ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 30 IANOYAΡIOY 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 30 IANOYAΡIOY 2012"

Transcript

1 + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 05/02/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 30 IANOYAΡIOY 2012 Θέμα: α/α Απόφασης Θέματα : Παράταση χρόνου για τη υπογραφή Σύμβασης με το ΚΤΕΛ για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 1/2012 Περίληψη Απόφασης Δύο (2) Αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ Να δώσει παράταση χρόνου έως τέλος Φεβρουαρίου του 2012, στο ΚΤΕΛ Καστοριάς, προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που αφορούν τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, και να προσέλθει για την υπογραφή σύμβασης για την: <<μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Νεστορίου, για το σχολικό έτος Υποβολή πρότασης στο Επιχειρ. Πρόγραμμα <<Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού>> -Συμμετοχή του Δήμου 2/2012 Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ τη συμμετοχή του Δήμου Νεστορίου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη βάσει του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) με την Επωνυμία ``ΔΙΕΞΟΔΟΣ στην οποία συμμετέχουν οι φορείς:<<αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. ΟΤΑ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δήμος Καστοριάς Δήμος Ορεστίδος Δήμος Νεστορίου Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Καστοριάς Εθελοντική Εργασία Σύλλογος ΑΜΕΑ Καστοριάς Διέξοδος>> με στόχο την υλοποίησημε στόχο την υλοποίηση του έργου με τίτλο : «ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΜΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» ΔΡΑΣΗ 3: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» 2 ον : Εξουσιοδοτεί την Αντιδήμαρχο κ. Πουρσανίδου Καλλιόπη για να υπογράψει το Καταστατικό της Εταιρείας. Θ έ μ α τ α Ημερήσιας Διάταξης (46) 1 ο :Αποδοχή και κατανομή ποσού 1.667,49 για <<συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων>> 3/2012 Αποδέχεται ΟΜΟΦΩΝΑ πίστωση 1.667,49 που προέρχεται από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. Α & Η.Δ. από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2011 στους ΟΤΑ για: <<επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων>>. Κατανέμει και αποδίδει το ποσό των 1.667,49 ως εξής: Στην Σχολική Επιτροπή πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Νεστορίου Ν.Καστοριάς ποσό: 800,00 Στην `Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης Λυκείου και Γυμνασίου Δήμου Νεστορίου Ν. Καστοριάς ποσό: 867,49 2 ο : Αποδοχή και κατανομή ποσού 471,81 για <<κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων>> 3 ο : Αποδοχή και κατανομή ποσού 8.000,00 για την <<αγορά εξοπλισμού αναγκών πολιτικής προστασίας>> 4/2012 5/2012 Αποδέχεται OMOΦΩΝΑ πίστωση 471,81 που προέρχεται από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για: <<κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων>>. Β) Κατανέμει και αποδίδει το ποσό των 471,81 ως εξής: Στην Σχολική Επιτροπή πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς ποσό: 241,81 Στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης Λυκείου και Γυμνασίου Δήμου Νεστορίου Ν. Καστοριάς ποσό: 230,00 Γ) Προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπ/σμού τρέχοντος οικονομικού έτους, εγγράφοντας την παραπάνω πίστωση στο σκέλος των εσόδων και εξόδων: Αποδέχεται ΟΜΟΦΩΝΑ πίστωση 8.000,00 που προέρχεται από επιχορήγηση της Βουλής των Ελλήνων για την: <<αγορά εξοπλισμού αναγκών πολιτικής προστασίας>>. Β) Προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπ/σμού τρέχοντος οικονομικού έτους, εγγράφοντας ανάλογη πίστωση στο σκέλος των εσόδων και εξόδων: Γ) Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση των ανωτέρω πίστωσεων.

3 4 ο : Σύσταση μίας θέσης προσωρινής προσωποπαγούς στο Δήμο Νεστορίου 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας 6 ο :Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 7.219,37 με ΦΠΑ 7 ο : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 7.219,37 με ΦΠΑ 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012 Τροποποιεί ΟΜΟΦΩΝΑ την αριθ. 163/2011 απόφαση Δημ. Συμβουλίου, η οποία με την σειρά της τροποποίησε την 151/2010 απόφαση Δημ. Συμβουλίου, συμπληρώνοντας : Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την <<σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου>>, στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, η οποία καταργείται με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του και την οποία θα καταλάβει ο κατωτέρω ως ακολούθως: Η δαπάνη ύψους ,00 θα βαρύνει τον προϋπ/σμό οικον. έτους 2012 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρουν οι αριθ. 163/2011 και 151/2010 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκροτεί ΟΜΟΦΩΝΑ Επιτροπή καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας αποτελούμενη από τους εξής: Ως τακτικά μέλη: Τον κ. Παύλου Ιωάννη Δημ. Σύμβουλο Τον κ. Καραβασίλη Γεώργιο Δημ. Σύμβουλο Τον κ. Τοτονίδη Ιωάννη Δημ. Σύμβουλο Ως αναπληρωματικά : Τον κ. Γιούπα Βασίλειο Δημ. Σύμβουλο Τον κ. Λίτσιο Ηλία Δημ. Σύμβουλο Τον κ. Αθανασίου Σωτήριο Δημ. Σύμβουλο Η ανωτέρω απόφαση θα είναι σε ισχύ μέχρι ανανέωσής της. Συγκροτεί ΟΜΟΦΩΝΑ Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 7.219,37 με ΦΠΑ αποτελούμενη από τους εξής: Ως τακτικά μέλη: Τον κ. Λίτσιο Ηλία Δημ. Σύμβουλο Τον κ. Γιούπα Βασίλειο Δημ. Σύμβουλο Ως αναπληρωματικά : Τον κ. Ανδρεόπουλο Θωμά Δημ. Σύμβουλο Τον κ. Παύλου Ιωάννη Δημ. Σύμβουλο Συγκροτεί ΟΜΟΦΩΝΑ ``Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 7.219,37 με ΦΠΑ αποτελούμενη από τους εξής: Ως τακτικό μέλος: Την κ. Φιλιάδου Αικατερίνη Δημ. Σύμβουλο Ως αναπληρωματικό : Τον κ. Ανδρεόπουλο Θωμά Δημ. Σύμβουλο Στον υπο κατάρτιση προϋπ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2012, έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την προμήθεια υλικών. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 28 της 11389/1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) με απόφαση Δημ. Συμβουλίου, συγκροτούνται επιτροπές για την διενέργεια των διαγωνισμών προμηθειών, την αξιολόγηση των προσφορών και την παραλαβή

4 8 ο :Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών απευθείας αναθέσεως προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠ-ΟΤΑ 9 ο : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών υλικών,μεταφορών-εργασιών που εμπίπτουν στις διατάξεις (άρθρο 28 και 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 10 ο : Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασίας (άρθρο 64 παρ.14 Π.Δ.28/80) 11 ο : Ορισμός μελών Επιτροπών για παραλαβή εργασιών και μεταφορών σύμφωνα με το (άρθρο 63 παρ.3 Π.Δ. 28/80) 10/ / / /2012 προμηθειών και ορίζονται τρείς (3) Δημοτικοί Υπάλληλοι ως τακτικά μέλη με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Σύμφωνα με το νέο Ν. 4024/2011 άρθρο 26 διενεργείται κλήρωση για την επιλογή των Δημοτικών Υπαλλήλων για κάθε Επιτροπή με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η κλήρωση για το Δήμο μας διεξήχθη την Πέμπτη 19/01/2012 Για την κλήρωση συντάχθηκε πρακτικό το οποίο επισυνάπτουμε μαζί με τα ονόματα των Δημοτικών υπαλλήλων που εξελέγησαν. Για την ορθή και αντικειμενική λειτουργία των επιτροπών διαχωρίστηκαν οι επιτροπές σε κατηγορίες ανάλογα με τη φύση του υλικού, της ιδιαιτερότητας της κάθε προμήθειας, έτσι ώστε να ορισθούν τα μέλη των Επιτροπών ανάλογα με την ειδικότητά τους. Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από το Δ.Σ. Με τον ίδιο τρόπο, όπως αναφέρεται στην αριθ. 10/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (κλήρωση) Ν. 4024/2011) συγκροτούνται Επιτροπές και για την παραλαβή προμηθειών και ορίζονται τρείς Δημοτικοί υπάλληλοι ως τακτικά μέλη με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Για την ορθή και αντικειμενική λειτουργία των επιτροπών διαχωρίστηκαν οι επιτροπές σε κατηγορίες ανάλογα με τη φύση του υλικού, της ιδιαιτερότητας της κάθε προμήθειας, έτσι ώστε να ορισθούν τα μέλη των Επιτροπών ανάλογα με την ειδικότητά τους. Η άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις παραπάνω επιτροπές ορίζονται από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από το Δ.Σ. Oρίζει ΟΜΟΦΩΝΑ μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την ``σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασίας έως 2.934,70 αποτελούμενη από τους εξής : Α-ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ α. Λίτσιος Ηλίας Δημοτικός Σύμβουλος β. Γιούπας Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ α. Aθανασίου Σωτήριος Δημοτικός Σύμβουλος β. Καραγιαννίδης Πεφτούλιος Δημ. Σύμβουλος Τελικά η παρούσα Επιτροπή περιλαμβάνεται στην αριθ. 19/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία είναι και σε ισχύ. ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Ορίζει ΟΜΟΦΩΝΑ δύο (2) δημοτικούς συμβούλους κι έναν φορολογούμενο δημότη με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι θα αποτελούν την Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με συμβιβασμό του Δήμου Νεστορίου για το έτος 2012 ως κάτωθι:

5 12 ο : Ορισμός Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων με Συμβιβασμό. 14/2012 Τακτικά μέλη: Ζούτσος Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβουλος Καραβασίλης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Νάτσης Ευθύμιος Φορολ/μενος δημότης. Αναπληρωματικά μέλη: Καραγιαννίδης Πεφτούλιος Δημ. Σύμβουλος Καλύβα Αγλαϊα Δημ. Σύμβουλος Κεχαϊδης Χαράλαμπος Φορολ/μενος δημότης. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο δημοτικός υπάλληλος Νάτσης Θεόδωρος με αναπληρώτρια τη δημοτική υπάλληλο Γούτσα Αικατερίνη. 13 ο : Ορισμός Εκπροσώπου για τη σύσταση Επιτροπής Αντικειμενικού Προσδιορισμού (άρθρο 41 του Ν. 1249/82) 15/2011 Συστήνει OMΟΦΩΝΑ έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του οι οποίοι θα αποτελούν την ``Επιτροπή Αντικειμενικού Προσδιορισμού (άρθρο 41 του Ν. 1249/82) ως κάτωθι: Ως τακτικό μέλος: Τον κ. Σμέρνο Μιχάλη Δημοτικό Σύμβουλο Ως αναπληρωματικό : Τον κ. Τοτονίδη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο 14 ο : Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού 15 ο : Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά των εκθέσεων αυτοψίας για ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρα 4&7 του Π.Δ.267/98) 16/ /2011 Συγκροτεί ΟΜΟΦΩΝΑ τριμελή Επιτροπή με τους αναπληρωτές της, αποτελούμενη από έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο και δύο (2) Προϊσταμένους υπαλλήλους κι εν ελλείψει από άλλους τακτικούς υπαλλήλους για την αξιολόγηση αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού αποτελούμενη από τους εξής : Α-ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ α. Μπαμπούλης Δημήτριος Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής) β... Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών γ... Προϊστ/ος Τμήμ. Διοίκησης & Οικον. Υπ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ α. Καλύβα Αγλαϊα Δημοτική Σύμβουλος β.. Μηχαν. Τμ. Τεχν. Υπηρεσίας γ.. Διοικ/κός υπάλληλος Δήμου Οι Δημοτικοί υπάλληλοι και ο Γραμματέας της Επιτροπής (με τους αναπληρωματές τους) θα ορισθούν με απόφαση του Δημάρχου Συγκροτεί ΟΜΟΦΩΝΑ τριμελή Επιτροπή με τους αναπληρωτές της, αποτελούμενη από έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο και δύο (2) Τεχνικούς υπαλλήλους για την ``εξέταση ενστάσεων κατά των εκθέσεων αυτοψίας για ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων κατασκευών αποτελούμενη από τους εξής : Τακτικά μέλη: Μέλλιος Αθανάσιος Υπάλληλος Τεχν. Υπηρ. Γκούρα Αγνή Υπάλληλος Τεχν. Υπηρ. Παύλου Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Αναπληρωματικά μέλη:

6 Μπούσιος Στέφανος Υπάλληλος Τεχν. Υπηρ. Βραγγάλα Αλεξάνδρα Υπάλληλος Τεχν. Υπηρ. Αθανασίου Σωτήριος Δημοτικός Σύμβουλος Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της υπηρεσίας 16 ο : Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης προσκυρούμενων δημοτικών εκτάσεων - ανταλλαγών 18/2012 Συγκροτεί ΟΜΟΦΩΝΑ τριμελή Επιτροπή Δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων κι ενός τεχνικού υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι θα αποτελούν την ``Επιτροπή εκτίμησης καταμέτρησης προσκυρούμενων δημοτικών εκτάσεων - ανταλλαγών ως κάτωθι: Τακτικά μέλη: Ζούτσος Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος Αθανασίου Σωτήριος Δημοτικός Σύμβουλος Μέλλιος Αθανάσιος Υπάλ. Τεχν. Υπηρεσίας Αναπληρωματικά μέλη: Λίτσιος Ηλίας Δημοτικός Σύμβουλος Καραγιαννίδης Πεφτούλιος Δημ. Σύμβουλος Γκούρα Αγνή Υπάλ. Τεχν. Υπηρεσίας Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της υπηρεσίας 17 ο : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου μέλους της Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσίας (άρθρο 70 παρ.1 & 67 παρ.1 του Π.Δ. 28/80) 19/2011 Ορίζει ΟΜΟΦΩΝΑ έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του οι οποίοι θα αποτελούν την ``Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσίας (άρθρο 70 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80) ως κάτωθι: Τακτικό μέλος: Φιλιάδου Αικατερίνη Σύμβουλος Αναπληρωματικό μέλος: Ιωάννου Γωγώ Δημοτική Σύμβουλος Δημοτική Οι Συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής θα γίνει με απόφαση Δημάρχου αφού ορισθούν οι δύο (2) μόνιμοι (με τους αναπληρωτές τους) υπάλληλοι μετά από κλήρωση σύμφωνα με το Ν. 4024/2011 άρθρο ο : Έγκριση δίμηνης πρόσληψης ενός χεριστή μηχανήματος (ισοπεδωτής γαιών γκρέϊντερ) για κατεπείγουσες πρόσκαιρες ανάγκες του Δήμου 20/2012 Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ Την πρόσληψη προσωπικο σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρ διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα Χειριστή μηχανήματος - ισοπεδωτή (Γκρέϊντερ), για την κάλυψη εκτάκτων, εποχιακώ πρόσκαιρων αναγκών ) Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε #3.000,00 # (Τρείς Χιλιάδες Ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2012: Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παραπέρα από το Νόμο ενέργειες

7 19 ο : Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2011 της ``Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Νεστορίου 21/2012 Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την αριθ. 1 η / Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της <<Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείου και Γυμνασίου Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς>>, που αφορά την: <<Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2011>>. Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση Δασικών Δημοτικών προϊόντων για το έτος 2012, σύμφωνα με την Διαχειριστική Μελέτη του Κοινοτικού Δάσους Κοτύλης, στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Κοτύλης ως εξής: Στον ΤΔΥΣ ``Τουριστικό Δασικό Υλοτομικό Συνεταιρισμό Κοτύλης Νεστορίου Την Δ.Τ. 1 συνολικού ξυλώδους όγκου 271 κ.μ. Οξυάς Στον ΔΑΣ ``Δασικό Συνεταιρισμό Κοτύλης Την Δ.Τ. 8 συνολικού ξυλώδους όγκου 240 κ.μ. Οξυάς Στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Ο ΠΥΡΓΟΣ και ``ΓΚΟΥΡΟΥΣΙΑ ισόποσα 20 ο : Απευθείας εκμίσθωση δασικών δημοτικών προϊόντων Τοπικής Κοινότητας Κοτύλης, στους Δασικούς Συνεταιρισμούς, σύμφωνα με την Διαχειριστική Μελέτη 22/2012 Την Δ.Τ. 21 συνολικού ξυλώδους όγκου 108 κ.μ. Ελάτης και 662 κ.μ. Μ. Πεύκης 2 ον : Καθορίζει το μίσθωμα κατά Δασοπονικό είδος και κατά κατηγορία ``Δασικών προϊόντων στις κατωτέρω τιμές: 1. Στρογγύλη οξυά Α>1,80 μ. 12,00 /κ.μ. 2. Στρογγύλια οξυάς d<0,25μ. 4,75 /χ.κ.μ. 3. Καυσόξυλα οξυάς 4,00 /χ.κ.μ. 4. Στρογγύλη Μ. Πεύκη Α>2μ. και d>0,20μ. 11,00 /κ.μ. 5. Στρογγύλη Μ. Πεύκη Α<2μ. και d<0,20μ. 4,70 /κ.μ. 6. Στρογγύλη Μ. Πεύκη Λεπτή μήκους >3μ 5,50 /κ.μ. 7. Στρογγύλη Ελάτη Α>2μ. 14,00 /κ.μ. 8. Στρογγύλη Ελάτη λεπτή μήκους > 3μ. 6,00 /κ.μ. 9. Στύλοι ΔΕΗ Μ. Πεύκης 22,00 /κ.μ. 10. Στύλοι ΟΤΕ Μ. Πεύκης 22,00 /κ.μ. 11. Καυσόξυλα κωνοφόρων 1,00 /χ.κ.μ. 3 ον : Επι της ανωτέρω απόφασης κατέθεσε διαφορετική εισήγηση (ως προς την κατανομή των

8 21 ο : τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος αναμόρφωση προϋπ/σμού οικον. έτους ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <<επέκταση δικτύου ύδρευσης Κοτύλης>> 23 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <<μετατροπή παλαιού Δημοτικού Σχολείου κάτω Νεστορίου σε Μουσείο (Β φάση)>> 24 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <<εργασίες προστασίας χώρων δεξαμενών ύδρευσης>> 25 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <<χωματουργικές εργασίες επισκευής δικτύων κοινής ωφέλειας (ΚΩ) στο Νεστόριο>> 26 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <<διαμόρφωση εισόδου του οικισμού Γράμμου>> 27 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <<επισκευές λιθοστρώσεων στο χώρο συναυλιών του River Party (Β φάση) >> 28 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <<επισκευές συντηρήσεις στα εξεταστήρια Κυψέλης και Πεύκου>> 29 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <<επισκευές συντηρήσεις στο Αγροτικό Ιατρείο Νεστορίου>> 23/ / / / / / / / /2012 συστάδων 1 και 8 ) ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Κοτύλης κ. Κωνσταντίνου Χρήστος, διαφωνώντας με την τελική πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Tροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και αναμορφώνει ΟΜΟΦΩΝΑ τον προϋπ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2012 για αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών της υπηρεσίας, σύμφωνα με την προεκτεθείσα αναλυτική εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: << επέκταση δικτύου ύδρευσης Κοτύλης >> το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: << μετατροπή παλαιού Δημοτικού Σχολείου κάτω Νεστορίου σε Μουσείο (Β φάση)>> το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: << εργασίες προστασίας χώρων δεξαμενών ύδρευσης>> το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: << χωματουργικές εργασίες επισκευής δικτύων κοινής ωφέλειας (ΚΩ) στο Νεστόριο>> το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: << διαμόρφωση εισόδου του οικισμού Γράμμου>> το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: << επισκευές λιθοστρώσεων στο χώρο συναυλιών του River Party (Β φάση) >> το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: << επισκευές συντηρήσεις στα εξεταστήρια Κυψέλης και Πεύκου>> το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: << επισκευές συντηρήσεις στο αγροτικό Ιατρείο Νεστορίου>> το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής 30 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: << δημιουργία χώρου

9 οριστικής παραλαβής του έργου: <<δημιουργία χώρου υπαίθριων εκδηλώσεων στο παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα Κρανοχωρίου>> 31 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <<επισκευή περιφράξεων δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Νεστορίου>> 32 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <<κατασκευή αγωγού απορροής ομβρίων στον οικισμό της Κυψέλης >> 33 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <<βελτίωση καλλιέργειας πηγών στην περιοχή της Κοτύλης αντικατάσταση παλαιών σωλήνων ύδρευσης>> 34 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <<επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Νεστορίου>> 35 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <<διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείων Κρανοχωρίου - Νεστορίου>> 36 ο : Έγκριση εσόδων εξόδων Δ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπ/σμού 32/ / / / / / /2012 υπαίθριων εκδηλώσεων στο παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα Κρανοχωρίου>> το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: << επισκευή περιφράξεων δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Νεστορίου>> το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: << κατασκευή αγωγού απορροής ομβρίων στον οικισμό της Κυψέλης>> το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: << βελτίωση καλλιέργειας πηγών στην περιοχή της Κοτύλης αντικατάσταση παλαιών σωλήνων ύδρευσης >> το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: << επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Νεστορίου>> το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: << διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείων Κρανοχωρίου - Νεστορίου>> το οποίο επισυνάπτεται στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την έκθεση εσόδων εξόδων Δ Τριμήνου 2011 Δήμου Νεστορίου, όπως ακριβώς παρουσιάζεται στον συνημμένο πίνακα που μας κατέθεσε η Οικονομική Επιτροπή : Α. Ως προς τα έσοδα ποσό: ,07 Β. Ως προς τα έξοδα ποσό: ,78 37 ο : Λήξη της Σύμβασης του έργου:<<κατασκευή τοιχίων εντός οικισμού>> 39/2012 Το Δημ.Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ Θεωρεί λήξασα την σύμβαση του έργου: <<κατασκευή τοιχίων εντός οικισμού Γράμμου>> η οποία είχε ανατεθεί από την πρώην Κοινότητα Γράμμου στον ανάδοχο ``Κυρκόπουλο Θεόφιλο. Εξουσιοδοτεί τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου όπως ενημερώσουν σχετικά τόσο τον ανάδοχο όσο και τον επιβλέποντα του έργου και να γίνουν οι ενέργειες παραλαβής του εκτελεσμένου τμήματος του έργου. Βεβαιώνει ΟΜΟΦΩΝΑ ότι οι εκτάσεις στις οποίες θα υλοποιηθούν τα προτεινόμενα παρακάτω έργα, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ και ΠΑΑ , είναι κοινόχρηστοι χώροι και ανήκουν στον Δήμο.

10 38 ο : Ιδιοκτησιακό καθεστώς για επεμβάσεις αναπλάσεων στις κοινόχρηστες εκτάσεις οικισμών του Δήμου Νεστορίου 40/ <<Τουριστική αξιοποίηση και ανάδειξη οικισμού Νεστορίου>> 2.<<Ανάπλαση οικιστική αναβάθμιση παραρεμάτιας ζώνης Διποταμίας>> 3.<<Ανάπλαση εισόδου οικισμού Γράμμου>> 4.<<Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Πτελέας>> 5.<<Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Κυψέλης>> 6.<<Ανάπλαση άνω Νεστορίου>> 7.<<Ανάπλαση οικισμού Κρανοχωρίου>> 8.<<Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού Κέντρου Επταχωρίου>> 9.<<Διαμόρφωση αύλειου χώρου Πνευματικού Κέντρου Χρυσής>> 10.<<Ανάπλαση οικισμού Κοτύλης>> 11.<<Ανάπλαση οικισμού Αγίας Άννας>> 12.<<Ανάπλαση οικισμών Επταχωρίου και Ζούζουλης>> Παρακαλώ για την επιβεβαίωση από το Δημοτικό Συμβούλιο Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση 39 ο : Ανάκληση των προτάσεων: α) ανάπλαση εισόδου Γράμμου και β) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού Κέντρου Επταχωρίου του Δήμου Νεστορίου, που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδος ο : Απόψεις επι της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: <<Βελτίωση της Δ.Ο. τμήμα Τρίλοφος-Φούσια- Λιανοτόπι-Γράμμος- ορια Νομού του Δήμου Νεστορίου 41 ο : Ανάκληση αιτήσεων ένταξης έργων στο ``Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης / / /2012 Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την ανάκληση των κατωτέρω προτάσεων : α) Ανάπλαση εισόδου οικισμού Γράμμου, προϋπ/σμού ,00 και β) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού Κέντρου Επταχωρίου, προϋπ/σμού ,00 που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) , οι οποίες θα προταθούν σε μέτρα του ΕΣΠΑ. Γνωμοδοτεί θετικά επι της <<μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου:<<βελτίωση της Δ.Ο. τμήμα Τρίλοφος Φούσια-Λιανοτόπι-Γράμμος-Όρια Νομού του Δήμου Νεστορίου Περιφ. Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας>> καθώς το συγκεκριμένο έργο εξυπηρετεί την πολιτική του Δήμου για την περιοχή των Γραμμοχωρίων. Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την ανάκληση των κατωτέρω προτάσεων : Α)"Βελτίωση οδού Διποταμία-Χιονάτο" και Β) "Εσωτερική οδοποιία οικισμών Δήμου Νεστορίου" που υποβλήθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Η 1 η πρόταση θα υποβληθεί ως σύνολο της πρότασης του δρόμου Διποταμία-Νεστόριο, ενώ η 2 η πρόταση με τίτλο θα υποβληθεί σε άλλο μέτρο του προγράμματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ο : Πρόταση εισήγηση της Τοπ. Συμφωνεί με τον τρόπο σκέψης και την αγωνία της Τοπικής Κοινότητας Νεστορίου, και πιστεύει

11 Κοιν. Νεστορίου για έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των παροχών ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Νεστορίου 43 ο : Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου ως προς το άρθρο 8 και την μετατροπή του ``Αυτοτελούς Γραφείου ΚΕΠ σε Τμήμα ΚΕΠ 44 ο : Κατανομή χρηματικού υπολοίπου ποσού 1.997,00 από ΣΑΤΑ/2010 <<συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων >> στις Σχολικές Επιτροπές του δήμου 44/2012 πως η μοναδική λύση είναι το νέο έργο υδροδότησης που επιτέλους ήδη έχει εγκριθεί και θα κατασκευασθεί μέσα στο /2012 AKYΡΩΘΗΚΕ η Συζήτηση του Θέματος 46/2012 Αναμορφώνει τον προϋπ/σμό οικον. έτους 2012 ως εξής: Από το σκέλος των εσόδων και τον ΚΑ/ του Χρηματικού Υπολοίπου όπου είναι γραμμένη πίστωση 1.997,00 μέσω αποθεματικού κεφαλαίου, μεταφέρει και εγγράφει στο σκέλος των εξόδων και στις οφειλές σε βάρος του ΚΑ/8/ ανάλογη πίστωση ήτοι 1.997,00 προς <<απόδοση στην Α/θμια εκπαίδευση για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων>> Κατανέμει και αποδίδει το ποσό των 1.997,00 Στην `` Σχολική Επιτροπή πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς για συντήρηση και επισκευή των κτιρίων. 45 ο : Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νεστορίου σχολικού έτους /2012 Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την τροποποίηση δρομολογίων <<για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Νεστορίου, σχολικού έτους >> ως κατωτέρω: A.Την αύξηση κατά 2 άτομα του δρομολογίου Μανιάκοι-Καλοχώρι-Πεντάβρυσος-Πτελέα- Κρανοχώρι που θα εκτελεί το ΚΤΕΛ Β. Την τροποποίηση της διαδρομής Χιονάτο Διποταμία μήκους 3,7χλμ. Στην οποία είναι προβληματική η εν λόγω μετακίνηση λόγω γεωλογικών προβλημάτων και την χρησιμοποίηση της διαδρομής Χιονάτο Κομνηνάδες- Διποταμία μήκους 10χλμ. Γ. Την έγκριση της δημιουργίας νέου δρομολογίου από το Νεστόριο προς την Αγ. Άννα μήκους 6,7χλμ. και κόστος δρομολογίου 5,77 ανά ημέρα, με συνολικό κόστος 588,54 από έως (102*5,77=588,54 )που θα μεταφέρει τους δυο μαθητές που παρακολουθούν το ολοήμερο σχολείο Την έγκριση της δημιουργίας νέου δρομολογίου από το Μελάνθιο προς τη Νίκη μήκους 5,5χλμ. και κόστος δρομολογίου 4,41 ανά ημέρα, με συνολικό κόστος 449,82 από έως (102*4,41=449,82 ) που θα μεταφέρει τον μαθητή που παρακολουθεί το ολοήμερο σχολείο Τα παραπάνω δρομολόγια θα ενσωματωθούν στη σύμβαση με τον κ. Δημητριάδη

12 46 ο : Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης στον οικισμό Πευκοφύτου για την δημιουργία ιχθυοτροφικής μονάδας. 48/2012 Παντελή, λόγω του ότι είναι ανάδοχος των αρχικά υπολογισμένων διαδρομών για τις εν λόγω περιοχές. ΟΜΟΦΩΝΑ Γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της εκμίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης στον οικισμό Πευκοφύτου με σκοπό την δημιουργία ιχθυοτροφικής μονάδας από την Εταιρεία <<TROUT FARM>> Διάφας Π. Σφενδόνης Μ.Ο.Ε. Ιχθυοτροφεία Υπέρ του θέματος γνωμοδότησε και ψήφισε θετικά και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Χρυσής και οικισμού Πευκοφύτου κ. Σινάνης Ανδρέας. Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ Νάτσης Θεόδωρος

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 20/02/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡOYA ΡIOY 2012 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης Απόφασης Θ έ μ α τ α Ημερήσιας Διάταξης (9) Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το φάκελο και το εγχειρίδιο Διαχειριστικής Επάρκειας και θέτει σε εφαρμογή το νέο Δήμου. Εγχειρίδιο Διαδικασιών του 1 ο : Έγκριση εγχειριδίου Διαχειριστικής επάρκειας Δήμου Νεστορίου 49/2012 Α) Υποβάλει την Αίτηση - Φάκελος προκειμένου να εξεταστεί η διαχειριστική επάρκεια τύπου Α, Β σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.2 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν. 3840/2010 και την 22867/ΕΥΣ984/ Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να υπογράψει

14 2 ο : Υποβολή πρότασης <<Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση έργων Δήμου Νεστορίου>> στο Περιφ. Επιχειρ. Πρόγραμμα ``Μακεδονία-Θράκη /2012 κάθε σχετικό έγγραφο. Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο: Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση υλοποίηση έργων Δήμου Νεστορίου», προϋπολογισμού: ,00, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ », Άξονα προτεραιότητας 10.1: «Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ ΠΔΜ», Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 85: «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση», συγχρηματοδοτούμενος από το Ε.Τ.Π.Α., στη πρόσκληση με κωδικό 3.1 της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Ως Δικαιούχος της πρότασης και Φορέας Λειτουργίας ορίζεται ο Δήμος Νεστορίου Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Γκοσλιόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή της πρότασης, την δημοπράτηση, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. 3 ο : Υποβολή πρότασης <<Ανάπλαση οικισμών Δήμου Νεστορίου>> στο Περιφ. Επιχειρ. Πρόγραμμα 51/2012 Eγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση οικισμών Δήμου Νεστορίου», προϋπολογισμού ,00, με τα υποέργα και τους προϋπολογισμούς που αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με την πρόσκληση με κωδικό 46 του ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. του προγράμματος, που αφορά τον Άξονα προτεραιότητας 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», Κωδικό

15 ``Μακεδονία-Θράκη Θεματικής Προτεραιότητας 61: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», συγχρηματοδοτούμενος από το Ε.Τ.Π.Α., Ως Δικαιούχος της πρότασης και Φορέας Λειτουργίας ορίζεται ο Δήμος Νεστορίου Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Γκοσλιόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή της πρότασης, την δημοπράτηση, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. 4 ο : Σύναψη Προγρ/κής Σύμβασης με το Δήμο Ορεστίδος για την υποβολή πρότασης και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου ΕΣΠΑ για το έργο: <<Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση έργων Δήμου Νεστορίου>> 5 ο : Σύναψη Προγραμ/κής Σύμβασης με το Δήμο Ορεστίδος για την υποβολή πρότασης και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου ΕΣΠΑ για το έργο: <<Ανάπλαση οικισμών Δήμου Νεστορίου>> 52/ /2012 Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ να συνάψει ο Δήμος Νεστορίου Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Ορεστίδος για την υλοποίηση του έργου: <<Τεχνική στήριξη υποστήριξη για την ωρίμανση έργων Δήμου Νεστορίου>> σε Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. 2 ον : Ορίζει Εκπρόσωπο του Δήμου Νεστορίου, ο οποίος θα υπογράψει την Προγραμματική Σύμβαση και θα μετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης το Δήμαρχο κ. Χρήστο Γκοσλιόπουλο με αναπληρωτή του την Αντιδήμαρχο κα. Πουρσανίδου Καλλιόπη. 3ον : Εγκρίνει τους κατωτέρω όρους του συνημμένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ να συνάψει ο Δήμος Νεστορίου Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Ορεστίδος για την υλοποίηση του έργου: <<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ>> σε Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. 2 ον : Ορίζει Εκπρόσωπο του Δήμου Νεστορίου, ο οποίος θα υπογράψει την Προγραμματική Σύμβαση και θα μετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης το Δήμαρχο κ. Χρήστο Γκοσλιόπουλο με αναπληρωτή του την Αντιδήμαρχο κα. Πουρσανίδου Καλλιόπη. 3 ον : Εγκρίνει τους κατωτέρω όρους του συνημμένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο

16 6 ο : Ιδιοκτησιακό καθεστώς για τις επεμβάσεις αναπλάσεων στις κοινόχρηστες εκτάσεις οικισμών του Δήμου Νεστορίου 54/2012 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Βεβαιώνει ΟΜΟΦΩΝΑ ότι οι εκτάσεις στις οποίες θα υλοποιηθούν τα προτεινόμενα παρακάτω έργα, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ και ΠΑΑ , είναι κοινόχρηστοι χώροι και ανήκουν στον Δήμο. 1. <<Ανάπλαση Νεστορίου>>, με αριθμό μελέτης: 152/2010, 2. <<Εσωτερική οδοποιία Κοτύλης>>, με αριθμό μελέτης: 153/ <<Εσωτερική οδοποιία στη Χρυσή και στο Πευκόφυτο>>, με αριθμό μελέτης: 154/ <<Πάρκο αναψυχής και ανάπτυξης φυσιολατρικού Τουρισμού Προφήτη Ηλία Διποταμίας>>, με αριθμό μελέτης: 166/ <<Μετατροπή παρατηρητηρίου στον ορεινό όγκο της Αλεβίτσας σε καταφύγιο και χώρο Θέας>>, με αριθμό μελέτης: 155/ ο : Τροποποίηση προϋπ/σμού και Τεχνικού Προγράμματος οικον. έτους /2012 Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 ως εξής: Α) Απευθείας απο το Αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει και εγγράφει στο σκέλος των εξόδων τις εξής κατωτέρω εργασίες: Δημιουργεί: πίστωση ,00 στον ΚΑ/30/ (τακτικά) για «Μισθώματα μηχανημάτων αποχιονισμού Δημοτικής Ενότητας Νεστορίου» πίστωση 6.000,00 στον ΚΑ/30/ (τακτικά) για «μισθώματα μηχανημάτων αποχιονισμού Δημοτικής Ενότητας Ακριτών» πίστωση ,00 στον ΚΑ/30/ (τακτικά) για «μισθώματα μηχανημάτων αποχιονισμού Δημοτικής Ενότητας Αρρένων» 8 ο : Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το Δήμο Νεστορίου σχολικού έτους /2012 Γνωμοδοτεί θετικά στις εισηγήσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς, όπου διατυπώνεται η διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης, όπως ακριβώς έχει, γιατί δεν υπάρχει καμία μεταβολή, για το σχολικό έτος , στα Δημοτικά Σχολεία & Νηπιαγωγεία, το

17 2013 Γυμνάσιο και Λύκειο του Δήμου Νεστορίου. Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την απευθείας ανάθεση της ``προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Νεστορίου για το έτος 2012, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης αφού και ο διαγωνισμός και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης απέβησαν άγονοι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ως εξής:. Για την προμήθεια καυσίμων κίνησης: Στον Δημητριάδη Παντελή κάτοικο Νεστορίου Καστοριάς με ΑΦΜ ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης (0,1%) επι της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου κίνησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμής της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ήτοι συνολικό ποσό: 9 ο :Απευθείας ανάθεση καυσίμων θέρμανσης και κίνησης του δήμου Νεστορίου κατόπιν άγονου διαγωνισμού και διαδικασίας μέσω διαπραγμάτευσης 57/2012 α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗ 1 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ , , ,40 Για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης: Στον Δημητριάδη Παντελή και πάλι ο οποίος προσέφερε ποσοστό επίσης έκπτωσης (0,1%) ήτοι συνολικό ποσό: α/α 1 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ,13 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ Νάτσης Θεόδωρος

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 6/3/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 3 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡIOY 2012 Θέμα: α/α Απόφαση ς Εκτός Θέματα : Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα συνοδεία Τεχνικού 58/2012 Περίληψη Απόφασης Τρία (3) Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την έκτακτη μετάβαση του Δημάρχου κ. Γκοσλιόπουλου Χρήστου στην Αθήνα, συνοδεία και του τεχνικού υπαλλήλου κ. Μπούσιου Στέφανου, που θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Μαρτίου 2012, με το ιδιωτικό του Ι.Χ. αυτοκίνητο ΚΤΖ: 1046 προκειμένου: α) να καταθέσει προτάσεις έργων ΕΣΠΑ και β) να έχει συνάντηση με παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με την Διαχειριστική Αρχή ΥΠΕΚΑ, το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων κ.α. επιλύοντας επι μέρους θέματα του Δήμου. 2 ον : Ορίζει δύο (2) ημέρες απουσίας εκτός έδρας, στις οποίες εμπεριέχονται οι ημέρες μετάβασης 1 η Μαρτίου και επιστροφής 2 Μαρτίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Ν. 2346/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3 ον : Η μετάβαση καλύπτεται οικονομικά με

19 υπαλλήλου του Δήμου ημερήσια αποζημίωση, κάλυψη καυσίμων στο ι.χ. ιδιωτικό αυτοκίνητο του Δημάρχου με αριθ. ΚΤΖ 1046, διοδίων και διαμονής σε ξενοδοχείο, σύμφωνα με το Ν. 2346/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4 ον : Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την με ΚΑ/00/6421 πίστωση του προϋπ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους Έγκριση του καταστατικού της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ``Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία ``ΔΙΕΞΟΔΟΣ - αποδοχή των όρων υποβολή αίτησης Υποβολή πρότασης <<Ανάπλαση οικισμών Κοτύλης και Αγίας Άννας Δήμου Νεστορίου>> προϋπ/σμού στο Περιφ. Επιχειρ. Πρόγραμμα ``Μακεδονία- Θράκη / /2012 Εγκρίνει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ το καταστατικό της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ``Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία ``ΔΙΕΞΟΔΟΣ το σχέδιο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης. 2 ον : Αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης με Αριθ. Πρωτ: /οικ Κωδικός Πρόσκλησης :4 στο EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΑΙΡΕΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Και 3 ον : Υποβάλει αίτηση φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας, καθώς και δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Eγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση οικισμών Κοτύλης και Αγίας Άννας Δήμου Νεστορίου», προϋπολογισμού ,00, με τα υποέργα και τους προϋπολογισμούς που αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, στην πρόσκληση με κωδικό 46 του ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. του προγράμματος, που αφορά τον Άξονα προτεραιότητας 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 61: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», συγχρηματοδοτούμενος από το Ε.Τ.Π.Α., 2 ον : Ως Δικαιούχος της πρότασης και Φορέας Λειτουργίας ορίζεται ο Δήμος Νεστορίου. 3 ον : Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Χρήστο

20 Γκοσλιόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή της πρότασης, την δημοπράτηση, υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. Θ έ μ α τ α 1 ο :Κατανομή ποσού 9.680,84 προς τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου <<για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2012>> 2 ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικον. έτους ο : έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου:<<κατασκευήδιαμόρφωση οδού προς οικία Γεωργόπουλου στο Τ.Δ. Ζούζουλης της Κοινότητας Αρρένων>> 4 ο : Παραλαβή <<μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων διάνοιξης δασικής οδού γέφυρας Τζημοκώτα-Τζουβάρα στο Κοινοτικό Δάσος Επταχωρίου>> 5 ο : Αποδοχή της δωρεάς των μετοχών (142) από την Ημερήσια ς 60/ / / /2012 Διάταξης (10) Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ και κατανέμει την τακτική κρατική επιχορήγηση Α δόσης ποσού 9.680,84 προς τις Σχολικές Επιτροπές (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) του Δήμου Νεστορίου, για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ως εξής: Α) Στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Νεστορίου Ν. Καστοριάς ποσό 4.680,84 Β) Στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείου και Γυμνασίου Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς ποσό 5.000,00 Tροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και αναμορφώνει ΟΜΟΦΩΝΑ τον προϋπ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2012 για αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών της υπηρεσίας, σύμφωνα με την αναλυτική εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ τη χορήγηση παράτασης της Συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «τσιμεντοστρώσεις και αποκαταστάσεις οδών στον οικισμό Πευκοφύτου» μέχρι την 5 ην Οκτωβρίου 2012, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Eγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την παραλαβή της :<<Mελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διάνοιξης Δασικής οδού γέφυρας Τζημοκώτα Τζουβάρα στο Κοινοτικό δάσος Επταχωρίου>> προϋπ/σμού 2.380,00 (τακτικά) αριθ. απόφασης ανάθεσης 49/2008 Κοιν. Συμβ. Αρρένων η οποία παραδόθηκε από τον μελετητή Καρτέρη Απόστολο σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε. Αποδέχεται ΟΜΟΦΩΝΑ την δωρεά (142) μετοχών (αξίας 2,93 έκαστη ήτοι 416. ) από από την ΠΕΔ προς το Δήμο Νεστορίου. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο κ. Μπαμπούλη Δημήτριο για την υπογραφή των σχετικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης δωρεάς των συμφωνητικών μεταβίβασης δωρεάς των μετοχών καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμιμου εγγράφου ως προ το σκοπό αυτό.

21 ΠΕΔ προς το Δήμο Ορισμό αντιπροσώπων και εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ.Α.Ε. 6 ο :Άρση της αριθ. 36/1983 απόφασης Κοιν. Συμβ. Χρυσής και της Απαγορευτικής Διάταξης που καθορίζει την γεωργική ζώνη στην περιοχή ``ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ Τοπ. Κοινότητας Χρυσής 64/ /2012 Ορίζει εκπροσώπους για την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. τους: α) Μπαμπούλη Δημήτριο Αντιδήμαρχο ως τακτικό μέλος, ο οποίος θα αντιπροσωπεύει τις 142 μετοχές του Δήμου με αναπληρωτη β) τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καραβασίλη Γεώργιο. Eγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ Την άρση της αριθ. 36/1983 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Χρυσής για την απαγόρευση βοσκής στη γεωργική θέση «ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ». 2 ον : Την απελευθέρωση της γεωργικής ζώνης στην περιοχή ``ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ Τοπικής Κοινότητας Χρυσής, που περικλείεται μεταξύ των ορίων: <<προς Ανατολάς με το ποτάμι, προς Δυσμάς με τσιμενταύλακα, προς Βορρά με ρέμα παλιοκκλήσι, δημόσιο δρόμο, ρέμα παλιοχώρι, άκρα Ντεμικέ, Λάκο Αρβανίτικο, πέτρα Πάση, δρόμο προς γεφύρι Τσιγάρα>> και την ελεύθερη βόσκηση μικρών και μεγάλων ζώων, εκτός των ιδιόκτητων κτημάτων που είναι περιφραγμένα ή νόμιμα σημαδεμένα, είτε ως κηπευτικές καλλιέργειες, είτε ως οπορωφόρα δένδρα, είτε καλλιέργειες μηδικής-βρώμης -σιτηρών αμπελιών, ακόμη και ως χορτονομής, όπου οφείλει ο κάθε δημότης κτηνοτρόφος να μη παραβιάζει. 3 ον : Προκειμένου να προβλεφθούν οι αντιδικίες μεταξύ δημοτών και μετακινούμενων κτηνοτρόφων και να αποφευχθούν οι περιπτώσεις που να δικαιολογούν την επιβολή ποινών αυθαίρετης βόσκησης ορίζουμε ως θέσεις στάσης για τον νόμιμο χρονικό διάστημα (48 ώρες) για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους από και προς τους θερινούς βοσκοτόπους τις ακόλουθες θέσεις: Α) Τη θέση «ΤΣΙΡΩΝΗ» πριν το Πευκόφυτο Β) Το εργοστάσιο ξυλείας Επταχωρίου Επί της ανωτέρω απόφασης εισηγείται θετικά και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Χρυσής & Πευκοφύτου κ. Σινάνης Ανδρέας, καταθέτοντας μάλιστα υπογραφές αιτούντων δημοτών κτηνοτρόφων που επιζητούν την απαγόρευση για διευκόλυνση της κτηνοτροφίας του χωριού. Α. Εγκρίνει OMΟΦΩΝΑ την χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, για τρία (3) έτη, στους ενδιαφερόμενους που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: 7 ο : Χορήγηση Αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου 66/2012 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ 1 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Τύπου Α ΔΗΜΗΤΡΑ οπωροκηπευτικά - φρούτα 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τύπου Α οπωροκηπευτικά φρούτα 3 ΜΑΛΛΙΟΣ Σταθερή καντίνα ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 ΣΤΑΜΟΣ Σταθερή καντίνα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σταθερή καντίνα

22 Β. Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, προκειμένου να τους χορηγηθεί η οριστική άδεια. Δ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 8 ο :έγκριση υλοποίησης έργου: ECO TOURISM TRAILS από το Δήμο Νεστορίου με χρηματοδότηση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ``INTERREG ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΛΒΑΝΙΑΣ /2012 Έγινε συζήτηση του θέματος δεν χρειάζεται να παρθεί απόφαση Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την τροποποίηση δρομολογίων καθώς και την σύμβαση του ΚΤΕΛ <<για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Νεστορίου, σχολικού έτους >> ως κατωτέρω: 9 ο : Τροποποίηση απόφασης που αφορά την μεταφορά μαθητών /2012 Α. Η σύμβαση που υπογράφηκε με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς στις 29/2/2012 και αφορά το δρομολόγιο "ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ- ΠΤΕΛΕΑ - ΚΡΑΝΟΧΩΡΙ - ΝΕΣΤΟΡΙΟ", συνολικής απόστασης 34,7χλμ. και ημερήσιου κόστους 204,88 που θα μεταφέρει 49 μαθητές χρειάζεται να τροποποιηθεί. Η τροποποίηση αφορά το γεγονός ότι το λεωφορείο του ΚΤΕΛ δεν μπορεί να περάσει από την τελική στροφή στην άκρη του οικισμού της Κάτω Πτελέα Έτσι η νέα διαδρομή που θα ακολουθεί το λεωφορείο θα είναι "ΜΑΝΙΑΚΟΙ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ- ΚΡΑΝΟΧΩΡΙ - ΝΕΣΤΟΡΙΟ" και θα καλύπτει συνολική απόσταση 31,4χλμ. και το συνολικό ημερήσιο κόστος θα είναι 183,82 δεδομένης της έκπτωσης 5% που προσέφερε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς το ημερήσιο κόστος θα είναι 174,63. Β.Για το νέο δρομολόγιο που προκύπτει από ``Πτελέα στο Κρανοχώρι λόγω αδυναμίας του ΚΤΕΛ, αλλά και άρνησης του κ. Δημητριάδη Παντελή που έχει υπογράψει σύμβαση με το Δήμο για την μεταφορά μαθητών με ΤΑΧΙ, θα δοθούν επιδόματα στους μεταφερόμενους μαθητές σύμφωνα με την ΚΥΑ 35415/2011) Γ. Δεν προκύπτει καμία επιπλέον δαπάνη Αποδέχεται ΟΜΟΦΩΝΑ την απόφαση ένταξης με αριθμό πρωτοκόλλου 2032/ και τους ειδικούς όρους αυτής για την πράξη

23 10 ο : Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης <<Ανάπλαση Νεστορίου>> στο Πρόγραμμα ``Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος /2012 «Ανάπλαση Νεστορίου» στο μέτρο 322 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας » του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού ,00. Β. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008. Γ. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2012 ως εξής: α) Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων και στον ΚΑ/1/13/ πίστωση ,00 για το έργο: <<Ανάπλαση Νεστορίου>> την οποία μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου και εγγράφει β)στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ/70/ για την υλοποίηση του έργου <<Ανάπλαση Νεστορίου>>. γ) Εντάσσει το ανωτέρω έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2012 Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του Συμφώνου αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης. Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ Νάτσης Θεόδωρος

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 9/2/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 4 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤIOY 2012 Θέμα: α/α Απόφασης Περίληψη Απόφασης Θ έ μ α τ α Ημερήσιας Διάταξης (1) 1 ο : Ψήφισμα Διαμαρτυρία Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου για την ενδεχόμενη κατάργηση του 71/2012 Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία του προς κάθε κατεύθυνση σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη ή επικείμενη κατάργηση του φυλακίου της Διποταμίας που θα έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στον οικισμό και την περιοχή. Να ζητήσει την άμεση ακύρωση της εν λόγω απόφασης. Να δηλώσει ότι, εφόσον δεν ακυρωθεί μια τέτοια απόφαση από πλευράς ΓΕΣ, εκφράζοντας την ομόψυχη διάθεση όλων των κατοίκων της Διποταμίας, της Δημοτικής Ενότητας Ακριτών και όλων των Δημοτών θα προχωρήσει στην κλιμάκωση αντιδράσεων και πρωτοβουλιών που θα συναποφασιστούν σε λαϊκές συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στον οικισμό της Διποταμίας και στην έδρα του Δήμου. Να ζητήσει από το ΓΕΣ και τον

25 Φυλακίου Διποταμίας Υπουργό Άμυνας όχι μόνο να μην κλείσει το φυλάκιο της Διποταμίας αλλά να ξαναλειτουργήσουν και τα φυλάκια του Πολυανέμου του Τριλόφου και του Γράμμου προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη φύλαξη των συνόρων και προστασία της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων ακριτών κατοίκων του Δήμου μας. Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο, στον αναπληρωτή Υπουργό κ. Ι. Ραγκούση, στον αρχηγό ΓΕΣ και σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες του νομού Καστοριάς και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Να ζητήσει από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να δεχτεί άμεσα σε συνάντηση τον Δήμαρχο Νεστορίου προκειμένου να ενημερωθεί προσωπικά για το πρόβλημα της περιοχής. Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ Νάτσης Θεόδωρος

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 9/4/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 5 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Θέμα: α/α Θέματα : Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του Αιολικού Πάρκου στη θέση ``Τρικλάριον Όρος Δήμων Καστοριάς και Νεστορίου Νομού Καστοριάς και Δήμου Πρεσπών Νομού Φλώρινας. Έγκριση παράτασης παράδοσης της <<Μελέτης κατασκευής αρδευτικού δικτύου Κρανοχωρίου Δήμου Νεστορίου>> Απόφασης Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 72/ /2012 Περίληψη Απόφασης Τέσσερα (4) Γνωμοδοτεί ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά ως προς την ανάπτυξη του Αιολικού Πάρκου ισχύος 163,8 MW στο ``Τρικλάριο Όρος και δη στην Τοπική Κοινότητα Πολυανέμου Δημοτικής Ενότητας Ακριτών του Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς. Εγ Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ τη χορήγηση παράτασης παράδοσης του έργου: «Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου Κρανοχωρίου Δήμου Νεστορίου» μέχρι 4 Μαϊου 2012, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 1 ον : Αποδέχεται ΟΜΟΦΩΝΑ την 1 η τροποποίηση

27 Αποδοχή 1ης τροποποίησης απόφασης ένταξης της πράξης <<Ανάπλαση Νεστορίου>> - τροποποίηση προϋπ/σμού 74/2012 απόφασης ένταξης της πράξης <<Ανάπλαση Νεστορίου>> στο Μέτρο 322 του Προγράμματος <<Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος >> του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλάζοντας τον τελικό προϋπ/σμό σε ,00 (από ,00 αρχικά), επειδή σύμφωνα με σχετική οδηγία της Διαχειριστικής Αρχής του Π.Α.Α , προστέθηκαν διαβάσεις πρόσβασης Α.Με.Α και χαράχθηκαν διαδρομές στις περιοχές της ανάπλασης για τυφλούς με ειδικές ανάγλυφες πλάκες, ενώ σε στενά τμήματα πεζοδρομίων προστέθηκαν και χειρολισθήρες. 2 ον : Τροποποιεί τον προϋπ/σμό του οικον. έτους 2012 και το τεχνικό πρόγραμμα 3 ον : Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Σύσταση Επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων συντήρησης επισκευής αυτοκινήτων για το έτος /2012 ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑΤΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θ έ μ α τ α Ημερήσιας Διάταξης (18) 1 ο Έγκριση γενόμενων μετακινήσεων του Δημάρχου στην Αθήνα 76/2012 Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ τις γενόμενες μεταβάσεις του Δημάρχου κ. Γκοσλιόπουλου Χρήστου, στην Αθήνα από 8 έως 10 Φεβρουαρίου και 25 έως 27 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, έχοντας συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες των Υπουργείων Εσωτερικών, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης για θέματα που αφορούν Προγράμματα ΕΣΠΑ, την μεταφορά Μαθητικού Κέντρου Ε.Ι.Ν., και γενικά για θέματα αρμοδιοτήτων του Δήμου. Β) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης για μετάβαση με δικότου Ι.Χ. αυτοκίνητο ΚΤΖ: 1049, λοιπά έξοδα μετακινήσεων και διαμονής σε Ξενοδοχείο. Γ) Την έγκριση καταβολής της εκτός έδρας αποζημίωσης κατά την απουσία του. Δ) Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α ο : Έγκριση παράτασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου (καφενείο) στην Τοπική Κοινότητα Κομνηνάδων 77/2012 Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ την παράταση της μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται ως <<καφενείο>> από τον ιδιώτη κ.τοτουρίδη Ιωάννη με χρόνο έναρξης την και χρόνο λήξης την 2 ον : Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της νέας μισθωτικής σύμβασης 2 ον : Υπέρ του θέματος εισηγήθηκε και ψήφισε και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Κομνηνάδων κ. Μηχαηλίδης Ιωάννης. Εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ 1 ον :Την εκμίσθωση, με δημόσια πλειοδοτική φανερή και προφορική

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 23/01/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 23/01/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Θέμα: α/α Απόφασης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 10/01/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013 ΘΕΜΑ Ορισμός Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση σε 1 η /2014 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 του Ν.

Θέμα: «Πρόσκληση σε 1 η /2014 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 του Ν. Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015. ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015. ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ: Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ... 3 Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης... 3 Α.2 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ

Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡKZ, 9 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ρυθµίσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (8 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2012 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18ης Νοεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2012 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 3/0 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 8ης Νοεμβρίου 0. Αριθμός Απόφασης 34/0 ΑΔΑ: Β455ΩΛΘ-ΩΩΩ Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 3. ΠΡΟΤΥΠΟΙ Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Λήψη απόφασης ένταξης έργων της 4 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Ωραιόκαστρο, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 A.1 Το εθνικό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη Αθηνά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 21/2012 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μπαϊράμη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα