήμα Φορολογίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Υ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, 26/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2779 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγίας Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Dc-11/3 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ» ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Dc-11/3 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ» ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Dc-11/3 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ» ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Καθήκοντα και Ευθύνες **************************** 1. Βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, - Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210.57.01., 210.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ, 23/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Ελίνα Δημητρίου (Δ. 13588) Αυγουστής Αυγουστή (Δ. 13600) Χριστοδουλία Τσεκούρα (Δ.13602) Μάριος Βρυωνίδης (Δ. 13657) Αντώνης Παλατές (Δ. 13658) Δημητράκης Πιτσιλλής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 15o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 8 η Δεκεμβρίου 2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ46Ψ8Ζ6-ΖΑ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ46Ψ8Ζ6-ΖΑ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 01/04/2014 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 06781

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ Αίτηση για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (MA/MSc) ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους φοιτητές για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες Aρ. Φακ. 7.16.22 Αρ. Τηλ. 22800913 Αρ. Φαξ. 22800660 E-mail: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 19 Ιανουαρίου 2009 Προέδρους Σχολικών Εφορειών Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Προκήρυξη 2/2008 Για την πλήρωση, κατόπιν διαγωνισμού, τριών (3) θέσεων μεταφραστών για τις ανάγκες του Κεντρικού Καταστήματος Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 14/07/2015 Α.Π.: 3537/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: α. Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΣΦΜ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ -2016 (3-7 Αυγούστου ) 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4596 Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012 217 Αριθμός 164 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 148 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ946914Γ-ΠΧΧ. Πάτρα 22-1-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨ946914Γ-ΠΧΧ. Πάτρα 22-1-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα