Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης"

Transcript

1 Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

2

3 Περιεχόμενα Ανακοίνωση για το προσωπικό εγκατάστασης...2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 Καλώς ήρθατε...5 Πρώτα η ασφάλεια...5 Προσδιορισμός του Set-Top...5 Απαιτήσεις...5 Πρόσοψη...6 Πίσω όψη...7 Εγκατάσταση...8 Ενεργοποίηση του Set-Top...10 Χρήση υποδοχής SCART...10 Χρήση της υποδοχής σύνθετου βίντεο...11 Χρήση της υποδοχής σύνδεσης βίντεο S...12 Χρήση της υποδοχής σύνδεσης ψηφιακού ήχου...13 Αντιμετώπιση προβλημάτων...14 Συμμόρφωση FCC...15 Ευρετήριο

4 Ανακοίνωση για το προσωπικό εγκατάστασης Οι οδηγίες συντήρησης στην παρούσα ανακοίνωση προορίζονται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε εργασίες σέρβις που δεν περιλαμβάνονται στις οδηγίες λειτουργίας, εκτός και αν έχετε τα προσόντα για να το πράξετε. Note to System Installer Σημείωση για το προσωπικό εγκατάστασης συστήματος For this apparatus, the cable shield/screen shall be grounded as close as practica to the point of entry of the cable into the building. For products sold in the US and Canada, this reminder is provided to call the system installer's attention to Article and Article of the NEC (or Canadian Electrical Code Part 1), which provides guidelines for proper grounding of the cable shield. Για αυτή τη συσκευή, το θωρακισμένο καλώδιο/οθόνη πρέπει να είναι γειωμένο όσο πιο κοντά γίνεται στο σημείο εισόδου του καλωδίου μέσα στο κτίριο. Για τα προϊόντα που πωλούνται στις ΗΠΑ και τον Καναδά, αυτή η υπενθύμιση παρέχεται για να επιστήσουμε την προσοχή του προσωπικού εγκατάστασης του συστήματος στο άρθρο και το άρθρο του NEC (ή του Ηλεκτρικού Κώδικα Καναδά, Μέρος 1) που παρέχει οδηγίες για τη σωστή γείωση του θωρακισμένου καλωδίου. This symbol is intended to alert you that uninsulated voltage within this product may have sufficient magnitude to cause electric shock.therefore, it is dangerous to make any kind of contact with any inside part of this product. Ce symbole a pour but d'alerter toute personne qu'un contact avec une piece interne de ce produit, sous tension et non isolee, pourrait etre suffisant pour provoquer un choc electrique. Il est donc dangereux d'etre en contact avec toute piece interne de ce produit. Το σύμβολο αυτό προορίζεται για να σας ενημερώσει σχετικά με το ότι η μη μονωμένη τάση εντός του προϊόντος ενδέχεται να είναι αρκετή ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Συνεπώς, η επαφή οποιουδήποτε είδους με οποιοδήποτε εσωτερικό μέρος αυτού του προϊόντος είναι επικίνδυνη. This symbol is intended to alert you of the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this product. Ce symbole a pour but de vous avertir qu'une documentation importante sur le fonctionnement et l'entretien accompagne ce produit. Αυτό το σύμβολο προορίζεται για να σας ενημερώσει σχετικά με την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στα έντυπα που συνοδεύουν το προϊόν. CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το οπίσθιο μέρος). Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επεξεργαστεί ο χρήστης στο εσωτερικό. Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. WARNING TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 3) Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. 6) Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί. 7) Μην εμποδίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 8) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. 9) Μην υποτιμάτε το σκοπό ασφαλείας του πολωμένου βύσματος ή του βύσματος τύπου γείωσης. Ένα πολωμένο βύσμα διαθέτει δύο ελάσματα, το ένα πιο πλατύ από το άλλο. Ένα βύσμα τύπου γείωσης διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου εύρους ή η τρίτη προεξοχή αποσκοπούν στην ασφάλειά σας. Εάν το βύσμα που παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας. 10) Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή να τρυπηθεί ειδικά στα βύσματα, τους ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή. 11) Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. 12) Χρησιμοποιείτε μόνο με το καροτσάκι, τη βάση, το τρίποδο, το βραχίονα ή τον πάγκο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή που διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε ένα καροτσάκι πρέπει να δείχνετε προσοχή όταν μετακινείτε το συνδυασμό καροτσιού/συσκευής, για να αποφύγετε τον τραυματισμό από την ανατροπή _Installer800 13) Αποσυνδέετε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 14) Απευθυνθείτε για όλες τις εργασίες σέρβις σε αρμόδιο προσωπικό σέρβις. Σέρβις απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως σε περίπτωση που ένα καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα έχει υποστεί ζημιά, έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει. Προειδοποίηση πηγής ισχύος Μια ετικέτα πάνω σε αυτό το προϊόν υποδεικνύει τη σωστή πηγή ισχύος για το προϊόν αυτό. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο από την πρίζα με τάση και συχνότητα που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο της παροχής ρεύματος στο σπίτι ή την επιχείρησή σας, συμβουλευτείτε τον παροχέα σέρβις ή την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού. Η είσοδος AC στη μονάδα πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη και να λειτουργεί ανά πάσα στιγμή. Γείωση του προϊόντος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς! Μην τοποθετείτε ένα εξωτερικό σύστημα κεραίας κοντά σε εναέρια ηλεκτροφόρα σύρματα ή κυκλώματα ρεύματος. Η επαφή με τα ηλεκτροφόρα σύρματα ή κυκλώματα μπορεί να είναι θανατηφόρα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς! Αν αυτό το προϊόν συνδέεται με καλωδίωση ομοαξονικού καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα καλωδίων είναι γειωμένο (με γείωση). Η γείωση παρέχει κάποια προστασία από υπερτάσεις τάσης και στατικά φορτία.

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, συνέχεια Προστατέψτε το προϊόν από τους κεραυνούς Εκτός από την αποσύνδεση του αγωγού AC από την πρίζα τοίχου, αποσυνδέστε τις εισόδους σήματος. Επιβεβαίωση της πηγής ισχύος από την ενδεικτική λυχνία On/Off Η συσκευή ενδέχεται να είναι συνδεδεμένη με την πηγή ισχύος ακόμη και αν η ενδεικτική λυχνία on/off δεν είναι αναμμένη. Η ενδεικτική λυχνία μπορεί να σβήσει κατά την απενεργοποίηση της συσκευής, ανεξάρτητα από το αν η συσκευή εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη σε πηγή ισχύος AC. Εξάλειψη ηλεκτρικών υπερφορτώσεων AC ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς! Μην υπερφορτώνετε τους αγωγούς AC, τις πρίζες, τις μπαλαντέζες ή τα πολύπριζα. Για προϊόντα που απαιτούν ισχύ μπαταρίας ή άλλες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τη λειτουργία αυτών των προϊόντων. Χειρισμός μπαταριών μίας χρήσης Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει μπαταρίες μιας χρήσης. Λάβετε υπόψη την ακόλουθη προειδοποίηση και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφάλειας μπαταρίας και απόρριψης μπαταρίας παρακάτω. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν χειρισμός της μπαταρίας δεν πραγματοποιηθεί σωστά ή εάν η μπαταρία τοποθετηθεί εσφαλμένα. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία ίδιου τύπου. Μην αποσυναρμολογείτε ή επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε έξω από το σύστημα. Μην σπάτε, τρυπάτε, απορρίπτετε σε φωτιά, βραχυκυκλώνετε τις εξωτερικές επαφές ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Απορρίψτε την μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Ασφάλεια μπαταρίας Τοποθετήστε τις μπαταρίες σωστά. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μπαταρίες «μίας χρήσης» ή «μη επαναφορτιζόμενες». Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται για τη φόρτιση «επαναφορτιζόμενων μπαταριών». Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο που σας προτείνουμε. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα (όπως ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά). Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασίες άνω των 100 C (212 F). Απόρριψη μπαταρίας Οι μπαταρίες μπορεί να περιέχουν ουσίες που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Ανακυκλώστε ή απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας και τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς απόρριψης και ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες μπορεί να περιέχουν υπερχλωρικό άλας, μια γνωστή επικίνδυνη ουσία και για αυτό το λόγο απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός και απόρριψη αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υπερχλωρικό άλας και τις ιδανικές πρακτικές χειρισμού ουσιών που περιέχουν υπερχλωρικό άλας, ανατρέξτε σε perchlorate Παροχή εξαερισμού και Επιλογή τοποθεσίας Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τη σύνδεση του προϊόντος στην παροχή τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή επάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περίβλημα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, εκτός και αν η εγκατάσταση παρέχει τον κατάλληλο εξαερισμό. Μην τοποθετείτε συσκευές ψυχαγωγίας (όπως βίντεο ή DVD), λάμπες, βιβλία, βάζα με υγρά ή άλλα αντικείμενα πάνω σε αυτό το προϊόν. Μην εμποδίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Προστασία από έκθεση σε υγρασία και ξένα αντικείμενα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς! Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε υγρά που στάζουν ή πιτσιλίζονται, βροχή ή υγρασία. Τα αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς! Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν πριν τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε υγρό καθαριστικό ή καθαριστικό σπρέι. Μην χρησιμοποιείτε συσκευή καθαρισμού μαγνητική/στατική (διάταξη αφαίρεσης σκόνης) για να καθαρίσετε αυτό το προϊόν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς! Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα μέσα από τα ανοίγματα σε αυτό το προϊόν. Τα ξένα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα που μπορεί να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Προειδοποιήσεις σέρβις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε την ηλεκτροπληξία! Μην ανοίγετε το κάλυμμα αυτού του προϊόντος. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση του καλύμματος μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνες τάσεις. Εάν ανοίξετε το κάλυμμα, θα ακυρωθεί η εγγύησή σας. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορεί να υποβληθούν σε σέρβις. Έλεγχος ασφάλειας προϊόντος Μετά την ολοκλήρωση του σέρβις ή των επισκευών σε αυτό το προϊόν, ο τεχνικός σέρβις πρέπει να πραγματοποιήσει ελέγχους ασφαλείας για να πιστοποιήσει ότι το προϊόν αυτό βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Προστασία προϊόντος κατά τη μετακίνησή του Αποσυνδέετε πάντα την πηγή ισχύος κατά τη μετακίνηση της συσκευής ή τη σύνδεση ή αποσύνδεση καλωδίων _IP_No Tuner_Safety 3

6 4

7 Καλώς ήρθατε Καλώς ήρθατε στην υπηρεσία Internet Protocol Television (IPTV). Η σειρά Cisco ISB2000 IP set-tops σας παρέχει άμεσα μια πλούσια και καινοτόμα ομάδα διαδραστικών υπηρεσιών μέσω της τηλεόρασής σας και το δίκτυο IP στο σπίτι σας. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν μερικά ή όλα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο (DVR) - Καταγράψτε τα αγαπημένα σας προγράμματα, έτσι ώστε να μπορείτε να επισκεφθείτε τους φίλους σας για δείπνο και να μην χάσετε την αγαπημένη σας τηλεοπτική εκπομπή Pause Live TV - Πληρώστε την πίτσα και επιστρέψτε στο πρόγραμμα από το σημείο που το αφήσατε. (Ισχύει μόνο για μοντέλα DVR) High-Definition (HD) - Απολαύστε καθαρή εικόνα και ήχο σε σύγκριση με την πρότυπη ευκρίνεια - δεν θα θέλετε να παρακολουθήσετε τηλεόραση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αφού βιώσετε την εμπειρία του HD Video-On-Demand (VOD) - Επιλέξτε από μια πλούσια ταινιοθήκη και συλλογή προγραμμάτων - όταν θέλετε να τα παρακολουθήσετε. Σημείωση: Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να μάθετε αν οι υπηρεσίες DVR, HD ή VOD είναι διαθέσιμες και να τις ενεργοποιήσετε. Πρώτα η ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το set-top, διαβάστε την ενότητα Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας αυτού του εγχειριδίου. Προσδιορισμός του Set-Top Ο πάροχος υπηρεσιών σας μπορεί να ζητήσει τον σειριακό αριθμό ή τη διεύθυνση MAC του set-top αν το σύστημά σας χρειαστεί να υποβληθεί σε διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων στο μέλλον. Αναζητήστε το σειριακό αριθμό και τη διεύθυνση MAC στο κάτω μέρος του set-top. Γράψτε εδώ το σειριακό αριθμό: Γράψτε εδώ τη διεύθυνση MAC: Απαιτήσεις Για να εκμεταλλευτείτε την πλήρη λειτουργικότητα του set-top, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: Σύνδεση στο Internet Route 5

8 Πρόσοψη 1 SIG Υποδεικνύει τη λήψη ενός σήματος δικτύου. Η ενδεικτική λυχνία LED είναι πράσινη 2 HD Υποδεικνύει την εξέλιξη ενός προγράμματος υψηλής ευκρίνειας (HD). Η ενδεικτική λυχνία LED είναι μπλε 3 REC Υποδεικνύει ότι η εγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη στη λειτουργία δικτύου multi-room. Η ενδεικτική λυχνία LED είναι κόκκινη 4 Αισθητήρας IR Λαμβάνει το υπέρυθρο σήμα από το τηλεχειριστήριο 5 Τα On/Standby πραγματοποιούν εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ενεργοποίησης και αναμονής. Η κατάσταση ισχύος περιλαμβάνει δακτύλιο με δύο χρώματα. Ο δακτύλιος είναι πράσινος όταν η ισχύς είναι ενεργοποιημένη, ο δακτύλιος είναι κόκκινος όταν έχει επιλεχθεί λειτουργία αναμονής Σημείωση: Αυτή η απεικόνιση ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν. 6

9 Πίσω όψη 1 Έξοδος SCART Συνδέεται με μια είσοδο SCART σε TV, VCR ή οθόνη (προαιρετικά) 2 Έξοδος IR Extender Σύνδεση σε προέκταση IR 3 Έξοδος αναλογικού Συνδέεται με καλώδια RCA για την αποστολή αναλογικών σημάτων στέρεο (L/R) ήχου (L/R) σε TV, VCR ή στερεοφωνικό δέκτη με στερεοφωνικές εισόδους 4 Έξοδος σύνθετου Συνδέεται σε TV, VCR ή οθόνη με σύνθετη είσοδο βίντεο βίντεο 5 Έξοδος S βίντεο Συνδέεται με μια τυπική TV ή VCR με είσοδο βίντεο S 6 Προαιρετική οπτική Συνδέεται σε δέκτη ήχου surround ή άλλη ψηφιακή συσκευή ήχου ψηφιακή έξοδος ήχου με οπτική ψηφιακή είσοδο ήχου (S/PDIF) 7 Υποδοχή HDMI Συνδέεται σε TV με δυνατότητα HD, οθόνη ή δέκτη home theater 8 Πλήκτρο WPS Αρχικοποίηση των ρυθμίσεων Wi-Fi μεταξύ του set-top και της σχετικής (προαιρετικά) ασύρματης πύλης 9 Υποδοχή Ethernet Συνδέεται σε router με είσοδο Ethernet 10 Θύρα USB Συνδέεται με συμβατές συσκευές USB (η λειτουργία καθορίζεται από το λογισμικό) 11 Θύρα esata Συνδέεται σε εξωτερικό σκληρό δίσκο σειριακού Serial ATA (esata) για διευρυμένο χώρο στον οδηγό. Ένας συνδεδεμένος οδηγός esata δεν αποτελεί συσκευή για την αρχειοθέτηση. Ο πάροχος υπηρεσιών σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλους τους οδηγούς esata (η λειτουργία καθορίζεται από το λογισμικό) 12 Πλήκτρο επαναφοράς Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για πληροφορίες σχετικά με αυτό το πλήκτρο. Σημαντικό: Ανάλογα με τη ρύθμιση λογισμικού που έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών σας για αυτό το πλήκτρο, όταν το πιέσετε ενδέχεται να προκληθεί είτε επανεκκίνηση του set-top ή να προκληθεί επαναφορά όλων των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων του set-top 13 Είσοδος παροχής Συνδέεται σε παρεχόμενη εξωτερική πηγή τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος ισχύος 14 Διακόπτης Ενεργοποιεί το set-top ( ) και ρυθμίζει την παροχή ισχύος σε λειτουργία On/Standby Standby ( ) (προαιρετικά) Σημειώσεις: Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα set-top. Αυτή η απεικόνιση ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν. 7

10 Εγκατάσταση Προετοιμασία και επισκόπηση Αυτή η συσκευασία πρέπει να περιέχει τα παρακάτω εξαρτήματα: Σειρά ISB2000 IP set-top Προσαρμογέας εξωτερικής ισχύος Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα εξαρτήματα λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών του παρόχου σας (βλέπε «Τεχνική υποστήριξη πελατών» στη σελίδα 14). Σημείωση: Η συσκευασία ενδέχεται να περιλαμβάνει πρόσθετα καλώδια ή συσκευές. Περιβάλλον λειτουργίας Το set-top έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε στεγνά δωμάτια με θερμοκρασία που κυμαίνεται από 0 έως 40 C (32 έως 104 F). Πάνω και αριστερά και δεξιά από το εκάστοτε set-top πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 5,08 εκατοστά (2 ίντσες). Προσοχή: Μην εκθέτετε ποτέ τον εξοπλισμό σε πηγές θερμότητας ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Προστατέψτε τον εξοπλισμό από υγρασία, σκόνη, διαβρωτικά υγρά και ατμούς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τυχόν καλώδια στο set-top. 8

11 Γρήγορη εγκατάσταση Η παρακάτω εικόνα δείχνει μια τυπική κατάσταση εγκατάστασης για ένα set-top. Σημαντικό: Με ψηφιακό περιεχόμενο που προστατεύεται από αντιγραφή, ενδέχεται να λάβει χώρα μειωμένη ποιότητα απεικόνισης όταν το set-top δεν συνδέεται άμεσα στην TV. Ως εκ τούτου, συνδέστε την TV σας απευθείας στο set-top και όχι μέσω μιας συσκευής εγγραφής DVD ή VCR. Συνδέοντας άμεσα την TV σας σε έξοδο ήχου/βίντεο του δέκτη σας θα διασφαλίσετε πιο ζωντανή εικόνα και θα εντείνεται την απόλαυσή σας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τυχόν καλώδια στο set-top. 1. Συνδέστε το set-top σε ένα router με καλώδιο Ethernet CAT5, CAT5e ή CAT6. 2. Συνδέστε το set-top σε TV, οθόνη ή συσκευή εξοπλισμένη με HDMI χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. 3. Συνδέστε το set-top σε μια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 9

12 Ενεργοποίηση του Set-Top 1. Ενεργοποιήστε το set-top συνδέοντας το τροφοδοτικό ισχύος. Σημαντικό: Κατά την αρχική εφαρμογή ισχύος, στην οθόνη του set-top μπορεί να εμφανιστούν για λίγα λεπτά φώτα που αναβοσβήνουν. Μην αποσυνδέσετε το set-top ή προσπαθήσετε να το ενεργοποιήσετε έως ότου όλες οι λυχνίες, εκτός της λυχνίας σήματος (SIG), να έχουν απενεργοποιηθεί. 2. Ενεργοποιήστε το set-top. 3. Ενεργοποιήστε την TV σας. 4. Επιλέξτε τη σωστή εξωτερική είσοδο της TV σας. Η σειρά set-top (για παράδειγμα, ISB2000) μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορες εισόδους ανάλογα με τη σύνδεση που έχετε επιλέξει για να συνδέσετε το set-top στην TV σας. Χρήση υποδοχής SCART Σημείωση: Η υποδοχή SCART είναι διαθέσιμη προαιρετικά. Η υποδοχή SCART καθιστά δυνατή σε εσάς την άμεση σύνδεση από το set-top σε TV, VCR ή οθόνη. Το πρότυπο SCART προσφέρει βελτιστοποιημένη ποιότητα αναλογικού ήχου και βίντεο μέσω μίας μόνο υποδοχής. Εντοπισμός σύνδεσης SCART Η υποδοχή SCART βρίσκεται στο πίσω μέρος του set-top. Η κάθε σύνδεση διαθέτει μια γωνιακή πλευρά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τυχόν καλώδια στο set-top. 1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο SCART και συνδέστε την έξοδο SCART του set-top με την είσοδο SCART της τηλεόρασης, του VCR ή της οθόνης σας. 2. Συνδέστε το set-top σε μια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 10

13 Χρήση της υποδοχής σύνθετου βίντεο Το σύνθετο βίντεο είναι η πρότυπη μορφή για την εμφάνιση βίντεο. Για τη λήψη ήχου εκτός του βίντεο, θα πρέπει να συνδέσετε μια τηλεόραση, έναν ενισχυτή ή ένα δέκτη home theater σε μία από τις εξόδους ήχου στο set-top. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση συσκευών ψηφιακού ήχου στο set-top μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 13. Εντοπισμός του συνδετήρα σύνθετου βίντεο Η θύρα σύνδεσης του σύνθετου βίντεο βρίσκεται στο πίσω μέρος του set-top μεταξύ της αναλογικής εξόδου στέρεο και της εξόδου βίντεο S. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τυχόν καλώδια στο set-top. 1. Συνδέστε το καλώδιο σύνθετου βίντεο στην έξοδο σύνθετου βίντεο του set-top. 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή σύνθετου βίντεο της τηλεόρασής σας, του VCR ή της οθόνης. 3. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου RCA για να συνδέσετε την έξοδο ήχου του set-top με την τηλεόρασή σας, τον ενισχυτή, το δέκτη home theater ή μια παρόμοια συσκευή. 4. Συνδέστε το set-top σε μια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 11

14 Χρήση της υποδοχής σύνδεσης βίντεο S Η υποδοχή βίντεο S παρέχει τη βέλτιστη σύνδεση βίντεο σε τηλεοράσεις τυπικής ευκρίνειας (SDTV). Για τη λήψη ήχου σε πρόσθετο βίντεο, συνδέστε μια τηλεόραση, έναν ενισχυτή ή ένα δέκτη home theater σε μία από τις εξόδους ήχου του set-top. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση συσκευών ψηφιακού ήχου στο set-top μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 13. Εντοπισμός της υποδοχής σύνδεσης βίντεο S Η υποδοχή βίντεο S βρίσκεται στο πίσω μέρος του set-top μεταξύ της αναλογικής εξόδου στέρεο και της ψηφιακής εξόδου ήχου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τυχόν καλώδια στο set-top. 1. Συνδέστε το καλώδιο βίντεο S στην έξοδο βίντεο S του set-top. 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή βίντεο S της τηλεόρασής σας, του VCR ή της οθόνης. 3. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου RCA για να συνδέσετε την έξοδο ήχου του set-top με την τηλεόρασή σας, τον ενισχυτή, το δέκτη home theater σας ή μια παρόμοια συσκευή. 4. Συνδέστε το set-top σε μια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 12

15 Χρήση της υποδοχής σύνδεσης ψηφιακού ήχου Για την καλύτερη ποιότητα ήχου, συνδέστε το set-top σε οποιοδήποτε ψηφιακό ενισχυτή ή δέκτη home theater. Η σύνδεση γίνεται με ένα οπτικό καλώδιο ήχου. Σημειώσεις: Αυτή η σύνδεση δεν είναι απαραίτητη εάν χρησιμοποιείτε την υποδοχή HDMI. Μερικά οπτικά καλώδια παρέχονται με προστατευτικό από σκόνη. Βεβαιωθείτε ότι τα έχετε αφαιρέσει πριν επιχειρήσετε να συνδέσετε τη διεπαφή ψηφιακού ήχου. Εντοπισμός της υποδοχής σύνδεσης ψηφιακού ήχου Η έξοδος ψηφιακού ήχου (οπτική) βρίσκεται στο πίσω μέρος του set-top, τοποθετημένη μεταξύ της εξόδου βίντεο S και της υποδοχής HDMI. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τυχόν καλώδια στο set-top. 1. Συνδέστε το οπτικό καλώδιο ήχου απευθείας από το σύστημα ήχου σας (δέκτης home theater, ενισχυτής ή κάτι παρόμοιο) στην οπτική υποδοχή ήχου στο set-top. 2. Συνδέστε το set-top σε μια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 13

16 Αντιμετώπιση προβλημάτων Αν η συσκευή σας δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Πρόβλημα Πιθανή αιτία Επιδιόρθωση Η οθόνη LED στην πρόσοψη δεν ανάβει, δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο σωστά. Συνδέστε το καλώδιο σωστά. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη στην τηλεόραση ή την οθόνη. Το set-top βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ του set-top και της τηλεόρασης μέσω καλωδίου SCART. Ενεργοποιήστε το set-top πατώντας το πλήκτρο On/Standby. Συνδέστε το βύσμα SCART σωστά. Δεν υπάρχει ήχος. Το καλώδιο ήχου δεν έχει συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε τη σύνδεση ήχου. Οι ταινίες Video-on-demand εμφανίζονται σε κακή ποιότητα. Προστασία αντιγραφής και διασυνδεδεμένων συσκευών εγγραφής DVD ή VCR. Συνδέστε την τηλεόρασή σας απευθείας στο set-top. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών του παρόχου σας (δείτε την παρακάτω ενότητα). Τεχνική υποστήριξη πελατών Σε περίπτωση που έχετε τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με το set-top, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχό σας. Παρακαλούμε να έχετε στη διάθεσή σας το σειριακό αριθμό για το set-top όταν επικοινωνείτε με τον πάροχό σας. Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του set-top. Αν νομίζετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη σύνδεσή σας, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών του παρόχου σας. Συντήρηση και φροντίδα Το set-top σας δεν απαιτεί καμία συντήρηση. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, σκουπίστε το κάλυμμα του set-top με ένα μαλακό, υγρό πανί χωρίς χνούδι ή χρησιμοποιήστε ένα αντιστατικό πανί. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα πανί που είναι ελαφρώς υγρό. Προσοχή: Αποφύγετε ξηρά ή υγρά πανιά! Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών, απορρυπαντικών ή λειαντικών! Μπορούν να βλάψουν το set-top. 14

17 Συμμόρφωση FCC Συμμόρφωση με FCC Ηνωμένων Πολιτειών Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και κριθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από τέτοιου είδους παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να καθοριστεί με το την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης. Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Cisco Systems, Inc, μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο δήλωσης συμμόρφωσης FCC παρακάτω αποτελούν απαίτηση της FCC και έχουν σκοπό να σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την έγκριση της FCC αυτής της συσκευής. Οι αριθμοί τηλεφώνου που αναγράφονται προορίζονται για ερωτήσεις σχετικές μόνο με το FCC και δεν προορίζονται για ερωτήσεις σχετικά με τη σύνδεση ή τη λειτουργία της συγκεκριμένης συσκευής. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε σχετικά με τη λειτουργία ή την εγκατάσταση αυτής της συσκευής. Δήλωση συμμόρφωσης Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: 1) η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή και 2) η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης της παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. Cisco ISB2000 Series IP Set-Tops Κατασκευαστής: Cisco Systems, Inc Sugarloaf Parkway Lawrenceville, Georgia USA Telephone: Κανονισμός Καναδά EMI Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-003. Cet appareil numerique de la class B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Πρότυπο FCC Λογισμικό και χρήση υλικού λογισμικού Το λογισμικό που περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο προστατεύεται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και παρέχεται σε εσάς στο πλαίσιο μιας άδειας χρήσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ή να αντιγράψετε αυτό το λογισμικό, σύμφωνα με τους όρους της άδειας χρήσης σας. Το υλικολογισμικό σε αυτόν τον εξοπλισμό προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το υλικολογισμικό του εξοπλισμού, στον οποίο παρέχεται. Τυχόν αναπαραγωγή ή διανομή αυτού του υλικολογισμικού ή οποιουδήποτε τμήματός του, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή μας απαγορεύεται. Αποποίηση της ευθύνης Η Cisco Systems, Inc δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να εμφανιστούν σε αυτό το εγχειρίδιο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτό το εγχειρίδιο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. ΑΔΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟ AVC Όσον αφορά σε κάθε προϊόν AVC/H.264, είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε την ακόλουθη ανακοίνωση: ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΕΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ AVC ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ (i) ΑΠΟ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC («AVC VIDEO») Ή/ΚΑΙ (ii) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΠΟΥ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή/ΚΑΙ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ AVC. ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Ή ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, LLC ΔΕΙΤΕ Ως εκ τούτου, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι πάροχοι υπηρεσιών, πάροχοι περιεχομένου και οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς απαιτείται να λάβουν ξεχωριστή άδεια χρήσης από την MPEG LA πριν από οποιαδήποτε χρήση κωδικοποιητών AVC/H.264 ή/και αποκωδικοποιητών. Ανακοίνωση της Macrovision Copyright Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να εξουσιοδοτείται από τη Macrovision και προορίζεται για οικιακή και άλλες περιορισμένες χρήσεις θέασης μόνο, εκτός αν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από τη Macrovision. Η αντίστροφη μηχανική ή αποσυναρμολόγηση απαγορεύεται. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες: -2006/95/EC -2004/108/EC Δήλωση Open Source GNU GPL Η σειρά Cisco ISB2000 IP set-top περιέχει, εν μέρει, συγκεκριμένο δωρεάν ελεύθερο λογισμικό («Δωρεάν λογισμικό») βάσει αδειών, οι οποίες καθιστούν των κωδικό διαθέσιμο για ελεύθερη αντιγραφή, τροποποίηση και αναδιανομή. Παραδείγματα τέτοιων αδειών περιλαμβάνουν όλες τις άδειες που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (π.χ. GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Berkeley Software Distribution (BSD), άδειες MIT και διαφορετικές εκδόσεις του Mozilla και των αδειών Apache). Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δωρεάν λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου της σχετικής άδειας και των σχετικών πληροφοριών, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: (i) για τη Βόρεια Αμερική open_source.html, ή (ii) για εκτός Βορείου Αμερικής ltt~international. Όταν ανοίξετε τη σελίδα, αναζητήστε τον κατάλογο προϊόντων και κάντε κλικ στα σχετικά στοιχεία που εντοπίσετε. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προβλήματα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις συνδέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 15

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Περιληπτικό Εγχειρίδιο DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS / Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%*!&%&&)"&')!1 MAT-51597-019 MAT-51597-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-019

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System

Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS. High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System Περιληπτικό Εγχειρίδιο MONITOR SPEAKERS MS High-Performance, Active 16-Watt Personal Monitor System 2 MONITOR SPEAKERS MS16 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε...3

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12

Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Έναρξη χρήσης 4 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Φόρτιση του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B Εγχειρίδιο χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. CECH-2004A CECH-2004B 7015485 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42G30E TX-P46G30E TX-P50G30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV.

Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Καλώς ορίσατε. Παρακολουθείτε Apple TV. Ο παρών οδηγός περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για τη διαμόρφωση και την έναρξη χρήσης του Apple TV. Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Συνδεθείτε. 7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202. Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ. behringer.

Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202. Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ. behringer. Περιληπτικό Εγχειρίδιο XENYX 502/802/1002/1202 Premium 5/8/10/12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamp and British EQ 2 XENYX 502/802/1002/1202 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε...

Διαβάστε περισσότερα

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης A50-67130-22001 1960 Οδηγίες χρήσης Σημαντικες οδηγιες ασφαλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Υψηλή τάση Κίνδυνος ζωής Ακόμα και μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο μπορεί εντός του περιβλήματος να υπάρχουν υψηλές τάσεις έως

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 4520/4520G/4220. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 4520/4520G/4220. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 4520/4520G/4220 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 4520/4520G/4220 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2007 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2007 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. To Αndroid είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 5720/5320. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 5720/5320. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 5720/5320 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. TravelMate Σειρά 5720/5320 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 11/2007 Μπορεί περιοδικά να

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A

Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A EL EL Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A 7023123 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα. Για σέρβις, απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Προσοχή Η χρήση χειριστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Πρόκειται για το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα