Αριθμός 4481 Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4481 Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010"

Transcript

1 Αριθμός 4481 Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου Αριθμός 1019 Ο Παντελής Νικολαίδης, μόνιμος Βοηθός Αρχιεπιστάτης, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, απεβίωσε στις 17 Ιουλίου (Π.Φ.24887} Αριθμός 1020 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ο κ. Θέμος Ευρυβιάδης, μόνιμος Επιθεωρητής Πλοίων Α', Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Πλοίων, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, από την 1η Οκτωβρίου (Π.Φ.25866) Ο κ. Κωστάκης Κωστσράς, μόνιμος Επιθεωρητής Πλοίων Α', Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Πλοίων, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, από την 1η Οκτωβρίου Αριθμός 1021 ΑΠΟΣΠΆΣΕΙΣ (Π.Φ.26603] Η κα Αναστασία Δ. Καλαϊκα, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών (με δοκιμσία), Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αποσπάται στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1){ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι τις 31 Αυγούστου (Π.Φ.34955) Η κα Καρόλα Θεοδοσίου, μόνιμος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, από τις 8 Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου Αριθμός 1022 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ (Π.Φ ) Οι διορισμοί των πιο κάτω οπό τις 15 Ιουλίου 2008 στη θέοη Κτηνιατρικού Λειτουργού, Κτηνιατικές Υπηρεσίες, επικυρώνονται: Βασιλικής Χριστοδούλου (Π.Φ ) Όλγας Περικέντη (Π.Φ ) Παναγιώτη Κωνσταντίνου (Π.Φ )

2 1284 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Οι διορισμοί των πιο κάτω από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων, Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, επικυρώνονται: Λουίζας Βαλιαντή-Χριστοψόρου (Π.Φ ) Θέας Πελενδρίδου (Π.Φ ) Αριστείδη Τσιγάρα (Π.Φ ) Οι διορισμοί των πιο κάτω από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Ακόλουθου, Εξωτερικές Υπηρεσίες, επικυρώνονται: Μελίβιας Δημητρίου (Π.Φ ) Ανδρέα Χατζηθεμιστού (Π.Φ ) Ο διορισμός της κας Κατερίνας Παπασάββα, από τις 2 Μαΐου 2008 στη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Ο διορισμός της κας Ελένης Σιημητρά, από τις 15 Ιουλίου 2008 στη θέση Φυσιοθεραπευτή, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, επικυρώνεται. Αριθμός 1023 (Π.Φ.33376) ΠΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ Η κα Αρτεμις Κ. Opq>avou, μόνιμος Μετεωρολογικός Λειτουργός, Μετεωρολογική Υπηρεσία, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από την 1η Σεπτεμβρίου (Π.Φ ) Η κα Λευκή Χασάπη, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, παραιτήθηκε οπό τη δημόοια υπηρεσία από την 1η Σεπτεμβρίου Αριθμός 1024 (Π.Φ.28402) ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Η κα Παρασκευή Κρασιά, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σφυπηρέτησε από τη δημόσια υιιηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, από την 1η Σεπτεμβρίου Αριθμός 1025 (Π.Φ ) ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ενεργώντας δυνάμει των άρθρων 53(1)(η), 79(1)(θ) και 84 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, επέβαλε στον κ. Σταύρο Χιώτη, Βοηθό Τελώνη, Τελωνεία, την πειθαρχική ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης από τη δημόσια υπηρεοία, από τις 31 Αυγούστου 2010, ως αποτέλεσμα ποινικής καταδίκης. Αριθμός 1026 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Π.Φ ) 1. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση της κενής θέσης Διευθυντή Επιχειρήσεων στην Αρχή Λιμένων Κύπρου για απασχόληση στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία. Η θέση αναμένεται να κενωθεί στα τέλη του 2010 λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της και να πληρωθεί στις αρχές του Η θέση είναι πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Ο μισθός της Θέσης είναι Κλ. Α15 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση , , , , , , ,68 στον οποίο προστίθενται σι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, ο μισθός θα τροποποιείται κατά το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 2. Καθήκοντα και ευθύνες: (α) Υπεύθυνος για: (ι) (ϋ) (ίϋ) (ίν) Την ομαλή, εύρυθμη και επαρκή λειτουργία όλων των λιμανιών που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της Αρχής, καθώς και για το συντονισμό των λειτουργιών των λιμανιών με τρόπο που να προσφέρονται αποδοτικές και οικονομικές υπηρεσίες σε όσους χρησιμοποιούν τις λιμενικές διευκολύνσεις την επάρκεια των εγκαταστάσεων των κτιρίων, των ναυτιλιακών βοηθημάτων, του πλωτού εξοπλισμού, των οχημάτων και του εξοπλισμού ξηράς και τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας ατα λιμάνια την ορθολογιστική στελέχωση των λιμενικών υπηρεσιών και την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού και την υποβολή εισηγήσεων σχετικά με τους ετήσιους Προϋπολογισμούς των λιμανιών.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Συμβουλεύει σχετικό με την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, το συντονισμό και την εποπτεία των υπηρεσιών επιχειρήσεων της Αρχής. Μεριμνά για τον καθορισμό διαδικασιών στα λιμάνια και τον έλεγχο των πλοίων μέσα σε λιμενικές περιοχές, καθώς και για την έκδοση οδηγιών και γνωστοποιήσεων σε ναυτιλλόμενους και γενικά για την τήρηση των διαδικασιών και κανονισμών, που ισχύουν αναφορικά με τις πλοηγήσεις, την πλεύριση πλοίων κλπ. Διασφαλίζει ώστε η παραλαβή, ο χειρισμός, ο έλεγχος, η αποθήκευση και η παράδοση φορτίου να γίνονται με βάση τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και φροντίζει για το συντονισμό των λιμενικών δραστηριοτήτων. Συνεργάζεται με όσους χρησιμοποιούν τις λιμενικές υπηρεσίες, καθώς και με ανώτερους Κυβερνητικούς αξιωματούχους με σκοπό το συντονισμό ενεργειών και τη ρύθμιση λειτουργικών προβλημάτων στα λιμάνια. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν, 3. Προσόντα: (α) (ί) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισόπμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: (ϋ) (iii) Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Εμπορικά, Λογιστική, Μεταφορές, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrisler-at-Law), ή Μηχανική αε οποιοδήποτε κλάδο που να επιτρέπει στον κάτοχο του να εγγραφεί ως μέλος του ΕΤΕΚ. (Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και "μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο")' ή μέλος ενός από τα αναγνωρισμένα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή Δίπλωμα Πλοιάρχου Α' Τάξης ή ισότιμο προσόν. (β) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα στη διεύθυνση, εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση προσωπικού, στον προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο εργασίας. (γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική/διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. {δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, 4. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη Δημοκρατία ή στο κρότος του οποίου κατέχουν την υπηκοότητα, όπου τέτοιες υποχρεώσεις υφίστανται, εκτός αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Αίτηση μπορεί να υποβάλε) και πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος υπήκοος, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων. 5. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5), το οποίο διατίθεται στα γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία τηλ , στη Λάρνακα τηλ και στη Λεμεσό τηλ , καθώς και στην ιστοσελίδα της Αρχής στο και να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία, Κρήτης 23, ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στο Γενικό Διευθυντή της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ , 1516 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων εκεί όπου απαιτείται πείρα. Ειδικότερα δε, όσον αφορά το προσόν 3(β), οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που αποδεικνύουν δεκαετή τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα στη διεύθυνση, εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση προσωπικού, στον προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο εργασίας. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις παυ δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων και των πιστοποιητικών/βεβαιώσεων για πείρα, δεν θα εξετάζονται.

4 1286 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1027 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μία (1) κενή μόνιμη θέση Τεχνικού Αγροτικών Πληρωμών, στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ). (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού)- Ο μισθός της θέσης είναι Α2: , , , , , , , 11,963, , , , , 13,584, Α5: , , , , , , 15,442, , , , , , και Α7 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις): e , , , 19,078, , , , , , , , , (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με Νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: (2) Καθήκοντα και ευθύνες: (α) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τμήματος, κλάδου, τομέα ή/και μονάδας και προς τούτο βοηθά στη διεξαγωγή σχετικών ερευνών, επισκοπήσεων, ελέγχων και ετοιμασία σχετικών εκθέοεων, σχεδιασμός, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, ετοιμασία μελετών, διεύθυνση και συντήρηαη έργων πληροφορικής, ετοιμασία και συντήρηση προγραμμάτων και σελίδων internet και ηλεκτρονική απεικόνιση δεδομένων, διαχείριση, υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων, κ.λπ. (β) Εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού νομοθεσία και κανονισμούς. (γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Σημειώσεις: 1. Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι Τεχνικοί Αγροτικών Πληρωμών θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού ή με ειδικά ωράρια, το σύνολο των οποίων δεν θα υπερβαίνει όμως τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα. 2. Οι Τεχνικοί Αγροτικών Πληρωμών μπορούν να τοποθετηθούν σε Επαρχιακό ή Περιφερειακό Γραφείο, Αναδόχους Οργανισμούς/Υπηρεσίες/Τμήματα ή/και οτο εξωτερικό. 3. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού. (3) Απαιτούμενα Προσόντα: (1) Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών σε θέμα / θέματα σχετικά με: Γεωπονία ή άλλο Κλάδο της Γεωπονικής Επιστήμης, Αγροτική Οικονομική, Δασολογία, Δασοπονία, οποιοσδήποτε κλάδος της Μηχανικής Επιστήμης, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορική, Τεχνολογία του ώιαδικτύου, Τεχνολογία των Δικτυώσεων. (2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (4) Διετής τουλάχιστον πείρα οχετική με τα καθήκοντα τι^ς θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα. Σημειώσεις: 1. Τα στο (1) απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού. Οι παρούσες ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν όπως για τις δύο (2) θέσεις οι υποψήφιοι κατέχουν δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών σε Θέμα/Θέματα σχετικά με: Γεωπονία ή άλλο Κλάδο της Γεωπονικής Επιστήμης, Αγροτική Οικονομική, κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης που αφορά το Περιβάλλον. 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, 3. Οι διοριζόμενοι θα τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλίμακας Α5. 4. Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, σι Τεχνικοί Αγροτικών Πληρωμών θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους. (4) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 11 των περί του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή κοι Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2003, ουδείς διορίζεται στον ΟΑΠ εκτός εάν - (α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (β) έχει εκπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του'

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (γ) έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές ταυ υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές- (δ) πιστοποιείται από Κυβερνητικό Ιατρικό Λειτουργό ως σωματικά κατάλληλος για τη θέση- (ε) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα (στ) κατέχει τσ προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη Θέση' (ζ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πειθαρχικό παράπτωμα. (5) Ο πίνακας επιτυχόντων που Θα καταρτιστεί Θα ισχύει για περίοδο ενός έτους και Θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση Θέσεων που είναι, κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού ταυ και Θέσεων που θα κενωθούν μέχρι τον καταρτισμό νέου πίνακα ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. (6) Οι αιτήσεις Θα πρέπει - (α) να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων για πείρα όπου απαιτείται πείρα. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Τίτλοι οπουδών που δεν αναγράφουν το Θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα Δημόαια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης ισοτιμίας κσι αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ. Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων όπως αναφέρεται πιο πάνω δεν θα λαμβάνονται υπόψη. (β) να υποβληθούν στο έντυπα που έχει καθοριστεί αϊτό τον Ο ΑΠ (Τύπος ΤΓ) και να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΠ, Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσλήψεων και Προαγωγών του ΟΑΠ, οτην πιο πάνω διεύθυνση μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 15 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:00. Έντυπα αιτήσεων μπορούν να παραληφθούν από τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΑΠ, Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα), 2000 Λευκωσία και από τα ακόλουθα Επαρχιακά Γραφεία του ΟΑΠ: Ιφιγένειας 34, Στρόβολος, 2007 Λευκωσία Στυγός 29, Αγία Φύ\α, Λεμεσός - Ακροπόλεως 18, Αραδίππου, 7103 Λάρνακα Ανεξαρτησίας 17, Πάφος Αγρού 80, 4860 Αγρός Σωτήρας 17, Παραλίμνι (7) Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση κενών Θέσεων. Εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις που παραδίδονται στον ΟΑΠ ή στο Ταχυδρομείο μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην σχετική δημοσίευση. {8) Ατομα με ανσιτηρίες: Για την παρούσα προκήρυξη και με βάση τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται αλλά και τον αριθμό των αντίστοιχων θέσεων που πληρώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, δεν αναμένεται να πληρωθεί κάποια θέση σύμφωνα με τις πρόνοιες ταυ περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες ατον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου (Ν.146())/2009). (9) ΓΡΑΠΤΗ ΚΑ! ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 1. Οι αιτητές που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε γραπτή εξέταοη σε ημερομηνία και τόπο που Θα ανακοινωθούν αργότερα και που Θα γνωστοποιηθούν και με ατομική επιστολή. Στην ίδια επιστολή Θα περιληφθούν και πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης. 2. Η γραπτή εξέταση Θα περιλαμβάνει: (α) Νέα Ελληνικά (β) Αγγλικά (γ) Μαθηματικά (δ) Γενικές Γνώσεις (ε) Ειδικό θέμα 3. Υποψήφιοι, οι οποίοι θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση, θα κληθούν σε προφορική εξέταση με αναλογία τρεις (3) υποψήφιο: για κάθε κενή θέση και με βάση τη σειρά κατάταξης τους σιον κατάλογο των επιτυχόντων. 4. Επιτυχών ατη γραπτή εξέταση σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστο.

6 A 1288 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1028 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας και μίας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, για to Κέντρο Γλωσσών. Ημερομηνία έναρξης συμβολαίου: Ιανουάριος Προσόντα: (Σχεδόν) Ικανότητα χρήσης της γλώσσας ως μητρική. ΜΑ2 στη γλώσσα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση (και κατά προτίμηση ειδίκευση στη διδασκαλία της γλώσσας ή με υπόβαθρο σε συναφή θέματα π.χ. εκπαίδευση, ακαδημαϊκή συγγραφή, διδακτικός σχεδιασμός, εκπαιδευτική τεχνολογία). Πρακτική εμπειρία στη διδασκαλία της γλώσσας (συνήθως τριών ετών πλήρους απασχόλησης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο ή ισότιμο). Εμπειρία στη διδασκαλία ανώτερου επιπέδου σε θέματα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και Διοίκησης, καθώς και εμπειρία στην ανάπτυξη και διδασκαλία μαθημάτων σ' αυτούς τους τομείς, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας θα αποτελεί πλεονέκτημα. Ευθύνες: Επιπρόσθετα της διδασκαλίας της γλώσσας της ειδικότητας τους, το ΕΕΠ θα είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό της διδακτέας ύλης, το περιεχόμενο του μαθήματος, την εξέταση και τη διαχείριση του μαθήματος (περιλαμβανομένης και της επίβλεψης των εκπαιδευτών μερικής απασχόλησης). Όροι Απασχόλησης Το ΕΕΠ προσλαμβάνεται με ετήσιο συμβόλαιο με έναρξη μέχρι στην Μισθολογική Κλίμακα Α8, με πιθανότητα ανανέωσης του. Αίτηση; Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα πιο κάτω σε δύο αντίτυπα: 1. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα συνοψίζονται τα επαγγελματικά τους προσόντα καθώς και η εργασιακή τους εμπειρία γραμμένη στη γλώσσα για την οποία υποβάλλουν την αίτηση. 2. Βιογραφικό Σημείωμα γραμμένο στη αγγλική, γαλλική ή ελληνική γλώσσα. 3. Πιστοποιημένα αντίγραφα των πτυχίων και διπλωμάτων που αναφέρονται, καθώς και πιστοποιημένη μετάφραση τους στη αγγλική, γαλλική ή ελληνική γλώσσα, αν αυτή διαφέρει από την αρχική εκτύπωση τους. 4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να υποβάλουν τρεις (3) συστατικές επιστολές, γραμμένες στα Αγγλικά, Γαλλικά ή Ελληνικά, από άτομα τα οποία είναι σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα τους. Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στην "Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού", Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κτήριο Αναστάσιος Γ Λεβέντης Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία όχι αργότερα από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, 2010 και ώρα 14:00. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να σταλούν ταχυδρομικά φέροντας ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα με ημερομηνία, το αργότερο μέχρι και την 15 Οκτωβρίου Οι αιτήσεις οι οποίες θα ταχυδρομηθούν με σφραγίδα μέχρι και 15 Οκτωβρίου 2010 και θα σταλούν στην ταχυδρομική διεύθυνση "Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού - Πανεπιστήμιο Kuitpou - Τ.Θ, 20537, 1678 Λευκωσία" και θα ληφθούν το αργότερο μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, 2010 θα θεωρούνται εμπρόθεσμες. Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Γλωσσών στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 1029 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη μιας θέσης Νέου Ερευνητή. Ο Νέος Ερευνητής θα εργάζεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης με σκοπό την απόκτηση διπλώματος Μάοτερ στο ερευνητικό πρόγραμμα "A Time-Resolved Step-Scan FTIR Study of the Mechanism of Inhibition of Lipid Peroxidation in Food by Antioxidants: Health implications", που χρηματοδοτείται αττό το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Ο Νέος Ερευνητής που θα εργοδοτηθεί θα αοχοληθεί με την μελέτη της δράσης αντί οξειδωτικών ενώσεων σε συστηματαμοντέλα τροφίμων με φασματοσκοπία Time-Resolved Step-Scan FTIR. Η θέση θα είναι κάτω από την εποπτεία της Συντονίστριας του Ερευνητικού Έργου. Η εργοδότηση του Νέου Ερευνητή θα ξεκινήσει την 15 η Οκτωβρίου 2010 και το συμβόλαιο θα είναι διάρκειας 17,5 μηνών. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ανέρχονται οε 950 Ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Το συμβόλαιο δεν προνοεί 13 μισθό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Ο/η υποφήψιος/α θα πρέπει να κατέχει πτυχίο Χημείας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους σε δύο αντίτυπα. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει αντίγραφο του Πτυχίου τους και να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδίνονται δια χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Τ.Θ , Τ.Κ 1678, Λευκωσία το αργότερο μέχρι την β η Οκτωβρίου Οί αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς με ευδιάκριτη σφραγίδα αποστολής το αργότερο μέχρι την 8 η Οκτωβρίου θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες όοες αιτήσεις φθάσουν οτην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι την 12 η Οκτωβρίου 2010 με αποκλειστική ευθύνη του αιτητή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος, Λέκτορα Ευτυχία Πινακουλάκη (τηλ: , e-maii:

8 1290 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1030 ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕίΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για έξι (6) κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, νια το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι Α2: 610,858-13,584, Α5: 11,773-19,708, Α7(Η}: (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοοτό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑ! ΕΥΘΥΝΕΣ: 1. Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα. 2. Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης. 3. Δακτυλογραφεί τ^και στενογράφε* στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια. 4. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται. 5. Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντα της θέσης νομοθεσίας. 7. Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται. 8. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις. 9. Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως. 10. Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, σχετικό με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Υπηρεσίας στην οποία εκάστοτε τοποθετείται. 11. Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του/της. 12. Εποπτεύει την εργασία κατώτερου προσωπικού. 13. Υπάλληλοι οι οποίοι ανελίσσονται από τη μισθοδοτική κλίμακα Α2 στην Α5 και από την Α5 στην Α7 θα εκτελούν πιο υπεύθυνα καθήκοντα. 14. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Σημ.: Όσον αφορά τους υποψηφίους - (ί) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης' και (ϋ) οι οποίοι, δυνάμει του Αρθρου 2,3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν ατην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 3. Επιτυχία σε εξετάσεις στη δακτυλογραφία (Ελληνική Μέσου Επιπέδου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και Αγγλική Μέσου Επιπέδου του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCI) ή του Pitman Examinations Institute). 4. Να έχει ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού επεξεργαστή κειμένων. 5. Να έχει ικανότητα χρήσης του διαδικτύου. 6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Θα σποτελέσει πλεονέκτημα: 1. Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης. 2. Η επιτυχία στις εξετάσεις για απόκτηση ECDL (European Computer Driving License) σε 3 θεματικούς τομείς ή επιτυχία στην εξέταση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που διεξάγει το ΚΕΒΕ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (α) Σε υπαλλήλους που κατέχουν ή θα αποκτήσουν τρία (3) από τα πιο κάτω προσόντα θα παραχωρούνται τρεις (3) (μέγιστος αριθμός) πρόσθετες προσαυξήσεις: β ο β Διετές Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών ή Μονοετές Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών και επιτυχία εξετάσεων μαθημάτων Κολεγιακού επιπέδου ή εξετάσεων που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε θέματα που καλύπτουν την ύλη του Διετούς Προγράμματος Γραμματειακών Σπουδών ή Στενογραφία Ελληνική 90 λ.τ.λ. του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή

9 (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ «Στενογραφία Αγγλική 90 λ.τ.λ. του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCC!) ή του Pitman Examinations institute ή a Office Practice ή Business Administration ή Office Procedure Intermediate του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCI) ή του Pitman Examinations Institute ή 5 χρόνια πείρα σε θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή * Δακτυλογραφία Ελληνική Ανώτερο Επίπεδο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή β Δακτυλογραφία Αγγλική Ανώτερο Επίπεδο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCi) ή του Pitman Examinations Institute ή ο Αγγλική Γλώσσα: First Certificate grade Α ή GCE Ο' Level grade Α, Β ή C ή 1GCE grade Α, Β ή C ή TOEFEL grade 500 ή ielts grade 6 Στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους που κατέχουν τα πιο πάνω προσόντα οι πρόσθετες προσαυξήσεις θα παραχωρηθούν από την 01/01/2010. Νοείται ότι υπηρετούντες υπάλληλοι που θα αποκτήσουν οποιοδήποτε από τα πιο πάνω προσόντα σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την 1/1/2010, ή/οι πρόαθετη/τες ϊΐροααύξηση/αεις θα παραχωρείται/ούνται κατά την ημερομηνία απόκτησης του προσόντος/ντων. Νοείται επίσης ότι οι παραχωρηθησόμενες προσαυξήσεις δεν θα επηρεάσουν την αρχαιότητα των υπαλλήλων. Οι υποψήφιο! θα εξετασθούν γραπτώς ή/και προφορικώς σύμφωνα με τους Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους 1998 έως Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει Νέα Ελληνικά (Έκθεση ιδεών/ κατανόηση κειμένου/ συντακτικές/γραμματικές ασκήσεις), Αγγλικά (έκθεση ιδεών / κατανόηση κειμένου) και Ερωτήσεις επί του Αντικειμένου που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και είναι επικρατέστεροι. Οι ημερομηνίες των γραπτών και των προφορικών εξετάσεων θα καθορισθούν αργότερα. Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα του/της. Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται αε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οί υπάλληλοι που θα διοριστούν θα εργάζοντα!, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου του Πανεπιστημίου, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται, αναλόγως προσόντων και πείρας να τοποθετήσει υπάλληλο κατά τον διορισμό σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας Α2. Οι Αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2006 «Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές». Αιτητές οι οποίο! καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες ατον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(ί)/09), καλούντα: όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτηση τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικώς, με τέλεφαξ, ή δια χειρός, δεν θα ληφθούν υπόψη. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 1. Η Αίτηση η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοοελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου να είναι πλήρως συμπληρωμένη (Έντυπο ΑΠΚΥ12), με Ελληνικούς Κεφαλαίους Χαρακτήρες και να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση employment ouc.ac.cy. 2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή word ή pdf). 3. Αντίγραφα Πιστοποιητικών Σπουδών και εξετάσεων. Α. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως. 5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 6. Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή αιτήσεων είναι η 1G n Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κ. Γιάννα Χαραλάμπους, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο τηλέφωνο , καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 08:00π.μ. ~ 15:00 ή οτην ιατοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

10 1292 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1031 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΩΝ ΤΡΙΜίΘΙΑΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίων Τριμιθιάς, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Γραμματέα (θέση πρώτου διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α2-Α5-Α7+2. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό ττου εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: Α. Καθήκοντα και ευθύνες: 1) Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηοη, συντονισμό και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του. 2} Μεριμνά ή/και αναλαμβάνει: (β) (γ) (α) την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του. Κοινοτικού Συμβουλίου Νομοθεσίας και Κανονισμών, "" : την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που εμπίπτουν ατις αρμοδιότητες του Συμβουλίου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και η λήψη αποφάσεων για επίλυση τούτων, (δ) την ετοιμασία και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Κοινοιικού Συμβουλίου, την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων και τη διεκπεραίωση της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας, (ε) την καταγραφή της κατανάλωσης πόσιμου νερού. 3} Συνεργάζεται με τους αρμόδιους λειτουργούς των Επαρχιακών Διοικήσεων καθώς και με αρμόδιους λειτουργούς άλλων κυβερνητικών τμημάτων/υπηρεσιών. 4} Εκτελεί διοικητικά, γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα, χειρίζεται θέματα προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου. 5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. Β. Απαιτούμενα Προσόντα: (1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. (2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (4) Οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν, όπως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει στην Ενδιάμεση Εξέταση (intermediate) στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών. Γ. Εξετάσεις: Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 98 Ν. 6(1)1998. Δ. Προϋποθέσεις διορισμού: Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 των περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίων Τριμιθιάς, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην υπηρεσία εκτός αν: α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. γ) Δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. δ) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται γιο να γίνει ο διορισμός. ε) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας. στ) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο ΉαρζΚθόν από την υπηρεσία ή από οποιαδήποτε υπηρεοία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα. ζ) Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο όπ είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύατερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα. Ε. Υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν οτο ειδικό έντυπο του Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίων Τριμιθιάς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από την 11/10/2010 και ώρα 2.00μ.μ. Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

11 Αριθμός 1032 ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΙΤΑΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αναρίτας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Γραμματέα (θέση πρώτου διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: Α. Καθήκοντα καί ευθύνες: (1) Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου όπως αυτά αναφέρονται στους περί Κοινοτήτων Νόμους και τους Κανονισμούς του Συμβουλίου. (2) Βοηθά τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Συμβουλίου και φροντίζει για την προώθηση/εκτέλεση των Διαφόρων αποφάσεων του Συμβουλίου. (3) Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα, χειρίζεται θέματα προσωπικού, τηρεί μητρώα όπως ήθελε ανατεθεί ο' αυτόν, εκτελεί γραφειακά ή και λογιστικά καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου και διεκπεραιώνει τη συνεπαγόμενηαλληλογραφία. (4) Εφαρμόζει τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του Συμβουλίου καί υποβάλλει εισηγήσεις για τον εκσυγχρονισμό τους. (5) Εποπτεύει, καθοδηγεί και συντονίζει τις εργασίες και δραστηριότητες του προσωπικού του Συμβουλίου. (6) Μεριμνά για την εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού γραφείου (γραφικής ύλης, επίπλων, φωτοτυπικών μηχανών, μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κ.τ.λ.) (7) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν, Β. Απαιτούμενα Προσόντα: (1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστο από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων αυτών: Νομικά, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, Εμπορικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, ή (β) (Ι) απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. (II) επιτυχία στην Ανώτερη εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών. (2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γ. Εξετάσεις: Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 98Ν.6(Ι)1998. Δ. Προϋποθέσεις διορισμού: Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 των περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην υπηρεσία εκτός αν; α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. γ) Δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. δ) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται για να γίνει ο διορισμός. ε) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας, στ) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία ή από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα. ζ) Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα. Ε. Υποβολή αιτήσεων; Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, στη διεύθυνση: Ροδοσθένη Αλεξάνδρου 10, 8502 Αναρίτα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από την 11/10/2010 και ώρα 2.00μ.μ. Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

12 1294 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1033 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΓΓΑΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αναρίτας, δέχεται αιτήσεις για ι ην πλήρωση μίας θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (θέση πρώτου διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α2-Α5-Α7+2. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται οπό την Κυβέρνηση από καιρό οε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: Α. Καθήκοντα και ευθύνες: (1) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα. (2) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης καθώς και άλλων αναγκαίων μητρώων. (3) Δακτυλογραφεί ή/και στενογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια. (4) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται. (5) Βοηθά στην εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου νομοθεσίας και κανονισμών. (6) Διεξάγει επιθεωρήσεις και επιτόπιες έρευνες, όπου και όταν χρειάζεται. (7) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις. (8) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαίτερης γραμματέως ή/και εκτελεί καθήκοντα τηλεφωνητή/τριας, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου. (9) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός Γραφείου. (10) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του. (11) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. Β. Απαιτούμενα Προσόντα: (1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης αχολής μέσης εκπαίδευσης. (2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (4) Οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν, όπως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει στην Ενδιάμεση Εξέτααη (Intermediate) στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών. Γ. Εξετάσεις: Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν αε γραπτή και προφορική εξέταση, σύμφωνα το περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 98 Ν. 6(1)1998. Δ. Προϋποθέσεις διορισμού: Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 των περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών των Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην υπηρεσία εκτός αν: α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. γ) Δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. δ) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται για να γίνει ο διορισμός. ε) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας. στ) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία ή από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα. ζ) Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικό κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του Θώρακα. Ε. Υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, στη διεύθυνση: Ροδοσθένη Αλεξάνδρου 10, 8502 Αναρίτα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από την 11/10/2010 και ώρα 2.00μ.μ. Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλο τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 1034 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛίΟ ΛΑΝΕΙΑΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Λάνειας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Γραμματέα (θέση ττρώτου διορισμού). Ο μισθός της θέαης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α2-Α5-Α7+2. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: Α. Καθήκοντα και ευθύνες: 1) Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του. 2) Μεριμνά ή/και αναλαμβάνει: (α) την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, (β) (γ) {δ) (ε) την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου Νομοθεσίας και Κανονισμών, την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων πσυ εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και η λήψη αποφάσεων για επίλυση τούτων, την ετοιμασία και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων και τη διεκπεραίωση της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας, την καταγραφή της κατανάλωσης πόσιμου νερού. 3) Συνεργάζεται με τους αρμόδιους λειτουργούς των Επαρχιακών Διοικήσεων καθώς και με αρμόδιους λειτουργούς άλλων κυβερνητικών τμημάτων/υπηρεσιών. 4) Εκτελεί διοικητικά, γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα, χειρίζεται θέματα προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου. 5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα ουναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν. Β. Απαιτούμενα Προσόντα: (1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. (2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Γ. Εξετάσεις: Οι υποψήφιοι ποο πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσιο Υπηρεσία Νόμου του 98 Ν. 6(1)1998. Δ. Προϋποθέσεις διορισμού: Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 των περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Κοινοτικού Συμβουλίου Λάνειας, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην υπηρεσία εκτός αν: α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. γ) Δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του. δ) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται για να γίνει ο διορισμός. ε) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας. στ) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία ή από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα. ζ) Πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα. Ε. Υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν οτο ειδικό έντυπο του Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από ία Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Δάνειας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο ή Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από την 11/10/2010 και ώρα 2.00μ.μ. Διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

14 A 1296 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1035 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής Θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή, (Θέση Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης Εσωτερικού ΕΛεγκτή είναι πάνω στην μισθοδοτική κλίμακα: Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: , , , , , , , ,) ) Α11: , , , , , , , ) Συνδυασμένες και ) Κλίμακες Α12: , , , , , , , ) Πάνω στις πιο πάνω κλίμακες προστίθενται οι επιπλέον ετήσιες εγκεκριμένες αυξήσεις. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται κατά καιρούς από την Κυβέρνηση. Επίσης καταβάλλεται 13ος μισθός. Αναγκαίες Προϋποθέσεις Διορισμού. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Διάρθρωση και Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999 έως 2010 κανένας δε διορίζεται στην Υπηρεσία εκτός αν: (α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Συμβουλίου, πολίτης κράτους μέλους, (β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υιτοχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές, (γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός, (δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, (ε) είναι καλού χαρακτήρα (στ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από ι ην υπηρεσία του Συμβουλίου ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους για πειθαρχικό παράπτωμα, (ζ) πιστοποιείται από εγκεκριμένο από το Συμβούλιο γιατρό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι' αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση που συμττεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του Θώρακα. Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α) υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί εφόσον δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Με βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας της Θέσης που ζητείται για πλήρωση, τα απαιτούμενα προσόντα και τα καθήκοντα φαίνονται πιο κάτω: Καθήκοντα και ευθύνες: (α) Υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή και είναι υπεύθυνος στο Συμβούλιο για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών και λογαριασμών του Συμβουλίου, ως και για τον έλεγχο των διαδικασιών λειτουργίας των διαφόρων τμημάτων/τομέων και δραστηριοτήτων του Συμβουλίου. (β) Διεξάγει έρευνες και μελέτες που του αναθέτει είτε ο Γενικός Διευθυντής είτε το Συμβούλιο, ή που αναλαμβάνει ο ίδιος αυτοβούλως. (γ) Προγραμματίζει, συντονίζει και εποπτεύει τις ελεγκτικές εργασίες και καθοδηγεί το προσωπικό το οποίο υπάγεται σε αυτόν για την διενέργεια ελέγχων απόδοσης και αποτελεσμάτων. (δ) Εισηγείται βελτιώσεις στις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας ή/και ελέγχου. (ε) Ελέγχει την πιστή τήρηση των διαδικασιών προσφορών και αγορών, καθώς και τη μη υπέρβαση των εξουσιοδοτήσεων που έχουν οριστεί από το Συμβούλιο για συγκεκριμένες αρμοδιότητες μελών του προσωπικού του Συμβουλίου (π.χ. ανάθεση συμβολαίων ή παραγγελιών, δικαίωμα υπογραφής, εξουσιοδότηση για υπερωριακή εργασία κλπ) και συμμετέχει στις πιο πάνω διαδικασίες, ως παρατηρητής. (στ) Ετοιμάζει προγράμματα ελέγχου με σκοπό τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και των προσόδων του Συμβουλίου. (ζ) Ελέγχει ώστε η ακολουθούμενη πολιτική και οι διαδικασίες να μην συγκρούονται με οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που ισχύουν στο Συμβούλιο. (η) Ελέγχει την κανονική λειτουργία και ακρίβεια των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων, καθώς και την τακτική είσπραξη τελών και δικαιωμάτων αναφορικά με υπηρεσίες που προσφέρει το Συμβούλιο. (θ) Ελέγχει ώστε τα έξοδα που προβλέπονται στους ετήσιους Προϋπολογισμούς του Συμβουλίου να μην υπερβαίνουν τα ποσά που έχουν εγκριθεί.

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ι) Υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Συμβούλιο και ατσ Γενικό Διευθυντή με κοινοποίηση στους προϊσταμένους των Τμημάτων του Οργανισμού. (ια) Συνεργάζεται με το Γενικό Ελεγκτή αναφορικά με τον εξωτερικό έλεγχο και με τον Γενικό Διευθυντή και τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο. (ιβ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (2) Διετής τουλάχιστον λογιστική/ελεγκτική πείρα μετά την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος το οποίο προαπαιτείται για την εγγραφή «το (1) πιο πάνω. (3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. (4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημειώσεις: 1. Οι υποψήφιο: θα πρέπει να επιτύχουν σε προφορική ή/και σε γραπτή εξέταση, όπως ήθελε αποφασιστεί από ΪΟ Συμβούλιο. 2. Ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου, ο κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της. 3. Ο κάτοχος της θέσης είναι δυνατό να εργάζεται όταν χρειαστεί εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οτο πλαίσιο του συνολικού αριθμού των ωρών υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν αίτηση για πρόοληψη ιδιοχείρως ατο εγκεκριμένο έντυπο του Συμβουλίου και να την υποβάλουν με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Τ.Θ , 3608 Λεμεσός, όχι αργότερα από την 15η Οκτωβρίου 2010, μέχρι τις μ.μ. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Αιτητές που θα αποστείλουν πς αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως οτην αριστερή άνω γωνία του φακέλου να αναγράφουν τις λέξεις "ΑίΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ" - ΘΕΣΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ». Θα πρέπει στην αίτηση οι υποψήφιοι να επισυνάψουν τα αντίστοιχα αντίγραφα των απολυτηρίων, πτυχίων, πιστοποιητικών κ.λ.π. που κατέχουν. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του εγκεκρϊμένου εντύπου του Συμβουλίου, δεν Θα εξετάζονται. Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Για έντυπα αιτήσεων, αντίγραφα του Σχεδίου Υπηρεσίας και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στα γραφεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο κατά τις εργάσιμες ώρες. Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 15 Οκτωβρίου 2010 και ώρα μ.μ. {τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δε συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

16 1298 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1036 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡ. Ρ1/ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού 1) Μία (1) κενή θέση Λειτουργού Νομικών Υπηρεσιών (Κλίμακα (Α8-2 )). Η θέση αυτή είναι συνδυασμένη με τη θέση του Λειτουργού Νομικών Υπηρεοιών Α' (Κλίμακες Α11-Α12). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι αιτητές. κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων: (α) Πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού Διπλώματος ή τίτλου στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Sarrisier-at-Law). (β) Να έχουν ηγετικά χαρίσματα και ικανότητα σε: (ι) Διοίκηση και έλεγχο υφιστάμενου προσωπικού (ιι) Συλλογή και αξιοποίηση στατιοτικών οτοιχείων και πληροφοριών (ιιι) Σύνταξη αναφορών σε θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα του και ικανότητα να εκφράζεται με σωστό, σαφή και περιεκτικό τρόπο. (y) Να έχουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι απητές, κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει επίσης: (α) Να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών (β) Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (γ) νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές (δ) Να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα (ε) Η κατάαταση της υγείας τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπε! να εκπληρώνουν τα καθήκοντα της θέσης για την οποία αποτείνονται ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη (Έντυπο ΑΗΚ αρ. ΕΡ014) η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά Γραφεία, στα κατά τόπους Περκρερειακά Γραφεία της Αρχής και στα ΚΕΠ Κακοπετριάς, Πλατρών, Πόλεως Χρυσοχούς και Παραλιμνίου, όχι αργότερα από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου Οι ώρες παράδοσης αιτήσεων είναι οι πιο κάτω: (Δευτέρα - Παρασκευή) Την Παρασκευή, 15/10/2010 τελευταία ημέρα υποβολής, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις μ. Κατά την παράδοση των αιτήσεων στα Γραφεία της Αρχής θα καταβάλλεται τέλος συμμετοχής στην εξέταση, το οποίο έχει ορϊσθεί στα {ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ, όχι επιταγές) για κάθε αίτηση και θα εκδίδεται σχετική απόδειξη. Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις για πρόσληψη {Έντυπο ΑΗΚ Αρ. ΕΡ014) καθώς και το Σχέδιο Υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέοης, από τα κατά τόπους Γραφεία της Αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθευτούν το έντυπο αίτησης (Έντυπο ΑΗΚ ΕΡ014) από την ιστσσελίδα της Αρχής στη διεύθυνση Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού-Κεντρικά Γραφεία, στα τηλέφωνα ή Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 15/10/2010 και ώρα μ {τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είνα) κατάλληλα συμπληρωμένες και δε συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Οι αιτήσείς πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα: 1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-af-Law). 2. Επίσημη αναλυτική κατάοταση των μαθημάτων τα οποία έχει διδαχθεί ο αιτητής κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών 3. Πιστοποιητικό Γεννήσεως 4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (για τους άρρενες υποψηφίους) 5. Πιστοποιητικό εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση 6. Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας 7. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

17 Σημ.: TrVlHMA A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι ατην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από πς πιο πάνω γλώσσες. Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου. ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑ! ΠΡΟΦΟΡΙΚΕ! ΕΞΕΤΑΣΕ!! Οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαιτήσεις της Γνωστοποίησης και του Σχεδίου Υπηρεσίας της Θέσης Θσ κληθούν σε γραπτές εξετάσεις. Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις που θα είναι ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί ή δημιουργηθεί ή κενωθεί μέχρι τις 31/12/2010. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των κενών θέσεων Θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι θα έχουν επιτύχει. Για να Θεωρείται ότι ένας υποψήφιος έχει επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις θα πρέπει να εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 40% σε κάθε επιμέρους θέμα και συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50%. Μετά τον καταρτισμό του ΠίΝΑΚΑ, της τελικής κατάταξης των υποψηφίων. Θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που θα είναι κενές κατά την ημερομηνία του καταρτισμού του, καθώς και των θέσεων που θα κενωθούν στο διάστημα ενός χρόνου οπό την ημερομηνία του καταρτισμού του. Η διαδικασία πλήρωσης των Θέσεων αυτών διέπεται από τις πρόνοιες του Νόμου Αρ. 6(1) του 1998 έως 2008 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2006 και του Τροποποιητικού Νόμου 106(1) του Αριθμός 1037 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΝΤΑΚΩΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 4466, ημερομηνίας 9/7/2010, με την προκήρυξη αριθμός 783 δημοσιεύτηκε η πρόθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεντακώμου για την πλήρωση θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Στην υπό αναφορά προκήρυξη καθορίζεται ότι η μισθοδοτική κλίμακα της Θέσης είναι: Α2: , Α5: ,708, Α7{"): (συνδυασμένες κυβερνητικές κλίμακες) στις οποίες προστίθενται οι αυξήσεις που έχουν εγκριθεί κατά καιρούς από την κυβέρνηση. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση. Με την παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται η σωστή μισθοδοτική κλίμακα όπως αυτή καθορίζεται από το εγκεκριμένο οχέδιο υπηρεσίας και αντικαθίσταται το αντίστοιχο μέρος της προκήρυξης αριθμός 783 : Α2: , Α5; 11,773-19,708, Α7: (συνδυασμένες κυβερνητικές κλίμακες) στις οποίες προστίθενται οι αυξήσεις που έχουν εγκριθεί κατά καιρούς από την κυβέρνηση. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση.

18 1300 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1038 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ Ι νωστοττοίηση διεξαγωγής γραπτής εξέτασης για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στις θέσεις Λογιστικού Λειτουργού, Τεχνικού και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού σύμφωνα με τον Νόμο Ν,6(Ι)/98 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας γνωστοποιεί ότι η γραπτή εξέταση αναφορικά με τη θέοη Λογιστικού Λειτουργού, τις τρεις θέσεις Τεχνικού δύο (2) στον Τομέα Πολιτικής Μηχανικής και μίας (1) στον Τομέα Συντήρησης και Λειτουργίας (Κλάδος Ηλεκτρολογίας) και τις δύο θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί με αρ. Γνωστοποίησης 298 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 26 Μαρτίου 2010, θα διεξαχθεί οε εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου που βρίσκονται στον 1 Όροφο του Κτιρίου Τράπεζας Λαϊκής, γωνία οδών Αθηνών και Νικόλα Ξιούτα, Λεμεοός, στις 30 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30 π.μ. Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, Νόμος 6 (Ι) του 1998 γνωστοποιείται ότι τα θέματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι και η αντίστοιχη βαρύτητα των αποτελεσμάτων για το κάθε θέμα είναι ως ακολούθως: 1. Νέα Ελληνικά (Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά) Ποσοστό βαρύτητας: 20% - Έκθεση ιδεών: Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος - Κατανόηση κειμένου - Γλώσσα: Προτάσεις, συνώνυμα, αντίθετα, ετυμολογία, παράγωγα ουσιαστικά, παράγωγα επίθετα κ.α. 2. Αγγλικά: (Διάρκεια 1 ώρα και 15 λεπτά) Ποσοστό βαρύτητας: 20% - Έκθεση ιδεών: Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος - Κατανόηση κειμένου - Γλώοσα: Μετασχηματισμός προτάσεων (Transformation), Συμπλήρωση κειμένου με κενά (Cfoze), Συμπλήρωση κενών σε προτάσεις / κείμενο, Παραγωγή λέξεων κ.α. 3. Μαθηματικό: (Διάρκεια 60 λεπτά) Ποσοστό βαρύτητας: 20% Η εξεταστέα ύλη θα περιλαμβάνει ύλη της Λημόσιας Υπηρεσίας. 4. Ειδικό Θέμα (Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτό) Ποσοστό βαρύτητας: 40% (α) για τη Θέση Λογιστικού Λειτουργού Λογιστική - LCCI Level 1 - Elementary - LCCI Level 2 - Intermediate - LCCI Level 3 - Higher (β) για τις Θέσεις Τεχνικού - Τομέας Πολιτικής Μηχανικής - Δομικά Υλικά και Κτιριακά Έργα - Μετρήσεις Ποσοτήτων - Τοπογραφία - Στοιχεία Οδοποιίας - Σχέδιο, περιλαμβανομένων και στοιχείων Πολεοδομικών κοι Οικοδομικών Κανονισμών. (γ) για τη θέση Τεχνικού - Τομέας Συντήρησης και Λειτουργίας (Κλάδος Ηλεκτρολογίας) - Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας - Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας - Βασικά ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα - Βασικά εξαρτήματα αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου - Όργανα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος - Θέματα Ηλεκτρική Ενέργειας και ηλεκτρικής ισχύος - Κυκλώματα ρεύματος - Βασικοί Κανονισμοί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Βραχυκύκλωμα,υπερφόρτωση και διαρροή, κυκλώματα ρευματοδοτών - Ηλεκτρικοί κινητήρες, ηλεκτρικές αντλίες/γεννήτριες - Ανάγνωση σχεδίων και τεχνικών όρων που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης - Διάγνωση συνηθισμένων βλαβών που παρουσιάζονται σε ηλεκτρομηχανολογικές συσκευές και εγκαιαστάσεις

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ {δ) για Τ ς Θέσεις του Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Πρακτική Γραφείου - Ύλη από τα Διδακτικά Βιβλία: 1. Πρακτική Γραφείου Γ' Λυκείου- ΥΑΠ Πρακτική Γραφείου - Συμπλήρωμα - ΥΑΠ Διευκρινίζεται ότι στην εξέταση των Μαθηματικών δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής. Στο Ειδικό Θέμα, επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής που να μην επιδέχεται προγραμματισμό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας τους και να βρίσκονται στο χώρο εξέτασης 30 τουλάχιστο λεπτά πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων. Για να θεωρείται ότι ένας υποψήφιος έχει επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις Θα πρέπει να εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 40% σε κάθε επιμέρους θέμα και συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50%. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, (Ν.6(Ι)/98), ο αριθμός των υποψηφίων που καλείται σε προφορική εξέταση περιορίζεται στο τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, και οι υποψήφιοι καλούνται κατά σειρά επιτυχίας. Μετά τον καταρτισμό του ΠΙΝΑΚΑ της τελικής κατάταξης των υποψηφίων, Θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία του καταρτισμού του, καθώς και των θέαεων που θα κενωθούν στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία του καταρτισμού του. Περισσότερες οδηγίες και λεπτομέρειες όσον αφορά την εξεταστέα ύλη, θα γνωστοποιηθούν προς τους υποψηφίους ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Αριθμός 1039 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι ραπτές εξετάσεις για απόκτηση άδειας Τεχνίτη Οχημάτων Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμος του 2009 (Ν. 95(Ι)/2009) και του 2006 (Ν.60(!)/2006) Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ως η Αρμόδια Αρχή της Νομοθεσίας περί των Τεχνηών Οχημάτων διοργανώνει για πρώτη φορά γραπτές εξετάσεις για άτομα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια Τεχνίτη Οχημάτων. Επιτυχία στις εξετάσεις, σε συνδυασμό με την κατοχή των ακαδημαϊκών προσόντων και πείρας, που προβλέπονται στη νομοθεσία, οδηγούν στην απόκτηση άδειας στη σχετική ειδικότητα. Οι εξετάσεις θα γίνουν στις 30 Νοεμβρίου, 1 η και 2 Δεκεμβρίου, 2010, στη Λευκωσία, για τις δώδεκα ειδικότητες που προβλέπονται από το Νόμο. Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις μπορούν να υποβληθούν στα Κεντρικά και Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος σ' όλες τις πόλεις, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου Οσοι αποδεδειγμένα ασκούσαν το επάγγελμα που σχετίζεται με μια οπό τις δώδεκα ειδικότητες που καθορίζονται στο Νόμο, πριν από τις 7 Απριλίου 2006, μπορούν να εξασφαλίσουν εξ επαγγέλματος άδεια τεχνίτη οχημάτων, χωρίς γραπτές εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο ,

20 1302 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1040 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΙ ΙΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ίδρυματα ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προκήρυξη Εξετάσεων Η Εξεταστική Επιτροπή, δυνάμει της παραγράφου 11 της Γνωστοποίησης του Υπουργού Οικονομικών, με αριθμό Κ.Δ.Π. 217/2008, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 6 n ϊουνίου 2008 η οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 56 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 (Ν. 144(!)/2007), και τροποποιήθηκε στις G Μαρτίου 2009 (Κ.Δ.Π. 110/2009), εκδίδει την παρούσα προκήρυξη και ανακοινώνει τα ακόλουθα: 1. Ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων: Οι επόμενες εξετάσεις πιστοποίησης ττροαώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε,Υ.} και πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Δημοκρατία, θα διεξαχθούν Κυριακή 19, Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου (πίσω από το Leveniis building). 2. Πρόγραμμα εξετάσεων: Κυριακή :00-11:00π.μ. Γενικό Μέρος Δευτέρα :00-11:00 π.μ. (1)Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα 11:30 1:30 μ.μ. (2) Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών 2:30-4:30 μ.μ. (3) Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό Τρίτη :00-11:00 π.μ. (4) Διαχείριση χαρτοφυλακίων 11:30-1:30 μ.μ. (5) Παροχή επενδυτικών συμβουλών 2:30-4:30 μ.μ. (6) Αναδοχή ή και διάθεση χρημαιοοικονομικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης 3. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής σπς εξετάσεις έχουν όσα πρόσωπα ικανοποιούν τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 7 του Μέρους III της Γνωστοποίησης του Υπουργού Οικονομικών Κ.Δ.Π. 217/2008, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση 4. Έντυπα Απήσεων: Τα πρόσωπα που ενδιαφέροντα! να παρακαθίσουν στις εξετάσεις, θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό Έντυπο Αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν Έντυπα Αίτησης από τα γραφεία του Ειδικού Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Εξεταστικής Επιτροπής στον τρίτο όροφο του Υπουργείου Οικονομικών, οδός Μιχαλάκη Καραολή, CY-1439, Λευκωσία, Αρ. Γραφείου 6501, Αρ. Τηλ , Αρ. Φαξ ή από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Ειδικού Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Εξεταστικής Επιτροπής, το αργότερο μέχρι τις 12:30 μ.μ της Δευτέρας 18 Οκτωβρίου Τέλη συμμετοχής στις εξετάσεις: Το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 13 της Γνωστοποίησης του Υπουργού Οικονομικών Κ.Δ.Π. 217/2008 ανέρχεται στα τριακόσια σαράντα ευρώ ( 340). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει σε πέραν της μίας εξέτασης, ή, λόγω προηγούμενης επιτυχίας στο Γενικό Μέρος, να συμμετάσχει μόνο στο Ειδικό Μέρος της εξέτασης, το τέλος συμμετοχής για κάθε πρόσθετη εξέτααη, ανέρχεται, δυνάμει των παραγράφων 13 και 21(2) της Γνωστοποίησης του Υπουργού Οικονομικών (Κ.Δ.Π. 217/2008), στα διακόσια σαράντα ευρώ ( 240). Το τέλος καταβάλλεται στο ταμείο του Γενικού Λογιστηρίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Υπουργείου Οικονομικών. 6. Αλλες πληροφορίες: Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να προμηθευτούν από το Γραφείο του Ειδικού Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθώντας τη σύνδεση «Πιστοποίηση ΕΠΕΥ», τα ακόλουθο έγγραφα: α) Αντίγραφο της Απόφασης της Εξεταστικής Επιτροπής με την οποία προσδιορίζονται και εξειδικεύονται τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, η κλίμακα βαθμολογίας και το σύοτημα βαθμολόγησης, και β) Σχετικό ενημερωτικό έντυπο που περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες.

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4183 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007 2337 Αριθμός 2361 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την κα Δώρα Πούννα,

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 751 Αριθμός 459 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού, Δικαστική Υπηρεσία.

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΟΑΠ 15.03.166) Η κα Ελευθερία Κλεοβούλου, μόνιμη Γραφέας, διορίζεται χωρίς δοκιμασία στη μόνιμη θέση Λογιστικού Λειτουργού

(ΚΟΑΠ 15.03.166) Η κα Ελευθερία Κλεοβούλου, μόνιμη Γραφέας, διορίζεται χωρίς δοκιμασία στη μόνιμη θέση Λογιστικού Λειτουργού ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 7939 Αριθμός 7958 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κα Ινώ Παναγίδου, μόνιμη Γραφέας, διορίζεται χωρίς δοκιμασία στη μόνιμη θέση Λογιστικού Λειτουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τις πιο κάτω κατηγορίες αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 897 Αριθμός 538 ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο μόνιμες θέσεις Λειτουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 Aριθμός 207 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν διοριστεί με δοκιμασία από τις 3 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 1278

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 1278 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 1899 Αριθμός 1278 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Τεχνικού (Μηχανολογίας) και μίας (1) κενής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 826 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Ο κ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, μόνιμος Βοηθός Γραφείου Α', Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 5085 Αριθμός 5981 Τίτλος: Αρ. Θέσεων: Κατηγορία: Αναφέρεται στον: ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472 Αριθμός 471 499 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1958 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 1349 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Υπηρεσίας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1217 Αριθμός 962 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Τεχνικής Κατεύθυνσης) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1820 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 1199 ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη μόνιμη θέση Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η οποία αναμένεται να κενωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 2319

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 2319 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 2319 Η κα Αιμιλία Θεράποντος, μόνιμος Πρώτη Στενογράφος, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρετησε από τη δημόσια υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1382 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Ο διορισμός της κας Μαρίας Φιάκκου από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Εργοθεραπεύτριας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, επικυρώνεται. (Π.Φ. 33441} Οι διορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4338 Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009 29 Αριθμός 23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

2. Καθήκοντα και ειιβύνες:

2. Καθήκοντα και ειιβύνες: ΤΜΗΜΑ Λ 742 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΓΗΣ 14ης ΜΑΊΌΥ 2010 Αριθμός 584 ΚΕΝΒ: ΟΪΙΠΙΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, 1 ΗΪ ία.-:ησ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΚΣΙΡΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΠΑΣ-ΦΥΜΛΤ10ΛΟΠΛΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΤΜΗΜΑ A 364 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αριβμός 314 ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα:... Επώνυμο:... (όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας)

Όνομα:... Επώνυμο:... (όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας) (Έντυπο Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ. 1) Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΚΑΝ. 8)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 453 Ο κ. Ανδρέας Γεωργίου, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2858 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΜΑΊΌΥ 2008 Αριθμός 3191 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Τεχνικού (Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής) και μιας (1) θέσης Τεχνικού (Μηχανολογίας). Οι αιτητές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 Αριθμός 368 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 327. Aριθμός 456

ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 327. Aριθμός 456 Aριθμός 456 ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 327 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

λόγω του ότι η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Ελληνική. Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα μπορεί να θέσει τα δικά του

λόγω του ότι η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Ελληνική. Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα μπορεί να θέσει τα δικά του Αριθμός 358 353 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ A 1332 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1069 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ Ανδρέας Ξενοφώντος, μόνιμος Πρώτος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, 1 ΗΕ ΤΑΞΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔίΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, 1 ΗΕ ΤΑΞΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔίΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 1009 Αριθμός 800 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, 1 ΗΕ ΤΑΞΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔίΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31 Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λ/σού, 4 ος όροφος 3036 Λεμεσός Τ.Θ. 50329,

Διαβάστε περισσότερα

(Π. 5802) (Π. 5840) (Π. 5658) (Π. 5970) 5738) 5791) 5742) 5807) (Π. 6015) (Π. 5790) 5735) 5764) 5792) 5517) (Π. 5600) (Π. (Π.

(Π. 5802) (Π. 5840) (Π. 5658) (Π. 5970) 5738) 5791) 5742) 5807) (Π. 6015) (Π. 5790) 5735) 5764) 5792) 5517) (Π. 5600) (Π. (Π. 4538 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Μαρία Ανδριάνα Ποταµάρη Αστέρω Χατζησάββα Ευαγγελία Χρίστου Ιωάννου Χρυσταλλένη Πουρουτίδου Μαρία Ηλιάνα Γωγάκη Ευτυχία Πελαβά-Θεοχάρους Τασούλα Κηµήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4939 Παρασκευή, 27 Μαΐου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4939 Παρασκευή, 27 Μαΐου ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4939 Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016 301 Aριθμός 298 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 297 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305 Aριθμός 425 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ο διορισμός του κ. Ανδρέα Ανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΟΑΠ (ΚΟΑΠ (ΚΟΑΠ (ΚΟΑΠ (ΚΟΑΠ

(ΚΟΑΠ (ΚΟΑΠ (ΚΟΑΠ (ΚΟΑΠ (ΚΟΑΠ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 2629 Ρένα Βασιλείου Διαμάντω Γεωργίου Αγάθη Δαμαλά Σαββούλα Αντωνίου Άντρη Δανιήλ (ΚΟΑΠ (ΚΟΑΠ (ΚΟΑΠ (ΚΟΑΠ (ΚΟΑΠ Ι OiUO.^m I U) 15.03.211) 15.03.212) 15.03.214)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΜΑ1ΌΥ 2009

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΜΑ1ΌΥ 2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΜΑ1ΌΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Α 1033 Οι διορισμοί των πιο κάτω από τις 16 Απριλίου 2007 στη θέση Ταχυδρομικού Λειτουργού, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, επικυρώνονται. Αντρέα Μαννούρη (Π.Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α' (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΠΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ

ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α' (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΠΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑ A 712 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 614 ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α' (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΠΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς

Διαβάστε περισσότερα

4196 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

4196 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 4196 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Αριθμός 4897 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Η απόσπαση της κας Χρύσως Κολοκοτρώνη, Πρώτου Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (πάνω σε υπεράριθμη βάση) Τμήμα Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 221 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσε

Αριθμός 221 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσε Αριθμός 220 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Α (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Επιθεωρητή Α (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4872 Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015 497

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4872 Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015 497 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4872 Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015 497 Aριθμός 460 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 459 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

30 Σεπτεμβρίου 2014. (Π.Φ. 24492) Η κ. Χαραλαμπία Αχιλλέως, μόνιμος Νοσοκόμος, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε

30 Σεπτεμβρίου 2014. (Π.Φ. 24492) Η κ. Χαραλαμπία Αχιλλέως, μόνιμος Νοσοκόμος, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε H κ. Θέκλα Ιωαννίδου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί

Διαβάστε περισσότερα

Για ενημέρωση των Ιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο.

Για ενημέρωση των Ιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο. Για ενημέρωση των Ιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας «Γιώρκειο, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία», Επίπεδο Κήπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 892 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθμός 717 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού

Διαβάστε περισσότερα

4684 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΩΡΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ: Από : Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ανώτερος Αστυνόμος (Π.Φ.

4684 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΩΡΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ: Από : Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ανώτερος Αστυνόμος (Π.Φ. 4684 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 2. ΠΡΟΩΡΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ: Από 24.5.2007: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ανώτερος Αστυνόμος (Π.Φ. 1017) Αριθμός 4472 ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: 1. Εμπειρία στη διαχείριση ιστοσελίδων και πληροφοριακών συστημάτων, π.χ. ανανέωση και ανάρτηση περιεχομένου και εισαγωγή στοιχείων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: 1. Εμπειρία στη διαχείριση ιστοσελίδων και πληροφοριακών συστημάτων, π.χ. ανανέωση και ανάρτηση περιεχομένου και εισαγωγή στοιχείων. 418 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Αριθμός 352 ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΑΗΑΝΡΘΩΠΙΠΊΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Το Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1417. Αριθμός 1164

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1417. Αριθμός 1164 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1417 Αριθμός 1164 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) Θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Α 227 Αριθμός 222 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑί ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ. Γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569 Aριθμός 567 ΠΡΙΤΗΣΗ Ο κ. Στυλιανός Ξάνθος, μόνιμος Δεσμοφύλακας, Φυλακές, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από τις 22 υγούστου 2015. (Π.Φ. 31714) Aριθμός 568 670 ΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Ο κ. Δημήτριος Κουνναμάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 325

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 325 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4800 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 325 Aριθμός 451 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Η κ. Φρόσω Μανωλούδη, μόνιμος Λειτουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

3. Απαιτούμενα προσόντα:

3. Απαιτούμενα προσόντα: 890 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 Αριθμός 744 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Η κα Νότια Μακρή, μόνιμος Λειτουργός Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, προάγεται στη μόνιμη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Α 101 Αριθμός 96 ΑΠΟΣΠΆΣΕΙΣ Ο κ. Άδωνις Κωνσταντινίδης, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Προγραμματισμού, Γραφείο Προγραμματισμού, αποσπάται στην Προεδρία και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1994 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 1384 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4563 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011 1195

Αριθμός 4563 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011 1195 Αριθμός 4563 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011 1195 Αριθμός 906 Ο Κώστας Κυριάκου, μόνιμος Ανώτερος Επιμελητής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, απεβίωσε στις 5 Σεπτεμβρίου 2011. ί >^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 343 Πωλίνας Ματθαίου (Π.Φ. 32201) Δένας Μενελάου (Π.Φ.32203) Δήμητρας Κ. Μιλή (Π.Φ. 32204) Καρολίνας Μπάμπα (Π.Φ. 32205) Σταυρούλας Σιακαλλή (Π.Φ.32207) Χριστίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2046 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 1433 ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια μόνιμη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4996 Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4996 Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4996 Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016 889 Aριθμός 756 ΘΕΣH ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφυονα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφυονα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 667 Αρΐθμ0ς413 ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη μόνιμη θέση Διευθυντή Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, η οποία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

70 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010. Αριθμός 75

70 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010. Αριθμός 75 70 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 75 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάτττυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ:

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ: Αριθμός 504 537 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1562 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ! 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 1315 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1464 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Αριθμός 889 ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις μόνιμες θέσεις Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3708 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Αριθμός 4167 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Από 1.5.2008: Λεωνίδας Μιχαήλ, Ανώτερος Αστυνόμος (Π.Φ. 1206) ΠΡΟΩΡΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Από 17.5.2008: Λούκας Λουκά, Αστυνόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝίΚΗ Σ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑί ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝίΚΗ Σ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑί ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. 434 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 Αριβμός 365 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝίΚΗ Σ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑί ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1317. Αριθμός 1053 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1317. Αριθμός 1053 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1317 Αριθμός 1053 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KEΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KEΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 228 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 Αρθμός 322 ΤΙΤΛΟΣ: Μεταπτυχιακός Συνεργάτης ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: Μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με συμβόλαιο για ένα (1) χρόνο ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 8010 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Οι διορισμοί των πιο κάτω από τις 16 Οκτωβρίου 2006 στη θέση Δικαστικού Επιδότη, Δικαστική Υπηρεσία, επικυρώνονται:

Αριθμός 8010 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Οι διορισμοί των πιο κάτω από τις 16 Οκτωβρίου 2006 στη θέση Δικαστικού Επιδότη, Δικαστική Υπηρεσία, επικυρώνονται: 6738 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Αριθμός 8010 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Οι διορισμοί των πιο κάτω από τις 16 Οκτωβρίου 2006 στη θέση Δικαστικού Επιδότη, Δικαστική Υπηρεσία, επικυρώνονται: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

5688 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

5688 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 5688 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Μάρκος Κωνσταντής. (ΚΟΑΠ 15.03.184) Λάζαρος Λαζάρου (ΚΟΑΠ 15.03.187) Γιώργος Ουστάς (ΚΟΑΠ 15.03.188) Οι διορισμοί των πιο κάτω, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2006,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και λειτούργησε στη Λευκωσία το 1992, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201 Ι Αριθμός 1191 ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΠΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ!

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201 Ι Αριθμός 1191 ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΠΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ! ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201 Ι 1589 Αριθμός 1191 ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΠΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ! Γίνονται δεκτές αιτήσεις νια μια μόνιμη θέση Πρώτου Γεωλογικού Λειτουργού, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4980 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016 771 Aριθμός 638 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κ. Έλενα Στυλιανού-Φραγκοπούλου, μόνιμος Λειτουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6581 Αριθμός 7808 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ο κ. Σταύρος Ν. Σταύρου, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, παραιτήθηκε από τη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Γεώργιου Καροτσάκη, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Δεσμοφύλακα, Φυλακές, επικυρώνεται.

Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Γεώργιου Καροτσάκη, από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Δεσμοφύλακα, Φυλακές, επικυρώνεται. Aριθμός 359 390 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Η απόσπαση του κ. Αλέξη Αλέκου, μόνιμου Λειτουργού Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 1593 Παναγιώτας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32556) Σοφίας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32557) Αναστασίας Φιλίππου Χαραλάμπους (Π.Φ. 32558) Ελενας Χαριλάου (Π.Φ. 32560) Έλενας Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αναγνωρισμένη Ειδικότητα 1 Μεταπτυχιακό / Master σε θέμα σχετικό με τον τομέα της υγείας 1,5

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αναγνωρισμένη Ειδικότητα 1 Μεταπτυχιακό / Master σε θέμα σχετικό με τον τομέα της υγείας 1,5 Αριθμός 622 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 6230 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Ο διορισμός της κας Περσεφόνης Α. Κουντούρη, από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Επιθεωρητή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Α 1199 Αριθμός 919 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ίατρικου ΑΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, Γ 1 ΤΑΞΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ! Γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 Aριθμός 646 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Αλέξανδρος Π. Αλεξάνδρου, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 871 Αριθμός 713,, ν ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, 1 ΗΪ ΤΑΞΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α

ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4474 Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010 1213 Αριθμός 953 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω οι οποίοι είχαν διοριστεί από τις 15 Δεκεμβρίου 2006 στη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΤΟΥ 2009 1199 Αριθμός 722 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1,5. 1-4 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια

1,5. 1-4 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια Αριθμός 303 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 328 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4888 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015 777

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4888 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015 777 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4888 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015 777 Aριθμός 614 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 592 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Για Πρώτο Διορισμό;

Α. Για Πρώτο Διορισμό; ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 127 Αριθμός 128 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΪΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΤΟΥ 2009 1133 Αριθμός 660 ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Διευθυντή Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία αναμένεται να κενωθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4543 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2011 655 Αριθμός 549 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 517 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4485 Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010 1343 Αριθμός 1084 Ο Χρίστος Κυριακίδης, μόνιμος Διοικητής, Πολιτική Άμυνα, απεβίωσε στις 26 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4767 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 133

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4767 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 133 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4767 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 133 Aριθμός 189 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 188 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και λειτούργησε στη Λευκωσία το 1992, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4793 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 275

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4793 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 275 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4793 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 275 Aριθμός 398 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω μόνιμοι Βοηθοί Λειτουργοί Αεροπορικών Κινήσεων, Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 107

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 107 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 107 Αριθμός 88 ΚΕΝΕΣ ΟΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, 1ης ΤΑΞΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ Τ Μ Η Μ Α A. Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ Τ Μ Η Μ Α A. Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Τ Μ Η Μ Α A Α ρ ιθμ ό ς 4812 Π α ρ α σ κευή, 14 Νοεμβρίου 2014 473 Αριθμός 528 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα